s
Stikord til Marie Magdalene sogns kirkebog, Sønderhald herred, 1684-1813

1701-47
Trolovede og copulerede


På andre sider:
1684-1700, blandede poster
Døbte
Introducerede
Trolovede og copulerede
Begravede
1701-1747
1701-1747
1701-1747
1701-1747
1748-1787
1748-1764
1748-1787
1748-1787
1789-1813
-
1789-1813
1789-1813

På denne side:
1701-09
1710-19
1720-29
1730-39
1740-47


1701
fol 33
Poul Jensen og Birgitte Esbensdatter (trolovet og copuleret)
Rasmus Jensen, som da tjente i præstegården, og Ellen Pedersdatter af Pindstrup (trolovet)
Peder Christensen af Astrup og Anne Nielsdatter, Laurits Qvists steddatter af Pindstrup (trolovet og copuleret)
Rasmus Jensen og Ellen Pedersdatter (copuleret)
Peder Nielsen Steger af Ørsted og Margrethe Sørensdatter til degnens (trolovet og copuleret)

1702
fol 33
Rasmus Nielsen af Kolind og Mette Jensdatter af Klemstrup (trolovet)
Rasmus Nielsen af Kolind og Mette Jensdatter af Klemstrup (copuleret - i Skarresø kirke)
Rasmus Nielsen Ladefoged ved Ryomgård og Anne Michelsdatter tjenende ibm (trolovet)

1703
fol 33
Rasmus Ladefoged og Anne Michelsdatter (copuleret - i Skarresø kirke)
Niels Smed og Anne Michelsdatter i Marie Magdalene (trolovet)

1704
fol 34
Niels Sørensen Smed i Marie Magdalene og Anne Michelsdatter ibm (copuleret)
Jens Mogensen af Bøjen og Maren Rasmusdatter i Pindstrup (trolovet og copuleret)

1705
fol 34
Søren Nielsen og Maren Jensdatter sl Jacob Sørensens enke (trolovet)
Søren Nielsen og Maren Jensdatter (copuleret)
Jens Nielsen Koch af Koed og Kirsten Esbensdatter i Marie Magdalene (trolovet og copuleret)
Niels Sørensen Skovfoged i Lille Bøjstrup og Anne Pedersdatter ved Ryomgård (trolovet)

1706
fol 34
Anders Andersen af Voldum sogn og Birgitte Sørensdatter i Marie Magdalene (trolovet)
Niels Laursen af Ørsted sogn og Dorthe Jensdatter af Pindstrup (trolovet)
Anders Andersen af Voldum og Birgitte Sørensdatter i Marie Magdalene (copuleret)
Niels Laursen af Ørsted og Dorthe Jensdatter af Pindstrup (copuleret)
Niels Sørensen af Lille Bøjstrup og Anne Pedersdatter (copuleret)

1707
fol 35
velædle Peiter Fogh og jomf Malene Bording (copuleret)
Tyge Christensen af Auning og Birgitte Hansdatter i Marie Magdalene (trolovet)
Rasmus Nielsen Morup af Skarresø og Karen Christiansdatter i Marie Magdalene (trolovet)
Morten Michelsen af Kærende og Kirsten Sørensdatter i Marie Magdalene (trolovet)
Rasmus Morup af Skarresø og Karen Christiansdatter i Marie Magdalene (copuleret)
Tyge Christensen af Bøjstrup og Birgitte Hansdatter i Marie Magdalene (copuleret)
Jens Jørgensen af Liltved og Mette Rasmusdatter af Pindstrup (trolovet)
Morten Michelsen af Kærende og Kirsten Sørensdatter i Marie Magdalene (copuleret)

1708
fol 35
Jens Jørgensen af Liltved og Mette Rasmusdatter af Pindstrup (copuleret)
Jens Sørensen Smed og Anne Kirstine Sørensdatter i Marie Magdalene (trolovet og copuleret)

1709
fol 36
Hans Eskildsen af Gjesing og Anne Jensdatter ved Ryomgårds mølle (trolovet)
Niels Sørensen af Kastrup og Maren Rasmusdatter (trolovet)
Niels Nielsen Ligger og Maren Hansdatter (copuleret)
Hans Eskildsen af Gjesing og Anne Jensdatter (copuleret)
Niels Sørensen af Kastrup og Maren Rasmusdatter (copuleret)

1710

Top

fol 36
Jens Rasmussen og Anne Jensdatter i Pindstrup (trolovet og copuleret)
Christen Jensen af Fausing og Else Madsdatter i Marie Magdalene (trolovet og copuleret)
Peder Christensen af Fausing sogn og Bodil Madsdatter af Bøjstrup (trolovet)

1711
fol 36
Niels Jørgensen af Skarresø og Birgitte Jens?datter ved Ryomgård (trolovet)
Peder Christensen og Bodil Madsdatter (copuleret)
Søren Pedersen og Johanne Rasmusdatter af Pindstrup (copuleret)
Niels Michelsen og Mette Andersdatter i Marie Magdalene (trolovet)

1712
fol 37
Peder Axelsen af Hjortshøj og Mette Sørensdatter i Marie Magdalene (trolovet)
Niels Michelsen og Mette Andersdatter i Marie Magdalene (copuleret)
Jens Sørensen og Maren Mogensdatter (trolovet)
Peder Axelsen og Mette Sørensdatter (copuleret)
Jens Sørensen og Maren Mogensdatter af Pindstrup (copuleret)
Michel Sørensen af Gjesing og Margrethe Tygesdatter (trolovet)
Søren Nielsen i Marie Magdalene og Sidsel Pedersdatter (trolovet)
Michel Sørensen af Gjesing og Margrethe Tygesdatter af Pindstrup (copuleret)

1713
fol 37
Hr Mads Jacobsen Riise og Mette Marie Gottrup (trolovet)
Søren Nielsen i Marie Magdalene og Sidsel Pedersdatter (copuleret)
Peder Pedersen og Mette Rasmusdatter af Pindstrup (trolovet og copuleret)
Morten Hansen Smed af Kolind og Karen Jensdatter af Pindstrup (trolovet)
Morten Hansen Smed af Kolind og Karen Jensdatter af Pindstrup (copuleret - i Skarresø kirke)
Hr Mads Jacobsen Riise af Nimtofte og Mette Marie Gottrup i Ryomgård (copuleret)
Niels Rasmussen og Maren Nielsdatter i Pindstrup (trolovet)

1714
fol 38
Niels Rasmussen og Maren Nielsdatter af Pindstrup (copuleret)
Thomas Nielsen af Mesballe og Karen Jensdatter i Marie Magdalene (trolovet)
Thomas Nielsen og Karen Jensdatter i Marie Magdalene (copuleret)
Poul Jensen og Else Jensdatter begge af Marie Magdalene (trolovet og copuleret)

1715
fol 38
Oluf Madsen og Sinnet Nielsdatter (copuleret)

1716
fol 38
Jørgen Pedersen [klat]ker af Pindstrup og Maren Jensdatter i Marie Magdalene (trolovet)
Jens Christensen og Mette Pedersdatter af Pindstrup (trolovet)
Jørgen Pedersen af Ommestrup og Maren Jensdatter i Marie Magdalene (copuleret)
Jens Christensen og Mette Pedersdatter i Pindstrup (copuleret)
Niels Jepsen og Anne Rasmusdatter (trolovet)
Niels Jepsen og Anne Rasmusdatter begge af Marie Magdalene (copuleret)

1717
fol 39
Morten Nielsen af Kærende og Mette Andersdatter af Marie Magdalene (trolovet)
Niels Jensen af Ørsted og Maren Esbensdatter af Marie Magdalene (trolovet)
Morten Nielsen og Mette Andersdatter (copuleret)
Niels Jensen af Ørsted og Maren Esbensdatter (copuleret)

1718
fol 39
Peder Rasmussen og Sinnet Nielsdatter (trolovet)

1719
fol 39
Peder Rasmussen og Sinnet Nielsdatter (copuleret)

1720

Top

fol 39
hr Terkild Galthen, sognepræst i Marie Magdalene, og hans sl formands enke Maren Christensdatter Brun (trolovet og copuleret)

1721
Ingen

1722
fol 39
Bertel Christensen af Følle og Kirsten Christiansdatter af Ryomgårds Mølle (trolovet og copuleret)
ridefogeden Rasmus Jensen Møller og fruens pige Karen Olufsdatter begge af Ryomgård (trolovet og copuleret)

1723
fol 40
kudsk Albret Christensen og Sophie Cathrine Stuepige af Ryomgård (trolovet)

1724
fol 40
kudsk Albret Christensen og Sophie Cathrine Stuepige begge af Ryomgård (copuleret)
Poul Jensen Trustrup, enkemand af Tøstrup og Karen Nielsdatter af Marie Magdalene (trolovet og copuleret)

1725
fol 40
Hans Olufsen og Anne Jørgensdatter af Marie Magdalene (trolovet og copuleret)

1726
fol 40
Anders Sørensen ?gaard af Nimtofte og Anne Laursdatter af Pindstrup (trolovet)
Christen Sørensen af Bøjen, Lime? sogn, og Maren Sørensdatter af Pindstrup (trolovet)
Christen Sørensen af Bøjen og Maren Sørensdatter af Pindstrup (copuleret)
Anders Sørensen Ny?gaard af Nimtoft og Anne Laursdatter af Pindstrup (copuleret)
Peder Jensen ?holm Møller på Ryom Mølle og Anne Lisbeth Stub (trolovet)
Adrian Wilhelmsen af Thorsager og Karen Olufsdatter fadeburskone på Ryomgård (trolovet)
Jens Nielsen i Brunmosehuset og Karen Poulsdatter i Marie Magdalene (trolovet og copuleret)
Peder Jensen og Anne Lisbeth Jørgensdatter Stub (copuleret)
Adrian Wilhelmsen af Thorsager og Karen Olufsdatter Fadeburskone på Ryomgård (copuleret)

1727
fol 41
Anders Nielsen Møller af Toruphuset og Maren Danielsdatter af Bøjstrup (trolovet og copuleret)

1728
fol 42
Christen Pedersen og Mette Jensdatter sl Niels Laursens enke af Marie Magdalene (trolovet og copuleret)

1729
fol 42
Anders Jensen, enkemand af Ebdrup, og Margrethe Sørensdatter (trolovet)
Peder Christensen, enkemand i Koed, og Sidsel Michelsdatter tjenende på Ryomgård (trolovet)
Anders Jensen, enkemand af Ebdrup, og Margrethe Sørensdatter (copuleret)
Peder Christensen, enkemand af Koed, og Sidsel Michelsdatter tjenende på Ryomgård (copuleret)
Jens Poulsen, enkemand i Pindstrup, og Anne Pedersdatter enkekone tjenende på Ryomgård (copuleret - trolovede i Ørsted)
Christen Erichsen Sadelmager og Kirsten Nielsdatter af Marie Magdalene (trolovet)

1730

Top

fol 43
Mads Madsen og Maria Andersdatter begge af Ålborghuset (trolovet og copuleret)
Christen Erichsen Sadelmager og Kirsten Nielsdatter af Marie Magdalene (copuleret)
Børge Sørensen Smed og Maren Christensdatter begge af Marie Magdalene (trolovet og copuleret)
sognepræsten Hr Niels Christian Timsen og mads Mette Hedvig Lange (trolovet)
Søren Christensen H?lle enkemand af Auning og Birgitte Jensdatter sammesteds (trolovet - copuleret i Auning)

1731
fol 43
havde min kone Mette Hedvig og jeg bryllup
Søren Mogensen, præstens andenkarl, og Dorthe Jensdatter på Ryomgård (trolovet)

1732
fol 44
Søren Nielsen af Attrup i Koed sogn og Karen Hansdatter tjenende i Ryomgård Mølle (trolovet)
Jens Christensen Sørvad af Hevring og Else Nielsdatter Fadeburspige på Ryomgård (trolovet)
Søren Mogensen af præstegården og Dorthe Jensdatter af Ryomgård (copuleret)
Søren Nielsen af Attrup og Karen Hansdatter af Ryomgård Mølle (copuleret)
Jens Christensen Sørvad af Hevring og Else Nielsdatter af Ryomgård (copuleret)
Søren Christensen af Mårup og Kirsten Jensdatter af Pindstrup (trolovet)
Laurs Pedersen af Stadsborg huset i Koed sogn og Maren Jensdatter Qvist af Pindstrup (trolovet)

1733
fol 44
Oluf Rasmussen af Schaaffer huset og Anne Danielsdatter af Bøjstrup (trolovet)
Søren Christensen af Mårup og Kirsten Jensdatter af Pindstrup (copuleret)
Oluf Rasmussen af Schaaffer huset og Anne Danielsdatter af Bøjstrup (copuleret)
Laurs Pedersen af Stadsborg huset og Maren Jensdatter Qvist af Pindstrup (copuleret)
Søren Pedersen, enkemand i Skarresø Annexgård, og Maren Andersdatter af Lille Bøjstrup (trolovet og copuleret)

1734
fol 45
Peder Christensen tjenende i Dystrup i Ørum sogn og Maren Jørgensdatter af Klemstrup (trolovet og copuleret)

1735
Ingen

1736
fol 45
Tyge Nielsen Kiep, tjenende i præstegården, og Gertrud Jensdatter sst (trolovet og copuleret)
skovfoged Rasmus Rasmussen Morup i Lille Bøjstrup og den forrige skovfogeds enke Karen Sørensdatter (trolovet)
Rasmus Jensen [Elling], som tjente sl Frands Jensen i Klemstrup, og enken Dorthe Rasmusdatter sst (trolovet)
Rasmus Rasmussen Morup og skovfogedenken Karen Sørensdatter (copuleret)
Rasmus Jensen og sl Frandses enke Dorthe Rasmusdatter af Klemstrup (copuleret)
Niels Jensen Friis af Norder Gjesing og Mette Jensdatter sl Jens Molses datter af Pindstrup (trolovet og copuleret)

1737
fol 46
Peder Rasmussen Thuesen, barnefødt i Ebdrup og tjenende i Skarresø, og Anne Jensdatter sl Otte Pedersens enke i Marie Magdalene (trolovet og copuleret)
Michel Sørensen Tækker, tjenende skovrideren i Auning, og sl Jens Sallings enke Mette Pedersdatter i Pindstrup (trolovet)
Jens Madsen og Marie Andersdatter af Ålborg huset (trolovet)
Jens Rasmussen og Maren Rasmusdatter af Marie Magdalene (trolovet)
Michel Tækker og Mette Pedersdatter i Pindstrup (copuleret)
Jens Madsen Skovfoged og Marie Andersdatter af Ålborg huset (copuleret)
Jens Rasmussen og Maren Rasmusdatter begge af Marie Magdalene (copuleret)

1738
fol 47
Niels Rasmussen Snedker og Kirsten Jensdatter i Klemstrup (trolovet og copuleret)
Poul Jørgensen af Torup i Thorsager sogn og Peder Skarresøs datter Anne i Marie Magdalene (trolovet og copuleret)

1739
fol 47
enkemand Rasmus Andersen Krog af Kærende og Karen Rasmusdatter tjenende på Ryomgård (trolovet og copuleret)

1740

Top

fol 48
Henning Wilhelm Dalmand og Dorthe Sørensdatter Bach, kokkepige på Ryomgård (trolovet og copuleret)

1741
fol 48
sr Christopher Jerboe, forpagter og foged ved Langholm i Lolland, og mads Ingeborg Brandt af Marie Magdalene (copuleret - kongebrev)
Niels Jensen fra Mesballe, som tjente i Pindstrup, og Kirsten Jensdatter i Pindstrup sl Jens Sallings datter (trolovet)
Niels Jensen Skytte fra Kærende og Maren Sørensdatter kokkepige på Ryomgård (trolovet)
Niels Jensen og Kirsten Jensdatter Salling af Pindstrup (copuleret)
Niels Jensen Skytte fra Kærende og Maren Sørensdatter (copuleret)
Hans Jørgensen Bang, som tjente ved Ryomgård, og Karen Jepsdatter af Restrup ved Århus (trolovet)
Christen Nielsen, enkemand af Drammelstrup ved gl Estrup, og Jens Qvists datter Maren af Pindstrup (trolovet)
Hans Jørgensen Bang og Karen Jepsdatter (copuleret)
Christen Nielsen af Drammelstrup og Maren Jensdatter Qvist af Pindstrup (copuleret)

1742
fol 49
birkedommer sr Anders Astrup og degnens datter mads Ingeborg Pedersdatter af Marie Magdalene (trolovet og copuleret)
Niels Pedersen, enkemand af Auning, og Skytte Nielses datter Maren af Pindstrup (trolovet)
Rasmus Jensen Hagger, enkemand fra Boe, og Ingeborg Ottesdatter af Marie Magdalene (trolovet)
Anders Jacobsen Skrædder af Astrup og sl Albret Kudsks enke Sophie Cathrine Jensdatter af Lille Bøjstrup (trolovet)
Rasmus Balsen i Pindstrup og Lisbeth Thomasdatter tjenende i Ryomgårds Mølle (trolovet)
Anders Jacobsen af Astrup og sl Albret Kudsks enke Sophie Cathrine Jensdatter af Lille Bøjstrup (copuleret)
Niels Pedersen af Auning og Maren Nielsdatter af Pindstrup (copuleret)
Rasmus Jensen Hagger, enkemand af Boe, og Ingeborg Ottesdatter af Marie Magdalene (copuleret)
Rasmus Poulsen Skovfoged i Pindstrup og Lisbeth Thomasdatter fra Ryomgårds Mølle (copuleret)
Christen Sørensen Hyrde i Pindstrup og Maren Jensdatter Brunmose i Marie Magdalene (trolovet)

1743
fol 50
Søren Poulsen, grovsmed af Thorsager, og Kirsten Poulsdatter af Marie Magdalene (trolovet)
Niels Nielsen /:Niels Kjeldsen kaldet /: og Anne Christensdatter, smedens søster i Marie Magdalene (trolovet)
Christen Sørensen Hyrde i Pindstrup og Maren Jensdatter Brunmose af Marie Magdalene (copuleret)
Søren Poulsen, grovsmed af Thorsager, og Kirsten Poulsdatter af Marie Magdalene (copuleret)
Niels Nielsen og Anne Christensdatter af Marie Magdalene (copuleret)

1744
fol 50
Niels Pedersen, tjenende i Skarresø Skovhus, og Kirsten Mortensdatter af Marie Magdalene (trolovet)
Jørgen Rasmussen af Astrup og Anne Andersdatter af Lille Bøjstrup (trolovet)
fol 139
Thomas Sørensen af Gjesing og Sophie Laursdatter af Ålborg huset (trolovet)
Henning Wilhelm Dalman af Attrup og Lisbeth Nielsdatter tjenende på Ryomgård (trolovet)
Jørgen Rasmussen af Astrup og Anne Andersdatter af Lille Bøjstrup (copuleret)
enkemand Henning Wilhelm Dalman af Attrup og Lisbeth Nielsdatter ved Ryomgård (copuleret)
Ib Nielsen Smal tjener ved Ryomgård og madame Kirstine Marie Sørensdatter Giørup sl Søren Jørgensens enke af Albøge og husholder ved Ryomgård (trolovet)
Ib Nielsen Smal og mad Kirstine Marie Sørensdatter Giørup (copuleret)
Thomas Sørensen af Gjesing og Sophie Laursdatter (copuleret)
Niels Pedersen, tjenende i Skarresø Skovhus, og Kirsten Mortensdatter af Marie Magdalene (copuleret)

1745
fol 139
David Peter Olufsen, skrædder i Nimtofte, og Kirsten Frandsdatter i Klemstrup (trolovet og copuleret)

1746
fol 140
Søren Jørgensen af Ingerslev og Anne Kokkepige ved Ryomgård (trolovet og copuleret)

1747
fol 140
Christian Pedersen og mademoiselle Hjort (trolovet og copuleret)
Søren Pedersen i Skarresø og Anne Sørensdatter (trolovet og copuleret)
Søren Hansen af Nødager og Dorthe Marie Jensdatter af Klemstrup (trolovet)
Jens Jensen Bødker og Lisbeth Sørensdatter på Ryomgård (trolovet)
Mads Nielsen Brunmose og Malene Madsdatter i Ålborg huset (trolovet)
Søren Hansen og Dorthe Marie Jensdatter (copuleret)
Jens Bødker og Lisbeth Sørensdatter (copuleret)
Mads Nielsen og Malene Madsdatter af Ålborg huset (copuleret)
fol 145
Jens Fynbo i Marie Magdalene og Johanne Sørensdatter, som tjente Michel Tækker i Pindstrup (copuleret)

Top


Samme kirkebog, andre sider:
1684-1700, blandede poster
Døbte
Introducerede
Trolovede og copulerede
Begravede
1701-1747
1701-1747
1701-1747
1701-1747
1748-1787
1748-1764
1748-1787
1748-1787
1789-1813
-
1789-1813
1789-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c