s
Stikord til Marie Magdalene sogns kirkebog, Sønderhald herred, 1684-1813

1789-1813
Trolovede og copulerede


På andre sider:
1684-1700, blandede poster
Døbte
Introducerede
Trolovede og copulerede
Begravede
1701-1747
1701-1747
1701-1747
1701-1747
1748-1787
1748-1764
1748-1787
1748-1787
1789-1813
-
1789-1813
1789-1813

På denne side:
1789-99
1800-09
1810-13


1789-99

1789
fol 30b
den fra livgarden afskedigede underofficer Peter Petersen og enke Dorthe Sophie Rasmusdatter af Marie Magdalene (trolovet)
Joen Jensen af Marie Magdalene og Dorthe Pedersdatter (trolovet og copuleret)
Laurs Christensen af Klemstrup og Lisbeth Nielsdatter af Marie Magdalene (trolovet)
Christen Christensen af Marie Magdalene og Johanne Christensdatter af Klemstrup (trolovet)
begge disse par (copuleret)
underofficer Peter Petersen og enke Dorthe Rasmusdatter (copuleret)
Niels Pedersen af Marie Magdalene og Mette Marie Pedersdatter af Rosenborghuset (trolovet og copuleret)
sr Andreas Bang og husholderske Kirsten Rasmusdatter af Ryomgård (trolovet og copuleret)
Hans Christensen af Astrup og kokkepige Maren Nielsdatter af Ryomgård (trolovet og copuleret)

1790
fol 31a
Laurs Jensen Dalsgaard og Mette Erichsdatter (trolovet og copuleret)
gårdmand Søren Sørensen af Tirstrup og Anne Marie Andersdatter (trolovet og copuleret)
selvejer sr Laurs Søby tidl forvalter på Ryomgård og jomf Henrikke Christine Kaalund af Ryomgård (copuleret - kongebrev)
enkemand Anders Jensen og enke Mette Marie Henrichsdatter (trolovet og copuleret)
Rasmus Fisker af Øster Alling og Christen Murmesters datter Mariane Christensdatter af Marie Magdalene (trolovet og copuleret)

1791
fol 31a
enkemand Jens Mortensen af Auning og Kirsten Sørensdatter af Pindstrup (trolovet og copuleret)

1792
fol 31b
Anne Laursdatter af Pindstrup og enkemand Jochum Korberg af Hammelborghuset (trolovet og copuleret)
Lene Nielsdatter af Brunmose og Peder Rasmussen af Pindstrup (trolovet og copuleret)
enkemand Peder Thorsager af Thorsagerhuset og Gotfred Adamsens tjenestepige Kirsten Sørensdatter af Pindstrup (trolovet og copuleret)

1793
fol 31b
sognepræst til Blegind-Hørning Rasmus Winther og præsteenken af Viby Johanne ? Møller født Riise (copuleret - kongebrev)
gårdmand Mads Rasmussen af Pindstrup og Anne Cathrine Lindeman (trolovet og copuleret)

1794
fol 31b
skoleholder sr Niels Rasmussen af Skarresø og Mette Marie Rasmusdatter af Ryomgård (trolovet og copuleret)
Rasmus Sørensen af Ebdrup og Birthe Marie Pedersdatter af Ryomgård (trolovet)

1795
fol 32a
Rasmus Sørensen af Ebdrup og Birthe Marie Pedersdatter af Ryomgård (copuleret - i Skarresø kirke)
Rasmus Koch Ladefoged og Ellen Christensdatter af Ryomgård (trolovet og copuleret)

1796
fol 32a
Niels Simonsen og Anne Marie Sørensdatter af Rosenborghuset (trolovet og copuleret)

1797
fol 32a
Rasmus Morup og Mette Christensdatter af Klemstrup (trolovet og copuleret)
sr Otte Christopher Bech sognepræst til Odder og frk Anne Palene Høst (copuleret - kongebrev)
Niels Frandsen af Høgholm og degnens datter jomf Margrethe Rostved (trolovet og copuleret)

1798
fol 32b
gårdmand Rasmus Jacobsen af Marie Magdalene og Kirstine Nielsdatter af Brunmose (trolovet og copuleret)

1799
fol 32b
sognepræsten Friderich Nicolaj Riise og Hansine Reinfranck (copuleret - kongebrev)
Christen Sørensen Bach og Nille Cathrine Laursdatter (trolovet og copuleret)
gårdmand Michel Sørensen af Astrup og Lene Sørensdatter af Rosenborghuset (trolovet og copuleret)
husmand Christen Pedersen af Rønde og Enke? Rasmusdatter tjenende i Ryomgårds mølle (trolovet og copuleret)
Peder Pedersen Smed af Ebdrup og Kirsten Nielsdatter tjenende i Bøjstrup (trolovet og copuleret)
degnen i Aulum Jens Folk? og husholderske på Ryomgård jomf Anne Elisabeth Drejer (trolovet og copuleret)
krigskommisærens tjener Jacob Fisker og frøkenpigen jomf Jeanine Charlotte Kragh på Ryomgård (trolovet og copuleret)
oberstløjtnant Hoffs tjener Niels Laursen og stuepige på Ryomgård Elisabeth Marie Henningsen? (trolovet og copuleret)

1800-09

Top

1800
Ingen

1801
Ingen

1802
fol 33b
Jens Stephansen af Enslev og Maren Madsdatter

1803
fol 33b
enkemand Jens Sørensen af Tårup Skovhus og Anne Margrethe Sørensdatter af Pindstrup
Johan Henrich Furstenberg og Kirstine Marie Lund begge af Ryomgård
Peder Sørensen Hovgaard af Nimtofte og Anne Kirstine Rasmusdatter af Stadsvadhuset

1804
fol 33b
enkemand Jørgen Rasmussen af Skarresø og Dorthe Marie Jensdatter af Lille Bøjstrup
enkemand Jens Tygesen af Vivild og Malene Andersdatter af Marie Magdalene
Peder Nielsen af Ebdrup og Dorthe Marie Sørensdatter af Rosenborg
Jens Esbensen af Skejby og enke Johanne Christensdatter af Marie Magdalene

1805
fol 33b
Søren Christensen og Anne Jensdatter af Ryomgård

1806
fol 34a
Søren Rasmussen Degn og Birthe Kirstine Jensdatter begge af Ryomgård
Niels Jensen af Gjesing og Nille Marie Jørgensdatter af Viborghuset

1807
fol 34a
enkemand Søren Pedersen Roe af Kolind Brohus og Maren Laursdatter af Marie Magdalene
sr Daniel Friderichsen og Anne Marie ?entsen af Margrethelund
Rasmus Bech af Koed og Mads Aalborgs enke af Aalborghuset

1808
fol 34a
Hans Christian Schiøt af Horsens og Anne Michelsdatter af Ryomgård
Niels Snedker og Augusta Husholderske af Ryomgård
Albret Andersen af Gjesing og Karen Jensdatter af Ryomgård
Ernst Eberhard Villaume og jomf Dorthe Clausine Bøgh af Marie Magdalene

1809
fol 34a
Poul Rasmussen og Jørgen Bangs datter Birthe Marie Jørgensdatter
Christen Sørensen af Auning og enke Marie Kirstine Nielsdatter af Pindstrup

1810-13

Top

1810
fol 34a
Laurs Esbensen og Mette Pedersdatter af Ryomgård
Peder Jensen Skarresø og Margrethe Madsdatter af Marie Magdalene
sr Carl Anton Villaume og jomf Christine Munk begge af Marienhoff
Anders Andersen af Mastrup? og Mette Marie Jørgensdatter af Viborghuset

1811
fol 34b
Peder Jensen af Fannerup og Marie Kirstine Pedersdatter af gl Teglhus
Jørgen Pedersen af Attrup og Severine Sørensdatter af Klemstrup
skomager Friderich Carlsen af Randers og enke Dorthe Baltsersdatter af Marie Magdalene

1812
fol 34b
Niels Terkildsen af Kærende og Karen Nielsdatter tjenende i præstegården i Marie Magdalene

1813
fol 34b
gartner Carl Christian Voigt af Gartnerhuset og Maren Jensdatter ved Ryomgårds mølle

Top


Samme kirkebog, andre sider:
1684-1700, blandede poster
Døbte
Introducerede
Trolovede og copulerede
Begravede
1701-1747
1701-1747
1701-1747
1701-1747
1748-1787
1748-1764
1748-1787
1748-1787
1789-1813
-
1789-1813
1789-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c