s
Stikord til Viby sogns kirkebog, Ning herred, 1719 - 1813

1740-1779
Trolovede og copulerede


På andre sider:
Alle poster 1719-1737
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1740-1779
1740-1779
1740-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

På denne side:
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79


1740-49

1740
fol 138b
Søren Andersen og Anne Mortensdatter
Jørgen Jensen og Anne Sørensdatter
Jacob Olufsen og Karen Jensdatter
Niels Mortensen og Maren Pedersdatter
Niels Bach og Anne Kirstine Rasmusdatter af Århus
Peder Nielsen og Kirsten Pedersdatter

1741
fol 139a
Hans Rasmussen og Anne Rasmusdatter
Christen Terkildsen af Århus og Anne Nielsdatter af Marselisborg

1742
fol 139a
Jens Pedersen Møller og Maren Nielsdatter
Finsens Ipsen af Århus og Anne Pedersdatter af Jægergården
Jens Andersen af Mårslet og Anne Jensdatter af Viby
Christen Jensen af Stampemøllen og Kirsten Jensdatter af Ravnholt

1743
fol 139b
Peder Jensen og Karen Nielsdatter
Niels Madsen og Anne Sørensdatter af Marselisborg
Jens Pedersen af Mårslet og Mette Hansdatter af Viby
Christen Bach og Mette Cathrine Willumsdatter
Peder Loft og Maren Pedersdatter

1744
fol 139b
Peder Poulsen og Maren Nielsdatter

1745
fol 140a
Niels Olufsen og Karen Christensdatter
Mogens Just og Anne Jensdatter
David Madsen og Karen Mortensdatter
Michel Sparre og Mette Andersdatter
Anders Albretsen og Anne Olufsdatter

1746
fol 140a
korporal Johan Jacob Rasmussen og Maren Nielsdatter Bachs
Laurs Jensen Rytter og Mette Nielsdatter
Thomas Sørensen og Kirsten Nielsdatter
Peder Skrædder og Maren Jacobsdatter

1747
fol 140b
Niels Pedersen Kaalbye af Vejlby og Anne Pedersdatter Haugaard af Viby
Rasmus Michelsen af Kolt og Mette Cathrine Sørensdatter Loft af Viby
Laurs Madsen af Lemming og Anne Jensdatter af Viby
Jørgen Rasmussen af Vejlby og Karen Jensdatter af Viby

1748
fol 140b
Niels Pedersen af Åby og Maren Jensdatter af Viby
Niels Høystrup og Maren Frandsdatter begge af Viby
Anders Nielsen og Maren Jacobsdatter af Terp
Søren Jensen Kattrup og Anne Dorthe Hansdatter
Søren Nielsen og Karen Pedersdatter af Viby
Juel Eskildsen og Anne Pedersdatter af Viby

1749
fol 140b
Jacob Pedersen Møller og Mette Hansdatter
Niels Gregersen og Anne Frandsdatter (trolovet)
Anders Mathiasen af Århus og Karen Willumsdatter af Viby (copuleret)

1750-59

Top


1750
fol 141a
Jens Lauritsen Soldat og Kirsten Andersdatter (trolovet)
Niels Gregersen og Anne Frandsdatter af Viby (copuleret)
Jens Lauritsen og Kirsten Andersdatter (copuleret)
Christen Pedersen Bach og Sidsel Davidsdatter (trolovet og copuleret)
Thomas Nielsen og Helle Jensdatter begge af Århus (copuleret - længere udredning)

1751
fol 141b
Knud Christensen af Børup og Karen Andersdatter af Viby (trolovet)
Søren Jensen af Ormslev og Maren Rasmusdatter af Marselisborg (trolovet og copuleret)
Knud Christensen af Børup og Karen Andersdatter af Viby (copuleret)
Peder Clemensen Smed og Anne Nielsdatter (trolovet)
Eskild Andersen og Johanne Mortensdatter af Viby (trolovet)
Peder Clemensen og Anne Nielsdatter (copuleret)
Thomas Sørensen af Brabrand og Karen Jensdatter af Viby (trolovet)
Eskild Andersen og Johanne Mortensdatter (copuleret)
Hans Jensen og Sidsel Jensdatter begge af Viby (trolovet)
Thomas Sørensen af Brabrand og Karen af Viby (copuleret)
Hans Jensen og Sidsel Jensdatter (copuleret)
Peder Pedersen og Anne Johanne Rasmusdatter af Viby (trolovet)
Niels Pedersen og Maren Mortensdatter begge af Viby (trolovet)

1752
fol 141b
Peder Pedersen og Anne Johanne Rasmusdatter begge af Viby (copuleret)
landsoldat Niels Sørensen og Karen Andersdatter begge af Viby (trolovet)
Niels Pedersen og Maren Mortensdatter (copuleret)
Morten Nielsen og Anne Frandsdatter (trolovet)
Morten Nielsen og Anne Frandsdatter (copuleret)
landsoldat Niels Sørensen og Karen Andersdatter begge af Viby (copuleret)
Niels Rasmussen og Kirsten Frandsdatter (trolovet)
Peder Nielsen og Karen Davidsdatter (trolovet)
Niels Rasmussen og Kirsten Frandsdatter af Viby (copuleret)
Peder Nielsen og Karen Davidsdatter (copuleret)
landsoldat Niels Pedersen Winding og Maren Andersdatter begge af Viby (trolovet)

1753
fol 142a
Morten Bechs stedsøn Jens Nielsen og Anne Margrethe Sørensdatter begge af Viby (trolovet)
landsoldat Niels Pedersen Winding og Maren Andersdatter begge af Viby (copuleret)
Just Pedersen og Mette Nielsdatter begge af Viby (trolovet)
Jens Nielsen og Anne Margrethe Sørensdatter begge af Viby (copuleret)
Peder Michelsen af Stautrup og Margrethe Sørensdatter af Viby (trolovet)
Just Pedersen og Mette Nielsdatter af Viby (copuleret)
Peder Michelsen og Margrethe Sørensdatter (copuleret)

1754
fol 142b
Mogens Knudsen og Dorthe Christensdatter af Terp (trolovet)
Morten Rasmussen og Maren Pedersdatter (trolovet)
Morten Rasmussen og Maren Pedersdatter (copuleret)
Mogens Knudsen og Dorthe Christensdatter af Terp (copuleret)
Niels Sørensen og Abild Rasmusdatter (trolovet)

1755
fol 142b
Didrich Sørensen af Olsted? og Karen Poulsdatter af Viby (trolovet)
Niels Sørensen og Abild Rasmusdatter (copuleret)
enkemand Jørgen Jensen og Sidsel Pedersdatter (trolovet)
Didrich Sørensen og Karen Poulsdatter (copuleret)
Hans Jensen og Johanne Michelsdatter (trolovet)
Hans Jensen og Johanne Michelsdatter (copuleret)
kaptajn Georg Christopher Krabbe til Bjerre og frk Margrethe Dorothea Carisius af Constantinsborg (copuleret - kongebrev)
justitsråd Jens Erich Hauch og frk Barbara Juliane baronesse Holck (copuleret - kongebrev)
Jørgen Jensen og Sidsel Pedersdatter (copuleret)

1756
fol 143b
Jens Nielsen Holm og Sidsel Davidsdatter (trolovet og copuleret - længere udredning)

1757
fol 143b
Anders Sørensen af Holme og Kirsten Nielsdatter af Viby (trolovet og copuleret)
Rasmus Sørensen Loft og Anne Mortensdatter (trolovet og copuleret)

1758
fol 144a
Niels Amdi og Mette Margrethe Juels begge af Marselisborg (trolovet og copuleret)
Peder Pedersen og Gertrud Jensdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)
Jens Jensen og Anne Pedersdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)
kammerjunker Andreas Schou? og frk Charlotte Amalie Carisius (copuleret)
Niels Sørensen af Terp og Maren Rasmusdatter af Norby (trolovet og copuleret)

1759
fol 144a
Johan Michelsen Passer af Århus og Anne Laursdatter Abildgaard af Viby (trolovet og copuleret)
Laurs Andersen og Anne Poulsdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)
Oluf Sørensen Rod af Vejlby og Maren Pedersdatter af Viby (trolovet og copuleret)
oberstløjtnant Ulrich Adolph Trappau og frk Anne Carisius af Constantinsborg (copuleret)
Niels Pedersen Winding og Maren Pedersdatter Fulden begge af Viby (trolovet og copuleret)
Søren Jensen og Mette Sørensdatter af Marselisborg (trolovet)

1760-69

Top


1760
fol 144b
Niels Winding og Maren Fulden begge af Viby (copuleret)
degnen Daniel Mathias Endslef og Anne Nielsdatter (trolovet og copuleret)
Søren Jensen og Mette Sørensdatter begge af Marselisborg (copuleret)
forvalter ved Marselisborg Hans Kruusberg og jomf Karen Stæhr (copuleret)
Rasmus Sørensen af Brendstrup og Dorthe Jensdatter af Viby (trolovet og copuleret)
Søren Michelsen af Skåde og Anne Poulsdatter af Viby (trolovet og copuleret)
Knud Poulsen og Maren Jensdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)

1761
fol 144b
enkemand Jens Morten og enke Maren Jensdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)
Laurs Jensen af Marselisborg og enke Sidsel Mortensdatter af Viby (trolovet og copuleret)

1762
fol 144b
Jens Nielsen Balle af Terp og Anne Sørensdatter af Viby (trolovet og copuleret)
Søren Pedersen Møller og enke Mette Margrethe Juels af Viby (trolovet og copuleret)
Willum Eskildsen og Sophie Jensdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)
enkemand Jens Andersen af Stautrup og Mette Davidsdatter af Viby (trolovet og copuleret)
Eskild Sørensen Loft og Johanne Pedersdatter af Viby (trolovet og copuleret)
enkemand Peder Nielsen af Terp og Karen Pedersdatter af Viby (trolovet og copuleret)

1763
fol 144b
Anders Rasmussen og Mette Marie Christiansdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)
Mads Rasmussen af Holme og Birthe Poulsdatter af Viby (trolovet og copuleret)
Niels Christensen og enke Sidsel Jensdatter af Viby (trolovet og copuleret)
Christen Frandsen og enke Anne Rasmusdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)
enkemand og Skrædder Søren Pedersen Wirring og Anne Frandsdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)
Jacob Christophersen af Lemming og Sidsel Jensdatter af Viby (trolovet og copuleret)
Niels Pedersen Klog og Kirsten Sørensdatter begge af Marselisborg (trolovet og copuleret)

1764
fol 145a
Michel Sørensen Kaae og Johanne Andersdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)
Clemen Rasmussen og Anne Andersdatter af Marselisborg (trolovet og copuleret)
Peder Nielsen Bonde af Åby og enke Anne Sørensdatter af Viby (trolovet og copuleret)
enkemand Niels Sørensen og Margrethe Eskildsdatter begge af Terp (trolovet og copuleret)
enkemand Jens Laursen Fisker af Lillefulden og Karen Nielsdatter af Viby (trolovet og copuleret)
Niels Rasmussen og Birthe Hansdatter begge af Terp (trolovet og copuleret)
Laurs Møller af Marselisborg og enke Johanne Mortensdatter af Viby (trolovet og copuleret)
enkemand Peder Pedersen og Maren Andersdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)
enkemand Søren Rasmussen True og Maren Rasmusdatter af Viby (trolovet og copuleret)
mons Benjamin Selmer i Aldrup Mølle og min datter Anne Cathrine Winther (copuleret)

1765
fol 145b
velb osv Friderich Christian Kaas og frk Sophie Elisabeth Carisius af Constantinsborg (copuleret)
enkemand Laurs Pedersen Møller og Kirsten Pedersdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)
Didrich Sørensen Smed og Sidsel Michelsdatter (trolovet og copuleret)
Peder Nielsen og Maren Sørensdatter (trolovet og copuleret)
hr Christen Stauning og jomf Mette Marie Stæhr (copuleret)

1766
fol 145b
enkemand Jens Jensen Amdi og Sidsel Christensdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)
enkemand Oluf Pedersen af Brabrand og Kirsten Jensdatter af Viby (trolovet og copuleret)
Anders Christensen Loft og Mette Jensdatter begge af Viby (trolovet)
Oluf Roeds stedsøn Mogens Nielsen og vævepige Mette Jensdatter (trolovet og copuleret)

1767
fol 145b
Jens Jensen Dalsgaard kudsk på Marselisborg og Bodil Hansdatter sst (trolovet og copuleret)
Jens Pedersen Møller Ladefoged og Sidsel Poulsdatter stuepige på Marselisborg (trolovet og copuleret)
Anders Loft og Mette Jensdatter (copuleret)
enkemand og borger Jens Andersen Pind af Århus og enke Anne Nielsdatter (trolovet og copuleret)
enkemand Peder Willumsen Skrædder og Maren Nielsdatter begge af Tåning (copuleret)

1768
ingen

1769
fol 146b
enkemand og skovfoged Michel Jensen af Skåde og Dorthe Frandsdatter af Viby (trolovet og copuleret)
Mads Davidsen og Anne Jensdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)
enkemand og smed Didrich Sørensen og Else Nielsdatter (copuleret - kongebrev)
Nicolaj Sadolin Worsøe farver i Ålborg og jomf Charlotte Amalie Mecthmerhausen (trolovet og copuleret)

1770-79

Top


1770
fol 147a
Rasmus Laursen og Anne Lucie af Åbye (trolovet og copuleret)
Peder Jensen Kudsk og Maren Madsdatter af Viby (trolovet og copuleret)
enkemand Peder Bonde og Maren Pedersdatter af Viby (trolovet og copuleret)
Christen Rasmussen og Anne Marie Rasmusdatter begge tjenende skovrideren (copuleret - kongebrev)
smeden Jacob Jacobsen af Hørret og Mette Nielsdatter (trolovet - cop i Mårslet)
enkemand Laurs Bendixsen af Stautrup og Anne Nielsdatter af Viby (trolovet og copuleret)

1771
fol 147b
Mads Rasmussen Møller af Edslev Mølle og David Madsens datter Margrethe Davidsdatter af Viby (trolovet og copuleret)
Søren Sørensen Høng og Mette Nielsdatter (trolovet og copuleret)

1772
fol 147b
Mogens Pedersen og Karen Pedersdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)
Laurs Nielsen Væver af Åby og Kirsten Hansdatter af Viby (trolovet og copuleret)
Simon Jensen af Tilst og Margrethe Nielsdatter af Viby (trolovet og copuleret)
Peder Sørensen og Anne Kirstine Pedersdatter af Viby (trolovet og copuleret)
Niels Michelsen af Holme og enke Mette Jensdatter af Viby (trolovet og copuleret)

1773
fol 148a
Samuel Nicolaj Qvitzau Skytte og Gertrud Marie Andersdatter Møller af Marselisborg (trolovet og copuleret)
Niels Nielsen og Mette Poulsdatter Vævepige af Terp (trolovet og copuleret)
enkemand Jørgen Jacobsen af Skåde og Maren Sørensdatter af Viby (trolovet og copuleret)

1774
fol 148b
Skipper Michel Madsen af Århus og Karen Jensdatter af Kirkeskoven (trolovet og copuleret)

1775
fol 148b
Rasmus Jensen Hjulmand og Maren Poulsdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)
Peder Pedersen Noer af Nyborg og byfoged Bøyesens enke (trolovet og copuleret)
mons Jens Pedersen Kjærsgaard af Århus og jomf Anne Elisabeth Krog af Horsens (copuleret - kongebrev)
ladefoged Peder Jensen af Fulden og Dorthe Jensdatter af Viby (trolovet og copuleret)
Jens Sørensen og Karen Andersdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)
Rasmus Nielsen af Holme og Jens Rasmussens datter Johanne af Viby (trolovet og copuleret)

1776
fol 149b
Michel Jensen Sparre og Anne Rasmusdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)
Jesper Hansen og enke Anne Sørensdatter Kaae (trolovet og copuleret)
enkemand Peder Andersen af Tilst og Sidsel Rasmusdatter af Viby (trolovet og copuleret)

1777
fol 150a
sr Søren Christensen Skipper skovrider ved Marselisborg og min datter Mette Pedersdatter Holm (trolovet og copuleret)
enkemand Mads Poulsen og Maren Jacobsdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)
Michel Jensen og Mette Jensdatter af Viby (trolovet og copuleret)
Michel Jensen af Jegstrup og Anne Jensdatter af Fulden (trolovet og copuleret)
enkemand Christen Jensen af Lemming og Maren Jensdatter af Stautrup (trolovet og copuleret)
sl Søren Andersens hustru af Viby og Rasmus Poulsen af Bjødstrup (trolovet og copuleret)
Michel Loft og Anne Mogensdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)
enkemand Thomas Sørensen af Gjesing og hr Staunings pige Maren Sørensdatter af Mårslet (trolovet og copuleret)
Jens Sørensen Amdi og Anne Pedersdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)
skoleholder i Lisbjerg Søren Jørgensen Wiil og Mette Jensdatter af Viby (trolovet og copuleret)
Niels Pedersen og Kirsten Jensdatter begge af Marselisborg (trolovet og copuleret)
Rasmus Poulsen af Hasselager og Malene Nielsdatter af Viby (trolovet)

1778
fol 151a
Friderich Soetmann og sl Søren Brøndsteds enke mad Engel Marie Tørsleff (copuleret)
Knud Michelsen af Kolt og Maren Jensdatter af Viby (trolovet og copuleret)
Robert Jensen og Maren Nielsdatter af Terp (trolovet og copuleret)
Rasmus Poulsen af Hasselager og Malene Nielsdatter af Viby (copuleret)
Niels Christensen Loft af Ingerslev og Maren Michelsdatter af Viby (trolovet og copuleret)
Eskild Eskildsen og Johanne Pedersdatter af Viby (trolovet og copuleret)
Jørgen Sørensen og Anne Knudsdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)

1779
fol 151b
Søren Michelsen og Mette Nielsdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)
Simon Andersen og Maren Nielsdatter (trolovet og copuleret)
hr Hans Christian Adolph og jomf Jacobine Lagesen (copuleret)

Top


På andre sider:
Alle poster 1719-1737
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1740-1779
1740-1779
1740-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c