s
Stikord til Ålsø-Hoed sognes kirkebog, Djurs Sdr. herred, 1708-1758 + 1763-85

1750-58


På andre sider:
1708-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-58

1763-85

På denne side:
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
 


1750

fol 142a
Christen Ebeltoft af Ålsø (begravet)
hr major Henrich Hoff fra Hessel (begravet)
Rasmus Nielsen af Homå og Maren Sørensdatter af Ålsø (copuleret)
Peder Andersens mindste barn af Høbjerg (begravet)
Laurs Laursens barn af Ålsrode - Niels
Rasmus Smeds barn af Hoed - Inger
Niels Jørgensens hustru af Glatved (introduceret)
Andreas Jacobsens hustru af Hoed (introduceret)
Niels Konges hustru af Østerballe (introduceret)
Laurs Andersens barn af Ålsrode - Nille Marie
fol 142b
Rasmus Andersens barn af Ålsø - Anders
Rasmus Nielsen og Anne Christensdatter af Ålsø (copuleret)
Christen Daniels barn af Ålsø - Friderich
Rasmus Andersens barn Anders af Ålsø (begravet)
Rasmus Pedersens barn af Glatved - Anne Marie
Jacob Skolemesters barn af Glatved - Christen
Rasmus Smeds hustru af Hoed (introduceret)
Christen Hansen af Fuglsang og Anne Nielsdatter af Ålsrode (trolovet)
Peder Nielsen og Mette Nielsdatter af Høbjerg (trolovet)
Christen Molbos barn af Ålsrode - Anders
Laurs Andersens hustru (introduceret)
Laurs Vævers hustru af Ålsrode (introduceret)
Rasmus Andersens hustru af Ålsø (introduceret)
Christen Daniels hustru af Ålsø (introduceret)
fol 143a
Christen Daniels barn Friderich af Ålsø (begravet)
Niels Andersens barn af Ålsø (begravet)
Jacob Skolemesters hustru af Glatved (introduceret)
Jørgen Nielsens barn af Ålsrode - Niels
Christen Molbos hustru af Ålsrode (introduceret)
Jacob Pedersens barn af Høbjerg - Peder
Anders Pedersens barn af Ålsø - Søren
Anders Sørensens barn af Høbjerg - Maren
fru majorinden på Hessel (begravet)
Christian Garp og Margrethe Adler på Katholm (copuleret)
Niels Murmesters barn af Høbjerg - Niels
Tyge Jacobsens barn af Glatved - Inger
Poul Knudsen (begravet)
et af Niels Jacobsens børn af Ålsrode (begravet)
Jacob Pedersens hustru (introduceret)
Anders Sørensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Jørgen Nielsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Anders Pedersens hustru af Ålsø (introduceret)
Søren Jensens barn af Ålsrode - Jens
fol 143b
Rasmus Møllers barn af Høbjerg - Peder
Tyge Jacobsens hustru af Glatved (introduceret)
Niels Murmesters hustru af Høbjerg (introduceret)
Niels Terkildsens barn af Høbjerg - Jens
Niels Andersens barn af Ålsrode - Anne Kirstine
Peder Slots søn af Ålsrode (begravet)
Rasmus Nielsens barn af Høbjerg - Jens
Peder Jensens barn af Høbjerg (begravet)
Peder Nielsen og Mette Nielsdatter af Høbjerg (copuleret)
Christen Hansen og Anne Nielsdatter af Ålsrode (copuleret)
Rasmus Hjort af Glatved - 76 år
Niels Andersens hustru (introduceret)
Søren Jensens hustru (introduceret)
Niels Terkildsens hustru (introduceret)
Rasmus Møllers hustru (introduceret)
Søren Tækkers barn af Høbjerg - Bodil
Poul Hansen og Bodil Pedersdatter af Ålsrode (copuleret)
fol 144a
Peder Jensens hustru (introduceret)
Rasmus Nielsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Laurs Rossings datter af Østerballe (begravet)
Peder Jacobsens tvillingesønner af Ålsø - Peder og Jacob
Niels Molses barn af Hoed - Maren
Søren Tækkers hustru af Høbjerg (introduceret)
Christian Bødkers tvillinger af Høbjerg - Anne Marie og Sidsel
Jens Sørensen og Anne Lunds af Ålsrode (trolovet)
Peder Jacobsens søn Jacob (begravet)
Rasmus Rasmussen og Rasmus Hjorts enke af Glatved (trolovet)
Knud Andersens barn af Ålsø - Anders
Jens Mogensens barn Jens af Fuglsang (begravet)
Christian Bødkers datter Sidsel af Høbjerg (begravet)
Peder Rytters hjemmedøbte barn Maren af Glatved (begravet)
Peder Bødkers barn af Østerballe - Jacob
Christen Bjerres barn af Ålsø - Niels
Peder Jacobsens hustru af Ålsø (introduceret)
Christen Andersens barn af Hoed - Jørgen
Rasmus Rusks barn af Glatved - Peder
fol 144b
Niels Molses hustru af Hoed (introduceret)
Hans Andersens hustru af Østerballe - 53 år
Christian Bødkers hustru af Høbjerg (introduceret)
Knud Andersens hustru af Ålsø (introduceret)
Jens Mogensens hustru af Fuglsang (introduceret)
Jens Rasmussen og Anne Rasmusdatter af Høbjerg (trolovet)
Søren Nielsen og Inger Jørgensdatter af Glatved (trolovet)
Maren Jacobsdatters uægte barn af Fuglsang - Else Marie
Peder Rytters hustru (introduceret)
Rasmus Rusks hustru af Glatved (introduceret)
Morten Sallingbos barn af Ålsø - Jens
Christen Andersens hustru af Hoed (introduceret)
Søren Joensens barn af Glatved - Anne
Christen Bjerres hustru af Ålsø (introduceret)
Hans Jørgensens barn af Høbjerg - Mette
Rasmus Skrædders barn af Ålsø - Bodil
Maren Jacobsdatter af Fuglsang som udlagde en karl fra Århus Jens Pedersen (public absolveret)
Peder Bødkers hustru af Østerballe (introduceret)
Christen Jensens hustru af Ålsø - 31 år
Christen Jensens tvillinger - Rasmus og Anne
fol 145a
Jens Degns barn af Hoed - Mette
Søren Madsen?s hustru af Glatved (begravet)
Peder Iversens barn af Ålsrode - Anders
Lisbeth Hjulmands af Ålsrode (begravet)
Søren Joensens hustru af Glatved (introduceret)
Hans Jørgensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Morten Sallingbos hustru af Ålsø (introduceret)
Søren Tambours barn af Fuglsang - Christian
Jens Rasmussen og Anne Rasmusdatter af Høbjerg (copuleret)
Søren Nielsen og Inger Jørgensdatter af Ålsrode (copuleret)
Rasmus Rasmussen og Maren Sørensdatter af Glatved (copuleret)
Peder Slots barn af Ålsrode (begravet)
Rasmus Skrædders hustru af Ålsø (introduceret)
Terkild Lunds barn af Hoed - Anne
Jens Degns hustru af Hoed (introduceret)
Peder Nielsen og Birthe Rasmusdatter (copuleret)
Degnen Niels Brauer?s hustru Maren Gregersdatter - 54 år
Peder Iversens hustru af Ålsø (introduceret)
Søren Pedersens hustru af Fuglsang (introduceret)
Hans Jensen og Dorthe Sørensdatter af Høbjerg (trolovet)
fol 145b
Rasmus Skusters barn af Hoed - Rasmus
Michel Lunds hustru af Hoed (introduceret)
Christen Jensens mindste datter af Ålsø (begravet)
Rasmus Andersens barn af Ålsø - Anne

1751

Top


fol 145b
Jens Sørensen og Anne Pedersdatter af Ålsrode (copuleret)
Rasmus Friises barn af Ålsrode - Søren
Claus Murmands barn af Høbjerg (begravet)
Niels Andersen af Ålsø - 36 år
Peder Præsts barn af Ålsrode - Anders
Jens Rasmussens barn af Høbjerg - Anne
Laurs Rossings barn af Østerballe - Inger
fol 146a
Poul Hansens barn af Ålsrode - Karen
Rasmus Skusters hustru af Hoed (introduceret)
Rasmus Andersens hustru af Ålsø (introduceret)
Rasmus Friises hustru af Hoed (introduceret)
Christen Molbos barn af Ålsrode (begravet)
Anders Sørensen og Anne Jensdatter af Ålsrode (trolovet)
Claus Murmands hustru (introduceret)
Jens Rasmussens hustru af Høbjerg (introduceret)
Peder Præsts hustru af Ålsrode (introduceret)
Poul Hansens hustru af Ålsrode (introduceret)
Rasmus Jensens hustru af Glatved (begravet)
Niels Jacobsens barn af Ålsrode - Anne
Rasmus Nielsen af Høbjerg - 72 år
Christen Hansens barn af Fuglsang - Hans
Christen Daniels hustru (begravet)
Knud Andersens ?ste barn af Ålsø (begravet)
Niels ?mand i Hoed (begravet)
Søren Bjerre og Maren Rasmusdatter af Ålsø (trolovet)
Søren Skrædder af Hoed (begravet)
Niels Jacobsens hustru (introduceret)
Christen Hansens hustru af Fuglsang (introduceret)
fol 146b
Jens Rossings barn af Glatved - Edel
Søren Terkildsens barn af Glatved - Jørgen
Anne Andersdatter af Høbjerg - 68 år
Martinus Jensen af Østerballe (begravet)
Niels Murmesters barn af Høbjerg - Karen
Niels Konges barn af Glatved - Jens
Jens Christensen af Ålsø og Maren Jacobsdatter af Fuglsang (trolovet)
Peder Slots hustru af Ålsrode (begravet)
Anders Sørensen og Anne Jensdatter af Ålsrode (copuleret)
Hans Jensen og Dorthe Sørensdatter af Høbjerg (copuleret)
Christen Jensens barn af Ålsrode (begravet)
Jens Rossings hustru af Glatved (introduceret)
Peder Hjorts barn - Else
Søren Terkildsens hustru af Glatved (introduceret)
Niels Murmands hustru af Høbjerg (introduceret)
Jens Mogensens hustru af Fuglsang (introduceret)
Niels Konges hustru af Glatved (introduceret)
Michel Hjorts barn af Glatved - Bodil
fol 147a
Peder Hjorts hustru af Ålsrode (introduceret)
Jørgen Smeds barn af Glatved - Anne Marie
Jørgen Smeds barn af Hoed - Maren
Peder Amme af Grenå som døde i Fuglsang (begravet)
gl Rasmus Skuster af Hoed - 73 år
Søren Madsen af Glatved (begravet)
Laurs Vævers barn af Ålsrode - Rasmus
Jørgen Smeds hustru af Hoed (introduceret)
Laurs Bødkers hustru af Hoed (introduceret)
Jørgen Nielsens barn af Ålsrode - Jens
Michel Hjorts hustru (introduceret)
Jørgen Smeds hustru af Glatved (introduceret)
Søren Hjorts barn ved Katholm - Pauline
Peder Andersens barn af Høbjerg - Anders
sl Søren Michelsens enke af Høbjerg (begravet)
Rasmus Nielsens mindste søn af Østerballe (begravet)
Jørgen Nielsens hustru (introduceret)
Laurs Vævers hustru af Ålsrode (introduceret)
fol 147b
Søren Hjorts hustru ved Katholm (introduceret)
Peder Andersens hustru af Høbjerg (introduceret)
Peder Bachs barn af Hoed - Christen
Peder Rytters barn af Glatved - Kirsten
Jens Christensen og Maren Jacobsdatter af Fuglsang (copuleret)
Søren Basts datter af Ålsrode (begravet)
Jens Pedersen og Karen Jacobsdatter af Ålsrode (trolovet)
Peder Bachs hustru af Hoed (introduceret)
Niels Daniels tvillinger af Fuglsang - Peder og Jacob
Rasmus Jensen og Sophie Rasmusdatter af Høbjerg (trolovet)
Laurs Smeds barn af Ålsrode - Anne Margrethe
Niels Daniels tvillinger Peder og Jacob (begravet)
Søren Sørensen og Maren Rasmusdatter af Ålsø (copuleret)
Søren Præst af Ålsrode - 66 år

1752

Top


fol 148a
Anne Rasmusdatter af Ålsrode - 82 år
Niels Daniels hustru af Fuglsang (introduceret)
Anders Christensen af Glatved - 98 år
Peder Rytters hustru af Glatved (introduceret)
Claus Nielsens barn af Høbjerg - Anders
Jens Lund og Karen Jacobsdatter af Ålsrode (copuleret)
Søren Nielsens barn af Ålsrode - Niels
Rasmus Skrædders barn af Ålsø - Kirsten
Rasmus Jensen og Sophie Rasmusdatter af Høbjerg (copuleret)
Anders Sørensens barn af Ålsrode - Søren
Rasmus Albøge af Ålsrode (begravet)
Laurs Smeds hustru af Ålsrode (introduceret)
Claus Murmands hustru af Høbjerg (introduceret)
Niels Lunds barn af Ålsrode - Peder
Niels Terkildsens hjemmedøbte barn af Høbjerg (begravet)
Niels Jørgensens barn af Høbjerg - Jacob
Hans Jensens barn af Høbjerg - Jens
fol 148b
Christen Jensens hjemmedøbte barn af Ålsrode (begravet)
Anders Sørensens barn af Høbjerg - Inger
Søren Nielsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Anders Sørensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Michel Lunds enke af Hyllested (begravet)
Peder Pedersen af Hoed (begravet)
Søren Jensens barn af Ålsrode - Søren
Rasmus Skrædders hustru af Ålsø (introduceret)
Bodil Bødkers af Ålsrode (begravet)
Rasmus Skrædders mindste barn af Ålsø (begravet)
Peder Bachs mindste barn af Hoed (begravet)
Laurs Andersens barn af Ålsrode - Anne Kirstine
Jacob Pedersens barn af Høbjerg - Hans
Søren Jensens mindste barn af Ålsrode (begravet)
Anders Sørensens mindste barn (begravet)
Hans Jensens mindste barn af Høbjerg (begravet)
Rasmus Smeds æld?ste barn af Hoed (begravet)
Niels Terkildsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Hans Jensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Niels Jørgensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Christen Jensens hustru af Ålsø (introduceret)
fol 149a
Peder Carlsen af Hoed (begravet)
Anne Christensdatter af Ålsrode - 74 år
Jacob Pedersens mindste barn af Høbjerg (begravet)
Jens Fieldbunds barn af Ålsrode - Lisbeth
Niels Lunds hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Blochs hustru af Ålsø (begravet)
Søren Nielsen af Homå og Maren Pedersdatter af Ålsrode (trolovet)
Peder Jensens hustru af Høbjerg - 48 år
Niels Sørensens barn - Anne Dorthe
Jacob Pedersens hustru af Høbjerg (introduceret)
Anders Sørensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Laurs Andersens hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Jensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Jens Fieldbunds hustru af Ålsrode (introduceret)
Niels Jørgensens barn af Glatved - Marie
Jens Christensens barn af Fuglsang - Christen
Peder Jensen og Anne Kirstine Jensdatter af Høbjerg (trolovet)
Niels Andersen af Grenå og Christense Pedersdatter af Fuglsang (trolovet)
Søren Rasmussen af Glatved (begravet)
Søren Joensens barn af Glatved (begravet)
Anne Christensdatter og hendes barn af Hoed (begravet)
Niels Andersens barn af Ålsrode - Anne Marie
Søren Tækkers barn af Høbjerg - Mette Marie
Niels Andersen af Grenå og Christense Pedersdatter af Fuglsang (copuleret)
Niels Jørgensens hustru af Glatved (introduceret)
Laurs Rossings hustru af Østerballe (introduceret)
Rasmus Smeds barn af Hoed - Karen
Jens Emmersens tvillinger af Hoed - Christen og Anne
fol 149b
Søren Nielsen af Homå og Maren Pedersdatter af Ålsrode (copuleret)
Jens Mogensens barn af Fuglsang - Anne Cathrine
Niels Andersens hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Tækkers hustru af Høbjerg (introduceret)
Jens Skonnings søn Niels af Høbjerg (begravet)
Jens Emmersens barn Oluf af Hoed (begravet)
Søren Friises barn af Glatved - Kirsten
Rasmus Smeds hustru (introduceret)
Jens Emmersens hustru (introduceret)
Peder Hjorts mindste datter af Ålsrode (begravet)
Christen Jensen og Mette Laursdatter af Ålsrode (trolovet)
Tyge Jacobsens barn af Glatved - Rasmus
Peder Bødkers barn af Østerballe - Maren
Søren Konges hustru af Hoed (introduceret)
Jens Mogensens hustru af Fuglsang (introduceret)
Søren Friises hustru af Glatved (introduceret)
Niels Nielsens barn af Fuglsang - Bodil
Peder Bødkers hustru af Østerballe (introduceret)
Poul Hansens barn af Ålsrode - Hans
Tyge Jacobsens hustru af Glatved (introduceret)
Niels Nielsens hustru af Fuglsang (introduceret)
Jens Lunds barn af Ålsrode - Anne
Poul Hansens hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Basts hustru af Ålsrode (introduceret)
Niels Sørensens barn af Hoed - Peder
Christen Blochs barn af Ålsrode - Rasmus
Jacob Tygesen af Glatved - 75 år
fol 150a
Peder Olufsens enke af Høbjerg - 70 år
Jens Lunds hustru af Ålsrode (introduceret)
Niels Sørensens hustru af Hoed (introduceret)
Peder Kjærs barn af Glatved - Mette
Rasmus Skrivers barn af Høbjerg - Rasmus
Christen Jensen og Mette Laursdatter af Ålsrode (copuleret)
Peder Frandsens barn af Ålsrode - Jens
Peder Jensen og Anne Kirstine Jensdatter af Høbjerg (copuleret)
Rasmus Andersens barn af Ålsø - Hans
Christen Blochs hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Kjærs hustru af Glatved (introduceret)
Anders Hansen (begravet)
Niels Clemensens barn af Ålsrode (begravet)
Rasmus Skrivers hustru af Høbjerg (introduceret)
Rasmus Andersens mindste barn af Ålsø (begravet)
Mads Pedersen og Margrethe Jørgensdatter af Glatved (trolovet)
Rasmus Madsens barn af Glatved - Søren
Rasmus Andersens hustru af Ålsø (introduceret)
Peder Frandsens hustru af Ålsrode (introduceret)

1753

Top


fol 150b
Søren Tambours hustru af Fuglsang (introduceret)
Christen Hansens mindste barn af Fuglsang (begravet)
Christen Jensens mindste barn af Ålsø (begravet)
Rasmus Sørensens hustru af Glatved (introduceret)
Christen Jensens barn af Ålsrode - Laurs
fru generalmajorinde Rosenørns af Katholm (begravet)
Christen Hansens hustru af Fuglsang (introduceret)
Niels Boeslum af Glatved - 76 år
Laurs Vævers barn af Ålsrode - Anne
Christen Jensens hustru af Ålsø (introduceret)
Niels Murmesters barn af Høbjerg - Peder
Niels Daniels barn af Fuglsang - Christen
Jens Rasmussens barn af Høbjerg - Birthe Marie
Christen Jensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Jens Laursens hustru af Hoed (introduceret)
Maren Jensdatter af Høbjerg (begravet)
Michel Hjorts datter Bodil af Glatved (begravet)
Laurs Vævers hustru af Ålsrode (introduceret)
Anders Nielsen og Anne Laursdatter af Ålsø (trolovet)
Niels Laursens barn af Ålsø - Friderich
fol 151a
Jørgen Nielsens barn af Ålsrode - Christen
Niels Murmesters hustru af Høbjerg (introduceret)
Niels Daniels hustru af Fuglsang (introduceret)
Peder Hjorts barn af Ålsrode - Søren
Rasmus Friises barn af Hoed - Anne
Poul Hansens søn af Ålsrode (begravet)
Hans Jørgensens barn af Høbjerg - Maren
Niels Konges barn af Østerballe - Mette
Rasmus Skusters barn af Hoed (begravet)
Niels Laursens hustru af Ålsø (introduceret)
Jacob Kudsks hustru af Fuglsang (begravet)
Rasmus Friises hustru af Hoed (introduceret)
Rasmus Nielsens hustru af Ålsø (begravet)
Anders Nielsen af Ålsrode (begravet)
Peder Hjorts hustru af Ålsrode (introduceret)
Jørgen Poulsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Jens Ladekarls hustru af Hoed (introduceret)
Niels Konges hustru af Østerballe (introduceret)
Anders Sørensens barn af Høbjerg - Inger
Rasmus Skusters barn af Hoed - Søren
Søren Snedkers hustru af Hoed (begravet)
Hans Jørgensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Laurs Bødkers barn af Hoed - Anne Marie
Jens Christensens hustru af Ålsrode (begravet)
Mads Pedersen og Margrethe Jørgensdatter af Glatved (copuleret)
Jacob Jørgensens barn af Høbjerg (begravet)
Rasmus Skusters hustru af Hoed (introduceret)
fol 151b
Peder Jacobsens barn af Ålsø - Karen?
Søren Jensens barn af Ålsrode - Karen
Søren Iversens hustru af Ålsrode (begravet)
Peder Jacobsens mindste barn af Ålsø (begravet)
Anders Sørensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Niels Hansen af Ålsrode og Bodil Nielsdatter af Ålsø (trolovet)
Anders Nielsen og Anne Laursdatter af Ålsø (copuleret)
Peder Præsts barn af Ålsrode - Anne
Niels Nielsens barn af Fuglsang (begravet)
Anders Iversens barn af Ålsrode (begravet)
Peder Jensens barn af Høbjerg - Johanne
Laurs Bødkers hustru af Hoed (introduceret)
Anne Marie Nielsdatter af Høbjerg (begravet)
Laurs Rossings hustru af Østerballe (introduceret)
Peder Jacobsens hustru af Ålsø (introduceret)
Jacob Jørgensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Søren Jensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Anders Iversens hustru af Ålsrode (introduceret)
Christen Bjerres barn af Ålsø - Jens
Niels Molses barn af Hoed - Anne
Peder Bachs barn af Hoed - Anne
Peder Jensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Laurs Laursens barn af Ålsrode (begravet)
Christen Andersens datter af Hoed (begravet)
Peder Bachs hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Nielsens barn af Ålsrode - Jørgen
Christen Bjerres hustru af Ålsø (introduceret)
Rasmus Rusks barn af Glatved - Maren
Niels Molds hustru af Hoed (introduceret)
Jørgen Skrædder af Hoed - 56 år
fol 152a
Laurs Andersens barn af Ålsrode - Tyge
degnens barn - Michel
Rasmus Skrædders barn af Ålsø - Niels
Rasmus Rusks hustru af Glatved (introduceret)
Rasmus Sørensens hustru af Hoed (begravet)
Claus Mørch af Hoed (begravet)
degnens hustru (introduceret)
Laurs Andersens hustru (introduceret)
Søren Nielsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Jens Møllers barn af Hoed - Peder
Mads Pedersens barn af Glatved - Peder
Anders Pedersens barn af Ålsø - Peder
Jørgen Smeds barn af Glatved - Karen
Peder Madsen af Glatved - 78 år
Rasmus Skrædders hustru af Ålsø (introduceret)
Niels Madsen af Balle og Maren Pedersdatter af Hoed (trolovet)
Jens Møllers hustru af Hoed (introduceret)
Morten Sallingbos barn af Ålsø - Rasmus
Hans Jensens barn af Høbjerg - Kirsten
Niels Terkildsens barn af Høbjerg - Søren
fol 152b
Jochum Nielsen af Høbjerg og Dorthe Jensdatter af Ålsrode (trolovet)
Jørgen Smeds hustru af Glatved (introduceret)
Mads Pedersens hustru af Glatved (introduceret)
Jens Rossings barn af Glatved - Maren
Jens Christensens barn af Fuglsang - Jacob
Anders Pedersensn hustru af Ålsø (introduceret)
sl Rasmus Husmands datter af Ålsrode (begravet)
Niels Hansen og Bodil Nielsdatter af Ålsø (copuleret)
Rasmus Skrivers barn af Høbjerg - Jens
Niels Terkildsens hustru (introduceret)
Hans Jensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Morten Sallingbos mindste barn Rasmus af Ålsø (begravet)
Jochum Nielsen af Høbjerg og Dorthe Jensdatter af Ålsrode (copuleret)
Niels Madsen og Maren Pedersdatter af Hoed (copuleret)
Søren Joensens barn af Glatved - Jørgen
Morten Sallingbos hustru af Ålsø (introduceret)

1754

Top


fol 152b
Jens Fieldbundes barn af Ålsrode - Søren
Jens Christensens hustru af Fuglsang (introduceret)
Jens Christensens hustru af Glatved (introduceret)
fol 153a
Rasmus Sørensens barn Karen af Hoed (begravet)
Rasmus Jensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Jens Fieldbundes mindste barn af Ålsrode (begravet)
Christen Jensens dødfødte barn af Ålsø (begravet)
Rasmus Rasmussens barn af Glatved - Maren
Søren Joensens hustru af Glatved (introduceret)
Rasmus Rasmussens mindste barn af Glatved (begravet)
Michel Hjorts barn af Glatved - Bodil
Anders Skrædders barn af Ålsø - Kirsten
Christen Hansens barn af Fuglsang - Inger Marie
Jens Fieldbundes hustru af Ålsrode (introduceret)
Terkild Nielsen og Karen Sørensdatter af Hoed (trolovet)
Christen Jensens hustru af Ålsø (introduceret)
Niels Frandsens barn af Hoed - Anne
Jens Degns barn af Ålsrode - Peder
Jacob Pedersens barn af Høbjerg - Anne Marie
Michel Hjorts hustru af Glatved (introduceret)
Rasmus Rasmussens hustru af Glatved (introduceret)
fol 153b
Rasmus Skusters søn Rasmus af Hoed (begravet)
Christen Hansens hustru af Fuglsang (introduceret)
Peder Andersens barn af Høbjerg - Kirsten
Rasmus Andersens barn af Ålsø - Niels
Anders Skrædders hustru af Ålsø (introduceret)
Jens Laursens hustru af Hoed (begravet)
Oluf Bødker Soldat for lejermål i Grenå (public absolveret)
Peder Skonnings barn af Ålsrode - Maren
Niels Poulsen af Ålsrode (begravet)
Jens Christensen af Hoed (begravet)
Jens Degns hustru af Ålsrode (introduceret)
Michel Sørensen og Edel Nielsdatter af Høbjerg (public absolveret)
Peder Iversens barn af Ålsrode (begravet)
Niels Frandsens hustru af Hoed (introduceret)
Rasmus Andersens barn af Ålsø (begravet)
Niels Sørensens barn af Hoed - Inger
Jacob Skolemesters barn Rasmus af Østerballe (begravet)
Jacob Pedersens hustru af Høbjerg (introduceret)
Edel Nielsdatters barn - Søren
Poul Hansens barn af Ålsrode - Peder
Edel Nielsdatter af Høbjerg - 28 år
Christen Skode? af Ålsrode (begravet)
Rasmus Andersens hustru af Ålsø (introduceret)
Peder Rytters barn af Glatved - Dorthe Marie
fol 154a
Rasmus Andersens hustru af Ålsø (public absolveret)
Jens Nielsen af Hoed og Maren Nielsdatter af Ålsø (trolovet)
Niels Andersens barn af Ålsrode - Lisbeth
Poul Hansens hustru af Ålsrode - 41 år
Peder Slot og Kirsten Sørensdatter af Ålsrode (trolovet)
Peder Iversens hustru (introduceret)
Peder Skonnings hustru af Ålsrode (introduceret)
Christen Bruuns hustru af Ålsø (begravet)
Peder Jacobsens ældste søn Hans af Ålsø (begravet)
Peder Præsts datter af Ålsrode (begravet)
Niels Sørensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Terkild Nielsen af Balle og Karen Sørensdatter af Hoed (trolovet)
Anders Iversens barn af Ålsrode - Maren
Jacob Pedersens hustru af Østerballe (introduceret)
Søren Konges barn af Glatved - Maren
Poul Hansen og Kirsten Jacobsdatter af Ålsrode (trolovet)
Niels Andersens hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Andersens hustru af Høbjerg - 33 år
Jens Christensen af Ålsrode (begravet)
Jens Degns barn af Ålsrode (begravet)
Peder Rytters hustru (introduceret)
Søren Konges hustru af Glatved (introduceret)
Anders Sørensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Laurs Vævers barn af Ålsrode - Hans
Birthe Ditlevs af Ålsrode (begravet)
Niels Hjulmands hustru af Glatved (begravet)
Laurs Vævers hustru af Ålsrode (introduceret)
Christen Jacobsen af Hoed (begravet)
Poul Hansen og Kirsten Jacobsdatter af Ålsrode (copuleret)
Birthe Olufsdatter en stakkels kone som døde i Ålsrode (begravet)
Jens Mogensens barn af Fuglsang - Dorthe
Søren Tambours tvillinger Søren og Jens af Fuglsang (begravet)
Poul Hansens barn Peder af Ålsrode (begravet)
Christen Sørensen af Ålsrode - 39 år
Søren Tambours hustru af Fuglsang (introduceret)
Jens Mogensens hustru af Fuglsang (introduceret)
fol 154b
Søren Friises barn af Glatved (begravet)
Søren Friises hustru af Glatved (introduceret)
Jens Lunds barn af Ålsrode - Bodil
Jens Lunds hustru af Ålsrode (introduceret)
Rasmus Smeds barn af Hoed - Søren
Niels Hansens barn af Glatved - Hans?
Hjord Rasmus af Østerballe (begravet)
Jens Fieldbundes barn af Ålsrode - Søren
Maren Ingvorsdatters uægte barn af Ålsrode - Anne
Laurs Vævers barn af Ålsrode (begravet)
Søren Skusters barn af Hoed - Karen
Peder Andersen og Anne Marie Rasmusdatter Hjort af Høbjerg (copuleret)
Anders Skrædder af Ålsø (begravet)
Rasmus Smeds hustru af Hoed (introduceret)
Søren Skusters hustru af Hoed (introduceret)
Claus Murmands barn Søren af Høbjerg (begravet)
Jens Murmands hustru af Høbjerg - 47 år
Jens Fieldbundes hustru af Ålsrode (introduceret)
Niels Brus og Karen Sørensdatter af Ålsø (trolovet)
Laurs Rossings hustru af Østerballe (introduceret)
Niels Hansens hustru af Glatved (introduceret)
Niels Jørgensens barn af Høbjerg - Jørgen

1755

Top


fol 154b
Kroer Anne af Strandhuset (begravet)
Jens Lunds barn af Ålsrode (begravet)
Jens Nielsen og Maren Nielsdatter af Hoed (copuleret)
Niels Clemensen og Else Pedersdatter af Østerballe (trolovet)
Morten Sallingbos barn af Ålsø - Rasmus
gl Maren Sørensdatter af Ålsrode (begravet)
Claus Nielsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Niels Jørgensens hustru af Høbjerg (introduceret)
fol 155a
Niels Brus og Maren Sørensdatter af Ålsø (copuleret)
Jens Murmand af Høbjerg og Anne Sørensdatter af Ålsrode (trolovet)
Peder Slots barn af Østerballe (begravet)
Niels Kjeldsens hustru af Glatved - 85 år
Christen Blochs barn af Ålsrode - Edel
Peder Jensens barn af Høbjerg - Jens
Niels Bruses barn af Ålsø - Søren
Peder Jensens hustru af Høbjerg - 36 år
Jens Andersen og Anne Sørensdatter af Ålsø (trolovet)
Christen Bachs Fatter? af Hoed (begravet)
Niels Laursens barn af Ålsø - Laurs
Jens Nielsens barn af Hoed - Maren
Niels Kjeldsen og Maren Rasmusdatter af Glatved (trolovet)
Peder Slots hustru af Østerballe (introduceret)
Jens Podemands barn af Hoed (begravet)
Jens Broges barn af Hoed - Maren
Christen Blochs hustru (introduceret)
Christen Slots barn af Ålsrode - Søren
Frøken Ophoven?? på Hessel (begravet)
Niels Jørgensens barn af Glatved - Kirsten
Rasmus Smeds mindste barn af Hoed (begravet)
Christen Hansen og Maren Rasmusdatter af Høbjerg (trolovet)
Morten Sallingbos hustru af Ålsø (introduceret)
Niels Laursens hustru af Ålsø (introduceret)
Niels Bruses hustru af Ålsø (introduceret)
Erich Skonnings barn af Høbjerg - Anne
Niels Clemensen og Else Pedersdatter af Østerballe (copuleret)
Erich Skonnings barn af Høbjerg (begravet)
Rasmus Sørensens barn af Glatved - Peder
(mangler)s hustru af Hoed (introduceret)
Jens Nielsens hustru af Hoed (introduceret)
fol 155b
Søren Hansen og Anne Hansdatter af Østerballe (trolovet)
Peder Hjorts barn af Ålsrode - Rasmus
Hans Jensens barn af Høbjerg - Maren
Christen Andersens hustru af Hoed (begravet)
Niels Jørgensens hustru af Glatved (introduceret)
Erich Skonnings barn af Høbjerg (begravet)
Anders Pedersens barn af Ålsø (begravet)
Rasmus Sørensens hustru af Hoed (public absolveret)
Jens Murmand og Anne Sørensdatter af Høbjerg (copuleret)
Christen Jensen Slots hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Hjorts hustru af Ålsrode (introduceret)
Erich Skonnings hustru af Høbjerg (introduceret)
Hans Jensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Niels Rytter af Glatved (begravet)
Rasmus Jensen af Ålsrode (begravet)
Rasmus Sørensens hustru af Glatved (introduceret)
Maren Gustavs uægte barn af Østerballe - Dorthe
Niels Pedersen og Maren Rasmusdatter af Glatved (copuleret)
Søren Snedker af Hoed - 57 år
Peder Jacobsens barn af Ålsø - Maren
Søren Hansen og Anne Hansdatter af Østerballe (copuleret)
Søren Friises datter Kirsten af Glatved (begravet)
Joen Carlsen af Glatved (begravet)
Christen Hansen og Maren Rasmusdatter af Høbjerg (copuleret)
Jens Andersen og Anne Sørensdatter af Ålsø (copuleret)
Søren Friises barn af Glatved - Hans
Peder Frandsens barn af Ålsrode - Jacob
Christen Jensens barn af Ålsø - Maren
fol 156a
Peder Jacobsens hustru af Ålsø (introduceret)
hr major Malthe Sehested Hoffs og Anne Mølengrav Schous barn - Anne Kirstine
Søren Tækkers barn af Høbjerg - Jens
Søren Friises hustru af Glatved (introduceret)
Søren Konges barn af Glatved (begravet)
Mads Pedersens barn af Glatved - Jørgen
Christen Jensens hustru af Ålsø (introduceret)
Peder Frandsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Anne Laursdatters nyfødte barn af Ålsø (begravet)
Søren Jensens barn af Ålsrode - Søren
Søren Tækkers hustru af Høbjerg (introduceret)
Anne Laursdatter af Ålsø (introduceret)
fru majorinde Hoff på Hessel (introduceret)
Peder Andersen af Høbjerg - 64 år
Jochum Nielsens tvillinger - Niels og Jens
Mads Pedersens hustru af Glatved (introduceret)
Laurs Hjort af Hoed (begravet)
Søren Jensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Jens Degns barn af Ålsrode - Søren
fol 156b
Niels Friis af Glatved og Anne Rasmusdatter af Østerballe (trolovet)
Rasmus Ladekarls hustru af Høbjerg - 59 år
Jens Bach af Ålsrode (begravet)
Jens Degns hustru af Ålsrode (introduceret)
Jochum Nielsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Karen Christensdatter af Høbjerg som udlagde Jacob Jepsen tjenende på Katholm (public absolveret)
Jens Emmersens barn af Glatved - Maren
Christen Madsen af Homå og Kirsten Nielsdatter af Ålsø (trolovet)
degnen Niels Brandts barn - Terkild
sl Peder Andersens mindste datter af Høbjerg (begravet)
Jens Emmersens hustru af Glatved (introduceret)
Niels Friis og Anne Rasmusdatter af Glatved (copuleret)

1756

Top


fol 156b
degnens hustru (introduceret)
Karen Christensdatters uægte barn af Høbjerg - Jacob
Jens Christensens barn af Fuglsang - Mette Cathrine
Inger Pedersdatter af Høbjerg (begravet)
Jens Rossings barn af Glatved - Rasmus
Rasmus Skusters barn af Hoed - Søren
Søren Nielsens barn af Ålsrode - Margrethe
Jens Rossings hustru af Glatved (introduceret)
Rasmus Skusters hustru af Hoed (introduceret)
fol 157a
Christen Madsen af Homå og Kirsten Nielsdatter af Ålsø (copuleret)
Jens Rasmussens barn af Høbjerg - Rasmus
Erich Skonnings barn Anders af Fuglsang (begravet)
Niels Clemensens barn af Østerballe - Søren
Jens Christensens hustru af Fuglsang (introduceret)
Rasmus Smeds barn af Hoed - Maren
Søren Skrædders hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Degns hustru af Høbjerg (begravet)
Jens Christensens søn af Fuglsang (begravet)
Søren Joensens barn af Glatved - Inger
Søren Andersen Koch af Hoed (begravet)
Jens Mgensens to børn af Fuglsang (begravet)
Niels Clemensens hustru af Østerballe (introduceret)
Ingvor Juels hustru af Ålsø (begravet)
Rasmus Andersens hjemmedøbte tvillinger af Ålsø (begravet)
Rasmus Smeds hustru af Hoed (introduceret)
Anders Andersen og Anne Marie Rasmusdatter af Høbjerg (copuleret)
Rasmus Skrædders barn af Ålsø - Christen
Jørgen Smeds datter Karen (begravet)
Mads Pedersens søn Peder af Glatved (begravet)
Ingvor Juel og Anne Laursdatter af Ålsø (trolovet)
Michel Sørensen og Anne Pedersdatter af Ålsrode (trolovet)
Christen Bjerres barn af Ålsø - Kirsten
Christen Slot af Ålsrode - 66 år
Jens Degns barn af Ålsrode (begravet)
Jens Ladekarls hustru af Høbjerg (introduceret)
Peder Sørensen af Hoed og Bodil Nielsdatter af Ålsrode (trolovet)
Dorthe Brøggers af Ålsø - 85 år
Søren Joensens hustru af Glatved (introduceret)
Mads Pedersens barn Jørgen af Glatved (begravet)
Søren Konges (mangler) barn af Glatved (begravet)
fol 157b
Rasmus Friises barn af Hoed - Sara
Søren Skusters barn af Hoed - Anne
Laurs Vævers barn af Ålsrode - Christen
Jens Broges barn af Hoed (begravet)
Søren Degn af Høbjerg (begravet)
Peder Bachs barn af Hoed (begravet)
hr Peder Rosenørns og fru Ulrica Hedvig von Heinens barn - Poul
Maren Jørgensdatters søn af Hoed (begravet)
Rasmus Andersens hustru af Ålsø (introduceret)
Christen Bjerres hustru af Ålsø (introduceret)
Rasmus Skrædders hustru af Ålsø (introduceret)
Laurs Vævers hustru af Ålsrode (introduceret)
Rasmus Friises hustru af Hoed (introduceret)
Søren Skusters hustru af Hoed (introduceret)
Niels Molses nyfødte barn af Hoed (begravet)
Anders Brøggrs hustru af Ålsø (begravet)
Anders Pedersens barn af Fuglsang - Niels
Anders Iversens barn af Ålsrode - Dorthe
Christen Hansens barn af Høbjerg - Anne
Anders Sørensens barn af Høbjerg - Else
Søren Jensens barn af Ålsrode (begravet)
Laurs Rossings barn af Østerballe - Maren
Søren Hansens barn af Østerballe - Karen
fol 158a
Jens Christensens barn af Fuglsang (begravet)
Michel Sørensen og Anne Pedersdatter af Ålsrode (copuleret)
Peder Slots barn af Østerballe - Niels
Peder Sørensen af Hoed og Bodil Nielsdatter af Ålsrode (copuleret)
Jens Degns datter Maren af Ålsrode (begravet)
Niels Andersens barn af Ålsrode - Mette
Jacob Jørgensens hustru Anne Andersdatter af Høbjerg - 41 år
Niels Bruses barn af Ålsø (begravet)
Anne Brus af Ålsrode (begravet)
Anders Pedersens hustru af Fuglsang (introduceret)
Laurs Rossings hustru af Østerballe (introduceret)
Søren Hansens hustru af Østerballe (introduceret)
Niels Molses hustru af Hoed (introduceret)
Peder Hjorts barn Rasmus af Ålsrode (begravet)
Christen Hansens hustru af Høbjerg (introduceret)
Anders Sørensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Anders Iversens hustru af Ålsrode (introduceret)
Jørgen Nielsens barn af Ålsrode - Anders
Peder Hjorts barn af Ålsrode (begravet)
Søren Skusters datter Anne af Hoed (begravet)
Kirsten Nielsdatter af Ålsø (begravet)
Søren Basts datter Bodil af Ålsrode (begravet)
Peder Jensens barn af Hoed - Niels
fol 158b
Peder Præsts barn af Ålsrode (begravet)
Ras? Sørensens? barn af Høbjerg (begravet)
Christen Jensens barn af Ålsrode (begravet)
Søren Jespersens barn af Hoed (begravet)
Niels Jørgensens barn af Hoed (begravet)
Niels Andersens hustru (introduceret)
Jochum Nielsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Slots hustru af Østerballe (introduceret)
Maren Ingvorsdatters barn af Ålsrode (begravet)
Jacob Jørgensen og Anne Jacobsdatter af Høbjerg (trolovet)
Søren Hjorts datter Pauline (begravet)
Peder Præsts barn af Ålsrode - Anders
Anne Sophie Schachloffen sl provst Holsts enke - 80 år
Søren Rasmussen og Kirsten Pedersdatter af Høbjerg (trolovet)
Peder Sørensens hustru af Ålsrode (begravet)
Claus Nielsens barn af Høbjerg - Else
Jens Nielsens hustru af Hoed (introduceret)
Hans Jørgensens barn af Høbjerg - Niels
Rasmus Ladekarl af Høbjerg - 64 år
Peder Rytters barn af Glatved (begravet)
fol 159a
Peder Frandsens barn af Ålsrode (begravet)
Jacob Jørgensen og Anne Jacobsdatter (copuleret)
Peder Bach af Hoed (begravet)
Jørgen Smeds barn af Glatved - Karen
Claus Nielsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Hans Jørgensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Peder Skonning af Ålsrode - 52 år
Rasmus Rasmussens barn af Glatved - Birthe
Niels Sørensens barn af Hoed - Dorthe
Niels Konges barn af Glatved (begravet)
Jens Lunds barn af Ålsrode - Jacob
Peder Kjærs barn af Østerballe - Peder
Jørgen Smeds hustru af Glatved (introduceret)
Peder Jensen og Bodil Konges af Ålsrode (trolovet)
Niels Sørensens hustru af Hoed (introduceret)
Rasmus Rasmussens barn af Glatved (begravet)
Jens Andersens barn af Ålsø - Anne Marie
Rasmus Rasmussens hustru af Glatved (begravet)
Peder Kjærs hustru af Østerballe (introduceret)
Søren Rasmussen og Kirsten Pedersdatter af Høbjerg (copuleret)
sl Peder Andersens datter Anne af Høbjerg (begravet)
Jens Andersens barn af Ålsø (begravet)
fol 159b
Peder Jensens barn af Ålsrode - Maren
Niels Kjeldsens barn af Glatved - Peder
Ingvor Pedersen og Anne Laursdatter af Ålsø (copuleret)
Christen Andersens hustru af Hoed (introduceret)
Jens Lunds hustru af Ålsrode (introduceret)
Jens Skriver af Høbjerg - 80 år
Niels Terkildsens barn af Høbjerg - Kirsten
Niels Friises barn af Glatved - Anne
Rasmus Skrivers barn af Høbjerg - Rasmus
Jens Andersens hustru af Ålsø (introduceret)
Søren Hansen og Mette Jørgensdatter af Hoed (public absolveret)
Niels Kjeldsens hustru af Glatved (introduceret)
Peder Bødkers dødfødte barn (begravet)

1757

Top


fol 159b
Christen Sallingbo af Fuglsang (begravet)
sl Peder Andersens søn Anders af Høbjerg (begravet)
Laurs Ravns barn af Glatved - Hans
fol 160a
Niels Friises hustru af Glatved (introduceret)
Peder Jensen og Bodil Sørensdatter af Ålsrode (copuleret)
Niels Sørensen og Elle Nielsdatter af Ålsrode (trolovet)
Bodil Blochs af Ålsø (begravet)
Rasmus Skrivers hustru af Høbjerg (introduceret)
Niels Terkildsens hustru af Høbjerg (introduceret)
Peder Kjær (begravet)
Peder Kjærs mindste barn af Østerballe (begravet)
Peder Rytters barn af Glatved - Maren
Rasmus Loumands hustru af Ålsø (begravet)
Niels Hansens barn af Glatved - Niels
Michel Sørensens barn af Ålsrode - Søren
Ingvor Juels barn af Fuglsang - Anders
Rasmus Sørensen af Drammelstrup og Maren Christensdatter af Hoed (trolovet)
Hans Jørgensens hustru af Høbjerg (begravet)
Michel Sørensens søn af Ålsrode (begravet)
Peder Bødkers hustru af Ålsrode (introduceret)
Mette Jørgensdatters uægte barn af Hoed - Hans
Niels Hansens hustru (introduceret)
Laurs Draabys hustru (introduceret)
Peder Rytters hustru af Glatved (introduceret)
Michel Hjorts mindste barn af Glatved, en dødfødt søn (begravet)
fol 160b
Poul Hansens barn af Ålsrode - Jacob
Mads Pedersens barn af Glatved - Peder
Jens Bloch og Maren Sørensdatter af Ålsrode (trolovet)
Ingvor Juels hustru af Fuglsang (introduceret)
Anders Sørensens hustru af Ålsrode - 34 år
Michel Sørensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Hans Jørgensen af Høbjerg og Maren Jørgensdatter af Hoed (trolovet)
Laurs Andersens barn af Ålsrode - Hans
Niels Lunds barn af Ålsrode - Lisbeth
Søren Jepsens barn af Hoed - Jørgen
Anders Andersens hustru af Høbjerg - 27 år
Michel Hjorts hustru af Glatved (introduceret)
Mads Pedersens hustru af Glatved (introduceret)
Anders Sørensen og Maren Christensdatter af Ålsrode (trolovet)
Peder Christensen og Maren Christensdatter af Fuglsang (trolovet)
Søren Basts hustru af Ålsrode - 49 år
Jens Fieldbundes dødfødte barn af Ålsrode (begravet)
Søren Jepsens barn Jørgen af Hoed (begravet)
Hans Jørgensen og Maren Jørgensdatter (copuleret)
Hans Jensens mindste datter af Høbjerg (begravet)
Niels Sørensen og Elle Nielsdatter af Ålsrode (copuleret)
fol 161a
Anders Andersen af Høbjerg og Kirsten Rasmusdatter af Østerballe (trolovet)
Jens Mogensens barn af Fuglsang - Anne Cathrine
Niels Jensen og Karen Christensdatter af Høbjerg (trolovet)
Søren Bødkers barn af Høbjerg - Rasmus
Søren Jepsens hustru af Hoed (introduceret)
en betlerkones barn fød i Fuglsang - Jørgen
Laurs Andersens hustru af Ålsrode (introduceret)
Niels Lunds hustru af Ålsrode (introduceret)
Jens Fieldbundes hustru af Ålsrode (introduceret)
Poul Hansens hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Jensens barn af Ålsrode - Birthe
Niels Rasmussen og Sidsel Rasmusdatter af Hoed (trolovet)
Jens Mogensens hustru af Fuglsang (introduceret)
Jens Degns barn af Ålsrode - Søren
Søren Konge af Glatved - 58 år
Jens Rasmussen og Maren Sørensdatter af Ålsrode (copuleret)
Søren Bødkers hustru af Høbjerg (introduceret)
Jørgen Poulsens barn af Ålsrode (begravet)
Rasmus Sørensen og Maren Christensdatter af Hoed (copuleret)
Peder Sørensens tvillinger af Hoed - Niels og Søren
fol 161b
Christen Hansens barn af Fuglsang - Niels
Jens Degns hustru af Ålsrode (introduceret)
Peder Sørensens barn Søren af Hoed (begravet)
Niels Hansen Graabech af Glatved (begravet)
Søren Jensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Rasmus Andersens barn af Ålsø - Karen
Morten Hansen og Kirsten Sørensdatter af Ålsrode (trolovet)
Søren Skrædders barn af Ålsrode - Rasmus
Christen Slots barn af Ålsrode - Anne
Christen Hansens hustru af Fuglsang (introduceret)
betler Peder Levin Cr?s barn fra Brabrand - Bodil
Anders Frandsen af Østerballe (begravet)
Rasmus Rusks tvillinger af Høbjerg - Else og Karen
Peder Sørensens hustru af Hoed (introduceret)
Niels Bruses barn af Ålsø - Christen
Rasmus Andersens hustru (introduceret)
fol 162a
Anders Andersen og Kirsten Rasmusdatter af Høbjerg (copuleret)
Jacob Jørgensens barn af Høbjerg - Jørgen
Rasmus Loumand af Ålsø (begravet)
Christen Slots hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Nielsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Skusters barn af Hoed - Søren
Rasmus Joensens barn af Østerballe - Anne
Søren Friises barn af Glatved - Kirsten
Rasmus Rusks hustru af Høbjerg (introduceret)
Søren Jensen af Ålsrode - 44 år
Niels Brus hustru af Ålsø (introduceret)
Christen Pedersen og Else Laursdatter af Østerballe (trolovet)
Christen Slots mindste datter Anne af Ålsrode (begravet)
Christen Slot og hustru (public absolveret)
Christen Nielsen og Birthe Nielsdatter af Ålsrode (trolovet)
Jacob Jørgensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Søren Skusters hustru af Hoed (introduceret)
Jens Christensens barn af Fuglsang - Christen
Niels Jørgensens barn af Høbjerg - Anne
fol 162b
Rasmus Joensens hustru af Østerballe (introduceret)
Søren Friises hustru af Glatved (introduceret)
Anders Hansens barn af Ålsrode - Peder
Jacob Pedersens barn af Høbjerg - Maren
Jens Jørgensen og Edel Rasmusdatter af Østerballe (trolovet)
Else Skrivers af Høbjerg (begravet)
Jens Christensens hustru af Fuglsang (introduceret)
Anders Hansens hustru af Ålsrode (introduceret)
Jacob Pedersens hustru (introduceret)
Niels Jørgensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Jens Degns mindste barn af Ålsrode (begravet)
Christen Nielsen og Birthe Nielsdatter af Ålsrode (copuleret)
Anders Sørensen og Maren Christensdatter af Ålsrode (copuleret)
Jens Degn og hustru af Ålsrode (public absolveret)
Morten Hansen og Kirsten Sørensdatter af Ålsrode (copuleret)
Peder Iversen af Ålsrode (begravet)
Jens Møllers barn af Hoed - Michel
Niels Willumsen og Maren Jensdatter af Ålsø (trolovet)
Niels Tækker og Karen Christensdatter af Høbjerg (copuleret)
Jens Nymand af Ålsø - 60 år
Laurs Andersens søn Hans af Ålsrode (begravet)
Peder Præsts (mangler) (begravet)
fol 163a
Christen Pedersen og Else Laursdatter af Østerballe (copuleret)
Søren Iversen af Ålsrode (begravet)
Anders Simonsen af Thorsø og Anne Nielsdatter af Katholm (trolovet)
Niels Konges hustru af Glatved (begravet)
Peder Christensen og Maren Christensdatter af Fuglsang (copuleret)
Jens Jørgensen og Edel Rasmusdatter af Østerballe (copuleret)
Niels Rasmussen og Sidsel Rasmusdatter af Hoed (copuleret)

1758

Top


fol 163a
Niels Willumsen og Maren Jensdatter af Ålsø (copuleret)
Jens Møllers hustru af Hoed (introduceret)
Dorthe Andersdatter af Hoed (begravet)
Jens Tækker af Høbjerg (begravet)
Anders Sørensens barn af Ålsrode - Anne
Niels Laursens barn af Ålsø - Niels
Jens Andersens barn af Ålsø - Kirsten
fol 163b
Niels Tækkers barn af Høbjerg - Christen
Anders Andersens barn af Høbjerg - Anders
Niels Jensen og Karen Nielsdatter af Ålsrode (trolovet - kongebrev, søskendebørn)
Jacob Skolemester af Glatved - 50 år
Jørgen Smeds barn af Glatved - Peder
degnens søn Poul - 22 år
Rasmus Simonsen af Thorsø og Anne Nielsdatter af Katholm (copuleret)
Anders Sørensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Jacob Kudsk af Fuglsang (begravet)
Hjord Rasmus' barn af Glatved - Christen
Niels Jensen og Karen Nielsdatter af Ålsrode (copuleret)
fol 164a
Jacob Rytter af Ålsrode (begravet)
Oluf Bjerring fra Albøge og husholderske på Hessel Karen Holm (trolovet)
degnen Niels Brandt af Ålsø - 47 år
Anne Møllers af Hoed (begravet)
Niels Jørgensens barn - Jens
Jens Rossings barn af Glatved - Inger
Anders Andersens hustru af Høbjerg (introduceret)
Niels Tækkers hustru af Høbjerg (introduceret)
Niels Laursens hustru af Ålsø (introduceret)
Jens Fieldbundes barn af Ålsrode - Anne
Jens Nielsens hustru af Hoed (begravet)
Jørgen Smeds hustru af Glatved (introduceret)
Rasmus Skrædders barn af Ålsø - Jens
Peder Andersens barn af Ålsrode - Kirsten
Kirsten Sallingbos af Fuglsang (begravet)
Jens Andersens hustru af Ålsø (introduceret)
Jens Blochs barn af Ålsrode - Jens
Peder Jacobsens barn af Ålsø - Jacob
Niels Jensens barn af Ålsrode - Maren
fol 164b
Hjord Rasmus' hustru af Glatved (introduceret)
Jens Rossings hustru af Glatved (introduceret)
Søren Præsts hustru af Glatved (begravet)
Christen Kudsk ved Hessel (begravet)
Niels Jørgensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Hans Jørgensens barn af Høbjerg - Mette Marie
Jens Fieldbundes hustru af Ålsrode (introduceret)
Andreas Jacobsen af Balle og Kirsten Jensdatter Smeds af Høbjerg (trolovet)
Michel Sørensens barn af Ålsrode - Kirsten
Peder Frandsens hustru (introduceret)
Niels Jensens hustru (introduceret)
Jens Blochs hustru af Ålsrode (introduceret)
Rasmus Skrædders hustru af Ålsø (introduceret)
Bodil Christensdatter Brus af Ålsø som udlagde Peder Jensen Hovgaard af Ålsø (public absolveret)
Rasmus Pedersen og Maren Jensdatter af Høbjerg (trolovet)
en fattig betler af Holm, Bodil Pouls (begravet)
Oluf Hansen og Karen Michelsdatter (trolovet)
Jacob Rusks søn Jens af Østerballe (begravet)
Niels Friises barn af Glatved - Maren
Hans Andersen af Ålsrode - 78 år
Anders Sørensen af Ålsrode (begravet)
Peder Jacobsens hustru (introduceret)
fol 165a
Christen Andersens barn af Hoed - Mariane
Niels Daniels barn af Ålsø - Niels
Peder Jensen Hovgaard af Ålsø (public absolveret)
Niels Friises mindste barn af Glatved (begravet)
Hans Jørgensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Christen Pedersen og Maren Sørensdatter af Høbjerg (trolovet)
Michel Sørensens hustru af Ålsrode (introduceret)
Christen Andersens hustru af Hoed (introduceret)
Niels Friises hustru af Glatved (introduceret)
Niels Daniels hustru af Ålsø (introduceret)
Søren Jepsens barn af Hoed - Jørgen
Michel Hjorts dødfødte barn af Glatved (begravet)
Rasmus Skuster af Hoed - 32 år
Jørgen Hovmand af Ålsø (begravet)
Bodil Bruses uægte barn - Anne Marie
Rasmus Sørensens barn af Glatved - Michel
Michel Hjorts hustru af Glatved (introduceret)
Christen Hansens mindste barn af Fuglsang (begravet)
Søren Jepsens hustru af Hoed (introduceret)
fol 165b
Laurs Vævers barn af Ålsrode - Bodil
mons Bjerring fra Albøge og Karen Holm fra Hessel (copuleret)
Arild Andersen og Anne Jacobsdatter af Ålsø (trolovet)
mons Peter Simonsen af Grenå og Ingeborg Christiane Thomasdatter (trolovet)
Peder Hjort af Ålsrode - 51 år
Niels Konges barn af Glatved - Maren
Rasmus Sørensens hustru af Glatved (introduceret)
Søren Bødkers barn af Høbjerg - Peder
Jens Mogensen af Fuglsang (begravet)
Laurs Vævers hustru af Ålsrode (introduceret)
Søren Rasmussen Hjort og Lisbeth Pedersdatter af Glatved (trolovet)
Peder Bødkers datter af Ålsrode - Lisbeth
fol 166a
Peder Simonsen Hvalsø af Grenå og Ingeborg Christiane Thomasdatter af Katholm (copuleret)
degnen Niels Todberg af Ålsø og Birgitte Bennes fra Katholm (copuleret)
Søren Rasmussens hustru af Høbjerg (introduceret)
Peder Christensens barn af Fuglsang - Kirsten
Niels Konges hustru af Glatved (introduceret)
Christen Slots barn af Ålsrode - Jens
sl Søren Jensens mindste barn af Ålsrode (begravet)
Peder Bødkers hustru af Ålsrode (introduceret)
Jochum Nielsens tvillinger af Ålsrode - Karen og Kirsten
Anders Sørensens barn af Høbjerg - Anne Sophie
gl Jens Nielsen af Hoed (begravet)
Peder Sallingbos hustru af Fuglsang (introduceret?)
fol 166b
Christen Slots hustru af Ålsrode (introduceret)
Hans Bødkers hustru af Høbjerg - 80 år
Søren Murmand af Høbjerg - 53 år
Rasmus Friises barn af Hoed - Michel
Christen Hansens barn af Høbjerg - Hans
Jochum Nielsens hustru af Ålsrode (introduceret)
Anders Sørensens hustru af Høbjerg (introduceret)
Christen Pedersen og Maren Sørensdatter af Høbjerg (copuleret)
Arild Andersen og Anne Jacobsdatter af Ålsø (copuleret)
Jacob Jepsen og Else Stephansdatter Møller på Katholm (trolovet)
Andreas Jacobsen af Balle og Maren Jensdatter af Høbjerg (copuleret)
Jens Ladekarls tvillinger af Høbjerg - Niels og Peder
Jacob Jepsen og Else Stephansdatter Møller af Katholm (copuleret)
Søren Hjort og Lisbeth Pedersdatter af Glatved (copuleret)
Niels Andersens barn af Ålsrode - Søren
Thomas Sørensen og Mette Sørensdatter af Ålsrode (trolovet)
en af Jens Ladekarls tvillinger (begravet)
(mangler) Jensens dødfødte barn (begravet)
fol 167a
Jens Smeds datter af Ålsrode - Marie
Rasmus Friises hustru af Hoed (introduceret)
Oluf Hansen og Karen Michelsdatter af Ålsrode (copuleret)
Christen Hansens hustru (introduceret)
Jens Ladekarls hustru af Høbjerg (introduceret)


På andre sider:
1708-19
1720-29
1730-39
1740-49
1750-58

1763-85

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-9-20
c