s
Stikord til Ålsø-Hoed sognes kirkebog, Djurs Sdr. herred, 1708-1758 + 1763-85

1720-29


På andre sider:
1708-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-58

1763-85

På denne side:
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729


1720

fol 49b
unge Rasmus Rossings søn Hans - 5 uger
Jens Mogensens hustru af Fuglsang (introduceret)
Søren Kochs barn af Hoed - Maren
Peder Jørgensens barn af Ålsø - Anne
et af Søren Skrædders tvillingebørn af Ålsø (begravet)
fol 50a
liden Rasmus Rossings hustru af Østerballe (introduceret)
Anders Mogensens hustru af Ålsø (introduceret)
Søren Kochs barn af Hoed - 3 uger
sl Rasmus Jensen af Høbjerg - 62 år
Rasmus Nielsen og Bodil Lauritsdatter begge af Ålsø (copuleret)
Søren Offersens barn af Glatved - Bodil
gl Anne Sørensdatter af Ålsrode - 98 år
Søren Kochs hustru af Hoed (introduceret)
Peder Ingvorsens hustru af Ålsø (introduceret)
sl Jens Slot af Ålsrode - 57 år
gl Jørgen Rasmussen af Glatved - 85 år
Søren Hyrde Degns barn Maren af Glatved - 5 år
Karen Rasmusdatter af Hoed - 70 år
Rasmus Hjulmands datter Bodil af Hoed - 4 år
Michel Friises tvillinger af Glatved - Maren og Anne
fol 50b
Niels Rasmussen og Anne Jensdatter af Ålsrode (trolovet)
Rasmus Laursens hustru Maren Bruuns af Ålsø - 47 år
Michel Friises barn Anne af Glatved - 8 dage
Anders Berns barn af Ålsrode - Hans
Søren Snedkers barn Kirsten af Hoed - 4 år
Søren Bachs søn af Østerballe - Jørgen
Søren Offersens barn Bodil af Glatved - 6 uger
Rasmus Nielsen Skytte og Maren Michelsdatter af Hessel (trolovet)
gl Birgitte Sørensdatter af Homå - ca 70 år
Søren Bachs barn Jørgen af Glatved - 14 dage
Michel Friises hustru af Glatved (introduceret)
gl Peder Graabech af Høbjerg - 90 år
Rasmus Laursen og Maren Pedersdatter af Ålsø (trolovet)
Søren Bachs hustru af Østerballe (introduceret)
Anders Berns hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Nielsens søn Niels af Ålsø - 6 år
sl Rasmus Jespersens hustru Maren Hovmands af Høbjerg (begravet)
Christen Sallings barn Maren (begravet)
fol 51a
gl Mette Snedkers af Balle - 85 år
Rasmus Bisgaard i Hoed - 64 år
Jens i Skovhusets hjemmedøbte barn Anne Cathrine - 8 dage
gl Karen Skomagers af Ålsrode - 80 år
Christen Sallings barn af Fuglsang - Jens
gl Maren Dams af Ålsrode - 95 år
Rasmus Hjorts hustru af Glatved (introduceret)
Rasmus Molbos barn af Ålsrode - Søren
Jens Kudsks hustru af Skovhuset (introduceret)
Christen Sallings hustru af Fuglsang (introduceret)
Hans Smeds barn af Ålsrode - Morten
Jens Christensens barn af Glatved - Christen
fol 51b
Peder Andersen og Anne Erichsdatter af Høbjerg (trolovet)
Rasmus Molbos hustru af Ålsrode (introduceret)
sl Jens Ladekarl - 60 år
sl Anders Giødesen af Høbjerg - 78 år
Søren Iversens barn af Ålsrode - Anders
Hans Andersens hustru af Høbjerg (introduceret)
Jens Christensens hustru af Glatved (introduceret)
Niels Jørgensens barn af Ålsrode - Anne
Hans Smeds hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Iversens hustru af Ålsrode (introduceret)
Niels Jørgensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Jørgen Pedersens barn af Hoed - Peder
Christen Jacobsens barn af Fuglsang - Jacob
fol 52a
Jens Sørensen af Trustrup og Anne Sørensdatter af Høbjerg (trolovet)
Christen Jacobsens barn af Fuglsang - 3 uger
Laurits Jensen og Anne Sørensdatter af Hoed (trolovet)
Karen Pedersdatters uægte barn af Hoed - Peder
Rasmus Laursen og Maren Pedersdatter af Ålsø (copuleret)
Søren Blochs barn af Ålsø - Jens
Christen Jacobsens hustru af Fuglsang (introduceret)
Jørgen Pedersens hustru af Hoed (introduceret)
Niels Rasmussen og Anne Jensdatter begge af Ålsrode (copuleret)
Peder Olufsens barn af Høbjerg - Oluf
Rasmus Blochs barn af Ålsrode - Kirsten
Maren Jørgensdatter af Ålsrode - 81 år
Christen Jensen og Karen Henrichsdatter af Ålsø og på Hessel (trolovet)

1721

Top


fol 52b
Peder Andersen og Anne Erichsdatter af Høbjerg (copuleret)
Niels Willumsens barn af Høbjerg - Jens
Jens Kjeldsen af Ålsrode - 32 år
fattigfolk Hans Joensens og Anne Henrichsdatters barn fra Holsten, Marie Dorthe - 5 år
Jens Sørensen og Anne Sørensdatter af Trustrup (copuleret)
Strand Sørens barn - Maren
Søren Hyrdes barn af Glatved - Birgitte
Jacob Nielsens barn af Ålsrode - Maren
Søren Kochs barn af Hoed - Hans
fol 53a
Rasmus Blochs hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Olufsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Niels Willumsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Søren Blochs hustru af Ålsø (introduceret)
Rasmus Rossings hustru af Østerballe (introduceret)
gl Rasmus Christensen af Ålsø - 72 år
Søren Degns hustru af Glatved (introduceret)
Søren Andersens hustru af Glatved (introduceret)
Rasmus Nielsens barn af Ålsø - Maren
Jacob Tygesens barn af Glatved - Maren
Niels Podemands barn af Hoed - Jens
sr Søren Jørgensen af Albøge og demoiselle Christine Marie Sørensdatter Hørup på Katholm (copuleret)
Maren Møllers i Hoed - 81 år
Hans Tygesens hustru af Glatved (introduceret)
fol 53b
Christen Henrichsen og Bodil Laursdatter på Hessel (trolovet)
Niels Podemands hustru af Hoed (introduceret)
Christen Jensen og Karen Henrichsdatter af Ålsø (copuleret)
Peder Bonde af Ålsrode - 93 år
Hans Slots barn af Ålsrode - Maren
sl Mette Pedersdatter af Fuglsang - 77 år
Hans Christensens barn af Høbjerg - Anne
Joen Carlsens barn af Høbjerg - Maren
Rasmus Nielsens hustru af Ålsø (introduceret)
Rasmus Hjorts tvillingebarn af Glatved - Jacob
Rasmus Hjorts anden tvilling (begravet)
fol 54a
Anne Laursdatter, Jens Basts hustru af Ålsrode - 55 år
Peder Lunds barn af Ålsrode - Bodil
Christen Henrichsen og Bodil Lauritsdatter af Homå (copuleret)
Hans Christensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Joen Carlsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Jens Christensens barn af Ålsrode - Anders
Hans Slots hustru af Ålsrode (introduceret)
Laurits Jensen og Anne Sørensdatter af Hoed (copuleret)
Rasmus Hjorts hustru af Glatved (introduceret)
Michel Friises barn af Glatved - Søren
Thomas Sørensens barn af Ålsrode - Maren
fol 54b
Jens Christensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Lunds hustru af Ålsrode (introduceret)
Jens Bast af Ålsrode og Karen Andersdatter til degnens (trolovet)
Hans Tygesens barn Tyge Hansen af Glatved - 5 år
Jens Christensens barn Christen af Glatved - 1 år
Rasmus Molbos barn Søren af Ålsrode - 1 år
Thomas Sørensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Degns barn Christen af Glatved - 2½ år
Poul Bagges barn af Glatved - Laurits
Rasmus Knudsens barn af Høbjerg - Niels
Michel Andersen og Karen Nielsdatter af Katholm (trolovet)
Michel Friises barn Maren af Glatved - 1½ år
fol 55a
Rasmus Rossings den yngre - 32 år
Christen Jacobsens barn af Fuglsang - Mette
Peder Nielsens barn af Høbjerg - Christen
Anders Berns barn af Ålsrode - Christen
Niels Sørensen af Høbjerg - 23 år
Poul Bagges hustru af Glatved (introduceret)
Rasmus Knudsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Hans Andersens barn af Høbjerg (begravet)
Christen Jacobsens barn Mette af Fuglsang - 14 dage
Rasmus Hjulmands barn af Hoed - Bodil
fol 55b
Jørgen Pedersens søn Peder af Hoed - 1½ år
Peder Nielsens hustru af Hoed (introduceret)
Rasmus Obsens hustru Anne Andersdatter af Glatved - 48 år
Christen Jacobsens hustru af Fuglsang (introduceret)
Joen Fiskers barn af Østerballe - Jacob
Michel Andersen Hyrde på Katholm og Karen Nielsdatter af Katholm (copuleret)
Anders Berns hustru af Ålsrode (introduceret)
Laurits Hjorts barn af Østerballe - Christen
Niels Rasmussens barn af Ålsrode - Jens
fol 56a
Michel Skaarups barn af Høbjerg - Maren
Hans Rasmussens hustru af Høbjerg (introduceret)
Rasmus Hjulmands hustru af Hoed (introduceret)
Laurits Hjorts barn Christen af Østerballe - 3 uger
Mathias Hansens barn af Ålsrode - Anne
Christen Christensen Broge af Høbjerg - 52 år
Joen Fiskers hustru af Østerballe (introduceret)
Ingvor Jensen og Gertrud Rasmusdatter af Ålsrode (trolovet)
Jens Sørensen Bast og Karen Andersdatter af Ålsrode (copuleret)
Søren Offersens barn af Østerballe - Dorthe
Laurits Hjorts hustru af Østerballe (introduceret)
Hans Bødkers barn af Høbjerg - Oluf
fol 56b
Niels Rasmussens hustru af Ålsrode (introduceret)
Rasmus Nielsen og Karen Pedersdatter af Østerballe (copuleret)
Christen Jensens barn af Ålsø - Maren
Mathias Hansens hustru af Ålsrode (introduceret)
Michel Skaarups hustru af Ålsø (introduceret)
Søren Offersens hustru af Østerballe (introduceret)
Søren Rasmussens barn af Ålsrode - Niels
Christen Jensens barn Maren af Ålsø - 3 uger

1722

Top


fol 56b
Niels Rasmussens barn af Høbjerg - Jens
fol 57a
Hans Bødkers hustru af Høbjerg (introduceret)
liden Rasmus Rossings barn af Østerballe - Maren
gl Maren Rytters af Hoed - 96 år
Søren Konges barn - Anne
Søren Madsens barn af Glatved - Maren
Niels Joensens barn af Høbjerg - Karen
Søren Rasmussens hustru af Ålsrode (introduceret)
Oluf Smeds barn af Glatved - Anne
fol 57b
Hans Erichsens barn af Fuglsang - Cathrine
Oluf Smeds barn Anne af Glatved - 3 uger
Christen Jensens hustru af Ålsø (introduceret og public absolveret)
Christen Jensens hustru Kirsten Nielsdatter af Ålsrode - 77 år
Rasmus Rossings hustru af Østerballe (introduceret)
Søren Madsens hustru af Glatved (introduceret)
Rasmus Skonnings barn af Ålsrode - Maren
hyrden Anders Mortens navnløse barn af Høbjerg (begravet)
Søren Bachs barn af Østerballe - Dorthe
Søren Konges hustru af Glatved (introduceret)
Niels Rasmussens hustru af Høbjerg (introduceret)
Niels Joensens hustru af Høbjerg (introduceret)
fol 58a
Søren Andersens hustru Karen Nielsdatter af Hoed - 42 år
Hans Erichsens hustru af Fuglsang (introduceret)
Jens Mogensens barn af Fuglsang - Mogens
hyrdens hustru Anne Laursdatter af Høbjerg - 46 år
Anders Mogensens barn af Ålsø - Jens
Ingvor Jensen og Gertrud Rasmusdatter af Ålsrode (copuleret)
Rasmus Erichsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Bachs hustru (introduceret)
Oluf Smeds hustru (introduceret)
Jens Sørensens barn af Skovhuset - Anne Cathrine
fol 58b
Jens Michelsen af Horstved og Kirsten Andersdatter af Ålsrode (trolovet)
Peder Jørgensens barn af Ålsø - Anders
fattigfolk Jens Christensen Møller født i Amsterdam i Holland og Anne Cathrine Pedersdatter født i Ditmarsken et barn - Margrethe Lisbeth
Anders Mogensens hustru af Ålsø (introduceret)
Jens Mogensens hustru af Fuglsang (introduceret)
Rasmus Rasmussen af Ålsrode - 66 år
Anders Berns barn Christen af Ålsrode - ½ år
Peder Olufsens barn af Høbjerg - Jacob
Rasmus Molbos barn af Ålsrode - Birgitte
Jens Kudsks hustru af Skovhuset (introduceret)
Rasmus Rasmussen og Anne Rasmusdatter af Hoed (trolovet)
Jens Christensens barn Anders - 1 år
Anders Hyrdes barn af (mangler) (begravet)
fol 59a
Jens Christensens barn af Glatved - Christen
Rasmus Nielsen af Vejlby og Elle Sørensdatter af Hoed (trolovet)
Peder Degns barn af Glatved - Christen
Hans Tygesens barn af Glatved - Tyge
Rasmus Molbos hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Olufsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Peder Ingvorsens hustru af Ålsø (introduceret)
major Hoffs søn af Hessel - Hans Nicolaj
Jens Christensens hustru af Glatved (introduceret)
Peder Degns hustru af Glatved (introduceret)
Hans Tygesens hustru af Glatved (introduceret)
Jens Michelsen af Horstved og Kirsten Andersdatter af Ålsrode (copuleret)
Niels Blochs barn af Høbjerg - Niels
fol 59b
sl Rasmus Christensen af Glatved - 52 år
sl Søren Rasmussen Hjort af Glatved - 80 år
Bodil Nielsdatter af Glatved - 83 år
Poul Bagges barn Laurs - 1 år
Niels Blochs hustru af Høbjerg (introduceret)
Peder Andersen og Sidsel Christensdatter på Hessel (trolovet)
Anne Hjorts barn Maren af Glatved - 3 år
Rasmus Nielsens barn af Østerballe - Maren
Rasmus Hyrdes barn af Høbjerg - Rasmus
Søren Skrædders barn af Ålsrode - Anne
(navn mangler) (begravet
fol 60a
Rasmus Rasmussen og Anne Rasmusdatter af Hoed (copuleret)
Jens Mogensens datter Else af Fuglsang - 12 år
fru geheimeråd Hille Trolle til Høgholm, Lykkesholm og Fævejle - 65 år
Rasmus Nielsen og Elle Sørensdatter af Hoed (copuleret)
Niels Podemands barn - Søren
Rasmus Hemmetsens barn - Karen
Peder Andersen Kudsk og Sidsel Christensdatter Kokkepige af Hessel (copuleret)
Rasmus Hyrdes hustru af Høbjerg (introduceret)
Rasmus Laursen af Ålsø - 60 år
Rasmus Nielsens hustru af Østerballe (introduceret)

1723

Top


fol 60b
Søren Christensen Skrædders hustru af Ålsrode (introduceret)
Christen Jacobsens barn af Fuglsang - Karen
Laurits Hjorts barn af Østerballe - Christen
Niels Podemands hustru af Hoed (introduceret)
Rasmus Hemmetsens hustru af Hoed (introduceret)
Niels Smed af Glatved - 53 år
Thomas Sørensens barn af Ålsrode - Anne
Rasmus Hjorts barn af Glatved - Søren
Jens Thomsen og Anne Jensdatter af Ålsø (trolovet)
fol 61a
Søren Snedkers barn af Hoed - Rasmus
sl Søren Olufsen birkedommer ved Katholms Birk - 76 år
sl Rasmus Pedersen af Høbjerg - 75 år
Christen Jensens barn af Ålsø - Jens
Thomas Sørensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Michel Friises barn af Glatved - Anne
Laurits Hjorts hustru af Østerballe (introduceret)
Christen Jacobsens hustru af Fuglsang (introduceret)
Jens Basts datter Anne af Ålsrode - 6 år
Hans Smeds barn af Ålsrode - Maren
fol 61b
Søren Snedkers hustru (introduceret)
Rasmus Hjorts hustru (introduceret)
Jens Christensens barn af Ålsrode - Else
Peder Lunds barn af Ålsrode - Anne
sl Niels Rasmussen af Ålsrode - 29 år
Knud Christensen af Ålsrode - 77 år
Michel Friises hustru af Glatved (introduceret)
Bodil Ovesen?s af Hoed - 77 år
Anders Berns barn af Ålsrode - Niels
gl Anne Lerchive? - 80 år
Anne Sørensdatter Kochs uægte barn af Hoed - Lisbeth
fol 62a
Hans Smeds hustru af Ålsrode (introduceret)
Hans Andersens hustru af Høbjerg (introduceret)
Christen Jensens hustru af Ålsø (introduceret)
Niels Lauritsen Slot og Maren Andersdatter af Ålsø (trolovet)
Peder Lunds hustru af Ålsrode (introduceret)
Jens Christensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Anders Berns hustru af Ålsrode (introduceret)
Jørgen Pedersens barn - Maren
Rasmus Skusters barn af Hoed - Anne
Anne Sørensdatter som udlagde Terkild Nielsen af Strandhuset (public absolveret)
Hans Bødkers barn - Peder
Joen Carlsens barn - Anne
Jens Thomasen og Anne Jensdatter af Ålsø (copuleret)
Karen Nielsdatter af Fuglsang som udlagde (mangler) Berentsen på Hessel (public absolveret)
fol 62b
capitain Henrich Ramshart og demoiselle Mette Sophie Johansdatter Møller af Katholm (copuleret)
Niels Jørgensens barn af Ålsrode - Bodil
Jørgen Pedersens hustru af Hoed (introduceret)
Rasmus Skusters hustru af Hoed (introduceret)
Hans Bødkers hustru af Høbjerg (introduceret)
Rasmus Terkildsens barn af Ålsrode - Jens
Michel Rasmussen af Ålsrode - 28 år
Jens Rasmussen Molbo af Ålsrode - 19 år
Bodil Laursdatter Rasmus Rytters hustru af Hoed - 68 år
Joen Carlsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Søren Rasmussens barn Niels af Ålsrode - 2 år
sl Peder Rossing af Østerballe - 60 år
Thomas Sørensens barn Maren af Ålsrode - 1 år
Rasmus Terkildsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Niels Jørgensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Rasmus Molbos barn af Ålsrode - Sophie
fol 63a
Niels Lauritsen Bloch og Maren Andersdatter af Ålsø (copuleret)
gl Maren Rasmusdatter af Ålsø - 69 år
Niels Blochs barn af Ålsø - Maren
Jens Basts barn af Ålsrode (begravet)
sl geheimeråd Palle Kragh - 66 år
Rasmus Molbos hustru af Ålsrode (introduceret)
Niels Blochs hustru af Ålsø (introduceret)
Jens Basts hustru af Ålsrode (introduceret)
Christen Hjulmand af Ålsrode - 62 år
Hyrdens søn Laurs Andersen af Høbjerg - 8 år
Søren Hyrdes barn af Glatved - Maren
fol 63b
Christen Andersen og Anne Rasmusdatter af Hoed (trolovet)
Søren Rasmussens barn af Ålsrode - Maren
Else Christensdatter af Høbjerg - 37 år
Søren Sørensen Kudsk af Katholm og Sidsel Hansdatter af Høbjerg (trolovet)
Niels Joensens barn af Høbjerg - Joen
Niels Rasmussen og Maren Andersdatter begge af Ålsø (trolovet)
Søren Konges barn af Glatved - 2 år
Søren Rasmussens hustru af Ålsrode (introduceret)

1724

Top


fol 63b
Niels Jensens hustru Maren Sørensdatter af Ålsrode - 47 år
Hans Christensens barn af Høbjerg - Anders
fol 64a
Niels Joensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Jesper Nielsen af Ålsrode - 19 år
Hille Christensdatter af Østerballe - 30 år
gl Dorthe Blochen - 82 år
Peder Berentsen forrige ladefoget ved Hessel (public absolveret)
Hans Andersens hustru Bodil Nielsdatter af Høbjerg - 32 år
Niels Rasmussen Skrædder og Maren Andersdatter af Ålsø (copuleret)
Poul Bagges barn af Glatved - Anders
Hans Christensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Laurits Hjort og Maren Hansdatter af Hoed (trolovet)
Jacob Nielsens barn af Ålsrode - Kirsten
fol 64b
Søren Konges barn af Glatved - Niels
Poul Bagges hustru (introduceret)
Karen Madsdatters uægte barn af Glatved - Maren (en person ved navn Peder Rasmussen)
Konges barn Niels - 8 dage
Søren Andersens barn af Hoed - Karen
Jørgen Skomagers barn af Ålsrode - Anne
Hans Tygesens barn af Glatved - Jacob
Søren Offersens barn af Glatved - Dorthe
Rasmus Erichsen Hyrde af Ålsrode - 44 år
fol 65a
Søren Konges hustru af Glatved (introduceret)
Jens Smeds barn af Høbjerg - Niels
Jacob Nielsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Broge af Ålsrode - 63 år
Rasmus Hjorts barn af Glatved - Jens
Søren Kudsk fra Katholm og Sidsel Hansdatter af Høbjerg (copuleret)
Laurs Pedersen Hjort og Maren Hansdatter (copuleret)
Hans Tygesens hustru af Glatved (introduceret)
Søren Andersens hustru af Hoed (introduceret)
Søren Nielsens hustru af Ålsø (introduceret)
Jørgen Skomagers hustru af Ålsrode (introduceret)
Rasmus Christensen af Ålsrode - 73 år
Anne Sørensdatter af Ålsø - 83 år
Smedens hustru Kirsten Laursdatter af Høbjerg (introduceret)
Søren Offersens barn af Glatved - 4 uger
fol 65b
Peder Olufsens barn af Høbjerg - Lisbeth
Maren Jensdatters uægte barn af Fuglsang - 1½ år
Christen Iversen af Høbjerg - 60 år
Birgitte Rasmusdatter - 70 år
Christen Andersen og Anne Rasmusdatter af Hoed (copuleret)
Rasmus' kone af Glatved (introduceret)
Søren Offersens hustru af Glatved (introduceret)
Niels Skrædders barn af Ålsø - Rasmus
Christen Sallingbos barn af Fuglsang - Anne
Niels Jensen og Anne Sørensdatter af Ålsrode (trolovet)
en fremmed fattig mand, væver Knud Jensen fra Kristrups nyfødte barn (begravet)
Jacob Grafs datters uægte barn (begravet)
Rasmus Nielsens barn af Ålsø - Anne
fol 66a
Peder Olufsens hustru af Høbjerg (introduceret)
gl Bodil Bruuns - 80 år
Jens Rasmussen Røgter fra Hessel - 27 år
Christen Sallingbos hustru af Fuglsang (introduceret)
Karen Madsdatters uægte barn af Glatved (begravet)
Niels Skrædders hustru af Ålsø (introduceret)
Rasmus Nielsens hustru af Ålsø (introduceret)
Søren Michelsen og Kirsten Ibsdatter af Høbjerg (copuleret)
Thomas Sørensens barn af Ålsrode - Søren
Jens Tækkers barn af Skovhuset - Maren
Niels Jensen Skrædder og Anne Sørensdatter begge af Ålsrode (copuleret)
Oluf Jensen Hug og Karen sl Cathrine Christensdatters af Høbjerg (copuleret)
Hans Erichsens barn af Fuglsang - Christence
fol 66b
Thomas Sørensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Jens Christensens barn af Glatved - Anne
Niels Willumsens barn af Høbjerg - Anne Marie
Hans Erichsens hustru af Fuglsang (introduceret)
gl Kirsten Pouls af Glatved - 70 år
Jens Tækkers hustru af Skovhuset (introduceret)
Jens Christensens hustru af Glatved (introduceret)
Mette Skaarups af Høbjerg (introduceret)
Mathias Hansens barn af Ålsrode - Anders
Rasmus Obsen af Glatved - 78 år
Rasmus Nielsen Rossings barn af Østerballe - Maren
fol 67a
Jens Christensens barn af Ålsrode - Anders
Niels Podemands barn af Hoed - Christen
Mathias Hansens hustru (introduceret)
Christen Jacobsens barn af Fuglsang - Jacob
Maren Sørensdatter af Glatved som udlagde Christen Rasmussen (public absolveret)
Peder Nielsen Smed og Karen Pedersdatter begge af Hoed (trolovet)
Christen Rasmussen af Glatved (public absolveret)
Rasmus Jensen og Anne Olufsdatter af Høbjerg (trolovet)
Christen Jacobsens barn Jacob af Fuglsang - 14 dage
Rasmus Nielsen Rossings hustru af Østerballe (introduceret)
Niels Podemesters hustru af Hoed (introduceret)
Jens Christensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Andersens barn af (mangler) - Peder
fol 67b
sl Peder Rossings hustru Maren Andersdatter af Østerballe - 83 år
Jens Molbos hustru (introduceret)
Christen Jacobsens hustru (introduceret)
Maren Sørensdatters uægte barn af Glatved - Rasmus

1725

Top


fol 67b
gl Maren Jenses - 78 år
Rasmus Nielsens barn af Østerballe - Karen
Christen Jensens barn af Ålsø - Mette
Else Nielsdatter af Ålsø - 65 år
Søren Andersens hustru af Glatved (introduceret)
Hans Slots hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Jensen og Karen Sørensdatter af Høbjerg (trolovet)
fol 68a
Anne Sørensdatters barn i Hoed - 1 år
Peder Laursen Konge og Anne Jensdatter af Ålsrode (trolovet)
Christen Rasmussen og Anne Andersdatter af Glatved (trolovet)
Maren Sørensdatters uægte barn af Glatved (begravet)
Peder Lunds barn af Ålsrode - Anders
Jens Basts barn - Maren
Søren Kudsks barn af Høbjerg - Anne Cathrine
Rasmus Nielsen Koch?s hustru af Østerballe (introduceret)
Christen Jensens hustru af Ålsø (introduceret)
Søren Madsens barn af Glatved - Anne
Christen Andersens barn af Hoed - Mette
fol 68b
Søren Sørensen Koch og Karen Madsdatter af Glatved (trolovet)
Hans Andersens barn af Høbjerg - Bodil
Christen Rasmussen og Anne Andersdatter af Glatved (copuleret)
Peder Lunds hustru af Ålsrode (introduceret)
Jens Basts hustru af Ålsrode (introduceret)
Jens Jørgensen af Fuglsang - 84 år
Hans Bødkers barn af Høbjerg - Mette
Søren Kudsks hustru af Høbjerg (introduceret)
Christen Rasmussens barn af Glatved - Anne
Søren Madsens hustru af Glatved (introduceret)
Christen Andersens barn Mette af Hoed - 5 uger
sl Peder Hjort af Glatved - 42 år
Niels (Christen) Broges barn af Ålsrode - Niels
sl Maren (Anne) Ibsdatter - 79 år
Anne Jensdatter Hjort af Glatved - 38 år
fol 69a
Christen Andersens hustru af Hoed (introduceret)
Karen Svarres af Hoed - 66 år
Jacob Rasmussen og Mette Jensdatter af Østerballe (trolovet)
Rasmus Røgter og Mette Sørensdatter begge af Hoed (trolovet)
Hans Andersens hustru af Høbjerg (introduceret)
Hans Bødkers hustru af Høbjerg (introduceret)
Niels Jensens barn af Ålsrode - Søren
Christen Rasmussens hustru af Glatved (introduceret)
en gl soldat fra Nibe, Stig Nielsen - 48 år
Peder Ingvorsens barn af Ålsø - Jørgen
Rasmus Molbos datter af Ålsrode - Kirsten
Anne Rasmusdatter af Østerballe som udlagde Niels Rasmussen fra København (public absolveret)
Poul Bagge - 60 år
fol 69b
Niels Jørgensens barn af Ålsrode - Christen
Anders Berns barn af Ålsrode - Karen
Søren Konges barn af Glatved - Maren
Christen Rasmussens barn Anne af Glatved - 6 uger
Christen Christensen og enke Karen Christensdatter af Glatved (trolovet)
Niels Rasmussens barn af Høbjerg - Edel
et uægte barn af Fuglsang som døde hos Jens K?pes (begravet)
Hans Smeds barn - Niels
Søren Konges hustru af Glatved (introduceret)
fol 70a
Peder Laursen Konge og Anne Jensdatter af Ålsrode (copuleret)
Niels Jensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Rasmus Molbos hustru af Ålsrode (introduceret)
Christen Broges hustru af Ålsø (introduceret)
Peder Ingvorsens hustru af Ålsø (introduceret)
Søren Laursens barn af Glatved - Laurits
Rasmus Jensen Ladekarl og Anne Olufsdatter begge af Høbjerg (copuleret)
Niels Christensens barn af Østerballe - Anne
Peder Jensen og Karen Sørensdatter begge af Høbjerg (copuleret)
Niels Jørgensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Anders Berns hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Laursen Hyrdes hustru af Glatved (introduceret)
Niels Rasmussens hustru af Høbjerg (introduceret)
Hans Smeds hustru af Ålsrode (introduceret)
Christen Broges barn Niels af Ålsrode - 3 mdr
Michel Friises barn af Glatved - Rasmus
(mangler) Olufsen og Maren Laursdatter af Glatved (trolovet / copuleret?)
fol 70b
Niels Christensens hustru af Østerballe (introduceret)
Rasmus Laursens barn af Østerballe - Peder
Christen Salingbos barn Jens af Fuglsang - 4 år
sl Karen Christensdatter af Fuglsang - 73 år
Anne Rasmusdatters uægte barn af Østerballe - Rasmus
Peder Olufsens barn Lisbeth af Høbjerg - 1½ år
Mads Jensen fra Lykkesholm og Karen Pedersdatter af Hoed (trolovet)
sl Peder Skrædder af Hoed - 82 år
Rasmus Rossings hustru af Østerballe (introduceret)
Michel Friises hustru af Glatved (introduceret)
Maren Nielsdatters uægte barn af Trustrup (begravet)
Mads Jensen Røgter på Lykkesholm og Karen Pedersdatter af Hoed (copuleret)
Niels Murmester af Ålsrode - 59 år
Søren Rasmussens barn af Ålsrode - Michel
fol 71a
Mads Jensen Røgters barn af Lykkesholm - Jens
Jens Kudsks barn Maren af Skovhuset - 1 år
Kirsten Skonnings barn Maren af Ålsrode - 3 år
Rasmus Knudsens barn Niels af Høbjerg - 4 år
Christen Jacobsens barn af Fuglsang - Mette
Rasmus Hemmetsens barn af Hoed - Jacob
Søren Andersens barn Peder af Glatved - 9 mdr
Jacob Kudsks barn af Fuglsang - Peder
Søren Rasmussens hustru af Ålsrode (introduceret)
Mads Jensen Røgters hustru af Lykkesholm (introduceret)
Rasmus Hjorts barn af Glatved - Anne
fol 71b
Oluf Smeds barn af Glatved - Anne
et uægte barn af Glatved - Søren
Rasmus Ladekarls barn - Jens
Peder Konges barn af Ålsrode - Maren
Niels Knudsen af Høbjerg - 78 år
Thomas Sørensens barn Søren af Ålsrode - 1 år
Christen Giødesens hustru Mette Christensdatter af Høbjerg - 77 år
Rasmus Ladekarls barn - Jens (præstens gentagelse)
Peder Konges barn af Ålsrode - Maren (præstens gentagelse)
Søren Laursen Konges barn Karen af Glatved - 3½ år
Peder Rasmussen og Bodil Christens?datter (trolovet)
Anders Nielsen og (mangler) (trolovet)
fol 72a
Rasmus Hemmetsens hustru af Hoed (introduceret)
Rasmus Hjorts hustru Anne Jacobsdatter af Glatved - 38 år
Christen Jacobsens barn Mette af Fuglsang - 5 uger
Søren Skrædders barn af Ålsrode - Maren
Hans Smeds barn Maren af Ålsrode - 3 år
Søren Skrædders barn Anne af Ålsrode - 3½ år
Christen Jacobsens hustru af Fuglsang (introduceret)
Jacob Kudsks hustru af Fuglsang (introduceret)
Rasmus Hjort og Maren Sørensdatter begge af Glatved (trolovet)
Oluf Smeds hustru af Glatved (introduceret)
Rasmus Ladekarls hustru af Høbjerg (introduceret)
Søren Skrædders barn Maren af Ålsrode - 14 dage
Laurs Hjorts barn af Østerballe - Bodil
Peder Konges hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Lunds barn Anders - ½ år
Anders Berns barn Niels af Ålsrode - 3½ år

1726

Top


fol 72b
Christen Christensen og Karen Christensdatter af Glatved (copuleret)
Jacob Rasmussen og Mette Jensdatter af Østerballe (copuleret)
Peder Rasmussen og Bodil Christensdatter af Høbjerg (copuleret)
Søren Skrædders hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Jensens barn af Høbjerg - Maren
Jens Pedersen og Mette Sørensdatter af Glatved (trolovet)
Søren Olufsen og Maren Laursdatter af Glatved (copuleret)
Laurs Hjorts hustru af Østerballe (introduceret)
Søren Blochs barn af Ålsø - Maren
Hans Jensen Graabech fra Homå og Kirsten Munks af Østerballe (trolovet)
Søren Blochs hustru af Ålsø - 42 år
Oluf Jacobsen og Anne Sørensdatter begge af H(mangler) (trolovet)
fol 73a
Rasmus Røgter og Mette Sørensdatter af Hoed (copuleret)
Rasmus Nielsen Rossings barn Maren af Østerballe - 15 uger
Peder Jensen Degn af Glatved - 51 år
Rasmus Rossing (Hjorts) barn af Glatved - ½ år
et fattigt barn af Høbjerg Anders ? (begravet)
sl Søren Olufsens enke Else Jensdatter af Høbjerg - 69 år
Jørgen Jacobsens datter Maren af Ålsø - 18 år
Hans Rasmussen ? og Kirsten Sørensdatter af Østerballe (trolovet)
Peder Pedersen Rolle? af Østerballe - 86 år
Peder Jensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Niels Skrædders barn af Ålsø - Anders
Kirsten Christensdatter af Høbjerg - 44 år
Søren Degns barn af Glatved - Peder
Niels Pedersen og Maren Christensdatter af Glatved (trolovet)
Jens Laursen af Østerballe - 74 år
Anders Nielsen Ladefoged og Dorthe Christensdatter (copuleret)
Thomas? Sørensens barn af Ålsrode - (navn mangler)
fol 73b
gl Sophie Pedersdatter - 90 år
Søren Koch Hyrde og Karen Madsdatter af Høbjerg (copuleret)
Christen Andersens barn af Hoed - Jens
Rasmus Hjort og Maren Sørensdatter af Glatved (copuleret)
Christen Andersens barn Jens - 13 dage
Jens Pedersen og Mette Sørensdatter af Glatved (copuleret)
Søren Degns hustru af Glatved (introduceret)
Jacob Rasmussens barn af Østerballe - Anne
Christen Andersens hustru af Hoed (introduceret)
Thomas Sørensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Niels Skrædders hustru af Ålsø (introduceret)
Rasmus Nielsen Rossings barn af Østerballe - Maren
Søren Sørensen Krogh? i Sørup og Maren Rasmusdatter af Ålsrode (trolovet)
Anders Rasmussen Mogensen af Ålsø - 66 år
Søren Bloch og Bodil Andersdatter begge af Ålsø (trolovet)
Anders Nielsens barn af Ålsrode - Anders
fol 74a
Rasmus Knudsens barn af Høbjerg - Anne
Oluf Jacobsen og Anne Sørensdatter af Hoed (copuleret)
Rasmus Nielsen Rossings hustru af Østerballe (introduceret)
Jacob Rasmussens hustru af Østerballe (introduceret)
Christen Erichsen af Høbjerg - 67 år
Hans Jensen Graabech af Homå og Kirsten Andersdatter Munks af Østerballe (copuleret)
sl jomf Sophie Antonette Laage fra Hessel (begravet)
Christen Rasmussens barn af Glatved - Anne
Søren Sørensen Krog fra Sørup og Maren Rasmusdatter af Ålsrode (copuleret)
gartneren sr Luttermans barn af Hessel - Sophie Antonette
Anders Nielsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Rasmus Knudsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Laurits Hjorts datter Bodil - 9 mdr
Rasmus Laursen? Rossings barn af Østerballe (begravet)
(mangler)s barn af Østerballe - 1 år
fol 74b
Søren Konges barn Maren af Glatved - 1 år
Rasmus Nielsen Rossings barn Maren af Østerballe - 13 uger
Christen Skomagers hustru af Glatved (introduceret)
Søren Bloch og Bodil Andersdatter af Ålsø (copuleret)
Søren Hyrdes barn Peder af Glatved - 9 mdr
Niels Christensens barn Christen af Østerballe - 4 år
Niels Joensens barn af Høbjerg - Kirsten
sr Luttermans hustru ved Hessel (introduceret)
Niels Poulsens barn Christen af Ålsrode - 1 år
Hans Tygesens barn af Glatved - Maren
Jens Sørensen Tækkers barn af Høbjerg - Niels
Christen Broges barn af Ålsrode - Niels
Søren Laursens barn af Glatved - Karen
Thomas Sørensens barn Søren (begravet)
? ?s barn Niels (begravet)
Niels Joensens barn Kirsten af Høbjerg - 2? uger
fol 75a
Peder Rasmussens barn af Høbjerg - Rasmus
Hans Christensens barn af Høbjerg - Mette
Hans Tygesens hustru af Glatved (introduceret)
Søren Laursens hustru af Glatved (introduceret)
Niels Joensens hustru af Høbjerg (introduceret)
gl Niels Broge af Høbjerg - 70 år
Rasmus Nielsens barn Anne af Ålsø - 2½ år
Jens Tækkers hustru af Høbjerg (introduceret)
Peder Ingvorsens barn Jørgen af Ålsø - 1½ år
Maren Andersdatter og Anne Andersdatter som udlagde soldat Niels Jensen Graabech (public absolveret)
Jens Christensens barn af Ålsrode - Jens
Peder Sørensen Smed af Høbjerg og Karen Rasmusdatter af Ålsrode (trolovet)
Hans Christensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Peder Rasmussens hustru af Høbjerg (introduceret)
fol 75b
Niels Pedersen og Maren Christensdatter af Glatved (copuleret)
Rasmus Hjorts barn af Glatved - Peder
Søren Olufsens barn af Glatved - Bodil
Oluf Jacobsens barn af Hoed - Jacob
Henrich Pedersen Snedker og Maren Rasmusdatter af Hoed (trolovet)

1727

Top


fol 75b
Rasmus Erichsen af Hoed - 61 år
Rasmus Hjorts hustru af Glatved (introduceret)
Søren Olufsens hustru af Glatved (introduceret)
Anne Andersdatters uægte barn af Ålsø - Maren
Michel Friises barn af Glatved - Maren
fol 76a
Peder Sørensen Smed og Karen Rasmusdatter af Ålsrode (copuleret)
Rasmus Madsens barn Anne Sørensdatter af Glatved - 2 år
Peder Lunds barn af Ålsrode - Maren
Jørgen Skomagers barn - Maren
Jens Christensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Jørgen Christensen Hovmand og Kirsten Knudsdatter af Ålsø (copuleret)
Peder Lunds barn Maren af Ålsrode - 3 uger
Søren Blochs barn - Anders
Jacob Nielsens barn af Ålsrode - Karen
fol 76b
Rasmus Skusters barn af Hoed - Rasmus
Michel Friises hustru af Glatved (introduceret)
Kirsten Bachens af Østerballe (introduceret)
Rasmus Winthers barn af Ålsø - Rasmus
Peder Lunds hustru af Ålsrode (introduceret)
Anne Rasmusdatter af Østerballe - 70 år
sergeant Pollachs barn af Høbjerg - Friderich
sl Christen Jensen af Ålsrode - 88 år
Rasmus Skusters hustru af Hoed (introduceret)
Jacob Nielsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Jørgen Skomagers hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Blochs hustru af Ålsø (introduceret)
Rasmus Winthers hustru af Ålsø (introduceret)
fol 77a
Niels Blochs søn Anders af Høbjerg - 10 år
sl Christen Christensen Kjær af Glatved - 40 år
Jørgen Pedersens barn af Glatved - Rasmus
sergeant Pollachs hustru af Høbjerg (introduceret)
Niels Willumsens søn Willum af Høbjerg - 8 år
Kirsten Christensdatter Strut? af Ålsrode - 80 år
Anne Terkildsdatter af Høbjerg - 60 år
Jørgen Skrædders barn af Hoed - Anne
Christen Andersens barn af Hoed - Peder
Jens Sørensen og Karen Christensdatter af Glatved (trolovet)
Niels Podemands barn Christen af Hoed - 3 år
fol 77b
Niels Podemands barn af Hoed - Anne
Jørgen Pedersens hustru af Glatved (introduceret)
Christen Andersens hustru af Hoed (introduceret)
Jørgen Skrædders hustru af Hoed (introduceret)
Søren Bachs datter Dorthe - 6 år
Niels Podemands hustru af Hoed (introduceret)
Jacob Tygesens datter Anne - 12 år
Karen Hovmands - 69 år
Peder Andersen og Kirsten Nielsdatter af Østerballe (trolovet)
Niels Jensens barn af Ålsrode - Maren
Søren Konges barn af Glatved - Maren
gl Anders Bach - 80 år
Niels Jørgensens barn af Ålsrode - Christen
Karen Poulsdatter af Glatved - ? år
Christen Andersens barn af Høbjerg (begravet)
fol 78a
Peder Jensen og Birgitte Jørgensdatter af Ålsø (trolovet)
Rasmus Molbos datter Maren af Ålsrode - 14 år
Søren Konges hustru af Glatved (introduceret)
Niels Christensen Bachs barn af Østerballe - Anne
Niels Skrædders hustru af Ålsrode (introduceret)
Niels Jørgensens hustru af Ålsrode (introduceret)
sl Christen Giødesen af Høbjerg - 82 år
Niels Christensens hustru af Østerballe (introduceret)
Peder Jørgensens barn af Ålsø - Jørgen
Rasmus Nielsen Rossings barn af Østerballe - Peder
Søren Skrædders barn af Ålsrode - Niels
Laurits Jensens barn af Ålsø - Niels
fol 78b
Laurits Hjorts barn af Østerballe - Anne
Thomas Jensen og Maren Jensdatter af Hoed (trolovet)
Rasmus Ladekarls barn af Høbjerg - Oluf
Peder Ingvorsens hustru af Ålsø (introduceret)
Rasmus Nielsen Rossings hustru af Østerballe (introduceret)
Peder Smeds barn af Høbjerg - Søren
Christen Andersen og hans hustru Anne Rasmusdatter af Hoed (public absolveret)
Thomas Sørensens barn af Ålsrode - Niels
Søren Skrædders hustru af Ålsrode (introduceret)
den bortrømte Laurs Jensens hustru af Ålsø (introduceret)
Søren Rasmussens barn af Ålsrode - Anne
Bodil Sørensdatter som udlagde Erich Christensen? af (mangler) (public absolveret)
fol 79a
Laurs Hjorts hustru af Østerballe (introduceret)
Rasmus Ladekarls hustru af Høbjerg (introduceret)
Peder Smeds hustru af Høbjerg (introduceret)
Hans Smeds barn af Ålsrode - Maren
Bodil Sørensdatters uægte barn af Østerballe - Christen
Mathias Hansens barn af Ålsrode - Kirsten
Thomas Sørensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Rasmussens hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Jensen og Birgitte Jørgensdatter af Ålsø (copuleret)
gl Mogens Jensen af Fuglsang - 80 år

1728

Top


fol 79a
Jens Sørensen Stub? og Karen Christensdatter af Glatved (copuleret)
Peder Andersen og Kirsten Nielsdatter af Trustrup (copuleret)
fol 79b
Mads Jensens barn af Lykkesholm - Anne
Hans Andersens barn af Høbjerg - Anders
Thomas Jensen og Maren Sørensdatter af Hoed (copuleret)
Hans Smeds hustru af Ålsrode (introduceret)
Mathias Hansens hustru af Ålsrode (introduceret)
Henrich Pedersen Snedker og Maren Rasmusdatter af Hoed (copuleret)
Peder Klebits af Glatved - 14 år
Mads Røgters hustru af Hoed (introduceret)
Christen Broges barn af Ålsrode - Anne
Søren Snedkers barn af Hoed - Peder
Søren Hyrdes barn af Høbjerg - Anne
fol 80a
Rasmus Nielsens ?s barn - Anne
Hans Andersens hustru af Høbjerg (introduceret)
Jørgen Pedersen Stenstrup og præstens yngste datter (copuleret)
Søren Snedkers hustru af Hoed (introduceret)
Karen Rasmusdatter af Østerballe - 74 år
Rasmus Hjorts barn Peder af Glatved - 1 år
Jørgen Skomagers barn Maren - 1 år
Thomas Jensens barn af Hoed - Bodil
Jens Christensens barn af Glatved - Søren
Jens Pedersens barn af Glatved - Peder
fol 80b
Anders Laursens barn af Høbjerg - Poul
Peder Rasmussens barn af Høbjerg - Bodil
Maren Jensdatter - 40 år
Peder Smeds barn af Hoed - Peder
Søren Kochs hustru af Høbjerg (introduceret)
Søren Madsens barn af Glatved - Rasmus
Jacob Rasmussens barn i Østerballe - Christen
fol 81a
sl Maren Christensdatter - 70 år
Jens Christensens barn Jens Iversen af Ålsrode - 1 år
Jens Christensens hustru af Glatved (introduceret)
Peder Smeds hustru af Hoed (introduceret)
Thomas Jensens hustru af Hoed (introduceret)
Joen Carlsens barn Anne af Østerballe - 6 år
Søren Konges barn Maren - 1 år
Hans Erichsens søn af Fuglsang - Henrich Christian
Peder Rasmussens hustru af Høbjerg (introduceret)
Anders Laursens hustru af Høbjerg (introduceret)
sr Jørgen Stenstrups søn - Peder
Rasmus Nielsens barn Karen af Østerballe - 3½ år
Rasmus Nielsens barn Anne af Østerballe - 1 år
Søren Madsens hustru af Glatved (introduceret)
Jens Pedersens hustru af Glatved (introduceret)
fol 81b
Jens Pedersens søn Peder af Glatved - 6 uger
Jens Hattemager af Høbjerg - 21 år
Mette Christensdatter af Høbjerg som udlagde Søren Rasmussen Hovmand af Høbjerg (public absolveret)
Søren Olufsens barn Bodil af Glatved - 1½ år
Hans Erichsens hustru af Fuglsang (introduceret)
Jørgen Skrædders barn af Hoed - Hilleborg
gl Jens Rasmussen af Glatved - 70 år
sr Stenstrups hustru af Ålsø (introduceret)
Mads Sørensen og Anne Nielsdatter af Hoed (trolovet)
Peder Jensens barn af Høbjerg - Jens
Niels Willumsens navnløse barn af Høbjerg (begravet)
Jørgen Skrædders hustru (introduceret)
fol 82a
Oluf Smeds barn af Glatved - Peder
Rasmus Poulsens hustru Maren Pedersdatter af Ålsrode - 80 år
Mathias Hansens barn Kirsten af Ålsrode - 8 mdr
Kirsten Rasmusdatter Fussu? af Høbjerg - 60 år
Mette Christensdatters uægte barn af Ålsrode - Dorthe
Jacob Rasmussens hustru af Østerballe (introduceret)
Peder Jensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Niels Willumsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Oluf Smeds hustru af Glatved (introduceret)
Niels Skrædders barn af Ålsø - Else
Rasmus Laursens barn af Østerballe - Kirsten
Christen Andersens barn af Hoed - Anne
fol 82b
Anders Berns barn af Ålsrode - Anne
Peder Lunds barn af Ålsrode - Anders
Peder Smeds barn af Høbjerg - Anne
Rasmus Laursen Rossings hustru af Østerballe (introduceret)
Hans Jensen Draabys datter Maren af Ålsrode - 13 år
Christen Bachs barn af Glatved - Maren
Niels Hjulmand af Ålsø? og Inger Andersdatter af Østerballe (trolovet)
Christen Jacobsens (dødfødte barn?) (begravet)
Søren (mangler) (public absolveret)
fol 83a
Anders Berns hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Lunds hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Smeds hustru af Høbjerg (introduceret)
Niels Skrædders hustru af Ålsø (introduceret)
Peder Konges barn af Ålsrode - Niels
gl Jens Bern - 82 år
lang? Rasmus Sørensen af Ålsrode - 66 år
gl Maren Globs - 70 år
Thomas Jensens barn Bodil - 8 mdr
Hans Pedersens navnløse barn af Østerballe (begravet)
Niels Jensen Soldat og Anne Andersdatter af Ålsø (trolovet)
Peder Jensens barn Jens af Høbjerg - 5 mdr
Peder Jensens barn af Ålsø - Jens
gl Rasmus Thorsen fra Katholm - 70 år
Oluf Jacobsens barn af Hoed - Kirsten

1729

Top


fol 83b
Mads Sørensen og Anne Nielsdatter begge af Hoed (copuleret)
Niels Jensen Soldat og Anne Andersdatter af Ålsø (copuleret)
Luttermans barn af Hessel - Else Abildgaard
Christen Jacobsens hustru af Fuglsang (introduceret)
Peder Konges hustru af Ålsrode (introduceret)
Rasmus Poulsen og Kirsten Pedersdatter af Glatved (trolovet)
Niels Christensen af Ålsrode og Inger Andersdatter (copuleret)
Peder Nielsen af Høbjerg - 52 år
Niels Rasmussens søn af Høbjerg - 7 år
Jens Loumands datter Anne - 15 år
Rasmus Skusters barn af Hoed - Søren
fol 84a
Oluf Jacobsens hustru af Hoed (introduceret)
Michel Friises barn af Glatved - Hans
Jens Tækkers barn af Høbjerg - Maren
Peder Jensens hustru af Ålsø (introduceret)
præstens hustru sl Anne Hansdatter Cappel - 58 år
Niels Graabechs barn af Ålsø - Kirsten
fol 84b
sr Luttermans hustru af Hessel (introduceret)
Gye Rasmussens barn af Østerballe - Niels
Michel Friises hustru af Glatved (introduceret)
Rasmus Skusters hustru af Hoed (introduceret)
Jens Tækkers hustru af Høbjerg (introduceret)
Anne Michelsdatter Bachens af Hoed - 80 år
Jacob Kudsks barn af Fuglsang - Anne
Michel Hansen og Anne Christensdatter af Høbjerg (trolovet)
hyrden Søren Degns hustru Kirsten Jespersdatter af Glatved (begravet)
Niels Graabechs hustru af Ålsø (introduceret)
fol 85a
Søren Konges barn af Glatved - Karen
Bodil Svarres uægte barn af Hoed - Peder
sl Rasmus Michelsen af Fuglsang - 93 år
Søren Jensen Hyrde og Maren Rasmusdatter af Glatved (trolovet)
Gye Rasmussens hustru af Østerballe (introduceret)
Peder Lunds barn Anders af Ålsrode - 9 mdr
Joen Bisgaards barn af Østerballe - Niels
Jacob Kudsks hustru af Fuglsang (introduceret)
lam Kirsten - 60 år
fol 85b
Hans Andersens datter Bodil Hansdatter af Høbjerg - 4 år
Mads Sørensens barn af Hoed - Mette
Søren Konges hustru af Glatved (introduceret)
Hans Tygesens barn af Glatved - Hans
Peder Nielsen og Kirsten Hansdatter af Høbjerg (trolovet)
Christen Rasmussen og Kirsten Poulsdatter af Ålsrode (trolovet)
Joen Bisgaards hustru af Østerballe (introduceret)
Hans Tygesens barn Hans af Glatved - 3 uger
Rasmus Nielsen Rossings barn af Østerballe - Niels
Søren Hattemager af Høbjerg - 77 år
Strand Sørens barn af Østerballe - Peder
fol 86a
Hans Tygesens hustru i Glatved (introduceret)
Mads Sørensens hustru af Hoed (introduceret)
Michel Hansen og Anne Christensdatter af Høbjerg (copuleret)
Niels Blochs søn Jacob Nielsen af Høbjerg - 16 år
Inger Poulsdatter af Østerballe - 60 år
Jens Jespersen og Karen Poulsdatter begge af Ålsrode (trolovet)
Christen Rasmussen og Kirsten Poulsdatter af Ålsrode (copuleret)
David Nielsen og Inger Rasmusdatter af Hoed (trolovet)
Rasmus Nielsen Rossings hustru af Østerballe (introduceret)
Strand Sørens hustru af Østerballe (introduceret)
Jens Andersen Nymand og Maren Nielsdatter begge af Ålsø (trolovet)
Peder Nielsen og Kirsten Hansdatter af Ålsrode (copuleret)
gl Peder Pedersen af Høbjerg - 84 år
Niels Poulsens datter af Ålsrode - 12 år
fol 86b
Jens Pedersens barn af Glatved - Peder
Jørgen Skrædders barn af Hoed - Karen
Jens Pedersens hustru af Glatved (introduceret)
Jørgen Skrædders hustru af Hoed (introduceret)
Hans Christensens barn af Høbjerg - Peder
Peder Andersen Munk og Maren Jensdatter af Høbjerg (trolovet)
Jens Jespersen og Karen Poulsdatter begge af Ålsrode (copuleret)
David Nielsen og Inger Rasmusdatter af Hoed (copuleret)
Peder Jensens barn af Høbjerg - Anne
Thomas Jensens barn af Østerballe - Søren
fol 87a
Rasmus Poulsen og Kirsten Pedersdatter af Ålsrode (copuleret)
Niels Hjulmands barn af Ålsrode - Anne
Rasmus Winthers barn af Ålsø - Jens
Søren Rasmussens barn af Ålsrode - Mette


På andre sider:
1708-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-58

1763-85

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-9-20
c