s
Stikord til Østbirk sogns kirkebog, Voer herred, 1703-1814

1703-09


På andre sider:
1703-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-14
Kontraministerialbog Yding-Østbirk 1731-56
1731-39
1740-49
1750-56

På denne side:
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709


1703

fol 1
Jens Andersens barn af Sattrup - Maren
Christen Jensens barn af Østbirk - Niels
Jens Christensens barn af Østbirk - Rasmus
Rasmus Degns barn af Østbirk - Hans
Jens Christensens barn Rasmus af Østbirk (begravet)

1704

Top

fol 1
Niels Tønnesens barn af Sattrup - Karen
Rasmus Rasmussens barn Rasmus af Sattrup (begravet)
Niels Tønnesens barn Karen af Sattrup (begravet)
fol 2
Thomas Rasmussens hustru Bodil Thomasdatter af Monbjerg (begravet)
Rasmus Nielsens barn af Monbjerg - Maren
Morten Jensens barn af Østbirk - Anders
Morten Jensens barn Anders af Østbirk (begravet)
Michel Andersens barn af Monbjerg - Laurs
præstens barn af Østbirk - Christian Ulrich
Thomas Pedersens barn af Østbirk - Peder
Peder Pedersen Helgaards barn af Monbjerg - Jens
Enevold Pedersens barn af Monbjerg - Peder
Michel Andersens barn Laurs af Monbjerg (begravet)
Enevold Pedersens barn Peder af Monbjerg (begravet)
Anders Nielsens barn af Monbjerg - Maren
Jørgen Nielsen af Monbjerg (begravet)
Mads Jensens barn af Østbirk - Anders

1705

Top

fol 2
Rasmus Nielsens barn Niels af Monbjerg (begravet)
Jens Pedersens barn af Monbjerg - Maren
Jens Christensens barn af Østbirk - Rasmus
Anders Nielsens barn Maren af Monbjerg (begravet)
Søren Pedersen Soldats barn af Monbjerg - Peder
Thomas Rasmussens barn af Monbjerg - Bodil
fol 3
Hans Pedersens barn af Monbjerg (navn mangler)
Laurs Hyrdes barn af Østbirk - Enevold
Jens Christensens barn Rasmus af Østbirk (begravet)
Inger Kybbes? barn - Knud
Jørgen Olufsens barn af Sattrup - Karen
sl oberstløjtnant Wejrups barn fra Fyn født på Urup - Friderich Casper
Morten Jensens barn af Østbirk - Kirsten
Rasmus Rasmussens barn af Sattrup - Kirsten
ung Peder Pedersens barn af Monbjerg - Karen
Hans Nielsens barn af Monbjerg - Jørgen
Rasmus Degns barn af Østbirk - Rebecca
Enevold Pedersens barn af Monbjerg - Maren
Rasmus Andersen Degns barn Niels af Østbirk (begravet)

1706

Top

fol 3
præstens barn af Østbirk - Elisabeth Margrethe
Hans Nielsens barn Jørgen af Monbjerg (begravet)
Mads Jensens barn Søren af Østbirk (begravet)
fol 4
Knud Hyrdes barn af Sattrup - Mette
Jens Andersens barn Maren af Sattrup (begravet)
Oluf Røgters hustrus søstersøn Jens Rasmussen af Monbjerg (begravet)
Jens Jørgensens barn af Sattrup - Anne
præstens barn Elisabeth Margrethe (begravet)
Peder Pedersen Helgaards barn af Monbjerg - Karen
Anders Nielsens barn af Monbjerg - Niels
Thomas Rasmussens barn af Monbjerg - Iver
Christen Jensens hjemmedøbte barn Bodil af Østbirk (begravet)
Jens Christensens barn af Østbirk - Maren
Niels Tønnesens konemoder Dorthe Rasmusdatter af Sattrup (begravet)
baron Jørgen Gyldencrone barn af Urup - Wilhelm
Oluf Røgters kones søster Maren Nielsdatter af Sattrup (begravet)
Anders Nielsens barn Niels af Monbjerg (begravet)
Christen Iversens barn Anders af Monbjerg (begravet)
Rasmus Madsen af Østbirk (begravet)
Thomas Pedersens barn af Østbirk - Bodil
Michel Nielsen hos Niels Ibsen i Østbirk (begravet)
Jacob Jørgensens barn af Sattrup - Hans

1707

Top

fol 5
sl Jørgen Nielsens hustru Maren Sørensdatter af Monbjerg (begravet)
Søren Pedersens hustru Maren Jensdatter af Monbjerg (begravet)
Hans Nielsens barn af Monbjerg - Jørgen
Mads Jensens barn af Østbirk - Søren
Johan Linvævers barn af Sattrupholm (begravet)
Søren Andersen på Glintberg i Østbirk (begravet)
Niels Nielsens barn af Naldal - Anne
Jacob Nielsens barn af Østbirk - Johanne
Niels Peitersen Hyrdes barn af Vestbirk - Anne Cathrine
Niels Nielsens barn Anne af Naldal (begravet)
Karen Jørgensdatters søn Jørgen af Østbirk (begravet)
Rasmus Nielsens barn af Monbjerg - Niels
Laurs Hyrdes barn af Østbirk - Christen
Rasmus Nielsens barn Niels af Monbjerg (begravet)
Anders Rasmussens barn af Vestbirk - Rasmus
Jens Sørensens barn af Birkenæs - Karen
Anders Pedersens barn af Lillerup - Maren
Karen Nielsdatters uægte barn af Østbirk - Søren
fol 6
Michel Møllers barn af Holms mølle - Karen
Jens Jørgensens barn af Sattrup - Jørgen
Birgitte Sørensdatters uægte barn af Sattrup - Anne
Søren Clemensens barn Clemen af Østbirk (begravet)
Laurs Hyrdes barn Christen af Østbirk (begravet)
Peder Poulsen af Birkenæs (begravet)
Karen Nielsdatters uægte barn Søren af Østbirk (begravet)
baron Jørgen Gyldencrones datter - Edel Margrethe
Peder Skrædder af Østbirk (begravet)
Anders Rasmussens barn Rasmus af Vestbirk (begravet)
Knud Hyrdes barn af Sattrup - Anders
Christen Jensens barn af Østbirk - Bodil
Kirsten Pedersdatter af Monbjerg (begravet)
Rasmus Degns barn af Østbirk - Niels
Jep Jensens barn af Østbirk - Peder
Sidsel Jensdatter af Østbirk (begravet)
Dorthe Poulsdatter Grøn af Vestbirk (begravet)
Anders Wissings barn Johanne af Vestbirk (begravet)

1708

Top

fol 6
Maren Sejersdatter af Sattrup (begravet)
sl Peder Skrædders barn Peder af Østbirk (begravet)
Hans Pedersens yngste barn af Monbjerg (begravet)
Søren Pedersen Soldats barn af Monbjerg - Anders
Enevold Pedersens barn af Monbjerg - Peder
Søren Thomasen Soldats barn af Sattrup - Karen
fol 7
Rasmus Nielsens barn af Monbjerg - Anne
Anne Michelsdatters uægte barn af Østbirk - Inger
Rasmus Rasmussens barn af Sattrup - Rasmus
Jørgen Olufsens barn af Sattrup - Jacob
Anne Hønsepiges uægte barn af Sattrup - Anne
Søren Sørensens barn af Vestbirk - Anne
Jørgen Olufsens barn Jacob af Sattrup (begravet)
Morten Jensens barn af Østbirk - Anders
Christen Jensens barn Bodil af Østbirk (begravet)
Laurs Hyrdes barn af Østbirk - Karen
Anne Hønsepiges uægte barn Anne af Sattrup (begravet)
Anders Pedersens barn af Vestbirk - Johanne
Morten Nielsens barn af Vestbirk - Karen
Morten Nielsens barn Karen af Vestbirk (begravet)
Peder Hansens barn af Vestbirk - Maren
Peder Michelsen af Vestbirk (begravet)
Anders Jensen af Sattrup (begravet)

1709

Top

fol 7
Jens Jørgensens barn Poul af Sattrup (begravet)
Morten Jensens barn Kirsten af Østbirk (begravet)
Anders Rasmussens barn Hans af Vestbirk (begravet)
Thomas Wissings barn Peder af Østbirk (begravet)
fol 8
Søren Ibsen Skrædders tvillinger af Vestbirk - Søren og Birgitte
Thomas Wissings barn af Østbirk - Peder
Peder Pedersen Helgaards barn af Monbjerg - Maren
Christen Iversens barn Niels af Monbjerg (begravet)
Peder Pedersen Helgaards barn Maren af Monbjerg (begravet)
ung Peder Pedersens barn af Monbjerg - Maren
Niels Nielsens barn af Naldal - Morten
Søren Lundums barn af Østbirk - Johanne
Jep Jensens barn af Østbirk - Jens
Søren Rasmussens søn Søren af Østbirk (begravet)
Jens Jørgensens barn Anne af Sattrup (begravet)
Jacob Nielsens barn af Østbirk - Clemen
Johan Linvæver af Sattrupholm (begravet)
junker Friderich Gyldencrones dåb confirmeret
Michel Andersens barn af Østbirk - Knud
Anne Michelsdatters uægte barn Inger af Østbirk (begravet)
Thomas Wissings barn Peder af Østbirk (begravet)
Jens Sørensens barn af Østbirk - Apelone
fol 9
Jens Pedersens barn af Monbjerg - Karen
Jens Laursens barn af Monbjerg - Maren
Hans Nielsen Stuurs barn af Monbjerg - Niels
halvgårdmand Hans Nielsens hustru Anne Knudsdatter af Monbjerg (begravet)
Michel Møllers barn af Holms mølle - Søren
Niels Jensens datter Karen Nielsdatters uægte barn af Monbjerg - Apelone (Søren Knudsen Dragon af Vestbirk)
Niels Ibsens hustru Kirsten Jensdatter af Østbirk (begravet)
Jacob Skrædders barn af Sattrup - Jacob?
Rasmus Knudsens barn af Vestbirk - Knud
Rasmus Andersen af Monbjerg (begravet)
Karen Jacobsdatters uægte barn af Birkenæs - Jacob (Henrich Dragon)
Niels Hyrdes barn af Sattrup - Jens
Mads Jensens hustru Anne Sørensdatter af Østbirk (begravet)
Jens Laursen Hyrdes steddatter Mette af Monbjerg (begravet)
Rasmus Sørensen fra Them sogn, død i Sattrup (begravet)
Søren Jensen Dragons barn af Vestbirk - Mads
fol 10
kapt Johan Christopher v. Mengering som døde på Urup (begravet)
Thomas Rasmussens barn af Monbjerg - Anne
Christen Jensens barn af Østbirk - Jens


På andre sider:
1703-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-14
Kontraministerialbog Yding-Østbirk 1731-56
1731-39
1740-49
1750-56

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. Opdateret d. 3.10.2013
c