s
Stikord til Tiset sogns kirkebog, Ning herred, 1719 - 1813

1780-1813
Trolovede og copulerede


På andre sider:
Alle poster 1719-1737
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1740-1779
1740-1779
1740-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

På denne side:
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13


1780-89

1780
fol 171a
Jens Christensen af Drammelstrup og Anne Andersdatter af Mustrup (trolovet og copuleret)
mons Rasmus Jensen Trane og Kirsten Michelsdatter af Ravnholt (copuleret)

1781
fol 171a
Jens Nielsen Loft og Anne Rasmusdatter begge af Ingerslev (trolovet og copuleret)
Jens Nielsen af Pøel og Maren Rasmusdatter af Tander (trolovet og copuleret)

1782
fol 171a
Poul Rasmussen af Kattrup og Maren Michelsdatter (trolovet og copuleret)
Michel Jensen og Anne Nielsdatter begge af Ingerslev (trolovet og copuleret)
Jens Nielsen af Astrup og Anne Rasmusdatter af Solbjerg (trolovet og copuleret)
Jens Ovesen af Tiset og Karen Rasmusdatter af Ravnholt (trolovet og copuleret)
Poul Jensen af Ravnholt og Else Jensdatter af Tiset (trolovet og copuleret)

1783
fol 171b
Michel Rasmussen af Kattrup og Kirsten Sørensdatter af Ravnholt (trolovet og copuleret)
Niels Christensen Loft og Maren Rasmusdatter begge af Ingerslev (trolovet og copuleret)
Laurs Jensen af Malling og Anne Rasmusdatter af Ravnholt (trolovet og copuleret)
Peder Pedersen af Mårslet og Malene Laursdatter af Ingerslev (trolovet og copuleret)
Jens Rasmussen og Maren Pedersdatter begge af Tiset (trolovet og copuleret)
Søren Jensen af Malling og Anne Michelsdatter af Ingerslev (trolovet og copuleret)
Niels Christensen af Astrup og Karen Jensdatter af Jegstrup (trolovet og copuleret)
Michel Pedersen og Charlotte Rasmusdatter af Solbjerg (trolovet og copuleret)

1784
fol 171b
Rasmus Nielsen og Kirsten Jensdatter begge af Tiset (trolovet og copuleret)
Christian Pedersen af Balle og Anne Marie Jensdatter af Solbjerg (trolovet og copuleret)
Jacob Rasmussen af Edslev og Mette Jensdatter af Ravnholt (trolovet og copuleret)
Daniel Rasmussen af Høver og Kirsten Sørensdatter af Tander (trolovet og copuleret)
Peder Sørensen af Astrup og Maren Christensdatter (trolovet og copuleret)
Sejer Andersen af Mustrup og Marie Michelsdatter af Ravnholt (trolovet og copuleret)

1785
fol 172a
Rasmus Jensen af Ingerslev og Maren Andersdatter af Mustrup (trolovet og copuleret)
Laurs Rasmussen af Assendrup og Maren Sørensdatter af Ingerslev (trolovet og copuleret)
Michel Hansen af Blegind og Mette Sørensdatter af Solbjerg (copuleret)

1786
fol 172a
Rasmus Mortensen af Kolt og Karen Andersdatter af Mustrup (trolovet og copuleret)
Peder Jensen og Maren Pedersdatter af Ravnholt (trolovet og copuleret)

1787
fol 172a
Laurs Sørensen og Karen Sørensdatter begge af Ingerslev (trolovet og copuleret)
Rasmus Nielsen af Vitved og Anne Pedersdatter af Tiset skole (trolovet og copuleret)
Knud Rasmussen og Maren Rasmusdatter (trolovet og copuleret)
herredsfoged Anders Kjær og jomf Anne Stauning i Aldrup Mølle (copuleret - kgl bevilling)
Christen Michelsen af Stautrup og Karen Nielsdatter af Ravnholt (trolovet og copuleret)
Anders Christensen af Mesing og Anne Sørensdatter af Assedrup (trolovet og copuleret)
Niels Michelsen af Bjødstrup og Sidsel Jensdatter af Obstrup (trolovet og copuleret)

1788
fol 172b
Jens Jensen og Anne Andersdatter begge af Solbjerg (trolovet og copuleret)
Jacob Rasmussen af Edslev og Kirsten Jensdatter af Ravnholt (trolovet og copuleret)

1789
fol 172b
Peder Rasmussen af Testrup og Anne Sørensdatter af Ravnholt (trolovet og copuleret)
Anders Sørensen af Solbjerg og Maren Jensdatter af Ravnholt (trolovet og copuleret)
Niels Clemensen af Stautrup og enke Maren Andersdatter af Ingerslev (trolovet og copuleret)

1790-99

Top


1790
fol 172b
Laurs Rasmussen af Tiset og Johanne Pedersdatter af Batrup (trolovet og copuleret)
enkemand Søren Jensen i Elmose og Mette Jacobsdatter af Solbjerg (trolovet og copuleret)
Rasmus Michelsen og Anne Hansdatter begge af Ingerslev (trolovet og copuleret)
Jens Nielsen af Lillenor og Maren Sørensdatter af Solbjerg (trolovet og copuleret)

1791
fol 173a
Rasmus Mortensen og Ingeborg Sørensdatter begge af Tander (trolovet og copuleret)
Rasmus Nielsen af Gram og Ellen Andreasdatter af Aldrup Mølle (trolovet og copuleret)
Peder Sørensen af Beder og Anne Michelsdatter af Ravnholt (trolovet og copuleret)

1792
fol 173a
enkemand Michel Michelsen af Ingerslev og Benedicte Christensdatter af Testrup (trolovet og copuleret)
Mads Jensen af Ravnholt og Anne Andersdatter af Batrup (trolovet og copuleret)
Poul Michelsen og Bodil Jensdatter begge af Ravnholt (trolovet og copuleret)

1793
fol 173a
Rasmus Michelsen af Slet og Mariane Pedersdatter af Solbjerg (trolovet og copuleret)
Michel Erichsen og Maren Nielsdatter begge af Ravnholt (trolovet og copuleret)
Bendix Sørensen af Ravnholt og Kirsten Michelsdatter ibd (trolovet og copuleret)
Rasmus Nielsen og enke Inger Christensdatter begge af Ravnholt (trolovet og copuleret)
enkemand Anders Sejersen af Testrup og Kirsten Rasmusdatter af Tander (trolovet og copuleret)

1794
fol 173b
Poul Rasmussen og Sidsel Sørensdatter af Tander (trolovet og copuleret)
Peder Nielsen og Anne Jensdatter af Ravnholt (trolovet og copuleret)
Anders Erichsen og Else Marie Rasmusdatter begge af Ingerslev (trolovet og copuleret)
Hans Jørgensen af Holme og Kirsten Nielsdatter af Ingerslev (trolovet og copuleret)
Niels Rasmussen af Stautrup og enke Anne Christensdatter af Ingerslev (trolovet og copuleret)
Niels Sørensen af Ravnholt og Inger Andersdatter af Mustrup (trolovet og copuleret)
Rasmus Christensen af Mårslet og enke Birgitte Jørgensdatter af Ingerslev (trolovet og copuleret)
Jens Jensen af Storenor og Mariane Rasmusdatter af Tander (copuleret - kgl bevilling)
hr Mathias Christian Brandt sognepræst i Mårslet og jomf Dorothea Marie Skaarup Stauning af Aldrup Mølle (copuleret - kgl bevilling)
hr Henrich Hylling sognepræst for Adslev/Mesing og jomf Nicoline Georgine Stauning af Aldrup Mølle (copuleret - kgl bevilling)
Niels Hansen af Mårslet og enke Johanne Jensdatter af Ravnholt (trolovet og copuleret)

1795
fol 174a
Ove Michelsen af Jegstrup og Maren Sørensdatter af Tander (trolovet og copuleret)
enkemand Michel Sejersen af Ravnholt og Maren Rasmusdatter af Tiset (trolovet og copuleret)
Jens Rasmussen og Kirsten Pedersdatter begge af Ravnholt (trolovet og copuleret)
Søren Sørensen af Solbjerg og Maren Knudsdatter af Tiset (trolovet og copuleret)
enkemand Niels Olufsen af Testrup og Karen Sørensdatter af Tander (trolovet og copuleret)
Anders Rasmussen af Stautrup og Maren Sørensdatter af Ravnholt (trolovet og copuleret)

1796
fol 174a
Søren Rasmussen og enke Kirsten Nielsdatter begge af Ingerslev (trolovet og copuleret)
enkemand Poul Rasmussen og Johanne Sørensdatter begge af Ravnholt (trolovet og copuleret)
Jens Rasmussen af Blegind og enke Anne Jensdatter af Solbjerg (trolovet og copuleret)
enkemand Jens Jensen af Storenor og Ingeborg Rasmusdatter af Tander (trolovet og copuleret)
enkemand Michel Andersen Bech og Maren Andersdatter af Viby (trolovet og copuleret)
Poul Pedersen af Batrup og Maren Nielsdatter af Ingerslev (trolovet og copuleret)
Anders Nielsen af Pederstrup og Karen Erichsdatter af Ingerslev (trolovet og copuleret)
Søren Jachobsen af Starup og enke Kirsten Jensdatter af Ravnholt (trolovet og copuleret)

1797
fol 174b
enkemand Johannes Pedersen og Kirsten Pedersdatter begge af Ravnholt (trolovet og copuleret)
Jens Andersen af Mustrup og enke Mette Jensdatter af Ingerslev (trolovet og copuleret)
Niels Michelsen af Ravnholt og Anne Jacobsdatter af Mustrup (trolovet og copuleret)
Jesper Poulsen af Blegind og Anne Pedersdatter af Ingerslev Mølle (trolovet og copuleret)
Niels Jensen og Karen Rasmusdatter begge af Tiset (trolovet og copuleret)
Niels Michelsen af Ingerslev og enke Maren Rasmusdatter af Ravnholt (trolovet og copuleret)

1798
fol 175a
Rasmus Pedersen og Johanne Jensdatter begge af Ravnholt (trolovet og copuleret)
enkemand Søren Laursen af Testrup og Karen Clemensdatter af Viby (trolovet og copuleret)
Rasmus Sørensen af Beder og enke Anne Rasmusdatter af Solbjerg (trolovet og copuleret)
Niels Hansen af Onsted og Else Kirstine Pedersdatter af Solbjerg (copuleret - kgl bevilling)
Poul Nielsen af Ravnholt og Karen Michelsdatter af Ingerslev (trolovet og copuleret)

1799
fol 175a
Søren Christensen af Århus og Anne Johanne Erichsdatter af Ingerslev (copuleret)
Rasmus Michelsen og Anne Sørensdatter begge af Ravnholt (copuleret)
Peder Nielsen af Solbjerg og enke Johanne Andersdatter af Batrup (copuleret)
Peder Christensen af Jilev? og Anne Andersdatter af Ingerslev (copuleret)
Rasmus Erichsen og Karen Michelsdatter begge af Ingerslev (copuleret)
Rasmus Michelsen af Viby og enke Anne Hansdatter af Ingerslev (copuleret)

1800-09

Top


1800
fol 175b
Anders Thomasen af Blegind og enke Else Jensdatter af Batrup (copuleret)

1801
fol 175b
degnen i Tiset og Viby enkemand sr Rudolph Georg Schiøtz og Ingeborg Sørensdatter Munk af Solbjerg (copuleret)
enkemand Michel Pedersen af Bjødstrup og Maren Sørensdatter af Batrup (copuleret)
Jens Pedersen og Mette Ovesdatter begge af Ingerslev (copuleret)
Rasmus Sørensen af Batrup og Anne Rasmusdatter af Solbjerg (copuleret)
Rasmus Poulsen og Maren Sørensdatter Munk af Solbjerg (copuleret)

1802
fol 175b
enkemand Mads Jensen af Mustrup og Maren Nielsdatter af Batrup (copuleret)
Anders Pedersen af Obstrup og enke Maren Andersdatter af Ingerslev (copuleret)
Christen Jensen af Slet og Karen Jensdatter af Aldrup Mølle (copuleret)
Jens Sørensen og Anne Nielsdatter af Ravnholt (copuleret)
Niels Thomasen og Maren Rasmusdatter begge af Ravnholt (copuleret)

1803
fol 176a
Michel Pedersen Fogh af Østerby og Sidsel Christensdatter af Ingerslev (copuleret)
Niels Rasmussen af Ravnholt og Ingeborg Nielsdatter Munk af Tander (copuleret)
Peder Sørensen af Onsted og enke Anne Nielsdatter af Solbjerg (copuleret)

1804
fol 176a
Jens Christensen af Onsted og enke Maren Christensdatter af Solbjerg (copuleret)
Niels Nielsen af Testrup og enke Benedicte Christensdatter af Ingerslev (copuleret)
enkemand Jens Pedersen af Tvenstrup og Mette Cathrine Jacobsdatter af Ravnholt (copuleret)
Christen Olufsen af Blegind og Anne Rasmusdatter af Ingerslev (copuleret)
Peder Hansen Smed og Maren Nielsdatter begge af Ingerslev (copuleret)

1805
fol 176a
Søren Christensen af Østergård og Anne Christiansdatter af Ravnholt (copuleret)
enkemand Peder Rasmussen af Endslev og enke Karen Rasmusdatter af Ravnholt (copuleret)
enkemand Anders Pedersen og Marie Christensdatter begge af Ingerslev (copuleret)
Jacob Eskildsen af Viby og Maren Rasmusdatter af Solbjerg (copuleret)
Jacob Michelsen af Elkjær og enke Anne Olufsdatter af Ravnholt (copuleret)
Michel Michelsen af Ravnholt og Maren Peitersdatter af Ingerslev (copuleret)
enkemand og urmager hr Laurits Caspeller af Århus og Anne Sørensdatter Munk af Solbjerg (copuleret)
Søren Madsen af Ask og Mette Sørensdatter af Ravnholt (copuleret)

1806
fol 176b
Jens Madsen af Hørning og enke Sidsel Rasmusdatter af Ingerslev (copuleret)
Michel Jensen af Kolt og enke Karen Pedersdatter af Mestinghus (copuleret)
Jens Jensen af Jegstrup og enke Karen Sørensdatter af Ingerslev (copuleret)


her slutter kirkebog 2

1807
fol 250b
enkemand Jens Pedersen Juel af Jegstrup og Bodil Jensdatter af Ravnholt
Peder Michelsen af Elkjær og Maren Jensdatter af Ravnholt
Søren Laursen af Assedrup og Kirsten Andersdatter af Ingerslev

1808
fol 250b
enkemand Jens Jørgensen af Kattrup og Maren Michelsdatter af Ingerslev

1809
fol 250b
enkemand Niels Hansen Fogh af Ravnholt og Mette Christensdatter af Tander
Oluf Pedersen af Testrup og Maren Sejersdatter af Ravnholt
Jens Rasmussen af Pederstrup og enke Maren Nielsdatter af Mustrup
enkemand Clemen Mogensen af Stautrup og Mette Nielsdatter af Ingerslev

1810-13

Top


1810
fol 250b
Rasmus Michelsen af Ingerslev og Kirsten Christensdatter ibd
Michel Pedersen af Ingerslev Mølle og enke Anne Johanne Sørensdatter af Ingerslev
Peder Nielsen af Slet og Maren Jensdatter af Solbjerg Hede
Friderich Knudsen og Birthe Marie Pedersdatter begge af Ravnholt
Peder Mortensen af Ravnholt og Maren Christensdatter ibd
Jørgen Nielsen af Bøgeskov og Kirsten Poulsdatter af Ingerslev Hede
Hans Jensen af Holme og enke Anne Rasmusdatter af Ingerslev Hede

1811
fol 251a
Jens Jensen af Stautrup og Anne Christensdatter af Ingerslev
enkemand Poul Madsen af Ask og Maren Sørensdatter af Ravnholt
enkemand Jens Rasmussen af Jegstrup og Karen Laursdatter af Viby
Michel Jensen og enke Kirsten Jensdatter af Ingerslev
Jens Michelsen og Margrethe Peitersdatter begge af Ingerslev
Peder Jensen af Tander og Mette Jensdatter af Ingerslev
enkemand Rasmus Madsen af Ask Mark og Mette Sejersdatter af Mustrup

1812
fol 251b
skolelærer og enkemand Rasmus Nielsen af Tiset og Maren Rasmusdatter af Ravnholt
Rasmus Michelsen af Ingerslev og enke Bodil Jensdatter af Ravnholt
enkemand Søren Madsen og Karen Sejersdatter af Ravnholt
Søren Friderichsen og Anne Pedersdatter begge af Ingerslev
Niels Jensen af Ravnholt og Mette Nielsdatter af Batrup
Hans Andersen af Blegind og Anne Sejersdatter af Mustrup
enkemand Rasmus Rasmussen af Astrup og Kirsten Laursdatter af Ravnholt
Niels Christensen og Maren Sørensdatter begge af Ingerslev

1813
fol 252a
Jens Christensen af Pedholt og enke Anne Sejersdatter af Mustrup
enkemand Erich Jensen af Ingerslev og Maren Pedersdatter ibd
enkemand Oluf Pedersen af Tingskoven og Anne Kirstine Andersdatter af Solbjerg
enkemand Niels Sørensen Bodholt af Odder og Mette Cathrine Rasmusdatter af Ingerslev Hede
Søren Bendixen af Ravnholt og Maren Poulsdatter af Tiset

Top


På andre sider:
Alle poster 1719-1737
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1740-1779
1740-1779
1740-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c