s
Stikord til Ålsø-Hoed sognes kirkebog, Djurs Sdr. herred, 1708-1758 + 1763-85

1730-39


På andre sider:
1708-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-58

1763-85

På denne side:
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739


1730

fol 87a
Jørgen Smeds barn af Hoed - Mette
fol 87b
Peder Munch og Maren Jensdatter af Høbjerg (copuleret)
Hans Christensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Peder Jensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Søren Blochs barn af Ålsø - Rasmus
Laurs Jensens barn af Ålsø - Anne
Thomas Jensens hustru af Østerballe (introduceret)
Jens Andersen Nymand og Maren Nielsdatter af Ålsø (copuleret)
Søren Jensen Hyrde og Maren Rasmusdatter af Glatved (copuleret)
Rasmus Hjorts barn af Glatved - Anne Marie
Søren Rasmussens hustru af Ålsrode (introduceret)
Niels Hjulmands hustru af Ålsrode (introduceret)
Rasmus Winthers hustru af Ålsø (introduceret)
Søren Blochs hustru af Ålsø (introduceret)
Laurits Jensens hustru af Ålsø (introduceret)
fol 88a
Jørgen Smeds barn Mette - 6 uger
Jørgen Smeds hustru af Hoed (introduceret)
Karen Christensdatters uægte barn af Glatved - Birgitte
soldat Jens Rasmussen - 28 år
Anne Ibsdatter af Ålsrode - 75 år
Gertrud Rasmusdatter af Ålsrode - 84 år
Niels Jørgensens datter Anne af Ålsrode - 10 år
Jens Rasmussen, gl fattig mand fra Mols - 70 år
Rasmus Hjortes hustru af Glatved (introduceret)
Rasmus Hjulmand af Hoed - 70 år
sl Rasmus Nielsen af Østerballe - 35 år
Anders Berns søn Hans - 10 år
Ingvor Jensen og Dorthe Jørgensdatter af Ålsrode (trolovet)
Christen Broges barn af Ålsrode - Maren
Jens Katholms hustru Kirsten Mortensdatter af Ålsrode - 62 år
Hans Rasmussens barn af Østerballe - Søren
fol 88b
Niels Skrædders barn af Ålsrode - Jesper
sl Jacob Kej? Soldat - 35 år
Peder Christensen og Maren Christensdatter af Ålsrode (trolovet)
Niels Sørensen og Mette Jensdatter af Hoed (trolovet)
Jens Katholm af Ålsrode - 70 år
store Birgitte Hansdatter - 80 år
Peder Rasmussens søn af Høbjerg - Christen
Jens Christensens barn af Glatved - Peder
fol 89a
moderen til barnet [Jens Christensens hustru] Maren Sørensdatter - 42 år
Søren Jensen Bast og Karen Pedersdatter af Østerballe (trolovet)
Rasmus Rasmussen af Østerballe og Maren Jacobsdatter af Glatved (trolovet)
Kirsten Bachens af Østerballe (introduceret)
Ingvor Jensen og Dorthe Jørgensdatter begge af Ålsrode (copuleret)
Niels Skrædders hustru af Ålsrode (introduceret)
Christen Broges hustru af Ålsrode (introduceret)
Rasmus Terkildsens hustru Anne Sørensdatter af Ålsrode - 50 år
sl Kirsten Thorsdatter af Ålsrode - 80 år
Jens Christensen og Mette Rasmusdatter af Glatved (trolovet)
hans [Jens Christensens] liden søn Peder - 8 dage
Jens Christensens barn af Ålsrode - Anne
Rasmus Ladekarls barn - Maren
fol 89b
Lisbeth Christensdatters uægte barn af Ålsrode - Maren
farvekonen Maren Jensdatter af Ålsrode - 69 år
Peder Rasmussens søn Christen - 4 uger
Søren Rasmussen Wad og Karen Christensdatter af Hoed (trolovet)
Peder Rasmussens hustru af Høbjerg (introduceret)
Peder Christensen Smed og Maren Christensdatter af Ålsrode (copuleret)
Rasmus Rasmussen Rossing og Maren Jacobsdatter af Østerballe (copuleret)
Christen Rasmussens barn af Ålsrode - Rasmus
Jens Christensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Jacob Rasmussens hustru Mette Jensdatter af Ålsrode - 33 år
Søren Jensen Bast og Karen Pedersdatter af Østerballe (copuleret)
Rasmus Ladekarls hustru af Høbjerg (introduceret)
Hans Smeds barn af Ålsrode - Else
fol 90a
Niels Sørensen og Mette Jensdatter af Hoed (copuleret)
Christen Rasmussens hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Olufsens barn af Glatved - Karen
Søren Laursen Konge - 36 år
hans [Søren Konges] barn - Bodil
Hans Andersens barn af Høbjerg - Maren
Niels Podemands barn af Hoed - Niels
Søren Blochens søn af Ålsø - 8 år
Anders Rasmussen Soldats barn af Glatved - Karen
fol 90b
Søren Olufsens hustru af Glatved (introduceret)
sl Søren Laursens hustru af Hoed (introduceret)
Hans Smeds hustru af Ålsrode (introduceret)
Jørgen Smeds barn af Glatved - Inger
Niels Podemands hustru (introduceret)
Anders Rasmussen Soldats hustru (introduceret)
gl Anders Bødker af Ålsrode - 90 år
Laurits Hjorts barn af Østerballe - Hille
Jens Nymands barn af Ålsø - Niels
gl Rasmus Hemmetsen - 74 år
Peder Smeds barn af Høbjerg - Rasmus
Niels Jørgensens barn af Ålsrode - Maren
fol 91a
Jørgen Smeds hustru af Glatved (introduceret)
Lisbeth Christensdatter som udlagde Laurits Hansen i Lund (public absolveret)
David Nielsens barn af Hoed - Rasmus
Laurits Hjorts hustru af Østerballe (introduceret)
Hans Andersens hustru af Høbjerg (introduceret)
Peder Kudsks barn af Ålsrode - Niels
Peder Christensens barn af Ålsrode - Christen
fol 91b
Peder Christensen og Birgitte Rasmusdatter af Ålsrode (trolovet)
Peder Smeds hustru af Høbjerg (introduceret)
Jens Nymands hustru af Ålsø (introduceret)
David Nielsens hustru af Hoed (introduceret)
Niels Jørgensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Kudsks hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Smeds hustru af Ålsrode (introduceret)
Jørgen Smeds barn af Hoed - Anders

1731

Top


fol 91b
Peder Christensen og Birgitte Rasmusdatter af Ålsrode (copuleret)
Søren Jensen Graabechs barn af Ålsø - Bodil
fol 92a
Jens Andersen, birkefogedens fader?, af Ålsrode - 84 år
Jacob Rasmussen og Inger Pedersdatter af Hoed (trolovet)
Christen Bachs barn af Glatved - Karen
Jørgen Skrædders barn af Hoed - Mette
Jørgen Smeds hustru af Hoed (introduceret)
Anne Catrine fra Hammels to uægte børn - Mette og Anne
Jens Christensen og Mette Rasmusdatter af Glatved (copuleret)
Jens Jespersens barn af Ålsø - Mette
sl Michel Sørensen af Høbjerg - 35 år
fol 92b
Christen Bachs hustru af Glatved (introduceret)
Jørgen Skrædders hustru af Hoed (introduceret)
Søren Rasmussen Bast og Anne Sophie Rasmusdatter Molbo (trolovet)
Maren Pedersdatter sl Christen Smeds enke - 65 år
Søren Jensen Skrædders hustru af Ålsø (introduceret)
Søren Hattemagers hustru Anne Nielsdatter af Høbjerg - 60 år
Ingvor Jensens barn af Ålsrode - Maren
Niels Skrædders barn Jesper af Ålsrode - 1 år
Jens Jespersens hustru af Ålsrode (introduceret)
Oluf Jacobsen Smeds barn af Hoed - Anders
Søren Michelsen datter Karen Sørensdatter af Høbjerg - 30 år
Laurits Hansen af Lund (public absolveret)
Birgitte Rasmusdatter - 60 år
fol 93a
yngste Rasmus Rossings barn af Østerballe (begravet)
Jacob Rasmussen og Inger Pedersdatter af Ålsrode (copuleret)
Niels Blochs barn af Ålsø - Søren
Ingvor Jensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Kochs barn af Høbjerg - 3 år
Oluf Smeds hustru af Hoed (introduceret)
yngste Rasmus Rossings hustru af Østerballe (introduceret)
Christen Poulsen og Anne Christensdatter af Ålsrode (trolovet)
Jens Christensens barn af Glatved - Maren
Christen Andersens barn af Hoed - Maren
Rasmus Jensens barn af Glatved - (navn mangler)
fol 93b
en fattig norsk kones barn fra Mariager, Anne Cathrine - 13 år
Maren Jacobis af Hoed - 60 år
Christen Andersens barn af Hoed (begravet)
Niels Podemands barn af Hoed (begravet)
Søren Wad og Anne sl Karen Christensdatters af Hoed (copuleret)
Christen Andersens hustru af Hoed (introduceret)
Jens Christensens hustru af Glatved (introduceret)
Rasmus Hyrdes hustru af Glatved (introduceret)
Hans Rasmussen og Kirsten Rasmusdatter af Ålsrode (trolovet)
Søren Bast og Anne Sophie Rasmusdatter af Ålsrode (copuleret)
Niels Blochs hustru af Ålsø (introduceret)
Jens Jespersens barn Mette - 3 mdr
Christen Poulsen og Anne Christensdatter af Ålsrode (copuleret)
Karen Rasmusdatter Hovmands af Høbjerg - 30 år
Christen Sørensen og Anne Andersdatter af Ålsrode (copuleret)
Peder Rasmussens hustru af Høbjerg (introduceret)
min karl Hans Rasmussen og Kirsten Rasmusdatter af Ålsrode (copuleret)
Peder Rasmussens barn af Høbjerg - Christen
fol 94a
Thomas Sørensens søn af Ålsrode - 4 år
Niels Rasmussen Bisgaard og Anne Christensdatter Smeds af Østerballe (copuleret)
Hans Smeds to børn (begravet)
Peder Nielsens barn (begravet)
Anders Berns barn - 3 år
Lisbeth Christensdatters barn af Ålsrode (begravet)
hyrdens barn af Ålsrode (begravet)
Gertrud Tyges af Hoed - 76 år
Oluf Jacobsens søn af Hoed - 4 år
Niels Rasmussen Bisgaards barn - Rasmus
Peder Jensens barn af Ålsø - Anne
Mathias Hansens barn af Ålsrode - Karen
fol 94b
Peder Jensens barn Anne af Ålsø - 4 uger
Niels Hjulmands barn af Ålsrode - Christen
Niels Bisgaards hustru af Østerballe (introduceret)
Peder Jensens hustru Birgitte Jørgensdatter af Ålsø (public absolveret)
Rasmus Nielsens barn af Østerballe - Anne
Søren Jensens stedsøn Niels af Østerballe - 3 år
Laurs Hjorts søn af Østerballe Christen Laursen - 9 år
Laurs Hjorts datter Hille - 1 år
Gertrud Sørensdatter af Hoed som udlagde Johan Henrichsen (public absolveret)
Niels Hjulmands hustru af Ålsrode (introduceret)
Mathias Hansens hustru af Ålsrode (introduceret)
fol 95a
Michel Pedersen og Johanne Sørensdatter af Hoed (trolovet)
Peder Konges barn af Ålsrode - Anne
Rasmus Sørensen og Maren Olufsdatter af Høbjerg (trolovet)
Gertrud Kochs uægte barn - Maren
fattig kvinde Sidsel Andersdatters barn Christine Andersdatter fra Tilst sogn (begravet)
Bodil Sørensdatter af Østerballe som udlagde Erich Smed af Ålsrode (public absolveret)
Jens Pedersen Hyrdes barn af Hoed - Maren
tydsk stodder Johan Christian Krem?s barn født i Hoed - Johan Friderich
Gertrud Kochs barn - 14 dage
Niels Hjulmand og Karen Pedersdatter af Hoed (copuleret)
fol 95b
Søren Madsens barn af Glatved - Gertrud
Jacob Kudsks hustru af Fuglsang (introduceret)
Peder Konges hustru af Ålsrode (introduceret)
Jens Nymands hustru Maren Nielsdatter af Ålsø - 30 år

1732

Top


fol 95b
Peder Smeds barn af Hoed - Niels
Joen Bisgaards barn af Hoed - Maren
fol 96a
Bodil Sørensdatters uægte barn af Østerballe - Søren
Rasmus Sørensen og Maren Olufsdatter af Høbjerg (copuleret)
Christen Rasmussens barn af Ålsrode - Poul
Christen Rasmussens dødfødte barn af Ålsrode (begravet)
Rasmus Hjorts barn af Glatved - Maren
Michel Pedersen og Johanne Sørensdatter af Hoed (copuleret)
Jens Hyrdes hustru af Hoed (introduceret)
Søren Degns steddatter Dorthe Nielsdatter af Hoed - 20 år
Jørgen Smeds barn af Glatved - Jens
Søren Wads barn - Karen
fol 96b
Mathias Hansen af Ålsrode - 44 år
Søren Madsens hustru af Glatved (introduceret)
Niels Jensen Skrædders barn af Ålsrode - Anne
Laurs Jensens barn af Ålsø (begravet)
Joen Bisgaards hustru af Glatved (introduceret)
Rasmus Hjorts hustru af Glatved (introduceret)
Jørgen Smeds hustru af Glatved (introduceret)
Søren Wads hustru af Glatved (introduceret)
Peder Smeds hustru af Hoed (introduceret)
Jens Nielsen Vævers barn af Ålsrode - Dorthe
Peder Hansen og Birgitte Andersdatter af Glatved (trolovet)
Niels Skrædders hustru af Ålsrode (introduceret)
Christen Rasmussens hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Jensens barn af Høbjerg - Rasmus
fol 97a
Henrich Snedkers barn af Hoed - Anne
Peder Hansen og Birgitte Andersdatter af Glatved (copuleret)
Peder Jensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Jens Nielsen Vævers hustru af Ålsrode (introduceret)
Laurs Jensens hustru af Ålsø (introduceret)
Thomas Sørensens barn af Ålsrode (begravet)
Christen Rasmussen Molbo og Else Marie Nielsdatter af Høbjerg (trolovet)
Jens Rasmussen Skrivers barn af Ålsrode - Peder
Henrich Snedkers hustru af Hoed (introduceret)
Christen Andersens barn - Maren
Jørgen Skrædders barn - Peder
fol 97b
Christen Broges barn af Ålsrode - Karen
Erich Smed af Ålsrode (public absolveret)
Peder Smeds barn af Østerballe - Peder
Hans Smeds barn - Søren
Jacob Rasmussens barn - Jens
Søren Rasmussens barn af Ålsrode - Rasmus
jomf Anne Margrethe Hoff (begravet)
fol 98a
Christen Andersens hustru af Hoed (introduceret)
Søren Skrædders hustru af Hoed (introduceret)
Jens Skrivers hustru af Ålsrode (introduceret)
Thomas Sørensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Basts barn af Ålsrode - Anne
Søren Rasmussens barn Rasmus af Ålsrode - 10 dage
Jørgen Olufsen og Anne Nielsdatter af Høbjerg (trolovet)
Rasmus Rasmussens Rossings barn af Østerballe - Anne Marie
Peder Nielsens barn af Ålsrode - Anne
Søren Nielsen og Karen Rasmusdatter til præstens (trolovet)
fol 98b
Jens Tækkers barn af Høbjerg - Mette
Hans Smeds hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Rasmussens hustru af Ålsrode (introduceret)
Jacob Rasmussens hustru af Ålsrode (introduceret)
Christen Brogers hustru af Ålsrode (introduceret)
Inger Rasmusdatter af Ålsrode - 40 år
Søren Jensen Basts barn af Østerballe - Karen
Peder Smeds hustru af Østerballe (introduceret)
Peder Nielsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Basts hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Nielsen og Mette Andersdatter af Glatved (trolovet)
Søren Basts hustru af Østerballe (introduceret)
Rasmus Rasmussen Rossings hustru af Østerballe (introduceret)
Jens Tækkers hustru af Høbjerg (introduceret)
Jens Juels barn af Ålsrode - Peder
Jørgen Olufsen og Anne Nielsdatter begge af Høbjerg (copuleret)
Birgitte Nielsdatter af Hoed - 36 år
fol 99a
Anne Hansdatter af Høbjerg - 75 år
Jens Juels barn - 3 uger
Rasmus Sørensens barn af Høbjerg - Søren
Jens Skusters barn af Hoed - Dorthe
Hans Andersens hustru af Høbjerg (introduceret)
Jens Juels hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Nielsen og Mette Andersdatter af Glatved (copuleret)
Søren Blochs barn af Ålsø - Karen
Hans Kruse?s barn af Østerballe - Dorthe
fol 99b
Jens Christensens barn af Ålsrode - Rasmus
Jens Skusters hustru af Hoed (introduceret)
Christen Rasmussen Molbo og Else Marie Nielsdatter af Høbjerg (copuleret)
Søren Slots hustru Maren Jensdatter af Ålsrode - 87 år
Kirsten Bachens af Østerballe (introduceret)
Søren Blochens hustru af Ålsø (introduceret)
Søren Nielsen af Høbjerg og Mette Sørensdatter af Ålsrode (trolovet)
et barn - Kirsten
Jens Graabechs barn af Ålsø - Bodil
Jens Christensens hustru af Ålsrode (introduceret)
fol 100a
Jens Tækkers barn Mette - 16 uger
gl Hanses hustru af Ålsrode (introduceret)
Niels Graabechs hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Nielsen og Mette Sørensdatter af Høbjerg (copuleret)
Jørgen Dannemand af Ålsrode - 70 år
Christen Poulsens barn af Ålsrode - Maren
Michel Pedersens barn af Hoed - Gertrud
Peder Jensens barn af Ålsø - Jørgen

1733

Top


fol 100b
Jørgen Smeds barn af Hoed - Søren
Peder Smeds barn af Høbjerg - Ingeborg
Jens Jespersens barn af Ålsrode - Birgitte
Niels Hansen og Gertrud Sørensdatter af Hoed (trolovet)
Peder Smeds hustru af Høbjerg (introduceret)
Christen Poulsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Jensens hustru af Ålsø (introduceret)
Jørgen Smeds hustru af Hoed (introduceret)
Jørgen Olufsens barn af Høbjerg - Birgitte
fol 101a
Rasmus Lunds hustru Kirsten Sørensdatter af Ålsrode - 62 år
sl Rasmus Lauritsen af Østerballe - 60 år
David Nielsens barn af Hoed - Niels
Niels Joensens konemoder af Høbjerg - 90 år
Jens Hyrdes barn af Ålsrode - Maren
Anders Nielsen Bjerre og Kirsten Andersdatter af Ålsø (trolovet)
Niels Skrædders barn af Ålsø - Bodil
Niels Jespersens hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Christensen hustru Kirsten Jensdatter af Ålsrode - 67 år
fol 101b
Friderich Sørensen og Anne Nielsdatter af Østerballe (trolovet)
Jens Nymands barn - Maren
gl Jens Kjeldsen - 86 år
David Nielsens hustru af Hoed (introduceret)
Jens Hyrdes hustru af Ålsrode (introduceret)
Jens Nymands barn Maren - 4 uger
Christen Molbos dødfødte barn (begravet)
Rasmus Poulsens hustru Kirsten Pedersdatter - 69 år
Peder Ingvorsens barn - Søren
Mette Sophies barn af Fuglsang - Jørgen
Anders Nielsen Bjerre og Kirsten Andersdatter af Ålsø (copuleret)
Jens Nymands hustru (introduceret)
Niels Skrædders hustru af Ålsø (introduceret)
fol 102a
Niels Hansen og Gertrud Sørensdatter begge af Hoed (copuleret)
Christen Rasmussens barn af Ålsrode - Mads
Christen Bachs barn af Glatved - Rasmus
Søren Basts barn af Ålsrode - Rasmus
Christen Molbos hustru af Høbjerg (introduceret)
Rasmus Berns barn af Ålsrode - Anne
sl Rasmus Thorsens enke Karen Nielsdatter ? - 77 år
Peder Olufsens barn Oluf - 1½ år
gl Rasmus Rossing af Glatved - 70 år
sl Peder Sørensen af Høbjerg - 72 år
fol 102b
Christen Bachs hustru af Glatved (introduceret)
Christen Rasmussens hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Basts hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Ingvorsens hustru af Ålsø (introduceret)
Søren Olufsens barn af Glatved - Bodil
Friderich Sørensen og Anne Nielsdatter af Lund (copuleret)
Frands Podemesters barn af Hessel - Anne Kirstine
Anne Brogens af Ålsrode (begravet)
Anne Rasmusdatter Hovmands uægte barn af Høbjerg - Rasmus
Hans Andersens barn af Høbjerg - Jens
fol 103a
Frands Podemands hustru af Hessel (introduceret)
Niels Rasmussen Hjort og Kirsten Pedersdatter af Hoed (trolovet)
Søren Olufsens hustru af Glatved (introduceret)
Anne Cathrine Pedersdatter af Hoed - 12 år
Anders Berns hustru af Ålsrode (introduceret)
Michel Friises barn af Glatved - Niels
Oluf Skrædders barn af Hoed - Maren
hr Steen Winther sognepræst i Tirstrup? og min datter Nille Jacobsdatter Buch (copuleret)
Rasmus Ladekarls barn af Høbjerg - Niels
Hans Andersens hustru af Høbjerg (introduceret)
fol 103b
Michel Friises hustru af Glatved (introduceret)
Oluf Skrædders hustru af Hoed (introduceret)
Jørgen Smeds barn af Glatved - Margrethe
Søren Wads barn af Glatved - Rasmus
Jørgen Smeds barn Søren af Hoed - 9 mdr
Rasmus Ladekarls hustru af Høbjerg (introduceret)
Niels Podemands barn af Hoed - Niels
Jørgen Smeds hustru af Glatved (introduceret)
Christen Andersens barn af Hoed - Anders
Ingvor Jensens barn af Ålsrode - Jens
fol 104a
Thomas Sørensens barn af Ålsrode - Niels
Christen Andersens søn Anders af Hoed (begravet)
Christen Andersens hustru af Hoed (introduceret)
Søren Wads hustru af Glatved (introduceret)
Søren Nielsen Ebeltoft og Karen Rasmusdatter af Ålsø (copuleret)
Niels Podemands hustru af Hoed (introduceret)
Niels Rasmussen Hjort og Kirsten Pedersdatter af Hoed (copuleret)
Niels Graabechs hustru af Ålsø (introduceret)
Ingvor Jensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Thomas Sørensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Andreas Henrichsen af Ebeltoft og Sidsel Pedersdatter af Glatved (trolovet)
Bodil Sørensdatter af Ålsrode som udlagde Jens Christensen af Ålsrode (public absolveret)
Jørgen Andersen Smed og Anne Rasmusdatter af Hoed (public absolveret)

1734

Top


fol 104b
Søren Murmesters barn af Høbjerg - Niels
Anders Bjerres barn af Ålsø - Else
Andreas Henrichsen og Sidsel Pedersdatter af Hoed (copuleret)
Niels Andersen Hyrde af Ålsrode - 56 år
Søren Murmands hustru af Høbjerg (introduceret)
Søren Madsen og Anne Jensdatter Bachens af Hoed (trolovet)
Niels Nielsen Broge og Maren Sørensdatter begge af Ålsrode (trolovet)
Anders Bjerres hustru af Ålsø (introduceret)
Anders Henrichsens barn af Glatved - Marie
fol 105a
Bodil Sørensdatters uægte barn af Hoed - Jens
Christen Sørensen Smed af Homå og Dorthe Andersdatter Kokkepige på Hessel (trolovet)
Dorthe Andersdatter af Hoed som udlagde soldat Søren Stabrand (public absolveret)
Jens Christensen af Ålsrode (public absolveret)
Anders Henrichsens hustru af Glatved (introduceret)
Søren Bach af Østerballe - 60 år
Dorthe Andersdatters uægte barn af Hoed - Anne
Peder Jensens hjemmedøbte tvillinger af Høbjerg Peder og Jens - 8 dage
Peder Søren?sen sl Carlsen og Karen Sørensdatter begge af Hoed (trolovet)
Niels (Jens) Pedersens barn af Glatved - Michel
fol 105b
Niels Rasmussen Hjorts barn af Østerballe - Peder
Jens Juels barn af Ålsrode - Kirsten
Rasmus Poulsen af Ålsrode - 80 år
Michel Friises søn Rasmus af Glatved - 9 år
Jens Pedersen Hyrdes hustru af Glatved (introduceret)
Niels Hjulmands barn af Ålsrode - Maren
Peder Jensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Jens Jespersens barn Birgitte af Ålsrode - 1½ år
Niels Rasmussen Hjorts hustru af Østerballe (introduceret)
fol 106a
Niels Podemands moder Anne Nielsdatter af Hoed (begravet)
Søren Rasmussens barn af Ålsrode - Karen
Niels Hjulmands hustru af Ålsrode (introduceret)
Jens Juels hustru af Ålsrode (introduceret)
Jens Christensens barn af Glatved - Anne
Mette Træskomands af Ålsrode - 60 år
Jørgen Skrædders barn af Hoed - Jens
Christian Sørensen Smed og Dorthe Andersdatter af Homå (copuleret)
Hans Rasmussens barn af Ålsrode - Rasmus
fol 106b
Niels Nielsen Broge og Maren Sørensdatter af Ålsrode (copuleret)
Jens Christensens hustru af Glatved (introduceret)
Søren Rasmussens hustru af Ålsrode (introduceret)
Hans Rasmussens hustru af Ålsrode (introduceret)
Jørgen Skrædders hustru af Hoed (introduceret)
Søren Madsens barn af Glatved - Anne
Rasmus Nielsen Rossings barn af Østerballe - Maren
capellanen Jørgen Stenstrups søn af Ålsrode - Jacob Buch
hr Jørgens hustru Anne Cathrine Buch (introduceret)
fol 107a
Søren Madsens hustru af Glatved (introduceret)
Rasmus Nielsen Rossings hustru af Østerballe (introduceret)
Christen Broges barn af Ålsrode - Niels
Søren Rasmussen af Ålsrode - 49 år
Jørgen Smeds barn af Hoed - Margrethe
Søren Andersen af Østerballe - 70 år
Peder Nielsens barn af Ålsrode - Niels
Søren Ebeltofts barn - Niels
Jens Nymands barn af Ålsø - Maren
Peder Rasmussens barn af Høbjerg - Maren
fol 107b
Jens Nielsen Vævers barn af Ålsrode - Niels
Peder Nielsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Christen Broges hustru af Ålsrode (introduceret)
Rasmus Rasmussen Rossings barn af Østerballe - Gertrud
Jørgen Smeds hustru af Hoed (introduceret)
Rasmus Rasmussen Rossings hustru af Østerballe (introduceret)
Søren Bondes barn af Glatved - Anders
Søren Rasmussen Basts barn af Ålsrode - Maren
sl Henrich Pedersen Kruse forrige degn til Ålsrode / Hoed - 72 år
fol 108a
Peder Rasmussens hustru af Høbjerg (introduceret)
Christen Molbos barn af Høbjerg - Niels
Thomas Sørensen og Dorthe Michelsdatter af Ålsrode (trolovet)
Søren Ebeltofts hustru af Ålsø (introduceret)
Jens Nymands hustru af Ålsø (introduceret)
Maren Rasmusdatter af Boeslum i Dråby sogn et uægte barn - Margrethe
Søren Madsen og Anne Jensdatter af Hoed (copuleret)
Søren Snedkers barn - Kirsten
Jens Vævers hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Basts hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Bondes hustru af Hoed (introduceret)

1735

Top


fol 108b
Jørgen Olufsens barn af Høbjerg - Oluf
Christen Rasmussens hustru sl Kirsten Poulsdatter af Ålsrode - 33 år
Peder Sørensen og Karen Sørensdatter af Glatved (copuleret)
Christen Molbos hustru af Høbjerg (introduceret)
Thomas Sørensen og Dorthe Michelsdatter af Ålsrode (copuleret)
Jacob Pedersen og Karen Rasmusdatter af Østerballe (trolovet)
Søren Snedkers hustru af Hoed (introduceret)
Niels Konges hustru Maren Pedersdatter af Hoed - 79 år
Frands Podemesters hustru af Hessel (introduceret)
Jørgen Olufsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Jacob Kudsks datter af Fuglsang - Else
fol 109a
Christen Nielsen Smed af Balle og Kirsten Joensdatter af Hoed (trolovet)
Maren Jensdatter af Glatved (begravet)
Søren Blochs hustru af Ålsø (introduceret)
Rasmus Hjorts barn af Glatved - Anne
Christen Andersens barn af Hoed - Anders
Jørgen Smeds barn af Glatved - Maren
fol 109b
Christen Andersens barn Anders af Hoed - 14 dage
Rasmus Nielsen og Anne Nielsdatter af Høbjerg (trolovet)
Jacob Kudsks hustru af Fuglsang (introduceret)
Christen Jacobsens barn af Hoed - Anne
Hans Graabechs barn af Østerballe - Anne
fogeden på Katholm Laurits Andersen og Nille Marie Tygesdatter af Katholm (trolovet)
Christen Poulsens barn af Ålsrode - Anne
fol 110a
Niels Laursen Bloch af Ålsø - 67 år
Rasmus Hjorts hustru af Glatved (introduceret)
Jørgen Smeds hustru af Glatved (introduceret)
Hans Smeds barn af Ålsrode - Else
Christen Andersens hustru af Hoed (introduceret)
Joen Bisps tvillinger - Dorthe og Anne
Peder Jensens barn af Høbjerg - Kirsten
Søren Erichsen af Høbjerg - 58 år
Christen Jacobsens hustru (introduceret)
Hans Graabechs hustru (introduceret)
Hans Graabechs barn (begravet)
fol 110b
Jens Jespersens barn af Ålsrode - Poul
Peder Smeds barn af Høbjerg - Bodil
Oluf Skrædders barn - Søren
Peder Carlsens barn af Glatved - Søren
Christen Poulsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Jacob Joensens hustru af Ålsrode (introduceret)
fogeden på Katholm Laurs Andersen og Nille Marie Tygesdatter (copuleret)
Peder Jensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Hans Smeds hustru af Ålsrode (introduceret)
Jens Jespersens hustru af Ålsrode (introduceret)
fol 111a
Joen Bisps hustru af Østerballe (introduceret)
Jacob Pedersen og Karen Rasmusdatter af Østerballe (copuleret)
Oluf Skrædders hustru (introduceret)
Peder Carlsens hustru (introduceret)
Peder Smeds hustru af Høbjerg (introduceret)
Rasmus Ladekarls barn af Høbjerg - Anne
Jacob Kudsks barn Else af Fuglsang - 5 mdr
Niels Broges barn af Høbjerg - Anne
Christen Nielsen af Balle og Kirsten Joensdatter af Hoed (copuleret)
Rasmus Nielsen og Anne Nielsdatter begge af Høbjerg (copuleret)
Søren Pedersen af Høbjerg og Anne Rasmusdatter af Ålsrode (trolovet)
sl Hans Nielsen af Ålsrode - 27 år
et uægte barn - Anders
Hans Kru?ses barn af Østerballe - Karen
fol 111b
Rasmus Ladekarls hustru af Høbjerg (introduceret)
Niels Broges hustru af Høbjerg (introduceret)
Peder Carlsens søn af Glatved - 19 uger
Kirsten Erichsdatter som udlagde Jeppe Christensen tjenende Slotsforvalteren på Friderichsberg (public absolveret)
Søren Pedersen af Høbjerg og Anne Rasmusdatter af Ålsrode (copuleret)
Søren Jensen Basts barn af Østerballe - Anne
Hans Kru?ses hustru af Østerballe (introduceret)
Niels Skrædders barn af Ålsrode - Peder
Søren Jensen Basts hustru af Østerballe (introduceret)
David Nielsens barn - Anne
Niels Frandsens barn - Mette Marie
fol 112a
en fattig tiggerkone som døde i Ålsrode (begravet)
Niels Skrædders hustru af Ålsrode (introduceret)
Christen Rasmussen af Ålsrode og præstens pige Maren Sørensdatter (trolovet)
Henrich Snedkers barn af Hoed - Karen
Rasmus Sørensens barn af Høbjerg - Karen
Niels Frandsens hustru af Hoed (introduceret)
David Nielsens hustru af Hoed (introduceret)
Oluf Snedkers datter Maren af Hoed - 3 år
Henrich Snedkers hustru af Hoed (introduceret)
Peder Smeds barn af Glatved - Maren
Niels Konge og Dorthe Pedersdatter af Hoed (trolovet)
Rasmus Sørensens hustru af Høbjerg (introduceret)

1736

Top


fol 112b
Søren Murmesters barn af Høbjerg - Søren
Jens Thomsen af Ålsø - 55 år
Jacob Pedersens barn af Østerballe - Anne Cathrine
Søren Murmands hustru af Høbjerg (introduceret)
Christen Bachs barn af Glatved - Ditlev
sl Søren Podemester ved Katholm - 61 år
Rasmus Nielsens barn af Høbjerg - Anne
Hyrden Jens Kochs barn af Ålsrode - Jens
fol 113a
Jacob Skolemesters hustru (introduceret)
Peder Christensens hustru af Østerballe (introduceret)
Frands Podemesters barn ved Hessel - Cathrine
Peder Jensens barn af Ålsø - Christen
Peder Jensens hustru af Ålsø - 48 år
Peder Jensens spæde barn af Ålsø (begravet)
Niels Skrædders datter af Ålsø - 9 år
fol 113b
Maren Rasmusdatter af Høbjerg som udlagde Jacob Andersen Soldat af Høbjerg (public absolveret)
Søren Kochs hustru af Hoed - 53 år
Niels Hjulmands barn af Ålsrode - Bodil
Maren Rasmusdatter af Hoed - 13 år
Maren Rasmusdatter fra Hessel som udlagde en fremmed kudsk, der havde voldtaget hende (public absolveret)
Jørgen Skrædders hjemmedøbte barn Rasmus af Hoed (begravet)
Frands Podemesters hustru ved Hessel (introduceret)
Rasmus Andersen og Anne Jensdatter af Ålsø (trolovet)
Christen Rasmussen og Maren Sørensdatter af Ålsrode (copuleret)
Rasmus Nielsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Maren Rasmusdatters hjemmedøbte søn Rasmus af Høbjerg (begravet)
Niels Hjulmands hustru af Ålsrode (introduceret)
Jens Kochs hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Olufsen af Glatved - 42 år
Jørgen Jacobsens hustru af Ålsø - 64 år
Frands Podemesters barn Cathrine ved Hessel - 10 uger
Frands Podemesters andet barn Anne Kirstine - 3 år
Jørgen Jacobsen og Else Bødkers af Ålsø (trolovet)
Christen Andersens barn af Hoed - Rasmus
Sidsel Rasmusdatter af Fuglsang - 60 år
fol 114a
Thomas Hattemagers barn af Ålsrode - Søren
Jacob Nielsen af Ålsrode - 66 år
Maren ? af Ålsrode - 74 år
Niels Podemands barn - Christen
Jørgen Skrædders hustru af Hoed (introduceret)
Rasmus Andersen og Anne Jens?datter (copuleret)
Hyrdens barn Jens af Ålsrode - 14 uger
Christen Andersens hustru (introduceret)
Niels Podemesters hustru (introduceret)
Peder Andersens barn af Ålsø - Bodil
Jacob Jørgensen og Anne Andersdatter af Høbjerg (trolovet)
Hans Andersens hustru af Høbjerg (introduceret)
Hans Tygesen - 48 år
Gustavs barn af Hoed - Christen
Niels Konge og Dorthe Knudsdatter (Pedersdatter v/trol) (copuleret)
Thomas Sørensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Jørgen Jacobsen og Else Andersdatter (copuleret)
Laurs Jensens barn Christen af Ålsø - 1 år
Søren Ebeltofts barn - Rasmus
fol 114b
Peder Andersens hustru af Ålsø (introduceret)
Jens Loumand af Ålsø - 58 år
Mag. Jacob Buch - 70 år
Gustavs hustru af Hoed (introduceret)
Søren Basts barn Bodil af Ålsrode - 14 dage
Niels Pedersen af Høbjerg - 25 år
Jacob Jørgensen og Anne Andersdatter af Høbjerg (copuleret)
Søren Ebeltofts hustru af Ålsø (introduceret)
Søren Blochs hustru af Ålsø (introduceret)
Peder Carlsens barn - Anne
degnens barn af Ålsø - Poul
degnens hustru af Ålsø (introduceret)
Thomas Sørensens barn af Ålsrode - Jacob
Søren Basts hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Basts hustru af Ålsrode (public absolveret)
Søren Pedersens barn af Høbjerg - Rasmus
Søren Carlsens hustru af Glatved (introduceret)
fol 115a
Rasmus Rossings barn af Østerballe - Anne
Rasmus Rossings hustru Maren Jacobsdatter - 28 år
Ingvor Jensens trillinger af Ålsrode - Jørgen, Anders og Laurs
Thomas Sørensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Ingvor Jensens søn Laurs - 14 dage
Rasmus Rossings barn af Østerballe (begravet)
Ingvor Jensens trillinger Jørgen og Anders (begravet)
Ingvor Jensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Pedersens hustru af Høbjerg (introduceret)
Peder Tygesen af Høbjerg (begravet)
Rasmus Nielsen og Cathrine Nielsdatter (trolovet)
Mette Smeds uægte barn af Høbjerg - Anne
Rasmus Rasmussen og Anne Sørensdatter af Østerballe (trolovet)
Christen Jacobsens barn - Peder
Jacob Rusks hustru af Ålsrode (introduceret)
Christen Rasmussens barn af Ålsrode - Søren
Rasmus Nielsen og Cathrine Nielsdatter (copuleret)
Oluf Skrædders barn af Hoed - Jacob
fol 115b
Jens Degns barn af Glatved - Jens
Mette Smeds barn af Høbjerg - 4 uger
Jørgen Olufsen af Høbjerg - 45 år
Rasmus Rasmussen og Anne Sørensdatter af Østerballe (copuleret)
Christen Rasmussens hustru af Ålsrode (introduceret)
Jens Degns hustru af Glatved (introduceret)

1737

Top


fol 115b
Oluf Skrædders hustru af Hoed (introduceret)
Christen Jacobsens hustru af Hoed (introduceret)
Søren Wads barn af Glatved - Anders
Søren Nielsen og Maren Laursdatter af Glatved (copuleret)
Jørgen Smeds barn af Glatved - Ellen
Peder Jensens hustru af Ålsø (introduceret)
Laurs Andersens hustru af Ålsrode (introduceret)
sl Jørgen Olufsens barn af Høbjerg - Bodil
Christen Rasmussens barn Søren af Ålsrode (begravet)
Jens Pedersens hustru af Ålsrode - 33 år
Christen Nielsen og Birthe Jensdatter af Ålsø (trolovet)
Søren Wads hustru af Glatved (introduceret)
Jørgen Smeds hustru af Glatved (introduceret)
Birthe Leggers af Hoed - 73 år
sl Jørgen Olufsens enke (introduceret)
Rasmus Nielsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Niels Ebeltoft af Ålsø - 107 år
Niels Hjortes barn af Østerballe - Anne
Niels Laursen af Grenå og Kirsten Nielsdatter af Hessel (trolovet)
Hyrdens barn af Høbjerg - Anders
Søren Jensen og Kirsten Jensdatter af Fuglsang (trolovet)
fol 116a
Bodil Sørensdatter af Ålsrode som udlagde Søren Præst (public absolveret)
Søren Præst af Ålsrode (public absolveret)
Peder Smeds hustru af Høbjerg (introduceret)
Bodil Sørensdatters barn Niels af Ålsrode - 3 år
Christen Nielsen og Birthe Jensdatter af Ålsø (copuleret)
Christen Hansen og sl Jørgen Olufsens enke af Høbjerg (trolovet)
Rasmus Nielsens barn af Østerballe - Edel
Hans Rasmussens barn Karen (begravet)
Niels Hjortes barn Peder (begravet)
hyrdens hustru af Høbjerg (introduceret)
Jørgen Greve og Maren Erichsdatter af Ålsø (trolovet)
Niels Clemensen af Ålsrode (public absolveret)
Frands Podemands barn ved Hessel - Rasmus
Jens Jespersens barn af Ålsrode - Maren
Michel Pedersens barn af Glatved - Karen
Mette Christensdatter af Høbjerg som udlagde Niels Murmesters søn Jacob Nielsen af Høbjerg (public absolveret)
Bodil Madsdatter af Ålsø - 70 år
Rasmus Nielsens hustru af Østerballe (introduceret)
Laurs Nielsen og Kirsten Nielsdatter (copuleret)
Rasmus Pedersen og Mette Nielsdatter af Ålsø (trolovet)
Rasmus Rasmussen af Homå og Karen Andersdatter ved Hessel (trolovet)
Michel Pedersens hustru af Glatved (introduceret)
Jens ?ppes hustru af Fuglsang - 81 år
Peder Jensens barn af Høbjerg - Kirsten
Peder Konges barn af Ålsrode - Maren
Frands Podemands hustru ved Hessel (introduceret)
Bodil Sørensdatters uægte barn af Ålsrode - Ingeborg
Peder Klebrichs hustru af Glatved - 66 år
Søren Skrædders hustru af Hoed - 73 år
præstens datter af Ålsø - Anne Cappel
præstens hustru (introduceret)
Christian Hansen og Anne Nielsdatter af Høbjerg (copuleret)
Søren Basts barn af Ålsrode - Søren
Christen Molbos barn af Ålsrode - Rasmus
Jacob Nielsen og Lisbeth Pedersdatter af Høbjerg (trolovet)
fol 116b
Christen Blochs barn af Ålsrode - Mette Marie
Peder Jensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Rasmus Pedersen og Mette Nielsdatter (copuleret)
Peder Konges hustru af Ålsrode (introduceret)
Christen Andersens hustru af Hoed - 32 år
Michel Pedersens barn af Glatved - 2 mdr
Christen Andersens barn af Hoed - Karen
Laurs Rossing og Inger Andersdatter af Glatved (trolovet)
Christen Andersens barn - 8 dage
Niels Slot og Anne Rasmusdatter (trolovet)
hyrdens hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Basts hustru af Ålsrode (introduceret)
Jørgen Pe?dersens hustru i Hoed - 41 år
Christen Molbos hustru af Ålsrode (introduceret)
Christen Blochs hustru af Ålsrode (introduceret)
Rasmus Rasmussens barn af Østerballe - Anne
Søren Skrædder og Anne Rasmusdatter af Hoed (trolovet)
Peder Nielsens barn af Ålsrode - Hans
Rasmus Nielsens barn af Høbjerg - Bodil
Jens Vævers barn af Ålsrode - Maren
Jørgen Skrædders moder af Hoed - 80 år
Peder Rasmussens barn af Høbjerg - Peder
Hans Kru?ses barn - Jørgen
Rasmus Rasmussens hustru af Østerballe (introduceret)
Peder Nielsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Jens Vævers hustru af Ålsrode (introduceret)
Rasmus Nielsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Christen Bjerres barn af Ålsø - Else Marie
Rasmus Sørensens barn af Høbjerg - Anne
Jørgen Pedersen af Hoed og Maren Pedersdatter af Glatved (trolovet)
Jacob Nielsen og Lisbeth Pedersdatter (copuleret)
Laurs Rasmussen og Inger Andersdatter (copuleret)
Søren Bachs hustru af Ålsrode (introduceret)
Hans Kru?ses hustru af Østerballe (introduceret)
Peder Rasmussens hustru af Høbjerg (introduceret)
Christen Poulsens barn af Ålsrode - Poul
fol 117a
Hans Erichsen af Fuglsang - 66 år
Anders Andersen og Kirsten Christensdatter af Hoed (trolovet)
Hans Hansen og Bodil Rasmusdatter af Ålsrode (trolovet)
Niels Pedersen og Lisbeth Jacobsdatter af Ålsrode (trolovet)
Rasmus Husmands hustru af Høbjerg (introduceret)
Søren Rasmussen af Hessel og Maren Hansdatter (trolovet)
Christen Bjerres hustru af Ålsø (introduceret)
Christen Poulsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Jensen af Homå og Kirsten Jensdatter af Fuglsang (copuleret)
Hans Smeds barn af Ålsrode - Anne
Niels Jensen og Anne Rasmusdatter af Høbjerg (copuleret)
Jørgen Pedersen og Maren Pedersdatter af Hoed (copuleret)
Davids barn af Hoed - Erich
Anders Andersen og Kirsten Christensdatter af Hoed (copuleret)
Kirsten Smeds af Ålsrode - 63 år
Rasmus Møllers barn af Ålsrode - Inger
Hans Hansen og Bodil Rasmusdatter af Ålsrode (copuleret)

1738

Top


fol 117a
Søren Slot af Ålsrode - 71 år
Søren Jensen i Ålsrode - 70 år
Jacob Jørgensens barn af Høbjerg - Mette
Anne Ivers i Høbjerg (begravet)
Niels Frandsens barn - Else
Søren Rasmussen og Maren Hansdatter (copuleret)
Niels Pedersen og Lisbeth Jacobsdatter af Ålsrode (copuleret)
Anders Andersen og Mette Rasmusdatter af Høbjerg (trolovet)
Jørgen Rasmussen og Maren Erichsdatter af Ålsø (copuleret)
Jacob Nielsen af Høbjerg (public absolveret)
fol 117b
degnens barn af Ålsø - Mette
degnens hustru (introduceret)
Søren Rasmussen og Anne Pedersdatter (copuleret)
Rasmus Rasmussen og Karen Andersdatter af Homå (copuleret)
Jacob Rusks hustru af Østerballe (introduceret)
David Nielsens hustru (introduceret)
Niels Frandsens hustru af Hoed (introduceret)
Michel Christensen - 80 år
Hans Smeds hustru af Ålsrode (introduceret)
Rasmus Møllers hustru af Ålsø (introduceret)
Jacob Jørgensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Niels Pedersen og Maren Rasmusdatter af Høbjerg (trolovet)
Ingvor Jensens barn af Ålsrode - Jørgen
Niels Pedersen af Høbjerg - 79 år
Peder Smeds hustru af Høbjerg (introduceret)
Ingvor Jensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Andreas Clausens hustru af Glatved - 68 år
Rasmus Hjorts hustru af Glatved (introduceret)
Jens Christensens hjemmedøbte tvillinger Else og Bodil af Glatved (begravet)
Anders Nielsens barn af Ålsrode - Søren
Niels Pedersen og (navn mangler) i Ålsø (trolovet)
Andreas Clausen og Anne Skrædders af Glatved (trolovet)
Jens Christensens hustru af Glatved (introduceret)
Niels Pedersen og Maren Rasmusdatter af Høbjerg (copuleret)
Christen Andersens barn af Hoed - Anne
Anders Nielsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Christen Rasmussens barn af Ålsrode - Kirsten
Peder Bloch af Ålsø - 60 år
Rasmus Ladekarls datter af Høbjerg - 3 år
Jens Hovgaards barn af Fuglsang - Anne
Hans Smeds datter Maren af Ålsrode - 3 år
Jacob Poulsen og Karen Jensdatter af Ålsrode (trolovet)
Søren Murmands barn af Høbjerg - Rasmus
Jørgen Smeds barn af Hoed - Mette
fol 118a
Jørgen Smeds barn af Glatved - Kirsten
Christen Andersens hustru af Hoed (introduceret)
Christen Rasmussens hustru af Ålsrode (introduceret)
Jørgen Smeds hustru af Hoed (introduceret)
Søren Murmands hustru af Høbjerg (introduceret)
Jens Hovgaards hustru af Fuglsang (introduceret)
Jørgen Smeds hustru af Glatved (introduceret)
Niels Slots barn af Høbjerg - Jens
Niels Broges barn af Høbjerg - Dorthe
Søren Madsens barn Anne af Glatved - 3 år
Søren Madsens barn Gertrud - 7 år
Rasmus Hjorts datter Anne af Glatved - 3 år
præstens hjemmedøbte datter Mette Pauline (begravet)
Niels Hjorts barn af Hoed (begravet)
Niels Lunds barn af Ålsrode - Jacob
Niels Broges kone af Høbjerg (introduceret)
Niels Slots kone af Høbjerg (introduceret)
præstens kone (introduceret)
Niels Skrædders barn af Ålsø - Else
Hans Rasmussens barn af Ålsrode - Anne
Jørgen Pedersens hustru af Hoed (introduceret)
Birthe Pedersdatter af Høbjerg - 85 år
Jacob Skolemesters barn af Ålsrode - Niels
Søren Tambours barn af Fuglsang - Kirsten
Hans Rasmussens hustru af Ålsrode (introduceret)
Niels Skrædders hustru af Ålsø (introduceret)
Anders Andersens barn af Hoed - Karen
Christen Nielsen og Anne Nielsdatter i Ålsø (trolovet)
Niels Pedersen og Mette Sørensdatter i Ålsø (copuleret)
Hans Graabechs barn i Østerballe - Niels
Søren Ebeltofts barn - Jens
Søren Tambours kone (introduceret)
Jacob Skolemesters hustru (introduceret)
Anders Andersens hustru af Hoed (introduceret)
Søren Ebeltofts kone (introduceret)
Søren Blochs hustru af Ålsø (introduceret)

1739

Top


fol 118b
Peder Smeds trillinger i Høbjerg, Abraham, Isach og Jacob (begravet)
Hans Jensen og Anne Jensdatter fra Katholm (copuleret)
Jørgen Skomagers hustru i Ålsrode - 59 år
Hans Smeds datter Anne i Ålsrode - 7 år
Niels Pedersens barn i Ålsø - Maren
Christen Rasmussens barn Kirsten i Ålsrode - 1 år
Michel Nielsen af Høbjerg - 70 år
Peder Smeds hustru i Høbjerg (introduceret)
Jacob Møllers barn af Ålsrode - Jens
Christen Nielsen og Anne Nielsdatter af Ålsø (copuleret)
Esben Møllers barn ved Katholm Mølle - Kirstine Marie
Jacob Rasmussens hustru af Østerballe (introduceret)
Christen Jacobsens barn af Hoed - Maren
Niels Pedersens hustru af Ålsø (introduceret)
Jacob Møllers hustru af Ålsrode (introduceret)
Esben Møllers hustru ved Katholm Mølle (introduceret)
Rasmus Ladekarls hustru i Høbjerg (introduceret)
Peder Sørensen og Bodil Rasmusdatter af Ålsrode (trolovet)
Søren Basts barn af Ålsrode - Kirsten
Frands Podemesters barn ved Hessel - Hylleborg
Christen Blochs hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Skrædders barn af Ålsø - Anne
Søren Basts hustru i Ålsrode (introduceret)
Christen Jacobsens hustru i Hoed (introduceret)
Laurs Pedersen Legger? - 80 år
Hans Smeds barn af Ålsrode - Peder
Oluf Skrædders barn af Hoed - Søren
Frands Podemesters hustru ved Hessel (introduceret)
Søren Skrædders hustru i Ålsø (introduceret)
Oluf Skrædders hustru af Hoed (introduceret)
Rasmus Nielsens barn af Østerballe - Karen
fol 119a
Niels Podemands søster Anne Marie i Hoed - 63 år
Hans Smeds hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Sørensen og Bodil Rasmusdatter af Ålsrode (copuleret)
Christen Daniels barn i Ålsø - Niels
Rasmus Nielsens hustru af Østerballe (introduceret)
degnens barn - Niels
degnens hustru (introduceret)
Gustavs barn Jørgen af Glatved - 3 år
Niels Hjulmand og kone for uforligelighed (public absolveret)
Christian Bødkers barn af Høbjerg - Maren
Maren Nielsdatter og Erich? Rasmussen (trolovet?)
Christen Daniels hustru i Ålsø (introduceret)
Rasmus Nielsens barn af Ålsrode - Karen
Christian Bødkers hustru af Høbjerg (introduceret)
Oluf Skrædders barn af Hoed (begravet)
Jacob Pedersens barn af Østerballe - Peder
Niels Laur?sens tvillinger i Ålsrode - Jacob og Laurs
Christen Bjerres barn i Ålsø - Anne
Rasmus Nielsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Slot og Maren Laursdatter (trolovet)
Niels Hjorts barn i Hoed - Anne Cathrine
Jacob Jørgensens barn af Høbjerg - Anders
Rasmus Sørensens barn af Høbjerg - Oluf
Oluf Jacobsen og Anne Sørensdatter (public absolveret)
fol 119b
Christen Bjerres mindste barn Anne af Ålsrode - 3 uger
Niels ?sen og Maren ?datter (trolovet)
Niels Hjorts hustru af Hoed (introduceret)
Niels ?sens hustru af Hoed (introduceret)
Jacob Nielsens og Mette Nielsdatter af Høbjerg (trolovet)
Jens Pedersens kone af Østerballe (introduceret)
Christen Bjerres hustru i Ålsø (introduceret)
Rasmus Sørensens barn Oluf af Høbjerg - 5 uger
Peder Jensens barn af Høbjerg - Maren
Erich Rasmussen og Maren Nielsdatter af Ålsø (copuleret)
Jacob Jørgensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Rasmus Sørensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Poul Møller - 101 år
Andreas Clausen af Glatved - 79 år
Jacob Nielsen og Mette Nielsdatter af Høbjerg (copuleret)
Niels Nielsen og Maren Jensdatter af Høbjerg (copuleret)


På andre sider:
1708-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-58

1763-85

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-9-20
c