s
Stikord til Tiset sogns kirkebog, Ning herred, 1719 - 1813

1719-37
Alle poster


På andre sider:
Alle poster 1719-1737
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1740-1779
1740-1779
1740-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

På denne side:
1719-24
1725-29
1730-37


1719-24

1719

fol 2b
Døbte og introducerede
sl Erich Holms hustru af Ravnholt (introduceret)
Niels Jensens hustru af Ingerslev (introduceret)
Jens Rasmussens datter af Ingerslev - Kirsten
Peder Danielsens hustru af Tiset (introduceret)
Michel Jensens søn af Ravnholt - Jens

1720

fol 2b
Døbte og introducerede
Peder Hedegaards datter - Karen
Michel Jensens hustru af Ravnholt (introduceret)
Michel Borresens søn - Erich
Niels Jensens datter af Tander - Ingeborg
Peder Smeds datter i Tiset - Kirsten
Michel Borresens hustru af Ingerslev (introduceret)
Niels Jensens hustru af Tander (introduceret)
Rasmus Rasmussens søn i Tiset - Knud
Rasmus Jensens søn i Solbjerg - Erich
Michel Kjærsgaards datter af Ingerslev - Kirsten
Peder Smeds hustru af Tiset (introduceret)
Rasmus Nielsens datter af Ravnholt - Maren
Michel Kjærsgaards hustru af Ingerslev (introduceret)
Rasmus Jensens hustru af Solbjerg (introduceret)
Rasmus Nielsens hustru af Ravnholt (introduceret)
Niels Mouritsens søn af Batrup - Peder
Niels Mouritsens hustru af Batrup (introduceret)
hyrdens søn i Solbjerg - Christen
Rasmus Thomasens datter i Ingerslev - Kirsten
Michel Jensens datter af Ingerslev - Karen
Niels Børups søn af Ravnholt - Jens
Michel Jensens hustru af Ingerslev (introduceret)
Rasmus Kolds hustru af Ingerslev (introduceret)
Maren Lauritsdatters barn - Mogens

Copulerede
Niels Nielsen Børup og Maren Andersdatter af Ravnholt
Jens Jensen af Østerby og Maren Borres af Ravnholt
Eske Jensen af Løjenkær og Mette Freslevs af Mustrup

Begravede
Jens Nørgaard af Ingerslev
Rasmus Pedersens barn af Solbjerg
hyrdens hustru af Ravnholt
Daniel Pedersen af Ingerslev
hyrdens søn af Solbjerg

1721

fol 4a
Døbte og introducerede
Niels Børups hustru af Ravnholt (introduceret)
Maren Lauritsdatter af Ravnholt (introduceret)
Jørgen Smeds søn af Ingerslev - Peder
Jens Rasmussens datter af Ingerslev - Kirsten
Jens Rasmussens søn af Ravnholt - Erich
Jens Rasmussens hustru af Ingerslev (introduceret)
Jens Rasmussens hustru af Ravnholt (introduceret)
Jørgen Smeds hustru af Ingerslev (introduceret)
Erich Møllers datter af Aldrup Mølle - Maren
Michel Jensens søn af Tiset - Jens
Jens Jensens datter i Solbjerg - Karen
Erich Møllers hustru af Aldrup Mølle (introduceret)
Michel Jensens hustru af Tiset (introduceret)
Jens Jensens hustru af Solbjerg (introduceret)
Jens Jørgensens datter af Ingerslev - Helle
Søren Bjerregaards søn - Rasmus
Jens Jørgensens hustru af Ingerslev (introduceret)
Mads Michelsens søn af Ravnholt - Morten
Mads Michelsens hustru i Ravnholt (introduceret)
Søren Madsens datter - Kirsten
Søren Bjerregaards hustru af Ingerslev (introduceret)
soldat Jørgen Pedersens søn i Ingerslev - Mette
Søren Madsens hustru af Solbjerg (introduceret)
Lorentz Markmands søn af Ingerslev - Mogens
Rasmus Jørgensen Soldats hustru af Ingerslev (introduceret)
Laurs Rasmussens datter af Ravnholt - Mette
Morten Rasmussens datter af Tander - Ingeborg
hyrdens barn af Solbjerg - Friderich
hyrdens søn af Ingerslev - Søren
Laurits Rasmussens hustru af Ravnholt (introduceret)

Copulerede
Christen Jensen og Maren Thomasdatter af Ravnholt
Lorentz Simonsen fra Sjælland og Maren Michelsdatter af Ingerslev Mølle
Jens Lauritsen Fogh af Ravnholt og Karen Andersdatter af Ingerslev
Rasmus Andersen af Ingerslev og Else Lauritsdatter af Ravnholt
Niels Axelsen og Maren Lauritsdatter af Ingerslev

Public Absolverede
Abel Rasmusdatter født i Viby og tjente i Tander

Begravede
Michel Smeds hustru i Ravnholt
Peder Soldat af Ravnholt
Rasmus Michelsens søn af Ingerslev
Anders Andersens datter af Tiset
Anders Ibsen af Ravnholt
Jens Jørgensen Snedkers datter af Ingerslev
Lorentz Simonsens hustru af Ingerslev
Søren Madsens datter af Solbjerg

1722

fol 5b
Døbte og introducerede
Morten Rasmussens hustru af Tander (introduceret)
Knud Pedersens søn af Ravnholt - Jens
Rasmus Jensens datter af Solbjerg - Anne
hyrdens hustru af Solbjerg (introduceret)
Knud Pedersens hustru af Ravnholt (introduceret)
Mads Rasmussens søn af Ingerslev - Niels
Maren Sørensdatter Molbos uægte søn af Ravnholt - Søren
hyrdens hustru af Ingerslev (introduceret)
Rasmus Jensens hustru af Solbjerg (introduceret)
Madses hustru af Ingerslev (introduceret)
Poul Holms søn af Ravnholt - Peder
Rasmus Nielsens datter af Ingerslev - Kirsten
Poul Holms hustru af Ravnholt (introduceret)
Michel Jensens søn af Ingerslev - Jens
Rasmus Thomasen Kolds søn af Ingerslev - Thomas
Rasmus Nielsens hustru af Ingerslev (introduceret)
Michel Jensens hustru af Ingerslev (introduceret)
Jens Foghs hustru af Ingerslev (introduceret)
Rasmus Kolds hustru af Ingerslev (introduceret)
Peder Hedegaards søn - Daniel
Jens Rasmussens datter af Ravnholt - Mette
Niels Holms søn af Ravnholt - Erich
Knud Mortensens søn - Rasmus
Jens Rasmussens hustru af Ravnholt (introduceret)
Peder Hedegaards hustru (introduceret)
Niels Holms hustru af Ravnholt (introduceret)
Knud Mortensens hustru af Ingerslev (introduceret)
Peder Rasmussens datter af Tiset - Maren
Rasmus Andersens søn af Ravnholt - Anders
Peder Rasmussens hustru af Tiset (introduceret)
Rasmus Andersens hustru af Ravnholt (introduceret)
Niels Børups datter - Maren
Michel Jensens datter af Ravnholt - Mette
Jens Borresens hustru af Ravnholt (introduceret)
Peder Smeds kones søsters uægte barn af Tiset - Rasmus (Jens Feldballe af Ravnholt en landsoldat)
Michel Jensens hustru af Ravnholt (introduceret)
Niels Jensens søn - Søren

Copulerede
Jens Jacobsen af Ravnholt og Maren Jensdatter af Tander
Jens Borresen og Johanne Olufsdatter af Ravnholt
Rasmus Jensen Kaae af Astrup og Mette Michelsdatter af Solbjerg
Anders Joensen og Kirsten Hansdatter af Ravnholt
Michel Nielsen af Batrup og Maren Olufsdatter af Ravnholt
Michel Lauritsen og Johanne Madsdatter af Ravnholt

Public Absolverede
Maren Molbo af Aldrup Mølle som udlagde Niels Jensen i Hjelmslev herred

Begravede
Maren Molbos uægte søn
Poul Holms navnløse barn
Jens Foghs barn af Ingerslev
Jens Borresens navnløse barn af Ravnholt
Niels Børups hustru af Ravnholt

1723

fol 7b
Døbte og introducerede
Peder Danielsens datter af Solbjerg - Karen
Niels Jensens hustru af Tander (introduceret)
Laurs Rasmussens søn af Ravnholt - Peder
Peder Danielsens hustru af Solbjerg (introduceret)
Laurs Rasmussens hustru af Ravnholt (introduceret)
Aldrup Møllers datter - Karen
Aldrup Møllers hustru (introduceret)
Jens Nielsens datter af Mustrup - Birgitte
Jens Jørgensen Snedkers hustru af Ingerslev (introduceret)
Jens Foghs datter - Maren
Maren Molbos uægte datter - Anne (Jørgen Tambour soldat i Ravnholt)
Søren Bjerregaards søn - Michel
Jens Nielsens hustru i Mustrup (introduceret)
Ingerslev Møllers hustru (introduceret)
Jens Foghs hustru af Ingerslev (introduceret)
Søren Bjerregaards hustru af Ingerslev (introduceret)
Niels Michelsens datter af Batrup - Karen
Niels Michelsens hustru af Batrup (introduceret)
Jens Jensens søn af Solbjerg - Peder
hyrdens søn af Ravnholt - Terkild
Jens Jensens hustru af Solbjerg (introduceret)
Søren Madsens søn i Solbjerg - Mogens
hyrdens hustru af Ravnholt (introduceret)

Public Absolverede
Karen Sørensdatter af Tiset som udlagde en landsoldat Jens Rasmussen Feldballe af Ravnholt
Maren Sørensdatter Molbo som udlagde Jørgen Soldat af Ravnholt

Begravede
Michel Lauritsens hustru Johanne Michelsdatter af Ravnholt
Peder Holms hustru Kirsten Erichsdatter af Ravnholt
Jens Jørgen Snedkers navnløse barn af Ingerslev
gl Maren Poulsdatter Rasmus Olufsens hustru af Ravnholt
Palle Iver Lyngbys datter af Ingerslev Mølle (i Astrup kirke)
Maren Molbos uægte datter af Solbjerg
Niels Holms søn som druknede i en brønd i Ravnholt
Søren Madsens hustru i Solbjerg som døde i barselsseng
Jens Rasmussens datter Anne af Ingerslev

1724

fol 9a
Døbte og introducerede
Rasmus Rasmussens datter af Tiset - Karen
Morten Rasmussens datter af Tander - (navn mangler)
Rasmus Rasmussens hustru af Tiset (introduceret)
Morten Rasmussens hustru af Tander (introduceret)
Niels Børups datter - Maren
Michel Nielsens hustru af Ravnholt (introduceret)
Niels Børups hustru af Ravnholt (introduceret)
Jens Rasmussens datter af Ingerslev - Johanne
Rasmus Kolds barn af Ingerslev - Michel
Jørgen Smeds hustru af Ingerslev (introduceret)
Jens Rasmussens hustru af Ingerslev (introduceret)
Rasmus Kolds hustru af Ingerslev (introduceret)
Jens Snedkers datter af Ingerslev - Helle
Jens Snedkers hustru af Ingerslev (introduceret)
Jørgen Tambour Soldats datter - Mette
Jørgen Tambours hustru (introduceret)
sr Palle Lyngbys søn af Ingerslev Mølle - Christen
Mads Michelsen datter af Ravnholt - Maren
Palle Lyngbys hustru af Ingerslev Mølle (introduceret)
Mads Michelsens hustru af Ravnholt (introduceret)
Poul Holms datter af Ravnholt - Karen
Rasmus Nielsens datter af Ingerslev - Anne
Poul Holms hustru af Ravnholt (introduceret)

Copulerede
Jørgen Hansen og Maren Molbo af Ravnholt

Begravede
Søren Bjerregaards søn af Ingerslev
Michel Batrups barn af Ravnholt
Jens Nielsen af Snedkergården i Ingerslev
Niels Smed i Hedegård
Jørgen Smeds navnløse barn af Ingerslev
en stakkels mand som døde i Solbjerg
Jens Nielsen af Mustrup
Jens Foghs datter i Ingerslev
Thomas Erichsen af Ravnholt
Rasmus Rasmussens mindste datter af Tiset
Jens Borresens hustru i barnsnød
en fattig kvindes barn som døde i Solbjerg

1725-29

Top


1725

fol 10b
Døbte og introducerede
Niels Holms søn - Michel
Rasmus Nielsens hustru af Ingerslev (introduceret)
Erich Møllers søn - Ove
Erich Møllers hustru af Aldrup Mølle (introduceret)
Niels Jensens søn af Tander - Oluf
Niels Holms hustru af Ravnholt (introduceret)
Peder Smeds søn af Tiset - Rasmus
Søren Bjerregaards søn af Ingerslev - Michel
Jens Lofts hustru af Ingerslev (introduceret)
Niels Jensens hustru af Tander (introduceret)
Sejer Rasmussens datters uægte barn af Solbjerg - Anders (Jens Andersen Kudsk som tjener på Constantinsborg)
Peder Smeds hustru af Tiset (introduceret)
Søren Bjerregaards hustru (introduceret)
Hans Hansens datter i Ingerslev - Maren
Rasmus Rasmussens datter af Tiset - Karen
Michel Jensens hustru af Ingerslev efter dødfødt barn (introduceret)
Knud Mortensens søn af Ingerslev - Michel
Jørgen Smeds søn i Ingerslev - Søren
Michel Nielsens søn i Ravnholt - Oluf
Rasmus Rasmussens hustru af Tiset (introduceret)
Hans Hansens hustru af Ingerslev (introduceret)
Michel Nielsens hustru af Ravnholt (introduceret)
Rasmus Andersens søn af Ravnholt - Jens
Knud Mortensens hustru af Ingerslev (introduceret)
Jørgen Boms hustru af Ingerslev (introduceret)
Rasmus Andersens hustru af Ravnholt (introduceret)
Palle Lyngbys søn - Jørgen
sr Palle Lyngbys kæreste (introduceret)
Jens Rasmussens søn af Ravnholt - Rasmus
Niels Børups søn af Ravnholt - Niels
Jens Rasmussens hustru af Ravnholt (introduceret)
Jens Dalsgaards datter af Mustrup - Anne
Niels Børups hustru af Ravnholt (introduceret)
Thomas Rasmussens datters uægte søn af Ingerslev - Jens (Jens Basse soldat i Ormslev)
Jens Dalsgaards hustru af Mustrup (introduceret)
Laurs Rasmussens hustru af Ravnholt (introduceret)

Copulerede
Jens Dalsgaard og Anne Sørensdatter af Mustrup
Niels Pedersen af Hørret og Anne Danielsdatter af Ingerslev

Begravede
Jens Lofts dødfødte søn af Ingerslev
Snedker Michels dødfødte søn af Ingerslev
Søren Madsen af Solbjerg
Jens Jensens moder af Solbjerg
Sejer Rasmussens datters uægte søn af Solbjerg
Kirsten Andersdatter af Ravnholt
Laurits Rasmussens dødfødte datter af Ravnholt
Niels Børups mindste søn af Ravnholt
Erich Møllers datter Maren af Aldrup Mølle
Erich Møllers anden datter Karen
Knud Mortensens søn af Ingerslev - 17 uger
Erich Møllers datter (se 1726)

1726

fol 13a
Døbte og introducerede
Jens Jensens søn af Solbjerg - Jens
Jens Rasmussens søn af Ingerslev - Peder
Jens Jensens hustru i Solbjerg (introduceret)
Jens Rasmussens hustru af Ingerslev (introduceret)
Jens Borresens hustru af Ravnholt (introduceret)
Michel Jensens datter af Ingerslev - Maren
Snedker Michels hustru af Ingerslev (introduceret)
Rasmus Kolds datter af Ingerslev - Maren
Knud Mortensens datter af Ingerslev - Else
Rasmus Jacobsens datter af Ingerslev - Bodil
Palle Lyngbys datter af Ingerslev Mølle - Bodil Cathrine
Rasmus Kolds hustru af Ingerslev (introduceret)
sl Morten Rasmussens søn af Tander - Morten
Niels Børups datter af Ravnholt - Anne
sr Palle Lyngbys hustru af Ingerslev Mølle (introduceret)
Rasmus Jacobsens hustru af Ingerslev (introduceret)
Knud Mortensens hustru af Ingerslev (introduceret)

Public Absolverede
Thomas Rasmussens datter Karen af Ingerslev som udlagde Jens Basse landsoldat i Ormslev

Copulerede
Rasmus Jacobsen af Ravnholt og Maren Jensdatter af Ingerslev
Jacob Pedersen af Lemming og Johanne Jensdatter af Ingerslev

Begravede
Erich Møllers datter Karen af Aldrup Mølle
Laurs Rasmussens søn af Ravnholt
Hans Hansen af Ingerslev
Rasmus Jensens moder af Solbjerg
Niels Michelsens søn af Batrup
Søren Bjerregaards søn af Ingerslev
Michel Jensens datter af Ravnholt
Jens Borresens dødfødte søn af Ravnholt
Rasmus Andersen landsoldat af Ravnholt
Morten Rasmussen af Tander
Morten Rasmussens datter Ingeborg Mortensdatter af Tander
Søren Hansens datter i Solbjerg
Rasmus Jacobsens datter i Ingerslev
Michel Christensen Loft af Solbjerg

1727

fol 14b
Døbte og introducerede
sl Morten Rasmussens hustru af Tander (introduceret)
Niels Børups hustru af Ravnholt (introduceret)
Jens Dalsgaards hustru af Mustrup (introduceret)
Laurs Rasmussens hustru af Ravnholt (introduceret)
Jens Foghs hustru af Ingerslev (introduceret)
Mads Rasmussens datter af Ingerslev - Sidsel
Jens Foghs datter - Maren
Søren Hansens søn af Solbjerg - Thomas
Søren Hansens hustru af Solbjerg (introduceret)
Mads Rasmussens hustru af Ingerslev (introduceret)
Jens Dalsgaards søn af Mustrup - Jens
Niels Andersens datter af Tiset - Maren

Public Absolverede
Elin Jensdatter af Ingerslev som udlagde Peder Jensen af Gram i Skanderup sogn

Copulerede
Jens Basse Landsoldat i Ormslev og Karen Thomasdatter af Ingerslev
Thomas Sørensen og Karen Sørensdatter af Tander
Christen Nielsen og Sidsel Olufsdatter af Batrup

Begravede
Niels Axelsens hustru af Ingerslev
Jens Dalsgaards nyfødte søn af Mustrup
Laurs Rasmussens navnløse søn af Ravnholt
et drengebarn død til Snedker Nielses i Ingerslev
Søren Sørensen i Tander
Helle Rasmusdatter af Ingerslev
Jens Rasmussens søn af Ingerslev
Gertrud Skrædders datter af Ingerslev
Feld Jens af Ravnholt
Peder Hedegaards dødfødte søn af Tiset

1728

fol 15b
Døbte og introducerede
Jørgen Bohms søn af Ingerslev - Jens
Michel Batrups datter - Johanne
Peder Hedegaards hustru af Tiset (introduceret)
Jens Dalsgaards hustru af Mustrup (introduceret)
Rasmus Nielsens søn af Ingerslev - Søren
Niels Axelsens søn af Ingerslev - Peder
Niels Andersens hustru af Tiset (introduceret)
Niels Holms søn - Peder
Michel Batrups hustru i Ravnholt (introduceret)
Rasmus Andersens søn - Rasmus
Poul Holms hustru af Ravnholt (introduceret)
Rasmus Nielsen Nørgaards hustru af Ingerslev (introduceret)
Dorthe Amdis uægte søn af Ravnholt - (navn mangler - en landsoldat af Mårslet ved navn Jacobsen)
Niels Holms hustru af Ravnholt (introduceret)
Niels Axelsens hustru af Ingerslev (introduceret)
Rasmus Andersens hustru af Ravnholt (introduceret)
Jørgen Bohms hustru af Ingerslev (introduceret)
Rasmus Jacobsens datter af Ravnholt - Bodil
Jens Rasmussens datter af Ingerslev - Anne
Jens Rasmussens hustru af Ingerslev (introduceret)
Peder Rasmussens søn af Tiset - Søren
Peder Rasmussens hustru af Tiset (introduceret)
Thomas Sørensens søn af Tander - Søren
Rasmus Thomasen Kolds søn af Ingerslev - Anders
Thomas Sørensens hustru af Tander (introduceret)
Rasmus Kolds hustru af Ingerslev (introduceret)
Michel Jensen Snedkers søn af Ingerslev - Søren
Niels Børups søn af Ravnholt - Niels
Snedker Michels hustru af Ingerslev (introduceret)

Public Absolverede
Michel Batrup og hustru af Ravnholt hvis barn blev ligget ihjel

Copulerede
Mathias Christophersen Zippert og Inger Olufsdatter af Aldrup Mølle
Friderich Wilhelm Lindou af Tvenstrup og Gertrud Rasmusdatter af Ravnholt
Niels Sørensen af Testrup og Sidsel Nielsdatter af Batrup

Begravede
Jørgen Bohms søn af Ingerslev
Poul Holms navnløse datter
Rasmus Rasmussen af Tiset
Mads Rasmussens kones moder Anne Michelsdatter af Ingerslev
Rasmus Nielsens søn Søren af Ingerslev
sl Søren Sørensens enke af Tander
Palle Lyngbys hustru af Ingerslev Mølle [Maren Jørgensdatter født i Skægs mølle, Odder]
Rasmus Andersens søn af Ravnholt
Mads Michelsens datters uægte navnløse barn
Michel Batrups datter som døde hos forældrene i Ravnholt
Mads Michelsens vanføre datter
Palle Iver Christensen Lyngby af Ingerslev Mølle (i Astrup kirke)
Rasmus Andersens yngste søn af Ravnholt
Sejer Andersen af Tander
Elins uægte datter til Rasmus Nielsens i Ravnholt
Karen Poulsdatter af Ravnholt - 103 år

1729

fol 17b
Døbte og introducerede
Niels Børups hustru af Ravnholt (introduceret)
Christen Lofts søn af Solbjerg - Michel
Jørgen Stibolts søn af Solbjerg - Friderich Christian
Jørgen Stibolts hustru af Solbjerg (introduceret)
Christen Lofts hustru af Solbjerg (introduceret)
Rasmus Nielsens datter af Ingerslev - Karen
Laurs Rasmussens hustru af Ravnholt (introduceret)
Michel Batrups søn - Niels
Rasmus Nielsens hustru af Ingerslev (introduceret)
Poul Holms datter - Johanne
Michel Batrups hustru af Ravnholt (introduceret)
Ingerslev Møllers datter - Anne Kirstine
Poul Holms hustru af Ravnholt (introduceret)
Peder Hedegaards søn - Jens
Ingerslev Møllers hustru (introduceret)
Peder Hedegaards hustru (introduceret)
Jørgen Smeds datter af Ingerslev - Maren
Rasmus Andersens datter af Ravnholt - Karen
Jens Pedersens og Anne Sørensdatters barn i Jens Lofts hus i Ingerslev - Anne
Jørgen Bohms hustru af Ingerslev (introduceret)
Rasmus Andersens hustru af Ravnholt (introduceret)
Laurits Rasmussens hustru af Ravnholt (introduceret)
Jens Pedersens hustru i Jens Lofts hus (introduceret)

Copulerede
Jens Rasmussen af Storenor og Anne Rasmusdatter af Solbjerg
Peder Andersen og Anne Frandsdatter af Solbjerg
Jens Mustrup og Maren Sørensdatter af Ravnholt

Begravede
Michel Jensens søn Hans af Tiset
Jens Rasmussens barn af Ingerslev
Laurits Rasmussens navnløse søn af Ravnholt
Jørgen Pedersen af Ingerslev
Anders Bjerregaards konesøster af Ingerslev
Jens Rasmussens hustru af Ravnholt
Jens Jensen Borresen af Ravnholt
Rasmus Nørgaards hustru af Ingerslev
Anne Hansdatter Jacob Pedersens steddatter af Ingerslev
Søren Nielsen Niels Michelsens søn af Batrup
Rasmus Nørgaards datter af Ingerslev - 14 uger
Poul Lofts hustru af Solbjerg
gl Peder Smed af Ingerslev
Laurs Rasks navnløse barn af Ravnholt
Jens Pedersens datter af Ingerslev i Jens Lofts hus

1730-37

Top


1730

fol 19a
Døbte og introducerede
Jens Foghs datter af Ingerslev - Karen
Jens Foghs hustru af Ingerslev (introduceret)
Niels Axelsens søn af Ingerslev - Jens
Niels Axelsens hustru af Ingerslev (introduceret)
Poul Lofts søn af Solbjerg - Niels
Poul Lofts hustru af Solbjerg (introduceret)
Niels Børups datter af Ravnholt - Karen
Niels Børups hustru af Ravnholt (introduceret)
Jens Dalsgaards søn af Mustrup - Søren
Jens Vævers datter i Solbjerg - Anne
Niels Andersens søn af Tiset - Niels
Jens Dalsgaards hustru af Mustrup (introduceret)

Public Absolverede
Kirsten Sørensdatter som tjente Morten Sørensen i Tander og udlagde Søren Jensen i Ønsholt, Nykirke sogn og by ved Hammergård

Copulerede
Jacob Ejlertsen af Østerby og Anne Michelsdatter af Ravnholt
Poul Michelsen og Johanne Pedersdatter af Batrup
Poul Loft og Maren Nielsdatter af Solbjerg
Mads Nielsen af Svinsager og Kirsten Jensdatter af Solbjerg
Anders Knudsen af Kolt og Mette Sørensdatter af Ravnholt
Michel Lauritsen og Karen Jensdatter af Ravnholt
Jens Jen?sen og Anne Sørensdatter af Ravnholt

Begravede
en vanfør person fra Thomas Sørensen i Tander
Michel Sørensens søn Søren af Solbjerg
Jørgen Møllersvend af Ingerslev Mølle
sl Jens Borresens moder af Ravnholt
Thomas Sørensens mindste barn af Tander
Morten Sørensen af Tander
Laurs Rasmussens hustru af Ravnholt
Anders Rasmussens hustru af Ingerslev
Jens Kold af Ingerslev
skolemesteren Knud Friis
Jesper Andersen af Tander

1731

fol 20b
Døbte og introducerede
Thomas Sørensens søn af Tander - Søren
Niels Holms søn af Ravnholt - Jens
Niels Andersens hustru af Tiset (introduceret)
Thomas Sørensens hustru af Tander (introduceret)
Niels Pedersen Holms hustru af Ravnholt (introduceret)
Jens Persen Juels barn af Ravnholt til Rasmus Andersens - Peder
Jens Juels hustru af Ravnholt (introduceret)
Poul Michelsens søn af Batrup - Michel
Jørgen Stibolts datter af Solbjerg - Birgitte Cathrine
Jørgen Stibolts hustru af Solbjerg (introduceret)
Poul Michelsens hustru af Batrup (introduceret)
Christen Ulds?hyrdes barn af Ingerslev - Magdalene

Copulerede
Laurits Rasmussen og Johanne Sørensdatter af Ravnholt
Jens Rasmussen af Bøgeskov og Maren Jensdatter Rasmus Jensens steddatter af Solbjerg

Begravede
Maren Jensdatter Jens Foghs datter af Ingerslev
Poul Holms datter af Ravnholt
farveren mons Feilbjergs datter af Ingerslev Mølle
Niels Holms to sønner af Ravnholt
Jens Vævers søn af Solbjerg

1732

fol 21b
Døbte og introducerede
Jens Foghs datter - Maren
hyrdens hustru af Ingerslev (introduceret)
Jens Foghs hustru af Ingerslev (introduceret)
Hans Sejersens søn af Tander - Sejer
Mads Rasmussens datter af Ingerslev - Maren
Hans Sejersens hustru i Tander (introduceret)
Rasmus Kolds søn af Ingerslev - Niels
Mads Rasmussens hustru af Ingerslev (introduceret)
Jens Pedersens søn i Jens Lofts hus - Peder
Jens Persen Husmands hustru i Jens Lofts hus (introduceret)
Rasmus Kolds hustru i Ingerslev (introduceret)
Søren Mortensens søn i Tander - Morten
Michel Batrups datter af Ravnholt - Johanne
Michel Batrups hustru af Ravnholt (introduceret)
Søren Mortensens hustru af Tander (introduceret)
Christen Lofts datter af Solbjerg - Johanne
Christen Lofts hustru i Solbjerg (introduceret)
Niels Axelsens søn af Ingerslev - Michel
Jens Juels søn af Ravnholt - Rasmus
Poul Michelsens søn i Batrup - Peder
Poul Batrups hustru af Batrup (introduceret)
Niels Axelsens hustru af Ingerslev (introduceret)
Jens Juels hustru af Ravnholt (introduceret)
Rasmus Jacobsen Hyrdes datter i Ravnholt - Maren
Rasmus Jacobsen Hyrdes hustru af Ravnholt (introduceret)

Copulerede
Jens Rasmussen af Ravnholt og Anne Rasmusdatter af Nørgård i Ingerslev
Hans Pedersen og Maren Hansdatter af Solbjerg
Niels Sørensen Viby og Anne Knudsdatter af Ingerslev

Begravede
Anders Rasmussen af Ingerslev
Jens Rasmussen Rasmus Jensens søn af Solbjerg
Poul Lofts søn af Solbjerg
Anne Michelsdatter Snedker Michels moder af Ingerslev
Jørgen Tambours navnløse barn af Ravnholt
Rasmus Holm af Ravnholt

1733

fol 23a
Døbte og introducerede
Jørgen Tambours hustru af Ravnholt (introduceret)
Rasmus Andersens søn af Ravnholt - Jens
Rasmus Andersens hustru af Ravnholt (introduceret)
hyrden Søren Andersens søn af Solbjerg - Michel
Sejer Rasmussens datters uægte barn - Anne (Jens Væver af Solbjerg)
hyrdens hustru af Solbjerg (introduceret)
Jens Dalsgaards datter af Mustrup - Mette
Poul Holms datter - Johanne
Niels Vibys hustru af Ingerslev (introduceret)
Poul Holms hustru af Ravnholt (introduceret)
Jens Dalsgaards hustru af Mustrup (introduceret)
Laurits Rasmussens datter af Ravnholt - Maren
Jens Michelsen Vævers barn af Solbjerg - (navn mangler)
Jens Vævers hustru af Solbjerg (introduceret)
Niels Børups datter af Ravnholt - Anne
Laurits Rasmussens hustru af Ravnholt (introduceret)
Niels Børups hustru af Ravnholt (introduceret)
Jens Pedersen Husmands datter af Ingerslev - Karen
Jørgen Stibolts datter af Solbjerg - Øllegaard
Jens Pedersen Husmands hustru af Ingerslev (introduceret)
Jørgen Stibolts hustru (introduceret)
Søren Mortensens datter af Tander - Anne

Copulerede
Terkild Ibsen Ørenholt af Daugård i Bjerre herred og Inger Cathrine Ovesdatter af Aldrup Mølle
Rasmus Nørgaard og Maren Sørensdatter af Ingerslev
Ove Christensen og Kirsten Jensdatter af Ingerslev

Public Absolverede
Sejers datter af Solbjerg som udlagde Jens Væver ibd
Jens Michelsen Væver af Solbjerg

Begravede
Niels Vibyes navnløse datter af Ingerslev
Jens Jørgensen Snedkers hustru af Ingerslev
Jens Mortensens hustru af Ingerslev
Poul Loft af Solbjerg
gl Anneke i Jens Lofts hus i Ingerslev
Jens Mustrups nyfødte søn af Ravnholt
Jens Mustrups hustru af Ravnholt
Rasmus Michelsen Kjærsgaard af Ingerslev
Niels Holms hustru af Ravnholt
Snedker Nielses datter Karen af Ingerslev
Jens Pedersen i Jens Lofts hus
Jens Pedersens datter
Jens Pedersens søn

1734

fol 25a
Døbte og introducerede
Søren Mortensens hustru af Tander (introduceret)
Thomas Sørensens søn af Tander - Niels
Thomas Sørensens hustru af Tander (introduceret)
Rasmus Kolds datter af Ingerslev - Anne
Rasmus Nørgaards datter af Ingerslev - Maren
Jens Foghs datter - Anne
Jens Foghs hustru af Ingerslev (introduceret)
Jens Rasmussens søn af Ravnholt - Jens
Rasmus Nielsens hustru af Ingerslev (introduceret)
Rasmus Kolds hustru af Ingerslev (introduceret)
Jens Rasmussens hustru af Ravnholt (introduceret)
Jens Juels søn af Ravnholt - Søren
hyrdens søn i Solbjerg - Peder
Hyrdens hustru af Solbjerg (introduceret)
Jens Juels hustru af Ravnholt (introduceret)
hyrdens søn af Ingerslev - Erich
hyrdens hustru af Ingerslev (introduceret)
Jens Mustrups søn af Ravnholt - Jens
Jens Mustrups hustru af Ravnholt (introduceret)
Niels Vibys datter - Maren
Poul Michelsens søn af Batrup - Jens
Ove Christensens søn af Ingerslev - Christen
Ove Christensens hustru af Ingerslev (introduceret)
Poul Michelsens hustru af Batrup (introduceret)
Niels Vibys hustru af Ingerslev (introduceret)

Copulerede
Rasmus Simonsen og Maren Michelsdatter af Tiset
Rasmus Sørensen af Gunnestrup og Maren Borres af Ingerslev
Peder Stensballe og Ingeborg Michelsdatter af Solbjerg
Christen Lauritsen og Anne Sørensdatter af Ingerslev
Rasmus Nielsen og Anne Nielsdatter i Snedkergården i Ingerslev

Begravede
Peder Danielsens søn Niels og datter Karen af Solbjerg
hyrdens datter af Solbjerg
Rasmus Pedersens hustru af Solbjerg
Rasmus Pedersen af Solbjerg
Jacob Pedersens hustru af Ingerslev
hyrdens søn af Solbjerg
Maren Jensdatter Rasmus Nielsens gode moder af Ravnholt

1735

fol 26b
Døbte og introducerede
Rasmus Simonsens datter af Tiset - Anne
Rasmus Simonsens hustru af Tiset (introduceret)
Søren Mortensens barn af Tander - (navn mangler)
Rasmus Andersens datter af Ravnholt - Maren
Søren Mortensens hustru af Tander (introduceret)
Rasmus Andersens hustru af Ravnholt (introduceret)
Michel Batrups datter af Ravnholt - Anne
Michel Batrups hustru af Ravnholt (introduceret)
Mads Rasmussens søn af Ingerslev - Rasmus
Christen Nielsens søsters uægte barn af Batrup - Kirsten (Jens Christensen Snedker i Ravnholt)
Niels Axelsens søn - Niels
Mads Rasmussens hustru af Ingerslev (introduceret)
Christen Lofts søn - Anders
Jacob Pedersens datter af Ingerslev - Johanne
Niels Axelsens hustru af Ingerslev (introduceret)
Christen Lofts hustru af Solbjerg (introduceret)
Jens Mustrups søn af Ravnholt - Niels
Jacob Pedersens hustru af Ingerslev (introduceret)
Snedker Michels datter af Ingerslev - Birgitte
Jens Borresens hustru af Ravnholt (introduceret)
Snedker Michels hustru af Ingerslev (introduceret)

Copulerede
Poul Rasmussen og Maren Jensdatter af Mustrup

Public Absolverede
Christen Nielsens søster af Batrup som udlagde Jens Christen Snedker i Ravnholt

Begravede
Thomas Rasmussen af Ingerslev
Rasmus Jensen af Solbjerg
Michel Jensens hustru af Tiset
Anne Pedersdatter Jacob Pedersens søster i Ingerslev
Jens Poulsen af Kongstedgård

1736

fol 28a
Døbte og introducerede
Peder Stensballes søn - Jacob
Søren Pedersens datter af Mustrup - Maren
Peder Stensballes hustru af Solbjerg (introduceret)
Søren Pedersens hustru af Mustrup (introduceret)
Christen Husmands datter i Jens Lofts hus - Maren
Rasmus Nørgaards søn af Ingerslev - Rasmus
Ove Christensens datter - Maren
Christen Husmands hustru af Jens Lofts hus (introduceret)
Rasmus Nørgaards hustru af Ingerslev (introduceret)
Ove Christensens hustru af Ingerslev (introduceret)
Rasmus Jacobsens søn af Ingerslev - Jacob
Rasmus Jacobsens hustru af Ingerslev (introduceret)
Hans Sejersens søn af Tander - Rasmus
Hans Sejersens hustru af Tander (introduceret)
Poul Skrædders søn af Mustrup - Jens
Hjulmanden Niels Christiansens søn af Ingerslev - Christian

Copulerede
Peder Rasmussen og Anne Sørensdatter af Ingerslev
Rasmus Jensen af Ingerslev og Maren Nielsdatter Niels Jensens datter af Tander
Michel Nielsen af Batrup og Mette Sejersdatter af Tander
Jens Olufsen Skoleholder i Tiset og Karen Jaocbsdatter smedeenken af Ravnholt
Søren Madsen af Ravnholt og Ingeborg Michelsdatter af Tiset

Public Absolverede
Jens Sønderskovs datter Maren som udlagde Peder Jensen Landsoldat af Fregerslev

Begravede
Jens Sønderskovs datters uægte barn
Mads Rasmussens søn - 9 mdr
Aldrup Møllers datters uægte søn
Rasmus Kolds datter af Ingerslev
Søren Børup af Ingerslev
Michel Smed af Ravnholt
Christen Jensens hustru af Ravnholt

1737

fol 29a
Døbte og introducerede
Poul Skrædders hustru af Mustrup (introduceret)
Rasmus Simonsens søn af Tiset - Simon
hyrden Peder Christensens datter af Solbjerg - Gertrud
Terkild Ibsen Ørnholts og Inger Cathrine Ovesdatters datter af Aldrup Mølle - Margrethe
Niels Christiansens hustru af Ingerslev (introduceret)
Rasmus Simonsens hustru af Tiset (introduceret)
Terkild Ørnholts hustru af Aldrup Mølle (introduceret)
hyrdens hustru af Solbjerg (introduceret)

Top


På andre sider:
Alle poster 1719-1737
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1740-1779
1740-1779
1740-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 10-9-03
c