s
Stikord til Viby sogns kirkebog, Ning herred, 1719 - 1813

1780-1813
Døbte


På andre sider:
Alle poster 1719-1737
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1740-1779
1740-1779
1740-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

På denne side:
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13


1780-89

1780
fol 67a
Mads Poulsens barn - Jacob
Peder Jensens barn - Jens
forpagter mons Wads barn af Marselisborg - Niels
Michel Jensen Sparres barn - Birthe Marie
Niels Sørensens barn af Terp - Rasmus
Michel Lofts barn - Niels
Christian Nielsens barn - Niels
Jens Sørensens barn af Terp - Søren
Mogens Lofts barn - Christen
Niels Vestens barn - Peder
Peder Sørensens barn af Terp - Niels

1781
fol 67b
hyrden Andreas Johansens barn - Christen
forpagter mons Wads barn af Marselisborg - Dorothea Øllegaard
Jens Sørensen Amdis barn - Maren
Rasmus Poulsens barn - Rasmus
Jesper Hansens barn - Anne Johanne
Rasmus Sørensens barn af Terp - Dorthe Marie
Laurs Nielsens barn af Terp - Niels
Mads Poulsens barn - Dorthe
Søren Michelsens barn af Terp - Mette
Rasmus Jensens barn - Søren
Niels Michelsens barn - Jens
Mogens Lofts barn - Sidsel
Laurs Møllers barn - Maren
degnen Christian Winthers barn - Ambrosius

1782
fol 68a
Eskild Eskildsens barn - Maren
Jens Holms barn - Søren
Anders Eskildsens barn - Eskild
Jens Jensens Amdis barn - Jens
Peder Sørensen Høghs barn af Terp - Anne Marie
Jens Sørensen Amdis barn - Niels
Christian Nielsens barn af Stampemøllen - Maren
Søren Rasmussens barn af Terp - Anne
ung Peder Pedersens barn - Karen
Jens Sørensens barn af Terp - Anders
Laurs Lauritsens barn - Laurs
Rasmus Poulsens barn - Poul
Peder Fynboes barn - Christen
Jens Hansens barn - Hans
Peder Jensens barn - Maren
Niels Haugaards barn - Sidsel

1783
fol 69a
Herman Cortsens barn - Maren Kirstine
Laurs Nielsens barn - Anne
Anders Eskildsens barn - Eskild
Rasmus Sørensens barn af Terp - Kirsten
Niels Vestens barn af Terp - Kirsten
hyrden Laurs Rasmussens barn - Dorthe
Mads Davidsens barn - Anne
Rasmus Poulsens barn - Poul
skovrider Skippers barn - Dorothea Christine

1784
fol 69b
Anders Hjulmands barn - Hans
Eskild Eskildsens barn - Anders
Mads Poulsens barn - Karen
Jens Sørensen Amdis barn - Anne
Mads Davidsens barn - Johanne
Michel Lofts barn - Peder
Søren Rasmussens barn af Terp - Rasmus
Jens Christensens barn af Jægergården - Apelone Birgitte
mons Wads barn af Marselisborg - Ditlev
Christian Nielsens barn af Stampemøllen - Christian

1785
fol 69b
Simon Andersens barn - Niels
Niels Haugaards barn - Peder
Rasmus Poulsens barn - Niels
Mogens Lofts barn - Rasmus
Rasmus Jensens barn - Sidsel
Niels Olufsens barn af Terp - Maren
Maren Michelsdatters uægte barn - Maren (Niels Jensen af Marselisborg)
Anders Eskildsens barn - Anders
Jacob Sørensens barn af Biatrup - Mette
Laurs Nielsens barn af Terp - Johanne

1786
fol 70a
Peder Jensens barn - Laurs
skovrider Skippers barn - Peder Christian
Anne Pedersdatters uægte barn - Anne Marie (Rasmus Simonsen)
Simon Andersens barn - Karen
Jens Rasmussens barn af Terp - Rasmus
Jørgen Sørensens barn - Mette Marie
Herman Cortsens barn - Anne Marie
Rasmus Sørensens barn af Terp - Kirsten
Jens Christensens barn af Jægergården - Dorothea Øllegaard
Michel Jensens barn af Terp - Maren
Eskild Eskildsens barn - Niels

1787
fol 70b
Niels Vestens barn - Jens
Jens Sørensens barn af Terp - Karen
Søren Rasmussens barn af Terp - Maren
Maren Albertsdatters uægte barn - Anne (Niels Rasmussen af Århus)
Søren Lofts barn af Jægergården - Inger Marie
Mads Davidsens barn - Maren
Søren Lofts barn - Maren
Niels Olufsens barn af Terp - Kirsten
mons Wads barn af Marselisborg - Ingeborg
Anders Pedersens barn - Mette Margrethe
Rasmus Poulsens barn - Sidsel Marie
Niels Nielsens barn af Terp - Johanne

1788
fol 71a
Peder Lofts barn - Søren
Jens Sørensen Amdis barn - Maren
Jens Frandsens barn - Maren
Niels Haugaards barn - Hans
Anders Eskildsens barn - Johanne Marie
mons Henrich Anton Flentis barn af Marselisborg - Cathrine Marie
Rasmus Jensens barn - Morten
Laurs Møllers barn - Kirsten
sl Christian Nielsens barn af Stampemøllen - Christian
Søren Rasmussens barn af Terp - Maren
Peder Jensens barn - Søren
skovrider Skippers barn - Christian Rudolph Philip

1789
fol 71b
Niels Nielsens barn af Terp - Johanne
Jørgen Sørensens barn - Kirsten
Niels Haugaards barn - Niels
Laurs Nielsens barn af Terp - Niels
degnen Christian Winthers barn - Oluf
Jens Sørensens barn af Terp - Søren
Jens Christensens barn af Jægergården - Jens
Rasmus Justs barn - Niels
Maren Jensdatters uægte barn - Johanne (Peder Eskildsen i Viby)
mons Wads barn af Marselisborg - Voldborg
Anne Jensdatters uægte barn - Anne Marie
Søren Jensens barn - Karen
Jens Rasmussens hustru efter dødfødt barn (introduceret)
Simon Andersens og Elle Jensdatters barn - Maren
David Christensens og Else Jensdatters barn - Christen
Peder Jensens og Dorthe Jensdatters barn - Johanne
Jens Nielsens og Kirsten Marie Nielsdatters barn - Christian Rudolph Philip
gartner Flentjes barn - Christian Rudolph Philip
Mads Davidsens og Anne Marie Andersdatters barn - Anders
Søren Skippers og Mette Pedersdatters barn - Christian Rudolph Philip
Anders Pedersens og Johanne Laursdatters barn - Mette

1790-99

Top


1790
fol 72b
Jacob Storms og Sara Jensdatters barn - Karen
Søren Lofts og Karen Poulsdatters barn - Søren
Maren Pedersdatters uægte barn - Kirsten (Ove Clemensen af Stautrup)
Niels Haugaards og Mette Hansdatters barn - Hans
indsidder Niels Sørensens og Kirsten Nielsdatters barn - Søren
forpagter Wads barn af Marselisborg - Oluf
Poul Madsens og Sidsel Pedersdatters barn i Stampemøllen - Birthe
Jens Sørensen Amdis og Anne Pedersdatters barn - Anne Johanne
Morten Nielsens og Anne Nielsdatters barn - Maren
Niels Pedersen Vestens og Kirsten Jensdatters barn - Peder
Rasmus Poulsens og Bodil Nielsdatters barn - Poul
Niels Olufsens og Mette Nielsdatters barn - Maren

1791
fol 73a
Søren Jensens og Maren Jensdatters barn - Kirsten
Mads Davidsens og Anne Marie Andersdatters barn - Maren
sr Skippers hustru Mette Pedersdatter efter navnløst barn (introduceret)
Mogens Pedersen Lofts og Karen Pedersdatters barn - Jens
Anders Eskildsens og Maren Pedersdatters barn - Søren
Peder Sørensen Lofts og Mette Jacobsdatters barn - Mette
husmand Jens Sørensens og Karen Andersdatters barn - Maren
Anders Hansens og Kirsten Jensdatters barn - Johanne
Rasmus Sørensens og Maren Jørgensdatters barn - Karen
Edel Pedersdatters uægte barn - Mariane (Jens Rasmussen af Holme)
Rasmus Justesens og Kirsten Nielsdatters barn - Mette
Søren Rasmussens og Anne Nielsdatters barn - Niels
Søren Sørensen Lofts og Karen Poulsdatters barn - Sidsel
Jørgen Sørensens og Anne Knudsdatters barn af Viby - Dorthe
Jens Christensen Murmesters og Maren Jensdatters barn af Jægergården - Christian Rudolph Philip
Ove Clemensens og Maren Pedersdatters barn af Viby - Peder
gartner sr Flentjes og Karen Mortensdatters barn af Jægergården - Dorothea Øllegaard
Mads Poulsens og Maren Jacobsdatters barn - Jacob

1792
fol 74a
Jens Rasmussens og Mette Cathrine Eskildsdatters barn af Viby - Kirsten
Rasmus Kruses hustru (introduceret) efter dødfødt søn og hjemmedøbt datter - Dorthe
indsidder Niels Sørensens og Kirsten Nielsdatters barn - Karen
Andreas Rasmussens og Anne Jacobsdatters barn - Jacob
Niels Pedersen Vestens og Kirsten Jensdatters barn - Anne
Frands Johansens og Maren Pedersdatters barn - Justine Helvig
sr Søren Skippers og Mette Pedersdatters barn af Folehavehuset - Magdalene
Laurs Nielsens og Anne Marie Rasmusdatters barn - Sidsel
Poul Madsens og Sidsel Pedersdatters barn af Stampemøllen - Jens
Peder Jensens og Dorthe Jensdatters barn - Søren
skoleholder Enevold Rasmussens og Maren Pedersdatters barn - Peder
Morten Nielsens og Anne Nielsdatters barn - Niels
Jens Jensens og Maren Rasmusdatters barn - Jens
David Christensens og Else Jensdatters barn - Jens
Peder Tonnesens og Malene Michelsdatters barn - Karen
Niels Haugaards og Mette Hansdatters barn - Anders
Rasmus Kruses hustru efter dødfødt datter (introduceret)

1793
fol 75a
Søren Jensens og Maren Jensdatters barn - Mette
Anders Pedersens og Johanne Laursdatters barn - Sidsel
Rasmus Sørensens og Maren Jørgensdatters barn - Karen
Jens Nielsens og Anne Knudsdatters barn - Anne Marie
Peder Eskildsens og Maren Jensdatters barn - Eskild
Laurs Jensens og Jeng Clemensdatters barn - Kirsten
Anders Hansens og Kirsten Jensdatters barn - Karen
husmand Jens Sørensens hustru efter dødfødt datter (introduceret)
Søren Sørensen Lofts og Karen Poulsdatters barn - Sidsel
Frands Johansens og Maren Pedersdatters barn - Christiane Øllegaard
Niels Olufsens og Mette Nielsdatters barn - Bodil
Laurs Møllers og Karen Didrichsdatters barn - Peder
sr Søren Skippers og Mette Pedersdatters barn af Folehavehuset - Christian Rudolph Philip
Rasmus Kruses og Marie Lyborgs barn - Christiane Dorothea Øllegaard
Ove Clemensens og Maren Pedersdatters barn - Clemen
Rasmus Pedersens og Sidsel Nielsdatters barn - Maren
forpagter Mads Wads barn - Dorothea Kirstine
Andreas Rasmussens og Anne Jacobsdatters barn - Mette

1794
fol 76a
præsten hr Wormslevs barn - Ejlert Christian
gartner Flentjes hustru af Jægergården efter 5 uger gl søn Ove Høg (introduceret)
Jens Christensen Murmesters og Maren Jensdatters barn af Jægergården - Christian Rudolph Philip
Mads Davidsens og Anne Marie Andersdatters barn - Mette
Peder Eskildsens og Maren Jensdatters barn - Jens
Laurs Nielsens hustru efter navnløs søn (introduceret)
Niels Haugaards og Mette Hansdatters barn - Anne Marie
Poul Madsens og Sidsel Pedersdatters barn i Stampemøllen - Anne Marie
indsidder Niels Sørensens og Kirsten Nielsdatters barn - Mette Marie
Peder Sørensens Lofts barn - Jacob
Maren Jensdatters uægte barn - Bodil Marie (Søren Nielsen af Viby)
Søren Sørensens og Karen Poulsdatters barn - Mette Marie
Rasmus Sørensens og Maren Jørgensdatters barn - Johanne
Jens Nielsens og Anne Knudsdatters barn - Anne Marie
Søren Pedersens og Else Sørensdatters barn - Søren
skoleholder Gotfred Severin Lykkes og Dorothea Jenums barn - Rudolphine Georgine Adelus Margrethe
sr Søren Skippers og Mette Pedersdatters barn - Nicolaus Maximilian

1795
fol 77a
Morten Nielsens og Anne Nielsdatters barn - Rasmus
Anne Marie Sørensdatters uægte barn - Maren (soldat Jens Olufsen af Århus)
Søren Rasmussens og Anne Nielsdatters barn - Søren
Simon Andersens og Elle Jensdatters barn - Mette
Christen Nielsens hustru efter navnløs datter (introduceret)
Gertrud Pedersdatters uægte barn - Anders (Jens Pedersen af Skåde)
Jens Sørensens og Karen Andersdatters barn - Anders
Anders Pedersens og Johanne Laursdatters barn - Peder
Peder Jensens og Dorthe Jensdatters barn - Mette
Laurs Jensens og Jeng Clemensdatters barn - Jens
Michel Rasmussens og Maren Nielsdatters barn - Kirsten
gartner Flentjes og Karen Mortensdatters barn af Jægergården - Lucie Emerentze
Rasmus Poulsens og Bodil Nielsdatters barn - Kirsten
Søren Jensens og Maren Jensdatters barn - Jens
Rasmus Justs og Kirsten Nielsdatters barn - Mette
Jens Jensens og Maren Rasmusdatters barn - Rasmus

1796
fol 78a
Anders Hansens og Kirsten Jensdatters barn - Maren
Rasmus Kruses og Marie Lyborgs barn - Niels
Peder Eskildsens og Maren Jensdatters barn - Maren
Jens Christensens og Maren Jensdatters barn af Jægergården - Christian Rudolph Philip
Jens Pedersens og Anne Sørensdatters barn af Marselisborg - Maren
Christen Nielsens hustru efter søn Søren 1 dag (introduceret)
Jens Rasmussens hustru efter dødfødt søn (introduceret)
Andreas Rasmussens hustru efter dødfødt datter (introduceret)
Niels Olufsens og Mette Nielsdatters barn - Anne Marie
Poul Madsens og Sidsel Pedersdatters barn af Stampemøllen - Peder
Frands Johansen Snedkers barn - Anne Lisbeth
Rasmus Pedersens og Sidsel Nielsdatters barn - Anne
Laurs Møllers og Karen Didrichsdatters barn - Sidsel
Morten Eskildsens og Karen Poulsdatters barn - Søren

1797
fol 79a
Niels Jensen Holms og Anne Margrethe Pedersdatters barn - Karen
David Christensens og Else Jensdatters barn - Sidsel
enke Maren Jørgensdatters uægte barn - Anne Marie (Rasmus Jensen af Fredslev)
Ras Michelsens og Marie Christensdatters barn - Anne
Jens Madsens hustru efter datter Kirsten få uger (introduceret)
Morten Nielsens og Anne Nielsdatters barn - Niels
Ove Clemensens og Maren Pedersdatters barn - Jens
Mads Davidsens og Anne Marie Andersdatters barn - Anders
Andreas Rasmussens og Anne Jacobsdatters barn - Jacob
Søren Michelsens og Anne Pedersdatters barn - Jens
Rasmus Justesens hustru efter datter Bodil 3 dage (introduceret)
Christen Nielsens og Karen Rasmusdatters barn - Anne
Laurs Jensens og Jeng Clemensdatters barn - Anne
Jens Nielsens hustru efter dødfødt søn (introduceret)
Niels Sørensens og Kirsten Nielsdatters barn - Søren
Anders Sørensens og Anne Nielsdatters barn - Søren
Maren Nielsdatters uægte barn - Mads (Poul Madsen af Rudolphsgård)
Peder Eskildsens og Maren Jensdatters barn - Anders

1798
fol 80a
Anders Hansens og Kirsten Jensdatters barn - Sidsel
Jens Jensens og Maren Rasmusdatters tvillinger - Kirsten og Anne
Jens Nielsens hustru efter dødfødt datter (introduceret)
Poul Madsens og Sidsel Pedersdatters barn af Stampemøllen - Inger
Søren Jensens og Maren Jensdatters barn - Christen
Maren Nielsdatters uægte barn - Niels (Søren Jensen af Århus)
Søren Rasmussens og Anne Nielsdatters barn - Peder
Michel Rasmussens og Maren Nielsdatters barn - Oluf
ung Morten Eskildsens og Karen Poulsdatters barn - Søren
Jens Madsens og Maren Pedersdatters barn - Mads
Niels Laursens hustru efter søn Anders få dage (introduceret)
Rasmus Kruses og Marie Lybergs barn - Marcus
Rasmus Michelsens og Marie Christensdatters barn - Christen

1799
fol 80b
Niels Sørensens og Kirsten Nielsdatters barn - Sidsel
Peder Jensen Amdis hustru Sidsel Nielsdatters af Annagård efter datter Mette 10 dage (introduceret)
David Christensens hustru Else Jensdatter af Viby efter dødfødt datter (introduceret)
Niels Laursens og Johanne Laursdatters barn - Ingeborg
Niels Holms og Anne Margrethe Pedersdatters barn - Jens
Peder Jensens hustru efter søn Niels få dage (introduceret)
Laurs Møllers og Karen Didrichsdatters barn - Christen
Jens Christensen Murmesters og Maren Jensdatters barn - Christen
Morten Nielsens og Anne Nielsdatters barn - Anne Marie
Anders Sørensens og Anne Nielsdatters barn - Hanne
Peder Eskildsens og Maren Jensdatters barn - Maren
Andreas Rasmussens og Anne Jacobsdatters barn - Anne
Eskild Nielsens og Gertrud Laursdatters barn - Margrethe
Christen Nielsens og Karen Rasmusdatters barn - Sidsel
Rasmus Justs hustru efter søn Niels 8 dage (introduceret)
Søren Windings og Else Jacobsdatters barn af Annagård - Jacob

1800-09

Top


1800
fol 81b
betlerkvinde Else Rasmusdatters uægte barn - Rasmus (omløbende betler Ove Abrahamsen)
Rasmus Michelsens hustru efter dødfødt søn (introduceret)
Peder Jensens og Dorthe Jensdatters barn - Niels
Ove Clemensens og Maren Pedersdatters barn - Mogens
Rasmus Pedersens og Sidsel Nielsdatters barn - Dorthe
Peder Jensen Amdis og Sidsel Nielsdatters barn af Annagård - Anne
Edel Christensdatters uægte barn - Sidsel (Jens Sørensen af Vester Welling)
Jens Nielsens og Mette Kirstine Nielsdatters barn - Anne
Niels Nielsens og Anne Marie Christensdatters barn af Fiskerhuset - Sidsel Marie
Poul Madsens og Sidsel Pedersdatters barn af Stampemøllen - Johanne
skovrider Techaus hustru efter dødfødt søn (introduceret)
Anders Hansens og Kirsten Jensdatters barn - Jens
Jens Madsens og Maren Pedersdatters barn - Sidsel

1801
fol 82a
Jens Jensens og Maren Willumsdatters barn - Willum
Anders Sørensens og Anne Nielsdatters barn - Søren
Gertrud Pedersdatters uægte barn - Peder (Niels Pedersen Loft af Ingerslev)
Jens Christensen Murmesters og Maren Jensdatters barn af Jægergården - Michel
Jens Jensen Mørchs og Karen Pedersdatters barn - Peder
Gertrud Pedersdatters uægte barn - Maren (Niels Pedersen Loft af Ingerslev)
Laurs Jensens og Jeng Clemensdatters barn - Kirsten
Rasmus Justesens og Kirsten Nielsdatters barn - Karen
Sidsel Madsdatters uægte barn - Anne (Michel Rasmussen af Holme)
skolelærer Holms og Maren Nielsdatter Flemmings barn - Christen
Jens Nielsens og Mette Kirstine Nielsdatters barn - Niels
Rasmus Kruses og Marie Lybergs barn - Hans
Rasmus Michelsens hustru efter dødfødt søn (introduceret)
degnen Rudolph Georg Schiøtz og Ingeborg Munks barn - Inger Sophie Caroline
Christen Nielsens og Karen Rasmusdatters barn - Mette Marie

1802
fol 82b
Niels Laursens og Johanne Laursdatters barn - Anders
Jens Jensens og Maren Willumsdatters barn - Maren
Niels Jensens hustru Maren Clemensdatter efter dødfødt søn (introduceret)
Peder Jensen Amdis og Sidsel Nielsdatters barn af Annagård - Jens
Andreas Rasmussens og Anne Jacobsdatters barn - Rasmus
Søren Jensens og Marie Jørgensdatters barn - Jørgen
Anders Hansens og Kirsten Jensdatters barn - Jens
Jens Jensen Mørchs og Karen Pedersdatters barn - Søren
Peder Gregersens og Sidsel Marie Andersdatters barn - Maren
fisker Niels Nielsens og Anne Marie Christensdatters barn af Fiskerhuset - Maren
Peder Eskildsens og Maren Jensdatters barn - Kirsten
Michel Rasmussens og Maren Nielsdatters barn - Else Cathrine
Niels Holms og Anne Margrethe Pedersdatters barn - Karen
Jens Nielsens og Mette Kirstine Nielsdatters barn - Maren
Eskild Nielsens og Gertrud Laursdatters barn - Niels

1803
fol 83b
Ove Clemensens og Maren Pedersdatters barn - Rasmus
Christen Jensens hustru efter søn Jens 20 dage (introduceret)
Niels Jensens og Maren Clemensdatters barn - Jens
Christen Nielsens og Karen Rasmusdatters barn - Maren
Rasmus Pedersens og Sidsel Nielsdatters barn - Dorthe
degnen sr Rudolph Georg Schiøtz og Ingeborg Munks barn - Marie Elisabeth
Niels Nielsen Windings og Anne Marie Christensdatters barn af Fiskerhuset - Christen

1804
fol 84a
Laurs Møllers og Karen Didrichsdatters barn - Christen
Eskild Eskildsens og Maren Laursdatters barn - Eskild
Christen Jensens og Mette Sørensdatters barn - Jens
Rasmus Kruses og Marie Lyborgs barn - Christen
Birgitte Sophie Creutzbergs barn - Johan Albrecht Severin (Christen Andersen af ?)
Jens Jensen Mørchs og Karen Pedersdatters barn - Søren
Søren Rasmussen Lofts og Anne Nielsdatters barn - Mette
Jens Christensen Murmesters og Maren Jensdatters barn af Jægergården - Birgitte Kirstine
Laurs Jensens og Jeng Clemensdatters barn - Mette
Morten Nielsens og Anne Nielsdatters barn - Sidsel
Niels Lassens og Johanne Laursdatters barn - Kirsten
skoleholder Holms og Maren Marcusdatters barn - Marcus
Peder Jensen Amdis og Sidsel Nielsdatters barn af Annagård - Niels
Søren Jensens og Maren Jørgensdatters barn - Michel
Peder Gregersens og Sidsel Marie Andersdatters barn - Peder
Peder Mogensens og Dorthe Madsdatters barn af Øllegård - Mogens
Eskild Nielsens og Gertrud Laursdatters barn - Mette Marie
skovrider August Techaus og Sophie Elisabeth Christensens barn af Skippersklint - Sophie Friderica
Peder Eskildsens og Maren Jensdatters barn - Anne Marie
Jens Nielsens og Mette Kirstine Nielsdatters barn - Dorthe Marie
Rasmus Michelsens og Marie Christensdatters barn - Karen
Jens Jensens og Maren Willumsdatters barn - Mette Sophie

1805
fol 85a
Andreas Rasmussens og Anne Jacobsdatters barn - Jacob
Eskild Eskildsens og Maren Laursdatters barn - Anders
husmand Anders Sørensens og Anne Nielsdatters barn - Niels
husmand Niels Jensens hustru efter søn Clemen 12 timer (introduceret)
skovrider Techaus hustru i Skippersklint efter navnløs søn (introduceret)
gårdmand Anders Hansens og Kirsten Jensdatters barn - Hans
gårdmand Niels Jensen Holms og Anne Margrethe Pedersdatters barn - Peder
skoleholder Holms og Maren Marcusdatters barn - Johanne
Christen Nielsens og Karen Rasmusdatters barn - Else Marie
husmand Søren Nielsens og Maren Christensdatters barn - Margrethe
Rasmus Jensens og Anne Pedersdatters barn - Maren
gårdmand Christen Jensens og Mette Sørensdatters barn - Søren

1806
fol 85b
degnen Rudolph Schiøtz hustru efter navnløs søn (introduceret)
husmand Rasmus Pedersens hustru efter søn Peder 5 uger (introduceret)
gårdmand Peder Mogensens og Karen Pedersdatters barn af Øllegård - Mogens
husmand Niels Jensens hustru efter dødfødt søn (introduceret)
husmand Peder Eskildsens og Maren Jensdatters barn - Anders
gårdmand Eskild Nielsens og Gertrud Laursdatters barn - Laurs
husmand Poul Rasmussens hustru efter dødfødt datter (introduceret)
skoleholder Iver Holms og Maren Marcusdatters barn - Maren
husmand Laurs Jensens hustru efter dødfødt datter (introduceret)
gårdmand David Madsens og Karen Didrichsdatters barn - Laurs
Jens Jensen Mørchs hustru efter søn Peder 14 dage (introduceret)
husmand Michel Rasmussens og Maren Nielsdatters barn - Niels
Anne Sørensdatters uægte barn - Eskild (Rasmus Eskildsen af Viby)
gårdmand Christen Jensens og Mette Sørensdatters barn - Søren
Eskild Eskildsens og Karen Laursdatters barn - Laurs

1807
fol 86b
husmand Hans Nielsens og Karen Sørensdatters barn - Søren
gårdmand Jens Nielsens og Mette Kirstine Nielsdatters barn - Niels
gårdmand Morten Nielsens og Anne Nielsdatters barn - Rasmus
gårdmand Peder Mogensens og Karen Pedersdatters barn af Øllegård - Michel
degnen Rudolph Schiøtz hustru Ingeborg Munk efter dødfødt søn (introduceret)
gårdmand Peder Jensen Amdis og Sidsel Nielsdatters barn af Annagård - Anders
husmand Søren Nielsens og Maren Christiansdatters barn - Niels
gårdmand Niels Laursens og Johanne Lauritsdatters barn - Mette Marie
Niels Windings og Anne Marie Christensdatters barn af Fiskerhuset - Maren
gårdmand Christen Nielsens og Karen Rasmusdatters barn - Maren
gårdmand Peder Gregersens og Sidsel Marie Andersdatters barn - Kirsten
husmand Niels Jensens og Maren Clemensdatters barn - Anne
gårdmand Niels Jensen Holms og Anne Margrethe Pedersdatters barn af Viby - Sidsel
gårdmand Jens Jensens og Karen Pedersdatters barn - Peder
gårdmand Andreas Rasmussens hustru efter dødfødt datter (introduceret)

1808
fol 87a
husmand Peder Eskildsens og Karen Jensdatters barn - Anders
gårdmand Eskild Nielsens og Gertrud Laursdatters barn - Morten
husmand Rasmus Jensens og Anne Pedersdatters barn - Johanne
gårdmand Rasmus Pedersens og Karen Mogensdatters barn - Karen
degnen Rudolph Georg Schiøtz og Ingeborg Munks barn - Johan Albrecht
gårdmand Eskild Eskildsens og Maren Laursdatters barn - Jacob
gårdmand Christen Jensens og Mette Sørensdatters barn - Sidsel
Birthe Michelsdatters barn af Viby - Rasmus (sognefoged og enkemand Rasmus Poulsen af Skejby)
gårdmand Anders Hansens og Kirsten Jensdatters barn - Niels
Mette Sørensdatters uægte barn - Anne Sophie (Jens Willumsen af Viby)
husmand Rasmus Eskildsens og Anne Sørensdatters barn af Bøgeskovhus - Johanne

1809
fol 88a
gårdmand Andreas Rasmussens og Anne Jacobsdatters barn - Peder
gårdmand Peder Jensen Amdis og Sidsel Nielsdatters barn af Annagård - Hans
skoleholder Iver Holms og Maren Marcusdatters barn - Johannes
gårdmand Rasmus Pedersens og Karen Mogensdatters barn af Østerballegård - Maren
husmand og fisker Niels Nielsen Windings og Kirsten Madsdatters barn af Fiskerhuset - Anne Marie
gårdmand Christen Nielsens og Karen Rasmusdatters barn - Karen
husmand Rasmus Pedersens og Sidsel Nielsdatters barn - Christiane
gårdmand Niels Laursens hustru efter datter Maren få dage (introduceret)
gårdmand Peder Mogensens og Karen Pedersdatters barn af Øllegård - Dorthe
gårdmand Peder Gregersens og Sidsel Marie Andersdatters barn - Karen

1810-13

Top


1810
fol 88b
gårdmand Christen Jensens og Mette Sørensdatters barn - Rasmus
husmand Peder Eskildsens og Maren Jensdatters barn - Jacob
Anne Madsdatters uægte barn - Anders (Jens Pedersen af Viby)
gårdmand Jens Nielsens og Mette Kirstine Nielsdatters barn - Anne Marie
gårdmand Jens Jensen Mørchs og Karen Pedersdatters barn - Maren
Niels Windings og Kirsten Madsdatters barn af Fiskerhuset - Maren
gårdmand Rasmus Eskildsens og Anne Sørensdatters barn af Ran?dersgård - Søren
gårdmand David Madsens og Karen Didrichsdatters barn - Anne
husmand Niels Jensens og Maren Clemensdatters barn - Maren
degnen Schiøtz hustru efter datter Birgitte Marie Kirstine få dage (introduceret)
Eskild Nielsens hustru efter datter Bodil 3 uger (introduceret)

1811
fol 89a
husmand Jens Willumsens og Mette Sørensdatters barn - Willum
gårdmand Anders Hansens hustru efter dødfødt søn (introduceret)
gartner Henrich Anton Flentjes og Karen Nielsdatters barn af Jægergården - Anton Henrich
gårdmand Christen Nielsens hustru efter dødfødt datter (introduceret)
gårdmand Rasmus Pedersens og Karen Mogensdatters barn af Østerballegård - Sidsel
gårdmand Eskild Eskildsens og Maren Laursdatters barn af Viby - Søren
gårdmand Christen Jensens og Mette Sørensdatters barn - Søren
degnen Rudolph Georg Schiøtz barn - Severin Peter
gårdmand Niels Jensen Holms og Anne Margrethe Pedersdatters barn - Dorthe
gårdmand Peder Mogensens og Karen Pedersdatters barn af Øllegård - Karen

1812
fol 90a
gårdmand Peder Amdis hustru Sidsel Nielsdatter efter søn Peder 11 dage (introduceret)
Rasmus Kruses og Marie Lybergs barn - Anders?
Christian Iselins og Lotte? Marie Thomsens barn af Friderichsminde - Friderich Julius Christian
gårdmand Peder Gregersens og Sidsel Marie Andersdatters barn - Anne Mette
husmand Jonas Elmsteds og Anne Pedersdatters barn af Eslund - Christiane Dorothea

1813
fol 90a
gårdmand Jens Jensens og Karen Pedersdatters barn - Anders
gartner Henrich Anton Flentjes og Karen Nielsdatters barn af Marselisborg Jægergård - Henrich Anton
gårdmand Rasmus Eskildsens og Anne Sørensdatters barn - Anne
husmand Niels Jensens hustru efter dødfødt datter (introduceret)
gårdmand Christen Jensens og Mette Sørensdatters barn - Anne
Søren Pedersens hustru Karen Madsdatter af Rudolphsgård efter søn Peder 8 dage (introduceret)
Christian Iselins og L? Marie Thomsens barn af Friderichsminde - Louis
skovfoged Søren Jensens hustru efter dødfødt barn (introduceret)
gårdmand Rasmus Pedersens hustru af Østerballegård efter søn Peder få dage (introduceret)
gårdmand Peder Jensen Amdis og Sidsel Nielsdatters barn af Annagård - Mette Marie
gårdmand Eskild Nielsens og Gertrud Laursdatters barn - Bodil

Top


På andre sider:
Alle poster 1719-1737
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
1740-1779
1740-1779
1740-1779
1780-1813
1780-1813
1780-1813

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c