s
Ingers Hjemmeside

Stikord til

Blegind og Hørning kirkebog C 387-1

1659-85
1702-21
Døbte 1739-92
Copulerede 1739-92
Begravede 1739-92
1792-1814

1702
Fol. 71b
døbt i Blegind Maren Nielsdatters uægte barn ? , barnefader korporal Gotlob Kock
begr Niels Andersens kones søster i Bjertrup 44 år
fremstillet til dåben i Hørning Frands Jensens barn Anne
Fol. 72
publ absol i Blegind Maren Jensdatter, barnefader en norsk karl Matias
begr en ungkarl af Fregerslev Michel Søgaard
døbt Morten Jensens barn i Bjertrup Karen
døbt i Hørning degnens Kirsten
Fol. 72b
døbt i Hørning Mads Rasmussens barn Sidsel
døbt i Hørning Niels Leths barn Rasmus
døbt i Hørning Poul Brahms barn Birgitte
begr i Hørning Rasmus Nørgaards hustru 72 år
døbt i Blegind Peder Sadelmagers barn Anne
døbt i Blegind Mogens Andersens barn Anders
copul i Hørning kirke Jens Lassen og Anne ? af Bjertrup
Fol. 73
begravet i Hørning ? ? dødfødte barn i Dørup
døbt i Blegind Knud Iversens barn Jens
begr i Blegind Christen Trompeters barn
begr Niels Leths datter i Fregerslev
døbt Jens Poulsens barn i Fregerslev ?
begr i Hørning Rasmus ?
døbt i Hørning Poul Søgaards barn Rasmus
døbt i Hørning et uægte barn Else, barnefader en rytter Ditmar Arp
døbt i Hørning Rasmus Labings barn Karen
begr i Hørning Knud Jensen 45 år
Fol. 73b
døbt i Blegind Peder Sørensens barn Ove
døbt i Hørning Jens Andersens barn Kirsten
copul i Blegind Niels Rasmussen og Maren Michelsdatter
døbt Søren Mogensens barn i Fregerslev Michel
trol Jens Olufsen af Blegind og Anne Pedersdatter af Hørning
døbt i Blegind Niels Rokballes barn Kirsten

1703
Fol. 74
døbt i Hørning Michel Dues barn Søren
begr i Hørning Laurids Sørensen 28 år
døbt i Blegind Maren Høgs uægte barn Ove, barnefader Hans Mortensen af Ravnholt
døbt i Blegind Peder Rasmussens barn Barbara
begr i Hørning Mads Rasmussens barn 1 år
trol og copul Rasmus Jensen og Anne Nielsdatter i Hørning
døbt i Hørning Rasmus Hansens barn Hans
Fol. 74b
trol Jens Due og Kirsten Pedersdatter i Hørning
døbt i Blegind Rasmus Hansens barn Rasmus
begr i Hørning Anne Rasmusdatter 36 år
copul Jens Due og Kirsten Pedersdatter i Hørning
Niels Leths barn i Fregerslev Niels
Begr Peder Rasmussens barn Barbara 2 uger
døbt i Hørning Oluf Sørensens barn Maren
døbt i Blegind Jens Olufsens barn Maren
Fol. 75
døbt Niels Andersens barn i Bjertrup Mette
trol Jens Lauridsen af Harlev og Maren Jensdatter af Dørup
døbt Morten Jensens barn af Bjertrup ?

1704
døbt i Blegind Simon Hansens barn Knud
trol Christen Jespersen af Tolstrup og Kirsten Pedersdatter af Blegind
Fol. 75b
døbt i Blegind Rasmus Nielsens barn Niels
begr i Hørning Elias Hagensens hustru 47 år
trol Jens Nielsen i Blegind og Anne Nielsdatter
degnen Henrik Rasmussens barn Jens
begr i Hørning gamle Thomas af Bjertrup
copul Jens Lauridsen af Harlev og Maren Jensdatter af Dørup
døbt i Blegind Anne Skults uægte barn Marie, barnefader en skibskarl Christian
Fol. 76
begr i Hørning Peder Sejersen af Fregerslev 51år
døbt i Blegind Jens Rasmussens barn Knud
døbt i Blegind Jens Andersens barn Anders
døbt i Blegind Sidsel Becks uægte barn Karen, barnefader Ove Olufsen i Aldrup mølle
døbt Jens Poulsens barn af Fregerslev Helle
Fol. 76b
copul Christen Jespersen af Tulstrup og Kirsten Pedersdatter af Blegind
døbt Johanne i Hørning uægte barn Anne, barnefader en karl Peder, der tjener hr Rasmus i Beder
døbt Iver Pedersens barn i Hørning Laurids
døbt i Blegind Peder Sadelmagers barn Jens
Fol. 77
copul Jens Nielsen og Anne Nielsdatter af Blegind
døbt i Hørning Rasmus Labings barn Oluf
døbt i Hørning Poul Søgaards barn Morten
døbt Rasmus Pedersens barn i Fregerslev ?
døbt i Hørning Rasmus Bondes barn Maren
Fol. 77b
copul Søren Jensen af Fregerslev og Peder Sejersens enke
døbt i Blegind Peder Rasmussens barn Rasmus

1705
døbt Jens Pedersen barn i Hørning Anne
Fol. 78
døbt i Hørning Morten Jensens barn Rasmus
begr Niels Andersens søn af Bjertrup Anders Nielsen 8 år
døbt i Hørning Søren Nielsens barn Niels
begr Aleksanders søn Christian 9 år
Fol. 78b
døbt Peder Jensens barn af Dørup Maren
begr Rasmus Thomasens børn af Bjertrup Søren 7 år og Karen 8 år
døbt i Blegind Simon Hansens barn Knud
begr i Hørning gammel Anne Thomasdatter 70 år
Fol. 79
døbt i Hørning Poul Nielsens barn Maren
døbt i Hørning Mads Rasmussens barn Jens
døbt i Blegind Peder Sørensens barnJohanne
Fol. 79b
døbt i Hørning Jens Andersens barn Jens
døbt Morten Eriksens barn af Hørning Peder
døbt i Blegind Rasmus Sørensens barn Peder

1706
Fol. 80
døbt Jens Sørensens barn af Fregerslev Søren
trol Espen Jensen af Fregerslev og Else Katrine Nielsdatter af Blegind
trol Jens Knudsen af Dørup og Anne Poulsdatter i Hørning
begr Peder Rasmussens søn Rasmus 2 år
Fol. 81b
trol Rasmus Jensen af Bjertrup og Karen Olufsdatter i Dørup
begr i Hørning Rasmus Harlevs søn Hans 2 år 20 uger 6 dage
døbt Jens Rasmussens barn i Blegind Søren
døbt i Blegind Jens Olufsens barn Oluf
Fol. 82
begr i Hørning Jens Søgaards søn Niels Jensen 17 år ringere 4 uger 4 dage
copul Rasmus Jensen af Bjertrup og Maren Sørensdatter af Dørup
begr Jens Poulsen i Dørup 60 år
begr i Blegind Knud Iversens hustru Johanne Ovesdatter 35 år
copul i Blegind Espen Jensen af Fregerslev og Else Katrine Nielsdatter af Blegind
Fol. 82b
copul i Hørning Jens Knudsen i Dørup og Anne Poulsdatter i Blegind
begr gammel Anne Jensdatter i Dørup 87 år
begr Niels Rasmussen i Dørup
døbt Mikkel Nielsens barn i Blegind Kirsten
døbt Johanne Madsdatter hos Michel Due i Hørning uægte søn Jens, barnefader dragon Peder Bjertrup
publ absol Johanne Madsdatter hos Michel Due i Hørning, barnefader dragon Peder Bjertrup
Fol. 83
døbt Niels Leths barn i Fregerslev Kirsten
publ absol Sidsel Jensdatter, barnefader dragon Niels Rasmussen i Dørup
begr i Hørning en dragon Peder Søgaard 26 år
Fol. 83b
begr i Blegind Niels Skrædders søn Peder Nielsen 20 år
trol Anders Nielsen og Karen Christensdatter af Fregerslev
døbt i Hørning Sidsel Jensdatters uægte barn Maren
trol Iver Knudsen og Kirsten Pedersdatter i Blegind
fremstillet i Blegind præstens datter tilforn inddøbt Elisabeth
Fol. 84
begr Sejer Jensens datter af Boel mølle 24 år
copul Anders Nielsen og Karen Christensdatter i Fregerslev
copul Iver Knudsen og Kirsten Pedersdatter i Blegind

1707
døbt Rasmus Jensens barn af Dørup Søren
døbt Espen Jensens barn i Fregerslev Laurids?
Fol. 84b
døbt i Blegind Rasmus Aarslevs Kirsten
begr Rasmus Espensen i Fregerslev 59 år
døbt Frands Jensens barn i Hørning Maren
begr i Blegind Kirsten Søgaard 89 år
begr i Hørning Poul Lauridsen 78 år
Fol. 85
trol Rasmus Michelsen af Århus og Kirsten Sørensdatter i Hørning
døbt Iver Knudsens barn Karen
begr i Blegind Maren Jørgensdatter 86 år
døbt Jens Poulsens barn i Fregerslev Poul
trol Søren Poulsen af Stilling og Ane Rasmusdatter i Fregerslev
copul Rasmus Michelsen af Århus og Kirsten Jespers?

1708
Fol. 85b
døbt Iver Pedersens barn i Hørning Peder
døbt i Hørning Poul Nielsens barn Inger
begr i Blegind Rasmus Knudsen 20 år
begr i Blegind Anne Pedersdatter 60 år
Fol. 86
begr Jens Pedersen af Bjertrup 72 år
døbt Rasmus Pedersens barn i Fregerslev ?
trol en karl af Mesing og Anne Jensdatter i Bjertrup
begr gl Rasmus Andersen i Fregerslev 83 år
begr i Hørning gl Rasmus Andersens hustru 74 år
Fol. 86b
døbt Hørning Jens Olufsens barn Peder
copul en karl af Mesing og Anne Jensdatter af Bjertrup
døbt i Blegind Jens Rasmussen barn Kirsten
døbt i Hørning Morten Eriksens barn Peder
Fol. 87
begr Anders Nielsen i Dørup 78 år
begr Oluf Sørensens barn i Dørup

1709
trol Anders Nielsen og Karen Christensdatter i Fregerslev
døbt Espen Rasmussens barn i Fregerslev Karen
copul Anders Nielsen og Karen Christensdatter
Fol. 87b
døbt Søren Jensens barn i Fregerslev Kirsten
begr Søren Jensens kones mor i Fregerslev 89 år
trol Michel Rasmussen i Vitved og Kirsten Knudsdatter i Dørup
døbt i Blegind Jens Andersens barn Maren
døbt Oluf Sørensens barn i Dørup Anne
trol Villum Nørgaard i Vitved og Anne Pedersdatter i Blegind
Fol. 88
døbt i Hørning Mads Rasmussens barn som straks derefter døde
døbt i Blegind Peder Rasmussens barn Jens
copul i Hørning Michel Rasmussen og Kirsten Knudsdatter
copul Villum Nørgaard i Vitved og Anne Pedersdatter i Blegind
publ absol i Hørning Sidsel Jensdatter, barnefader en dragon Niels Rasmussen

1710
døbt Peder Jensens barn i Dørup Jens
Fol. 88b
begr Poul Nielsens enke i Hørning 68 år
trol en skrædder af Harlev og Anne Olufsdatter i Fregerslev
begr Christen Ibsen i Fregerslev 54 år
døbt i Blegind Iver Knudsens barn Ellen
døbt Jens Knudsens barn i Hørning Poul
Fol. 89
copul skrædderen af Harlev og Anne Olufsdatter
begr i Hørning Mads Aleksandersens kone, som døde uforløst
døbt Jens Lauridsens barn i Dørup Niels
døbt i Blegind Anders Nielsens barn Maren
trol Michel Nielsens datter i Blegind til en karl af Balle
publ absol Kirsten Knudsdatter i Blegind, barnefader en karl Niels Jensen
begr i Hørning Johanne Pedersdatter ? 89 år
begr i Blegind Rasmus Hyrde 70 år
Fol. 89b
trol Peder Møller og Anne Rasmusdatter i Blegind
copul Niels Rasmussen af Balle og Maren Michelsdatter af Blegind
copul Peder Møller af Fruering og Anne Rasmusdatter i Blegind
begr i Blegind Maren Nielsdatter Kolt 74 år

1711
døbt i Hørning Henrik Rasmussens barn Johanne
publ absol Peder Olufsens datter Karen ?, barnefader en rytter Adam
døbt i Blegind Jens Rasmussens barn Anne
begr Jesper Møllers kone i Boel mølle Anne Pedersdatter
Fol. 90
trol Mads Michelsen af Ravnholt og Anne Sørensdatter
trol Jens Sørensen og Anne Rasmusdatter i Blegind
døbt i Hørning Iver Pedersens barn Rasmus
copul i Blegind Mads af Ravnholt og Anne Sørensdatter
døbt i Hørning Frands Jensens barn Abelone
copul Jens Sørensen og Anne Rasmusdatter
døbt i Hørning Niels Leths barn Anne
Fol. 90b
døbt i Blegind Jens Andersens barn Søren
begr i Blegind Niels Jensens kone 44 år
døbt i Hørning Morten Eriksens barn ingen navn noteret
begr Peder Mortensens kone i Dørup
begr i Blegind Søren Jensen Møller 70 år
trol Anne Pedersdatter og Jens Tygesen
begr i Blegind Anne Rasmusdatter 80 år

1712
Fol. 91
døbt i Blegind Peder Rasmussens barn Rasmus
døbt i Hørning Mads Rasmussens barn Anne
trol Jens Troelsen og hans fæstemø i Fregerslev
begr Espen Rasmussens mor i Fregerslev
begr i Hørning degnen Henrik Rasmussens datter 2 år
copul Jens Troelsen og hans kone i Fregerslev
døbt Peder Jensens barn i Dørup Karen
Fol. 91b
begr i Hørning Rasmus Jensen 68 år
begr i Blegind Peder Knudsens barn Knud 4 mdr
døbt Rasmus Jensens barn i Dørup Jens
trol i Hørning Poul Knudsen og Edel Rasmusdatter

1713
begravet Iver Pedersen i Hørning 52 år
døbt Rasmus Rasmussens barn i Hørning Peder
begr i Hørning Rasmus Pedersen i anneksgården 57 år
Fol. 92
døbt Jens Poulsen i Fregerslev Anne
copul Poul Knudsen og Edel Rasmusdatter i Hørning
begr Niels Sejersen af Boel mølle 25 år
trol Peder Mortensen og Sidsel Jensdatter i Dørup
døbt Anders Nielsens barn i Blegind Maren
trol Poul Jensen og Karen Knudsdatter i Dørup
døbt i Blegind Jens Andersens barn Mads
døbt i Hørning sl Iver Knudsens barn Iver
Fol. 92b
begr Iver Pedersens kone i Hørning 42 år
copul Peder Mortensen og Sidsel Jensdatter i Dørup
copul Poul Jensen og Karen Knudsdatter i Dørup
begr i Hørning Jens Knudsens kones mor 83 år
trol Rasmus Nielsen og Maren Rasmusdatter i anneksgården
døbt i Blegind Jens Sørensens barn Søren

1714
begr i Hørning Niels Mortensen 88 år
døbt Niels Jensens barn i Blegind Malene
Fol. 93
trol Jens Knudsen i Hørning og Karen Pedersdatter i Bjertrup
døbt i Hørning Niels Leths barn Niels
copul Jens Knudsen i Hørning og Karen Pedersdatter
begr Rasmus Pedersen Nørgaard i Fregerslev 84 år
døbt Morten Rasmussens barn i Hørning Peder
døbt Rasmus Hansens barn i Hørning Niels
trol en karl af Ravnholt og Mogens Andersens datter af Blegind
Fol. 93b
døbt Oluf Sørensens barn i Dørup Maren
begr i Hørning Jens Jensen Kejser 94 år
begr Knud Michelsen i Dørup 64 år
døbt Jens Lauridsens barn i Dørup Laurids
copul Laurids Rasmussen og Maren Mogensdatter af Blegind
begr Peder Mortensen i Dørup 52 år
døbt i Blegind kirke Iver Knudsens barn kaldet efter min salige kone Drude Mette
Fol. 94
trol Peder Matiasen og Anne Nielsdatter

1715
døbt Peder Dues barn i Boel mølle Kirsten
copul Peder Matiasen og Anne Nielsdatter
begr Sejer Jensen i Boel mølle, som af våde druknede i mølledammen
døbt i Blegind Jens Sørensens barn Rasmus
trol Niels Rasmussen i Gram og Sidsel Rasmusdatter af Hørning
døbt i Hørning Marstellers ? barn Aleksander
Fol. 94b
begr i Blegind Jens Sørensens barn 4 uger
døbt Jens Knudsens barn i Hørning Knud
begr Jens Poulsen af Fregerslev 63 år
begr Jens Michelsen af Hørning 52 år
døbt i Hørning Poul Knudsens barn Rasmus
trol Peder Jensen og Anne Nielsdatter i Dørup
døbt i Blegind Niels Jensens barn Anne Kirstine
Fol. 95
copul Peder Jensen og Anne Nielsdatter i Dørup
begr Jens Pedersen af Bjertrup 62 år
begr Rasmus Pedersen i Fregerslev 60 år

1716
trol Svend Johansen og Kirsten Knudsdatter i Blegind
døbt Rasmus Jensens barn i Dørup Karen
Fol. 95b
copul i Blegind Svend Johansen og Kirsten Knudsdatter
døbt i Blegind kirke Jens Sørensens barn Anne
begr i Blegind Jens Sørensens kone og barn
døbt i Søren Jensens barn i Fregerslev Jens
Fol. 96
begr Peder Mortensen af Dørup 42 år
begr Niels Andersen af Bjertrup 58 år
begr Troels Madsens kone af Fregerslev 72 år

1717
døbt i Blegind Svend Johansens barn Johanne
begr i Blegind en soldat Michel Jensen 33 år
Fol. 96b
døbt Rasmus Hansens barn i Hørning Niels
døbt Otte Johansens barn i Hørning Johanne
begr Espen Rasmussen i Fregerslev 44 år
døbt i Blegind Peder Rasmussens barn Rasmus
Fol. 97
publ absol Maren Pedersdatter i Hørning, barnefader en kyrasser Peder Restorf
døbt i Hørning Maren Pedersdatters uægte barn Peder, barnefader en kyrasser Peder Restorf
begr i Hørning Anne Christensdatter, som døde i barnsnød og blev ej forløst
begr i Hørning Maren Pedersdatters uægte barn Peder 3 mdr
trol Søren Rasmussen Kock og Karen Iversdatter af Hørning
begr Jens Andersens mor i Blegind Anne Rasmusdatter 80 år
1718
Fol. 97b
begr Oluf Poulsens kone i Fregerslev 72 år
trol Søren Pedersen og Johanne Jensdatter i Blegind
begr Søren Mogensens kone i Fregerslev 64 år
copul Søren Rasmussen og Karen Iversdatter i Hørning
fremstillet for dåben Michel Sørensens barn i Hørning Keld?
copul Søren Pedersen og Johanne Jensdatter, som boer nu i Bjertrup
Fol. 98
begr Søren Mogensens datter af Fregerslev, som blev dødslaget af et træ i Nygård skov 17 år
fremstillet for dåben i Blegind Jens Olufsens barn Anne
fremstillet for dåben i Hørning Rasmus Pedersens barn Kirsten
trol Jens Madsen i Bjertrup og Jøllen Nielsdatter
begr Peder Jensen af Dørup 44 år
Fol. 98b
copul Jens Madsen og Jøllen Nielsdatter i Bjertrup
fremstillet for dåben Christen Mikchelsens barn i Hørning Michel
trol Niels Brahm og Peder Jensens enke i Dørup

1719
fremstillet for dåben Poul Jensens barn i Dørup Knud
copul i Hørning Niels Brahm og sin hustru
fol. 99
døbt i Blegind Jens Sørensens barn Jesper
trol Rasmus Sørensen af Lillering og Anne Jensdatter af Dørup
fremstillet for dåben Rasmus Christensens barn i Fregerslev Voldborg
begr Rasmus Nielsens kone i Dørup 86 år
trol Poul Madsen i Jeksen og Kirsten Mortensdatter i Blegind
Fol. 99b
trol Jørgen Sørensen af Fregerslev og Kirsten Sørensdatter i Blegind
fremstillet for dåben Søren Pedersens barn i Bjertrup jens
copul Rasmus Sørensen af Lillering og Anne Jensdatter i Dørup
begr Espen Jensens mor i Hørning 63 år
døbt i Hørning Espen Jensens barn Jens
Fol. 100
begr i Blegind en fattig gammel kvinde Kirsten Rasmusdatter
fremstillet for dåben i Hørning Otte Johansens barn Simon
døbt i Hørning Niels Olufsens barn Oluf
copul Poul Madsen af Jeksen og Kirsten Mortensdatter i Blegind
copul i Blegind Jørgen Sørensen og Kirsten Sørensdatter
Fol. 100b
døbt Jens Madsens barn i Bjertrup Mads
døbt Jens Sørensens barn i Fregerslev Voldborg
begr Peder Olufsens kone i Hørning 64 år

1720
døbt Thomas Rasmussens barn i Bjertrup Anne
trol Anders Olufsen i Hørning og Anne Mortensdatter i Blegind
fremstillet for dåben Jørgen Sørensens barn i Lillemølle Søren
begr Knud Michelsens enke i Dørup 66 år
begr Peder Matiasens barn i Blegind 3 år
Fol. 101b
fremstillet for dåben Gothart Møllers barn i Boel mølle Frederil
begr i Hørning Mogens Andersen i Blegind 62 år
trol Sejer Pedersen en kyrasser af oberst Wests kompagni og Mette Guldbrandsdatter en norsk pige
copul i Blegind Peder Olufsen og Anne Mortensdatter
copul i Hørning kyrasser Sejer Pedersen og Mette Guldbrandsdatter
Fol. 102
fremstillet for dåben Jørgen Basses barn i Blegind Søren
begr i Blegind Mette Nielsdatter 58 år
trol degnen til Adslev og Mesing menigheder og Gotharts datter i Boel mølle

1721
trol Henrik Johansen og Birgitte Poulsdatter i Hørning
copul Mogens Nielsen degn til Adslev og annekser og Gothart Møllers datter
Fol. 102b
døbt Laurids Rasmussens barn i Fregerslev Kirsten
begr inspektørens barn i Hørning Lene Anne 1½ år
begr i Hørning Jens Knudsens søn Knud 9 år
begr Otto Johansens barn i Hørning Johanne 6 år
copul i Hørning Henrik Johansen og Birgitte Poulsdatter
begr i Blegind Peder Sørensen 64 år
Fol. 103
begr Jens Knudsens 2 børn i Hørning Jens Jensen og Maren Jensdatter
fremstillet for dåben Peder Olufsens barn i Hørning Oluf
begr i Hørning Maren Poulsdatter 74 år
begr i Hørning Otte Johansens anden søn Jens Ottesen
døbt i Hørning et uægte barn Christian, barnefader en ridefoged Søren Sørensen, som var udrejst af landet med sin husbond
Fol. 103b
døbt Rasmus Nielsens barn i Dørup Niels
begr Jens Andersens søn i Blegind kirkegård 8 år

Ingenting noteret mellem 1721 - 1739

Top

Forside

Opdateret d. 17-11-04 c