s
Stikord til Østbirk sogns kirkebog, Voer herred, 1703-1814

1800-14


På andre sider:
1703-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-14
Kontraministerialbog Yding-Østbirk 1731-56
1731-39
1740-49
1750-56

På denne side:
Viede
Døbte
Døde


Viede

År Folie
1800 220 Viede Peder Pedersen Vonge enkemand i Hedehald og Kirsten Marie Andersdatter Libstrup i Østbirk
1800 220 Viede Laurids Andersen Valmand enkemand i Østbirk og Bodil Marie Nielsdatter Taaning i Urup Mark
1800 220 Viede Jens Andersen Skovgård enkemand i Vestbirk og Kirsten Marie Rasmusdatter i Østbirk
1800 220 Viede Niels Sørensen i Monbjerg og Anne Kirstine Jørgensdatter i Østbirk
1800 220 Viede Laurids Jensen af Hansted og Karen Rasmusdatter i Østbirk
1800 221 Viede Laurids Andersen og Anne Pedersdatter i Vestbirk
1801 221 Viede Niels Thomsen i Monbjerg og Anne Cathrine Thomasdatter i Råhaugegård
1801 221 Viede Rasmus Knudsen i Pedersborg og Johanne Hansdatter i Trampenberg
1801 221 Viede Peder Jocumsen og Anne Marie Mikkelsdatter i Vestbirk
1801 222 Viede Jørgen Christensen gartner på Urup og Karen Kirstine Olesdatter stuepige på Julianelyst
1801 222 Viede Niels Christensen enkemand i Monbjerg og Marie Cathrine Thomasdatter i Trampenberg
1802 222 Viede Rasmus Sørensen af Hvirring og Magdalene Kirstine Sørensdatter i Råhaugegård
1802 222 Viede Christen Adamsen Schmidt tjener på Urup og Anne Jensdatter i Urup Mølle
1802 223 Viede Peder Sørensen enkemand og Sidsel Pedersdatter begge i Østbirk
1802 223 Viede Hans Rasmussen gårdmand i Østbirk og Mette Frandsdatter i Haralsdborg
1802 223 Viede Jens Christiansen Svane skoleholder i Honum, Hvirring sogn og Sophie Jørgensdatter i Østbirk
1802 223 Viede Mikkel Frandsen i Haraldsborg og Anne Cathrine Hansdatter i Sattrup
1802 223 Viede Jens Christensen Egholm på Julianelyst og enke Christiane Christensdatter i Urup Mølle
1802 223 Viede Peder Christensen Bodholt fra Bording sogn og Anne Marie Pedersdatter begge tjener i Lillerup
1802 224 Viede Peder Jensen Brusgård murermestersvend i Randers og Johanne Mogensdatter Nymann stuepige på Urup
1802 224 Viede Søren Christiansen i Vestbirk og Karen Andersdatter i Naldal
1802 224 Viede Morten Mortensen i Monbjerg og Christen Christensens enke Anne Rasmusdatter i Sattrup
1802 224 Viede Hans Andersen af Lundum Skov og Anne Marie Rasmusdatter i Sattrup
1802 224 Viede Peder Pedersen i Monbjerg og Mette Kirstine Madsdatter i Trampenberg
1803 225 Viede Jens Lauridsen og Anne Johanne Poulsdatter begge tjener i Holms Mølle
1803 225 Viede Niels Frandsen og Maren Andersdatter begge tjener på Julianelyst
1803 225 Viede Niels Hansen og Else Marie Sørensdatter begge tjener i Lillerup
1803 225 Viede Niels Jørgensen Brønd i Urup Mølle og Degnen Hans Overbys enke Inger Pedersdatter i Ingerslyst
1804 225 Viede Niels Jensen i Sandvadhus og Sidsel Elisabeth Rasmusdatter i Purup
1804 225 Viede Rasmus Hansen i Urup Mølle og Maren Jacobsdatter i Sattrup
1804 226 Viede Ernst Hansen smed og enkemand i Yding og Margrethe Mortensdatter i Trampenberg
1804 226 Viede Jens Jensen og Bodil Marie Simonsdatter i Vestbirk
1804 226 Viede Peder Christensen tømrersvend i Horsens og Karen Clausdatter i Østbirk
1805 226 Viede Niels Hansen og Anne Marie Jørgensdatter i Sattrup
1805 226 Viede Peder Sørensen i Lundum og Dorthe Christine Vest i Monbjerg
1805 227 Viede Morten Knudsen i Vestbirk og Maren Rasmusdatter i Trampenberg
1805 227 Viede Erik Knudsen og Maren Pedersdatter i Vestbirk
1805 227 Viede Christen Christensen og Maren Jensdatter på Julianelyst
1805 227 Viede Jens Pedersen og enke Kirsten Nielsdatter begge i Østbirk
1805 227 Viede Bendix Jensen enkemand i Fuglsang og Conradine Christiansdatter i Østbirk
1805 227 Viede Peder Thomsen Skrædder og Anne Cathrine Nielsdatter i Sattrup
1805 228 Viede Søren Nielsen Vejer enkemand og Johanne Pedersdatter i Østbirk
1806 228 Viede Peder Sørensen Sindbjerg i Torp og enke Karen Sørensdatter i Vestbirk
1806 228 Viede Niels Madsen og Anne Pedersdatter i Lillerup
1806 228 Viede Christen Mortensen af Svejstrup og Maren Jensdatter i Sattrup
1806 228 Viede Jørgen Thomsen i Lund og Kirsten Hansdatter i Sattrup
1806 229 Viede Enevold Sørensen tærsker på Åkær og Anne Johansdatter i Østbirk
1806 229 Viede Jens Christensen enkemand og husmand i Gantrup og Karen Jensdatter i Monbjerg
1806 229 Viede Jens Pedersen og Karen Christensdatter i Monbjerg
1806 229 Viede Jens Jensen af Brædstrup og Mette Christiansdatter i Vestbirk
1806 230 Viede Anders Nielsen af Yding og Elisabeth Johansdatter i Purup
1807 230 Viede Abraham Pedersen i Gammelstrup og Birthe Cathrine Andersdatter i Birkenæs
1807 230 Viede Søren Sørensen enkemand i Hansted og Marie Kirstine Andersdatter i Birkenæs
1807 230 Viede Jørgen Adam Andersen Libstrup i Urup Mølle og Elisabeth Jacobsdatter i Monbjerg
1807 231 Viede Laurids Sørensen og enke Dorthe Nielsdatter i Sattrup
1807 231 Viede Jens Hansen i Horndrup og Bodil Jensdatter i Monbjerg
1807 231 Viede Knud Jensen og Marianne Nielsdatter
1807 231 Viede Morten Andersen enkemand og Anne Cathrine Andersdatter
1807 231 Viede Otto Nielsen af Enner og enke Anne Marie Mikkelsdatter i Vestbirk
1808 232 Viede Jens Christensen af Gantrup og Anne Jensdatter i Monbjerg
1808 232 Viede Niels Andersen i Østbirk og Karen Nielsdatter i Purup
1808 232 Viede Jens Nielsen i Purup og Elisabeth Andersdatter i Østbirk
1809 232 Viede Henrik Hansen Adamsen i Østbirk og Mette Pedersdatter på Urup
1809 233 Viede Laurids Andersen i Sattrup og Anne Cathrine Sørensdatter i Kollerup
1809 233 Viede Jens Thomsen smed og enkemand i Såby og Anne Johanne Jensdatter
1809 233 Viede Laurids Sørensen og Jensine Andersdatter i Vestbirk
1810 233 Viede Abraham Isaksen og enke Mette Lauridsdatter i Sattrup
1810 234 Viede Peder Mikkelsen enkemand og Anne Jensdatter i Østbirk
1810 234 Viede Peder Nielsen i Nørhave og Maren Rasmusdatter i Purup
1810 234 Viede Jens Terkelsen i Vissingkloster og Jens Jensen Vendelbos enke Karen Andersdatter i Vendelbogård
1810 234 Viede Peder Jørgensen på Julianelyst og Maren Jørgensdatter samme sted
1811 234 Viede Peder Pedersen Vonge enkemand møller i Urup Mølle og jomfru Cecilie Helene Bundgård
1811 235 Viede Niels Thomsen i Trampenberg og Anne Marie Andersdatter i Sattrupholm
1811 235 Viede Rasmus Johansen i Østbirk og Bodil Marie Enevoldsdatter i Trampenberg
1811 235 Viede Peder Christensen i ?gård og Anne Margrethe Lauridsdatter i Såby
1811 235 Viede Anders Andersen i Føvling og Mette Sørensdatter i Monbjerg
1812 235 Viede Jens Pedersen Lund enkemand i Enner og enke Charlotte Louise Hoff husholderske på Urup
1812 236 Viede Jens Nielsen Lorch i Urup Mølle og Marie Cathrine Ditlevsdatter i Østbirk Præstegård
1812 236 Viede Rasmus Peder Andersen i Elling og Anne Marie Jensdatter i Holm
1813 236 Viede Peder Sørensen enkemand i Brokbjerghus og Anne Cathrine Rasmusdatter i Åresdal
1813 236 Viede Enevold Jensen enkemand og gårdmand i Sattrup og Anne Mikkelsdatter
1813 236 Viede Gregers Gregersen enkemand og husmand og Mette Knudsdatter begge i Vestbirk
1813 237 Viede Hans Rasmussen enkemand og gårdmand i Østbirk og Anne Marie Mortensdatter i Vestbirk
1814 237 Viede Jørgen Christensen enkemand og gartner på Urup og Maren Jensdatter på Julianelyst
1814 237 Viede Peder Mikkelsen af Tolstrup og Maren Rasmusdatter i Vestbirk
1814 238 Viede Jesper Sørensen enkemand og smed i Sattrup og Anne Lauridsdatter i Lillerup
1814 238 Viede Morten Andersen i Vestbirk og enke Anne Poulsdatter i Monbjerg

Døbte

Top

År Folie
1800 3 Døbt Rasmus Sørensen indsidder og Ellen Sørensdatter i Østbirk - Søren
1800 3 Døbt Peder Sørensen husmand og Mette Pedersdatter i Østbirk - Peder
1800 3 Døbt Niels Christensen husmand og Johanne Pedersen i Monberg - Hans
1800 3 Døbt Christen Pedersen gårdmand og Karen Knudsdatter i Monberg - Dorthe
1800 3 Døbt Morten Nielsen Pilborg husmand og Karen Sørensdatter i Vestbirk - Johanne
1800 3 Døbt Rasmus Jensen ? gårdmand og Bodil Andersdatter i Østbirk - Laurids
1800 3 Døbt Jens Andersen Skovgård gårdmand og Dorthe Elisabeth Rasmusdatter i Vestbirk - Rasmus
1800 3 Døbt Rasmus Eriksen gårdmand og Maren Pedersdatter i Vestbirk - Karen
1800 3 Døbt Christen Christensen indsidder og Anne Rasmusdatter i Sattrup - Ane Kirstine
1800 3 Døbt Jens Pedersen gårdmand og Margrethe Pedersen i Monberg - Kirsten
1800 3 Døbt Peder Christensen Langballe og Inger Rasmusdatter i Christinedal - Gedske som døde
1800 4 Døbt Hans Overby sl degn og Inger Pedersdatter Roed i Østbirk - Hans Overbye
1800 4 Døbt Anne Johansdatter i Østbirk Præstegård - Julius, udlagt Niels Juliusen forridder på Urup
1800 4 Døbt Anne Margrethe Marcusdatter i Monberg - Anders, udlagt Laurids Andersen i Sattrup
1800 4 Døbt Dorthe Nielsdatter i Vrænge - Søren, udlagt Peder Nielsen Kjær i Føvling
1800 4 Døbt Christen Thomsen husmand og Anne Christensdatter i Østbirk - Laurids
1800 4 Døbt Peder Mikkelsen gårdmand og Ellen Marie Enevoldsdatter i Østbirk - Dorthe Sophie
1800 4 Døbt Søren Andersen gårdmand og Bodil Marie Pedersdatter i Purup - Peder
1800 4 Døbt Peder Mortensen boelsmand og Anne Kirstine Olesdatter i Vestbirk - Karen som døde
1800 4 Døbt Kirstine Johansdatter Sippel i Hjortenborg - dødfødt dreng, udlagt bagersvend Claus Jokumsen With fra Horsens
1800 4 Døbt Jeppe Mikkelsen gårdmand og Bodil Jacobsdatter i Purup - dødfødt pige
1800 5 Døbt Niels Sørensen indsidder og Kirsten Pedersdatter i Monberg - Søren
1801 5 Døbt Ove Henrik Juel Rysensteen baron og Juliane Marie Bülov på Julianelyst - Sophie Charlotte
1801 5 Døbt Anders Jensen skovfoged og Henrikke Johansdatter Beck i Kolleruphus - Ove Henrik
1801 5 Døbt Peder Pedersen Vonge husmand og Kirsten Marie Andersdatter i Hedehald - Ove Henrik som døde
1801 5 Døbt Christian Andreasen husmand og Birthe Mikkelsdatter i Østbirk - Peder
1801 5 Døbt Niels Pedersen Ravn skomager og Marianne Peitersdatter i Stobhus - Anne Sophie
1801 5 Døbt Anne Kirstine Nielsdatter i Østbirk - dødfødt pige, udlagt Nicolai Hansen Torp rytter ved det Slesvigske regiment i Horsens
1801 5 Døbt Anders Nielsen indsidder og Anne Margrethe Jørgensdatter i Vrænge - Pauline
1801 5 Døbt Maren Jacobsdatter i Sattrup - Jens, udlagt Anker Christiansen rytter ved det Holstenske regiment i Haderslev
1801 6 Døbt Peder Christensen Langballe husmand og Inger Rasmusdatter i Christinedal - Christen som døde
1801 6 Døbt Rasmus Sørensen gårdmand og Johanne Frandsdatter i Vestbirk - Søren
1801 6 Døbt Laurids Jensen insidder og Karen Rasmusdatter i Østbirk - Rasmus
1801 6 Døbt Mikkel Nielsen smed husmand og Anne Margrethe Mikkelsdatter i Figsvig - Peder
1801 6 Døbt Enevold Jensen og Anne Elisabeth Hansdatter i Sattrup - dødfødt pige
1801 6 Døbt Jens Andersen Hovgård og Kirsten Marie Rasmusdatter i Vestbirk - Anders
1801 6 Døbt Christen Christensen sl indsidder og Anne Sørensdatter i Sattrup - Christiane
1801 6 Døbt Rasmus Jensen Emborg gårdmand og Birthe Nielsdatter i Østbirk - Bodil Cathrine
1801 6 Døbt Laurids Andersen Valmand indsidder og Bodil Marie Nielsdatter i Østbirk - Anne
Cathrine 1801 6 Døbt Niels Pedersen og Karen Jokumsdatter i Sandalhus - dødfødt dreng
1801 6 Døbt Jens Christian Jelling Møller og Kirsten Rasmusdatter i Holms Mølle - Helene Margrethe
1801 7 Døbt Jacob Schmidt degn og Marianne Enevoldsdatter i Østbirk - Mette Sophie
1801 7 Døbt Hans Christensen Hjort og Kirsten Marie Johansdatter Sippel i Hjortenborg - Christian
1801 7 Døbt Thomas Pedersen gårdmand og Anne Hansdatter i Sattrup - Sidsel
1801 7 Døbt Jacob Andersen og Karen Jespersdatter i Purup - Anne
1802 7 Døbt Peder Jocumsen tjenestekarl og Anne Marie Mikkelsdatter i Vestbirk - Mette Cathrine
1802 7 Døbt Jørgen Christensen gartner og Karen Kirstine Olesdatter i gartnerhuset - Ulrik Christian
1802 7 Døbt Peder Mortensen husmand og Karen Rasmusdatter i Sattrup - Sidsel
1802 7 Døbt Hans Hansen Due husmand og Anne Sophie Sørensdatter i Hedehald - Christiane
1802 8 Døbt Jeppe Mikkelsen gårdmand og Bodil Jacobsdatter i Purup - Jens
1802 8 Døbt Laurids Andersen husmand og Anne Pedersdatter i Vestbirk - Karen
1802 8 Døbt Albert Nielsen indsidder og Karen Pedersdatter i Haraldsborg - Anne
1802 8 Døbt Niels Thomsen husmand og Anne Cathrine Thomasdatter i Monberg - Anne
1802 8 Døbt Jens Jensen Vendelbo gårdmand og Karen Andersdatter i Sattrup - Anne Marie
1802 8 Døbt Hans Jørgen Mikkelsen boelsmand og Kirsten Enevoldsdatter i Sattrup - Erik
1802 8 Døbt Jens Pedersen gårdmand og Anne Rasmusdatter i Vestbirk - Jens
1802 8 Døbt Peder Christensen Langballe husmand og Inger Rasmusdatter i Christinedal - Christen
1802 8 Døbt Rasmus Knudsen gårdmand og Johanne Hansdatter i Pedersborg - Knud
1802 8 Døbt Morten Nielsen Pilborg husmand og Karen Sørensdatter i Vestbirk - Mette
1802 8 Døbt Anne Johansdatter i Østbirk Præstegård - Christine, udlagt Johannes Larsen tjener på Julianelyst
1802 9 Døbt Rasmus Sørensen husmand og Ellen Sørensdatter i Monberg - Jens
1802 9 Døbt Peder Pedersen Vonge gårdmand og Kirsten Marie Andersdatter udflytter fra Østbirk - Ove Henrik
1802 9 Døbt Jens Andersen Hovgård og Kirsten Marie Rasmusdatter i Vestbirk - Dorthe
1802 9 Døbt Niels Pedersen boelsmand og Anne Marie Christiansdatter i Sandalhus - Christian
1803 9 Døbt Ove Henrik Juel Rysensteen baron og Juliane Marie Bülov på Julianelyst - Ottilia Christiane Adolphine
1803 9 Døbt Peder Mortensen boelsmand og Anne Kirstine Olesdatter i Vestbirk - Morten
1803 9 Døbt Søren Andersen boelsmand og Bodil Marie Pedersdatter i Purup - Anne
1803 9 Døbt Jens Pedersen gårdmand og Margrethe Pedersen i Monberg - dødfødt dreng
1803 9 Døbt Jens Lauridsen indsidder og Anne Johanne Poulsdatter i Trampenberg - Marie Cathrine
1803 9 Døbt Niels Mikkelsen gårdmand og Bodil Andersdatter i Østbirk - Anne Margrethe
1803 10 Døbt Niels Christensen husmand og Marie Cathrine Thomasdatter i Monberg - Thomas
1803 10 Døbt Niels Jensen gårdmand og Karen Nielsdatter i Naldal - Jens
1803 10 Døbt Rasmus Sørensen gårdmand og Johanne Frandsdatter i Vestbirk - Frands
1803 10 Døbt Rasmus Jensen Emborg gårdmand og Kirsten Nielsdatter i Østbirk - Niels
1803 10 Døbt Mikkel Frandsen gårdmand og Anne Cathrine Hansdatter i Haraldsborg - Sidsel Marie
1803 10 Døbt Rasmus Sørensen husmand og Maren Sørensdatter i Monberg - Elisabeth
1803 10 Døbt Niels Sørensen husmand og Kirsten Pedersdatter i Monberg - Marie Cathrine som døde
1803 10 Døbt Peder Mikkelsen gårdmand og Ellen Marie Enevoldsdatter i Østbirk - Niels
1803 10 Døbt Christian Andreasen husmand og Birthe Mikkelsdatter i Østbirk - Johanne Marie
1803 11 Døbt Christen Adamsen Schmidt og Anne Jensdatter i Urup Vævehus - dødfødt pige
1803 11 Døbt Peder Pedersen boelsmand og Mette Kirstine Hansdatter i Trampenberg - Elisabeth
1803 11 Døbt Jacob Schmidt degn og Marianne Enevoldsdatter i Østbirk - Cathrine Dorthea
1803 11 Døbt Søren Christiansen husmand og Karen Andersdatter i Vestbirk - dødfødt dreng
1803 11 Døbt Anders Carlsen Holm glarmester indsidder og Dorthe Pedersdatter i Østbirk - Helene
1803 11 Døbt Jens Jensen boelsmand og Else Marie Andersdatter i Vestbirk - Jens
1803 11 Døbt Anders Johansen indsidder og Maren Brixensdatter i Sattrup - Anne Marie
1803 12 Døbt Rasmus Andersen tjenestekarl i Østbirk og fæstemø Anne Andersdatter i Vestbirk - Anders
1803 12 Døbt Gotfred Pedersen indsidder og Birthe Andersdatter i Vestbirk - Mikkel
1803 12 Døbt Hans Rasmussen gårdmand og Mette Frandsdatter i Østbirk - Rasmus
1803 12 Døbt Jørgen Christensen gartner og Karen Kirstine Olesdatter i gartnerhuset - Juliane Marie
1803 12 Døbt Laurids Andersen Valmand indsidder og Bodil Marie Nielsdatter i Østbirk - Hans Erik
1804 12 Døbt Knud Rasmussen gårdmand og sognefoged og Johanne Olufsdatter i Pedersborg - Anne Marie
1804 12 Døbt Peder Sørensen Fiigmand indsidder og Sidsel Pedersdatter i Østbirk - Søren
1804 12 Døbt Jens Pedersen gårdmand og Anne Rasmusdatter i Vestbirk - Cathrine Marie
1804 12 Døbt Peder Jocumsen soldat og Anne Marie Mikkelsdatter i Vestbirk - Sidsel
1804 12 Døbt Jens Pedersen gårdmand og Margrethe Pedersdatter i Monberg - dødfødt dreng
1804 12 Døbt Jeppe Mikkelsen gårdmand og Bodil Jacobsdatter i Purup - dødfødt pige
1804 13 Døbt Jens Peter Jensen husmand og Anne Kirstine Nielsdatter i ?huset - Bodil Marie
1804 13 Døbt Ove Henrik Juel Rysensteen baron og Juliane Marie Bülov på Julianelyst - Anne Benedicta Fredericia
1804 13 Døbt Mette Pedersdatter i Vestbirk - Anne, udlagt gift mand Morten Andersen tjener i Vestbirk
1804 13 Døbt Laurids Andersen husmand og Anne Pedersdatter i Monberg - Peder
1804 13 Døbt Jens Pedersen gårdmand og Karen Pedersdatter i Vestbirk - Else Marie
1804 13 Døbt Maren Jensdatter i Østbirk - Jens Peter, udlagt Jens Sørensen
1804 13 Døbt Hans Christensen Hjort og Kirsten Marie Johansdatter Sippel i Hjortenborg - Niels
1804 13 Døbt Peder Pedersen boelsmand og Mette Kirstine Hansdatter i Trampenberg - Peder
1804 14 Døbt Niels Christensen husmand og Marie Cathrine Thomasdatter i Monberg - Christen
1804 14 Døbt Iver Christensen gårdmand og Anne Pedersdatter i Naldal - Mette Marie
1804 14 Døbt Nicolai Christensen Jelling Møller og Birgitte Jensdatter i Tingstedholms Mølle - Christen
1804 14 Døbt Peder Christensen Langballe husmand og Inger Rasmusdatter i Christinedal - Rasmus
1804 14 Døbt Niels Pedersen boelsmand og Anne Marie Christiansdatter i Sandalhus - Hans
1804 14 Døbt Anders Mikkelsen husmand og Bodil Nielsdatter i Vestbirk - Marie Lucie
1804 14 Døbt Niels Thomsen husmand og Anne Cathrine Thomasdatter i Monberg - Bodil Marie
1804 14 Døbt Peder Mortensen gårdmand og Karen Rasmusdatter i Trampenberg - Marie Cathrine
1804 14 Døbt Mads Christensen boelsmand og Marianne Jørgensdatter i Trampenberg - Rasmus
1804 15 Døbt Anders Jensen skovfoged og Henrikke Johansdatter Beck i Kolleruphus - Jens Johan
1804 15 Døbt Hans Jørgen Mikkelsen indsidder og Kirsten Enevoldsdatter i Monberg - Laurids
1804 15 Døbt Mikkel Nielsen Bødker og Anne Cathrine Nielsdatter i Sattrup - Marie Kirstine som døde
1805 15 Døbt Jens Jensen boelsmand og Else Marie Andersdatter i Vestbirk - Niels
1805 15 Døbt Niels Hansen boelsmand og Barbara Jacobsdatter i Purup - Jacob
1805 15 Døbt Jens Pedersen gårdmand og Anne Rasmusdatter i Vestbirk - Jens
1805 15 Døbt Mikkel Frandsen gårdmand og Anne Cathrine Hansdatter i Haraldsborg - Kirsten
1805 15 Døbt Jacob Isaksen husmand og Anne Rasmusdatter i Sommerlyst i Østbirk Skov - Mette Marie
1805 15 Døbt Niels Jensen Bødker boelsmand og Sidsel Elisabeth Rasmusdatter i Monberg - Rasmus
1805 15 Døbt Søren Christiansen husmand og Karen Andersdatter i Vestbirk - Anders Christian
1805 16 Døbt Mikkel Nielsen Smed boelsmand og Kirsten Jacobsdatter i Vestbirk - Karen
1805 16 Døbt Niels Hansen gårdmand og Anne Marie Jørgensdatter i Sattrup - Jørgen
1805 16 Døbt Peder Christensen indsidder og Karen Hansdatter i Vrænge - Laurids Christian
1805 16 Døbt Rasmus Hansen boelsmand og Maren Jacobsdatter i Sattrup - Hans
1805 16 Døbt Christen Rasmussen husmand og Sidsel Kirstine Andersdatter i Østbirk Skov - Rasmus
1805 16 Døbt Bodil Marie Enevoldsdatter i Trampenberg - Marie Cathrine, udlagt Peder Johansen i ?
1805 16 Døbt Maren Jensdatter i Østbirk - Maren, udlagt soldat Christian Rasmussen nu i København
1805 16 Døbt Jens Jensen tjenestekarl og Bodil Marie Sørensdatter i Vestbirk - Søren
1805 16 Døbt Jens Pedersen gårdmand og Anne Margrethe Pedersdatter i Monberg - Anders
1805 16 Døbt Jens Lauridsen boelsmand og Anne Johanne Poulsdatter i Trampenberg - Laurids
1805 17 Døbt Jens Andersen Hovgård og Kirsten Marie Rasmusdatter i Vestbirk - Anne
1805 17 Døbt Rasmus Jensen Emborg sl gårdmand og Kirsten Nielsdatter i Østbirk - Bodil Cathrine
1805 17 Døbt Hans Hansen Due husmand og Anne Sophie Sørensdatter i Hedehald - Johanne Marie
1805 17 Døbt Jens Jensen Vendelbo gårdmand og Karen Andersdatter i Sattrup - Anne
1805 17 Døbt Jacob Schmidt degn og Marianne Enevoldsdatter i Østbirk - Ove Henrik
1805 17 Døbt Niels Jørgensen gårdmand og Inger Knudsdatter i Østbirk - Anne Sophie
1805 17 Døbt Jens Jacobsen gårdmand og Kirsten Jensdatter i Monberg - Jens og Jacob som begge døde
1805 17 Døbt Albert Nielsen husmand og Karen Pedersdatter i Stobhus - dødfødt pige
1805 18 Døbt Peder Sørensen Fiigmand indsidder og Sidsel Pedersdatter i Østbirk - Mette
1805 18 Døbt Nicolai Christensen Jelling Møller og Birgitte Jensdatter i Tingstedholms Mølle - Jens
1805 18 Døbt Maren Jensdatter Fugl i Østbirk - Gertrud Marie, udlagt landsoldat Peder Hansen Svalle
1805 18 Døbt Jens Peter Jensen husmand og Anne Kirstine Nielsdatter i Tomkjær?hus - Jens
1805 18 Døbt Rasmus Sørensen gårdmand og Johanne Frandsdatter i Vestbirk - Niels
1805 18 Døbt Maren Jensdatter i Vestbirk - Anne Marie som døde, udlagt kræmmer Christian
1805 18 Døbt Kirsten Sørensdatter i Sattrup - Henrik, udlagt Ulrik
1806 19 Døbt Erhard Wielandt Møller og Gertrud Cathrine Schou i Urup Mølle - Frederik Ludvig Christian
1806 19 Døbt Erik Knudsen gårdmand og Maren Pedersdatter i Vestbirk - Knud
1806 19 Døbt Rasmus Sørensen husmand og væver og Ellen Sørensdatter i Monberg - Jen
1806 19 Døbt Peder Pedersen boelsmand og Mette Kirstine Hansdatter i Trampenberg - Karen Elisabeth
1806 19 Døbt Anders Jørgensen Brønd husmand og Johanne Marie Jensdatter i Østbirk - Johanne
1806 19 Døbt Hans Christensen Hjort og Kirsten Marie Johansdatter Sippel i Hjortenborg - Søren Christian
1806 19 Døbt Christian Andreasen husmand og Birthe Mikkelsdatter i Østbirk - Jens
1806 19 Døbt Jens Pedersen Hvidberg boelsmand og Sidsel Andersdatter i Purup - Anne Margrethe
1806 20 Døbt Hans Rasmussen gårdmand og Mette Frandsdatter i Østbirk - Anne Marie og Anne
1806 20 Døbt Charlotte Eierkrosyne? Adamsdatter i Kolhuset - Anne, udlagt kræmmer Christen Jensen fra Flensborg
1806 20 Døbt Rasmus Sørensen husmand og Magdalene Kirstine Sørensdatter i Sommerlyst i Østbirk Skov - Søren
1806 20 Døbt Niels Christensen husmand og Marie Cathrine Thomasdatter i Brokbjerghus i Monberg - Johanne
1806 20 Døbt Niels Madsen indsidder og Anne Pedersdatter i Vendelbogård - Johanne Cathrine
1806 20 Døbt Peder Thomsen Skrædder og Anne Cathrine Nielsdatter i Råhaugegård - Anne
1806 20 Døbt Laurids Andersen og Anne Pedersdatter i Fisvig - Jacob
1806 20 Døbt Jens Pedersen gårdmand og Karen Pedersdatter i Vestbirk - Peder
1806 21 Døbt Morten Knudsen boelsmand og Maren Rasmusdatter i Trampenberg - Knud
1806 21 Døbt Niels Sørensen Hald husmand og Kirsten Pedersdatter i Vrænge - Jens
1806 21 Døbt Jens Pedersen gårdmand og Anne Rasmusdatter i Vestbirk - Mikkel
1806 21 Døbt Niels Jensen Bødker boelsmand og Sidsel Elisabeth Rasmusdatter i Monberg - Jens
1806 21 Døbt Jens Jacobsen gårdmand og Kirsten Jensdatter i Monberg - Karen
1806 21 Døbt Christen Rasmussen husmand og Inger Kirstine Sørensdatter i Kirstinelund i Østbirk Skov - Sidsel Kirstine
1806 21 Døbt Peder Mortensen boelsmand og Anne Kirstine Olesdatter i Vestbirk - Ole
1806 22 Døbt Jørgen Christensen gartner og Karen Kirstine Olesdatter i gartnerhuset - Ole
1806 22 Døbt Niels Nielsen kudsk på Serridslevgård og Kirsten Hansdatter i Sattrup - Anne
1806 22 Døbt Nicolai Christensen Jelling Møller og Birgitte Jensdatter i Tingstedholms Mølle - Johannes
1806 22 Døbt Niels Hansen gårdmand og Anne Marie Jørgensdatter i Sattrup - Sidsel
1806 22 Døbt Bendix Jensen skovfoged og Conradine Christiansdatter i Fuglsang - Christian
1807 22 Døbt Peder Sørensen murersvend og Dorthe Kirstine Marie West i Monberg - Søren
1807 22 Døbt Søren Pedersen indsidder og Amalie Gothardtsdatter i Vestbirk - Peder
1807 23 Døbt Hans Pedersen Kock indsidder og Karen Nielsdatter i Sattrup - Christian
1807 23 Døbt Enevold Sørensen tjenestekarl og fæstemø Anne Johansdatter i Østbirk - Søren
1807 23 Døbt Mikkel Nielsen Smed boelsmand og Kirsten Jacobsdatter i Vestbirk - Morten
1807 23 Døbt Niels Pedersen boelsmand og Anne Marie Christiansdatter i Sandalhus - Søren
1807 23 Døbt Jens Andersen Skovgård gårdmand og Kirsten Marie Rasmusdatter i Vestbirk - Anders
1807 23 Døbt Albert Nielsen husmand og Karen Pedersdatter i Stobhus - Ove Henrik
1807 23 Døbt Anders Jacobsen gårdmand og Maren Christiansdatter i Naldal - Jacob
1807 24 Døbt Jens Peter Jensen husmand og Kirstine Nielsdatter i Tornkærhus - Bodil Marie
1807 24 Døbt Christen Adamsen Schmidt og Anne Jensdatter i Kokhuset - Ulrik Christian
1807 24 Døbt Peder Sørensen husmand og Karen Sørensdatter i Vestbirk - Morten
1807 24 Døbt Mads Christensen gårdmand og Marianne Jørgensdatter i Trampenberg - Christen
1807 24 Døbt Morten Andersen Skovgård husmand og Kirsten Andersdatter i Vestbirk - Anders
1807 24 Døbt Niels Thomsen husmand og Anne Cathrine Thomasdatter i Monberg - Thomas
1807 24 Døbt Hans Hansen Due husmand og Anne Sørensdatter i Hedehald - Søren
1807 24 Døbt Jacob Schmidt degn og Marianne Enevoldsdatter i Østbirk - Anne Sophie
1807 25 Døbt Jens Jensen tjenestekarl og Bodil Marie Sørensdatter i Vestbirk - Kirsten Marie
1807 25 Døbt Peder Jocumsen soldat og Anne Marie Mikkelsdatter i Vestbirk - Karen
1807 25 Døbt Peder Thomsen Skrædder og Anne Cathrine Nielsdatter i Råhaugegård - Jens
1807 25 Døbt Rasmus Hansen husmand og Maren Jacobsdatter i Sattrup - Jacob
1807 25 Døbt Jens Pedersen Hvidberg boelsmand og Sidsel Andersdatter i Purup - Peder
1807 25 Døbt Jens Pedersen gårdmand og Kirsten Nielsdatter i Østbirk - Rasmus
1807 25 Døbt Jens Pedersen gårdmand og Karen Christensdatter i Monberg - Karen
1807 25 Døbt Søren Christiansen Væver og Karen Andersdatter i Vestbirk - Maren
1807 26 Døbt Balthasar Jensen husmand og Margrethe Pedersdatter i Stobhus - Jens Peter
1807 26 Døbt Jens Lauridsen boelsmand og Anne Johanne Poulsdatter i Trampenberg - Jens Christian
1807 26 Døbt Erik Knudsen gårdmand og Maren Pedersdatter i Vestbirk - Peder
1807 26 Døbt Jeppe Mikkelsen gårdmand og Maren Sørensdatter i Purup - Søren
1807 26 Døbt Anders Nielsen husmand og Elisabeth Johansdatter i Sattrup - Niels og dødfødt
dreng 1808 26 Døbt Rasmus Knudsen gårdmand og Johanne Hansdatter i Pedersborg - Hans
1808 26 Døbt Morten Knudsen boelsmand og Maren Rasmusdatter i Trampenberg - Rasmus
1808 26 Døbt Laurids Andersen Valmand indsidder og Bodil Marie Nielsdatter i Østbirk - Hans Erik
1808 27 Døbt Peder Pedersen gårdmand og Mette Kirstine Hansdatter i Trampenberg - Anne Marie
1808 27 Døbt Nicolai Christensen Jelling Møller og Birgitte Jensdatter i Tingstedholms Mølle - Silke
1808 27 Døbt Hans Jørgen Mikkelsen indsidder og Kirsten Enevoldsdatter i Monberg - Anne Elisabeth
1808 27 Døbt Erhard Wielandt og Gertrud Cathrine Schou i Pederslyst - Helene Marie Elisabeth
1808 27 Døbt Hans Rasmussen gårdmand og Mette Frandsdatter i Østbirk - Frands
1808 27 Døbt Søren Pedersen gårdmand og Ellen Jensdatter i Purup - Else
1808 27 Døbt Laurids Sørensen husmand og Dorthe Nielsdatter i Sattrup - Peder
1808 28 Døbt Niels Jensen Bødker boelsmand og Sidsel Elisabeth Rasmusdatter i Monberg - Rasmus
1808 28 Døbt Mette Andersdatter i Vestbirk - Mette Kirstine, udlagt soldat Christian Niguk? Stephen Sønderborg
1808 28 Døbt Jørgen Adam Andersen Lib? og Elisabeth Jacobsdatter i Monberg - Jacob
1808 28 Døbt Anne Mikkelsdatter i Sattrup - Dødfødt dreng, udlagt soldat Morten Isaksen i Lundum
1808 28 Døbt Jens Pedersen gårdmand og Karen Pedersdatter i Vestbirk - Peder Christian
1808 28 Døbt Niels Hansen gårdmand og Anne Marie Jørgensdatter i Sattrup - Kirsten
1808 28 Døbt Christen Andreasen husmand og Birthe Mikkelsdatter i Østbirk Vrænge - Laurids
1808 28 Døbt Peder Mortensen gårdmand og Karen Rasmusdatter i Trampenberg - Birthe
1808 29 Døbt Rasmus Sørensen gårdmand og Johanne Frandsdatter i Vestbirk - Mette Kirstine
1808 29 Døbt Ove Henrik Juel Rysensteen Baron Kammerjunker og Major og Juliane Marie de Bülow på Julianelyst - Amalie Birgitte Kirsten
1808 29 Døbt Jens Jensen Vendelbo gårdmand og Karen Andersdatter i Sattrup - Karen
1808 29 Døbt Søren Thomsen Snedker og Martha Olesdatter i Snedkerhuset på Urup Mark - Thomas som døde
1808 29 Døbt Peder Sørensen Murersvend og soldat og Dorthe Kirstine Marie West i Monberg - Jørgen Ditlev
1808 29 Døbt Jens Pedersen Møller gårdmand og Karen Jensdatter i Holm - Peder
1808 30 Døbt Niels Madsen avlskarl og Anne Pedersdatter på Urup - Johanne Cathrine
1808 30 Døbt Hans Christensen Hjort og Marie Johansdatter Sippel i Hjortenborg - Dødfødt pige
1808 30 Døbt Maren Enevoldsdatter i Trampenberg - Karen, udlagt soldat Jens Nielsen født i Tebstrup
1808 30 Døbt Jens Jacobsen gårdmand og Kirsten Jensdatter i Monberg - Jens
1808 30 Døbt Laurids Andersen husmand og Anne Pedersdatter i Fisvig - Peder
1808 30 Døbt Christen Christensen indsidder og Maren Jensdatter jordmoder i Østbirk - Ove
Henrik 1808 30 Døbt Mikkel Frandsen gårdmand og Anne Cathrine Hansdatter i Haraldsborg - Hans
1809 31 Døbt Jens Pedersen gårdmand og Anne Rasmusdatter i Vestbirk - Karen
1809 31 Døbt Morten Andersen husmand og Anne Cathrine Andersdatter i Naldal - Dødfødt dreng
1809 31 Døbt Mikkel Nielsen Smed gårdmand og Kirsten Jacobsdatter i Vestbirk - Morten
1809 31 Døbt Niels Nielsen gårdmand og Kirsten Hansdatter i Østbirk - Christopher
1809 31 Døbt Jens Peter Jensen husmand og Anne Kirstine Nielsdatter i Tomkjær?hus - Niels
1809 31 Døbt Jens Pedersen gårdmand og Karen Christensdatter i Monberg - Christen
1809 31 Døbt Otto Nielsen gårdmand og Anne Marie Mikkelsdatter i Vestbirk - Sara Cathrine
1809 31 Døbt Mads Christensen gårdmand og Marianne Jørgensdatter i Trampenberg - Elisabeth
1809 31 Døbt Niels Christensen husmand og Marie Cathrine Thomasdatter i Monberg - Christen
1809 32 Døbt Anders Jacobsen gårdmand og Maren Christiansdatter i Naldal - Maren
1809 32 Døbt Jens Pedersen gårdmand og Margrethe Pedersdatter i Monberg - Christen Pedersen
1809 32 Døbt Niels Olufsen afskediget matros og Anne Sørensdatter hos Christen Pedersen i Monberg - Anne Margrethe
1809 32 Døbt Rasmus Sørensen husmand og Magdalene Kirstine Sørensdatter i Sommerlyst i Østbirk Skov - Søren Bartholomæus som døde
1809 32 Døbt Erik Knudsen gårdmand og Maren Pedersdatter i Vestbirk - Karen Marie
1809 32 Døbt Nicolai Christensen Jelling Møller og Birgitte Jensdatter i Tingstedholms Mølle - Margrethe
1809 32 Døbt Søren Thomsen Snedker og Martha Olesdatter i Snedkerhuset på Urup Mark - Dødfødt dreng
1809 32 Døbt Niels Pedersen boelsmand og Anne Marie Christiansdatter i Sandalhus - Karen
1809 33 Døbt Enevold Sørensen indsidder og Anne Johansdatter i Østbirk - Hans Erik
1809 33 Døbt Jens Lauridsen boelsmand og Anne Johanne Poulsdatter i Trampenberg - Mette Cathrine
1809 33 Døbt Niels Thomsen husmand og Anne Cathrine Thomasdatter i Monberg - Søren
1809 33 Døbt Christen Rasmussen husmand og Inger Kirstine Sørensdatter i Kirstinelund i Østbirk Skov - Rasmus
1809 33 Døbt Christen Adamsen Schmidt og Anne Jensdatter i Kokhuset - Dødfødt pige
1809 33 Døbt Jeppe Mikkelsen gårdmand og Maren Sørensdatter i Purup - Bodil Cathrine
1809 33 Døbt Peder Pedersen gårdmand og Mette Kirstine Hansdatter i Trampenberg - Hans
1809 33 Døbt Peder Christensen indsidder og soldat og Karen Hansdatter i Vrænge - Christian Peter som døde
1809 34 Døbt Jens Jensen indsidder og Bodil Marie Sørensdatter i Vestbirk - Jens
1809 34 Døbt Laurids Sørensen husmand og Dorthe Nielsdatter i Sattrup - Peder og Anne som begge døde
1810 34 Døbt Jens Nielsen gårdmand og Elisabeth Andersdatter i Purup - Anne Kirstine
1810 34 Døbt Søren Christiansen husmand og Karen Andersdatter i Vestbirk - Jacob som døde
1810 34 Døbt Niels Hansen gårdmand og Anne Marie Jørgensdatter i Sattrup - Dødfødt pige
1810 34 Døbt Iver Christensen gårdmand og Anne Pedersdatter i Naldal - Ole
1810 34 Døbt Rasmus Hansen gårdmand og Maren Jacobsdatter i Sattrup - Laurids og Christiane som begge døde
1810 34 Døbt Laurids Jensen Fangel og Karen Lauridsdatter i Snedkerhuset - Carl
1810 35 Døbt Jacob Schmidt degn og Marianne Enevoldsdatter i Østbirk - Enevold
1810 35 Døbt Knud Jensen gårdmand og Marianne Nielsdatter i Birknæs - Cathrine
1810 35 Døbt Albert Nielsen husmand og Karen Pedersdatter i Stobhus - Johanne som døde
1810 35 Døbt Jørgen Christensen gartner og Karen Kirstine Olesdatter i gartnerhuset - Christen
1810 35 Døbt Niels Andersen husmand og Karen Nielsdatter i Østbirk - Anders
1810 35 Døbt Jens Pedersen Møller gårdmand og Karen Jensdatter i Holm - Maren
1810 35 Døbt Anders Nielsen gårdmand og Elisabeth Johansdatter i Sattrup - Barbara Marie
1810 35 Døbt Jens Andersen Skovgård gårdmand og Kirsten Marie Rasmusdatter i Vestbirk - Karen Marie
1810 36 Døbt Niels Frandsen gårdmand og Marianne Nielsdatter i ?kjærgård - Niels Peter
1810 36 Døbt Hans Hansen Due gårdmand og Anne Sophie Sørensdatter i Hedehald - Hans
1810 36 Døbt Jens Pedersen gårdmand og Kirsten Nielsdatter i Østbirk - Peder
1810 36 Døbt Niels Jensen Bødker gårdmand og Sidsel Elisabeth Rasmusdatter i Monberg - Anne Elisabeth
1810 36 Døbt Mette Sørensdatter i Monberg - Anne, udlagt Anders Andersen tjener i Lundum
1810 36 Døbt Søren Pedersen soldat og Amalie Gothardtsdatter i Vestbirk - Anne Margrethe
1810 36 Døbt Laurids Andersen gårdmand og Anne Cathrine Sørensdatter i Sattrup - Birthe Marie
1810 36 Døbt Jens Pedersen gårdmand og Karen Christensdatter i Monberg - Anne Cathrine
1810 37 Døbt Peder Thomsen Skrædder indsidder og Anne Cathrine Nielsdatter i Råhaugegård - Thomas
1810 37 Døbt Maren Jensdatter Fugl i Østbirk - Hans, udlagt kniplingskræmmer Søren Hansen fra Haderslevegnen
1810 37 Døbt Søren Pedersen gårdmand og Ellen Jensdatter i Purup - Peder
1810 37 Døbt Rasmus Sørensen husmand og Magdalene Kirstine Sørensdatter i Sommerlyst i Østbirk Skov - Anne
1810 37 Døbt Peder Sørensen husmand og soldat og Dorthe Kirstine Marie West i Monberg - Laurids
1810 37 Døbt Jens Peter Jensen husmand og Anne Kirstine Nielsdatter i Tomkjær?hus - Helene
1810 37 Døbt Nicolai Christensen Jelling Møller og Birgitte Jensdatter i Tingstedholms Mølle - Helene
1811 38 Døbt Hans Jørgen Mikkelsen husmand og Kirsten Enevoldsdatter i Monberg - Niels
1811 38 Døbt Peder Mikkelsen indsidder og Anne Jensdatter i Østbirk - Jens
1811 38 Døbt Søren Christiansen Bødker husmand og Karen Andersdatter i Vestbirk - Jacob
1811 38 Døbt Christian Andreasen husmand og Birthe Mikkelsdatter i Østbirk Vrænge - Dorthe
Cathrine 1811 38 Døbt Jens Jacobsen gårdmand og Kirsten Jensdatter i Monberg - Anne
1811 38 Døbt Morten Knudsen gårdmand og Anne Marie Jørgensdatter i Trampenberg - Jørgen
1811 38 Døbt Niels Nielsen gårdmand og Kirsten Hansdatter i Østbirk - Karen
1811 38 Døbt Jens Pedersen gårdmand og Margrethe Pedersdatter i Monberg - Mads
1811 39 Døbt Laurids Andersen Valmand indsidder og Bodil Marie Nielsdatter i Østbirk - Peder
1811 39 Døbt Niels Hansen gårdmand og Anne Marie Jørgensdatter i Sattrup - Hans
1811 39 Døbt Christen Adamsen Schmidt og Anne Jensdatter i Kokhuset - Wilhelmine Eleonora
1811 39 Døbt Rasmus Jensen husmand og Kirsten Madsdatter Vrænge på Monberg Mark - Nicoline Sophie
1811 39 Døbt Rasmus Hansen gårdmand og Maren Jacobsdatter i Sattrup - Christiane
1811 39 Døbt Mette Nielsdatter i Brokbjerg - Marie Elisabeth, udlagt Hans Stenholt gartner på Lillerup
1811 39 Døbt Otto Nielsen gårdmand og Anne Marie Mikkelsdatter i Vestbirk - Dorthe Johanne
1811 39 Døbt Anne Jørgensdatter i Monberg - Christen, udlagt Jens Christensen i Yding
1811 40 Døbt Laurids Andersen gårdmand og Anne Cathrine Sørensdatter i Sattrup - Anders
1811 40 Døbt Peder Sørensen gårdmand og Dorthe Kirstine Marie West i Monberg - Frands og Laurids
1811 40 Døbt Christen Rasmussen husmand og Inger Kirstine Sørensdatter i Kirstinelund i Østbirk Skov - Maren
1811 40 Døbt Jens Pedersen gårdmand og Anne Rasmusdatter i Vestbirk - Hans
1811 40 Døbt Rasmus Knudsen gårdmand og Johanne Hansdatter i Pedersborg - søn som døde
1811 40 Døbt Mads Christensen gårdmand og Marianne Jørgensdatter i Trampenberg - Maren
1811 40 Døbt Erik Knudsen gårdmand og Maren Pedersdatter i Vestbirk - Maren
1811 40 Døbt Johanne Sørensdatter Lundum i Vestbirk - Thomas, udlagt ungkarl Søren Thomsen i Råhaugegård
1811 41 Døbt Jens Peter Jensen gårdmand og Anne Kirstine Nielsdatter i Tomkjær?hus - Thomas
1811 41 Døbt Laurids Andersen husmand og Anne Pedersdatter i Fisvig - Sidsel Cathrine
1811 41 Døbt Peder Mortensen gårdmand og Karen Rasmusdatter i Trampenberg - Maren Kirstine
1811 41 Døbt Jens Lauridsen gårdmand og Anne Johanne Poulsdatter i Trampenberg - Anne
1811 41 Døbt Jens Jørgensen gårdmand og Kirsten Juliusdatter i Sattrup - Karen
1812 41 Døbt Niels Andersen Winther gårdmand og Kirsten Pedersdatter i Østbirk - Anne Cathrine
1812 41 Døbt Albert Nielsen husmand og Karen Pedersdatter i Stobhus - Juliane Marie
1812 41 Døbt Anders Andersen tjenestekarl og Mette Sørensdatter i Monberg - Anne Margrethe
1812 42 Døbt Jens Andersen Skovgård gårdmand og Kirsten Marie Rasmusdatter i Vestbirk - Johanne
1812 42 Døbt Jens Terkelsen gårdmand og Karen Andersdatter i Sattrup - Jens som døde
1812 42 Døbt Dorthe Marie Christensdatter i Sattrup - Christen, udlagt Erik Jensen gift gårdmand i Løvet?
1812 42 Døbt Thomas Knudsen husmand og Margrethe Knudsdatter i Broholm på Urup Mark - Anne Cathrine
1812 42 Døbt Jens Nielsen Lork tjenestekarl og Marie Cathrine Ditlevsdatter i Vrænge - Anne Cathrine
1812 42 Døbt Niels Christensen husmand og Marie Cathrine Thomasdatter i Monberg Vrænge - Elisabeth som døde
1812 42 Døbt Niels Andersen gårdmand og Karen Nielsdatter i Østbirk - Anne
1812 42 Døbt Jens Nielsen gårdmand og Elisabeth Andersdatter i Purup - Niels
1812 43 Døbt Nicolai Christensen Jelling Møller og Birgitte Jensdatter i Tingstedholms Mølle - Anders
1812 43 Døbt Jens Pedersen gårdmand og Karen Pedersdatter i Vestbirk - Niels
1812 43 Døbt Knud Jensen gårdmand og Marianne Nielsdatter i Birknæs - Anne Marie som døde
1812 43 Døbt Anders Jacobsen gårdmand og Maren Christiansdatter i Naldal - Mette
1812 43 Døbt Peder Pedersen gårdmand og Mette Kirstine Hansdatter i Trampenberg - Dødfødt pige
1812 43 Døbt Niels Jensen Bødker gårdmand og Sidsel Elisabeth Rasmusdatter i Grøndam - Margrethe som døde
1812 43 Døbt Johanne Frederikke Pedersdatter Hoff nu i Sattrup - Søren, udlagt Mogens Jensen i Århus
1812 43 Døbt Laurids Sørensen husmand og Jensine Andersdatter i Vestbirk - Mette Cathrine
1812 44 Døbt Else Kirstine Nielsdatter i Hukjær - søn som døde, udlagt daværende ungkarl nu gift gårdmand Peder Christensen i Valmandsgård
1812 44 Døbt Jens Jensen husmand og soldat og Bodil Marie Sørensdatter i Vestbirk - Sidsel Cathrine
1812 44 Døbt Peder Thomsen indsidder og Anne Cathrine Nielsdatter i Sattrup - Johanne Marie
1812 44 Døbt Christen Christensen husmand og Maren Jensdatter i Sattrup - Sophie Charlotte
1812 44 Døbt Niels Thomsen husmand og soldat og Anne Cathrine Thomasdatter i Monberg - Anne Cathrine
1812 44 Døbt Frederik Raben og Ingeborg Cathrine Guldager i Pederslyst - Benedicte Magdalene Christiane
1812 44 Døbt Jørgen Sørensen tjenestekarl i Horsens og Kirsten Lauridsdatter i Purup - Søren
1812 44 Døbt Mikkel Nielsen Smed gårdmand og Kirsten Jacobsdatter i Vestbirk - Anne Cathrine
1812 44 Døbt Andreas Stephensen og Marianne Frandsdatter i Kollerup - Stephen
1812 45 Døbt Jens Pedersen Møller gårdmand og Karen Jensdatter i Holm - Johanne Marie
1812 45 Døbt Laurids Jensen Fangel og Karen Lauridsdatter i Snedkerhuset - Bodil
1812 45 Døbt Enevold Sørensen indsidder og Anne Johansdatter i Østbirk - Johan
1812 45 Døbt Peder Christensen gårdmand og Anne Margrethe Lauridsdatter i Valmandsgård - Bodil Marie
1812 45 Døbt Jens Pedersen gårdmand og Kirsten Nielsdatter i Østbirk - Kirsten
1812 45 Døbt Niels Frandsen gårdmand og Marianne Nielsdatter i Hukjærgård - Anne Kirstine
1812 45 Døbt Anne Kirstine Hansdatter i Østbirk Vrænge - Christian Peter Herman, udlagt Jens Peter ? i Horsens
1812 45 Døbt Hans Rasmussen gårdmand og Mette Frandsdatter i Østbirk - Laurids
1812 45 Døbt Hans Christiansen Hjort husmand og Marie Johansdatter Sippel i Hjortenberg - Anders
1812 46 Døbt Anders Nielsen gårdmand og Elisabeth Johansdatter i Sattrup - Johan
1812 46 Døbt Jacob Schmidt degn og Marianne Enevoldsdatter i Østbirk - Carl Christian
1812 46 Døbt Niels Thomsen Kjær gårdmand og Anne Marie Andersdatter i Trampenberg - Karen
1813 46 Døbt Søren Thomsen Snedker og husmand og Martha Olesdatter i Østbirk - Elisabeth Marie
1813 46 Døbt Rasmus Johansen indsidder og Bodil Marie Enevoldsdatter i Trampenberg - Johan
1813 46 Døbt Anne som i høst kom fra Petersminde i Odder sogn til Sattrup - Anne Cathrine, udlagt ? Rasmussen tjener i Petersminde
1813 47 Døbt Christen Rasmussen husmand og Inger Kirstine Sørensdatter i Kirstinelund i Østbirk Skov - Maren
1813 47 Døbt Søren Christiansen Væver og Karen Andersdatter i Vestbirk - Mette
1813 47 Døbt Søren Pedersen gårdmand og Ellen Jensdatter i Purup - Jens
1813 47 Døbt Jeppe Mikkelsen gårdmand og Maren Sørensdatter i Purup - Knud
1813 47 Døbt Morten Knudsen gårdmand og Anne Marie Jørgensdatter i Trampenberg - Jens
1813 47 Døbt Jens Terkelsen gårdmand og Karen Andersdatter i Vendelbogård - Terkel som døde
1813 47 Døbt Jesper Justesen Møller og Marianne Peitersdatter i Urup Mølle - Jens Peter som døde
1813 47 Døbt Rasmus Lorentsen gårdmand og Mette Marie Madsdatter i Hukjær - Kirsten Marie
1813 47 Døbt Jens Jacobsen gårdmand og Kirsten Jensdatter i Monberg - Jacob
1813 48 Døbt Knud Jensen gårdmand og Marianne Nielsdatter i Birknæs - Jens
1813 48 Døbt Niels Jensen gårdmand og Sidsel Elisabeth Rasmusdatter i Monberg - Rasmus Peder
1813 48 Døbt Hans Jørgen husmand og Kirsten Enevoldsdatter i Monberg - Karen
1813 48 Døbt Anne Jørgensdatter tjener i Lillerup - Karen Marie, udlagt Morten Sørensen husmand på Gedved Mark
1813 48 Døbt Niels Nielsen gårdmand og Kirsten Hansdatter i Østbirk - Hans
1813 48 Døbt Niels Hansen gårdmand og Anne Dorthe Albertsdatter i Sattrup - Albert som døde
1813 48 Døbt Nicolai Christensen Jelling Møller og Birgitte Jensdatter i Tingstedholms Mølle - Erik
1813 48 Døbt Rasmus Jensen husmand og Kirsten Madsdatter i Vrænge - Hans og Mette som døde
1813 48 Døbt Andreas Stephensen og Marianne Frandsdatter i Kollerup - Frands Peter
1813 48 Døbt Møller Krigsråd og frue på Lillerup - Elisabeth Marie Margrethe
1813 48 Døbt Peder Sørensen husmand og Sidsel Pedersdatter i ? - Søren
1814 49 Døbt Peder Christensen gårdmand og Anne Margrethe Lauridsdatter i Østbirk - Barbara
1814 49 Døbt Jens Pedersen Møller gårdmand og Karen Jensdatter i Holm - Jens
1814 49 Døbt Jens Nielsen gårdmand og Elisabeth Andersdatter i Purup - Anne
1814 49 Døbt Anders Jacobsen gårdmand og Maren Christiansdatter i Naldal - Christian
1814 49 Døbt Frederik Raben og Ingeborg Cathrine Guldager i Pederslyst - Gustav Ferdinand Theodor
1814 49 Døbt Iver Christiansen gårdmand og Anne Pedersdatter i Naldal - Christian
1814 49 Døbt Peder Sørensen husmand og Anne Cathrine Rasmusdatter i Brokbjerg - Rasmus
1814 49 Døbt Mads Christensen gårdmand og Marianne Rasmusdatter i Trampenberg - Rasmus
1814 49 Døbt Jens Terkelsen gårdmand og Karen Andersdatter i Sattrup - Terkel
1814 50 Døbt Kirstine Marie Hansdatter i Purup - Mette Marie, udlagt ungkarl Jens Jensen tjener i Voerladegård sogn
1814 50 Døbt Rasmus Sørensen husmand og Magdalene Kirstine Sørensdatter i Østbirk Skov - Kirsten
1814 50 Døbt Jens Pedersen gårdmand og Karen Pedersdatter i Vestbirk - Ole
1814 50 Døbt Jens Pedersen gårdmand og Anne Margrethe Pedersdatter i Monberg - Jens
1814 50 Døbt Jesper Justesen Møller og Marianne Peitersdatter i Urup Mølle - Just som døde
1814 50 Døbt Jens Peter Jensen og Kirsten Nielsdatter i Tornkærhus - Christen og Lene
1814 50 Døbt Peder Pedersen gårdmand og Mette Kirstine Hansdatter i Trampenberg - Dødfødt pige
1814 50 Døbt Christen Christensen husmand og Maren Jensdatter i Sattrup - Jens
1814 51 Døbt Erik Knudsen gårdmand og Maren Pedersdatter i Vestbirk - Søren
1814 51 Døbt Rasmus Hansen gårdmand og Maren Jacobsdatter i Sattrup - Laurids

Døde

Top

År Folie
1800 160 Begravet Peder Pedersen Vonges hustru i Hedehald Margrethe Øllegård Andersdatter 44 år
1800 160 Begravet Jens Andersen Skovgård gårdmands hustru i Vestbirk Dorthe Elisabeth Rasmusdatter 40 år
1800 160 Begravet Anders Pedersen aftægtsmand i Sattrup 79 år
1800 160 Begravet Anders Nielsen Hald husmand i Monberg 70 år
1800 160 Begravet Anders Nielsen Hald husmands enke i Monberg Dorthe Pedersdatter 72 år
1800 160 Begravet Rasmus Nielsen gårdmand i Østbirk 54 år
1800 160 Begravet Rasmus Jensen Emborg gårdmands hustru Bodil Andersdatter 32 år
1800 160 Begravet Anders Mortensen husmands hustru i Vestbirk Karen Lauridsdatter 66 år
1800 160 Begravet Peder Christensen Langballe husmands datter Gedske 5 uger
1800 160 Begravet Niels Jørgensen forhen gårdmand i Hatting tjente Søren Bødker i Monberg henimod 60 år
1800 160 Begravet Niels Jensen forridder og Anne Johansdatters uægte søn i Østbirk Julius 10 uger
1800 160 Begravet Rasmus Jensen Emborg gårdmands søn i Østbirk døde i Sattrup Laurids 20 uger
1800 160 Begravet Peiter Sørensen husmand i Stobhus 74 år
1800 160 Begravet Jens Jensen Vendelbo gårdmands søn i Sattrup Anders 3 3/4 år
1800 160 Begravet Peder Mortensen boelsmands datter i Vestbirk Karen 14 dage
1800 160 Begravet Jens Pedersen Hvidberg Møller i Urup Mølle 42 år
1800 160 Begravet Bagersvend Hans Jocumsen With af Horsens og Kirsten Johansdatter Sippels uægte dødfødte søn i Hjortenborg
1800 160 Begravet Henrik Clausen indsidder i Østbirk 54 år
1800 160 Begravet Jeppe Mikkelsen gårdmands dødfødte datter i Purup
1801 161 Begravet Peder Pedersen Vonge husmands søn Ove Henrik 12 dage
1801 161 Begravet Maren Jensdatter i Østbirk enke efter Niels Jensen i Boulstrup 76 år
1801 161 Begravet Nicolai Hansen Torp rytter i Horsens og Anne Kirstine Nielsdatters uægte dødfødte datter i Østbirk
1801 161 Begravet Enevold Jensen gårdmands dødfødte datter i Sattrup
1801 161 Begravet Peder Christensen Langballe husmands søn i Christinedal Christen 6 uger
1801 161 Begravet Niels Pedersen Ravn skomagers datter i Stobhus Anne Sophie 16 uger
1801 161 Begravet Niels Christensen husmands hustru i Monberg Johanne Pedersdatter 35 år
1801 161 Begravet Niels Pedersen husmands dødfødte søn i Sandalhuset
1801 161 Begravet Christen Thomsen husmands datter i Østbirk Karen Christensdatter 17 år
1801 161 Begravet Niels Sørensen indsidders søn i Trampenberg Søren 19 uger
1801 161 Begravet Jens Pedersen indsidder i Sattrup 91 år
1801 161 Begravet Niels Pedersen husmands hustru i Sandalhuset Karen Jocumsdatter 30 år
1801 161 Begravet Jacob Christensen gårdmand i Naldal 63 år
1802 161 Begravet Mette Jensdatter enke efter Rasmus Pedersen Smed aftægtsmand i Sattrup 77 år
1802 161 Begravet Jens Andersen Skovgård gårdmands søn i Vestbirk Anders 10 mdr
1802 161 Begravet Peder Sørensen Fiigmand indsidders hustru i Østbirk Mette Pedersdatter 40 år
1802 161 Begravet Peder Jensen aftægtsmand i Monberg 72 år
1802 161 Begravet Niels Albertsens ugifte datter i Vrænge Johanne Nielsdatter 29 år
1802 161 Begravet Jørgen Jensen gårdmand i Sattrup 84 år
1802 161 Begravet Anders Lauridsen aftægtsmand i Sattrup 77 år
1802 161 Begravet Maren Jensdatter enke efter Peder Mikkelsen i Vestbirk 86 år
1802 161 Begravet Rasmus Sørensen husmands datter i Åresdal Elisabeth 7 år
1802 161 Begravet Rasmus Mortensen gårdmands hustru i Vestbirk Johanne Rasmusdatter 35 år
1802 161 Begravet Hans Christiansen Hjort husmands datter i Hjortenberg Marie Elisabeth 4 år
1802 161 Begravet Morten Nielsen Pilborg husmand i Vestbirk 46 år
1802 161 Begravet Bertram Basse enkemand hos Rasmus Nielsen i Purup 50 år
1802 162 Begravet Jacob Schmidt degns datter i Østbirk Mette Sophie 2 år
1803 162 Begravet Jeppe Mikkelsen gårdmands søn i Purup Jens 1 år
1803 162 Begravet Godtfred Pedersen inderstes søn i Vestbirk Anders 4 år
1803 162 Begravet Rasmus Jensen gårdmands datter i Østbirk Bodil Cathrine 2 år
1803 162 Begravet Jens Pedersen gårdmands søn i Vestbirk Jens 3/4 år
1803 162 Begravet Søren Nielsen Nibe snedkersvend hos Søren Thomsen på Urup Mark 30 år
1803 162 Begravet Jens Pedersen gårdmands dødfødte søn i Monberg
1803 162 Begravet Anders Jensen Hagested? aftægtsmand i Vestbirk 82 år
1803 162 Begravet Niels Sørensen husmands datter i Vrænge Marie Cathrine 14 dage
1803 162 Begravet Niels Jacobsen ungkarl i Monberg 26 år
1803 162 Begravet Morten Nielsen Pilborg sl husmands datter i Vestbirk Mette 3/4 år
1803 162 Begravet Mette Marie Pedersdatter enke efter Søren Figmann i Østbirk 60 år
1803 162 Begravet Christen Smeds dødfødte datter i Urup Vævehus
1803 162 Begravet Knud Eriksen gårdmand i Vestbirk 54 år
1803 162 Begravet Søren Christensen husmands dødfødte søn i Vestbirk
1803 162 Begravet Peder Jørgensen Møller gårdmand i Holm 75 år
1803 162 Begravet Anne Kirstine Andersdatter pige i Monberg 60 år
1804 162 Begravet Anders Mathiasen Libstrup indsidder i Østbirk 77 år
1804 162 Begravet Peder Sørensen Fiigmand indsidders søn Søren 12 dage
1804 162 Begravet Jens Pedersen gårdmands datter i Vestbirk Cathrine Marie 9 dage
1804 162 Begravet Jens Pedersen gårdmands dødfødte søn i Monberg
1804 162 Begravet Hans Frandsen indsidders hustru i Østbirk Mette Nielsdatter
1804 162 Begravet Jeppe Mikkelsen gårdmands dødfødte datter i Purup
1804 162 Begravet Jens Peter Jensen husmands datter i ?kjærhus Bodil Marie 14 dage
1804 162 Begravet Thomas Jensen husmand i Sattrup 66 år
1804 162 Begravet Fogh Mikkelsens enke almisselim i ? 74 år
1804 162 Begravet Anders Thomsen Landsoldat i Sattrup 22 år
1804 162 Begravet Rasmus Sillebergs enke Mette Jensdatter indsidder i Østbirk 87 år
1804 162 Begravet Rasmus Sørensen husmands søn i Monberg Jens 1 3/4 år
1804 162 Begravet Peder Andersen Valmand gårdmands søn i Østbirk Anders 28 år
1804 162 Begravet Knud Rasmussen sognefogeds datter i Pedersborg Anne Marie ½ år
1804 162 Begravet Mikkel Nielsen Smed boelsmands datter i Vestbirk Karen 1 år
1804 162 Begravet Maren Jensdatters søn i Østbirk Jens Peter 3 mdr
1804 162 Begravet Anders Jensen skovfogeds søn i Kollerup Ove Henrik 4 år
1804 162 Begravet Søren Rasmussen aftægtsmand i Monberg over 70 år
1804 162 Begravet Mikkel Nielsen indsidders datter i Sattrup Marie Kirstine 3 dage
1805 163 Begravet Søren Nielsen Vejer indsidders hustru i Østbirk Kirsten Christensdatter 74 år
1805 163 Begravet Knud Mortensen ungkarl i Vestbirk 26 år
1805 163 Begravet Adam Christensen Smed husmand i Østbirk 78 år
1805 163 Begravet Rasmus Jensen Emborg gårdmand i Østbirk 44 år
1805 163 Begravet Peder Jensens enke aftægtskone i Monberg Karen Jensdatter 72 år
1805 163 Begravet Niels Jensen Bødker boelsmands søn Rasmus 6 uger
1805 163 Begravet Christen Rasmussen husmands hustru Sidsel Kirstine Andersdatter 29 år
1805 163 Begravet Bendix Jensen skovfogeds hustru i Fuglsang Johanne Pedersdatter 47 år
1805 163 Begravet Hans Hansen Due husmands datter i Hedehald Johanne Marie 10 uger
1805 163 Begravet Jens Jacobsen gårdmands søn Jacob nogle timer
1805 163 Begravet Albert Nielsen husmands dødfødte datter i Stobhus
1805 163 Begravet Anders Madsens enke aftægtskone Anne Pedersdatter 86 år
1805 163 Begravet Jens Jacobsen gårdmands søn i Monberg Jens 7 dage
1805 163 Begravet Peder Pedersen Glintberg gårdmand i Purup over 60 år
1805 163 Begravet Christen Rasmussen husmands søn i Østbirk Skovhus Rasmus 4 mdr
1805 163 Begravet Laurids Andersen husmands søn Peder 1½ år
1805 163 Begravet Søren Thomsen Smeds datter Elisabeth Marie 13 år
1805 163 Begravet Rasmus Pedersen aftægtsmands hustru i Pedersberg Anne Nielsdatter 72 år
1805 163 Begravet Laurids Valmand indsidders søn i Østbirk Hans Erik 2 år
1805 163 Begravet Maren Jensdatter indsidderskes datter i Vestbirk Anne Marie 17 dage
1806 163 Begravet Peder Sørensen Fiigmand indsidders datter Mette 19 uger
1806 163 Begravet Peder Henriksen husmands hustru i Sattrup Maren Sørensdatter over 70 år
1806 163 Begravet Hans Nielsen husmands hustru i Østbirk Marie Elisabeth Andersdatter 48 år
1806 163 Begravet Jens Pedersen indsidder i Østbirk 74 år
1806 163 Begravet Hans Nielsen husmand i Østbirk 51 år
1806 163 Begravet Johanne Rasmusdatter pige i Pedersberg 32 år
1806 163 Begravet Hans Frederiksen indsidder i Østbirk 52 år
1806 163 Begravet Iver Mikkelsen aftægtsmand i Østbirk 66 år
1806 163 Begravet Rasmus Hansen ungkarl i Monberg 46 år
1806 163 Begravet Jacob Nielsens enke aftægtskone i Monberg Karen Pedersdatter 66 år
1806 163 Begravet Niels Jensen Tåning indsidders hustru i Sattrup Maren Jørgensdatter 77 år
1806 163 Begravet Jeppe Mikkelsen gårdmands hustru i Purup Bodil Jacobsdatter 38 år
1806 163 Begravet Peder Hansen gårdmand i Monberg 57 år
1806 163 Begravet Anders Hansen gårdmands datter Bodil Marie 20 år
1806 163 Begravet Niels Madsen indsidders datter i Vendelbogård Johanne Cathrine 6 uger
1806 163 Begravet Laurids Thomsen Kedelflikkers datter hos Christen Pedersen i Monberg Anne Margrethe 5 uger
1806 163 Begravet Jens Pedersen Hvidberg boelsmands datter i Purup Anne Margrethe ½ år
1806 163 Begravet Peder Hansen gårdmands enke i Monberg 56 år
1806 163 Begravet Thomas Nielsen indsidder i Monberg 77 år
1807 164 Begravet Bodil Kirstine Iversdatter i Urup Mølle 23 år
1807 164 Begravet Thomas Nielsen indsidders enke i Monberg Bodil Pedersdatter 77 år
1807 164 Begravet Christen Christensen husmand i Sattrup 80 år
1807 164 Begravet Anders Pedersens enke i Sattrup Mette Sørensdatter 82 år
1807 164 Begravet Mikkel Nielsen Smed boelsmands søn i Vestbirk Morten 5 uger
1807 164 Begravet Peder Henriksen husmand i Sattrup 85 år
1807 164 Begravet Henrik Clausen insidders enke i Østbirk Inger Lauridsdatter 66 år
1807 164 Begravet Niels Christensen husmands søn i Monberg Christen 3 år
1807 164 Begravet Mads Christensen boelsmands søn i Trampenberg Rasmus 2½ år
1807 164 Begravet Stephen Poulsen Smed husmand i Kollerup 60 år
1807 164 Begravet Christen Adamsen Smed husmands søn i Kokhuset Ulrich Christian 24 uger
1807 164 Begravet Anders Nielsen boelsmands dødfødte søn i Sattrup
1808 164 Begravet Morten Knudsen gårdmands hustru i Trampenberg Maren Rasmusdatter 26 år
1808 164 Begravet Jens Pedersen indsidders enke i Østbirk Kirsten Marie Sørensdatter 78 år
1808 164 Begravet Hans Sørensen aftægtsmand i Trampenberg 74 år
1808 164 Begravet Laurids Sørensen husmands søn i Sattrup Peder 10 uger
1808 164 Begravet Anne Mikkelsdatters uægte dødfødte søn i Sattrup
1808 164 Begravet Søren Thomsen husmands søn i Snedkerhuset Thomas 11 dage
1808 164 Begravet Peder Mikkelsen husmands søn i Vrænge Niels 5 år
1808 164 Begravet Hans Hjort husmands dødfødte datter i Vestbirk
1808 164 Begravet Enevold Pedersen ? indsidders enke Helle Mikkelsdatter
1808 164 Begravet Peder Mikkelsen indsidders hustru i Vrænge Ellen Marie Enevoldsdatter 47 år
1808 164 Begravet Jørgen Adam Andersen Libs? indsidders søn i Monberg Jacob 15 uger
1808 164 Begravet Rasmus Jensen husmand i Østbirk
1808 164 Begravet Christen Rasmussen husmands hustru i Østbirk Kirsten Pedersdatter 58 år
1809 165 Begravet Morten Andersen husmands dødfødte barn i Naldal
1809 165 Begravet Anders Lauridsen gårdmands enke Birthe Pedersdatter 76 år
1809 165 Begravet Jens Pedersen gårdmands søn i Monberg Christen 14 dage
1809 165 Begravet Peder Pedersen Purup indsidder i Østbirk 81 år
1809 165 Begravet Anders Mortensen indsidder i Vestbirk 75 år
1809 165 Begravet Erhard Wielandts datter i Pederslyst Helene Marie Elisabeth 1 år
1809 165 Begravet Frands Mikkelsen aftægtsmand i Haraldsborg 69 år
1809 165 Begravet Johanne Sørensdatter enke og almisselem i Østbrk 69 år
1809 165 Begravet Frands Mikkelsens enke i Haraldsborg Anne Christensdatter 61 år
1809 165 Begravet Rasmus Sørensen husmands søn i Sommerslyst Søren Bartholomæus 6 dage
1809 165 Begravet Mette Kirstine Andersdatter enke og almisselem i Sattrup 91 år
1809 165 Begravet Christen Adamsen Smeds dødfødte datter i Kokhuset
1809 165 Begravet Peder Sørensen husmands søn i Vestbirk Morten 2 år
1809 165 Begravet Peder Jensen aftægtsmand i Vestbirk 82 år
1809 165 Begravet Laurids Sørensen husmands søn Peder 9 dage
1809 165 Begravet Laurids Sørensen usmands datter Anne 13 dage
1810 165 Begravet Peder Christensen indsidders søn i Vrænge Christian Peter 13 dage
1810 165 Begravet Stephen Rasmussen ungkarl i Vestbirk 27 år
1810 165 Begravet Niels Hansen gårdmands dødfødte datter i Sattrup
1810 165 Begravet Kirsten Lauridsdatter pige i Sattrup 32 år
1810 165 Begravet Søren Christensen Væver husmands søn i Vestbirk Jacob 11 dage
1810 165 Begravet Rasmus Hansen gårdmands søn i Sattrup Laurids 11 dage
1810 165 Begravet Rasmus Hansen gårdmands datter i Sattrup Christiane 13 dage
1810 165 Begravet Albert Nielsen husmands datter i Stobhus Johanne 1 dag
1810 165 Begravet Niels Jensen Tåning indsidder i Råhaugegård over 80 år
1810 165 Begravet Christen Rasmussen husmand i Østbirk 56 år
1810 165 Begravet Ole Nielsen hospitalslem på Julianelyst 60 år
1810 165 Begravet Jørgen Henriksen husmand i Trampendal 59 år
1810 165 Begravet Thomas Pedersen gårdmands datter i Sattrup Anne Margrethe 14 år
1810 165 Begravet Jens Jensen Vendelbo gårdmand i Sattrup 45 år
1810 165 Begravet Søren Nielsen Bødker aftægtsmand i Grøndam 82 år
1810 165 Begravet Niels Bødkers enke i Vestbirk Bodil Nielsdatter 83 år
1810 165 Begravet Søren Møller ungkarl i Urup Mølle over 50 år
1810 165 Begravet Poul Friis degns enke i Østbirk Marie Lucie Falsgrav 78 år
1810 165 Begravet Søren Bødkers enke i Grøndam Anne Cathrine Marie Sørensdatter 66 år
1810 165 Begravet Maren Jensdatters uægte søn i Østbirk Hans 12 uger
1810 165 Begravet Maren Christensdatter almisselem og enke efter ? i Vestbirk over 70 år
1810 165 Begravet Rasmus Pedersen Trane aftægtsmand i Trampenberg 77 år
1810 165 Begravet Peder Sørensen Soldats søn i Monberg Laurids 29 dage
1810 165 Begravet Jens Peter Jensen husmands datter i Tornkjærhus Helene 24 dage
1811 166 Begravet Jens Pedersen junior gårdmands datter i Monberg Anne Cathrine ½ år
1811 166 Begravet Peder Pedersen Venge Møllers hustru i Urup Mølle Kirsten Marie Andersdatter Lilstrup 44 år
1811 166 Begravet Jens Knudsen aftægtsmand i Birknæs 61 år
1811 166 Begravet Jens Jensen soldats søn i Vestbirk Søren 5 år
1811 166 Begravet Ellen Pedersdatter almisselem i Sattrup 69 år
1811 166 Begravet Søren Jensen ungkarl i Valmandsgård over 30 år
1811 166 Begravet Søren Christiansen husmands søn i Vestbirk Jacob 6 uger
1811 166 Begravet Jens Jensen husmands søn i Vestbirk Jens 1½
1811 166 Begravet Christen Christensen husmands enke i Sattrup Dorthe Andersdatter 67 år
1811 166 Begravet Laurids Andersen indsidders søn i Østbirk Hans Erik 3½ år
1811 166 Begravet Niels Mikkelsen husmand på Sattrup Mark 66 år
1811 166 Begravet Rasmus Knudsen gårdmands nyfødte søn i Pedersborg
1811 166 Begravet Johan Vest husmand i Monberg 77 år
1811 166 Begravet Christen Rasmussen husmands datter i Kirstinelund Maren 11 uger
1812 166 Begravet Jens Jørgensen gårdmands hustru i Sattrup Kirsten Juliusdatter 30 år
1812 166 Begravet Niels Sørensen indsidders enke i Haraldsborg Mette Nielsdatter over 80 år
1812 166 Begravet Jens Andersen Skovgård gårdmands søn i Vestbirk Anders 5 år
1812 166 Begravet Niels Pedersen gårdmands søn i Sandalhus Søren 5 år
1812 166 Begravet Peder Pedersens enke i Purup Kirsten Cathrine Mikkelsdatter 63 år
1812 166 Begravet Anders Hansen gårdmands søn i Birknæs Søren 22 år
1812 166 Begravet Niels Andersen Winther gårdmands datter i Østbirk Anne Cathrine 9 uger
1812 166 Begravet Jens Terkelsen gårdmands søn i Sattrup Jens 3 uger
1812 166 Begravet Niels Rasmussen husmands moder i Sattrup Kirsten Sørensdatter 90 år
1812 166 Begravet Albert Nielsen husmands datter i Stobhus Juliane Marie 12 uger
1812 166 Begravet Niels Christensen husmands datter i Monberg Vrænge Elisabeth 5 uger
1812 166 Begravet Peder Pedersen gårdmands dødfødte datter i Trampenborg
1812 166 Begravet Else Kirstine Nielsdatters udøbte uægte søn i ?
1812 166 Begravet Peder Jensen gårdmands enke i Vestbirk Sidsel Cathrine Nielsdatter over 60 år
1812 166 Begravet Niels Jensen Soldat indsidders hustru i Sattrup Inger Christensdatter 62 år
1812 166 Begravet Knud Jensen gårdmands datter i Birknæs Anne Marie 6 uger
1812 166 Begravet Rasmus Nielsen røgter i Østbirk Præstegård 70 år
1812 166 Begravet Niels Jensen Bødker gårdmands datter i Grøndam Margrethe 3 uger
1812 166 Begravet Rasmus Knudsen aftægtsmands enke i Vestbirk Maren Pedersdatter 60 år
1812 166 Begravet Laurids Pedersen gårdmands søn i Sattrup Anders 11 måneder
1812 166 Begravet Niels Hansen gårdmands hustru i Sattrup Anne Marie Jørgensdatter 34 år
1812 166 Begravet Mikkel Nielsen Smed gårdmands datter i Vestbirk Anne Cathrine 7 uger
1812 167 Begravet Knud Rasmussen Sognefogeds hustru i Pedersborg Johanne Olufsdatter 30 år
1812 167 Begravet Enevold Jensen gårdmands hustru i Sattrup Anne Elisabeth Hansdatter 54 år
1812 167 Begravet Anne Kirstine Pedersdatter tjenestepige i Sattrup 18 år
1812 167 Begravet Jens Pedersen Møller gårdmands datter i Holm Johanne Marie 16 uger
1812 167 Begravet Jørgen Sørensen tjenestekarls søn i Purup Søren 28 uger
1812 167 Begravet Peder Sørensen husmands hustru i Brokbjerg Dorthe Kirstine Marie Johansdatter Vest 29 år
1813 167 Begravet Mikkel Pedersen ungkarl i Fisvig 32 år
1813 167 Begravet Laurids Andersen Valmand indsidders søn i Østbirk Peder 2 år
1813 167 Begravet Søren Thomsen Snedkers datter i Østbirk Maren 18 år
1813 167 Begravet Hans Nielsen aftægtsmand i Sattrup 76 år
1813 167 Begravet Jens Terkelsen gårdmands søn i Vandelborggård Terkel ½ år
1813 167 Begravet Jesper Justesen Møllers søn i Urup Mølle Jens Peter 7 uger
1813 167 Begravet Hans Rasmussen gårdmands hustru i Østbirk Mette Frandsdatter 32 år
1813 167 Begravet Jørgen Jensen aftægtsmands enke i Sattrup Mette Lauridsdatter
1813 167 Begravet Gregers Gregersen husmands hustru i Vestbirk Johanne Jensdatter 77 år
1813 167 Begravet Niels Andersen aftægtsmands hustru i Purup Anne Kirstine Jensdatter 67 år
1813 167 Begravet Rasmus Nielsen aftægtsmands enke i Østbirk Anne Pedersdatter
1813 167 Begravet Peder Pedersen boelsmands dødfødte søn i Monberg
1813 167 Begravet Saabye Præst i Østbirk og Yding 63 år
1813 167 Begravet Søren Pedersens moder i Sattrup Maren Sørensdatter 92 år
1813 167 Begravet Niels Jensen gårdmands søn i Monberg Rasmus Peder 7 uger
1813 167 Begravet Hans Jørgensen husmands datter i Monberg Karen 10 uger
1813 167 Begravet Jørgen Christiansen gartners hustru på Urup Mark Stine Ottesdatter 36 år
1813 167 Begravet Niels Mikkelsen gårdmands datter i Østbirk Dorthe 31 år
1813 167 Begravet Jesper Smeds hustru i Sattrup Anne Henriksdatter 70 år
1814 167 Begravet Jens Lauridsen boelsmand i Monberg 35 år
1814 167 Begravet Rasmus Jensen husmands datter i Vrænge Mette 13 uger
1814 167 Begravet Jeppe Mikkelsen gårdmands søn i Purup Knud 45 uger
1814 167 Begravet Niels Hansen gårdmands søn i Sattrup Albert ½ år
1814 167 Begravet Laurids Jensen aftægtsmands hustru i Østbirk Anne Pedersdatter 76 år
1814 167 Begravet Jesper Justesen Møllers søn i Urup Mølle Just 12 dage
1814 167 Begravet Enevold Jensen gårdmand i Sattrup 77 år
1814 167 Begravet Jens Peder boelsmand i Tornkjærhus
1814 167 Begravet Anders Stephensen i Krollerup 35 år
1814 167 Begravet Søren Jensens hustru i Brokberg Maren Jensdatter 55 år


På andre sider:
1703-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-14
Kontraministerialbog Yding-Østbirk 1731-56
1731-39
1740-49
1750-56

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. Opdateret d. 3.10.2013
c