s
Stikord til Ålsø-Hoed sognes kirkebog, Djurs Sdr. herred, 1708-1758 + 1763-85

1740-49


På andre sider:
1708-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-58

1763-85

På denne side:
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749


1740

fol 119b
Niels Jensen og Maren Laursdatter af Glatved (copuleret)
Laurs Jensen af Ålsø (begravet)
Søren Blochs barn af Ålsø - Bodil
Jørgen Pedersens hustru af Hoed (introduceret)
Peder Jensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Søren Blochs søn Anders af Ålsø (begravet)
Søren Blochs hustru af Ålsø (introduceret)
Jørgen Greve af Ålsø - 33 år
Peder Smeds barn af Høbjerg - Christen
Anders Andersens barn af Hoed - Anne
Michel Pedersens barn af Glatved - Peder
fol 120a
Rasmus Nielsens barn af Høbjerg - Maren
Lydert Jensens hustru af Glatved - 80 år
Anders Andersens hustru af Hoed (introduceret)
Michel Pedersens hustru af Glatved (introduceret)
Jacob Skolemesters barn af Ålsrode - Peder
Peder Rasmussens barn af Høbjerg - Henrich
Anne Pedersdatter af Østerballe - 86 år
Jens Bloch og Kirsten Christensdatter af Ålsrode (trolovet)
Lydert Jensen og Anne Joensdatter af Glatved (trolovet)
Peder Smeds hustru (introduceret)
Rasmus Nielsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Jørgen Skomager og Bodil Johansdatter af Ålsrode (trolovet)
Anders Andersens barn af Hoed (begravet)
Martinus Jensen og Anne Jacobsdatter af Ålsrode (trolovet)
Christen Rasmussens barn af Ålsrode - Knud
Jacob Skolemesters hustru (introduceret)
Peder Rasmussens hustru (introduceret)
Michel Pedersen af Glatved (begravet)
Jacob Rusks hustru af Østerballe (introduceret)
Jens Christensens barn af Glatved - Inger
Jens Sørensen af Balle og Karen Rasmusdatter af Ålsrode (trolovet)
Jens Bast af Ålsrode (begravet)
Martinus Jensen og Anne Jacobsdatter af Ålsrode (copuleret)
Jørgen Smeds barn af Glatved - Else
Jens Christensens hustru af Glatved (introduceret)
Hans Rasmussens barn af Ålsrode - Søren
fol 120b
Rasmus Rytter af Hoed - 76 år
Else Hjorts af Hoed - 80 år
David Nielsens barn af Hoed - Maren
Christen Rasmussens hustru af Ålsrode (introduceret)
Jens Vævers barn af Ålsrode - Jesper
Christen Molbos barn af Ålsrode - Søren
Christen Blochs barn af Ålsrode - Rasmus
Jens Sørensen og Karen Rasmusdatter af Balle (copuleret)
Hans Rasmussens hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Sørensens barn af Ålsrode - Rasmus
Bodil Sk?s barn Søren - 8 år
Peder Andersens hustru af Høbjerg - 69 år
Niels Lunds barn - Anne Marie
Rasmus Møllers barn - Anne
Jørgen Smeds hustru af Glatved (introduceret)
Jørgen Sørensen og Bodil Johansdatter af Ålsrode (copuleret)
Jens Andersen og Kirsten Christensdatter af Ålsrode (copuleret)
David Nielsens hustru af Hoed (introduceret)
Christen Andersens barn af Hoed - Anders
Jens Vævers hustru af Ålsrode (introduceret)
Christen Molbos hustru af Ålsrode (introduceret)
Knud Andersen og Maren Erichsdatter af Ålsø (trolovet)
Peder Nielsens barn af Ålsrode - Anne Catrine
Præstens datter - Mette Pouline
fol 121a
Præstens hustru (introduceret)
Christen Blochs hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Søren?s hustru af Ålsrode (introduceret)
Niels Lunds hustru af Ålsrode (introduceret)
Rasmus Møllers hustru af Ålsrode (introduceret)
Jens Hyrdes barn af Ålsrode - Jens
Lydert Jensen og Anne Joensdatter af Glatved (copuleret)
Hans Bruun og Lisbeth Marie Pedersdatter af Ålsø (trolovet)
Laurs Rossings barn - Dorthe
Rasmus Rasmussens barn af Østerballe - Maren
Christen Blochs barn af Glatved - Bodil
Christen Andersens hustru af Hoed (introduceret)
Jens Jespersen af Ålsrode - 39 år
Peder Carlsens barn af Hoed - Mette
Laurs Rossings barn af Østerballe (begravet)
Peder Nielsens hustru af Ålsrode (introduceret)
sl Jens Jespersens barn af Ålsrode - Jens
Jens Hyrdes hustru af Ålsrode (introduceret)
Laurs Rasmussens hustru (introduceret)
Rasmus Rasmussens hustru af Østerballe (introduceret)
Christen Bachs hustru af Hoed (introduceret)
Søren Ebeltoft - 32 år
Rasmus Møllers datter Anne (begravet)
Niels Frandsens barn (begravet)
Peder Carlsens hustru af Hoed (introduceret)
Søren Wads barn af Glatved - Mette
Anne Jørgensdatter af Glatved som udlagde Jens Bloch af Ålsrode (public absolveret)
Peder Rasmussen og Mette Sørensdatter af Ålsrode (trolovet)
fol 121b
Rasmus Husmands barn af Høbjerg - Birthe?
sl Jens Jespersens enke af Ålsrode (introduceret)
Martinus Jensens barn af Ålsrode - Jens
Niels Graabechs barn af Ålsø - Anne
Rasmus Sørensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Søren Wads hustru af Glatved (introduceret)
Anne Jørgensdatters uægte barn - Peder
Jørgen Smeds barn af Hoed - Laurs
Jørgen Smeds hustru af Hoed (introduceret)
Martinus Jensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Jens Bloch af Ålsrode (public absolveret)
Niels Rebslaaers barn af Ålsø - Anne Cathrine
Søren Murmands barn af Høbjerg - Dorthe
Jacob Møllers barn - Karen
Niels Graabechs hustru af Ålsø (introduceret)
Rasmus Wad - 78 år

1741

Top


fol 121b
Hans Bruun og Lisbeth Pedersdatter af Ålsø (copuleret)
Jørgen Pedersen af Glatved - 72 år
Karen Thors af Østerballe - 82 år
Hans Rasmussens barn af Ålsrode (begravet)
Poul Knudsens hustru af Ålsrode - 73 år
sl Søren Ebeltofts barn af Ålsrode - Anne
fol 122a
Rasmus Jensen og Maren Jensdatter af Østerballe (trolovet)
Peder Hjort og Mette Sørensdatter af Ålsrode (copuleret)
Kirsten Knudsdatter af Ålsø (begravet)
Claus Nielsen og Bodil Rasmusdatter af Høbjerg (trolovet)
Søren Andersen af Hoed (begravet)
Knud Andersen og Maren Erichsdatter af Ålsø (copuleret)
Søren Murmands hustru af Høbjerg (introduceret)
Jacob Møllers hustru af Ålsrode (introduceret)
Niels Rebslaaers hustru af Ålsø (introduceret)
Christen Bjerres barn af Ålsø - Jens
Oluf Skrædders barn - Maren
Lydert Jensens barn af Glatved - Jens
Jens Christensens barn Maren af Glatved (begravet)
Peder Nielsen og Else Jacobsdatter af Hoed (trolovet)
sl Søren Ebeltofts barn af Ålsø (begravet)
Søren Murmands mindste barn af Høbjerg (begravet)
Søren Ebeltofts enke (introduceret)
Niels Andersen og Søren Ebeltofts enke af Ålsø (trolovet)
Niels Smeds barn af Høbjerg - Christen
Anders Andersens barn af Ålsrode - Kirsten
Claus Nielsens barn af Høbjerg - Niels
Jens Pedersen og Johanne Sørensdatter af Glatved (trolovet)
Lydert Jensens hustru af Glatved (introduceret)
Oluf Skrædders hustru af Hoed (introduceret)
Christen Bjerres hustru af Ålsø (introduceret)
Jens Bachs barn af Ålsrode - Anders
Ingvor Jensens barn af Ålsrode - Anne
Niels Slots barn af Høbjerg - Johanne
Søren Basts barn - Peder
fol 122b
Niels Smeds hustru af Høbjerg (introduceret)
Anders Andersens hustru af Ålsrode (introduceret)
Rasmus Jensen og Maren Jensdatter af Østerballe (copuleret)
Søren Koch af Hoed (begravet)
Claus Nielsen og Bodil Rasmusdatter af Høbjerg (copuleret)
Niels Andersen og Maren Rasmusdatter af Ålsø (copuleret)
? Christensen og Maren Blochs af Ålsø (trolovet)
Mester Frandses barn ved Hessel - Marie Elisabeth
Søren Basts hustru (introduceret)
Jens? Bachs hustru (introduceret)
Ingvor Jensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Niels Slots hustru af Høbjerg (introduceret)
Peder Skonning og Elle Nielsdatter af Ålsrode (trolovet)
Peder Andersens hustru af Glatved (begravet)
Thomas Hattemagers hustru (begravet)
Rasmus Rebslaaers barn af Østerballe - Anne Kirstine
Hans Bruuns barn af Ålsø - Maren
Jacob Tygesens hustru af Glatved - 56 år
Mester Frandses hustru ved Hessel (introduceret)
Rasmus Jensens hustru af Østerballe (introduceret)
Jens Jørgensens hustru af Glatved - 72 år
Peder Sørensen af Ålsrode - 71 år
birkefoged Niels Jensen af Ålsrode - 52 år
en fattig mand ved navn Andreas Smidt (begravet)
Hans Bruuns hustru af Ålsø (introduceret)
Jens Backers? hustru af Høbjerg - 48 år
Knud Andersens barn af Ålsø - Jørgen
fol 123a
Jens Tækker og Maren Sørensdatter af Høbjerg (trolovet)
Niels Broges barn af Høbjerg - Maren
Knud Andersens barn af Ålsø (begravet)
Søren Sørensen af Høbjerg (begravet)
Niels Willumsens hustru af Ålsrode (begravet)
Niels Broges hustru af Høbjerg (introduceret)
Knuds hustru af Ålsø (introduceret)
Christen Jacobsens barn af Hoed - Karen
Christen Jacobsens hustru af Hoed (introduceret)
Søren Pedersens barn af Fuglsang - Peder
Peder Andersens barn af Høbjerg - Anders
Søren Pedersens hustru af Fuglsang (introduceret)
Jørgen Pedersens hustru af Hoed (introduceret)
Tyge Jacobsens barn af Glatved - Maren
Niels Andersen og Karen Rasmusdatter af Ålsø (copuleret)
Niels Christensen og Karen Poulsdatter af Ålsrode (copuleret)
Peder Andersens hustru af Høbjerg (introduceret)
Niels Clemensen og Bodil Sørensdatter af Østerballe (trolovet)
Henrich Snedkers barn af Hoed - Peder
Peder Pedersen [Skonning] og Elle Nielsdatter af Ålsrode (copuleret)
Kirsten Sørensdatter Degns af Glatved som udlagde Søren Wad af Glatved (public absolveret)
Niels Rasmussen og Kirsten Rasmusdatter (trolovet)
Søren Jensen og Kirsten Pedersdatter af Glatved (trolovet)
Tyge Jacobsens hustru af Glatved (introduceret)
Anders Michelsens hustru af Høbjerg - 69 år
Niels Smeds barn af Ålsrode (begravet)
Jens Pedersen og Johanne Sørensdatter af Glatved (copuleret)
Jens Sørensen og Maren Sørensdatter af Høbjerg (copuleret)
Jørgen Christensen og Maren Andersdatter af Ålsø (copuleret)
Henrich Snedkers hustru af Hoed (introduceret)
Niels Hjorts barn af Hoed - Rasmus
Peder Nielsen og Else Jacobsdatter af Hoed (copuleret)

1742

Top


fol 123b
Niels Ebeltofts barn af Ålsø - Anders
Jens Sørensen og Kirsten Pedersdatter af Glatved (copuleret)
Christen Daniels barn af Ålsø - Søren
Rasmus Møllers hustru af Ålsrode (introduceret)
Anders Michelsen af Høbjerg - 78 år
Peder Sørensens barn af Ålsrode - Søren
Niels Rasmussen og Kirsten Rasmusdatter af Glatved (copuleret)
Maren Pedersdatter af Ålsø (begravet)
Rasmus Nielsens barn af Høbjerg - Anne
Niels Hjorts hustru af Hoed (introduceret)
Søren Basts barn af Ålsrode (begravet)
Niels Hjulmands barn af Ålsrode - Kirsten
Anne Erichsdatter af Ålsø (begravet)
Kirsten Pedersdatter af Fuglsang (begravet)
Søren Jensens barn af Glatved - Anne Marie
Niels Ebeltofts hustru af Ålsø (introduceret)
Christen Daniels hustru af Ålsø (introduceret)
Niels Hjulmands hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Sørensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Hans Slot af Ålsrode - 60 år
Rasmus Nielsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Anders Andersens barn af Hoed - Anders
fol 124a
Søren Jensens hustru af Glatved (introduceret)
Jørgen Smeds barn af Glatved - Anne
Peder Andersens barn af Ålsø - Karen
Peder Hjorts barn af Ålsrode - Anne
Rasmus Nielsen Rossings moder af Østerballe (begravet)
birkedommerenken Anne Nielsdatter af Ålsrode - 73 år
Peder Lunds datter Bodil af Ålsrode - 31 år
Jacob Skolemesters barn af Ålsrode - Mette
Peder Andersens hustru af Ålsø (introduceret)
Jørgen Smeds hustru af Glatved (introduceret)
Anders Andersens hustru af Hoed (introduceret)
Rasmus Blochs hustru af Ålsrode - 65 år
Christen Rasmussens barn Knud af Ålsrode - 2 år
Thomas Hjort og Anne Rasmusdatter af Glatved (trolovet)
Rasmus Bloch af Ålsrode - 85 år
Jens Jensen og Maren Pedersdatter af Ålsø (trolovet)
Anders Andersens barn Anders af Hoed (begravet)
Jacob Skolemesters hustru (introduceret)
Peder Hjorts hustru af Ålsrode (introduceret)
Jørgen Pedersens søn Peder af Hoed (begravet)
Laurs Rossings barn af Østerballe - Maren
Jørgen Pedersens søn Jens af Hoed - 8 år
Rasmus Møllers mindste barn af Ålsrode (begravet)
Peder Jensens moder af Høbjerg (begravet)
Anne Sørensdatter og Peder Molbo af Hoed (trolovet)
Martinus Jensens barn af Ålsrode - Kirsten
Hans Smed af Ålsrode - 51 år
Peder Sørensen og Maren Jensdatter af Ålsrode (trolovet)
Maren Hovmands af Høbjerg (begravet)
en fattig mand som døde af Høbjerg, Mogens fra Vejlby ved Århus (begravet)
fol 124b
Christen Blochs barn af Ålsrode - Karen
Christen Sørensen af Hoed - 80 år
Laurs Rossings barn af Østerballe - 3 uger
Michel Hansen af Høbjerg - 46 år
Niels Ebeltofts mindste barn af Ålsø (begravet)
Laurs Rossings hustru af Østerballe (introduceret)
Peder Skonnings barn af Ålsrode - Peder
Jacob Rusks barn af Østerballe - Søren
Hans Bruuns barn af Ålsø (begravet)
Rasmus Rusks barn af Ålsrode (begravet)
Peder Jensens barn af Høbjerg - Kirsten
Christen Blochs hustru (introduceret)
Martinus Jensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Anders Nielsens hustru af Ålsrode (begravet)
Maren Ladekarls hustru af Høbjerg (begravet)
Søren Murmands barn - Hans
Jens Rasmussen af Allelev og Maren Nielsdatter af Ålsrode (trolovet)
Peder Skonnings barn Peder af Ålsrode (begravet)
Peder Andersens barn af Høbjerg (begravet)
Peder Sørensens barn af Ålsrode (begravet)
Peder Jensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Peder Skonnings hustru af Ålsrode (introduceret)
Laurs Rasmussens barn af Ålsrode - Niels
Peder Sørensens ældste barn af Ålsrode (begravet)
Peder Andersens mindste barn af Ålsø (begravet)
Niels Clemensen og Bodil Sørensdatter af Østerballe (copuleret)
Jacob Rusks hustru af Østerballe (introduceret)
Niels Slots mindste barn af Høbjerg (begravet)
Niels Ebeltoft og hustru af Ålsø (public absolveret)
Peder Skonnings hustru af Ålsrode (public absolveret)
fol 125a
Niels Broge af Høbjerg - 41 år
Niels Konges barn af Østerballe - Sidsel?
Hans Rasmussens hustru af Ålsrode (introduceret)
Maren Skrivers af Høbjerg (begravet)
Bodil Basts af Ålsrode - 75 år
Maren Rasmusdatter af Ålsrode (begravet)
Christen Poulsens hustru af Ålsrode (introduceret)
sl Jacob Nielsens enke af Ålsrode Maren Andersdatter - 60 år
Søren Skrædders søn af Ålsrode (begravet)
et af Rasmus Rusks børn (begravet)
Niels Konges hustru af Østerballe (introduceret)
Hans Jørgensen og Mette Pedersdatter af Høbjerg (trolovet)
Peder Smeds barn af Høbjerg - Jacob
Rasmus Husmands barn af Høbjerg (begravet)
Christen Blochs datter af Ålsrode - 17 uger
Niels Andersen og Kirsten Rasmusdatter af Ålsrode (trolovet)
Niels Clemensens barn af Østerballe - Maren
Rasmus Rusks barn af Glatved - Rasmus
Thomas Sørensen af Ålsrode - 59 år
Niels Jacobsen og Maren Hansdatter af Ålsrode (trolovet)
Jens Skonning og Maren Sørensdatter af Høbjerg (trolovet)
Peder Smeds hustru af Høbjerg (introduceret)
Thomas Rasmussen og Anne Rasmusdatter af Glatved (trolovet)
Jens Sørensen af Allelev og Maren Nielsdatter af Ålsrode (copuleret - i Lyngby kirke)
Hans Jørgensen og Mette Pedersdatter af Høbjerg (copuleret)
Rasmus Rusks hustru af Glatved (introduceret)
Søren Kroers barn ved Strandhuset - Anne
Christen Molbos barn af Ålsrode - Karen
Jens Smed? og Mette Michelsdatter (copuleret)
Søren Wad af Glatved (public absolveret)
Christen Andersens barn af Hoed - Dorthe
Niels Andersen og Kirsten Rasmusdatter af Ålsrode (copuleret)
fol 125b
Peder Rasmussen og Anne? Rasmusdatter af Hoed (copuleret)

1743

Top


fol 125b
Niels Jacobsen og Maren Hansdatter af Ålsrode (copuleret)
Christen Molbos hustru af Ålsrode (introduceret)
Anders Brøggers barn Søren af Fuglsang (begravet)
Jens Jensen og Maren Pedersdatter af Homå (copuleret)
Jens Rasmussen og Maren Sørensdatter af Høbjerg (copuleret)
Christen Andersens hustru af Hoed (introduceret)
Peder Sørensen og Maren Jensdatter af Ålsrode (copuleret)
Søren Kroghs hustru ved Strandhuset (introduceret)
Niels Ebeltofts barn af Ålsø (begravet)
Claus Jensen af Hyllested og Bodil Andersdatter af Hoed (trolovet)
Davids søn Niels af Hoed (begravet)
Anne Hansdatter af Hoed (begravet)
Anders Kochs hustru af Hoed (begravet)
Jens Smeds barn af Ålsrode - Else Marie
Jørgen Smeds hustru af Hoed (introduceret - efter dødfødt barn)
Niels Jørgensens barn af Glatved - Anne
Rasmus Rusks ældste datter af Glatved (begravet)
Søren Blochs barn af Ålsø - Anders
fol 126a
Rasmus Hjorts? barn af Ålsrode - Rasmus
Anders Koch og Anne Skrædders af Hoed (trolovet)
Niels Rebslaaers hustru af Ålsø (introduceret - efter dødfødt barn)
Niels Jørgensens hustru af Glatved (introduceret)
den gl kone ved Katholm (begravet)
Niels Slots to hjemmedøbte børn (begravet)
gl Anne Mortensdatter ved Hessel - 104 år
Maren Laursdatter af Høbjerg - 90 år
Rasmus Bast af Ålsrode - 80 år
Rasmus Hjorts hustru af Glatved (introduceret)
Jør?gen Skrædders hustru af Hoed (introduceret)
Claus Murmands barn af Høbjerg - Rasmus
Tyge Jacobsens barn af Glatved - Anne
Bodil Andersdatter af Ålsø (begravet)
Niels Skrædder af Ålsrode - 77 år
Niels Slots hustru af Høbjerg (introduceret)
Andreas Bentsen fra Grenå (længere udredning) og Anne Mortensdatter (trolovet)
fol 126b
Claus Nielsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Rasmus Husmands barn af Høbjerg - Oluf
Tyge Jacobsens hustru af Glatved (introduceret)
Jens Christensens barn af Glatved - Anne
Peder Kjærs barn af Glatved - Anne
Jens Christensens hustru af Glatved (introduceret)
Hans Jørgensens barn af Høbjerg - Anne
Jacob Jørgensens barn af Høbjerg - Jørgen
Rasmus Huusmands hustru af Høbjerg (introduceret)
Peder Andersens barn af Høbjerg - Mads
Peder Skonnings barn af Ålsrode - Kirsten
Rasmus Møllers barn af Ålsrode - Maren
fol 127a
Niels Frandsens barn af Østerballe - Maren
Peder Kjærs hustru af Glatved (introduceret)
Niels Frandsens hustru af Østerballe (introduceret)
Jacob Jørgensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Hans Jørgensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Rasmus Nielsens barn af Høbjerg - Niels
Peder Andersens hustru af Høbjerg (introduceret)
Rasmus Nielsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Peder Skonnings hustru af Ålsrode (introduceret)
Rasmus Møllers hustru af Ålsrode (introduceret)
Niels Andersens barn af Ålsrode - Rasmus
Niels Andersens hustru af Ålsrode (introduceret)
Christen Blochs barn af Ålsrode - Anders
Peder Rasmussens barn af Høbjerg - Hans
Jens Mogensens barn af Ålsø - Jens
Søren Jensen og Malene Jensdatter fra Katholm (public absolveret)
Jens Skonnings barn af Høbjerg - Rasmus
Søren Basts barn af Ålsrode - Bodil
Knud Andersens barn af Ålsø - Kirsten
fol 127b
Andreas Bentsen og Anne Mortensdatter af Hoed (copuleret)
Lydert Jensens barn af Glatved - Kirsten
Jens Jensens barn af Ålsø (begravet)
Claus Nielsen af Hyllested og Bodil Andersdatter af Hoed (copuleret)
Anders [Andersen] Præsts barn af Hoed - Sophie
Søren Basts hustru (introduceret)
Christen Blochs hustru af Ålsrode (introduceret)
Jens Skonnings hustru af Høbjerg (introduceret)
Peder Rasmussens hustru af Høbjerg (introduceret)
Jens Jensens hustru af Ålsø (introduceret)
Niels Smeds barn af Høbjerg - Johanne
Hans Bruuns barn af Ålsø - Anne
Jens Bachs barn af Ålsrode - Niels
Lydert Jensens hustru af Glatved (introduceret)
Søren Madsens hustru af Hoed (begravet)
Christen Blochs yngste barn af Ålsrode (begravet)
Laurs Kjærs? enke af Hoed (begravet)
Maren Jensdatters uægte barn af Høbjerg - Jens
Rasmus Sørensens mindste barn af Høbjerg (begravet)
Jens Bachs hustru af Ålsrode (introduceret)
Niels Smeds hustru af Høbjerg (introduceret)
Knud Andersens hustru af Ålsø (introduceret)
Hans Bruuns hustru af Ålsø (introduceret)
Anders Koch og Anne Rasmusdatter af Hoed (copuleret)
fol 128a
Laurs Rossings barn af Østerballe - Dorthe Marie
Jens Nielsen og Anne Hansdatter af Høbjerg (trolovet)
Peder Præsts barn af Ålsrode - Søren

1744

Top


fol 128a
Søren Madsen og Maren Laursdatter af Hoed (trolovet)
Peder Hjulmands barn af Hoed - Søren Holm
Laurs Rossings hustru af Østerballe (introduceret)
Oluf Skrædders barn af Hoed - Søren
Peder Præsts hustru af Ålsrode (introduceret)
Kirsten Sørensdatters uægte barn - Søren (pub.abs i Hyllested)
Niels Smeds barn af Ålsrode - Hans
Peder Hovgaards barn af Ålsø - Jens
Oluf Skrædders hustru (introduceret)
Peder Hjulmands hustru af Hoed (introduceret)
Inger Henrichsdatter ved Hessel - 52 år
Søren Sørensen af Høbjerg - 33 år
Jørgen Smeds barn af Hoed - Rasmus
Jørgen Smeds barn af Glatved - Peder
fol 128b
Sidsel Henrichsdatter af Ålsø (begravet)
Niels Smeds hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Hovgaards hustru af Ålsø (introduceret)
Peder Hjorts barn af Ålsrode - Dorthe
Niels Rebslaaers barn af Ålsø - Søren
Jens Nielsen og Anne Hansdatter af Høbjerg (copuleret)
Rasmus Husmands hustru af Høbjerg - 42 år
Niels Graabechs hustru af Ålsø (begravet)
Rasmus Nielsens barn af Høbjerg - Niels
Christen Bach af Glatved - 44 år
Peder Hjorts hustru af Ålsrode (introduceret)
Jørgen Smeds hustru af Hoed (introduceret)
Jørgen Smeds hustru af Glatved (introduceret)
Peder Hjorts mindste barn af Ålsrode (begravet)
Søren Jensen af Glatved - 32 år
Jacob Skolemesters barn af Østerballe - Rasmus
Niels Rebslaaers hustru af Ålsø (introduceret)
Peder Præsts barn af Ålsrode (begravet)
Peder Ingvorsens søn Jørgen (begravet)
Rasmus Nielsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Michel Friis af Glatved - 59 år
Jacob Pedersens hustru af Østerballe (introduceret)
David Nielsens barn af Hoed - Erich
Niels Ebeltofts barn af Ålsø - Søren
Rasmus Husmand og Karen Nielsdatter af Ålsrode (trolovet)
fol 129a
Ingvor Jensens barn af Ålsrode - Mette
Anders Brøggers barn af Ålsø - Kirsten
Søren Madsen og Maren Lauritsdatter af Hoed (copuleret)
Niels Ebeltofts hustru af Ålsø (introduceret)
Karen Henrichsdatter af Ålsø - 58 år
Jens Smeds barn af Ålsrode - Hans
David Nielsens hustru af Hoed (introduceret)
Jørgen Skrædders barn af Hoed - Peder
Jens Smeds hustru (introduceret)
Ingvor Jensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Jørgen Skrædders hustru af Hoed (introduceret)
Thomas Hjort af Glatved - 35 år
Søren Tambours barn af Fuglsang - Anne Marie
Jacob Skolemesters barn af Glatved - Niels
Christen Bjerres barn af Ålsø - Anne
Hans Jørgensens barn af Høbjerg - Michel
fol 129b
Søren Pedersens hustru af Fuglsang (introduceret)
Christen Poulsens barn af Ålsrode - Anne
Christen Daniels barn af Ålsø - Jens
Jacob Skolemesters hustru af Glatved (introduceret)
Niels Jørgensens barn af Glatved - Jørgen
Niels Lunds tvillinger af Ålsrode - Peder og Anders
Christen Bjerres hustru af Ålsø (introduceret)
Christen Daniels hustru af Ålsø (introduceret)
Hans Jørgensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Christen Poulsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Niels Jørgensens hustru af Glatved (introduceret)
Peder Sørensens barn af Ålsrode - Søren
Bodil Hjulmands af Hoed - 32 år
Niels Lunds hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Sørensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Niels Andersens barn af Ålsø - Anders
Søren Joensen og Anne Jørgensdatter af Glatved (trolovet)
Anne Jensdatter af Høbjerg som udlagde majorens tjener Morten på Katholm (public absolveret)
en gammel kone som fandtes død på Østerballe Mark (begravet)
Rasmus Sørensen og Karen Nielsdatter af Høbjerg (copuleret)
Anne Jensdatters uægte barn af Høbjerg - Christen

1745

Top


fol 130a
Christen Jensen og Maren Rasmusdatter af Ålsø (trolovet)
Niels Andersens hustru af Ålsø (introduceret)
Anders Andersens barn af Ålsrode - Jacob
Kirsten Sørensdatter af Østerballe (begravet)
Karen Ivers af Høbjerg (begravet)
Anders Andersens hustru af Ålsø (introduceret)
Niels Jørgensen og Anne Cathrine Jensdatter af Høbjerg (trolovet)
Christen Blochs barn af Ålsrode - Jens
Peder Hjorts barn af Ålsrode - Dorthe Marie
Christen Jensen og Maren Rasmusdatter af Ålsø (copuleret)
Anders Brøggers søn af Ålsø - 7 år
Niels Jørgensen og Anne Cathrine Jensdatter af Høbjerg (copuleret)
Christen Blochs hustru af Ålsrode (introduceret)
Tyge Jacobsens barn af Glatved - Karen
Søren Nielsen af Ålsrode (begravet)
Søren Joensen og Anne Jørgensdatter af Glatved (copuleret)
Jens Murmands barn af Høbjerg - Niels
Niels Andersens barn af Ålsø (begravet)
Peder Hjorts hustru af Ålsrode (introduceret)
Anne Knudsdatter af Ålsrode - 80 år
Hans Bødkers moder af Høbjerg (begravet)
Rasmus Nielsens barn af Østerballe - Christen
Niels Andersens barn af Ålsrode - Anders
fol 130b
Bodil Svarres søn af Hoed (begravet)
Tyge Jacobsens hustru af Glatved (introduceret)
Niels Andersen og hustru af Ålsø (public absolveret)
Morten Christensen ved Katholm (public absolveret)
Jens Murmands hustru af Høbjerg (introduceret)
Claus Murmands barn af Høbjerg - Dorthe
Jens Rossings barn af Glatved - Edel
Niels Lunds barn af Ålsrode (begravet)
Niels Andersens hustru af Ålsrode (introduceret)
Niels Jørgensens barn af Høbjerg - Jørgen
Rasmus Nielsens hustru af Østerballe (introduceret)
Jens Christensens hustru af Glatved (introduceret)
Peder Hovgaards barn af Ålsø (begravet)
Christen Andersens barn af Hoed - Jørgen
Claus Nielsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Niels Jørgensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Jacob Rusks hustru af Østerballe (introduceret)
Hans Rasmussens hustru af Ålsrode - 36 år
Peder Præsts barn af Ålsrode - Maren
Søren Konges barn af Hoed - Jens
Peder Kjærs barn af Glatved - Karen
Niels Jacobsens barn af Ålsrode - Maren
fol 131a
Peder Sørensen af Hoed (begravet)
Søren Hansen af Ålsø (begravet)
Christen Bødkers barn - Hans
Søren Murmands hustru af Ålsrode (begravet)
Peder Præsts hustru af Ålsrode (introduceret)
Niels Jacobsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Kjærs hustru af Glatved (introduceret)
Christen Andersens hustru af Hoed (introduceret)
Søren Konges hustru af Hoed (introduceret)
Søren Madsens barn af Hoed - Anne
Peder Sørensens barn af Hoed (begravet)
Niels Lund og hans hustru (public absolveret)
Niels Lunds mindste søn af Ålsrode (begravet)
Niels Christensen af Østerballe og Maren Jacobsdatter af Ålsrode (trolovet)
Christen Bødkers hustru af Høbjerg (introduceret)
Hans Rasmussen og Anne Berns? af Ålsrode (trolovet)
Rasmus Hjorts barn af Glatved - Thomas
Søren Madsens hustru af Hoed (introduceret)
Søren Basts barn af Ålsrode - Sophie
Jacob Jørgensens barn af Høbjerg - Mette
Rasmus Hjorts hustru af Glatved (introduceret)
Peder Jensens barn af Høbjerg - Søren
Peder Smeds barn af Høbjerg - Hans
Christen Molbos barn af Ålsrode - Anders
fol 131b
Niels Jørgensens barn af Høbjerg (begravet)
Jens Jensens barn af Ålsø - Else
Peder Kjærs barn af Glatved (begravet)
Søren Basts hustru (introduceret)
Christen Molbos hustru af Ålsrode (introduceret)
Jacob Træskomands hustru (introduceret)
Peder Jensens hustru (introduceret)
Peder Smeds hustru af Høbjerg (introduceret)
Jens Jensens hustru af Ålsø (introduceret)
Niels Smeds barn af Ålsrode - Christen
Jens Rossings barn af Glatved (begravet)
Niels Konges hjemmedøbte tvillinger af Østerballe (begravet)
Anne Frandsdatter af Østerballe (begravet)
Søren Joensens barn af Glatved - Jørgen
Peder Slots barn af Glatved - Jens
Lille Rasmus Nielsens barn af Høbjerg - Anders
Niels Smeds hustru af Ålsrode (introduceret)
Niels Konges hustru af Østerballe (introduceret)
Laurs Rossings barn af Østerballe - Rasmus
Søren Joensens hustru af Glatved (introduceret)
Søren Friis og Maren Sørensdatter af Glatved (trolovet)
Peder Slots hustru af Glatved (introduceret)
Anders Andersens barn af Hoed - Christen
Lille Rasmus Nielsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Niels Christensen af Østerballe og Maren Jacobsdatter af Ålsrode (copuleret)

1746

Top


fol 132a
Laurs Rossings hustru af Østerballe (introduceret)
Peder Andersens barn af Høbjerg - Anne
Christen Jensens barn af Ålsø - Rasmus
Jens Tækkers barn af Høbjerg - Bodil
Jacob Jørgensens barn af Høbjerg (begravet)
Søren Friis og Maren Sørensdatter af Glatved (copuleret)
Jens Emmersen og Anne Pedersdatter af Glatved (trolovet)
Jørgen Sørensen af Ålsrode - 72 år
Anders Andersens hustru af Hoed (introduceret)
Lisbeth Hjulmands barn af Hoed - Pernille
Hans Rasmussen og Anne Christensdatter af Ålsrode (copuleret)
Joen Carlsens hustru af Glatved (begravet)
Niels Murmesters hustru af Høbjerg - 57 år
Maren Sørensdatters barn af Strandhuset (begravet)
Dorthe Murmesters af Høbjerg - 74 år
Peder Andersens hustru af Høbjerg (introduceret)
Jens ?s hustru af Høbjerg (introduceret)
Christen Jensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Jens Skonnings barn af Høbjerg - Niels
Hjul? Peders enke af Hoed (introduceret)
Christen Jensen og Bodil Johansdatter af Ålsrode (trolovet)
Hans Jørgensens hjemmedøbte tvillinger af Høbjerg (begravet)
Jens Laursen og Karen Jørgensdatter af Hoed (trolovet)
Christen Molbos barn af Ålsrode (begravet)
Rasmus Molbo af Ålsrode - 76 år
Jens Skonnings hustru af Høbjerg (introduceret)
fol 132b
Jens Smeds barn af Ålsrode - Jens
Jørgen Smeds barn af Glatved - E?ske
omløbende betler Malene som døde i Fuglsang (begravet)
Niels Hjulmand og hustru af Hoed (public absolveret)
Jacob Jørgensens hustru af Høbjerg (public absolveret)
Peder Hovgaards barn af Ålsø (begravet)
Niels Clemensens barn af Høbjerg - Søren
Jørgen Smeds hustru af Glatved (introduceret)
Jens Smeds hustru af Ålsrode (introduceret)
Michel Hjort og Maren Joensdatter af Glatved (trolovet)
Peder Bach og Johanne Sørensdatter af Hoed (trolovet)
Niels Konge og Sidsel Pedersdatter af Hoed (trolovet)
Søren Hjorts barn ved Katholm - Poul
Peder Hovgaards hustru af Ålsø (introduceret)
Niels Clemensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Peder Bach og Johanne Sørensdatter af Hoed (copuleret)
Kirsten Hjulmands af Hoed (begravet)
Søren Hjorts hustru ved Katholm (introduceret)
Michel Hjort og Maren Joensdatter af Glatved (copuleret)
fol 133a
Niels Andersens barn af Ålsø - Anders
Peder Hansens hjemmedøbte barn af Ålsø (begravet)
Niels Slots barn af Høbjerg - Søren
Niels Andersens hustru af Ålsø (introduceret)
Rasmus Møllers barn af Høbjerg - Susanne?
Peder Laursens hustru af Ålsø (introduceret)
Rasmus Nielsens barn af Høbjerg - Mette
Niels Smeds barn af Ålsrode (begravet)
Rasmus Møllers hustru af Høbjerg (introduceret)
Søren Jensens barn af Ålsrode - Kirsten
Rasmus Husmands barn af Høbjerg - Niels
Peder Bachs barn af Hoed - Maren
Rasmus Nielsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Niels Slots hustru af Høbjerg (introduceret)
Jens Bachs barn af Ålsrode - Anne
Jens Jørgensen af Glatved - 75 år
Jens Christensens barn af Glatved - Christen
Peder Bachs hustru af Hoed (introduceret)
Oluf Skrædders barn af Hoed - Sidsel
fol 133b
Søren Jensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Rasmus Husmands hustru af Høbjerg (introduceret)
Anders Sørensen og Kirsten Rasmusdatter af Høbjerg (trolovet)
Peder Kjærs barn af Hoed - Karen
Jacob Skolemesters barn af Glatved - Jens
Jens Christensens hustru af Glatved (introduceret)
Peder Kjærs hustru af Glatved (introduceret)
Jens Bachs hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Tambours barn af Fuglsang - Søren
Oluf Skrædders hustru af Hoed (introduceret)
Jens Rasmussens barn af Hoed - Rasmus
Niels Andersens barn af Ålsø - Anne Marie
Jens Laursen og Karen Jørgensdatter af Hoed (copuleret)
Jacob Skolemesters hustru af Glatved (introduceret)
Niels Smeds barn af Høbjerg - Niels
Rasmus Husmands søn Søren (begravet)
Rasmus Rossings barn af Glatved - Inger Kirstine
Jens Rasmussens hustru af Hoed (introduceret)
Anne Christensdatter af Hoed (begravet)
Søren Tambours hustru (introduceret)
Niels Ebeltofts hustru (introduceret)
Niels Rasmussen af Høbjerg - 70 år
fol 134a
Niels Jørgensens barn af Glatved - Rasmus
Jens Laursens barn af Hoed - Jørgen
Maren Jacobsdatter af Glatved (begravet)
Anders Sørensen og Kirsten Rasmusdatter af Høbjerg (copuleret)
Søren Christensen af Ålsrode - 65 år
Rasmus Rusks hustru af Glatved (introduceret)
Søren Tækker og Malene Jensdatter af Høbjerg (trolovet)

1747

Top


fol 134a
Søren Tækker og Malene Jensdatter af Høbjerg (trolovet)
Niels Konge og Sidsel Pedersdatter af Glatved (copuleret)
Jens Laursens hustru af Hoed (introduceret)
Niels Smeds hustru af Høbjerg (introduceret)
Morten Sallingbo og Anne Rasmusdatter af Hoed (trolovet)
Laurs Bødkers hustru af Hoed - 78 år
Niels Jørgensens hustru af Glatved (introduceret)
Søren Terkildsen og Maren Jørgensdatter af Glatved (trolovet)
Niels Lunds barn af Ålsrode - Maren
Niels Jørgensens barn af Høbjerg - Bodil
Peder Hjorts barn af Ålsrode - Rasmus
fol 134b
Jørgen Smeds barn af Hoed - Marie Cathrine
Niels Konges barn af Østerballe - (navn mangler)
Peder Frandsen og Else Jensdatter af Ålsrode (trolovet)
Niels Andersens barn af Ålsrode - Maren
Morten Sallingbos barn - Kirsten
Anders Munk af Østerballe - 81 år
Jørgen Smeds hustru af Hoed (introduceret)
Niels Jacobsens barn af Ålsrode - Karen
Christen Bjerres barn - Maren
Niels Lunds hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Hovgaards barn af Ålsø (begravet)
Peder Hjorts hustru af Ålsrode (introduceret)
Niels Jørgensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Niels Konges hustru af Østerballe (introduceret)
Morten Sallingbo og Anne Rasmusdatter af Hoed (copuleret)
Niels Andersens hustru af Ålsrode (introduceret)
Niels Jacobsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Christen Bjerres hustru af Ålsø (introduceret)
Peder Hovgaards hustru af Ålsø (introduceret)
David Nielsens hustru af Hoed (introduceret)
Morten Sallingbos barn af Hoed (begravet)
Christen Daniels barn af Ålsø - Hans
Jens Laursens barn af Hoed (begravet)
Peder Andersen og Else Jensdatter af Ålsrode (copuleret)
Søren Rasmussen og Maren Jørgensdatter af Glatved (copuleret)
Peder Hansens barn af Ålsø - Hans
Søren Friises barn af Glatved - Michel
fol 135a
Søren Murmands barn af Ålsrode - Dorthe
Niels Andersens barn af Ålsø (begravet)
Anne Skusters af Hoed - 62 år
Hjord Anne af Ålsrode (begravet)
Peder Iversens barn af Ålsrode - Jens
Anders Skriver af Ålsø (begravet)
Hans Jørgensens barn af Høbjerg - Jørgen
Anne Pedersdatter Lund af Ålsrode som udlagde Peder Nielsen af Høbjerg (public absolveret)
Niels Konges barn af Glatved - Anne
Lydert Jensens barn Glatved - Bodil
Christen Daniels hustru af Ålsø (introduceret)
Peder Præsts barn af Ålsrode - Rasmus
Peder Skonnings barn - Maren
Jens Kræp af Fuglsang (begravet)
Anne Kirkemands af Ålsø (begravet)
Peder Hansens hustru af Ålsø (introduceret)
Søren Friises hustru af Glatved (introduceret)
Niels Sørensens barn af Hoed - Søren
Lydert hustru af Glatved (introduceret)
Peder Rytters barn af Glatved (begravet)
Hans Rasmussen af Ålsrode (begravet)
Niels Konges hustru af Glatved (introduceret)
Peder Iversens hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Murmands hustru af Ålsrode (introduceret)
Hans Jørgensens hustru af Høbjerg (introduceret)
fol 135b
Christen Bjerres mindste barn af Ålsø (begravet)
Laurs Andersens hustru af Ålsrode - 38 år
Christen Jensens barn af Ålsø - Karen
Christen Blochs barn af Ålsrode - Anne Cathrine
Anders Sørensens barn af Høbjerg - Anne
Niels Sørensens hustru af Hoed (introduceret)
Jacob Pedersen og Mette Hansdatter af Høbjerg (trolovet)
Rasmus Rasmussen og Mette Hansdatter af Lund (trolovet)
Søren Jensen og Malene Jensdatter af Høbjerg (copuleret)
Peder Præsts hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Skonnings hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Rytters hustru af Glatved (introduceret)
Tyge Jacobsens barn af Glatved - Gertrud
Peder Nielsen af Høbjerg (public absolveret)
Anders Sørensen af Ålsrode (public absolveret)
Christen Blochs hustru af Ålsrode (introduceret)
Anders Sørensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Christen Jensens barn af Ålsrode - Kirsten
Christen Jensens hustru af Ålsø (introduceret)
Søren Præsts hustru af Ålsrode - 81 år
Anders Sørensen af Ålsrode (begravet)
Niels Christensens barn af Østerballe - Christen
Laurs Andersen af Ålsrode og Anne Marie Hansdatter ved Hessel (trolovet)
Tyge Jacobsens hustru af Glatved (introduceret)
Søren Kirkemand af Ålsø (begravet)
Christen Jensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Hans Bruuns barn af Ålsø - Maren
Niels Rebslaaers barn - Peder
fol 136a
Ditlev Clausen af Hoed - 80 år
Anne Pedersdatters uægte barn af Ålsrode - Anders
Niels Christensens hustru af Østerballe (introduceret)
Christen Daniels mindste barn Hans af Ålsø (begravet)
Niels Nielsen og Karen Christensdatter af Fuglsang (trolovet)
Rasmus Friis og Lisbeth Hjulmands af Hoed (trolovet)
Terkild Lunds barn af Hoed (begravet)
Jens Kudsk ved Katholm - 31 år
Niels Dams hustru af Hoed (begravet)
Hans Bruuns hustru (introduceret)
Niels Rebslaaers hustru af Ålsø (introduceret)
Christen Andersens barn af Hoed - Mads
Niels Christensens barn af Østerballe (begravet)
Jørgen Smeds barn af Glatved - Hans
Christen Molbos barn af Ålsrode - Jens
Ingvor Jensens barn af Ålsrode - Laurs
Knud Christensen af Ålsrode - 50 år
Christen Andersens hustru af Ålsrode (introduceret)
Christen Hansens datter Bodil af Høbjerg (begravet)
Søren Basts barn af Ålsrode - Karen
David Nielsen af Hoed - 48 år
Jørgen Smeds hustru af Glatved (introduceret)
Laurs Andersen og Anne Marie Hansdatter af Hessel (copuleret)
Ingvor Jensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Christen Molbos hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Andersens barn af Ålsrode - Anders
Niels Nielsen og Karen Christensdatter af Fuglsang (copuleret)
Rasmus Andersens hustru af Ålsø - 66 år
Søren Basts mindste barn af Ålsrode (begravet)
Anders Brøggers barn af Ålsø - Maren
fol 136b
Rasmus Michelsen og Lisbeth Sørensdatter af Hoed (copuleret)
Maren Nielsdatter af Høbjerg (begravet)
Jacob Pedersen og Mette Hansdatter af Høbjerg (copuleret)
Sophie Pedersdatter af Hoed - 72 år
Søren Basts hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Frandsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Rasmus Andersen af Ålsø og Mette Hansdatter af Høbjerg (trolovet)
Niels Jørgensens hustru af Ålsrode - 62 år
Erich Hansens hjemmedøbte barn Jens af Fuglsang (begravet)
Mette Nielsdatter fra Katholm som udlagde Jørgen Lorentzen Rytter af Katholm (public absolveret)

1748

Top


fol 136b
Søren Terkildsens barn af Glatved - Anne
Niels Poulsens hustru af Ålsrode - 63 år
Michel Rytters hustru af Glatved - 42 år
Christen Rasmussen af Ålsrode (begravet)
Christen Bjerres søn Jens af Ålsø (begravet)
Anders Brøggers hustru af Ålsø (introduceret)
Jørgen Lorentzen ved Katholm (public absolveret)
Erich Hansens hustru af Fuglsang (introduceret)
Niels Clemensens hustru af Ålsrode (begravet)
Niels Christensen af Østerballe - 30 år
Søren Joensens barn af Glatved - Bodil
Søren Terkildsens hustru af Glatved (introduceret)
Erich Nymand af Ålsø (begravet)
fol 137a
Laurs Rossings barn af Østerballe - Anders
Jens Laursen Væver af Hyllested og Maren Rasmusdatter af Østerballe (trolovet)
Morten Sallingbos barn af Hoed - Anne
Søren Tækkers barn af Høbjerg - Karen
Søren Jensens barn af Ålsrode - Niels
Rasmus Husmand (begravet)
Christen Nielsen af Ålsrode (begravet)
Søren Joensens hustru af Glatved (introduceret)
Laurs Smeds barn af Ålsrode - Lisbeth
Niels Andersens barn af Ålsø - Rasmus
Rasmus Andersen af Ålsø og Mette Hansdatter af Høbjerg (copuleret)
Peder Smeds moder (begravet)
?bondens enke (begravet)
Rasmus Nielsens søn af Høbjerg (begravet)
Jacob Pedersens barn af Østerballe (begravet)
Peder Bachs barn af Hoed - Michel
Henrich Christensen af Homå og Karen Michelsdatter ved Hessel (trolovet)
Rasmus Bloch af Ålsø (begravet)
Maren Hovmands af Høbjerg (begravet)
Laurs Rossings hustru af Østerballe (introduceret)
Birthe Pedersdatter af Høbjerg (begravet)
Laurs Smeds barn af Ålsrode (begravet)
Morten Sallingbos hustru af Hoed (introduceret)
fol 137b
en ukendt betler som døde i Ålsrode (begravet)
Peder Hansen og Maren Jacobsdatter af Østerballe (trolovet)
Jens Nielsen af Homå og Karen Andersdatter af Ålsrode (trolovet)
Søren Tækkers hustru af Høbjerg (introduceret)
Karen Jacobsdatters uægte barn af Ålsrode - Maren
Peder Bachs hustru af Hoed (introduceret)
Niels Andersens hustru af Ålsø (introduceret)
Rasmus Laursens hustru af Hoed (introduceret)
Andreas Jacobsens hustru af Hoed (introduceret)
Laurs Smeds hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Jensens hustru af Ålsrode (introduceret)
sl Rasmus Husmands barn af Ålsrode (begravet)
Peder Skonnings barn af Ålsrode (begravet)
Peder Jensens barn af Høbjerg - Michel
Peder Hovgaards hustru af Ålsø (introduceret)
Rasmus Friises barn af Hoed - Inger
Peder Lunds hustru (begravet)
Søren Lunds barn af Ålsrode (begravet)
Niels Smeds barn (begravet)
Peder Andersens barn af Høbjerg (begravet)
Laurs Andersens barn af Ålsrode - Anders
Mette Brogens af Hoed (begravet)
Karen Nielsdatter af Høbjerg (begravet)
Anders Brøggers barn af Ålsø (begravet)
Rasmus Friises hustru af Hoed (introduceret)
Peder Hansen og Maren Jacobsdatter af Østerballe (copuleret)
Peder Andersens hustru (introduceret)
Peder Jensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Henrich Christensen og Karen Michelsdatter af Homå (copuleret)
fol 138a
Christian Bødkers barn af Høbjerg - Mette
Laurs Andersens hustru af Ålsrode (introduceret)
Jens Pedersen Lund Rytter og Karen Jacobsdatter af Ålsrode (public absolveret)
Laurs Rossings barn af Østerballe (begravet)
Niels Skrivers hustru af Ålsø (begravet)
Mette Christensdatter af Ålsø (begravet)
Lille Rasmus Nielsens barn af Ålsrode (begravet)
Niels Skriver og Kirsten Sørensdatter af Ålsø (trolovet)
Jens Væver af Hyllested og Maren Rasmusdatter af Østerballe (copuleret)
Christian Bødkers hustru af Høbjerg (introduceret)
Laurs Rossings hustru af Østerballe (public absolveret)
Søren Michelsen af Høbjerg (begravet)
Christen Jacobsens barn af Hoed - Jacob
Christen Jacobsens hustru af Hoed (introduceret)
Claus Murmands barn af Høbjerg - Anne
gl Poul Møllers enke Karen Koch (begravet)
Niels Terkildsen og Birthe Sørensdatter af Høbjerg (trolovet)
Christen Daniels barn - Hans
Jacob Pedersens barn af Høbjerg - Anne
Niels Bloch og hustru Maren Andersdatter af Høbjerg (begravet)
Claus Nielsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Christen Daniels hustru af Ålsø (introduceret)
Niels Terkildsens barn af Høbjerg - Rasmus
fol 138b
Jacob Pedersens hustru af Høbjerg (introduceret)
Niels Andersen og Kirsten Sørensdatter af Ålsø (copuleret)
Niels Jacobsens barn af Ålsrode - Jacob
Jens Nielsen og Karen Andersdatter af Ålsrode (copuleret)
Niels Terkildsen og Birthe Sørensdatter af Høbjerg (copuleret)
Rasmus Smeds barn af Hoed - Anne Marie
Peder Rytters barn af Glatved - Anne
Niels Nielsens barn af Fuglsang - Niels
Rasmus Smeds hustru af Hoed - 24 år
Mette Blochens af Ålsrode (begravet)
Johan Thors af Høbjerg (begravet)
Rasmus Mogensens hjemmedøbte barn Anders af Ålsø (begravet)

1749

Top


fol 138b
Niels Nielsens barn af Fuglsang (begravet)
Christen Daniels barn af Ålsø (begravet)
Niels Jacobsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Ingvorsens hustru af Ålsø (begravet)
Søren Hjorts barn ved Katholm - Edel Christence
Peder Bødkers barn af Østerballe - Hans
fol 139a
Niels Nielsens hustru af Fuglsang (introduceret)
Rasmus Andersens hustru af Ålsø (introduceret)
Niels Christensen af Ålsrode - 57 år
Rasmus Smed og Maren Pedersdatter af Hoed (trolovet)
Peder Rytters hustru af Glatved (introduceret)
Anne Jensdatters barn af Høbjerg (begravet)
Rasmus Nielsens barn af Østerballe - Maren
Søren Hjorts hustru ved Katholm (introduceret)
Anders Sørensens barn af Høbjerg - Rasmus
Rasmus Skusters barn af Hoed - Anne
Michel Hjorts barn af Hoed - Anne
Christen Bjerres barn af Ålsø (begravet)
Christen Garp sognedegn til Fielerup og Margrethe Adler på Katholm (trolovet)
Hans Rasmussen af Ålsrode (begravet)
Peder Jensens datter af Høbjerg (begravet)
Erich Hansens barn af Fuglsang (begravet)
Peder Bødkeres hustru af Østerballe (introduceret)
Jens Rossings barn af Glatved - Anders
Anders Pedersens barn af Ålsø (begravet)
sl Hans Slots enke af Ålsrode (begravet)
Jens Nielsen af Ålsrode (begravet)
Peder Jensens søn af Høbjerg (begravet)
Rasmus Skusters hustru af Hoed (introduceret)
Rasmus Nielsens hustru af Østerballe (introduceret)
Hans Friises datter af Østerballe (begravet)
fol 139b
Anders Sørensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Christen Bjerres hustru af Ålsø (introduceret)
Peder Hovgaards datter af Ålsø (begravet)
Niels Daniels barn af Fuglsang (begravet)
Peder Molbo (begravet)
Christen Andersens søn Jørgen af Hoed (begravet)
sl Niels Skrædders datter Anne af Ålsrode (begravet)
Jens Murmands barn af Høbjerg - Dorthe
Michel Hjorts hustru af Glatved (introduceret)
Søren Friises barn af Glatved - Rasmus
Jens Emer?sens barn af Hoed - Peder
Eric Hansens hustru af Fuglsang (introduceret)
Laurs Væver og Anne Christensdatter af Ålsrode (trolovet)
Søren Hjorts barn Poul ved Katholm (begravet)
Peder Hjorts barn Rasmus af Ålsrode (begravet)
Søren Tambours barn af Fuglsang - Laurs
Christen Jensens barn af Ålsrode - Maren
Peder Hansens barn af Ålsø - Karen
Jens Rossings hustru af Glatved (introduceret)
Anders Pedersens hustru af Ålsø (introduceret)
Christen Andersens søn Mads af Hoed (begravet)
Peder Andersens barn af Høbjerg - Anne Marie
fol 140a
Niels Sørensens barn af Hoed - Gertrud Cathrine
Søren Nielsens af Ålsø (begravet)
Niels Andersens barn af Ålsrode - Hans
Jacob Jørgensens barn Jørgen af Høbjerg (begravet)
Søren Murmands datter af Ålsrode (begravet)
Niels Andersens mindste barn af Ålsrode (begravet)
Niels Andersens barn af Ålsø (begravet)
Peder Sørensens barn af Ålsrode - Søren
Jens Murmands hustru af Høbjerg (introduceret)
Søren Tambours hustru af Fuglsang (introduceret)
Niels Smed af Høbjerg - 54 år
Søren Friises hustru af Glatved (introduceret)
Jens Emmesens hustru af Hoed (introduceret)
Peder Hansens hustru af Ålsø (introduceret)
sl Hans Smeds søn af Ålsrode (begravet)
Laurs Rossings hustru af Østerballe - 31 år
Niels Sørensens hustru af Hoed (introduceret)
Laurs Smeds barn af Ålsrode - Lisbeth
Christen Jensens søn Rasmus af Ålsø (begravet)
Jens Murmands barn Dorthe af Høbjerg (begravet)
Anders Sørensens barn Rasmus af Høbjerg (begravet)
Søren Kochs hustru af Høbjerg (begravet)
Peder Andersens hustru af Høbjerg (introduceret)
Christen Jensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Jensens søn Michel (begravet)
Christen Jensens barn Maren (begravet)
Peder Præsts barn Søren (begravet)
Christen Blochs barn af Ålsrode - Rasmus
fol 140b
Peder Skonnings barn af Ålsrode - Niels
Peder Præsts hustru (introduceret)
Niels Andersens hustru af Ålsrode (introduceret)
Knud Andersens dødfødte barn af Ålsø (begravet)
Søren Christensen af Ålsrode - 31 år
Hans Jørgensens søn Jørgen af Høbjerg (begravet)
Jens Degns hustru af Hoed (begravet)
Peder Rytters hustru af Glatved (begravet)
Kirsten Skonnings af Ålsrode (begravet)
Peder Jensen af Ålsø (begravet)
Peder Jensens mindste datter af Ålsø (begravet)
Jens Mogensens barn af Fuglsang - Jens
Søren Tambours barn Laurs af Fuglsang (begravet)
Christen Blochs hustru (introduceret)
Peder Skonings hustru (introduceret)
Laurs Smeds hustru af Ålsrode (introduceret)
Knud Andersens hustru af Ålsø (introduceret)
Christen Jensens barn af Ålsø (begravet)
Peder Jacobsen og Gertrud Pedersdatter af Ålsø (trolovet)
Peder Hjorts barn af Ålsrode - Maren
Peder Slots barn af Ålsrode - Laurs
Laurs Laursen og Anne Nielsdatter af Ålsrode (copuleret)
Kirsten Nielsdatter af Ålsrode - 76 år
Hans Jørgensens nyfødte tvillinger (begravet)
Christen Jensens hustru af Ålsø (introduceret)
Jens Mogensens hustru af Fuglsang (introduceret)
Jens Mogensens mindste barn af Fuglsang (begravet)
fol 141a
Jens Pedersen af Homå og Maren Nielsdatter af Ålsrode (trolovet)
Peder Olufsen af Høbjerg - 62 år
Peder Kiærs barn af Glatved - Maren
Peder Hjorts hustru (introduceret)
Peder Slots hustru af Ålsrode (introduceret)
Niels Jørgensens barn af Høbjerg - Mette
Jørgen Smeds barn af Glatved - Lisbeth
Niels Skrivers barn af Ålsø - Karen
Søren Madsens barn af Hoed - Kirsten
Jens Laursens barn af Hoed - Karen
Jacob Rytters tvillinger af Ålsrode - Anders og Michel
Erich Hansens barn af Fuglsang (begravet)
Niels Jørgensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Jørgen Smeds hustru af Glatved (introduceret)
fol 141b
Erich? Hansens kone af Fuglsang - 53 år
Peder Jacobsen og Gertrud Pedersdatter af Ålsø (copuleret)
Jens Pedersen af Homå og Maren Nielsdatter af Ålsrode (copuleret)
Niels Ebbeltofts hustru af Ålsø (introduceret)
Niels? Frand?sens barn af Ålsrode - Anne
Rasmus Nielsen af Homå og Maren Sørensdatter af Ålsø (trolovet)
Søren Jensen af Balle og Maren Pedersdatter af Høbjerg (trolovet)
Karen Basts (begravet)
et af Jacob Rytters mindste børn af Ålsrode (begravet)
Rasmus Michelsen og Anne Christensdatter af Ålsø (trolovet)
Jens Laursens hustru af Hoed (introduceret)
Erich Hansen af Fuglsang (begravet)
Søren Koch af Høbjerg (begravet)
Laurs Bødkers hustru af Hoed (introduceret)
Niels Jørgensens barn af Glatved - Karen
Andreas Jacobsens barn af Hoed - Jacob
Niels Konges barn af Østerballe - Rasmus
fol 142a
Peder Nielsen og Birthe Peders af Høbjerg (trolovet)
Jacob Rytters hustru af Ålsrode (introduceret)
Christen Slots hustru af Ålsrode - 61 år
Søren Bloch af Høbjerg - 69 år
Rasmus Smed og Maren Pedersdatter af Hoed (copuleret)
Søren Jensen af Balle og Maren Pedersdatter af Høbjerg (copuleret)


På andre sider:
1708-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-58

1763-85

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-9-20
c