s
Stikord til Træden sogns kirkebog, Tyrsting herred, 1697 - 1813

1790-1813


På andre sider:
Tønning sogn
1697-1719
1720-1749
1750-1769
1770-1789
1790-1813
Træden sogn
1697-1719
1720-1749
1750-1769
1770-1789
1790-1813

På denne side:
1790-94
1795-99
1800-04
1805-09
1810-13


1790-94

1790
fol 201 [kort 3]
Peder Hansens hustru Marie Jensdatter af Træden - 27 år
Peder Hansens barn af Træden - Kirstine
Peder Hansens Kirstine (begravet)
Frands Jensens og Mette Sørensdatters barn - Søren
Hans Christensens og Karen Ottesdatters barn - Maren
fol 202
Søren Svensks og Karen Pedersdatters barn - Peder
Albret Pedersen og Anne Cathrine Rasmusdatter af Addit (copuleret)

1791
fol 202
Peder Jensens og Maren Pedersdatters barn af Træden - Christen
Christen Rasmussens hustru Anne Pedersdatter af Træden - 26 år
Peder Stephansens og Maren Pedersdatters barn af Træden - Stephan
fol 203
Jørgen Nielsens og Apelone Nielsdatters barn af Træden - Niels
Thomas Rasmussens og Mette Marie Pedersdatters barn - Niels
fol 204
ungkarl Rasmus Christensen af Træden og pige Anne Sørensdatter af Vissing (trolovet)
Rasmus Jensen og Kirsten Iversdatter begge af Træden (trolovet)
Maren Sørensdatter - 67 år
Rasmus Jensen og pige Kirsten Iversdatter (copuleret)
fol 205 [kort 4]
Jens Pedersen Søgaards barn af Træden - Anne
Jens Madsen Hyrdes barn af Træden - Søren
fol 206
Anne Pedersdatter - 60 år
Albret Pedersens barn - Maren
Albret Pedersens datter Maren (begravet)

1792
fol 206
Jens Christensens barn - Knud
fol 207
Rasmus Jensens barn - Johanne Marie
Søren Svensks barn - Søren
fol 208
Rasmus Christensens barn - Mariane
Jens Jensens barn - Christen
fol 209
husmand Hans Christensens og Karen Ottesdatters barn af Træden - Rasmus
Jørgen Nielsens datter Karen af Træden - 20 år
husmand Niels Johansens og Anne Thomasdatters barn af Træden - Johan
fol 210
Anders Nielsens og Dorthe Knudsdatters barn - Elisabeth
Jørgen Nielsens og Apelone Nielsdatters barn - Anne Marie
fol 211
Niels Johansen Hjulmands spæde barn (begravet)
Frands Jensens og Mette Sørensdatters barn af Træden - Maren

1793
fol 211
Trine Enevoldsdatters barn - Maren
fol 212
skomager Jacob Birkenhagens barn - Martinus
Albret Pedersens og Anne Cathrine Rasmusdatters barn - Rasmus
Michel Nielsen Smed af Træden og pige Kirsten Jacobsdatter (trolovet og copuleret)
ungkarl Søren Nielsen af Føvling og pige Anne Marie Jacobsdatter af Træden (trolovet)
fol 213
husmand Hans Christensens og Karen Ottesdatters barn af Træden - Kirsten

1794
fol 213
gårdmand Jacob Mortensen af Træden - 54 år
Michel Nielsen Smeds og Kirsten Jacobsdatters barn af Træden - Jacob
Søren Nielsen Kjær og pige Anne Marie Jacobsdatter af Træden (copuleret)
fol 214
Jens Søgaards og Karen Pedersdatters barn - Morten
Niels Johansens og Anne Thomasdatters barn - Johan
Jens Christensens og Mette Knudsdatters barn - Rasmus
fol 215
skomager Jacob Birkenhagens og Marie Kirstine Pedersdatters barn af Træden - Mette Marie
ungkarl Søren Sørensen - 26 år
Jens Christensens og Mette Knudsdatters barn - Rasmus
Anders Nielsens dødfødte barn (begravet)
husmand Jens Christensens søn Rasmus - 5 mdr
fol 216
Søren Kjærs og Anne Marie Jacobsdatters barn - Karen
Niels Johansens søn - ½ år

1795-99

Top


1795
fol 216
Rasmus Christensens og Anne Sørensdatters barn (navn mangler - døde strax)
Jørgen Nielsens og Apelone Nielsdatters barn - Asser
fol 217
Albret Pedersens søn Rasmus (begravet)
Maren Madsdatters uægte barn - Niels (Peder Nielsens tjenestekarl Anders Rask i Elling)
Sidsel Andersdatter - 32 år
Jens Christensens og Mette Knudsdatters barn - Peder
Niels Johansens og Anne Thomasdatters barn - Johanne
fol 218
Jens Pedersen og pige Kirsten Pedersdatter (copuleret)
Albret Pedersens og Anne Cathrine Rasmusdatters barn - Rasmus
skomager Jaocb Birkenhagens og Marie Kirstine Pedersdatters barn - Oluf Henrich

1796
fol 219
Peder Hansens og Anne Rasmusdatters datter Marie Kirstine - 6 uger
Mette Holles uægte barn - Søren (Peder Sørensen af Tønning)
Mette Holles Søren - 6 dage
Michel Smeds og Kirsten Jacobsdatters barn - Mette
Søren Kjærs og Anne Marie Jacobsdatters barn - Kirstine (døde strax)
ungkarl Niels Sørensen og pige Anne Marie Nielsdatter (copuleret - i Ry kirke)
Jens Søgaards og Karen Pedersdatters barn - Sophie Charlotte
fol 220
Mads Mortensen af Åstrup og pige Kirsten Sørensdatter af Træden (trolovet og copuleret)
Kirsten Iversdatter husmand Rasmus Jensens hustru af Træden (begravet)
Jens Christensens og Mette Knudsdatters søn Christen - 7 år
Rasmus Christensens og Anne Sørensdatters barn - Christen
Jens Stephansens hustru - 44 år

1797
fol 220
Rasmus Christensens og Anne Sørensdatters Christen (i kirke)
fol 221
enkemand Rasmus Jensen og pige Anne Kirstine Sørensdatter (trolovet)
Frands Jensens og Mette Sørensdatters barn - Karen
Rasmus Jensen og pige Anne Kirstine Sørensdatter (copuleret)
Jørgen Nielsens dødfødte barn (begravet)
Jørgen Nielsens søn Asser - 2 år
ungkarl Niels Jensen og pige Johanne Jørgensdatter begge af Træden (trolovet)
Søren Svensks og Karen Christensdatters barn - Mette
fol 222
Niels Jensen og Johanne Jørgensdatter (copuleret)
Søren Kjærs og Anne Marie Jacobsdatters barn - Kirstine
Michel Nielsen Smeds og Kirsten Jacobsdatters barn - Niels (døde strax)
Jens Sørensen Møller af Bredvad Mølle - 65 år
gårdmand Peder Hansens og Anne Rasmusdatters barn - Hans (døde strax)

1798
fol 223
skomager Jacob Birkenhagens og Marie Kirstine Pedersdatters barn - Jens Søren
Albret Pedersens og Anne Cathrine Rasmusdatters barn - Maren
Niels Jensens og Johanne Jørgensdatters barn - Kirsten
hr Peter Kingo og Jens Sørensens enke Anne Hansdatter af Bredvad Mølle (copuleret)
fol 224
Jørgen Nielsens og Apelone Nielsdatters barn - Christian
Peder Elling af Træden - 67 år
ungkarl Jens Pedersen og pige Maren Christensdatter (copuleret)
Bodil Jacobsdatters uægte barn - Peder (Søren Kjærs tjenestekarl Niels Pedersen)
Rasmus Jensens og Anne Kirstine Sørensdatters barn - Anne (døde strax)
Michel Nielsen Smeds og Kirsten Jacobsdatters barn - Niels (døde strax)

1799
fol 225
Jens Christensens og Mette Knudsdatters barn - Dorthe
Frands Jensens og Mette Sørensdatters barn - Jens Jørgen
gårdmand Peder Hansen af Træden - 52 år
feldberedersvend Poul Peter Sørensen af Bredvad Mølle (begravet)
fol 226
husmand Anders Nielsens svigermoder Elisabeth Jensdatter af Træden - 84 år
Frands Jensens og Mette Sørensdatters barn - Jens Jørgen (præstens gentagelse)
Peder Hansens enke Anne Rasmusdatters barn - Pederriche (døde strax)
Jens Søgaards og Karen Pedersdatters barn - Anne Cathrine
Søren Kjærs og Anne Marie Jacobsdatters barn - Jacob
fol 227
ungkarl Rasmus Elling og sl gårdmand Peder Hansens enke Anne Rasmusdatter (copuleret)
skomager Jacob Birkenhagens og Marie Kirstine Pedersdatters datter Mette Marie (begravet)
Søren Kjærs og Anne Marie Jacobsdatters barn Karen - 4½ år
Jacob Skomagers søn Oluf Henrich - 3 år
Jacob Skomagers søn Martinus - 6 år
Maren Sørensdatter sl Peder Ellings enke af Træden - 85 år

1800-04

Top


1800
fol 228
skomager Jacob Birkenhagens og Kirstine Maries barn - Mette Marie
August Sørensens hustru Anne Marie - 45 år
husmand Søren Svensks og Karen Christensdatters barn af Træden - Anne
Albret Pedersens og Anne Cathrine Rasmusdatters barn - Peder
fol 229
gårdmand Niels Ellings og Bodil Jensdatters barn af Træden - Christen
gårdmand Rasmus Christensens og Anne Sørensdatters barn - Søren (døde strax)
Niels Jensens datter Kirsten - 3 år
gårdmand Niels Jensens og Johanne Jørgensdatters barn af Træden - Karen
fol 230
gårdmand Jens Stephansens datter af Træden - 6½ år

1801
fol 230
gårdmand Christen Rasmussen af Træden - 73 år
husmand Rasmus Jensens og Anne Kirstine Sørensdatters barn af Træden - Kirsten Marie
gårdmand Søren Kjærs og Anne Marie Jacobsdatters barn af Træden - Niels
fol 231
gårdmand Rasmus Ellings og Anne Rasmusdatters barn af Træden - Anne Marie
gårdmand Rasmus Ellings Anne Marie (begravet)
Jens Stephansens søn Stephan - 20 år
Christense Nielsdatters uægte barn af Træden - Anne Cathrine (Peder Christiansen af Underup)
fol 232
enkemand August Sørensen og Maren Madsdatter (copuleret)
Jens Pedersen Søgaards og Karen Pedersdatters barn - Thyge Jesper
almisselem Søren Svensk af Træden - 64 år
skomager Jacob Birkenhagens og Marie Kirstine Pedersdatters barn - Mathias

1802
fol 233
Jørgen Nielsens og Apelone Nielsdatters barn - Karen (døde strax)
Jørgen Nielsen - 63 år
Rebecca Sørensdatters uægte barn - Søren Niels (Anders Andersens tjenestekarl Jens Mathiasen)
Andreas Mortensen og enke Apelone Nielsdatter (copuleret)
Niels Jensens datter Kirsten - 1½ år
Niels Ellings og Bodil Jensdatters barn af Træden - Jens
fol 234
Christense Nielsdatters uægte datter (begravet)
Rasmus Christensens og Anne Sørensdatters barn af Træden - Søren (døde strax)
Jens Taanesen Smeds og Else Mogensdatters barn af Træden - Maren
Anne Marie Jørgensdatters uægte barn - Karen (Jørgen Mortensens tjenestekarl Peder Madsen)
fol 235
Rasmus Ellings og Anne Rasmusdatters dødfødte barn (begravet)
smeden Jens Taanesens svigermoder Karen Hansdatter af Træden - 72 år
sognefoged Knud Nielsen af Træden - 74 år

1803
fol 235
Andreas Mortensens og Apelone Nielsdatters barn - Karen
Albret Pedersens og Trine Rasmusdatters barn - Mads
fol 236
Søren Kjærs og Marie Jacobsdatters barn - Peder
husmand August Sørensens og Maren Madsdatters barn - Søren (døde strax)
gårdmand Niels Jensens og Johanne Jørgensdatters barn af Træden - Kirsten
husmand Thomas Sørensens og Anne Cathrine Pedersdatters barn af Træden - Ellen Marie
Jørgen Mortensens datter Anne Marie - 22 år
ungkarl Peder Jensen af Dørup og pige Anne Margrethe Sørensdatter af Træden (copuleret)

1804
fol 237
Christen Ellings hustru Anne Clemensdatter af Træden - 85 år
Niels Ellings og Bodil Jensdatters søn Jens - 2½ år
skomager Jacob Birkenhagens og Marie Kirstine Pedersdatters barn - Oluf Henrich
Jens Søgaards og Karen Pedersdatters barn - Niels
Søren Kjærs søn Peder (begravet)
Berent Skrædders og Cathrine Enevoldsdatters barn - Hans Jørgen (døde strax)
fol 238
August Sørensens og Maren Madsdatters barn - Mads
Andreas Mortensens og Apelone Nielsdatters barn - Morten Jørgen

1805-09

Top


1805
fol 238
en betlerdreng fra Århus, Christen Sørensen - ca 12 år
fol 239
Niels Ellings og Bodil Jensdatters barn - Anne Cathrine
Niels Jensens og Johanne Jørgensdatters barn - Jens
Albret Pedersens og Anne Cathrine Rasmusdatters barn - Anne Marie
fol 240
Knud Nielsens søn Rasmus (begravet)

1806
fol 240
Thomas Sørensens og Anne Cathrine Pedersdatters barn - Marie Kirstine
Niels Knudsens og Sidsel Espensdatters barn - Margrethe
Thomas Sørensens og Cathrine Pedersdatters datter (begravet)
Jens Søgaards og Karen Pedersdatters barn Anne Kirstine
fol 241
August Sørensens og Maren Madsdatters søn Mads - 2 år
Jens Albretsen af Åstrup og pige Mette Cathrine Pedersdatter (copuleret)

1807
fol 241
Christense Nielsdatters uægte barn - Niels (Rasmus Nielsen af Nim tjenestekarl i Bredvad Mølle)
studiosus Mathias Rahbæk skoleholder ved Rævsnæs skole på Lolland og jomf Maren Sørensen af Bredvad Mølle (copuleret)
husmand August Sørensens og Maren Madsdst barn - Karen Marie
fol 242
husmand Thomas Sørensen Soldats og Cathrine Pedersdatters barn af Træden - Maren Kirstine

1808
fol 242
Thomas Sørensens og Cathrine Pedersdatters Maren Kirstine (i kirke)
Mette Jacobsdatters barn - Anne Marie
Niels Knudsens og Sidsel Espensdatters barn - Maren
Jens Søgaards og Karen Pedersdatters dødfødte barn (begravet)
smeden Christen Hansen og Mette Jacobsdatter af Træden (copuleret)
fol 243
gårdmand Niels Jensens og Johanne Jørgensdatters barn af Træden - Anne Marie

1809
fol 243
Kirsten Nielsdatter Hussings uægte barn - Niels (døde strax - rejsende Søren Jensen)
Jens Pedersen Søgaards og Karen Pedersdatters barn - Anders (døde strax)
Jens Søgaards søn Anders (begravet)
Niels Knudsens og Sidsel Espensdatters datter Margrethe - 3 år
enkemand Laurs Linnertsen og enke Karen Christensdatter (copuleret)
fol 244
almisselem Stephan Nielsen af Træden - 60 år

1810-13

Top


1810
fol 244
Niels Knudsens og Sidsel Espensdatters barn - Knud
husmand Laurs Linnertsen af Træden - 66 år
Anne Margrethe Madsdatters uægte hjemmedøbte barn - Mads
ungkarl Stephan Pedersen af Brædstrup og Anne Margrethe Madsdatter af Træden (copuleret)
Stephan Pedersens og Anne Margrethe Madsdatters søn Mads (i kirke)
fol 245
Jens Søgaards søn Morten - 16 år
Anne Jensdatters uægte barn af Træden - Christiane (Jens Pedersen af Træden)
ungkarl Søren Eskesen og Christense Nielsdatter af Træden (copuleret)
Niels Skrædders og Sara Cathrine Jensdatters barn - Else
Albret Pedersens og Anne Cathrine Rasmusdatters barn - Anne
fol 246
Søren Eskesens og Christense Nielsdatters barn - Jens
seminarist Rasmus Vandmand - 28 år
Søren Eksesens søn Jens (i kirke)

1811
fol 246
Niels Rasmussen Skrædders og Sara Jensdatters datter Else - 2 mdr
gårdmand Niels Jensens og Johanne Jørgensdatters barn af Træden - Jørgen
Maren Nielsdatters uægte barn - Mette Kirstine (Hans Pedersen)
fol 247
Anders Nielsen tjenestekarl og pige Anne Sophie Iversdatter (copuleret)

1812
fol 247
Søren Stephansen Smed af Træden og Else Andersdatter ibd (copuleret)
gårdmand Jørgen Mortensen af Træden (begravet)
Mette Christensdatters barn - Jens (Jens Erichsen af Torp)
Else Marie Jensdatters uægte barn - Jens (Laurs Nielsen i Velling)
fol 248
Søren Smeds og Elisabeth Andersdatters dødfødte barn (begravet)
Niels Skrædders og Sara Jensdatters barn - Jens (døde strax)
Kirsten Laursdatter af Træden - 62 år
smedens hustru (introduceret)
Niels Skrædders hustru (introduceret)

1813
fol 248
Søren Eskesens og Christense Nielsdatters barn - Eske
Jens Søgaards og Karen Pedersdatters datter Anne Cathrine - 14 år
husmand Anders Nielsens og Anne Sophie Iversdatters barn af Træden - Niels
fol 249
gårdmand Niels Jensens og Johanne Jørgensdatters barn af Træden - Maren
Knud Jensen Skrædder og pige Anne Cathrine Mortensdatter (copuleret)
Søren Eskesens søn Eske (begravet)

Top


På andre sider:
Tønning sogn
1697-1719
1720-1749
1750-1769
1770-1789
1790-1813
Træden sogn
1697-1719
1720-1749
1750-1769
1770-1789
1790-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 9-2-06
c