s
Stikord til Tiset sogns kirkebog, Ning herred, 1719 - 1813

1780-1813
Begravede


På andre sider:
Alle poster 1719-1737
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1740-1779
1740-1779
1740-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

På denne side:
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13


1780-89

1780
fol 122b
Niels Pedersens barn Kirsten af Tander - 18 uger
Christian Nielsens hustru Anne Sørensdatter af Ingerslev - 60 år
Michel Pedersens barn Peder af Solbjerg - 3 år
Peder Pedersens barn Maren af Ingerslev - 1 år
Rasmus Poulsens hustru Sidsel Pedersdatter af Ravnholt - 32 år
Christen Ovesens moder Kirsten Jensdatter af Ingerslev - 80 år
Jens Jensens dødfødte tvillinger af Mustrup
Jens Jensens barn Rasmus af Solbjerg - 8 dage
Søren Juels dødfødte barn af Ravnholt
Niels Børups hustru Sidsel Jensdatter af Ravnholt - 34 år
rådmand Andreas Stæhr i Aldrup Mølle - 87 år

1781
fol 122b
Rasmus Jensen Juel af Ingerslev - 48 år
Anders Jensen af Ravnholt - 36 år
Peder Rasmussens dødfødte datter af Ingerslev
sl Rasmus Juels hustru Maren Jensdatter af Ingerslev - 48 år
Rasmus Hansens barn Niels af Tander - 1 år
Rasmus Michelsen af Ingerslev - 70 år
Anne Knudsdatter af Ingerslev - 77 år
Christian Johansen af Skovhuset - 76 år
Sejer Jensen af Ingerslev - 41 år
Søren Munks barn Maren af Solbjerg - 3 dage
Søren Rasmussen af Ingerslev - 72 år
Søren Rasmussens barn Anne af Batrup - 8 dage
Michel Jensens hustru Maren Nielsdatter af Batrup - 68 år
Karen Michelsdatter af Ingerslev - 67 år
Niels Andersens barn Anders af Batrup - 3 år
sl Poul Skrædders hustru Maren Jensdatter af Mustrup - 69 år
Niels Munks barn Søren af Tander - år
Rasmus Poulsens barn Poul af Mustrup - 2 år
Jens Ovesens hustru Karen Nielsdatter af Tiset - 63 år

1782
fol 122b
Jens Jensens barn Maren af Solbjerg - 10 dage
Søren Sørensens barn Maren af Batrup - 19 uger
sl Sejer Jensens barn Sejer af Ingerslev - 8 uger
Niels Michelsen Loft af Ingerslev - 84 år
Niels Jensens datter Maren af Ingerslev - 18 år
Michel Jensens hustru Maren Rasmusdatter af Ingerslev - 39 år
Rasmus Jensens hustru Karen Michelsdatter af Solbjerg - 75 år
Otte? Poulsen af Ravnholt - 74 år
Peder Michelsens barn Karen af Tiset - 8 dage
Peder Pedersens hustru Anne Michelsdatter af Ingerslev - 25 år
Jens Poulsen Holm af Ravnholt - 66 år
Jens Rasmussens moder Else Laursdatter af Ravnholt - 79 år
Christen Laursens barn Maren af Ingerslev - 14 dage
Niels Rasmussens hustru Maren Michelsdatter af Solbjerg - 68 år
Anders Jensens barn Lisbeth af Tåstrup - 5 uger
Sejer Jensens barn Rasmus af Ravnholt - 8 dage
Maren Rasmusdatter af Ingerslev - 49 år
Søren Jensens hustru Birthe Jørgensdatter af Solbjerg - 51 år
Søren Rasmussens barn Anne af Batrup - 8 dage
Michel Sejersens barn Ingeborg af Ravnholt - 14 dage

1783
fol 123a
Rasmus Poulsens barn Poul af Mustrup - 10 dage
Søren Mortensen af Tander - 74 år
Rasmus Nielsens barn Søren af Solbjerg - 9 mdr
Niels Lofts hustru Maren Michelsdatter af Ingerslev - 35 år
Ude Mortensen af Ingerslev - 70 år
Søren Sørensens dødfødte barn af Batrup
Søren Nielsen Børup af Tiset - 46 år
Michel Sørensens barn Niels af Ingerslev - 1 år
Poul Jensens barn Maren af Tiset - 14 dage
Friderich Poulsens barn Poul af Ingerslev - 2 år
Anders Nielsen af Mustrup - 88 år
Rasmus Hansens barn Anne af Tander - 8 dage
Marie Christensdatter af Ingerslev - 60 år
landinspektør Brun i Aldrup Mølle - 40 år
Michel Pedersens moder Ingeborg Michelsdatter af Solbjerg - 70 år

1784
fol 123a
Jens Rasmussen af Ingerslev - 41 år
Søren Laursens barn Maren af Ravnholt - år
Søren Jensens barn Birthe Marie af Solbjerg - 3 uger
Michel Pedersens barn Johanne Marie af Solbjerg - 6 år
Rasmus Poulsens barn Maren af Mustrup - 8 dage
Niels Sørensens barn Michel af Ravnholt - 1 år
Niels Skrædders dødfødte søn af Solbjerg
Niels Hjulmands barn Maren af Ravnholt - 13 år
Morten Eskesens barn Maren af Solbjerg - 3 år
Peder Lofts hustru Maren Rasmusdatter af Ingerslev - 28 år
Peder Lofts barn Søren af Ingerslev - 7 mdr
Kirsten Jensdatters barn Inger af Ravnholt - 10 uger
Sejer Andersens moder Mette Nielsdatter af Mustrup - 68 år
Søren Sørensens hustru Kirsten Andersdatter af Batrup - 38 år
Søren Sørensens barn Kirsten af Batrup - 14 dage
Niels Juels dødfødte barn af Ingerslev
Michel Pedersens barn Peder af Ravnholt - 14 dage
Jens Basses hustru Maren Nielsdatter af Ingerslev - 55 år

1785
fol 123b
Poul Jensens barn Karen af Tiset - 8 dage
Erich Nielsens hustru Anne Christensdatter af Ingerslev - 71 år
Peder Juels moder Anne Sørensdatter af Ravnholt - 70 år
Søren Munks dødfødte datter af Solbjerg
Søren Pedersens hustru Anne Margrethe Jensdatter af Ingerslev - 22 år
Anne Rasmusdatter af Ingerslev - 84 år
Jens Davidsen af Ingerslev - 63 år
Jens Davidsens stedsøn Peder af Ingerslev - 9 år
Niels Lofts hustru Anne Rasmusdatter af Ingerslev - 32 år
Rasmus Hansens hustru Johanne Nielsdatter af Tander - 37 år
Rasmus Poulsens barn Mette af Mustrup - 7 uger
Rasmus Simonsen af Tiset - 20 år
Kirsten Pedersdatters barn Søren af Ravnholt - år
Søren Laursens barn Knud af Ravnholt - 5 uger
Knud Michelsen af Ravnholt - 68 år

1786
fol 123b
Maren Sejersdatter af Solbjerg - 76 år
Christen Ovesens barn Jens af Ingerslev - 14 dage
Niels Sørensens barn Johanne af Ravnholt - 12 år
Michel Jensens barn Anne af Ingerslev - 11 år
Rasmus Nielsens hustru Kirsten Jensdatter af Ingerslev - 28 år
Jens Rasmussens barn Jens af Ravnholt - 10 år
Rasmus Poulsens barn Erich af Ravnholt - 3 uger
Christen Nielsens barn Niels af Ingerslev - 5 år
Michel Jensens barn Jens af Ingerslev - 5 år
Jens Borresens barn Jens af Ingerslev - 10 mdr
Jens Jensens barn Maren af Solbjerg - 3 uger
Niels Sørensens barn Kirsten af Ravnholt - 14 dage
Christen Stauning af Aldrup Mølle - 54 år
Niels Andersens barn Karen af Batrup - 1 år
Niels Laursens dødfødte barn af Ingerslev
Michel Sejersens barn Karen af Ravnholt - 12 år
Rasmus Jensens barn Anders af Ingerslev - år
Anne Lucie af Ingerslev - 50 år
Jens Rasmussens søn Rasmus af Ravnholt - 25 år
Sejer Jensens hustru Maren Pedersdatter af Ravnholt - 32 år
Kirsten Rasmusdatter af Ingerslev - 78 år
Søren Michelsen af Ingerslev - 58 år
skoleholder Søren Pedersen Kaae af Tiset Skole - 66 år
Peder Lofts barn Peder af Ingerslev - 8 uger
Anne Marie Jensdatter af Ravnholt - 40 år

1787
fol 124a
Peder Lofts hustru Maren Erichsdatter af Ingerslev - 30 år
den gl Jens Jørgensen af Solbjerg - 60 år
smeden Jens Jensen af Ravnholt - 71 år
Rasmus Jensens dødfødte barn af Ingerslev
Jens Nielsen af Ingerslev - 56 år
Michel Kolds søn Michel af Ingerslev - 19 år
Poul Rasmussen af Ravnholt - 75 år
Peder Hansen af Ravnholt - 15 år
Søren Laursens barn Maren af Ravnholt - 9 mdr
Niels Jensens hustru Karen Mogensdatter af Ingerslev - 44 år
Rasmus Nielsens barn Niels af Ingerslev - 9 uger

1788
fol 124a
Søren Nielsens barn Oluf af Tander - 14 år
Peder Lofts barn Peder af Ingerslev - 3 uger
Maren Eskesdatter af Solbjerg - 79 år
Anders Rasmussens barn Jens af Ingerslev - 3 uger
Sejer Jensens barn Jens af Ravnholt - 14 år
Michel Pedersens barn Albret af Solbjerg - 1 år
Christen Erichsens barn Mette af Ingerslev - 9 år
Michel Nielsen Due af Ingerslev - 49 år
Sejer Jensens barn Jens af Ravnholt - 5 uger
Peder Nielsen af Ingerslev - 8 år
Jørgen Nielsens barn Mette af Ravnholt - 4 år
Michel Rasmussen Kold af Ingerslev - 65 år
Michel Smeds barn Thomas af Ingerslev - 4 år
sl Christian Udesens barn Bodil Kirstine - 7 år
Michel Sejersens barn Karen af Ravnholt - år
Anders Sørensens hustru Maren Sørensdatter af Mustrup - 52 år
Søren Jensens dødfødte barn af Solbjerg
Michel Pedersens barn Peder af Ravnholt - 10 uger
Niels Rasmussen af Solbjerg - 77 år
Peder Lofts barn Maren af Ingerslev - 2 dage

1789
fol 124b
Michel Pedersens dødfødte barn af Solbjerg
Michel Rasmussens barn Jens af Solbjerg - 8 dage
Rasmus Jensens hustru Karen Nielsdatter af Ingerslev - 48 år
Rasmus Jensen af Ingerslev - 34 år
Christen Ovesens barn Anne af Ingerslev - 17 år
Christen Ovesens barn Michel af Ingerslev - 9 år
Anne Sørensdatter af Ravnholt - 32 år
Christen Laursens dødfødte tvillinger af Ingerslev
kromand Søren Jensen af Solbjerg - 49 år
kromandens hustru Anne Marie Sørensdatter - 26 år

1790-99

Top


1790
fol 124b
Jens Borresens barn Sidsel af Ingerslev - 1 år
Søren Pedersens barn Karen af Ingerslev - 4 år
Niels Juels søn Anders af Ingerslev - 3 år
Christen Nielsen af Batrup - 84 år
Anders Sørensens barn Søren af Solbjerg - 8 dage
Maren Laursdatter af Tiset - 56 år
unge Jens Jensens barn Jens af Solbjerg - 9 mdr
Christen Ovesens søn Michel - 2 år
Maren Rasmusdatters barn Rasmus Knudsen af Tiset - 6 år
Sejer Borresens søn Jens af Ravnholt - 1 år
Michel Jensens tvillinger - dødfødt og 3 dage
Laurs Rasmussens dødfødte søn af Tiset

1791
fol 125a
Christen Ovesens hustru Else Michelsdatter af Ingerslev - 46 år
Morten Sørensens hustru Anne Rasmusdatter af Tander - 54 år
Bach Jenses hustru Karen Nielsdatter af Ingerslev - 61 år
Knud Michelsens enke Mette Jensdatter af Ravnholt - 69 år
en fattig mand som døde i Ingerslev, navn osv ukendt
Rasmus Nielsens barn Niels af Ingerslev - 4 dage
Jens Sørensens barn Søren af Solbjerg - 4 dage
enkemand Morten Knudsen af Ingerslev - 72 år
Michel Kjærsgaards barn Rasmus af Solbjerg - 4 år
Søren Rasmussens barn Niels af Batrup - 10 dage
Søren Laursens barn Mariane af Ravnholt - 23 uger
enkemand Rasmus Jensen af Solbjerg - 76 år
Søren Pedersens hustru Kirsten Jensdatter af Ingerslev - 36 år

1792
fol 125a
Michel Michelsens hustru Anne Thomasdatter af Ingerslev - 38 år
Peder Lofts barn Maren af Ingerslev - 10 uger
Michel Kjærsgaards hjemmedøbte barn Niels af Ingerslev - 14 dage
Søren Pedersens barn Peder af Ingerslev - 4 uger
Søren Munks navnløse datter af Solbjerg - 1 dag
enke Karen Andersdatter hos Anders Rasmussen i Ingerslev - 75 år
Niels Laursens hjemmedøbte barn Niels af Ingerslev - 9 dage
Michel Smeds barn Ingeborg af Ravnholt - 13 uger
Niels Clemensens barn Mette af Ingerslev - 6 år
Peder Lofts barn Maren af Ingerslev - 27 uger
Poul Jensens barn Karen af Tiset - 17 uger
Søren Laursens barn Kirsten af Ravnholt - 8 uger
Michel Rasmussens hustru Anne Nielsdatter af Ravnholt - 62 år
Peder Rasmussen Kjærsgaard af Ingerslev - 45 år

1793
fol 125b
Friderich Poulsen af Ingerslev - 44 år
Jens Sejersen af Ingerslev - 17 år
indsidder Herman Cortsen i Ravnholt - 62 år
enkemand Niels Nielsen Børup i Ravnholt - 65 år
Christen Pedersen af Aldrup Mølle - 87 år
gårdmand Erich Jensen af Ingerslev - 75 år
Søren Pedersens datter Kirsten af Ingerslev - 10 dage
sl Poul Rasks enke Johanne Sørensdatter af Ravnholt - 85 år
Rasmus Jensens datter Mariane af Ingerslev - 9 år
Anders Rasmussen af Ingerslev - 66 år
kromand Jens Sørensens datter Kirsten Marie af Solbjerg - 13 uger
Jens Rasks hustru Kirsten Jensdatter af Ravnholt - 56 år
Anne Rasmusdatter i Solbjerg, datter af Rasmus Pedersen i Tiset - 26 år
Jens Nielsens hustru Anne Rasmusdatter af Ravnholt - 78 år
Else Marie Rasmusdatters og Anders Erichsens uægte barn Peder af Ingerslev - 5 år
Niels Juels dødfødte datter af Ingerslev
Jens Lofts barn Rasmus af Ingerslev
Søren Dalsgaard af Ravnholt - 66 år
Morten Eskildsens hustru Kirsten Pedersdatter af Solbjerg - 49 år
Peder Lofts barn Maren af Ingerslev - år

1794
fol 126a
Hans Rasmussens søn Jørgen af Solbjerg - 9 mdr
Søren Andersen af Ingerslev - 18 år
enkemand Michel Jensen af Batrup - 84 år
Christen Amme af Ingerslev - 86 år
Morten Eskildsens søn Peder af Solbjerg - 7 år
Christian Nielsens søn Niels af Ingerslev - 1 år
Knud Sørensen af Tiset - 53 år
Jens Jensen af Ingerslev - 52 år
Anders Sørensens søn Jens af Solbjerg - 2 år
Søren Laursens søn Knud af Ravnholt - 7 uger
Inger Andersdatters barn Marie Michelsdatter af Mustrup - 1 år
Jacob Pedersen af Solbjerg - 59 år
Johannes Pedersens hustru Maren Nielsdatter af Ingerslev - 30 år
Peiter Christians barn Mette af Ingerslev - 5 år
Niels Andersens søn Erich af Batrup - 2 år
Rasmus Nielsens barn Kirsten af Ingerslev - 5 uger
Niels Clemensens datter Kirsten af Ingerslev - 3 år
en mandsperson som døde i Solbjerg, identitet ukendt

1795
fol 126b
Jens Jensen af Ravnholt - 22 år
Poul Michelsens barn Maren af Ravnholt - 10 dage
Michel Sejersens hustru Kirsten Nielsdatter af Ravnholt - 50 år
Jørgen Rasmussen af Ingerslev - 58 år
Søren Pedersens søn Peder af Ingerslev - 9 mdr
betlerkvinde Else Jørgensdatters barn Anne af Blegind som døde i Ravnholt - 13 dage
Jens Jensens enkes datter Anne Cathrine af Ravnholt - 9 år
Niels Pedersen Juels barn Peder af Ingerslev - nogle dage
enkemand Jens Nielsen af Ravnholt - 78 år
Michel Rasmussen af Solbjerg - 43 år

1796
fol 126b
Rasmus Hansen af Tander - 59 år
enkemand Michel Rasmussen af Ravnholt - 68 år
Christen Ammes enke Anne Sørensdatter af Ingerslev - 83 år
Jens Lofts barn Rasmus af Ingerslev - 2 år
Poul Rasmussens hustru Sidsel Sørensdatter af Ravnholt - 33 år
Poul Rasmussens søn Søren - 9 dage
Peder Poulsen af Batrup - 65 år
Jens Borresens søn Jørgen af Ingerslev - 20 år
Michel Bechs hustru Bodil Jensdatter - 65 år
gårdmand Sejer Jensen af Ravnholt - 45 år
Erich Jensens enke Karen Jensdatter af Ingerslev - 67 år
Niels Rasmussens stedsøn Jens Friderichsen af Ingerslev - 8 år
Niels Clemensens barn Mette af Ingerslev - år
Anders Jensen Smeds hustru Anne Jensdatter af Ingerslev - 84 år
Michel Borresens søn Erich af Ingerslev - 2 år
Søren Pedersens barn Karen af Ingerslev - 6 år
Søren Nielsens hustru Anne Poulsdatter af Tander - 64 år
gårdmand Johan Peiter Christian af Ingerslev - 57 år
Bendix Sørensens søn Michel af Ravnholt - 5 uger
Søren Laursens datter Kirsten af Ravnholt - 3 uger

1797
fol 127a
Jens Sørensens datter Karen af Ravnholt - 2 dage
Sejer Andersens dødfødte søn af Mustrup
Søren Madsens hustru Ingeborg Michelsdatter af Ravnholt - 79 år
Christian Nielsens hustru Cathrine Friderichsdatter af Ingerslev
Jørgen Rasmussens hustru Bodil Christensdatter af Ingerslev - 60 år
enke Sidsel Pedersdatter af Ingerslev - 74 år
Michel Jensens datter Mette af Ingerslev - 12 år
Poul Rasmussens datter Sidsel af Ravnholt - 8 uger
Rasmus Nielsens søn Peder af Ingerslev - 1 år
Peder Nielsens søn Niels af Ravnholt - 3 uger
Johannes Pedersens dødfødte søn af Ravnholt
Michel Smeds søn Erich af Ravnholt - 1 år
gårdmand Michel Sejersen af Ravnholt - 55 år

1798
fol 127b
Søren Pedersens barn Kirsten af Ingerslev - 20 dage
Bendix Sørensens barn Maren af Ravnholt - 6 uger
Jørgen Jensens enke af Ravnholt - 84 år
Jacob Pedersens enke Anne Kirstine Thomasdatter af Solbjerg - 77 år
Søren Jacobsens barn Sejer af Ravnholt - 7 uger
Rasmus Michelsens søn Hans af Ingerslev - 9 mdr
husmand Morten Eskildsen af Solbjerg - 62 år
Niels Michelsens søn Michel af Solbjerg - 10 dage
Jens Hamborgs enke Inger Pedersdatter af Solbjerg - 78 år
Laurs Rasmussens dødfødte datter af Tiset
husmand Jens Christensen Amme af Batrup - 48 år
Laurs Sørensens søn Rasmus af Ingerslev - 13 uger
den gl Jens Rasmussen indsidder i Ravnholt - 82 år
Poul Rasmussens barn Søren af Ravnholt - 16 uger
den gl enkemand Jens Jensen Basse af Ingerslev - 79 år

1799
fol 128a
indsidder Jens Jensens enke Kirsten Jørgensdatter af Ravnholt - 40 år
Poul Jensens datter Karen af Tiset - 6 år
Søren Rasmussens datter Anne af Ingerslev - 4 uger
Niels Laursens hustru Kirsten Nielsdatter af Ingerslev - 48 år
Poul Rasmussens datter Maren af Ingerslev - 9 år
Poul Rasmussens datter Sidsel af Ingerslev - 11 mdr
Niels Munks datter Anne af Tander - 22 år
Laurs Sørensens dødfødte datter af Ingerslev
Søren Rasmussens enke Kirsten Pedersdatter af Solbjerg - 80 år
Poul Sørensen af Ingerslev - 30 år
gårdmand Rasmus Michelsen Kold af Ingerslev - 34 år
Johanne Olufsdatters barn Oluf Laursen af Århus som døde i Solbjerg - 3 uger
Kirsten Pedersdatters dødfødte og uægte søn af Ingerslev
Poul Rasmussens søn Søren af Ravnholt - 6 uger
Peder Rasmussen af Ravnholt - 81 år
Søren Juels datter Kirsten - 21 år
Rasmus Sørensens datter Sidsel af Solbjerg Hede - 3 år

1800-09

Top


1800
fol 128b
Poul Rasmussens søn Rasmus af Ravnholt - 5 år
husmand Jens Rasmussens søn Rasmus af Solbjerg - 4 år
Søren Jacobsens søn Sejer af Ravnholt - 30 dage
Niels Rasmussens søn Friderich af Ingerslev - 5 år
Anders Jensen Fogh af Batrup - 65 år
Mads Jensens dødfødte tvillingesønner af Mustrup
betler Jacob Danielsen fra Kolding som døde i Batrup - 68 år
Niels Jensens enke Maren Rasmusdatter af Ingerslev - 76 år
Søren Rasmussens hustru Sidsel Christensdatter af Batrup - 47 år
Niels Laursens datter Kirsten af Ingerslev - 9 mdr
Karen Laursdatter af Ravnholt - 26 år
Hans Rasmussens barn Anne Marie af Solbjerg - 1 år
Hans Rasmussens hustru Bodil Marie Jørgensdatter af Solbjerg - 28 år
fattig kone Marie Pedersdatters barn Bodil Marie fra Haderup - 6 uger
Poul Rasmussens barn Sidsel af Ravnholt - 4 uger
Michel Kjærsgaards datter Anne af Ingerslev - 4 år

1801
fol 128b
Mads Jensens søn Jens af Mustrup - 6 år
smeden Anders Jensen af Ingerslev - 70 år
Peder Pedersens enke Apelone Olufsdatter af Ravnholt - 79 år
Peder Juels hustru Anne Madsdatter af Ingerslev - 85 år
Rasmus Michelsens søn Michel af Ravnholt - 9 uger
Christian Christensens barn Christen af Horsens som døde i Ingerslev - år
enkemand Søren Madsen af Ravnholt - 90 år
Rasmus Christensens dødfødte søn af Ingerslev
Jens Ovesen af Ravnholt - 63 år
Mette Cathrine Rasmusdatters uægte barn Søren - år

1802
fol 129a
Peder Sørensens søn Søren af Ravnholt - 2 år
Georg Henrichsens søn Anders af Ingerslev - 4 år
enkemand Rasmus Pedersen af Tiset - 78 år
Michel Nielsen Loft af Ingerslev - 56 år
Michel Andersen Bech af Ingerslev - 77 år
Peder Nielsen Loft af Ingerslev - 53 år
Marie Michelsdatters uægte søn Søren Andersen af Ingerslev - år
Mads Jensens hustru Anne Andersdatter af Mustrup - 35 år
Poul Kjærsgaards hustru Maren Michelsdatter af Ingerslev - 50 år
Niels Pedersen Munks hustru Mette Andersdatter af Tander - 62 år
Søren Pedersens datter Anne af Ingerslev - 1 år
Rasmus Poulsens navnløse søn af Solbjerg - 3 timer
kromand Jens Sørensen af Solbjerg - 35 år
Rasmus Nørgaards søn Peder af Ingerslev - 25 år
Søren Sørensens søn Jens af Batrup - 87?? år
Mads Jensens søn Anders af Mustrup - 3 år

1803
fol 129
Rasmus Mortensens søn Thomas af Tander - 10 dage
husmand Michel Pedersen Smeds søn Søren af Ingerslev - 7 år
sr Guldmanns søn Hans Christian af Tander - 5 mdr
enkemand Jens Rasmussen af Ravnholt - 70 år
Rasmus Rasmussen Nørgaard af Ingerslev - 66 år
husmand Bendix Olufsens søn Oluf af Ravnholt - 1 dag
Michel Jensen af Solbjerg - 60 år
Rasmus Rasmussen af Solbjerg - 30 år
Peder Laursens enke Maren Jacobsdatter af Tiset - 77 år
Erich Erichsens barn Anne af Ingerslev - 1 år
Jens Sørensens datter Karen - 3 år
tømmermand Christen Andersens enke Else Knudsdatter af Århus - 77 år
Michel Jensen Kjærsgaards datter Marie af Ingerslev - 25 år

1804
fol 130a
Poul Pedersen af Aldrup Mølle - 52 år
gårdmand Michel Michelsen Smed af Ingerslev - 64 år
husmand Michel Michelsen af Ingerslev - 32 år
husmand Michel Michelsens barn Rasmus af Ingerslev - 1 år
enkemand Christian Nielsen af Ravnholt - 70 år
husmand Niels Laursen af Ravnholt - 55 år
Rasmus Knudsen af Ingerslev - 82 år
gårdmand Jens Sørensen af Ravnholt - 48 år
gårdmand Niels Andersens søn Jens af Batrup - 24 år
gårdmand Søren Pedersens søn Peder af Ingerslev - 2 år
Rasmus Nielsens dødfødte datter af Ingerslev
Poul Rasmussens datter Sidsel af Ravnholt - 1 år
Rasmus Mortensens dødfødte datter af Tander
Anne Rasmusdatter af Ravnholt - 67 år
Mette Cathrine Rasmusdatters uægte barn Maren af Ingerslev - 13 uger
husmand Anders Pedersens hustru Maren Andersdatter af Ingerslev - 41 år

1805
fol 130a
Søren Rasmussen Bødkers søn Peder af Ingerslev - 1 år
Bendix Sørensens søn Rasmus af Ravnholt - 2 år
husmand Anders Pedersens søn Michel af Ingerslev - 3 mdr
sr Guldmanns søn Hans Christian af Tander - 9 mdr
Kirsten Jensdatters barn Jens af Tander - 1 år
Maren Pedersdatter af Ingerslev - 41 år
Rasmus Pedersens datter Anne af Ravnholt - år
Søren Pedersen Munks hustru Karen Sørensdatter af Solbjerg - 59 år
Michel Pedersen Smeds barn Anne Marie af Ingerslev - 10 år
gårdmand Poul Rasmussens datter Sidsel Marie af Ravnholt - 8 uger
gårdmand Søren Munks datter Ingeborg af Tiset - 4 år
enke Karen Sørensdatter gårdmand Jens Rasmussens moder i Solbjerg - 72 år
gårdmand Peder Nielsens datter Anne Marie af Ravnholt - 27 uger
Søren Michelsens enke Karen Poulsdatter af Ingerslev - 78 år

1806
fol 130b
gårdmand Michel Kjærsgaards søn Søren af Ingerslev - 5 år
gårdmand Jens Jensen Borresens søn Jens af Ingerslev - 11 år
boelsmand Jens Nielsen Lofts søn Mads af Ingerslev Hede - 2 dage
husmand Friderich Poulsens søn Christen af Ingerslev - 28 år
boelsmand Rasmus Nielsen af Ingerslev Hede - 33 år
omgående betler Karen Laursdatters dødfødte søn
husmand Peder Nielsen af Batrup - 33 år
husmand Niels Sørensens hustru Mette Poulsdatter af Ravnholt - 63 år
gårdmand Michel Jørgensens navnløse datter af Solbjerg - 2 timer
husmand Niels Michelsens dødfødte datter af Solbjerg
Anne Marie Michelsdatter Michel Smeds datter af Ingerslev - 19 år
gårdmand Laurs Sørensen af Ingerslev - 56 år
enkemand Søren Nielsen af Tander - 83 år
husmand Niels Rasmussen af Ingerslev - 37 år
gårdmand Søren Madsens søn Mads af Ravnholt - 4 uger
enkemand Morten Sørensen af Tander - 77 år
gårdmand Anders Sørensens dødfødte søn af Solbjerg


her slutter kirkebog 2

1807
fol 130b
Michel Nielsen Lofts søn Rasmus af Ingerslev - 11 år
indsidder Christian Nielsens søn Niels af Ingerslev - 14 år
gårdmand Poul Rasmussens søn Rasmus - år
gårdmand Søren Madsens søn Søren af Ravnholt - 3 uger
gårdmand Rasmus Nielsens datter Karen af Solbjerg - 22 år
husmand Jens Nielsens datter Maren af Ingerslev - 1 år
Knud Sørensens datter Johanne af Tiset - 26 år
Michel Jørgensens hustru Elisabeth Christensdatter af Solbjerg - 36 år
Bendix Sørensens hustru Kirsten Michelsdatter af Ravnholt - 32 år

1808
fol 130b
gårdmand Christen Erichsen af Ingerslev - 66 år
kniplingskræmmer Peder Lauritsen Frisch fra Skjoldager som døde i Solbjerg Kro - 64 år
gårdmand Rasmus Poulsens søn Søren af Solbjerg - 3 uger
almisselem Jens Michelsen af Solbjerg Hede - 78 år
gårdmand Niels Rasmussens søn Rasmus af Tander - 8 uger
sr Christian Tofts barn Johanne af Solbjerg Kro - 1 år
gårdmand Søren Jacobsens barn Sidsel af Ravnholt - 3 år
Laurs Sørensens datter Karen af Ingerslev - 17 år
husmand Anders Pedersens datter Maren af Ingerslev - 2 år
husmand Anders Pedersens datter Karen af Ingerslev - 1 år
enkemand Søren Rasmussen af Batrup - 69 år
smeden Peter Daniel Cuer?landt af Ravnholt - 71 år
gårdmand Mads Jensens dødfødte søn af Mustrup
husmand Søren Rasmussens hustru Kirsten Nielsdatter af Ingerslev - 60 år
husmand Søren Juels hustru Jacobine Christensdatter af Ravnholt - 52 år
Mette Cathrine Rasmusdatters uægte barn Maren Andersdatter af Ingerslev - 1 år
Knud Sørensens enke Anne Poulsdatter af Tiset - 66 år

1809
fol 131a
husmand Jens Pedersen Juel af Ravnholt - 51 år
Karen Olufsdatters dødfødte søn
gårdmand Jacob Eskildsens søn Niels af Solbjerg - 8 mdr
enkemand Søren Pedersen Munk af Solbjerg - 70 år
gårdmand Mads Jensen af Mustrup - 50 år
husmand Bendix Olufsens søn Søren af Ravnholt Hede - 3 uger
Niels Hansen Foghs hustru Johanne Michelsdatter af Ravnholt - 95 år
husmand Peder Nielsens enke Johanne Andersdatter af Batrup - 70 år
gårdmand Rasmus Michelsens hustru Anne Hansdatter af Ingerslev - 44 år
Rasmus Knudsens enke Maren Sørensdatter af Ingerslev - 83 år
boelsmand Bendix Olufsens barn Anne af Ravnholt Hede - 1 år
gårdmand Erich Jensens hustru Mette Michelsdatter af Ingerslev - 30 år
husmand Peder Hansen Smeds datter Karen af Ingerslev - 2 år
gårdmand Michel Jørgensens dødfødte søn af Solbjerg
gårdmand Søren Pedersen af Ingerslev - 52 år
gårdmand Rasmus Poulsens søn Søren af Solbjerg - 14 uger
enkemand og almisselem Peder Jensen Juel af Ingerslev - 71 år
gårdmand Poul Rasmussens søn Jens af Ravnholt - 20 uger
Søren Rasmussens enke Anne Michelsdatter af Ingerslev - 97 år

1810-13

Top


1810
fol 131b
husmand Anders Rasmussen af Ingerslev - 73 år
gårdmand Jens Nielsen Loft af Ingerslev Hede - 53 år
enkemand Niels Jensen Skrædder af Ingerslev - 78 år
gårdmand Jens Nielsen Lofts søn Rasmus af Ingerslev Hede - 14 år
gårdmand Niels Rasmussens datter Kirsten af Tander - 11 uger
madam Karen Ingerslev af Aldrup Mølle - 52 år
gårdmand Hans Rasmussens barn Bodil Marie af Solbjerg - 12 uger
gårdmand Rasmus Poulsens hjemmedøbte datter Maren af Solbjerg - 4 uger
omgaaende betler Ove Abrahamsen fra Torrild sogn - 58 år
boelsmand Michel Jensens søn Rasmus af Ingerslev Hede - 2 år
boelsmand Erich Erichsens barn Peder af Ingerslev - 14 uger
husmand Enevold Christensens barn Jens af Solbjerg Hede - 9 år
husmand Niels Pedersens søn Michel af Ingerslev - 20 uger
boelsmand Peder Nielsens søn Rasmus - 13 dage
husmand Jens Nielsen Snedkers søn Niels af Ingerslev Hede - 8 år

1811
fol 132a
sr Christen Tofts barn Carl af Solbjerg - 4 dage
Hans Schmidts søn Michel af Solbjerg Kro - 4 dage
Rasmus Nielsen af Solbjerg - 68 år
husmand Anders Sørensen Loft af Solbjerg - 56 år
indsidder Anders Rasmussens enke Birthe Jensdatter - 65 år
opholdsmand Niels Erichsens hustru Maren Andersdatter af Ingerslev - 76 år
husmand Jens Christensen Smeds barn Ingeborg af Ravnholt - 12 år
husmand Jens Sørensens søn Niels af Ravnholt - 1 år
opholdsmand Jens Jensen Astrup af Solbjerg Hede - 60 år
gårdmand Peder Rasmussens barn Anne Marie af Ravnholt - 9 mdr
Karen Jensdatters uægte barn Anne Marie Rasmusdatter af Ingerslev - 18 uger
skolelærer Rasmus Nielsens hustru Anne Pedersdatter af Tiset - 84 år

1812
fol 132b
gårdmand Søren Jacobsens barn Sejer af Ravnholt - 23 uger
enkemand Erich Nielsen af Ingerslev - 94 år
boelsmand Michel Michelsens barn Michel af Ingerslev - 1 år
opholdsmand Rasmus Poulsen af Ravnholt - 61 år
opholdsmand Poul Rasmussen Kjærsgaard af Ingerslev Hede - 68 år
husmand Anders Jensen af Ingerslev Hede - 60 år
gårdmand Poul Rasmussens søn Rasmus af Ravnholt - 10 uger
boelsmand Bendix Olufsens hustru Anne Sørensdatter af Ravnholt - 38 år
boelsmand Bendix Olufsens dødfødte datter
gårdmand Søren Madsens hustru Mette Sørensdatter af Ravnholt - 30 år
gårdmand Søren Madsens datter Kirsten - 8 dage
Hans Schmidts dødfødte datter af Solbjerg
Anne Nielsdatters uægte og dødfødte barn
Anders Foghs hustru Anne Cathrine Jensdatter af Mustrup - 69 år
gårdmand Hans Andersen af Mustrup - 46 år
Sidsel Marie Christensdatters uægte dødfødte søn af Ingerslev

1813
fol 133a
gårdmand Peder Willadsens søn Jens af Solbjerg Hede - 9 mdr
boelsmand Michel Pedersens søn Jens af Ingerslev Hede - 9 mdr
opholdsmand og almisselem Niels Sørensen af Ravnholt - 70 år
husmand Michel Sørensen Borresen af Ingerslev - 66 år
boelsmand Poul Pedersens søn Niels af Batrup - 2 år
gårdmand Rasmus Erichsens søn Christian Carl af Ingerslev - 5 år
gårdmand Poul Jensen af Tiset - 57 år
Poul Jensens søn Jens af Tiset - 22 år
gårdmand Poul Rasmussens datter Anne af Ravnholt - 2 år
boelsmand Michel Pedersens datter Karen Marie af Ingerslev - 9 mdr
indsidder Jens Michelsens enke Kirsten Pedersdatter af Solbjerg Hede - 81 år
gårdmand Jens Sørensens datter Anne af Ravnholt - 18 år
gårdmand Niels Thomasens datter Anne Marie af Ravnholt - 11 år
gårdmand Poul Jensens hustru Else Jensdatter af Tiset - 56 år
gårdmand Rasmus Pedersens steddatter Maren Jensdatter af Ravnholt - 23 år
husmand Poul Michelsens hustru Bodil Jensdatter af Ingerslev - 44 år

Top


På andre sider:
Alle poster 1719-1737
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1740-1779
1740-1779
1740-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c