s
Stikord til Hylke sogns kirkebog, Voer herred, 1698-1813

1740-49


På andre sider:
Blandede poster
1698-1709
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-71
 
Døbte
1771-1813
Trolovede og copulerede
1771-1813
Begravede
1771-1813
 

På denne side:
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749


1740

fol 240
tjenestekarl Peder Nielsen Skipper - 49 år
Peder Nielsen Hyrdes hustru af Brørup (introduceret)
Maren Rasmusdatter af Nissumgård - 78 år
Anders Hestegilders barn Barbara - 12 uger
Hans Pedersen, tjenestekarl af Kattrup, og Johanne Nielsdatter, rytterenke af Hylke (trolovet)
fol 241
Mathias Christophersens hustru af Ustrup (introduceret)
enken Anne Pedersdatter af Gåsholm - 66 år
almisselem Mogens Michelsen - 91 år
Michel Jensens barn af Hylke - Karen
tjenestekarl Christen Rasmussens barn af Båstrup - Anne
Hans Pedersen af Ørridslev og Anne Jensdatter af Ustrup (copuleret)
Michel Jensens hustru af Hylke (introduceret)
tjenestekarl Rasmus Andersen af Båstrup, for lejermål med Maren Sørensdatter som tjente i gård med ham (public absolveret)
Christen Mogensens barn af Brørup - Mogens
Søren Gantrups barn af Hylke - Peder
Maren Sørensdatter for lejermål med Rasmus Andersen (public absolveret)
tjenestekarl Christen Rasmussens hustru (introduceret)
Christen Mogensens hustru af Brørup (introduceret)
fol 242
Søren Gantrups hustru af Hylke (introduceret)
tjenestekarl Søren Laursen - 42 år
Michel Sørensens barn af Hylke - Søren
Søren Gantrups barn Peder af Hylke - 12 uger
Niels Bertelsens barn af Brørup - Christen
Niels Bertelsens hustru (introduceret)
almisselem Sidsel Jensdatter - 44 år
Christen Andersen, tjenestekarl af Gjesing, og Maren Michelsdatter af Båstrup (trolovet)
Gås Anne for udeblivelse fra sakramentet og brud på det 6. og 7. bud (public absolveret)
Hans Pedersen, afdanket rytter af Kattrup, og Johanne Nielsdatter, rytterenke af Hylke (copuleret)
Niels Bertelsens barn Christen - 10 uger
et barn tilh. en besovet kvinde Johanne Esbensdatter til huse hos Rasmus Laursen i Båstrup (begravet)
Søren Olufsens barn af Ringkloster - Maren
Jens Rasmussens barn af Hylke - Karen

1741

Top


fol 243
Sidsel Jørgensdatter af Gåsholm - 83 år
Alli Jensens barn af Båstrup - Johan
Karen Madsdatter af Båstrup (introduceret)
Christen Andersen og Maren Michelsdatter (copuleret)
almisselem Maren Tranes af Hylke 83 år
Søren Olufsens hustru af Ringkloster (introduceret)
hyrden Søren Jespersens barn af Båstrup - Anne
Hans Pedersens og Johanne Nielsdatters trolovelse aflyst
husmand Poul Michelsens barn af Båstrup - Michel
hyrdens hustru af Båstrup (introduceret)
Ellen Jensdatter, et fattigt værkbrudent barn - 7 år
Poul Michelsens barn Michel - 3 uger
Poul Michelsens hustru (introduceret)
almisselem Niels Sørensen - 78 år
fol 244
degnens barn - Drude Mette
degnens hustru (introduceret)
Peder Jensen Husmand - 60 år
Anders Pedersen Soldats barn - Birgitte
almisselem Karen Møllerkone - 93 år
Anders Pedersen Soldats hustru (introduceret)
tjenestekarl Henrich Johansen - 24 år
Michel Frandsen af Hylke - 42 år
Iver Hansen af Brørup - 26 år
Rasmus Hansen af Brørup - 29 år
tjenestekarl Christen Andersens barn - Maren
Anders Pedersen Soldats barn Birgitte af Ustrup (begravet)
Christen Andersens hustru (introduceret)
husmand Jens Andersens barn af Brørup - Anders
fol 245
almisselem Maren Sørensdatter - 89 år
Jens Andersens hustru (introduceret)
Peder Rasmussen og Mette Jørgensdatter Gåsholm (trolovet)
Maren Nielsdatter Gantrups - 87 år
Peder Rasmussen og Mette Jørgensdatter Gåsholm (copuleret)
Jens Mogensen af Brørup - 24 år
Adam Hansen Soldat og hyrden Søren Axelsens datter Anne Sørensdatter af Ustrup (trolovet)
tjenestekarl Søren Sørensen Tykjærs barn af Båstrup - Iver

1742

Top


fol 245
Adam Hansen Soldat og Anne Sørensdatter, hyrden Søren Axelsens datter af Ustrup (copuleret)
tjenestekarl Søren Tykjærs hustru (introduceret)
husmand Mathias Christophersens barn Jørgen - 2 år
Peder Nielsen Hyrdes barn af Brørup - Niels
Rasmus Sørensens barn af Brørup - Sidsel
Peder Nielsens barn Niels (begravet)
fol 246
en fremmed afdanket soldat til huse hos Hans Pedersen i Brørup (begravet)
Rasmus Andersen og Anne Madsdatter (trolovet)
Niels Pedersen og Margrethe Mogensdatter af Brørup (trolovet)
Peder Nielsen Hyrdes hustru af Brørup (introduceret)
Christen Mogensens barn af Brørup - Søren
Rasmus Sørensens hustru af Brørup (introduceret)
Christen Mogensens hustru af Brørup (introduceret)
Michel Stougaards hustru Ingeborg Rasmusdatter af Ustrup - 66 år
almisselem Michel Poulsen - 87 år
Niels Pedersen af Ørridslev sogn og Rasmus Nielsens datter Maren Rasmusdatter af Ustrup (trolovet)
fol 247
Rasmus Michelsens barn af Ustrup - Anne Margrethe
Peder Rasmussens barn i Gåsholm - Anne
Niels Pedersen og Margrethe Mogensdatter af Brørup (copuleret)
Rasmus Michelsens hustru af Ustrup (introduceret)
Peder Rasmussens hustru af Gåsholm (introduceret)
degnen Jørgen Mossin - 43 år
Adam Hansen Soldats barn - Hans Adam
husmand Niels Michelsen af Brørup - 41 år
Michel Stougaard af Ustrup og Lene Nielsdatter af Ringkloster (trolovet)
Christen Rasmussen af Hylkegård - 74 år
Laurs Jensen Markmand i Hylke - 51 år
Søren Gantrups barn af Hylke - Anders
Søren Gantrups hustru (introduceret)
Michel Stougaard og Lene Nielsdatter (copuleret)
Rasmus Andersen og Anne Madsdatter (copuleret)
Niels Pedersen af Ørskov og Maren Rasmusdatter af Ustrup (copuleret)
fol 248
Peder Nielsen af Kattrup og enken Anne Andersdatter af Hylkegård (trolovet)
Maren Mogensdatter af Brørup for lejermål med Rasmus Sørensen Møller (public absolveret)
Niels Bertelsens barn af Brørup - Kirsten

1743

Top


fol 248
husmand Niels Jensen af Brørup og Sidsel Bertelsdatter (trolovet)
Maren Mogensdatters uægte barn med Rasmus Sørensen Møller i Hylke mølle - Ellen
Niels Bertelsens hustru af Brørup (introduceret)
Jens Christensen af Skårup og Margrethe Jacobsdatter af Brørup (trolovet)
Rasmus Sørensen Møller (public absolveret)
Peder Hansens hustru Maren Nielsdatter af Båstrup - 61 år
Maren Pedersdatter af Hylke - 23 år
Oluf Pedersen og Inger Jensdatter af Ustrup (trolovet)
Michel Erichsen af Gram og Mette Pedersdatter af Ringkloster (trolovet)
Peder Nielsen og Anne Andersdatter i Hylkegård (copuleret)
Søren Nielsen Soldat og Maren Mogensdatter af Ustrup (trolovet)
Mathias Christophersens barn - Jørgen
Mathias Christophersens barn Jørgen (begravet)
fol 249
husmand Niels Jensen af Brørup og Sidsel Bertelsdatter (copuleret)
Christen Mogensens barn Søren af Brørup - 1 år
Peder Christensen af Vitved og Johanne Sørensdatter af Nissumgård (trolovet)
soldat Anders Pedersens barn af Ustrup - Birgitte
soldat Søren Nielsen og Maren Mogensdatter (copuleret)
Mathias Christophersens hustru (introduceret)
Anders Pedersen Soldats hustru (introduceret)
Oluf Pedersen og Inger Jensdatter af Ustrup (copuleret)
Michel Sørensens barn af Hylke - Karen
Michel Sørensens hustru (introduceret)
Søren Pedersens datter Maren - 21 år
Michel Erichsen af Gram og Mette Pedersdatter af Ringkloster (copuleret)
Michel Jørgensens barn af Båstrup - Karen
corporal Christopher Iversen og Anne Hansdatter af Båstrup (trolovet)
Peder Christensen af Vitved og Johanne Sørensdatter af Nissumgård (copuleret)
Michel Jørgensens hustru af Båstrup (introduceret)
Poul Michelsens barn af Båstrup - Michel
Poul Michelsens hustru (introduceret)
Rasmus Færgemands barn - Anders
fol 250
Erich Jacobsen af Nissumgård og Hille Mortensdatter af Ringkloster (copuleret - kongebrev)
hyrden Søren Andersens hustru af Ustrup - 86 år
Rasmus Færgemands hustru (introduceret)
corporal Christopher Iversen og Anne Hansdatter af Båstrup (copuleret)
Jens Christensen af Skårup og Margrethe Jacobsdatter af Brørup (copuleret)
indsidder Christen Andersens barn - Bodil
Niels Pedersens barn af Brørup - Jens
Niels Michelsens barn af Ustrup - Ingeborg
Oluf Pedersens barn af Ustrup - Peder
Rasmus Rasmussen af Båstrup - 75 år

1744

Top


fol 251
Christen Andersen Markmands hustru af Båstrup (introduceret)
Niels Michelsens hustru af Ustrup (introduceret)
Christen Mogensens barn af Brørup - Maren
Niels Pedersens hustru af Brørup (introduceret)
Oluf Pedersens hustru af Ustrup (introduceret)
Christen Mogensens hustru af Brørup (introduceret)
husmand Niels Jensens barn af Brørup - Anne
Mads Nielsen af Hylke - 74 år
husmand Niels Jensens barn Anne (begravet)
Niels Jensens hustru (introduceret)
Peder Rasks barn i Gåsholm - Michel
Peder Rasks hustru af Gåsholm (introduceret)
Søren Olufsens barn af Ringkloster - Søren
Søren Olufsens hustru (introduceret)
Mathias Christophersens barn af Ustrup - (navn mangler)
Anne Mortensdatter af Båstrup - 69 år
fol 252
Mathias Christophersens hustru (introduceret)
Anders Pedersens barn af Ustrup - Peder
Anders Pedersens hustru (introduceret)
Peder Hansens barn af Båstrup - Maren
Peder Hansens hustru (introduceret)
Poul Nielsen Jordbjerg og Else Cathrine Jacobsdatter af Nissumgård (copuleret - kongebrev)
Christen Nielsen af Skanderborg og Maren Jørgensdatter af Ustrup (trolovet)
almisselem Johan Jørgen - 64 år
Johan Jørgens datter Anne - 21 år
Erich Jacobsens barn af Nissumgård - Maren

1745

Top


fol 252
Erich Jacobsens hustru (introduceret)
Niels Sørensen d. yngres barn af Brørup - Anne
fol 253
Niels Bertelsens datter Kirsten af Brørup - 2 år
Niels Bertelsens hustru (introduceret)
Christen Nielsen af Skanderborg og Maren Jørgensdatter af Ustrup (copuleret)
Jens Rasmussens barn af Hylke - Kirsten
Laurs Rasmussens barn af Nedergård i Båstrup - Rasmus
Laurs Rasmussens barn - 14 dage
Jens Rasmussens hustru af Hylke (introduceret)
Laurs Rasmussens hustru af Båstrup (introduceret)
Rasmus Sørensens barn af Brørup - Søren
Rasmus Sørensens hustru af Brørup (introduceret)
Alli Jensens barn af Båstrup - Marie Sophie
Rasmus Michelsens barn af Ustrup - Laurs
Rasmus Michelsens barn Laurs (begravet)
Rasmus Michelsens hustru (introduceret)
fol 254
Mads Nielsen af Horndrup og Anne Nielsdatter af Hylke (trolovet)
Anne Sørensdatter Gantrups og soldat Søren Michelsens uægte barn - Søren
Peder Rasmussen af Hylke - 70 år
Alli Jensens barn Marie Sophie af Båstrup (begravet)
Poul Nielsens barn af Jordbjerg - Maren
Poul Nielsens hustru af Jordbjerg (introduceret)
Niels Damsgaards barn af Ringkloster - Morten
Peder Hansens barn af Båstrup - Hans
fol 255
Søren Michelsen og Anne Christensdatter af Hylke (trolovet)
Mads Nielsen og Anne Nielsdatter af Hylke (copuleret)
Niels Damsgaards hustru af Ringkloster (introduceret)
Anne Sørensdatter af Hylke for lejermål med soldaten Søren Michelsen (public absolveret)
Erich Jacobsens barn af Nissumgård - Jacob
Søren Michelsen og Anne Christensdatter af Hylke (copuleret)
Peder Hansens hustru af Båstrup (introduceret)
Erich Jacobsens hustru af Nissumgård (introduceret)

1746

Top


fol 255
Laurs Rasmussens barn af Båstrup - Rasmus
Niels Pedersen Møllers hustru af Brørup efter dødfødte barn (introduceret)
Laurs Rasmussens hustru af Båstrup (introduceret)
Laurs Rasmussens barn Rasmus - 6 uger
Knud Laursen af Skårup og Mette Hansdatter af Brørup (trolovet)
Rasmus Michelsens barn af Ustrup - Laurs
Rasmus Michelsens barn Laurs af Ustrup (begravet)
Rasmus Færgemands barn af Båstrup - Karen
fol 256
Laurs Andersens steddatter Bodil Sørensdatter af Ustrup - 13 år
Oluf Pedersens barn af Ustrup - Jens
Rasmus Michelsens hustru af Ustrup (introduceret)
Rasmus Færgemands hustru af Båstrup (introduceret)
Oluf Pedersens hustru af Ustrup (introduceret)
Michel Sørensens barn - Maren
Christen Andersens barn - Anne
Michel Sørensen hustru af Hylke (introduceret)
Christen Andersens hustru af Hylke (introduceret)
Niels Jensens barn - Jens
Niels Jensens hustru af Brørup (introduceret)
Niels Bertelsens barn - Kirsten
Niels Bertelsens hustru af Brørup (introduceret)
Peder Rasmussens barn af Hylke - Rasmus
fol 257
Maren Poulsdatter af Jordbjerg (begravet)
Bodil Hansdatter, smedens datter af Brørup - 11 år
Jeppe Amonsen af Hylke - 19 år
Rasmus Andersens datter Karen af Båstrup - år
Knud Laursen og Mette Hansdatter af Skårup og Brørup (copuleret)
Johanne Sørensdatter af Ustrup og Jens Iversen af Horndrup (trolovet)
Peder Sørensen af Horndrup og Karen Sørensdatter af Hylke (trolovet)
Jens Christensen Hanskemager af Hylke - 46 år
Anne Christensdatter af Hylke (begravet)
Peder Rasmussens hustru af Hylke (introduceret)
Christen Mogensens barn af Brørup - Karen
Adam Hansen Rytters barn - Maren
Peder Sørensen af Horndrup og Karen Sørensdatter af Hylke (copuleret)
fol 258
Mads Nielsens barn af Hylke - Niels
Jens Iversen af Horndrup og Johanne Sørensdatter af Ustrup (copuleret)
Laurs Jensen af Brørup og Anne Jensdatter af Brørup (trolovet)
Peder Nielsens barn af Hylke - Maren
Christen Mogensens hustru af Brørup (introduceret)

1747

Top


fol 258
Laurs Rasmussen Nedergaards barn af Båstrup - Anne
Mads Nielsens hustru af Hylke (introduceret)
Adam Hansen Rytters hustru (introduceret)
Laurs Nedergaards hustru af Båstrup (introduceret)
Peder Nielsens hustru af Hylke (introduceret)
Søren Michelsens barn af Hylke - Karen
fol 259
Laurs Jensen Smed og Anne Jensdatter af Brørup (copuleret)
rytterenken Johanne Nielsdatter af Hylke - 55 år
Søren Michelsens hustru af Hylke (introduceret)
Mathias Christophersens barn af Ustrup - Søren
tjenestekarl Albret Pedersen - 44 år
Niels Pedersens barn af Brørup - Johanne
Kirsten Nielsdatter af Ustrup - 77 år
Erich Jacobsens barn af Nissumgård - Morten
Mathias Christophersens hustru af Ustrup (introduceret)
Rasmus Michelsens barn af Ustrup - Anders
Niels Pedersens hustru af Brørup (introduceret)
Søren Sørensens barn af Hylke - Kirsten
Erich Jacobsens hustru af Nissumgård (introduceret)
fol 260
Jørgen Pedersen og Mette Laursdatter af Hylke (copuleret)
Søren Sørensens hustru af Hylke (introduceret)
Niels Damsgaards barn - Gregers
Rasmus Michelsens hustru af Ustrup (introduceret)
Niels Damsgaards hustru (introduceret)
Michel Jørgensens barn af Båstrup - Anne
Peder Hansens barn af Båstrup - Søren
Rasmus Erichsen af Skårup og Johanne Pedersdatter af Nissumgård (trolovet)
Rasmus Færgemands barn - Mads
Rasmus Sørensens barn af Brørup - Anne
fol 261
Michel Jørgensens hustru af Båstrup (introduceret)
Peder Hansens hustru af Båstrup (introduceret)
Rasmus Færgemands hustru (introduceret)
smedens barn af Brørup - Maren
Rasmus Sørensens hustru af Brørup (introduceret)
Karen Pedersdatter af Brørup som udlagde Jens Michelsen af Ringkloster (public absolveret)
Jens Michelsens og Karen Pedersdatters uægte barn - Peder
Rasmus Erichsen af Skårup og Johanne Pedersdatter af Nissumgård (copuleret)
Poul Nielsens barn af Jordbjerg - Marie Anne
smedens hustru af Brørup (introduceret)
smedens barn Maren i Brørup - 6 uger
Laurs Andersens dødfødte barn af Ustrup (begravet)
Poul Nielsens hustru Else Catrhine Jacobsdatter af Jordbjerg (introduceret)
tjenestekarl Christen Andersens barn af Hylke - Anne
Søren Soldat og Kirsten Laursdatter (trolovet)
fol 262
Mathias Skrædders barn Søren af Ustrup - år
Laurs Andersens hustru af Ustrup (introduceret)
fremmed tigger Anders Madsens barn født hos Båstrup hyrde - Peder

1748

Top


fol 262
fremmed tigger Anders Madsens hustru (introduceret)
Hans Pedersens hustru Ingeborg Rasmusdatter af Brørup - 74 år
Søren Nielsen Soldat og Kirsten Laursdatter af Hylke (copuleret)
en betler, Anne Ibsdatter - 64 år
tjenestekarl Anders Pedersens barn af Ustrup - Christen
Jens Pedersens hustru Maren Jørgensdatter af Ustrup - 63 år
Rasmus Rasmussen af Brørup - 56 år
fol 263
Bodil Pedersdatter af Hylke - 71 år
tjenestekarl Anders Pedersens hustru (introduceret)
Rasmus Clausen Soldats barn - Anne
Jørgen Nielsen af Båstrup - 14 år
Anders Jørgensen af Gedved og Maren Hansdatter af Brørup (trolovet)
Niels Damsgaards barn Gregers af Ringkloster - år
husmand Peder Enevoldsen og Karen Pedersdatter af Brørup (trolovet)
Niels Michelsens datter Ingeborg af Ustrup - 5 år
Anders Jørgensen af Gedved og Maren Hansdatter af Brørup (copuleret)
Oluf Pedersens barn af Ustrup - Maren
Rasmus Andersen og Anne Rasmusdatter af Brørup (trolovet)
Søren Nielsen Soldat - 38 år
Rasmus Clausen Soldat og Maren Sørensdatter af Hylke (trolovet)
Oluf Pedersens hustru Inger Jensdatter af Ustrup (introduceret)
Søren Rasmussen af Brørup - 82 år
tjenestekarl Jens Michelsen og Kirsten Laursdatter af Hylke (trolovet)
fol 264
Søren Michelsens barn af Hylke - Margrethe
tjenestekarl Christen Andersens barn Anne - 9 mdr
Jens Sørensen Tykjær af Hylke for lejermål med Else Pedersdatter af Tebstrup (public absolveret)
Søren Michelsens hustru Anne Christensdatter (introduceret)
Rasmus Clausens Soldats barn Anne - 5 mdr
Niels Bertelsens barn Kirsten af Brørup - 2 år
Niels Bertelsens barn af Brørup - Christen
soldat Rasmus Clausen og Maren Sørensdatter af Hylke (copuleret)
en fattig, Marie Didrichsdatter - 63 år
tjenestekarl Jens Michelsen og Kirsten Laursdatter af Hylke (copuleret)
unge Laurs Rasmussens barn af Båstrup - Karen
Niels Bertelsens hustru Maren Bertelsdatter af Brørup (introduceret)
Jens Jørgensen af Båstrup og Karen Pedersdatter af Ringkloster (trolovet)
fol 265
Niels Michelsen af Hylke - 62 år
Peder Hansens barn af Båstrup - Rasmus
husmand Peder Enevoldsen i Brørup og Karen Pedersdatter sst (copuleret)
Kirsten Christensdatter af Ustrup, som udlagde Niels Sørensen Gantrup (public absolveret)
Rasmus Andersen og Anne Rasmusdatter begge af Brørup (copuleret)

1749

Top


fol 265
Peder Hansens hustru Maren Sørensdatter af Båstrup (introduceret)
Marie Knudsdatter, Niels Damsgaards hustru af Ringkloster (introduceret)
Rasmus Clausen Soldat - 27 år
Svend, en dreng af Nissumgård - 12 år
Jens Jørgensen af Båstrup og Karen Pedersdatter af Ringkloster (copuleret)
fol 266
Hans Pedersens barn af Brørup - Christen
Anders Jensens hustru Johanne Madsdatter af Brørup - 54 år
Mads Nielsens barn af Hylke - Oluf
Hans Pedersens hustru af Brørup (introduceret)
Mads Jensens hustru Karen Rasmusdatter af Brørup - 81 år
degnen James Wicher og Sidsel Langemach her i præstegården (trolovet)
Mads Nielsens hustru Anne Nielsdatter af Hylke (introduceret)
Niels Gantrup for lejermål med Kirsten Christensdatter af Stougård (public absolveret)
Kirsten Pedersdatter af Ustrup for lejermål med curasier Jørgen Mouritsen, som blev udlagt (public absolveret)
unge Niels Sørensens hustru Maren Bertelsdatter - 42 år
Christen Mogensens barn af Brørup - Jacob
fol 267
Maren Holgersdatter, Hans Sørensens hustru af Båstrup - 75 år
Michel Sørensens barn af Hylke - Michel
Knud Leonhard Damsgaard - år
Søren Sørensen, hjulmand i Ustrup, og Anne Bertelsdatter af Brørup (trolovet)
Christen Mogensens hustru af Brørup (introduceret)
Holger Hansen og Johanne Jørgensdatter begge af Båstrup (trolovet)
almisselem Enevold Pedersen af Brørup - 79 år
Søren Tykjærs barn af Hylke - Niels
Michel Sørensens hustru af Hylke (introduceret)
Jens Rasmussens barn af Hylke - Mads
Jens Jørgensens barn af Ringkloster - Jørgen
Søren Sørensen Hjulmand og Anne Bertelsdatter (copuleret)
fol 268
Søren Sørensens hustru af Hylke (introduceret)
Jens Rasmussens hustru af Hylke (introduceret)
Niels Michelsens barn af Ustrup - Rasmus
Jens Jørgensens hustru af Ringkloster (introduceret)
degnen James Wicher og Sidsel Hansdatter Langemach (copuleret)
Holger Hansen og Johanne Jørgensdatter (copuleret)
Sophie Wicher - 20 år
hyrden Søren Axelsens hustru - 71 år
Oluf Smeds barn af Båstrup - Søren
Niels Michelsens hustru af Ustrup (introduceret)


På andre sider:
Blandede poster
1698-1709
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-71
 
Døbte
1771-1813
Trolovede og copulerede
1771-1813
Begravede
1771-1813
 

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 25-7-04
c