s
Ingers Hjemmeside

Stikord til

Blegind og Hørning kirkebog C 387-1

1659-1685
1702-21
Døbte 1739-92
Copulerede 1739-92
Begravede 1739-92
1792-1814

1739
Fol. 204
copul enken Anne Knudsdatter Faartoft af Bodel mølle og sr Bertel Henriksen Fischer af Harlev mølle
copul rytter Oluf Pedersen og pige Anne Jensdatter af Bjertrup
copul Michel Rasmussen og Anne Kirstine Nielsdatter af Blegind
trol sl Jens Knudsens enke af Hørning og Jens Larsens søn Lars Jensen af Dørup
copul i Hørning kirke Rasmus Rasmussen og Birgitte Jørgensdatter af Vengegård
trol Knud Simonsen og Maren Pedersdatter af Blegind
copul Knud Simonsen og Maren Pedersdatter af Blegind
copul Las Jensen og sl Jens Knudsens enke af Hørning

1740
trol Laurids Rasmussen steddatter Anne Espensdatter af Fregerslev og Peder Mortensen af Hørning
trol Gert Madsen Brøndsted af Skægs mølle og min søster Anne Sofie Sørensdatter Worsø
Fol. 204b
copul Lars Rasmussen søster af Fregerslev og Peder Mortensen af Hørning
copul i Blegind Anne Sofie Sørensdatter Worsø og Gert Madsen Brøndsted af Skægs mølle i Odder sogn
trol Oluf Laban af Dørup og Sidsel Jensdatter af Fregerslev

1741
copul Oluf Laban og Sidsel Jensdatter
trol en ungkarl Rasmus Nielsen af Gram og Rasmus Jensens broderdatter af Bjertrup Maren Pedersdatter
trol hyrden Anders Hansen og enke Maren Nielsdatter Af Bjertrup
trol snedkeren Thomas Mortensen af Hørning og Poul Jensens datter Anne Poulsdatter af Dørup
trol en skrædder Rasmus Rasmussen af Låsby og Anne Rasmusdatter af Fregerslev
copul Thomas Mortensen snedker af Hørning og Poul Jensens datter Anne Poulsdatter af Dørup
trol Peder Pedersen skovfoged af Salten og Anne Madsdatter af Hørning
copul skovfogden Peder Pedersen Galten af Salten og Anne Madsdatter af Hørning
trol Rasmus Jensen og Anders Kolds datter Maren Andersdatter af Blegind
copul Rasmus Nielsen af Gram og Maren Pedersdatter af Bjertrup
trol ungkarl Rasmus Rasmussen og Kirsten Pedersdatter af Bjertrup
copul skrædderen af Låsby og Maren Rasmusdatter af Fregerslev i Låsby kirke
Fol. 205
trol Søren Jacobsen af Stilling og Volborg Rasmusdatter af Fregerslev
copul blev Rasmus Jensen og Maren Andersdatter Kold af Blegind
copul Søren Jacobsen af Stilling og Volborg Rasmusdatter af Fregerslev
trol Peder Nielsens enke Maren Jensdatter og Peder Christensen af Hørning
trol Peder Iversen og Rasmus Søgaards datter Maren Rasmusdatter af Fregerslev

1742
copul Peder Christensen og enken Maren Jensdatter
trol Laurs Iversen af Dørup og sl Peder Rasmussens datter Anne Pedersdatter af Blegind
copul Peder Iversen enkemand og Maren Rasmusdatter af Fregerslev
copul hans bror Lars Iversen af Dørup og Anne Pedersdatter af Blegind
trol Else Vorgaards og Peder Olufsen af Blegind
trol Mette Villumsdatter enke og Jens Jensen Aarslev enkemand af Blegind
copul Rasmus Rasmussen af Bering og Kirsten Pedersdatter af Bjertrup
trol Rasmus Christensen og Gertrud Michelsdatter af Fregerslev
copul Rasmus Christensen Gertrud Michelsdatter

1743
trol Jens Henrik Højrup af Skanderborg og Bodel møllers steddatter Anne Margrete Gothardsdatter
copul Jens Henrik Højrup af Skanderborg og Anne Margrete Gothardsdatter
trol Jens Due af Bjertrup og Sidsel Mortensdatter af Hørning
trolovet Morten Weys og Maren Mortensdatter af Hørning
copul Jens Aarslev og Mette Villumsdatter af Blegind
Fol. 205b
copul Jens Due af Bjertrup og Sidsel Mortensdatter af Hørning
copul Morten Weys og Maren Mortensdatter af Hørning
trol og copul Niels Mortensen og Johanne Madsdatter begge af Blegind

1744
trol Jens Jespersen soldat og Anne Michelsdatter af Blegind
trol Christen Kold og Kirsten Jensdatter af Blegind
copul Jens Jespersen og Anne Michelsdatter af Blegind
trol og copul Jacob Kusk i Hørning og Jens Madsens datter Sidsel Jensdatter af Bjertrup
trol Ole Christensen og Sidsel Kolds af Blegind
trol Peder Keldsen og Poul Knudsens datter Maren Poulsdatter af Hørning
copul Christen Kold og Kirsten Jensdatter af Blegind
copul Ole Christensen og Sidsel Kolds af Blegind

1745
trol Lene Mortensdatter af Hørning og Niels Poulsen af Forlev
copul med kongebrev Peder Pedersen og Poul Knudsens datter Maren Poulsdatter af Hørning
trol Niels Poulsen af Forlev og Lene Mortensdatter af Hørning, er noteret 2 gange
trol Jens Troelsen af Adslev og Maren Nielsdatter af Hørning
copul Niels Poulsen af Forlev og Lene Mortensdatter af Hørning
Fol. 206
Trol ungkarl Jens Rasmussen af Stjær og Rasmus Iversens steddatter af Hørning Anne Johanne af Hørning
copul Maren Nielsdatter af Hørning og hyrden Jens Troelsen af Adslev
copul ungkarl Jens Rasmussen af Stjær og Anne Johanne af Hørning
trol og copul ungkarl tjenende Jens Madsen i Bjertrup og bemeldte Jens Madsens datter

1746
copul Søren Kocks søsterdatter Anne Jensdatter af Gram og Lars Jensen af Hørning efter foregående trolovelse
trol smedens enke i Blegind med en ung klejnsmedesvend fra Århus Rasmus Jensen
trol en fattig enke Gertrud Rasmusdatter af Blegind med ungkarl Hans Michelsen af Gram
trolovet Christian Hansen og Anne Rasmusdatter af Bjertrup, siden døde før brylluppet bemeldte fæstemand
copul Hans Michelsen af Gram og Gertrud Rasmusdatter enkekone af Blegind
trol Albret Madsen og Johanne Svendsdatter af Blegind
trol og copul skrædder og enkemand Jacob Kritlauw borger af Nykøbing på Falster og enken Mette Kirstine Espensdatter af Hørning
Fol. 206b
copul Albret Madsen og Johanne Svendsdatter af Blegind
copul smeden Rasmus Jensen og enken af Blegind

1747
Trol og copul sl Rasmus Poulsens enke i Bjertrup til ungkarl Jens Christian af Fruering sogn
trol Christian Hansen af Bjertrup og Maren Rasmusdatter af Hørning
trol og copul i Stilling kirke Peder Hansen af Gram og Anne Sørensdatter af Blegind gl fattige mennesker
trol og copul tambour Anders Michelsen og pige Maren Lorentsdatter af Bjertrup
copul Christian Hansen og Maren Rasmusdatter af Bjertrup
trol og copul Jens ? og Inger Hendrichsdatter af Hørning

1748
trol Peder Frederichsen og Eva Hansdatter af Dørup
trol og copul Karen Ovesdatter af Hørning og Jens Mortensen af Ladegård
trol sr Søren Knudsen fuldmægtig hos birkedommer Snell af Høver og Anne Elisabet Jensdatter af Blegind
trol Oluf Pedersen rytter af Blegind og Maren Nielsdatter af Testrup
trol Oluf Nielsen af Hørning og Maren Jørgensdatter af Blegind
trol enkemand Søren Pedersen hyrde i Hørning og smedens enke Barbara Jensdatter af Hørning
trol og copul Jens Michelsen tjenende i Bodel mølle og Maren Nielsdatter Bram af Hørning
copul Eva Hansdatter og Peder Frederichsen af Dørup
Fol. 207
copul Søren Knudsen af Høver og Anne Elisabet Nielsdatter af Blegind
copul Oluf Nielsen og Maren Jørgensdatter af Blegind
opul Oluf Rytter og Maren Nielsdatter af Blegind
copul hyrden Søren Pedersen og Barbara Nielsdatter af Hørning
trol og copul Poul Knudsens søn Knud af Hørning og Poul Jensens datter af Dørup i sl Søren Kocks enkes hus i Hørning

1749
trol med kongebrev næstsøskendebørn Rasmus Basses søn Christen Rasmussen og Rasmus Søgaards datter Kirsten Rasmusdatter af Fregerslev
trol Rasmus Bonde og Maren Sørensdatter af Hørning
copul Christen Rasmussen og Kirsten Rasmusdatter af Fregerslev
trol Bodel Møllerenke og Jacob Rothhaus
trol korporal Bertelsen og Anne Margrete Carlenburgs
trol Søren Leth af ? og Johanne Pedersdatter af Blegind
copul Bodel Møllerenke og Jacob Rothhaus
copul Søren Leth og Joahnne Pedersdatter af Blegind
copul Rasmus Bonde og Maren Sørensdatter af Hørning
copulSøren Rasmussen og Karen Rasmusdatter af Hørning
copul korporal Bertelsen og Margrete Karlenbergs af Hørning

1750
trol og copul Rasmus Laursen af Fregerslev og Kirsten Nielsdatter af Hørning
trol og copul sl Peder Rasks husmands enke Margrete Rasmusdatter af Hørning og Søren Jensen enkemand af Grumstrup
trol Jens Grenaas datter Maren Jensdatter og Oluf Jørgensen af Blegind
Fol. 207b
trol Frederich Michelsen landsoldat og Karen Michelsdatter af Blegind

1751
copul Jens Grenaas datter Anne Jensdatter og Balle Oluf af Blegind
trol sl Michel Mortensens enke Maren Knudsdatter af Blegind og Peder Rasmussen af Låsby
copul ? Nielsen smed og Johanne Jensdatter begge af Bodel mølle efter foregående trolovelse
copul Peder Rasmussen og Maren Knudsdatter af Blegind
trol enken Joahnne Madsdatter af Blegind og Oluf Laban hyrde i Stilling
copul Frederich Michelsen soldat og Karen Michelsdatter af Blegind
trol Anders Jensen smed og Maren Rasmusdatter i Hørning
copul i Stilling kirke Oluf Laban og Johanne Madsdatter
trol Maren Becks og Christian Christensen af Hørning
copul Anders Smed og Maren Rasmusdatter
trol Christian Kold tambour og Mette Chistiansdatter af Hørning

1752
trol Michel Gabrielsen og Maren Terkelsdatter hyrdens enke af Bjertrup
copul J. Pederstrups tambour Christian Kold og Mette Christiansdatter af Hørning i Hørning kirke
trol Rasmus Rasmussen Søgaard og Anne Jacobsdatter af Fregerslev
copul Michel Gabrielsen hyrde og Maren Terkelsdatter af Bjertrup
trol Kirsten Ottesdatter af Hørning og N. Lauridsen snedker af Adslev
trol Jens Sørensen af Bjertrup og Anne Cathrine Grenaas
copul Jens Lauridsen snedker af Adslev og Kirsten Ottesdatter af Hørning
copul Johan Christiansen og Marie Pedersdatter af Blegind
copul Mads Nielsen og Dorthe Rasmusdatter af Beder, som begge kom til Illerup
copul Rasmus Søgaard og Anne Jacobsdatter af Fregerslev
copul Jens Sørensen i Bjertrup og Jens Grenaas datter Anne Catrine af Blegind
trol Jens Rasmussen af Dørup og Anne Jensdatter af Fregerslev
trol og copul N. Olufsen betjent og Berith Jensdatter begge af Århus
copul Maren Jensdatter af Fregerslev og Jens Rasmussen af Dørup

1753
Trol og copul Jens Rasmussen enkemand af Ravnholt og Volborg Rasmusdatter af Fregerslev
trol sl Rasmus Laursens enke af Fregerslev og Peder Rasmussen af Hørning
trol og copul sl Michel Rasmussens enke af Blegind og Niels Christensen
copul Rasmus Laursens enke af Fregerslev og Peder Rasmussen af Hørning

1754
Fol. 208
trol Michel Sørensen og Maren Rasmusdatter
trol afskediget korporal Søren Frandsen fra Randers og Anne Pedersdatter i præstegården
copul Michel Sørensen og Maren Rasmusdatter af Hørning
copul korporal Søren Frandsen og Anne Pedersdatter i præstegården
trol Jens Kusk soldat og Maren Matiasdatter af Fregerslev
trol Rasmus Poulsen kromand og enken Anne Andersdatter af Hørning kro
copul soldaten Jens Kusk og Maren Matiasdatter af Fregerslev
copul Rasmus Poulsen kromand og Anne Andersdatter af Hørning
trol Christen Vestergaard af Adslev og Kirsten Jensdatter af Bjertrup
trol Morten Weye og Clara Karlenbergs af Hørning

1755
trol Morten Weye og Clara Karlenbergs af Hørning, noteret 2 gange
trol og copul Niels Andersen og Johanne Frederichsdatter af Blegind
copul Christen Vestergaard og Kirsten Jensdatter
trol Christian Frederichsen Lindow og Maren Thomasdatter af Blegind
copul Morten Weye og Clara Carlenbergs af Hørning
trol Thomas Nielsen af Framlev og Berith Sejersdatter af Blegind
trol Oluf Jacobsen og Maren Sørensdatter af Bjertrup
copul Thomas Nielsen og Berith Sejersdatter i Blegind

1756
copul Oluf Jacobsen og Maren Sørensdatter af Bjertrup
trol Peder Envoldsen af Hørslevboel og Jens Madsens datter Maren af Bjertrup
Fol. 208b
trol smeden Johan Jensen af Hørning og Kirsten Kjærgaards af Blegind
trol Balle Michel og Anne Jørgensdatter af Blegind
trol Michel Laursen Beck og Sidsel Sørensdatter Holck af Blegind
trol Christen Rasmussen skomagersvend af Skanderborg og Ellen Christophersdatter af Dørup
trol Hans Løjenkær soldat og Else Dragons vævpige af Blegind
copul Kirsten Kærgaards af Blegind og smeden Johan Jensen af Hørning
copul Balle Michel og Anne Jørgensdatter af Blegind
copul Christen Rasmussen af Skanderborg og Ellen Christophersdatter af Dørup
copuleret min karl Michel Beck og Sidsel Sørensdatter Holck af Blegind
copul Peder Envoldsen og Maren Jensdatter af Bjertrup
copul Hans Møller og Maren Holcks af Blegind

1757
copul Hans Rasmussen Løjenkær soldat og Else Dragons af Blegind
trol og copul Peder Leths datter Anne Kirstine Pedersdatter Leth og Peder Christensen af Mesing
trolovet Peder Leths datter Karen Pedersdatter Leths og Peder Michelsen ungkarl af Mesing
trol Karen Danielsdatter og Morten Michelsen af Hørning
trol Johanne Jensdatter smedeenke af Bjertrup og Laurids Jensen smedesvend fra Århus
trol enken Anne Jensdatter af Dørup og Knud Jespersen af Framlev
copul Peder Michelsen af Mesing og Karen Pedersdatter Leth af Hørning
copul Knud Jespersen af Framlev og enken Anne Jensdatter af Dørup
copul Morten Michelsen og Karen Danielsdatter af Hørning

1758
trol Jens Rasmussen af Søballe og enken Karen Michelsdatter af Fregerslev
trol og copul Niels Sørensen og Maren Jensdatter af Blegind
trol og copul Peder S Leth af Ovstrup og Sidsel Pedersdatter Leth af Hørning

1759
trol Rasmus Iversens datter Anne Johanne Rasmusdatter og Espen Jensens søn Peder Espensen af Hørning
Fol. 209
copul Peder Espensen og Johanne Rasmusdatter af Hørning
trol og copul Sejer Jensen og Johanne Pedersdatter tjenende begge Peder Jensen i Blegind bondegård
trol og copul Poul Rasmussen og Jens Dues enke Sidsel Mortensdatter begge af Bjertrup, med kongebrev
trol Poul Pedersen og Kirsten Iversdatter begge tjenende i Bodel mølle

1760
Copul Poul Pedersen og Kirsten Iversdatter
trol Peder Rasmussen af Illerup og Anne Johanne Pedersdatter af Fregerslev
copul Jens Rasmussen af Tåstrup og Anne Eriksdatter af Hørning
copul Peder Rasmussen af Illerup og Anne Johanne Pedersdatter af Fregerslev
trol Jesper Sørensen og Evas datter Johanne af Dørup
trol Maren Lasdatter og Niels Espensen af Hørning

1761
copul Niels Espensen og Maren lasdatter af Hørning
trol og copul Christopher Christophersen af Dørup og Maren Ottesdatter af Hørning
trol og copul Michel Jensen og Kirsten Jensdatter af Hørning

1762
trol og copul Morten Søgaard og Dorthe Pedersdatter af Hørning
trol Anne Rasmusdatter af Blegind og Jens Poulsen af Mårslet
trol Sidsel Christensdatter og Poul Nielsen af Aldrup mølle
copul Anne Rasmusdatter af Blegind og Jens Poulsen af Mårslet
copul Poul Nielsen og Sidsel Christensdatter af Aldrup mølle

1763
trol Berith Rasmusdatter og Anders Rasmussen af Fregerslev
copul F Back skrædder af Skanderborg og Volborg Nielsdatter af Hørning
Fol. 209b
Trol og copul Anne Judith af Bodel mølle og Mads Laursen skovfoged af Jeksen
copul Berethe Rasmusdatter og Anders Rasmussen af Fregerslev
trol og copul sl Rasmus Bondes enke og Søren Jensen af Hørning
trol Jens Nielsen hyrde af Fregerslev og Anne Marie Nielsdatter tjenende Poul Rasmussen i Bjertrup

1764
copul Jens Nielsen hyrde af Fregerslev og Anne Marie Nielsdatter
trol Peder Frederichsen af Dørup og Maren Frederichsdatter af Blegind
trol Peder Østerby og Anne Christensdatter af Blegind.
Trol og copul Peder Jensen af Blegind og Sidsel Pedersdatter af Hørning i Hørning kirke
trol Rasmus Jensen og Maren Olufsdatter af Blegind
copul Peder Østerby og Anne Christensdatter af Blegind
copul Rasmus Jensen og Maren Olufsdatter af Blegind
copul Peder Frederichsen og Maren Frederichsdatter af Dørup
copul Jesper Andersen og Maren Bertelsdatter af Blegind
copul Michel Jørgensen og enken Maren Jensdatter af Hørning
trol Niels Nielsen og Maren Rasmusdatter af Hørning

1765
copul Niels Nielsen og Maren Rasmusdatter af Hørning
trol Knud Jespersens enke og Jens Rasmussen af Dørup
trol og copul løjtnant von Leben og Mette Marie Nielsdatter af Hørning
copul Søren Olufsen og Else Michelsdatter af Blegind
trol Peder Christensen og Karen Jensdatter af Hørning

1766
trol Thomas Rasmussen og Knud Skrædders datter Karen Knudsdatter af Blegind
Fol. 210
trol min avlskarl Rasmus Pedersen og Anne Pedersdatter Væverpige
copul Peder Christensen og Karen Jensdatter af Hørning
copul Rasmus Pedersen og Anne Pedersdatter Vævepige af Blegind i enkeboligen
trol Anders Jensens datter Maren Andersdatter af Fregerslev og enkemand Peder Madsen af Fastrup
trol Peder Mortensens datter Kirsten og Niels Nielsen tjenestekarl Hans Berentsen af Hørning
copul Peder Madsen og af Fastrup og Maren Andersdatter af Fregerslev
trol Søren Kock og Karen Christensdatter af Dørup
trol Jens Jensen og Margrete Olufsdatter af Blegind
copul Knud Skrædders datter Karen Knudsdatter og Thomas Rasmussen af Blegind
copul Hans Berentsen og Peder Mortensens datter af Hørning Kirsten Pedersdatter
copul Søren Kock og Karen Christensdatter af Dørup

1767
trol rytter Jørgen Sauer af Århus og Karen Poulsdatter af Blegind, hos Peder Ovesen
Fol. 210b
copul rytter Jørgen Sauer af Århus og Karen Poulsdatter af Blegind
copul Jens Jensen og Margrete Olufsdatter af Blegind
trol Jens Jensen Snedker af Torrild og Karen Hansdatter af Blegind
trol Peder Nielsen og Sidsel Sørensdatter af Hørning
copul Hans Simonsens datter Karen med Jens Jensen Snedker af Torrild
copul Sidsel Sørensdatter og Peder Nielsen af Hørning
trol Jens Dam af Bjertrup med Jens Mortensens datter Anne Jensdatter
trol og copul Poul Pedersen Nørgaard af Vitved og Jens Dams Steddatter Kirsten Rasmusdatter af Bjertrup
copul Jens Dam og Anne Jensdatter af Bjertrup
copul Peder Samuel og Laurids Skomagers datter Maren af Hørning
Fol. 211
trol Rasmus Sørensen og Kirsten Pedersdatter af Bodel mølle

1768
copul Rasmus Sørensen og Kirsten Pedersdatter af Bodel mølle
trol og copul Niels Olufsens datter Berete Nielsdatter af Hørning og Hans Sørensen af Dørup
trol og copul Poul Sørensen og Maren Michelsdatter i enkeboligen
copul Rasmus Kattrups datter Sidsel Rasmusdatter og Poul Rasmussen i Bering
trol Troels Smeds datter Karen Troelsdatter og Jens Nielsen af Fregerslev

1769
trol undkarl Peder Michelsen af Stautrup og Anne Danielsdatter af Hørning
copul Jens Nielsen og Maren Troelsdatter af Fregerslev
copul Peder Michelsen af Stautrup og Anne Danielsdatter af Hørning
trol enke Marie Pedersdatter og Michel Jensen af Blegind
Fol. 211b
Trol og copul Jens Lauridsen smed af Åby og Karen Jensdatter af Blegind Ballegård
copul Michel Jensen og enken Marie Pedersdatter af Blegind
trol Mads Madsen og Peder Mortensens datter Anne Pedersdatter af Hørning

1770
copul Mads Madsen og Anne Pedersdatter af Hørning
trol Kusk Jacob af Bjertrup og Karen Rasmusdatter af Dørup
trol Jens Jensen af Mesing og Anne Michelsdatter tjenende Niels Leth i Fregerslev
trol og copul møllersvend Søren Johansen og Karen Nielsdatter af Boel mølle
copul Jens Jensen af Mesing og Anne Michelsdatter af Fregerslev
Fol. 212
trol Jacob Jacobsen af Bjertrup og Karen Rasmusdatter af Dørup
trol Peder Mortensens søn Rasmus og Bonde Rasmus datter Anne Johanne af Hørning

1771
trol Hans Løjenkærs søster Else og Niels Rasmussens søn Rasmus af Blegind
copul Peder Mortensens søn Rasmus og Bonde Rasmus hans datter Anne Johanne af Hørning
trol Jens Jensen af Virring og Niels Leths søster Kirsten af Hørning
trol Hans Simonsens datter Cathrine og enkemand Peder Rasmussen af Fensholt
trol Lars Iversens datter Kirsten af Dørup med Rasmus Rasmussen enkemand af Mesing
copul Rasmus Nielsen og Ellen Rasmusdatter af Blegind
copul Lars Iversens datter Kirsten og Rasmus Rasmussen af Mesing
trol Ole Voergaard og Mette Christensdatter af Blegind
Fol. 212b
copul Niels Jensen tjenestekarl af Fregerslev og Cathrine Thomasdatter vævepige af Blegind
copul Morten Michelsen og Barbara Rasmusdatter af Blegind
copul Ole Nielsen Voergaard og Mette Christensdatter af Blegind

1772
trol Rasmus Kattrups datter Anne af Bjertrup med Christian Smeds søn Hans af Mesing
trol Anders Clausens datter af Dørup Berete og Christen Nedergaards søn Jens af Fruering
trol og copul Margrete Lucasdatter af Boel mølle og Hans Mortensen af Hørning
copul Anne Rasmusdatter og Hans Christensen af Bjertrup
copul efter foregående trolovelse Poul Rasmussen af Bjertrup og Søren Leths datter Johanne Marie af Blegind
trol Søren Peiter af Fruering og Karen Nielsdatter af Hørning
copul Anders Eriksen af Skårup og Maren Hansdatter af Blegind
trol Anne Nielsdatter af Bjertrup og Anders Nielsen af Galten
blev i Fruering kirke copul Søren Peiter af Fruering og Karen Nielsdatter af Hørning
copul Jens Christensen Nedergaard af Fruering og Berete Andersdatter af Dørup

1773
Fol. 213
Trol og copul Ole Koks datter Kirsten til Anders Jensen af Vitved enkemand
copul i Hørning kirke Rasmus Pedersen og Maren Sørensdatter af Ringkloster
copul Niels Pedersen gørtler og Margrete Pedersdatter af Århus i Hørning kirke på provst Monrads vegne
copul i Blegind kirke Christian Lindow af Blegind og hans trolovede af Enslev
trol enken Anne Jensdatter og Jens Andersen af Dørup efter Tamperrettens skilsmisse dom meldte om bemeldte enke og hendes trolovede Jens Rasmussen for 7 år siden deseteret fra hende
trol hyrdeenken Sidsel Nielsdatter af Blegind med enkemand Christen Poulsen af Stilling

1774
copul Jens Andersen og enken Anne Jensdatter af Dørup
trol og copul urmager Johannes Vendelbo og Karen Pedersdatter af Bjertrup
trol Mads Sørensen af Veng og Dorthe Lauridsdatter af Dørup
trol og copul Søren Andersen og Kirsten Nielsdatter af Bjertrup
trol enke Berete Sejersdatter af Blegind og Niels Pedersen af Hasselager
Fol. 213b
trol Christian Basses datter Boel af Fregerslev og ungkarl Peder Pedersen af Vitved
trol enkemand Søren Christnsen af Virring og Johanne Rasmusdatter af Blegind
copul Mads Sørensen af Veng og Dorte Laursdatter af Dørup
copul Niels Pedersen og Berete Sejersdatter af Blegind
copul hyrdefolkene Sidsel Nielsdatter og Christen Poulsen af Blegind
opuleret Søren Christensen af Virring og Johanne Rasmusdatter af Blegind

1775
trol Christen Basses datter af Fregerslev Maren med ungkarl Michel Jensen af Solbjerg
trol husmand og ? Jens Laursen af Stilling og Maren Pinds af Hørning
trol Hans Jensen dragon og Anne Madsdatter af Blegind
copul Christen Basses datter Maren og Michel Jensen af Solbjerg
trol Kusk Jacob af Bjertrup og Berete Jensdatter af Blegind
copul Jens Laursen af Stilling og Maren Pinds af Hørning
trol Bertel Lucassen af Adslev og Mette Jensdatter af Boel mølle
copul Jacob Jacobsen af Bjertrup og Berete Jensdatter af Blegind
opul i Adslev kirke Bertel Lucassen og Mette Jensdatter
opul Hans Jensen og Anne Madsdatter af Blegind
trol Peder Mortensen af Fregerslev og Maren Jensdatter enke i Bjertrup
trol Niels Dues datter Karen af Hørning og Christen Poulsen af Ingerslev
copul Peder Mortensen af Fregerslev og Peder Envoldsens enke Maren Jensdatter i Bjertrup

1776
copul Christen Poulsen af Ingerslev og Niels Dues datter Karen af Hørning
trol Lars Iversens datter af Dørup og Morten Jensen af Bjertrup
trol Niels Snedkers datter Maren ? og Søren Jensen af Fregerslev
trol hyrden af Adslev og Anne Jørgensdatter af Boel mølle
trol husmand Peder Jacobsen af Boes og Berete Matiasdatter af Hørning
copul Lars Iversens datter Anne Johanne og Morten Jensen af Bjertrup.
trol Albrets datter Anne Kirstine af Blegind og Michel Pedersen af Solbjerg
trol Niels Rasmussen og Anne Jensdatter af Dørup
Fol. 214
copul Mads Poulsen af Adslev og Anne Jørgensdatter af Boel mølle
copul Albret Madsens datter Anne Kirstine af Blegind og Michel Pedersen af Solbjerg
copul husmand Peder Jacobsen af Boes og Berete Matiasdatter af Hørning
copul Anders Pedersen og Anne Cathrine Pedersdatter, Peder Jensens datter af Blegind bondegård næstsøskendebørn med KM allernådigste bevilling
trol Peder Løjenkærs datter Maren af Fregerslev og kromandens søn Michel af Hørning
copul Anders Pedersen og Anne Cathrive Pedersdatter af Blegind bondegård
trol Maren Sørensdatter Leth og Niels Leth af Blegind
trol Jens Poulsen af Vitved og ? Johansdatter tjenende i Solbjerg kro
copul Maren Sørensdatter Leth og Niels Nielsen Leth af Blegind
copul Michel Due og Maren Pedersdatter af Fregerslev
trol Rasmus Iversens datter Anne og Niels Pedersen af Hørning
copul Niels Rasmussen og Anne Jensdatter Bruun af Dørup
copul Rasmus Iversens datter Anne og Niels Pedersen af Hørning

1777
trol og copul Jens Poulsens datter Berete med Rasmus Basse af Hørning
trol Anders Kold soldat og Maren Thomasdatter af Blegind
trol Rasmus Laban og Sidsel Bakkes af Fregerslev
trol Kusk Anne Jacobsdatter af Bjertrup og Poul Rasmussen
trol Niels Pedersen skrædder og Maren Jacobsdatter af Hørning
trol Niels Bertelsen og Maren Jensdatter af Bjertrup
copul Sidsel Bakkes og Rasmus Laban i Dørup
copul Anders Kold og Maren Thomasdatter af Blegind
trol Anders Andersen af Fregerslev og Helle Knudsdatter af Hørning
copul Niels Bertelsen og Maren Jensdatter i Bjertrup
copul Anne Jacobsdatter og Poul Rasmussen af Bjertrup
copul Niels Pedersen skrædder og Maren Jacobsdatter af Hørning
copul Anders Andersen og Helle Knudsdatter af Fregerslev
Fol. 214b
trol Rasmus Basse af Dørup, tjenende Morten Jensen og hyrdens datter af Fregerslev Mette Nielsdatter
trol Peder Olufsen aftakket soldat af Bjertrup og enke Maren Jensdatter af Sattrup i Østbirk flyttede derfra til Bjertrup med lovligt bevis og skudsmål
copulde Rasmus Basse af Dørup og hyrdens datter Mette Nielsdatter af Fregerslev

1778
copul Peder Olufsen og Maren Jensdatter af Bjertrup
trol Christian Kolds datter af Hørning Karen med Poul Rasmussen af Mustrup
trol Morten Pedersen husmand af Vitved og Mette Marie Jensdatter af Fregerslev
trol Jørgen Olufsen og Maren Mortensdatter af Blegind
trol i Hørning kromandens tjenestepige Kirsten Andersdatter og ungkarl af Vitved Peder Terkildsen
trol enkemand Mads Olufsen af Stjær og Peder Rytters datter Mette Pedersdatter af Hørning
copul Jørgen Olufsen avlskarl og Maren Mortensdatter af præstegården
trolovet Elle Andersdatter af Fregerslev og Peder Kirkegaard af Vitved
copul Karen Kolds af Hørning og Poul Rasmussen af Mustrup
trol Michel Hansen og Anne Sørensdatter af Blegind
copul Morten Pedersen og Mette Marie Jensdatter af Vitved
copul Peder Terkildsen og Kirsten Andersdatter af Vitved
copul Peder Kirkegaard af Vitved og Elle Andersdatter af Fregerslev
copul Karen Danielsen af Bjertrup og Laurids Nielsen af Adslev
copul Mads Olufsen af Stjær og Peder Rytters datter af Hørning

1779
copul Anders Østerby og Karen Rasmusdatter af Blegind
trol enken Else Rasmusdatter i Overballe og Jørgen Jensen Grenaa
Fol. 215
copul enken Else Rasmusdatter og Søren Jensen Grenaa
trol og copul Michel Pedersen og Lisbet Michelsdatter af Blegind
trol og copul Maren Sørensdatter og Jens Lauridsen af Vitved

1780
trol Anders Andersen enkemand i Fregerslev og Mette Nielsdatter, en steddatter af Niels Schou
trolt Erik Smed og Peder Rasmussens datter Karen i Blegind
trol Poul Andersen og Anne Madsdatter i Dørup
copul Anders Eriksen enkemand med Karen Thomasdatter i Blegind
trol Rasmus Pedersen af Kolt med Inger Lauridsdatter af Dørup

1781
trol Niels Eskildsen i Vitved med Kirsten Poulsdatter fra Fregerslev
trol Rasmus Christensen af Fregerslev med Anne Johanne Jensdatter af Blegind
trol Michel Jensen Brahm og Karen Christensdatter af Hørning
copul Anders Eriksen med Karen Thomasdatter af Blegind
copul Niels Eskildsen af Vitved og Kirsten Poulsdatter
copul Rasmus Pedersen fra Kolt og Inger Lauridsdatter af Dørup
Fol. 215b
copul Rasmus Christensen af Fregerslev og Anne Johanne Jensdatter af Blegind
copul Michel Jensen Brahm af Hørning og Karen Christensdatter
trol Jens Andersen Kold og Anne Knudsdatter i Hørning
trol Jesper Jensen i Blegind med Kirsten Michelsdatter
copul Jens Andersen Kold i Hørning med Anne Knudsdatter
copul Jesper Jensen i Blegind med Kirsten Michelsdatter
trol hæderlig Johan Jørgen Rauch sognedegn fra Torrild og Vedslet menigheder med Anne Marie Olufsdatter

1782
trol Rasmus Pedersen i Fregerslev med Maren Madsdatter
trol Peder Nielsen gørtler i Hørning med Elisabet Kirstine Lagesen af Blegind
copul Rasmus Pedersen i Fregerslev med Maren Madsdatter
copul Johan Jørgen Rauch sognedegn for Torrild og Vedslet menigheder og Anne Marie Olufsdatter
trol Hans Rasmussen i Blegind med Anne Olufsdatter
trol Peder Pedersen i Hørning med Maren Nielsdatter
trol Anders Rasmussen i Jeksen med Margrete Sørensdatter af Fregerslev
trol Henrik Julius Mortensen med Maren Christensdatter i Hørning
Fol. 216
copul Peder Pedersen i Hørning med Maren Nielsdatter
copul Hans Rasmussen i Blegind med Anne Olufsdatter
copul Peder Nielsen gørtler i Hørning med Elisabet Cathrine Lagesen af Blegind
trol Søren Knudsen fra Gram med Maren Rasmusdatter i Blegind
trol Rasmus Jensen og Maren Andersdatter, begge af Dørup, og trolovede i Alken by Dover sogn
copul Henrik Julius Mortensen og Maren Christensdatter i Hørning
trol Niels Jensen smed i Århus og Kirstine Troelsdatter i Fregerslev
copul Søren Knudsen af Gram med Maren Rasmusdatter af Blegind i Tiset kirke
copul Anders Rasmussen af Jeksen med Margrete Sørensdatter af Fregerslev i Adslev kirke
trol Johan Jensen Vendelbo og Cecilie Charlotte Hjort
Fol. 216b
trol Søren Christensen af Forlev og Knud Dues enke Anne Jensdatter af Hørning

1783
trol ungkarl Jens Nielsen af Blegind og enke Maren Rasmusdatter af Hørning
copul Rasmus Jensen af Dørup og Maren Andersdatter af Alken i Dover kirke
copul Johan Jensen Vendelbo og Cecilie Charlotte Hjort af Boel mølle
copul Søren Christensen fra Forlev og enke Anne Jensdatter i Hørning
copul Niels Jensen smed af Århus og Kirstine Troelsdatter fra Fregerslev
trol ungkarl Peder Andersen fra Galten og Anne Jensdatter af Blegind
copul Peder Andersen af Galten og Anne Jensdatter af Blegind
copul Jens Nielsen af Blegind og enke Maren Rasmusdatter af Hørning
Fol. 217
trol ungkarl Poul Knudsen af Hørning og pige Kirsten Rasmusdatter fra Fregerslev
trol ungkarl Jens Nielsen af Stilling og pige Anne Cathrine Ovesdatter af Blegind
copul Poul Knudsen af Hørning og Kirsten Rasmusdatter af Fregerslev
copul Jens Nielsen af Stilling og Anne Cathrine Ovesdatter af Blegind
trol og copul ungkarl Christopher Balthesarsen fra Ørridslev med Maren Ovesdatter af Blegind

1784
Trol og copul ungkarl Jens Pedersen fra Siim med enke Marie Margrete Niels Schou i Schouslund
trol Morten Jensen i Dørup med Maren Mortensdatter i Hørning
trol Rasmus Sørensen i Hørning med Anne Lasdatter
trol Niels Christian Jensen sognedegn i Hørning med Maren Rasmusdatter i Fregerslev
Fol. 217b
trol Espen Nielsen i Hørning med Margrete Rasmusdatter i Fregerslev
copul Rasmus Sørensen med Anne Lasdatter af Hørning
copul Søren Olesen med Anne Pedersdatter af Hørning
copul Morten Jensen af Dørup med Maren Mortensdatter af Hørning
copul Niels Christian Jensen sognedegn i Hørning med Maren Rasmusdatter i Fregerslev
copul Espen Nielsen med Margrete Rasmusdatter i Fregerslev
trol Tøger Rasmussen i Adslev med enke Anne Lauridsdatter i Dørup

1785
copul Tøger Rasmussen af Adslev med enke Anne Laursdatter i Dørup
copul Rasmus Lauridsen Stilling med Anne Danielsdatter af Bjertrup
copul Michel Pedersen Mesing med enke Anne Jensdatter i Hørning
Fol. 218
trol Niels Pedersen Mesing med pige Maren Michelsdatter i Hørning
trol Ole Nielsen Skov med pige Ellen Nielsdatter i Skovsgård
trol Peder Johansen med pige Maren Pedersdatter i Blegind
trol enke Maren Sørensdatter i Hørning med Jens Sørensen Vitved
copul Niels Pedersen Mesing med pige Maren Michelsdatter af Hørning
copul Ole Nielsen med pige Ellen Nielsdatter i Skovsgård
copul Peder Johansen med pige Maren Pedersdatter i Blegind

1786
trol Jens Sørensen med Maren Rasmusdatter af Hørning
trol Peder Leth med enke Anne Jensdatter i Blegind
trol Laust Rasmussen Vitved med enke Barbara Rasmusdatter i Blegind
trol Christen Sørensen Toustrup med enke Anne Olesdatter i Blegind
trol Niels Pedersen enkemand i Stjær med pige Anne Marie Poulsdatter i Bjertrup
Fol. 218b
trol Niels Lauesen i Blegind med Mette Madsdatter i Hørning
trol Laurids Hansen med Hanne Sørensdatter i Hørning
trol Christian Kold enkemand med pige Anne Nielsdatter i Hørning
trol Peder Nielsen Leth med pige Anne Johanne Nielsdatter i Hørning
copul Jens Sørensen Vitved med enke Maren Sørensdatter i Hørning
copul Laust Rasmussen Vitved med enke Barbara Rasmusdatter i Blegind
copul Jens Sørensen Hvolbæk med enke Maren Rasmusdatter i Hørning
copul Peder Leth med enke Anne Jensdatter i Blegind
copul Christen Sørensen Toustrup med enke Anne Olesdatter i Blegind
copul Niels Pedersen enkemand med pige Anne Marie Poulsdatter i Bjertrup
opul Niels Tøgersen Fruering med enke Maren Sørensdatter i Blegind

1787
trol Jens Pedersen i Blegind med pige Anne Rasmusdatter
trol Michel Pedersen Stilling med enke Kirstine Marie Hansdatter i Hørning
Fol. 219
trol Hans Jacobsen Mårslet med pige Johanne Nielsdatter i Fregerslev
trol Michel Jensen i Bjertrup med enke Margrete Ulfsdatter
trol Espen Pedersen Hørning med enke Maren Andersdatter
trol Christen Christiansen Hørning med pige Anne Kirstine Knudsdatter i Dørup
copul Jens Pedersen Blegind med pige Anne Rasmusdatter
copul Peder Leth i Hørning med pige Anne Johanne Nielsdatter
copul Laurids Hansen med Anne Sørensdatter af Hørning
copul Christian Kold Hørning med pige Anne Nielsdatter
copul Niels Jensen i Stilling med enke Kirstine Marie Hansdatter af Hørning
copul Niels Lauesen Blegind med pige Mette Madsdatter i Hørning
copul Hans Jacobsen Mårslet med pige Johanne Nielsdatter i Fregerslev
copul Espen Pedersen i Hørning med enke Maren Andersdatter
copul Michel Jensen soldat i Bjertrup med enke Margrete Ulfsdatter

1788
Fol. 219b
copul Christen Chistiansen Kold med pige Anne Kirstine Knudsdatter i Dørup
copul Las Michelsen Hørning med pige Karen Nielsdatter i Dørup
trol Peder Sejersen Blegind med pige Maren Sørensdatter
trol Niels Christensen i Adslev med pige Margrete Nielsdatter i Bjertrup
trol Peder Jensen Bram i Hørning med pige Anne Lauridsdatter
trol Las Michelsen i Hørning med pige Karen Nielsdatter i Dørup
copul Peder Sejersen i Blegind med pige Maren Sørensdatter
copul Niels Christensen i Adslev med pige Margrete Nielsdatter i Bjertrup

1789
trol Peder Pedersen Jeksen med enke Anne Lauridsdatter i Hørning
trol Søren Albretsen i Blegind med pige Anne Thomasdatter
trol Søren Pedersen Gram med pige Anne Pedersdatter i Blegind
trol Henning Michelsen enkemand med enke Karen Christensdatter i Bjertrup
Fol. 220
copul Søren Albretsen i Blegind med pige Anne Thomasdatter
copul Søren Pedersen Gram med pige Anne Pedersdatter i Blegind
copul Henning Michelsen enkemand med enke Karen Christensdatter i Bjertrup
trol Peder Andersen Leth fra Skibby med enke Maren Sørensdatter Leth i Blegind

1790
copul Peder Andersen Leth fra Skibby med enke Maren Sørensdatter Leth i Blegind
trol Peder Pedersen enkemand i Virring med præstens pige Maren Sørensdatter i Blegind
trol Peder Sørensen i Skanderborg med pige Johanne Laursdatter i Blegind
trol Hans Christensen i Fregerslev med pige Karen Sørensdatter Leth i Blegind
trol Søren Olesen enkemand i Hørning med pige Mette Albretsdatter i Blegind
trol Rasmus Jensen i Dørup med Maren Eriksdatter i Ingerslev
trol Anders Eriksen enkemand i Blegind med pige Johanne Pedersdatter i Virring
copul Peder Pedersen enkemand i Virring med præstens pige Maren Sørensdatter Blegind
Fol. 220b
copul Peder Sørensen i Skanderborg med pige Johanne Laursdatter i Blegind
copul Hans Christiansen i Fregerslev med pige Karen Sørensdatter Leth i Blegind
copul Søren Olufsen enkemand i Hørning med pige Mette Albretsdatter i Blegind
copul Rasmus Jensen i Dørup med Maren Eriksdatter Ingerslev
copul Anders Eriksen enkemand i Blegind med pige Johanne Pedersdatter i Virring
trol og copul Rasmus Rasmussen Fregerslev med pige Anne Olufsdatter fra Ormstrup

1791
trol Niels Jensen i Blegind med Karen Jørgensdatter
trol Andreas Clausen med pige Anne Sørensdatter i Hørning
trol Jens Frederichsen fra Odder med pige Karen Kirstine Jensdatter Bruun
trol enkemand Jens Sørensen med enke Maren Jacobsdatter i Hørning
trol Christen Andersen Leth fra Stilling med enke Anne Kirsten Pedersdatter i Blegind
Fol. 221
copul Niels Jensen i Blegind med pige Karen Jørgensdatter
copul Andreas Clausen med pige Anne Sørensdatter i Hørning
copul Jens Frederichsen i Odder med pige Karen Kirstine Jensdatter Bruun
copul enkemand Jens Sørensen med enke Maren Jacobsdatter i Hørning
copul velærværdige hr Peder Bech, sognepræst til Blegind og Hørning menigheder med fomfru Caspariea Vivecke Bøgh i Blegind

1792
trol Rasmus Lausen Vissing med pige Anne Andersdatter fra Siim
trol Jens Michelsen smed i Hørning med pige Maren Rasmusdatter i Blegind
trol Niels Jensen i Hørning med pige Anne Nielsdatter fra Stilling
trol Niels Pedersen i Dørup med Maren Nissensdatter
copul Christen Andersen Leth fra Skibby og enke Anne Cathrine Pedersdatter af Blegind
copul Niels Pedersen i Dørup mølle med pige Maren Nissensdatter
copul Jens Michelsen smed i Hørning og pige Maren Rasmusdatter af Blegind
copul Niels Jensen i Hørning med pige Anne Nielsdatter af Stilling
copul Rasmus Lausen Vissing med pige Anne Andersdatter fra Siim
Fol. 221b
trol ungkarl Jens Pedersen og pige Sidsel Madsdatter i Bjertrup

Top

Forside

Opdateret d. 17-11-04 c