s
Stikord til Viby sogns kirkebog, Ning herred, 1719 - 1813

1780-1813
Begravede


På andre sider:
Alle poster 1719-1737
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1740-1779
1740-1779
1740-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

På denne side:
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13


1780-89

1780
fol 122b
skovriderens barn Marie Magdalene - 6 uger
Simon Jensens barn Jens af Terp - 14 dage
Laurs Møllers barn Eskild - 9 år
Mads Poulsens barn Jacob - 8 dage
Søren Pedersen Møller - 53 år
Rasmus Sørensens barn Dorthe af Terp - 20 uger
Jens Holms dødfødte søn
Anders Andersens dødfødte barn
Mogens Lofts barn Christen - 1 mdr
sl Søren Møllers barn Peder - 8 år
Rasmus Jensens barn Morten - 1 år

1781
fol 123a
Friderich Pedersen - 32 år
Jørgen Sørensens dødfødte barn
Jens Sørensen Amdis barn Maren - 8 dage
Peder Nielsen Bonde - 49 år
Christen Christensen - 72 år
Simon Andersens barn Anders - 2 dage
Peder Sørensen Høgs barn Anne Marie - 2½ år
Kirsten Pedersdatter - 85 år
Christopher Skytte på Marselisborg - 60 år
skovriderens barn Marie Magdalene - 8 dage
Mads Davidsens dødfødte søn
Niels Haugaards barn Anne Marie - 2 dage
Maren Nielsdatter - 82 år
Jens Nielsen - 72 år

1782
fol 123a
Søren Michelsen af Terp - 31 år
degnens søster Anne Cathrine Winther - 46 år
Birthe Laursdatter - 19 år
Eskild Nielsens barn Anne Marie - 4 år
Laurs Nielsens barn Niels af Terp - 9 mdr
Simon Andersens dødfødte datter
Sidsel Mortensdatter - 64 år
Jens Jensen Amdi - 51 år
Jens Rasmussen - 95 år
Jørgen Sørensens dødfødte søn
Anders Eskildsens barn Eskild - 23 uger
Mads Davidsens hustru Anne Jensdatter - 44 år
skovriderens barn Christiane - 3 uger
degnen Christian Winthers barn Ambrosius - 1 år
Rasmus Poulsens barn Poul - 9 uger

1783
fol 123a
Peder Jensens barn Mads - 7 år
Jens Nielsens barn Jens - 8 år
Marie Jacobsdatter - 64 år
Anders Lofts hustru Mette Jensdatter - 48 år
Anders Andersen Kattrup - 63 år
Jens Hansens barn Hans - ½ år
Rasmus Justs barn Bodil - 1 år
Mogens Knudsens hustru Dorthe Christensdatter af Terp - 85 år
mons Wads hustru Dorthe Jensdatter af Marselisborg - 33 år
sl Jens Amdis barn Niels - 4 år
sl Laurs Hansens barn Michel - 10 år
mad Margrethe Kirstine Just af Jægergården - 72 år
Rasmus Poulsens barn Poul - 8 dage
Simon Andersens dødfødte søn

1784
fol 123b
Niels Michelsen - 38 år
Niels Olufsens barn Oluf - 1 dag
Anders Sørensens hustru Kirsten Nielsdatter - 73 år
Jens Sørensens barn Anders af Terp - 1½ år
Jørgen Sørensens dødfødte barn
Jens Rasmussens dødfødte søn
Hans Jensens hustru Johanne Michelsdatter af Terp - 59 år
Kirsten Nielsdatter - 27 år
Jens Christensens barn Christen - 1 år
Jesper Hansens dødfødte tvillingedøtre
Jacob Møllers hustru Mette Hansdatter - 55 år
mons Wads barn Ditlev af Marselisborg - 8 år
gl Peder Pedersen - 73 år
hjulmandens barn Kirsten - 2 år
Jens Sørensens barn Søren af Terp - 4 år
Jens Nielsen af Terp - 29 år
Jens Morten af Terp - 86 år

1785
fol 123b
Jesper Hansens barn Anne Johanne - 3½ år
Niels Nielsen - 39 år
Anders Pedersens hustru Mette Margrethe Juelsdatter - 51 år
Simon Andersens barn Niels - 11 dage
Anne Nielsdatter - 23 år
Peder Poulsens hustru Maren Nielsdatter af Terp - 72 år
Niels Pedersen af Terp - 77 år
hyrden Laurs Rasmussens barn Dorthe - 1½ år
sl Jens Mortens hustru Maren Jensdatter - 77 år
Niels Poulsen af Terp - 24 år
Laurs Møllers hustru Kirsten Pedersdatter - 41 år
degnen Christian Winthers barn Oluf - 11 dage

1786
fol 124a
Jens Sørensen moder Maren Jensdatter - 81 år
Poul Rasmussen - 96 år
Anders Eskildsens barn Anders - 20 uger
Jens Rasmussens barn Rasmus af Terp - 14 dage
geheimeråd Gersdorff af Marselisborg - 63 år
Rasmus Sørensens barn Kirsten af Terp - 3 år
Christen Christensen af Gedsled - 74 år
Barbara Rasmusdatter - 75 år
gl Morten Nielsen af Terp - 75 år

1787
fol 124a
Laurs Rasmussens barn Maren - 10 år
Eskild Eskildsens barn Niels - 10 uger
Mogens Lofts barn Sidsel - 5 år
Simon Andersens barn Karen - 1 år
Peder Nielsen Winding - 26 år
Niels Vestens barn Peder af Terp - 6 år
Søren Rasmussens barn Maren af Terp - 11 uger
Jesper Hansens hustru Anne Sørensdatter af Terp - 42 år
den gl smed [Clemen Pedersen Smed]s enke Anne Nielsdatter - 82 år
den gl Maren Poulsdatter - 66 år
Niels Nielsens barn Johanne af Terp - 3 uger

1788
fol 124a
Niels Sørensens barn Bodil i Terp - 14 år
Niels Olufsens barn Maren af Terp - 2½ år
Mads Davidsens barn Maren - ½ år
Søren Pedersens barn Mads af Terp - 8 år
Christian Nielsen af Stampemøllen - 34 år
Michel Jensen Sparre - 80 år
Niels Haugaards barn Hans - 10 dage
Niels Sørensen Finger - 62 år
Jens Frandsen - 42 år
Jens Nielsen Holm - 63 år
Niels Vestens barn Kirsten af Terp - 5 år
Simon Andersens hustru Maren Nielsdatter - 31 år
Mads Davidsens dødfødte barn
Peder Jensens barn Søren - 14 dage
Jacob Laursens barn Laurs af Terp - 18 uger
skovriderens barn Christian Rudolph Philip - 12 uger

1789
fol 124b
Anders Pedersens barn Mette Margrethe - 1½ år
Peder Pedersens barn Karen - 7 år
Maren Jensdatter - 28 år
Anders Hansen - 31 år
Peder Jacobsen - 39 år
Anne Jensdatters barn Anne Marie - 8 dage
degnen Christian Winther - 55 år
ung Peder Pedersens hustru Maren Andersdatter - 50 år
Rasmus Jensens barn Morten - 2 år

1790-99

Top


1790
fol 124b
Jacob Storms barn Karen - 5 uger
Søren Lofts barn Søren - 4 uger
Mads Davidsens barn Anders - 18 uger
Mads Rasmussens hustru Birthe Poulsdatter - 65 år
husmand Jens Sørensens barn Søren - 1 år
Mogens Knudsen - 76 år
husmand Søren Pedersens hustru Anne Madsdatter - 50 år
Carl Rochmann af Marselisborg - 86 år
Rasmus Poulsens dødfødte søn
indsidder Jens Laursen - 74 år
husmand Niels Winding - 66 år

1791
fol 124b
Søren Skippers barn Nicolaus Maximilian - 8 dage
Niels Vestens barn Peder - ½ år
Morten Nielsens barn Niels - 1½ år
indsidder Niels Sørensens barn Søren - ½ år
Hans Jacobsen - 39 år
husmand Jens Sørensens barn Karen - 4 år
enkemand Jacob Pedersen Møller - 72 år
Mogens Lofts søn Jens - 15 uger
Frands Snedkers hustru Justine Helvig Hansdatter - 60 år
hyrden Oluf Jørgensens hustru Anne Johanne Jensdatter - 47 år
Eskild Eskildsens søn Anders - 7 år
Rasmus Sørensens datter Karen - 10 uger
Rasmus Poulsens søn Poul - 9 mdr
Søren Sørensens barn Sidsel - 13 dage
Niels Haugaards barn Hans - 1½ år
gårdmand Jørgen Sørensen - 56 år

1792
fol 125a
Peder Haugaards enke Anne Nielsdatter af Viby - 71 år
Rasmus Kruses dødfødte søn
Rasmus Kruses datter Dorthe - 3 dage
Jens Rasmussens enke Kirsten Andersdatter - 86 år
præsten Peder Aaboe Müller - 51 år
gårdmand Jens Sørensen Amdi - 55 år
Søren Skippers barn Christian Rudolph Philip i Folehavehuset - 2½ år
husmand Niels Pedersen Vesten - 52 år
Søren Fullings enke Maren Jensdatter - 99 år
Rasmus Kruses dødfødte datter
Jens Christensen af Marselisborg - 42 år

1793
fol 125a
Jesper Hansens steddatter Anne - 9 mdr
enkemand Oluf Sørensen Rohd - 69 år
skovrider Skippers barn Magdalene - 1 år
Laurs Nielsens datter Sidsel - 1 år
Jens Murmesters søn Christian Rudolph Philip - 1½ år
husmand Jens Sørensens dødfødte barn
Jens Nielsens datter Anne Marie - ½ år
Peder Kankbølles hustru Maren Madsdatter - 53 år
Søren Sørensens datter Sidsel - 13 uger
Niels Haugaards søn Anders - 1 år
Peder Clausen
Rasmus Sørensens barn Karen - 9 mdr
Søren Michelsens hustru Mette Pedersdatter - 87 år

1794
fol 125b
gartner Flentjes barn Ove Høeg af Jægergården - 5 uger
en fattig kone Inger Jensdatter fra Tulstrup by - 59 år
Søren Jensens barn Kirsten - 2½ år
Laurs Nielsens søn Jens - 2 timer
gårdmand Mads Poulsen - 52 år
Rasmus Bødkers barn Mette - 3 år
Laurs Jensens barn Kirsten - 1 år
Rasmus Bødkers barn Niels - 5 år
mad Birgitte Brunau enke efter sognepræst Laurs Brunau - 69 år
Jens Nielsens datter Anne Marie - 5 uger
Søren Sørensens datter Mette Marie - 7 uger

1795
fol 125b
Christen Nielsens barn Sidsel - 2 timer
gårdmand Niels Sørensen - 73 år
Rasmus Kruses barn Christiane Dorothea Øllegaard - 1 år
gårdmand Søren Sørensen - 53 år
degneenken mad Lund - 58 år
Jens Murmesters søn Christian Rudolph Philip - 1½ år
Peder Gregersens datter Johanne - 19 år
Andreas Rasmussens søn Jacob - 3½ år
Rasmus Sørensen - 52 år
Søren Nielsens barn Bodil Marie - 1 år

1796
fol 126a
Morten Nielsens barn Rasmus - 1 år
Morten Nielsens søn Niels - 3 år
Oluf Christians søn Christian - 12 år
Jens Sørensens barn Anders - 1 år
Laurs Andersens hustru Anne Poulsdatter - 70 år
Jens Rasmussens dødfødte søn
Christen Nielsens barn Niels - 1 dag
Anders Rasmussens dødfødte datter
husmand Jens Sørensens hustru Karen Andersdatter - 48 år
Knud Poulsens enke Maren Jensdatter - 68 år
Rasmus Poulsens barn Kirsten - 1 år
hr Wormslevs hustru mad Kirstine Marie Dyssel - 37 år
ung Morten Eskildsens barn Søren - 7 uger

1797
fol 126b
husmand Willum Eskildsen - 61 år
gårdmand Anders Pedersen - 50 år
husmand Niels Nielsen - 60 år
Jens Nielsens dødfødte søn
Søren Pedersens søn Søren - 3 år
Peder Jensen - 65 år
Niels Sørensens søn Søren - 5 uger
gårdmand Mogens Pedersen Loft - 54 år
Peder Eskildsens datter Maren - 1 år
Jens Madsens datter Kirsten - 3 uger
Rasmus Bødkers datter Bodil - 3 dage
Mogens Lofts hustru Karen Pedersdatter - 48 år
Jens Laursens enke Kirsten Andersdatter - 83 år
husmand Lille Niels Rasmussen af Viby - 74 år
Oluf Christians hustru Anne Sørensdatter - 60 år

1798
fol 126b
Niels Didrichsens stedsøn Jacob - 7 år
Anders Sørensens søn Søren - 9 mdr
Maren Jørgensdatter - 19 år
Niels Haugaards hustru Mette Hansdatter - 42 år
Niels Laursens søn Anders - 5 dage
opholdsmand Niels Mortensen - 85 år
Peder Eskildsens søn Anders - 1 år
Jens Nielsens dødfødte datter

1799
fol 127a
husmand Jens Sørensen - 53 år
gårdmand Peder Jensens søn Niels - 5 dage
gårdmand Rasmus Poulsen - 59 år
skovrider Søren Skipper af Skippersklint - 56 år
Rasmus Justs barn Niels - 8 dage
Rasmus Michelsens søn Christen - 9 mdr
Frands Johansens datter Justine Helvig - 6 år
Jens Nielsens hustru Anne Knudsdatter - 38 år
David Christensens dødfødte datter
Peder Jensens datter Mette af Annagård - 10 dage
Søren Høghs hustru Mette Nielsdatter - 68 år
Anne Margrethe Pedersdatter - 36 år
Niels Windings enke Maren Pedersdatter - 72 år
Niels Nielsens enke Mette Poulsdatter - 60 år
Anders Sørensens datter Hanne - ½ år
Niels Pedersens enke Maren Mortensdatter - 84 år

1800-09

Top


1800
fol 127b
Rasmus Michelsens dødfødte søn
to fundet druknet ved Marselisborg:
matros Claus Rudolphsen af Århus - 29 år
matros Claus Michelsen af Århus - 26 år
hs exc hr geheimeråd baron Gersdorff af Marselisborg - 77 år
Søren Jensens barn Peder - 1 mdr
skovrider Techaus dødfødte søn
Laurs Møllers søn Christen - 2 år
enkemand Peder Poulsen - 71 år
Peder Poulsens hustru Karen Pedersdatter af Terp - 77 år
Jens Jensens hustru Maren Rasmusdatter - 32 år
frk Anne Elisabeth v. Haslev? som døde på Marselisborg - 69 år
degnen Schiøtz hustru Maren Pedersdatter - 70 år
Edel Christensdatters uægte datter Sidsel Sørensdatter - 22 uger
Søren Jensens hustru Maren Jensdatter - 39 år
Clemen Rasmussens hustru Anne Andersdatter - 72 år

1801
fol 127b
Juel Christensen - 54 år
gårdmand Peder Sørensen af Nicolajgård - 67 år
Andreas Rasmussens søn Jacob - 4 år
Jens Jensens barn Morten? - 5 mdr
Anders Hansens barn Jens - 9 mdr
Rasmus Philipsens enke Karen Sørensdatter - 79 år
Andreas Rasmussens datter Anne - 1½ år
Niels Jensen Holms datter Karen - 4 år
Nels Sørensens enke Margrethe Eskildsdatter - 61 år
Niels Mortensens enke Maren Pedersdatter - 85 år
Rasmus Michelsens dødfødte søn
Jens Nielsens søn Niels - 8 uger
Rasmus Lofts hustru Anne Mortensdatter - 76 år
Rasmus Pedersens barn Dorthe - 1 år

1802
fol 128a
Niels Jensens dødfødte søn
Jens Sørensens søn Niels - 20 år
Niels Laursens søn Anders - 21 uger
opholdsmand Anders Sørensen - 71 år
generalguvernør baron Nicolai Maximilian Gersdorff - 78 år
Didrich Sørensens hustru Else Nielsdatter - 66 år
Niels Christensens hustru Sidsel Jensdatter - 73 år
Morten Eskildsens hustru Sidsel Christensdatter - 58 år
Birthe Michelsdatters uægte og dødfødte datter med Søren Rasmussen i Viby
tjenestepige Else Christensdatter af Marselisborg - 21 år
forpagter Mads Wads datter Dorothea Øllegaard Wad - 22 år
Eskild Eskildsens hustru Johanne Pedersdatter af Viby - 60 år
fisker Niels Nielsens datter Maren af Fiskerhuset - 11 mdr

1803
fol 128a
Christen Jensens søn Jens - 20 dage
Søren Jensens søn Jørgen - 1 år
Peder Nielsens Lofts enke Kirsten Pedersdatter af Viby - 52 år
Peder Eskildsens datter Maren - 4 år
husmand Rasmus Jensen - 68 år
Jens Jensen Mørchs søn Søren - 1 år
enkemand Peder Pedersen - 71 år
enkemand Niels Pedersen Haugaard - 56 år
skolelærer Holms hustru Maren Nielsdatter Flemming - 37 år
baron Christian Gersdorffs datter Sophie Cathrine Lovise baronesse v. Gersdorff - 9 dage
Rasmus Pedersens datter Dorthe - 21 uger

1804
fol 128b
gårdmand Laurs Pedersen Møller - 76 år
indsidder Friderich Michelsen Groth af Viby - 82 år
husmand Niels Rasmussen af Viby - 74 år
enkemand Morten Eskildsen af Viby - 68 år
gårdmand Peder Mogensens søn Mogens af Øllegård - 10 uger
Rasmus Justesens barn Karen - 3½ år

1805
fol 128b
husmand Niels Jensens søn Clemen - 12 timer
husmand Søren Jensens søn Michel - 5 mdr
gårdmand Eskild Eskildsens søn Laurs - 3 dage
skovrider Techaus navnløse søn
Jens Jensen Mørchs søn Peder - 4 år
gartner Flentjes datter Dorothea Øllegaard af Jægergården - 14 år
gårdmand Peder Mogensens hustru Dorthe Madsdatter af Øllegård - 23 år
Maren Sørensdatter - 63 år
Niels? Michelsens? enke Mette Jensdatter af Viby - 69 år
Anne Andersdatter af Nicolajgård - 58 år
gårdmand Niels Pedersen Haugaards søn Niels - 17 år
opholdsmand Rasmus Loft - 82 år
stenhuggeren? Jens Laursen?s barn Jens Holst fra Mondrup død på Marselisborg - 11 år
Jens Rasmussens datter Kirsten - 13 år

1806
fol 129a
degnen sr Rudolph Georg Schiøtz navnløse søn af Viby
gårdmand Christen Jensens søn Søren - 8 uger
gårdmand Jens Pedersen Loft - 59 år
husmand Rasmus Pedersens søn Peder - 5 uger
husmand Søren Jensen - 70 år
husmand Niels Jensens dødfødte søn
husmand Simon Andersen - 58 år
gårdmand Peder Mogensens søn Mogens af Øllegård - 5 uger
husmand Clemen Rasmussen af Terp - 80 år
husmand Anders Sørensens søn Niels - 1 år
husmand Poul Rasmussens dødfødte datter
gårdmand Christen Nielsens datter Maren - 3 år
husmand Laurs Jensens dødfødte datter
skolelærer Holms søn Johannes - 10 mdr
husmand Peder Eskildsens søn Anders - 14 uger
gårdmand Niels Jensen Holms søn Peder - 10 år
Mads Wads forpagter på Marselisborg - 53 år
husmand Niels Jensens søn Jens - 3 år
gårdmand Jens Jensen Mørchs søn Peder - 14 dage
underofficer Johan Henrich Palmbusch - 76 år
enkemand Michel Poulsen - 75 år

1807
fol 129b
degnen Rudolph Georg Schiøtz dødfødte søn
husmand Søren Høgh - 73 år
gårdmand Christen Jensens søn Søren af Viby - 19 uger
Peder Rasmussen af Viby - 76 år
husmand Poul Madsens søn Jens af Stampemøllen - 15 år
husmand Niels Windings barn Maren - ½ år
Andreas Rasmussens dødfødte datter
husmand Søren Pedersen - 72 år
opholdsmand Rasmus Nielsen - 64 år

1808
fol 130a
gårdmand Peder Pedersen af Nicolajgård - 33 år
husmand Niels Windings hustru Anne Marie Christensdatter af Fiskerhuset - 31 år

1809
fol 130a
enkemand og smed Didrich Sørensen - 87 år
et dødfundet menneske, angiveligt Niels Andersen født i Kragelund - ? år
husmand Niels Olufsens søn Oluf - 16 uger
gårdmand Niels Laursens datter Maren - 14 dage
Maren Sørensdatter - 22 år

1810-13

Top


1810
fol 130a
Jens Christensen Murmesters søn Christen af Marselisborg - 11 år
husmand Peder Eskildsens søn Jacob - 20 uger
indsidder Jens Willumsen - 86 år
Friderich Michelsens enke Anne Laursdatter - 80 år
Maren Pedersdatter - 68 år
degnen Rudolph Georg Schiøtz barn Birgitte Marie Kirstine - 1 dag

1811
fol 130b
husmand Rasmus Michelsen - 34 år
gårdmand Anders Hansens dødfødte søn
gartner Flentjes søn Anton Henrich - 13 uger
gårdmand Peder Jensen Amdis søn Peder af Annagård - 11 dage
gårdmand Eskild Nielsens datter Bodil - 3 uger
Michel Ørbys hustrus søsterdatter Else Cathrine af Hårby - 8 år
gårdmand Christen Nielsens dødfødte datter
Peder Pedersens enke Anne Johanne Rasmusdatter - 81 år
fru Sophie Magdalene Gersdorff - 70 år
Birthe Poulsdatter af Stampemøllen - 21 år
Jonas Elmsteds hustru Christiane Andersdatter af Eslund - 36 år
gårdmand Christen Nielsens datter Karen - 2 år
Jesper Hansens hustru Kirsten Jensdatter - 63 år

1812
fol 131a
gårdmand Eskild Eskildsens søn Jacob - 3 år
enkemand Hans Jensen - 92 år
enkemand Jesper Hansen - 89 år
gårdmand og opholdsmand Søren Michelsens hustru June? Pedersdatter - 58 år
Jens Willumsens enke Maren Hansdatter - 70 år
husmand Jonas Elmsteds datter Mette - 4 år
gårdmand Rasmus Poulsens datter Sidsel Marie - 24 år
Jens Holms enke Karen Jensdatter - 79 år

1813
fol 131a
enkemand Mads Rasmussen af Terp - 89 år
gårdmand Jens Jensens søn Anders - 21 uger
gårdmand Peder Jensen Amdi af Annagård - 54 år
Karen Madsdatters uægte barn Peder af Rudolphgård - 8 dage
ulæselig post
gårdmand Anders Hansens datter Karen - 19 år
husmand Niels Jensens dødfødte datter
underofficer Hagelstrøms hustru Anne Rebecca Wenche af Århus
husmand og skovfoged Søren Jensens dødfødte søn af Frederikshøj
gårdmand Rasmus Pedersens søn Peder af Østerballegård - 11 dage

Top


På andre sider:
Alle poster 1719-1737
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1740-1779
1740-1779
1740-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c