s
Stikord til Hylke sogns kirkebog, Voer herred, 1698-1813

1760-71


På andre sider:
Blandede poster
1698-1709
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-71
 
Døbte
1771-1813
Trolovede og copulerede
1771-1813
Begravede
1771-1813
 

På denne side:
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771


1760

fol 313
Hans Pedersens barn af Brørup - Rasmus
Karen Rasmusdatter af Hylke - 52 år
Hans Pedersens barn Rasmus af Brørup - 8 dage
Hans Nielsen Kjærs tvillinger af Båstrup - Michel og Johanne
Rasmus Sørensen af Hylke mølle - 55 år
Hans Pedersens hustru Anne Christensdatter af Brørup (introduceret)
fol 314
Hans Nielsen Kjærs hustru Kirsten Michelsdatter af Båstrup (introduceret)
Rasmus Michelsens barn - Johanne
Christen Rasmussens barn af Ustrup - Rasmus
Lene Sørensdatter af Båstrup - 66 år
Sidsel Thomasdatter af Hylke - 60 år
Jens Rasmussen af Hylke - 62 år
Rasmus Michelsens hustru Maren Andersdatter af Brørup (introduceret)
Christen Rasmussens hustru Karen Andersdatter af Ustrup (introduceret)
Søren Sørensen af Ustrup - 82 år
Hans Nielsens datter Johanne af Båstrup - 16 uger
fol 315
Laurs Rasmussens barn af Båstrup - Maren
Hans Nielsens søn Michel af Båstrup - 18 uger
Rasmus Iversen og Else Justsdatter begge af Ringkloster (trolovet)
Rasmus Michelsens barn Johanne af Brørup - 13 uger
Peder Laursens barn af Brørup - Christen
Laurs Rasmussens hustru Johanne Jørgensdatter af Båstrup (introduceret)
Anders Pedersen af Ustrup og Karen Pedersdatter af Båstrup (trolovet)
Søren Michelsen af Hylke - 43 år
Peder Laursens hustru Gye Christensdatter af Brørup (introduceret)
Mads Jensen af Brørup - 84 år
Rasmus Rasmussens datter af Ustrup - Birthe
fol 316
Rasmus Rasmussens hustru Anne Jensdatter af Ustrup (introduceret)
Rasmus Jørgensen af Ustrup og Marie Nielsdatter af Jordbjerg (trolovet)
Kirsten Nielsdatter af Hylke - 78 år
Sidsel Jørgensdatter af Hylke og Johanne Nielsdatter af Ustrup for synd mod det 6. bud (public absolveret)
Rasmus Iversen og Else Justsdatter begge af Ringkloster (copuleret)
Anders Pedersen af Ustrup og Karen Pedersdatter af Båstrup (copuleret)
skoleholderens hustru Anne Jensdatter Zeuthens af Hylke - 39 år
Rasmus Jørgensen af Ustrup og Marie Nielsdatter af Jordbjerg (copuleret)
Mogens Andersens søn af Brørup - Jacob
Rasmus Pedersen af Ringkloster - 33 år
Sidsel Jørgensdatter af Hylke - 40 år
fol 317
Johanne Nielsdatters uægte barn af Brørup - Niels
Laurs Johansen af Brørup - 30 år
Søren Sørensen af Hylke - 52 år
Poul Michelsens datter af Båstrup - Anne
Anders Mortensen af Grumstrup og Inger Madsdatter af Hylke (trolovet)
Mogens Andersens hustru Bodil af Brørup (introduceret)
Andreas Møller aftakket corporal boende i Hylke (public absolveret - 6. bud)
Peder Michelsen af Ustrup (public absolveret - 6. bud)
Poul Michelsens hustru Anne Mortensdatter af Båstrup (introduceret)

1761

Top


fol 318
Rasmus Laursens datter af Båstrup - Anne Marie
Birthe Jensdatter af Brørup - 84 år
Jens Michelsen af Hylke - 80 år
min datter - Karen
Rasmus Andersens søn af Brørup - Anders
fol 319
Rasmus Laursens hustru Anne Jørgensdatter af Båstrup (introduceret)
Søren Andersen af Brørup - 99 år
Rasmus Andersens Hesteskærers hustru (introduceret)
Peder Andersens datter af Brørup - Maren
Holger Hansens dødfødte barn af Båstrup (begravet)
min hustru Anne Felsen (introduceret)
hyrdens datter Anne Christensdatter af Brørup - 14 år
Anne Jørgensdatter af Ustrup - 87 år
Anders Mortensen af Grumstrup og Inger Madsdatter af Hylke (copuleret)
Maren Rasmusdatter af Hylke - 58 år
Sidsel Jørgensdatter af Brørup - 81 år
Jens Jørgensens datter af Ringkloster - Edel
fol 320
præstens datter Karen - 9 uger
Hans Michelsen af Brørup - 88 år
Peder Andersens hustru Kirsten Jensdatter af Brørup (introduceret)
Hans Nielsens søn af Båstrup - Michel
Rasmus Michelsens søn af Brørup - Michel
Holger Hansens hustru Johanne Jørgensdatter af Båstrup (introduceret)
Jens Jørgensens hustru Karen Pedersdatter af Ringkloster (introduceret)
Hans Nielsens hustru Kirsten Michelsdatter af Båstrup (introduceret)
Søren Jespersen og Birthe Rasmusdatter begge af Hylke (trolovet)
Jens Marcussen af Såby og Anne Nielsdatter af Brørup (trolovet)
Corporal Møllers hustru Malene Elisabeth Wulfs - 82 år
fol 321
Rasmus Pedersens datter af Hylke - Maren
Rasmus Michelsens hustru Maren Andersdatter af Brørup (introduceret)
Jens Mortensens datter af Ringkloster - Elisabeth
Niels Damsgaards søn af Ringkloster - Knud Leonhardt
Jens Marcussen af Såby og Anne Nielsdatter af Brørup (copuleret)
Rasmus Pedersens hustru Maren Michelsdatter af Hylke (introduceret)
Maren Rasmusdatter af Brørup - 84 år
Jens Mortensens hustru Anne Kirstine Clausdatter af Ringkloster (introduceret)
hyrdens kone af Hylke (introduceret)
Anne Marie Sørensdatter af Hylke mølle - 4 år
fol 322
Niels Damsgaards hustru Maren Nielsdatter af Ringkloster (introduceret)
Balthazar Sørensen og Elisabeth Nielsdatter begge af Ringkloster (trolovet)
Ingeborg Rasmusdatter af Brørup - 59 år
Sidsel Nielsdatter af Båstrup - 80 år
Balthazar Sørensen og Elisabeth Nielsdatter begge af Ringkloster (copuleret)
Anders Jensen af Brørup og Margrethe Sørensdatter af Hylke (trolovet)
Jens Sørensen, enkemand af Hoved, og Kirsten Michelsdatter af Ringkloster (trolovet)
Søren Jespersen og Birthe Rasmusdatter begge af Hylke (copuleret)
Søren Jørgensen af Ørridslev og Anne Jensdatter af Ustrup (trolovet)
Rasmus Jørgensen og Anne Pedersdatter begge af Hylke (trolovet)
Anders Jensen af Brørup og Margrethe Sørensdatter af Hylke (copuleret)
fol 323
Kirstine Marie Rasmusdatter af Brørup, som udlagde Søren Nielsen i Nedergård i Brørup (public absolveret)
Kirsten Nielsdatter af Brørup - 58 år
Søren Jørgensen af Ørridslev og Anne Jensdatter af Ustrup (copuleret)
Jens Sørensen af Hoved og Kirsten Michelsdatter af Ringkloster (copuleret)
Jens Allisen af Båstrup - 26 år

1762

Top


fol 323
hyrdens søn af Brørup - Adam
Rasmus Jørgensen og Anne Pedersdatter begge af Hylke (copuleret)
Knud Jensens datter af Brørup - Ingeborg
fol 324
hyrdens hustru Anne Rasmusdatter af Brørup (introduceret)
Karen Nielsdatter af Hylke (public absolveret)
Jacob Nielsen Skandorph af Skanderborg og Maren Jensdatter af Ringkloster (trolovet)
Søren Nielsen og Hans Christensen begge af Brørup (public absolveret)
Anne Mogensdatter af Brørup - 54 år
Knud Jensens hustru Anne Hansdatter af Brørup (introduceret)
Mads Andersen af Ustrup og Bodil Pedersdatter af Båstrup (trolovet)
Østen Laursen og Kirsten Christensdatter af Hylkegård (trolovet)
Mogens Andersens datter af Brørup - Anne
Birthe Mathiasdatters uægte barn af Ustrup - Maren [NB se Marie Magdalene sogn, Sønderhald herred s.å.]
Hans Pedersen af Brørup - 70 år
Karen Nielsdatters uægte barn af Hylke - Niels
fol 325
Mogens Andersens hustru Bodil Christensdatter af Brørup (introduceret)
Søren Nielsen og enke Anne Christensdatter begge af Brørup (trolovet)
Birgitte Mathiasdatter af Ustrup og Mette Jensdatter af Hylke (public absolveret)
Rasmus Jørgensens søn af Hylke - Jørgen
Christen Pedersen Tyboe af Brørup - 68 år
Jørgen Sørensen af Ørridslev og Anne Laursdatter af Ustrup (trolovet)
Anders Jensens datter af Brørup - Ingeborg
Rasmus Jørgensens hustru Anne Pedersdatter af Hylke (introduceret)
Mette Jensdatters uægte barn af Hylke - Sidsel (Peder Jensen Landsoldat)
fol 326
Anders Jensens hustru Margrethe Sørensdatter af Brørup (introduceret)
Jørgen Sørensen af Ørridslev og Anne Laursdatter af Ustrup (copuleret)
Rasmus Jørgensens søn Jørgen af Hylke - 12 uger
Rasmus Pedersens søn af Hylke - Peder
Østen Laursen og Kirsten Christensdatter begge af Hylke (copuleret)
Rasmus Laursens søn af Båstrup - Laurs
Peder Laursen af Båstrup og Karen Sørensdatter af Ringkloster (trolovet)
Mads Andersen og Bodil Pedersdatter begge af Båstrup (copuleret)
Rasmus Pedersens hustru Maren Michelsdatter af Hylke (introduceret)
Søren Pedersens datter af Brørup - Kirsten
fol 327
Kirsten Sørensdatter af Ustrup - 60 år
Rasmus Laursens hustru Anne Jørgensdatter af Båstrup (introduceret)
Søren Pedersens datter Kirsten af Brørup - 5 uger
Søren Pedersens hustru Bodil Christensdatter af Brørup (introduceret)

1763

Top


fol 327
Jacob Nielsen Skandorph og Maren Jensdatter begge af Hylke (copuleret)
Mads Andersen Skrædders søn af Båstrup - Anders
Rasmus Michelsens barn af Brørup - Johanne
fol 328
min datter Augusta Dorothea Kattrup - 9 år
Christen Rasmussens datter af Ustrup - Anna
Jens Nielsen af Brørup for lejermål (public absolveret)
Anne Statius af Nissumgård for lejermål (public absolveret)
Rasmus Michelsens hustru Maren Andersdatter af Brørup (introduceret)
Mads Andersens hustru Bodil Pedersdatter af Båstrup (introduceret)
Henrich Christensens søn af Ustrup - Laurs
Mogens Andersens datter Mette af Brørup - 7 år
Peder Jensen Kirkegaard af Nissumgård og Macus Pedersen af Jordbjerg (6. bud - public absolveret)
gårdmand Søren Nielsens barn med Anne Christensdatter af Brørup - Sidsel
fol 329
Christen Rasmussens hustru Karen Andersdatter af Ustrup (introduceret)
Poul Michelsens barn af Båstrup - Peder
Kirsten Jensdatter af Jordbjerg (public absolveret)
Anne Marie Pedersdatter af Hylke og Kirsten Christensdatter af Jordbjerg (public absolveret)
Enevold Pedersen af Brørup - 12 år
Holger Hansen af Båstrup - 55 år
Jens Spørring af Nissumgård - 70 år
hyrden Henrich Christensens hustru Maren Sørensdatter af Ustrup (introduceret)
hyrden Jørgen Christians datter af Hylke - Sidsel
hyrden Jørgen Christians hustru Karen Sørensdatter af Hylke (introduceret)
Poul Michelsens hustru Anne Mortensdatter af Båstrup (introduceret)
Jens Rasmussen af Båstrup - 4 år
fol 330
Peder Laursen og Karen Sørensdatter begge af Båstrup (copuleret)
Laurs Nielsen Dam og Birthe Rasmusdatter af Hylke Præstegård (trolovet)
Hans Nielsens søn af Båstrup - Eskild
Anne Nielsdatter Damsgaard af Ringkloster - 81 år
ung Laurs Rasmussens datter Maren af Båstrup - 3 år
hyrdens datter Sidsel i Hylke - 11 uger
Jens Jørgensens datter Edel af Ringkloster - 2 år
Hans Nielsens hustru Kirsten Michelsdatter af Båstrup (introduceret)
ung Laurs Rasmussens søn af Båstrup - Jørgen
Johan Jensen Allisen af Skanderborg og enken Johanne Jørgensdatter af Båstrup (trolovet)
fol 331
Jørgen Sørensens søn af Ringkloster - Søren
ung Laurs Rasmussens hustru Johanne Jørgensdatter af Båstrup (introduceret)
Søren Sørensens datter af Ustrup - Bodil Marie
Laurs Jørgensen af Hylke og Dorothea Nielsdatter af Ustrup (trolovet)
Jørgen Sørensens hustru Anne Marcusdatter af Ringkloster (introduceret)
Laurs Nielsen Dam og Birthe Rasmusdatter begge af Hylke (copuleret)
Rasmus Andersens hustru Maren Andersdatter af Brørup - 30 år
Søren Sørensens hustru Karen Allisdatter af Ustrup (introduceret)
fol 332
Søren Pedersens søn af Brørup - Rasmus
Laurs Jørgensen af Hylke og Dorothea Nielsdatter af Ustrup (copuleret)
Søren Pedersens søn Rasmus af Brørup - 14 dage
Johan Jessen Allisen og enken Johanne Jørgensdatter begge af Båstrup (copuleret)
Søren Sørensens datter Bodil Marie af Ustrup - 10 uger
Søren Pedersens hustru Bodil Christensdatter af Brørup (introduceret)
Søren Nielsen og Anne Christendatter begge af Brørup (copuleret)

1764

Top


fol 332
Rasmus Jørgensens datter af Hylke - Anne Kirstine
Jens Mortensens datter Mette Kirstine af Ringkloster - 5 år
Rasmus Jørgensens hustru Anne Pedersdatter af Hylke (introduceret)
fol 333
Mette Laursdatters uægte barn af Båstrup - Søren (Eskild Laursen af Tyrrestrup)
Jens Pedersen og Birthe Pedersdatter begge af Brørup (trolovet)
Karen Christensdatter af Nissumgård, som udlagde Niels Andersen (public absolveret)
Rasmus Michelsens af Båstrup og Anne Knudsdatter af Hylke mølle (copuleret)
fol 334
Rasmus Andersen af Brørup og Anne Mortensdatter af Nim (trolovet)
Rasmus Laursens søn Laurs af Båstrup - 1 år
Niels Andersen af Nissumgård (public absolveret)
Mogens Andersens datter af Brørup - Maren
Jens Jørgensens søn af Ringkloster - Rasmus
Margrethe Nielsdatter af Brørup - 34 år
Margrethe Nielsdatters nyfødte datter Karen (begravet)
Mogens Andersens hustru Bodil Christensdatter af Brørup (introduceret)
Jacob Nielsen Skandorphs barn af Hylke - (navn mangler)
fol 335
Christen Nielsens søn af Hylke - Peder
Maren Jørgensdatter, Christen Nielsens hustru af Hylke (introduceret)
Peder Laursens søn af Brørup - Laurs
Niels Damsgaards dødfødte søn af Ringkloster (begravet)
Jens Nielsen og Birthe Pedersdatter af Brørup (copuleret)
Jacob Nielsens hustru Maren Jensdatter af Hylke (introduceret)
Anne, Mogens Andersens datter af Brørup - 2 år
Søren Nielsens datter Sidsel af Brørup - 1 år
Jens Jørgensens hustru Karen Pedersdatter af Ringkloster (introduceret)
Erich Christensen af Brørup og Sidsel Jensdatter af Ustrup (trolovet)
Rasmus Andersen Hesteskærer og Anne Mortensdatter (copuleret)
Søren Ibsens hustru Anne Laursdatter af Jordbjerg - 80 år
Østen Laursens søn af Brørup - Laurs
Peder Laursens hustru Gye Christensdatter af Brørup (introduceret)
fol 336
Erich Christensen af Brørup og Sidsel Jensdatter af Ustrup (copuleret)
Rasmus Michelsens søn af Hylke mølle - Rasmus
Jens Nielsens søn af Brørup - Peder
et fattigt menneske af Brørup (begravet)
Østen Laursens søn Laurs af Brørup - 1 md
Jens Nielsens søn Peder af Brørup - 10 dg
Østen Laursens hustru Kirsten Christensdatter af Brørup (introduceret)
Laurs Christensen af Nissumgård (public absolveret)
Niels Damsgaards hustru Maren Nielsdatter af Ringkloster (introduceret)
Jens Nielsens hustru Birgitte Pedersdatter af Brørup (introduceret)
Knud Jensens søn af Brørup - Hans
Rasmus Michelsens hustru Anne Knudsdatter af Hylke mølle (introduceret)

1765

Top


fol 336
Maren Christensdatter af Ustrup - 82 år
fol 337
Søren Sørensens to børn Alli og Jens - 8 dage
Søren Nielsen af Ustrup - 48 år
Knud Jensens hustru Anne Hansdatter af Brørup (introduceret)
Søren Pedersens søn Rasmus af Brørup - 6 dage
Henrich Sørensen og Karen Nielsdatter af Brørup (trolovet)
gl Niels Sørensen af Brørup - 84 år
Søren Sørensens hustru Karen Allisdatter af Ustrup (introduceret)
Jørgen Sørensens søn af Ringkloster - Erich
Rasmus Pedersens søn af Hylke - Michel
Mads Andersens datter af Båstrup - Lene
min sl kone Anne Henrichsdatter Felsen - 47 år
Søren Pedersens hustru Bodil Christensdatter af Brørup (introduceret)
fol 338
Anders Jensens datter af Brørup - Anne
Erich Christensens datter Anne Margrethe af Brørup - 24 timer
Rasmus Michelsens søn af Brørup - Anders
Jørgen Sørensens hustru Anne Marcusdatter af Ringkloster (introduceret)
Mads Andersens hustru Bodil Pedersdatter af Båstrup (introduceret)
Karen Nielsdatters søn Niels af Hylke - 3 år
Rasmus Pedersens hustru Maren Michelsdatter af Hylke (introduceret)
Erich Christensens hustru Sidsel Jensdatter af Brørup (introduceret)
Anders Jensens hustru Margrethe Sørensdatter af Brørup (introduceret)
Peder Hansen af Riis og Kirsten Pedersdatter af Ustrup (trolovet)
Rasmus Laursens søn af Båstrup - Jørgen
Rasmus Michelsens hustru Karen Andersdatter af Brørup (introduceret)
Laurs Rasmussen af Båstrup - 74 år
Rasmus Laursens søn Jørgen af Båstrup - 7 dage
Søren Jensens søn Jens af Ustrup - 12 timer
Anne Andersdatter af Hylke - 60 år
Maren Sørensdatter af Hylke - 87 år
Johanne Sørensdatter af Brørup - 89 år
fol 339
Niels Sørensen af Hylke og Anne Margrethe (trolovet)
Rasmus Laursens hustru Anne Jørgensdatter af Båstrup (introduceret)
Anna Iversdatter af Nissumgård (public absolveret)
Rasmus Pedersen og Maren Michelsdatter af Brørup (trolovet)
Søren Jensens hustru Maren Christensdatter af Ustrup (introduceret)
Niels Jensen af Ustrup - 86 år
Morten Pedersen af Nissumgård (public absolveret)
Henrich Sørensen og Karen Nielsdatter af Brørup (copuleret)
Niels Sørensen og Anne Margrethe Sørensdatter af Hylke (copuleret)
Bodil Jensdatter for begangen lejermål på Samsø (public absolveret)
Peder Andersens barn af Brørup - Jens
Peder Andersens hustru Kirsten Jensdatter af Brørup (introduceret)
Rasmus Jørgensens søn af Hylke - Peder
fol 340
Peder Laursens søn af Båstrup - Laurs
Rasmus Jørgensens hustru Anne Pedersdatter af Hylke (introduceret)
Anna Nielsdatter, Jørgen Joensens hustru af Hylke - 74 år
Peder Laursens hustru Karen Sørensdatter af Båstrup (introduceret)
Niels Sørensens søn Søren af Hylke - 6 dage
Niels Sørensens hustru Anne Margrethe Sørensdatter af Hylke (introduceret)
Rasmus Pedersen og Maren Michelsdatter begge af Brørup (copuleret)
Laurs Dams datter af Hylke - Anne
Birgitte Mathiasdatter af Ustrup - 27 år
Laurs Dams hustru Birgitte Rasmusdatter af Hylke (introduceret)
Peder Hansen af Riis og Kirsten Pedersdatter af Ustrup (copuleret)
Maren Sørensdatters uægte barn - Hans (Mads Hansen i hr Rømmers sogn)

1766

Top


fol 341
Søren Jensens dødfødte barn af Ustrup (begravet)
Anders Jensen af Brørup - 76 år
Mogens Andersen af Brørup - 42 år
Rasmus Pedersens søn af Brørup - Michel
Rasmus Pedersens hustru Maren Michelsdatter af Brørup (introduceret)
Inger Jensdatter af Ustrup - 52 år
Søren Jensens hustru Maren Christensdatter af Ustrup (introduceret)
Poul Michelsens søn af Båstrup - Jens
Erich Christensens datter af Brørup - Anne Margrethe
fol 342
Søren Sørensen af Hylke - 22 år
Michel Sørensens søn af Hylke - Michel
Maren Mogensdatter af Brørup - 2 år
Søren Eskildsen af Båstrup - 2 år
Rasmus Rasmussen af Hylke mølle - 1 år
Jørgen Joensen - 69 år
Erich Christensens hustru Sidsel Jensdatter af Brørup (introduceret)
Poul Michelsens hustru Anne Mortensdatter af Båstrup (introduceret)
Østen Laursens datter af Brørup - Synneve
Michel Sørensens hustru Anne Michelsdatter af Hylke (introduceret)
fol 343
Joen Jørgensen af Hylke og Anne Pedersdatter ibd (trolovet)
Karen Andersdatter af Brørup - 69 år
Østen Laursens hustru Kirsten Christendatter af Brørup (introduceret)
enken Bodil Christensdatters søn af Brørup - Mogens
enken Bodil Christensdatter af Brørup og Søren Jørgensen af Ustrup (trolovet)
enken Bodil Christensdatter (introduceret)
Lene Nielsdatter af Ustrup - 59 år
Søren Mogensen af Brørup - 47 år
Jacob Andersen af Ustrup og Maren Pedersdatter af Båstrup (trolovet)
Niels Andersen af Skårup og Maren Jensdatter af Ringkloster (trolovet)
Rasmus Laursens søn af Båstrup - Laurs
fol 344
Hans Nielsens datter af Båstrup - Maren
Henrich Christensen Hyrdes søn af Ustrup - Niels
Jacob Andersen af Ustrup og Maren Pedersdatter af Båstrup (copuleret)
Henrich Christensens hustru Maren Sørensdatter af Ustrup (introduceret)
Niels Andersen af Skårup og Maren Jensdatter af Ringkloster (copuleret)
Rasmus Laursens hustru Anne Jørgensdatter af Båstrup (introduceret)
Hans Nielsens hustru Kirsten Michelsdatter af Båstrup (introduceret)
Henrich Christensens søn Niels af Ustrup - 5 uger
Østen Laursens datter Synneve af Brørup - 16 uger
Jens Jensen Tømmermand af Horsens og Kirsten Jørgensdatter af Hylke Præstegård (trolovet)
Rasmus Jensen af Adslev og Mette Sørensdatter af Ringkloster (trolovet)
fol 345
Søren Pedersens søn af Brørup - Peder
Christen Rasmussens datter af Ustrup - Juliane Charlotte
Søren Pedersens søn Peder af Brørup - 3 uger
Søren Pedersens hustru Bodil Christensdatter af Brørup (introduceret)
Christen Rasmussens hustru Karen Andersdatter af Ustrup (introduceret)
Jens Jensen Tømmermand af Horsens og Kirsten Jørgensdatter af Hylke Præstegård (copuleret)
Rasmus Jensen af Adslev og Mette Sørensdatter af Ringkloster (copuleret)
fol 346
Niels Damsgaards søn Jens af Ringkloster - 6 timer
Joen Jørgensen af Hylke og Anne Pedersdatter af Hylke (copuleret)
Morten Pedersen og Mette Hansdatter af Nissumgård (trolovet)
Laurs Dams søn af Sønderborg i Hylke - Niels
Jens Nielsens datter af Brørup - Karen
Niels Damsgaards hustru Maren Nielsdatter af Ringkloster (introduceret)
Søren Jørgensen af Ustrup og enken Bodil Christendatter af Brørup (copuleret)
Morten Pedersen og Mette Hansdatter begge af Nissumgård (copuleret)
fol 347
Laurs Dams hustru Berete Rasmusdatter af Sønderborg i Hylke (introduceret)
Søren Jensens hjemmedøbte datter Anne af Ustrup - 8 dage
indsidder Christen Nielsens barn af Brørup - Anne
Maren Sørensdatter af Båstrup - 30 år
Jens Nielsens hustru Birthe Pedersdatter af Brørup (introduceret)
Karen Michelsdatter af Hylke - 26 år
Laurs Dams søn Niels af Sønderborg - 11 uger

1767

Top


fol 348
Søren Jensens hustru Maren Christensdatter af Ustrup (introduceret)
Rasmus Michelsens søn af Hylke mølle - Rasmus
Søren Sørensen Husmands barn af Ustrup - Bodil
Christen Nielsens hustru Maren Jørgensdatter af Brørup (introduceret)
Søren Sørensens hustru Karen Allisdatter af Ustrup - 34 år
Rasmus Michelsens hustru Anne Knudsdatter af Hylke mølle (introduceret)
Erich Jacobsen Lyxdorf af Nissumgård - 73 år
Peder Nielsens barn af Hylke - Niels
fol 349
Søren Sørensen og Karen Jensdatter begge af Ustrup (trolovet)
Michel Hansen af Båstrup - 83 år
Peder Nielsens hustru Johanne Knudsdatter af Hylke (introduceret)
Søren Sørensen og Karen Jensdatter begge af Ustrup (copuleret)
Maren Rasmusdatter af Brørup - 84 år
Søren Jørgensens stedsøn Mogens af Brørup - 1 år
Michel Sørensen Svenske af Hylke - 89 år
degnen James Wicher af Båstrup - 41 år
Søren Nielsens barn af Brørup - Hans
Søren Nielsens hustru Anne Christensdatter af Brørup (introduceret)
Knud Jensens barn af Brørup - Søren
fol 350
Søren Nielsens barn Hans af Brørup - 6 uger
Søren Jensens dødfødte barn af Ustrup (begravet)
Østen Laursens barn af Brørup - Laurs
Søren Sørensen Husmands barn af Ustrup - Maren
Jens Mortensens hustru Anne Kirstine Clausdatter af Ringkloster - 42 år
Henrich Christensen Hyrdes barn af Båstrup - Karen
Knud Jensens hustru Anne Hansdatter af Brørup (introduceret)
fol 351
Søren Sørensen Husmands barn Maren af Ustrup - 5 uger
Michel Poulsen af Båstrup og Kirsten Jensdatter af Brørup (trolovet)
Søren Nielsen af Skårup og Anne Michelsdatter af Ringkloster (trolovet)
Søren Sørensen Husmands hustru Karen Jensdatter af Ustrup (introduceret)
Østen Laursens hustru Kirsten Christensdatter af Brørup (introduceret)
hyrden Henrich Christensens hustru Maren Sørensdatter (introduceret)

1768

Top


fol 351
Søren Jensens hustru Maren Christensdatter af Ustrup (introduceret)
Maren Jensdatter af Båstrup - 67 år
Jens Pedersen af Brørup - 48 år
Rasmus Michelsens barn af Brørup - Mads
fol 352
Søren Nielsen af Skårup og Anne Michelsdatter af Ringkloster (copuleret)
Karen Nielsdatters uægte barn af Hylke - Kirsten (Christen Ebbesen som tjener Jens Mortensen i Ringkloster)
Laurs Dams barn af Sønderborg - Anne Felsen
Rasmus Michelsens barn Mads af Brørup - 4 uger
hyrden Henrich Christensens barn Karen af Båstrup - 16 uger
Jacob Andersens barn af Ustrup - Peder
Laurs Dams hustru Birthe Rasmusdatter af Sønderborg i Hylke (introduceret)
fol 353
Søren Pedersens hustru Bodil Christensdatter af Brørup - 38 år
Søren Pedersens barn af Brørup - Rasmus
Rasmus Pedersens barn Michel af Hylke - 3 år
Søren Pedersens barn Rasmus af Brørup - 14 dage
Michel Poulsen af Båstrup og Kirsten Jensdatter af Brørup (copuleret)
Jacob Andersens hustru Maren Pedersdatter af Ustrup (introduceret)
Erich Pedersen af Grumstrup og Anne Nielsdatter af Brørup (trolovet)
Rasmus Pedersen Dragons tvillinger af Brørup - Søren og Peder
Alli Jensen af Båstrup - 81 år
Rasmus Michelsens hustru Anne Jensdatter af Brørup (introduceret)
fol 354
Niels Laursen af Hylke - 56 år
Rasmus Dragons hustru Maren Michelsdatter af Brørup (introduceret)
Erich Pedersen og Anne Nielsdatter begge af Brørup (copuleret)
Rasmus Jensens barn af Hylke - Jens
Østen Laursens hustru Kirsten Christensdatter af Brørup - 36 år
Margrethe Jørgensdatter af Brørup - 34 år
Rasmus Jørgensens barn af Hylke - Jørgen
fol 355
Rasmus Jensens hustru Maren Pedersdatter af Hylke (introduceret)
Søren Jensens dødfødte barn af Ustrup (begravet)
smeden Rasmus Jørgensens hustru i Hylke (introduceret)
Søren Jensens hustru i Ustrup (introduceret)
Laurs Jørgensen, enkemand af Kattrup, og Anne Jørgensdatter af Ustrup (copuleret)
Christen Nielsen af Kattrup og Maren Adamsdatter af Brørup (trolovet)
Rasmus Jensens søn Jens Rasmussen af Hylke (begravet)
Maren Adamsdatters søn med fæstemanden Christen Nielsen - Niels
fol 356
Søren Pedersen af Båstrup - 88 år
Peder Nielsens barn i Hylke - Anne
Maren Adamsdatter af Brørup (introduceret)
Maren Adamsdatters søn Niels Christensen af Brørup (begravet)

1769

Top


fol 356
Peder Nielsens hustru af Hylke (introduceret)
Erich Pedersens barn af Brørup - Peder
fol 357
Erich Christensens barn i Brørup - Christen
Skoleholderen Johannes Wicher af Hylke - 41 år
Jens Nielsens navnløse datter af Brørup (begravet)
Erich Pedersens hustru af Brørup (introduceret)
Erich Christensens hustru af Brørup (introduceret)
Rasmus Pedersens barn i Hylke - Karen
Jens Nielsens hustru af Brørup (introduceret)
Christen Rasmussens datter Dorthe af Ustrup - 14 år
fol 358
Rasmus Jensen og Maren Mortensdatters uægte søn Peder af Brørup (begravet)
Rasmus Pedersens hustru i Hylke (introduceret)
Rasmus Michelsens barn af Brørup - Sidsel
Peder Laursens tvillingesønner i Båstrup - Søren og Hans
Peder Nielsens søn Niels i Hylke - 2 år
Poul Michelsens mindste søn Jens i Båstrup (begravet)
fol 359
Jesper Sørensen af Fruering og Anne Christensdatter af Ringkloster (trolovet)
Rasmus Michelsens hustru af Brørup (introduceret)
Rasmus Laursens søn Laurs i Båstrup (begravet)
Peder Laursens hustru i Båstrup (introduceret)
Jørgen Nielsens kone Mette Jørgensdatter i Hylke - 62 år
Søren Sørensen Husmands barn i Ustrup - Jens
Søren Sørensen Husmands hustru af Ustrup (introduceret)
Rasmus Rytters søn Michel af Brørup - 4 år
Søren Jensens barn af Ustrup - Karen
fol 360
Laurs Smeds datter Anne Marie Laursdatter af Brørup - 18 år
Søren Jensens hustru af Ustrup (introduceret)
Anders Jensens barn i Brørup - Jens
Jacob Andersens barn i Ustrup - Lene Margrethe
Laurs Jordbjergs barn af Hylke - Rasmus
fol 361
Jesper Sørensen af Fruering og Anne Christensdatter af Ringkloster (copuleret)
Rasmus Jensens barn af Hylke - Anne Kirstine
Laurs Jordbjergs kone af Hylke (introduceret)
Rasmus Jensens hustru af Hylke (introduceret)
Niels Christensens barn i Båstrup - Maren
Peder Nielsen og Johanne Nielsdatter af Brørup (copuleret)

1770

Top


fol 362
Søren Jensens datter Karen Sørensdatter af Ustrup - 17 uger
en fattig, Karen Hestegilders af Horndrup (begravet)
et fattigt mandslig, som fandtes død på Nissumgård Mark (begravet)
Niels Christensens hustru af Båstrup (introduceret)
Rasmus Michelsens søn Peder Rasmussen af Ustrup (begravet)
præsten sl Thomas Kattrup - 55 år
Jacob Andersens datter Lene Margrethe Jacobsdatter af Ustrup - 16 uger
Laurs Jordbjergs søn Rasmus Laursen af Hylke - 14 uger
Laurs Rasmussens kone Johanne Jørgensdatter af Båstrup - 48 år
hyrden Morten Tambour i Ustrup (begravet)
Peder Nielsens barn i Brørup - Ellen
fol 363
Rasmus Møllers barn i Hylke mølle - Anne Marie
Laurs Rasmussen i Båstrup - 63 år
Niels Christensens barn Maren i Båstrup - 3 mdr
Knud Jensens barn i Brørup - Anne Margrethe
Rasmus Andersen af Brørup (begravet)
Rasmus Møllers hustru af Hylke mølle (introduceret)
Gregers Nielsen og Anne Marie Jensdatter af Ringkloster (trolovet)
fol 364
Christen Nielsen og Karen Adamsdatter af Brørup (copuleret)
Morten Michelsen og Karen Laursddatter af Båstrup (trolovet)
Niels Mortensen Damsgaard af Ringkloster - 57 år
Gregers Nielsen og Anne Marie Jensdatter af Ringkloster (copuleret)
degnen Peder Rings barn af Båstrup - Marie Kirstine
Rasmus Rytters barn Peder Rasmussen af Brørup - 2 år
Christen Nielsens barn af Brørup - Niels
fol 365
Rasmus Møllers barn Anne Marie af Hylke mølle - 10 uger
Anne Christensdatter af Hylke - 64 år
Morten Michelsen og Karen Laursdatter af Båstrup (copuleret)
degnen Peder Rings hustru (introduceret)
Michel Poulsens dødfødte barn af Brørup (begravet)
Rasmus Pedersens søn i Brørup - Michel
Rasmus Pedersen af Hylke - 25 år
Rasmus Pedersens hustru i Brørup (introduceret)
Jens Nielsens barn af Brørup - Rasmus
Michel Poulsens hustru af Brørup (introduceret)
Jens Nielsens hustru af Brørup (introduceret)
Christen Mogensens søn Søren af Brørup - 16 år
Jens Nielsens søn Rasmus af Brørup - 6 uger
Anders Rasmussen af Hylke og Margrethe Nielsdatter af Ustrup (trolovet)
fol 366
Jørgen Nielsens barn af Hylke - Mette
Laurs Troelsens datter Kirsten - 7 år
Peder Nielsens barn i Hylkegård - Anne Marie
Jørgen Nielsens datter Mette af Hylke - 12 dage
Søren Jensens datter af Ustrup - Anne
Jørgen Nielsens hustru af Hylke (introduceret)
Søren Eskesen og Maren Christensdatter af Hylke (trolovet)
Peder Nielsens hustru af Hylkegård (introduceret)
gl Rasmus Laursens datter af Båstrup - Maren
Rasmus Jørgensns datter af Hylke - Johanne
Søren Jensdatters?? hustru af Ustrup (introduceret)
gl Rasmus Laursens hustru af Båstrup (introduceret)
Rasmus Jørgensens hustru af Hylke (introduceret)

1771

Top


fol 367
Christen Skrædders datter af Ustrup - Dorthe
Morten Michelsens datter af Båstrup - Johanne
Søren Eskesen og Maren Christensdatter begge af Hylke (copuleret)
smedens datter Anne Kirstine af Hylke - 7 år
Karen Nielsdatter af Brørup - 96 år
enkemand Peder Jensen af Torsting og Dorthe Hansdatter tjenende i Ringkloster (trolovet)
curasier, enkemand Niels Sørensen og Karen Jensdatter af Brørup (trolovet)
Christen Skrædders hustru af Ustrup (introduceret)
Morten Rasmussens hustru Maren Nielsdatter af Båstrup (begravet)
Morten Michelsens hustru af Båstrup (introduceret)
Christen Rasmussen Skrædder af Ustrup - 52 år
Anne Mortensdatter af Båstrup - 42 år
Søren Sørensens søn Jens af Ustrup - 1 år
sl Christen Skrædders datter Dorthe af Ustrup - 11 uger


På andre sider:
Blandede poster
1698-1709
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-71
 
Døbte
1771-1813
Trolovede og copulerede
1771-1813
Begravede
1771-1813
 

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. Opdateret d. 25.2.2016
c