s
Stikord til Hylke sogns kirkebog, Voer herred, 1698-1813

1730-39


På andre sider:
Blandede poster
1698-1709
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-71
 
Døbte
1771-1813
Trolovede og copulerede
1771-1813
Begravede
1771-1813
 

På denne side:
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739


1730

fol 212
Michel Olufsen af Båstrup - 53 år
Michel Sørensen af Tebstrup og Marie Pedersdatter, tjener hyrden i Hylke (trolovet)
Rasmus Rasmussens hustru i Tykjær - 50 år
Johanne Rasmusdatter af Brørup - 89 år
Peder Rasmussens hustru af Hylke - 46 år
Christen Jensen Husmands barn af Brørup - Maren
Jeppe Nielsen Basse og Sophie Nielsdatter Munkebjerg (trolovet og copuleret)
Søren Sørensens barn af Brørup - Peder
Peder Skippers barn af Båstrup - Bodil
Kirsten Sørensdatter, Søren Hjulmands datter af Ustrup, som udlagde Christen Brosch Dragon (public absolveret)
fol 213
Søren Sørensens barn af Ringkloster - Jørgen
aftakket rytter Søren Hansens broderkone (begravet)
Michel Sørensen af Tistrup og Marie Pedersdatter Hyrdepige (copuleret)
Christen Jensen Husmands hustru af Brørup (introduceret)
Søren Sørensens hustru af Ringkloster (introduceret)
Søren Sørensens hustru af Brørup (introduceret)
indsidder Bertel Pedersen af Brørup - 53 år
tjenestekarl Peder Skippers hustru (introduceret)
Christen Mogensens barn af Brørup - Niels
Laurs Rasmussen, tjenestekarl af Båstrup, for lejermål med Karen Jensdatter (public absolveret)
Peder Hansen af Brørup og Maren Nielsdatter af Båstrup (trolovet)
Poul Pedersen, som tjente Christen Rasmussen i Hylke - 19 år
Søren Hjulmands datters nyfødte uægte (tvillinge)barn af Ustrup (begravet)
Søren Hjulmands datters anden uægte tvilling - Søren
Søren Gantrups barn af Hylke - Bodil
Poul Michelsen af Hylke for lejermål med Johanne Nielsdatter af Tamdrup (public absolveret)
Michel Sørensen Hyrdedrengs dødfødte barn (begravet)
fol 214
Christen Mogensens hustru af Brørup (introduceret)
Michel Sørensen Hyrdedrengs hustru (introduceret)
Søren Hjulmands datters uægte tvilling Søren (begravet)
Peder Hansen og Maren Nielsdatter af Båstrup (copuleret)
Niels Pedersen Husmand af Brørup - 66 år
Søren Sørensens barn Peder af Brørup - 12 uger
Laurs Rasmussens barn af Båstrup - Christen
Søren Gantrups hustru af Hylke (introduceret)
husmand Anders Madsens barn af Brørup - Niels
Laurs Rasks hustru af Båstrup (introduceret)
hyrden Peder Nielsens barn af Brørup - Søren
husmand Anders Madsens hustru af Brørup (introduceret)
Søren Mortensens barn af Båstrup - Bodil
Niels Hansen Rye, husmand af Båstrup, og Karen Christensdatter, Niels Pedersens enke af Brørup (trolovet)
ovennævnte trolovelse aflyst
hyrden Peder Nielsens hustru i Brørup (introduceret)
Søren Mortensens hustru af Båstrup (introduceret)
Jens Rasmussen af Horndrup og Karen Christensdatter af Brørup (trolovet)
Mathias Christophersen og Maren Christensdatter begge af Ustrup (trolovet)
fol 215
Anne Jespersdatter af Dørup, tjente i Ringkloster og udlagde Søren Smed Dragon (public absolveret)
Maren Jensdatter af Hylke, som udlagde Anders Nielsen Gantrup af Hylke (public absolveret)
husmand Jens Rasmussen af Horndrup og Karen Christensdatter af Brørup (copuleret)
Anders Nielsen Gantrup for lejermål med Maren Jensdatter (public absolveret)
et dødfødte fremmed barn tilhørende Søren Nielsens søster Johanne Nielsdatter i møllen (begravet)
et fattigt barn som var til huse hos Niels Michelsens hustru i Brørup (begravet)
Mathias Christophersen og Maren Christensdatter af Ustrup (copuleret)
Rasmus Michelsens hustru af Ustrup (introduceret)

1731

Top


fol 215
tjenestekarl Jens Sørensens søn af Hylke - 2 år
Rasmus Michelsens barn af Ustrup - Søren
Jørgen Michelsen af Båstrup - 50 år
Michel Jørgensen og Maren Rasmusdatter begge af Båstrup (trolovet)
tjenestekarl Peder Pedersen og Birgitte Christensdatter, tjenestepige hos Michel Jensen i Hylke (trolovet)
Niels Michelsen af Ustrup og Kirsten Sørensdatter af Båstrup (trolovet)
Jens Sørensens datter Maren af Ustrup - 1 år
et par uægte tvillinger hvis moder er til huse hos hyrden Søren Andersen i Ustrup (begravet)
fol 216
husmand Niels Jensens datter Anne af Ustrup - 2 år
Jørgen Gregersen af Ustrup - 50 år
Anne Jensdatter til huse hos Anders Madsen i Brørup (begravet)
Christen Rasmussens barn af Hylke - Bodil
Mathias Christophersens nyfødte barn af Ustrup (begravet)
Peder Pedersen og Birgitte Christensdatter (copuleret)
Christen Rasmussens hustru af Hylke (introduceret)
Morten Andersen curasier og Anne Nielsdatter i Jordbjerg (trolovet)
Rasmus Jochumsen og Anne Jensdatter af Brørup (trolovet)
Hans Michelsens søn Søren Hansen af Brørup - 20 år
Peder Møllers nyfødte barn Poul af Ringkloster - 8 dage
Johan Jørgen Husmands barn af Brørup - Laurs
Peder Christensen af Tvingstrup og Bodil Michelsdatter af Båstrup (trolovet)
afdanket tambour Rasmus Nielsens barn - Peder
Peder Rasmussen af Hylke og Anne Christensdatter, Michel Nielsens tjenestepige af Ustrup (trolovet)
Peder Møllers hustru af Ringkloster (introduceret)
Michel Jørgensen af Båstrup og Maren Rasmusdatter sst (copuleret)
Mathias Christophersens hustru af Ustrup (introduceret)
Johan Jørgens hustru af Brørup (introduceret)
Søren Sørensens barn af Brørup - Karen
Jens Pedersens søsterdatter af Ustrup, Karen Christensdatter - 28 år
Niels Michelsen af Ustrup og Kirsten Sørensdatter af Båstrup (copuleret)
tjenestekarl Rasmus Jochumsen og Anne Jensdatter (copuleret)
Søren Gantrups barn - Sophie
fol 217
Jørgen Joensens barn af Hylke - Niels
Peder Christensen af Tvingstrup og Bodil Michelsdatter af Båstrup (copuleret)
Jørgen Joensens hustru (introduceret)
Rasmus Curasiers hustru (introduceret)
Anne Båndkone, indsidder i Båstrup - 86 år
curasier Morten Andersen Kjær og Anne Nielsdatter af Jordbjerg (copuleret)
Søren Sørensens hustru af Brørup (introduceret)
Søren Winthers barn af Ustrup - Bodil
tjenestekarl Rasmus Jochumsens barn - Jens
Søren Winthers hustru af Ustrup (introduceret)
Søren Gantrups hustru af Hylke (introduceret)
Peder Rask af Hylke og Anne Christensdatter (copuleret)
en fattig tysk betler som døde i Jordbjerg (begravet)
husmand Peder Jensens hustru af Brørup (introduceret - efter et dødfødt barn)
Niels Rye, husmand i Båstrup, og Cathrine Margrethe Henrichsdatter (trolovet)
Niels Michelsen, husmand i Brørup, og Anne Nielsdatter i Hylke (trolovet)
fol 218
Søren Mortensen af Båstrup (begravet)
Jens Sørensens barn af Ustrup - Søren
Niels Michelsen, husmand af Brørup, og Anne Nielsdatter af præstegården (copuleret)
Jens Sørensens hustru af Ustrup (introduceret)

1732

Top


fol 218
Mads Nielsens søn af Hylke - 2 år
tjenestekarl Peder Skippers barn - Anne
Søren Sørensens hustru Maren Christensdatter af Ringkloster - 37 år
Carl Grovsmed af Hylke - 50 år
Peder Skippers hustru af Båstrup (introduceret)
hyrdens tvillinger af Båstrup - Jørgen og Kirsten
Søren Sørensen af Ringkloster og Johanne Jørgensdatter af Ustrup (trolovet)
Niels Rye, husmand af Båstrup, og Cathrine Margrethe Henrichsdatter af Brørup (copuleret)
fol 219
Rasmus Michelsens barn af Ustrup - Ingeborg
Degnen Jørgen Mossins barn - Niels
hyrdens hustru Mette Tranes af Båstrup (introduceret)
degnens hustru Elisabeth Cecilie Hirschnach af Båstrup (introduceret)
Anders Jensens barn af Brørup - Maren
Rasmus Michelsens hustru Anne Sørensdatter af Ustrup (introduceret)
Anders Jensens hustru af Brørup (introduceret)
Rasmus Laursen af Ladegård og Søren Mortensens enke Maren Frandsdatter af Båstrup (trolovet)
Morten Andersen Rytters hustru Anne Nielsdatter - 21 år
Anders Nielsen Gantrup - 40 år
Niels Michelsens barn af Ustrup - Søren
enkens søn af Gåsholm, Laurs Jørgensen - 19 år
Skoleholderen Niels Hansens nyfødte datter Cathrine (begravet)
Niels Michelsens hustru af Ustrup (introduceret)
Søren Sørensen af Ringkloster og Johanne Jørgensdatter (copuleret)
tjenestepige Karen Sørensdatter af Ustrup - 26 år
Rasmus Laursen og Maren Frandsdatter af Båstrup (copuleret)
Christen Mogensens barn af Brørup - Peder
fol 220
Jørgen Østergaards barn af Ustrup - Cecilie
Christen Mogensens hustru af Brørup (introduceret)
Jørgen Østergaards hustru af Ustrup (introduceret)
Niels Hansen Skolemesters hustru af Hylke (introduceret)
Peder Rasmussens hustru af Hylke (introduceret)
mit eget barn - Peder
Peder Rasmussens barn Ellen af Hylke - 12 uger
Michel Jørgensens søn af Båstrup - Rasmus
Michel Jørgensens hustru Maren Rasmusdatter af Båstrup (introduceret)
Mathias Christophersens barn - Christopher
Anne Madsdatter, som udlagde Christen Rasmussen, der tjente med hende hos Søren Winther (public absolveret)
Anne Jensdatter, som udlagde Peder Michelsen begge tjente hos Morten Damsgaard i Ringkloster (public absolveret)
Anne Madsdatters uægte barn af Ustrup - Bodil
Søren Sørensens barn af Brørup - Anne
Søren Gantrups søn Peder - 3 år
fol 221
Michel Jensens tvillingebarn Margrethe (begravet)
Michel Jensens anden tviling - Karen
aftakket curasier Hans Lehmann og Kirsten Michelsdatter (trolovet)
Rasmus Rasmussens hustru af Tykjær (introduceret)
Rasmus Rasmussens barn af Tykjær - Birgitte
Michel Jensens hustru af Hylke (introduceret)
Rasmus Rasmussens barn af Tykjær - 6 uger
Christen Rasmussen og Peder Michelsen for lejermål med Anne Madsdatter og Anne Jensdatter (public absolveret)
Mathias Christophersens hustru af Ustrup (introduceret)
Søren Sørensens hustru af Brørup (introduceret)
en fattig betlerkvinde, som døde hos Mogens Jensen i Brørup (begravet)
Niels Sørensens barn Anne af Brørup - 5 år
Hans Lehman, afdanket rytter, og Kirsten Michelsdatter (copuleret)
Niels Olufsen af Grumstrup og Maren Pedersdatter Nygård (copuleret)
Jens Færgemand - 70 år

1733

Top


fol 221
Søren Winthers barn - Kirsten
almisselem Johanne Pedersdatter - 84 år
Rasmus Tambours barn - 2 år
Søren Winthers hustru Mette Pedersdatter (introduceret)
Rasmus Tambours barn Peder - 2 år
Søren Sørensens barn af Brørup - år
fol 222
Søren Gantrups barn - Karen
Søren Gantrups hustru af Hylke (introduceret)
Niels Hansen Rye og hustru for uforligelighed i ægteskabet (public absolveret)
Alli Jensens barn - Karen
enkekonen Maren Christensdatters barn Margrethe - 6 år
Niels Michelsens barn af Brørup - Christen
Niels Michelsens barn Christen af Brørup (begravet)
Jens Sørensens barn Cecilie af Ustrup - 8 år
Rasmus Tambours barn Rasmus - 4 år
Alli Jensens hustru af Båstrup (introduceret)
tjenestekarl Christen Tyboes barn Anne - 4 år
husmand Niels Michelsen hustru af Brørup (introduceret)
Christen Rasmussens barn af Hylke - Kirsten
Rasmus Laursens barn af Båstrup - Søren
Christen Mogensens barn Peder af Brørup - 1 år
smedens barn i Brørup - Anne Margrethe
hyrden Rasmus Hansens barn - Anne
fol 223
Niels Jacobsens hustru Sophie Hansdatter af Brørup (introduceret)
Anne Ibsdatter, som kom fra Gylling sogn for 3 år siden, forsømmelse af alterets sakramente (public absolveret)
Rasmus Laursens hustru Maren Frandsdatter af Båstrup (introduceret)
Christen Rasmussens hustru af Hylke (introduceret)
Jørgen Joensens tvilling - Margrethe
Jørgen Joensens anden tvilling, som var dødfødt (begravet)
Jørgen Joensens hustru af Hylke (introduceret)
Søren Kjærsgaards hustru af Ustrup - 95 år
tjenestekarl Jens Jensen og Marie Andersdatter af Båstrup (trolovet)
Anders Pedersen Soldat og Kirsten Sørensdatter af Ustrup (trolovet)
tjenestekarl Jens Jensen og Marie Andersdatter (copuleret)
Peder Møllers barn af Ringkloster - Poul
Mathias Christophersens moder af Ustrup - 75 år
Anders Pedersen Soldat og Kirsten Sørensdatter af Ustrup (copuleret)
Peder Møllers hustru af Ringkloster (introduceret)
fol 224
hyrdens barn Jørgen af Båstrup - 1 år
Skoleholderens barn - Cathrine

1734

Top


fol 224
husmand Anders Madsens barn af Brørup - Maren
soldat Anders Pedersens barn - Søren
hyrdens barn Kirsten af Båstrup - 2 år
Michel Jensens barn af Hylke - Karen
Søren Jensen Winther af Ustrup - 58 år
Michel Jensens hustru af Hylke (introduceret)
Store Sidsel Nielsdatter som udlagde Jens Christensen, der tjener Peder Rask i Hylke (public absolveret)
Maren Olufsdatter af Båstrup - 68 år
Søren Sørensen af Brørup - 30 år
aftakket tambour Rasmus Nielsen - 50 år
Store Sidsel Nielsdatters uægte barn - Maren
soldaten Anders Pedersens hustru (introduceret)
husmand Anders Madsens hustru af Brørup (introduceret)
Christen Mogensens hustru Maren Nielsdatter af Brørup - 27 år
Christen Mogensens nyfødte barn Peder (begravet)
almisselem Hans Jung - 82 år
Søren Gantrups søn Jørgen - 12 år
Michel Jørgensens hustru af Båstrup (introduceret)
Michel Jørgensens barn af Båstrup - Jørgen
fol 225
hyrdens hustru Karen Rasmusdatter af Brørup - 50 år
Søren Nielsen Møller - 55 år
tjenestekarl Jens Sørensen - 44 år
Rasmus Michelsens barn - 3 uger
en værkbruden dreng - 19 år
Mette Pedersdatter af Ustrup og Laurs Andersen af Kattrup (trolovet)
Laurs Rasks søster Maren Rasmusdatters uægte barn i Båstrup - Anne
Laurs Rasks barn i Båstrup - Mette
Laurs Rasks hustru af Båstrup (introduceret)
Christen Mogensen og Maren Hansdatter af Brørup (trolovet)
Søren Sørensen af Ringkloster - 56 år
Christen Mogensen og Maren Hansdatter (copuleret)
Laurs Andersen og Mette Pedersdatter af Ustrup (copuleret)
Karen Clausdatter, en fattig enke af Brørup - 94 år
tjenestekarl Peder Skippers barn af Båstrup - Søren
tjenestepige Maren Michelsdatter - 30 år
enken Maren Bertelsdatters barn af Brørup - Søren
husmand Niels Jensens barn af Ustrup - Jens
fol 226
husmand Niels Michelsens barn af Brørup - Johan
enken Maren Bertelsdatter af Brørup og Niels Sørensen af Ustrup (trolovet)
hyrden Peder Nielsens barn af Hylke - Karen
enke Sidsel Jensdatters barn - Ellen
husmand Niels Michelsens hustru (introduceret)
hyrden Peder Nielsens hustru (introduceret)
tjenestekarl Jens Mands hustru af Sønderborg (introduceret)
Peder Skippers hustru af Båstrup (introduceret)
Niels Jensens hustru af Ustrup (introduceret)
Niels Sørensen Bertelsen og Maren Bertelsdatter af Brørup (copuleret)
Søren Gantrups barn af Hylke - Margrethe
aftakket rytter Andreas Jensen og Anne Pedersdatter af Jordbjerg (trolovet)
Michel Sørensen af Hylke og Anne Michelsdatter sst (trolovet)
Søren Olufsen og enken Johanne Jørgensdatter (trolovet)
fol 227
tjenestekarl Peder Skippers barn - 1 år
Andreas Jensen og Anne Pedersdatter af Jordbjerg (copuleret)
Maren Andersdatter af Ringkloster - 84 år
Peder Rasks barn af Hylke - Anne
Søren Gantrups hustru af Hylke (introduceret)
Kirsten Jensdatter af Båstrup - 41 år
Peder Rasks hustru af Hylke (introduceret)
Johanne Nielsdatter, som udlagde husmand Mathias Christophersen i Ustrup (public absolveret)
Søren Olufsen og Johanne Jørgensdatter af Ringkloster (copuleret)

1735

Top


fol 228
Christen Mogensens nyfødte barn Maren (begravet)
Anders Rasmussen Hestegilders nyfødte barn Barbara (begravet)
Søren Jensen Hyrde i Hylke - 49 år
samme Søren Jensens søn Peder - 11 år
Mads Nielsens barn af Hylke - Margrethe
Michel Sørensen af Hylke og Anne Michelsdatter ibd (copuleret)
Anders Hestegilders hustru (introduceret)
Maren Jørgensdatter af Gåsholm - 15 år
Jens Christensen af Ørridslev for lejermål (public absolveret)
tjenestekarl Søren Sørensen og Anne Michelsdatter (trolovet)
Mads Nielsens hustru af Hylke (introduceret)
Friderich Poulsen for lejermål (public absolveret)
Søren Sørensen og Anne Michelsdatter af Båstrup (copuleret)
Jens Sørensens barn af Ustrup - Christopher
Jens Sørensens hustru (introduceret)
Niels Michelsens barn af Ustrup - Margrethe
tjenestekarl Søren Sørensens barn - Michel
fol 229
Niels Michelsens hustru af Ustrup (introduceret)
Laurs Andersens barn af Ustrup - Søren
Mathias Skrædders hustru af Ustrup (introduceret)
Laurs Andersens hustru af Ustrup (introduceret)
Christen Mogensens barn Hans - 3 uger
Rasmus Michelsens barn af Ustrup - Michel
Anne Sørensdatter, Søren Gantrups hustru af Hylke - 38 år
Jørgen Østergaards barn af Ustrup - Niels
Anders Christensen Skolemester - 79 år
Rasmus Michelsens hustru (introduceret)
Jørgen Østergaards hustru (introduceret)
Søren Olufsens barn af Ringkloster - Jørgen
Søren Olufsens hustru af Ringkloster (introduceret)
Niels Michelsens barn Maren af Hylke - 3 år
Mads Nielsens barn Margrethe af Hylke - 1 år
Christen Mogensens hustru af Brørup (introduceret)
husmand Mathias Christophersen for lejermål med Johanne Nielsdatter (public absolveret)

1736

Top


fol 230
en gammel opholdsmand, Niels Thomasen - 96 år
tjenestekarl Peder Michelsen af Båstrup og Anne Rasmusdatter sst (trolovet - i Grumstrup)
en gammel opholdsmand i Hylke, Søren Hansen - 70 år
Karen Jørgensdatter i Brørup - 65 år
Hans Tranes hustru Anne Thonsdatter - 61 år
Helle Andersdatter - 45 år
Michel Jørgensens barn af Båstrup - Eskild
Michel Jørgensens hustru (introduceret)
skoleholderens barn Cathrine - 2 år
Alli Jensens barn af Båstrup - Jens
Jørgen Joensens barn - Laurs
Alli Jensens hustru (introduceret)
Rasmus Sørensen af Brørup og Johanne Sørensdatter sst (trolovet)
husmand Hans Trane og Kirsten Nielsdatter af Ringkloster (trolovet)
fol 231
Niels Bertelsens barn af Brørup - Bertel
Jørgen Joensens hustru af Hylke (introduceret)
Laurs Rasks barn af Båstrup - Kirsten
Niels Bertelsens hustru (introduceret)
Laurs Rasks hustru (introduceret)
Christen Rasmussen Soldat og Karen Jensdatter af Båstrup (trolovet)
Christen Mogensens nyfødte navnløse barn (begravet)
Christen Rasmussen Soldat og Karen Jensdatter af Båstrup (copuleret)
Peder Hyrdes barn af Båstrup - Inger
Peder Hyrdes hustru (introduceret)
Poul Michelsen og Anne Knudsdatter (trolovet)
Anders Sørensen Hyrde og Mette Pedersdatter, hyrdeenke i Hylke (trolovet)
Christen Hellesens hustru (introduceret)
Christen Hellesens barn - Jens
Rasmus Møller og Ellen Laursdatter af Skanderborg (copuleret)
fol 232
Christen Mogensens hustru (introduceret)
Rasmus Sørensen i Brørup og Johanne Nielsdatter (copuleret)
Poul Michelsen og Anne Knudsdatter (copuleret)
Hans Trane og Kirsten Nielsdatter (copuleret)
Mathias Christophersens barn - Christen
Mathias Christophersens hustru (introduceret)
tjenestekarl Søren Sørensens barn af Båstrup - Maren
Jens Sørensens dødfødte tvillinger af Ustrup (begravet)
degnens barn - Drude Mette
degnens hustru (introduceret)

1737

Top


fol 232
hyrden i Hylke Anders Sørensen og Mette Pedersdatter, hyrdeenke sst (copuleret)
jagtbetjent Severin Langes barn - Ingeborg
jagtbetjentens hustru (introduceret)
Jens Sørensens hustru af Ustrup (introduceret)
Anders Rasmussen Hestegilders barn - Christian
tjenestekarl Søren Sørensens hustru (introduceret)
fol 233
Else Hestegilders (introduceret)
Anders Madsen Hyrdes barn af Ustrup - Mads
skoleholderen Niels Hansens barn - Henning Lorentz
Peder Nielsen Hyrdes barn af Brørup - Kirsten
Anders Pedersen Soldats tvillinger - Kirsten og Maren
Søren Gantrups barn af Hylke - Anne
Niels Skoleholders hustru (introduceret)
Anders Madsen Hyrdes hustru (introduceret)
afdanket rytter Søren Hansen - 62 år
Peder Nielsen Hyrdes hustru (introduceret)
Anders Pedersen Soldats hustru (introduceret)
Anders Jensens barn af Brørup - Rasmus
tjenestekarl Niels Jensen af Ringkloster - 21 år
Søren Gantrups hustru af Hylke (introduceret)
Søren Gantrups barn Anne - 5 uger
Anders Jensens hustru af Brørup (introduceret)
Anders Pedersen Soldats barn Kirsten - 12 uger
fol 234
Rasmus Nielsen Husmands datters uægte barn i Ustrup - Ellen
husmand Niels Michelsens barn af Brørup - Anne
Laurs Andersens barn af Ustrup - (navn mangler)
tjenestekarl Poul Michelsens barn af Ringkloster - Anne
Poul Michelsens hustru af Ringkloster (introduceret)
tjenestepige Mette Sørensdatter af Ustrup - 20 år
Søren Olufsens barn af Ringkloster - Oluf
Peder Bentsen Smedesvend og Maren Nielsdatter af Hylke (trolovet)
Niels Emmersens barn Mette - 13 år
fol 235
Søren Olufsens kone af Ringkloster (introduceret)
Michel Sørensens barn af Hylke - Anne

1738

Top


fol 235
Rasmus Sørensens barn af Brørup - Mette
Morten Pedersen Damsgaard af Ringkloster - 75 år
Rasmus Sørensens barn af Brørup (begravet)
Michel Sørensens hustru af Hylke (introduceret)
Rasmus Sørensens hustru af Brørup (introduceret)
Jens Rasmussen og Inger Madsdatter af Hylke (trolovet)
Møllerens hustru i Hylke mølle, Ellen Laursdatter - 27 år
Møllerens dødfødte barn i Hylke mølle (begravet)
tjenestekarl Jens Michelsen og Sidsel Jensdatter (trolovet)
Niels Sørensens steddatter Karen af Brørup - 6 år
Hyrdens barn af Ustrup - Rasmus
Søren Gantrups hjemmedøbte barn Hans - 14 dg
Hyrdens hustru af Ustrup (introduceret)
Anders Hestegilders barn Hans - 5 år
fol 236
Christen Mogensens barn af Brørup - Hans
Niels Hansen af Bjødstrup og Maren Nielsdatter, tjenestepige af Ringkloster (trolovet)
en gl betler som døde i Gåsholm hos smeden Peder Bentsen (begravet)
Søren Gantrups hustru (introduceret)
Jørgen Jørgensen Snedker og Marie Rasmusdatter af Nedergård i Båstrup (trolovet)
Peder Bentsen Smed og Maren Nielsdatter (copuleret)
Christen Mogensens hustru af Brørup (introduceret)
Jens Rasmussen og Inger Madsdatter af Hylke (copuleret)
Jørgen Jørgensen Snedker af Tebstrup og Marie Rasmusdatter af Båstrup (copuleret)
Niels Sørensen den yngres barn - Karen
Niels Sørensens hustru Maren Bertelsdatter (introduceret)
tjenestekarl Jens Michelsen og Sidsel Jensdatter (copuleret)
Jens Sørensens hustru af Ustrup (introduceret)
Jens Sørensens barn af Ustrup - Cecilie
almisselem Mette Christensdatter - 95 år
Jørgen Joensens barn af Hylke - Anders
fol 237
Niels Hansen af Bjødstrup og Maren Nielsdatter af Ringkloster (copuleret - i Ousted kirke)
Jørgen Joensens hustru af Hylke (introduceret)
Laurs Andersens søn Søren af Ustrup - 3 år
Jens Michelsens barn af Hylke - Maren

1739

Top


fol 237
degnens barn - Inger Marie
Hyrdens barn Rasmus af Ustrup - 5 år
Rasmus Sørensens barn af Brørup - Mette
Niels Michelsens barn af Ustrup - Michel
tjenestekarl Jens Michelsens hustru (introduceret)
Niels Michelsens hustru af Ustrup (introduceret)
Michel Jensens barn Karen - 4 år
Rasmus Laursens søn Søren af Båstrup - 4 år
Bodil Sørensdatter af Båstrup - 8 år
fol 238
Rasmus Sørensens hustru af Brørup (introduceret)
Søren Gantrups datter Sophie - 9 år
Store Sidsels datter Maren - 7 år
Poul Michelsens datter Anne af Båstrup - 2 år
Laurs Rasks datter Kirsten af Båstrup - 4 år
degnens hustru af Båstrup (introduceret)
degnens datter Drude Mette - 3 år
Søren Rasmussen Kjærsgaard - 78 år
Bodil Hansen af Nissumgaard - 86 år
jagtbetjent Severin Langes barn Christian Balthasar? - 6 dage
Rasmus Michelsens barn af Ustrup - Peder
degnens barn Inger Marie - år
Oluf Smed af Brørup - 80 år
Christen Rasmussens barn af Hylkegård - Karen
Rasmus Michelsens hustru af Ustrup (introduceret)
Søren Gantrups barn af Hylke - Peder
jagtbetjent Severin Langes hustru (introduceret)
Morten Rasmussen af Båstrup - 23 år
Christen Rasmussens hustru af Hylke (introduceret)
Anders Pedersen Soldats barn af Ustrup - Birgitte
fol 239
Rasmus Sørensen Møllers barn af Hylke mølle - Ellen
husmand Niels Englands barn af Brørup - Johanne
Anders Pedersen Soldats hustru af Ustrup (introduceret)
Søren Gantrups barn Peder - 7 uger
Søren Gantrups hustru (introduceret)
Rasmus Møllers barn Ellen - 5 uger
Rasmus Møllers hustru (introduceret)
Niels Englands hustru (introduceret)
gl Jens Jensen Møller - 81 år
Laurs Andersens barn i Ustrup - Anne Kirstine
Jens Rasmussens barn i Hylke - Kirsten
Jens Rasmussens barn Kirsten af Hylke - 4 uger
Michel Jørgensens barn af Båstrup - Morten
Michel Jørgensens hustru Maren Rasmusdatter (introduceret)
gl Anne Nielsdatter af Brørup - 83 år
Laurs Andersens hustru af Ustrup (introduceret)
Jens Rasmussens hustru af Hylke (introduceret)
hyrden Peder Nielsens barn af Brørup - Kirsten
fol 240
husmand Mathias Christophersens barn - Jørgen
Anders Rasmussen Hestegilders barn - Barbara
Anders Hestegilders hustru (introduceret)
Hans Pedersen af Ørridslev og Anne Jensdatter af Ustrup (trolovet)


På andre sider:
Blandede poster
1698-1709
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-71
 
Døbte
1771-1813
Trolovede og copulerede
1771-1813
Begravede
1771-1813
 

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 25-7-04
c