s
Ingers Hjemmeside

Stikord til

Blegind og Hørning kirkebog C 387-1

1659-1685
1702-21
Døbte 1739-92
Copulerede 1739-92
Begravede 1739-92
1792-1814

1659
Fol. 2
begr Rasmus Sørensen i Blegind
begr Sidsel Jensdatter 10 år
begr i Hørning Maren Hansdatter Mads Sørensen kone
begr i Hørning Jens Hansen Adslev
Fol.2b
begr Jens Sørensen Grenaa 48 år
trol Anders Pedersen af Stilling og Anne Michelsdatter af Bjertrup

1660
begr Jens Sørensen i Dørup 68
Fol. 3
trol Mads Sørensen i Hørning og Maren Nielsdatter i Blegind
begr Kirsten Nielsdatter af Dørup Søren Jensens steddatter 17 år
begr Dorete Rasmusdatter af Dørup Søren Jensens hustru 50 år
begr Jens Sørensens søn Jens i Dørup
begr i Hørning Søren Michelsens søn Michel
begr i Hørning Søren Ibsen
trol Søren Jensen af Viby og ? Rasmusdatter i Blegind
Fol. 3b
begr Niels Poulsen i Hørning 33 år
begr Mette Andersdatter i Dørup 89 år
begr i Blegind Peder Pedersen, som tjente hr Michel i ? ihjelskudt af en rytter
Fol. 4
døbt Niels Jensen datter Karen
copul i Blegind en rytter Niels Iversen født i Hatting i Hatting herred og Anne Sørensdatter af Grumstrup ?
copul Jens Lauridsen og Edel Mortensdatter begge af Bjertrup
begr hyrdens barn i Hørning Niels 6 år
copul i Blegind Anders Michelsen og Maren Jørgensdatter
Fol. 4b
begr i Hørning Anne Lauridsdatter 71 år
begr i Hørning Maren ? født i Solbjerg, men opholdt sig med moderen denne tid i Herlovgård 12½ år

1661
Fol.5
begr i Hørning Anders Kærsgaards navnløse barn
begr i Blegind Karen Sørensdatter ? 59 år
Fol. 5b
copul Peder Jensen af Lillemølle og Sidsel Jensdatter i Hørning
begr i Hørning Anders Pedersens dødfødte søn
døbt Jens Lauridsens barn i Bjertrup Laurids
absol publ Sofie Sørensdatter i Hørning
døbt i Hørning et rytterbarn Peder
døbt Mads Sørensens barn i Hørning Anne
Fol. 6
begr i Blegind Niels Kolds barn døbt ?
publ absol Maren Sørensdatter af Hørning, barnefader Niels Korporal, som lå i kvarter i ?
døbt Niels Pedersens barn i Hørning ingen navn noteret
trol i Blegind Anders Fregerslev og Johanne Rasmusdatter
Fol. 6b
døbt Anders Michelsens barn i Hørning Anne
døbt Rasmus Søgaards barn Peder
begr 2 børn som var Peder Jensens i Lillemølle, født 22 uger efter deres bryllup
publ absol Sofie Sørensdatter, barnefader en rytter, som lå til Mads Sørensens ved navn Smed ?
begr i Hørning Sofie ?
begr enken i Boel mølle Volborg Pedersdatter 78 år
Oluf Pedersens barn fremstillet Mads, tilforn inddøbt
Fol. 7
copul i Blegind Anders Pedersen og Johanne Rasmusdatter
begr Rasmus Sørensen i Hørning 50 år
døbt Rasmus Andersens barn i Hørning ingen navn noteret

1662
døbt Laurids Jensens barn i Hørning Maren
Fol. 7b
døbt Rasmus Nørgaard barn i Fregerslev Maren
døbt Peder Michelsens barn i Bjertrup Mads
døbt Laurids Pedersens barn i Fregerslev Erik
døbt i Blegind Niels Jensens barn Mette
døbt Rasmus Rasmussens barn i Dørup Peder
døbt i Blegind Rasmus Jensens barn Niels
Fol. 8
begr i Blegind Rasmus Jensens barn Niels 14 dage
begr i Blegind Sejers navnløse barn
begr i Hørning Maren Nielsdatter i ? 70 år
døbt i Hørning Jens Villumsens barn Johanne
begr Laurids Poulsens barn i Fregerslev Erik 17 år
Fol. 8b
døbt i Blegind Niels Kolds barn Karen
begr i Hørning Jens Villumsens barn Johanne
begr i Hørning Mads Sørensens barn Anne
Fol. 9
copul Rasmus Espensen og Karen Pedersdatter i Fregerslev
døbt i Hørning Michel Villumsens barn Kirsten

1663
Fol. 9b
begr hyrden i Bjertrup Søren Sørensen 50 år
begr i Hørning Anders Rasmussens ? ? 13 år
inddøbt Niels ? barn i Hørning
begr Niels ? barn 3 dage
begr i Blegind Anne Jensdatter Mads Poulsens hustru 38 år
døbt i Blegind Niels Jensens barn Laurids
Fol. 10
døbt i Hørning Thomas Basses barn Kirsten
inddøbt hyrdens barn i Bjertrup Niels
begr hyrdens barn i Bjertrup Niels
trol Jens Rasmussen af Fregerslev og Kirsten Nielsdatter i Blegind
trol Michel Madsen og ? Jensdatter
Fol. 10b
døbt i Hørning Laurids Pedersens barn Sejer
trol Peder Iversen i Fregerslev og Anne Poulsdatter, der tjener Oluf Pedersen i Hørning
døbt Søren Rasmussens barn i Fregerslev Boel
copul Søren Jensen af ? og Birgitte Michelsdatter i Blegind
publ absol Anne Andersdatter, barnefader Holger Lauridsen, som tjente Søren Due
Fol. 11
døbt Anne Andersdatters uægte barn i Hørning Jens, barnefader Holger Lauridsen, som tjente Søren Due
copul Knud Pedersen i Blegind og Margrete Jensdatter
døbt i Hørning Mads Sørensens barn ingen navn noteret
trol Søren Lauridsen i Hørning og Maren Lauridsdatter
Fol. 11b
copul i Hørning Peder Iversen og Anne Poulsdatter
trol Søren Due og Anne Rasmusdatter i Hørning
copul Jens Rasmussen Aarslev og Kirsten Nielsdatter i Blegind
copul i Hørning Søren Lauridsen og Maren Lauridsdatter
døbt hyrdens barn Maren
trol Poul Lauridsen og Anne Andersdatter i Hørning
døbt Rasmus Espensens barn i Fregerslev Maren
copul i Hørning Michel Madsen og ? Jensdatter
Fol. 12
copul Søren Michelsen og Anne Rasmusdatter i Hørning
døbt i Blegind ? ? barn her i byen Anne

1664
copul Knud Madsen og Kirsten Hansdatter i Dørup
inddøbt Oluf Pedersens barn i Hørning Anne
Fol. 12b
fremstillet Oluf Pedersens barn i Hørning tilforn døbt Anne
døbt i Blegind Peder Møllers barn Mette
Fol. 13
inddøbt Rasmus Søgaards barn Michel
døbt i Hørning Peder Iversens barn Iver
døbt i Blegind Anders Michelsens barn Inger
begr i Blegind Jens Rasmussen født i Blegind 64 år
døbt Niels Pedersens barn i Hørning Johanne
inddøbt Peder Michelsens barn i Bjertrup Laurids
begr i Hørning Thomas Basses liden datter
Fol. 13b
døbt i Hørning Thomas Basses barn ingen navn noteret
fremstillet Peder Michelsens barn i Bjertrup tilforn inddøbt Laurids
døbt i Blegind Rasmus Pedersens barn Kirsten
fremstillet i Hørning Rasmus Søgaards barn tilforn hjemdøbt ?
copul Poul Lauridsen og Anne Andersdatter i Hørning
døbt i Blegind Jens Aarslevs barn Rasmus
begr Thomas Basses barn
Fol.14
publ absol Poul Lauridsen og Anne Andersdatter
begr i Blegind Peder Møllers barn Mette født 16/9
døbt i Hørning Poul Lauridsens barn Karen
døbt Niels Poulsens barn i Hørning ingen navn noteret
døbt Rasmus Andersens barn i Fregerslev Karen
trol Jens Jensen af Kolt og Anne Jensdatter i Dørup
fremstillet i Hørning Søren Dues barn tilforn inddøbt ?
Fol. 14b
døbt Rasmus Rasmussens barn i Dørup Jens
døbt i Blegind Peder Rasmussens barn Hans
publ absol Peder Jespersen og hans hustru fordi de før tiden har holdt ? ?
døbt i Blegind Niels Kolds barn Michel
inddøbt Knud Madsens barn i Dørup opkaldt efter sin mor, som døde straks efter fødslen Kirsten
begr Knud Madsens kone Kirsten Hansdatter i Dørup, døde i barselsseng
fremstillet i Hørning Knud Madsens barn tilforn inddøbt Kirsten efter sin mor
Fol. 15
trol Søren Jensen i Dørup og Karen Troelsdatter?
begr Knud Madsens barn i Dørup 3 uger
døbt Søren Lauridsens barn i Hørning Laurids
publ absol Karen Rasmusdatter
begr Rasmus Andersen af Dørup 91 år
begr Rasmus Rasmussen i Dørup 63 år

1665
Fol. 15b
fremstillet Anders Pedersens barn i Bjertrup tilforn inddøbt ?
begr Rasmus Andersens datter i Fregerslev Kirsten 21 uger gl
copul Søren Jensen i Dørup og Karen Troelsdatter?
døbt i Blegind hyrdens barn Laurids
trol Jens Andersen og Johanne Nielsdatter hyrdekone ? i Fregerslev
inddøbt Rasmus Nørgaards 2 børn Maren og Anne
Fol. 16
døbt Hans Skrædders barn i Hørning Anders
begr i Hørning Hans Skrædders barn Anders
begr Michel Lauridsen i Dørup 44 år
copul Jens Andersen hyrde i Fregerslev og Johanne Nielsdatter
døbt i Hørning Niels Sørensens barn Søren
begr Peder Jensens datter i Dørup Anne 3 uger
døbt i Hørning Rasmus Madsens barn Anne
Fol. 16b
trol Rasmus Pedersen i Jeksen og Maren Mortensdatter i Bjertrup
døbt Rasmus Madsens barn i Boel mølle Mads
fremstillet i Hørning Rasmus Nørgaards 2 børn ? ?
døbt Peder Michelsens barn i Blegind Jens
Fol. 17
2 børn døbt ulæseligt
Fol. 17b
copul Rasmus Pedersen af Mesing og Maren Mortensdatter af Bjertrup
trol Jens Nielsen af Tilst Sidsel Madsdatter i Blegind
Fol. 18
copul Jens Nielsen i Tilst og Sidsel Madsdatter i Blegind
døbt Laurids Pedersens barn i Fregerslev ?

1666
døbt i Hørning Poul Lauridsens barn Maren
Fol. 18b
døbt Jens Hyrdes barn i Fregerslev Anne
døbt i Blegind Rasmus Pedersen juniores barn Niels
døbt i Blegind Niels Jensen barn Kirsten
døbt i Blegind Rasmus Mogensens barn Laurids
publ absol en kvinde hos Anders Sejersen, barnefader Peder Rasmussen, som tjente Christen ?
inddøbt Oluf Pedersens barn i Hørning Anne
døbt Søren Rytters barn i Fregerslev Rasmus
Fol. 19
fremstillet Oluf Pedersens barn i Hørning Anne
inddøbt Knud Madsens barn i Dørup Kirsten
Rasmus Madsens forrige tj. pige publ absol, Laurids Pedersen, som tjener Espen i Fregerslev
fremstillet Knud Madsens barn i Dørup tilforn inddøbt Kirsten
døbt Rasmus Andersens barn i Fregerslev navn ikke noteret
begr i Blegind Søren Jespersen født i Fregerslev som tjente Knud Pedersen her i byen 25 år
Fol. 19b
døbt i Blegind Sejers barn Karen
døbt i Hørning Hans Skrædders barn Rasmus
døbt i Hørning Mads Sørensens barn Niels
publ absol ? ? , en soldat ? ? Jens Jensen
døbt i Blegind et uægte barn Niels
begr Karen Rasmusdatter født i Hørning, som døde i Bjertrup 70 år
Fol. 20
fremstillet i Blegind Anders Pedersens barn tilforn inddøbt Jens
begr Espen Jensen i Fregerslev 60 år ?
Fol. 20b
begr Michel Pedersen i Blegind 75 år
døbt i Blegind Knud Pedersens barn Peder
døbt i Hørning Søren Lauridsens barn Karen
Fol. 21
døbt Rasmus Espensens barn i Fregerslev Anne

1667
begr i Hørning Jens Rasmussen som var i Søren Dues hus 84 år
begr et dødt barn
Fol. 21b
trol Michel Andersen af Stilling og Johanne Rasmusdatter til Rasmus Madsens i Hørning
døbt i Hørning Søren Dues barn Anne
døbt Rasmus Thomasens datters barn i Fregerslev Birgitte
trol Jens Poulsen og Maren Espensdatter i Fregerslev
copul i Hørning Michel Andersen og Johanne Rasmusdatter, som kom til Slet
døbt Rasmus Madsens barn i Boel mølle navn ikke noteret
døbt i Blegind hyrdens barn Sidsel
Fol. 22
begr Rasmus Madsens hustru i Hørning 31 år, og døbt hendes barn, som hun døde fra, Poul
begr Niels Jensens datter Kirsten i Dørup 19½ år
copul i Hørning Jens Poulsen og Maren Espensdatter
trol Niels Jensen i Boel mølle og Johanne Thomasdatter
begr Anders Pedersen ?
Fol. 22b
inddøbt Poul Jensens datters uægte barn Søren
fremstillet i Hørning Jørgen Nielsens uægte barn tilforn inddøbt ?
copul i Hørning Niels Rasmussen og Margrete Jensdatter
døbt Rasmus Søgaards barn af Fregerslev ingen navn noteret
Fol. 23
døbt Peder Iversens barn i Fregerslev Anne
begr i Blegind hyrdens barn Sidsel
Karen Poulsdatter publ absol, barnefader Jørgen Nielsen brændevinsmanden
døbt Jens Poulsens barn i Fregerslev navn ikke noteret
begr i Hørning Mads Sørensens barn Niels
Fol. 23b
Jørgen Nielsen publ absol
døbt i Blegind Sejer Sørensens barn Anne
Copul Niels Jensen og Johanne Thomasdatter i Lillemølle
begr i Blegind ? ?
trol Jacob Jensen ? og Anne Mortensdatter i Bjertrup
begr Søren Due i Bjertrup 81 år

1668
Fol. 24
begr Christen Jensen i Hørning 82 år
begr i Blegind Anne Henriksdatters navnløse barn
publ absol Jens Poulsen og Maren Espensdatter i Fregerslev
copul i Hørning Jens Jensen i Linå ? og Anne Mortensdatter af Bjertrup
begr Hans Andersen Skrædder i Hørning 30 år
begr Karen Rasmusdatters barn her i huset
Fol. 24b
døbt i Hørning Niels Pedersens barn Rasmus
begr i Blegind Kirsten Sørensdatter 75 år
døbt Rasmus Nørgaards barn i Fregerslev Volborg
døbt i Blegind Peder Rasmussens barn Rasmus
Fol. 25
døbt i Blegind Anders Michelsens barn Maren
døbt Rasmus Jensens datters uægte barn i Hørning Karen
begr i Hørning Mette Nielsdatter Selsens 56 år
begr i Hørning Niels Mortensens navnløse drengebarn
begr i Blegind Peder Rasmussen 78 år
døbt Jens Lauridsens barn i Bjertrup Anne
Fol. 25b
Anders Sejersen publ absol i Hørning
trol Thomas Nielsen og Mette Henriksdatter
døbt Niels Kaaes barn Maren
Fol. 26
begr i Hørning den kvinde, som er til huse hos Michel Loft ved navn ? ? hendes barn, som hun kaldte ?
døbt i Blegind Rasmus Pedersens barn Jens
begr Rasmus Madsen i Boel mølle 60 år
fremstillet Niels Jensens barn i Lillemølle tilforn inddøbt Jens
Fol. 26b
døbt i Hørning Knud Madsens barn Kirsten
copul i Blegind Thomas Nielsen af Lystrup og Mette Henriksdatter
trol Anders Sejersen i Fregerslev og Boel Thomasdatter af Bjertrup
døbt Niels Sørensens barn i Hørning Kirsten

1669
Fol. 27
døbt Søren Lauridsens barn i Hørning ?
begr Anne Olufsdatter i Fregerslev 82½ år
copul Anders Sejersen og Boel Thomasdatter i Fregerslev
døbt Jens Poulsens barn i Fregerslev Anne
Fol. 27b
trol Jørgen Nielsen og Karen Poulsdatter i Hørning
døbt Rasmus Andersens barn i Fregerslev Rasmus
inddøbt i Hørning Oluf Pedersens barn Peder
inddøbt Peder Iversens barn i Fregerslev Poul
Fol. 28
døbt i Hørning ? ? uægte barn ?, barnefader en karl af Vendsydsel Oluf Andersen
fremstillet i Hørning Peder Iversens barn tilforn inddøbt Poul
begr Niels Jensen i Dørup 55 år
begr Jens Rasmussen i Hørning, som blev ihjelslået af Peder Pedersen Løjenkær
fremstillet Oluf Pedersens barn Peder
døbt i Blegind Matias barn ved kirken Karen
Fol. 28b
døbt Poul Smeds barn i Hørning Maren
begr i Blegind Mette Pedersdatter, som boede i huset 66 år
Fol. 29
begr Rasmus Madsens tjenestepige Kirsten i Boel mølle 17½ år
døbt Anders Sejersens barn i Fregerslev Johanne
copul Laurids Pedersen og Kirsten Iversdatter i Fregerslev
begr Mads Sørensen i Hørning 67 år
begr i Hørning Johanne Andersdatter 70 år
Fol. 29b
copul Niels Eriksen og Maren Ibsdatter i Dørup
copul i Hørning Jørgen Nielsen og Karen Poulsdatter
døbt hyrdens barn i Bjertrup Maren
begr Jens Pedersen i Blegind 87 år
døbt Rasmus Madsens barn i Boel mølle ingen navn noteret
inddøbt i Blegind Jens Jensen barn Kirsten
begr i Hørning Anders Rasmussen 9 år ?

1670
Trol Knud Andersen og Maren Poulsdatter i Dørup
fremstillet i Blegind Jens Jensens barn tilforn inddøbt Kirsten
Fol. 30
begr hyrdens kvinde i Bjertrup Maren Andersdatter 32 år
copul Knud Andersen og Maren Poulsdatter i Dørup
Fol. 30b
begr Anne Nielsdatter Peder Michelsens hustru i Blegind 54 år
døbt Rasmus Espensens barn i Fregerslev Espen
begr Anders Jensen i Bjertrup 41½ år
begr i Blegind Sejer Sørensens barn Anne 2½ år
begr i Blegind Niels Pedersen ? ? 22 år
Fol. 31
fremstillet i Hørning Rasmus Søgaards datter Kirsten
Peder Pedersen og Maren Pedersdatter publ absol
trol Oluf Poulsen af Ravnholt Maren Jensdatter i Bjertrup
Fol. 31b
begr Rasmus Thomasen af Fregerslev 65 år
copul i Blegind Morten Jensen og Anne Poulsdatter
trol Peder Pedersen og Maren Pedersdatter i Hørning
døbt et uægte barn Maren moderen er Hyrdemette i Hørning, barnefader Jens Jensen i Framlev herred
døbt en soldats barn i Fregerslev Jørgen
døbt i Blegind Sejers barn Helle
Fol. 32
døbt i Blegind Peder Rasmussens barn Jens
copul Oluf Poulsen og Maren Jensdatter i Bjertrup
copul i Hørning Søren Mogensen og Maren Knudsdatter
copul Peder Pedersen og Maren Pedersdatter i Hørning
fremstillet i Hørning Rasmus Nørgaards barn Sidsel
begr Peder Nielsen i Hørning 82 år

1671
Fol. 32b
begr i Blegind Rasmus Nielsens hustru Anne Jensdatter
begr Niels Rasmussens navnløse søn i Dørup
Fol. 33
Mette ? datter publ absol, barnefader en karl Jens Jensen, som skulle været kommet til hende ? Harlev eller Framlev
døbt Jens Poulsens barn i Fregerslev Espen
døbt Knud Madsens barn i Dørup Anne
døbt i Hørning Søren Lauridsens barn Peder
Fol. 33b
døbt Rasmus Madsens barn i Hørning Mads
begr Maren Knudsdatter i Fregerslev 68 år
begr Maren Jensdatter der tjente Michel Lauridsen i Hørning født i Sinding i Sejling sogn Hids herred 41 år
begr i Hørning Oluf Pedersens lille søn Peder 2 år
Fol. 34
begr Rasmus Madsen af Hørning 53 år
døbt Peder Rasmussen datters barn i Dørup Maren
begr i Hørning Jørgen Sørensens søn Søren 4 år
Fol. 34b
døbt Oluf Poulsens barn i Bjertrup Anne
fremstillet Jens Lauridsens barn i Bjertrup ? tilforn døbt ingen navn noteret
fremstillet Jens Jensens barn i Blegind kirke tilforn døbt Sidsel
Fol. 35
begr Anne Jensdatter sl Rasmus Sørensens hustru i Fregerslev 51½ år
døbt Niels Mortensens barn i Fregerslev Anne
døbt Anders Sejersens barn i Fregerslev Sejer
døbt Peder Løjenkærs barn i Hørning Maren

1672
Fol. 35b
begr i Hørning Søren Michelsens spæde barn Laurids
fremstille Niels Jensens barn i Lillemølle tilforn inddøbt Maren
Fol. 36
døbt Jens ? barn i Hørning ?
døbt i Blegind Anders Madsens barn Kirsten
døbt i Hørning Knud Andersens barn Rasmus
døbt i Blegind Rasmus Pedersens barn Maren
Fol. 36b
døbt Rasmus Andersens barn i Fregerslev Christen
døbt Rasmus Madsens barn i Boel mølle Voldborg
trol Jens Pedersen og Kirsten Rasmusdatter i Bjertrup
Fol. 37
begr i Blegind Rasmus Pedersens pigebarn, som døde hos moderen 10 uger
fremstillet i Hørning Oluf Pedersens barn tilforn døbt Peder
Rasmus Pedersen hans hustru Barbara Nielsdatter publi absol
døbt i Hørning Peder Iversens barn Søren
døbt Johanne Villumsdatters i Blegind et uægte barn Margrethe, barnefader en karl Jens Nielsen
Fol. 37b
fremstillet i Hørning Poul Smeds barn tilforn døbt Hans
begr Niels Pedersen i Hørning 45 år
Fol. 38
døbt i Blegind Sejer Sørensens barn Jens
begr sl Søren Jensens enke Maren Michelsdatter i Dørup 77 år
Fol. 38b
trol Rasmus Madsen i Hørning og Sidsel Espensdatter af Fregerslev
copul Jens Pedersen og Kirsten Rasmusdatter i Bjertrup
døbt hyrdens Thomas Rasmussens barn i Hørning Maren
døbt Johanne Pedersdatters Hørning uægte datter Maren, barnefader en karl Peder, der tjener på Urup
begr i Hørning Rasmus Cori 68 år

1673
Fol. 39
døbt i Hørning Søren Dues barn Karen
begr Anders Pedersen i Dørup 34 år
begr i Blegind Rasmus Jensen 30 år
begr i Hørning Søren Dues datter Karen 3½ uge
Fol. 39b
døbt i Hørning Søren Lauridsens barn Laurids
copul Rasmus Madsen og Sidsel Espensdatter i Hørning
trol Peder Sørensen og Maren Salmandsdatter i Fregerslev
Fol. 40
døbt Mette Sørensdatter i Hørning uæge søn Søren, barnefader Las Rasmussen i Hørning
døbt i Blegind Anders Michelsens barn Michel
begr i Blegind Michel Pedersen, som af våde og ulykke druknede i søen 14 år
Fol. 40b
copul Peder Sørensen og Maren Sørensdatter i Fregerslev
døbt i Blegind Rasmus Pedersens barn Peder
cop Jørgen Frøhling Rytter og Maren Rasmusdatter i Dørup
begr i Hørning Espen Pedersen 72 år
Fol. 41
trol Anders Lauridsen i Stilling og Gertrud Jensdatter i Blegind
Hyrdemette publ absol, barnefader Las Rasmussen i Hørning
trol Rasmus Jensen i Hørning og Maren Andersdatter i Bjertrup
begr i Blegind Jens Jensen ? tilforn inddøbt
Fol. 41b
trol Jens Espensen i Fregerslev og Anne Poulsdatter i Hørning
copul Anders Lauridsen af Stilling og Gertrud Jensdatter i Blegind
døbt Jens Pedersens barn i Bjertrup Michel
døbt i Rasmus Madsens barn i Hørning Maren
døbt i Blegind Karen Rasmusdatters uægte søn Niels, barnefader Jens Pedersen Rytter i Blegind
copul Rasmus Jensen i Hørning og Maren Andersdatter i Bjertrup
Fol. 42
trol Peder Sørensen og Maren Pedersdatter i Bjertrup
begr Michel Lauridsen i Hørning 78 år
begr i Hørning Simon Barovskys barn Maren Simonsdatter 2½ år
begravet Søren Jensens søn i Blegind Rasmus Sørensen 7 år

1674
Fol. 42b
døbt Jens Hansen soldats barn i Fregerslev Lisbeth
begr Johanne Rasmusdatter sl Rasmus Lauridsens enke i Hørning 71 år
begr Maren Vistisdatter sl Rasmus Hjulmands enke i Dørup 48 år
begr i Blegind Niels Hjulmands hustru Anne Jørgensdatter 66 år
copul Jens Espensen i Fregerslev og Anne Poulsdatter i Hørning
døbt Michel Pedersens barn i Hørning Dines
Fol. 43
døbt i Blegind Peder Rasmussens barn Maren
døbt Rasmus Søgaards barn i Fregerslev Hans
Fol. 43b
fremstillet Niels Mortensens barn i Fregerslev tilforn inddøbt Morten
trol i blegind Jens Nielsen og Maren Olufsdatter
døbt i Blegind Jens Skovbys barn Johanne
trol i Rasmus Jensen af Astrup og Maren Pedersdatter i Hørning
begr Anne Rasmusdatter af Hørning 58 år
copul i Blegind Jens Nielsen og Maren Olufsdatter
copul Peder Sørensen af Grundfør og Maren Pedersdatter i Bjertrup
Fol. 44
fremstillet Søren Jensens barn i Hørning tilforn inddøbt Maren
Fol. 44b
begr Jens Vinter, som skød sig selv ihjel
begr i Blegind Rasmus Nielsen ungkarl 30 år
døbt i Hørning Peder Savmands barn ingen navn noteret
copul Rasmus Jensen af Astrup og Maren Pedersdatter i Hørning
fremstillet Jens Jensens barn i Blegind tilforn inddøbt Rasmus
fremstillet i Hørning Peder Løjenkærs barn tilforn inddøbt Anne
Fol. 45
døbt Peder Iversens barn i Fregerslev ingen navn noteret

1675
Fol. 45b
døbt Jens Poulsens barn i Fregerslev Maren
fremstillet i Blegind Søren Jensens barn tilforn inddøbt Oluf
døbt i Hørning Johanne Andersdatters uægte barn Jens, Oluf Jensen
trol Anders Pedersen i Malling og Anne Rasmusdatter i Blegind
Fol. 46
døbt i Blegind Anders Michelsens barn Niels
døbt Rasmus Madsens barn i Boel mølle Karen
begr sl Søren Michelsen i Hørning 58 år
døbt Rasmus Andersens barn i Fregerslev Johanne
døbt Anders Sejersens barn i Fregerslev Thomas
begr Anders Sejersen i Fregerslev 50 år
døbt i Hørning Maren Lofts uægte barn Niels, barnefader Peder Nielsen, som tjener Peder Michelsen i Åbo
Fol. 46b
begr Karen Nielsdatter i Bjertrup 7 dage ?
fremstillet i Blegind Jens Nielsens barn tilforn inddøbt Rasmus
begr Hans Sørensen i Dørup 72 år
døbt Poul Smeds barn i Hørning Michel
Fol. 47
inddøbt sl Søren Dues barn Karen
døbt Rasmus Sørensens barn af Fregerslev ingen navn noteret
fremstillet i Hørning sl Søren Dues barn tilforn inddøbt Karen
fremstillet Jens Lauridsens barn i Bjertrup tilforn inddøbt Søren

fremstillet Oluf Pedersens barn i Hørning tilforn inddøbt Karen
copul Anders Pedersen af Malling og Anne Rasmusdatter i Blegind
begr Anders Pedersen i Bjertrup 51 år
Fol. 47b
begr Anne Jensdatter sl Søren Olufsens enke i Bjertrup 81 år
copul Jens Poulsen og Maren Pedersdatter i Dørup
copul Jens Iversen og Boel Thomasdatter i Fregerslev
fremstillet Peder Jensens barn i Fregerslev tilforn inddøbt Daniel
Fol. 48
trol i Dørup Anders Nielsen og Anne Hansdatter
copul Christen Sejersen og Maren Espensdatter i Fregerslev
begr hyrden i Bjertrups navnløse barn
Fol. 48b
døbt Knud Andersens barn i Dørup Anne
begr i Blegind Søren Jensens søn Oluf Sørensen 43 uger
begr Jens Poulsens hustru i Bjertrup 27 år
begr i Blegind sl Niels Pedersen 58 år
trol Niels Bødker og Maren Hansdatter
begr i Hørning Peder Madsen, som tilforn boede i ?

1676
Fol. 49
døbt Søren Lauridsens barn i Hørning Kirsten
begr i Hørning Peder Sørensens barn Maren
copul Anders Nielsen og Anne Hansdatter i Dørup
begr Jacob Sørensen i Hørning 77 år
trol Jens Pedersen og Anne Rasmusdatter i Hørning
Fol. 49b
trol Jens Pedersen og Anne Thomasdatter i Bjertrup
copul Niels Christensen og Maren Hansdatter
døbt Jens Pedersens barn i Dørup Anne
trol Jens Nielsen og Maren Rasmusdatter
begr i Blegind Jens Rasmussen Rasmus Jensens søn 16 år
fremstillet Jens Espensens barn i Fregerslev tilforn inddøbt Maren
døbt Christen Sejersens barn i Fregerslev Sejer
Fol. 50
copul Jens Pedersen og Anne Rasmusdatter i Hørning
døbt Michel Lauridsens barn i Hørning Kirsten
copul i Blegind Jens Nielsen og Maren Rasmusdatter
døbt i Blegind Rasmus Pedersens barn Maren
Fol. 50b
begr i Hørning sl Anders Sejersens søn Thomas Andersen 1år
copul Jens Pedersen og Anne Thomasdatter i Bjertrup
døbt Rasmus Madsens barn i Hørning Anne
døbt Anne Rasmusdatters uægte barn i Fregerslev Anne, Peder Rasmussen
Fol. 51
begr Poul Pedersen i Fregerslev 92 år
Fol. 51b
fremstillet Anders Nielsens barn i Dørup tilforn inddøbt ?
begr Rasmus Jensens søn Rasmus 3 timer gl
begr Peder Jensen i Dørup 77 år
begr Anne Rasmusdatter i Blegind 80 år
døbt i Blegind Søren Jensens barn Sidsel
begr i Blegind Kirsten Nielsdatter, som boede i Hørning 79 år
begr Anders Nielsens barn i Dørup 6 uger
copul Anders Pedersen af Blegind og Maren Rasmusdatter i Fregerslev

1677
Fol. 52
døbt i Blegind Jens Hjulmands barn Søren
fremstillet i Blegind Jens Jensens barn tilforn inddøbt Jens
fremstillet i Blegind Anders Michelsens barn tilforn inddøbt Jørgen
døbt Jens Poulsens barn i Fregerslev ingen navn noteret
Fol. 52b
fremstillet Niels Rasmussens barn i Dørup tilforn inddøbt Jens
fremstillet i Blegind Jens Rasmussens barn tilforn inddøbt Gertrud
Fol. 53
fremstillet Peder Pedersens barn i Hørning tilforn inddøbt Anne
begr i Hørning Niels Rasmussens barn Jens
begr Rasmus Pedersen i huset 80 år
begr Peder Madsen i Lillemølle ? 68 år
begr Sidsel Jensdatter Niels Sørensens kones mor i Hørning 67 år
døbt i Hørning kirke Niels Mortensens barn i Fregerslev Christen
døbt i Blegind Peder Rasmussens barn Anne
Fol. 53b
fremstillet i Blegind Jens Nielsens barn, dagen tilforn inddøbt Niels
fremstillet Jens Pedersens barn i Bjertrup tilforn inddøbt ingen navn noteret
Fol. 54
begr i Blegind Peder Rasmussens datter Anne 10 uger
copul Peder Danielsen Kaae og Anne Rasmusdatter i Fregerslev
copul i Blegind Rasmus Pedersen Anne Rasmusdatter i huset
begr Anders Rasmussen af Fregerslev 22 år
begr i Hørning Peder Skrædders dødfødte drengebarn
Fol. 54b
copul i Blegind Jens Pedersen Balle og Sidsel Rasmusdatter
Søren Olufsens barn i Dørup Karen
hyrdens barn i Hørning Kirsten
fremstillet Anders Pedersens barn i Fregerslev tilforn inddøbt Anders
begr Anne Espensdatter ?
begr hyrdens barn Kirsten i Hørning 16 dage
døbt i Hørning Christen Sejersens barn Anne
Fol. 55
begr Else Nielsdatter i Dørup
fremstillet Rasmus Jensens barn i Hørning tilforn inddøbt Jens
døbt i Hørning Jørgen Pedersens barn Peder
begr Rasmus Jensen Labing ? i Hørning
begr Niels Poulsen i Hørning 59 år

1678
Fol. 55b
døbt Peder Iversens barn i Fregerslev Peder
begr i Hørning Jens Ibsens hustru Volborg Olufsdatter 87 år
begr i Blegind Karen Knudsdatter 75 år
begr Niels Andersen, Anders Michelsens søn i Blegind 3 år
Fol. 56
trol Niels Pedersen rytter og Maren Sørensdatter i Fregerslev
begr Michel Rasmussen i Hørning, som skød sig selv ihjel
døbt Jens Poulsens barn i Dørup Maren
copul Niels Pedersen Rytter og Maren Sørensdatter af Fregerslev
copul Las Rasmussen og hans hustru i Hørning
Fol. 56b
døbt Knud Madsens barn i Dørup Jens
døbt Las Rasmussens barn i Hørning Johanne
døbt Poul Smeds barn i Fregerslev Christen
døbt Jens Michelsens uægte barn i Hørning Anne
døbt Rasmus Espensens barn i Hørning Johanne
Fol. 57
døbt i Blegind Jens Balles barn Just
copul i Hørning Poul Nielsen og Maren Sørensdatter
begr i Hørning Jens Iversens stedsøn Sejer Andersen 6½ år, han blev bidt af en gal hund
begr i Blegind Jens Dragon ? i Dørup
Fol. 57b
copul Jens Michelsen og Karen Nielsdatter i Hørning
begr Peder Rasmussens hustru Maren Lauridsdatter i Hørning 74 år
begr Rasmus Jensens søn i Hørning som tilforn inddøbt
Fol. 58
døbt i Hørning Maren Lauridsdatters uægte barn Søren, barnefader en rytter Michel Nielsen, som ligger i kvarter hos Oluf Pedersen i Hørning
begr Knud Madsens datter i Dørup Karen 9 år
copul Jens Michelsen og Karen Nielsdatter i Hørning
døbt Rasmus Madsens barn i Hørning Mads

1679
Fol. 58b
døbt i Blegind Anders Michelsens barn i Blegind Jens
døbt Jens Iversens barn i Fregerslev Iver
begr kirkegård Niels Bødkers hustru i Dørup Maren Hansdatter 34 år
døbt hyrdens barn i Bjertrup Rasmus
fremstillet Niels Rasmussens barn i Dørup tilforn inddøbt Karen
fremstillet i Blegind Rasmus Pedersens barn tilforn inddøbt Anne
Fol. 59
begr Niels Rasmussens barn i Dørup Karen 16 dage
begr i Blegind Anders Michelsens barn Jørgen
begr sl Jens Jensen i Blegind 49 år
døbt Jens Espensens barn i Hørning Anne
døbt Rasmus Madsens barn i Boel mølle Niels
trol Jens Pedersen i Hørning og Anne Rasmusdatter i Bjertrup
begr Søren Rasmussen i Blegind 79 år
begr Poul Jensen i Hørning 74 år
Fol. 59b
fremstillet i Blegind Jens Hjulmands barn tilforn inddøbt Michel
døbt i Blegind Jens Rasmussens barn Rasmus
begr Karen Mortensdatter hyrdens mor i Hørning 78 år
begr Maren Nielsdatters barn 2 år
begr Maren Ibsdatter af Dørup Niels Eriksens hustru 74 år
trol Rasmus Madsen og hustru i Boel mølle
Fol. 60
fremstillet Jens Pedersens barn i Bjertrup tilforn inddøbt Rasmus
begr Knud Pedersens hustru i Blegind Margrete Jensdatter 72 år
begr min sl søsters sl datter Anne Rasmusdatter hvilken hos mig opvoksede 17 år desværre af våde omkom i vort vandsted i haven
begr i Hørning Thomas Basses liden dreng ?
døbt i Hørning Poul Nielsens barn Kirsten
begr i Blegind Jens Pedersen Balle 34 år
døbt Jens Jensens barn i Blegind Jens
begr i Hørning Anne Rasmusdatter Lofts 65 år
Fol. 60b
Maren Lofts publ absol, der havde levet en tid lang ilde med rytteren
døbt i Blegind Søren Jensens barn Jens
Fol. 61
publ absol Morten Eriksen og Anne Nielsdatter af Bjertrup
døbt Morten Eriksens barn Maren
fremstillet Peder Ibsens barn i Hørning tilforn inddøbt Jørgen
døbt Christen Sejersens barn i Fregerslev Karen
Fol. 61b
døbt i Hørning hyrdens barn Karen
døbt Jens Poulsens barn i Fregerslev Jens

1680
begr i Hørning Rasmus Sørensen 73 år
Fol. 62
begr Søren Iversen i Hørning 28 år
begr Peder Rasmussen i Hørning 72 år
døbt Anders Pedersen Basses barn i Fregerslev Rasmus
trol Mads Jensen og Sidsel Rasmusdatter i Blegind
trol Søren Michelsen og Kirsten Jensdatter i Blegind
Fol. 62b
døbt Jens Poulsens barn i Dørup Peder
trol Morten Eriksen og Anne Nielsdatter i Hørning
døbt Rasmus Jensens barn i Hørning Anne
trol Rasmus Lauridsen i Ingerslev og Anne Rasmusdatter i Fregerslev
begr Rasmus Nielsen i Dørup 79 år
døbt i Hørning en kvindes barn Jens, barnefader Rasmus Jensen i Harlev
fremstillet Knud Andersens barn i Dørup tilforn inddøbt Søren
Fol. 63
døbt i Blegind Anders Michelsens barn Maren
copul i Blegind Mads Jensen og Sidsel Rasmusdatter
copul Søren Michelsen af Tistrup og Kirsten Jensdatter i Blegind
begr Anne Sørensdatter af Fregerslev 72 år
copul Morten Eriksen og Anne Nielsdatter i Hørning
trol Peder Jørgensen og Margrete Nielsdatter i Blegind
begr Christen Sejersen i Fregerslev 30 år
begr Michel Lauridsens hustru i Fregerslev Maren Dinesdatter 29 år
fremstillet Søren Hansens barn i Dørup tilforn inddøbt Hans
begr i Blegind Rasmus Pedersens datter Maren Rasmusdatter 4 år
copul Rasmus Eriksen i Ingerslev og Anne Rasmusdatter af Fregerslev
Fol. 63b
fremstillet Peder Løjenkærs barn i Hørning tilforn inddøbt ?
copul Troels Madsen og Maren Rasmusdatter i Hørning
copul i Blegind Peder Jørgensen og Margrete Nielsdatter
begr Poul Ibsens hustru Inger Jensdatter i Dørup 61 år
fremstillet Jens Pedersen Løjenkærs barn af Bjertrup tilforn inddøbt Peder
døbt Jens Pedersens barn i Bjertrup Søren
begr i Blegind Anders Michelsens liden søn Jens 2 år
døbt Søren Olufsens barn i Dørup Knud
begr Rasmus Jensen Søgaards hustru i Fregerslev 52 år
copul i Blegind Rasmus Rasmussen og Mette Nielsdatter
begr i Hørning Søren Olufsens liden søn Knud 3 uger
begr Jens Pedersen senior i Bjertrups barn Søren 7 uger
begr Rasmus Madsen i Boel mølle 53 år
fremstillet Jens Nielsens barn tilforn inddøbt Rasmus
Fol. 64
døbt hjemme i huset Rasmus Hansens barn i Blegind Gertrud

1681
døbt i Hørning Anne Rasmusdatters uægte barn Rasmus, ? ?
trol Knud Sørensen og Sidsel Sørensdatter i Dørup
begr i Hørning Søren Lauridsens nyfødte drengebarn
begr Jens Pedersens barn i Bjertrup
døbt Jørgen Sørensens barn i Bjertrup ?
døbt Niels Mortensens barn i Fregerslev ?
copul Knud Sørensen og Sidsel Sørensdatter i Dørup
fremstillet Jens Hjulmands barn i Blegind onsdagen tilforn inddøbt Niels
begr hyrdens hustru i Blegind Maren Jensdatter 72 år
begr i Blegind Anne Henriksdatter 55 år
begr i Blegind Niels Rasmussen Hjulmand 76 år
Fol. 64b
begr Rasmus Lauridsens hustru Anne Michelsdatter i Bjertrup
begr i Blegind Jens Rasmussens hustru Johanne Jensdatter 85 år
copul i Blegind Søren Rasmussen og Karen Rasmusdatter
fremstillet i Blegind Karen Jørgensdatters uægte barn tilforn inddøbt Dorthe, barnefader Jens Pedersen Beck i Hørret i Mårslet sogn
begr i Hørning Ove Michelsens hustru sl Ellen Jensdatter 77 år
døbt Troels Madsens barn i Hørning Dorthe
begr sl Anne Rasmusdatter sl Rasmus Thomasens hustru i Fregerslev
begr Knud Pedersen i Blegind smedens søn 35 år
begr i Hørning Oluf Pedersen herredsfoged i Hjelmslev herred 63 år
fremstillet Mads Jensens tvillingebørn i Blegind tilforn inddøbt Jens og Anne
publ absol Mads Balle og hans hustu
trol Jens Thomasen i Vitved Kirsten Sørensdatter i Bjertrup
døbt Niels Poulsens barn i Hørning Karen
copul Mads Balle og hans hustru i Blegind
Fol. 65
fremstillet Niels Værums barn i Hørning tilforn inddøbt Niels
begr Niels Poulsens lidet barn i Hørning Karen 7 dage
fremstillet Mads Pedersen Becks barn i Blegind tilforn inddøbt Anne
trol Knud Pedersen og Maren Lauridsdatter i Blegind
copul Jens Thomasen af Vitved og Kirsten Sørensdatter af Bjertrup
copul Jens Rasmussen og Kirsten Søgaards i Blegind
begr Svend Rasmussen af Boel mølle
døbt Peder Iversens barn i Fregerslev Anne
begr Søren Lauridsens hustru i Hørning 46 år
copul Knud Pedersen og Maren Lauridsdatter i Blegind
fremstillet i Blegind Knud Pedersens barn tilforn inddøbt Margrethe
begr i Hørning en rytter Jacob Nielsen ?
Fol. 65b
begr i Hørning Jens Poulsens datter ? Jensdatter 6 år
begr i Blegind Anne Michelsdatter der boede i mit hus 78 år
døbt Jens Michelsen Søgaards barn i Hørning Michel
døbt Frands Pedersens barn i Dørup ?
døbt Søren Jensens barn i Blegind ?
copul i Blegind Johan Henrik Skult og Anne Pedersdatter
begr i Hørning Frands Pedersens barn 14 dage
fremstillet Las Rasmussens barn i Hørning tilforn inddøbt Birgitte

1682
Begr i Hørning Las Rasmussens lille datter Birgitte 14 dage
copul Sejer Jensen og Anne ? i Boel mølle ?
begr i Blegind Anders Michelsens datter Marie 13 år
Fol. 66
begr i Hørning Johanne Rasmusdatter 71 år
begr i Blegind Knud Pedersens datter Margrete 22 uger
døbt Anne Jensdatters uægte barn i Hørning Johanne, barnefader Hans Caspar hos Las Rasmussen
begr i Hørning Rasmus Madsens hustru Sidsel Espensdatter 30 år
fremstillet Niels Rasmussens barn i Dørup tilforn inddøbt Maren
døbt i Hørning Anne Pedersdatter uægte barn ? , barnefader Mads Jensen, som tjente hos hyrden i Åbo
begr i Hørning Poul Nielsens spæde barn Søren 4 timer
begr i Blegind Morten Jensens hustru sl Anne Poulsdatter 80 år
døbt Anders Michelsens barn i Blegind ?
døbt Jens Pedersen seniores barn i Bjertrup ?
begr i Hørning Anders Pedersen skræddersvend 25 år
døbt Peder Nielsens barn i Hørning Anne
døbt Anders Pedersen Balles barn i Fregerslev Jens
Fol. 66b
copul Knud Michelsen og Maren Jensdatter i Hørning
fremstillet Poul Smeds barn i Hørning tilforn inddøbt ?
begr Niels Rasmussens barn i Dørup
fremstillet Jens Poulsens barn i Dørup tilforn inddøbt Inger
copul Niels Lauridsen Rytter og Anne Pedersdatter i Bjertrup
døbt Knud Pedersens barn i Blegind Laurids
døbt Maren Sørensdatters i Hørning uægte datter Kirsten, barnefader en rytter Niels, hos Oluf Michelsens i Hørning
fremstillet Niels Andersens barn i Bjertrup tilforn inddøbt Anne
fremstillet Søren Olufsens barn i Dørup tilforn inddøbt Maren
fremstillet i Hørning et uægte barn Oluf
Fol. 67
fremstillet Jens Poulsens barn i Fregerslev tilforn inddøbt Christen
fremstillet Rasmus Jensens barn i Hørning tilforn inddøbt Maren
begr i Blegind Knud Pedersens liden barn 9 uger
fremstillet Morten Eriksens barn i Hørning Anne
fremstillet Sejer Jensens barn i Boel mølle tilforn inddøbt Maren
fremstillet Jens Espensens barn i Hørning Sidsel
fremstillet Johan Skults barn i Blegind tilforn inddøbt Henrik
Fol. 67b
begr i Hørning Sofie Sørensdatter 58 år
begr i Hørning Frands Pedersens barn i Dørup Anne 14 dage

1683
begr Rasmus Jensens barn i Hørning Maren 20 uger
fremstillet Søren Hansens barn i Dørup tilforn inddøbt Maren
begr i Blegind Peder Balles hustru Maren Andersdatter 69 år
døbt Anne Rasmusdatters uægte børn i Dørup Anders og Michel, barnefader en rytter Michel Nielsen
fremstillet i Blegind Jens Hjulmands barn tilforn inddøbt Jens
fremstillet Morten Jensens barn i Blegind tilforn inddøbt Anne
Fol. 68
døbt Maren Rasmusdatters uægte barn i Blegind kirke Knud, barnefader Peder Sørensen
fremstillet Troels Madsens 2 børn i Hørning tilforn inddøbt Mads og Maren
begr i Blegind Jens Hjulmands søn
fremstillet i Hørning Poul Nielsen barn tilforn inddøbt Anne
begr Jens Espensens barn i Hørning Maren 7 år
begr i Hørning Melchior Simonsen rytter
begr Kirsten Sørensdatter Søren Olufsens datter i Dørup 8 år
fremstillet i Blegind Søren Andersen en mand af Middelfart hans barn tilforn inddøbt Anne Katrine
fremstillet i Blegind Knud Pedersens barn tilforn inddøbt Maren
Fol. 68b
copul Peder Sørensen og Kirsten Rasmusdatter i Blegind
begr Anne Olufsdatter i Fregerslev 80 år
begr hyrdens kone i Dørup 69 år
begr Anne Jørgensdatter i Hørning 48 år
begr Peder Jensen Smed i Blegind 64 år
copul Hans Rasmussen substitut og Boel Pedersdatter
fremstillet Rasmus Jensens barn i Hørning Peder
begr i Hørning sl Poul Pedersens hustru 63 år
fremstillet Mads Jensens barn i Blegind tilforn inddøbt Anders
begr Maren Poulsdatter i Blegind
copul Niels Andersen Snedker i Dørup og Mette Rasmusdatter
fremstillet Peder Jørgensens barn i Blegind Niels

1684
Fol. 69
døbt Frands Pedersens barn i Dørup Peder
fremstillet Oluf Poulsens barn i Fregerslev tilforn inddøbt Poul
begr Niels Rasmussens barn i Dørup nogle dage tilforn inddøbt ?
begr i Blegind Jørgen Jensen Aarslev 70 år
døbt Kirsten Iversdatters uægte barn i Hørning Anne, barnefader Matias rytter i Dørup
fremstillet Niels Andersens barn i Bjertrup tilforn inddøbt Maren
Fol. 69b
begr Jacob Pedersens navnløse barn i Bjertrup
fremstillet Mads Pedersen Basses barn i Blegind tilforn inddøbt Mette
publ absol Inger Andersdatter i Blegind, barnefader en rytter Andreas, som tilforn logerede i Blegind hos hendes fader
døbt Else Rasmusdatters som kom fra Lading i Sabro herred hendes uægte barn Michel, barnefader Morten Jensen af Sabro herred
begr i Blegind Peder Jensen Balle 74 år
begr Mads Becks datter tilforn inddøbt Mette, det blev døde hos moderen
begr Jens Pedersens søn i Dørup 5 år
begr Peder Ibsen i Dørup 70 år
fremstillet i Blegind Jens Nielsens barn tilforn inddøbt Peder
begr Jens Iversens hustru Boel Thomasdatter i Fregerslev 50 år
Fol. 70
begr Frands Pedersens hustru i Dørup 38 år
begr Sejer Jensens stedsøn i Boel mølle 5 år
begr Jens Sørensens hustru i Hørning Helle Jensdatter 81 år
begr i Blegind Rasmus Rasmussens liden barn, som var inddøbt
stod Rasmus Rasmussens hustru, skrifte for barnet, der 2 dage tilforn blev begr, som døde hos hende
publ absol Kirsten Rasmusdatter, barnefader trompeter Poul Pedersen, som lå til Jens Rasmussen i Blegind
publ absol Kirsten Jørgensdatter i Hørning, barnefader Matias Rytter, der lå til Niels Rasmussen i Dørup
publ absol Else Rasmusdatter, barnefader Morten Jensen
copul Frands Pedersen og Maren Olufsdatter i Hørning
copul Peder Andersen og Anne Olufsdatter i Bjertrup
begr Rasmus Madsens barn i Hørning som var inddøbt
fremstillet i Hørning ? ? barn Peder
publ absol Mads Becks hustru her i byen, fordi hun lå sit barn ihjel
Fol. 70b
begr Rasmus Madsens barn i Hørning 14 dage
copul Anders Mortensen og Birgitte Poulsdatter af Fregerslev
fremstillet i Hørning Hans Rasmussens barn sst tilforn inddøbt Kirsten
døbt i Blegind Kirsten Rasmusdatters uægte barn Hans, barnefader en trompeter Poul Pedersen
fremstillet Søren Jensens barn i Blegind Ole
fremstillet Jens Pedersen seniores barn i Bjertrup tilforn inddøbt Mads
copul Rasmus Nielsen af Nor i Malling sogn og Kirsten Jensdatter af Bjertrup
begr Peder Pedersen Skriver af Fregerslev 71 år
copul Laurids Jensen og Anne Poulsdatter i Dørup
Fol. 71
begr Michel Olufsen hyrdes bror i Fregerslev 68 år
døbt Anders Basses barn af Fregerslev Michel
begr i Blegind Morten Jensens barn
publ absol Karen Poulsdatter i Dørup, barnefader Peder Rytter, som lå i kvarter hos hendes far
begr Peder Iversens hustru i Fregerslev 44 år
copul Rasmus Hansen af Javngyde og Kirsten Rasmusdatter af Fregerslev
døbt Karen Poulsdatters uægte barn Niels, barnefader rytteren hos hendes far

1685
copul Peder Olufsen og Maren Madsdatter i Bjertrup
fremstillet Peder Sørensens barn i Blegind tilforn inddøbt Anne
døbt i Hørning korporal Hans Jürgens, som ligger i kvarter til Peder Olufsen hans barn Anne Kirstine

Ingen kirkehandlinger noteret fra 1685 - 1702

Top

Forside

Opdateret d. 17-11-04 c