s
Stikord til Ålsø-Hoed sognes kirkebog, Djurs Sdr. herred, 1708-1758 + 1763-85

1708-19


På andre sider:
1708-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-58

1763-85

På denne side:
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719


1708

fol 1b
Christen Smeds barn af Glatved - Thomas
Dorthe Jørgensdatters uægte barn - Karen
Søren Andersens barn af Hoed - Inger
Anders Ingvorsens kone Karen Jensdatter af Ålsø - 50 år
Rasmus Andersen og Maren Andersdatter af Ålsø (copuleret)
en fattig kone, angiveligt Maren Bøjsen (begravet)
Niels Murmesters kone af Ålsrode (introduceret)
Peder (mangler)s barn af (mangler) (begravet)
And(mangler) og (mangler) Jensdatter (trolovet)
fol 2a
Peder Degns kone (introduceret)
Søren Skrædders søsters slegfredbarn af Glatved (begravet)
Jens Slots barn af Ålsrode - Søren
Rasmus Hjorts barn af Glatved - Peder
Christen Smeds hustru af Glatved (introduceret)
gl Søren Rasmussen Hyrde - 70 år
Rasmus Joensens hustru af Ålsrode (introduceret)
præstekonen (introduceret)
Søren Andersens hustru af Hoed (introduceret)
Kirsten Sørensdatter af Ålsrode, besovet af gift bagersvend i København (public absolveret)
Niels Konges (Hyrdes) barn - Maren
fol 2b
Dorthe Jørgensdatters uægte barn Karen - 7 uger
Jørgen Pedersens barn af Hoed - Christen
præstens barn Elisabeth Christiane - 11 uger
Rasmus Hjulmands barn af Hoed (begravet)
Anne Rasmusdatter som udlagde Rasmus Christensen i ?gård i Rosmus sogn (public absolveret)
Søren Iversens barn af Ålsrode - Maren
Poul Ibsens barn af Ålsrode - Jacob
Hans Molbos datter af Ålsø - Bodil
fol 3a
Oluf Møller (begravet)
Niels Knudsens kone af Høbjerg - 75 år
Anders Pedersen Bach og Mette Jensdatter af Østerballe (copuleret)
Rasmus Hjorts hustru af Glatved (introduceret)
Søren Bachs barn af Østerballe - Karen
Niels Rasmussens barn af Høbjerg - Maren
Jens Slots kone af Ålsrode (introduceret)
Jens Giødesen af Ålsrode - 58 år
Søren Christensens barn af Glatved - Karen
Jørgen Pedersens hustru (introduceret)
liden Niels Konges hustru af Glatved (introduceret)
Niels Rasmussens barn af Høbjerg - 14 dage
fol 3b
Peder Væver?s søn af Ålsrode - Hans
Jacob Træskomand af Ålsrode - 68 år
Jørgens kone Maren Sørensdatter af Ålsrode - 74 år
Poul Hillebrants barn af Skovhuset - Anne Marie
gl Terkild Rasmussen af Ålsrode - 70 år
Jens Ingvorsen af Ålsrode - 37 år
Niels Rasmussens hustru af Høbjerg (introduceret)
Rasmus Pedersen og Kirsten Christensdatter af Hoed (public absolveret)
Søren Bachs hustru af Østerballe (introduceret)
Peder Nielsen og Anne Christensdatter af Høbjerg (trolovet)
Hans Molbos hustru af Ålsø (introduceret)
gl Rasmus Pedersen (begravet)
Anders Bødkers kone Karen (mangler) (begravet)
fol 4a
Peder Rasmussens hustru af Hoed - 70 år
Søren Christensens hustru af Glatved (introduceret)
Peder Rasmussen af Høbjerg - 96 år
Christen Jensens barn Maren af Høbjerg - 20 uger
Poul Ibsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Vævers hustru af Ålsrode (introduceret)
Rasmus Skomagers barn af Hoed - Peder
Anders Nymands kone af Ålsø - 57 år
Jens Basts barn Laurs af Ålsrode - 2 år
Jens Hogensen en skomager af Grenå, som døde i Ålsrode - 54 år
Poul Jacobsens barn af Skovhuset - 10 uger
Rasmus Christensens hustru af Hoed (introduceret)
sl Karen Rossings af Østerballe - 71 år
hyrdens kone Dorthe Sørensdatter af Østerballe - 80 år
gl Søren Skriver af Ålsrode - 79 år
fol 4b
Niels Joensens barn af Høbjerg - Niels
gl Jens Sørensen af Ålsrode - 60+ år
Anne Rasmusdatter sl Søren Skrivers hustru af Ålsrode - 66 år
Peder Nielsen og Anne Christensdatter (copuleret)
Søren Andersens barn af Glatved - Anders
Niels Skrædders barn af Ålsrode - Hans
Niels Laursen og Bodil Jensdatter kokkepige af Katholm (trolovet)
Rasmus Molbos barn af Ålsrode - Christen
Rasmus Oldermand (begravet?)
fol 5a
Niels Joensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Christen Sørensen og Sophie Pedersdatter begge af Ålsrode (trolovet)
Søren Andersens hustru af Glatved (introduceret)
Niels Jensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Rasmus Molbos hustru af Ålsrode (introduceret)
Iver Christensen af Høbjerg - 63 år
Jørgen Jacobsen og Anne Rasmusdatter af Ålsrode (copuleret)
Niels Hansens barn af Ålsrode - Jacob
Søren Laursen og Maren Knudsdatter af Ålsø (trolovet)
Anders Christensens barn af Glatved - Mette
fol 5b
Rasmus Lunds barn af Ålsrode - Niels
Peder Tygesen og Maren Laurses af Høbjerg (trolovet)
Peder Skolemesters barn af Høbjerg - Inger
Anders Christensens hustru af Glatved (introduceret)
Rasmus Lunds hustru af Ålsrode (introduceret)
gl Maren Rasmusdatter af Ålsrode - 70 år
Peder Skolemesters barn Inger af Høbjerg (begravet)
Peder Pallesens barn af Glatved - Inger
Karen Rasmusdatters uægte barn af Hoed - (navn mangler)
fol 6a
Peder Jensens Degns barn af Østerballe - Maren
Peder Jensen og Else Christensdatter af Ålsrode (public absolveret)
Peder Skolemesters hustru af Høbjerg (public absolveret)
Anders? Brun?s barn af Glatved - Karen
Niels Laursen Kruse af Obdrup og Bodil Jensdatter af Katholm (copuleret)
Karen Rasmusdatters uægte barn af Hoed - 1 mdr
Peder Tygesen og Maren Rasmusdatter af Høbjerg (copuleret)
gl pige Kirsten Andersdatter af Ålsrode - 52 år
Anders Michelsens hjemmedøbte barn Hans - 12 dage

1709

Top


fol 6b
Peder Pallesens hustru i Glatved (introduceret)
Anders Michelsens hustru i Høbjerg (introduceret)
Else Christensdatters uægte barn af Ålsrode - Anne
Peder Degns hustru af Østerballe (introduceret)
Anders Brun?s hustru af Glatved (introduceret)
hr Laurs? Erichsen Colding sognepræst i Vejlby og Homå og Kirsten Ha?nsdatter af Katholm (trolovet)
Anders Nymand og Kirsten Pedersdatter [Majkrog, fra Feldballe sogn] af Ålsrode (copuleret)
Søren Hjulmands barn af Høbjerg - Christen
Rasmus Snedkers barn Kirsten af Hoed - 17 år
Rasmus Laur?sen af Hallendrup og Anne Hansdatter sl Jens Giødesens hustru af Høbjerg (trolovet)
Peder Graabechs hustru Maren Rasmusdatter af Høbjerg (begravet)
Søren Blochs hjemmedøbte barn Bodil (begravet)
Mar? ? af Ålsø (begravet)
fol 7a
Rasmus Madsens barn af Hoed - Mads
Søren Hjulmands hustru af Høbjerg (introduceret)
Jens Katholms barn af Ålsrode - Peder
Jørgen Jacobsens barn af Ålsrode - Dorthe
Niels Ibsen og Maren Andersdatter af Høbjerg (trolovet)
Peder Lunds barn af Ålsrode - Anne
Peder Jensen Skonning - 60+ år
Niels Joensens barn af Høbjerg (begravet)
en fattig dreng som døde på gaden, menes at være fra Grenå (begravet)
den frues? udøbte barn af Ålsrode (begravet)
Christen Sørensen og Sophie Pedersdatter af Ålsrode (copuleret)
fol 7b
sl Niels Joensen af Høbjerg - 60 år
Jens Slots barn af Ålsrode - Maren
Anders Mogensens barn af Ålsø - Bodil
Jens Slots barn Maren af Ålsrode (begravet)
Karen Thors uægte barn - Peder
sl Maren Knudsdatter Søren Blochs fæstemø af Ålsø - 30 år
Karen Thors uægte barn - 8 dage
Søren Jespersens sl kone Else Rasmusdatter af Ålsrode - 80 år
Strand Anne af Hoed (begravet)
Rasmus Terkildsens barn af Ålsrode (begravet)
Jens Katholms hustru af Ålsrode (introduceret)
Jens Slots hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Lunds hustru af Ålsrode (introduceret)
Jørgen Jacobsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Rasmus Madsens hustru af Glatved (introduceret)
Rasmus (mangler) og Karen Rasmusdatter af Høbjerg (public absolveret)
fol 8a
Niels Sørensen og Kirsten Pedersdatter af Glatved (trolovet)
Jacob Tygesen og Maren Christensdatter af Hoed (trolovet)
Niels Rasmussens barn af Høbjerg - Anne
Anders Nymands barn af Ålsø - Peder
Rasmus Basts barn af Ålsrode - Kirsten
Anders Mogensens hustru af Ålsø (introduceret)
Rasmus Laursen af Hallendrup og Anne Hansdatter af Ålsrode (copuleret)
Anders Nymands barn Peder af Ålsrode - 14 dage
Christen Iver?sens barn af Høbjerg - 2 dage
Rasmus Hjorts barn af Glatved - Niels
fol 8b
Rasmus Pedersen og Lisbeth Jensdatter af Hoed (copuleret)
Christen Hjulmands barn af Ålsrode - Maren
Rasmus Rasmussen af Ålsrode - 81 år
Niels Rasmussens hustru af Høbjerg (introduceret)
Poul Jacobsens barn af Skovhuset - Jacob
Rasmus Basts hustru af Ålsrode (introduceret)
Poul Ibsen?s barn Maren af Ålsrode - 2 år
Niels Møllers hustru af Østerballe - 85 år
Christen Joensens barn af Ålsø - Kirsten
gl Maren Nielsdatter Kop? fra Skovhuset - 75 år
fol 9a
sl Kirsten Michelsdatter af Ålsø - 75 år
Søren Iversens barn af Ålsrode - Peder
Else Bødkers uægte barn af Ålsrode - Niels
Christen Iversens hustru af Høbjerg (introduceret)
Rasmus Hjorts hustru af Glatved (introduceret)
Christen Hjulmands hustru af Ålsrode (introduceret)
Anders Ingvorsens barn af Ålsø - Karen
Pouls kone af Skovhuset (introduceret)
Niels Sørensen og Kirsten Pedersdatter fra Attrup (copuleret)
Søren Pedersen og Karen Jensdatter til præstens (trolovet)
Anders Ingvorsens hustru af Ålsø (introduceret)
fol 9b
Rasmus Rossings barn af Østerballe - Rasmus
Peder Nielsens barn af Høbjerg - Lisbeth
Christen Sørensens barn af Ålsrode - Peder
Rasmus Rossings hustru af Østerballe (introduceret)
Else Andersdatter som udlagde Peder Jensen i Fuglsang (public absolveret)
Karen Pedersdatter som udlagde Jens Sørensen tjenende i Høbjerg (public absolveret)
Anne Nielsdatter (public absolveret)
hr Iver Erichsen Colding præst i Vejlby og Homå og Kirsten Hansdatter Bøtzou? på Katholm (copuleret)
Rasmus Laursens barn - Maren
fol 10a
Rasmus Bloches barn - Mette
Peder Nielsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Christens hustru af Ålsrode (introduceret)
Jacob Tygesen og Maren Christensdatter af Glatved (copuleret)
Rasmus Pedersens barn af Hoed - Jens
Birgitte Brogens uægte barn af Høbjerg - Niels
Jacob Nielsen og Maren Andersdatter af Høbjerg (copuleret)
Rasmus Christensen af Hessel - 22 år
Rasmus Blochs hustru af Ålsrode (introduceret)
Rasmus Laursens hustru af Ålsø (introduceret)
Niels Ibsen og Maren Andersdatter af Høbjerg (copuleret)
gl Niels Krarup - 80 år
Christen Jensen af Ålsø - 34 år
Rasmus Pedersens hustru af Hoed (introduceret)
(mangler) af Ålsø - 50 år
fol 10b
Søren Pedersen og Karen Jensdatter af Ålsrode (copuleret)
Rasmus Wads barn af Hoed - Hans
Christen Brus af Katholm og Anne Christensdatter af Ålsrode (trolovet)
Rasmus Erichsen og Kirsten Pedersdatter af Ålsrode (copuleret)
Jens Tygesens barn af Høbjerg - Jens
Rasmus Molbos barn af Ålsrode - Anne Sophie
Søren Andersens barn af Hoed - Dorthe
en driver? fra Katholm som var født i Oldenborg, Harbert Willumsen - 26 år

1710

Top


fol 11a
Rasmus Nielsen af Homaå og Bodil Jensdatter af Ålsrode (copuleret)
den liden sl Jens Pedersen af Hessel - 32 år
Søren Andersens hustru af Hoed (introduceret)
Jens Tygesens hustru af Høbjerg (introduceret)
Rasmus Blochs hustru i Ålsrode (introduceret)
sl Peder Hjulmand af Hoed - 86 år
Rasmus Terkildsens barn af Ålsrode - Søren
Else Christensdatters uægte barn af Ålsrode - 1½ år
Anders Skaarup af Høbjerg - 50 år
Anders Ingvorsens hustru af Ålsø - 30 år
Christen Andersen Brus og Anne Christensdatter af Ålsrode (copuleret)
Peder Lunds barn af Ålsrode - 1 år
Rasmus Wads barn Hans af Hoed - 11 uger
fol 11b
Jørgen Pedersens barn af Hoed - Anne
Niels Murmesters barn - Karen
sl Niels Krarups hustru af Ålsrode - 75 år
Søren Iversens barn Christen af Ålsrode - 7 år
Christen Jensens barn af Høbjerg - Anne
Rasmus Terkildsens hustru af Ålsrode (introduceret)
gl Peder Rasmussen af Hoed - 80 år
Søren Skomager - 80 år
Jacob Tygesens barn af Glatved - Maren
fol 12a
Christen Bruses barn af Ålsrode - Kirsten
sl Rasmus Pedersen af Hoed - 26 år
Jens Mogensen Røgter og Dorthe Jensdatter Bryggerpige på Hessel (trolovet)
Christen Sørensens barn Peder af Hoed - 7 mdr
Jørgen Pedersens hustru af Hoed (introduceret)
Niels Murmesters hustru af Ålsrode (introduceret)
Christen Smeds barn af Hoed - Bodil
Rasmus Laursens barn Maren af Ålsø - 8 mdr
Anders Nymands barn af Ålsø - Rasmus
Jørgen Pedersens barn Christen af Hoed - 2 år
fol 12b
Niels Jensens hustru Dorthe Rasmusdatter af Hoed - 50 år
Christen Iversens hustru af Høbjerg (introduceret)
Christen Bruses hustru af Ålsrode (introduceret)
Niels Hjulmands datter Bodil af Hoed - 4 år
Kirsten Christensdatters barn Anne af Hoed - 4½ år
Rasmus Skomagers barn af Glatved - 4 år
Corfitz Ottesen Kierulf, søskendebarn til Else Jensdatter af Høbjerg - 44 år
Jens Mogensen og Dorthe Jensdatter (copuleret)
Anders Michelsens barn af Høbjerg - Mette
Christen Smeds hustru af Høbjerg (introduceret)
Anders Nymans hustru af Ålsø (introduceret)
Søren Christiansen Skytte på Katholm (vådeskudsulykke) - 28 år
Jacob Nielsens barn af Ålsrode - Niels
Søren Pedersens barn af Ålsrode - Mette
fol 13a
Poul Ibsens hustru Birgitte Terkildsdatter af Ålsrode - 36 år
Søren Pedersens hustru Karen Jensdatter af Ålsrode - 26 år
Peder Skolemesters barn af Høbjerg - Christense
Rasmus Christensens hustru Maren Pedersdatter af Glatved - 40 år
Anders Michelsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Poul Ibsens tvillinger - Jacob og Birgitte
Rasmus Christensen af Glatved og Anne Rasmusdatter af Ålsrode (trolovet)
Anders Christensens datter Mette af Glatved - 2 år
Poul Ibsens barn Birgitte af Ålsrode - 3 uger
Niels Jensen og Anne Jensdatter af Hoed (trolovet)
fol 13b
Peder Skolemesters hustru af Ålsrode (introduceret)
Jacob Nielsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Anders Nymands barn Rasmus af Ålsø - 12 uger
Søren Pedersen og Anne Sørensdatter af Ålsrode (trolovet)
Rasmus Obsens barn af Glatved - Mette
Hans Erichsens barn af Fuglsang - Niels
Hans Erichsens hustru af Fuglsang (introduceret)
Rasmus Obsens hustru af Glatved (introduceret)
Anders Bachs barn af Østerballe - Elle
Mette Træskomands som udlagde soldat Jørgen Pedersen af Ålsrode (public absolveret)
fol 14a
Peder Bachs hustru af Østerballe (introduceret)
Rasmus Erichsens barn af Høbjerg - Erich
Peder Vævers barn af Ålsrode - Ingeborg Marie

1711

Top


fol 14a
Poul Ibsen og Karen Rasmusdatter af Ålsrode (copuleret)
Rasmus Christensen og Anne Rasmusdatter af Glatved (copuleret)
tigger Claus Hogensens barn - Jens
fol 14b
Niels Jensen og Anne Jensdatter (copuleret)
Rasmus Erichsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Peder Lunds barn af Ålsrode - Karen
Oluf Skovmand af Ålsrode - 68 år
gl Maren Rasmusdatter af Ålsrode - 88 år
Peder Lunds barn Karen - 3 uger
Maren Christensdatters uægte barn født i Hoed - Maren
Mette Træskomands uægte dødfødte barn (begravet)
Claus Hogensens hustru (introduceret)
fol 15a
Peder Lunds hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Vævers hustru af Ålsrode (introduceret)
Niels Murmesters datter Karen af Ålsrode - 1 år
Jens Skomagers hustru Karen Sørensdatter af Glatved - 68 år
Karen Jensdatter sl Peder Hjorts enke - 58 år
Søren Nielsen i Fuglsang - 36 år
gl Dorthe Joes - 70 år
Peder Nielsens barn af Høbjerg - Niels
Christen Iversens barn Anne - 1 år
Rasmus Hjorts barn af Glatved - Thomas
Knud Bachs enke Mette af Østerballe - 60 år
fol 15b
Niels Hansens barn af Fuglsang - Mads
Peder Pedersen Hjort og Karen Christensdatter af Glatved (trolovet)
Søren Pedersen og Anne Sørensdatter af Ålsrode (copuleret)
Hans Molbo af Ålsø - 65 år
Christen Sørensens barn af Hoed - Peder
Jens Pallesens barn af Hoed - Karen
Søren Andersens barn af Glatved - Anne
Rasmus Hjorts hustru af Glatved (introduceret)
Anders Mogensens barn af Ålsø - Karen
fol 16a
Oluf Jensen Smed af Glatved og Peder Kjeldsens datter Anne Marie Pedersdatter af Østerballe (trolovet)
Anders Jensen af Hoed - 80 år
Jens Slots hustru af Ålsrode (introduceret)
Erich Jensen og Dorthe Andersdatter af Ålsø (trolovet)
Christen Sørensens hustru af Hoed (introduceret)
Søren Michelsens barn af Høbjerg - Søren
Rasmus Erichsens barn af Hoed - Maren
Niels Jensens barn af Ålsrode - Elle
Søren Christensens barn af Glatved (begravet)
Joen Pedersen Fisker og Karen Jacobsdatter af Hoed (trolovet)
? Palle?sens hustru af Hoed (introduceret)
Søren Andersens hustru i Glatved (introduceret)
fol 16b
Jens Pallesens datter Karen - 7 uger
Anders Mogensens hustru af Ålsø (introduceret)
Peder Jørgensen af Høbjerg og Maren Rasmusdatter af Ålsø (trolovet)
Erich Jensen og Dorthe Andersdatter af Ålsø (copuleret)
soldat Jørgen Pedersen af Katholm (public absolveret)
Rasmus Obsens søn Søren Rasmussen - 10 år
Jens Skomager og Bodil Sørensdatter i Hoed (trolovet)
Søren Michelsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Rasmus Erichsens hustru af Hoed (introduceret)
Peder Pedersen Hjort og Karen Christensdatter af Glatved (copuleret)
Peder Degns barn af Glatved - Christen
Niels Skrædders hustru af Ålsrode (introduceret)
fol 17a
Jens Nielsen Loumand og Anne Sørensdatter af Ålsø (trolovet)
Joen Pedersen Fisker fra Rugård og Karen Jacobsdatter af Hoed (copuleret)
Peder Degns søn Christen - 3 uger
Anders Christensens barn - Mette
Peder Degns hustru af Glatved (introduceret)
Christen Smeds barn Bodil af Høbjerg - 1 år
Poul Hillebrands barn af Skovhuset - Peder
Peder Bonde?s søn Jens Pedersen af Ålsrode - 20 år
Anders Christensens hustru af Glatved (introduceret)
Peder Juels barn af Ålsø - Jens
Poul Hillebrands hustru af Skovhuset (introduceret)
fol 17b
sl Hans Molbos enkes barn - Hans
Erich Nymands barn af Ålsø - Maren
sl Rasmus Michelsen Bødker af Hoed - 70 år
Søren Kochs barn af Hoed - Søren
Oluf Jensen Smed og Anne Marie Pedersdatter af Glatved (copuleret)
sl Hans Molbos enke nu bosiddende i Østerballe (introduceret)
fattige Jens Madsen i Hoed hyrdehus - 26 år
Rasmus Madsen Lunds datter af Ålsø - Mette
Jørgen Pedersens hustru Anne Christensdatter af Hoed - 34 år
Jens Skomager og Bodil Sørensdatter (copuleret)
Rasmus Knudsens hustru (introduceret)
Peder Juels hustru (introduceret)

1712

Top


fol 18a
Jørgen Pedersen og Anne Rasmusdatter af Glatved (trolovet)
Jørgen Træskomands søn af Ålsrode - Jacob
Rasmus Lunds hustru af Ålsrode (introduceret)
Jørgen Laursen og Sidsel Rasmusdatter af Fuglsang (trolovet)
Jens Loumand og Anne Sørensdatter af Ålsø (copuleret)
Jacob Nielsens datter af Ålsrode - Lisbeth
Svend Knudsens datter af Ålsø - Maren
Peder Jørgensen og Maren Rasmusdatter af Høbjerg (copuleret)
Peder Hjorts barn - Christen
fol 18b
Anders Nymands barn af Ålsø - Niels
Søren Ingvorsens barn af Ålsrode - Peder
Christen Iversens datter af Høbjerg - Anne
Maren Pedersdatter af Østerballe - 28 år
Niels Blochs søn af Høbjerg - Jacob
Rasmus Blochs datter af Ålsrode - Anne
Jacob Nielsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Ingvorsens barn Peder af Ålsrode (begravet)
Søren Degn og Kirsten Jensdatter af Glatved (copuleret)
Søren Sørensen og (mangler) Jensdatter (trolovet)
fol 19a
Karen Mathiasdatters uægte barn af Fuglsang - Mathias (Peder Kjeldsen Soldat)
Niels Rasmussens søn af Høbjerg - Jens
Svend Knudsens hustru af Ålsø (introduceret)
Rasmus Molbos barn af Ålsrode - Maren
Anders Nymands hustru af Ålsø (introduceret)
den gl rytterkone i Østerballe - 71 år
Rasmus Rossings hjemmedøbte barn Karen - 8 dage
Niels Møller og Karen Rasmusdatter af Hoed (trolovet)
Niels Blochs hustru af Høbjerg (introduceret)
sr Søren Jørgensen og Kirsten Nielsdatter på Katholm (trolovet)
fol 19b
Jacob Tygesens søn af Glatved - Tyge
Peder Hjorts hustru af Glatved (introduceret)
Peder Kjeldsens datter Gertrud af Østerballe - 9 år
Jacob Tygesens søn Tyge - 14 dage
Rasmus Blochs hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Ingvorsens hustru af Ålsrode (introduceret)
gl Mette Peders af Ålsø - 76 år
Niels Murmesters søn af Ålsrode - Claus
Oluf Jensen Skoleholder - 36 år
blind Karen af Ålsrode - 84 år
Rasmus Rossings hustru af Østerballe (introduceret)
Jacob Tygesens hustru af Glatved (introduceret)
Rasmus Blochs hustru af Ålsrode (introduceret)
Niels Rasmussens hustru af Høbjerg (introduceret)
Christen Iversens hustru af Høbjerg (introduceret)
fol 20a
Niels Ebeltofts barn af Ålsø - Anne
Christen Hjulmands barn af Ålsrode - Kirsten
sl Maren Rasmusdatter af Høbjerg - 76 år
Jens Slots barn af Ålsrode - Søren
Jørgen Pedersen af Hoed og Anne Rasmusdatter af Glatved (copuleret)
Peder Madsen og Anne Rasmusdatter af Hoed (trolovet)
Hans Oldermand af Høbjerg - 60 år
sl Niels Rasmussen Rossing - 68 år
sr Søren Jørgensen og demoiselle Kirsten Nielsdatter Trane på Katholm (copuleret)
Niels Hjulmands hustru af Hoed (introduceret)
Niels Murmesters hustru af Ålsrode (introduceret)
fol 20b
Peder Madsen og Anne Rasmusdatter af Hoed (copuleret)
sl Malthe Sehested til Hessel - 30 år
Søren Sørensen og Lisbeth Jensdatter af Hoed (copuleret)
Jens Loumands barn af Ålsø - Maren
Jens Slots hustru af Ålsrode (introduceret)
Christen Hjulmands hustru af Ålsrode (introduceret)
Niels Ebeltofts hustru af Ålsø (introduceret)
Anders Michelsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Peder Vævers datter Ingeborg Marie af Ålsrode - 9 år
Jens Loumands hustru af Ålsø (introduceret)
Søren Andersens søn - Niels
Christen Smeds barn af Høbjerg - Niels
Jørgen Andersen og Sidsel Rasmusdatter (copuleret)
fol 21a
Rasmus Wads barn af Hoed - Hans
Anders Bachs barn af Østerballe - Jens
Peder Lunds barn af Ålsrode - Niels
Niels Rasmussens barn af Høbjerg som døde i sengen hos forældrene (begravet)
Niels Møller og Karen Rasmusdatter af Hoed (copuleret)
Søren Andersens hustru af Hoed (introduceret)
Rasmus Basts datter af Ålsrode - Bodil
Niels Rasmussen og hustru af Høbjerg (public absolveret)
fol 21b
Rasmus Wads hustru af Hoed (introduceret)
Anders Bachs hustru af Østerballe (introduceret)
Christen Smeds hustru af Høbjerg (introduceret)
Peder Joensen af Fuglsang udlagt af Else Bødkers (public absolveret)
Oluf Smeds søn af Glatved - Jens
Peder Pedersens barn Sidsel af Høbjerg - 16 år
Rasmus Basts hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Lunds hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Jørgensens datter af Høbjerg - Anne
Jens Jørgensens barn af Østerballe - Peder
Peder Madsens barn af Hoed - Rasmus
fol 22a
Jens Christensens barn af Ålsrode - Christen
Oluf Smeds hustru af Glatved (introduceret)
Søren Sørensens barn af Hoed - Bodil
Anders Ingvorsens datter - Kirsten
Jens Jørgensens barn Peder af Østerballe - 3 uger
Rasmus Lunds barn af Ålsrode - Søren
Rasmus Madsens barn af Østerballe - Else
Jens Christensen hustru Else Rasmusdatter af Ålsrode - 28 år
sl Poul Ibsen af Ålsrode - 53 år
Rasmus Hjulmands barn af Hoed - Anne
fol 22b
Jens Jørgensens hustru af Østerballe (introduceret)
Peder Madsens hustru af Hoed (introduceret)
Peder Madsens søn Rasmus af Hoed - 7 uger
sl Peder Kjeldsen af Glatved - 61 år

1713

Top


fol 22b
Rasmus Lunds hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Sørensens hustru af Hoed (introduceret)
Rasmus Erichsens søn af Høbjerg - Peder [fejl for Jens]
gl Maren Stoffers af Ålsrode (begravet)
Rasmus Hjulmands hustru af Hoed (introduceret)
Rasmus Hjulmands datter Anne - 6 uger
Peder Degns barn af Glatved - Niels
fol 23a
Rasmus Laursens søn af Ålsø - Hans
Rasmus Erichsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Hans Andersen og Karen Rasmusdatter af Ålsrode (trolovet)
Maren Rasmusdatter af Hoed - 60 år
Joen Fiskers barn af Glatved - Kirstine
Peder Degns hustru af Glatved (introduceret)
Rasmus Loumand og Anne Andersdatter begge af Ålsø (trolovet)
Jacob Tygesens barn af Hoed - Christen
Rasmus Snedkers datters uægte barn - Kirsten
fol 23b
Rasmus Terkildsens barn - Niels
Joen Fiskers hustru af Glatved (introduceret)
Hans Erichsens barn af Fuglsang - Maren
Rasmus Laursens hustru af Ålsø (introduceret)
Rasmus Hjorts søn - Jens
Jacob Tygesens hustru af Glatved (introduceret)
Kirsten Sørensdatter af Ålsø som udlagde Rasmus Kudsk på Hessel (public absolveret)
Hans Andersen og Karen Rasmusdatter af Ålsrode (copuleret)
Rasmus Hjorts barn af Hoed - Anne
Hans Erichsens hustru af Fuglsang (introduceret)
Rasmus Terkildsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Anne R(mangler) af Hoed som udlagde (mangler) (public absolveret)
fol 24a
Søren Degns datter af Glatved - Kirsten
Rasmus Hjorts hustru af Glatved (introduceret)
Niels Smeds hustru af Høbjerg (introduceret)
Jørgen Pedersens hustru af Hoed (introduceret)
Rasmus Hjorts hustru af Hoed (introduceret)
Søren Konge og Kirsten Nielsdatter af Glatved (trolovet)
den gl hyrdekone i Østerballe Bodil Andersdatter - 90 år
Jens Christensen og Kirsten Sørensdatter af Ålsrode (copuleret)
Anne Nielsdatter af Høbjerg som udlagde Clemen Skrædder som tjente på Katholm (public absolveret)
Søren Degns hustru af Glatved (introduceret)
Joen Sørensen (public absolveret)
Niels Hansens barn af Ålsrode - Rasmus
Anders Mogensens barn af Ålsø - Niels
fol 24b
Niels Hjulmands barn - Rasmus
Rasmus Nielsen og Anne Andersdatter af Ålsø (copuleret)
unge Rasmus Rossings barn af Østerballe - Karen
Søren Nielsen og Kirsten Nielsdatter af Glatved (copuleret)
Søren Iversens datter af Ålsrode - Mette
Niels Skrædders barn af Ålsrode - Bodil
Ejlert Nielsen fra Grenå og Kirsten Laursdatter af Fuglsang (trolovet)
Rasmus Hjorts søn Jens af Glatved - 5 mdr
Anders Mogensen?s hustru af Ålsø (introduceret)
fol 25a
Niels Hjulmands hustru af Hoed (introduceret)
liden Rasmus Rossings hustru af Østerballe (introduceret)
Anne Nielsdatters uægte barn af Høbjerg - Niels
Niels Hansens hustru af Ålsrode (introduceret)
Niels Skrædders hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Iversens hustru af Ålsrode (introduceret)
Rasmus Molbos barn af Ålsrode - Birgitte
Hans Degn i Homå og Johanne Marie Lindvig i Ålsø (trolovet)
Anders Christensens søn af Glatved - Anders
Erich Nymands barn - Anne
Peder Hjorts søn - Peder
fol 25b
Anders Christensens hustru af Glatved (introduceret)
Hans Slots datter af Ålsrode - Bodil
Anders Michelsens hustru (introduceret)
Poul Møllers hustru (introduceret)
Rasmus Molbos hustru af (introduceret)
Niels Rasmussens søn af Høbjerg - Peder
Peder Hjorts hustru af Glatved (introduceret)
Mette Hovmands - 80 år
Jacob Nielsens barn af Ålsrode (begravet)
Hans Ovesen Degn i Homå og Johanne Marie Andersdatter Lindvig i Ålsø (copuleret)
Dorthe Bachen?s uægte barn af Glatved - Knud
Ejlert Nielsen Knap af Grenå og Kirsten Laursdatter af Fuglsang (copuleret)
Niels Joensens datter af Høbjerg - Anne
fol 26a
Hans Slots hustru af Ålsrode (introduceret)
Niels Rasmussens hustru af Høbjerg (introduceret)
Erich Nymands hustru af Ålsø (introduceret)
Rasmus Lunds datter af Ålsø - Anne
Peder Madsens barn - Mads

1714

Top


fol 26a
Jacob Nielsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Rasmus Knudsens barn af Ålsø - Jens
Niels Joensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Peder Madsens hustru af Hoed (introduceret)
fol 26b
Rasmus Lunds hustru af Ålsø (introduceret)
gl Lisbeth Joensdatter, Hans Degns første kones moder af Homå - 86 år
Rasmus Joensens barn af Ålsrode - Karen
Peder Lunds barn af Ålsrode - Maren
Søren Christensen og Sophie Christensdatter af Ålsrode (trolovet)
Jacob Rasmussen af Ålsø - 16 år
Rasmus Knudsens hustru af Ålsø (introduceret)
Dorthe Knudsdatter af Østerballe som udlagde Christen Christensen af Østerballe (public absolveret)
Rasmus Hjulmands barn af Hoed - Anne
Rasmus Hjulmands barn Anne - 2 dage
Christen Christensen af Østerballe (public absolveret)
fol 27a
Rasmus Hjorts barn af Hoed - Ellen
Jens Molbos barn af Ålsø - Anne
Sidsel Jørgensdatter af Ålsrode - 30 år
Anders Bachs hustru af Østerballe (introduceret)
Gertrud Andersdatters uægte barn af Hoed - Oluf
Poul Poulsen og Maren Laursdatter af Glatved (trolovet)
Peder Lunds barn Maren af Ålsrode - 9 uger
Rasmus Hjulmands hustru af Hoed (introduceret)
Rasmus Joensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Lunds hustru af Ålsrode (introduceret)
Rasmus Jensen og Birgitte Rasmusdatter af Østerballe (public absolveret)
Rasmus Hjorts hustru af Hoed (introduceret)
Søren Ingvorsens søn af Ålsrode - Søren
Rasmus Træskomands hustru (introduceret)
(mangler) Molbos hustru af Ålsø (introduceret)
Jens Katholms søn Peder af Ålsrode - 5 år
fol 27b
hr major Henrich Hoff og Anne Kirstine Lange af Hessel (copuleret)
Søren Laursen af Revn og Maren Erichsdatter af Høbjerg (trolovet)
Jørgen Laugesens barn af Fuglsang - Søren
Rasmus Bisgaards barn af Østerballe - Søren
Rasmus Erichsens datter af Hoed - (navn mangler)
Søren Rasmussen og Bodil Jensdatter af Hoed (trolovet)
Søren Ingvorsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Rasmus Blochs søn af Ålsrode - Jens
Svens barn Maren af Ålsø - 2½ år
Rasmus Bisgaards hustru af Østerballe (introduceret)
Rasmus Erichsens hustru af Hoed (introduceret)
Jørgen Laursens hustru af Fuglsang (introduceret)
fol 28a
Claus Andersen og Gertrud Andersdatter af Hoed (public absolveret)
Søren Laursen af Revn og Maren Erichsdatter af Høbjerg (copuleret)
Rasmus Blochs hustru af Ålsrode (introduceret)
Niels Smeds datter Bodil - 15 år
Jens Michelsen af Tromborg og Maren Rasmusdatter af Ålsrode (trolovet)
Rasmus Jensen af Ålsø - 28 år
Jens Christensens barn Christen af Ålsrode - 2 år
sl Rasmus Knudsens søn Jens - 8 mdr
gl Lisbeth Ibsdatter af Ålsrode - 74 år
Jørgen Pedersens datter af Hoed - Maren
Jens Christensens barn af Ålsrode - Søren
Christen Sørensens søn Peder - 3½ år
smedens dødfødte barn af Høbjerg (begravet)
fol 28b
Svend Knudsens tvillinger af Ålsø - Christen og Maren
Søren Andersens søn af Glatved - Anders
Søren Rasmussen Snedker og Bodil Jensdatter begge af Hoed (copuleret)
Jens Michelsen i Tromborg og Maren Rasmusdatter af Ålsrode (copuleret)
Jørgen Wolfsens søn af Hoed - Johannes
Jørgen Pedersens hustru af Hoed (introduceret)
Jens Christensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Andersens hustru af Glatved (introduceret)
Søren Madsen og Maren Rasmusdatter af Glatved (trolovet)
Niels Smeds hustru af Høbjerg (introduceret)
Michel Jensen og (mangler) (trolovet)
fol 29a
gl Niels Rasmussen Loumand - 78 år
Søren Sørensens barn af Hoed - Maren
Anders Michelsens barn af Høbjerg - Anne
Jacob Michelsen af Ålsrode - 89 år
Svend Knudsens hustru af Ålsø (introduceret)
Jørgen Wolfsens hustru af Hoed (introduceret)
Poul Poulsen og Maren Laursdatter begge af Glatved (copuleret)
Anders Nielsen og Maren Andersdatter af Ålsrode (trolovet)
Niels Jørgensen og Maren Christensdatter af Ålsrode (trolovet)
Anders Michelsens hustru af Høbjerg (introduceret)

1715

Top


fol 29b
Søren Sørensens hustru af Hoed (introduceret)
Søren Christensens barn af Høbjerg - Anne
Rasmus Basts hustru af Ålsrode (introduceret)
Bodil Rasmusdatter af Østerballe - 74 år
Peder Degns barn af Glatved (begravet)
Anders Bachs datter af Østerballe - Bodil
Søren Madsen og Maren Rasmusdatter af Glatved (copuleret)
gl Christen Ibsen af Ålsø - 76 år
gl Maren Rasmusdatter af Høbjerg - 80 år
Peder Degns hustru af Glatved (introduceret)
Niels Jørgensen og (mangler) (copuleret)
fol 30a
Michel Jensen og Anne Jensdatter begge af Ålsø (copuleret)
Søren Christensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Anders Bachs hustru af Østerballe (introduceret)
Anders Nielsen og Maren Andersdatter af Ålsrode (copuleret)
Hans Tygesen og Inger Christensdatter af Glatved (trolovet)
Søren Degns datter af Glatved - Maren
Christen Smeds barn af Høbjerg - Bodil
Karen Michelsdatter af Høbjerg - 79 år
Poul Hillebrands søn af Skovhuset - Friderich
Anders Sørensen og Anne Rasmusdatter af Ålsrode (public absolveret)
Søren Degns hustru af Glatved (introduceret)
fol 30b
Jørgen Træskomands barn - Hans
Jacob Nielsens datter af Ålsrode - Anne
Niels Joensens dødfødte barn (begravet)
Mette Skaarups dødfødte barn (begravet)
Joen Sørensen og Bodil Pedersdatter af Østerballe (trolovet)
Rasmus Jensen og Anne Erichsdatter af Høbjerg (trolovet)
Jacob Tygesens barn af Glatved - Anne
Rasmus Hjulmands barn af Hoed - Maren
Birgitte Nielsdatter af Glatved - 74 år
Poul Hillebrands hustru (introduceret)
Christen Smeds hustru af Høbjerg (introduceret)
Anne Rasmusdatters uægte barn af Ålsrode - Peder
fol 31a
Mette Andersdatter Skaarup af Høbjerg som udlagde soldat Niels Jacobsen af Høbjerg (public absolveret)
Jacob Nielsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Jørgen Træskomands hustru af Ålsrode (introduceret)
Rasmus Nielsen og Anne Andersdatter af Høbjerg (trolovet)
Peder Jensen og Karen Joensdatter af Ålsø (trolovet)
Niels Joensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Hans Andersen og Bodil Nielsdatter af Høbjerg (trolovet)
Jens Nielsen og Maren Christensdatter på Hessel (trolovet)
Mads Pedersen og Ellen Nielsdatter af Glatved (trolovet)
Niels Jørgensens datter af Ålsrode - Anne
Søren Skomager - 40 år
Søren Andersens hustru af Hoed (introduceret)
Rasmus Hjulmands hustru af Hoed (introduceret)
Anders Nymands barn af Ålsø - Barbara
fol 31b
Anders Nymands barn Barbara - 14 dage
Rasmus Erichsens datter [af Høbjerg] - Anne
Niels Jørgensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Anders Nymands hustru af Ålsø (introduceret)
Poul Hillebrands barn Friderich - 14 uger
Hans Slots datter af Ålsrode - Maren
Joen Sørensen og Bodil Pedersdatter begge af Glatved (copuleret)
Rasmus Nielsen og Anne Andersdatter af Høbjerg (copuleret)
Jens Nielsen og Maren Christensdatter af Hessel (copuleret)
Peder Hjorts barn - Maren
Rasmus Hjorts barn af Hoed - Marie
fol 32a
Rasmus Joensen og Anne Erichsdatter af Høbjerg (copuleret)
Peder Lunds barn af Ålsrode - Karen
Joen Fiskers barn af Østerballe - Peder
Hille Christensdatter af Østerballe som udlagde skibskarl Søren Pedersen fra Glesborg sogn (public absolveret)
Rasmus Molbos barn af Ålsrode - Søren
Rasmus Erichsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Jens Christensen af Glatved og Maren Sørensdatter af Ålsø præstegård (trolovet)
Niels Skrædders hjemmedøbte barn af Ålsrode (begravet)
Hans Tygesen og Inger Christensdatter af Glatved (copuleret)
Rasmus Hjorts hustru af Hoed (introduceret)
Peder Hjorts hustru af Glatved (introduceret)
Hans Slots hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Lunds hustru af Ålsrode (introduceret)
fol 32b
Hans Christensen af Høbjerg og Karen Sørensdatter af Ålsrode (trolovet)
Joen Fiskers hustru af Østerballe (introduceret)
Rasmus Molbos hustru (introduceret)
Niels Skrædders hustru af Ålsrode (introduceret)
Jens Rebslaaer af Østerballe - 54 år
Anders Mogensens barn - Knud
Karen Laursdatter, den lille pige som druknede i graven på Katholm (begravet)
major Hoffs søn på Hessel - Malthe
Rasmus Hjorts barn af Glatved - Michel
Hans Andersen og Bodil Nielsdatter af Høbjerg (copuleret)
Anders Ingvorsens dødfødte barn af Ålsø? (begravet)
fol 33a
Hille Christensdatters uægte barn - Peder
Hille Christensdatters uægte barn (begravet)
Rasmus Pedersen og Dorthe Andersdatter af Østerballe (trolovet)
Peder Jørgensens barn af Høbjerg - Kirsten
Jens Christensens søn af Ålsrode - Christen
Mads Pedersen og Ellen Nielsdatter af Hoed (copuleret)
major Hoffs hustru på Hessel (introduceret)
Niels Hansens barn af Ålsrode - Mette Katrine
Rasmus Hemmetsens barn af Hoed - Jens
Hans Slots datter Maren af Ålsrode - 22 uger
fol 33b
Jens Molbos barn - Kirsten
Michel Bødkers barn - Anne
Anders Ingvorsens hustru (introduceret)

1716

Top


fol 33b
Jens Christensen og Maren Sørensdatter af Ålsrode og Glatved (copuleret)
Poul Bagges barn - Anne
Anders Nielsens barn af Ålsrode - Lisbeth
Niels Hansens hustru (introduceret)
Jens Christensens hustru (introduceret)
fol 34a
Laurits Hjort og Hille Christensdatter af Østerballe (trolovet)
Hans Christensen og Karen Sørensdatter af Høbjerg (copuleret)
Peder Jørgensens hustru af Høbjerg (introduceret)
gl Karen Skomagers af Glatved - 84 år
Søren Jespersen af Ålsrode - 76 år
Rasmus Hemmetsen og Dorthe Andersdatter (copuleret)
Peder Jensen og Karen Joensdatter af Ålsø (copuleret)
Christen Iversens barn af Høbjerg - Søren
Michel Bødkers hustru af Ålsø (introduceret)
Søren Snedkers barn - Kirsten
Rasmus Basts dødfødte datter af Glatved (begravet)
Poul Bagges hustru af Glatved (introduceret)
(mangler)s datter Maren af Glatved - 6 mdr
(mangler)s barn -14 dage
fol 34b
Jens Slots barn af Ålsrode - Anne
Anders Nielsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Jens Molbos hustru af Ålsø (introduceret)
Maren Skaarups af Høbjerg - 70 år
Søren Blochs barn af Ålsø - Laurs
Anders Nielsens barn Lisbeth - 9 uger
Peder Degns barn af Glatved - Kirsten
Rasmus Nielsens dødfødte barn af Høbjerg (begravet)
Hans Bødkers barn af Høbjerg - Christian
Hans Erichsens barn af Fuglsang - Hans
Søren Snedkers hustru (introduceret)
Rasmus Basts hustru (introduceret)
Jens Slots hustru (introduceret)
fol 35a
Søren Ibsen Bloch af Høbjerg og Kirsten Andersdatter (trolovet)
Oluf Smeds barn af Glatved - Cathrine
Peder Degns hustru af Glatved (introduceret)
Rasmus Jensen og Birgitte Rasmusdatter af Østerballe (trolovet)
Søren Blochs hustru af Ålsø (introduceret)
Christen Jensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Rasmus Rossings søn af Østerballe - Laurits
Hans Erichsens hustru af Fuglsang (introduceret)
Rasmus Nielsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Hans Bødkers hustru af Høbjerg (introduceret)
Oluf Smeds datter Katrine af Glatved - 4 uger
Rasmus Hjulmands datter Maren af Hoed - 1 år
Søren Iversens søn af Ålsrode - Christen
Joen Carlsens søn af Glatved - Søren
(mangler) Andersen?s dødfødte barn af Høbjerg (begravet)
fol 35b
Hans Tygesens barn af Glatved - Tyge
liden Rasmus Rossings hustru af Østerballe (introduceret)
Oluf Smeds hustru af Glatved (introduceret)
Claus Andersens barn af Hoed - Anders
Laurs Pedersen Hjort og Hille Christensdatter af Østerballe (copuleret)
Søren Christensen Skrædders barn Anne af Ålsrode - 1½ år
Jørgen Pedersens barn af Hoed - [Anne]
Joen Carlsens hustru af Glatved (introduceret)
Søren Iversens hustru af Ålsrode (introduceret)
Hans Andersens hustru af Høbjerg (introduceret)
Niels Jørgensens søn af Ålsrode - Jørgen
Rasmus Jensen og Birgitte Rasmusdatter af Østerballe (copuleret)
Jørgen Pedersens hustru af Hoed (introduceret)
Claus Andersens hustru af Hoed (introduceret)
Niels Joensens barn af Høbjerg - Maren
fol 36a
Bodil Bødkers uægte barn af Ålsrode - Karen
Christen Sørensens barn af Hoed - Kirsten
Søren Bloch og Kirsten Andersdatter af Høbjerg (copuleret)
Niels Joensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Niels Jørgensens hustru af Ålsrode (introduceret)
hr Oluf Erichsen Karleby og min datter Hille Pallene (trolovet)
Peder Nielsens barn af Høbjerg - Mette
Niels Willumsen og Mette Andersdatter (trolovet)
Søren Offersens barn af Skovhuset - Jens
fol 36b
Christen Pedersens hustru af Hoed (introduceret)
Rasmus Jensens barn af Østerballe - Kirsten
Rasmus Sørensen af Lyngby og Bodil Rasmusdatter af Glatved (trolovet)
Peder Nielsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Søren Offersens hustru af Skovhuset (introduceret)
Søren Madsens datter af Glatved - Maren
sl Maren Rasmusdatter af Glatved - 40 år
Niels Rasmussens datter af Høbjerg - Maren
fol 37a
Rasmus Jensens hustru af Østerballe (introduceret)
Niels Willumsen og Mette Andersdatter af Høbjerg (copuleret)
Hans Slots søn af Ålsrode - Anders
sl Karen Andersdatter af Hoed - 41 år
Niels Sørensens barn af Hoed - Michel
Anders Christensens barn af Glatved - Anne
Peder Olufsen og Kirsten Jacobsdatter af Ålsrode (trolovet)
Søren Madsen og Kirsten Sørensdatter af Hoed (trolovet)
Niels Rasmussens hustru af Høbjerg (introduceret)
major Hoffs datter af Hessel - Cathrine
Jens Ladefoged og Anne Andersdatter på Hessel (trolovet)
fol 37b
Anders Christensens hustru af Glatved (introduceret)
Anders Christensens barn Anne - 4 uger
Niels Sørensens hustru af Hoed (introduceret)
Hans Slots hustru af Ålsrode (introduceret)
Jens Sørensen Kudsk og Bodil Sørensdatter begge af Katholm (trolovet)
Søren Bachs hustru af Østerballe (introduceret)
Peder Olufsen og Kirsten Jacobsdatter af Ålsrode (copuleret)
Anne Sørensdatter af Ålsø som udlagde Søren Nielsen i Strandhuset (public absolveret)

1717

Top


fol 37b
Søren Madsen og Kirsten Sørensdatter begge af Hoed (copuleret)
Peder Hjorts datter - Maren
Hans Giødesens barn af Høbjerg - Christen
Jens Mogensens barn af Fuglsang - Jens
fol 38a
major Hoffs hustru (introduceret)
Rasmus Sørensen af Lyngby og Bodil Rasmusdatter af Glatved (copuleret)
Søren Hyrdes barn af Hoed - Jens
Jens Ladefoged og Anne Andersdatter fra Hessel (copuleret)
Niels Willumsens barn af Høbjerg - Maren
Niels Willumsens barn Maren (begravet)
Rasmus Pedersen Wad og Karen Knudsdatter af Hoed (trolovet)
Jens Mogensen Røgters hustru af Hessel (introduceret)
Søren Madsens barn Maren af Glatved - 5 mdr
Hans Giødesens hustru af Høbjerg (introduceret)
fol 38b
den gl fattige kvinde Gye? - 80 år
Peder Hjorts hustru af Glatved (introduceret)
Søren Hyrdes hustru af Hoed (introduceret)
Søren Christensen Skrædders barn af Ålsrode - Kirsten
Niels Clausens barn af Ålsrode - Jens
Mette Skaarups af Høbjerg (introduceret)
Søren Michelsen af Høbjerg og Else Christensdatter af Ålsrode (trolovet)
gl Christen Jacobsen af Glatved - 60 år
Peder Lunds barn af Ålsrode - Jens
Rasmus Basts dødfødte barn af Ålsrode (begravet)
Jens Christensens barn af Ålsrode - Hans
fol 39a
Rasmus Hjulmands barn af Hoed - Bodil
lam Poul Christensen - 60 år
Peder Olufsens barn af Ålsrode - Birgitte
Jens Kjeldsens hustru af Ålsrode - 51 år
Anders Christensens hustru af Glatved for barnets død (public absolveret)
Rasmus Pedersen Wad og Karen Knudsdatter af Hoed (copuleret)
Rasmus Hjulmands hustru af Hoed (introduceret)
Niels Murmesters hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Lunds hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Skrædders hustru af Ålsrode (introduceret)
Jørgen Skomagers barn af Ålsrode - Karen
Mads Sørensen af Vejlby og Anne Jensdatter til præstens (trolovet)
Rasmus Nielsen og Anne Sørensdatter (trolovet)
(mangler)s hustru af Ålsrode (introduceret)
Jens Christensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Olufsens hustru af Ålsrode (introduceret)
fol 39b
Jens Sørensen og Bodil Sørensdatter på Katholm (copuleret)
Peder Lunds barn Jens af Ålsrode - 8 uger
Jacob Tygesens barn af Glatved -Tyge
Rasmus Hjorts hustru Anne Nielsdatter af Glatved - 36 år
Laurs Hjorts datter af Østerballe - Maren
Søren Kochs uægte barn af Hoed (begravet)
Rasmus Madsens hustru Karen Rasmusdatter af Hoed - 40 år
Hans Andersens datter af Høbjerg - Anne
Else Bødkers uægte barn - Karen
Jacob Tygesens hustru af Glatved (introduceret)
Jørgen Skomagers hustru af Ålsrode (introduceret)
Laurs Hjorts hustru (introduceret)
fol 40a
Søren Michelsen og Else Christensdatter af Høbjerg (copuleret)
Hans Andersens hustru af Høbjerg (introduceret)
Peder Christensen og Anne Hillene på Katholm (trolovet)
Jens Rasmussen og Else Rasmusdatter af Ålsrode (trolovet)
Rasmus Hjort af Glatved og Anne Jacobsdatter af Ålsrode (trolovet)
Else Bødkers barn af Ålsø - 6 uger
Rasmus Blochs datter af Ålsrode - Bodil
Mads Sørensen og Anne Jensdatter af Vejlby (copuleret)
Poul Bagers barn af Glatved - Karen
Rasmus Blochs hustru af Ålsrode (introduceret)
Hans Tygesens barn af Glatved - Christen
Rasmus Pedersen Hjort og Anne Jacobsdatter begge af Glatved (copuleret)
Anders Lund af Ålsø - 68 år
fol 40b
Anders Ingvorsens barn - Ingvor
Poul Bagers hustru af Glatved (introduceret)
Søren Andersens barn af Glatved - Kirsten
Anders Michelsens barn af Høbjerg - Michel
Niels Blochs barn af Høbjerg - Anders
Maren Pedersdatters uægte barn af Fuglsang (begravet)
Rasmus Knudsens dødfødte barn (begravet)
hr Oluf Erichsen Karleby og min datter Hille Pallene Jacobsdatter Buch (copuleret)
Hans Tygesens hustru af Glatved (introduceret)
Søren Bachs hustru af Østerballe (introduceret)
Anders Ingvor?sens hustru (introduceret)
fol 41a
Niels Rasmussens datter Maren af Høbjerg - 1 år
Rasmus Madsens datter Else af Hoed - 5 år
Anders Michelsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Niels Blochs hustru af Høbjerg (introduceret)
Rasmus Knudsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Anders Nielsens barn af Ålsrode - Anders
Peder Jørgensens barn af Høbjerg - Peder
Søren Jensen Hyrdes barn af Glatved - Jens
Rasmus Erichsens barn af Høbjerg - Karen
Søren Andersens hustru af Glatved (introduceret)
hr major Hoffs barn af Hessel - (navn mangler)
fol 41b
Laurits Hjorts datter Maren af Østerballe - 6 mdr
Jens Rasmussen og Else Rasmusdatter begge af Ålsrode (copuleret)
Anders Nielsens søn Anders af Ålsrode - 4 uger
Rasmus Nielsen Skaarup og Anne Sørensdatter af Glatved (copuleret)
Søren Degns hustru af Glatved (introduceret)
Anders Nielsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Jørgensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Poul Knudsen og Maren Sørensdatter af Ålsrode (trolovet)
Rasmus Erichsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Michel Bødkers datter af Ålsø - Karen

1718

Top


fol 42a
Rasmus Lunds søn Niels af Ålsrode - 9 år
gl Niels Møller af Hoed - 70 år
Jens Nielsens barn - Anne
Anders Christensens barn af Glatved - Inger
Ellen Nielsdatter af Glatved - 44 år
Anders Clausens hustru (begravet)
Jørgen Pedersens barn Anne af Glatved - 2 år
Søren Offersens barn Jens af Østerballe - 1½ år
Michel Rasmussen Friis af Albøge og Inger Rasmusdatter af Glatved (trolovet)
Hans Bødkers søn - Anders
fol 42b
Michel Bødkers hustru af Ålsø (introduceret)
Jens Nielsens hustru af Glatved (introduceret)
Anders Christensens hustru af Glatved (introduceret)
Anders i Glatved og Maren Jørgensdatter (trolovet)
Gertrud Pedersdatter af Glatved - 14 år
Anders Ingvorsen af Ålsø - 60 år
Rasmus Molbos datter af Ålsrode - 4 år
Bodil Svarres uægte barn af Hoed - Rasmus (Hans Rasmussen Lund af Balle)
Mads Pedersen og Kirsten Andersdatter af Glatved (trolovet)
Rasmus Hemmetsens barn af Østerballe - Peder
Claus Andersens tvillinger af Hoed - Jens og Anders
Rasmus Molbos søn Søren af Ålsrode - 2 år
Claus Andersens barn ? i Hoed - 8 dage
fol 43a
Anders Rasmussen Greve af Hessel - 56 år
Hans Bødkers hustru af Høbjerg (introduceret)
Peder Lunds barn af Ålsrode - Jens
Niels Willumsens barn af Høbjerg - Willum
Peder Jørgensens barn Birgitte af Høbjerg - 2½ år
Niels Jørgensens datter af Ålsrode - Mette
Rasmus Hemmetsens hustru af Østerballe (introduceret)
fol 43b
Peder Jørgensen og Karen Jensdatter af Ålsø (trolovet)
Jacob Nielsens barn af Ålsrode - Anders
Claus Andersens hustru af Hoed (introduceret)
Peder Jensen Dråby og Anne Jacobsdatter af Fuglsang (trolovet)
Søren Ingvorsens barn - Peder
Rasmus Terkildsens barn - Jens
Rasmus Pedersen af Albøge og Karen Rasmusdatter af Høbjerg (trolovet)
Jens Sørensens barn af Skovhuset - Søren
Niels Willumsens hustru (introduceret)
fol 44a
Søren Andersens barn af Hoed - Anders
Søren Konges hustru Kirsten Nielsdatter af Glatved - 52 år
Bodil Pedersdatter Svarres som udlagde Hans Rasmussen Lund af Balle (public absolveret)
Jacob Nielsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Niels Jørgensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Hans Smeds barn af Ålsrode - Jens
Jørgen Træskomands barn af Ålsrode - Niels
fattig kone Cathrine Hansdatters barn født i Ålsrode - Abraham
Søren Ingvorsens hustru (introduceret)
Rasmus Terkildsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Jens Kudsk?s hustru i Skovhuset (introduceret)
sr Peder Christensen og Anne Hillene Johansdatter af Katholm (copuleret)
Jacob Grafs datter Mette - 16 år
Søren Andersens hustru af Hoed (introduceret)
(mangler)s hustru af Ålsø (introduceret)
fol 44b
sl Niels Rossings søn Laurs i Østerballe - 13 år
Rasmus Molbos barn af Ålsrode - Birgitte
Søren Kochs hustru Maren Sørensdatter (Michelsdatter) af Hoed - 53 år
Hans Smeds hustru af Ålsrode (introduceret)
Jørgen Træskomands hustru af Ålsrode (introduceret)
Michel Rasmussen Friis og Inger Rasmusdatter af Glatved (copuleret)
Anders Mogensens barn af Ålsø - Anne
Peder Rasmussen Møller af Hoed - 82 år
Rasmus Molbos hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Andersen Koch og Maren Hansdatter af Hoed (trolovet)
fol 45a
Maren Nielsdatter af Østerballe - 19 år
Anders Mogensens barn Anne af Ålsø - 14 dage
Jens Rasmussens hjemmedøbte barn Birgitte - 2 dage
Anders Mogensens hustru af Ålsø (introduceret)
Rasmus Albøge og Karen Rasmusdatter af Høbjerg (copuleret)
Joen Carlsens barn af Høbjerg - Anne
Jens Rasmussens hustru af Ålsrode (introduceret)
Hans Slots søn af Ålsrode - Poul
Joen Carlsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Niels Hansens søn af Ålsrode - Jens
Jens Skomager af Glatved - 76 år
fol 45b
sl Birgitte Pedersdatter af Ålsø - 34 år
Joen Fiskers barn af Fuglsang - Anders
Søren Madsens barn af Glatved - Mads
Rasmus Lunds barn af Ålsø - Anders
Niels Rasmussens barn af Høbjerg - Maren
Hans Slots hustru af Ålsrode (introduceret)
gl Karen Christensdatter S? fra Katholm - 86 år
liden Rasmus Rossings søn af Østerballe - Hans
liden Rasmus Rossings søn Hans af Østerballe - 3 uger
Poul Knudsen og Maren Sørensdatter af Ålsrode (copuleret)
fol 46a
Peder Jacobsen og Anne Pedersdatter af Hoed (trolovet)
Hans Erichsens barn af Fuglsang - Peder
Peder Olufsens barn af Høbjerg - Anne
Peder Jensen Dråby og Anne Jacobsdatter fra Lund (copuleret)
Mads Pedersen og Kirsten Andersdatter af Glatved (copuleret)
Peder Jørgensen og Karen Jensdatter af Ålsø (copuleret)
Søren Madsens hustru af Glatved (introduceret)

1719

Top


fol 46b
Anders Clausen og Maren Jørgensdatter af Hoed (copuleret)
Niels Rasmussens hustru af Høbjerg (introduceret)
Rasmus Lunds hustru af Ålsø (introduceret)
Joen Fiskers hustru af Fuglsang (introduceret)
Hans Christensens barn af Høbjerg - Søren
Hans Erichsens hustru af Fuglsang (introduceret)
Peder Jacobsen og Anne Pedersdatter af Hoed (copuleret)
Rasmus Hjorts søn af Glatved - Jacob
Søren Koch og Maren Hansdatter af Hoed (copuleret)
Søren Offersens barn af Glatved - Bodil
Rasmus Rossings hustru af Østerballe (introduceret)
Peder Olufsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Michel Friises søn af Glatved - Rasmus
fol 47a
Søren Offersens barn Bodil - 14 dage
Hans Christensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Rasmus Hjorts barn Jacob af Glatved - 3 uger
Rasmus Hjorts hustru af Glatved (introduceret)
Søren Offersens hustru af Glatved (introduceret)
Laurits Hjorts barn af Østerballe - Maren
Peder Hjorts barn af Glatved - Anne
Michel Friises hustru af Glatved (introduceret)
Rasmus Nielsens barn af Høbjerg - Bodil
sl Iver Christensen af Ålsø - 62 år
(mangler)s barn af Høbjerg - Jens
Anders Nielsens barn af Ålsrode - Niels
fol 47b
Jens Bruuns hustru Karen Andersdatter - 66 år
Mads Pedersen af Glatved - 62 år
Peder Lunds barn af Ålsrode - Jens
Rasmus Hovmand - 64 år
Hans Tygesens barn af Glatved - (navn mangler)
Laurs Hjorts hustru af Østerballe (introduceret)
Anders Jensen og Anne Christensdatter af Ålsrode (trolovet)
Peder Hjorts hustru af Glatved (introduceret)
Lydert Jensen af Katholm og Kirsten Andersdatter af Glatved (trolovet)
Peder Degns barn - Christen
Oluf Smeds barn - Kirsten
fol 48a
Hans Tygesens hustru af Glatved (introduceret)
Anders Nielsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Lunds hustru af Ålsrode (introduceret)
Rasmus Nielsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Niels Joensens hustru af Høbjerg (introduceret)
sl Niels Hansen af Ålsrode - 38 år
Jens Christensens barn af Ålsrode - Niels
Søren Blochs barn af Ålsø - Jens
sl Rasmus Snedker af Hoed - 78 år
Christen Hjulmands datter Bodil af Ålsrode - 16 år
Christen Hjulmands datter Maren af Ålsrode - 9 år
Rasmus Laursens datter Anne - 18 år
Rasmus Laursens datter Kirsten - 12 år
Jens Christensens datter af Glatved - Anne
Peder Degns hustru af Glatved (introduceret)
Oluf Smeds hustru af Glatved (introduceret)
Søren Snedkers hustru Bodil Jensdatter af Hoed - 29 år
Rasmus Skrædder af Ålsø - 60 år
Jens Christensens datter af Glatved - 8 dage
sl Niels Hansens barn af Ålsrode - 7 mdr
fol 48b
Rasmus Molbos datter Birgitte af Ålsrode - 1 år
Jens Nielsens datter Anne af Hoed - 1½ år
Jens Christensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Blochs hustru af Ålsø (introduceret)
Jens Christensens hustru af Glatved (introduceret)
Søren Konges datter af Glatved - Bodil
Søren Rasmussen og Anne Rasmusdatter af Ålsrode (trolovet)
Søren Rasmussen Snedker og Dorthe Rasmusdatter af Hoed (trolovet)
Jens Molbos datter af Ålsø - Birgitte
Søren Konges hustru af Glatved (introduceret)
Anne Rasmusdatter af Ålsrode - 21 år
Jens Molbos hustru af Ålsø (introduceret)
Jens Rasmussens barn af Ålsrode - Rasmus
fol 49a
Rasmus Hyrdes barn af Østerballe - Christen
Anders Jensen og Anne Christensdatter af Ålsrode (copuleret)
Anders Rasmussen af Sangstrup og Anne Rasmusdatter af Glatved (copuleret)
Søren Nielsen og Bodil Laursdatter af Ålsø (trolovet)
Søren Christensen Skrædders tvillinger af Ålsrode - Christen og Jens
Rasmus Hyrdes hustru af Østerballe (introduceret)
Rasmus Jespersens hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Rasmussen Snedker og Dorthe Rasmusdatter begge af Hoed (copuleret)
Søren Christensens datter Maren af Ålsrode - 13 år
unge Rasmus Rossings søn af Østerballe - Hans
Lydert Jensen og Kirsten Andersdatter af Glatved (copuleret)
Jens Mogensens barn af Fuglsang - Karen
fol 49b
Søren Skrædders hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Blochs barn af Ålsrode - 8 mdr


På andre sider:
1708-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-58

1763-85

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-9-20
c