s
Stikord til Viby sogns kirkebog, Ning herred, 1719 - 1813

1740-1779
Begravede


På andre sider:
Alle poster 1719-1737
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1740-1779
1740-1779
1740-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

På denne side:
1740-49
1750-59
1760-69
1770-79


1740-49

1740
fol 108b
Jens Lauritsen
Rasmus Andersen
David Madsens konemoder
Rasmus Pedersen
Niels Mogensens barn
Niels Mogensens hustru
Jens Willumsens søn
Juel Eskildsens hustru
gl Jens Amdi

1741
fol 108b
Søren Snedkers barn
Jacob Olufsens barn
Jacob Olufsens andet barn
Karen Sørensdatter
Jørgen Skovfoged
Jørgen Skovfogeds barn
Laurits Sørensen
Poul Skrædder
Peder Hjulmand
Anders Nielsens barn
Anne Rasmusdatter
Jørgen Jensens hustru
Søren Jensens ældste datter
Peder Smeds dødfødte barn
Peder Sørensen
Erich Schaade
David Madsens hustru

1742
fol 109a
Jens Willumsens barn
Niels Mogensens hjemmedøbte barn
degnens hustru
Anne Eskildsdatters sønnesøn
Peder Kattrups søn Søren
Peder Smeds dødfødte barn
Anders Nielsens barn
Laurs Skovfogeds mindste barn
Karen Lofts
Jørgen Jensens barn

1743
fol 109b
Michel Madsen
Søren Jørgensen
Christen Bachs hustru
Christen Bachs to børn
Hans Knudsens barn
Niels Jørgensen
Jørgen Jensens barn

1744
fol 109b
Jens Kattrup
Anders Gregersens hustru

1745
fol 109b
Peder Jensens datter
Hans Jensens moder i Terp
Rasmus Fullings hustru
Jørgen Jensens mindste barn
Poul Rasks barn
Inger Ørns
Niels Mogensens barn
Jens Jensen
Marie Jacobsdatters uægte barn
Anders Christensens hustru
Eskild Willumsens barn
Laurs Skovfogeds hustru
Søren Snedker
Anders Nielsens barn
Marie Margrethe af Fredericia
Peder Skrædders hustru
Søren Nielsen

1746
fol 110a
Jens Trues ældste datter
Rasmus Rasmussen
Søren Jensens ældste søn
Peder Lofts datter
Laurs Rytters barn
hr Jessens søn - 7 uger
Peder Jensens barn
smedens dødfødte barn
Anders Fynbos barn
Søren Jensens dødfødte barn

1747
fol 110b
Niels Olufsen
Inger Poulsdatters uægte barn
Peder Smeds konemoder som døde i Århus
præstens hustru mad Jessen - 36 år
Hans Rasmussens barn af Terp
en fattig mand Peder Bentsens datter Ingeborg
Søren Jensens søn Niels
en fattig mands Arent Østerhorns barn fra Linå
Anders Nielsens navnløse barn
Michel Jensen af Terp
Peder Jensens barn af Viby
Eskild Willumsens barn af Terp
Jens Willumsens hustru af Terp
Jens Willumsens barn Rasmus af Terp
Laurits Sørensen Skovfogeds barn
Peder Smeds dødfødte barn
Peder Skrædder

1748
fol 110b
Søren Loft
Søren Nielsen
Peder Møller og hustru
Birgitte Sparres
Arendt Østerhorn
Hans Jensens datter Anne
Christen Bachs søn Oluf
Peder Poulsens barn
sl Niels Olufsens barn
Anders Fynbos barn
Niels Pedersen Wengs dødfødte barn
hr Mathias Jessen

1749
fol 111a
Peder Kattrups hustru
Groes Madsens hustru
afdanket rytter Henrich Gerts hustru Mette Arentsdatter
Eskild Willumsens nyfødte barn Jacob
Christen Bachs datter
Niels Gregersens hustru
Mads Jensens dødfødte barn
min datter Dorthe Kirstine - 1 dag
sl Skuster Maren

1750-59

Top


1750
fol 111b
Jens Willumsens dødfødte barn
David Madsens dødfødte barn
Mogens Rasmussen - 36 år
Niels Christensen Bach
Christen Bachs søn Willum
sl Peder Kattrup - 88 år
Christen Bachs hustru - 28 år
Poul Rasmussens gl moder - 88 år
David Madsens hustru - 30 år
Eskild Willumsens dødfødte søn
Niels Gregersen - 60 år
Juel Eskildsens søn Eskild - 2 år
Peder Loft - 42 år
Mads Rytters hustru - 54 år
Peder Smeds hustru

1751
fol 112a
Peder Jensen - 52 år
hyrden Søren Andersens dødfødte barn
Jens Olufsen - 22 år
skovrider Just Henrich Mechmerhausen
gl Anders Christensen
Hans Jensens hustru af Norby - 67 år
Søren Jensens dødfødte søn
gl Peder Pedersens hustru - 76 år
Niels Fløjstrups hustru - 34 år
Eskild Willumsen - 38 år
Søren Nielsens datter - 12 uger
Anders Nielsens hustru - 37 år
Jens Willumsen

1752
fol 112a
Niels Mogensens søn - 3 år
Rasmus Mortensen - 75 år
Eskild Andersens dødfødte søn
Peder Jensens hustru Karen Nielsdatter - 48 år
Rasmus Stæhr - 54 år
landsoldat Jens Godsen - 22 år
Maren Andersdatter - 14 år

1753
fol 112b
Christen Bachs datter Maren - 8 uger
Anders Nielsens datter Karen - 2 år
David Pedersen - 2 mdr
Niels Sørensen Holm - 14 år
Laurs Skovfogeds nyfødte søn Rasmus
Oluf Rasmussen af Terp - 52 år
Kirsten Nielsdatter Fløjstrup - 3½ år
gl Peder Pedersen - 74 år
Hans Jensens tvillinger Jens og Niels - ½ år
Peder [Clemensen] Smed - 43 år
Groes Madsen - 86 år
Hans Rasmussen - 39 år

1754
fol 113a
gl Niels Vesten - 70 år
Peder Haugaards datter Anne Kirstine - 4 mdr
gl Anne Michelsdatter - 87 år
Niels Rasmussens datter Maren - 1 år
Johanne Amdis - 63 år
Niels Kattrups søn Peder - 5 år
en kræmmer og katolik Joseph Lerche
skovfogedens spæde søn Christen
Hans Jensen af Terp - 44 år
Niels Kattrups søn - 2 år

1755
fol 113a
en fremmed stakkel Søren Olufsen af Voldum ved Clausholm - 76 år
en fremmed stakkel Anne Sophie fra Nølev - 18 år
Jørgen Jensens hustru Birthe Olufsdatter - 34 år
Jørgen Jensens datter Else Marie - 7 uger
Anders Nielsen - 55 år
Christen Pedersen Bach - 56 år
Jens Nielsens datter Dorthe - 3 uger
Niels Rasmussens søn - 1½ år
Anders Nielsens datter - 4½ år
Niels Bjerregaards søn Rasmus - 11 uger
Sidsel Gregersdatter - 70 år
Morten Rasmussens søn Rasmus - 1 år
Niels Kattrups søn Peder - 3 mdr
gl og svage Peder Jensen
Jens Lauritsens barn - 3 år
Jens Lauritsens barn - 2 år
Peder Poulsens søn - 3 år

1756
fol 113b
Niels Mogensens datter - 2 år
Niels Kattrup - 57 år
Niels Sørensens dødfødte søn
Birthe Rasmusdatter - 6 år
Jens Jensens søn - 4 år
Niels Wengs barn
Peder Jensens datter - 4 år
hr Lagesen - 49 år
Niels Rasmussens søn - 14 dage
Hans Rasmussens dødfødte barn
Peder Hougaards navnløse barn
Niels Bjerregaards søn Rasmus - 10 uger

1757
fol 114a
Inger Christensdatter - 74 år
Kirsten Nielsdatter - 65 år
Niels Sørensens hustru Abel af Terp - 32 år
gl Anne Laursdatter - 80 år

1758
fol 114a
Peder Gregersens hustru Maren Pedersdatter - 57 år
gl Anne Olufsdatter - 81 år
Saug Hanses datter Anne - 11 år
Jens Holms hustru Sidsel Davidsdatter - 33 år
Jens Skaasen - 80 år
Eskild Andersens barn Eskild - 8 dage
skovriderens pige Anne - 23 år
Rasmus Christensen - 20 år
Morten Bech - 80 år
Jørgen Jensen - 49 år
Rasmus Sørensen af Marselisborg - 26 år
Thomas Snedker af Marselisborg

1759
fol 114b
Rasmus Pedersen Stautrup - 28 år
gl Jens Høel? - 72 år
Hans Knudsens hustru Anne Michelsdatter af Terp - 40 år
degnen Søren Holm - 53 år
Niels Mogensen af Terp - 69 år
Anne Rasmusdatter - 82 år
hyrdens barn Mette - 6 år
Niels Hyrdes barn Anne - 9 år
Niels Windings hustru Maren Andersdatter - 40 år
Peder Pedersens barn Peder - 3 år
Rasmus Fulding - 63 år
Jens Jensens moder Kirsten Pedersdatter - 79 år
Jens Mortensens hustru Anne Andersdatter - 64 år
Jens Nielsens barn Maren - 10 uger
Morten Nielsens barn Anders - 1 år
Poul Hestegilders barn Maren - 1 år
Jens Rasmussens søn Niels - 18 år
Peder Hougaards barn Laurs - ½ år
Hans Knudsen af Terp - 70 år
Kirsten Gregersdatter - 64 år
Maren Rasmusdatter af Vejlby - 78 år

1760-69

Top


1760
fol 114b
en gl fattig kone som blev fundet død på marken - 65 år
Jacob Møllers barn Christen - 1 år
Rasmus Lofts barn Dorthe Marie - 4 uger
Michel Sparres hustru Mette Henrichsdatter - 54 år
Poul Møller - 75 år

1761
fol 114b
Maren Hansdatter - 70 år
gl Anne Michelsdatter - 93 år
Oluf Roeds søn Oluf - 2½ år
Sidsel Rasmusdatter - 69 år
min hustru Anneke Marie Hutfeld - 54 år
Jens Hansen - 66 år
Niels Sørensens hustru Maren Rasmusdatter af Terp - 26 år
Kirsten Sørensdatter - 66 år

1762
fol 115a
Niels Amdi - 42 år
Peder Christensens barn Lisbeth Sophie - 3 uger
Jens Jensen - 49 år
Hans Erichsens søn Erich - 21 år
sl Niels Amdis barn Dorthe Marie - 7 uger
sl Niels Amdis barn Anne - 2½ år
Poul Rasmussens hustru Karen Madsdatter - 51 år
Jens Balles dødfødte barn
Niels Madsen af Marselisborg - 57 år
Karen Jensdatter af Viby - 80 år
Maren Pedersdatter Loft - 51 år
Rasmus Skrædders hustru Anne Rasmusdatter af Terp - 72 år

1763
fol 115a
Laurs Christensen Skovfoged - 59 år
Laurs Skovfogeds datter Maren - 14 år
Eskild Andersens barn Søren - 4 uger
Juel Eskildsens barn Anne Christine - 4 år
Jens Thors hustru Kirsten - 64 år
Jens Bech - 82 år
Hans Erichsen - 80 år
Dorthe Lofts - 68 år
Jens Holms barn Niels - 1 år
oberstløjtnant Trappauds barn Christen - 2 år
Hans Jensen af Norby - 61 år
Søren Jensen - 61 år
sl Hans Jensens barn Bodil - 6 år
Didrich Smeds barn Kirsten - 2 år
Laurs Andersens barn Michel - ½ år
Eskild Andersen - 44 år
Peder Pedersens barn Karen - 6 uger
Anne Eskildsdatter - 88 år
gl Karen Olufsdatter - 80 år
Niels Sørensens hustru Karen af Terp - 27 år
Mads Rasmussens barn Johanne af Holme - 19 uger
sl Morten Bechs enke Maren Jensdatter - 80 år
Jens Laursens barn Anne - ½ år

1764
fol 115b
Jens Nielsen Balle - 33 år
Jacob Møllers barn Christen - 2½ år
gl Peder Pedersens søn Rasmus - 5 år
degnens barn Mariane - 2½ år
gl Jens True - 87 år
unge Peder Pedersens hustru Gertrud Jensdatter - 34 år
unge Peder Pedersens barn Karen - 8 dage
Niels Christensens barn Hans - 14 dage
Laurs Andersens barn Michel - 14 uger
Anne Amdis - 60 år
Christen Skovfogeds barn Maren - ½ år
Jes Andersen - 32 år
gl Sidsel Henrichsdatter - 82 år

1765
fol 115b
Michel Kaaes barn Anders - 4 uger
Søren Nielsens barn Rasmus - 11 år
Dorthe Amdis af Terp - 85 år
Peder Pedersens barn Jens - 10 mdr
Mads Poulsens navnløse barn
Oluf Roeds steddatter Johanne - 6 år
Laurs Møllers dødfødte datter
Laurs Møllers hustru Johanne Mortensdatter - 44 år
smedens hustru Karen Poulsdatter - 34 år
Jens Nielsens barn Niels - 2½ år
Søren Jensen Amdi - 64 år
Søren Møllers barn Karen 4 uger
Maren Sørensdatters uægte barn - 9 uger
Maren Jensdatter - 76 år

1766
fol 116a
Søren Pedersens barn Kirsten - 5 uger
Johanne Nielsdatter - 84 år
degnens barn Søren - 14 dage
Mogens Justs hustru Anne Jensdatter - 72 år
kvartermester Niels Poulsen - 89 år
sl kvartermester Niels Poulsens hustru Anne Eskildsdatter - 81 år
Jens Amdis hustru Anne Pedersdatter - 32 år
gl Peder Pedersens dødfødte barn
Friderich Johansens søn Andreas - 19 uger
Laurits Møllers søn Eskild - 4 uger
smedens dødfødte barn
Laurs Justs stedsøn Morten Poulsen - 20 år
Eskild Lofts søn Søren - 4 år
sl Jørgen Jensens ? - 85 år

1767
fol 116b
Eskild Lofts søn Friderich - ½ år
Niels Sørensens søn Søren - 37 uger
Rasmus Lofts datter Dorthe - 3 år
Niels Rasks barn Rasmus - 1½ år
Christen Skovfogeds søn Laurits - ½ år
Niels Rasks søn Rasmus - 14 dage
Peder Gregersens søn Jens - 1½ år
Hans Jensens datter Maren af Terp - 2 år
degnen Daniel Mathias Endslev - 34 år
Søren Møllers datter Maren - ½ år
Nicoline Stæhr af Marselisborg - 2½ år
husmand Peder Nielsens hustru Maren Sørensdatter af Terp - 36 år
Niels Christensens søn Christen - 13 uger
Jens Amdis søn Christen - 3 mdr
Jens Holms søn Jens - 7 år
Anne Poulsdatter - 43 år

1768
fol 117a
Knud Poulsens hjemmedøbte søn Poul
degnen Peder Erichsens hustru Maren Pedersdatter - 55 år
Jens Amdis datter Anne - 14 dage
Peder Bondes søn Mogens - 16 uger
Clemen Rasmussens søn Rasmus af Terp - 9 mdr
husmand Søren Nielsen af Terp - 53 år
husmand Jens Nielsens søn Jens af Terp - 1 år

1769
fol 117b
Jens Nielsens søn Niels - 2 år
Jacob Møllers søn Jens - 12 dage
Didrich Smeds hustru - 31 år
Mette Friderichsdatter - 63 år
Mads Poulsens datter Karen - 22 uger
Niels Sørensens datter Maren - 2 år
husmand Stor Niels Rasmussens datter Elin Nielsdatter - 1 år
Mogens Skrædders søn Niels - 2 år

1770-79

Top


1770
fol 117b
Niels Mortensens svigermoder Anne Sørensdatter af Terp - 82 år
Niels Sørensens datter Karen - 14 dage
Peder Bondes hustru Anne Sørensdatter - 45 år
Jens Jensen Amdi - 74 år
Peder Gregersens søn Anders - 1 år
Niels Christensens datter Maren - 3 uger
Søren Møllers datter Maren - 1 år
Anders Lofts datter Maren af Kirkeskov - ½ time
sl husmand Søren Nielsens søn Rasmus af Terp - 3 år
gl Jens Pedersens hustru Anne Nielsdatter - 75 år
Peder Bondes søn Søren Jensen - 16 år

1771
fol 118b
degneenken sl Søren Holms Dorthe Sophie Barthling - 60 år
Friderich Michelsens datter Maren - 6 år
Laurs Jensen Just - 40 år
Jens Holms svigerfader Jens Nielsen Møller af Ølsted - 78 år
Mogens Just - 68 år
Juel Eskildsen - 83 år
Jacob Hansen Bødkersvend - 26 år
Peder Gregersen - 85 år
Knud Hansen af Terp - 27 år
sl Søren Nielsens søn Peder af Terp - 15 år
fattig betler Hans Rasmussen? fra Hads herred - 50 år
Jens Nielsens søn Søren - 4 uger

1772
fol 119a
Mogens Nielsen Skrædder - 37 år
Frands Albech - 82 år
Niels Mortensen af Viby - 74 år
Mogens Pedersens søn Peder - 3 uger
forvalter Müllers søn Johan Ahrent - ½ år
fattig dødfunden mand Rasmus Pedersen af Holme - 86 år
Niels Christensens søn Hans - ½ år
Jens Nielsens søn Søren - 20 dage
David Madsen - 77 år

1773
fol 119b
fattig pige Kirsten Hansdatter fra Skejby - 24 uger
Søren Møllers søn Niels - 2 år
Peder Bondes datter Anne - 2 år
husmand Søren Pedersen Vestens søn Christian Rudolph Phillip - 23 uger
Knud Poulsens datter Mette Cathrine - 3½ år
Søren Høgs svoger Rasmus? Nielsen som kom syg fra Blegind - 32 år
Jens Amdis datter Anne - 1 år
Mogens Pedersens søn Peder - 3 uger
en fattig ukendt betler fundet død på Viby mark
Niels Christensens søn Niels - 11 år
Peder Jensens hustru Mette - 62 år
Laurs Møllers dødfødte datter
Peder Jensen af Norby - 59 år
Michel Sparres hustru - 56 år
Anders Nielsen af Terp - 60 år
en fattig betlerkone fra Nim ved Horsens - 63 år

1774
fol 120b
Hans Rasmussens hustru Elin af Terp - 64 år
husmand Niels Nielsens søn Niels - 1 dag
Clemen Rasmussens moder af Terp - 88 år
Anders Lofts søn Jens af Kirkeskov - 1½ år
Søren Møllers dødfødte søn
Søren Høgs moder - 80 år
sl Jørgen Madsens enke Mette Jørgensdatter - 77 år

1775
fol 121a
forvalter Müllers datter Christiane Dorthea - 2 år
Rasmus Sørensen som kom fra Holme - 35 år
Jens Nielsens hustru Anne Margrethe Sørensdatter - 43 år
Mads Poulsens dødfødte søn
Rasmus Sørensens hustru af Terp - 25 år
Jens Poulsens søn Andreas - 9 år
Kirsten Justs - 79 år

1776
fol 121b
Rasmus Sørensens datter Johanne af Terp - 13 uger
Mette Poulsdatter - 24 år
Peder Haugaard - 56 år
Niels Sørensens dødfødte datter
Jens Holms søn - 8 dage
Peder Nielsen af Viby - 73 år
Didrich Smeds dødfødte søn

1777
fol 122a
forpagter Brønsted på Marselisborg - 33 år
hans barn - 1 år
Mads Poulsens hustru - 35 år
Anders Sørensens søn Jens - 27 år
sl Søren Amdis datter Anne - 30 år
degnen Peder Erichsen - 62 år
Jens Holms dødfødte søn
skovrider Skippers datter Magdalene Marie - 14 dage

1778
fol 122a
Jacob Møllers barn Jens - 6 år
Jens Amdis barn Niels af Norby - 3 uger
Eskild Sørensen Loft af Norby - 46 år
Dorthe Jensdatters dødfødte datter
hyrden Andreas Johansens barn Søren - 8 dage
hyrden Andreas Johansens barn Christen - 3 år
Christen Møller - 55 år
Kirsten Jensdatter af Østerby - 17 år
Knud Poulsen - 46 år
Just Pedersen - 53 år
sl Niels Mortensens enke Karen Rasmusdatter af Terp - 69 år
Rasmus Skrædder af Terp - 82 år
Michel Nielsens barn Inger Marie af Jægergården - 8 dage

1779
fol 122b
Niels Rasmussens barn Rasmus - 5½ år
Peder Sørensen Høgs barn Peder - 2 år
Laurs Møllers barn Maren - 4 år
Simon Jensens barn Jens af Terp - 6 år
Jesper Hansens barn Hans af Terp - 1½ år
Niels Sørensens barn Maren af Terp - 2 år
Frands Andersens barn Kirsten - 6 år
Niels Vestens barn Peder af Norby - 1½ år
Søren Sørensen Høgs dødfødte datter
Oluf Rods hustru Maren Pedersdatter af Terp - 63 år
Michel Lofts barn Anne Birthe - 9 mdr
Mogens Lofts barn Christen - 4 dage
corporal Johan Heye - 24 år
Christen Nielsens barn Niels - 1 år
Anne Marie Andersdatters barn Mette af Vellev - 1 år
degnen Christian Winthers barn Oline - 6 uger
Rasmus Sørensens hustru Maren Hansdatter af Terp - 33 år

Top


På andre sider:
Alle poster 1719-1737
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1740-1779
1740-1779
1740-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c