s
Stikord til Ålsø-Hoed sognes kirkebog, Djurs Sdr. herred, 1708-1758 + 1763-85

1763-85


På andre sider:
1708-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-58

1763-85


1763
fol 1b
Mads Bergenhammer indsat som sognepræst
Rasmus Pedersen og Maren Christensdatter (copuleret)
Jens Ingvorsen og Anne Hjortens (copuleret)
Niels Thomasen og Maren Sørensdatter af Ålsrode (trolovet)
Hans Dolmers barn af Fuglsang - Bodil
Jacob Skomagers barn af Hoed - Ide
Jochum Nielsen og Anne Cathrine Nielsdatter af Ålsrode (copuleret)
Jens Hansen og Maren Christensdatter (trolovet)
Christen Molbo og Karen Molses af Ålsrode (copuleret)

1764
fol 2a
Peder Bødkers hustru af Ålsrode (introduceret)
Jens Podemands moder i Hoed (begravet)
Jens Lunds søn Jacob af Ålsrode (begravet)
Jørgen Hansen og Gertrud Michelsdatter (public absolveret - 6. bud)
Jørgen Hansen og Anne Ingvorsdatter af Høbjerg (trolovet)
Rasmus Bødkers barn af Ålsrode - Christen
Niels Thomasen og Maren Sørensdatter (copuleret)
Søren Thomasen og Ane Pedersdatter Hjort af Ålsrode (trolovet)
Søren Skusters barn - Christen
Christen Brøggers kone i Ålsø (begravet)
Peder Bødkers barn i Ålsø (begravet)
Christen Jensens barn af Ålsø (begravet)
Rasmus Kolind og Lisbeth Olufsdatter af Glatved (trolovet)
fol 2b
Jacob Skomagers hustru i Hoed (introduceret)
Hans Dolmers hustru af Fuglsang (introduceret)
Niels Jørgensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Mette Møllers som har lagt ved sengen i 10 år (begravet)
Jørgen Hansen og Anne Ingvorsdatter af Høbjerg (copuleret)
Niels Jørgensens barn i Hoed (begravet)
Pode-Jenses barn (begravet)
Else Maases barn af Østerballe (begravet)
Rasmus Smeds barn af Hoed - Anne Cathrine
Søren Skusters hustru (introduceret)
Rasmus Monsens barn i Ålsø (begravet)
Oluf Rasmussen af Ålsrode (begravet)
Søren Thomasen og Anne Pedersdatter Hjort af Ålsø (copuleret)
Rasmus Smeds dødfødte barn af Hoed (begravet)
Christen Molbos hjemmedøbte barn af Ålsrode (begravet)
gl Maren Laursdatter af Ålsrode (begravet)
fol 3a
Michel Sørensens dødfødte barn (begravet)
Rasmus Havmands barn - Anne Cathrine
Søren Bødkers barn - Maren
Christen Molbos hustru af Ålsrode (introduceret)
Jens Ingvorsens barn i Ålsø - Dorthe Marie
Søren Thomasens barn i Ålsø - Dorthe
Anders Vads barn i Hoed - Søren
Peder Jacobsens søn Peder af Ålsø (begravet)
fol 3b
Rasmus Ladefogeds barn i Hoed - navn mangler
Niels Jørgensens hustru (begravet)
Michel Hjorts barn Maren af Glatved (begravet)
Rasmus Smeds hustru af Hoed (introduceret)
Søren Bødkers hustru (introduceret)
Rasmus Havmands hustru (introduceret)
Michel Sørensens hustru i Ålsø (introduceret)
Jens Ingvorsens barn af Ålsrode (begravet)
Niels Dengses? barn i Glatved (begravet)
Søren Smeds barn (begravet)
Christen Pedersens barn af Glatved (begravet)
Rasmus Ladefogeds hustru af Hoed (introduceret)
Rasmus Friises to sønner (begravet)
Jens Christensen datter af Fuglsang (begravet)
Jens Ingvorsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Thomasens hustru af Ålsrode (introduceret)
Anders Madsens hustru af Hoed (introduceret)
Niels Ladekarl og Anne Cathrine af Ålsrode (trolovet)
Henrich Snedker af Hoed (begravet)
Niels Jørgensens barn af Høbjerg (begravet)
Jens Hansen og Maren Christensdatter af Ålsrode (copuleret)
Rasmus Brøgger og Maren Nymands (trolovet)
fol 4a
Jens Christensens barn af Fuglsang - Hans
Søren Smeds barn (begravet)
Rasmus Smeds barn af Hoed (begravet)
Thomas Hattemagers barn (begravet)
Jens Christensens barn Mette af Fuglsang (begravet)
Ditlev Christensen og Maren Jensdatter af Ålsø (trolovet)
Jens Christensens hustru af Fuglsang (introduceret)
Rasmus Bjerres barn af Ålsø - Peder
Søren Smeds barn af Høbjerg - Dorthe Cathrine
Hans Pedersens barn af Høbjerg - Peder
Joachim Nielsens barn af Ålsrode - Niels
Rasmus Bjerres hustru af Ålsø (introduceret)
Jens Christensens hustru af Fuglsang (introduceret)
fol 4b
Niels Tækkers hjemmedøbte barn af Høbjerg (begravet)
Niels Ladekarl og Anne Cathrine Pedersdatter (copuleret)
Jens Andersen af Ålsø (begravet)
Anders Brøggers barn af Ålsø - Bodil
Søren Smeds hustru (introduceret)
Hans Pedersens hustru af Høbjerg (introduceret)
Rasmus Pedersens barn af Høbjerg - Anne
Laurs Vævers barn af Ålsrode - Niels
Arild Andersens barn af Ålsø - Kirsten
Rasmus Jensens barn i Hoed - Maren
fol 5a
Arilds dødfødte barn i Ålsø (begravet)
Niels Skrædders barn - Anne Marie
Peder Lunds barn af Glatved - Peder
N. Tækkers hustru i Ålsø (introduceret)
Rasmus Pedersens hustru i Ålsø (introduceret)
Joachim Nielsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Anders Brøggers barn af Ålsø (begravet)
Rasmus Joensens hustru i Hoed (introduceret)
Niels Smeds hustru i Hoed (introduceret)
Rasmus Jensens mindste barn af Østerballe (begravet)
Laurs Vævers hustru (introduceret)
Anders Brøggers hustru af Ålsø (introduceret)
Ditlev Christensen og Maren Jensdatter af Ålsrode (copuleret)
Jørgen Hansens barn af Glatved - Hans
fol 5b
Peder Lunds hustru af Glatved (introduceret)
Arild Andersens hustru af Ålsø (introduceret)
Christen Hansens barn af Fuglsang - Anne Cathrine
Jørgen Hansens hustru af Glatved (introduceret)
Niels Havmands barn af Hoed - Christen
Rasmus Brøgger og Maren Jensdatter (copuleret)
Søren Hansens barn af Høbjerg (begravet)
Rasmus Sørensen Bast og Mette Rasmusdatter (public absolveret - 6. bud)
Rasmus Kolind og Lisbeth Olufsdatter af Glatved (copuleret)
Rasmus Hjulmands hustru af Hoed (introduceret)
Niels Thomasens barn - Jens
Niels Thomasens hustru - 44 år

1765
fol 6a
Christen Hansens hustru af Fuglsang (introduceret)
Peder Sallingbos barn af Fuglsang - Mette
Mads Konges barn af Glatved - Marie
Niels Thomasen og Else Bjerres (trolovet)
Søren Hjulmands barn i Ålsø - Else
Jens Fieldbondes barn i Ålsø - Maren Mette Rasmusdatters uægte barn - Rasmus
Niels Hjulmands dødfødte barn af Ålsrode (begravet)
Peder Jacobsens barn Laurs af Ålsø (begravet)
fol 6b
Rasmus Nielsens hustru af Østerballe - 64 år
Jens Fieldbondes barn Maren af Ålsø (begravet)
Søren Hjulmands hustru (introduceret)
Mads Konges hustru (introduceret)
Søren Thomasens barn af Glatved - Maren
Peder Bødkers barn i Ålsø - Rasmus
Niels Vævers hustru i Ålsø (introduceret)
Jens Fieldbondes hustru i Ålsø (introduceret)
Christen Slots barn af Ålsrode - Hans
Peder Sallingbos hustru af Fuglsang (introduceret)
Søren Hansens barn af Høbjerg - Else Kirstine
Niels Slot af Høbjerg (begravet)
Søren Havmand af Høbjerg (begravet)
Ditlev Christensens hjemmedøbte barn af Ålsrode (begravet)
Peder Bødkers hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Thomasens hustru af Glatved (introduceret)
Peder Jacobsens barn af Ålsø - Gertrud
fol 7a
Jens Ingvorsens barn af Ålsrode - Dorthe
Søren Hansens hustru af Høbjerg (introduceret)
Rasmus Pedersens barn af Høbjerg (begravet)
Jens Smeds barn af Ålsrode - Anne
Christen Slots hustru af Ålsrode (introduceret)
Ditlev Christensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Smeds barn i Hoed - Hans
mons Hjorts hustru fra Katholm (begravet)
Morten Hansens barn af Ålsrode - Anne
Peder Jacobsens hustru af Ålsø (introduceret)
fol 7b
Rasmus Winthers barn i Hoed - Kirsten
Rask Joensen og Birgitte Jepsdatter på Katholm (trolovet)
Arild Andersens hustru (begravet)
Jochum Nielsens datter af Ålsrode (begravet)
Niels Thomasen og Else Andersdatter af Ålsrode (copuleret)
Jens Hansens barn af Ålsrode - Hans
Søren Hansen Smeds hustru i Hoed (introduceret)
Jens Ingvorsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Jens Smeds hustru af Ålsrode (introduceret)
Christen Bødkers barn af Hoed - Peder
Rasmus Winthers hustru af Hoed (introduceret)
Maren Friderichsdatter af Ålsø (begravet)
Rask Joensen og Birgitte Jepsdatter fra Katholm (copuleret)
fol 8a
Niels Jørgensens barn i Ålsø - Else Kirstine
Morten Hansens hustru af Ålsrode (introduceret)
Jens Hansens hustru af Ålsrode (introduceret)
Morten Sallingbos datter af Fuglsang (begravet)
Niels Ladekarls barn af Ålsrode - Peder Nicolaus
Christen Bødkers hustru i Hoed (introduceret)
Pode-Jenses barn - Niels
Niels Thomasens barn - Anne
Rasmus Bjørns hustru af Ålsø (begravet)
fol 8b
Michel Sørensens barn i Ålsø - Dorthe
Jens Lunds barn i Ålsø - Anne
Rasmus Friises barn i Hoed - Anne Marie
Rasmus Bast og Mette Rasmusdatter (trolovet)
Peder Frandsens barn i Ålsø - Hans
gl Anne Skrædders - 69 år
Anders Andersens barn af Høbjerg - Maren
Niels Jørgensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Niels Thomasens hustru af Ålsrode (introduceret)
Laurs Hansens hustru af Ålsø (introduceret)
Rasmus Smeds barn i Hoed - navn mangler
fol 9a
Niels Jørgensen af Glatved (begravet)
Anders Andersens sidst døbt barn (begravet)
Anders Jørgensen og Maren Jørgensdatter (copuleret)
Rasmus Friises hustru (introduceret)
Jens Podemands hustru i Hoed (introduceret)
Niels Ladekarls hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Rytters barn i Hoed - Joen
Anders Jørgensens barn i Hoed - Jørgen
Anders Brøggers barn af Ålsø - Niels
Niels Rasmussens barn af Ålsrode - Christen fol 9b
Peder Frandsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Michel Sørensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Jens Lunds hustru af Ålsrode (introduceret)
Rasmus Smeds hustru af Hoed (introduceret)
Rasmus Skrædder og Dorthe Marie af Høbjerg (trolovet)
Morten Sallingbos barn i Ålsø - Anne
Anders Iversens barn i Ålsø - Mette
Anders Andersens hustru af Høbjerg (introduceret)
Peder Rytters hustru i Hoed (introduceret)
Anders Jørgensens hustru i Hoed (introduceret)
Anders Brøggers hustru af Ålsø (introduceret)
fol 10a
Rasmus Joensens barn i Hoed - Rasmus
Dorthe Marie Sørensdatters uægte barn - Johan Christian
rådmand Olufsens barn af Hessel - Kirstine Magdalene
Niels Rossings hustru af Ålsrode (introduceret)
Anders Iversens hustru af Ålsrode (introduceret)
Rasmus Joensens hustru af Østerballe (introduceret)
Morten Sallingbos hustru af Fuglsang (introduceret)
fol 10b
Dorthe Hjorts barn fra Katholm (begravet)
rådmand Olufsens hustru (introduceret)
Anne Rytters af Ålsrode (begravet)
Niels Tækkers barn af Høbjerg - Christen
Jens Lydertsen og Karen Christensdatter (public absolveret)
mons Esmarks dødfødte barn af Hessel (begravet)
Rasmus Bast og Mette Rasmusdatter (copuleret)
Karen Christensdatters uægte barn - Christen
rådmand Olufsen til Hessel - 35 år
mons Esmarks hustru af Hessel (introduceret)
Niels Tækkers hustru af Høbjerg (introduceret)
fol 11a
Pastor Bergenhammers barn - Jens
Søren Smeds barn af Høbjerg - Peder
Niels Christensen Molbo og Anne Rasmusdatter Drejers (public absolveret - 6. bud)
Søren Pedersen Basballe og sl Laurs Bødkers enke af Hoed (trolovet)

1766
fol 11b
Rasmus Ladefogeds barn af Hoed - Kirstine Marie
Anders Hansens hjemmedøbte barn (begravet)
Christen Jensen af Ålsø som bestyrede og beboede sin gård i 54 år - 77 år
madam Bergenhammer (introduceret)
Jens Ladekarls barn af Høbjerg - Jørgen
Rasmus Pedersens barn af Høbjerg - Anne
Anne Dreiers uægte barn - Dorthe
fol 12a
Søren Smeds hustru af Høbjerg (introduceret)
Rasmus Andersens datter Anne af Ålsø (begravet)
Søren Jensens enke af Østerballe (begravet)
Rasmus Ladefogeds hustru af Hoed (introduceret)
Peder Frandsens barn af Ålsrode (begravet)
Anders Hansens hustru ibidem (introduceret)
Niels Konges barn af Ålsrode - Laurs
Jens Ladekarls hustru af Høbjerg (introduceret)
Rasmus Pedersens hustru af Høbjerg (introduceret)
Rasmus Andersen, hans hustru og datter som alle døde af en sygdom (begravet)
Laurs Rossing af Høbjerg (begravet)
Jens Lydertsen og Karen Christensdatter (trolovet)
Laurs Christensen og sl Christen Jensens enke af Ålsø (trolovet)
fol 12b
Peder Munks hustru af Østerballe - 72 år
Christen Lunds barn af Østerballe - Jens
Oluf Normands enke af Glatved (begravet)
Poul Hansens dødfødte barn af Ålsrode (begravet)
Niels Konges hustru af Ålsrode (introduceret)
Hans Rasmussen af Ålsø (begravet)
Ditlev Christensens barn - Christen
Christen Lunds hustru af Østerballe (introduceret)
kammerherre Rosenørns barn fra Katholm - Margrethe Benedicte
Michel Rasmussen og Bodil Thomasdatter af Ålsø (trolovet)
fol 13a
Anders Jacobsen og Kirsten Sørensdatter af Høbjerg (trolovet)
Rasmus Bachs barn - Dorthe
Jens Fieldbondes barn - Karen
Anders Jacobsen og Kirsten Sørensdatter (copuleret)
Jens Stubbe af Hoed (begravet)
Christen Pedersens barn af Hoed - Søren
Anders Jørgensens barn af Hoed (begravet)
fol 13b
Poul Hansens hustru af Ålsrode (introduceret)
Ditlev Christensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Rasmus Pedersen og Dorthe Clausdatter af Høbjerg (trolovet)
Anders Vads barn af Glatved - Rasmus
Christen Pedersens hustru af Østerballe (introduceret)
Rasmus Bachs hustru (introduceret)
Jens Fieldbondes hustru (introduceret)
Jens Stubbes enke og Rasmus Nielsen Hjort (trolovet)
Søren Basballe og Laurs Bødkers enke (copuleret)
Peder Rossings barn af Østerballe - Anne
Søren Hjulmands barn af Ålsø (begravet)
fol 14a
Laurs Vævers barn af Ålsrode, som druknede i en vandbalje (begravet)
Niels Konges barn, som døde hos moderen om natten (begravet)
Hans Pedersens dødfødte barn af Høbjerg (begravet)
Anders Vads hustru af Glatved (introduceret)
Rasmus Farver og Dorthe Clausdatter (copuleret)
Søren Thomasens barn af Glatved - Anne Marie
Peder Rossings hustru af Østerballe (introduceret)
Peder Møllers barn af Hoed (begravet)
Søren Thomasens barn i Ålsø - Peder
Hans Dolmers barn i Ålsø - Christen
fol 14b
Rasmus Basts barn af Ålsrode - Anne Sophie
Hans Pedersens hustru af Høbjerg (introduceret)
Søren Thomasens hustru af Glatved (introduceret)
Niels Konge og hustru (public absolveret)
Peder Møllers barn af Hoed - Rasmus
Arild Andersens barn i Ålsø - Niels
Søren Thomasens hustru af Ålsrode (introduceret)
fol 15a
Christen Bloch af Ålsrode (begravet)
Rasmus Basts hustru af Ålsrode (introduceret)
Niels Thomasens konemoder af Ålsrode (begravet)
Peder Jensens barn i Hoed - Jens
Peder Møllers hustru i Hoed (introduceret)
Arild Andersens barn af Ålsø (begravet)
Niels Jensens barn af Ålsrode - Niels
fol 15b
Søren Jepsens barn af Hoed - Jens
Peder Danmands hustru (introduceret)
Arild Andersens hustru af Ålsø (introduceret)
Christen Molbo af Ålsrode - 59 år
Michel Rasmussen og Bodil Sørensdatter af Ålsø (copuleret)
Jochum Nielsens barn - Peder
Niels Hjulmands hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Jepsens hustru af Hoed (introduceret)
Laurs Christensen og Christen Jensens enke (copuleret)
Rasmus Jensen og Dorthe Marie Nielsdatter (copuleret)
fol 16a
Jens Lydertsen og Karen Christensdatter (copuleret)
Rasmus Hjort og Bodil Christensdatter af Hoed (copuleret)
Søren Bødkers barn af Høbjerg - Anne
Christen Jensen Skomager og Maren Hansdatter af Ålsrode (copuleret)
Jørgen Ingvorsen og Dorthe Marie Pedersdatter (trolovet)
Søren Bødkers mindste barn Anne Kirstine af Høbjerg (begravet)
Rasmus Sørensen og Karen Laursdatter (trolovet)
fol 16b
Jochum Nielsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Jacob Skomagers barn af Hoed - Andreas
Jens Andersens enkes barn af Ålsø (begravet)
Jørgen Ingvorsen og Dorthe Marie Pedersdatter (copuleret)

1767
fol 17a
Søren Bødkers hustru af Høbjerg (introduceret)
Jacob Skomagers hustru af Hoed (introduceret)
Peder Pedersen Hyrdes barn af Ålsrode - Laurs
Mads Konges barn af Glatved - Elin
Anders Andersens navnløse barn af Høbjerg (begravet)
Rasmus Sørensen og Karen Laursdatter fra Trustrup (copuleret)
fol 17b
gl Bodil Rasmusdatter af Høbjerg (begravet)
Peder Hyrdes hustru af Ålsrode (introduceret)
Mads Konges hustru af Glatved (introduceret)
ritmester Brochdorffs barn af Hessel - Christian Ehrenreich
Anders Præsts barn af Ålsrode - Niels
Anders Andersens hustru af Høbjerg (introduceret)
Niels Konges barn i Hoed - Kirsten
gl Anders Kochs hustru (begravet)
Jacob Skomagers barn af Hoed (begravet)
fol 18a Oluf Ladekarls barn i Ålsø - Anne
Rasmus Havmands barn i Ålsø - Karen
Niels Konges hustru i Hoed (introduceret)
Pastor Bergenhammers barn - Else
Niels Murmand og Maren Jensdatter af Høbjerg (trolovet)
Anders Hansen og Kirsten Andersdatter (trolovet)
Niels Sørensen [Knuds] og Sophie Andersdatter [Præst], som tjente ved Katholm (trolovet)
madam Bergenhammer (introduceret)
fol 18b
Anders Præsts hustru (introduceret)
Oluf Ladekarls hustru (introduceret)
Rasmus Havmands hustru af Høbjerg (introduceret)
Laurs Vævers barn i Ålsø - Jens
Rasmus Skrædders barn i Ålsø - Maren
Niels Nielsen af Rosmus og Mette Jørgensdatter af Hoed (trolovet)
Rasmus Ebeltoft og Gertrud Nielsdatter af Ålsø (trolovet)
Niels Sørensen og Maren Jensdatter (copuleret)
Jens Smeds barn af Ålsrode - Elisabeth
Christen Hjulmands barn - Søren fol 19a
Jens Ingvorsens barn - Anne Marie
Niels Bødkers hustru af Høbjerg (begravet)
Jens Smeds hustru (introduceret)
Jens Ingvorsens hustru (introduceret)
Laurs Vævers hustru (introduceret)
Christen Hansens barn af Fuglsang - Maren
Søren Hjulmands barn af Ålsø - Maren
Christen Hjulmands hustru af Ålsrode (introduceret)
Jens Hansens barn af Ålsrode - Niels
Rasmus Skrædders hustru af Ålsø (introduceret)
Søren Bjerres dreng af Ålsø (begravet)
fol 19b
Niels Sørensen [Knuds] og Sophie Andersdatter [Præst] af Albøge (copuleret)
Peder Jacobsens barn af Ålsø - Anne
Christen Hansens hustru af Fuglsang (introduceret)
Jens Hansens hustru af Ålsrode (introduceret)
Jens Ingvorsens barn af Ålsrode (begravet)
Anders Jacobsens barn i Ålsø - Jacob
Søren Pedersen Smeds barn i Ålsø - Anne Marie
Peder Rossings barn i Hoed - Jens fol 20a
Peder Jacobsens hustru (introduceret)
Søren Hjulmands hustru af Ålsø (introduceret)
Niels Hansen Skrædders barn af Glatved - Anders
Niels Clausens barn i Ålsø - Claus
Sr Esmarks barn af Hessel - Oluf
Anders Jacobsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Søren Smeds hustru af Høbjerg (introduceret)
Niels Skrædders hustru af Glatved (introduceret)
Peder Rossings hustru af Østerballe (introduceret)
Niels Clausens hustru af Ålsrode (introduceret)
gl Inger Frandses? af Hoed (begravet)
Rasmus Nielsens enke af Høbjerg (begravet)
fol 20b
Hans Pedersens barn af Høbjerg - Søren
Rasmus Pedersens barn af Østerballe - Maren
Christen Slots barn i Ålsø - Jacob
Niels Mols i Hoed - 48 år
Sr Esmarks hustru af Hessel (introduceret)
kammerherre Rosenørns datter - Johanne Chaspara
fol 21a
Rasmus Farvers hustru af Østerballe (introduceret)
Rasmus Farvers barn Maren (begravet)
Laurs Christensens dødfødte barn af Ålsø (begravet)
Peder Bødkers barn af Ålsrode - Maren
Christen Slots hustru (introduceret)
Hans Pedersens hustru (introduceret)
Anders Hansen og Kirsten Andersdatter (copuleret)
Rasmus Ladefoged i Hoed - 35 år
kontrollør Otto Friderich Knoff og mads Anne Kirstine Bøgvad på Katholm (trolovet)
Gunde Dreiers enke fra Grenå (begravet)
Peder Bødkers hustru af Ålsø (introduceret)
Laurs Christensens hustru af Ålsø (introduceret)
Rasmus Ebeltoft og Gertrud Nielsdatter (copuleret)
Søren Jensen og Karen Olufsdatter (trolovet)
kontrollør Knoff fra Grenå og mads Anne Kirstine Bøgvad (copuleret)
Niels Pedersen og Mette Jørgensdatter fra Rosmus (copuleret)
frk Margrethe Bennedicte fra Katholm (begravet)
Christen Lunds barn - Maren

1768
fol 21b
Peder Sallingbos barn - Maren
ritmester Brochdorffs barn af Hessel (begravet)
Jacob Lund af Glatved (begravet)
omløbende kvinde Maren Skræddes barn i Hoed - Dorthe (Jens Danmand af Lyngby)
Peder Ladefoged fra Katholm - 51 år
Niels Rasmussen af Ålsrode - 37 år
Anders Præsts barn Johanne af Ålsrode (begravet)
Jens Vævers hustru (begravet)
Søren Hansens barn af Høbjerg - Hans fol 22a
Søren Jensen og Karen Olufsdatter i Hoed (copuleret)
Christen Lunds hustru (introduceret)
Jens Væver af Ålsrode (begravet)
Niels Sørensen Murmands barn - Jens
Jens Lunds barn (begravet)
Peder Jacobsens barn (begravet)
Michel Jensen og Rasmus Ladefogeds enke af Hoed (trolovet)
Søren Basballe af Hoed - 36 år
Rasmus Bach (begravet)
Ditlevs hjemmedøbte barn af Ålsrode (begravet)
Rasmus Pedersens barn af Høbjerg - Peder
Peder Kudsk af Ålsrode - 71 år
fol 22b
Frands Skoleholder af Glatved (begravet)
Peder Skrædder af Ålsrode - 32 år
Jørgen Hansens barn - Jens
Jens Lydertsens barn i Hoed - Else Marie
sl Niels Rossings barn (begravet)
gl Kirsten Nielsdatter af Ålsrode (begravet)
Anders Iversens barn - Peder
Peder Sallingbos hustru (introduceret)
Laurs Vævers hustru (begravet)
gl Niels Hjort (begravet)
Rasmus Pedersens barn af Høbjerg (begravet)
fol 23a
Niels Murmands hustru af Høbjerg (introduceret)
Søren Hansens hustru af Høbjerg (introduceret)
Rasmus Pedersens hustru af Høbjerg (introduceret)
Jørgen Hansens hustru af Høbjerg (introduceret)
Peder Danmand af Glatved (begravet)
Rasmus Bast af Ålsrode - 36 år
Anders Jensen og Niels Rossings enke af Ålsrode (trolovet)
Maren Rasmusdatter - 82 år
Houle Jens og Inger Rasmusdatter Friis af Hoed (trolovet)
Laurs Væver og Karen Pedersdatter af Ålsrode (trolovet)
Jens Lydertsens hustru (introduceret)
Hans Graabæks hustru af Østerballe (begravet)
Rasmus Pedersen og Rasmus Bachs enke af Ålsrode (trolovet)
Ditlevs hustru (introduceret)
Anders Iversens hustru (introduceret)
Anders Hansen af Ålsrode (begravet)
fol 23b
Peder Skriver og Rasmus Basts enke af Ålsrode (trolovet)
Niels Friises dødfødte barn af Østerballe (begravet)
Anders Andersens barn af Høbjerg - Maren
Michel Molbos barn af Ålsø - Maren
gl Peder Smeds enke af Ålsrode (begravet)
Anders Jensen og Niels Rossings enke af Ålsrode (copuleret)
Søren Hansen Smeds barn af Hoed - Peder
fol 24a
Jens Jørgensen og Inger Rasmusdatter Friis (copuleret)
Niels Jensens barn af Høbjerg - Rasmus
Michel Jensen og Maren Pedersdatter af Hoed (copuleret)
Bodil Blochs uægte barn - Søren (gift mand Niels Sørensen Legger, som var forvist fra Hyllested sogn for hans forargerlige og slemme levned. Bodil Bloch er lidet bedre, hun har tilforn fået et barn med en ægtemand)
Peder Skriver og Rasmus Basts enke (copuleret)
fol 24b
Anders Koch af Hoed (begravet)
Anders Andersens hustru (introduceret)
Michel Molbos hustru af Ålsø (introduceret)
Søren Smeds hustru af Hoed (introduceret)
Niels Friises hustru af Glatved (introduceret)
Jens Ingvorsens barn af Ålsrode (begravet)
Søren Jensens barn af Hoed - Mette
Jørgen Andersen Smed (begravet)
Niels Tækkers hustru af Høbjerg (introduceret)
Maren Hattemagers af Ålsrode (begravet)
Rasmus Pedersen og Maren Ingvorsdatter (copuleret)
Rasmus Joensens barn - Hans
fol 25a
Niels Konges barn i Ålsø - Christen
Jens Nielsen og Anne Rasmusdatter (trolovet)
Christen Hansens barn Niels af Fuglsang (begravet)
Peder Hyrdes barn Laurs af Ålsrode (begravet)
Michel Sørensens barn af Ålsrode - Maren
Rasmus Joensens hustru i Hoed (introduceret)
Søren Jensens hustru i Hoed (introduceret)
Niels Jacobsens barn af Hoed - Anne Kirstine
fol 25b
samme Niels Jacobsens dødfødte barn (begravet)
Pastor Bergenhammers barn - Peder
Jens Ladekarls barn - Anne Marie
Søren Smeds barn af Hoed (begravet)
fol 26a
Niels Konges hustru af Ålsrode (introduceret)
Michel Sørensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Niels Jacobsens hustru (introduceret)
Jens Slot og Anne Rasmusdatter (copuleret)
Peder Rytters barn af Glatved - Karen
Rasmus Ebeltofts barn af Ålsø - Søren
Jens Ladekarls hustru af Høbjerg (introduceret)
Peder Rytters hustru (introduceret)
Rasmus Farvers dødfødte barn (begravet)
Niels Molses enke (begravet)
Rasmus Ebeltofts hustru (introduceret)
fol 26b
Anders Brøggers barn - Bodil
gl Anders Offersen fra Katholm - 88 år
Peder Rytters hustru af Glatved (begravet)
Niels Slots enke af Høbjerg (begravet)
Rasmus Farvers kone af Østerballe (introduceret)
Anders Brøggers hustru (introduceret)
Søren Skusters barn af Hoed - Bodil
Peder Jensen og Anne Clausdatter (trolovet)
Anders Vads barn - Jens
fol 27a
Anders Andersens datter Maren (begravet)
Michel Hansen af Høbjerg - 24 år
Jens Lunds barn af Ålsrode (begravet)
Søren Tækkers hustru af Høbjerg - 49 år
Søren Skusters hustru af Hoed (introduceret)
Laurs Væver og Karen Pedersdatter (copuleret)
Anders Andersens hustru - 40 år
Anders Vads mindste barn af Glatved (begravet)
Niels Bødker og Anne Rasmusdatter (copuleret)
Anders Jensens barn i Ålsø - Jens
Niels Clausens barn i Ålsø - Søren
Niels Thomasens barn i Ålsø - Thomas
fol 27b
Peder Jensen og Anne Clausdatter (copuleret)
Anders Andersen og Anne Christensdatter (trolovet)
Morten Hansens barn - Søren
Niels Clausens hustru af Ålsrode (introduceret)
Niels Thomasens hustru af Ålsrode (introduceret)
Anders Præsts barn Niels (begravet)
Anders Andersens barn Anders (begravet)

1769
fol 28a
Anders Jensens hustru (introduceret)
Jens Lunds hustru af Ålsrode (introduceret)
Niels Sørensen Skrædders barn (begravet)
Morten Hansens mindste barn Søren af Ålsrode (begravet)
Jørgen Jacobsen - 98 år
Søren Thomasens barn af Ålsrode - Else
Jens Murmands barn - Rasmus
fol 28b
smedens svigermoder i Ålsø (begravet)
Laurs Vævers hjemmedøbte barn af Ålsrode (begravet)
Niels Jensen af Østerballe (begravet)
Jens Podemands barn af Hoed - Søren
Rasmus Pedersens barn af Ålsrode - Peder
Niels Nymands hustru (begravet)
Niels Bødkers hustru af Høbjerg (begravet)
fol 29a
Anne Albretsdatters uægte barn - Albreth (Anders Svensk af Glatved)
Anders Andersen og Anne Christensdatter af Høbjerg (copuleret)
Christen Bruus og Mette Ingvorsdatter af Høbjerg (trolovet)
Anders Jacobsens barn af Høbjerg - Anne
Anne Margrethes barn (begravet)
Morten Hansens hustru (introduceret)
Søren Thomasens hustru (introduceret)
fol 29b
Laurs Vævers hustru (introduceret)
Jens Podemands hustru i Hoed (introduceret)
Niels Pedersen og Anne Sørensdatter ved Strandhuset (trolovet)
Niels Nymand og Kirsten Andersdatter (trolovet)
Jørgen Ingvorsens barn af Høbjerg - Peder
Jens Nielsens barn af Høbjerg - Niels
Anders Jacobsens hustru i Ålsø (introduceret)
Jens Murmands hustru i Ålsø (introduceret)
Rasmus Pedersens hustru i Ålsø (introduceret)
fol 30a
Peder Skrivers barn - Jens
ovennævnte Peder Skrivers barn (begravet)
Niels Bødker og Søren Bondes enke fra Grenå (trolovet)
Søren Konges enke (begravet)
Peder Munk af Østerballe - 78 år
Oluf Ladekarls barn - Dorthe Marie
fol 30b
Jørgen Ingvorsens hustru (introduceret)
Jens Slots hustru (introduceret)
Peder Skrivers hustru (introduceret)
Mads Konges dødfødte barn af Glatved (begravet)
Christen Hjulmands barn Søren af Ålsrode (begravet)
Jens Bloch og Niels Jensens enke af Østerballe (trolovet)
Mads Konges hustru (introduceret)
Oluf Ladekarls hustru (introduceret)
Christen Pedersen Smed og Karen Sørensdatter af Ålsrode (trolovet)
Jens Hansens barn af Ålsrode - Christen
Niels Tækkers barn af Høbjerg (begravet)
fol 31a
Hans Dolmers barn - Hans
Christen Nielsen og Maren Pedersdatter Smeds af Ålsrode (trolovet)
Christen Bruus og Mette Ingvorsdatter (copuleret)
Niels Clausens barn Søren af Ålsrode (begravet)
Peder Rossings barn af Østerballe - Maren
fol 31b
Søren Bjerres hustru af Ålsø - 48 år
Rasmus Pedersen og Else Maases af Østerballe (trolovet)
Niels Ladekarls barn af Ålsrode - Anne
Jens Hansens hustru (introduceret)
Peder Rossings hustru (introduceret)
Søren Hedemands søster af Ålsø (begravet)
Michel Jensens barn af Hoed - Maren
Michel Jensens hustru af Hoed - 31 år
fol 32a
Søren Bjørn og Anne Sørensdatter (trolovet)
Niels Murmands barn af Høbjerg - Søren
Rasmus Pedersens barn i Ålsø - Kirsten
Niels Pedersen og Anne Sørensdatter fra Strandhuset (copuleret)
Michel Jensen og Maren Jørgensdatter af Glatved (trolovet)
Peder Rossings barn Maren af Østerballe (begravet)
fol 32b
Søren Bjørn og Anne Sørensdatter af Ålsø (copuleret)
Niels Ladekarls hustru (introduceret)
Christen Hansens barn af Fuglsang - Anne
Niels Murmands hustru (introduceret)
Rasmus Pedersens hustru af Høbjerg (introduceret)
Søren Vads hustru af Glatved (begravet)
Søren Bødkers barn af Høbjerg - Anne
fol 33
Rasmus Pedersens barn af Østerballe - Bodil
Søren Tækkers barn af Høbjerg - Magdalene
Rasmus Pedersens hustru (introduceret)
Søren Bødkers hustru (introduceret)
Søren Tækkers hustru (introduceret)
fol 33b
Anders Hansens barn af Ålsrode - Johanne
Christen Pedersen og Karen Sørensdatter (copuleret)
en skibskarl fundet ved Katholm strand (begravet)
Michel Jensen og Maren Jørgensdatter Smeds (copuleret)
Niels Jensen Skrædders barn af Glatved - Kirsten
fol 34a
Jens Christensen og Niels Jensens enke af Østerballe (copuleret)
Anders Hansens hustru (introduceret)
Hans Bødker af Høbjerg - 81 år
Rasmus Hjorts hustru af Hoed - 53 år
Pastor Bergenhammers barn - Niels Sommer
fol 34b
Niels Jensen og Kirsten Andersdatter (copuleret)
Rasmus Pedersen og Else Maases (copuleret)
Niels Pedersen og Søren Bondes enke fra Grenå (copuleret)
Jens Smeds barn af Ålsrode - Peder
Niels Skrædders hustru af Glatved (introduceret)
Hans Pedersen Væver og Hans Bødkers enke af Høbjerg (trolovet)

1770
fol 35a
Peder Bødkers barn af Ålsrode - Niels
Jacob Rusk af Østerballe - 68 år
Niels Pedersens barn af Strandhuset - Peder
præstekonen (introduceret)
Christen Nielsen og Maren Pedersdatter af Jensgård (copuleret)
fol 35b
Jens Smeds hustru (introduceret)
Peder Bødkers hustru (introduceret)
Søren Jacobsen af Østerballe og Maren Friderichsdatter af Albøge (trolovet)
Anders Vads barn af Glatved - Peder
Strand-Anderses barn - Anne Sophie
Anders Vads barn Peder (begravet)
Peder Jensens barn - Søren
fol 36a
Niels Pedersens hustru af Strandhuset (introduceret)
Peder Sallingbos barn - 1 år
mons Søren Hjort og Inger Rasmusdatter på Stuen ved Katholm (trolovet)
Søren Thomasens barn - Maren
Anders Vads hustru af Glatved (introduceret)
Peder Jacobsens dødfødte barn (begravet)
sl Laurs Bødkers vanføre datter af Hoed - 13 år
Niels Clausens barn af Ålsrode - Rasmus
fol 36b
Peder Thomasens hustru (introduceret)
Anders Sørensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Mads Konges barn i Hoed - Jens
gl Søren Rytter af Østerballe - 78 år
Michel Ridefoged og Grethe Jensdatter Møllers (trolovet)
Niels Tækkers barn - Peder
Michel Jensens barn Maren af Hoed - ½ år
Søren Thomasens hustru af Glatved (introduceret)
Mads Konges hustru af Glatved (introduceret)
Anders Jensens barn - Niels
Peder Jacobsens hustru af Ålsø (introduceret)
fol 37a
Niels Friises barn i Hoed - Michel
Hans Pedersen og Anne Olufsdatter af Høbjerg (trolovet)
Niels Clausens hustru (introduceret)
Strand-Anderses barn Anne Sophie af Ålsrode (begravet)
gl Rasmus Nielsen Slot - 81 år
Jens Lydertsens barn - Joen
Niels Tækkers hustru af Høbjerg (introduceret)
fol 37b
Michel Jensens barn af Hoed - Mette Marie
Søren Nielsen fra Søby og skoleenken Maren Nielsdatter af Glatved (trolovet)
Søren Jacobsen og Maren Friderichsdatter (copuleret)
Anders Iversens hustru af Ålsrode (introduceret)
Jens Lydertsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Peder Lunds barn af Glatved - Anne Cathrine
Peder Skrivers barn - Else
fol 38a
Christen Hansens barn Anne af Fuglsang - ½ år
Hans Pedersen Væver af Høbjerg - 25 år
Niels Hjulmands barn af Ålsrode - Jens
Niels Jacobsens barn Anne Kirstine af Fuglsang (begravet)
Jens Ladekarls barn - Thomas
fol 38b
Søren Hjorts barn af Katholm mølle - Ulrica Hedvig
Michel Rasmussen og Margrethe Jensdatter i Hoed (copuleret)
Michel Rasmussens barn af Ålsø - Kirsten
Søren Bjerres barn af Ålsø - Maren
Peder Skrivers hustru af Ålsrode (introduceret)
fol 39a
Peder Lunds hustru af Glatved (introduceret)
Michel Jensens hustru af Hoed (introduceret)
Jens Murmands barn af Høbjerg - Jens
Bodil Blochs uægte barn - Bodil (Niels Sørensen Legger)
fol 39b
Jens Ladekarls hustru (introduceret)
Niels Vævers hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Bødkers barn af Glatved - Karen
Niels Smeds barn af Høbjerg - Birthe
Michel Molbos hustru (introduceret)
Søren Bjerres hustru af Ålsø (introduceret)
Søren Hjorts hustru af Katholm mølle (introduceret)
Christen Lunds barn i Hoed - Jens
fol 40a
Hans Nielsen og Karen Rasmusdatter af Ålsø (trolovet)
Peder Bødkers hustru af Glatved (introduceret)
Niels Smeds hustru af Høbjerg (introduceret)
Jens Murmands hustru af Høbjerg (introduceret)
Niels Nymands barn af Ålsø - Anders
Michel Rasmussens barn af Glatved - Else
Søren Hansens barn Hans af Hoed - 6 år
Laurs Jørgensen Væver - 32 år
Christen Lunds hustru af Østerballe (introduceret)
fol 40b
Laurs Vævers barn af Ålsrode - Peder
Michel Ladefogeds hustru af Glatved (introduceret)
Niels Nymands hustru af Ålsø (introduceret)
Anders Bruus - 30 år
Jochum Murmesters barn af Ålsrode - Dorthe Cathrine
Laurs Vævers hustru (introduceret)
Peder Jensens barn af Ålsrode - 1 år
Anders Rasmussen Kræmmers barn i Hoed - Rasmus
Hans Nielsen og Karen Rasmusdatter (copuleret)
fol 41a
Peder Rossings barn af Østerballe - Bodil
Jens Ingvorsens barn - Dorthe Marie
Jochum Nielsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Niels Christensen Broge og enke Anne Olufsdatter af Høbjerg (trolovet)
Rasmus Jensens barn - Bodil
Laurs Vævers barn af Ålsrode - 6 uger
Anders Kræmmers hustru af Glatved (introduceret)
fol 41b
Søren Nielsen og skoleenken Maren Nielsdatter fra Søby (copuleret)
Peder Rossings hustru af Østerballe (introduceret)
Niels Christensen Broge og Anne Olufsdatter af Høbjerg (copuleret)
Michel Sørensens hustru af Ålsrode - 45 år

1771
fol 41b
Jens Ingvorsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Niels Nymands barn Anders (begravet)
Rasmus Joensens hustru af Østerballe (introduceret)
Michel Sørensen og Sophie Sørensdatter af Ålsrode (trolovet)
Peder Terkildsens hjemmedøbte barn Jens af Ålsø (begravet)
fol 42a
Mads Sørensens barn af Fuglsang - Kirsten
Rasmus Pedersen Skrædders barn af Ålsrode - Anne
Jens Nymand - 54 år
Rasmus Smed af Hoed - 58 år
Michel Sørensen og Sophie Sørensdatter af Ålsrode (copuleret)
Jens Martinussen og Jens Murmands enke af Høbjerg (trolovet)
fol 42b
Mads Sørensens hustru af Fuglsang (introduceret)
Peder Jacobsens hustru af Ålsø (introduceret)
Jens Skoleholders barn af Glatved - Severine Cathrine
Rasmus Smeds barn af Hoed - Anne
Rasmus Pedersen Skrædders hustru af Ålsrode (introduceret)
Niels Konge af Ålsø - 61 år
Søren Hedemands hustru af Ålsø - 52 år
Jens Martinussen og Jens Murmands enke (copuleret)
fol 43a
Rasmus Rasmussen Krarup og Anne Cathrine Michelsdatter på Hessel (trolovet)
Pastor Bergenhammers barn - Thøger
Søren Skusters barn af Hoed - Kirsten
Rasmus Smeds enke af Hoed (introduceret)
Anders Præsts dødfødte barn af Ålsrode (begravet)
fol 43b
Oluf Haags hustru af Østerballe - 61 år
Anders Jacobsens barn af Høbjerg - Mette
Rasmus Christensen Molbo og Maren Pedersdatter Farver i Vejlby (trolovet)
Rasmus Hjorts barn af Hoed - Bodil
Søren Skusters hustru af Hoed (introduceret)
gl Maren Rasmusdatter af Høbjerg - 77 år
madam Bergenhammer (introduceret)
Oluf Haag og Anne Margrethe Albretsdatter af Østerballe (trolovet)
fol 44a
Søren Skusters barn af Østerballe - Inger
Niels Thomasens barn af Ålsrode - Anders
Søren Hansen Smeds barn af Hoed - Jens
Anders Iversens hustru i Ålsø - 44 år
fol 44b
Christen Pedersen Smeds barn af Ålsrode - Peder
Anders Jacobsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Rasmus Hjorts hustru i Hoed (introduceret)
Søren Rusks hustru i Hoed (introduceret)
Anders Hansens hustru i Ålsø (introduceret)
Christen Hansens barn af Fuglsang - Peder
Oluf Jørgensen - 37 år
Jens Lydertsens i Hoed - 36 år
Således fuldbragt ved min bortgang herfra menighederne 1771. M. Bergenhammer
fol 45a
Peder Rytter i Hoed - 50 år
Niels Thomasens hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Hansens hustru i Hoed (introduceret)
Søren Tækker af Høbjerg - 54 år
Niels Heidemands enke af Ålsrode - 73 år
Christen Smeds hustru af Ålsrode (introduceret)
Niels Haags barn af Strandhuset - Søren
Søren Thomasens barn af Ålsrode - Mette
Christen Hansens hustru af Fuglsang (introduceret)
Jens Koch af Høbjerg - 70 år
fol 45b
Anders Jensens barn Christen af Ålsrode - 5 år
Jens Hansens barn Hans af Ålsrode - 6 år
Anders Iversens barn Mette af Ålsrode - 6 år
Anders Jensens barn af Ålsrode - Elin
Indsat magister Andreas Kønig til sognepræst i Hoed og Ålsø
Peder Jensen Hemmesen og Bodil Michelsdatter af Glatved (trolovet)
Anders Jensens barn Niels af Ålsrode - 1 år
Niels Haags hustru af Strandhuset (introduceret)
Niels Thomasens barn Anders af Ålsrode - ½ år
Peder Bødkers barn Maren - 4 år
fol 46a
Søren Thomasens barn Else af Ålsrode - 2½ år
Rasmus Ebeltofts barn af Ålsø - Karen
Søren Thomasens barn Maren Bloch af Ålsrode - 14 år
Rasmus Pedersens barn Anne - ½ år
Anders Jensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Rasmus Pedersens barn Dorthe af Ålsrode - 6 år
Rasmus Pedersens barn Peder af Ålsrode - 3 år
Christen Hansens barn af Høbjerg - Peder
Anders Brøggers barn af Ålsø - Anders
Michel Sørensens barn af Ålsrode - Anne Sophie
fol 46b
Michel Sørensens barn Maren af Ålsrode - 2 år
Niels Molbos barn Dorthe af Høbjerg - 5 år
Rasmus Ebeltofts barn af Ålsø - 3 uger
Michel Sørensens nyligt døbte barn (begravet)
Christen Hansens nyligt døbte barn af Høbjerg (begravet)
Søren Tækkers barn Magdalene af Høbjerg - 2 år
fol 47a
Niels Andersen af Ålsrode - 54 år
Rasmus Ebeltofts hustru (introduceret)
Anders Brøggers hustru (introduceret)
Jens Podemands barn i Hoed - Mette Marie
Michel Sørensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Anne Jacobsdatter af Høbjerg - 23 år
sl Rasmus Smeds barn Anne af Hoed - ½ år
Oluf Haag og Anne Margrethe Albretsdatter af Østerballe (copuleret)
Peder Jensens barn - Else Marie
sl Søren Tækkers barn - Søren
Niels Murmands barn - Rasmus
fol 47b
sl Jens Blochs datter Dorthe - 9 år
Anders Andersens barn Anne Margrethe i Høbjerg - 11 år
Christen Hansens hustru (introduceret)
Rasmus Rasmussen og Anne Cathrine Michelsdatter fra Homå (copuleret)
gl Rasmus Jensen af Østerballe - 68 år
Christen Lunds søn - 1 år
Jens Podemands hustru af Hoed (introduceret)
Bodil Blochs barn Søren af Ålsø - 3 år
Jens Fieldbondes hustru - 49 år
Rasmus Murmesters barn Dorthe Cathrine - 1 år
Jens Lydertsens barn Anne Marie i Hoed - 3 år
fol 48a
Søren Kochs (barn) Mette Sørensdatter - 3 år
Søren Skusters (barn) Kirsten Sørensdatter - ½ år
Søren Vad og Maren Sørensdatter (copuleret)
Rasmus Christensen Molbo og Maren Pedersdatter (copuleret)
Peder Hyrdes barn Maren af Ålsrode - 14 år
Christen Bruus dødfødte barn (begravet)
Niels Murmands hustru (introduceret)
Peder Jensens hustru (introduceret)
Søren Tækkers enke af Høbjerg (introduceret)
Jørgen Jensen Smed af Glatved - 65 år
Rasmus Molbos datter Maren af Ålsø - 7 år
Peder Hemmesen og Bodil Michelsdatter af Glatved (copuleret)
Bodil Rasmusdatter af Ålsrode - 20 år
Niels Hansens barn af Glatved (begravet)
fol 48b
Niels Hansens barn Anne Marie Nielsdatter - 4 år
Ålsø sogn fødte 1771
fol 49b
Niels Clausens og Karen Sørensdatters barn af Høbjerg - Jens
husmand Jens Nielsens og Anne Rasmusdatters tvillinger - Anne og Kirsten
Søren Christensen Molbos og Maren Jensdatters hjemmedøbte barn af Høbjerg - Else Marie
Ålsø sogn døde 1771
fol 92b
Christen Hjulmands svigermoder enke Karen Krop i Ålsrode - 98 år
Michel Molbos barn Kirsten af Ålsø -1½ år
Jens Nielsens og Anne Rasmusdatters hjemmedøbte tvillingedøtre Anna og Kirsten - 3 dage

Døbte i Ålsø 1772
fol 49b
Niels Rasmussens og Anne Cathrine Pedersdatters barn af Ålsrode - Rasmus
fol 50a
Peder Bødkers og Inger Rasmusdatters barn af Ålsrode - Anders
Jens Smeds og Edel Rasmusdatters barn af Ålsrode - Maren
Peder Jensen Skrivers og Mette Rasmusdatters barn af Ålsrode - Jens
Søren Rasmussen Bødkers og Kirsten Pedersdatters barn af Høbjerg - Kirsten
gartner på Katholm Søren Hjorts og Inger Rasmusdatters hjemmedøbte barn - Hans Severin
fol 50b
Peder Jensen Tækkers og Karen Poulsdatters barn af Ålsø - Jens
Jens Rasmussen Ladekarls og Karen Rasmusdatters barn af Høbjerg - Niels
Peder Jacobsens og Anne Laursdatters barn af Ålsø - Jens
Rasmus Pedersens og Maren Christensdatters barn af Høbjerg - Christian
Niels Jensen Tækkers og Karen Christensdatters barn af Høbjerg - Anne Marie
Anders Hansens og Bodil Pedersdatters barn af Ålsrode - Anders
fol 51a
Rasmus Jensens og Anne Andersdatters hjemmedøbte barn - Jens
Michel Sørensens og Sophie Sørensdatters barn af Ålsrode - Jacob
Rasmus Ebeltofts og Gertrud Nielsdatters barn af Ålsø - Niels
Jochum Nielsens og Anne Cathrines barn af Høbjerg - Dorthe Cathrine
Søren Slots og Karen Christensdatters hjemmedøbte barn - Anne Kirstine
fol 51b
Rasmus Hjorts og Anne Christensdatters barn af Høbjerg - Kirsten
Michel Rasmussen Molbos og Bodil Sørensdatters barn af Ålsø - Søren
Jens Martinussens og Anne Sørensdatters barn af Høbjerg - Martinus
fol 52a
Anders Jacobsens og Kirsten Sørensdatters barn af Høbjerg - Birthe Marie

Begravede i Ålsø 1772
fol 92b
gårdmand i Høbjerg Anders Andersen - 46 år
Søren Molbos og Maren Jensdatters datter Else Marie - 15 dage
Søren Hjulmands datter Ellen Sørensdatter af Ålsø - 8 år
Niels Jacobsen Murmester af Høbjerg - 88 år
fattige Hans Pedersen hos Hans Hansen i Fuglsang - 20 år
fol 93a
kammerherre Rosenørns hustru Ulrica Hedvig f. de Hemmer (begravet)
Christen Hansens og Anne Nielsdatters søn af Fuglsang Peder Christensen - 1 år
Rasmus Pedersens og Maren Christensdatters hjemmedøbte søn Christian af Høbjerg - 3 dage
Peder Jacobsens og Anne Laursdatters søn Jens af Ålsø - 14 dage
Rasmus Pedersens hustru Maren Christensdatter af Høbjerg - 44 år
Peder Jensen Skrivers og Mette Rasmusdatters søn Jens Pedersen af Ålsrode - 14 uger
Anders Jensen Bendts og Inger Jørgensdatters datter Ellen Andersdatter af Ålsrode - 1 år
fol 93b
Rasmus Nielsen røgter på Katholm - 67 år
Christen Nielsen Broge af Høbjerg - 62 år
Rasmus Jensens og Anne Andersdatters søn Jens af Ålsrode - ½ år
Rasmus Ebeltoft af Ålsø - 40 år

Konfirmerede i Ålsø 1772
fol 138b-b
Jørgen Sørensen Skrædder, Anders Bendts stedsøn af Ålsø 17 år
Jens Jochumsen, husmand Jochum Nielsens søn af Ålsrode 16 år
Anders Christensen, Christen Blochs søn af Ålsrode 19 år
Jørgen Sørensen, sl Søren Joensens søn af Ålsrode 17 år
Lisbeth Nielsdatter, Niels Pedersens datter af Ålsrode 14 år
Bodil Jensdatter, husmand Jens Pedersens datter af Ålsrode 16 år
Dorthe Andersdatter, husmand Anders Iversens datter af Ålsrode 16 år
Edel Christensdatter, sl Christen Blochs datter af Ålsrode 17 år
Lisbeth Nielsdatter, husmand Niels Andersens datter af Ålsrode 17 år
Maren Hansdatter, sl Hans Pedersens datter af Ålsrode 19 år
Marie Pedersdatter, Peder Jacobsens datter af Ålsø 16 år
Jacob Jensen, Jens Christensen Murmands søn af Ålsø 17 år
Else Clausdatter, Claus Nielsens datter af Høbjerg 14 år
Karen Jørgensdatter, sl Jørgen Smeds datter af Glatved 16 år
Maren Jensdatter, Jens Rasmussens datter af Glatved 16 år
Sara Rasmusdatter, Rasmus Friises datter af Hoed 16 år

Viede i Ålsø 1772
fol 145b
ungkarl Rasmus Rasmussen og Anne Christensdatter, Anders Andersens enke af Høbjerg (trolovet og copuleret)
ungkarl Peder Jensen Tækker og pige Karen Poulsdatter, Poul Hansens datter af Ålsrode (trolovet og copuleret)
ungkarl Søren Nielsen kudsk hos hr Bergenhammer og pige Karen Erichsdatter kokkepige i Ålsø præstegård (trolovet og copuleret)
enkemand Rasmus Pedersen af Høbjerg og pige Anne Rasmusdatter tjenende gartneren ved Katholm (trolovet og copuleret)
ungkarl Rasmus Sørensen og enke Ingeborg Pedersdatter Søren Tækkers enke begge af Høbjerg (trolovet og copuleret)

Døbte i Ålsø 1773
fol 52a
Jens Nielsen Slots og Anne Rasmusdatters barn af Høbjerg - Inger Kirstine
Laurs Rasmussens og Karen Pedersdatters barn af Ålsrode - Niels
Niels Pedersens og Anne Sørensdatters barn af Strandhuset - Maren
fol 52b
Christen Hansens og Anne Nielsdatters barn af Fuglsang - Anne
Oluf Rasmussens og Anne Nielsdatters barn af Ålsrode - Kirsten
Rasmus Pedersens og Anne Rasmusdatters barn af Høbjerg - Maren
Søren Molbos og Maren Jensdatter Kochs barn af Høbjerg - Christen
fol 53a
Rasmus Molbos og Anne Sørensdatters barn af Ålsø - Søren
Peder Jensen Skrivers og Mette Rasmusdatters barn af Ålsrode - Anne
Ditlev Christensens og Maren Jensdatters barn af Ålsrode - Jens
Anders Jensen Bendts og Inger Jørgensdatters barn af Ålsrode - Søren
Christen Pedersen Smeds og Karen Sørensdatters barn af Ålsrode - Jacob
fol 53b
Michel Sørensen Skovfogeds og Sophie Sørensdatters barn af Ålsrode - Peder
Jens Ingvorsens og Anne Rasmusdatters barn af Ålsrode - Rasmus
Søren Thomasens og Anne Pedersdatters barn af Ålsrode - Thomas
Rasmus Nielsens og Anne Pedersdatters barn af Høbjerg - Birthe
Jørgen Ingvorsens og Dorthe Marie Pedersdatters barn af Høbjerg - Jacob

Begravede i Ålsø 1773
fol 93b
gårdmand Christen Hjulmand af Ålsrode - 41 år
Rasmus Hjorts og Anne Christensdatters datter Kirsten af Høbjerg - 8 uger
Mette Møllers af Ålsrode - 62 år
fattig Anders Jacobsen af Ålsrode - 55 år
fol 94a
Peder Andersen /:Frandsen:/ gårdmand i Ålsrode - 59 år
Rasmus Ebeltofts søn Niels af Ålsø - ½ år
Mads Sørensens dødfødte barn af Fuglsang (begravet)
hyrden Rasmus Nielsens og Maren Sørensdatters datter Sidsel Rasmusdatter af Ålsø - 15 år
Peder Jacobsens og Anne Laursdatters dødfødte barn af Ålsø (begravet)
Laurs Vævers og Karen Pedersdatters søn Hans Laursen af Ålsrode - 17 år
en fattig dreng, der tjente på Hessel - 11 år
Anders Jacobsens barn af Høbjerg (begravet)
Maren Rasmusdatter Rasmus Skomagers datter af Homå, tjenende i Høbjerg - 25 år
Søren Molbos svigermoder af Høbjerg, Else Hansdatter - 60 år
Jens Ingvorsens og Anne Rasmusdatters hjemmedøbte søn Rasmus af Ålsrode - 7 dage
fol 94b
Michel Sørensen Skovfogeds og Sophie Sørensdatters søn Peder af Ålsrode - 14 dage
Niels Clausens og Karen Sørensdatters søn Jens af Høbjerg - 2 år

Konfirmerede i Ålsø 1773
fol 138b-b
Søren Slot, Christen Slots søn af Ålsrode 18 år
Jacob Jensen, Jens Lunds søn af Ålsrode 16 år
Christen Laursen, Laurs Vævers søn af Ålsrode 15 år
Jacob Pedersen, sl Peder Frandsens søn af Ålsrode 18 år
Hans Laursen, Laurs Vævers søn af Ålsrode 17 år
Inger Sørensdatter, Søren Joensens datter af Ålsrode 16 år
Else Andersdatter, Anders Sørensens datter af Ålsrode 17 år
Anne Pedersdatter, Peder Præsts datter af Ålsrode 18 år
Jørgen Rasmussen, Rasmus Nielsens søn af Ålsø 18 år
Niels Andersen, Anders Pedersens søn af Ålsø 17 år
Mette Rasmusdatter, sl Rasmus Sørensens datter af Fuglsang 18 år
Inger Christensdatter, Christen Hansens datter af Fuglsang 19 år
fol 138c-a
Niels Hansen, sl Hans Jørgensens søn af Høbjerg 16 år
Else Rasmusdatter, Rasmus Rasmussens datter af Høbjerg 15 år
Peder Jørgensen, sl Jørgen Smeds søn af Glatved 15 år

Viede i Ålsø 1773
fol 145b
Anders Sørensen Bloch ungkarl og pige Dorthe Marie Jepsdatter af Ålsø (trolovet og copuleret)
overstreget post: ungkarl Rasmus Rasmussen Rusk af Høbjerg og Christen Lunds enke Kirstine Rasmusdatter af Østerballe (trolovet)
Rasmus Nielsen ungkarl af Høbjerg og Anne Pedersdatter kokkepige på Katholm (trolovet og copuleret)
fol 146a
enkemand Søren Christensen af Homå og enke Gertrud Nielsdatter sl Rasmus Ebeltofts enke af Ålsø (trolovet og copuleret)
Mads Christensen ungkarl og pige Maren Nielsdatter begge af Ålsrode (trolovet og copuleret)
ovenståendes søster Karen Nielsdatter, datter af Niels Jacobsen, og ungkarl Jens Rasmussen Sudder begge af Ålsrode (trolovet og copuleret)

Døbte i Ålsø 1774
fol 54a
Hans Rasmussen Dolmers og Mette Christensdatters barn af Fuglsang - Niels
Søren Hjulmands og Karen Konges barn af Ålsrode - Gertrud Cathrine
Rasmus Sørensen Marcussens og Ingeborg Pedersdatters barn af Høbjerg - Peder
Niels Sørensen Murmands og Maren Jensdatters barn af Høbjerg - Mette
fol 54b
Anders Sørensen Blochs og Dorthe Jepsdatters barn af Ålsø - Søren
Jens Rasmussens og Karen Nielsdatters barn af Ålsrode - Niels
Niels Jensen Nymands og Kirsten Andersdatters barn af Ålsø - Jens
Rasmus Jensen Palks og Anne Andersdatters barn af Ålsrode - Ellen Margrethe
Anders Jacobsens og Kirsten Sørensdatters barn af Høbjerg - Birthe Marie
55a
Peder Jacobsens og Anne Laursdatters barn af Ålsø - Peder
Jens Jørgensen Smeds og Edel Rasmusdatters barn af Ålsrode - Jens
Niels Pedersen Smeds og Maren Christensdatters barn af Høbjerg - Kirsten
Mads Sørensens og Else Jensdatters barn af Fuglsang - Søren
fol 55b
Jens Christensen Daniels og Cathrine Hansdatters barn af Ålsø - Christen
Michel Sørensens og Sophie Sørensdatters barn af Ålsrode - Anne Sophie
sl Peder Joensens og Anne Clausdatters barn af Ålsrode - Pernille
Mads Christensens og Maren Nielsdatters barn af Ålsrode - Kirsten
fol 56a
Niels Clausens og Karen Sørensdatters barn af Høbjerg - Jens
Rasmus Pedersens og Anne Rasmusdatters barn af Høbjerg - Edel
Anders Andersen Broges og Else Nielsdatters barn af Ålsø - Rasmus
fol 94b

Begravede i Ålsø 1774
Jens Rasmussen Ladekarls og Karen Rasmusdatters søn Thomas af Høbjerg - 1½ år
Niels Terkildsens og Birthe Sørensdatters datter Kirsten Nielsdatter af Høbjerg - 16 år
Rasmus Pedersen Møller af Ålsrode - 60+ år
Anders Blochs og Dorthe Jepsdatters søn Søren af Ålsø - 3 uger
Maren Nielsdatter af Ålsrode - 36 år
Anders Brøggers søn Anders af Ålsø - 3 år
fol 95a
Jens Rasmussen Ladekarls søn Thomas af Høbjerg - 4 år
Rasmus Havmands hustru Maren Jensdatter af Høbjerg - 50 år
Karen Nielsdatters uægte datter Kirsten af Hessel, som Joen Sørensen, kudsken på Hessel, var far til (begravet)
Peder Joensen gårdmand i Ålsrode - 34 år
Niels Nielsens hustru af Fuglsang Karen Christensdatter - 51 år
Mads Sørensens og Else Jensdatters datter Kirsten af Fuglsang - 3 år
Rasmus Hjorts og Anne Christensdatters dødfødte søn af Høbjerg (begravet)

Konfirmerede i Ålsø 1774
fol 138c-a
Jørgen Jacobsen, Jacob Jørgensens søn af Ålsrode 16 år
Margrethe Sørensdatter, Anders Bendts steddatter af Ålsrode 17 år
Mette Nielsdatter, Niels Andersens og Kirsten Rasmusdatters datter af Ålsrode 16 år
Rasmus Sørensen, Søren Rasmussen Bødkers søn af Høbjerg 16 år
Rasmus Rasmussen, Sophie Rasmusdatters og Søren Hansens søn af Høbjerg 16 år
Anne Christensdatter, Christen Hansens datter af Høbjerg 16 år
Maren Jacobsdatter, Jacob Pedersens datter af Høbjerg 16 år
Christen Rasmussen, Rasmus Skrædders søn af Ålsø 18 år
Johanne Jensdatter, Jens Erichsens datter af Ålsø 15 år
Anne Cathrine Jensdatter, fader- og moderløs, af Ålsø 16 år
Niels Rasmussen af Fuglsang, som er fader- og moderløs 16 år
Niels Pedersen, Peder Møllers søn af Hoed 16 år
Rasmus Jensen, Jens Rossings enkes søn af Glatved 16 år
Hans Sørensen, Søren Friises søn af Glatved 18 år
Mads Jensen af Glatved, som er fader- og moderløs 16 år

Viede i Ålsø 1774
fol 146a
ungkarl Niels Taaning som tjente kammerjunker Rosenørn på Katholm og jfr Nille Kirstine Maarup, husholderske på Katholm (trolovet og copuleret)
ungkarl Niels Sørensen og Peder Joensens enke Anne Clausdatter begge af Ålsrode (trolovet og copuleret)

Døbte i Ålsø 1775
fol 56a
Niels Pedersen Haags og Anne Sørensdatters barn af Strandhuset - Hans Christian
Peder Bødkers og Inger Rasmusdatters barn af Ålsrode - Christen
fol 56b
Maren Jensdatters uægte barn af Ålsrode - Maren (Rasmus Jensen Kuk fra Kolind på Vedø gods)
Mads Pedersens og Anne Cathrine Lunds barn af Ålsrode - Anne
Søren Molbos og Maren Jensdatters barn af Høbjerg - Else Marie
gartner Søren Hansen Hjorts og Inger Rasmusdatters barn ved Katholm - Caroline Christense
Christen Andersen Bruus og Mette Ingvorsdatters barn af Ålsrode - Kirsten
fol 57a
Michel Molbos og Bodil Sørensdatters barn af Ålsø - Rasmus
Anders Sørensen Blochs og Dorthe Jepsdatters barn af Ålsø - Søren
Anders Hansen Præsts og Bodil Pedersdatters barn af Ålsrode - Søren
fremmede folk fra København på besøg på Hessel, slotskommandant Bertel Nielsen Mechlenborgs og Maren Jacobsdatter Mønsteds barn - Mette [for barnedåben fik præsten intet]
Søren Nielsen Slots og Karen Christensdatters barn af Ålsrode - Niels
fol 57b
Jens Jensen Skrivers og Mette Rasmusdatters barn af Ålsrode - Karen
Jens Martinussens og Anne Sørensdatters barn af Høbjerg - Anne Sophie
Rasmus Terkildsens og Anne Sørensdatters barn af Høbjerg - Dorthe Kirstine

Begravede i Ålsø 1775
fol 95a
Søren Hjulmands og Karen Konges datter Gertrud Cathrine af Ålsø - 1 år
fol 95b
Maren Jensdatter Lunds uægte datter Maren af Ålsrode - 3 uger
Niels Christensen Smed af Ålsrode - 63 år
røgter på Hessel Peder Jensen - 63 år
Mads Sørensens hustru Else Jensdatter af Fuglsang - 26 år
Peder Jacobsens hustru Anne Laursdatter af Ålsø - 38 år
Niels Hjorts enke Kirsten Pedersdatter af Høbjerg - 80 år
Hans Rasmussen Dolmers og Mette Christensdatters søn Niels af Fuglsang - 1½ år
Rasmus Molbos og Anne Sørensdatters dødfødte tvillingedøtre (begravet)

Konfirmerede i Ålsø 1775
fol 138c-a
Karen Andersdatter, Rasmus Marcussens steddatter af Høbjerg 16 år
Anne Andersdatter, Anders Iversens datter af Ålsø 17 år
Rasmus Jacobsen, Jens Ladekarls søn af Høbjerg 18 år
Dorthe Marie Jensdatter, Søren Bjerres steddatter af Ålsø 15 år
Christiane Christensdatter, Rasmus Molbos steddatter af Ålsø 15 år
fol 138c-b
Rasmus Hansen, Hans Molbos søn af Ålsø 16 år
Jacob Pedersen, Peder Jacobsens søn af Ålsø 15 år
Maren Laursdatter, Anne Cathrine Rasmusdatters datter af Ålsø 17 år
Kirsten Pedersdatter, Peder Frandsens datter af Ålsrode 16 år
Inger Christensdatter, Christen Hjulmands datter af Ålsrode 16 år
Søren Nielsen, Niels Andersens søn af Ålsrode 17 år
Maren Nielsdatter, Anders Palks steddatter af Glatved 16 år
Inger Jensdatter, Jens Rossings enkes datter af Glatved 16 år
Karen Sørensdatter, Søren Hansens datter af Glatved 16 år
Anne Madsdatter, Mads Pedersen Konges datter af Glatved 16 år
Kirsten Sørensdatter, Søren Friises datter af Glatved 16 år
Karen Rasmusdatter, Rasmus Jensens datter af Glatved 14 år
Peder Madsen, Mads Pedersens søn af Glatved 17 år
Søren Rasmussen, Rasmus Sørensens søn af Glatved 18 år
Peder Andersen, Anders Hansens søn af Ålsrode 17 år
Jacob Poulsen, Poul Hansens søn af Ålsrode 17 år
Rasmus Poulsen, Anders Bendts stedsøn af Ålsrode 17 år
Søren Jensen, Jens Sørensens søn af Ålsrode 17 år
Anne Nielsdatter, Niels Pedersen Konges datter af Ålsrode 15 år
jfr Sophie Amalie Mønsted, Søren Mønsteds datter af Hessel 16 år

Viede i Ålsø 1775
fol 146a
Hans Nielsen ungkarl af Ålsrode og pige Mette Marie Christen Bødkers datter af Høbjerg (trolovet og copuleret)
fæhyrde i Revn i Vejlby Rasmus Nielsen og Karen Nielsdatter kaldet Strand-Karen (trolovet og copuleret)
ungkarl Rasmus Clausen og pige Anne Kirstine Nielsdatter begge af Høbjerg (trolovet og copuleret)
ungkarl Jacob Bruus og pige Mette Hansdatter begge af Høbjerg (trolovet og copuleret)
fol 146b
enkemand Peder Jacobsen af Ålsø og pige Anne Sørensdatter (trolovet og copuleret)
ungkarl Søren Pedersen og pige Kirsten Mathiasdatter af Ålsrode (trolovet og copuleret)

Begravede i Ålsø 1776
fol 96a
Anders Jacobsens og Kirsten Sørensdatters datter Mette af Høbjerg - 5 år
gl Peder Konge i Ålsrode - 78 år
præsten mag. Kønig - 60 år

Konfirmerede i Ålsø 1776
fol 138c-b
Mads Smed, smedens søn af Ålsø
Peder Andersen, Anders Pedersens søn af Ålsø
Dorthe Jensdatter, Jens Krops datter af Ålsø
Kirsten Sallingbo, Peder Sallingbos datter af Ålsø
fol 139a
Peder Bødker, Søren Bødkers søn af Høbjerg
Mette Marie Hansdatter af Høbjerg
Else Marie Christensdatter af Høbjerg
Jens Slot, Christen Slots søn af Ålsrode
Anne Sørensdatter, Anders Bendts steddatter af Ålsrode
Anne Marie Nielsdatter, Anders Bendts steddatter af Ålsrode
Anne Marie, Anders Iversens datter af Ålsrode
Anne Laursdatter, Laurs Vævers datter af Ålsrode
Lisbeth Pedersdatter, Peder Bødkers datter af Ålsrode
Marie Jensdatter, Jens Smeds datter af Ålsrode
Konfirmerede i Hoed 1776
Søren Pedersen Møller, Peder Møllers søn af Hoed
Rasmus Sørensen Skuster, Søren Skusters søn af Hoed
Hans Sørensen Puus af Hoed
Anne Kirstine Christensdatter, Christen Andersens datter af Hoed
Mariane Christensdatter, Christen Andersens datter af Hoed
Jørgen Rasmussen, Rasmus Joensens søn af Østerballe
Anne Rasmusdatter, Rasmus Joensens datter af Østerballe
Karen Clausdatter

Viede i Ålsø 1776
fol 146b
ungkarl Jens Pedersen og pige Maren Nielsdatter Lund begge af Ålsrode (trolovet og copuleret)

Begge sogne
1776
fol 58a
Rasmus Nielsens og Maren Jørgensdatters barn af Hoed - Niels
Michel Rasmussen Ladefogeds og Margrethe Jensdatters barn af Hoed - Kirstine Marie
Jens Laursens og Maren Olufsdatters barn i Hoed - Jens
Anders Jensens og Inger Jørgensdatters barn i Ålsø - Birthe Kirstine
fol 58b
Jens Rasmussens og Karen Nielsdatters barn af Ålsrode - Anne
Søren Pedersens og Kirsten Martinusdatters barn i Ålsø - Anne Marie
Hans Jørgensens og Anne Rasmusdatters barn af Glatved - Lisbeth
fol 59a
Rasmus Hjorts og Mette Sørensdatters barn i Hoed - Søren
Jens Laursens hustru af Hoed (introduceret)
Anders Jensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Jens Rasmussens hustru af Ålsrode (introduceret)
Rasmus Hemmesens barn Jens af Glatved - 9 mdr
Hans Jørgensens hustru af Glatved (introduceret)
Peder Rossings barn Mette af Østerballe - 1 år
Søren Pedersens hustru af Høbjerg (introduceret)
Niels Nielsen af Fuglsang - 57 år
Søren Thomasens barn af Ålsrode - Else Marie
fol 59b
Rasmus Joensens barn af Østerballe - Jens
Rasmus Hjorts hustru af Hoed (introduceret)
Anders Jacobsens barn af Høbjerg - Søren
Hans Nielsens og Mette Marie Christensdatters barn i Ålsø - Anne Cathrine
Michel Hjorts datter af Glatved - 30 år
Søren Thomasens hustru af Ålsrode (introduceret)
Rasmus Møllers og Else Jørgensdatters barn af Hoed - Else
Anders Jacobsens hustru af Høbjerg (introduceret)
fol 60a
Peder Worsøe indsat som sognepræst
Niels Bachs moder i Hoed - 77 år
Mads Konges barn af Glatved - Rasmus
Anders Hansens søn Hans af Ålsrode - 13 år
husmand Jens Nielsens hjemmedøbte søn Søren af Høbjerg (begravet)
husmand Rasmus Sørensens barn af Høbjerg - Mette
fol 60b
husmand Christopher Hansens barn af Fuglsang - Hans
Jens Nielsen Slots hustru af Høbjerg (introduceret)
Niels Pedersen Haags hjemmedøbte søn i Strandhuset - Jens
skomager Rasmus Møllers hustru af Hoed (introduceret)
gårdmand Mads Konges hustru af Glatved (introduceret)
husmand Christopher Hansens hustru af Glatved (introduceret)
husmand Rasmus Sørensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Niels Pedersen Haags søn Jens af Strandhuset (i kirke)
fol 61a
gårdmand Niels Sørensens hjemmedøbte barn af Ålsrode - Søren
Niels Sørensens Søren (i kirke)
Jens Smeds barn af Ålsrode - Edel
Niels Haags hustru af Strandhuset (introduceret)
Jens Smeds hustru af Ålsrode (introduceret)
Niels Sørensens hustru af Ålsrode (introduceret)
fol 61b
gårdmand Jacob Andersen Bruus barn af Ålsrode - Mette
snedker Jens Rasmussen Fugl af Grenå og Bodil Nielsdatter tjenende i Ålsrode præstegård (trolovet)
gårdmand Poul Jensen i Vejlby og pige Anne Rasmusdatter fra Katholm (copuleret - i Vejlby)
Søren Jacobsen Rusks barn af Østerballe - Jacob
Anders Iversens barn af Glatved - Rasmus
Terkild Hansens barn af Hoed - Lisbeth
fol 62a
Morten Hansens dødfødte datter af Glatved (begravet)
Mads Sørensens barn af Fuglsang - Else Kirstine
snedker Jens Rasmussen Fugl af Grenå og Bodil Nielsdatter af Ålsø (copuleret)
Jacob Andersen Bruuses hustru af Ålsrode (introduceret)
Terkild Hansens hustru af Hoed (introduceret)
indsidder Laurs Vævers barn af Ålsrode - Anne Kirstine
fol 62b
enkemand Niels Mortensen af Tirstrup og enke Anne Margrethe Albretsdatter af Hoed (copuleret - i Tirstrup)
Mads Sørensens hustru af Fuglsang (introduceret)
Søren Jacobsen Rusks hustru (introduceret)
Morten Hansens hustru (introduceret)
Anders Iversens hustru af Glatved (introduceret)
Niels Pedersen Haags søn Jens af Strandhuset - 3 mdr
enkemand Rasmus Jensen af Vejlby og Bodil Sørensdatter Bloch af Ålsø (trolovet)
fol 63a
Jochum Nielsen Murmesters barn af Høbjerg - Hans Nicolaj
Laurs Vævers hustru af Ålsrode (introduceret)

1777
fol 63a
gårdmand Rasmus Pedersens barn af Høbjerg - Niels
Michel Friises dødfødte datter af Glatved (begravet)
ungkarl Søren Andersen og pige Dorthe Sørensdatter af Ålsrode (trolovet)
fol 63b
husmand Peder Jensen ?ks barn af Ålsrode - Bodil
Rasmus Pedersens hustru af Høbjerg (introduceret)
Jochum Nielsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Morten Sallingbos hustru Anne Rasmusdatter af Hoed - 54 år
gl Peder Jensen af Høbjerg - 85 år
gårdmand Rasmus Clausens hjemmedøbte barn af Høbjerg - Sophie Margrethe
ungkarl Søren Andersen og pige Dorthe Sørensdatter af Ålsrode (copuleret)
Rasmus Rasmussen Rusks hustru Kirsten Rasmusdatter af Østerballe - 36 år
Rasmus Hemmesens hjemmedøbte barn Jens af Glatved (i kirke)
fol 64a
Rasmus Clausens hjemmedøbte barn af Høbjerg Sophie Margrethe (i kirke)
gl Peder Præst af Høbjerg - 62 år
gl Laurs Joensen af Ålsø - ca. 80 år
Michel Friises hustru af Glatved (introduceret)
Rasmus Clausens datter Sophie Margrethe - 14 dage
Michel Rasmussen Molbos hjemmedøbte barn Kirsten af Ålsø (i kirke)
fol 64b
gårdmand Peder Jacobsen af Ålsø - 51 år
Niels Thomasens moder af Ålsrode - 89 år
Peder Tækkers hustru af Ålsrode (introduceret)
Rasmus Hemmesens hustru af Glatved (introduceret)
Michel Molbos hustru af Ålsø (introduceret)
Rasmus Clausens hustru af Høbjerg (introduceret)
Konfirmation:
Niels Rasmussen, Rasmus Bjerres søn af Ålsø 16 år
Søren Jensen, skomager Rasmus Møllers broder i Hoed 16 år
Rasmus Rasmussen, Christen Bødkers søn af Hoed 17 år
Christen Christensen, Christen Bødkers søn af Hoed 15 år
Hans Christensen, Christen Hansens søn af Høbjerg 17 år
Rasmus Christensen, Christen Hansens søn af Høbjerg 15 år
fol 65a
Jens Nielsen, Niels Tækkers søn af Høbjerg 16 år
Søren Rasmussen, Søren Hansens stedsøn af Høbjerg 16 år
Peder Jensen, Jens Ladekarls søn af Høbjerg 17 år
Joen Sørensen, sl Søren Joensens søn af Ålsrode 17 år
Christen Rasmussen, Hjord-Rasmusses søn i Glatved 19 år
Karen Michelsdatter, Michel Hjorts datter af Glatved 15 år Karen Pedersdatter, Peder Pedersen Hyrdes datter af Ålsrode 16 år
Gertrud Nielsdatter, Christen Molses søster i Hoed 17 år
Kirsten Sørensdatter, Søren Thomasens datter i Glatved 16 år
Anne Rasmusdatter, Rasmus Skrædders datter i Revn i Vejlby som tjener præsten 17 år
Karen Rasmusdatter, Rasmus Pedersens datter af Høbjerg 17 år
Kirsten Jochumsdatter, Jochum Murmesters datter af Høbjerg 18 år
Birthe Rasmusdatter, Hjord-Rasmusses datter af Glatved 17 år
Maren Pedersdatter, Christen Konges steddatter i Østerballe 19 år
husmand Niels Clausens barn af Ålsrode - Malene
fol 65b
Mads Sørensens søn af Fuglsang - 2½ år
Søren Rusks moder Inger Pedersdatter af Østerballe - 69 år
Søren Andersen Ivers hustru Dorthe Sørensdatter af Ålsrode - 31 år
Søren Andersen Ivers hjemmedøbte barn Mathias (i kirke)
Hans Smeds datter af Ålsrode - 9 mdr
husmand Christen Smeds hjemmedøbte søn Søren i Ålsø (i kirke)
fol 66a
Søren Hjorts enke af Glatved - 60 år
ungkarl Rasmus Christensen og sl Peder Jacobsens enke Anne Sørensdatter af Ålsø (trolovet)
husmand Niels Clausens hustru af Ålsrode (introduceret)
Christen Bødker af Hoed - 48 år
Christen Smeds hustru af Ålsrode (introduceret)
enkemand Rasmus Jensen, gårdmand i Vejlby, og Bodil Sørensdatter Bloch af Ålsø (copuleret - i Vejlby)
enkemand Niels Jørgensen, gårdmand i Balle i Rosmus, og pige Karen Christensdatter af Høbjerg (trolovet)
indsidder Rasmus Jensen Palks barn af Ålsrode - Kirsten
fol 66b
Michel Sørensen Skovfogeds navnløse datter af Ålsrode (begravet)
gårdmand Niels Sørensen Murmands barn af Høbjerg - Peder
Rasmus Konges hjemmedøbte datter Maren af Hoed (i kirke)
fol 67a
gårdmand Peder Hemmesens barn af Glatved - Anne
gårdmand Niels Lunds hustru Lisbeth Jacobsdatter af Ålsrode - 65 år
sl Peder Carlsens enke af Ålsrode - 72 år
Michel Sørensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Rasmus Palks hustru af Ålsrode (introduceret)
Rasmus Konges hustru af Hoed (introduceret)
Peder Hemmesens hustru af Glatved (introduceret)
enkemand Niels Jørgensen af Balle og pige Karen Christensdatter af Høbjerg (copuleret)
Niels Murmands hustru af Høbjerg (introduceret)
fol 67b
Niels Vævers navnløse datter af Ålsrode (begravet)
Niels Tækkers søn Peder af Høbjerg - 6 år
kammerjunker Mathias Peter Otto v. Rosenørns og Edel Benedicte v. Rosenørns barn af Katholm - Ditlevine Øllegaard
Niels Vævers hustru af Ålsrode (introduceret)
fol 68a
kammerherreinde Rosenørn (introduceret)
Peder Rossings barn af Østerballe - Mette
skipper Søren Madsen og en matros fra et ved Grenå strandet fartøj fra Sønderborg (begravet)
skomager Rasmus Møllers barn af Hoed - Jens
fol 68b
Peder Rossings hustru af Østerballe (introduceret)
ungkarl Christen Jensen Smed af Balle i Rosmus og pige Sara Rasmusdatter af Hoed (trolovet)
skytte Samuel Qvitzaus søn af Ålsrode - Jørgen Andreas
skomager Rasmus Møllers hustru af Hoed (introduceret)
ungkarl Peder Jacobsen og pige Karen Rasmusdatter begge af Glatved (trolovet)
sl Christen Hjulmands datter Inger af Ålsrode - 16 år
fol 69a
Jens Nielsen Podemand af Hoed - 60 år
husmand Christen Andersen Bruus barn af Ålsrode - Dorthe
Christen Jensen Smed af Balle og pige Rasmus Friises datter Sara Rasmusdatter Friis af Hoed (copuleret)
skytten Samuel Qvitzaus hustru (introduceret)
ungkarl Christen Jacobsen og pige Maren Pedersdatter begge af Glatved (trolovet)
ungkarl Rasmus Christensen og enke Anne Sørensdatter af Ålsø (copuleret)
ungkarl Peder Jacobsen og pige Karen Rasmusdatter af Glatved (copuleret)
fol 69b
Søren Rasmussen Kroer af Strandhuset - 75 år
gårdmand Peder Jensen Skrivers barn af Ålsrode - Peder
husmand Christen Bruuses hustru af Ålsrode (introduceret)
fol 70a
Laurs Vævers datter Anne af Ålsrode - 18 år
sl Jens Podemands datter Anne af Hoed - 14 år
ungkarl Søren Lorentzen af Lund og pige Bodil Rasmusdatter fra Hessel (trolovet)
sl Peder Frandsens enke Else Jensdatter af Ålsrode - 54 år
husmand Christen Jacobsen og Maren Pedersdatter af Glatved (copuleret)
gårdmand Rasmus Nielsens /:Terkildsen:/ barn af Høbjerg - Mette
fol 70b
Peder Skrivers hustru af Ålsrode (introduceret)
Hans Nielsen Smeds dødfødte søn af Ålsrode (begravet)

1778
fol 70b
Laurs Vævers søn Christen af Ålsrode - 21 år
ungkarl Søren Lorentzen af Lund og pige Bodil Rasmusdatter fra Hessel (copuleret)
ungkarl Niels Rasmussen Skrædder af Hyllested og sl Jens Podemands enke Maren Nielsdatter af Hoed (trolovet)
ungkarl Jens Pedersen og pige Maren Andersdatter af Ålsrode (trolovet)
Niels Pedersen Haags og Anne Sørensdatters barn af Strandhuset - Niels
fol 71a
Rasmus Terkildsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Rasmus Friises hustru Lisbeth Sørensdatter af Hoed - 57 år
gårdmand Anders Rasmussen Kræmmers barn af Glatved - Anne
gårdmand Mads Christensens barn af Ålsrode - Maren
Michel Sørensen Friises barn af Glatved - Søren
fol 71b
ungkarl Jens Pedersen /:Frandsen:/ og pige Maren Andersdatter af Ålsrode (copuleret)
Niels Haags hustru Anne Sørensdatter af Strandhuset (introduceret)
gårdmand Anders Hansen Præsts hjemmedøbte søn Hans (i kirke)
Mads Sørensens barn af Fuglsang - Niels
Søren Iversens dødfødte datter af Høbjerg (begravet)
fol 72a
Hans Nielsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Michel Friises hustru af Glatved (introduceret)
Anders Kræmmers hustru af Glatved (introduceret)
Hans Jørgensen Smeds hjemmedøbte barn Marie af Glatved (i kirke)
husmand Rasmus Hjorts barn af Hoed - Kirsten
Mads Christensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Rasmus Pedersen Farvers hjemmedøbte barn Claus af Østerballe (i kirke)
fol 72b
Hans Smeds hustru af Glatved (introduceret)
Anders Præsts hustru af Ålsrode (introduceret)
Mads Sørensens hustru af Fuglsang (introduceret)
Søren Iversens hustru af Fuglsang (introduceret)
Laurs Christensens hustru Maren Sørensdatter af Ålsø - 50 år
Rasmus Farvers hustru af Østerballe (introduceret)
Rasmus Hjorts hustru af Hoed (introduceret)
Konfirmation:
Rasmus Jensen, Jens Smeds søn af Ålsrode 16 år
Michel Jensen, sl Jens Rossings søn af Glatved 16 år
Niels Sørensen, Søren Hansens søn af Glatved 16 år
Søren Sørensen, Søren Skusters søn af Hoed 17 år
Rasmus Mortensen, Morten Sallingbos søn af Hoed 19 år
Søren Sørensen, Søren Friises søn af Glatved 17 år
Søren Nielsen, Jens Blochs stedsøn af Østerballe 16 år
Inger Sørensdatter, Søren Friises datter af Glatved 15 år
Anne Sophie Mortensdatter, Morten Hansens datter af Glatved 16 år
Anne Jensdatter, Jens Fieldbondes datter af Ålsrode 18 år
Anne Sørensdatter, Søren Skusters datter af Hoed 16 år
Anne Pedersdatter, Peder Hyrdes datter af Ålsrode 15 år
fol 73a
gårdmand Anders Blochs hjemmedøbte søn Jens af Ålsø (i kirke)
skomager Rasmus Møllers datter Else af Hoed - 2 år
enkemand Laurs Christensen af Ålsø og pige Ellen Jensdatter af Hessel (trolovet)
ungkarl Niels Jensen og pige Birthe Marie Jensdatter af Høbjerg (trolovet)
gårdmand Jacob Andersen Bruuses barn af Ålsrode - Kirsten
fol 73b
gartner Søren Hjorts hjemmedøbte søn Mathias Peter Otto fra Katholm - 8 dage
hyrden Anders Brøggers datter af Ålsø - Maren
Rasmus Havmand af Høbjerg - 46 år
ungkarl Niels Rasmussen Skrædder og enke Maren Nielsdatter af Hoed (copuleret)
stuepigen på Katholm Anne Margrethe Schmidts uægte barn - Christian Friderich (Samuel Hasche? tjener på Katholm)
fol 74a
Jens Christensen, husmand af Fuglsang - 56 år
husmand Hans Dolmers barn af Fuglsang - Peder
gårdmand Peder Rasmussen Rossing af Østerballe - 54 år
Michel Sørensens dødfødte søn af Ålsrode (begravet)
gårdmand Anders Blochs hustru af Ålsø (introduceret)
hyrden Anders Brøggers hustru af Ålsø (introduceret)
Niels Jensen og Birthe Marie Jensdatter af Høbjerg (copuleret)
gartner Søren Hjorts hustru fra Katholm (introduceret)
gårdmand Jacob Bruuses hustru af Ålsrode (introduceret)
fol 74b
Niels Jensen Bendts barn af Høbjerg - Jens
husmand Anders Bødkers barn af Ålsø - Christen
Michel Sørensens hustru af Ålsrode (introduceret)
ungkarl Peder Sørensen Konge af Homå og pige Maren Christensdatter af Ålsø (trolovet)
Hans Dolmers hustru af Fuglsang (introduceret)
ungkarl Søren Nielsen /:Terkildsen:/ og pige Mette Marie Sørensdatter af Høbjerg (trolovet)
Anders Bødkers hustru af Ålsø (introduceret)
Niels Jensen Bendts hustru af Høbjerg (introduceret)
fol 75a
ungkarl Niels Jensen af Høbjerg og sl Peder Rossings enke Anne Jensdatter af Østerballe (trolovet)
Søren Bødkers dødfødte søn af Høbjerg (begravet)
ungkarl Rasmus Hansen af Tolstrup i Vejlby og pige Anne Kirstine Jensdatter tjenende på Hessel (trolovet)
husmand Jens Laursens dødfødte søn af Hoed (begravet)
Søren Bødkers hustru af Høbjerg (introduceret)
Anders Jacobsens barn af Høbjerg - Edel Benedicte
fol 75b
Jens Laursens hustru af Hoed (introduceret)
Niels Skrædders moder af Ålsrode - ca. 80 år
ungkarl Søren Nielsen /:Terkildsen:/ og pige Mette Marie Sørensdatter af Høbjerg (copuleret)
enkemand Laurs Christensen af Ålsø og pige Ellen Jensdatter fra Hessel (copuleret)
Søren Nielsens /:Terkildsen:/ barn af Høbjerg - Niels
Anders Jacobsens hustru af Høbjerg (introduceret)
ungkarl Rasmus Hansen af Tolstrup og pige Anne Kirstine Jensdatter fra Hessel (copuleret - i Vejlby)
fol 76a
Jens Nielsen Slots barn af Høbjerg - Anne
ungkarl Niels Jensen og enke Anne Jensdatter af Østerballe (copuleret)
ungkarl Peder Sørensen Konge af Homå og pige Maren Christensdatter af Ålsø (copuleret - i Homå)
ungkarl Søren Rasmussen Friis af Hoed og pige Maren Jensdatter af Glatved (trolovet)
indsidder Peder Juuls barn af Fuglsang - Anne Marie
fol 76b
Søren Nielsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Jens Pedersen Murmand som nylig var flyttet fra Fuglsang til et hus i Glatved - ca. 70 år
kammerjunker Rosenørns hjemmedøbte søn - Peter Otto
Søren Skusters barn i Hoed - Dorthe
fol 77a
gårdmand Jens Frandsens hjemmedøbte søn Peder (i kirke)
gårdmand Jørgen Ingvorsens barn af Høbjerg - Dorthe
Jens Slots hustru af Høbjerg (introduceret)
Jens Frandsens søn Peder af Ålsrode - 4 dage
Michel Ladefogeds hjemmedøbte søn Jens af Glatved (i kirke)
fol 77b
gårdmand Rasmus Christensens barn af Ålsø - Peder Christian
Søren Terkildsens søn Niels af Høbjerg - 8 uger
husmand Niels Nymands barn af Ålsø - Mette Marie
fol 78a
gårdmand Søren Thomasens barn af Ålsrode - Søren
Jørgen Ingvorsens hustru af Høbjerg (introduceret)
kammerjunker Rosenørns søn Peter Otto (i kirke)
kammerjunkerinde Rosenørn (introduceret)

1779
fol 78b
gårdmand Peder Jacobsens barn af Glatved - Karen
Peder Juuls hustru af Fuglsang (introduceret)
Søren Skusters hustru af Hoed (introduceret)
Jens Frandsens hustru af Ålsrode (introduceret)
ungkarl Søren Rasmussen Friis af Hoed og pige Maren Jensdatter Hemmesen af Glatved (copuleret)
hyrden Jørgen Hansens barn af Høbjerg - Dorthe Kirstine
fol 79a
gårdmand Rasmus Clausens hjemmedøbte søn Claus af Høbjerg (i kirke)
Rasmus Christensens hustru af Ålsø (introduceret)
Michel Ladefogeds hustru af Glatved (introduceret)
Anders Brøggers datter Maren af Ålsø - ½ år
ungkarl Jacob Pedersen Smed og pige Maren Pedersdatter Præsts af Ålsrode (trolovet)
fol 79b
gårdmand Rasmus Pedersens tvillinger af Høbjerg - Jens og Mette
Peder Jacobsens hustru af Glatved (introduceret)
Niels Vævers barn i Ålsø - Edel Benedicte
Niels Nymands hustru af Ålsrode (introduceret)
fol 80a
Jens Snedkers barn af Ålsrode - Rasmus
Niels Clausens datter Bodil af Ålsrode - 4 dage
Søren Thomasens hustru af Ålsrode (introduceret)
Rasmus Clausens hustru af Høbjerg (introduceret)
hyrden Jørgen Hansens hustru af Høbjerg (introduceret)
gårdmand Rasmus Hemmesens hjemmedøbte søn Anders af Glatved (i kirke)
Rasmus Christensens søn Peder Christian af Ålsø - 9 uger
fol 80b
sl Peder Jacobsens søn Peder af Ålsø - 5 år
Niels Vævers hustru af Høbjerg (introduceret)
Rasmus Pedersens hustru af Høbjerg (introduceret)
Jens Snedkers hustru af Ålsrode (introduceret)
Niels Clausens hustru af Ålsrode (introduceret)
Oluf Ladekarls datter Anne af Ålsrode - 12 år
Rasmus Hemmesens hustru af Glatved (introduceret)
Konfirmation:
Otto Christopher Mønsted, hr Mønsteds søn på Hessel 15 år
Hans Mortensen, Morten Hansens søn af Glatved 16 år
Søren Clausen, Claus Nielsens søn af Høbjerg 17 år
fol 81a
Claus Jensen, Jens Martinussens stedsøn af Høbjerg 16 år
Jørgen Madsen, Mads Konges søn af Glatved 17 år
Hans Hansen, Hans Pedersens stedsøn af Ålsrode 16 år
Jens Nielsen, Niels Thomasens søn af Ålsrode 15 år
Søren Rasmussen, Rasmus Pedersens søn af Glatved, født i Hyllested 17 år
Niels Pedersen, Rasmus Pedersens stedsøn af Glatved 16 år
Jens Christian Jensen, sl Jens Christensens søn af Fuglsang 17 år Hans Jensen, sl Jens Christensens søn af Fuglsang 15 år
Søren Jensen, sl Jens Blochs søn af Ålsrode 18 år
Hans Nielsen, Niels Andersen Kuks søn af Ålsrode 16 år
Jørgen Nielsen, Anne Skomagers søn af Ålsrode 16 år
Søren Pedersen, Christen Konges stedsøn af Østerballe 19 år
Anne Andersdatter, Anders Palks datter af Glatved 16 år
Anne Michelsdatter, Michel Sørensens datter af Ålsrode 16 år
Maren Sørensdatter, Søren Bødkers datter af Høbjerg 15 år
Maren Nielsdatter, Niels Nymands datter af Ålsø 17 år
Bodil Hansdatter, Hans Dolmers datter af Fuglsang 15 år
Jens Iversens søn Niels af Ålsrode - 1½ år
Søren Christensen Molbos barn af Ålsrode - Anne Sophie
fol 81b
Søren Jacobsen Rusks barn af Østerballe - Karen
gl Rasmus Rusks hustru af Østerballe - 67 år
Christen Jensen Rossing og Maren Nielsdatter, Anders Palks steddatter af Glatved (trolovet)
Peder Rasmussen Rusk og Karen Sørensdatter, Søren Hansens datter i Glatved (trolovet)
hyrden Anders Bødkers søn Niels af Ålsø - 9 år
fol 82a
Poul Hansens hustru Kirsten Jacobsdatter af Ålsrode - 55 år
skytten Samuel Qvitzaus hjemmedøbte søn Mathias Peter Otto af Ålsrode - 14 dage
husmand Søren Slots hjemmedøbte søn Christen af Ålsrode (i kirke)
Jens Iversens barn af Ålsrode - Niels
fol 82b
Søren Rusks hustru af Østerballe (introduceret)
Søren Molbos hustru af Ålsrode (introduceret)
sr Michel Lerche Munck af Grenå vejrmølle og jfr Sophie Amalie Mønsted (copuleret - i huset med kongebrev)
husmand Christopher Hansens barn af Glatved - Else
ungkarl Rasmus Hansen Lund og sl Niels Haages enke Anne Sørensdatter af Strandhuset (trolovet)
fol 83a
husmand Christen Jacobsens barn af Glatved - Jacob
skytten Samuel Qvitzaus hustru af Ålsrode (introduceret)
husmand Søren Slots hustru af Ålsrode (introduceret)
* = børnekopper
*Jørgen Ingvorsens datter Dorthe af Høbjerg - ½ år
Christopher Hansens hustru af Glatved (introduceret)
Christen Jacobsens hustru af Glatved (introduceret)
fol 83b
gårdmand Jacob Andersen Bruuses barn af Ålsrode - Kirsten
ungkarl Jacob Poulsen og pige Kirsten Pedersdatter af Ålsrode (trolovet)
ungkarl Rasmus Rasmussen Skriver og pige Dorthe Andersdatter Ivers af Ålsrode (trolovet)
ungkarl Christen Jensen Rossing og pige Maren Nielsdatter af Glatved (copuleret)
Jens Iversens hustru af Ålsrode (introduceret)
Jens Smeds barn af Ålsrode - Kirsten
fol 84a
*Niels Bachs datter Birthe Marie af Hoed - 4 år
*Anders Iversens søn Rasmus af Glatved - 3 år
*Christen Nielsens datter Anne af Glatved - 2 år
ungkarl Christen Jensen Hemmesen og Karen Michelsdatter Hjort, Michel Hjorts datter af Glatved (trolovet)
husmand Jens Daniels barn af Ålsø - Hans
*Rasmus Pedersens datter Else af Høbjerg - 5 år
fol 84b
*Søren Thomasens søn Søren af Ålsrode - 7 mdr
*skomager Rasmus Møllers søn Jens af Hoed - 2 år
*Mads Konges søn Rasmus af Glatved - 3 år
*Rasmus Hemmesens søn Anders af Glatved - ½ år
Jacob Bruuses hustru af Ålsrode (introduceret)
*Peder Jacobsens datter Karen af Glatved - 9 mdr
Morten Hansens søn Hans, som tjente degnen - 16 år
Jens Smeds hustru af Ålsrode (introduceret)
fol 85a
Jens Daniels hustru af Ålsø (introduceret)
*Rasmus Hansens søn Jens af Glatved - 2½ år
*Hans Smeds datter Lisbeth af Glatved 3 år
*husmand Christen Bruuses datter Dorthe af Ålsrode - 2 år
husmand Hans Nielsen Smeds hjemmedøbte datter Anne Cathrine af Ålsrode (i kirke)
gårdmand Michel Rasmussen Molbos barn af Ålsø - Niels
fol 85b
gårdmand Niels Sørensens barn af Ålsrode - Birthe
*Anders Præsts søn Hans af Ålsrode - 1½ år
indsidder Søren Hansen af Østerballe - 62 år
Lisbeth Pedersdatters uægte barn af Ålsrode - Peder (ungkarl Jacob Pedersen tjenende i Høbjerg)
*Niels Skusters? datter Anne af Ålsrode - 3 år
Hans Nielsens hustru af Ålsrode (introduceret)
fol 86a
ungkarl Peder Rasmussen Rusk og pige Karen Sørensdatter begge af Østerballe (copuleret)
ungkarl Peder Michelsen af Høbjerg og pige Lisbeth Nielsdatter Lund af Ålsrode (trolovet)
Laurs Christensens hjemmedøbte barn af Maren af Ålsrode (i kirke)
skomager Rasmus Møllers barn af Hoed - Else
fol 86b
*Søren Slots søn Niels af Ålsrode - 4 år
*Niels Vævers datter Edel Benedicte af Høbjerg - 9 mdr
ungkarl Rasmus Rasmussen Skriver af Høbjerg og Dorthe Andersdatter Ivers af Ålsrode (copuleret - de var kommet galt afsted og skulle giftes, pigen gik i fødsel samtidig med, at vielsen skulle finde sted. Præsten nåede at vie dem hjemme 1 time før barnets fødsel)
Rasmus Rasmussen Skrivers og Dorthe Andersdatters hjemmedøbte barn Rasmus (i kirke)
fol 87a
Jens Pedersens /:Frandsens:/ barn af Ålsrode - Peder
Michel Molbos hustru af Ålsø (introduceret)
Jacob Pedersen Smed og Maren Pedersdatter Præsts af Ålsrode (copuleret)
Jochum Murmesters barn af Høbjerg - Karen
fol 87b
Mads Pedersens barn af Ålsrode - Anne Cathrine
Niels Sørensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Pedersen Smed, hyrde i Ålsrode - 47 år
*Niels Clausens søn Jens af Ålsrode - 3 år
ungkarl Christen Jensen Hemmesen og pige Karen Michelsdatter Hjort begge af Glatved (copuleret - kongebrev, slægtskab)
ungkarl Rasmus Hansen Lund og enke Anne Sørensdatter af Hessel Strandhus (copuleret)
Søren Nielsens /:Terkildsen:/ barn af Høbjerg - Birthe
fol 88a
Rasmus Skrivers søn Rasmus - 14 dage
Christopher Hansens søn Hans af Glatved - 3 år
Jens Rasmussen /:Hemmesen:/ af Glatved - 64 år
Rasmus Møllers hustru af Hoed (introduceret)
Laurs Henrichsens hustru af Ålsø (introduceret)
Rasmus Skrivers hustru af Høbjerg (introduceret)
ungkarl Peder Michelsen af Østerballe og pige Lisbeth Nielsdatter af Ålsrode (copuleret)
ungkarl Niels Hansen og hyrdeenken Marie Kirstine Laursdatter begge af Ålsrode (trolovet)
fol 88b
gårdmand Niels Jensen Konges barn af Østerballe - Peder
husmand Anders Iversens barn af Glatved - Rasmus
gårdmand Michel Sørensens hjemmedøbte søn Jacob (i kirke)
fol 89a
Jens Frandsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Mads Pedersens hustru af Ålsrode (introduceret)
*Niels Sørensens steddatter Else Marie af Ålsrode - 7 år
ungkarl Peder Sørensen /:Mogensen:/ og pige Maren Pedersdatter begge af Ålsø (trolovet)
fol 97b
Jochum Murmesters hustru af Høbjerg (introduceret)
Søren Terkildsens hustru af Høbjerg (introduceret)
ungkarl Niels Hansen og hyrdeenken Marie Kirstine Laursdatter af Ålsrode (copuleret)
Jens Terkildsen af Høbjerg - 61 år
landrytter Mads Pedersen af Ålsrode - 36 år
ungkarl Jacob Poulsen og pige Kirsten Pedersdatter af Ålsrode (copuleret - kongebrev, slægtskab)
ungkarl Peder Sørensen og pige Maren Pedersdatter begge af Ålsø (copuleret)
fol 98a
gårdmand Niels Jensens hustru af Østerballe (introduceret)
gårdmand Rasmus Michelsen Friis af Hoed - 61 år
Anders Iversens hustru af Glatved (introduceret)
gårdmand Mads Sørensens hjemmedøbte søn Jens af Fuglsang (i kirke)
Michel Sørensens hustru af Ålsrode (introduceret)

1780
fol 98b
kammerjunker Rosenørns hjemmedøbte datter - Eva Margrethe
gårdmand Peder Hemmesens hjemmedøbte datter Maren af Glatved (i kirke)
Rasmus Palks søn af Ålsrode - Anders
Mads Sørensens hustru af Fuglsang (introduceret)
fol 99a
Peder Hemmesens hustru af Glatved (introduceret)
Mette Rasmusdatters uægte barn - Anne Cathrine (landsoldat Laurs Nielsen af Homå)
husmand Søren Hansens hustru Maren Pedersdatter af Hoed - 51 år
kammerjunker Rosenørns datter Eva Margrethe (i kirke)
fol 99b
Rasmus Lunds hjemmedøbte datter Mette af Strandhuset - 8 dage
Søren Skusters datter Kirsten af Hoed - 5 år
husmand Anders Brøggers hustru af Ålsø - 40 år
gårdmand Peder Jensen Skrivers barn af Ålsrode - Jens
fol 100a
Søren Friises navnløse søn af Hoed (begravet)
gårdmand Rasmus Nielsens /:Terkildsens:/ barn af Høbjerg - Niels
Søren Molbos søn Christen af Østerballe - 7 år
Anne Marie Nielsdatter Lunds uægte barn af Ålsrode - Niels (ungkarl Jens Jochumsen, Jochum Nielsens søn af Høbjerg)
fol 100b
Rasmus Palks hustru af Ålsrode (introduceret)
ungkarl Christen Rasmussen af Lund i Homå og pige Mette Rasmusdatter af Fuglsang (trolovet)
Terkild Hansens barn af Hoed - Søren
Terkild Hansens hustru af Hoed - 39 år
Jacob Bruuses datter Kirsten af Ålsrode - 9 mdr
fol 101a
husmand Niels Clausens barn af Ålsrode - Bodil
ungkarl Henrich Olufsen og pige Anne Rasmusdatter begge af Ålsø (trolovet)
Søren Friises hustru af Hoed (introduceret)
Søren Molbos datter Anne Sophie af Østerballe - 1 år
fol 101b
Konfirmation:@ Peder Andersen, Rasmus Hjorts stedsøn i Høbjerg 16 år
Thomas Christensen, Christen Slots søn af Ålsrode 17 år
Jørgen Jensen, Jens Smeds søn af Ålsrode 17 år
Christen Rasmussen, Rasmus Pedersen Skoleholders søn af Ålsrode 16 år
Niels Christensen, sl Christen Hjulmands søn af Ålsrode 17 år
Søren Andersen, Anders Sørensens søn af Ålsrode 17 år
Anders Andersen, Anders Iversens søn af Ålsrode 18 år
Niels Jensen, sl Jens Pedersens søn af Glatved 16 år
Hans Henrich Jensen, sl Jens Rasmussen Hjorts søn, f. i København 16 år
Jacob Pedersen, Peder Lunds søn af Glatved 17 år
Joen Rasmussen, Rasmus Joensens søn af Østerballe 17 år
Niels Sørensen, Søren Thomasens søn af Glatved 17 år
Christen Pedersen, Peder Sallingbos søn af Fuglsang 17 år
Jørgen Jacobsen, Jacob Pedersens søn af Høbjerg 16 år
fol 102a
Dorthe Sørensdatter, Søren Thomasens datter af Ålsrode 16 år
Anne Cathrine Rasmusdatter, Rasmus Havmands datter i Høbjerg 16 år
Birthe Olufsdatter, Oluf Ladekarls datter af Ålsrode 16 år
Peder Skrivers hustru af Ålsrode (introduceret)
Jens Rasmussen Ladekarl gårdmand i Høbjerg - 54 år
Rasmus Terkildsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Rasmus Lunds hustru af Strandhuset (introduceret)
Niels Clausens hustru af Ålsrode (introduceret)
sl Jens Skaanings enke Maren Sørensdatter af Høbjerg - 72 år
Mads Sørensens søn Jens af Fuglsang - 4 mdr
Anders Iversens søn Rasmus af Glatved - 5 mdr
gartner ved Katholm Søren Hjorts hjemmedøbte barn - Edel Benedicte
fol 102b
ungkarl Thomas Rasmussen Hjort og sl Jens Ladekarls enke Karen Rasmusdatter af Høbjerg (trolovet)
gårdmand Christen Hansens hustru Maren Rasmusdatter af Høbjerg - 49 år
ungkarl Anders Pedersen af Trustrup i Lyngby og pige Marie Jørgensdatter af Hoed (trolovet)
fol 103a
husmand Jens Laursens barn af Hoed - Anne Dorthe
sr Søren Hjorts hustru fra Katholm (introduceret)
husmand Oluf Nielsens hustru Kirsten Laursdatter af Hoed - 60 år
Hans Jørgensen Smeds barn af Glatved - Jørgen
fol 103b
gårdmand Peder Jacobsens barn af Glatved - Karen
ungkarl Jørgen Jacobsen og pige Anne Christensdatter, Christen Hansens datter af Høbjerg (trolovet)
ungkarl Thomas Rasmussen Hjort og enke Karen Rasmusdatter af Høbjerg (copuleret)
Michel Skovfogeds søn Jacob af Ålsrode - 7 mdr
Anne Lunds af Hoed - 70+ år
ungkarl Anders Pedersen af Trustrup i Lyngby og pige Marie Jørgensdatter af Hoed (copuleret)
ungkarl Peder Jacobsen gårdfæster i Revn i Vejlby og pige Anne Nielsdatter af Ålsrode (trolovet)
fol 104a
gårdmand Rasmus Hemmesens hjemmedøbte barn Anne af Glatved (i kirke)
Hans Smeds hustru af Glatved (introduceret)
Peder Jacobsens hustru af Glatved (introduceret)
Jens Laursens hustru af Hoed (introduceret)
ungkarl Hans Andersen gårdfæster i Rosmus og pige Karen Sørensdatter af Ålsrode (trolovet)
fol 104b
husmand Christen Andersen Bruuses barn af Ålsrode - Dorthe
Jens Iversens søn Niels af Ålsrode - 1 år
husmand Peder Rasmussen Rusks barn af Østerballe - Søren
ungkarl Hans Andersen af Rosmus og pige Karen Sørensdatter af Ålsrode (copuleret)
ungkarl Jens Sørensen af Ålsrode og pige Else Clausdatter på Katholm (trolovet)
fol 105a
ungkarl Christen Rasmussen Skrædder af Lund og Mette Rasmusdatter af Fuglsang (copuleret)
Christen Bruuses hustru af Ålsrode (introduceret)
Rasmus Hemmesens hustru af Glatved (introduceret)
Peder Rusks hustru af Østerballe (introduceret)
ungkarl Anders Pedersen af Hoed - 49 år
gårdmand Søren Thomasens barn af Ålsrode - Anne
Rasmus Hemmesens datter Anne af Glatved - 8 uger
fol 105b
gårdmand Jacob Pedersen Smeds hjemmedøbte søn Peder af Ålsrode (i kirke)
Jørgen Poulsens hustru Anne Kirstine af Høbjerg - 60 år
ungkarl Jens Christian Nielsen tjenende i Veggerslev og pige Kirsten Hansdatter af Høbjerg (trolovet)
ungkarl Jørgen Jacobsen og pige Anne Christensdatter begge af Høbjerg (copuleret)
skytten Samuel Qvitzaus barn af Ålsrode - Edel Benedicte
fol 106a
Niels Østenborg Vævers hjemmedøbte barn Niels af Høbjerg (i kirke)
gårdmand Søren Iversens hustru Kirsten Martinusdatter af Høbjerg - 38 år
ungkarl Jens Christian Nielsen af Veggerslev og Kirsten Hansdatter af Høbjerg (copuleret)
fol 106b
ungkarl Henrich Olufsen og pige Anne Rasmusdatter begge af Ålsø (copuleret)
gårdmand Christen Jensen Rossings hjemmedøbte datter Karen af Glatved (i kirke)
Søren Thomasens hustru af Ålsrode (introduceret)
Jens Christian Nielsen af Veggerslev og Kirsten Hansdatters barn af Høbjerg - Dorthe Marie
Jacob Smeds hustru af Ålsrode (introduceret)
geworben soldat Christen Jørgensen af Høbjerg - 27 år
fol 107a
Samuel Skyttes hustru af Ålsrode (introduceret)
ungkarl Jens Sørensen og pige Else Clausdatter af Ålsrode (copuleret)
præstens barn opkaldt efter sin sl mormor - Elisabeth Cathrine
Niels Vævers hustru af Høbjerg (introduceret)
gårdmand Christen Rossings hustru af Glatved (introduceret)
2 druknede mennesker fra et fartøj af Hobro, Joen Nielsen af mandskabet og bondekarl af Enslev i Gerlev sogn, der var passager (begravet)
fol 107b
Jens Christian Nielsens hustru af Veggerslev (introduceret)
fol 108a
husmand Peder Michelsens barn af Østerballe - Michel
Niels Bødkers hustru Inger Pedersdatter af Høbjerg - 60 år
ungkarl Peder Jacobsen gårdfæster i Revn i Vejlby og pige Anne Nielsdatter af Ålsrode (copuleret)
indsidder Niels Jensen Villums barn af Ålsø - Dorthe Marie
Niels Villums datter af Ålsø - 12 dage
fol 108b
Peder Michelsens hustru af Østerballe (introduceret)

1781
fol 108b
præstens datter Elisabeth Cathrine (i kirke)
gårdmand Jørgen Ingvorsens barn af Høbjerg - Edel
fol 109a
Niels Villums hustru af Ålsø (introduceret)
gårdmand Peder Nielsen Lunds hjemmedøbte datter Lisbeth af Ålsrode (i kirke)
et druknet fruentimmer, som skal have været passager Inger Jensdatter fra det strandede skib (begravet)
fol 109b
ungkarl Jens Erichsen og pige Marianne Christensdatter Christen Andersens datter ibd (trolovet)
enkemand Rasmus Nielsen Bødker, husmand i Homå, og pige Sara Sørensdatter fra Hessel (trolovet)
endnu en formodet passager fra det strandede fartøj af Hobro (begravet)
Jørgen Ingvorsens hustru af Høbjerg (introduceret)
gårdmand Mads Sørensens barn af Fuglsang - Maren
fol 110a
landsoldat Jacob Jensen Lund af Ålsrode og pige Else Rasmusdatter Rusk tjenende i Katholm mølle (trolovet)
ungkarl Jens Erichsen og pige Marianne Christensdatter begge af Hoed (copuleret)
Peder Lunds hustru af Ålsrode (introduceret)
gårdmand Henrich Olufsens barn af Ålsø - Mette Sophie
fol 110b
husmand Anders Bødkers hjemmedøbte søn Niels af Ålsø (i kirke)
enkemand Niels Pedersen Bødker af Høbjerg og pige Bodil Jensdatter tjenende i Hessel Strandhus (trolovet)
Mads Sørensens hustru af Fuglsang (introduceret)
gårdmand Rasmus Rasmussen Skrivers barn af Høbjerg - Rasmus Rasmus Hansen Lunds hjemmedøbte barn af Strandhuset Mette (i kirke)
fol 111a
Henrich Olufsens hustru af Ålsø (introduceret)
Anders Bødkers hustru af Ålsø (introduceret)
Rasmus Lunds hustru af Hessel Strandhus (introduceret)
Konfirmation:
Jens Jensen, Thomas Hjorts stedsøn af Høbjerg 17 år
Peder Nielsen, Niels Konges søn af Ålsrode 17 år
Hans Christensen, Christen Slots søn af Ålsrode 16 år
Peder Christensen, sl Christen Bødkers søn af Hoed 15 år
Peder Rasmussen, Rasmus Bjerres søn af Ålsø 16 år
fol 111b
Niels Andersen, Anders Brøggers søn af Ålsø 15 år
Anders Christensen, Christen Smeds søn af Ålsø, f. i Skarresø 15 år
Anders Rasmussen, Rasmus Thomasens søn af Glatved 17 år
Søren Christensen, sl Christen Lunds søn 17 år
Rasmus Christensen, sl Christen Lunds søn 18 år
Rasmus Terkildsen, Terkild Møllers søn af Balle mølle 16 år
jfr Caroline Cathrine Joachimine Margrethe Mønsted fra Hessel 16 år
jfr Marie Cathrine Elisabeth Mønsted fra Hessel 16 år
Else Kirstine Sørensdatter, Søren Hansens datter af Høbjerg 16 år
Anne Nielsdatter, Niels Thomasens datter af Ålsrode 15 år
Marie Madsdatter, Mads Konges datter af Glatved 15 år
Anne Marie Rasmusdatter, sl Rasmus Friises datter af Hoed 15 år
Dorthe Michelsdatter, Michel Sørensens datter af Ålsrode 15 år
Maren Andersdatter, Anders Bødkers datter af Ålsø 15 år
fol 112a
gårdmand Peder Sørensen Møller af Hoed - 53 år
husmand Peder Tækkers barn af Ålsrode - Maren
Rasmus Skrivers hustru af Høbjerg (introduceret)
enkemand Niels Pedersen Bødker af Høbjerg og pige Bodil Jensdatter af Hessel Strandhus (copuleret)
gårdmand Hans Hansen Dolmer af Ålsø - 44 år
fol 112b
gårdmand Søren Rasmussen Friises barn af Hoed - Lisbeth
Peder Tækkers hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Smeds navnløse datter af Hoed (begravet)
gårdmand Søren Friises hustru af Hoed (introduceret)
Jacob Jensen Lund landsoldat og Else Rasmusdatter Rusk af Ålsrode (copuleret)
ungkarl Jacob Pedersen /:Frandsen:/ og Lisbeth Pedersdatter Bødker begge af Ålsrode (trolovet)
fol 113a
gl Søren Basballes enke i Hoed - 55 år
gårdmand Jacob Andersen Bruuses datter af Ålsrode - Anne
mejerske Bodil Jepsdatters uægte barn af Katholm - Jens Nicolaj (Jens Nielsen tidl. kudsk ved Katholm, så Høgholm og nu skal tjene generalmajor Clausen ved Frederiksværk i Sjælland)
fol 113b
Rasmus Lunds datter Mette af Hessel Strandhus - 16 uger
Søren Smeds hustru af Hoed (introduceret)
gårdmand Rasmus Hemmesens barn af Glatved - Mette
tidl. gårdmand i Høbjerg Rasmus Pedersen, nu til huse med kone og børn i Ålsrode, som hængte sig i den såkaldte kirkehyld på Ålsrode kirkevej - 49 år
fol 114a gårdmand Michel Sørensens barn af Ålsrode - Edel
Jacob Bruuses hustru af Ålsrode (introduceret)
landsoldat Jacob Jensen Lunds barn af Ålsrode - Søren
fol 114b
ungkarl Niels Christensen forhen ladefoged ved Hessel og sl Hans Dolmers enke Mette Christensdatter af Ålsø (trolovet)
gårdmand Anders Jacobsens barn af Høbjerg - Mette
Michel Sørensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Rasmus Hemmesens hustru af Glatved (introduceret)
fol 115a
landsoldat Søren Terkildsens /:Nielsen:/ tvillinger af Høbjerg - Mette og Malene
Jens Smeds datter Anne af Ålsrode - 16 år
Jacob Jensen Lunds søn Søren af Ålsrode - 3 uger
gårdmand Jørgen Jacobsens barn af Høbjerg - Maren
fol 115b
Søren Terkildsens datter Mette af Høbjerg - 14 dage
Michel Friises navnløse søn af Glatved (begravet)
Anders Jacobsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Jørgen Jacobsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Søren Terkildsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Jens Christensens hustru af Høbjerg (introduceret)
gårdmand Jens Sørensens barn af Ålsrode - Birthe Marie
fol 116a
husmand Anders Iversens barn af Glatved - Jens
Michel Friises hustru af Glatved (introduceret)
indsidder Jens Rasmussen Sudders barn af Ålsrode - Maren
Rasmus Møller Skomagers hjemmedøbte barn af Hoed - Jens
fol 116b
kammerjunker Rosenørns hjemmedøbte søn - Friderich Ludvig Christian Pentz
Rasmus Hansen Lund af Strandhuset - 30-40 år
husmand Niels Rasmussen Skrædder af Hoed - 36 år
husmand Rasmus Konges navnløse datter af Hoed (begravet)
skomager Rasmus Jensen Møllers hjemmedøbt barn Jens af Hoed (i kirke)
fol 117a
gårdmand Christen Jensen Hemmesens barn af Glatved - Jens
ungkarl Anders Christensen Bloch af Ålsrode og sl Lydert Jensens enke Anne Sørensdatter af Glatved (trolovet)
landsoldat Hans Laursen Ravn og pige Karen Nielsdatter begge af Hoed (trolovet)
landrytter Rasmus Sørensen Bødker og pige Dorthe Nielsdatter Skaanings af Høbjerg (trolovet)
fol 117b
ungkarl Jacob Pedersen /:Frandsen:/ og Lisbeth Pedersdatter Bødkers begge af Ålsrode (copuleret)
enkemand Rasmus Nielsen Bødker, husmand i Homå, og pige Sara Sørensdatter fra Hessel (copuleret)
gårdmand Jens Pedersens /Frandsen:/ hjemmedøbte datter af Ålsrode - Anne
husmand Anders Iversens hustru af Glatved (introduceret)
fol 118a
sl Jørgen Smeds enke af Hoed - 68 år
sl Søren Bødker af Ålsrode - 60-70 år
Jens Sørensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Jens Sudders hustru af Ålsrode (introduceret)
gårdmand Jens Erichsens hjemmedøbte datter af Hoed - Kirsten Marie
Rasmus Konges hustru af Hoed (introduceret)
kammerjunker Mathias Peter Otto v. Rosenørns og Edel Benedicte v. Rosenørns hjemmedøbte søn Friderich Ludvig Christian Pentz (i kirke)
fol 118b
ungkarl Jens Rasmussen Skriver, gårdfæster i Albøge, og pige Anne Kirstine Christensdatter som tjente i Århus (copuleret)
landrytter Rasmus Sørensen Bødker og pige Dorthe Nielsdatter Skaanings af Høbjerg (copuleret)
fol 119a
gårdmand Jacob Poulsens barn af Ålsrode - Else
Rasmus Møllers hustru af Hoed (introduceret)
Christen Hemmesens hustru af Glatved (introduceret)
landsoldat Hans Laursen Ravn og pige Karen Nielsdatter af Hoed (copuleret - i Hyllested)
ungkarl Niels Christensen, gårdfæster i Ålsø, og sl Hans Dolmers enke Mette Christensdatter ibd (copuleret)
fol 119b
ungkarl Jacob Jensen, gårdfæster i Homå, og pige Dorthe Marie Christensdatter, Søren Bjerres steddatter af Ålsø (trolovet)
indsidder Jens Iversens barn af Ålsrode - Peder
sl Rasmus Pedersens og efterlevende enke Anne Rasmusdatters barn af Ålsrode - Edel
fol 120a
gårdmand Jacob Poulsens hustru af Ålsrode (introduceret)
husmand Søren Molbos barn af Østerballe - Jens
Jochum Nielsen Murmesters barn af Høbjerg - Mette Kirstine
fol 120b
Jens Erichsens hustru af Hoed (introduceret)
Jochum Murmesters mindste datter Mette Kirstine af Høbjerg - 14 dage
Michel Sørensens mindst datter - 5 mdr
Jens Frandsens hustru af Ålsrode (introduceret)

1782
fol 121a
ungkarl Rasmus Pedersen Basballe, som sidst tjente på Amager, og sl Rasmus Lunds enke Anne Sørensdatter af Strandhus (trolovet)
Søren Molbos hustru af Østerballe (introduceret)
gårdmand Mads Christensens barn af Ålsrode - Christen
sl Rasmus Pedersens enke (introduceret)
Jens Iversens hustru af Ålsrode (introduceret)
fol 121b
husmand Søren Slots barn af Ålsrode - Maren
Jochum Murmesters hustru af Høbjerg (introduceret)
ungkarl Jacob Jensen, gårdmand i Homå, og pige Dorthe Marie Jensdatter af Ålsø (copuleret)
gårdmand Michel Molbos barn af Ålsø - Karen
gårdmand Jacob Pedersen Smeds barn af Ålsrode - Bodil
fol 122a
husmand Niels Clausens barn af Ålsrode - Anne
Michel Sørensen og hustru Sophie Sørensdatter af Ålsrode, hvis barn døde hos dem om natten (public absolveret)
gårdmand Søren Jacobsen Rusks barn af Østerballe - Friderich
husmand Christopher Hansens barn af Glatved - Hans
fol 122b
husmand Anders Poulsens barn af Fuglsang - Laurs
Søren Slots hustru af Ålsrode (introduceret)
Michel Molbos hustru af Ålsø (introduceret)
Jacob Smeds datter Bodil af Ålsrode - 1 mdr
husmand Anders Knudsens barn af Hoed - Jens
fol 123a
omløbende betler Rasmus Skrædder, som døde i Ålsø hos sin svigersøn Henrich Olufsen - 60+ år
Christopher Hansens hustru af Glatved (introduceret)
Mads Christensen hustru af Ålsrode (introduceret)
Jacob Smeds hustru af Ålsrode (introduceret)
Anders Poulsens hustru af Fuglsang (introduceret)
væver Niels Østenborgs barn af Høbjerg - Edel Benedicte
Niels Clausens hustru af Ålsrode (introduceret)
fol 123b
gårdmand Rasmus Nielsen /:Terkildsens:/ barn af Høbjerg - Pernille
gårdmand Jens Sørensen Tækkers barn af Høbjerg - Søren
Søren Rusks hustru af Østerballe (introduceret)
Anders Knudsens hustru af Hoed (introduceret)
Konfirmation:
Rasmus Rasmussen, Peder Skrivers stedsøn af Ålsrode 17 år
Rasmus Pedersen, Peder Bødkers søn af Ålsrode 17 år
fol 124a
Peder Hansen, Hans Pedersens søn af Ålsrode 17 år
Niels Jensen, Jens Skrivers søn af Homå, født i Vejlby 17 år
Niels Jochumsen, Jochum Murmesters søn af Høbjerg 17 år
Hans Jørgensen, Jørgen Hansens søn af Høbjerg 17 år
Rasmus Pedersen, sl Peder Møllers søn af Hoed 15 år
Maren Michelsdatter, Michel Molbos datter af Ålsø 14 år
Maren Sørensdatter, Søren Hjulmands datter af Ålsø 15 år
Anne Mortensdatter, Morten Hansens datter af Østerballe 17 år
Anne Marie Sørensdatter, Søren Thomasens datter af Glatved 15 år
Anne Rasmusdatter, sl Rasmus Pedersens datter af Høbjerg 16 år
Mette Pedersdatter, Peder Sallingbos datter af Fuglsang 16 år
Maren Christensdatter, Christen Hansens datter af Fuglsang 15 år
Anne Pedersdatter, Christen Konges steddatter af Østerballe 16 år
Kirsten Mortensdatter, Morten Sallingbos datter af Hoed 19 år
Karen Sørensdatter, sl Søren Bødkers datter af Høbjerg 19 år
fol 124b
Rasmus Terkildsens datter Pernille - 14 dage
sl Søren Bødkers enke af Høbjerg - 44 år
Niels Østenborg Vævers hustru af Høbjerg (introduceret)
Rasmus Terkildsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Anders Knudsens søn Jens af Hoed - 6 uger
ungkarl Rasmus Jørgensen af Hoed og pige Inger Marie Jensdatter af Ebeltoft (trolovet)
ungkarl Hans Sørensen af Hoed og sl Niels Skrædders enke Maren Nielsdatter ibd (trolovet)
Christen Pedersen af Østerballe - 60+ år fol 125a
Rasmus Rasmussen Rusk ved Katholm mølle - 72 år
gårdmand Søren Pedersen /:Joensens:/ barn af Høbjerg - Peder
Jens Tækkers hustru af Høbjerg (introduceret)
sl Christen Jensen Slot, gårdmand i Ålsrode - 60 år
husmand Rasmus Palks barn af Fuglsang - Anne Sophie
fol 125b
ungkarl Rasmus Jørgensen og pige Inger Marie Jensdatter af Hoed (copuleret)
ungkarl Hans Sørensen og enke Maren Nielsdatter af Hoed (copuleret)
indsidder Niels Jensen Villums barn af Ålsø - Jens
Kirsten Bruuses af Ålsrode - 74 år
gårdmand Søren Iversens hustru af Høbjerg (introduceret)
fol 126a
Jørgen Hansen Hyrdes barn af Høbjerg - Anders
ungkarl Jacob Pedersen af Homå og pige Maren Jensdatter af Ålsø (trolovet)
husmand Rasmus Hjorts barn af Hoed - Anne Marie
fol 126b
husmand Rasmus Palks hustru af Fuglsang (introduceret)
Niels Villums hustru af Ålsø (introduceret)
Jens Fieldbonde af Ålsrode - 65 år
gårdmand Niels Sørensens barn af Ålsrode - Peder
Jørgen Hansens hustru af Høbjerg (introduceret)
sl Niels Smeds enke af Ålsrode - 80 år
hyrden Rasmus Farvers barn af Østerballe - Anne
fol 127a
husmand Peder Michelsens barn af Østerballe - Niels
Rasmus Hjorts hustru af Hoed (introduceret)
ungkarl Rasmus Pedersen Basballe og sl Rasmus Lunds enke Anne Sørensdatter af Hessel Strandhus (copuleret)
ungkarl Jørgen Rasmussen Østergaard af Fuglsang og enke Maren Laursdatter af Grenå (trolovet)
gårdmand Anders Blochs barn af Ålsø - Dorthe fol 127b
Jens Christensen /:Daniels:/ barn af Fuglsang - Jacob
Anders Blochs hustru Dorthe Jepsdatter af Ålsø - 30+ år
skomager Rasmus Møllers søn Jens af Hoed - 9 mdr
husmand Rasmus Farvers hustru af Østerballe (introduceret)
Anders Blochs datter Dorthe af Ålsø - 8 dage
gårdmand Niels Sørensens hustru af Ålsrode (introduceret)
husmand Peder Michelsens hustru af Østerballe (introduceret)
fol 128a
gårdmand Peder Jensen Skrivers barn af Ålsrode - Niels
landrytter Anders Jørgensen af Ålsrode - 26 år
gårdmand Jens Rasmussen Skrivers barn af Høbjerg - Rasmus
fol 128b
Jacob Jørgensen tidl. ladefoged ved Katholm - 74 år
Søren Terkildsens datter Malene - 1 år
Jens Daniels hustru af Fuglsang (introduceret)
gårdmand Peder Jacobsens barn af Glatved - Jacob
landsoldat Jacob Jensen Lunds barn af Ålsrode - Søren
fol 129a
Peder Skrivers hustru af Ålsrode (introduceret)
indsidder Jacob Pedersen /:Frandsens:/ barn af Ålsrode - Else Marie
ungkarl Anders Christensen Bloch og sl Lydert Jensens enke Anne Joensdatter af Glatved (copuleret)
Jens Skrivers hustru af Høbjerg (introduceret)
Jacob Jensen Lunds hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Jacobsens hustru af Glatved (introduceret)
ungkarl Jacob Pedersen, nu gårdfæster i Tolstrup i Vejlby, og pige Maren Jensdatter af Ålsø (copuleret)
fol 129b
husmand Hans Nielsen Smeds barn af Ålsrode - Niels
Hans Jørgensen Smeds barn af Glatved - Rasmus
gårdmand Peder Nielsen Lunds barn af Ålsrode - Søren
fol 130a
Jacob Frandsens hustru af Ålsrode (introduceret)
gårdmand Henrich Olufsens barn af Ålsø - Anne Cathrine
Hans Smeds hustru af Glatved (introduceret)
fol 130b
ungkarl Søren Jensen Smed tjenende i Grenå og pige Maren Nielsdatter Skaanings af Høbjerg (trolovet)
ungkarl Jørgen Rasmussen Østergaard og enke Maren Laursdatter af Fuglsang (copuleret)
gårdmand Søren Thomasens barn af Ålsrode - Kirsten
Peder Smeds hustru af Ålsrode (introduceret)
Hans Nielsen Smeds hustru af Ålsrode (introduceret)
fol 131a
Birthe Sørensdatter, Niels Terkildsens hustru af Høbjerg - 60+ år
Henrich Olufsens hustru af Ålsø (introduceret)
ungkarl Søren Pedersen Hjort af Vejlby og pige Maren Hansdatter af Høbjerg (trolovet - kongebrev, beslægtede)
fol 131b
ungkarl Søren Jensen af Grenå og pige Maren Nielsdatter af Høbjerg (copuleret)
gårdmand Jacob Poulsens barn af Ålsrode - Peder
Søren Thomasens hustru af Ålsrode (introduceret)
gårdmand Christen Rossings barn af Glatved - Anne
fol 132a
Kirsten Christensdatters uægte barn af Ålsø - Niels (ungkarl Mads Nielsen tjenende i præstegården)

1783
fol 132a
Christen Rossings hustru af Glatved (introduceret)
fol 132b
Jacob Poulsens hustru af Ålsrode (introduceret)
ungkarl Rasmus Sørensen Skytte af Hyllested og Anders Palks datter Anne Andersdatter af Glatved (trolovet)
landsoldat Peder Rasmussen Svarre og pige Karen Andersdatter begge af Høbjerg (trolovet)
husmand Rasmus Nielsen Konges barn af Hoed - Jørgen
fol 133a
gårdmand Niels Pedersen Møllers hjemmedøbte barn Peder af Hoed (i kirke)
Søren Jensen Smed tjenende i Grenå, hvis hustru sidder til huse i Høbjerg, en datter - Anne Sophie
Søren Iversens søn Peder af Høbjerg - 9 mdr
fol 133b
husmand Anders Knudsens barn af Hoed - Marie Kirstine
Jens Stiesen af Grenå, hvis hustru Kirsten Sørensdatter Friis sidder til huse i Glatved, en datter - Maren
Rasmus Konges hustru af Hoed (introduceret)
landrytter Niels Andersen Koch og pige Maren Nielsdatter begge tjenende degnen i Ålsø (trolovet)
fol 134a
Anders Knudsens datter Marie Kirstine af Hoed - 12 dage
Niels Møllers hustru af Hoed (introduceret)
Rasmus Jørgensen Skomagers hjemmedøbte barn Anne af Hoed (i kirke)
fol 134b
Anders Knudsens hustru af Hoed (introduceret)
Christen Smeds hustru Kirsten Andersdatter af Ålsø - 64 år
landsoldat Hans Laursens barn af Hoed - Laurs
gårdmand Laurs Christensens barn af Ålsø - Jens Christian
Jens Stiesens hustru af Glatved (introduceret)
Søren Smeds hustru af Høbjerg (introduceret)
fol 135a
Rasmus Jørgensen Skomagers hustru af Hoed (introduceret)
gårdmand Rasmus Rasmussen Skrivers barn af Høbjerg - Anders
gårdfæster Niels Andersen Koch og pige Maren Nielsdatter begge af Ålsø (copuleret)
Niels Rasmussen /:Terkildsen:/ af Høbjerg - 70 år
Hans Laursens hustru af Hoed (introduceret)
fol 135b
pige Karen Sørensdatter Bødkers af Høbjerg - 24 år
Konfirmation:
Jens Christian Mønsted, hr Søren Mønsteds søn på Hessel 14 år
Christen Nielsen, Niels Tækkers søn af Høbjerg 17 år
Jørgen Jensen, Thomas Hjorts stedsøn af Høbjerg 17 år
Peder Jochumsen, Jochum Murmesters søn af Høbjerg 16 år
Christen Sørensen, Søren Skusters søn af Hoed 16 år
Jens Pedersen, Christen Konges stedsøn af Østerballe 16 år
Søren Christensen, sl Christen Pedersens søn af Høbjerg 17 år
Christen Pedersen, Peder Havgaards søn af Ålsø 15 år
Niels Jensen, sl Pode-Jenses søn af Hoed 17 år
Jens Jensen, Jens Krops søn af Ålsø, født i Homå 19 år
Karen Marie Laursdatter, Laurs Holms datter i Randers, nu i Høbjerg 15 år
fol 136a
Karen Jensdatter, sl Jens Fieldbondes datter af Ålsrode 17 år
Lisbeth Jensdatter, Jens Smeds datter af Ålsrode 16 år
Anne Jensdatter, Jens Lunds datter af Ålsrode 17 år
Anne Sophie Rasmusdatter, Peder Skrivers steddatter i Ålsrode 16 år
Ellen Madsdatter, Mads Konges datter af Glatved 16 år
Kirsten Nielsdatter sl Niels Konges datter i Glatved 16 år
Laurs Christensens hustru af Ålsø (introduceret)
Rasmus Skrivers hustru af Høbjerg (introduceret)
Jens Lunds hustru Karen Jacobsdatter af Ålsrode - 56 år
gårdmand Jacob Smeds hustru Maren Pedersdatter af Ålsrode - 38 år Jacob Smeds dødfødte datter af Ålsrode (begravet)
fol 136b
ungkarl Rasmus Sørensen Skuster og pige Anne Andersdatter begge af Glatved (copuleret)
enkemand Jacob Pedersen Smed og pige Bodil Jensdatter Lunds begge af Ålsrode (trolovet)
gårdmand Niels Andersen Kochs hjemmedøbte datter Bodil (i kirke)
husmand Hans Nielsens hustru Mette Marie Christiansdatter af Ålsrode - 36 år
gårdmand Niels Jensens hjemmedøbte datter Edel af Østerballe (i kirke)
fol 137a
skytte Samuel Qvitzaus hjemmedøbte søn Mathias Peter Otto af Ålsrode (i kirke)
enkemand Hans Nielsen og pige Maren Andersdatter Strand begge af Ålsrode (trolovet)
gårdmand Michel Friises hjemmedøbte datter Marie Kirstine af Glatved (i kirke)
fol 137b
enkemand Jacob Pedersen Smed og pige Bodil Jensdatter Lunds begge af Ålsrode (copuleret)
gårdmand Niels Jensens hustru af Østerballe (introduceret)
Michel Friises hustru af Glatved (introduceret)
skytten Samuel Qvitzaus hustru af Ålsrode (introduceret)
Niels Kochs hustru af Ålsø (introduceret)
Rasmus Hemmesens hjemmedøbte søn Jacob af Glatved - 4 dage
gårdmand Mads Sørensens søn af Fuglsang - Jens
fol 138a
gårdmand Jens Sørensen Tækkers barn af Høbjerg - Anders
husmand Christen Jacobsens barn af Glatved - Peder
enkemand Hans Nielsen og pige Maren Andersdatter af Ålsrode (copuleret)
husmand Søren Hansens barn af Hoed - Maren
fol 138b
sl Jens Hjulmands enke Karen Rasmusdatter af Hoed - 69 år
enkemand Søren Sørensen af Hyllested og pige Karen Jensdatter af Hoed (trolovet)
gårdmand Anders Sørensen Bloch af Ålsø, som faldt af sin vogn på vejen fra Grenå - 40 år
Jens Tækkers hustru af Høbjerg (introduceret)
Rasmus Hemmesens hustru af Glatved (introduceret)
Christen Jacobsens hustru af Glatved (introduceret)
enkemand Rasmus Jensen af Balle og pige Inger Sørensdatter af Ålsrode (trolovet)
ungkarl Jørgen Sørensen af Høbjerg og pige Maren Rasmusdatter tjenende på Katholm (trolovet)
fol 138b-a
Mads Sørensens hustru af Fuglsang (introduceret)
landrytter Søren Pedersen Hjort og pige Maren Hansdatter af Høbjerg (copuleret - kongebrev, slægtskab)
landrytter Rasmus Sørensen Bødkers barn af Høbjerg - Niels
Søren Hansens hustru af Hoed (introduceret)
landsoldat Peder Rasmussen Svarre og pige Karen Andersdatter af Høbjerg (copuleret)
gårdmand Michel Sørensens barn af Ålsrode - Anne Kirstine
fol 139b
Michel Sørensen datter Anne Kirstine af Ålsrode - 14 dage
landsoldat Søren Nielsens /:Terkildsen:/ barn af Høbjerg - Malene
gårdfæster Jørgen Sørensen af Høbjerg og pige Maren Rasmusdatter fra Katholm (copuleret)
husmand Rasmus Jensen Hjulmand af Balle i Rosmus og pige Inger Sørensdatter af Ålsrode (copuleret)
Niels Madsen af Hoed - 70 år
Rasmus Bødkers hustru af Høbjerg (introduceret)
fol 140a
ungkarl Peder Andersen gårdfæster i Høbjerg og pige Karen Clausdatter fra Katholm (trolovet - næstsøskendebørn)
Michel Sørensens hustru af Ålsrode (introduceret)
enkemand Joen Sørensen af Hyllested og pige Karen Jensdatter af Hoed (copuleret - i Hyllested)
husmand Anders Blochs hustru Anne Jørgensdatter af Glatved - 66 år
Laurs Sørensen Bloch død på Hessel - 67 år
fol 147b
gårdmand Jacob Andersen Bruuses søn af Ålsrode - Anders
pige Karen Rasmusdatter i Ålsrode - 48 år
Søren Terkildsens hustru af Høbjerg (introduceret)
gårdmand Jens Sørensens barn af Ålsrode - Søren
Niels Nymands barn af Ålsø - Anders
fol 148a
Michel Friises svigermoder Kirsten Olufsdatter af Glatved - 64 år
Anders Jacobsens barn af Høbjerg - Michel

1784
fol 148b
landrytter Søren Pedersen Hjorts barn af Ålsrode - Mette
Morten Hansen i Ålsrode - 63 år
landsoldat Peder Rasmussen Svarres barn af Høbjerg - Anders
Jens Jørgensen Smeds hustru af Ålsrode Edel Rasmusdatter - 46 år
Jens Sørensens hustru af Ålsrode (introduceret)
fol 149a
gårdfæster Peder Andersen /:Præst:/ og pige Karen Clausdatter begge af Høbjerg (copuleret - kongebrev, beslægtede i 3. led)
Jacob Bruuses hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Hjorts hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Smeds datter Maren af Hoed - ½ år
landrytter Søren Hjorts datter Mette af Ålsrode - 1 mdr
Anders Jacobsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Peder Svarres hustru af Høbjerg (introduceret)
Niels Nymands hustru af Ålsø (introduceret)
indsidder Søren Pedersen /:Ivers:/ barn af Ålsrode - Kirsten
fol 149b
Niels Pedersen Lund i Ålsrode - 71 år
Rasmus Sørensen Skusters tvillinger af Glatved - Søren og Anders
husmand Anders Iversens /:Pedersen:/ barn af Glatved - Rasmus
jfr Elisabeth Margrethe Hansen husholderske på Katholm - ca. 50 år
fol 150a
ungkarl Jørgen Clausen, som tjente i Ålsrode - ca. 27 år
gårdmand Jens Pedersens /:Frandsen:/ barn af Ålsrode - Else
gårdmand Christen Jensens /:Hemmesen:/ barn af Glatved - Michel
Rasmus Skusters ene tvilling Anders - 14 dage
fol 150b
ungkarl Jacob Nielsen Lund fra Katholm og sl Morten Hansens enke Kirsten Sørensdatter af Ålsrode (trolovet)
Søren Pedersen Ivers hustru af Ålsrode (introduceret)
gårdmand Rasmus Clausens barn af Høbjerg - Niels
Anders Iversens hustru af Glatved (introduceret)
Rasmus Skusters hustru af Glatved (introduceret)
husmand Niels Clausens barn af Ålsrode - Mette
Jens Christensen Slot som tjente på Katholm - 20+ år
fol 151a
Thomas Christensen Slot, broder til foranførte, død i Ålsrode - 21 år
husmand Peder Rasmussen Rusks barn af Ålsrode - Niels
Christen Hemmesens hustru af Glatved (introduceret)
Niels Murmands hustru Maren Jensdatter af Ålsrode - 44 år
Peder Hansen Bødker af Ålsrode - 60 år
Laurs Christensens søn Jens Christian af Ålsø - 1 år
sl Niels Andersens enke Kirsten Rasmusdatter af Ålsrode - 60 år
fol 151b
husmand Anders Sørensen Høgs barn af Østerballe - Gertrud Marie
Peder Olufsen fra Revn, til huse i Ålsrode, hans barn - Maren
Niels Clausens hustru af Ålsrode (introduceret)
Konfirmation:
Niels Jensen, Jens Slots søn af Høbjerg 15 år
Rasmus Rasmussen, sl Rasmus Molbos søn af Ålsø, født i Homå 15 år
Jacob Andersen, Anders Jacobsens søn af Høbjerg 16 år
Niels Nielsen, Niels Vævers søn af Ålsrode 17 år
fol 152a
Joen Pedersen, Rasmus Pedersens stedsøn af Glatved 18 år
Christen Ditlevsen, Ditlev Christensens søn af Ålsrode 18 år
Peder Sørensen, Søren Thomasens søn af Ålsrode 17 år
Rasmus Rasmussen, Rasmus Joensens søn af Østerballe 18 år
Hans Rasmussen, Rasmus Joensens søn af Østerballe 15 år
Hans Sørensen, Søren Hansens søn af Høbjerg 15 år
Christen Hansen, sl Hans Dolmers søn af Fuglsang 17 år
Peder Andersen, Anders Iversens søn af Ålsrode 16 år
Christen Jensen, Christopher Hansens stedsøn af Glatved 19 år
Jens Laursen, Laurs Vævers søn af Ålsrode 17 år
Anne Andersdatter, Anders Jacobsens datter af Høbjerg 15 år
Maren Sørensdatter, Søren Bjerres datter af Ålsø 14 år
Anne Pedersdatter, sl Peder Jacobsens datter Ålsø 16 år
Anne Pedersdatter, sl Peder Rossings datter af Østerballe 17 år
Bodil Sørensdatter, Søren Skusters datter af Hoed 15 år
Anne Marie Jensdatter, sl Jens Ladekarls datter af Høbjerg 16 år
fol 152b
Dorthe Marie Olufsdatter, Oluf Ladekarls datter af Ålsrode 15 år
Karen Rasmusdatter, sl Rasmus Havmands datter af Høbjerg 17 år
Mette Andersdatter, Anders Kræmmers datter af Glatved 15 år
gl Anne Nymands, Jens Jensens hustru af Ålsø - 82 år
Michel Rasmussen Hjorts hustru Maren Sørensdatter af Glatved - 64 år
Niels Murmands søn Rasmus i Høbjerg - 12 år
Rasmus Clausens hustru af Høbjerg (introduceret)
Peder Olufsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Rusks hustru af Ålsrode (introduceret)
hyrden Anders Bødkers barn af Ålsø - Else
fol 153a
Peder Michelsens søn Niels i Høbjerg - 1½ år
Jørgen Jacobsens hjemmedøbte søn Jacob (begravet)
Anders Høgs hustru af Østerballe (introduceret)
gårdmand Søren Rasmussen Friises barn af Hoed - Anne
Jens Tækkers søn Søren af Høbjerg - 2 år
ungkarl Jacob Nielsen Lund, vogter på Katholm, og sl Morten Hansens enke Kirsten Sørensdatter af Ålsrode (copuleret)
Niels Dolmers hjemmedøbte søn Rasmus af Ålsø - 4 dage
Jens Frandsens hustru af Ålsrode (introduceret)
fol 153b
Anne Marie Nielsdatter Lunds som døde i Ålsrode - 44 år
Jens Pedersen Ivers barn af Høbjerg - Jens
gårdmand Hans Jensen Krops barn af Ålsø - Karen
Niels Dolmers hustru af Ålsø (introduceret)
Anders Bødkers hustru af Ålsø (introduceret)
Jørgen Jacobsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Jens Frandsens datter Anne af Ålsrode - 3 år
fol 154a
Søren Friises hustru af Hoed (introduceret)
husmand Niels Jensen Krops barn af Fuglsang - Marie
Hans Krops hustru af Ålsø (introduceret)
Jens Pedersens /:Iver:/ hustru af Høbjerg (introduceret)
Niels Krops hustru af Fuglsang (introduceret)
Jacob Smeds søn Peder af Ålsrode - 4 år
fol 154b
sl gårdmand Niels Rasmussen Dolmer af Ålsø - 28 år
Niels Jensen Krops datter Marie af Fuglsang - 10 uger
ungkarl Michel Rasmussen Greve af Homå og sl Niels Dolmers enke Else Christensdatter af Ålsø (trolovet)
gårdmand Rasmus Hemmesens barn af Glatved - Jacob
husmand Anders Knudsens hjemmedøbte søn Knud af Hoed (i kirke)
fol 155a
ungkarl Mads Christensen Smed og pige Kirsten Christensdatter Bjerre begge af Ålsø (trolovet)
Laurs Christensen Slot af Ålsrode - 31 år
indsidder Jens Rasmussen Skrivers datter af Høbjerg - Sophie
indsidder Jacob Pedersen /:Frandsen:/ af Ålsrode - 29 år
ungkarl Hans Jensen Bødker af Hyllested og pige Inger Jensdatter tjenende i Ålsø præstegård (trolovet)
fol 155b
Rasmus Hemmesens hustru af Glatved (introduceret)
Anders Knudsens hustru af Hoed (introduceret)
Jens Skrivers hustru af Høbjerg (introduceret)
indsidder Rasmus Nielsens /:Terkildsen:/ barn af Ålsrode - Peder
landsoldat Niels Rasmussen i Høbjerg - 40 år
Christen Hemmesens søn Michel af Glatved - 9 mdr
ungkarl Hans Jensen Bødker af Hyllested og pige Inger Jensdatter Rossing af Ålsø (copuleret)
fol 156a
ungkarl Michel Rasmussen Greve, gårdfæster i Ålsø, og sl Niels Dolmers enke Else Christensdatter ibd (copuleret)
gårdmand Peder Andersen Præsts barn af Høbjerg - Mathias Peter Otto
Mads Christensen Smed og Christen Christensens datter begge af Ålsø (copuleret)
fol 156b
Rasmus Terkildsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Præsts hustru af Høbjerg (introduceret)
Niels Nymands søn Anders af Ålsø - 1 år
gårdmand Jens Erichsens barn af Hoed - Erich
fol 157a
husmand Anders Christensen Blochs barn af Glatved - Anne

1785
fol 157a
Rasmus Rasmussen Rusk ved Katholm mølle - ca. 50 år
ungkarl Peder Andersen Koch og pige Karen Sørensdatter begge af Ålsø (trolovet - kongebrev, søskendebørn)
Kirsten Bendts af Ålsrode - 70+ år
Hans Krops steddatter Anne Cathrine i Ålsø - 6 år
Jens Erichsens hustru af Hoed (introduceret)
fol 157b
Anders Blochs hustru af Glatved (introduceret)
ungkarl Peder Andersen Koch og pige Karen Sørensdatter af Ålsø (copuleret)
Søren Smeds søn Jens af Hoed - 14 år
Henrich Olufsens dødfødte søn af Ålsø (begravet)
gårdmand Niels Sørensens barn af Ålsrode - Inger
Rasmus Konges søn Jørgen af Hoed - 2 år
Søren Thomasens datter Else Marie af Ålsrode - 9 år
fol 158a
Peder Præsts søn Mathias Peter Otto af Høbjerg - 2 uger
Peder Andersen Kochs barn af Ålsø - Anders
Jørgen Smeds enke Marie Rasmusdatter af Hoed - 70 år
gårdmand Søren Jacobsen Rusks barn af Østerballe - Christen
gårdmand Jørgen Sørensens barn af Høbjerg - Søren
fol 158b
Niels Sørensens hustru af Ålsrode (introduceret)
gårdmand Peder Jacobsens barn af Glatved - Rasmus
Peder Andersen Kochs søn Anders af Ålsø - 5 uger
Peder Jacobsens moder Karen Rasmusdatter af Glatved - 71 år
Peder Kochs hustru af Ålsø (introduceret)
fol 159a
Konfirmation:
Jacob Christensen, sl Christen Slots søn af Ålsrode 17 år
Jens Andersen, Anders Bendts søn af Ålsrode 16 år
Søren Hansen, Hans Pedersens søn af Ålsrode 17 år
Niels Pedersen, sl Peder Bødkers søn af Ålsrode 15 år
Jens Pedersen, Niels Jensens stedsøn af Østerballe 17 år
Claus Nielsen, Niels Clausens søn af Ålsrode 17 år
Thomas Nielsen, Niels Thomasens søn af Ålsrode 16 år
Niels Jensen, Jens Hansens søn af Ålsrode 17 år
Dorthe Marie Jensdatter, Jens Ingvorsens datter af Ålsrode 14 år
Bodil Andersdatter, Anders Brøggers datter af Ålsø 16 år
Karen Pedersdatter, Rasmus Pedersens steddatter af Glatved 14 år
fol 159b
Henrich Olufsens hustru af Ålsø (introduceret)
gårdmand Søren Pedersen Hjorts barn af Ålsrode - Mette
ungkarl Peder Madsen og pige Inger Sørensdatter Søren Friises datter af Glatved (trolovet - kongebrev, næstsøskendebørn)
gårdmand Henrik Olufsen i Ålsø - 35 år
gårdmand Peder Nielsen Lunds barn af Ålsrode - Niels
fol 160a
Jørgen Sørensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Søren Thomasens datter Mette af Ålsrode - 14 år
Søren Rusks hustru af Østerballe (introduceret)
Peder Jacobsens hustru af Glatved (introduceret)
Christen Pedersen Konge af Østerballe, som kvaltes i sit øl og brød - 70 år
husmand Hans Sørensen af Hoed, som blev funden død - 28 år
husmand Rasmus Palks barn af Fuglsang - Maren
fol 160b
gårdmand Jacob Pedersen Smeds barn af Ålsrode - Peder
gårdmand Jørgen Jacobsens barn af Høbjerg - Jacob
Hans Jørgensen Smeds barn af Glatved - Lisbeth
Peder Lunds hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Hjorts hustru af Ålsrode (introduceret)
Laurs Væver af Ålsrode - 76 år
fol 161a
gårdfæster Peder Madsen af Rosmus og pige Inger Sørensdatter Friis af Glatved (copuleret)
Rasmus Palks hustru af Fuglsang (introduceret)
Peder Smeds enke af Høbjerg - 78 år
gårdmand Jacob Christensen Bruuses hustru Mette Hansdatter af Ålsrode - 35 år
Anders Pedersens hustru Bodil Kochs af Ålsø - 70 år
Søren Slots datter Maren af Ålsrode - 4 år
Hans Smeds hustru af Glatved (introduceret)
husmand Anders Rasmussen Palk af Glatved - 53 år
Jørgen Jacobsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Jacob Smeds hustru af Ålsrode (introduceret)
fol 161b
enkemand Jacob Andersen Bruus og pige Birthe Olufsdatter begge af Ålsrode (trolovet)
Rasmus Jørgensen Skomagers barn af Hoed - Jørgen
gårdmand Anders Rasmussen Kræmmers barn af Glatved - Søren
Rasmus Rasmussens /:Hjord-Rasmus:/ hustru af Glatved - 70 år
skomager Rasmus Jørgensens hustru af Hoed (introduceret)
Anders Kræmmers hustru af Glatved (introduceret)
fol 162a
skomager Rasmus Møllers datter Else af Hoed - 6 år
Peder Jacobsens søn Jacob af Glatved - 3 år
gårdmand Peder Jensen Skrivers barn af Ålsrode - Maren
Jens Smeds søn Peder af Ålsrode - 16 år
Niels Jensen Villums og Anne Cathrine Jensdatters barn af Fuglsang - Christen
Peder Skrivers hustru af Ålsrode (introduceret)
fol 162b
Jacob Bruuses søn Anders af Ålsrode - 2 år
Jens Iversens søn Jens af Høbjerg - 2 år
gårdmand Michel Rasmussen Greves hjemmedøbte tvillinger af Ålsø - Ellen Marie og Bodil
gårdmand Christen Jensen Rossings barn af Glatved - Sidsel
Søren Jensen Bonde af Balle, hvis hustru sidder til huse i Glatved, en datter - Else Kirstine
fol 163a
Niels Villums hustru af Fuglsang (introduceret)
Michel Greves ene tvilling Bodil af Ålsø - 14 dage
Søren Bondes hustru af Glatved (introduceret)
Christen Skomagers hustru Maren Hansdatter af Ålsrode - 60+ år
enkemand Jacob Andersen Bruus og pige Birthe Olufsdatter af Ålsrode (copuleret)
Anders Bødkers datter Mette af Ålsø - 13 år
fol 163b
enkemand Christen Jensen og pige Margrethe Sørensdatter, Anders Bendts steddatter begge af Ålsrode (trolovet - kongebrev, beslægtede i 2. og 3. led)
Michel Greves hustru af Ålsø (introduceret)
Christen Rossings hustru af Glatved (introduceret)
Rasmus Møllers navnløse søn af Hoed (begravet)
Anders Kræmmers søn Søren af Glatved - 16 uger
gårdmand Peder Rasmussen Møllers barn af Høbjerg - Rasmus
fol 164a
indsidder Niels Jensen Bendts barn af Ålsrode - Jens
Rasmus Basballes barn af Hessel Strandhus - Mette Marie
fol 164b
gårdmand Christen Jensens /:Hemmesen:/ barn af Glatved - Michel
skomager Rasmus Møllers hustru af Hoed (introduceret)


På andre sider:
1708-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-58

1763-85

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-9-20
c