s
Stikord til Marie Magdalene sogns kirkebog, Sønderhald herred, 1684-1813

1789-1813
Begravede


På andre sider:
1684-1700, blandede poster
Døbte
Introducerede
Trolovede og copulerede
Begravede
1701-1747
1701-1747
1701-1747
1701-1747
1748-1787
1748-1764
1748-1787
1748-1787
1789-1813
-
1789-1813
1789-1813

På denne side:
1789-99
1800-09
1810-13


1789-99

1789
fol 55b
Poul Rasmussens dødfødte søn af Pindstrup
tømmermand Jens Joensen af Marie Magdalene - 71 år
mølleren i Ryomgårds Mølle Hans Boesen - 47 år
enkemadam Anne Mathiasdatter Boesen af Ryomgårds Mølle - 39 år
soldat Clemen Molbos hustru Anne Sørensdatter - 58 år

1790
fol 55b
Laurits Jensen Dalsgaards dødfødte søn
præstens avlskarl Niels Andersen - 26 år
Poul Rasmussens hjemmedøbte datter
Jacob Lindemands steddatter Mette Lauritsdatter - 29 år
Rasmus Borgs datter af Marie Magdalene - 1½ år
Nille Rasmusdatter hønsevogter på Ryomgård - 73 år
Søren Michelsens hjemmedøbte datter
Jens Jensens søn Jens af Marie Magdalene - 3 uger
husmand Niels Andersens hustru Mette Marie Rasmusdatter - 35 år

1791
fol 56a
indsidder og tidl rytter Poul Eidrup af Pindstrup - 56 år
Poul Rasmussens dødfødte barn af Pindstrup
Tyge Kiep Røgter på Ryomgård - 83 år
Søren Michelsens navnløse søn

1792
fol 56a
husmand Niels Pedersens spæde barn Peder
indsidder Peder Jensens spæde datter Karen
Niels Pedersen af Brunmose - 63 år
husmand Niels Pedersens tvillinger Søren og Peder - 1 år
Poul Rasmussens dødfødte barn af Pindstrup

1793
fol 56a
præstens datter Christiane Marie - 5 år
gårdmand Rasmus Poulsen af Pindstrup - 78 år
frk Johanne Amalie Muhl af Ryomgård - 75 år

1794
fol 56b
gårdmanden fra Klemstrup - 75 år
præstens hustru mad. Sara Riise født Drejer - 33 år
husmand Thomas Jensens søn Christen af Koed død i Marie Magdalene - 3 mdr
Mads Rasmussens og Maren Rasmusdatters barn Maren - 14 dage
Mads Madsens søn Jens af Aalborghuset - 1½ mdr
Rasmus Jacobsens barn Poul af Marie Magdalene - 3 år
præstens søn Jacob - 1 år
murermester Christen Nielsen - 58 år

1795
fol 56b
Peder Qvists søn Rasmus af Brunmose - 18 dage
Søren Michelsens søn Gotfred - 2½ år
Søren Michelsens datter Kirsten Sørensdatter - 13½ år

1796
fol 57a
mad: Anneke Jensdatter - 74 år
smedeenken Maren Jørgensdatter af Marie Magdalene - 72 år
Søren Michelsen af Rosenborghuset - 60 år

1797
fol 57a
Jacob Høbergs søn af Grønholt - 5 uger
sl fru Magrethe Galthen Hoff - 66 år

1798
fol 57a
Niels Pedersens søn Søren af Marie Magdalene - 2 år
præstens anden hustru Anne Dorthe Bie
gartneren ved Ryomgård Niels Christensen - 28 år
Søren Jensen Kudsk af Marie Magdalene - 70½ år

1799
fol 57b
Beate Jensdatter af Brunmose - 64 år
husmand Laurs Jensens datter Karen af Marie Magdalene - 1 år

1800-09

Top

1800
fol 57b
Laurs Andersens datter Dorthe - 2 år
Marie Thomasdatter hønsepige ved Ryomgård - 65 år
husmand Laurs Jensens søn Erich af Marie Magdalene - 7 uger
husmand Niels Rytters dødfødte datter
husmand Joen Jensens søn Albret - 17 uger

1801
fol 57b
Mette Marie Bangs uægte søn Niels - 5 uger
husmand Laurs Jensens søn Erich - 4 uger
Johanne Andersdatter Kruses uægte søn - 12 dage

1802
fol 58a
Maren Sørensdatter af Klemstrup - 19 år
Martine Boetia Bang - 19 år
Jacob Linnemans hustru Mette Clemensdatter af Pindstrup - 67 år
sognepræsten hr Friderich Nicolaj Riise - 43 år
degnen Jørgen Severin Rosved - 79 år
Christen Smeds datter Marie Cathrine af Marie Magdalene - 20 uger

1803
fol 58a
snedker Oluf Nielsen som druknede i bækken - 50 år
Anders Aalborg af Marie Magdalene - 69 år
Christen Christensen Smed af Marie Magdalene - 38 år
landsdommer Hoffs husholderske Kirstine Marie Lunds uægte dødfødte barn med grøftegraver Johan Henrich Furstenberg
Mads Aalborgs datter Ingeborg - 5 mdr
Søren Andersens søn Anders af Brunmose - 1 mdr
Peder Qvists søn Niels af Brunmose - 2 mdr
Anders Lyngby som døde ved Ryomgård - 84 år

1804
fol 58b
sognedegnen Palle Hoff Rostved af Marie Magdalene - 45 år
præstens karl Rasmus Christensen Vestergaard - 28 år
Sidsel Nielsdatter af Marie Magdalene - 84 år
Rasmus Møllers hustru Anne Madsdatter af Stadsvadshuset - 67 år

1805
fol 58b
Poul Rasmussens karl Poul af Pindstrup - 64 år
Jørgen Bangs datter Birthe Maries dødfødte uægte søn
almisselem Anne Madsdatter - 80 år
Peder Jensen Roes datter Nille Marie - 1 år
Peder Madsen Teglbrænders søn Simon - 1½ år

1806
fol 58b
Peder Qvists søn Gotfred af Brunmose - 4 mdr
Jens Sørensen Kudsks søn Christen af Marie Magdalene - 3 år
den gl mad Rask fra Grønholt - 68 år
Rasmus Møller af Stadsvadshuset - 68 år

1807
fol 59a
Valentin af Marie Magdalene - 69 år
Mads Aalborg af Aalborg huset - 58 år
Jacob Rasmussen fra Bøjstrup eller Ryomgård - 81 år
Jørgen Bangs hustru af Viborghuset - 64 år
degneenken mad Rostved - 47 år
Jens Nielsen Brunmose - 24 år

1808
fol 59a
Niels Gartner på Ryomgård - 34 år
Rasmus Hjulmands søn Niels af Pindstrup - 16 år
indsidder Søren Andersens søn Anders af Pindstrup - 3½ år
Peder Jensen Skovfoged af Marie Magdalene - 64 år
Niels Sørensens datter Johanne af Pindstrup - 8 år
indsidder Jens Nielsens søn Peder af Pindstrup - 4 år
Baltzer Rasmussen - 76 år
Baltzer Rasmussens hustru [Maren Hansdatter] - 69 år
Peder Jensen Roes søn Niels af Brunmose - 1 mdr

1809
fol 59a
Peder Madsens datter Maren af Marie Magdalene - 7 år
Søren Rasmussen Degn ved Ryomgårds mølle - 34 år
Niels Simonsens datter Johanne Marie af Rosenborg - 19 år
Laurs Sørensen Bøje af Pindstrup - 34 år
Mads Aalborgs søn Jens - 12 år
Søren Andersens søn Mads - 2 år

1810-13

Top

1810
fol 59b
Mads Aalborgs søn Mads - 16 år
hr Vodskovs søn Hans Jacob Palle - 16 uger
Christen Bach
Else Kirstine Rask på Ryomgård - 61 år
Anne Dams af Marie Magdalene - 71 år
Jochum Laursen af Marie Magdalene - 44 år
Jochum Laursens datter Kirstine Marie - 10 år
Holsten Jenses hustru Gertrud - 74 år

1811
fol 59b
hr Carl Anton Villaumes søn Peter Friderich af Marienhoff - 1 mdr
gartner Voigts datter Caroline Marie af gartnerhuset ved Ryomgård - 1½ år
Jørgen Bangs søn Hans af Viborghuset - 25 år
Gotfred Adamsen af Pindstrup - 67 år
Jens Tygesens datter Karen af Marie Magdalene - 3 år

1812
fol 59b
Gotfred Adamsens hustru af Pindstrup - 82 år
Anders Jensens søn Jens af Pindstrup - 3 dge
gl Jacob Pedersens hustru af Marie Magdalene - 80 år
degnen Gregers Henrich Bruun af Marie Magdalene - 36 år
Søren Hansen Kløvs søn Hans af Stadsvadshuset - 3 år
pige Anne Marie Jensdatter i murmesterhuset - 28 år
Anne Marie Jensdatters uægte barn Roselene - 6 mdr
Jens Andersens pige Bodil af Pindstrup - 25 år

1813
ingen

Top


Samme kirkebog, andre sider:
1684-1700, blandede poster
Døbte
Introducerede
Trolovede og copulerede
Begravede
1701-1747
1701-1747
1701-1747
1701-1747
1748-1787
1748-1764
1748-1787
1748-1787
1789-1813
-
1789-1813
1789-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c