s
Stikord til Hylke sogns kirkebog, Voer herred, 1698-1813

Trolovede og copulerede 1771-1813


På andre sider:
Blandede poster
1698-1709
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-71
 
Døbte
1771-1813
Trolovede og copulerede
1771-1813
Begravede
1771-1813
 

På denne side:
1771
1780
1790
1800
1810


1771-79

1771
fol 118b
Stephan Sørensen hyrde, enkemand fra Væhr sogn, og enken Anne Kirstine Laursdatter af Ustrup (trolovet og copuleret)
enkemand Peder Jepsen af Torsberg og Dorthe Hansdatter som tjente i Ringkloster (copuleret)
curasier, enkemand Rasmus Pedersen og Anne Hansdatter af Båstrup (trolovet og copuleret)
enkemand Jens Simonsen og Else Knudsdatter af Ringkloster (trolovet og copuleret)
Johannes Johansen Weybel af Horsens og Karen Michelsdatter af Hylke (trolovet og copuleret)
enkemand, curasier Niels Sørensen og Karen Jensdatter af Brørup (copuleret)
Oluf Christensen af Ørridslev og enken Karen Andersdatter af Ustrup (trolovet og copuleret)

1772
fol 118b
Anders Andersen og Anne Knudsdatter, begge tjenende i Nissumgård (trolovet og copuleret)
enkemand Søren Christensen af ?ining og Maren Jensdatter som tjente på Ringkloster (copuleret)

1773
fol 118b
enkemand Rasmus Pedersen af Hørning og Maren Sørensdatter af Ringkloster (trolovet og copuleret)
fol 119a
Søren Pedersen af Onsted og Ingeborg Michelsdatter af Nissumgård (trolovet og copuleret)
Søren Pedersen, enkemand af Ustrup, og Anne Michelsdatter af Båstrup (trolovet og copuleret)
Mads Rasmussen af Båstrup og Anne Laursdatter af Ringkloster (trolovet og copuleret)
Stephan Jørgensen og Anne Kirstine Laursdatter af Ustrup (trolovet og copuleret)
forvalter Sr Niels Gundorf og Kirsten Bødkers sl Sejersens af Nissumgård (copuleret)

1774
fol 119a
Rasmus Olufsen Soldat og Gertrud Mathiasdatter, begge tjente i Båstrup (trolovet og copuleret)
Friderich Degner og enken Maren Nielsdatter, begge af Ustrup (trolovet og copuleret)
enkemand Anders Rasmussen af Hylke og Karen Hansdatter af Brørup (trolovet og copuleret)
enkemand Johan Allisen af Båstrup og Anne Laursdatter af Ringkloster (trolovet og copuleret)

1775
fol 119a
Michel Nielsen Kjærsgaard af Ustrup og Ingeborg Hansdatter Nygård af Brørup (trolovet og copuleret)
Michael Karmaren, enkemand, og Margrethe Mogensdatter, begge i Ringkloster (trolovet og copuleret)
Mogens Nielsen af Brørup og Dorothea Sørensdatter (trolovet og copuleret)
fol 119b
enkemand Michel Jensen af Brørup og Maren Iversdatter af Båstrup (trolovet og copuleret)

1776
fol 119b
Peder Olufsen og enken Ellen Jensdatter, begge af Ustrup (trolovet og copuleret)
enkemand Mogens Nielsen af Brørup og Bodil Hansdatter af Grumstrup (trolovet og copuleret)
soldat Peder Andersen af Tvingstrup og Birgitte Pedersdatter, som tjente i Båstrup (trolovet og copuleret)

1777
fol 119b
Søren Laursen, tjenende i Jordbjerg, og Karen Sørensdatter i Hylke (trolovet og copuleret)
enkemand Anders Væver, hyrde i Ringkloster, og Maren Hansdatter (trolovet og copuleret)
enkemand Jens Thomasen af Horndrup og Karen Rasmusdatter af Ringkloster (trolovet og copuleret)
Christen Hansen og Maren Olufsdatter, begge af Ustrup (trolovet og copuleret)
Rasmus Henrichsen og Margrethe Laursdatter, begge af Båstrup (trolovet og copuleret)

1778
fol 120a
Jacob Andersen, enkemand af Brørup, og Mette Laursdatter af Båstrup (trolovet og copuleret)
Thomas Pedersen af Båstrup og Margrethe Laursdatter af Ustrup (trolovet og copuleret)
Mads Mortensen og Birgitte Andersdatter Kjær, som begge tjente i præstegården (trolovet og copuleret)
Niels Michelsen og Karen Jensdatter af Hylke (trolovet og copuleret)
Michel Rudolphsen af Skanderborg og enken Anne Laursdatter af Båstrup (trolovet og copuleret)
Jens Laursen og Maren Christensdatter, begge tjenende i Ringkloster (trolovet og copuleret)
Niels Madsen og enken i Hylkegård (trolovet og copuleret)

1779
fol 120a
Jørgen Michelsen og Gertrud Pedersdatter, begge af Båstrup (trolovet og copuleret)
Søren Willumsen, enkemand af Vrold, og Johanne Hansdatter af Hylke (trolovet og copuleret)
fol 120b
Rasmus Rasmussen og Maren Michelsdatter, begge af Ustrup (trolovet og copuleret)
Christen Poulsen af Brørup og Bodil Jensdatter af Ringkloster (trolovet og copuleret)
Jens Rasmussen af Ustrup og Anne Nielsdatter af Båstrup (trolovet og copuleret)
Jens Jørgen Zachariasen af Ørskov og enken Anne Kirstine Winther af Ustrup (trolovet og copuleret)
Anders Christensen af Elling og Ingeborg Pedersdatter af Båstrup (trolovet og copuleret)
Niels Sørensen og Birgitte Christensdatter, begge tjenende i Ustrup (trolovet og copuleret)
Christen Henrichsen og Anne Marie Adamsdatter, begge af Båstrup (trolovet og copuleret)
Jens Pedersen af Overby og enken Ingeborg Hansdatter af Ustrup (trolovet og copuleret)

1780-89

Top


1780
fol 120b
Niels Christensen og Anne Pedersdatter, begge tjenende i Nissumgård (trolovet og copuleret)
Jørgen Jensen af Ringkloster og Anne Marie Rasmusdatter af Båstrup (trolovet og copuleret)
fol 121a
Michel Jensen og Karen Christensdatter, begge tjenende i Ustrup (trolovet og copuleret)
enkemand Søren Christensen af Horndrup og Birgitte Jensdatter af Båstrup (copuleret)

1781
fol 121a
Anders Sørensen og Karen Pedersdatter, begge tjenende i Jordbjerg (trolovet og copuleret)
enkemand Niels Andersen af Kattrup og Anne Cathrine Jensdatter af Hylke (trolovet og copuleret)
Anders Marcussen af Nissumgård og Maren Mortensdatter af Lethenborg (trolovet og copuleret)
Søren Olufsen og Johanne Sørensdatter af Båstrup (trolovet og copuleret)
Hans Andersen af Addit og enken Maren Hansdatter af Hylke (trolovet og copuleret)
Mads Jensen af Hylke og Anne Rasmusdatter af Brørup (trolovet og copuleret)

1782
fol 121a
Jens Pedersen af Brørup og Birgitte Rasmusdatter af Ustrup (trolovet og copuleret)
Anders Jørgensen af Hylke og enken Anne Knudsdatter af Bukballeborg (trolovet og copuleret)

1783
fol 121b
skoleholder Rasmus Poulsen af Tåning, enkemand, og husholderske Sara Pedersdatter Bedsted af Jordbjerg (trolovet og copuleret)

1784
fol 121b
Søren Henrichsen af Båstrup og Kirsten Laursdatter som tjente sst (trolovet og copuleret)
enkemand af Skårup Peder Jensen og Else Rasmusdatter af Brørup (trolovet og copuleret)

1785
fol 121b
Niels Christensen og Maren Pedersdatter af Hylke (trolovet og copuleret)
Michel Nielsen af Mesing og Anne Nielsdatter af Ringkloster (trolovet og copuleret)
enkemand Jens Nielsen og Bodil Sørensdatter, begge af Brørup (trolovet og copuleret)
enkemand Anders Pedersen af Voerladegård og Sidsel Rasmusdatter af Brørup (trolovet og copuleret)

1786
fol 121b
enkemand Peder Sørensen af Tåning og Anne Michelsdatter af Ustrup (trolovet og copuleret)
skoleholder Christen Skou og Laurentzia Christine Termandsen fra Nissumgård (trolovet og copuleret)

1787
fol 122a
enkemand Mads Rasmussen og Anne Margrethe Erichsdatter af Brørup (trolovet og copuleret)
Morten Laursen, tjenestekarl af Ustrup, og Ingeborg Knudsdatter af Brørup (trolovet og copuleret)
Niels Michelsen, tjenestekarl, og Maren Jensdatter af Brørup (trolovet og copuleret)
enkemand Christen Henrichsen af Båstrup og enken Bodil Jensdatter af Ringkloster (trolovet og copuleret)

1788
fol 122a
Rasmus Ørn, kudsk på Jordbjerggård, og Sidsel Marie Pedersdatter sst (trolovet og copuleret)
Anders Zachariasen Winther af Ørskov og Georgine Christine Hansdatter af Ringkloster (trolovet og copuleret)
Niels Hansen af Båstrup og enken Sidsel Jørgensdatter af Hylke (trolovet og copuleret)
enkemand Søren Pedersen af Ustrup og Ciciliane Benjaminsdatter Selmer, som tjente i præstegården (trolovet og copuleret)
enkemand Christen Sørensen af Hylke og enken Karen Sørensdatter (trolovet og copuleret)
Jochum Nielsen Smed i Hiadre? og Karen Sørensdatter af Jordbjerggård (trolovet og copuleret)
fol 122b
Rasmus Jensen og Edel Pedersdatter, begge af Båstrup (trolovet og copuleret)

1789
fol 122b
Peder Pedersen af Hansted og enken Johanne Pedersdatter af Brørup (trolovet og copuleret)

1790-99

Top


1790
fol 122b
Jens Nielsen Loft af Fruering og Dorthe Rasmusdatter, som tjente i Ringkloster (trolovet og copuleret)
Jens Erichsen af Skårup og enken Maren Rasmusdatter af Hylke (trolovet og copuleret)
enkemand Christen Henrichsen af Båstrup og Anne Christensdatter af Ustrup (trolovet og copuleret)
Jens Michelsen og Else Marie Jensdatter, begge af Båstrup (trolovet og copuleret)
Jørgen Laursen og Juliane Charlotte Christensdatter af Ustrup (trolovet og copuleret)

1791
fol 122b
Søren Laursen af Tebstrup og Bodil Sørensdatter af Ustrup (trolovet og copuleret)
fol 123a
Laurs Pedersen af Båstrup og Anne Mogensdatter, som tjente i Ringkloster (trolovet og copuleret)
enkemand Søren Olufsen og Helene Madsdatter, begge af Båstrup (trolovet og copuleret)
Anders Madsen og Ingeborg Andersdatter, begge af Båstrup (trolovet og copuleret)
Niels Pedersen af Gangsted sogn og Maren Hansdatter af Båstrup (trolovet og copuleret)
enkemand Laurs Andersen og Birgitte Rasmusdatter, begge af Hylke (trolovet og copuleret)
Hans Knudsen og Kirsten Jørgensdatter af Ustrup (trolovet og copuleret)
Peder Cortsen og Bodil Christensdatter af Hylke (trolovet og copuleret)

1792
fol 123a
enkemand Jørgen Jensen af Vrold og Maren Jensdatter af Båstrup (trolovet og copuleret)
enkemand Michel Pedersen af Grumstrup og Anne Marie Nielsdatter af Hylke (trolovet og copuleret)
Jesper Nielsen af Ejer og Anne Johanne Nielsdatter, som tjente i Brørup (trolovet og copuleret)
fol 123b
Peder Michelsen af Kattrup og enken Anne Margrethe Sørensdatter af Ustrup (trolovet og copuleret)

1793
fol 123b
Søren Jensen Didrich af Kattrup og Karen Marcusdatter af Hylke (trolovet og copuleret)
Morten Jensen af Båstrup og Johanne Hansdatter af Nissumgård (trolovet og copuleret)

1794
fol 123b
enkemand Niels Jensen af Grumstrup og enken Inger Nielsdatter af Båstrup (trolovet og copuleret)
enkemand Rasmus Olufsen og Sidsel Sørensdatter, begge her af sognet (trolovet og copuleret)
enkemand Anthoni Pedersen af Vrold og Maren Michelsdatter af Hylke (trolovet og copuleret)
Jens Nielsen Due af Dørup og Anne Pedersdatter af Hylke (trolovet og copuleret)
enkemand Peder Iversen af Horndrup og Maren Rasmusdatter af Brørup (trolovet og copuleret)

1795
fol 123b
Erich Sørensen og enken Gertrud Pedersdatter af Båstrup (trolovet og copuleret)
Jens Christian Christensen Jelling og Kirsten Rasmusdatter af Ringkloster (trolovet og copuleret)
fol 124a
enkemand Rasmus Jensen og Anne Margrethe Knudsdatter, begge af Båstrup (trolovet og copuleret)
Jørgen Christensen af Hylke og enken Johanne Pedersdatter af Ustrup (trolovet og copuleret)

1796
fol 124a
enkemand Søren Pedersen af Brørup og enken Birgitte Mortensdatter af Ustrup (trolovet og copuleret)
Oluf Madsen og Mette Gregersdatter af Ringkloster (trolovet og copuleret)
Jens Jensen af præstegården og enken Anne Margrethe Erichsdatter af Brørup (trolovet og copuleret)
Thomas Rasmussen af Fruering og enken Anne Nielsdatter af Ringkloster (trolovet og copuleret)
Rasmus Andersen og enken Ciciliane Benjaminsdatter af Ustrup (trolovet og copuleret)

1797
fol 124a
Peder Mortensen af Båstrup og enken Birgitte Rasmusdatter af Hylke (trolovet og copuleret)
Hans Rasmussen af Løjenkær og Johanne Pedersdatter af Ringkloster (trolovet og copuleret)
fol 124b
Michel Hansen og Maren Jacobsdatter af Båstrup (trolovet og copuleret)
Michel Rasmussen Smed af Grumstrup og Karen Pedersdatter af Ringkloster Mark (trolovet og copuleret)
hr Asmus Poppe og frk Ellen Cathrine Sejersen på Nissumgård (copuleret)
Søren Eskesen, enkemand af Hylke, og Mette Johannesdatter som tjente i Jordbjerg (trolovet og copuleret)
Søren Thomasen, enkemand af Horndrup, og amme i præstegaarden Birthe Jensdatter (trolovet og copuleret)
Søren Jørgensen af Lundgård og Anne Dorothea af Brørup (trolovet og copuleret)

1798
fol 124b
Johan Nicolaj Wilhelm og Anne Margrethe Cortsdatter af Hylke (trolovet og copuleret)
Søren Pedersen og enken Marie Nielsdatter, som tjente sammen i Ringkloster (trolovet og copuleret)
Christian Thomasen af Kattrup og Anne Rasmusdatter af Hylke (trolovet og copuleret)
Søren Jørgensen Haugaard og Karen Sørensdatter Søndergaard i Ringkloster (copuleret)

1799
fol 125a
Niels Sørensen Kjærsgaard og Mette Michelsdatter af Brørup
Peder Thomasen af Båstrup og Anne Christensdatter af Brørup
skovfoged Søren Christensen og Anne Margrethe Friderichsdatter
Just Rasmussen af Skanderborg og Anne Laursdatter af Hylke

1800-09

Top


1800
fol 125a
Søren Christensen og Margrethe Nielsdatter, begge af Brørup
Marcus Iversen og enken Anne Pedersdatter af Nissumgård
fol 125b
Christen Andersen og enken Anne Marie Rasmusdatter af Båstrup
Hans Friderichsen af Brørup og Karen Nielsdatter af Møldrup

1801
fol 125b
Anders Jacobsen af Båstrup og Inger Pedersdatter af Ustrup
enkemand Rasmus Nielsen af Gangsted og Karen Mortensdatter af Ustrup
Thomas Christensen af Vrold og Anne Johanne Antonisdatter af Hylke
Jens Jensen og Karen Michelsdatter, begge tjenende i Ringkloster

1802
fol 125b
Jens Michelsen og Mette Marie Mortensdatter, begge af Hylke
Anders Nielsen Buk, tjenende i Båstrup, og Anne Felsen Laursdatter af Hylke
enkemand Peder Nielsen og Sidsel Mathiasdatter af Hylke
fol 126a
Poul Jensen og enken Anne Cathrine Jonasdatter af Ustrup
Hans Asmussen Grim af Brørup Mark og enken Anne Andreasdatter
Peder Jørgensen Fisker af Hvilsted og Sara Andersdatter af Hylke
Peder Jensen og Karen Sørensdatter, begge tjenende i Jordbjerg

1803
fol 126a
Søren Rasmussen af Hvilsted og Maren Michelsdatter, som tjente i Ringkloster
Jens Frandsen og Karen Pedersdatter af Hylke
Thomas Jensen af Hvolbæk og enken Anne Sørensdatter af Ringkloster Mark
enkemand Søren Christensen og Anne Rasmusdatter af Brørup

1804
fol 126a
Søren Sørensen Sandberg af Gangsted og Else Andersdatter, som tjente i Ustrup
fol 126b
Johan Christiansen af Haldrup og Anne Marie Pedersdatter af Hylke
Jens Andersen af Horndrup og Johanne Michelsdatter, der tjente i Hylke præstegård
snedker Søren Nielsen, enkemand af Ustrup, og Maren Johanne Madsdatter af Horsens

1805
fol 126b
Christen Madsen fra Sneptrup og enken Anne Marie Rasmusdatter af Båstrup
Niels Mogensen af Brørup og Karen Hansdatter af Tåning

1806
fol 126b
Rasmus Nielsen af Brørup og Maren Rasmusdatter sst
Axel Nielsen af Illerup og Kirsten Sørensdatter af Ustrup
Christopher Andersen og Maren Ottesdatter

1807
fol 127a
hr Johan Friderich Pope fra Quistrum og jomf Anne Sørensen af Mariendahl
enkemand, snedker Johan Christiansen af Brørup og Dorthe Mogensdatter ibd
Peder Nielsen, tjenende i præstegården, og Maren Rasmusdatter i Hylkegård

1808
fol 127a
Peder Michelsen af Brørup og enken efter Jens Nielsen Due i Bukballe, Anne Marie Pedersdatter
enkemand Peder Michelsen af Hylke og Mette Jørgensdatter af Gåsholm
gårdmand Jens Jensen af Brørup og Birgitte Rasmusdatter af Ringkloster
fol 127b
Søren Sørensen Løved af Brørup Mark og Karen Gregersdatter

1809
fol 127b
Peder Sørensen i Bukballe og Anne Kirstine Jørgensdatter af Båstrup
gårdmand Jens Rasmussen i Ringkloster og jomf Mette Kirstine Daugaard på Jordbjerg
Jacob Sørensen på Hylke Mark og Kirsten Mogensdatter af Brørup
Johannes Sørensen af Hylke og enken Inger Pedersdatter i Ustrup
Søren Pedersen af Voerladegård og Marie Cathrine Nielsdatter af Brørup
enkemand Anders Madsen af Båstrup og Karen Jensdatter tjenende i Ustrup

1810-14

Top


1810
fol 128a
enkemand Andreas Gerhart Rothausen i Hylke Mølle og jomf Anne Andersdatter Bruhn sst
Thomas Hansen af Vrold og Anne Hansdatter af Båstrup
enkemand Niels Laursen af Brørup og Mette Jørgensdatter af Hylke Mark
Simon Poulsen af Ørridslev og Bodil Marie Rasmusdatter af Ustrup
Niels Nielsen Vrads og enken Kirsten Sørensdatter af Ustrup
Jens Madsen af Ålstrup og Mette Marie Laursdatter af Ustrup

1811
fol 128b
Hans Jørgensen og Kirsten Erichsdatter af Hylke
enkemand Christian Ernst Woetmand og enken Margrethe Sørensdatter af Sdr. Vissing
Mogens Nielsen i Brørup og Maren Rasmusdatter, som har søgt skilsmisse fra sin forrige mand Rasmus Nielsen

1812
fol 128b
enkemand Albrect Jensen boelsmand af Brørup Mark og Anne Kirstine Jepsdatter ibd
enkemand Peder Jensen i Brørup og Karen Christensdatter ibd
enkemand Erich Nielsen af Saxild og Anne Andersdatter i Stougård
Rasmus Jørgensen og Maren Mortensdatter, begge af Båstrup

1813
fol 129a
enkemand Peder Pedersen af Skårup og enken Anne Pedersdatter af Hylkegård
Morten Jacobsen Møllegaard, avlskarl på Nissumgård, og Karen Laursdatter i Kålund
enkemand Albrect Jensen af Brørup Mark og Anne Michelsdatter som tjente på Lillerup

1814
fol 129a
Anders Madsen af Hylke og Sidsel Marie Jensdatter ibd


På andre sider:
Blandede poster
1698-1709
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-71
 
Døbte
1771-1813
Trolovede og copulerede
1771-1813
Begravede
1771-1813
 

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 25-7-04
c