s
Stikord til Marie Magdalene sogns kirkebog, Sønderhald herred, 1684-1813

1684-1700
Blandede poster


På andre sider:
1684-1700, blandede poster
Døbte
Introducerede
Trolovede og copulerede
Begravede
1701-1747
1701-1747
1701-1747
1701-1747
1748-1787
1748-1764
1748-1787
1748-1787
1789-1813
-
1789-1813
1789-1813

På denne side:
1684-87
1688-92
1693-96
1697-1700


1684
fol 1
Jens Christensen i Todborg og Kirsten Nielsdatter i Pindstrup (trolovet)
Christen Skomager og Karen Nielsdatter begge af Marie Magdalene (trolovet)
Rasmus Qvists barn i Pindstrup - Mette
Søren Bang i Marie Magdalene og Mette Nielsdatter ibm (copuleret)
Rasmus Qvists hustru i Pindstrup (introduceret)
Jens Skrædder i Marie Magdalene og Anne Thomasdatter ibm (copuleret)
Niels Bang i Klemstrup og Birgitte Rasmusdatter i Brunmose (trolovet)
Christen Skomager i Marie Magdalene og Karen Rasmusdatter ibm (copuleret)
Jens Christensen i Todborg og Kirsten Nielsdatter i Pindstrup (copuleret)
Rasmus Skrædders barn i Pindstrup - Johann
Niels Bang i Klemstrup og Birgitte Rasmusdatter i Brunmose (copuleret)
Søren Bangs barn i Marie Magdalene - Margrethe
Jørgen Dams barn i Marie Magdalene - Mette
Niels Rasmussen i Brunmose og Beate i Bøjstrup (copuleret)
Tyge Jespersen på Skæring Munkegård og velædle Anne Kirstine på Ryomgård (copuleret)

1685
fol 3
Søren Andersens barn i Marie Magdalene - Kirsten
Christian Degns barn i Marie Magdalene - Thomas
Jens Madsen i Klemstrup og Mette Rasmusdatter af Suostrup (trolovet)
Christian Degns hustru (introduceret)
Hans Jensen i Auning og Margrethe Andersdatter i Pindstrup (trolovet)
Hans Jensen i Auning og Margrethe Andersdatter i Pindstrup (copuleret)
Jens Madsen i Klemstrup og Mette Rasmusdatter fra Suostrup (copuleret)
Mads Berentsen i Pindstrup og Kirsten Lauritsdatter ibm (trolovet)
Esben Jensens barn i Marie Magdalene - Søren
Jens Skrædders barn i Marie Magdalene - Else
Esben Jensens hustru (introduceret)
Jens Skrædders hustru (introduceret)
Laurs Christophersens barn i Toruphuset - Søren
Laurs Christophersens hustru (introduceret)
Mads Berentsen i Pindstrup og Kirsten Lauritsdatter ibm (copuleret)

1686
fol 4
Maren Madsdatters uægte barn i Pindstrup - Maren (Niels Pe?dersen af Hørning)
Maren Qvists barn i Pindstrup - Rasmus
Søren Bangs barn i Marie Magdalene - Niels
Frands Smed af Helbach og Maren Bang af Klemstrup (copuleret)
Niels Poulsen i Marie Magdalene og Maren Jensdatter ibm (trolovet)
Maren Qvists i Pindstrup (introduceret)
Jens Sørensen i Pindstrup og Maren Qvists ibm (trolovet)
Søren Pedersen i Marie Magdalene og Anne Thomasdatter ibm (trolovet)
Søren Jørgensen i Brunmose - 90 år
Esben Jensens barn i Marie Magdalene - Rasmus
Niels Poulsen i Marie Magdalene og Maren Jensdatter ibm (copuleret)
Niels Eldrups barn i Pindstrup - Jens
Jens Sørensen i Pindstrup og Maren Qvists ibm (copuleret)
Esben Jensens hustru (introduceret)
Jesper Soldats barn i Pindstrup - Rasmus
Søren Pedersen i Marie Magdalene og Anne Thomasdatter (copuleret)
Niels Eldrups hustru (introduceret)
Anne Dams uægte barn i Marie Magdalene - Anders (Niels Nielsen af Grenå)
Jesper Soldats hustru (introduceret)

1687
fol 6
Tyge Mogensen i Pindstrup og Karen Madsdatter (trolovet)
Oluf Jensen i Torup og Mette Nielsdatter (trolovet)
Stephan Madsens barn i Pindstrup - Kirsten
Oluf Jensen i Torup og Mette Nielsdatter i Pindstrup (copuleret)
Stephan Madsens hustru (introduceret)
Tyge Mogensen i Pindstrup og Karen Madsdatter (copuleret)
Jens Skrædders barn i Marie Magdalene - Karen
Niels Poulsens barn i Marie Magdalene - Poul
Rasmus Nielsens barn i Pindstrup - Mette
Anders Nielsen i H? og Else Torups (trolovet)
Axel Lauritsen i Marie Magdalene og Anne Jørgensdatter ibm (trolovet)
Jens Skrædders hustru (introduceret)
Jacob Sørensens barn i Marie Magdalene - Rasmus
Niels Poulsens hustru (introduceret)
Rasmus Nielsens hustru (introduceret)
Rasmus Michelsens barn i Brunmose - Rasmus
Anders Nielsen i H? og Else Torups (copuleret)
Jacob Sørensens hustru (introduceret)
Axel Lauritsen og Anne Jørgensdatter (copuleret)
Niels Bangs barn i Klemstrup - Rasmus
Niels Bangs barn - 14 dage
Rasmus Michelsens hustru (introduceret)
Jens Qvists barn i Pindstrup - Anne
Søren Andersens barn i Marie Magdalene - Anne Kirstine
Niels Bangs hustru (introduceret)
Jens Qvists hustru (introduceret)
Søren Andersens hustru (introduceret)

1688

Top

fol 9
Christian Degns barn i Marie Magdalene - Karen
Christian Degns hustru (introduceret)
Axel Lauritsens barn i Marie Magdalene - Maren
Tyge Molses barn i Pindstrup - Margrethe
Jens Brunmose og Maren Rasmusdatter i Marie Magdalene (trolovet)
Tyge Molses barn - 14 dage
Tyge Molses hustru (introduceret)
Nielses barn i Brunmose - Søren
Jens Brunmose og (mangler) (copuleret)
Axel Lauritsens hustru (introduceret)
Niels Brunmoses barn - 3 uger
Niels Brunmoses hustru (introduceret)
Jens Brunmoses hustru i kirke
Maren Ibsdatter i Marie Magdalene - 82 år
Poul Sørensen i Ring og Birgitte Madsdatter i Pindstrup (trolovet)
Laurs Christophersens barn i Torup huset - Christopher
Poul Sørensen i Ring og Birgitte Madsdatter af Pindstrup (copuleret)
Laurs Christophersens hustru (introduceret)
Hans Jensens barn i Pindstrup - Anders
Hans Jensens barn - 14 dage
Hans Jensens hustru (introduceret)

1689
fol 11
Rasmus Michelsens barn Rasmus i Brunmose - 1 år
Niels Eldrups barn i Pindstrup - Maren
Tyge Molses barn i Pindstrup - Mads
Birgitte Lauritsdatter i Marie Magdalene - 80 år
Tyge Molses spæde barn - 3 uger
Tyge Molses hustru (introduceret)
Niels Eldrups hustru (introduceret)
Mourits Sørensens barn i Bøjstrup - Laurits
Mourits Sørensens barn Laurits i Bøjstrup (begravet)
Jens Qvists barn i Pindstrup - Søren
Jens Qvists hustru (introduceret)

1690
fol 13
Søren Bangs barn i Marie Magdalene - Margrethe
Plog? Kirsten i Marie Magdalene - 70 år
Jørgen Torups barn - Anne
Søren Bangs hustru (introduceret)
Jens Skrædders barn i Marie Magdalene - Anne
Jørgen Torups hustru (introduceret)
Jens Skrædders hustru (introduceret)
Tyge Molses barn i Pindstrup - Mogens
Tyge Molses hustru (introduceret)
Laurits Sørensen på Ryomgård - 70 år
Esben Jensens barn i Marie Magdalene - Maren
Søren Andersens barn i Marie Magdalene - Mette
Esben Jensens hustru (introduceret)
Søren Andersens hustru (introduceret)
Mourits Sørensens barn i Bøjstrup - Søren
B? ?s barn i Marie Magdalene - Anders
Jørgen Torups barn Anne - ? måneder
Mourits Sørensens hustru (introduceret)
B?s hustru (introduceret)
Mourits Sørensens barn Søren i Bøjstrup - 12 uger
Maren Madsdatter som udlagde en vandringskarl, navn ukendt (public absolveret)

1691
fol 15
Michel Thomasens barn i Marie Magdalene - Søren
Maren Jørgensdatter i Brunmose - 86 år
Michel Thomasens hustru (introduceret)
Maren Madsdatters uægte barn - Maren (en vandringskarl, navn ukendt)
Christian Degns barn - Peder
Anders Krog?mands barn Anne i Pindstrup - 10 år
Anne Rasmusdatters uægte barn - Kirsten (Niels Jensen af Grenå)
Rasmus Skrædders barn i Pindstrup - Maren
Christian Degns hustru (introduceret)
Niels Brunmoses barn - Søren
Rasmus Skrædders hustru (introduceret)
Tyge Molses barn Mogens - 5 år
Maren Madsdatters uægte barn - 15 uger
Niels Brunmoses hustru (introduceret)
Jørgen Torups barn - Anne
B?ses datter Kirsten - 7 år
Jørgen Torups hustru (introduceret)
velædle Poul Glud og jomf Ingeborg Marie på Ryomgård (copuleret)
Søren Rasmussen Knap og Anne Andersdatter i Marie Magdalene (trolovet)
Peder Møllers hustru Karen ved Ryom Mølle - 75 år
Søren Knap og Anne Andersdatter (copuleret)
Søren Bangs barn i Marie Magdalene - Kirsten

1692
fol 17a
Niels Eldrups barn i Pindstrup - Anne
Søren Bangs hustru (introduceret)
Niels Eldrups hustru (introduceret)
Søren Bang i Klemstrup - 77 år
Maren Torups som udlagde Jens Jensen tjenende Laurits Erichsen på Estruplund (public absolveret)
Tyge Molses barn i Pindstrup - Mads
Maren Torups uægte barn - Anne
Tyge Molses hustru (introduceret)
Niels Brunmoses navnløse barn (begravet)
Jens Rasmussens barn i Brunmose - Maren
Maren Torups uægte barn - 9 uger
Jens Brunmoses hustru (introduceret)
velædle Poul Gluds barn - Mathias
velædle Ingeborg Bording (introduceret)
Mourits Sørensens barn - Anne Kirstine
Anders Michelsen i Pindstrup - 57 år
Mourits Sørensens hustru (introduceret)

1693

Top

fol 17b
en gammel pige, Anne Jørgensdatter, der døde i Lille Bøjstrup - over 80 år
Margrethe Nielsdatter i Pindstrup - 84 år
Oluf Andersen i Pindstrup og Karen Jensdatter (trolovet)
Maren Torups som udlagde Jens Christensen i Vejlby (public absolveret, 2. gang)
Søren Andersens barn i Marie Magdalene - Dorthe
Søren Andersens hustru (introduceret)
Jørgen Dams hustru Anne Andersdatter i Marie Magdalene - 54 år
Jens Qvists barn i Pindstrup - Niels
Jens Qvists hustru (introduceret)
Ove Andersen i Pindstrup og Karen Jensdatter ibm (trolovet)
velædle Poul Gluds barn - Amalie Margrethe
Thomas Nielsen i Pindstrup og Maren Madsdatter ibm (trolovet)
Jens Qvists barn Niels i Pindstrup - 12 uger
Thomas Nielsen i Pindstrup og Maren Madsdatter ibm (copuleret)
Niels Eldrup i Pindstrup - 59 år
Jørgen Torups barn - Bodil

1694
fol 19
Esben Jensens hustru Anne Sørensdatter i Marie Magdalene - 42 år
Jørgen Torups hustru (introduceret)
Kirsten Thomasdatter i Marie Magdalene - 55 år
Ove Andersens barn i Marie Magdalene - Else
Jens Sørensens barn Rasmus i Marie Magdalene - 3 år
Thomas Nielsens barn i Pindstrup - Karen
Bodil Pedersdatter i Bøjstrup - 77 år
Ove Andersens hustru (introduceret)
Thomas Nielsens hustru (introduceret)
Jens Jensen i Auning og Maren Sørensdatter i Toruphuset (trolovet)
B?s barn i Marie Magdalene - Henrich
Karen Sørensdatters barn i Bøjstrup - Søren (Niels Jensen i Kristrup)
B?s hustru (introduceret)
Karen Sørensdatters uægte barn (begravet)
Christen Corts i Koed og Karen Laursdatter på Ryomgård (trolovet)
Esben Jensen i Marie Magdalene og Maren Pedersdatter på Ryomgård (trolovet)
Jens Jensen i Auning og Maren Torups (copuleret)
B?s spæde barn - 6 mdr
Søren Bangs barn i Marie Magdalene - Søren
Esben Jensen i Marie Magdalene og Maren Pedersdatter på Ryomgård (copuleret)
Jørgen Torups barn Anne - 4 år
Niels Sørensen i Bøjstrup og Karen Christensdatter ibm (trolovet)
Christen Cort i Koed og Karen Lauritsdatter på Ryomgård (copuleret)
Mourits Sørensens barn i Bøjstrup - Mads
Jens Brunmoses barn - Rasmus
Mourits Sørensens hustru (introduceret)
Jens Brunmoses hustru (introduceret)

1695
fol 22
Jens Qvists barn i Pindstrup - Kirsten
Ove Andersens barn Else i Pindstrup - 1 år
Jens Qvists hustru (introduceret)
Niels Brunmoses barn Rasmus - time
Beate [Sørensdatter] i Brunmose - 35 år
Laurits Jørgensen og Maren Eldrup i Pindstrup (trolovet)
Laurits Jørgensen og Maren Eldrup (copuleret)
Laurs Nielsens barn i Pindstrup - Niels
Jørgen Dams barn i Marie Magdalene - Anne
Tyge Molses barn i Pindstrup - Margrethe
Laurs Nielsens hustru (introduceret)
Jørgen Dam hustru (introduceret)
Kirsten Pedersdatter i Klemstrup som udlagde en karl hun traf i Thorsager, navn ukendt (public absolveret)
Niels Sørensen i Bøjstrup og Karen Christensdatter ibm (copuleret)
det velædle barn Mathias Glud på Ryomgård - 3 år
Mads Jensens barn i Klemstrup - Kirsten
Mads Thomasen i Holbach og Karen Sørensdatter i Marie Magdalene (trolovet)
det velædle barn Amalie Margrethe på Ryomgård - 1 år
Niels Sørensen i T?strup og Maren Jensdatter i Pindstrup (trolovet)
Mads Thomasen i Holbach og Karen Sørensdatter i Marie Magdalene (copuleret)
Søren Stephansen - 21 år
Christian Degns barn - Kirsten
Niels Brunmose og Maren Jensdatter i Klemstrup (trolovet)
Niels Brunmose og Maren Jensdatter (copuleret)
Niels Sørensen i T?strup og Maren Jensdatter i Pindstrup (copuleret)
Laurits Jørgensens barn i Pindstrup - Jørgen
Christian Degns hustru (introduceret)
Ove Andersens barn i Pindstrup - Anne

1696
fol 25
Else Sørensdatters uægte barn i Marie Magdalene - Maren (Jens T? i Sivested)
Jørgen Torups hustru (introduceret)
Laurs Jørgensens hustru (introduceret)
Bodil Jensdatter i Bøjstrup - 12 år
Ove Andersens hustru i Pindstrup (introduceret)
Jens Qvists søn Søren af Pindstrup - 7 år
Jens Qvists datter Kirsten - 1 år
et uægte barn ved navn Kirke Rasmus - 8 år
Esben Jensens navnløse barn (begravet)
Jens Skrædders barn Anne i Marie Magdalene - 6 år
Else Sørensdatters uægte barn Maren - 11 uger
Søren Andersens barn i Marie Magdalene - Rasmus
Rasmus Nielsen og Anne Jørgensdatter af Marie Magdalene (trolovet)
Mourits Sørensens barn af Bøjstrup - Lisbeth
Mads Jensen i Klemstrup og Karen Sørensdatter i Marie Magdalene (copuleret)
Søren Andersens hustru i Marie Magdalene (introduceret)
Mourits Sørensens hustru i Bøjstrup (introduceret)
Rasmus Nielsen og Anne Jørgensdatter i Marie Magdalene (copuleret)
Jørgen Dams navnløse barn (begravet)
Søren Sørensen i Pindstrup og Karen Poulsdatter ibm (trolovet)
Jørgen Torups barn - Oluf
Jørgen Dams hustru (introduceret)
Søren Sørensen i Pindstrup og Karen Poulsdatter ibm (copuleret)

1697

Top

fol 27
Søren Terkildsen i Marie Magdalene og Anne Christensdatter (trolovet)
Kirsten Rasmusdatter i Marie Magdalene - 64 år
Søren Terkildsen og Anne Christensdatter i Bøjstrup (copuleret)
Jørgen Torups hustru (introduceret)
Søren Terkildsens barn i Marie Magdalene - Margrethe? (Bodil overstreget)
Søren Terkildsens hustru (introduceret)
Maren Christensdatters uægte barn i Marie Magdalene - Mette (skibskarl Søren Pedersen i Ebeltoft)
Laurs Nielsens barn i Pindstrup - Mogens
Søren Hyrdes barn i Pindstrup - Poul
Laurs Nielsens hustru i Pindstrup (introduceret)
Søren Hyrdes hustru (introduceret)
Laurs Qvists barn i Pindstrup - Else

1698
fol 29
Laurits Qvists hustru i Pindstrup (introduceret)
Mette Søby i Marie Magdalene - 20? år
Mourits Sørensens barn i Bøjstrup - Beate
Niels Brunmoses hustru (introduceret)
Mourits Sørensens hustru i Bøjstrup (introduceret)
Esben Jensens hustru - 30 år
Tyge Mols - 38 år
Peder Lauritsen Møller - 85 år
Mads Jensens hustru i Klemstrup (introduceret)
Christen Andersen i Bøjstrup og Maren Christensdatter ibm (trolovet)
Søren Sørensen ved Ryom Mølle og Beate Pedersdatter ibm (trolovet)
Søren Sørensen og Beate Pedersdatter (copuleret)
Søren Michelsen i Pindstrup og Karen Molses ibm (trolovet)
Søren Michelsen og Karen Molses (copuleret)
Jacob Sørensens barn i Marie Magdalene - Rasmus
Christen Andersen i Bøjstrup og Maren Christensdatter ibm (copuleret)
Jacob Sørensens hustru (introduceret)

1699
fol 30
Laurs Nielsens barn i Pindstrup - Søren
Polle? Rass (public absolveret)
Laurs Nielsens spæde barn - 5 uger
Laurs Nielsens hustru (introduceret)
Jens Rasmussens barn i Brunmose - Kirsten
Mads Jensen - 31 år
Esben Jensens barn i Marie Magdalene - Jens
Esben Jensens hustru (introduceret)
Esben Jensens spæde barn (begravet)
Rasmus Bjerre?s barn Niels i Marie Magdalene - 3 år
Jens Rasmussen fra Nygård og Anne Sørensdatter i Viborghus (trolovet)
Rasmus Bjerres barn - Maren

1700
fol 31
Karen Sørensdatters barn af Houlbjerg - Maren (Søren Han?sen)
Rasmus Bjerres hustru i Marie Magdalene (introduceret)
Jens Rasmussen og Anne Sørensdatter i Viborghuset (copuleret)
Karen Sørensdatters barn (begravet)
Esben Jensen i Marie Magdalene - 40 år
Mourits Sørensens barn i Bøjstrup - Amalie Margrethe
Mourits Sørensens hustru (introduceret)
Niels Rasmussens barn i Brunmose - Kirsten
Mourits Sørensens hustru (introduceret - præstens gentagelse)
Frands Smeds hustru i Marie Magdalene (begravet)
Søren Torup (begravet)
sl hr Christen (begravet)

Top


Samme kirkebog, andre sider:
1684-1700, blandede poster
Døbte
Introducerede
Trolovede og copulerede
Begravede
1701-1747
1701-1747
1701-1747
1701-1747
1748-1787
1748-1764
1748-1787
1748-1787
1789-1813
-
1789-1813
1789-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c