s
Stikord til Østbirk sogns kirkebog, Voer herred, 1703-1814

1770-79


På andre sider:
1703-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-14
Kontraministerialbog Yding-Østbirk 1731-56
1731-39
1740-49
1750-56

På denne side:
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779


1770

fol 42a
Peder Jensens hustru Karen Jensdatter af Vestbirk (begravet)
Iver Thomasens hustru af Monbjerg - 76 år
Jacob Pedersen af Fuglsang - 71 år
Margrethe Didrichsdatter af Østbirk (begravet)
Niels Hansens barn af Holms mølle - Niels
Niels Bødkers barn Knud af Østbirk (begravet)
sl Hans Andersens barn Peder af Østbirk (begravet)
Jørgen Nielsens barn af Østbirk - Margrethe
fol 42b
Jens Purups barn af Østbirk - Jens
Hans Laursens barn Gertrud af Monbjerg (begravet)
Søren Beyers barn Anne Marie af Østbirk (begravet)
Jochum Pedersens barn af Vestbirk - Mette
Søren Nielsens barn af Østbirk - Anders
Anders Laursens hustru Elisabeth Margrethe Jensdatter af Østbirk (begravet)
Andreas Johansens hjemmedøbte barn Peder af Monbjerg (begravet)
fol 43a
Jochum Pedersens barn Mette af Vestbirk (begravet)
Søren Beyers barn Christen af Østbirk (begravet)
Christen Madsen af Monbjerg (begravet)
Rasmus Tranes barn af Sattrup - Iver
Thomas Røgters barn af Monbjerg - Niels
en omløbende hesteskærers barn fra Vestbirk - Anne Regine
Søren Beyers barn Christen af Østbirk (begravet)
Peder Hedegaards barn Rasmus af Sattrup (begravet)
Peder Andersens barn af Sattrup - Anne
fol 43b
Anders Mortensens barn af Vestbirk (begravet)
Anders Skovgaards barn af Vestbirk - Karen
Anders Skovgaards tjenestepige Mette af Vestbirk (begravet)
Thomas Iversens barn af Monbjerg (begravet)
Peder Henrichsens barn af Monbjerg - Henrich
Poul Smeds barn af Sattrup - Maren
Niels Taanings barn af Monbjerg - Bodil Marie
Niels Christensens hustru Inger Jensdatter af Østbirk - 72 år
Stephan Glintbergs steddatter Kirsten - 20 år
Laurs Podemesters barn af Sattrup - Anders
Michel Pedersens barn af Monbjerg - Birthe
Thomas Hansens barn af Sattrup - Rasmus
fol 44a
husmand Michel Hansens barn af Vestbirk - Anne
gårdmand Jacob Hansens barn af Monbjerg - Elisabeth
Peiter Skyttes dødfødte barn af Stubhus (begravet)
skovfoged Jens Tygesens barn af Sattrupholm - Kirsten
husmand Niels Sørensens barn af Monbjerg - Anne Cathrine
gårdmand Rasmus Nielsens barn af Østbirk - Hans
Niels Rasmussens barn af Birkenæs - Anne
Terkild Christensens barn af Holm - Christian
Anders Mortensens søn Svend af Vestbirk - 4 år
Peder Hansens hustru Anne Cathrine Juelsdatter af Monbjerg - 44 år
Frands Christian ?oss af Horsens og pige Anne Laursdatter af Monbjerg (copuleret)
fol 44b
ungkarl Jochum Pedersen og pige Sidsel Laursdatter af Vestbirk (copuleret)
enkemand Jørgen Nielsen af Træden og pige Karen Nielsdatter af Birkenæs (copuleret)
ungkarl Hans Sørensen af Lundumskov og enke Elisabeth Nielsdatter sl Christen Madsens af Monbjerg (copuleret)
enkemand Peder Jensen af Vestbirk og pige Sidsel Nielsdatter af Østbirk (copuleret)
enkemand Anders Laursen af Østbirk og pige Maren Christensdatter ibd (copuleret)
enkemand Jørgen Nielsen af Egebjerg og pige Maren Assersdatter af Sattrup (copuleret)
ungkarl Terkild Madsen og pige Anne Andersdatter af Østbirk (copuleret)
ungkarl Hans Pedersen af Østbirk og pige Sidsel Pedersdatter ibd (copuleret)

1771

Top

fol 44b
Mette Holms af Monbjerg - 84 år
Anders Skovgaards datter Karen af Vestbirk - ½ år
Christen Bødkers barn af Sattrup - Else
Peder Bjørnsen af Monbjerg - 83 år
Anders Laursens barn af Østbirk - Peder
Anders Laursens barn Peder - 10 dage
Rasmus Pedersens barn af Østbirk - Johanne
fol 45a
Isak Michelsens hjemmedøbte tvillinger af Løgballehus (begravet)
Jens Taaning af Monbjerg - 87 år
Johanne Svendsdatter af Vestbirk - 70 år
Rasmus Pedersens datter Johanne af Østbirk - 4 uger
Anders Laursens søn Peder af Østbirk - 4 uger
Svend Jørgensen af Vestbirk - 33 år
Christen Bødkers datter Else af Sattrup - 7 uger
Stephan Glintbergs hustru Kirsten Jørgensdatter af Østbirk - 49 år
møllerens søn Niels af Urup mølle (begravet)
Laurs Podemesters søn af Sattrup (begravet)
Peder Purups barn af Østbirk - Karen
Anders Mortensens hustru Sidsel Michelsdatter af Vestbirk - 33 år
Hans Laursens barn af Monbjerg - Niels
Iver Snedkers tvillinger af Sattrup - Anne Sophie og Karen
Jens Jensen af Østbirk - 71 år
Thomas Iversens barn af Monbjerg - Peder
Jens Nielsens barn af Østbirk - Peder
fol 45b
Peder Christians barn af Østbirk - Bodil Marie
Peder Andersen Skomager af Østbirk - 60 år
Laurs Podemesters hustru Birthe Andersdatter af Sattrup - 26 år
Jens Møllers barn af Urup mølle - Anne Cathrine
Peder Jensens hjemmedøbte datter af Vestbirk - Anne
Peder Jensens datter Anne - 9 dage
sognepræst Jacob Aagaards barn - Christiane
Jochum Pedersens barn af Vestbirk - Karen
Søren Beyers barn af Østbirk - Christen
Niels Lundums datter Kirsten Marie af Monbjerg - 19 år?
Jørgen Brønds barn af Monbjerg - Anders
Hans Pedersens barn af Østbirk - Rasmus
Terkild Madsens barn af Østbirk - Mads
Søren Beyers søn Christen - 12 uger
sognepræstens datter Anne Lorentze - 17 år
Søren Hyrde af Vestbirk - 77 år
fol 46a
Terkild Madsens søn Mads af Østbirk - 6 uger
Hans Sørensens hjemmedøbte barn af Monbjerg - Johanne
Terkild Christensens barn af Holm - Niels
enkemand Peder Jensen af Monbjerg og pige Karen Jensdatter af Vestbirk (copuleret)
enkemand Laurs Christensen af Sattrup og pige Anne Pedersdatter ibd (copuleret)

1772

Top

fol 46a
Anders Skovgaards barn af Vestbirk - Svend
Morten Laursens hustru Karen Jensdatter af Vestbirk - 34 år
Anders Laursens hjemmedøbte søn af Sattrup - Peder
Anders Laursens hjemmedøbte barn af Østbirk - Karen
gårdmand Poul Pedersen af Sattrup - 38 år
gårdmand Peder Hansens barn af Monbjerg - Jens
husmand Christen Bødkers hjemmedøbte barn af Sattrup - Else
fol 46b
husmand Peder Hedegaards hjemmedøbte barn af Østbirk - Anne Marie
Peder Hansens søn Jens af Monbjerg - 3 uger
husmand Christen Jacobsen af Sattrup - 82 år
gårdmand Søren Rasmussens hustru Anne Jensdatter af Monbjerg - 38 år
gårdmand Thomas Jensens barn af Sattrup - Jens
husmand Peder Skrædders søn Rasmus af Østbirk - 18 år
husmand Peder Skrædders søn Jens af Østbirk - 13 år
gårdmand Peder Nielsens barn af Østbirk - Anders
gårdmand Hans Laursens datter Anne Marie af Monbjerg - 7 år
Peder Hedegaards datter Anne Marie af Østbirk - 7 uger
husmand Niels Lundums hustru Kirsten Dorthe af Monbjerg - 69 år
gårdmand Niels Taanings barn af Monbjerg - Elisabeth Margrethe
skovfoged Isak Michelsens barn af Løgballe - Jacob
gårdmand Rasmus Pedersens barn af Østbirk - Knud
gårdmand Jørgen Nielsens barn af Østbirk - Cathrine
gårdmand Peder Jensens hjemmedøbte barn af Vestbirk - Jens
fol 47a
indsidder Michel Hansens barn af Vestbirk - Christen
husmand Jens Jepsens datter Sidsel - 21 år
gårdmand Thomas Iversen af Monbjerg - 37 år
gårdmand Niels Rasmussens søn Rasmus af Birkenæs - 6 år
gårdmand Peder Pedersen af Purup - 60 år
husmand Søren Beyers dødfødte søn af Østbirk (begravet)
gårdmand Peder Andersen af Sattrup - 47 år
indsidder Michel Hansens søn af Vestbirk - 4 uger
Anders Hyrdes barn af Østbirk - Jørgen
gårdmand Jørgen Nielsens datter Cathrine af Østbirk - 8 uger
Niels Rasmussens barn af Birkenæs - Michel
Jens Møllers barn af Urup mølle - Jens
Adam Smeds hjemmedøbte barn af Monbjerg - Mette
sl gårdmand Peder Andersens barn af Sattrup - Peder
fol 47b
sr Bartholomæus Deichmann forpagter ved Urup - 57 år
gårdmand Hans Laursens barn af Monbjerg - Anne
Adam Smeds datter Mette af Monbjerg - 12 uger
husmand Jens Purups søn Jens af Østbirk - 2½ år
Peder Trane fra Stubhus, nu i Såby - 67 år
husmand Laurs Christensens barn af Sattrup - Peder
Peder Johansen Hyrdes barn af Vestbirk - Søren
husmand Anders Mortensens barn af Vestbirk - Laurs
ungkarl Hans Nielsen af Rådved og enke Sidsel Pedersdatter af Sattrup (copuleret)
enkemand Morten Laursen af Vestbirk og pige Maren Nielsdatter af Birkenæs (copuleret)
ungkarl Laurs Nielsen af Vestbirk og pige Karen Hansdatter af Naldal (copuleret)
enkemand Christian Iversen af Dørup og pige Mette Pedersdatter af Vestbirk (copuleret)
ungkarl Enevold Jensen og enke Karen Christensdatter af Sattrup (copuleret)
ungkarl Rasmus Sørensen og enke Mette Cathrine Pedersdatter af Monbjerg (copuleret)
ungkarl Joen Michelsen af Vinten og pige Elisabeth Margrethe Pedersdatter af Purup (copuleret)

1773

Top

fol 48a
gårdmand Hans Nielsens barn af Sattrup - Niels
husmand Jens Rasmussen af Sattrup - 79 år
gårdmand Hans Laursens datter Anne af Monbjerg - 15 uger
aftægtsmand Iver Thomasens søn Jens af Monbjerg - 25 år
svinehyrde Hans Hansen af Sattrup - 57 år
gårdmand Rasmus Smeds søn Hans af Sattrup - 3 år
Terkild Christensens søn Christian af Holm - 2 år
sl Thomas Iversens søn Peder af Monbjerg - 1½ år
Knud Rasmussen Leymand af Vestbirk (begravet)
sl Poul Pedersens datter af Sattrup (begravet)
gårdmand Morten Laursens barn af Vestbirk - Andreas
Michel Pedersens hustru Karen Andersdatter fra Grumstrup som var amme på Urup (begravet)
fol 48b
Maren Sørensdatters uægte dødfødte tvilling af Monbjerg (begravet)
husmand Terkild Madsens barn af Østbirk - Margrethe
Maren Sørensdatters uægte barn af Monbjerg - Bodil (Morten Jacobsen af Fuglsang)
gårdmand Peder Jensens barn Jens af Vestbirk - ½ år
indsidder Jens Møller af Østbirk - 64 år
Maren Sørensdatter som døde i barselsseng - 24 år
Rasmus Trane Smeds hjemmedøbte tvillinger Maren og Karen af Sattrup (begravet)
husmand Peder Henrichsens barn af Monbjerg - Hans
Maren Sørensdatters uægte datter Bodil - 4 uger
en fremmed ukendt tiggerkvinde død i sognet (begravet)
gårdmand Peder Purups hjemmedøbte barn af Østbirk - Niels
gårdmand Søren Thomasen af Purup som var trolovet med Michel Pedersens datter ibd - 33 år
Christen Bødkers datter Else af Sattrup - 1 år
fol 49a
Ellen Pedersdatters uægte barn af Sattrup - Anne (Jens Laursen)
Anders Skovgaards søn Svend af Vestbirk - 1½ år
Anne Christensdatters uægte barn af Østbirk - Kirsten (Peder Nielsen gårdmand i Østbirk)
indsidder Enevold Laursens hustru Maren Jensdatter af Østbirk - 73 år
gårdmand Anders Rasmussens hustru Anne Marcusdatter af Vestbirk - 76 år
sl Thomas Iversens barn af Monbjerg - Thomas
grev Jørgen Tramps hjemmedøbte barn af Urup - Sophie Hedvig
gårdmand Jørgen Nielsens hjemmedøbte barn af Østbirk - Cathrine
Thomas Nielsens barn af Monbjerg - Peder
husmand Niels Albretsens barn af Sattrup - Johanne
fol 49b
præsten Jacob Aagaards hjemmedøbte barn af Østbirk - Anne Lorentze
Ellen Pedersdatters uægte barn Anne Jensdatter af Sattrup - 12 uger
Niels Møllers barn af Holms mølle - Engelbrecht
gårdmand Rasmus Nielsens barn af Østbirk - Kirsten Marie
sl Peder Andersens datter Anne af Sattrup - 3 år
Jørgen Jensens hustru Maren Andersdatter af Sattrup - 70 år
gårdmand Søren Rasmussens barn af Monbjerg - Thomas
gårdmand Peder Purups datter Sidsel af Østbirk - 4 år
gårdmand Anders Laursens barn af Østbirk - Aize?
gårdmand Jens Pedersens barn af Monbjerg - Jens
gårdmand Jacob Nielsens datter af Monbjerg (begravet)
fol 50a
gårdmand Niels Taanings barn af Monbjerg - Mette
Jens Mølles barn af Urup mølle - Mette Sophie
Adam Smeds barn af Monbjerg - Christen
Niels Rasmussens barn af Birkenæs - Rasmus
husmand Thomas Andersen og Johanne Pedersdatter af Østbirk (copuleret)
Jens Pedersen Snedker og pige Bodil Jensdatter af Sattrup (copuleret)
enkemand Jørgen Lillerup af Rådved og pige Elle Knudsdatter af Lillerup (copuleret)
Frands Michelsen af Monbjerg og pige Anne Marie af Sattrup (copuleret)
Peder Pedersen af Purup og pige Kirsten Cathrine Michelsdatter ibd (copuleret)

1774

Top

fol 50b
husmand Hans Laursens barn af Monbjerg - Anne Cathrine
husmand Christen Bødkers hjemmedøbte barn af Sattrup - Frands
husmand Jochum Pedersens barn af Monbjerg - Claus
Terkild Christiansens barn af Holm - Edel Margrethe
husmand Hans Trane af Sattrup - 57 år
husmand Hans Laursens barn Anne Cathrine af Monbjerg - 6 uger
Joen Nielsens barn af Purup - Sidsel Elisabeth
gårdmand Hans Sørensens stedmoder Mette Christensdatter af Monbjerg - 67 år
skrædder Stephan Juliussen af Monbjerg - 54 år
gårdmand Peder Pedersens barn af Purup - Barbara
husmand Thomas Nielsens søn Peder af Monbjerg - 9 mdr
fol 51a
gårdmand Peder Jensens barn af Monbjerg - Jens
gårdmand Peder Pedersens datter Barbara af Purup - 4 uger
Peder Christensen Væver af Østbirk - 85 år
indsidder og tjenestekarl Michel Nielsens barn af Vestbirk - Niels
husmand Michel Pedersen af Sattrupholm - 52 år
husmand Christen Bødkers søn Frands af Sattrup - 12 uger
Anders Skovgaards barn af Vestbirk - Morten
Peder Christian Smeds barn af Østbirk - Anne Sophie
gårdmand Jens Nielsens barn af Østbirk - Niels
husmand Hans Pedersens barn af Østbirk - Karen
fol 51b
præstens datter Anne Flindt Aagaard - 11 år
husmand Peder Hedegaards barn af Østbirk - Rasmus
grev Jørgen Tramps frue Lovise Elisabeth Henriette v. Scholten af Urup - 25 år
grev Tramps dødfødte søn (begravet)
Karen Husholderske af Urup - 46 år
gårdmand Rasmus Pedersens stedsøn Anders Knudsen af Østbirk - 9 år
smeden Rasmus Tranes barn af Sattrup - Maren
gårdmand Morten Laursen af Vestbirk - 41 år
sl gårdmand Morten Laursens barn af Vestbirk - Laurs
gårdmand Peder Nielsens tvillinger af Østbirk - Johanne og Margrethe
gårdmand Peder Nielsens tvilling Johanne - 6 dage
aftægtsmand Christian Terkildsen af Holm - 74 år
fol 52a
netop afdøde Terkild Christensens søn Christen Terkildsens søn Niels af Holm - 3 år
gårdmand Peder Nielsens stedsøn Christen Christensen af Østbirk - 12 år
gårdmand Jacob Nielsens hjemmedøbte søn af Monbjerg - Peder
gårdmand Frands Michelsens hjemmedøbte barn af Monbjerg - Michel
Rasmus Nygaard af Urup mølle - 51 år
gårdmand Thomas Jensens søn af Sattrup - Christen
sr Christian Lindes barn af Urup - Elias Ludvig Henrich
enke Maren Laursdatter af Vestbirk - 70 år
gårdmand Søren Rasmussensn barn af Monbjerg - Anne
fol 52b
Peder Axelsen af Østbirk - 80 år
sl gårdmand Morten Laursens søn Laurs af Vestbirk - 4 mdr
gårdmand Rasmus Knudsens barn af Vestbirk - Anne
gårdmand Anders Rasmussens barn af Vestbirk - Rasmus
gårdmand Rasmus Pedersens barn af Østbirk - Johanne
ungkarl Michel Nielsen og pige Mette Clausdatter af Vestbirk (copuleret)
Peder Andersen af Monbjerg og pige Mette Sørensdatter ibd (copuleret)
gårdmand Anders Nielsen og pige Dorthe Knudsdatter af Vestbirk (copuleret)
mons Christen Linde mesterkok på Urup og jomf Birgitte Siersted af Urup (copuleret)
enkemand Jens Frandsen røgter ved Urup og pige Kirsten Nielsdatter af Sattrup (copuleret)
ungkarl Søren Jensen af Østbirk og pige Sidsel Rasmusdatter ibd (copuleret)
ungkarl Morten ? Skovfoged i Fuglsang og pige Maren Nielsdatter af Vestbirk (copuleret)
ungkarl Knud Erichsen af Tolstrup og enke Karen Nielsdatter af Vestbirk (copuleret)
ungkarl Anders Poulsen og pige Anne Cathrine Andersdatter af Sattrup (copuleret)
ungkarl Søren Nielsen og pige Anne Cathrine Sørensdatter af Monbjerg (copuleret)
ungkarl gårdmand Jens Stephansen og enke Johanne Hansdatter af Monbjerg (copuleret)

1775

Top

fol 53a
gårdmand Hans Sørensens barn af Monbjerg - Mette Kirstine
husmand Anders Mortensens barn af Vestbirk - Sidsel
aftægtsmand Michel Pedersen af Purup - 68 år
gårdmand Joen Michelsens datter Sidsel Elisabeth af Purup (begravet)
indsidder Peder Nielsens barn af Østbirk - Gertrud Marie
indsidder Morten Andersen af Vestbirk - 86 år
indsidder Jens Frandsens dødfødte barn af Sattrup (begravet)
gårdmand Søren Rasmussens datter Anne af Monbjerg - 17 uger
gårdmand Peder Pedersens barn af Purup - Søren
gårdmand Enevold Jensens barn af Sattrup - Kirsten
fol 53b
Morten Jacobsens barn af Fuglsang - Jacob
gårdmand Rasmus Iversens barn af Monbjerg - Mette
husmand Thomas Nielsens hjemmedøbte barn Peder af Monbjerg - 4 dage
Jørgen Jensens barn af Sattrup - Jens
husmand Christen Bødkers barn af Sattrup - Henrich
indsidder Michel Hansen af Monbjerg - 86 år
indsidder Søren Madsen af Monbjerg - 73 år
gårdmand Peder Purups barn af Østbirk - Anders
Marie Sørensdatter af Sattrup - 72 år
Kirsten Skovgaards uægte dødfødte barn af Monbjerg (begravet)
indsidder Niels Sørensens barn af Monbjerg - Niels
Kirsten Skovgaard af Monbjerg - 36 år
fol 54a
gårdmand Anders Hansens barn af Østbirk - Peder
indsidder Iver Thomasen af Monbjerg - 76 år
aftægtsmand Hans Laursens barn af Monbjerg - Christen
husmand Morten Bondes barn af Sattrup - Maren
sognepræst Jacob Aagaards hustru Margrethe Cathrine Pontoppidan af Østbirk - 38 år
Anders Livstrups hustru Viveke Pedersdatter af Østbirk - 46 år
husmand Peder Enevoldsen af Vestbirk - 67 år
gårdmand Thomas Jensens søn Christen af Sattrup - 1 år
gårdmand Anders Nielsens barn af Vestbirk - Elisabeth
husmand Laurs Christensens barn af Sattrup - Birthe
fol 54b
husmand Terkild Madsens barn af Østbirk - Mads
gårdmand Søren Pedersen Glintberg af Østbirk - 61 år
Jens Peitersen Møller af Urup mølle - 64 år
skovrider Wests barn af Urup - Susanne Friderica
gårdmand Hans Nielsens barn af Sattrup - Poul
husmand Søren Lundums barn af Østbirk - Jens
hyrde Peder Henrichsens barn af Sattrup - Maren
gårdmand Anders Laursens barn af Sattrup - Jens
gårdmand Jørgen Nielsens barn af Østbirk - Sophie
husmand Peder Beyers barn af Østbirk - Maren
fol 55a
gårdmand Jacob Christensens barn af Østbirk - Christen

1776

Top

fol 55a
gårdmand Knud Erichsens barn af Vestbirk - Morten
tømmermand Anders Nebsagers barn af Sattrup - Peder
Peder Henrichsens datter Maren af Sattrup - 13 uger
gårdmand Jacob Christensens konemoder Maren Pedersdatter af Østbirk - 86 år
indsidder Jens Jepsen af Østbirk - 67 år
indsidder Søren Nielsens barn af Østbirk - Maren
gårdmand Rasmus Nielsens barn af Østbirk - Niels
fol 55b
Thomas Røgters barn af Monbjerg - Johanne
Jens Frandsens barn af Sattrup - Hans
Terkild Christiansens barn af Holm - Christian
Søren Lunds barn Jens af Østbirk (begravet)
Peder Nielsens barn (begravet)
Anders Skovgaards barn Rasmus af Vestbirk (begravet)
Niels Taanings hjemmedøbte barn Anne af Monbjerg (begravet)
Morten Hansen af Monbjerg - 20 år
fol 56a
Storm af Urup (begravet)
Thomas Jensens barn af Sattrup - Christen
Rasmus Smeds hustru af Sattrup (begravet)
hr Jacob Aagaard af Østbirk (begravet)
Thomas Jensens barn Christen af Sattrup (begravet)
Jens Nielsens barn af Østbirk - Christen
Peder Jensens barn af Vestbirk - Jens
Niels Albretsens barn af Monbjerg - Anders
fol 56b
Niels Rasmussens barn af Birkenæs - Jens
Hans Pedersens tvillinger af Østbirk - Niels og Laurs
Jørgen Jensens barn af Sattrup - Laurs
Peder Hyrdes barn af Vestbirk - Hans
Anne Henrichsdatters uægte hjemmedøbte barn Hans som Jens Ladefoged på Urup var far til (begravet)
Røgter Knud af Urup (begravet)
fol 57a
Christen Christensens barn af Sattrup - Christen
Søren Ramussens barn af Monbjerg - Jørgen
Michel Nielsens barn af Vestbirk - Anne Marie
Henrich Clausens barn af Østbirk - Claus
Morten Jacobsens barn af Fuglsang - Jørgen Ditlev
indsidder Hans Pedersens barn af Monbjerg - Kirsten
Peder Christian Smeds konemoder Bodil Pedersdatter af Østbirk - 76 år
fol 57b
enkemand Rasmus Pedersen Smed af Sattrup og pige Karen Assersdatter af Østbirk (copuleret)
ungkarl Michel Pedersen og pige Anne Margrethe Nielsdatter begge af Østbirk (copuleret)
ungkarl Jørgen Henrichsen af Sattrup og pige Dorthe Madsdatter af Monbjerg (copuleret)
ungkarl Peder Nielsen gårdmand af Yding og pige Maren Nielsdatter af Østbirk (copuleret)

1777

Top

fol 57b
gårdmand Hans Sørensens barn af Monbjerg - Christen
smeden Peder Christians barn af Østbirk - Maren
Lene Henrichsdatter af Urup Brohus (begravet)
Søren Kjeldsen af Sattrup - 60 år
Karen Jeppes af Østbirk - 70+ år
gårdmand Rasmus Iversens barn af Monbjerg - Søren
Jørgen Henrichsens barn af Sattrup - Karen
fol 58a
Vest Skyttes barn af Monbjerg - Jørgen Ditlev
Adam Smeds barn af Monbjerg - Friderich Christian
Rasmus Pedersen Smeds barn af Sattrup - Peder
smed Rasmus Pedersens hustru af Sattrup (begravet)
Rasmus Iversens mindste barn Søren af Monbjerg (begravet)
indsidder Jens Andersens barn af Østbirk - Karen
hyrden Peder Henrichsens barn af Sattrup - Jens
Rasmus Smeds søn Peder af Sattrup (begravet)
Jens Andersens barn Karen af Østbirk (begravet)
Enevold Jensens dødfødte barn af Sattrup (begravet)
fol 58b
husmand Rasmus Andersens hustru Anne Jensdatter - 58 år
Niels Rasmussens mindste søn Jens af Birkenæs (begravet)
gårdmand Peder Pedersen Glintbergs barn af Purup - Maren
husmand Christen Bødkers barn af Sattrup - Jens
indsidder Michel Pedersens barn af Østbirk - Peder
etatsråd Rothes barn af Urup - Valdemar Henrich
Joen Michelsens barn af Purup - Else
præstens karl Terkild Jørgensen - 29 år
indsidder Niels Taarups hjemmedøbte barn af Monbjerg - 14 dage
gårdmand Knud Erichsens barn af Vestbirk - Erich
gårdmand Søren Bødkers navnløse barn af Monbjerg (begravet)
fol 59a
udensogns folk Anders Nielsen og hustrus dødfødte barn fra Gylling (begravet)
indsidder Niels Sørensen Hermansen af Monbjerg - 37 år
gårdmand Peder Nielsens hustru af Østbirk (begravet)
gl Niels Lundum af Monbjerg (begravet)
indsidder Niels Hermansens datter Maren af Monbjerg - 1 år
Niels Hermansens hustru af Monbjerg (begravet)
husmand Hans Laursens barn Laurs af Østbirk (begravet)
gårdmand Anders Laursens barn af Østbirk - Niels
gårdmand Niels Andersens barn af Purup - Karen
indsidder Søren Nielsens barn af Østbirk - Christen
gårdmand Niels Andersens datter Karen af Purup (begravet)
hyrden Peder Henrichsens mindste barn af Sattrup (begravet)
Hans Erichsens barn af Holms mølle - Niels
Hans Erichsens Niels af Holms mølle (begravet)
fol 59b
husmand Søren Jensen Møllers barn af Østbirk - Bodil Marie
præsten Laurs Saabyes barn - Lovise Elisabeth Henriette
gårdmand Anders Laursens søn af Sattrup (begravet)
Anders Hansens hustru af Lillerup - 58 år
Søren Rasmussens barn af Urup - Rasmus
konfirmation
ungkarl Jens Andersen? og pige Dorthe Clausdatter begge af Østbirk (copuleret)
fol 60a
enkemand Rasmus Trane Smed i Sattrup og pige Maren Rasmusdatter af Birkenæs (copuleret)
ungkarl Christen Pedersen af Lund og enke Anne Kirstine Jensdatter af Purup (copuleret)
ungkarl Peder Andersen og pige Maren Hansdatter begge af Østbirk (copuleret)
ungkarl Hans Erichsen af Tolstrup Tammestrup og Elisabeth Marie Nielsdatter af Holms mølle (copuleret)
enkemand Rasmus Andersen og pige Johanne Jensdatter begge af Vestbirk (copuleret)
enkemand Peder Nielsen af Østbirk og pige Kirsten Stephansdatter ibd (copuleret)
ungkarl Jacob Clemensen og pige Kirsten Jensdatter begge af Østbirk (copuleret)

1778

Top

fol 60a
gårdmand Jacob Nielsens barn af Monbjerg - Niels
smeden Rasmus Tranes barn af Sattrup - Karen
Niels Rasmussens barn af Birkenæs - Mariane
fol 60b
Laurs Gartners barn af Sattrup - Kirsten
gårdmand Rasmus Iversens mindste søn Søren af Monbjerg (begravet)
Jens Snedkers barn af Sattrup - Anne Johanne
indsidder Hans Laursens barn - Anne Cathrine
husmand Anders Nebsagers barn Peder af Sattrup - 1½ år
gl Kirsten Laursdatter af Østbirk - 80 år
Vest Skyttes datter af Monbjerg (begravet)
forpagter Soetmans søn af Urup - Jørgen Ditlev
Jochum Pedersens barn af ?birk - Anne
fol 61a
gårdmand Peder Jensen af Naldal (begravet)
gårdmand Anders Laursen af Østbirk (begravet)
gårdmand Peder Jensens barn af Vestbirk - Anne
gårdmand Peder Thomasens hustru af Sattrup (begravet)
gårdmand Rasmus Sørensens barn af Monbjerg - Anne
Jens Juelsens uægte barn af Monbjerg - Anne
indsidder Peder Andersens barn af Purup - Hans
Hans Axelsens dødfødte barn af Østbirk (begravet)
indsidder Niels Albretsens barn af Monbjerg - Bodil
Adam Smeds barn af Østbirk - Mette Margrethe
fol 61b
gårdmand Frands Michelsens barn af Monbjerg - Johanne
indsidder Hans Pedersens barn af Monbjerg - Johanne
gårdmand Peder Hansens navnløse barn af Monbjerg (begravet)
Peder Hansens datter Anne af Monbjerg (begravet)
Peder Tjeners? enke af Purup (begravet)
indsidder Poul Jensen Rytters barn af Sattrup - Jens
husmand Anders Michelsens barn af Vestbirk - Morten
Terkild Christiansens barn af Holm - Mette Kirstine
Hans Nielsens barn af Sattrup - Kirstine
Anders Laursens søn af Sattrup (begravet)
gårdmand Søren Rasmussens barn af Monbjerg - Anne
Jørgen Jensens barn af Sattrup - Anne Marie
fol 62a
indsidder Niels Taarups barn af Monbjerg - Anne? Cathrine
Adam Smeds mindste barn Mette Margrethe af Østbirk (begravet)
husmand Morten Bondes barn af Sattrup - Anders
indsidder Hans Pedersens mindste barn Johanne af Monbjerg (begravet)
gårdmand Rasmus Nielsens barn af Østbirk - Karen
indsidder Rasmus Pedersens barn af Vestbirk - Peder
husmand Terkild Madsens barn af Østbirk - Anders
gårdmand Peder Nielsens barn af Østbirk - Jens
Peder Purups barn af Østbirk - Sidsel
gårdmand Niels Andersens barn af Purup - Jens
Anders Mortensens barn af Vestbirk (begravet)
Jens Ejlertsens barn af Sattrup (begravet)
fol 62b
indsidder Søren Friisman af Østbirk (begravet)
husmand Christen Christensens barn af Sattrup - Anders
Jens Pedersens moder af Monbjerg (begravet)
Jørgen Møllers barn af Sattrup - Anne Cathrine
Jørgen Nielsens barn af Østbirk - Anne Kirstine
Knud Mortensen af Vestbirk (begravet)
Anders Hansens barn af Lillerup - Hans
Anders Nebsagers barn af Sattrup - Karen
Knud Erichsens barn af Vestbirk - Mette
Jacob Clemensens barn af Østbirk - Clemen
fol 63a
Jesper Smeds hustru af Sattrup (begravet)
Anders Nebsagers datter Karen af Sattrup (begravet)
etatsråd Rothes barn af Urup - Dagmar Cornelia
Terkilds barn af Holm - Mette Kirstine
konfirmation
Johan Sørensen og pige Ellen Pedersdatter af Sattrup (copuleret)
ungkarl Poul Jensen af Estvad sogn og pige Maren Jensdatter af Sattrup (copuleret)
ungkarl Peder Hansen af Monbjerg og pige Karen Jensdatter ibd (copuleret)
ungkarl Enevold Pedersen af Urup og pige Karen Rasmusdatter af Østbirk (copuleret)
ungkarl Rasmus Pedersen af Vestbirk og pige Mette Laursdatter af Davding (copuleret)
ungkarl Anders Michelsen Degn? og pige Karen Andersdatter af Horsens (copuleret)
ungkarl Laurs Jensen Lundum og Anders Laursens enke af Østbirk (copuleret)
ungkarl Jørgen Jensen og pige Mette Pedersdatter af Sattrup (copuleret)
ungkarl Thomas Pedersen og Anne Rasmusdatter af Sattrup (copuleret)
enkemand Anders Hansen og pige Kirsten Knudsdatter af Lillerup (copuleret)
ungkarl Jens Johan Bredahl og pige Anne Marie Michelsdatter af Urup (copuleret)
enkemand Niels Pedersen af Enner og pige (mlg) af Holm (copuleret)

1779

Top

fol 63b
husmand Enevold Pedersens barn af Østbirk - Peder
indsidder Jens Andersens hjemmedøbte barn Karen af Østbirk (begravet)
Morten Jacobsens tvillinger af Fuglsang - Anne og Maren
Morten Jacobsens datter Anne (begravet)
Niels Knudsen Bødker af Østbirk - 54 år
Morten Jacobsens datter Maren af Fuglsang (begravet)
gårdmand Thomas Pedersens barn af Sattrup - Anne Cathrine
gårdmand Søren Bødkers barn af Monbjerg - Bodil
indsidder Henrich Clausens barn af Østbirk - Rasmus
Marie Elisabeth Andersdatters uægte barn af Sattrup - Niels (Juel Stephansen tjener i Lillerup)
fol 64a
gårdmand Peder Hansens barn af Monbjerg - Jens
gårdmand Laurs Lundums barn af Østbirk - Anders
hyrden Thomas Sørensens barn af Monbjerg - Peder
husmand Iver Ejlertsens barn af Sattrup - Anne Sophie
husmand Søren Lundums barn af Østbirk - Johanne
Jesper Smeds barn af Sattrup - Søren
Terkild Christensens barn af Holm - Mette Kirstine
gårdmand Morten Knudsens barn af Vestbirk - Knud
fol 64b
Jacob Christensens søn Christen af Østbirk (begravet)
Rasmus Nielsens søn Peder af Østbirk (begravet)
Jørgen Nielsens datter Margrethe af Østbirk (begravet)
sl Anders Laursens søn Peder af Østbirk (begravet)
enkemand Jesper Sørensen Smed af Sattrup og Anne Henrichsdatter af Urup (copuleret)
ungkarl Anders Rasmussen gårdmand i Elling og pige Margrethe Øllegaard Pedersdatter af Urup (copuleret)
ungkarl Jochum Pedersen og Inger Troelsdatter af Østbirk (copuleret)
ungkarl Friderich Ludvig Christian Wielandt forpagter på Boller og jomf Helene Elisabeth Møller af Urup (copuleret)
enkemand Laurs Enevoldsen af Nim og pige (mlg - copuleret)
fol 65a
etatsråd Rothes barn af Urup - Edel
Anders Hansens barn af Lillerup - Knud
gårdmand Peder Nielsens barn af Østbirk - Birthe


På andre sider:
1703-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-14
Kontraministerialbog Yding-Østbirk 1731-56
1731-39
1740-49
1750-56

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. Opdateret d. 3.10.2013
c