s
Stikord til Østbirk sogns kirkebog, Voer herred, 1703-1814

1780-89


På andre sider:
1703-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-14
Kontraministerialbog Yding-Østbirk 1731-56
1731-39
1740-49
1750-56

På denne side:
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789


1780

fol 65a
Jesper Smeds søn Søren af Sattrup 1 år
Christen Bødkers hjemmedøbte datter af Sattrup (begravet)
indsidder Hans Andersens barn af Sattrup - 2 år
Jochum Pedersens søn af Vestbirk - Peder
Anders Møller? af Purup - 80+ år
Søren Laursens hustru af Vestbirk - 70+ år
Juel Kjærs enke af Monbjerg - 70+ år
Anders Nebsagers barn af Sattrup - Edel Cathrine
gårdmand Rasmus Taanings barn af Monbjerg - Sidsel
husmand Enevold Pedersens barn af Østbirk - Rasmus
husmand Anders Nielsens barn af Vestbirk - Morten
gårdmand Anders Rasmussens barn af Vestbirk - Dorthe
Jens Frandsens søn af Sattrup (begravet)
fol 65b
Adam Smeds barn af Østbirk - Charlotte Euphrosyne
husmand Morten Bondes barn af Sattrup - Anne
Enevold Pedersens søn Rasmus af Østbirk - 5 uger
gårdmand Jørgen Jensens barn af Sattrup - Laurs
Jens Frandsens datters uægte barn af Sattrup - 8 uger
husmand Hans Pedersens barn af Østbirk - Niels
præsten hr. Saabyes barn af Østbirk - Hans Erich
Morten Jacobsens barn af Fuglsang - Anne Marie
Anders Hansens barn Knud af Lillerup - ½ år
indsidder Peder Andersens barn af Purup - Anders
Niels Jacobsen Baltzers? barn af Monbjerg - Jens
fol 66a
gårdmand Jacob Nielsens barn af Monbjerg - Jens
Mette Holms af Sattrup - 60 år
gårdmand Søren Rasmussens barn af Monbjerg - Anne Margrethe
gårdmand Thomas Pedersens barn af Sattrup - Peder
sl Søren Glintbergs enke af Østbirk - 70+ år
husmand Niels Taarups barn af Monbjerg - Mette Marie
indsidder Jens Frandsens barn af Sattrup - Karen
Jacob Hansens søn af Naldal - 3 år
Jens Snedkers barn af Urup Snedkerhus - Casper Peder
Søren Glintbergs enke af Østbirk - 70 år
gårdmand Jacob Hansens barn af Naldal - Anders
indsidder Jørgen Henrichsens barn af Monbjerg - Henrich
gårdmand Knud Erichsens barn af Vestbirk - Niels
fol 66b
gårdmand Hans Nielsens barn af Sattrup - Anne Cathrine
gårdmand Joen Michelsen af Purup - 40 år
ungkarl Laurs Andersen og pige Karen Enevoldsdatter af Østbirk (copuleret)
ungkarl sr Hans Kruse forvalter ved Urup og jomf Henriette Birgitte Flindt ibd (copuleret)
ungkarl Stephan Pedersen gårdmand i Vestbirk og pige Maren Pedersdatter ibd (copuleret)
ungkarl Jens Caspersen og pige Margrethe (mlg) af Holm (copuleret)
ungkarl Søren Rasmussen Bødker og Maren Michelsdatter af Urup (copuleret)
fol 67a
gårdmand Hans Pedersens barn af Monbjerg - Anne Cathrine
gårdmand Thomas Kjærs barn af Monbjerg - Marie Cathrine
husmand Hans Laursens hjemmedøbte barn Bodil Marie af Monbjerg (begravet)
gårdmand Morten Rasmussen af Vestbirk - 63 år

1781

Top

fol 67a
Jacob Clemensens barn af Østbirk - Søren
sl Joen Michelsens barn af Purup - Joen
gårdmand Jørgen Lundums barn af Sattrup - Johanne
fol 67b
Anders Hansens barn af Lillerup - Knud
Laurs Gartners barn af Sattrup - Christen
gårdmand Rasmus Nielsens barn af Østbirk - Niels
etatsråd Rothes barn af Urup - Harald
indsidder Thomas Jensens hjemmedøbte søn Gotfred af Sattrup (begravet)
indsidder Søren Pedersens hustru af Østbirk - 50 år
indsidder Henrich Clausens hustru af Østbirk i barnsnød (begravet)
indsidder Enevold Pedersens barn af Østbirk - Bodil Marie
fol 68a
indsidder Rasmus Pedersens barn af Vestbirk - Laurs
husmand Christen Bødkers barn af Sattrup - Peder
sl Laurs Møllers enke fra Enner som døde hos sin svigersøn Jacob Hansen i Naldal - 81 år
Peder Føvlings enke af Østbirk - 90+ år
Mads Jensen af Vestbirk - 50+ år
indsidder Jens Andersens barn af Østbirk - Anders
Peder Nielsens datter Birthe af Østbirk - 1½ år
Jacob Christensens hustru af Østbirk - 44 år
Mads Jensens enke af Vestbirk - 69 år
husmand Anders Halds hustru af Monbjerg - 80 år
gårdmand Niels Andersens barn af Purup - Karen
gårdmand Søren Rasmussens tvillinger af Vrænge - Dagmar Cornelia og Bodil Marie
fol 68b
husmand Rasmus Jensens barn af Østbirk - Sidsel
Gertrud Jørgensdatter Brønds uægte barn af Monbjerg - Jørgen (ungkarl Jens Hansen tjener i Gedved)
Peder Møller af Naldal - 50+ år
ungkarl Rasmus Sørensen af Naldal - 22 år
Peder Skomagers enke af Østbirk - 80+ år
fru oberstinde Kleis af Urup - 80+ år
Henrich Clausens søn Rasmus af Østbirk - 2½ år
Bendix Jensens hjemmedøbte barn Jens af Fuglsang - 12 dage
gårdmand Frands Michelsens barn af Monbjerg - Mette
fol 69a
pige Karen Clausdatter af Vestbirk - 26 år
Anders Michelsens enke af Østbirk - 80+ år
gartner Hahns søn af Urup - Christian Adam
gårdmand Jørgen Nielsens barn af Østbirk - Søren
Jacob Jensens hustru af Sattrupholm - 51 år
indsidder Niels Bjødstrups barn af Østbirk - Rasmus
Rasmus Hyrdes hustru af Østbirk - 60 år
Niels Andersens hustru af Vestbirk - 66 år
Hans Pedersen Hjulmands navnløse barn af Sattrup (begravet)
gårdmand Peder Jensens barn af Vestbirk - Michel
gårdmand Stephan Pedersen af Vestbirk - 32 år
gårdmand Jacob Clemensen af Østbirk - 36 år
aftægtsmand Niels Andersen af Vestbirk - 60+ år
fol 69b
Mette Nielsdatter Houlbergs uægte barn af Østbirk - Maren (landsoldat Jens Rasmussen af Tammestrup)
aftægtsmand Peder Rasmussen af Vestbirk - 68 år
aftægtsmand Peder Rasmussens hustru af Vestbirk - 58 år
Terkild Christiansens barn af Holm - Niels
ungkarl Rasmus Jensen og Johanne Jensdatter af Østbirk (copuleret)
ungkarl Rasmus Nielsen og Joen Michelsens enke af Purup (copuleret)
ungkarl Johan Jacob Hahn gartner ved Urup og pige Gertrud Marie Amle (copuleret)
ungkarl Peder Michelsen af Hoved og Morten Hansens enke af Monbjerg (copuleret)
enkemand Thomas Pedersen af Føvling og pige Anne Cathrine Michelsdatter af Urup (copuleret)
ungkarl Niels Rasmussen landsoldat og Birthe Jensdatter af Østbirk (copuleret)
enkemand Anders Hald og Michel Pedersens enke af Monbjerg (copuleret)
enkemand Søren Peitersen og pige Maren Nielsdatter af Østbirk (copuleret)
ungkarl Christen Thomasen og Anne Christensdatter af Purup? (copuleret)
ungkarl Niels Nielsen Bødker og pige Karen Jensdatter af Østbirk (copuleret)
enkemand Jacob Christensen? af Østbirk og Peder Møllers enke af Naldal (copuleret)
fol 70a
Maren Foghs af Vestbirk - 60 år
husmand Anders Mortensens søn af Vestbirk - 6 år
sl Peder Michelsens enkes søn af Vestbirk (begravet)

1782

Top

fol 70a
husmand Terkild Madsens barn af Østbirk - Karen
Anders Hansens barn af Lillerup - Birgitte Cathrine
husmand Hans Pedersens barn af Østbirk - Anne Kirstine
gårdmand Peder Nielsens hjemmedøbte søn Laurs af Østbirk (begravet)
gårdmand Thomas Pedersens barn af Sattrup - Hans
gårdmand Knud Erichsens hjemmedøbte søn Søren af Vestbirk (begravet)
fol 70b
fremmed mand fra Koldingkanten ved navn Jens, som døde hos Hans Nielsen (begravet)
Maren Huls af Sattrup - 70+ år
Terkilds søn Christian af Holm - 6 år
Rasmus Pedersen Hyrdes barn af Vestbirk - Peder
Henrich Frandsen af Kokhuse - 70+ år
gårdmand Søren Rasmussens hjemmedøbte barn Poul af Monbjerg - få dage
sl Stephan Pedersens barn af Vestbirk - Anne
Kirsten Enevoldsdatter af Vrænge - 90 år
Christian Hjorts søn Niels af Østbirk - 10 år
Jens Jepsens enke af Østbirk - 70+ år
gårdmand Søren Lundums barn af Vestbirk - Jens
etatsråd Rothes barn af Urup - Thyre Danebod
husmand Anders Mortensens barn af Vestbirk - Maren
indsidder Hans Laursen af Monbjerg - 50+ år
fol 71a
Terkilds barn Niels af Holm - ½ år
husmand Johan Sørensens barn af Vrænge - Mette Kirstine
sl Stephan Pedersens datter Anne af Vestbirk - 7 uger
gårdmand Rasmus Tranes barn af Monbjerg - Maren
gårdmand Jochum Pedersens hjemmedøbte barn Maren af Vestbirk (begravet)
Jens Jensen Smeds barn af Vestbirk - Karen
indsidder Thomas Jensens barn af Sattrup - Anders
husmand Christen Thomasens barn af Østbirk - Marie Cathrine Elisabeth
Peder Kudsks barn af Urup Snedkerhus - Marie Kirstine
indsidder Henrich Clausens barn af Østbirk - Karen
fol 71b
pige Karen Jensdatter fra Hatting sogn - 12 år
gårdmand Niels Nielsen Bødkers barn af Østbirk - Mette Marie
indsidder Henrich Clausens datter Karen af Østbirk - 8 uger
gårdmand Morten Knudsens barn af Vestbirk - Peder
Karen Halvgaards? af Østbirk - 40+ år
Peder Smeds enke af Sattrup - 88 år
husmand Jens Frandsens barn af Sattrup - Niels
Anders Nebsagers barn af Sattrup - Laurs Peder
gårdmand Peder Hansens barn af Monbjerg - Hans
husmand Jørgen Henrichsens barn af Monbjerg - Else
enkemand Rasmus Hyrde og Johanne Sørensdatter af Østbirk (copuleret)
ungkarl Rasmus Erichsen af Birkenæs og Stephan Pedersens enke af Vestbirk (copuleret)
fol 72a
ungkarl Peder Andersen af Voerladegård og Jacob Clemensens enke af Østbirk (copuleret)
enkemand Jørgen Rasmussen af Rådved og pige Anne Marie Pedersdatter af Purup (copuleret)
husmand og ungkarl Peder Jensen af Vrænge og pige Anne Sørensdatter af Østbirk (copuleret)
ungkarl Jens Jensen Bødker og pige Karen Rasmusdatter af Urup (copuleret)
ungkarl Peder Sørensen Langballe og pige Kirsten Nielsdatter af Birkenæs (copuleret)
ungkarl Christen Rasmussen og pige Kirsten Pedersdatter af Sattrup (copuleret)

1783

Top

fol 72a
indsidder Poul Jensen Rytters barn af Monbjerg - Gotfred
gårdmand Thomas Kjærs barn af Monbjerg - Niels
husmand Peder Jensens hjemmedøbte datter af Vrænge - få dage
indsidder Anders Johansen af Østbirk - 54 år
betler Niels Jacobsen Skaltz og hustrus tvillinger fra Blegind sogn - dødfødt og Kirsten
fol 72b
gårdmand Jacob Nielsens hjemmedøbte søn Søren af Monbjerg (begravet)
gårdmand Peder Nielsens barn af Østbirk - Elisabeth
indsidder Søren Peitersens barn af Østbirk - Anne Cathrine
Niels Jacobsen Skaltzes datter Kirsten af Monbjerg - 5 uger
Niels Taanings barn af Monbjerg - Karen
Anders Hansens hjemmedøbte søn Peder af Lillerup (begravet)
Thomas Nielsens svigermor af Monbjerg - 88 år
Adam Smeds barn af Østbirk - Casper Peder
husmand Hans Pedersens dødfødte søn af Østbirk (begravet)
Søren Skovfogeds steddatter af Løgballehuset - 7 år
fol 73a
Bendix Skovfogeds hjemmedøbte søn af Fuglsang - 18 dage
Jacob Hansens barn af Naldal - Hans
sr Ulrich Christian Nørholm af Østbirk - 79 år
gårdmand Rasmus Erichsens barn af Vestbirk - Stephan
Rasmus Pedersen Hyrdes svigermoder fra Hørning død i Vestbirk - 60 år
Rasmus Hyrdes barn af Østbirk - Anne Cathrine
Johanne Lundums af Østbirk - 80 år
gårdmand Jørgen Jensens barn af Sattrup - Søren
husmand Enevold Pedersens barn af Østbirk - Rasmus
gårdmand Knud Erichsens barn af Vestbirk - Johanne
indsidder Søren Peitersens datter Cathrine af Østbirk - 9 mdr
fol 73b
gårdmand Peder Andersens barn af Østbirk - Jacob
etatsråd Rothes barn af Urup - Frode Fredgode
gårdmand Anders Rasmussens barn af Vestbirk - Anne
husmand Peder Jørgensen Brønds barn af Monbjerg - Anne Kirstine
Anders Stephansen af Østbirk - 38 år
Søren Rasmussens barn af Monbjerg - Mette
ungkarl Jens Jochumsen og pige Maren Pedersdatter af Sattrup (copuleret)
ungkarl Peder Jørgensen Brønd af Monbjerg og pige Anne Jensdatter af Elling (copuleret)
Peder Rasmussen af Hem og Hans Laursens enke af Monbjerg (copuleret)
ungkarl Niels Dam af Elling og pige Mette Mortensdatter af Vestbirk (copuleret)
ungkarl Iver Rasmussen af Skanderborg og pige Margrethe Øllegaard Andersdatter af præstegården (copuleret)

1784

Top

fol 74a
sr Johan Vests barn af Monbjerg - Dorothea Kirstine Marie
indsidder Jens Andersens barn af Østbirk - Anne Cathrine
Jochum Pedersens barn af Vestbirk - Maren
husmand Anders Mortensens barn af Vestbirk (begravet)
Jochum Pedersens datter Maren af Vestbirk - 3 uger
husmand Peder Jensens hjemmedøbte datter af Vrænge (begravet)
gårdmand Jørgen Lundums barn af Sattrup - Sidsel
gårdmand Thomas Pedersens hustru af Sattrup - 27 år
gårdmand Peder Jensens barn af Vestbirk - Søren
gårdmand Niels Andersens hjemmedøbte barn Birthe af Purup - 12 dage
fol 74b
gårdmand Rasmus Nielsens barn af Østbirk - Maren
Rasmus Nielsens datter Maren af Østbirk - 3 uger
Bendix Skovfogeds navnløse datter af Fuglsang (begravet)
Knud Mortensens enke af Vestbirk - 77 år
Anders Hansens barn af Lillerup - Marie Kirstine
Peder Kudsks barn af Urup Snedkerhus - Mette Elisabeth
gårdmand Peder Nielsens datter Elisabeth af Østbirk - 3 år
Niels Michelsens barn af Østbirk - Dorthe
indsidder Henrich Clausens barn af Østbirk - Søren
ladefoged Iver Rasmussens barn af Urup - Bodil Kirstine
fol 75a
Anne Svendsdatter af Vestbirk - 70 år
Laurs Lundums søn Anders af Østbirk - 5 år
husmand Rasmus Jensens barn af Østbirk - Søren
indsidder Niels Bjødstrups hjemmedøbte datter Anne af Østbirk - 5 uger
Terkild Christiansens barn af Holm - Anne Cathrine
Rasmus Nielsens barn af Purup - Sidsel Elisabeth
husmand Hans Pedersens barn af Sattrup - Johanne Marie
Anne Pedersdatters uægte barn af Østbirk - Niels (landsoldat Rasmus Nielsen Houlberg)
Jørgen Nielsens datter af Træden som døde i Birkenæs (begravet)
Jørgen Jensens søn Laurs af Sattrup - 4 år
fol 75b
indsidder Niels Jacobsen Skaltz barn af Monbjerg - Inger
husmand Johan Sørensens barn af Monbjerg - Søren
Terkilds datter Anne Cathrine af Holm - 10 uger
indsidder Peder Molbos barn af Østbirk - Anne Kirstine
Jens Rasmussens barn af Urup Brohus - Maren
husmand Jørgen Henrichsens datter Else af Monbjerg - 2 år
gårdmand Morten Knudsens barn af Vestbirk - Jens
gårdmand Niels Bødkers barn af Østbirk - Bodil Cathrine
ungkarl Jens Rasmussen af Ejer og Engel Henrichsdatter af Kokhuset (copuleret)
skoleholder Hans Stephansen Overby og pige Inger Pedersdatter Roed af Sjælland (copuleret)
fol 76a
ungkarl Niels Michelsen og pige Bodil Andersdatter af Østbirk (copuleret)
ungkarl Thomas Pedersen af Mattrup gods og pige Mette Iversdatter af Sattrup (copuleret)

1785

Top

fol 76a
indsidder Laurs Marcussens hustru af Vestbirk - 58 år
Niels Taanings datter Karen af Monbjerg - 2 år
skoleholder Stephan Overby af Østbirk - 60+ år
Søren Skovfogeds barn af Løgballehus - Anne Cathrine
etatsråd Roth af Urup - 60 år
skoleholderHans Overbys barn af Østbirk - Sara Kirstine
husmand Hans Pedersens barn af Østbirk - Anders
husmand Anders Mortensens barn af Vestbirk - Svend
fol 76b
jomf Ravn af Urup - 26 år
gårdmand Peder Hansens barn af Monbjerg - Peder
Kirsten Holgersdatters hjemmedøbte uægte barn - Peder (ungkarl Jørgen Pedersen af Møballe)
Kirsten Holgersdatters uægte barn - 3 uger
gårdmand Thomas Pedersens barn af Sattrup - Søren
Fogh Michelsen af Vestbirk - 60+ år
indsidder Henrich Clausens søn Søren af Østbirk - 1 år
Laurs Gartners søn Anders af Sattrup - 15 år
Jacob Nielsens dødfødte søn af Monbjerg (begravet)
Laurs Gartners barn af Sattrup - Anne Cathrine
husmand Christen Christensens barn af Sattrup - Niels
fol 77a
gårdmand Rasmus Nielsens barn af Østbirk - Jens
Bendix Jensens barn af Fuglsang - Anne Kirstine
gårdmand Peder Nielsens barn af Østbirk - Else Margrethe
Anders Hansens hjemmedøbte søn Peder af Lillerup - 9 dage
gårdmand Thomas Laursens barn Søren af Sattrup - 20 uger
Niels Rasmussen af Birkenæs - 65 år
Peder Andersens datter Anne Kirstine af Vestbirk - ½ år
gårdmand Knud Erichsens barn af Vestbirk - Søren
Kirsten Terkildsdatters uægte barn af Vestbirk - Christen (Jens Christensen fra Salling)
indsidder Hans Nielsens barn af Østbirk - Hans Erich
indsidder Jens Andersens barn af Østbirk - Karen
fol 77b
husmand Christen Thomasens barn af Østbirk - Karen
indsidder Peder Gregersens barn af Vestbirk - Gregers
gårdmand Laurs Lundums barn af Østbirk - Anders
gårdmand Rasmus Tranes barn af Monbjerg - Peder
gårdmand Rasmus Erichsens barn af Vestbirk - Maren
enkemand Rasmus Eskesen af Ustrup og pige Anne Cathrine Jonasdatter af Sattrupholm (copuleret)
ungkarl Peder Gregersen og pige Karen Jensdatter af Vestbirk (copuleret)
ungkarl Anders Thomasen Koustrup af Sattrupholm og Karen Jørgensdatter af Urup (copuleret)
ungkarl Niels Juelsen af Østbirk og pige Kirsten Jørgensdatter af Urup (copuleret)
ungkarl Hans Nielsen af Hoved og Marie Elisabeth Andersdatter af præstegården (copuleret)
enkemand Jens Jensen af Egebjerg og pige Mette Juelsdatter af Monbjerg (copuleret)
enkemand Otte Laursen Smed af Ry og pige Anne Cathrine Pedersdatter af Østbirk (copuleret)
enkemand Christen Laursen af Egebjerg og pige Karen Nielsdatter af Monbjerg (copuleret)
fol 78a
enkemand Hans Frandsen og Mette Nielsdatter af Vestbirk (copuleret)
ungkarl Jens Rasmussen gårdmand af Sattrup og pige Anne Hansdatter ibd (copuleret)
ungkarl Marcus Laursen og pige Anne Cathrine Jensdatter af Vestbirk (copuleret)

1786

Top

fol 78a
indsidder Jens Andersens datter Karen af Østbirk - 12 uger
indsidder Niels Rasmussen af Østbirk - 63 år
Knud Erichsens datter af Vestbirk (begravet)
indsidder Niels Taanings barn af Monbjerg - Hans
indsidder Jense Jensen Bødkers barn af Østbirk - Rasmus
gårdmand Rasmus Nielsens datter Anne af Østbirk - 6 uger
indsidder Johan Sørensens søn Søren af Østbirk - 2 år
Niels Taanings søn Hans af Monbjerg - 6 uger
gårdmand Søren Rasmussens barn af Monbjerg - Anne
Niels Jensens barn af Østbirk - Anne Cathrine
indsidder Marcus Laursens barn af Vestbirk - Jens
Anders Koustrups dødfødte datter af Sattrupholm (begravet)
Niels Andersens barn af Purup - Niels
fol 78b
indsidder Niels Jacobsens barn Inger af Monbjerg - 1½ år
indsidder Niels Rasmussens barn af Østbirk - Jens
Terkilds barn af Holm - Niels Christian
husmand Jørgen Henrichsens barn af Monbjerg - Anne
Anders Hansens barn af Lillerup - Bodil Marie
Peder Purups søn Niels af Østbirk - 12 år
skoleholder Stephan Overbys enke - 73 år
Jens Bødkers moder af Østbirk - 70 år
husmand Peder Jensens barn af Vrænge - Jens
Niels Michelsens barn af Østbirk - Maren
Bendix Jensens hjemmedøbte datter Edel Cathrine Severine af Fuglsang - 5 uger
Christian Mortensens barn af Urup Snedkerhus - Casper Peder
gårdmand Jens Rasmussens barn af Sattrup - Rasmus
skoleholder Hans Overbys barn af Østbirk - Apelone Elisabeth
fol 79a
gårdmand Jørgen Hansens barn Karen af Monbjerg - 10 år
indsidder Søren Peitersen af Østbirk - 60+ år
gårdmand Peder Hansens datter Anne Cathrine af Monbjerg - 6 år
gårdmand Thomas Pedersens barn af Sattrup - Anne Marie
gårdmand Søren Lundums barn af Vestbirk - Anne Cathrine
hyrden Peder Andersens barn af Vestbirk - Christen
husmand Johan Andersens barn af Kokhuset - Oluf
gårdmand Peder Jensens barn af Vestbirk - Peder
gårdmand Rasmus Tranes datter Sidsel af Monbjerg - 7 år
indsidder Hans Frandsens datter af Østbirk - Mette Marie
husmand Terkild Madsens barn af Østbirk - Bodil
enkemand og degn Anders Langballe af Tønning og pige Anne Marie Nielsdatter af Birkenæs (copuleret)
ungkarl Jens Knudsen af Lillerup og Niels Rasmussens enke af Birkenæs (copuleret)
ungkarl Jens Pedersen af Monbjerg og pige Anne Cathrine Jørgensdatter af Urup (copuleret)
fol 79b
ungkarl Jens Christensen af Træden og pige Mette Knudsdatter af Vestbirk (copuleret)
ungkarl Christen Pedersen gårdmand i Monbjerg og pige Karen Knudsdatter af Vestbirk (copuleret)

1787

Top

fol 79b
Rasmus Tranes søn Peder af Monbjerg - 1 år
Søren Lundums datter Anne Cathrine af Vestbirk - 20 uger
Jochum Pedersens dødfødte søn af Vestbirk (begravet)
landrytter Jens Pedersens barn af Monbjerg - Peder
Adam Smeds barn af Østbirk - Henrich Hans
indsidder Jørgen Terkildsens søn Terkild af Vestbirk - 10 år
indsidder Laurs Marcussen af Vestbirk - 70 år
Hans Pedersens søn Anders af Østbirk - 2 år
indsidder Johan Sørensens barn af Østbirk - Enevold
Christen Snedkers enke af Vestbirk - 87 år
Christen Thomasens datter Marie Cathrine af Østbirk - 5 år
gårdmand Rasmus Nielsen af Purup - 33 år
Anders Molbos enke af Vestbirk - 73 år
Niels Michelsens søn Michel af Østbirk - 9 mdr
Jens Rasmussens barn af Østbirk - Anne Cathrine
husmand Rasmus Pedersens barn af Vestbirk - Birthe
Anne Pedersdatters uægte barn af Østbirk - Peder (Jens Nielsen fra Holsten)
husmand Rasmus Jensens 11 uger for tidligt fødte hjemmedøbte søn Niels af Østbirk - 1 dag
fol 80a
Anders Pedersen af Purup - 75 år
gårdmand Peder Andersens tvillinger af Østbirk - Anders og Jens (Jens døde strax)
Peder Andersens hustru af Østbirk - 38 år
Bendix Jensens dødfødte søn af Fuglsang (begravet)
indsidder Peder Hedegaard af Østbirk - 60 år
gårdmand Christen Pedersens barn af Monbjerg - Karen
Søren Skovfogeds hustru af Løgballehus - 39 år
Anders Hansens barn af Lillerup - Peder
indsidder Jens Andersens barn af Østbirk - Karen
Bendix Jensens hustru af Fuglsang - 40 år
gårdmand Peder Hansens barn af Monbjerg - Niels
Jens Rasmussens hustrus søstersøn af Sattrup - 9 år
Jørgen Lundums barn af Sattrup - Marie Kirstine
indsidder Jens Rasmussens barn af Monbjerg - Henrich
gårdmand Peder Nielsens barn af Østbirk - Hans
fol 80b
Anders Thomasens barn af Sattrup - Thomas
Hans Pedersens hustru af Monbjerg - 71 år
indsidder Peder Gregersens barn af Sattrup - Jens
ungkarl Niels (mlg) gårdmand i Uth og pige Inger Marie Sørensdatter af Urup (copuleret)
enkemand Jørgen Nielsen af Træden og pige Apelone Nielsdatter af Birkenæs (copuleret)
ungkarl Peder Michelsen og pige Ellen Marie Enevoldsdatter af præstegården (copuleret)
enkemand Peder Sørensen af Langballe og pige Kirsten Jonasdatter af Lillerup (copuleret)
enkemand Bendix Jensen af Fuglsang og pige Johanne Pedersdatter af Vestbirk (copuleret)
enkemand Søren Rasmussen af Kollerup og pige Henrica Johansdatter Bech af Urup mølle (copuleret)
enkemand Peder Andersen og pige Margrethe Øllegaard Clemensdatter af Østbirk (copuleret)

1788

Top

fol 80b
husmand Niels Andersens barn af Vrænge - Anne Mette
Terkilds hjemmedøbte datter Mette Cathrine af Holm - 1 dag
indsidder Thomas Jensens dødfødte søn af Sattrup (begravet)
Thomas Jensens hustru af Sattrup - 40+ år
gårdmand Rasmus Tranes hjemmedøbte søn af Monbjerg - 2 dage
fol 81a
gårdmand Jochum Pedersens hjemmedøbte søn Mads af Vestbirk - 12 dage
gårdmand Jens Rasmussens barn af Sattrup - Hans
gårdmand Niels Juelsens barn af Østbirk - Jrøgen
Rasmus Nielsens enkes barn af Purup - Maren (Niels Nielsen som hun var trolovet med)
gårdmand Rasmus Erichsens barn af Vestbirk - Erich
Anders Hansens søn Peder af Lillerup - 9 mdr
skoleholder Hans Overbys barn af Østbirk - Stephan Peder
husmand Enevold Pedersens barn af Monbjerg - Rasmus
Karen Rasmusdatters uægte barn af Monbjerg - Anne Marie (landrytter Peder Mortensen tjener i Monbjerg)
gårdmand Rasmus Nielsens barn af Østbirk - Peder
gårdmand Niels Michelsens barn af Østbirk - Anders
Thomas Pedersens datter Anne Marie af Sattrup - 2 år
fol 81b
gårdmand ? ?s barn af Østbirk - Mette Marie
Rasmus Nielsens enkes datter Maren af Purup - 3 mdr
Bendix Jensen Skovfogeds barn af Fuglsang - Jens
husmand Rasmus Pedersen af Vestbirk - 40 år
gårdmand Christian Mortensens barn af Vestbirk - Kirsten
gårdmand Jens Rasmussen af Sattrup - 33 år
Jens Knudsens barn af Birkenæs - Karen Marie
gårdmand Knud Erichsens barn af Vestbirk - Johanne
Jens Knudsens datter Karen Marie af Birkenæs - 5 uger
landsoldat Morten Laursens barn af Vestbirk - Karen
Jens Christensens enke af Monbjerg - 89 år
Christen Bødkers datter af Sattrup - 21 år
forpagter Anders Hansens barn af Lillerup - Peder
gårdmand Thomas Pedersens barn af Sattrup - Søren
husmand Jørgen Henrichsens barn af Monbjerg - Peder
landrytter Jens Pedersens barn af Monbjerg - Jørgen
fol 82a
indsidder Hans Nielsens barn af Østbirk - Anders
enkemand Frands Henrichsen af Lundumskov og pige Dorthe Nielsdatter af Sattrup (copuleret)
ungkarl Rasmus Nielsen af Østbirk og Rasmus Nielsens enke af Purup (copuleret)
ungkarl Morten Laursen og pige Karen Pedersdatter af Vestbirk (copuleret)

1789

Top

fol 129a (93)
Laurs Gartners barn af Sattrup - Birthe
indsidder Enevold Laursen af Østbirk - 84 år
husmand Niels Jensen Taanings barn af Monbjerg - Søren
overstreget: indsidder Peder Jørgensen Brønds barn af Yding - Anne
overstreget: gårdmand Christen Rasmussens datter Karen af Såby - 14 år
forpagter Anders Hansens barn Peder af Lillerup - ½ år
Niels Taanings søn Søren af Monbjerg - 12 uger
gårdmand Peder Nielsen af Østbirk - 56 år
Peder Nielsens søn Niels af Østbirk - 20 år
husmand Hans Pedersens dødfødte datter af Sattrup (begravet)
betler Anne Marie Regine som døde i Sattrup - 50+ år
fol 129b
gårdmand Peder Jensens barn af Vestbirk - Ulrich Christian
gårdmand Søren Rasmussen af Vestbirk - 67 år
husmand Christen Thomasens barn af Østbirk - Christen
gårdmand Rasmus Pedersen Tranes barn af Monbjerg - Peder
husmand Christen Christensens barn af Sattrup - Laurs
Anders Pedersens enke af Purup - 83 år
gårdmand Rasmus Tranes datter Anne af Monbjerg - 23 år
gårdmand Christen Pedersens barn af Monbjerg - Elisabeth
gårdmand Thomas Kjærs barn af Monbjerg - Peder
fol 130a
Jørgen Rasmussens enke fra Enners uægte barn - Mette
Søren Rasmussen Skovfogeds barn af Kollerup Skovhus - Rasmus
fru v. Schmidtens dødfødte søn af Urup (begravet)
gårdmand Christen Pedersens datter Elisabeth af Monbjerg - 10 uger
Anders Koustrups søn af Sattrupholm - Jørgen
Anders Koustrups søn Jørgen af Sattrupholm - 7 uger
Hans Peder Møllers hjemmedøbte søn Friderich Dionyseus af Urup mølle (begravet)
Johan Andersens barn af Urup Brohus - Rotger
fol 130b
ungkarl Rasmus Sørensen og pige Maren Sørensdatter af Lillerup (copuleret)
ungkarl Jens Jensen af Gedved og Jens Rasmussens enke af Sattrup (copuleret)
ungkarl Iver Michelsen af Purup og Peder Nielsens enke af Østbirk (copuleret)


På andre sider:
1703-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-14
Kontraministerialbog Yding-Østbirk 1731-56
1731-39
1740-49
1750-56

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. Opdateret d. 3.10.2013
c