s
Stikord til Marie Magdalene sogns kirkebog, Sønderhald herred, 1684-1813

1748-87
Begravede


På andre sider:
1684-1700, blandede poster
Døbte
Introducerede
Trolovede og copulerede
Begravede
1701-1747
1701-1747
1701-1747
1701-1747
1748-1787
1748-1764
1748-1787
1748-1787
1789-1813
-
1789-1813
1789-1813

På denne side:
1748-59
1760-69
1770-79
1780-87


1748
fol 65
ungkarl Jens Thomasen af Pindstrup - 26 år
Kirsten Sørensdatter af Skarresø som tjente på Ryomgård - 19 år
afdanket rytter Christen Jensen, opholdende sig hos svogeren Rasmus Jensen i Klemstrup, hans barn - 4 år
ungkarl Anders Skomager i Marie Magdalene - ca. 42-43 år
Jep Hyrdes hustru i Marie Magdalene - 41 år
Hyrden Christen Sørensen i Pindstrup - 41 år

1749
fol 65
Helene Albretsdatter af Ryomgård - 14 år
Jep Hyrdes datter Sidsel af Marie Magdalene - 5 år
Peder Christiansen, sognedegn for Marie Magdalene og Skarresø Menigheder - 57 år
højædle osv etatsråd Peter Foghs frue på Ryomgård Helene Byrsting - 64 år
afdanket rytter Christen Jensens dødfødte barn

1750
fol 65
Søren Jespersen, hyrde i Marie Magdalene - 59 år
Jens Krog fra Ryomgård - over 80 år
Mette Balles fra Ryomgård - 85 år
Søren Poulsen af Marie Magdalene - 29 år
Rasmus Jensen i Nedergården i Klemstrup - 37 år
Michel Molses hustrus fader - over 80 år
Esben Poulsens moder Birthe Esbensdatter af Marie Magdalene - 61 år
Michel Sørensens hustru Mette Pedersdatter af Pindstrup - 55 år
Laurs Levring, som havde ophold i Marie Magdalene Præstegård - 65 år

1751
fol 65
Fogeden ved Ryomgård, Peter Rasmussen Møller - 28 år
Hans Pedersens datter Birthe Kirstine af Brunmose - 3 uger
skomager Niels Jørgensen i Marie Magdalene - 45 år
Rasmus Poulsens datter Karen af Pindstrup - 6 år
Niels Rasmussens Skyttes hustru Maren Nielsdatter af Pindstrup - 64 år
præstens datter Anne Dorthe Westphal - 10 mdr
Esben Poulsens søn Svend i Marie Magdalene - 2 år
Anders Møllers datter Cathrine af Torup huset - 7 år
møllerens søn ved Ryomgårds Mølle, Tyge Thomasen - 22 år
gartner Jochum Friderich Voss ved Ryomgård - 86 år

1752
fol 66
Anders Møllers yngste søn Laurs af Torup huset - 9 mdr
Christen Erichsen Sadelmager i Marie Magdalene - alder ukendt
Hans Bangs yngste søn Niels - 9 mdr
Jørgen Danielsen i Bøjstrup - 38 år
sl Jørgen Danielsens søn Jens af Bøjstrup - 9 mdr
Anders Møllers datter Edel Elisabeth af Torup huset - 20 år
afdanket rytter Christen Jensens hustru Anne Jensdatter, til huse i Klemstrup
Michel Sørensen Tækker af Pindstrup - 42 år
Anders Møllers hustru af Torup huset - 44 år
gartner Laurits Nielsen ved Ryomgård - 69 år
Maren Nielsdatter, gl Peder Skarresøs hustru i Marie Magdalene - 72 år

1753
fol 66
degnen Jørgen Severin Rostveds dødfødte søn
hyrden Morten Pedersens søn Peder af Marie Magdalene - 20 uger
højædle osv etatsråd Peter Fogh til Ryomgård - 78 år
Jens Qvists hustru Anne Jensdatter i Pindstrup - 66 år
Maren Christensdatter, til huse hos Søren Pedersen i Pindstrup - 80 år
Peder Jensen i Pindstrup - 25 år

1754
fol 66
Søren Rasmussen Morup af Marie Magdalene - 43 år
svinehyrden Søren Sørensens uægte, dødfødte søn i Marie Magdalene, som han fik med den løse kvinde Karen Jensdatter

1755
fol 66
gl Mads Aalborgs hustru Maren Madsdatter i Ålborg huset - 82 år
Niels Jensen i Pindstrup - 49 år
Niels Jochumsens hustru i Marie Magdalene - over 70 år
hyrden Thomas Poulsens datter Karen af Marie Magdalene - 3 mdr
Rasmus Poulsens søn Søren i Pindstrup - år
Rasmus Poulsens datter Karen i Pindstrup - 3 år
Rasmus Qvists søn Jens af Pindstrup - 15 dage

1756
fol 66
Hans Pedersens søn Jens i Brunmose - 6 mdr
Degnens søn Jens Iversen - 9 mdr
Christen Poulsens barn Rasmus af Klemstrup - 6 år
Christen Poulsens barn Lisbeth af Klemstrup - 4 år
Christen Poulsens barn Laurs af Klemstrup - 9 mdr
Mads Aalborg af Ålborg huset - 79 år
højædle osv Jørgen Fogh Wilster - 42 år
Jens Laursens datter Maren af Klemstrup - 46 uger
Niels Rasmussen af Pindstrup - 81 år
Mads Nielsens søn Niels af Ålborg huset - 7 år
præstens datter Cathrine Margrethe Westphal - 1 år
Hyrden Thomas Poulsens søn Niels i Pindstrup - 3 mdr

1757
fol 67
degnen sr Jørgen Severin Rostveds dødfødte datter
Jens Fynbo af Marie Magdalene
Rasmus Poulsens søn Jens i Pindstrup - 3 mdr
højædle osv fru admiralinde Wilsters på Ryomgård - 80 år
Jens Qvist i Pindstrup - 77 år

1758
fol 67
Søren Pedersens søn Peder af Pindstrup - 4 år
Jacob Rasmussens svigermoder Kirsten Bach i Bøjstrup - 76 år
degnen Jørgen Severin Rostveds datter Anne Margrethe Polene af Marie Magdalene - 6 uger
Anders Møller i Torup huset - 65 år

1759
fol 67
et gammelt dødfundet menneske, mentes at være en betler fra Kastrup ved navn Nipper Karen
fattig betlerkvinde Birthe Jensdatter pt i Marie Magdalene Hyrdehus, hendes søn Jens Pedersen - 1 år
Christen Poulsens datter Mette i Klemstrup - 6 uger
forvalter Gert Mortensen Nymand, logerende i Præstegården - 77 år
Jens Madsens søn Mads af Rosenborg huset - 21 år

1760

Top

fol 67
Daniel Andersen af Bøjstrup - 85 år
Søren Pedersens søn Peder i Pindstrup - 1 år
Jens Laursens søn Frands i Klemstrup - 1 år
enken Dorthe Rasmusdatter i Klemstrup - 68 år
Laurs Olufsen, tjenende Rasmus Jensen i Klemstrup - 80 år
Jens Laursens søn Jens af Klemstrup - 3 år
Rasmus Andersens datter Else af Skrejrup i Thorsager sogn, tjenende Christen Poulsen i Klemstrup - 13 år
Jens Madsen i Rosenborg huset - 62 år

1761
fol 68
Hans Pedersen af Brunmose - 42 år
Rasmus Balthazarsen svinehyrde i Marie Magdalene - 60 år
sl Hans Pedersens navnløse søn af Brunmose
Jacob Rasmussens datter Anne Kirstine af Bøjstrup - 7 uger

1762
fol 68
Christen Smed i Marie Magdalene
Rasmus Qvists søn Peder - 2 mdr

1763
fol 68
degnens datter Anne Margrethe Galten - 3 uger
enken Karen Nielsdatter af Brunmose - 73 år
gl Karen Skovfogeds, Rasmus Morups hustru - 72 år
Jens Poulsens søn Niels i Bøjstrup - 9 mdr
gl enke Dorthe Koch hos Peder Nielsen - 70 år
Niels Morup Snedker af Marie Magdalene - 54 år
Peder Thuesens hustru Anne Jensdatter af Marie Magdalene - 83 år
Michel Molses søn Søren Michelsen af Pindstrup - 34 år
Mads Michelsen, gårdmand i Pindstrup - 30 år
hyrdens søn i Pindstrup, Søren Jepsen - 4 mdr
Jens Pedersen Roes hustru i Brunmose - 37 år
hyrdens datter af Pindstrup - 10 år

1764
fol 68
Christen Poulsens søn Rasmus af Klemstrup - 3 år
Anders Skrædders hustru Cathrine af Bøjstrup - 70 år
Jens Laursens datter Maren af Klemstrup - 3 uger
Rasmus Møllers søn Mads i Torup huset - 2 mdr
madame Lunds søn Mads fra Viborg - 3 uger
Jørgen Tykjærs datter Maren - 3 år
Jens Pedersens datter Maren i Brunmose - 8 dage

1765
fol 69
Rasmus Morup af Bøjstrup - 52 år
Jens Pedersens hustru af Brunmose - 28 år

1766
fol 69
Niels Thomasen Ladefogeds søn Thomas i Pindstrup - 4 uger

1767
fol 69
præstens datter Johanne Cathrine - 7 mdr
Jens Laursens datter Anne af Klemstrup - 2 år

1768
fol 69
Christen Andersen, præstens husmand - 62 år
Anders Mouritsen, røgter ved Ryomgård - 45 år
Esben Poulsen, gårdmand i Marie Magdalene - 59 år
Rasmus Qvists søn Søren af Pindstrup - 3 uger
Rasmus Qvists tvillingedatter Anne Kirstine - 5 uger

1769
fol 69
Maren Sallings af Pindstrup, hos Michel Mols - 70 år
Jens Nielsen i Brunmose - 63 år
Laurs Sallings datter Maren af Pindstrup - 1 år
sl Jens Nielsens enke af Brunmose - 63 år

1770

Top

fol 69
hyrdekonens datter af Marie Magdalene - 19 år
Rasmus Qvists dødfødte søn
Michel Hansen Husmand i Marie Magdalene - 70 år
sr Jørgen Leegaard, pensionist hos degnen Jørgen Rostved - 34 år
enken Anne Christensdatter i Marie Magdalene - nogle og 60 år

1771
fol 70
Ib Smal hos degnen - 70 år
Peder Stillings søn Jens af Marie Magdalene - 1 år
Søren Kudsks søn Rasmus af Marie Magdalene - 5 år
hyrdeenken Kirsten Baltzers søn Mads Balthazarsen - 14 år
Laurs Sallings datter Maren af Pindstrup - 1 år
Peder Skarresøs hustru Maren Pedersdatter - 53 år

1772
fol 70
Mads Fynbos datter Anne Kirstine - 18 år
Christen Murmesters datter Anne Kirstine - 9 år

1773
fol 70
enken Mette Jensdatter af Marie Magdalene - 55 år
Søren Svendsens hustru Kirsten Jensdatter af Pindstrup - 55 år
Morten Skrædder, præstens husmand af Marie Magdalene - 40 år
Rasmus Qvist af Pindstrup - 47 år
enken Kirsten Baltzers - 60 år
sl Morten Skrædders enke Maren Madsdatter - 35 år
ungkarl Anders Rasmussen fra Thorsager, som døde hos sin faster i Bøjstrup - 29 år

1774
fol 71
Laurs Sallings datter Nille Kirstine - 11 uger
Hans Guldbrandsens datter Anne Madsine - 11 dage
Rasmus Jensen i Klemstrup - 72 år

1775
fol 71
Mads Fynbos hustru Else i Marie Magdalene - 47 år
Rasmus Morups søn Søren i Marie Magdalene - 4 uger
Johan David Gibbels tvillinger af Ryomgårds Mølle, Caroline Lovise og Johanne - nogle dage
Jens Laursens hustru Karen Frandsdatter af Klemstrup - 4?2 år
Hans Bangs hustru Anne Margrethe af Viborg huset - 64 år

1776
fol 71
Hans Bang af Viborg huset - 76 år
Jens Skarresøs søn Christen - nogle dage
Peder Thuesen i Marie Magdalene - 80 år

1777
fol 72
Jens Thomas Tygesens hustru i Marie Magdalene - 66 år
Jens Skarresøs datter af Bøjstrup - 10 dage
den gl enke i Søholthuset - 66 år
Søren Michelsens hustru Ellen Erichsdatter i Rosenborg - 71 år
Jens Jensen Bødker i Marie Magdalene - 60 år
Jens Laursens dødfødte søn af Klemstrup
Jørgen Rasmussen af Bøjstrup - 29 år

1778
fol 72
Mads Aalborgs hustru Malene af Ålborg huset - 47 år

1779
fol 72
Laurs Sallings søn Rasmus af Pindstrup - 6 år
Mads Aalborgs søn Søren - 23 år
gl Rasmus Thuesen i Marie Magdalene - 75 år
Jens Laursen i Klemstrup - 58 år
Jens Laursens hustru Ellen i Klemstrup - 41 år
Thomas Rasmussen, tjenende Jens Laursen i Klemstrup - 29 år
Jens Christensen på Ryomgård - 36 år
Niels Pedersens datter Anne Marie af Brunmose - 5 år
Daniel Jørgensens dødfødte søn af Marie Magdalene
sl Jens Laursens datter Bodil af Klemstrup - 5 år
Rasmus Møllers søn Anders - 17 år
Søren Jensen Kochs søn Niels af Marie Magdalene - 13 år
Søren Kochs søn Frederich af Marie Magdalene - 9 år
Jacob Nielsen af Marie Magdalene - 68 år
Rasmus Møllers søn Mads i Torup huset - 7 uger
Erich Christensen Sadelmager af Marie Magdalene - 48 år
Søren Michelsens hjemmedøbte datter af Rosenborg huset - 3 uger
Christen Jensen Rytter i Marie Magdalene - 72 år

1780

Top

fol 73
ungkarl Niels Skovfoged, tjenende sin svoger Jens Nielsen i Pindstrup - 35 år
gl Thomas Tygesen tidl. beboer i Ryomgård Mølle - 75 år
Søren Michelsens dreng Søren ? i Rosenborg huset - 19 år (selvmord)

1781
fol 74
enkemand Mads Clausen af Koed, tjenende Niels Qvist i Brunmose - 56 år
Jens Rosenborgs søn Jens - 3 uger
Jens Rougs tvillingesøn Niels af Brunmose - 5 mdr
Niels Jensens søn Jens i Brunmose - år
Søren Michelsens søn Rasmus af Rosenborg - 8 uger
Laurs Salling i Pindstrup - 63 år
Anders Kjeldsen, røgter ved Ryomgård - 38 år
Michel Molses hustru i Pindstrup - 75 år

1782
fol 74
enken Mette Sørensdatter - 80 år
Jens Rosenborgs navnløse søn i Søholthuset
præstens hustru Martine Boetia Boesen - 40 år

1783
fol 74
enken Mette Molbo af Marie Magdalene - 63 år
Jens Poulsen af Pindstrup - 69 år
ungkarl Peder Christiansen, smedens søn af Marie Magdalene - 22 år
hyrden Peder Bangs søn Mogens af Pindstrup - 8 dage
Michel Sørensen, som var hos sin søn Søren Michelsen i Rosenborg huset - 77 år
Jens Skarresøs dødfødte datter af Bøjstrup

1784
fol 75
Jørgen Pippes dødfødte søn af Marie Magdalene
Christen Smed i Marie Magdalene - 95 år
Daniel Jørgensens datter af Marie Magdalene - 1 år
Christian Jørgensens dødfødte søn af Pindstrup
gårdmand Poul Esbensen af Marie Magdalene - 38 år
Niels Terkildsen - 65 år
Jacob Pedersens hustru i Marie Magdalene - 65 år

1785
fol 75
Søren Tækker, hyrde i Pindstrup - nogle og 40 år
Søren Pedersen i Pindstrup - 63 år
Jens Hasle Skomager i Marie Magdalene - 78 år
den gl pige Karen Rasmussen Morup hos Søren Kudsk i Marie Magdalene - 78 år
gl Mads Aalborg af Ålborg huset - 71 år
Rasmus Jacobsens hustru Anne Cathrine af Marie Magdalene - 32 år
sognepræsten Mogens Gjørup - 53 år (præst i 24 år)

1786
fol 76
Jens Pedersens søn Christian af Brunmose - 5 år
Jacob Rasmussens hustru Mette Clemensdatter i Bøjstrup - 61 år
betleren fra Pederstrup i Feldballe [Nødager] sogn - 59 år
almisselem Mette Bøghs - 49 år
Christen Poulsens kone i Klemstrup - 61 år
enke Anne Kiep i Marie Magdalene - 76 år
Rasmus Møllers datter Christiane i Stads?vad huset - 19 år

1787
fol 76
min søn Hans Jacob - 3 dage
enke Maren Thomasdatter - 84 år
Søren Michelsens søn Michel i Rosenborg huset - 9 uger
husmand Jens Pedersen i Lille Bøjstrup - 46 år
gårdmand Rasmus Jacobsens søn Poul af Marie Magdalene - 4 mdr

Top


Samme kirkebog, andre sider:
1684-1700, blandede poster
Døbte
Introducerede
Trolovede og copulerede
Begravede
1701-1747
1701-1747
1701-1747
1701-1747
1748-1787
1748-1764
1748-1787
1748-1787
1789-1813
-
1789-1813
1789-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c