s
Stikord til Tiset sogns kirkebog, Ning herred, 1719 - 1813

1740-1779
Begravede


På andre sider:
Alle poster 1719-1737
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1740-1779
1740-1779
1740-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

På denne side:
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79


1740-49

1740
fol 103b
Niels Børups søn af Ravnholt
Niels Andersens søn af Tiset
gl Rasmus Olufsen af Ravnholt
Jens Tygesens hustru af Ravnholt
Rasmus Andersens barn af Ravnholt
Niels Jensens hustru af Ingerslev
Anders Hovgaards dødfødte tvillinger af Ingerslev
Niels Børups dødfødte barn af Ravnholt
Søren Mortensens moder af Tander
Bertram Hyrdes datter af Ravnholt
Rasmus Lofts barn af Ingerslev
Søren Nielsens barn af Batrup

1741
fol 104a
Ove Christensens barn af Ingerslev
en mand som lå død på marken
Mogens Skrædders barn af Ingerslev
Michel Smeds barn af Ravnholt
en tiggerkone af Ravnholt
Anders Bjerregaard af Ingerslev
Christen Lofts barn af Solbjerg
Rasmus Lofts barn af Ingerslev
Ove Christensens barn af Ingerslev
Jens Rasmussens barn af Ravnholt

1742
fol 104b
Jens Nørgaard
Anders Hovgaards dødfødte barn af Ingerslev
Mogens Skrædders hustru af Ingerslev
Niels Lofts hustru af Ingerslev
Jens Sønderskovs hustru af Ingerslev
Niels Michelsens hustru af Batrup
Sejer Rasmussen af Solbjerg
Anders Olufsen af Ingerslev

1743
fol 105a
Niels Skrædders barn af Ingerslev
Rasmus Lofts barn af Ingerslev
Daniel Pedersen af Solbjerg
Jørgen Stibolts svend Søren Nielsen af Solbjerg
Rasmus Kjærsgaards barn af Solbjerg
Poul Michelsens barn af Batrup
Poul Skrædders barn af Mustrup
Rasmus Simonsens dødfødte barn af Tiset
en stakkels hustru af Tander
Jens Borresens barn af Ingerslev
Smed Jenses barn af Ravnholt
Poul Michelsens barn af Mustrup
Jens Sønderskovs yngste datter af Ingerslev
Michel Kjærsgaards yngste datter af Ingerslev
Lisbeth Rasmusdatter af Ingerslev som blev ihjelslaget
enke Karen Rasmusdatter af Solbjerg
Erich Møllers hustru af Aldrup Mølle
Peder Michelsen af Batrup
Laurs Foghs hustru af Ingerslev
Laurs Willumsen af Ingerslev

1744
fol 105b
Laurs Willumsens enke
delinkventen Kirsten Laursdatter af Ingerslev blev tilladt at jordes
Niels Hansen af Ravnholt
Michel Nielsens søn af Ravnholt
Jens Foghs dødfødte barn af Ingerslev
Rask Andersens søn af Ravnholt
Michel Svendsens datters barn af Ravnholt
Peder Munks navnløse barn af Solbjerg

1745
fol 106a
en stakkels hustru af Batrup
Michel Nielsens hustru af Ravnholt
Rasmus Kjærsgaards dødfødte barn af Solbjerg
Niels Skrædders barn af Ingerslev
Peder Stensballes barn af Solbjerg
Peder Danielsens søn Jens Pedersen af Solbjerg

1746
fol 106a
Kirsten Rasmusdatter af Ingerslev
Sejers enke af Solbjerg
Peder Munks datter Anne af Solbjerg
Niels Jensen af Mustrup

1747
fol 106b
Jens Jørgensen af Ingerslev
Laurs Fogh af Ravnholt
Jens Mortensen af Ingerslev
Poul Holm af Ravnholt
sergiant Laurentzius af Ravnholt
Søren Laursens hustru af Ingerslev
Søren Bjerregaards enke af Ingerslev
Niels Børups datters uægte barn af Ravnholt
et lidet barn hvis moder tjente som amme i Blegind
Søren Madsens dødfødte barn af Ravnholt
Rasmus Simonsens barn af Tiset
sl sergiant Kej Laurentii datter Anne af Ravnholt
Peder Erichsen Skoleholders barn Erich af Tiset
Michel Sørensen af Solbjerg

1748
fol 107a
Michel Andersen af Solbjerg
den gl Maren Kolds af Ingerslev
Søren Michelsens barn af Solbjerg
Rasmus Lofts barn af Ingerslev
Hyrdens hustru af Solbjerg
Jens Borresens søn Rasmus Jensen af Ingerslev
Niels Poulsen Holm af Ravnholt
Jens Mortensen af Ingerslev
Niels Jensen af Batrup
Poul Rasmussens barn af Ravnholt
Anders Nielsens navnløse barn af Mustrup

1749
fol 107b
Michel Borresens hustru af Ingerslev
Thomas Rasmussens hustru af Ingerslev
Rasmus Lofts barn af Ingerslev
Jens Borresens barn af Ravnholt
hyrdens barn af Ravnholt
Peder Erichsen Skoleholders dødfødte søn ved kirken
Peder Hedegaard og søn Niels Pedersen
Søren Nielsens søn af Batrup
Karen Rasmusdatters uægte barn af Lemming

1750-59

Top


1750
fol 107b
Søren Madsens søn Jens af Ravnholt - 3 uger
Niels Lofts gl moder af Solbjerg - 82 år
Christen Nielsens hustru af Batrup - 71 år
Sidsel Pedersdatters uægte datter - 3 uger
Michel Nielsen af Ravnholt - 51 år
hyrden Anders Clausens datter af Solbjerg - år
Søren Nielsens dødfødte datter af Batrup
Thomas Rasmussens søn af Ingerslev - år
Niels Jensens dødfødte datter af Solbjerg
hyrden Peder Rasmussens barn
Søren Laursens datter af Ingerslev - 7 år

1751
fol 108a
en gl stakkels hustru Kirsten fra Randerskanten som døde i Tiset
Søren Rasmussens søn Niels af Ingerslev
hyrden Anders Clausens datter af Solbjerg - 9 mdr
Kirsten Danielsdatter af Tiset - 69 år
Peder Danielsen af Solbjerg - 78 år
hyrden Peder Nørgaards dødfødte barn af Ingerslev
Jens Nielsens dødfødte barn af Batrup
Jørgen Stibolt af Solbjerg - 62 år
Niels Rasmussens hustru af Solbjerg - 43 år
Peder Rasmussens datter af Ingerslev - 4 år
Jens Hedegaards datter af Tiset - 14 dage
Niels Jensen af Ingerslev - 82 år

1752
fol 108b
Anders Rasmussen Hovgaard af Ingerslev - 59 år
Michel Pedersen af Ingerslev - 87 år
Jens Rasmussens dødfødte søn af Ravnholt
Jens Rasmussens hustru af Ravnholt - 31 år
Mette Sørensdatter af Solbjerg - 75 år
Jens Nielsens navnløse barn af Batrup
Poul Skrædders dødfødte tvillingedatter af Mustrup
Jens Jensens dødfødte barn af Solbjerg
Poul Skrædders tvillingedatter Anne af Mustrup - 9 mdr

1753
fol 108b
Peder Erichsens datter Kirstine - 16 uger
Jens Sørensens datter Kirsten af Ravnholt - 2 år
Søren Laursens dødfødte barn af Ingerslev
Jens Foghs hustru Karen Andersdatter af Ingerslev - 52 år
en stakkels mand Anders Nielsen fra Horndrup ved Skanderborg som døde i Ingerslev
Thomas Sørensen af Tander - 67 år
Niels Michelsen af Ingerslev - 81 år
Jens Nielsen af Ingerslev - 79 år
Jens Rasmussens hustru af Ravnholt - 37 år
Rasmus Thomasen af Ingerslev - 66 år
Jens Rasmussens datter Kirsten af Ravnholt - 3 mdr
Sidsel Madsdatters dødfødte søn af Ingerslev
Rasmus Nielsens yngste datter af Ingerslev - 19 år
Peder Stensballes søn Peder af Solbjerg - 1 år
Christen Nielsens søn Niels af Batrup - 1 år
Johanne Jensdatter af Ravnholt - 66 år
Jens Sørensen af Ravnholt - 47 år
Rasmus Kjærsgaards hustru af Ingerslev - 35 år
Jens Jensens dødfødte barn af Solbjerg
Anne Jensdatters søn fra Fulden - 20 uger
gl Maren Jensdatter af Solbjerg - 80 år

1754
fol 109b
Dorthe Marie Pedersdatter af Ingerslev Mølle - 4 år
Poul Michelsen af Batrup - 60 år
Niels Jensens navnløse tvillinger af Ingerslev
Jens Rasmussens søn Rasmus af Ravnholt
Søren Mortensens hustru af Tander - 43 år
Søren Mortensens spæde søn Thomas
gl Rasmus Nielsen af Ingerslev - 87 år
Peder Laursens datter Maren af Tiset - 14 dage
Søren Michelsens søn Søren af Solbjerg - 14 dage
Rasmus Simonsens hustru af Tiset - 45 år
Rasmus Kjærsgaards navnløse barn af Ingerslev

1755
fol 109b
Anders Andersens hustru Karen Nielsdatter af Tiset - 90 år
Peder Sørensens søn Søren af Ingerslev - 14 dage
Michel Svendsens hustru af Ravnholt - 70 år
Rasmus Michelsens navnløse barn af Solbjerg
gl Jens Dalsgaard - 80 år
Michel Lofts søn Peder af Batrup - 10 uger
Michel Hyrdes hustru af Solbjerg - 60 år
Hans Sejersens gl moder af Tander - 79 år
Rasmus Simonsens søn af Tiset - 12 år
Peder Laursens navnløse søn

1756
fol 110a
Rasmus Michelsens datter af Ingerslev - 4 uger
Peder Christiansen Møllers hustru af Ingerslev Mølle - 33 år
sl Jørgen Skytte Stibolts enke - 65 år
gl Rasmus Kolds hustru af Ingerslev - 62 år
Anders Nielsens søn af Mustrup - år
Søren Madsens gl moder Anne Sørensdatter af Ravnholt - 77 år
Mogens Skrædder af Ingerslev - 36 år
Maren Rasmusdatters uægte barn Rasmus af Ingerslev - 3 mdr
Søren Nielsens søn af Batrup - 3 år
hyrden Christian Kolds søn af Solbjerg - 10 år
Søren Nielsens søn Poul af Batrup - 8 uger
Michel Rasmussens søn af Ingerslev - år
Peder Stensballes søn Jens af Solbjerg - 9 år
Michel Jensens datter af Batrup - 23 uger
Peder Sørensens navnløse datter af Ingerslev - 2 dage
Michel Smeds søn Poul af Ravnholt - 21 uger
Erich Nielsens dødfødte søn af Ingerslev
Christen Lauritsen af Ingerslev - 64 år
soldaten Michel Lofts datter Dorthe af Ingerslev - år
Jacob Christian ? Kjærsgaards hustru af Ingerslev - 75 år
Jens Poulsens hustru af Ravnholt - 26 år
Rasmus Todbergs søn af Aldrup Mølle - 11 uger

1757
fol 111a
Peder Lauritsens hustru af Tiset - 29 år
sl Niels Jensens enke af Batrup - 79 år
Rasmus Kolds datter Maren af Ingerslev - 30 år
Peder Juels søn Niels af Ingerslev - 1 år
Niels Jensens barn Jens af Ingerslev - 8 ?

1758
fol 111a
Birthe Sørensdatter af Solbjerg - 80 år
Søren Rasmussens søn Rasmus af Ingerslev - 3 uger
Niels Jensens hustru Kirsten Michelsdatter af Tander - 70 år
Peder Smeds hustru Maren af Tiset - 80 år
Rasmus Nielsens søn Niels af Ravnholt - 48 år

1759
fol 111a
Michel Jensens hustru Kirsten Sørensdatter af Ravnholt - 70 år
Jens Michelsens søn Eske af Solbjerg - 20 år
Rasmus Jensens søn af Solbjerg
Peder Møllers barn Maren af Ingerslev Mølle - 4 uger
Niels Andersens hustru Ingeborg af Tiset - 73 år
Jens Rasmussen af Ravnholt - 73 år
Erich Jensens barn Maren af Ingerslev - år
Rasmus Michelsens barn Nille Cathrine af Solbjerg - 10 år
smedens hustru Maren Michelsdatter af Ravnholt - 39 år

1760-69

Top


1760
fol 111a
Knud Sørensen af Ravnholt - 57 år
Maren Sørensdatter af Ingerslev - 56 år
smeden Michel Jensen af Ravnholt - 44 år
Sejer Nielsen af Ravnholt - 57 år
Jens Basse af Ingerslev - 56 år
Jens Basses hustru af Ingerslev - 48 år
Michel Kjærsgaard af Ingerslev - 78 år
Jens Borresens barn Sidsel af Ravnholt - 4 år
Jens Nielsens barn Benedicte af Ravnholt - 6 år
Jens Nielsens barn Michel af Ravnholt - 8 år
Skrædder Gertrud af Ingerslev - 68 år
Rasmus Thomasen af Ingerslev - 65 år
Michel Jensen af Ingerslev - 81 år
Michel Jensen af Ravnholt - 83 år
Jens Mouritsens to børn af Batrup - 4 og 6 år
Johanne Thomasdatter af Ravnholt - 69 år
Søren Laursens hustru Karen Rasmusdatter af Ingerslev - 41 år
sl Jens Rasmussens søn Jens af Ravnholt - 15 år
Jens Michelsens datter Anne af Solbjerg - 18 år
Peder Møllers barn Maren af Ingerslev Mølle - 8 dage
Jens Borresens hustru Maren af Ravnholt - 50 år
Jens Jensens navnløse barn af Solbjerg
Rasmus Jensen af Ravnholt - 36 år
Peder Nielsen af Ravnholt - 33 år
Jens Rasmussens hustru Voldborg af Ravnholt - 33 år

1761
fol 111b
Michel Lofts barn Peder af Batrup - 5 år
Rasmus Andersen af Ravnholt - 74 år
Søren Michelsens barn Michel af Ingerslev - 8 dage
Thomas Basse af Ingerslev - 24 år
Jens Mouritsens barn af Batrup - 24 uger
Rasmus Kjærsgaards hustru Maren Nielsdatter af Ingerslev - 37 år

1762
fol 111b
Søren Knudsens barn Maren af Ravnholt - 12 uger
Michel Lofts barn Kirsten af Ingerslev - 6 uger
Søren Thomasens barn Thomas af Tander - 3 uger
Michel Jensen af Tiset - 83 år
Karen Andersdatter af Mustrup - 93 år
Maren Sørensdatter af Ingerslev - 75 år
Kirsten Jensdatter af Ingerslev - 56 år
Karen Jacobsdatter af Ingerslev - 24 år
Jens Hedegaards barn Niels - 8 dage
Søren Thomasens barn Karen - 14 dage

1763
fol 112a
Jens Nielsens barn Anne Michelsdatter af Ravnholt - 13 år
Jørgen Smeds søn Søren af Ingerslev - 37 år
smedens barn Jens af Ravnholt - 8 uger
hyrden Anders Jensen af Solbjerg - 51 år
Jens Clausens hustru af Ingerslev - 67 år
Michel Loft af Batrup - 64 år
Rasmus Nielsen af Ravnholt - 86 år
Maren Sejers datter Anne af Solbjerg - 30 år
Jens Fogh af Ingerslev - 78 år
Rasmus Jacobsen af Ingerslev - 78 år
Rasmus Laursens steddatter Anne Andersdatter af Ingerslev - 19 år
Jens Poulsens barn Johanne af Ravnholt - 1 år
Niels Børup af Ravnholt - 77 år
Rasmus Juels barn Jens af Ingerslev - 3 år
Christen Nielsens barn Kirsten af Batrup - 1 år

1764
fol 112a
Peder Møllers barn Niels af Ingerslev Mølle - 7 år
Mette Pedersdatters barn Maren af Solbjerg - 3 år
Knud Michelsens barn Michel af Ravnholt - 2 uger
Jens Poulsens barn Erich af Ravnholt - 3 år
Kirsten Rasmusdatter af Solbjerg - 85 år
Søren Nielsens søn Michel af Batrup - 19 år
Peder Pedersen Munk af Solbjerg - 55 år
Jens Rasmussens barn Niels af Ravnholt - 26 uger
smeden Hans Poulsen af Ravnholt - 31 år
Laurs Clausen af Ingerslev - 78 år
Peder Rasmussen af Tiset - 76 år
Niels Bjerregaards barn Jens af Ingerslev - 8 uger
Jens Rasmussens barn Rasmus af Ingerslev - 8 dage
Morten Sørensens barn Søren af Tander - 3 år
Jens Jensen barn Karen af Solbjerg - 14 dage

1765
fol 112b
Niels Jensen af Tander - 82 år
Rasmus Hansens barn Hans af Tander - 8 dage
Laurs Rasmussen Nørgaard af Ingerslev - 50 år
Rasmus Knudsens barn Søren af Ingerslev - 6 år
Rasmus Knudsens barn Else Marie af Ingerslev - 3 år
Erich Jensens barn Rasmus af Ingerslev - 2 år
Søren Pedersens søn Peder af Mustrup - 25 år
Jens Michelsens søster Maren af Solbjerg - 55 år
mons Selmers dødfødte barn af Aldrup Mølle
Maren Andersdatter af Ingerslev - 22 år

1766
fol 112b
Jens Jensen Basses søn Jens - 14 år
Rasmus Kromand af Solbjerg - 64 år
Søren Nielsens søn Rasmus af Batrup - 20 uger
Peder Møllers hustru af Ingerslev Mølle - 43 år
Jens Michelsen Kaaes søn af Solbjerg - 24 år
Helle Rasmusdatter kromandens datter af Solbjerg - 15 år
Peder Stensballes søn Søren Pedersen af Solbjerg - 22 år
Søren Michelsens søn Michel af Solbjerg - 21 år
Jens Michelsen af Solbjerg - 64 år
Michel Sejersens moder Kirsten Nielsdatter af Ravnholt - 50 år
Peder Jacobsen Stensballe af Solbjerg - 56 år

1767
fol 113a
Michel Kaae af Solbjerg - 71 år
mølleren mons Selmers dødfødte barn af Aldrup Mølle
hyrden Niels Pedersens hustru af Solbjerg - 71 år
Michel Sejersens hjemmedøbte søn Sejer af Ravnholt
Jens Poulsens Holms hustru af Ravnholt - 45 år
Niels Kold af Ingerslev - 40 år
smedens søn Jens af Ravnholt - år
husmand Jens Nielsen Høse? af Ravnholt - 42 år

1768
fol 113b
Jens Jensens datter Karen af Solbjerg - 9 dage
mons Selmers dødfødte søn
hyrden Søren Willumsens barn Rasmus af Ingerslev - 8 dage
Søren Laursens datter Karen af Ingerslev - 9 år
Michel Andersens datter - 3 uger
Jens Poulsens datter Maren af Ravnholt - 3 uger
Peder Rasmussens moder Benedicte af Ravnholt - 91 år
Søren Michelsens datter Anne af Ingerslev - 2 år
Rasmus Nørgaards søn Niels af Ingerslev - 8 dage
fattig enke Johanne Pedersdatter som døde i Ravnholt - 61 år
Søren Thomasens datter Karen af Tander - 5 år
sl Mads Rasmussens enke Dorthe af Ingerslev - 80 år
Søren Munks datter Anne af Solbjerg - 2 dage
hyrden Søren Willumsens søn Anders af Ingerslev - 8 dage

1769
fol 114a
Jens Pedersen Hedegaard - 41 år
Jens Poulsens søn Erich af Ravnholt - 1 år
Niels Sørensens søn Søren af Ravnholt - 9 uger
Jens Bachs datter Bodil af Ingerslev - 2 uger
Jacob Hansens navnløse søn
mons Selmers datter Cecilie - 2 dage
Søren Jensens stedsøn Jørgen Jørgensen af Solbjerg - 15 år
Søren Jensens dødfødte datter af Solbjerg
Thomas Kolds hustru Maren Rasmusdatter - 51 år
Poul Skrædder af Mustrup - 71 år

1770-79

Top


1770
fol 114b
Jens Jensen Møllersvends hustru af Aldrup Mølle Johanne Christensdatter fra Gjødvad - 28 år
Niels Skrædders datter Karen af Ingerslev - 26 uger
Søren Munks søn Peder af Solbjerg - 8 dage
Søren Michelsen af Solbjerg - 56 år
Jens Poulsen af Mustrup - 33 år
gl hyrde Niels Nielsen af Solbjerg - 93 år
Jens Smeds søn Jens af Ravnholt - 3 år
Jens Pedersen Krøl af Ingerslev - 40 år
Jens Møllersvends datter Johanne af Aldrup Mølle - 6 uger
Jørgen Smeds hustru Ingeborg Jensdatter af Ingerslev - 67 år
Jens Rasmussens dødfødte datter af Ravnholt
Michel Bechs? søn Anders af Ingerslev - 3 uger
mons Jellings datter Nille Marie af Ingerslev Mølle - 9 uger
Christen Ovesens hustru Anne Nielsdatter af Ingerslev - 32 år
et fattigt betler barn Marie som døde i Batrup - 3 år
Jens Jensens hustru Johanne Nielsdatter af Solbjerg - 47 år
Erich Nielsens datter Marie af Ingerslev - 22 år
Christen Ovesens datter Anne af Ingerslev - 14 dage
Jens Nielsens hustru af Batrup - 49 år
Kirsten Knudsdatter Rasmus Knudsens søster i Ingerslev - 41 år

1771
fol 115b
gl Kirsten Laursdatter af Ingerslev - 97 år
Michel Sejersens søn Sejer af Ravnholt - 3 år
Rasmus Knudsens moder Maren Lofts af Ingerslev - 82 år
Michel Sejersens anden søn Niels af Ravnholt - 1 år
skoleholderens søn Peder - 2 år
Søren Knudsens datter Maren af Ravnholt - 1 år
Jens Møllers søn Peder af Aldrup Mølle - 5 dage
Michel Kolds datter Kirsten af Ingerslev - 8 mdr
Thomas Kold af Ingerslev - 49 år
Anne Mortensdatter af Ingerslev - 62 år
Jens Rasmussens barn Jens af Ravnholt - 1 dag
smedens datter Mette af Ravnholt - år
hyrdens søn Peder af Ravnholt - 2 år
Jens Nielsen af Batrup - 62 år
Maren Nielsdatters uægte barn Niels Sørensen af Ingerslev - 11 mdr
Jørgen Smed af Ingerslev - 78 år
Niels Jensen Skrædders barn Mogens af Ingerslev - 21 uger
Søren Pedersen Kaae af Ingerslev - 77 år
Niels Sørensen Skrædder af Ingerslev - 66 år
Jens Christensens datter Kirsten af Ingerslev - 6 uger
Søren Pedersens hustru Maren Nielsdatter af Mustrup - 71 år
Søren Laursen af Ingerslev - 60 år

1772
fol 116b
Anders Sørensens datter Marie af Mustrup - 1 år
Niels Rasmussen Nørgaard - 71 år
Jacob Hansens datter Anne af Batrup - 14 dage
Jens Jensen Borresen af Ingerslev - 59 år
Niels Laursen Husmands datter Sidsel af Ingerslev - 14 uger
Anne Lucies barn Anne af Ingerslev - 14 uger
Peder Jensen af Hedegård - 19 år
Ude Mortensens hustru Anne Pedersdatter af Ingerslev - 82 år
Søren Jensen Kromands søn Eskild - 2 år
Thomas Kolds datter Marie af Ingerslev - 14 år
Rasmus Juels datter Kirsten af Ingerslev - 2 år
Søren Knudsens datter Maren af Ravnholt - 3 uger
Søren Eskesen Hyrdes søn Peder af Ravnholt - 1 år
Maren Michelsdatters datter Maren - 15 uger
Niels Børups moder Maren Sørensdatter af Ravnholt - 78 år
hyrdens søn Peder Nielsen af Ravnholt - 3 år
Jens Jensen Smeds datter Mette af Ravnholt - 3 uger
hyrdens søn Jens - 10 år
Søren Rasmussens søn Niels - 15 år
Niels Jensen Hyrdes hustru af Ravnholt - 39 år
Michel Michelsen Smeds søn Michel af Ingerslev - 13 uger
Niels Jensen Mustrup af Tiset - 61 år
Jens Christensen af Ingerslev - 34 år

1773
fol 118a
Anders Smeds søn Jens af Ingerslev - 19 år
Jens Jensens hustru Karen Jensdatter af Solbjerg - 30 år
Christen Vesterbos hustru af Ingerslev - 50 år
Jens Pedersen af Ingerslev kommen fra Viby - 94 år
Jens Borresen af Ravnholt - 72 år
Jens Jensens datter Johanne af Solbjerg - 11 uger
Christian Kolds datter Anne af Ingerslev - 15 år
Michel Bechs hustru Maren af Ingerslev - 35 år
Søren Sørensens søn Anders af Batrup - 1 år
Rasmus Kjærsgaards datter Kirsten af Ingerslev - 15 år
husmand Niels Lofts søn Jens af Ingerslev - 3 år
Rasmus Nørgaards søn Rasmus af Ingerslev - 9 år
Michel Smeds kones søster Kirsten af Ingerslev - 14 år
Christen Vesterbo af Ingerslev - 57 år
Niels Erichsens stedsøn Christen af Ingerslev - 3 år
Rasmus Hansens hustru Maren Rasmusdatter af Tander - 34 år
Rasmus Juels barn Jens af Ingerslev - 10 uger
Christen Nielsens datter Marie af Batrup - 14 år
Jørgen Skrædders dødfødte barn af Ingerslev
Niels Nørgaards hustru af Ingerslev - 32 år
Jens Smeds søn Peder af Ravnholt - 4 år
Michel Bechs hustru Karen Rasmusdatter af Ingerslev - 29 år
Rasmus Pedersens tvillingedatter Anne af Tiset - 5 år
Jens Loft Husmands søn Oluf af Ingerslev - 8 dage
Peder Sørensen Møllesvends datter Maren af Ingerslev - 2 år
Michel Jensen Kjærsgaards hustru af Ingerslev - 33 år
Niels Lofts hustru af Ingerslev - 61 år

1774
fol 119b
Rasmus Kjærsgaards hustru af Ingerslev - 52 år
Søren Thomasens søn Anders - 2 år
Peder Munks enke Ingeborg Sørensdatter af Solbjerg - 64 år
Michel Poulsen af Batrup - 30 år
Søren Sørensens søn Anders af Batrup - 9 uger
Simon Rasmussen af Tiset - 36 år
Jens Rasmussens navnløse barn af Ravnholt
Michel Erichsen af Ingerslev - 21 år
hyrdens navnløse barn af Solbjerg
Jens Borresens hustru Johanne Thomasdatter af Ingerslev - 28 år

1775
fol 120a
Oluf Michelsen af Batrup - 52 år
Michel Bechs datter Anne af Ingerslev - 3 uger
Søren Rasmussen Nørgaards datter Maren af Batrup - 3 uger
Niels Andersens søn Anders af Batrup - 9 uger
Ludvig Mogens Hansen Glarmesters navnløse søn født og død i Solbjerg
Sejer Jensens datter Maren af Ravnholt - år

1776
fol 120b
Peder Kjærsgaards søn Peder af Ingerslev - 1 år
Morten Eskesens søn Peder af Solbjerg - 15 dage
Michel Smeds søn Thomas af Ingerslev - 4 mdr
Peder Sørensen Bjerregaard af Ingerslev - 49 år
Jens Rasmussen af Ravnholt - 66 år
Jens Jensens søn Christen af Solbjerg - 21 uger
Christen Jellings søn Jørgen af Ingerslev Mølle - nyfødt
Jens Smeds stedsøn Poul af Ravnholt - 15 år

1777
fol 121a
Anders Smeds datter Anne af Ingerslev - 19 år
Jens Borresens moder Mette Rasmusdatter af Ingerslev - 68 år
Jens Pedersen Juel af Ravnholt - 76 år
Peder Lauritsen af Tiset - 55 år
Christen Nielsens hustru - 53 år
Søren Sørensens barn Anders af Batrup - 7 mdr
Maren Kolds - 82 år
Peder Møllers hustru af Ingerslev - 40 år
sl Anne Nielsdatter forhen degnekone sl Daniel Enslevs hustru af Viby - 42 år
Peder Møllers datter Karen - 5 uger
Michel Rasmussen af Ingerslev - 32 år
Jens Smeds hustru af Ravnholt - 38 år
Niels Lauritsens hustru af Ingerslev - 34 år
Søren Pedersen af Mustrup - 85 år
Niels Andersen af Tiset - 78 år

1778
fol 121b
gl Christen Loft af Ingerslev - 85 år
Peder Møllers barn Søren af Ingerslev - 4 år
Rasmus Nielsens barn Karen af Solbjerg - 1 år
Karen Sørensdatter af Tander - 86 år
Sejer Jensens barn Michel af Ingerslev - 15 uger
Søren Sørensens barn Michel af Batrup - 15 uger
Sejer Jensens barn Peder af Ravnholt - 1 år
Niels Lofts hustru Maren Christensdatter af Ingerslev - 42 år
Peder Sørensen af Ingerslev - 38 år
Rasmus Rasmussens barn Jens af Ingerslev - 9 uger
Ude Mortensens hustru Maren Nielsdatter af Ingerslev - 63 år
Jens Smeds barn Peder af Ravnholt - 1 år
Jens Jensens barn Maren af Solbjerg - 12 uger
Niels Laursens barn Niels af Ingerslev - 14 dage
Søren Jensens søn Eske af Solbjerg - 4 år

1779
fol 122a
Sejer Jensens dødfødte søn af Ravnholt
Peder Poulsen Holm af Ravnholt - 57 år
Morten Knudsens hustru Anne Michelsdatter af Ingerslev - 66 år
Knud Sørensens barn Simon af Tiset - 2 år
sl Peder Møllers barn Kirstine af Ingerslev - 1 år
Rasmus Hansens barn Mette af Tander - 1 år
Morten Eskesens barn Niels af Solbjerg - 1 år
Christen Ovesens barn Maren af Ingerslev - 4 år
Niels Andersens barn Mette af Batrup - 5 år
Peder Poulsens moder Johanne Pedersdatter af Batrup - 82 år
Rasmus Simonsen af Tiset - 82 år
sl Søren Michelsens søn Jens af Solbjerg - 17 år
Michel Sørensens barn Søren af Ingerslev - 3 år
Rasmus Pedersens barn Peder af Solbjerg - 2 år
sl Simon Rasmussens barn Johanne af Tiset - 5 år
Niels Erichsens barn Maren af Ingerslev - 5 år
Rasmus Poulsens barn Anne af Ravnholt - 4 år
Søren Rasmussens dødfødte barn af Batrup
Christian Johansens hustru Margrethe Mogensdatter - 71 år
Søren Sørensens barn Peder af Batrup - 18 uger
Peiter Christians barn Margrethe i Skovhuset - 3 uger
Michel Pedersens barn Ingeborg af Solbjerg - 14 dage
Niels Lofts dødfødte barn af Ingerslev

Top


På andre sider:
Alle poster 1719-1737
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1740-1779
1740-1779
1740-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c