s
Ingers Hjemmeside

Stikord til

Blegind og Hørning kirkebog C 387-1

1659-1685
1702-21
Døbte 1739-92
Copulerede 1739-92
Begravede 1739-92
1792-1814

1739
Fol. 230
Frands Jensens hustru begr i Hørning kirkes gulv
en gammel enkekvinde af Hørning
Kromandens barn af Hørning
Jens Knudsen af Hørning
Morten Rasmussens hustru af Hørning
Poul Gertsens dødfødte barn af Hørning
en gammel udlevet kone af Blegind Karen Ndatter?

1740
Rasmus Frisenborgs barn af Blegind
gl Bonde Rasmus af Hørning
gl lægdsmand og kirkeværge, som havde været begge dele i 38 år, af Hørning Frands Jensen 80 år
Anders Hansen af Fregerslev datter Maren 6 uger
Niels Leth af Fregerslev 82 år
en gammel kone hos Oluf Labans af Dørup ?
Fol. 230b
Oluf Labans hustru af Dørup ?
Poul Jensens barn af Dørup 2 år
en gammel ungkarl Jens Basse, som var Anders Jensens morbroder af Fregerslev 60 år
sal Christian Hirtznach
Søren Jensens hustru af Fregerslev 70 år
Poul Jensens barn af Dørup ?
Peder Iversens barn af Fregerslev
Morten Poulsens barn 6 uger af Hørning
almisselem og længe sengeliggende Kirsten Jensdatter af Hørning

1741
den gl smed i Hørning
den gamle schuster ? Anders Hansen af Hørning
den gl smeds datter af Hørning
Peder Mortensens barn af Hørning, som var inddøbt for sin svagheds skyld
enkekone Maren Sejersdatter af Bjertrup
rytter Peder Nielsen af Hørning
Jens Mortensens gl far Morten Jensen af Bjertrup 74 år
Laurits Birks hustru af Dørup
Peder Iversens hustru af Fregerslev, døde i barnsnød 29 år
Lars Iversens hustru af Dørup 40 år
Lars Iversens hustrus fader Oluf Sørensen 74 år
Rasmus Jensen af Bjertrup 64 år

1742
Bonde Rasmus hans barn af Hørning
Fol. 231
døde efter hjemdåben Erik Mortensens barn af Hørning
Niels Rasmussens barn af Blegind
Erik Mortensens barn af Hørning
gl Rasmus Aarslev af Blegind
smedens barn af Blegind
Frederich Lindows barn af Blegind
Jens Pedersens søn 9 år af Blegind
Sejer Madsens søn Søren af Blegind 8 år
Ove Pedersen af Blegind 39 år
Frederich Lindow af Belgind
Hans Simonsens barn af Blegind
mit eget barn Johanne Marie 21 uger 1 dag
hjulmandens spæde barn af Blegind
Rasmus Knudsens søn af Hørning, som var soldat
gl Laurids Andersen af Blegind begravet 71 år

1743
skomagerens barn nogle uger gl af Hørning
Svend Johansen af Blegind
Jens Dues hustru af Bjertrup, døde i barselsseng
Rasmus Laursens spæde barn Laurs af Blegind
Svend Johansens hustru af Blegind, som havde et sælsomt endeligt, hun fandtes drukent i hendes egen dam, var tilforn 2 dage syg
gl kuskekone i Hørning
hyrdeenken af Dørup
Rasmus Bondes kones mor af Hørning
Hans Clausen af Hørning
Rasmus Iversens hustru i Hørning
Morten Rasmussen i Hørning
Rasmus Bondes hustrus moder i Hørning
Michel Mortensens liden søn af Blegind
en stakkels mand, som døde i Bjertrup
Fol. 231b
Søren Jensen af Fregerslev 70 år
Niels Rasmussens lidet barn i Blegind 11?
fattige Christen Smed i Hørning
Anders Jensens barn af Fregerslev
Jens Larsens søn Peder ætat 26 ?

1744
N Rasmussens barn af Dørup
Rasmus Skrædders barn af Fregerslev
smedens barn af Blegind 9 mdr
Rasmus Kattrups barn i Bjertrup, som var inddøbt
Thomas Jacobsens dødfødte barn af Fregerslev
Jens Aarslevs barn af Blegind dødfødt
gl Jens Andersen i Blegind 74 år
degnens broder i Hørning, som døde meget hastigt
Otte Venters? lidet barn i Hørning
N Rasmussens dødfødte barn af Dørup
Jens Dues barn af Bjertrup

1745
smedens hustru af Blegind
Dørup møller Jens Boynsen?
anneksbonden Bonde Rasmus barn
Niels Dues barn af Hørning 7 uger
den fattige og gamle Iver af Hørning
Jens Dues barn i Bjertrup

1746
Peder Matiasen smed af Blegind 60 år 9 mdr
Lars Jensens hustru af Hørning 52 år
Jens Lassen af Dørup 74 år
Rasmus ? af Hørning 80 år
Rasmus Poulsen af Bjertrup 43 år
vævepige Anne Jensdatter trolovet med Christian Hansen 32 år
Iver Knudsen husmand af Blegind
Henrich Johansens søn Niels af Hørning 20 år
Erik Mortensens moder i Hørning 70 år
Jens Jensen husmands barn af Bjertrup 7 mdr
Niels Dues spæde barn Karen 5 uger
Albret Madsens barn i Blegind 19 uger, døde hos moderen i sengen
Christen Kolds barn af Fregerslev 13 år
Rasmus Kattrups dødfødte barn

1747
Fol. 232
Niels Braem i Hørning 59
Søren Pedersen af Bjertrup
Morten Poulsens spæde barn af Hørning
Anders Jensens spæde barn af Fregerslev
Drude Iversdatter af Blegind hendes uægte barn
Søren Rasmussen hyrde af Hørning
Poul Knudsens søn Niels af Hørning
Jens Pedersen i bondegården af Blegind 39
Niels Pedersen hjulmands datter af Hørning 3 år
en fattig gl mand Jens Basse af Bjertrup
Otte Johansens hustru af Hørning ?
madame Karlenbergs af Hørning hendes datters datter 12 år
Niels Leths lidet barn af Fregerslev
Bodel møller sr Berthel Fischer 37 år
et fattigt barn af Hørning
tyske kone af Hørning 90 år
Peder Jensen smed af Hørning 39 år
Niels ? gl moder af Blegind 80 år
mit eget lidet barn Kirstine 12 uger
Jens Kohes hustru af Blegind

1748
et fattigt barn, som døde hos Søren Kock i Hørning
Søren Kock i Hørning 57 år
Peder Keldsen af Hørning hans spæde barn
Maren Nielsdatter af Blegind hendes uægte barn
Mads Jensen skrædder af Bjertrup 64 år
sl Jens Knudsens liden søn
Niels Rasmussens barn af Dørup
Albret Madsens barn i Blegind 11 uger
gl Søren Søgaard af Hørning 78 år
Anders Jensens barn af Fregerslev
Niels Michelsen af Blegind
Søren kromands barn af Hørning 6 år
Rasmus Jensen af Dørup 68 år
Kirsten Iversdatter af Blegind
Peder Ovesen af Blegind hans spædbarn
Jens Olufsen af Blegind 84 år
Fol. 232b
den fattige Maren Mortensdatter af Hørning
Peder Soldats spædbarn af Bjertrup
Poul Knudsens hustru af Hørning 61 år

1749
Søren Dues barn af Hørning 3 ¾ år
degnens liden dreng Peder af Hørning 4 år
en fattig gl pige Maren Andersdatter af Bjertrup
Anders Jensens datter af Fregerslev
Rasmus Løjenkær af Blegind hans datter Maren 1 ?
Jens Due af Bjertrup hans liden søn Morten 2 år
Jens Kohes søn Rasmus af Blegind 10 år
Peder Iversens mindste søn af Fregerslev
Michel Mortensens lidet barn Knud
Peder Christensen lægdsmanden af Blegind 58 år
Knud Hyrde af Hørning 51 år
en fattig fremmed kvindesperson, som døde på Hørning gade
min egen liden søn Hans Folsack ?
gl Maren Høegs af Dørup 95 år
Rasmus Bondes hustru af Hørning
Jens Christensen smed af Hørning 73 år
den mindste af mine små tvillingsønner kaldt Søren 7 mdr 1 uge 3 dage
Rasmus Bondes liden datter 14 år, denne havde i 3 år ligget på sengen fuld af sår og svaghed
Niels Jensen i Blegind 62 år 9 uger
et fattigt barn Grete Madsdatter heraf ? 8 år

1750
Christen Basses liden søn af Fregerslev
M Poulsens dødfødte barn af Blegind
Michel Rasmussens lidet udøbte barn af Blegind
Oluf Rytters lidet spædbarn af Blegind
min anden tvillingsøn Christen
Rasmus Iversens liden datter Karen af Hørning
Rasmus Iversen skrædders søn 5 år af Fregerslev
Søren Leths dødfødte barn
Michel Mortensen af Blegind
Lars Jensens spæde barn af Hørning
Oluf Jensens broder Peder Jensen af Blegind 40 år
Rasmus Laursens lidet barn af Fregerslev
Fol. 233
en gl fattig betler, som hastigt døde hos Espen Jensen i Hørning, hans navn var Søren Jørgensen
Christen Basses lidet barn 7 uger af Fregerslev
Peder Jensens hustru af Hørning

1751
den fattige betler og hyrde J Tygesen i Blegind
Peder Leths spæde barn 9 uger af Hørning
gl Morten af Bodel mølle.
gl Ras Nielsen af Dørup 90 år
Christian Hyrdes barn af Bjertrup
Knud Poulsens hustru af Hørning 26 år
Anders Jensen smeds hustru af Hørning
gl Karen Kolds af Blegind 76 år
Jens Grenaas søn Søren 32 år
Rasmus Søgaards hustru af Fregerslev
Peder Ovesens dødfødte barn af Blegind
sl P Olufsens enke begravet af Blegind Ballegård 79 år
Jacob Jacobsens barn af Bjertrup, som døde efter hjemdåben
hyrden Jens Frandsen af Bjertrup 52 år
Michel Rasmussens spæde barn 8 uger i Blegind, som døde hastigt hos moderes i sengen om natten
Jens Rasmussens moder af Dørup 78 år
Johan Christiansens hustru af Blegind 82 år

1752
N Rasmussens hustru af Dørup 32 år
Marie Nielsdatters uægte barn af Boel mølle
J Jensens hustru af Bjertrup, døde af barselsnød
enken Karen Simonsdatter 88 år
gl Anders Nielsen Kold af Blegind 73 år
Oluf Nielsens spæde barn af Blegind, som døde hos moderen
en fattig pige Anne Madsdatter, som døde hos smeden i Blegind
Fol. 233b
J Jensen husmands moderløse spæde barn af Bjertrup
P ? Pedersen soldat 14 uger sengeliggende af Hørning
Michel Rasmussens eneste barn Kirsten 6 år af Blegind
Rasmus Sørensen Holcks slegfredbarn af Blegind 1½ år
Søren Rasmussen husmands spæde barn af Hørning

1753
en vanfør ungkarl Christen Jensen Bonde af Fregerslev 40 år
gl rytterkone af Fregerslev 70 år
Jens Rasmussens hustru af Blegind 78 år
R Laursens dødfødte barn af Fregerslev
R Laursen af Fregerslev
J Rasmussens barn af Dørup 10 dage
J Dues spæde barn af Bjertrup
Poul Knudsen i Hørning 74 år
Jens Jensens søn af Dørup 4 år
Michel Rasmussen af Blegind 50 år
Jens Braems barn af Hørning 3 år

1754
Morten Poulsens datter Sidsel 18 år
Rasmus Løjenkær af Blegind 50 år
præstens gl farbroder Hans Larsen 70 år
Anders Jensens lille søn af Fregerslev
Anders Jensens dødfødte barn af Fregerslev
Niels Hjulmands dødfødte af Hørning
Anders Jensens hustru af Fregerslev 36 år
Iver Iversen af Hørning 40 år
kromanden Søren Due af Hørning ?
gl Anne Jensdatter af Hørning 85 år
degnens moder af Hørning 64 år
Christen Basses barn af Fregerslev 2½ år
gl Peder Jensen af Hørning
Niels Dues lidet barn i Hørning
Rasmus Søgaards lille datter af Fregerslev
Rasmus Kattrups lille søn af Bjertrup 6 uger
Jens Grenaas hustru i Blegind 23 år
gl Peder Jensens søn Jens Pedersen i Hørning 23 år
Fol. 234
Rasmus Hjulmands datter 2 år
den fattige gamle Anne Pedersdatter i Hørning
Jens Dues spæde barn af Bjertrup

1755
Jens Jensens lidet barn 2 år af Dørup
Morten Weyes hustru af Hørning 48 år
en fattig betler, som døde hos Rasmus Jensens i Blegind Overballe og ingen kendte
gl Jens Rasmussen af Blegind 88 år
sognets almisselem Bodel Rasmusdatter af Blegind 85 år
Sejer Madsen i Blegind 63 år
hyrde Oluf Rasmussen Laban af Blegind 49 år
Jens Madsens hustru Jøllen Nielsdatter af Bjertrup 71 år
Søren Leths spæde barn og ældste tvillingdatter af Blegind 4 ?
krokonens datter Maren af Hørning 6 år
Hans Laursens datter Kirsten af Blegind 5 år
Jens Dues datter Anne 6 år
N Nielsen smeds barn af Bjertrup ¾ år
Rasmus Basse af Fregerslev 64 år
Jens Andersens blinde dreng, som drukende ved Bodel mølle
Christian Nielsens søn af Hørning
David Murmesters spæde barn 6 uger af Fregerslev
Christian Lindows barn af Blegind

1756
den lamme skrædders spæde barn af Fregerslev
sl Henrik Johansens datter Karen 21 år af Hørning
Niels Dues barn ¾ år af Hørning
Jens Jensens barn af Dørup
Søren Smed hyrde af Fregerslev
ungkarl af Blegind Niels Mogensen tjenende Albret Madsen, født i Rørbæk og døde meget hastig æt 34 år
præstens gl faster sl Nikolaj Farvers enke fra Ålborg begravet i Blegind hos sin broder sl Hans Larsen, hendes navn var Maren Lauridsdatter 78 år 2 mdr
Fol. 234b
den fattige Anne Cathrine Frederichsdatter Londow af Blegind
Hans Møllers hustru Anne Kirstine 40 år af Blegind
Peder Ovesens dødfødte spædbarn af Blegind
lille Espens hustru af Hørning 80 år
Albret Madsens barn af Blegind 3 år
Peder Olufsens hustru af Blegind
Peder Laasbys hustru af Blegind 44 år
Peder Laasbys mindste søn Rasmus 2 ½ år
Christen Basses hustru af Fregerslev
N Nielsen smed af Bjertrup
Else Mortensdatter en gl pige 73 år af Hørning
Erik Mortensens hustru af Hørning 51 år 4 mdr
almisselem af Hørning Espen Jensen 90 år

1757
Søren Rasmussens spæde barn af Fregerslev
Albret Møllers gl moder af Dørup mølle 76 år
Johan Jensen smeds barn dødfødt af Blegind
Gertrud Rasmusdatter vævkone fra Blegind 56 år
Karen Michelsdatter fattig almisselem af Hørning
Niels Rasmussens spæde barn 3 uger af Dørup
Søren Leths barn af Blegind
fattige Laurids Beck af Dørup
Niels Andersen dragons spæde barn af Blegind
fattige Jens Jensen hyrde af Fregerslev
Rasmus Espensen skrædders barn af Fregerslev, som døde efter hjemdåben
Peder Leth og hustru af Hørning på een dag
Jens Jensens mindste datter Anne af Dørup 37 uger
Jens Jensen af Dørup 50 år
degnen Jacob Høyer i Hørning, var KM skoleholder 46 år
Oluf Rytters lidet barn Ide Margrete 5/4 år 2 uger 4 dage
Rasmus Kattrups tvillingdatter 6 uger den anden hans tvilling 8 dage gl og inddøbt
Søgaard Rasmus af Fregerslev hans dødfødte barn

1758
Fol. 235
Peder Laasby af Blegind hans spæde barn Rasmus 9 uger
Niels Rasmussens spæde tvillingsønner af Dørup
Jacob Kusks barn af Bjertrup
Rasmus Søgaard af Fregerslev 67 år
en fremmed gl mand Peder Pedersen, var fra Engum på Tirsbæk gods, og blev syg og døde i Hørning 60 år
den fattige gl Christens ? hustru af Hørning
Rasmus ? hustru af Bjertrup 37 år
Jens Sørensen af Fregerslev 69 år
Jens Mortensens lille søn af Bjertrup
N Olufsens søn Rasmus af Hørning
Rasmus Bondes hustru af Hørning 77 år
Jens Mortensens mindste barn af Bjertrup
Rasmus Leth i Hørning.
Rasmus Basses enke af Fregerslev
fattige Mette Christensdatter af Blegind
sl N Leths enke af Fregerslev 88 år

1759
Jacob Jacobsens barn af Bjertrup
enken Anne Jacobsdatter af Fregerslev 36 år
Rasmus Becks lidet barn af Bjertrup 3 år
Sall Jens datter Karen 21 år af Blegind
Jens Braems barn af Hørning 7 år
Niels Rasmussen af Blegind Overballe datter Anne 2 ?
Peder Ovesens spæde søn Søren 10 mdr 2 uger 5 dage
Johanne Madsdatters søn 6 ? af Blegind
Niels Sørensen af Blegind hans barn 1 år
Lars Jensens barn af Hørning 7 år
Peder Espensens spæde barn 10 uger af Hørning
Jacob Jacobsens spæde barn af Hørning
Fol. 235b
Sall Jens hans liden søn Søren af Blegind 13 ?
Jens Due i Bjertrup 54 år
Rasmus Bondes spæde barn i Hørning
Jens Kusks spæde barn af Fregerslev
Balle Michels liden søn Jørgen af Blegind

1760
sl Rasmus Lofts enke Kirsten Olufsdatter 86 i Hørning
et fattigt slegfredbarn af Bjertrup
Peder Iversen af Fregerslev 59 år
Johan Christiansens i Blegind liden søn Peder 2 år
Peder Ovesens dødfødte barn af Blegind
den lamme skrædders spæde barn Anne af Fregerslev
Peder Envoldsens spæde barn af Bjertrup
Kirsten Jensdatters barn af Bodel mølle
Knud Poulsens unge søn af Hørning 8 år
Ras Kattrups spæde tvillinger
Poul Jensens tjenestepige af Dørup
N Leths søn Peder af Hørning.
J Bjertrups 2 børn Rasmus og Anne Cathrine, som døde af mæslinger i Blegind
gl Christian Nielsen af Hørning 60 år
Oluf Nielsens barn af Blegind 4 år
Hans Løjenkærs mindste barn af Blegind
fattige Jokum Adamsen hyrde i Dørup 48 år
Laurids Rasmussen i Fregerslev 72
på Rasmus Espensens eneste datter af Fregerslev 8 år
H Rasmussens barn af Blegind 4 år
præste ? Rasmus af Hørning 50 år
Hans Løjenkærs hustru af Blegind 34 år
Thomas Nielsens dødfødte datter af Blegind
gl Jens Grenaa i Blegind 83 år
Knud Simonsen skrædders af Blegind datter Johanne 15 år
Jens Kusks dødfødte tvillingsøn
Hans Møllers lille datter 13 uger
Søren Kocks enke Anne Eriksdatter 63 ½ år
Otte Johansen af Hørning 79 år

1761
sergeant Søren Holck af Fregerslev 67 år
Ras Bondes lille barn 3 uger
Espen Jensen af Hørning 67 år
Rasmus Kattrups inddøbte tvilling Peder
sl Jens Løjenkærs enke af Dørup 87 år
Fol. 236
Mads Sejersen begravet uden ceremoni i kirkegården, fandtes ved søen druknet
Christen Kold af Hørning 43 år
Peder Espensens liden datter af Hørning et fjerdingår
Sall Rasmus spæde søn af Bjertrup
Oluf Jacobsen spæde pige af Hørning
Jens Dams steddatter Sidsel Rasmusdatter af Bjertrup 25 år
hyrden Jens Jespersen af Dørup 44

1762
Peder Ovesens dødfødte pige af Blegind
Jens Braems søn af Hørning
Peder Ovesens hustru i Blegind 41 år
Jens Mortensens søn af Bjertrup Morten 22 år
Niels Rasmussens mor af Dørup 80 år
Peder Envoldsens barn af Bjertrup
Peder Mortensens hustru af Hørning 51 år
Peder Løjenkærs barn af Fregerslev
Albret Møllers søn Søren af Dørup mølle 12 år
Peder Løjenkærs steddatter af Fregerslev Anne Rasmusdatter 11?
Christian LIndedows barn af Blegind
N Dues hustru af Hørning 40 ?
Rasmus Bondes datter 6 uger af Hørning, som døde hastigt i moderens arm om natten
den fattige dreng Christen af Fregerslev 23
Michel Bæches dødfødte spæde barn af Blegind
Fol. 236b
Rasmus Jensen Bonde af Hørning 61 år
Ras ? husmand Jens Braems 43 år
Peder Keldsens datter Anne af Hørning 16 år
Søren Skrædders vanvittige datter Apelone

1763
Christopher Hjulmand af Dørup 78 år
sl Jens Grenaas enke Anne Jespersdatter af Blegind 68 år
Christian Lindenows barn 4 år
N Dues moder Møller Maren af Hørning 96 år
Christian Lindenows barn Rasmus 5 år af Blegind
Christian Lindenows datter Kirsten 6 år
Peder Jensens barn af Blegind Søren 4 mdr
Anders Jørgensens hustru af Blegind 82
Oluf Pedersen rytter som døde i Bjertrup hos Jens Mortensen 47 år
Peder Ovesens dødfødte barn af Blegind
den fattige krippel Karen af Blegind 54 år
Michel Bæches liden søn Frands 2 år 10 mdr
Matias Christiansen hyrde af Fregerslev 67 år
sl kusk Jacobs barn af Bjertrup 2 år
Jens Nielsen hyrdes hustru Berith Nielsdatter af Fregerslev 45 år
Maren Rytters barn af Blegind 1 år
Niels Dragons spæde barn af Blegind pige 1 år
Oluf Grenaas tvilling spæde barn af Hørning
Anders Spillemand liden søn Simon 3 år
Knud Jespersens steddatter af Dørup 16 år
Bonde Rasmus søn Peder Rasmussen af Hørning 16 år
Oluf Grenaas anden tvilling af Hørning
Knud Jespersens stedsøn 12 år af Dørup
Poul Rasmussens liden datter af Bjertrup 1 år
Jens Rasmussens eneste datter af Dørup 6 år
Laurs Smeds barn af Bjertrup
Anders Jensens søn Peder i Fregerslev

1764
Albret Madsens mindste barn af Blegind
Michel Christensens liden datter af Blegind 8 år
Morten Søgaards liden søn Rasmus 9 mdr
sl Jens ? lidet barn pige ¾ år
Fol. 237
Poul Nielsen husmand spæde barn af Blegind
Lars Jensens mindste barn Mette af Hørning
Lars Jensens barn Sidsel af Hørning 2 år
Peder Østerbys hustru af Blegind 29 år
Niels Andersens vanføre barn af Blegind 4 uger
sl Jens Jespersens barn af Bjertrup ?
Niels Rasmussens søn Rasmus af Dørup 10 år
Peder Vævmands hustru af Hørning 60 år
Sall Jenses hustru af Blegind 60 år
almisselem Berith Rasmusdatter 80 år
Rasmus Hyrdes søn af Hørning 6 år
Niels Vorgaard af Blegind 78 år
Eva af Dørup 60 år
Peder Løjenkærs datter Anne 14 uger
Matias Hyrdes enke af Dørup 70 år
Christopher Hjulmands liden søn Otte
Morten Eriksens lidet barn af Hørning
Lars Jensen af Hørning 58 år
Peder Østerbys liden søn af Blegind
Peder Jensen af Blegind bondegård liden søn Thomas
Jens Mortensens søn Peder af Bjertrup 26 år

1765
Poul Jensen i Dørup 78 år og havde været i 2 ægteskaber 50 år og avlet 12 børn
Søren Skrædder af Hørning 61 år
Peder Østerbys søn Niels 10 ½ år, døde hastigt på marken udenfor Blegind
enken Anne Michelsdatter af Bjertrup 42 år
Fol. 237b
Christopher Hjulmands spæde barn
Chr Kolds spæde tvilling ?
Johan Smeds liden søn af Fregerslev 6 år
gl hyrde Johan Poul af Bjertrup 61 år
Knud Jespersen af Dørup 41 år
sl Laurs Rasmussens enke af Fregerslev 84 år
ungkarl Rasmus Espensen af Hørning 29 år

1766
Peder Østerbys svigermoder Anne Rasmusdatter af Blegind 70 år
strandinspektør Karlenbergs enke madame Ingeborg Karlenbergs 72 år
Peder Ovesens spæde barn af Blegind
Niels Rasmussens mindste barn en datter Else af Dørup
sl Knud Jespersens lille datter af Dørup
Jens Lassen Skovby af Dørup 38 år
Christian Lindows hustru af Blegind 33 år
Christian Lindows liden datter Maren 7 uger
almisselem Else Vorgaards 78 år
Christian Lindows spæde barn Maren 7 uger
Niels Espensens dødfødte af Hørning
Peder Skrædders stedsøn af Hørning
Michel Johansens udøbte spæde barn
Rasmus Pedersens dødfødte søn af Blegind
Poul Jensens enke Anne Iversdatter af Dørup 66 år

1767
Fol. 238
sl Peder Christensens enke Johanne Olufsdatter af Blegind 79 år
den fattige gl enke Berith Lasdatter 95 år
Christen Basses spæde datter Mette Kirstine af Fregerslev 16 dage
Peder Østerbys liden søn Peder 9 ½ år
Søren Pedersens enke af Bjertrup 77 år
Anne Christensdatter af Blegind 73 år
Sejer Jensens liden søn Oluf
Michel Pedersens datter Kirsten
sl Anders Jørgensen af Blegind 72 år
Niels Leths liden søn Søren af Hørning 6 år
Michel Jørgensens yngste steddatter 10 år
Jens Dams hustru 81 år
Anne Mogensdatter 71 år
Jens Kohe af Blegind 68 år
gl Mads Madsen af Hørning 69 år
Peder Ovesens spæde barn 3 dage
Christian Hyrdes moder Hedvig 68
Morten Eriksens datter 14 dage
Rasmus Bondes svogers barn af Ask 14 uger

1768
Peder Søgaard 72 år
Niels Rasks spæde barn
Peder Laasbys spæde barn
Hans Løjenkærd spæde datter 14 dage
Fol. 238b
Oluf Grenaas spæde barn
Hans Møllers søn Søren 1 år
Rasmus Bondes 2 små børn af Blegind
Peder Løjenkær i Hørning 64 år
Peder Bæck af Hørning 59
den fattige Johanne Madsdatter af Blegind 82 år
hyrdens hustru Anne 33
Ole Jensens lille datter 26 dage
Peder Jensens gl moder i bondegården
Albret Madsens liden søn af ?
Peder Illerups inderste Gotlob ?
Peiter Samuels spæde søn 10 dage

1769
Hans Løjenkærs dødfødte pigebarn
Hans Møllers lille søn Jørgen 4 år
Thomas Nielsens dødfødte barn
Chr Lindows spæde datter 22 dage
Peder Ovesens dødfødte søn
Jens Grenaas hustru i Blegind 44 år
Søren Rasmussens hustru af Dørup 79 år
Jens Dams lille spæde søn
Jens Mortensen i Bjertrup 77 år
Peder Ovesens hustru 29 år
gl Jens Madsen af Bjertrup 75 år
Niels Sørensen Aarslevs søn 6 år
Hans Rasmussens hustru 30 år
Poul Nielsens datter 7 år
Fol. 239
Niels Dams spæde barn
Johan Christian 78 år
Jens Brun skoleholders datter 2 ½ år
? Sørensens spædbarn af Dørup
Søren Olufsens barn af Blegind
Rasmus Jensens hustru af Blegind 58 år

1770
ungkarl Mads Jacobsen af Bjertrup 23 år
Niels Rasmussens hustru af Blegind Overballe, som i 26 år har haft rørelse 64 år
Thomas Nielsens dødfødte tvilling datter
Olle Nielsens liden datter
Michel Spillemands mor af Bjertrup
sr Rothauses kæreste 83 år
den fattige Jens Aarslev
Niels Aarslevs spæde barn
Peder Jensens spæde barn i Blegind 17 uger
Peder Vorgaard min avlskarl 32 år
Peder Jensens hustru af Blegind 27 år
Peder Ovesens moder 78 år
Rasmus Jensen skrædders lidet barn 2 år
Michel Smed af Bjertrup hans dødfødte pigebarn
Peder Espensens datter Anne af Hørning 8 år
Niels Leths hustru af Hørning 30 år
Niels Leth af Hørning spæde søn 9 uger
Otte hyrdes hustru Sidsel Kolds af Blegind 61 år

1771
Fol. 239b
Peder Envoldsens søn af Bjertrup
Niels Espensens søn af Hørning 31 uger
Anne Nielsdatters uægte barn af Bjertrup 1 år
Bereth Mortensdatters uægte barn af Fregerslev 18 dage
Rasmus Jensen af Blegind 75 år
Michel Beck af Dørup 51 år
Peder Laasbys spæde datter ¾ år
en omløbende betler gl udlevet ungkarl Christen True af Sjelle, som døde hos Knud Poulsen i Hørning, hans alder ej vides
Anders Clausen af Dørup 64 år
Bonde Rasmuses spæde søn 5 uger
Anne Christensdatter en fremmed fattig pige 40 år
Morten Søgaard af Hørning hans spæde søn Rasmus 14 uger
sl Hanrik Johansens enke af Hørning 71 ½ år
Peder Østerbys vanføre barn 3 år
Hans Simonsen 71 år og søn Simon 18 år
Jens Rasmussen Kold ungkarl 26 år af Blegind
Niels OLufsen i Hørning 78 år
Søren Rasmussen af Dørup 65 år
Peder Jensen af Fregerslev bondegård 50 år

1772
Chr Lindows spæde datter 5 dage
Poul Rasmussens hustru af Bjertrup
Hans Løjenkærs datter Anne 5 ½ år
skomageren Laurids Christensen af Hørning 70 år
Hans Løjenkærs datter Else 6 ½ år
Albret Madsens fattige søster Maren 40 år
Jørgen Knudsens fattige søn af Gram, som døde hos Niels Hjulmand i Hørning 24 År
Fol. 240
almisselem Mette Villumsdatter af Blegind 70 år
kusk Jacobs liden datter af Bjertrup 1 ½ år
Hans Peder Samuels spæde barn 3 uger
Morten Michelsens liden datter Anne 28 uger
Søren Sørensens liden datter af Bjertrup 6 uger
Bonde Michel af Hørning 32 år
Hans Rasmussen af Blegind 66 år
Sidsel Pinds 90 år af Hørning
Peder Mortensens pige Anne Pedersdatter 18 år
Det barn Marcus Rasmus Skrædder af Bjertrup aflivede, som er Jørgen Basses søn af Skårup, hvis lig siden drabsdagen havde ståer i åben grav, 4 år
Poul Mortensen af Hørning 68 år
Michel Smeds hustru af barnsnød Blegind 32 år

1773
fattige enke Johanne Vorgaard i Blegind 74 år
Peder Espensens spæde barn af Hørning 16 uger
afskediget korporal Søren Frandsen døde i præsteenkeboligen 72 år
Christopher Chrsitophersen af Hørning 47 år?
Morten Michelsens søn af Hørning 11 år
Hans Mortensens søn af Hørning 3 år
Michel Spillemands søn af Hørning 10 år
Fol. 240b
Niels Leths lille datter af Hørning ¾ år
Albret Madsens lille søn Svend 1 ½ år
hølesmed H P Bæks søn Simon 12 år
Hans P Bæks datter Anne ¾ år
hyrdens barn af Bjertrup
Niels Aarslevs barn af Blegind Rasmus 2 ¾ år
Peder Espensens lille datter Maren 3 ¼ år
Jens Rasmussens søn Peder af Dørup 8 år
Poul Sørensens lille datter Maren af Blegind 1¼ år
Morten Pedersens datter af Hørning 8 år
Knud Simonsens hustru af Blegind 63 år
Niels Hjulmand i Hørning 6 ? år
Anne Michelsdatters liden datter af Hørning 3 år
gl Erik Mortensen af Hørning 78 år
smed Johan Peder Bæks datter Engel Maria af Dørup 15 ½ år
Bonde Rasmuses liden spæde datter af Blegind 6 dage
Peder Østerbys liden datter 8 år
Hans Christiansens nyfødte barn af Bjertrup
N Dues liden datter af Hørning 3 år
Balle Michel af Blegind 40 år
Morten Michelsens barn af Hørning 5 år
Peder Nielsen husmands datter af Hørning 5 år
Christian Lindows hustru af Blegind 38 år
hyrden Laurids Christensen af Blegind 54 år
Rasmus Pedersens liden søn Morten 1¼ år af Hørning
Søren Leths datter Anne af Blegind 2o år
Olle Jensen i Blegind 67 år 2 mdr
Søren Leth i Blegind 46 år
Poul Rasmussens spæde søn af Bjertrup 14 dage
min fromme sl datter Marie Elisabet 20 år
Sall Peders lille datter Karen 18 uger
Thomas Nielsen af Blegind 51 år
min anden sl datter Marianne 22 år
Hans Sørensens nyfødte udøbte barn af Dørup

1774
Fol. 241
Morten Pedersens spæde tvilling datter af Hørning 3 uger
Niels Espensens moder Johanne Pedersdatter 70 år
det vanvittige hospitalslem Maren Rasmusdatter af Blegind 92 år
Morten Pedersens tvilling søn af Hørning 12 uger
Rasmus Iversens hustru Bodel Jørgensdatter af Hørning 53 år 8 mdr
smedens dødfødte barn af Hørning
Poul Rasmussens spæde søn af Bjertrup
Joen Møllers lidet pigebarn af Dørup 13
Rasmus Jensen Hjulmand af Blegind 62 år
enken gl Kirsten Iversdatter af Hørning 96 år
den i mange år af kræft fattige enke sengeliggende Sidsel Jensdatter, Jacob Kusks enke af Bjertrup 56 år
sl Søren Leths enke af Blegind 51 år 2 mdr, syg i 12 år
Olle Kohes søn Niels 13 år

1775
Rasmus Fries den gl smed og sengeliggende almisselem af Blegind 63 år
Bonde Rasmusses liden søn ¾ år
Kusk Jacob hans hustru af Bjertrup 33 år
anneksbonden Morten Søgaards tvillingedøtre Anne og Mette 8 dage
Peder Envoldsen i Bjertrup 48 år
Rasmus Friis smeds fattige enke byens almisselem Maren 62 år
Maren Nielsdatter en fattig rytterenke af Blegind 51
Peder Laasbys unge søn Søren af Blegind 11 år
Niels Dues hustru af Hørning 40 år
den fattige Morten Michelsen af Bjertrup 40 år
Hans Berentsens dødfødte søn af Hørning

1776
Fol. 241b
Rasmus Pedersens gl svigermoder Johanne Jørgensdatter af Hørning 63 år
Rasmus Kattrups hustru af Bjertrup 51 år
Niels Rasmussens hustru Dorthe Henriksdatter af Dørup 51 år
et fattigt pigebarn hos Christen Jensen i Bjertrup 14 år
hr Mogens liden søn Peder af Bjertrup 16 uger
anneksbonde Bonde Rasmus af Hørning 68 år
Bonde Rasmus lidet spæde søn Rasmus af Blegind 5 dage
Kusk Jacobs datter af Bjertrup 4 år 5 mdr
Søren Jensens spæde søn Jens af Fregerslev ½ år

1777
Peder Rytters søn Bertel af Hørning, død af et bøsseskud, som gik igennem hans mund og hovedet 20 år
skoleholders liden datter Anne Sofie af Hørning 2 år 2 mdr 2 uger 5 dage
Hans Christians spæde søn af Bjertrup kaldet Rasmus
sl Niels Olufsens enke Maren Rasmusdatter af Hørning 85 år
Peder ? lidet pigebarn af Bjertrup 3 år
gl sl Jens af Blegind 75 år
hyrden Christen Michelsens søn Peder Nielsen af Fregerslev 28 år
Mads Madsens gl moder enke 78 år af Hørning
Niels Rasmussens dødfødte datter af Dørup
Hans Thomsens søn af Fregerslev 18 år
? ? Poulsen Bildsøe 68 år
Jens Jespersens dødfødte søn
Jens Rasmussens svigermoder af Dørup 94 år
Peder Jensen af Blegind bondegård lægdsmand 47 år
fattige Karen Danielsdatter hendes datter af Bjertrup 8 år

1778
Niels Sørensens hustru af Bjertrup 60 år
Poul Rasmussens datter Kirsten af Hørning 3 uger
Rasmus Pedersens ??
Peder ? hustru af Hørning 62 år
Jacob Jacobsens i Bjertrup søn Jacob 2 år
Fol. 242
Rasmus Nielsen af Blegind 43 år
en fattig enke Maren Sørensdatter af Bjertrup 83 år
Niels Pedersens hustru af Hørning 23 år
Bonde Rasmus datter af Blegind 3 uger
Peder Espensens datter Maren af Hørning 4 ¼ år
Hans Løjenkærsdatter Mette af Blegind 10 dage
Jørgen Olufsens søn Oluf
Niels Pedersens søn Peder af Hørning 17 uger
Niels Espensens datter Kirsten 14 år
kromanden Rasmus Poulsens hustru Anne Andersdatter af Hørning 75 år

1779
Hans Sørensen i Dørup anden tvilling søn som var hjemdøbt MIchel
Hans Løjenkærs søn Christen 1 ½ år
omløbende betlers spæde barn 10 uger, kaldt Marie Dorthe og døde hos Morten Eriksen i Hørning
Morten Søgaards eneste søn Peder af Hørning 10 år
Poul Rasmussens søn Søren af Bjertrup 1 år
Anders Eriksens hustru af Blegind 29 år
Jens Dams søn af Bjertrup 2 år
Jens Labans søn af Blegind 2 år
Søren Skrædders datters Johanne fra Christiania i Norge men døbt i Hørning 1 ¾ år
Poul Mortensen af Hørning 46 år
Maren Rasmusdatter i Blegind, døde i barselsseng og var besovet af Mads Michelsen 24 år
Fol. 242b
Jens Grenaas datter Anne Cathrine 14 år
Morten Weys i Hørning 68 år
Michel Hansens datter Anne Kirstine af Blegind ½ år
omløbende fattig ? Jørgen 50 år
Karen Olufsdatter tjenende enken i Overballe 28 år
Anders Østerbys datter af Blegind 10 uger
Dørup møllers datter Anne Marie Pedersdatter ½ år
Jørgen Olufsens dødfødte søn af Blegind enkebolig
Peder Svogers ? unge søn af Hørning 8 år
Oluf Vorgaards datter 17 uger
Søren Basse skrædders datter af Hørning 4 år
Søren Basses ældste datter af Hørning 8 år
Michel ? hustrus datter af Hørning 5 år
Peder Mortensens søn af Hørning 1 år
Peder Snedkers af Bjertrup datter 8 uger
Søren Pedersens spæde datter hjemdøbt 12 dage
Peder Rasmussens hustru af Blegind Maren Jensdatter 58 år
? ? hustru Maren Rasmusdatter af Fregerslev 68 år
Niels Rasmussens søn Henrik af Dørup 24 år
Niels Leths datter af Hørning Apelone 5 år
sl Jens Mortensens hustru Anne Pedersdatter af Bjertrup 62 år
Hans Sørensen af Dørup søn Rasmus 10 mdr

1780
gl omvandrende betlet, som ingen her kendte og døde hos Maren Jensdatter i Dørup, siges fra Grundfør
sl Søren Skrædders enke af Hørning 68 år
Las Sørensen af Dørup 76 år
Niels Due af Hørning 65 år
Christen Poulsen husmand af Blegind 42 år
Anders Andersens hustru af Fregerslev 30 år
Ole Kohes hustru af Blegind 56 år
Olle Kohes i Blegind søn Søren 22 år
Lille møller Peder Møllers spæde søn 3 uger
Rasmus Iversen af Hørning 69 år
Peder Pedersen husmand i Hørning spæde søn 3 dage død straks efter sin hjemdåb af jordemoderen
Knud Jacobsens i Bjertrup spæde søn 13 dage
Fol. 243
sl hr Worsø forhen sognepræst i Blegind og Hørning menigheder og provst over Hjelmslev herred 69 år
Christen Vinter i Hørning 78 år 5 mdr
Anders Eriksens hustru i Blegind 23 år 2 uger
Anders Andersens søn i Fregerslev 7 mdr 1 uge 3 dage
Poul Snedkers søn i Hørning 12 dage
Niels Bertelsen i Bjertrup en søn 1 år 6 mdr 3 uger

1781
Hans Rasmussens søn i Blegind 10 uger
Knud Nielsen Dues hustru i Hørning 32 ½ år
Knud Nielsen Due i Hørning en datter 2 år 2 mdr
? Pedersen i Hørning 29 ¼ år
betleres Jørgen Olufsen fra Randers et dødfødt barn i Hørning
Peder Nielsen i Hørning en datter 5 ?
Rasmus Kattrup i Bjertrup 68 år 4 mdr
Niels Leths søn Daniel i Fregerslev 29 år 6 mdr
Hans Sørensens søn i Dørup 1 dag
Niels Rasmussens søn i Dørup 2 år
Niels Leths datter i Hørning 2 år 4 mdr
Fol. 243b
Peder Nielsens hustru i Hørning 69 år 2 mdr
Peder Ovesen i Blegind ? et dødfødt barn
Anders Eriksens søn i Blegind 6 uger
Poul Snedker i Hørning et dødfødt barn

1782
Hans Rasmussens hustru i Blegind 42 år 2 mdr
Niels Pedersen Skrædder i Hørning en søn 5 uger
Erik Smeds datter i Blegind 10 uger
Poul Nielsen i Hørning en søn 10 dage
Peder Rasmussen Laasby i Blegind 54 år
Anders Clausens enke i Dørup 75 år
Niels Jensen i Blegind en søn 9 dage
Anders Eriksens hustru i Blegind 26 år 2 mdr
Anders Kolds i Blegind søn Rasmus 3 år
Niels Pedersen gørtler i Hørning 70 år
Johan Jensen Vendelbos hustru i Hørning 34 år 3 mdr
Peder Nielsens søn i Hørning 15 dage
Fol. 244
Niels Nielsen gårdmand i Hørning 47 år
betler fra Århus døde i Dørup, nemlig Marie Cathrine Hansdatter 51 år
Knud Due i Hørning 32 år
Hans Berentsens søn Morten i Hørning 5 uger

1783
? Johansen begravet i Hørning 35 ¼ år
Søren Willumsens datters barn af Blegind 2 år
Søren Jensen i Fregerslev stenhus 50 år
Niels ? datter i Blegind 4 år
Jens Sørensen Grenaa 66 år
Knud Pedersens kone i Hørning 66 år
? ? datter i Fregerslev 19 år
Birgitte Christensdatter i Blegind 23 år
Poul Rasmussens søn i Bjertrup 8 år
Anders Eriksens dødfødte barn
Hans Rasmussens datter 11 uger
Fol. 244b
Johan Jensen i Hørning en datter 10 uger

1784
enken Anne Pedersdatter jordemoder i Hørning 56 år ringere 2 mdr
Morten Jensens hustru i Dørup 31 år 2 mdr 2 uger
gl ? ? i Hørning 57 år
Tomas Jacobsen i Blegind 94 år
Morten Jensen i Dørup et dødfødt barn 3 dage
Niels Schou i Hørning en datter 16 år 12 uger
Rasmus Sørensens hustru i Hørning 69 år 2 mdr 1 uge
Peder Kold i Hørning 27 år
Søren Jensen i blegind en søn 10 år 8 mdr 4 dage
Jens Poulsen i Dørup 51 år 3 mdr 3 uger
Henrik Weys i Hørning en datter 1 år 7 mdr
Niels Leth i Fregerslev 84 år
Søren Christensen i Hørning 25 år 4 mdr 5 dage
Jens Pedersen i Skovslund en søn 10 dage
Fol. 245
Poul Snedkers hustru i Hørning 36 år 2 mdr
sl Peder Jensens datter Maren Pedersdatter i Blegind 19 år 5 mdr 1 uge

1785
Michel Jørgensens steddatter i Hørning 31 år 7 mdr 6 dage
Jens Nielsen i Hørning 40 år 5 mdr 5 dage
Anders Eriksen et dødfødt barn
urmageren en søn 10 år
smeden i Blegind en søn 2 år 1 md 1 uge 4 dage
Poul Knudsen i Hørning en søn 4 uger 4 dage
Peder Ovesen i Blegind 63 år 4 mdr 2 dae
Morten Michelsen i Blegind 43 år nogle uger
Clara Carlenberg i Hørning 71 år 1 md 1 uge
Niels Espensen i Hørning 46 år nogle uger
Peder Nielsens hustru i Hørning 45 år
Søren Michelsen i Hørning 28 år 6 mdr
Peder Illerup i Fregerslev en datter 15 dage
Fol.245b
Mette Løjenkær i Blegind 84 år 6 mdr
? ? en datter i Hørning 24 år 7 dage
Poul Snedker i Hørning en søn 2 år
? Hansens hustru i Blegind 32 år 4 uger
Niels Jensens hustru i Hørning 27 år 14 dage
Anders Sørensens hustru i Blegind 66 år 7 mdr
Rasmus Sørensen i Hørning en søn 7 uger 3 dage
Peder Andersen i Blegind 26 år
Niels Leth i Hørning en datter 2 år 3 uger
Hans Løjenkær i Blegind 53 år 4 mdr
Rasmus Pedersen i Hørning 39 år 2 uger
sl Peder Andersens enke i Blegind en søn 8 mdr 4 dage

1786
Jens Jensen i Blegind en søn 1 år 2 mdr
Hans Perendsen i Hørning en datter 2 mdr 1 uge
Jacob Sørensen i Bjertrup en datter 17år 4 dage
Fol. 246
enken Else Nielsdatter i Blegind 72 år
Søren Espensen i Hørning 69 år 7 mdr
Christian Knudsen i Bjertrup 57 år
enken Maren Danielsdatter i Fregerslev 58 år 3 mdr
Johanne Ovesdatter i Blegind 40 år 3 uger
Christen Lauesen i Fregerslev en søn 2 år 4 mdr
Søren Baads ? i Hørning en datter 13 år 9 mdr
Johan Høgs i Blegind 78 år
Niels Pedersen i Hørning en søn 12 dage
Poul Knudsen i Hørning en søn dødfødt
Niels Leth i Hørning en søn 1 år 3 mdr
Niels Leth i Blegind en søn 3 mdr 5 dage
Lauest Nielsen i Bjertrup en datter 6 år
Lauest Rasmussen i Blegind en søn 4 år 1 md 3 uger
Hans Sørensen i Dørup en søn 2 år
Hans Sørensen i Dørup en søn 5 mdr 3 uger
Anders Eriksen i Blegind et dødfødt barn
Christian Kolds hustru i Hørning 63 år 3 uger
Fol. 246b
Søren Leth i Blegind 21 år 2 mdr 2 uger
Jens Jensens hustru i Fregerslev 59 år
Jacob Jacobsen i Bjertrup en datter 2 år
Rasmus Poulsen i Hørning 22 år
Jacob Sørensen i Bjertrup 72 år

1787
Jacob Lauersen i Hørning en datter 5 uger
Niels Pedersen i Hørning en datter 2 uger 2 dage
Peder Leth i Hørning en søn 5 dage
Jens Jensen i Bjertrup 57 år
Peder Nielsen i Hørning en datter 11 år 8 mdr
Niels Leth i Hørning 53 år 2 uger
Jens Rasmussens hustru i Dørup 65 år 4 dage
Niels Leth i Blegind en datter 7 år 11 mdr
Sejer Jensen i Blegind 59 år 6 mdr
Maren Andersdatter i Hørning en søn 12 mdr
Niels Adslev i Blegind en søn 23 år 6 mdr
Niels Leth i Blegind en søn 4 år
Peder Ovesen i Blegind 63 år 4 dage

1788
Poul Knudsen i Hørning en søn 10 mdr og nogle dage
Fol. 247
Olle Skoug en datter 3 uger
Johan Smed i Blegind 72 år
Niels Pedersen i Hørning en søn 9 dage
Peder Johansen i Blegind en datter 3 uger
Jesper Jensen i Blegind 52 år
Peder Jensen Gram i Hørning 28 år 5 uger
smeden i Hørning en datter 19 år 11 uger
Niels Albeck i Hørning en søn 5 mdr
hyrden i Bjertrup en søn 3 ½ år
Peder Leth i Blegind en datter 2 mdr
Peder Andersen i Hørning 77 år 2 uger
Christen Sørensen i Blegind et dødfødt barn
Sall Peders søn i Blegind 23 år 2 mdr
Niels Skrædder i Hørning 39 år 8 mdr
Jens Tomasen i Bjertrup 71 år

1789
Niels Rasmussen i Dørup en søn 31 år 1 md 3 uger
Niels Leth i Blegind 41 år 4 mdr
degnen Niels Albecks moder 66 år
Kram ? enke en datter 4 år
Anders Eriksen i Blegind en dødfødt pige
Anders Østerby i Blegind en søn 10 dage
Søren Møller i Blegind en datter 10 år
Fol. 247b
Niels Lauesen i Hørning et dødfødt barn
Morten Eriksens hustru i Hørning 53 år 3 mdr
Anne Sejersdatter i Blegind 64 år 4 mdr
Laust Leth i Hørning 22 år
Rasmus Christensen i Fregerslev en søn 7 mdr 5 dage

1790
? Bech i Fregerslev 31 år 1 md
provstinde Worsø i Blegind 75 år
Jens Adstrup i Blegint et dødfødt pigebarn
Jesper Jensen i Blegind en datter 2 år
Birgithe Rasmusdatter i Fregerslev 61 år 3 uger
Anders Jensen i Fregerslev 98 år
Christian Kold i Hørning et dødfødt pigebarn
Søren Olufsens hustru i Hørning 34 år
Anders Eriksen i Blegind et dødfødt barn
Rasmus Jensens hustru i Dørup 28 år
Anne Pedersdatter i Hørning 80 år
Maren Olufsdatter i Blegind 34 år
Poul Knudsen i Hørning et dødfødt drengebarn
Fol. 248
Niels Schous hustru i Skovsgård 61 år
sognepræsten hr Becks kone 40 år
sl Johan Smeds enke i Blegind 72 år
Jens Poulsen gårdmand i Blegind 70 år 5 mdr
Erik Smeds søn i Blegind 5 mdr 2 uger
Søren Møllers søn OLuf 20 år
Christian Lindows søn Poul i Blegind 20 år
Oluf ? datter 4 år
Hans Berentsens 2 tvillinger det ene 19 uger og det andet 12 dage

1791
en betler i Hørning
Michel Jørgensens hustru i Hørning 67 år
? ? ? 32 år
Hans Basse af Blegind en søn 8 uger
Dam Jenses hustru i Hørning 70 år
Albret Madsen i Blegind 75 år
Niels Lauesen i Hørning en datter 7 uger
Niels Bertelsens hustru i Bjertrup 37 år og en datter 7 mdr
Søren Albretsen i Blegind en søn 8 ?
Fol. 248b
Michel Pedersen i Hørning en søn 7 uger
enken Marie Pedersdatter i Blegind bondegård 64 år
Anders Pedersen i Blegind 40 år
Peder Johansens svigermoder i Blegind Anne Jensdatter 60 år
sr Rothaus hustru i Bodel mølle Marie Randulf Sandorph 56 år
Rasmus Søgaard i Fregerslev en søn 8 mdr

1792
Niels Holm i Hørning en datter 5 mdr
Michel Helle i Hørning en søn 24 år
Jesper Tomesen i Dørup mølle en læredreng knust ? ved møllehjulet ? Engelbret Nielsen 19 år
Niels Gram i Hørning en søn 10 mdr
Christen Basse i Fregerslev 75 år
smedens hustru i Hørning 60 år
Christian Kolds hustru i Hørning 39 år
Niels Hyrdes hustru i Bjertrup 60 år
Poul Knudsen i Hørning ? ?
Hans Møller i Blegind 63 år
Niels Sørensen i Blegind 73 år
sognepræst hr Peder Oluf Bech i Blegind 65 år
Niels Gram i Hørning en søn 2 uger
Søren Møller i Blegind 60 år
Morten Eriksen i Hørning en søn 17 år
Poul Knudsens datter i Hørning død i fødselen
Fol. 249
Rasmus Basse af Fregerslev datter Anne Kirstine
Jacob Jacobsen og hustru Birgitte Jensdatter i Bjertrup 3 mdr 2 uger
sr Rothaus søn 2 mdr

Top

Forside

Opdateret d. 22-2-05 c