s
Stikord til Tiset sogns kirkebog, Ning herred, 1719 - 1813

1780-1813
Døbte


På andre sider:
Alle poster 1719-1737
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1740-1779
1740-1779
1740-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

På denne side:
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13


1780-89

1780
fol 77b
Morten Eskesens barn af Solbjerg - Anne
Rasmus Nielsens barn af Solbjerg - Niels
Sejer Jensens barn af Ravnholt - Peder
mons Jellings barn af Ingerslev Mølle - Nicolai
Jens Borresens barn af Ingerslev - Sidsel
Niels Sørensens barn af Ravnholt - Søren
Michel Michelsens barn af Ingerslev - Kirsten
Rasmus Pedersen Smeds barn af Solbjerg - Peter
Søren Sørensens barn af Batrup - Peder
Jens Rasmussens barn af Ravnholt - Niels
Christen Laursens barn af Ingerslev - Sidsel Marie
Niels Andersens barn af Batrup - Jens
Rasmus Poulsens barn af Mustrup - Christian
Christen Ovesens barn af Ingerslev - Michel
Peiter Christians barn af Skovhuset - Margrethe
Anders Rasmussens barn af Ingerslev - Marie

1781
fol 78b
Friderich Poulsens barn af Ingerslev - Poul
Peder Lofts barn af Ingerslev - Peder
Michel Pedersens barn af Solbjerg - Peder
Rasmus Nørgaards barn af Ingerslev - Anne Marie
Niels Munks barn af Tander - Søren
Christian Nielsens barn af Ingerslev - Niels
Michel Lofts barn af Ingerslev - Maren
Michel Jensens barn af Ingerslev - Jens
Niels Rasmussens barn - Mette
Søren Laursens barn af Ravnholt - Mette
Morten Eskesens barn af Solbjerg - Maren
Peder Pedersens barn af Ingerslev - Peder
Niels Lofts barn af Ingerslev - Maren
Knud Sørensens barn af Tiset - Johanne
hyrden Søren Jensens barn af Ravnholt - Michel
Søren Rasmussens barn af Batrup - Anne
Søren Juels barn af Ravnholt - Anne
Rasmus Poulsens barn af Ravnholt - Niels
Søren Sørensens barn af Batrup - Maren
Rasmus Hansens barn af Tander - Niels
Niels Pedersens barn af Ingerslev - Dorthe

1782
fol 79a
sl Sejer Jensens barn af Ingerslev - Sejer
Jens Jensens barn af Solbjerg - Maren
Michel Sørensens barn af Ingerslev - Niels
mons Jellings barn af Ingerslev Mølle - Laurs
Jens Nielsen Lofts barn af Ingerslev - Niels
Peder Michelsens barn af Tiset - Karen
Søren Munks barn af Solbjerg - Maren
Rasmus Nielsens barn af Solbjerg - Søren
Niels Jensens barn af Ingerslev - Maren
Christen Erichsens barn af Ingerslev - Sidsel
Christen Laursens barn af Ingerslev - Maren
Søren Børups barn af Tiset - Peder
Jens Borresens barn af Ingerslev - Maren
Niels Munks barn af Tander - Ingeborg
Peder Rasmussens barn af Ingerslev - Anne
Niels Andersens barn af Batrup - Mette
Søren Rasmussens barn af Batrup - Anne
Michel Sejersens barn af Ravnholt - Ingeborg
Peiter Christiansens barn af Skovhuset - Maren
Niels Sørensens barn af Ravnholt - Michel

1783
fol 80a
Rasmus Nørgaards barn af Ingerslev - Jens
Rasmus Poulsens barn af Mustrup - Poul
Christian Nielsens barn af Ingerslev - Anne
Michel Pedersens barn af Solbjerg - Ingeborg
Christen Ovesens barn af Ingerslev - Rasmus
Søren Laursens barn af Ravnholt - Maren
Michel Lofts barn af Ingerslev - Karen
Søren Pedersens barn af Ingerslev - Karen
Jens Jensens barn af Solbjerg - Anne Kirstine
Poul Jensens barn af Tiset - Maren
Poul Rasmussens barn af Ingerslev - Anne Marie
Christen Laursens barn af Ravnholt - Niels
Michel Michelsens barn af Ingerslev - Thomas
Michel Jensens barn af Ingerslev - Karen
Michel Rasmussens barn af Solbjerg - Søren
Rasmus Hansens barn af Tander - Anne
Michel Sejersens barn af Ravnholt - Peder
Rasmus Poulsens barn af Ravnholt - Peder
Anne Marie Poulsdatters uægte barn af Mustrup - Peder (Anders Pedersen på Moesgård)
Peder Lofts barn af Ingerslev - Søren

1784
fol 81a
Sejer Jensens barn af Ravnholt - Rasmus
Søren Jensens barn af Solbjerg - Birthe Marie
Rasmus Nielsens barn af Solbjerg - Maren
Anders Rasmussens barn af Ingerslev - Johanne
Rasmus Poulsens barn af Mustrup - Maren
Søren Rasmussens barn af Batrup - Christen
Michel Sørensens barn af Ingerslev - Niels
Kirsten Jensdatters uægte barn af Ravnholt - Inger (Peder Terkildsens søn Søren af Mårslet)
Jens Lofts barn af Ingerslev - Karen
Rasmus Nielsens barn af Ingerslev - Mette
Friderich Poulsens barn af Ingerslev - Poul
Anne Marie Jensdatters uægte barn af Ravnholt - Mette (Jørgen Nielsen af Ravnholt)
Søren Sørensens barn af Batrup - Kirsten
Maren Rasmusdatters uægte barn af Tiset - Rasmus (Knud Rasmussen af Ingerslev)
Morten Eskesens barn af Solbjerg - Peder
Michel Pedersens barn af Ravnholt - Peder

1785
fol 81b
Poul Jensens barn af Tiset - Karen
Kirsten Pedersdatters uægte barn af Solbjerg - Søren (Anders Sørensen af Solbjerg)
Rasmus Poulsens barn af Mustrup - Mette
Niels Pedersens barn af Solbjerg - Anne Marie
Maren Erichsdatters uægte barn af Ingerslev - Else Marie (Jens Rasmussen af Aldrup Mølle)
Michel Lofts barn af Ingerslev - Rasmus
Søren Jensens barn af Solbjerg - Søren
Peiter Christians barn af Ingerslev - Christian
Niels Andersens barn af Batrup - Karen
Jens Borresens barn af Ingerslev - Jens
Peder Lofts barn af Ingerslev - Erich
Christian Nielsens barn af Ingerslev - Friderich
Søren Laursens barn af Ravnholt - Knud
Poul Rasmussens barn af Ingerslev - Rasmus
Rasmus Nielsens barn af Solbjerg - Karen

1786
fol 82b
Rasmus Jensen Basses barn af Ingerslev - Anders
Christen Ovesens barn af Ingerslev - Jens
Michel Jensens barn af Ingerslev - Mette
Søren Pedersens barn af Ingerslev - Anne Margrethe
Sejer Andersens barn af Mustrup - Mette
Rasmus Poulsens barn af Ravnholt - Erich
Poul Jensens barn af Tiset - Maren
Christen Erichsens barn af Ingerslev - Niels
Søren Pedersens barn af Solbjerg - Rasmus
Michel Rasmussens barn af Solbjerg - Rasmus
Jens Jensens barn af Solbjerg - Maren
Niels Sørensens barn af Ravnholt - Kirsten
Michel Pedersens barn af Ravnholt - Birthe
Niels Laursens barn af Ingerslev - Niels
Jens Lofts barn af Ingerslev - Rasmus
Peder Lofts barn af Ingerslev - Peder
Sejer Jensens barn af Ravnholt - Maren
Søren Nørgaards barn af Batrup - Christen
Niels Juels barn af Ingerslev - Anders
Søren Laursens barn af Ravnholt - Maren

1787
fol 83a
Michel Pedersens barn af Solbjerg - Albret
Michel Lofts barn af Ingerslev - Anne Marie
Søren Pedersens barn af Ingerslev - Karen
Jens Borresens barn af Ingerslev - Jens
Peiter Christians barn af Ingerslev - Karen
Niels Andersens barn af Batrup - Anders
Michel Michelsens barn af Ingerslev - Anne Marie
Michel Sejersens barn af Ravnholt - Karen
Christen Laursens barn af Ingerslev - Margrethe
Christen Ovesens barn af Ingerslev - Jens
Rasmus Nielsens barn af Solbjerg - Anne Marie
Niels Pedersens barn af Solbjerg - Peder
Michel Sørensens barn af Ingerslev - Anne
Peder Lofts barn af Ingerslev - Peder

1788
fol 83b
Anders Rasmussens barn af Ingerslev - Jens
Friderich Poulsens barn af Ingerslev - Jens
Sejer Jensens barn af Ravnholt - Jens
Poul Rasmussens barn af Ingerslev - Kirsten
Søren Rasmussens barn af Batrup - Niels
Michel Pedersens barn af Ravnholt - Peder
Rasmus Jensens barn af Ingerslev - Mette
Michel Jensens barn af Ingerslev - Jens
Søren Pedersens barn af Ingerslev - Anne Johanne
Christian Nielsens barn af Ingerslev - Karen
Laurs Sørensens barn af Ingerslev - Karen
Else Marie Rasmusdatters uægte barn af Ingerslev - Peder (Anders Erichsen af Ingerslev)
Rasmus Nielsens barn af Ingerslev - Christian
Peder Sejersens barn af Ravnholt - Anne

1789
fol 84b
Jens Lofts barn af Ingerslev - Michel
Søren Laursens barn af Ravnholt - Maren
Sejer Jensens barn af Ravnholt - Jens
Sejer Andersens barn af Mustrup - Anne
Michel Rasmussens barn af Solbjerg - Jens
Niels Juels barn af Ingerslev - Anne
Peiter Christians barn - Mette
Poul Jensens barn af Tiset - Jens
Søren Munks barn af Solbjerg - Anne Marie
Knud Rasmussens barn af Ingerslev - Rasmus Christian
Jens Jensens barn af Solbjerg - Jens
Michel Smeds datter af Ravnholt - Anne
Michel Lofts og Karen Jensdatters barn af Ingerslev - Peder
Christen Laursens dødfødte tvillinger af Ingerslev

1790-99

Top


1790
fol 85a
Jens Borresens barn af Ingerslev - Kirsten
Rasmus Nielsens og Maren Sørensdatters barn - Peder
Niels Andersens og Kirsten Michelsdatters barn af Batrup - Michel
Søren Pedersens og Kirsten Jensdatters barn af Ingerslev - Karen
Poul Rasmussens og Maren Michelsdatters barn af Ingerslev - Maren
Niels Christensens og Anne Jensdatters barn af Ravnholt - Karen
Anne Jensdatters uægte barn af Ravnholt - Rasmus (Søren Rasmussen af Ingerslev)
Peder Lofts og Kirsten Pedersdatters barn af Ingerslev - Peder
Else Marie Rasmusdatters uægte barn af Ingerslev - Jens (Anders Erichsen af Ingerslev)
Niels Clemensens og Maren Andersdatters barn af Ingerslev - Kirsten
Michel Rasmussens og Anne Sørensdatters barn af Solbjerg - Karen
Johanne Jensdatters uægte barn af Ravnholt - Maren (Søren Rasmussen af Horsens)
Michel Jensens dødfødte tvillinger af Ingerslev

1791
fol 85b
Christian Nielsens og Cathrine Friderichsdatters barn af Ingerslev - Bodil
Laurs Rasmussens og Johanne Pedersdatters dødfødte barn af Tiset
Søren Laursens og Kirsten Knudsdatters barn af Ravnholt - Mariane
Michel Borresens og Gertrud Rasmusdatters barn af Ingerslev - Søren
Rasmus Nielsens barn af Ingerslev - Niels (døde strax)
Jens Sørensens og Anne Olufsdatters barn af Ravnholt - Maren
unge Jens Jensens og Anne Andersdatters barn af Solbjerg - Maren
kromand Jens Sørensens søn af Solbjerg - Søren (døde strax)
Jørgen Nielsens og Anne Cathrine Knudsdatters barn af Ingerslev - Maren
Søren Rasmussens og Sidsel Christensdatters barn af Batrup - Niels
fattig mand Hans Hansens barn fra Kristrup - Jørgen
Sejer Jensens og Kirsten Nielsdatters barn af Ravnholt - Jens
Anders Sørensens og Maren Jensdatters barn af Solbjerg - Jens
Laurs Sørensens og Karen Sørensdatters barn af Ingerslev - Søren
Friderich Poulsens og Anne Christensdatters barn - Søren
Michel Michelsens og Anne Thomasdatters barn af Ingerslev - Anne
Peder Lofts og Kirsten Pedersdatters barn af Ingerslev - Maren
Peiter Christiansens og Mette Jensdatters barn - Niels
Laurs Rasmussens og Johanne Pedersdatters barn - Rasmus
Michel Pedersen Smeds og Charlotte Rasmusdatters barn af Ravnholt - Ingeborg
Jens Lofts og Anne Rasmusdatters barn af Ingerslev - Jens
Søren Pedersens og sl Kirsten Jensdatters barn af Ingerslev - Peder

1792
fol 86b
Rasmus Michelsens og Anne Hansdatters barn af Ingerslev - Karen
Michel Jensens søn af Ingerslev - Niels (døde strax)
Rasmus Nielsens og Maren Christiansdatters tvillinger af Ingerslev - Andreas og Niels
Michel Lofts og Karen Jensdatters barn - Poul
Søren Pedersen Munks datter af Solbjerg - (navn mangler, døde strax)
Niels Laursens søn af Ingerslev - Niels (døde strax)
Jens Sørensen og Anne Nielsdatters barn af Solbjerg - Søren
Rasmus Mortensens og Ingeborg Sørensdatters barn af Tander - Anne
Poul Jensens og Else Jensdatters barn af Tiset - Karen
Søren Laursens og Kirsten Knudsdatters barn af Ravnholt - Kirsten
Jens Borresens og Birgitte Jørgensdatters barn af Ingerslev - Rasmus
Mads Jensens og Anne Andersdatters barn af Mustrup - Maren
Maren Rasmusdatters uægte barn af Ingerslev - Karen (Niels Pedersen af Horsens)
Laurs Jensens og Else Nielsdatters barn af Ingerslev - Jens
Rasmus Nielsens og Maren Sørensdatters barn af Solbjerg - Søren
Sejer Andersens og Maren Michelsdatters barn af Mustrup - Kirsten
Niels Andersens og Kirsten Michelsdatters barn af Batrup - Erich
Jens Sørensens og Anne Olufsdatters barn af Ravnholt - Ingeborg

1793
fol 87b
Michel Jensens og Anne Nielsdatters barn af Ingerslev - Niels
Niels Clemensens og Maren Andersdatters barn af Ingerslev - Mette
Jørgen Nielsens og Anne Cathrine Knudsdatters barn af Ingerslev - Niels
Michel Michelsens og Benedicte Christensdatters barn af Ingerslev - Christen
Anders Sørensens og Maren Jensdatters barn af Solbjerg - Anne Kirstine
Sejer Jensens og Kirsten Nielsdatters barn af Ravnholt - Karen
Poul Rasmussens og Maren Michelsdatters barn af Ingerslev - Sejer
Søren Jensens og Else Thomasdatters barn af Solbjerg - Ingeborg
Poul Michelsens og Bodil Jensdatters barn af Ravnholt - Michel
Christian Nielsens og Anne Cathrine Friderichsdatters barn af Ingerslev - Niels
Søren Munks og Karen Sørensdatters barn af Solbjerg - Johannes
Peder Lofts og Kirsten Pedersdatters barn af Ingerslev - Maren
Niels Laursens og Kirsten Nielsdatters barn af Ingerslev - Michel
Jens Sørensens og Anne Nielsdatters barn af Solbjerg - Kirsten Marie
Søren Pedersens datter af Ingerslev - (navn mangler, døde strax)
Michel Pedersens og Charlotte Rasmusdatters barn af Ravnholt - Søren
Laurs Sørensens og Karen Sørensdatters barn af Ingerslev - Michel
Niels Juels dødfødte datter af Ingerslev
Poul Jensens og Else Jensdatters barn af Tiset - Karen
Michel Rasmussens og Anne Jensdatters barn af Solbjerg - Rasmus
Laurs Rasmussens og Johanne Pedersdatters barn af Tiset - Maren

1794
fol 89a
Michel Borresens og Gertrud Rasmusdatters barn af Ingerslev - Erich
Søren Rasmussens og Sidsel Christensdatters barn af Batrup - Anne
Jens Nielsen Lofts og Anne Rasmusdatters barn af Ingerslev - Rasmus
Søren Laursens søn af Ravnholt - Knud (døde strax)
Michel Erichsens og Maren Nielsdatters barn af Ravnholt - Anne
Sidsel Rasmusdatters uægte barn af Ingerslev - Søren (Peder Sørensen i Kolt)
Rasmus Mortensens og Ingeborg Thomasdatters barn af Tander - Søren
Michel Lofts og Karen Jensdatters barn af Ingerslev - Michel
sl Jens Borresens og Mette (ovenover står Birthe) Jørgensdatters barn af Ingerslev - Jens
Peiter Christians og Mette Jensdatters barn af Ingerslev - Peder
Søren Pedersens og Anne Sørensdatters barn af Ingerslev - Peder
Søren Jensens og Else Thomasdatters barn af Solbjerg - Jens
Rasmus Nielsens og Maren Christiansdatters barn af Ingerslev - Kirsten
Michel Smeds og Charlotte Rasmusdatters barn af Ravnholt - Anne Marie
Bendix Sørensens og Kirsten Michelsdatters barn af Ravnholt - Søren
Anders Erichsens og Else Marie Rasmusdatters barn af Solbjerg - Maren
Maren Mogensdatters uægte barn af Ravnholt - Anne Marie (Michel Nielsen af Ingerslev)
Poul Rasmussens og Sidsel Sørensdatters barn af Ravnholt - Rasmus
Christian Nielsens og Anne Cathrine Friderichsdatters barn af Ingerslev - Maren
Rasmus Michelsens og Anne Hansdatters barn af Ingerslev - Michel
Peder Nielsens og Anne Jensdatters barn af Ravnholt - Kirsten
Hans Rasmussens og Bodil Jørgensdatters barn af Solbjerg - Jørgen

1795
fol 90b
Mads Jensens og Anne Andersdatters barn af Mustrup - Jens
Niels Rasmussens og Anne Christensdatters barn af Ingerslev - Friderich
Poul Michelsens datter af Ravnholt - Maren (døde strax)
Morten Eskildsens og Anne Rasmusdatters barn - Kirsten
Else Jørgensdatters uægte barn af Blegind - Anne (Rasmus Hansen af Blegind)
Anders Sørensens og Maren Jensdatters barn af Solbjerg - Karen
Søren Rasmussens og Maren Sørensdatters barn af Ingerslev - Kirsten
Jens Sørensens og Anne Olufsdatters barn af Ravnholt - Anne
Mette Cathrine Rasmusdatters uægte barn af Ingerslev - Karen (Laurs Jensen af Enslev)
Niels Pedersen Juels søn - Peder (døde strax)
Poul Rasmussens og Maren Michelsdatters barn af Ingerslev - Anne
Sejer Jensens og Kirsten Jensdatters barn af Ravnholt - Barbara
Niels Clemensens og Maren Andersdatters barn af Ingerslev - Kirsten

1796
fol 91b
Rasmus Nielsens og Maren Christiansdatters barn af Ingerslev - Peder
Søren Pedersens og Anne Johanne Sørensdatters barn af Ingerslev - Maren
Rasmus Sørensens og Maren Michelsdatters barn af Solbjerg - Sidsel
Rasmus Mortensens og Ingeborg Thomasdatters barn af Tander - Morten
Laurs Sørensens og Karen Sørensdatters barn af Ingerslev - Poul
Michel Smeds og Benedicte Christensdatters barn af Ingerslev - Niels
Jørgen Nielsens og Cathrine Rasmusdatters barn af Ingerslev - Mette
Jens Rasmussens og Kirsten Pedersdatters barn af Solbjerg - Rasmus
Poul Michelsens og Bodil Jensdatters barn af Ravnholt - Maren
Søren Sørensens og Maren Knudsdatters barn af Tiset - Knud
smeden Michel Pedersens og Charlotte Rasmusdatters barn af Ravnholt - Erich
Michel Nielsen Lofts og Karen Jensdatters barn af Ingerslev - Marie Sophie
Anders Erichsens og Else Marie Rasmusdatters barn af Solbjerg - Maren
Bendix Sørensens og Kirsten Michelsdatters barn af Ravnholt - Michel
Søren Laursens og Kirsten Knudsdatters barn af Ravnholt - Kirsten

1797
fol 92b
Laurs Rasmussens og Johanne Pedersdatters barn af Tiset - Karen
Jens Sørensens datter af Ravnholt - (navn mangler, døde strax)
Søren Rasmussens og Maren Sørensdatters barn af Ingerslev - Else Marie
Mads Jensens og Anne Andersdatters barn af Mustrup - Mariane
Michel Jensens og Anne Nielsdatters barn af Ingerslev - Anne
Jens Nielsen Lofts og Anne Rasmusdatters barn af Ingerslev - Rasmus
Sejer Andersens dødfødte søn af Mustrup
Rasmus Michelsens og Anne Hansdatters barn af Ingerslev - Hans
Christian Nielsens og Anne Cathrine Friderichsdatters barn af Ingerslev - Niels
Jens Rasmussens og Anne Sørensdatters barn af Solbjerg - Michel
Peder Nielsens søn af Ravnholt - (døde strax)
Henrich Jacobsens og Maren Poulsdatters barn af Hørning - Mette
Anders Sørensens og Maren Jensdatters barn af Solbjerg - Maren
Poul Pedersens og Maren Nielsdatters barn af Batrup - Karen
Poul Rasmussens og Johanne Sørensdatters barn af Ravnholt - Sidsel
Bendix Sørensens og Kirsten Michelsdatters barn af Ravnholt - Maren
Hans Rasmussens og Bodil Jørgensdatters barn af Solbjerg - Peder
Michel Erichsens og Maren Nielsdatters barn af Ravnholt - Niels
Johannes Pedersens dødfødte søn af Ravnholt

1798
fol 93b
Morten Eskildsens og Anne Rasmusdatters barn af Solbjerg - Anne
Søren Pedersens datter af Ingerslev - Kirsten (døde strax)
Rasmus Nielsens og Maren Christiansdatters barn af Ingerslev - Kirsten
Poul Rasmussens og Maren Michelsdatters barn af Ingerslev - Sidsel
Søren Jacobsens og Kirsten Jensdatters barn af Ravnholt - Sejer
Niels Clemensens og Maren Andersdatters barn af Ingerslev - Clemen
Jens Rasmussens og Kirsten Pedersdatters barn af Solbjerg - Peder
Laurs Sørensens og Karen Sørensdatters barn af Ingerslev - Rasmus
Søren Sørensens og Maren Knudsdatters barn af Tiset - Anne Cathrine
Johannes Pedersens og Kirsten Pedersdatters barn af Ravnholt - Maren
Anders Erichsens og Else Marie Rasmusdatters barn af Solbjerg - Else Marie
Søren Pedersens og Anne Johanne Sørensdatters barn af Ingerslev - Kirsten
Laurs Rasmussens dødfødte datter af Tiset
Rasmus Christensens og Birgitte Jørgensdatters barn af Ingerslev - Christen
Niels Michelsens søn af Solbjerg - Michel (døde strax)
Peder Nielsens og Anne Jensdatters barn af Ravnholt - Niels
Georg Henrichsens og Anne Kirstine Henrichsdatters barn af Ingerslev - Anders
Jørgen Nielsens og Katrine Rasmusdatters barn af Ingerslev - Rasmus
unge Michel Michelsens og Kirsten Jensdatters barn af Ingerslev - Jens
Jens Sørensens og Anne Olufsdatters barn af Ravnholt - Søren
Rasmus Pedersens og Johanne Jensdatters barn af Ravnholt - Peder
Rasmus Mortensens og Ingeborg Sørensdatters barn af Tander - Niels
Poul Rasmussens og Johanne Sørensdatters barn af Ravnholt - Søren

1799
fol 95a
Mette Rasmusdatters uægte barn af Torrild - Maren (Søren Christensen Smed i Søballe)
Søren Jacobsens og Kirsten Jensdatters barn af Ravnholt - Birgitte
Rasmus Michelsens og Anne Hansdatters barn af Ingerslev - Anne
Søren Rasmussens og Maren Sørensdatters barn af Ingerslev - Anne
Niels Laursens barn af Ingerslev - Kirsten
Jens Lofts og Anne Rasmusdatters barn af Ingerslev - Peder
Mads Jensens og Anne Andersdatters barn af Mustrup - Anders
Michel Lofts og Karen Jensdatters barn af Ingerslev - Anders
Peder Sørensens og Birthe Clausdatters barn af Ravnholt - Søren
Poul Nielsens og Karen Michelsdatters barn af Ravnholt - Niels
Poul Rasmussens og Johanne Sørensdatters barn af Ravnholt - Søren
Anders Sørensens og Maren Jensdatters barn af Solbjerg - Anne Cathrine
Laurs Sørensens dødfødte datter af Ingerslev
Jens Sørensens og Anne Olufsdatters barn af Ravnholt - Karen
Hans Rasmussens og Bodil Jørgensdatters barn af Solbjerg - Anne Marie
Poul Pedersens og Maren Nielsdatters barn af Batrup - Maren
Anne Cathrine Hansdatters uægte barn af Ravnholt - Karen (Rasmus Pedersen af Hørret)
Bendix Sørensens og Kirsten Michelsdatters barn af Ravnholt - Michel
Niels Michelsens og Anne Jacobsdatters barn af Solbjerg - Jacob

1800-09

Top


1800
fol 96a
Søren Jacobsens og Kirsten Jensdatters barn af Ravnholt - Sejer
Poul Michelsens og Bodil Jensdatters barn af Ingerslev - Jens
Niels Andersens og Anne Marie Simonsdatters barn af Ingerslev - Hans Peder
unge Michel Michelsens og Kirsten Jensdatters barn af Ingerslev - Michel
Mads Jensens dødfødte tvillinger af Mustrup
Rasmus Michelsens og Anne Sørensdatters barn af Ravnholt - Michel
Søren Rasmussens og Maren Sørensdatters barn af Ingerslev - Anne
Jens Rasmussens og Anne Jensdatters barn af Solbjerg - Maren
Peder Sørensens og Birthe Clausdatters barn af Ravnholt - Anne
Rasmus Pedersens og Johanne Jensdatters barn af Ravnholt - Karen
Poul Rasmussens datter - Sidsel (døde strax)
Rasmus Nielsens og Maren Christiansdatters barn af Ingerslev - Peder

1801
fol 96b
Michel Kjærsgaards og Anne Nielsdatters barn af Ingerslev - Søren
Jørgen Nielsens og Cathrine Rasmusdatters barn af Ingerslev - Friderich
Anders Erichsens og Else Marie Rasmusdatters barn af Solbjerg - Erich
Laurs Sørensens og Karen Sørensdatters barn af Ingerslev - Rasmus
Rasmus Erichsens og Karen Michelsdatters barn af Ingerslev - Karen
Poul Nielsens og Karen Michelsdatters barn af Ravnholt - Maren
Jens Nielsens og Mette Erichsdatters barn af Ingerslev - Karen
Rasmus Mortensens og Ingeborg Sørensdatters barn af Tander - Mette
Søren Pedersens og Anne Johanne Sørensdatters barn af Ingerslev - Anne
Rasmus Christensens dødfødte søn af Ingerslev
Marie Michelsdatters uægte barn af Ingerslev - Søren (selvejergårdmand Anders Sørensen af Solbjerg)
Enevold Christensens og Karen Andersdatters barn af Solbjerg - Jens
Søren Jacobsens og Kirsten Jensdatters barn af Ravnholt - Marie
Niels Clemensens og Maren Andersdatters barn af Ingerslev - Anne
Johannes Pedersens og Kirsten Pedersdatters barn af Ravnholt - Johanne Marie
Maren Cortsdatters uægte barn af Ravnholt - Kirsten (Laurs Sørensen i gården ved Tranbjerg kirke)
Anders Sørensens og Maren Jensdatters barn af Solbjerg - Anne

1802
fol 97b
Mads Jensens og Anne Andersdatters barn af Mustrup - Jens
Peder Nielsens og Anne Jensdatters barn af Ravnholt - Jens
Søren Rasmussens og Maren Sørensdatters barn af Ingerslev - Søren
Poul Pedersens og Maren Nielsdatters barn af Batrup - Peder
Rasmus Poulsens og Maren Sørensdatters dødfødte søn af Solbjerg
husmand Jens Rasmussens og Kirsten Pedersdatters barn af Solbjerg - Rasmus
Søren Sørensen Munks og Maren Knudsdatters barn af Tiset - Ingeborg
Poul Rasmussens og Johanne Sørensdatters barn af Ravnholt - Kirsten
Rasmus Michelsens og Anne Sørensdatters barn af Ravnholt - Maren
Rasmus Michelsens og Anne Hansdatters barn af Ingerslev - Margrethe
Erich Erichsens og Maren Pedersdatters barn af Ingerslev - Anne
Rasmus Erichsens og Karen Michelsdatters barn af Ingerslev - Michel
Rasmus Pedersens og Johanne Jensdatters barn af Ravnholt - Jens
unge Michel Michelsens og Kirsten Jensdatters barn af Ingerslev - Rasmus
Jens Nielsens og Mette Erichsdatters barn af Ingerslev - Niels
Bendix Sørensens og Kirsten Michelsdatters barn af Ravnholt - Rasmus
Kirsten Andersdatters uægte barn af Ingerslev - Karen (Peder Rasmussen af Vejle)
Niels Thomasens og Maren Rasmusdatters barn af Ravnholt - Anne Marie
gårdmand Jens Rasmussens og Anne Sørensdatters barn af Solbjerg - Rasmus
sr Guldmanns og Elisabeth Uhrenholts barn af Tander - Hans Christian

1803
fol 98b
Mads Jensens og Maren Nielsdatters barn af Mustrup - Niels
Rasmus Mortensens og Ingeborg Sørensdatters barn af Tander - Thomas (døde strax)
Jens Sørensen Skrædders og Anne Nielsdatters barn af Ravnholt - Søren
Søren Pedersens og Anne Johanne Sørensdatters barn af Ingerslev - Peder
Poul Rasmussens og Johanne Sørensdatters barn af Ravnholt - Sidsel
Anders Erichsens og Else Marie Rasmusdatters barn af Solbjerg - Mariane
Jens Madsens og Maren Pedersdatters barn af Ravnholt - Peder
Georg Henrichsens og Anne Kirstine Henrichsdatters barn af Ingerslev - Anders
Peder Sørensens og Birgitte Clausdatters barn af Ravnholt - Søren
Sejer Andersens og Anne Marie Michelsdatters barn af Mustrup - Anders
Rasmus Poulsens og Maren Sørensdatters barn af Solbjerg - Poul
Niels Pedersen Kjærsgaards og Johanne Pedersdatters barn af Ingerslev - Jens
Jørgen Nielsens og Cathrine Rasmusdatters barn af Ingerslev - Knud
Kirsten Michelsdatters uægte barn af Ingerslev - Michel (Jacob Sørensen af Hads herred)
husmand Bendix Olufsens søn - Oluf (døde strax)

1804
fol 99b
Michel Pedersen Foghs og Sidsel Christensdatters barn af Ingerslev - Peder
Søren Rasmussens og Maren Sørensdatters barn af Ingerslev - Peder
Peder Sørensens og Anne Nielsdatters barn af Solbjerg - Jens
Rasmus Erichsens og Karen Michelsdatters barn af Ingerslev - Maren
Laurs Sørensens og Karen Sørensdatters barn af Ingerslev - Maren
Enevold Christensens og Karen Andersdatters barn af Solbjerg - Anne Margrethe
Mads Jensens og Maren Nielsdatters barn af Mustrup - Anne
Kirsten Andersdatters uægte barn af Ingerslev - Søren (Mathias Wilhelm Mohr af Ingerslev)
sr Guldmanns og Elisabeth Uhrenholts barn af Tander - Hans Christian
Søren Jacobsens og Kirsten Jensdatters barn af Ravnholt - Jacob
Erich Jensens og Mette Michelsdatters barn af Ingerslev - Michel
Rasmus Nielsens og Karen Pedersdatters barn af Ingerslev - Peder
Rasmus Nielsens dødfødte datter af Ingerslev
Anders Sørensens og Maren Jensdatters barn af Solbjerg - Mariane
Rasmus Mortensens dødfødte datter af Tander
Jens Nielsens og Mette Erichsdatters barn af Ingerslev - Dorthe Marie
Erich Erichsens og Maren Pedersdatters barn af Ingerslev - Anne Cathrine
Mette Cathrine Rasmusdatters uægte barn af Ingerslev - Maren (Jens Andersen af Ry)
husmand Anders Pedersens og Maren Andersdatters barn af Ingerslev - Michel
Niels Rasmussens og Ingeborg Nielsdatters barn af Tander - Mette Marie
Søren Sørensen Munks og Maren Knudsdatters barn af Tiset - Benedicte
Rasmus Pedersens og Johanne Jensdatters barn af Ravnholt - Anne

1805
fol 100b
Mads Jensens og Maren Nielsdatters barn af Mustrup - Anders
indsidder Søren Christensens og Anne Christiansdatters barn af Ravnholt - Christian
Rasmus Erichsens og Karen Michelsdatters barn af Ingerslev - Erich
Rasmus Michelsens og Anne Sørensdatters barn af Ravnholt - Anne
Søren Pedersens og Anne Johanne Sørensdatters barn af Ingerslev - Anne Marie
Rasmus Nielsens og Maren Christiansdatters barn af Ingerslev - Anne
husmand Rasmus Pedersens og Anne Pedersdatters barn af Ravnholt - Niels
Michel Pedersen Foghs og Sidsel Christensdatters barn af Ingerslev - Christen
Peder Hansen Smeds og Maren Nielsdatters barn af Ingerslev - Hans
husmand Jens Sørensen Skrædders og Anne Nielsdatters barn af Ravnholt - Anne
Peder Sørensens og Birgitte Clausdatters barn af Ravnholt - Anne Kirstine
Bendix Olufsens og Anne Sørensdatters barn af Ravnholt - Ingeborg
Peder Nielsens og Anne Jensdatters barn af Ravnholt - Anne Marie
Rasmus Poulsens og Maren Sørensdatters barn af Solbjerg - Karen
Søren Jacobsens og Kirsten Jensdatters barn af Ravnholt - Sidsel
Poul Rasmussens og Johanne Sørensdatters barn af Ravnholt - Sidsel Marie
husmand Niels Pedersens og Johanne Pedersdatters barn af Ingerslev - Maren
husmand Michel Michelsens og Maren Peitersdatters barn af Ingerslev - Johanne

1806
fol 101b
gårdmand Anders Erichsens og Else Marie Rasmusdatters barn af Solbjerg - Rasmus
boelsmand Jens Nielsen Lofts søn på Ingerslev Hede - Mads (døde strax)
husmand Anders Pedersens og Marie Christensdatters barn af Ingerslev - Maren
husmand Jens Nielsens og Mette Erichsdatters barn af Ingerslev Hede - Maren
gårdmand Jacob Eskildsens og Maren Rasmusdatters barn af Solbjerg - Eskild
husmand Enevold Christensens og Karen Andersdatters barn af Solbjerg Hede - Anders
gårdmand Jens Michelsen Lofts og Sidsel Pedersdatters barn af Ingerslev - Mads
gårdmand Mads Jensens og Maren Nielsdatters barn af Mustrup - Jens
husmand Bendix Olufsens og Anne Sørensdatters barn af Ravnholt - Oluf
gårdmand Niels Rasmussens og Ingeborg Nielsdatters barn af Tander - Anne
gårdmand Jacob Michelsens og Anne Olufsdatters barn af Ravnholt - Mette
husmand Jens Madsens og Maren Pedersdatters barn af Ravnholt - Anne
Maren Michelsdatters uægte barn af Ingerslev - Kirsten (Jens Jensen af Stautrup)
gårdmand Michel Jørgensens navnløse datter af Solbjerg
husmand Niels Michelsens dødfødte datter af Solbjerg Hede
gårdmand Rasmus Erichsens og Karen Michelsdatters barn af Ingerslev - Jens
sr Guldmanns og Elisabeth Uhrenholts barn af Solbjerg Kro - Michael Guldmann
gårdmand Søren Madsens søn af Ravnholt - Mads (døde strax)
gårdmand Søren Rasmussens og Maren Sørensdatters barn af Ingerslev - Knud
møller Hans Ingerslevs og Anne Elisabeth Ingerslevs datter af Aldrup Mølle - Karen
husmand Jens Rasmussens og Anne Laursdatters barn af Ingerslev - Maren
gårdmand Erich Jensens og Mette Michelsdatters barn af Ingerslev - Kirsten


her slutter kirkebog 2

1807
fol 2a
gårdmand Anders Sørensens dødfødte søn af Solbjerg
gårdmand Peder Sørensens og Birthe Clausdatters barn af Ravnholt - Claus
gårdmand Poul Rasmussens og Johanne Sørensdatters barn af Ravnholt - Rasmus
gårdmand Michel Jørgensens og Elisabeth Christensdatters barn af Solbjerg - Søren
gårdmand Bendix Sørensens og Kirsten Michelsdatters barn af Ravnholt - Rasmus
boelsmand Michel Jensens og Karen Pedersdatters barn af Ingerslev Hede - Anne
husmand Anders Pedersens og Marie Christensdatters barn af Ingerslev - Karen
husmand Michel Michelsens og Maren Peitersdatters barn af Ingerslev - Mette Margrethe
gårdmand Niels Rasmussens og Ingeborg Nielsdatters barn af Tander - Maren
gårdmand Jens Jensens og Karen Sørensdatters barn af Ingerslev - Bodil
gårdmand Søren Sørensens og Maren Knudsdatters barn af Tiset - Søren
husmand Poul Nielsens og Karen Michelsdatters barn af Ravnholt - Michel
husmand Jens Nielsens og Mette Erichsdatters barn af Ingerslev - Erich
Søren Madsens søn af Ravnholt - Søren (døde strax)
husmand Jens Rasmussens og Kirsten Pedersdatters barn af Solbjerg - Knud
husmand Peder Hansen Smeds og Maren Nielsdatters barn af Ingerslev - Karen
gårdmand Mads Jensens og Maren Nielsdatters barn af Mustrup - Kirsten Marie
Mette Cathrine Rasmusdatters uægte barn af Ingerslev - Maren (Anders Olufsen af Haderslev)
gårdmand Søren Pedersens og Anne Johanne Sørensdatters barn af Ingerslev - Anne
gårdmand Hans Rasmussens og Anne Johansdatters barn af Solbjerg Hede - Rasmus
husmand Jens Sørensens og Anne Nielsdatters barn af Ravnholt - Mette Marie
gårdmand Peder Nielsens og Anne Jensdatters barn af Ravnholt - Anne Marie
Rasmus Michelsens og Anne Sørensdatters barn af Ravnholt - Bine

1808
fol 3a
gårdmand Rasmus Pedersens og Johanne Jensdatters barn af Ravnholt - Poul
husmand Jens Christensen Smeds og Maren Hansdatters barn af Ravnholt - Niels
husmand Rasmus Pedersens og Anne Pedersdatters barn af Ravnholt Hede - Karen
husmand Jens Pedersen Juels og Bodil Jensdatters barn af Ravnholt - Peder
gårdmand Rasmus Erichsens og Karen Michelsdatters barn af Ingerslev - Christian Carl
husmand Rasmus Andersens og Karen Sørensdatters barn af Ravnholt - Søren
gårdmand Anders Sørensens og Maren Jensdatters barn af Solbjerg - Ingeborg
husmand Bendix Olufsens og Anne Sørensdatters barn af Ravnholt - Anne
husmand Jens Sørensens og Kirsten Michelsdatters barn af Solbjerg - Karen
gårdmand Rasmus Poulsens søn af Solbjerg - Søren (døde strax)
gårdmand Niels Rasmussens og Ingeborg Nielsdatters barn af Tander - Rasmus
gårdmand Michel Michelsens og Maren Peitersdatters barn af Ingerslev - Peder
gårdmand Jacob Eskildsens og Maren Rasmusdatters barn af Solbjerg - Niels
husmand Poul Michelsens og Bodil Jensdatters barn af Ingerslev - Christian
gårdmand Søren Jacobsens og Kirsten Jensdatters barn af Ravnholt - Sidsel
hr Hans Ingerslevs og Anne Elisabeth Ingerslevs barn af Aldrup Mølle - Hylleborg Marie Cathrine
gårdmand Jens Michelsen Lofts og Sidsel Pedersdatters barn af Ingerslev - Maren
Kirsten Jensdatters uægte barn af Tander - Søren (Niels Sørensen i Tander)
boelsmand Michel Jensens og Karen Pedersdatters barn af Ingerslev - Rasmus
boelsmand Michel Pedersen Foghs og Sidsel Christensdatters barn af Ingerslev - Peder

1809
fol 4b
gårdmand Mads Jensens og Maren Nielsdatters dødfødte søn af Mustrup
husmand Bendix Olufsens og Anne Sørensdatters barn af Ravnholt Hede - Søren (døde strax)
husmand Søren Laursens og Kirsten Andersdatters barn af Ingerslev - Marie
husmand Jens Madsens og Maren Pedersdatters barn af Ingerslev - Michel
gårdmand Rasmus Poulsens og Maren Sørensdatters barn af Solbjerg - Søren
husmand Peder Hansen Smeds og Maren Nielsdatters barn af Ingerslev - Niels
Michel Jørgensens dødfødte barn af Solbjerg
gårdmand Poul Rasmussens og Johanne Sørensdatters barn af Ravnholt - Jens
kromand sr Jørgen Framlevs og Maren Christiansdatters barn af Solbjerg - Mette Marie
boelsmand Michel Michelsens og Maren Peitersdatters barn af Ingerslev - Karen
Niels Rasmussens og Ingeborg Nielsdatters barn af Tander - Kirsten
hr Hans Ingerslevs og Anne Elisabeth Ingerslevs barn af Aldrup Mølle - Susanne Elisabeth
gårdmand Erich Jensens og Mette Pedersdatters barn af Ingerslev - Jens
gårdmand Rasmus Erichsens og Karen Michelsdatters barn af Ingerslev - Anders
husmand Jens Nielsen Snedkers og Mette Erichsdatters barn af Ingerslev Hede - Mogens

1810-13

Top


1810
fol 5b
gårdmand Jacob Eskildsens og Maren Rasmusdatters barn af Solbjerg - Niels
gårdmand Peder Sørensens og Birgitte Clausdatters barn af Ravnholt - Karen
husmand Poul Nielsens og Karen Michelsdatters barn af Ravnholt - Jens
husmand Niels Hansen Foghs og Mette Christensdatters barn af Ravnholt - Hans Christian
Erich Erichsens og Maren Pedersdatters barn af Ingerslev - Peder
husmand Niels Pedersens og Johanne Pedersdatters barn af Ingerslev - Michel
husmand Rasmus Andersens og Karen Sørensdatters barn af Ravnholt - Rasmus
husmand Jens Christensen Smeds og Maren Hansdatters barn af Ravnholt - Mette Marie
husmand Rasmus Andersens og Karen Sørensdatters barn af Ravnholt - Anne Marie
gårdmand Hans Rasmussens og Anne Johansdatters barn af Solbjerg Hede - Bodil Marie
gårdmand Jens Rasmussens og Maren Nielsdatters barn af Mustrup - Birthe
gårdmand Peder Rasmussens og Maren Nielsdatters barn af Ravnholt - Anne Marie
husmand Jens Sørensens og Anne Nielsdatters barn af Ravnholt - Niels
husmand Rasmus Michelsen /Borresen/ og Anne Sørensdatters barn af Ravnholt - Søren
boelsmand Enevold Christensens og Karen Andersdatters barn af Solbjerg Hede - Christen
gårdmand Rasmus Michelsens og Gertrud Rasmusdatters barn af Ingerslev - Michel
gårdmand Søren Rasmussen Bødkers og Maren Sørensdatters barn af Ingerslev - Rasmus Knudsen
husmand Friderich Knudsens og Birthe Marie Pedersdatters barn af Ravnholt - Anne
gårdmand Rasmus Poulsens datter af Solbjerg - Maren (døde strax)
gårdmand Søren Madsens og Mette Sørensdatters barn af Ravnholt - Benedicte
gårdmand Poul Rasmussens og Johanne Sørensdatters barn af Ravnholt - Anne
gårdmand Søren Sørensen Munks og Maren Knudsdatters barn af Tiset - Peder
husmand Rasmus Michelsens og Kirsten Christensdatters barn af Ingerslev - Michel
husmand Søren Laursens og Kirsten Andersdatters barn af Ingerslev - Maren
Peder Nielsens og Maren Jensdatters barn af Solbjerg Hede - Rasmus (døde strax)
Karen Jensdatters uægte barn af Ingerslev Hede - Anne Marie (smed og enkemand Rasmus Jørgensen af Tulstrup)

1811
fol 7a
husmand Rasmus Pedersens og Anne Pedersdatters barn af Ravnholt Hede - Søren
husmand Peder Mortensens og Maren Christensdatters barn af Ravnholt - Karen Kirstine Marie
boelsmand Michel Jensens og Karen Pedersdatters barn af Ingerslev - Maren
sr Christian Tofts søn af Solbjerg - Carl (døde strax)
boelsmand Michel Michelsens og Maren Peitersdatters barn af Ingerslev - Michel
boelsmand Poul Pedersens og Maren Nielsdatters barn af Batrup - Niels
husmand Jens Sørensens og Kirsten Michelsdatters barn af Solbjerg Hede - Søren
gårdmand Anders Erichsens og Else Marie Rasmusdatters barn af Solbjerg - Mette Marie
Peder Rasmussens og Maren Jensdatters barn af Ingerslev - Kirsten
gårdmand Niels Rasmussens og Ingeborg Nielsdatters barn af Tander - Kirsten
gårdmand Rasmus Erichsens og Karen Michelsdatters barn af Ingerslev - Anne Marie
gårdmand Søren Jacobsens og Kirsten Jensdatters barn af Ravnholt - Sejer
husmand Peder Hansen Smeds og Maren Nielsdatters barn af Ingerslev - Peder
gårdmand Jens Michelsen Lofts og Sidsel Pedersdatters barn af Ingerslev - Kirsten

1812
fol 8a
gårdmand Jacob Eskildsens og Maren Rasmusdatters barn af Solbjerg - Rasmus
gårdmand Peder Sørensens og Birthe Clausdatters barn af Ravnholt - Knud
husmand Anders Pedersens og Maren Christensdatters barn af Ingerslev - Peder
gårdmand Peder Nielsens og Maren Jensdatters barn af Solbjerg Hede - Mette
husmand Michel Jensens og Kirsten Jensdatters barn af Ingerslev - Anne Cathrine
husmand Jens Sørensens og Anne Nielsdatters barn af Ravnholt - Rasmus
gårdmand hr Niels Jørgen Ingerslevs og Marie ?s barn af Ingerslev - Niels Jørgen
gårdmand Jens Michelsens og Margrethe Peitersdatters barn af Ingerslev - Jens
gårdmand Poul Rasmussens og Johanne Sørensdatters barn af Ravnholt - Rasmus
gårdmand Peder Rasmussens og Maren Nielsdatters barn af Ravnholt - Rasmus
husmand Niels Pedersen Kjærsgaards og Johanne Pedersdatters barn af Ingerslev - Kirsten
smed Jens Christensens barn af Ravnholt - Ingeborg
gårdmand Rasmus Poulsens og Maren Sørensdatters barn af Solbjerg - Mariane
kromand Hans Schmidts dødfødte datter af Solbjerg
boelsmand Michel Pedersen Foghs og Sidsel Christensdatters barn af Ingerslev Hede - Karen Marie
gårdmand Peder Willadsens og Karen Pedersdatters barn af Solbjerg - Jens
gårdmand Rasmus Michelsens og Gertrud Rasmusdatters barn af Ingerslev - Rasmus
boelsmand Michel Pedersens og Sidsel Christensdatters barn af Ingerslev Hede - Jens
gårdmand Anders Sørensens og Maren Jensdatters barn af Solbjerg - Søren
gårdmand Michel Michelsens og Maren Peitersdatters barn af Ingerslev - Maren
husmand Poul Nielsens og Karen Michelsdatters barn af Ravnholt - Anne Marie
husmand Rasmus Michelsens og Kirsten Christensdatters barn af Ingerslev - Else Kirstine
boelsmand Michel Jensens og Karen Pedersdatters barn af Ingerslev Hede - Jens

1813
fol 9b
boelsmand Enevold Christensens og Karen Andersdatters barn af Solbjerg Hede - Jens
husmand Bendix Olufsens og Kirsten Jensdatters barn af Ravnholt Hede - Jens
husmand Søren Laursens og Kirsten Andersdatters barn af Ingerslev - Laurs
gårdmand Jens Rasmussens og Maren Nielsdatters barn af Mustrup - Maren
boelsmand Jørgen Nielsen Hamborgs og Kirsten Poulsdatters barn af Ingerslev Hede - Maren
sl gårdmand Hans Andersens og enke Anne Sejersdatters barn af Mustrup - Kirsten Marie
husmand Søren Friderichsens og Anne Pedersdatters barn af Ingerslev - Anne
gårdmand Søren Madsens og Karen Sejersdatters barn af Ravnholt - Mads
gårdmand Søren Rasmussen Bødkers og Maren Sørensdatters barn af Ingerslev - Peder
husmand Søren Rasmussens og Sidsel Nielsdatters barn af Ingerslev - Rasmus
gårdmand Søren Sørensen Munks og Maren Knudsdatters barn af Tiset - Rasmus
gårdmand Rasmus Erichsens og Karen Michelsdatters barn af Ingerslev - Rasmus Kruse
boelsmand Niels Jensens og Mette Nielsdatters barn af Batrup Mark - Kirsten
husmand Rasmus Andersens og Karen Sørensdatters barn af Ravnholt - Anne
husmand Rasmus Michelsen Vævers og Birthe Nielsdatters barn af Ravnholt - Kirsten
husmand Niels Hansen Foghs og Mette Christensdatters barn af Ravnholt - Anders
gårdmand Erich Jensens og Maren Pedersdatters barn af Ingerslev - Peder
gårdmand Niels Rasmussens og Ingeborg Nielsdatters barn af Tander - Rasmus
Anne Nielsdatters uægte barn af Ingerslev - Rasmus (Michel Rasmussen af Skåde)
gårdmand Peder Nielsens og Maren Jensdatters barn af Solbjerg Hede - Rasmus
husmand Rasmus Michelsens og Anne Sørensdatters barn af Ravnholt - Kirsten

Top


På andre sider:
Alle poster 1719-1737
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1740-1779
1740-1779
1740-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c