s
Stikord til Viby sogns kirkebog, Ning herred, 1719 - 1813

1780-1813
Trolovede og copulerede


På andre sider:
Alle poster 1719-1737
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1740-1779
1740-1779
1740-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

På denne side:
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13


1780-89

1780
fol 151b
Søren Michelsen og Anne Sørensdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)
Hans Jensen af Børup og Mette Cathrine Andersdatter af Viby (trolovet og copuleret)
Peder Michelsen af Holme og Anne Didrichsdatter af Viby (trolovet og copuleret)
Rasmus Sørensen af Terp og Maren Jørgensdatter af Fulden (trolovet og copuleret)
Anders Pedersen af Hasselager og Mette Margrethe Juelsdatter af Viby (trolovet og copuleret)
Søren Jacobsen Loft og jomf Apelone Haaslund (copuleret)
Christian Nielsen af Ingerslev og Cathrine Friderichsdatter af Viby (trolovet og copuleret)
Niels Ovesen af Slet og Kirsten Poulsdatter af Viby (trolovet og copuleret)
Peder Rasmussen af Århus og Apelone Poulsdatter af Viby (trolovet og copuleret)
Peder Nielsen af Fløjstrup og Karen Nielsdatter af Stampemøllen (trolovet og copuleret)
Peder Pedersen af Storenor og Maren Pedersdatter af Viby (trolovet og copuleret)
Niels Pedersen Haugaard og Mette Hansdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)

1781
fol 152a
Rasmus Poulsen og Anne Rasmusdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)
Anders Eskildsen og Maren Pedersdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)
Jens Christiansen Libst af Århus og Sidsel Cathrine Andersdatter af Jægergården (trolovet og copuleret)
Jens Jørgensen af Holme og Karen Poulsdatter af Løjenkær (trolovet og copuleret)

1782
fol 152a
Søren Rasmussen Loft og Anne Nielsdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)
Laurs Laursen af Åby og Mette Friderichsdatter af Viby (trolovet og copuleret)
Jens Hansen og Johanne Simonsdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)
Rasmus Poulsen og Bodil Nielsdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)
Morten Eskildsen og Sidsel Christensdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)
Mads Davidsen og Anne Marie Andersdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)

1783
fol 152b
Jens Rasmussen og Mette Cathrine Eskildsdatter af Viby (trolovet og copuleret)
Søren Jensen af Solbjerg og Anne Marie Sørensdatter af Viby (trolovet og copuleret)
Anders Christensen Loft og Anne Michelsdatter af Viby (trolovet og copuleret)

1784
fol 152b
Niels Nielsen og Anne Eskildsdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)
Peder Clemensen af Stautrup og Kirstine Marie Frandsdatter af Viby (trolovet og copuleret)

1785
fol 152b
Anders Pedersen og Johanne Laursdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)
Jens Pedersen Loft og Anne Eskildsdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)
sr Jens Jørgensen? forpagter på Rosenholm og jomf Kirstine Møller (copuleret - kongebrev)
Peder Poulsen og Karen Pedersdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)
Laurs Pedersen Møller og Karen Didrichsdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)
Jens Michelsen af Skåde og Maren Pedersdatter af Viby (trolovet og copuleret)

1786
fol 153a
Jens Nielsen af Kasted og Anne Jensdatter af Viby (trolovet og copuleret)
Søren Sørensen Loft og Karen Poulsdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)
Rasmus Sørensen af Ølsted og Sidsel Jensdatter af Viby (trolovet og copuleret)
Peder Sørensen Loft og Mette Jacobsdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)

1787
fol 153a
Peder Nielsen Loft af Ingerslev og Kirsten Pedersdatter af Viby (trolovet og copuleret)
Iver Poulsen af Århus og Mette Marie Sørensdatter af Astrup (trolovet og copuleret)
Simon Hansen af Skåde og Dorthe Andersdatter af Viby (trolovet og copuleret)
hr lieut. Christian Dame og jomf Johanne Bornech Fischer (copuleret)
Niels Nielsen og Johanne Hansdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)
Michel Sørensen og Anne Sørensdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)

1788
fol 153a
mons Henrich Anton Flenti og Karen Mortensdatter af Marselisborg (copuleret - kongebrev)
Jens Rasmussen af Åby og Anne Willumsdatter af Viby (trolovet og copuleret)
Niels Mortensen og Karen Nielsdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)
Søren Hansen og Anne Rasmusdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)
Simon Andersen og Ellen Jensdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)
David Christensen og Else Jensdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)

1789
fol 153b
Morten Nielsen og Anne Nielsdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)
Søren Jensen og Maren Jensdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)
Jens Nielsen og Kirsten Marie Nielsdatter begge af Marselisborg (trolovet og copuleret)
Jacob Breitigam og Ingeborg Lauritsdatter Schou begge af Marselisborg (trolovet og copuleret)
Michel Michelsen af Fløjstrup og Else Nielsdatter af Elev (trolovet og copuleret)
Poul Madsen af Viby og enke Sidsel Pedersdatter (trolovet og copuleret)

1790-99

Top


1790
fol 154a
enkemand Søren Rasmussen af Vejlby og enke Sidsel Hansdatter af Marselisborg (trolovet og copuleret)
Peder Hansen og Karen Christensdatter begge af Marselisborg (trolovet og copuleret)
Anders Hansen og Kirsten Jensdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)
Peder Jørgensen af Holme og Maren Jensdatter af præstegården (trolovet og copuleret)
enkemand Rasmus Nielsen af Hest? og enke Anne Sophie Bøgh af Viby (trolovet og copuleret)
Ove Clemensen af Stautrup og Maren Pedersdatter af Viby (trolovet og copuleret)

1791
fol 154a
Andreas Rasmussen og Anne Jacobsdatter af Viby (trolovet og copuleret)
enkemand Frands Johansen og Maren Pedersdatter af Marselisborg (trolovet og copuleret)
Christen Laursen af Stampemøllen og Marie Kirstine Christensdatter af Kirkeskoven (trolovet og copuleret)
Jens Jensen og Maren Rasmusdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)

1792
fol 154a
enkemand Oluf Jørgensen og Edel Pedersdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)
enkemand Niels Christensen af Vejlby og Abild Nielsdatter af Viby (trolovet og copuleret)
Jens Nielsen af Lisbjerg og enke Anne Knudsdatter af Viby (trolovet og copuleret)
enkemand Peder Jensen Müller af Stautrup og Dorthe Marie Eskildsdatter af Viby (trolovet og copuleret)
musketer Eller Poulsen Møe af Århus og Ellen Laursdatter Heslehuus af Viby (trolovet og copuleret)
Poul Christensen og Christiane Jacobsdatter af Viby (trolovet og copuleret)
Rasmus Pedersen og Sidsel Nielsdatter af Viby (trolovet og copuleret)
enkemand Jesper Hansen og enke Kirsten Jensdatter af Viby (trolovet og copuleret)
Laurs Jensen og Jeng Clemensdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)

1793
fol 154b
Peder Eskildsen og Maren Jensdatter af Viby (trolovet og copuleret)
Thomas Jensen af Skåde og Maren Andersdatter af Kirkeskoven (trolovet og copuleret)
enkemand Søren Michelsen af Holme og Maren Jensdatter af Viby (trolovet og copuleret)
enkemand Søren Pedersen af Viby og Else Sørensdatter af Marselisborg (trolovet og copuleret)

1794
fol 155a
skoleholder Gotfred Severin Lykke og degnens datter Dorothea Jenum begge af Viby (trolovet og copuleret)
Jens Jensen af Sabro og Maren Pedersdatter af Viby præstegård (trolovet og copuleret)
Søren Michelsen af Stautrup og enke Anne Pedersdatter af Viby (trolovet og copuleret)

1795
fol 155a
Niels Didrichsen og enke Maren Jacobsdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)
Morten Eskildsen og enke Karen Poulsdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)

1796
fol 155a
Rasmus Jensen af Fredslev og enke Maren Jørgensdatter af Viby (trolovet og copuleret)
Niels Jensen og Anne Margrethe Pedersdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)
Rasmus Michelsen og Marie Cathrine Christensdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)
Jørgen Sørensen af Slet og enke Anne Sørensdatter af Viby (trolovet og copuleret)
enkemand Jens Sørensen og Sidsel Laursdatter begge af Viby (trolovet og copuleret)

1797
fol 156a
Niels Laursen af Åby og enke Johanne Laursdatter af Viby (trolovet og copuleret)
enkemand Rasmus Sørensen af Ølsted og Maren Jensdatter af Viby (trolovet og copuleret)

1798
fol 156a
jægeren sr August Techau og jomf Sophie Elisabeth Christensen af Marselisborg (copuleret)
Peder Jensen og Sidsel Nielsdatter begge af Annagård (trolovet og copuleret)

1799
fol 156a
Niels Nielsen af Viby og Anne Marie Christensdatter af Marselisborg (copuleret)
Niels Sørensen og Birgitte Sørensdatter af Viby (copuleret)
Anders Jensen af Østerby og enke Bodil Nielsdatter af Viby (copuleret)
Søren Didrichsen og Anne Clemensdatter af Viby (copuleret)

1800-09

Top


1800
fol 156a
Jens Jensen og Maren Willumsdatter af Viby (copuleret)
enkemand Jens Jensen og Karen Pedersdatter begge af Viby (copuleret)
Jonas Elmsted af Holme og Christiane Dorothea Andersdatter af Kirkeskoven (copuleret)
Niels Jensen og Maren Clemensdatter begge af Viby (copuleret)

1801
fol 156b
Mogens Nielsen og Anne Knudsdatter begge af Viby (copuleret)
Peder Pedersen af Viby og enke Mette Jacobsdatter af Nicolajgård (copuleret)

1802
fol 156b
Peder Pedersen af Hørret og Ellen Pedersdatter af Jægergården (copuleret)
Peder Sørensen Smidt af Århus og Margrethe Nielsdatter af Viby (copuleret)

1803
fol 156b
Jens Jensen Holm og Kirsten Eskildsdatter begge af Viby (copuleret)
Rasmus Laursen og enke Sidsel Laursdatter begge af Viby (copuleret)
Eskild Eskildsen og Maren Laursdatter begge af Viby (copuleret)
Peder Mogensen og Dorthe Madsdatter af udflyttergårdene Rudlophs- og Øllegård (copuleret)
Rasmus Jensen og Anne Pedersdatter af Viby (copuleret)

1804
fol 157a
David Madsen og enke Karen Didrichsdatter begge af Viby (copuleret)

1805
fol 157a
Rasmus Laursen af Hasle og Anne Jensdatter af Viby (copuleret)
Søren Nielsen og Maren Christiansdatter begge af Viby (copuleret)
Rasmus Rasmussen af Århus og Bolette Stein af Marselisborg (copuleret)

1806
fol 157a
Jens Pedersen Bonde af Hasle og enke Anne Eskildsdatter af Viby (copuleret)
Søren Eskildsen og Karen Jensdatter begge af Viby (copuleret)
enkemand Laurs Andersen af Kolt og Else Marie Frandsdatter af Viby (copuleret)

1807
fol 157a
Rasmus Pedersen og Karen Mogensdatter begge af Viby (copuleret)
Rasmus Eskildsen og Anne Sørensdatter begge af Viby (copuleret)

1808
fol 157a
sr Mads Riisager gartner på Silkeborg og Birgitte Sophie Creutzberg af Viby (copuleret)
enkemand Niels Nielsen Winding af Fiskerhuset og Kirsten Madsdatter af Viby (copuleret)
Oluf Jensen af Testrup og enke Mette Jacobsdatter af Nicolajgård (copuleret)

1809
fol 157b
Andreas Jørgen Bastrup lærer ved Århus lærde skole og jomf Marie Kirstine Wormslev af Viby præstegård (copuleret)
hr Jens Kragballe Mehl sognepræst i Barret og Vrigsted og jomf Christiane Wormslev af Viby præstegård (copuleret)

1810-13

Top


1810
fol 157b
Jens Willumsen og Mette Sørensdatter af Viby (copuleret)

1811
fol 157b
traktør og handelsgartner Henrich Anton Flintsie? og jomf Karen Nielsen af Marselisborg Jægergård (copuleret)

1812
fol 157b
Rasmus Poulsen af Ingerslev og enke Karen Sørensdatter af Viby (copuleret)
Henrich Christian Bendrot og jomf Anne Birgitte Margrethe Weis af Louisenhøj (copuleret)
enkemand Peder Olufsen af Brabrand og Kirsten Nielsdatter af Viby (copuleret)
hr Niels Saabye Møller af Harlev Mølle og jomf Marie Cathrine Borup af Marselisborg (copuleret)

1813
fol 158a
Jens Jensen af Holme og Christiane Christensdatter af Viby (copuleret)
Peder Sørensen og Sidsel Henrichsdatter begge af Marselisborg (copuleret)
Søren Pedersen af Viby og Karen Madsdatter af Rudolphsgård (copuleret)
enkemand Jens Rasmussen af Jegstrup og Johanne Laursdatter af Viby (copuleret)
Christopher Johansen og Christiane Øllegaard Frandsdatter begge af Viby (copuleret)

Top


På andre sider:
Alle poster 1719-1737
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1740-1779
1740-1779
1740-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c