s
Stikord til Hylke sogns kirkebog, Voer herred, 1698-1813

Døbte 1771-1813


På andre sider:
Blandede poster
1698-1709
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-71
 
Døbte
1771-1813
Trolovede og copulerede
1771-1813
Begravede
1771-1813
 

På denne side:
1771
1780
1790
1800
1810


1771-79

1771
fol 2b
Laurs Andreasens søn af Ringkloster - Niels
Jørgen Mathiasens søn af Ustrup - Søren
Rasmus Michelsens søn af Brørup - Peder
Jacob Andersens datter af Ustrup - Mette Marie
Søren Sandbergs hustru af Ustrup (introduceret)
sr Hans Nørlems søn af Jordbjerg - Peder
Christen Nielsens søn af Brørup - Rasmus
Jens Tykjærs søn af Brørup - Niels
Niels Sønderborgs datter af Båstrup - Karen
Gregers Damsgaards søn af Ringkloster - Niels
fol 3a
degnen Peder Rings søn - Peder Langballe

1772
fol 3a
Jørgen Nielsens søn af Hylke - Niels
Morten Michelsens søn af Båstrup - Laurs
Simon Sørensens søn af Båstrup - Niels
Erich Pedersens søn af Brørup - Niels
Peder Laursens datter af Brørup - Gye
fol 3b
sr Hans Nørlems datter - Cathrine Marie
smeden Johannes Weybels søn af Ustrup - Johannes Weybel
Jens Leths søn af Lethenborg - Søren
Laurs Jordbjergs datter af Hylke - Anne
Anders Andersens søn af Sejersdahl - Hans

1773
fol 3b
Anne Andersdatters uægte barn - Peder (tjenestekarl Søren Pedersen af Rosenholms gods)
Christen Ebbesens søn af Sejersdal - Ebbe
min søn - Peder
fol 4a
Jacob Andersens datter af Ustrup - Maren
Gregers Damsgaards hustru af Ringkloster efter dødfødt barn (introduceret)
sr Hans Sejersens datter af Nissumgård - Ellen Marie
degnen Peder Rings søn af Båstrup - Peder Langballe
Oluf Christensens datter af Ustrup - Anne
Morten Michelsens søn af Båstrup - Michel
Rasmus Michelsens søn af Hylke mølle - Michel
Laurs Andreasens datter af Hylke - Anne
Jørgen Nielsens datter af Hylke - Maren

1774
fol 4b
Sr Jens Leths datter af Lethenborg - Karen
Rasmus Rytters søn af Hylke - Hans
Anders Andersens søn af Sejersdahl - Jens
Bodil Christensdatters uægte søn - Michel (Niels Rasmussen, som tjente i Skanderborg med hende)
Gregers Damsgaards søn af Ringkloster - Jens
Svend Tayesens datter af Brørup - Marie Elisabeth
Peder Nielsens datter af Hylke - Mette
Søren Sandbergs hustru efter et dødfødt barn (introduceret)
Poul Michelsens hustrus uægte barn af Båstrup - Anne (Mads Rasmussen sst)
Jørgen Mathiasens søn af Ustrup - Hans
fol 5a
Anders Vævers hustru af Sejersdahl (introduceret)
Søren Pedersens søn af Ustrup - Michel
Søren Jensens søn af Ustrup - Christen
min søn - Johannes Ellerup
Laurs Jordbjergs datter af Hylke - Bodil Marie
Jens Tykjærs datter af Brørup - Anne Margrethe
Simon Sørensens søn af Båstrup - Peder
Niels Sønderborgs søn af Båstrup - Søren
Michel Pedersens søn af Hylke - Niels

1775
fol 5b
Jacob Stougaards søn af Ustrup - Anders
Erich Pedersens datter - Anne
en fremmed kvindes barn fra Flensborg - Johannes
Anders Rasmussens søn af Ustrup - Rasmus
Morten Michelsens søn af Båstrup - Laurs
Anders Rasmussens hustru af Hylke, barnet dødt (introduceret)
sr Gundorffs søn af Nissumgård - Jens Christian
Anders Christensens datter af Brørup - Ellen
fol 6a
Erich Christensens datter af Brørup - Anne Cathrine
Johan Allisens hustru af Båstrup, barnet dødt (introduceret)
Jens Leths datter af Lethenborg - Kirstine
degnen Peder Rings datter af Båstrup - Anne Dorothea
Hans Christensens søn af Ustrup - Hans Sejersen
Anders Andersens datter af Sejersdahl - Mette
Rasmus Rytters datter af Ustrup - Anne Cathrine
Rasmus Tykjærs søn af Brørup - Jens
fol 6b
Peder Laursens datter af Brørup - Sidsel
Anders Holgersen Vævers datter af Sejersdahl - Anne

1776
fol 6b
min søn - Michael Riis
Anders Rasmussens søn af Hylke - Rasmus
Niels Andersens søn af Brørup - Anders
Karen Hansdatters uægte søn - Hans (Jens Christensen af Høist sogn i Tønder)
Mogens Smeds datter af Brørup - Dorothea
Jørgen Nielsens hustru af Hylke efter dødfødt barn (introduceret)
Peder Nielsens datter af Hylke - Karen
fol 7a
Søren Jensens hustru af Ustrup, barnet død strax efter hjemmedåb (introduceret)
Michel Nielsen Kjærsgaards søn af Ustrup - Niels
Jørgen Mathiasens søn af Ustrup - Mathias
Rasmus Olufsens hustru af Båstrup, barnet død (introduceret)
Peder Nielsens datter af Båstrup - Margrethe
Erich Pedersens hustru af Brørup, barnet død strax efter fødslen (introduceret)
Laurs Andreasens datter af Jordbjerg hus - Gertrud
Niels Christensen Sønderborgs datter - Maren
fol 7b
sr Gundorffs søn af Nissumgård - Jeppe
Peder Olufsens datter af Ustrup - Inger
Michel Pedersens søn af Brørup - Peder
Svend Tayesens datter - Anne Cathrine
Anders Andersens søn af Sejersdahl - Knud
Søren Pedersens søn af Ustrup - Rasmus
Rasmus Michelsens søn af Brørup - Niels

1777
fol 8a
min datter - Anne Marie
Poul Jensens datter af Hylke - Anna
Peder Laursens hustru efter dødfødt barn (introduceret)
Morten Michelsens søn af Båstrup - Jens
Jens Nielsen Tykjærs søn af Brørup - Peder
Johan Allisens søn af Båstrup - Jens
Søren Jensens datter af Ustrup - Karen
fol 8b
Laurs Jordbjergs datter af Hylke - Bodil
Michel Kjærsgaards søn - Hans
Søren Jensens hustru af Ustrup, barnet dødt (introduceret)
Rasmus Olufsens datter af Båstrup - Karen
degnen Peder Rings søn af Båstrup - Stephan Langballe
Mogens Nielsens søn af Brørup - Niels
Christen Frandsens søn af Ringkloster - Søren
fol 9a
Anders Christensens datter af Brørup - Maren
Jørgen Nielsens datter af Hylke - Mette
Erich Pedersens søn af Brørup - Rasmus
Søren Esbensens datter af Ringkloster - Karen
Mogens Rasmussens søn af Brørup - Poul
Bodil Christensdatters uægte barn - Christen (Anders Marcussen som tjente på Nissumgård)

1778
fol 9a
Anne Rasmusdatters uægte søn af Brørup - Søren (Søren Laursen af Bjerre herred)
fol 9b
Hans Christensens datter af Brørup - Maren
sr Jens Leths datter af Lethenborg - Maren
Rasmus Henrichsens søn af Båstrup - Laurs
Søren Sandbergs søn af Ustrup - Søren
Michel Poulsens datter af Båstrup - Anne
Rasmus Rytters datter af Ustrup - Anne
Johan Allisens søn af Båstrup - Laurs
fol 10a
hyrden Christian Rasmussens datter af Brørup - Maren
Søren Jensens hustru af Ustrup efter dødfødt barn (introduceret)
sl Peder Nielsens søn af Hylkegård - Peder
Anders Andersens søn af Sejersdahl - Mogens
Niels Andersens søn af Brørup - Rasmus
degnen Peder Rings datter - Marie Elisabeth
Christen Hansens datter af Ustrup - Anne
fol 10b
min søn - Friderich Ludvig Christian

1779
fol 10b
Johanne Pedersdatters uægte søn af Brørup - Anders (Niels Andersen, avlskarl i Jordbjerg)
Anders Rasmussens søn af Brørup - Søren
Rasmus Møllers søn af Hylke mølle - Knud
Anders Christensens søn af Brørup - Christen
Laurs Andreasens søn af Dam-huset - Clemen
ung Søren Michelsens søn af Hylke - Simon
fol 11a
Jørgen Mathiasens søn af Ustrup - Jens
Mogens Møllers søn af Brørup - Hans
Erich Pedersens datter af Brørup - Sidsel
Søren Tayesens tvillinger af Hylke - Martinus og Anne Marie
Rasmus Michelsens datter af Brørup - Maren
Niels Michelsens søn af Ringkloster - Christian
Søren Esbensens søn af Ringkloster - Esben
fol 11b
Søren Pedersens søn af Ustrup - Peder
Rasmus Henrichsens søn af Båstrup - Henrich
Thomas Pedersens søn af Båstrup - Peder
Rasmus Nielsens datter af Brørup - Kirsten
Michel Pedersens datter af Brørup - Mette
Anne Marie Adamsdatters uægte barn af Båstrup - Henrich (Christen Henrichsen af Båstrup)
Jens Leths datter af Lethenborg - Karen
Min søn - Jens Fester
fol 12a
Anders Vævers søn af Ringkloster - Jacob

1780-89

Top


1780
fol 12a
Peder Sørensens datter af Hylke - Anne Margrethe
Morten Michelsens hustru af Båstrup efter dødfødt barn (introduceret)
Jørgen Michelsens datter af Båstrup - Anne Kirstine
Jens Christensens hustru af Hylke, barnet dødt (introduceret)
Jørgen Albrechtsens datter af Ustrup - Margrethe
Søren Jensens søn af Ustrup - Christen
Søren Sandbergs søn af Ustrup - Jens
Rasmus Rasmussens datter af Ustrup - Maren
fol 12b
Jens Olufsens søn af Ustrup - Oluf
Anders Andersens søn - Anders
degnen Peder Rings søn af Båstrup - Niels
Søren Pedersens søn af Ustrup - Peder
Jens Nielsens søn af Brørup - Rasmus
Bodil Christensdatters uægte søn - Otte (Anders Marcussen af Nissumgård)
fol 13a
Rasmus Olufsens søn af Båstrup - Mathias
Cort Pedersens hustru af Brørup, barnet dødt (introduceret)
Christen Hansen Stougaards søn af Ustrup - Oluf
Anne Cathrine Hansdatter, der havde tjent i skvæt-møllen et uægte barn - Susanne (rytter Christen Gundersen Lund)
sr Niels Gundorffs datter i Nissumgård - Anne Marie
hyrden Hans Christensens søn i Hylke - Christen
fol 13b
Christen Frandsens datter af Ustrup - Maren
min kone efter dødfødt barn (introduceret)
Søren Esbensens datter af Ringkloster - Dorothea
Mogens Nielsens datter af Brørup - Dorothea
Mogens Christensens søn af Brørup - Jens
Rasmus Michelsens datter af Brørup - Anna

1781
fol 13b
Rasmus Henrichsens hustru af Båstrup (introduceret)
fol 14a
Mogens Smeds søn af Brørup - Hans Jørgen
Morten Michelsens søn - Michel
Jørgen Jensens datter af Båstrup - Karen
Rasmus Rytters søn af Brørup - Peder
Jeppe Iversens søn af Brørup - Iver
Michel Poulsens datter af Båstrup - Johanne
Cort Pedersens søn af Brørup - Rasmus
Niels Andersens søn af Brørup - Mogens (Rasmus overstreget)
fol 14b
Niels Madsens hustru af Hylkegård, barnet dødt (introduceret)
Niels Sørensens hustru af Brørup, barnet dødt (introduceret)
Laurs Andreasens søn af Damhuset - Mathias
degnen Peder Rings søn - Rasmus
Anders Sørensens datter af Jordbjerg - Sara
Svend Tayesens datter af Hylke - Anne Marie
Michel Jensens søn - Christen
Anders Christensens datter af Brørup - Anne Dorothea
Søren Michelsens søn af Hylke - Michel
fol 15a
Erich Pedersens datter af Brørup - Kirsten
sr Gundorffs datter af Nissumgård - Agathe Cathrine
mølleren Hans Thorns datter i Hylke mølle - Johanne Margrethe
min søn - Jacob

1782
fol 15a
Anders Gartners søn af Sejersdahl - Peder
Søren Esbensens datter af Ringkloster - Karen
Anders Marcussens søn af Sejersdahl - Marcus
fol 15b
Rasmus Henrichsens hustru af Båstrup, barnet død (introduceret)
Niels Sørensens søn af Brørup - Søren
Diliane Sophie Asleben, et fruentimmer som kom fra Horsens og angav at være enke, en søn - Wilhelm
Jens Leths søn af Lethenborg - Søren
Jørgen Michelsens datter af Båstrup - Karen
Rasmus Olufsens søn af Båstrup - Oluf
Hans Andersens søn af Hylke - Hans
Hans Johansen Vævers søn af Ringkloster - Johannes
fol 16a
Mogens Nielsens datter af Brørup - Kirsten
Christen Hansens datter af Ustrup - Maren
Rasmus Nielsens søn af Brørup - Anders

1783
fol 16a
Stephan Rasmussens datter af Brørup - Karen
Anders Sørensens datter af Hylke - Sara
min søn - Emanuel
Niels Rasmussens datter af Brørup - Johanne
fol 16b
Søren Esbensens søn af Ringkloster - Esben
Søren Pedersens søn af Ustrup - Michel Jørgen
Jørgen Jensens søn af Båstrup - Rasmus
Rasmus Henrichsens søn af Båstrup - Henrich
Jens Pedersens datter af Ustrup - Mette
Jørgen Mathiasens søn af Ustrup - Mathias
Søren Olufsens datter af Båstrup - Edel
fol 17a
Rasmus Rytters datter af Brørup - Maren
Mogens Christensens søn af Brørup - Christen
Christen Frandsens søn af Ustrup - Jens
Anders Jørgensens datter af Bukballeborg - Apelone
Jens Rytters hustru af Hylke, barnet dødt (introduceret)
Peder Sørensens søn af Hylke - Rasmus
Anne Kirstine Simonsdatters uægte barn - Ingeborg (handskemagersvend fra Horsens Simon Hansen)
Søren Michelsens datter - Maren
fol 17b
degnen Peder Rings søn i Båstrup - Niels Langballe
Rasmus Rasmussens søn af Sejersdahl - Rasmus
Peder Jensen Møllers søn af Ringkloster - Hans
Jørgen Albrethsens datter af Brørup - Kirsten
Jeppe Iversens datter af Brørup - Elsebeth Cathrine
Jens Olufsens søn af Ustrup - Jørgen

1784
fol 17b
Anders Rasmussens søn af Brørup - Hans
fol 18a
ung Søren Michelsens søn af Hylke - Johannes
Else Pedersdatter af Kysings uægte barn født i sognet - Christiane (Christian Tørslev en ? svend i Skanderborg)
Niels Rasmussens datter af Brørup - Maren
Jens Leths datter af Lethenborg - Anne Kirstine
Anders Mogensens søn af Brørup - Niels
sl Hans Thorns søn af Hylke mølle - Hans
fol 18b
Morten Michelsens datter af Båstrup - Maren
Søren Henrichsens søn af Båstrup - Laurs
Christen Henrichsens datter - Anne
min søn - Casper
Anders Christensens søn af Brørup - Jørgen
Rasmus Henrichsens søn af Båstrup - Laurs
degnen Peder Rings datter i Båstrup - Maren
fol 19a
Karen Marcusdatters uægte barn - Michel (Anders Stephansen som tjente i Hoved)
Søren Esbensens søn af Ringkloster - Søren
Jørgen Michelsens søn af Båstrup - Michel
Rasmus Olufsens datter af Båstrup - Maren
Erich Pedersens datter af Brørup - Sidsel

1785
fol 19a
Stephan Rasmussens hustru af Hylke, barnet dødt (introduceret)
mølleren Andreas Works datter i Hylke mølle - Anne Kirstine
fol 19b
Lisbeth Matiasdatters uægte barn - Terkild (Jens Andersen, som tjente med hende på Nissumgård)
udensogns kvinde Anne Rasmusdatters uægte barn - Rasmus (Jacob Jensen Smed i Langballe, Mårslet sogn, hvor hun tjente)
Michel Poulsens datter af Båstrup - Anne Kirstine
Christen Hansens søn af Ustrup - Hans
Thomas Pedersens søn - Jens
Rasmus Rasmussens datter af Ustrup - Karen
fol 20a
Jørgen Jensens søn af Båstrup - Jens
Cort Cortsens datter af Brørup - Inger
min søn - Mathias
Anders Mogensens søn af Brørup - Niels
Søren Olufsens datter af Båstrup - Dorothea
Michel Jensens datter af Ustrup - Dorothea
Mads Jensens søn af Hylke - Anders
Rasmus Henrichsens datter af Båstrup - Johanne
Rasmus Eskesens hustru af Ustrup, barnet dødt (introduceret)
fol 20b
Rasmus Rasmussens datter af Sejersdahl - Kirsten
Stephan Rasmussens søn af Hylke - Søren
Jørgen Michelsens søn af Båstrup - Peder
Peder Jensen Møllers søn af Ringkloster - Jens

1786
fol 20b
Søren Esbensens søn af Ringkloster - Søren
Mogens Nielsen Møllers søn af Brørup - Jens
Jens Pedersens søn af Ustrup - Rasmus
Niels Rasmussens hustru af Brørup, barnet dødt (introduceret)
Niels Christensens datter af Hylke - Lene
fol 21a
Mogens Christensens søn af Brørup - Niels
Jeppe Iversens datter af Brørup - Mette
Niels Andersens datter af Brørup - Maren
min søn - Hans Bentzon
ung Søren Michelsens datter af Hylke - Anne
Jens Laursens søn af Ringkloster - Rasmus
mølleren Andreas Works barn i Hylke mølle - Johannes
fol 21b
Søren Kjærsgaards datter i Brørup - Kirsten

1787
fol 21b
Rasmus Olufsens datter af Båstrup - Mette
degnen Peder Rings søn af Båstrup - Søren
skoleholder Christen Skovs datter af Hylke - Anne
Karen Mariusdatters andet uægte barn i Røde Mølle - Peder (Anders Jørgensen, en skomagersvend fra Århus)
Niels Rasmussens søn - Rasmus
fol 22a
hr. junker og ritmester Hans v. Bentzons søn af Jordbjergård - Casper Johannes
Anders Rasmussens søn af Ustrup - Anders Jørgen
Kirsten Christensdatters uægte barn - Maren (Peder Nielsen af Onsted)
Jørgen Jensens søn af Båstrup - Jens
Anne Rasmusdatters uægte barn - Johanne (Søren Jensen i Torrild under Rathlousdahl)
fol 22b
Rasmus Laursens søn af Båstrup - Laurs
Rasmus Vestergaards datter af Ustrup - Margrethe
Erich Pedersens datter af Brørup - Johanne
Søren Michelsens datter af Hylkegård - Bodil
min datter - Ida Charlotte
Jørgen Albrethsens datter af Brørup - Mette

1788
fol 22b
degnens hustru, barnet dødt (introduceret)
Anders Sørensens datter af Båstrup - Else
fol 23a
Mogens Nielsen Møllers søn - Peder
Morten Laursens søn af Ustrup - Knud
Rasmus Ørns søn af Jordbjerggård - Hans
Sr Bentzons datter på Jordbjerggaard - Georgine Dorothea Albertina
Jørgen Michelsens datter af Båstrup - Maren
Thomas Pedersens datter af Båstrup - Margrethe
fol 23b
Jørgen Jensens søn af Båstrup - Jens
Niels Michelsen Krogs søn af Brørup - Jens
Michel Pedersens søn af Brørup - Hans
Christen Hansens hustru af Brørup, barnet dødt (introduceret)
Jens Madsens datter af Brørup - Kirsten
Niels Rytters datter af Hylke - Apelone
Søren Pedersens datter af Ustrup - Anne
Anders Mogensens hustru af Brørup, barnet dødt (introduceret)
Stephen Rasmussens hustru af Hylke, barnet dødt (introduceret)
Rasmus Rasmussens søn af Sejersdahl - Rasmus
fol 24a
Niels Christensens datter af Sejersdahl - Johanne
Rasmus Nielsen Kjærsgaards søn af Brørup - Niels
Søren Esbensens søn af Ringkloster - Jørgen
min søn - Christian Alberth

1789
fol 24a
skoleholderen Christen Skovs søn af Hylke - Jens Laurentin
fol 24b
degnen Peder Rings søn af Båstrup - Niels
Mogens Christensens søn af Brørup - Jørgen
Rasmus Henrichsens søn - Laurs
ung Søren Michelsens datter af Hylke - Karen
Jens Rasmussens datter af Båstrup - Karen
Rasmus Olufsens datter af Båstrup - Anne Kirstine
fol 25a
Rasmus Eskesens søn af Ustrup - Eske
Jeppe Iversens datter af Brørup - Anne
Niels Rasmussens datter af Brørup - Anne
Anders Mogensens datter af Brørup - Mette
Rasmus Laursens datter af Båstrup - Johanne
Christen Hansens søn af Brørup - Søren
Jens Poulsens søn af Lethenborg - Niels
fol 25b
Niels Christensens hustru af Sejersdahl, barnet dødt (introduceret)
Rasmus Ørns datter af Brørup - Birgitte Johanne
Peder Nielsen Halds datter af Hylke - Anne
Rasmus Jensens søn af Båstrup - Jens
Niels Jensens søn af Ustrup - Søren

1790-99

Top


1790
fol 25b
Michel Pedersens datter af Brørup - Anne Kirstine
Michel Nielsens datter af Brørup - Maren
fol 26a
Karen Mariusdatters uægte søn - Christen (Laurs Nielsen Togstrup, som tjente med hende på Nissumgård)
Søren Michelsens datter af Hylkegård - Mariane
Søren Pedersens datter af Ustrup - Anne Dorothea
degnen Peder Rings tvillinger af Båstrup - Søren og Else Cathrine
fol 26b
Anders Sørensens søn af Hylke - Søren
Jens Christensen Rytters hustru af Hylke efter dødfødt barn (introduceret)
Jens Madsens søn af Brørup - Mads
Michel Jensens søn af Ustrup - Christen
Anders Marcussens datter af Brørup - Kirsten
Anders Madsens søn af Brørup - Iver
Jørgen Jensens datter af Båstrup - Anne
Maren Mathiasdatters uægte søn - Mathias (Jørgen Rasmussen, som tjente med hende i Brørup)
fol 27a
Jens Olufsens datter - Gertrud
Niels Ebbesens datter af Sejersdahl - Karen

1791
fol 27a
Anna Christensdatters uægte datter af Båstrup - Anne (Rasmus Jensen af Vitved, som tjente med hende i Vester mølle)
Søren Esbensens datter af Ringkloster - Anne Cathrine
Jørgen Michelsens datter af Båstrup - Anne Marie
Jens Erichsens datter af Hylke - Maren
fol 27b
min datter - Elisabeth Cathrine
Søren Pedersens datter af Ustrup - Anne Cathrine
Jens Bødkers datter af Hylke - Anne
Rasmus Rasmussens søn af Brørup - Christen Hansen
Thomas Pedersens søn af Båstrup - Rasmus
Mads Rasmussens søn af Brørup - Rasmus
Mogens Møllers datter af Brørup - Maren
ung Søren Michelsens søn af Hylke - Søren
fol 28a
Anders Rasmussens datter af Ustrup - Anne
Jens Friderich Poulsens datter af Lethenborg - Margrethe
Peder Rasmussens datter af Jordbjerg - Mette Kirstine
Jørgen Laursens søn af Ustrup - Laurs
Jens Rasmussen Smeds søn af Båstrup - Rasmus
Christen Henrichsens søn - Christen
Rasmus Jensens datter af Båstrup - Karen
fol 28b
Rasmus Ørns søn af Brørup - Peder

1792
fol 28b
Søren Laursens søn af Ustrup - Søren
Rasmus Henrichsens datter af Båstrup - Maren
Morten Michelsens datter af Båstrup - Johanne
Søren Olufsens datter af Båstrup - Johanne
Michel Pedersens datter af Brørup - Anne Cathrine
fol 29a
Frands Andersens søn af Brørup - Anders
Michel Jensens søn af Ustrup - Jens
Niels Christensens datter af Hylke - Mette
Laurs Nielsens datter af Ringkloster - Mette Kirstine
Mogens Christensens datter af Brørup - Johanne Kirstine
Hans Knudsens hustru af Ustrup, barnet død (introduceret)
Jeppe Iversens søn af Brørup - Peder
Jens Erichsens søn af Hylke - Peder
rytter Gabriel Andersens datter - Ingeborg Marie
fol 29b
Peder Cortsens datter af Hylke - Maren
sl degn Peder Rings datter af Båstrup - Anne Kirstine
Rasmus Pedersens datter af Ustrup - Maren
Anders Madsens datter af Båstrup - Bodil
Laurs Pedersens søn af Båstrup - Mogens
Søren Pedersen Smeds datter af Brørup - Anne Marie

1793
fol 29b
Jens Madsens datter - Karen
fol 30a
degnen Christen Skovs og Laurentze Christines datter - Kirsten
Jacob Jensens hustru af Ustrup efter dødfødt barn (introduceret)
Jørgen Jensens og Anne Marie Rasmusdatters søn af Båstrup - Laurs
Anders Sørensens og Karen Pedersdatters søn af Hylke - Peder
Søren Esbensens og Anne Marie Jørgensdatters datter af Ringkloster - Anne Cathrine
Jens Rasmussens og Karen Nielsdatters datter af Hylke - (navn mangler)
Peder Pedersens og Karen Sørensdatters søn af Ringkloster - Søren
fol 30b
Søren Pedersens og Cecilie Selmers søn af Ustrup - Jacob Selmer
Niels Christensens og Mette Rasmusdatters datter af Sejersdahl - Maren
Rasmus Olufsens og Gertrud Mathiasdatters søn af Båstrup - Hans
Rasmus Eskesens og Anne Cathrine Jonasdatters datter af Ustrup - Bodil Marie
Søren Laursens og Bodil Sørensdatters søn af Ustrup - Laurs
fol 31a
Peder Rasmussens og Anne Pedersdatters datter af Hylkegård - Margrethe
Søren Sørensen Rings og Elisabeth Jensdatters søn af Brørup - Søren
Rasmus Ørns og Sidsel Marie Pedersdatters søn af Brørup - Anders
Søren Nielsen Snedkers og Mette Christensdatters søn af Ustrup - Christen
fol 31b
Hans Knudsens og Kirsten Jørgensdatters søn af Ustrup - Jørgen
Søren Michelsens og Ellen Simonsdatters søn af Hylke - Søren

1794
fol 31b
Rasmus Jensens hustru i Båstrup intro efter en hjemmedøbt søn - Peder
Jens Erichsens hustru i Hylke efter et dødfødt barn (introduceret)
Søren Jensen Didrichs og Karen Marcusdatters søn af Hylke - Jens
Anders Mogensens og Maren Nielsdatters søn af Brørup - Mogens
Anders Rasmussens og Karen Hansdatters søn af Ustrup - Christen
fol 32a
Rasmus Rasmussens og Maren Michelsdatters datter af Brørup - Elisabeth Cathrine
Thomas Pedersens og Maren Jensdatters søn af Båstrup - Hans
Laurs Pedersens og Anne Mogensdatters søn af Båstrup - Peder
Jørgen Laursens og Charlotte Christensdatters søn af Ustrup - Christen
Jens Sørensens og Maren Jensdatters søn af Ringkloster - Peder
fol 32b
Søren Pedersens og Anne Andreasdatters søn af Brørup - Peder
Morten Jensens og Johanne Hansdatters søn af Sejersdahl - Hans
degnen Christen Skovs og Laurentze Christine Termansens søn - Niels
Gabriel Andersens og Mette Jensdatters søn af Hylke - Gabriel
Michel Jensens og Karen Christensdatters datter af Ustrup - Else
Jens Nielsens og Anne Marie Jensdatters datter af Ringkloster - Maren
fol 33a
Christen Henrichsens og Anne Christensdatters datter af Båstrup - Anne
Mogens Nielsen Møllers og Bodil Marie Jensdatters [fejl for Bodil Hansdatters] datter af Brørup - Anne Margrethe
Laurs Nielsens og Anne Rasmusdatters søn af Ringkloster - Rasmus
Anders Madsens og Ingeborg Andersdatters søn af Båstrup - Anders
Jacob Jensens og Kirsten Pedersdatters datter af Ustrup - Kirstine
Jens Madsens og Mette Cathrine Nielsdatters datter af Brørup - Anne Kirstine
fol 33b
min egen og Helene Engel Reinfranchs søn - Knud Reinfranch
Michel Pedersens søn af Brørup - Laurs Nicolaj
Peder Cortsens og Bodil Christensdatters datter af Hylke - Maren
Søren Olufsens og Helene Madsdatters søn af Båstrup - Oluf

1795
fol 33b
Frands Andersens og Anne Jeppesdatters datter af Brørup - Bodil
fol 34a
Anne Nielsdatters uægte barn fra Horsens - Anne Marie (Oluf Andersen, der siden rejste til Kbh)
Laurs Laursens og Anne Nielsdatters søn af Ringkloster - Mathias Wedler
Peder Rasmussens og Anne Pedersdatters datter af Hylke - Margrethe
Michel Nielsens og Anne Rasmusdatters søn af Brørup - Niels
Jørgen Jensens og Anne Marie Rasmusdatters søn - Jørgen
Jens Bondes og Bodil Marie Jørgensdatters barn af Ringkloster - Jørgen
fol 34b
Jens Erichsens og Maren Rasmusdatters barn - Maren
Anders Sørensens og Karen Pedersdatters tvillinger af Hylke - Rasmus og Søren
Laurs Pedersens hustru i Hylke efter døde tvillinger (introduceret)
Søren Pedersens og Ciciliane Benjaminsdatters datter af Ustrup - Maren
Jens Nielsens og Anne Marie Jensdatters søn af Ringkloster - Niels
Rasmus Jensens og Edel Pedersdatters tvillinger af Båstrup - Jens og Peder
fol 35a
Michel Jensens og Helene Jensdatters søn - Jens Christian
Søren Esbensens og Anne Marie Jørgensdatters søn - Anders
Søren Nielsens og Margrethe Sørensdatters datter - Anne
Niels Christensens hustru af Sejersdahl Mette Rasmusdatter efter et dødfødt barn (introduceret)
Jens Olufsens og Anne Marie Jørgensdatters datter - Inger Marie
Niels Christensens og Maren Pedersdatters søn af Ustrup - Christen

1796
fol 35b
Søren Jensens og Karen Marcusdatters datter af Brørup - Mette Kirstine
Hans Knudsens og Kirsten Jørgensdatters datter af Brørup - Anne
min egen og Helene Engel Reinfrancks datter - Friderica Christiane Sophia Storm
Søren Pedersens og Anne Andreasdatters datter af Brørup - Else Margrethe
Erich Sørensens og Gertrud Pedersdatters søn af Båstrup - Jørgen
fol 36a
Peder Pedersen Aabos og Karen Sørensdatters barn af Ringkloster - Rasmus
Jørgen Jensens og Anne Marie Rasmusdatters søn - Peder
Anders Mogensens og Maren Nielsdatters barn af Brørup - Mogens
degnen Christen Skovs og Laurentze Christense Termandsens søn af Båstrup - Terman Christian
Laurs Pedersens og Anne Mogensdatters barn af Hylke - Hans
Søren Nielsen Snedkers og Mette Christensdatters barn af Ustrup - Søren Pedersen
fol 36b
Oluf Madsens og Mette Gregersdatters barn af Ringkloster - Maren
Johannes Jonasens og Anne Pedersdatters barn af Hylke - Anne
Søren Sørensen Rings og Elisabeth Jensdatters barn af Brørup - Anne Kirstine
Jørgen Laursens og Juliane Charlotte Christensdatters barn af Ustrup - Johanne
Rasmus Henrichsens og Margrethe Laursdatters barn af Båstrup - Anne Cathrine

1797
fol 37a
Jens Madsens og Mette Cathrine Nielsdatters barn af Brørup - Kirsten
Niels Christensens og Mette Rasmusdatters barn af Sejersdahl - Johanne
Søren Esbensens og Anne Marie Jørgensdatters barn af Ringkloster - Søren
Michel Pedersens og Ide Marie Laursdatters barn af Brørup - Rasmus
Mette Marie Mortensdatters uægte barn i Hylke - Anne (ægtemand Peder Jensen af Brørup)
Rasmus Andersens og Elisabeth Laursdatters barn af Sommerset - Anders
fol 37b
min egen datter med Helene Engel Reinfranck - Mette Margrethe
Jens Pedersen Bondes og Bodil Marie Jørgensdatters barn af Ringkloster Mark - Mariane
Karen Laursdatters uægte søn - Laurs (Mads Hjernø Laursen, som besvangrede hende i Horsens)
Thomas Pedersens og Maren Jensdatters barn af Båstrup - Søren
fol 38a
Peder Rasmussens og Anne Pedersdatters barn af Hylkegård - Anne
Laurs Nielsens og Anne Rasmusdatters barn af Ringkloster Mark - Anne
Søren Pedersens og Anne Andreasdatters tvillingesøn af Brørup - Andreas
Frands Andersens hustru af Brørup, barnet dødt (introduceret)
Jens Andersens og Anne Cathrine Christensdatters barn af Sommerset i Brørup - Anne
Christen Henrichsens og Anne Christensdatters barn af Båstrup - Bodil Marie
fol 38b
Christian Johansen Heimands og Anne Henningsdatters barn af Lethenborg - Kirsten
Laurs Pedersens og Anne Mogensdatters barn af Hylke - Birgitte Birthe
Peder Cortsens og Bodil Christensdatters barn af Hylke - Karen
Jens Jensens og Anne Margrethe Erichsdatters barn af Brørup - Anne
fol 39a
Jens Erichsens og Maren Rasmusdatters barn af Hylke - Erich
Erich Sørensens og Gertrud Pedersdatters barn - Peder Hansen
sr Erich Møllers og Lovisa Aastrups søn af Ustrup - Janus Steensen

1798
fol 39a
degnen Christen Skovs og Laurentze Christine Termandsens barn af Båstrup - Anne Elisabeth
Søren Jørgensens og Anne Dorothea Michelsdatters datter af Brørup - Karen
fol 39b
Michel Jensens og Elle Jensdatters datter af Ustrup - Anne Cathrine
Niels Jacobsens og Kirsten Christensdatters barn af Hylke - Jacob
Anders Madsens og Ingeborg Andersdatters barn af Båstrup - Mads
min og Helene Engel Reinfrancks datter - Mette Kirstine
Rasmus Jensens og Anne Margrethe Knudsdatters barn af Båstrup - Edel
Michel Rasmussen Smeds og Karen Pedersdatters barn af Brørup - Peder
fol 40a
Frands Andersens og Anne Jepsdatters barn af Brørup - Birgitte Kirstine
Jens Andersens og Anne Cathrine Christensdatters barn af Brørup - Anne Margrethe
Jens Madsens og Mette Cathrine Nielsdatters barn af Brørup - Jens
Rasmus Andersens og Ciciliane Benjaminsdatters barn - Søren
Jens Jensens og Anne Margrethe Erichsdatters barn af Brørup - Sidsel

1799
fol 40b
Søren Nielsen Snedkers og Mette Christensdatters barn af Ustrup - Karen
Erich Sørensens og Gertrud Pedersdatters barn af Båstrup - Søren
Niels Ebbesens hustru af Sejersdahl efter dødfødt barn (introduceret)
Jørgen Jensens hustru af Båstrup efter dødfødt barn (introduceret)
Hans Knudsens og Kirsten Jørgensdatters barn af Brørup - Mette Birgitte Kirstine
Michel Hansens og Maren Jacobsdatters barn af Båstrup - Maren
min og Helene Engel Reinfrancks søn - Hector Friderich
Peder Rasmussens hustru af Hylke efter dødfødt barn (introduceret)
fol 41a
Jørgen Laursens og Juliane Charlotte Christensdatters barn af Ustrup - Oluf
Jens Nielsen Dues og Anne Pedersdatters barn af Bukballeborg - Mette
Søren Rings og Elisabeth Jensdatters barn af Brørup - Jens
Laurs Pedersens og Anne Mogensdatters barn af Brørup - Hans
Anders Stougaards hustru Karen Hansdatter af Ustrup efter dødfødt barn (introduceret)
Laurs Nielsen Soldats og Anne Rasmusdatters barn af huset Rolighed ved Nissumgård - Anne
mølleren i Hylke mølle Andreas Rothaus og Karen Rasmusdatter Jespersens søn - Jacob
fol 41b
Rasmus Jacobsen Holms og Margrethe Nielsdatters barn af Ringkloster - Niels Peter
en ukonfirmeret kvindes uægte barn - Bodil (Niels Mogensen, som tjente med hende i Grumstrup)
Jens Bondes og Bodil Marie Jørgensdatters barn af Ringkloster Mark - Jens
Niels Sørensen Kjærsgaards og Mette Michelsdatters barn af Brørup - Michel

1800-09

Top


1800
fol 42a
Jens Frandsens og Mette Sørensdatters barn af Ringkloster Mark - Anne
Peder Cortsens og Bodil Christensdatters barn af Hylke - Christen
Søren Martinesens hustru Mette Rasmusdatter, barnet dødt (introduceret)
Christen Henrichsens og Anne Christensdatters barn af Båstrup - Mette Marie
Thomas Pedersens og Maren Jensdatters barn af Båstrup - Maren
Morten Andersens og Johanne Michelsdatters barn af Damgaard - Michel
Jørgen Jensens enke Anne Marie Rasmusdatters barn af Båstrup - Maren
fol 42b
Jens Erichsens og Maren Rasmusdatters barn af Hylke - Anne
Michel Pedersens og Ide Marie Laursdatters barn af Brørup - Mette Cathrine
Niels Ebbesens og Mette Rasmusdatters barn af Sejersdahl - Apelone
Rasmus Eskesens enke Cathrine Jonasdatters barn i Ustrup - Rasmus
min egen og Helene Engel Reinfrancks datter - Mette Kirstine Margrethe
Peder Rasmussens hustru Anne Pedersdatter efter dødfødt barn (introduceret)
fol 43a
Andreas Rothausens hustru af Hylke mølle, barnet dødt (introduceret)
Laurs Pedersens og Anne Mogensdatters barn af Brørup - Peder
Marcus Jensen og Anne Pedersdatters barn af Nissumgård - Knud
Peder Thomasens og Anne Christensdatters barn af Ustrup - Christen Hansen

1801
fol 43a
Søren Smeds enke af Brørup efter dødfødt datter (introduceret)
fol 43b
Søren Christensens hustru Margrethe Nielsdatter af Brørup, barnet dødt (introduceret)
Michel Rasmussens og Karen Pedersdatters barn af Brørup - Rasmus
Jens Knudsens og Maren Nielsdatters barn af Staghøj - Knud
Jens Nielsens og Anne Pedersdatters barn af Bukballeborg - Peder
degnen Christen Skovs og Laurentze Christine Termandsens barn af Båstrup - Peder
Peder Cortsens og Bodil Christensdatters barn af Hylke - Peder
fol 44a
Jens Mogensens og Anne Marie Pedersdatters barn af Brørup - Johanne
Rasmus Andersens og Ciciliane Benjaminsdatters barn af Ustrup - Jens Pedersen
Anders Mogensens og Maren Nielsdatters barn af Brørup - Mogens
Niels Sørensen Kjærgaards og Mette Michelsdatters barn af Brørup - Kirsten
Michel Hansens og Maren Jacobsdatters barn af Båstrup - Hans Kjær
Søren ?sen Closters og Elsebeth Iverdatters barn af Brørup - Søren
fol 44b
Søren Nielsen Snedkers og Mette Christensdatters barn af Ustrup - Rasmus
mølleren Andreas Rothausens og Karen Rasmusdatter Jespersens barn - Jacob
Morten Andersens og Johanne Michelsdatters barn af Brørup Mark - Karen
Peder Rasmussens og Anne Pedersdatters barn af Hylke - Peder

1802
fol 44b
Anders Jacobsens og Inger Pedersdatters barn af Båstrup - Jacob
Jens Erichsens og Maren Rasmusdatters barn af Hylke - Rasmus
fol 45a
Jens Jensens og Karen Michelsdatters barn af Ringkloster - Christiane
Jens Bondes og Bodil Marie Jørgensdatters barn af Ringkloster Mark - Anne
Peder Aabos og Karen Sørensdatters barn af Ringkloster Mark - Dorthe Cathrine
Jens Jensens og Anne Margrethe Erichsdatters barn af Brørup - Christine
min hustru Helene Engel Reinfranck efter dødfødt datter (introduceret)
Peder Sørensens og Maren Sørensdatters barn af huset Rolighed - Johanne
fol 45b
Hans Grims og Anne Andreasdatters barn af Brørup - Asmus
Anders Nielsens og Anne Felsens barn af Båstrup - Laurs
Anders Rasmussens hustru Mette Marie Thomasdatter efter hjemmedøbte tvillinger som døde (introduceret)
Anders Madsens hustru Ingeborg Andersdatter af Båstrup, barnet dødt (introduceret)
Jens Frandsens og Mette Sørensdatters barn af Ringkloster Mark - Frands
Hans Knudsens og Anne Malene Christiansdatters barn af Brørup Mark - Birgitte Kirstine
Laurs Pedersens og Anne Mogensdatters barn af Brørup - Mogens

1803
fol 46a
Peder Jensens og Karen Sørensdatters barn af Hylke Mark - Bodil
Rasmus Sørensens hustru Magdalene Kirstine Sørensdatter efter dødfødt datter (introduceret)
Christen Henrichsens og Anne Christensdatters barn af Båstrup - Mads
Jørgen Laursens og Charlotte Juliane Christensdatters barn af Ustrup - Rasmus
Michel Hansens og Maren Jacobsdatters barn af Båstrup - Mette Kirstine
Peder Jørgensen Fiskers og Sara Andersdatters barn af Hylke - Karen
mølleren i Hylke mølle Andreas Rothausens og Karen Jespersens datter - Inger Marie
fol 46b
Oluf Andersens og Mette Cathrine Frandsdatters barn af Damgård - Pouline
Søren Jørgensens og Anne Dorothea Michelsdatters barn af Ustrup - Jørgen
Søren Nielsen Snedkers og Mette Christensdatters barn af Ustrup - Søren
Laurs Nielsens og Anne Rasmusdatters barn af Ringkloster - Anne
Niels Ebbesens og Mette Rasmusdatters barn - Anne
Andreas Jensens og Anne Laursdatters barn af Ringkloster - Niels
fol 47a
Christen Madsen (Michelsen) Kaaes og Johanne Andersdatters barn på det øde Tammestrup - Michel
Jens Jensens og Anne Margrethe Erichsdatters barn af Brørup - Johanne Kirstine
Anders Rasmussens og Mette Marie Thomasdatters barn af Ringkloster Mark - Anne Marie
Jens Bondes og Bodil Marie Jørgensdatters barn af Ringkloster Mark - Frands
Jens Jensens og Karen Michelsdatters barn af Ringkloster - Jens
Niels Sørensens og Mette Michelsdatters barn af Brørup - Søren
fol 47b
Christen Andersens og Anne Marie Rasmusdatters barn af Båstrup - Anne Cathrine
min og Helene Engel Reinfrancks søn - Søren Bagge
Jeppe Pedersens enke Anne Sørensdatters barn - Peder
Anders Jacobsens enke Inger Pedersdatters barn - Anders
Hans Jørgensens og Anne Kirstine Olufsdatters barn af Brørup - Mette Marie
Mette Andersdatters uægte barn - Christiane (soldat Christian Rasmussen)
fol 48a
Michel Rasmussens og Karen Pedersdatters barn af Brørup - Anne

1804
fol 48a
Thomas Pedersens og Maren Jensdatters barn af Båstrup - Ernst
Kirsten Cathrine Sørensdatters uægte barn i Ustrup - Johanne Marie (Niels Jensen, møllersvend i Hede mølle - gift)
Enevold Enevoldsens og Maren Gothardsdatters barn af Hylke - Anne Cathrine
fol 48b
Peder Sørensens og Maren Sørensdatters barn i Rolighed - Kirsten Marie
Rasmus Sørensens og Magdalene Christine Sørensdatters barn i Lerkenfeld - Anne Kirstine
Anders Madsens og Ingeborg Andersdatters barn af Båstrup - Bodil
Peder Rasmussens og Anne Pedersdatters barn af Hylkegård - Anne Kirstine
Rothausens og Karen Rasmusdatters barn af Hylke Mølle - Rasmus Jespersen (død før dåben)
Peder Rasmussens og Anne Pedersdatters barn af Hylkegård - Anne Kirstine
Morten Jensens og Johanne Hansdatters barn af Ringkloster Mark - Asmus Pope
fol 49a
Anne Cathrine Laursdatters uægte barn af Rågelund - Maren (Niels Jensen, møllersvend i Hede Mølle - gift)
Oluf Andersens og Mette Cathrine Andersdatters søn i Damgård - Anders
Jens Nielsens og Anne Pedersdatters søn i Bukballeborg - Niels
Anne Margrethe Laursdatters uægte barn i Tyrevoldsdal - Anders (vejfarendes person som logerede i Lundgård)
Hans Grims og Anne Andreasdatters barn af Elborg Kilde - Elisabeth Cathrine
fol 49b
Peder Thomesens og Anne Christensdatters barn i Ustrup - Margrethe
Michel Hansens og Maren Jacobsdatters barn i Båstrup - Lene Cathrine
Rasmus Andersens og Anne Jacobsdatters barn i Ustrup - Ciciliane
Jens Andersens og Johanne Nielsdatters barn i Haghøj - Johanne Marie
Mathias Teus og Sidsel Pedersdatters barn - Anne Cathrine Margrethe
Jens Michelsens og Marie Mortensdatters barn af Hylke - Morten
Niels Troelsens og Anne Marie Nielsdatters barn af Ringkloster Mark - Anne Marie
Søren Christensen Malers og Anne Rasmusdatters barn af Brørup - Anne Margrethe

1805
fol 50a
Michel Rasmussen Smeds og Karen Pedersdatters barn i Brørup - Peder
Jens Jensens og Anne Margrethe Erichsdatters barn i Brørup - Johanne Kirstine
Mogens Jacobsens og Maren Andersdatters barn af Nissumgård Mark - Jacob
Jørgen Sørensens og Bodil Sørensdatters barn i Sletkjær - Folmer
Jens Mogensens og Anne Marie Pedersdatters barn af Brørup Mark - Anne
Karen Christensdatters uægte barn af Brørup - Maren (Jens Christensen i Søballe)
Christen Jensens og Anne Erichsdatters barn af Ringkloster Mark - Erich
Albrect Jensens og Anne Margrethe Jensdatters barn - Anne
Rasmus Jensens og Margrethe Knudsdatters tvillingesøn - Jørgen Jensen
fol 50b
Jørgen Pedersens og Margrethe Gregersdatters barn af Brørup Mark - Anne Marie
Søren Nielsen Snedkers og Maren Johanne Madsdatters barn af Ustrup - Mads
Christen Sørensens og Kirstine Sejersdatters barn af Lundgård - Maren
Peder Jensens og Karen Sørensdatters barn af Hylke Mark - Mette Kirstine
Peder Fiskers og Sara Andersdatters barn - Jørgen
Johan Christiansens og Anne Marie Pedersdatters barn af Brørup - Peder
Niels Michelsens og Edel Nielsdatters barn af Brørup - Niels
krigsråd Møllers og Marie Popes barn af Nissumgård - Anne Helene
Andreas Rothausen og Karen Jespersens barn i Hylke mølle - Anne Christine

1806
fol 51a
Jens Jensens og Karen Michelsdatters barn af Ringkloster Mark - Sidsel Marie
Christen Henrichsens og Anne Christensdatters barn af Båstrup - Maren
Jørgen Laursens og Lotte Christensdatters barn af Ustrup - Karen
Christen Madsens og Anne Marie Rasmusdatters barn af Båstrup - Christen
Anders Rasmussens og Mette Marie Thomasdatters barn af Ringkloster Mark - Rasmus
Thomas Jensens og Anne Sørensdatters barn af Ringkloster Mark - Søren
Hans Knudsens og Anne Malene Christiansdatters barn af Brørup Mark - Knud
Rasmus Andersens hustru af Ustrup (introduceret)
Niels Sørensens og Mette Michelsdatters barn - Anne Elisabeth
fol 51b
Mathias Teus og Sidsel Pedersdatters barn - Anne Sophie
Laurs Pedersens og Anne Mogensdatters barn af Brørup - Caroline
Rasmus Nielsens og Maren Rasmusdatters barn af Brørup - Niels
Anders Nielsens og Anne Laursdatters barn af Hylke - Kirsten
Jens Nielsen Dues hustru efter dødfødt barn (introduceret)
Jens Laursen og Anne Pedersdatters barn af Ringkloster - Simon
Niels Ebbesens og Mette Rasmusdatters barn af Ringkloster Mark - Anne Kirstine
Jens Pedersen Bondes og Bodil Marie Jørgensdatters barn af Hylke - Anne
husmand Jens Andersens og Johanne Nielsdatters barn af Brørup Mark - Niels
fol 52a
Peder Sørensens og Maren Sørensdatters barn af Rolighed - Rasmus
Enevold Enevoldsens og Maren Gothardsdatters barn - Enevold
Søren Christensens og Anne Rasmusdatters barn af Brørup - Maren
Jørgen Sørensens og Bodil Sørensdatters barn af Hylke Mark - Johanne Marie
Anders Nielsens og Anne Margrethe Sørensdatters barn af Båstrup - Søren
fol 52b
Kay Ditlev Schuts og Anne Dorothea Mejerskes barn af Nissumgård - Christian Friderich

1807
fol 52b
Michel Hansens og Maren Jacobsdatters barn i Båstrup - Kirstine Marie
Søren Jørgensens og Anne Dorothea Michelsdatters barn i Ustrup - Christen
Christen Sørensens og Anne Kirstine Sejersdatters barn af Lundgård - Anne
Christopher Andersens og Maren Ottesdatters barn af Hylke Mark - Anders
Hans Jørgensen Thykjærs og Anne Kirstine Olufsdatters barn af Brørup - Søren
fol 53a
Morten Jensens og Dorthe Jensdatters barn af Brørup Mark - Niels
Oluf Madsens og Anne Hansdatters barn af Hylke Mark - Karen
Peder Rasmussens hustru af Hylke efter dødfødt barn (introduceret)
Mølleren Andreas Rothausens hustru efter dødfødt barn (introduceret)
Johanne Jensdatters uægte barn af Hylke - Anders (Anders Madsen af Hylke)
Oluf Andersen Damgaards og Mette Cathrine Frandsdatters barn af Brørup Mark - Frands
Niels Laursens og Maren Christensdatters barn af Brørup - Christen
husmand Peder Christensens hustru af Brørup efter dødfødt barn (introduceret)
husmand Laurs Nielsens og Anne Rasmusdatters barn af Brørup - Mette Marie
Niels Troelsens og Anne Marie Nielsdatters barn af Ringkloster Mark - Anne
fol 53b
gårdmand Peder Thomasens og Anne Christensdatters barn af Brørup - Anne Kirstine
gårdmand Rasmus Andersens og Anne Jacobsdatters barn af Ustrup - Mette Cathrine
husmand Axel Nielsens og Kirsten Cathrine Sørensdatters barn - Marie Dorthe
hr krigsråd Møllers og Marie Popes barn i Sejersdal - Henriette Nicoline
Rasmus Rasmussens datter Karens barn af Brørup med Søren Christophersen ibd - Elisabeth Cathrine
Karen Christensdatters uægte barn af Brørup - Jens (Henrich Nielsen)
fol 54a
Christen Jensens og Anne Erichsdatters barn af Ringkloster Mark - Søren
husmand Andreas Rasmussens og Anne Hansdatters barn af Brørup mark - Anne Marie

1808
fol 54a
husmand Peder Nielsens og Maren Rasmusdatters barn - Gertrud
boelsmand Jørgen Pedersens og Margrethe Gregersdatters barn af Brørup Mark - Anne Marie
Peder Fiskers og Sara Andersdatters barn af Hylke - Jørgen Fisker
Hans Grims og Anne Andreasdatters barn - Maren
Rasmus Jensens og Anne Margrethe Knudsdatters barn - Anne Marie
fol 54b
Hans Knudsens og Anne Marie Christiansdatters barn af Brørup Mark - Anne Marie
Søren Sørensens og Bodil Sejersdatters barn af Ustrup - Sejer
Michel Rasmussen Smeds og Karen Pedersdatters barn af Brørup - Jørgen
Peder Rasmussens og Anne Pedersdatters barn af Hylkegård - Michelle Ottilie
Maren Rasmusdatters barn af Brørup med gårdmand Rasmus Nielsen i Brørup - Elisabeth Cathrine
Anders Nielsens og Kirsten Jørgensdatters barn af Båstrup - Niels
fol 55a
Johan Christiansens og Dorthe Mogensdatters barn af Brørup - Jens
Albrect Jensens og Anne Margrethe Jensdatters barn af Brørup Mark - Kirsten
Søren Sørensens og Else Andersdatters barn af Brørup Mark - Karen
Kay Schuts og Anne Dorothea Mejerskes barn af Nissumgård - Marie Kirstine
Mette Marie Sørensdatters uægte barn - Karen (Peder Laursen tjenende Niels Leth i Falling)
fol 55b
sognepræst Christian Andresens og Elisabeth Charlotte Lorentzens barn - Michelle Ottilie
mølleren Andreas Rothausens og Karen Jespersens barn af Hylke mølle - Erasmine
Christopher Andersens og Maren Olufsdatters barn af Hylke Mark - Mads
gårdmand Niels Michelsens og Edel Nielsdatters barn af Brørup - Anne
Helene Nielsdatters uægte barn - Peder (Christen Hansen, som tjente med hende hos Christen Laursen i Vilsten)
fol 56a
husmand Niels Sørensen Løve og Anne Hansdatter af Brørup Mark - Anne Cathrine
gårdmand Christen Sørensens og Anne Kirstine Sejersdatters barn af Lundgård - Anne Marie (rettet til Anne Cathrine)
husmand Laurs Pedersens og Anne Mogensdatters barn af Brørup - Hans
Kirsten Erichsdatters uægte barn af Brørup - Jørgen (Hans Jørgensen hos gårdmand Jens Jensen i Brørup)
Anders Nielsens og Margrethe Sørensdatters barn i degneboligen - Edel
røgter Jørgen Pedersens og Anne Marie Erichsdatters søn på Lethenborg - Peder
fol 56b
husmand Peder Sørensens og Maren Sørensdatters barn i Rolighed - Anne Cathrine

1809
fol 56b
Søren Nielsens og Birgitte Adamsdatters barn af Brørup - Niels Peter
Søren Nielsen Snedkers og Maren Madsdatters barn i Ustrup - Anne Mette
husmand Søren Sørensen og Inger Michelsdatters barn af Ustrup - Maren
gårdmand Michel Hansens og Maren Jacobsdatters barn af Båstrup - Jacob
husmand Morten Jensens og Dorthe Jensdatters barn af Brørup Mark - Dorthe
fol 57a
husmand Jørgen Laursen og Lotte Christensdatters barn i Ustrup - Anne
husmand Christen Henrichsens og Anne Christensdatters tvillinger i Båstrup - Anders Stougaard og Rasmus
krigsråd Møllers og Marie Popes barn af Nissumgård - Jacobine Dorothea
gårdmand Peder Michelsens og Mette Jørgensdatters barn i Hylke - Niels Hansen
Kirsten Rasmusdatters uægte barn af Brørup - Niels (Jens Nielsen Krog i Kattrup)
Jens Pedersen Bondes og Bodil Jørgensdatters barn - Jens
fol 57b
Jacob Sørensens og Kirsten Mogensdatters barn af Toudshøj på Hylke Mark - Anne
husmand Oluf Madsens og Maren Johansdatters barn af Båstrup Mark - Anne Margrethe
gårdmand Peder Jensens og Karen Sørensdatters barn i Hylke - Jens
Jørgen Sørensens og Bodil Sørensdatters barn af Hylke Mark - Peder
gårdmand Niels Sørensens og Mette Michelsdatters barn af Brørup - Mette Cathrine

1810-14

Top


1810
fol 58a
husmand Jens Jensens og Karen Michelsdatters barn af Ringkloster Mark - Anders Michelsen
boelsmand Christopher Andersen og Maren Ottesdatters barn af Hylke Mark - Mariane
Thomas Jensens og Anne Sørensdatters barn af Ringkloster Mark - Karen
gårdmand Rasmus Andersens og Anne Jacobsdatters barn af Ustrup - Jacob
husmand Christen Jensens og Anne Erichsdatters barn af Ringkloster Mark - Mette Anne Marie
gårdmand Jens Jensens og Birthe Rasmusdatters barn af Brørup - Jens
fol 58b
husmand Peder Jørgensen Fiskers og Sara Andersdatters barn af Hylke - Kirsten Marie
husmand Andreas Rasmussens og Anne Hansdatters barn af Brørup Mark - Karen
Peder Sørensens og Anne Kirstine Jørgensdatters barn af Bukballe - Gertrud
Hans Erichsens og Else Cathrine Nielsdatters barn af Rolighed på Ringkloster Mark - Anne
underofficer Hans Jørgensens og Anne Jørgensdatters barn - Jørgen
husmand Laurs Pedersens og Anne Mogensdatters barn af Brørup - Ida Marie
Maren Pedersdatters uægte barn af Brørup - Juul (husmand Johannes Julius Jochumsen - gift)
gårdmand Søren Sørensens og Bodil Sejersdatters barn af Ustrup - Anna
fol 59a
gårdmand Johannes Sørensens og Inger Pedersdatters barn af Ustrup - Ellen
gårdmand Christen Sørensens og Anne Kirstine Sejersdatters barn af Lundgård - Søren
bødker Friderich Ferd. Holms og Kirsten Michelsdatters barn af Brørup Mark - Henrich
smeden i Hylke Jens Christensens og Birthe Laursdatters barn - Niels
husmand Søren Christensen Mahlers og Anne Rasmusdatters barn af Brørup - Rasmus
hr krigsråd Møllers og Anne Marie Popes barn af Nissumgård - Anne Helene
husmand Enevold Enevoldsens og Maren Gothardsdatters barn af Brørup - Anne Johanne
Peder Nielsens og Maren Rasmusdatters barn af Båstrup - Mette Kirstine
fol 59b
sognepræst Christian Andreasens og Elisabeth Charlotte Lorentzens barn - Johanne Margrethe
gårdmand Niels Sørensen Løves og Anne Hansdatters barn af Båstrup - Jens Sørensen
husmand Søren Nielsens og Birgitte Adamsdatters barn af Brørup Mark - Johanne

1811
fol 59b
Karen Jørgensdatter fra Klakrings uægte søn - Jørgen (Laurs Clemensen af Hyrup)
Karen Rasmusdatters uægte barn af Brørup - Søren (landværnsmand Niels fra Salling)
fol 60a
landsoldat Jens Mogensens og Anne Marie Pedersdatters barn af Brørup Mark - Johanne Kirstine
gårdmand Michel Rasmussens og Karen Pedersdatters barn af Brørup - Jens
Cathrine Pedersdatters uægte barn - Christiane (landsoldat Christian Pedersen fra Holsten)
gårdmand Peder Rasmussens og Anne Pedersdatters barn i Hylkegård - Karen
Niels Troelsens hustru af Ringkloster Mark efter dødfødt barn (introduceret)
hr krigsråd Møllers og Marie Popes barn af Nissumgård - Christian
tjenestekarl Hans Jørgensens og Kirsten Erichsdatters barn af Hylke - Mariane
fol 60b
husmand Andreas Rasmussens og Anne Hansdatters barn - Rasmus
kudsk Johan Danner hos krigsraad Møller i Eldrup og Karen Rasmusdatters barn - Rasmus
gårdmand Peder Michelsens og Mette Jørgensdatters barn i Hylke - Sidsel Marie
husmand Mads Christensens og Dorthe Christensdatters barn af Hylke Mark - Johanne
husmand Peder Christensens og Anne Marie Pedersdatters barn af Brørup Mark - Ebbe
gårdmand Peder Sørensens og Anne Kirstine Jørgensdatters barn i Bukballe - Søren
gårdmand Niels Michelsens og Edel Nielsdatters barn af Brørup - Mette Cathrine
fol 61a
gårdmand Peder Jensens og Karen Sørensdatters barn i Hylke - Mariane
husmand Peder Sørensens og Maren Sørensdatters barn i Rolighed - Jens
Niels Nielsen Feldts og Kirsten Cathrine Sørensdatters barn af Ustrup - Niels
husmand Peder Jensens og Bodil Sørensdatters barn af Hylke Mark - Maren
husmand Mogens Jacobsens og Maren Andersdatters barn af Ringkloster Mark - Anders
skrædder Anders Madsens og Karen Jensdatters barn af Båstrup - Jens
fol 61b
boelsmand Laurs Erichsens og Mette Laursdatters barn af Tammestrup Mark - Erich
boelsmand Oluf Andersen Damgaard og Mette Cathrine Frandsdatters barn - Birgitte
husmand Niels Nielsens og Birthe Nielsdatters barn af Rolighed på Ringkloster Mark - Jens
husmand Mogens Nielsens og Maren Rasmusdatters barn af Brørup - Rasmus
husmand Morten Jensens og Dorthe Jensdatters barn af Båstrup Mark - Henrich
gårdmand Jens Rasmussens og Mette Kirstine Daugaards barn i Ringkloster - Peder Daugaard

1812
fol 62a
Anna Jørgensdatters uægte barn i Båstrup - Christen Madsen (Jens Pedersen ved de faste krigsfolk i Bjerre herred)
husmand Jørgen Pedersens og Anne Marie Erichsdatters barn på Lethenborg - Erich
gårdmand Michel Hansens og Maren Jacobsdatters barn af Båstrup - Niels Peter
gårdmand Rasmus Andersens og Anne Jacobsdatters barn af Ustrup - Anders
sognepræst Christian Andreasens og Elisabeth Charlotte Lorentzens barn - Cathrine Sophie
husmand Niels Troelsens og Anne Marie Nielsdatters barn af Ringkloster Mark - Elisabeth
fol 62b
husmand Rasmus Jensens og Margrethe Knudsdatters barn af Båstrup - Knud
husmand Søren Christensen Mahlers og Anne Rasmusdatters barn af Brørup - Christen
gårdmand Søren Sørensens og Bodil Sejersdatters barn af Ustrup - Maren
husmand Niels Laursens og Mette Jørgensdatters barn af Brørup - Maren
husmand Thomas Jensens og Anne Sørensdatters barn af Ringkloster Mark - Jens
gårdmand Jens Jensens og Birthe Rasmusdatters barn af Brørup - Anne Margrethe
husmand Claus Pedersens og Anne Jørgensdatters barn af Ringkloster - Kirsten Marie
gårdmand Niels Sørensens og Mette Michelsdatters barn af Brørup - Niels
fol 63a
husmand Peder Hansens og Inger Marie Rasmusdatters barn i Ustrup - Hans
gårdmand Johannes Sørensens og Inger Pedersdatters barn af Ustrup - Søren
husmand Hans Jørgensens og Anne Jørgensdatters barn i Brørup - Jens
gårdmand Christen Sørensens og Anne Kirstine Sejersdatters barn i Ustrup - Søren
husmand Peder Nielsens og Maren Rasmusdatters barn af Båstrup - Rasmus
boelsmand Peder Jensens og Bodil Marie Christensdatters barn i Sletkjær på Hylke Mark - Anne Marie
gårdmand Simon Poulsens og Bodil Marie Rasmusdatters barn i Ustrup - Rasmus
Johanne Kirstine Mogensdatters uægte barn af Brørup Mark - Mogens (Niels Rasmussen Randlev tjenende på Hovedgård)

1813
fol 63b
boelsmand Peder Sørensens hustru i Bukballe efter dødfødt barn (introduceret)
husmand Oluf Madsen Snedkers og Kirsten Sørensdatters barn af Brørup Mark - Anne Cathrine
husmand Peder Jensens og Karen Christensdatters barn af Brørup - Anne Kirstine
husmand Peder Jørgensen Fiskers og Sara Andersdatters barn - Karen Marie
husmand Oluf Andersen Damgaards og Mette Cathrine Frandsdatters barn - Anders
Rasmus Jørgensens og Maren Mortensdatters barn af Båstrup - Morten
Karen Rasmusdatters uægte barn i Brørup - Maren (Knud Jensen fra Vester?)
fol 64a
boelsmand Søren Sørensen Sandbergs og Else Andersdatters barn - Søren
husmand Niels Nielsen Feldts og Kirsten Sørensdatters barn af Brørup Mark - Søren
boelsmand Albrect Jensens og Anne Kirstine Jepsdatters tvillinger af Brørup Mark - Jeppe og Anne Margrethe
gårdmand Michel Hansens og Maren Jacobsdatters barn af Båstrup - Anders
gårdmand Rasmus Andersens og Anne Jacobsdatters tvillinger af Ustrup - Karen og Mette Kirstine
underofficer Hans Jørgensens og Anne Jørgensdatters barn af Brørup - Birthe Kirstine
husmand Christen Jensens og Anne Erichsdatters barn af Ringkloster Mark - Karen
fol 64b
sognepræst Christian Andreasens og Elisabeth Charlotte Lorentzens barn - Petrea Andrea
gårdmand Søren Nielsen Sønderborgs og Margrethe Sørensdatters barn i Brørup - Rasmus


På andre sider:
Blandede poster
1698-1709
1710-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-59
1760-71
 
Døbte
1771-1813
Trolovede og copulerede
1771-1813
Begravede
1771-1813
 

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. Opdateret d. 4.10.2016
c