s
Stikord til Lyngby/Albøge sogns kirkebog, Djurs Sdr. herred, 1716 - 1813

1716-1749
Begravede


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
Introducerede
1716-1749
1716-1749
1716-1749
1716-1749
1750-1779
1750-1779
1750-1779
1750-1775
1780-1813
1780-1813
1780-1813
 

På denne side:
1716-1729
1730-1739
1740-1749


1716-29

1716
fol 333
Hans Michelsens tvende døtre i Søby - 3 år og dødfødt
Christen Spilmands hustru og navnløse barn i Lyngby
Søren Laursens dødfødte barn i Lyngby
skolemesterens barn i Lyngby
provstens gl tjener Anders Mortensen
sl Søren Dams datter i Lyngby
sl Niels Bruuns enke i Saldrup
fol 334
Peder Blochs hustru i Lyngby

1717
fol 334
Dorthe Christensdatter i Hallendrup
Niels Friises hustru i Søby
Søren Jensen i Lyngby
Christen Jensens hustru i Trustrup
Christen Rasmussen i Allelev
Søren Kirkemands søn i Albøge
Rasmus Mortensen i Lyngby
Jens Kjeldsens hustru i Allelev
Michel Jensens barn i Obdrup
Hans Winthers hustru i Allelev
Jens Michelsens barn i Tromborg
Anne Jensdatters barn i Lyngby
Hans Michelsens datter i Søby
Anders Brus i Fladstrup
Hans Sørensens barn i Fladstrup
Søren Laursens to hjemmedøbte børn i Lyngby
Peder Nielsen Brus af Obdrup
fol 335
Søren Nielsens hustru i Obdrup
Niels Jensen Glob af Trustrup
Jens Nielsens barn i Allelev
Rasmus Skrivers datter i Vejlby, hos smeden i Allelev
Rasmus Poulsens barn i Allelev

1718
fol 335
Jens Skrædders barn i Allelev
sl Jacob Skrædders enke i Saldrup
gl Anne Graus af Søby
Svend Thomasens søn af Pismølle
Peder Rasmussens barn i Allelev
Rasmus Hansen i Obdrup
Søren Hansens barn i Allelev
Søren Kudsks barn i Lyngby
Peder? Rasmussens barn i Allelev
Maren Skomagers af Lyngby
Maren Pedersdatter af Albøge
Hans Hansens søn i Lyngby
fol 336
Mette Madsdatter i Albøge
Anne Jensdatters søn i Lyngby
Søren Berns to børn i Lyngby
Birthe Sørensdatter i Allelev
Maren Bødkers barn i Lyngby
Anne Jensdatters barn i Lyngby
Poul Smeds datter i Albøge
Jens Jensens datter i Trustrup
Karen Michelsdatter i Søby
Michel Christensens stedsøn i Albøge
Anders Christensens datter i Albøge
Oluf Jensens barn i Lyngby
Karen Hovgaards barn i Allelev
Mette Rasmusdatters barn i Albøge
Søren Molbo i Albøge
Niels Globs barn i Trustrup
Niels Laursen Hjort i Lyngby
Jens Bruuns barn i Saldrup
Joen Michelsens søn i Søby
Jens Christensens søn i Trustrup
Anders Madsen i Lyngby
Søren Jensens datter i Skovhuset
fol 337
Søren Jensens søn i Trustrup Skovhus
Jeppe Ibsens hustru i Allelev
Søren Laursen i Lyngby
Rasmus Laursen Hyrde i Søby
Peder Sørensens hjemmedøbte barn i Obdrup
Peder Sørensens hustru i Obdrup
Thomas Bjerre i Albøge
Maren Rasmusdatter i Allelev
Jens Erichsen i Albøge

1719
fol 337
Joen Andersen i Lyngby
Søren Pedersen i Lyngby
Oluf Pedersens hustru i Saldrup
Karen Laursdatter i Lyngby
Michel Jensens søn i Obdrup
Peder Pedersen i Obdrup
Niels Kejsers barn i Lyngby
Anders Jacobsens hustru i Lyngby
fol 338
Oluf Jensens barn i Obdrup
Maren Jensdatter i Hallendrup
Rasmus Sørensen i Lyngby
Rasmus Joensen i Fladstrup
Peder Nielsen i Lyngby
Birthe Rasmusdatters barn i Allelev
Søren Bjerres hustru i Allelev
Søren Laursen i Allelev
Jens Rasmussens barn i Søby
Bodil Rasmusdatter i Allelev
Jens Nielsen i Allelev
Anne Jensdatter i Lyngby - 101 år
Karen Hansdatter i Albøge
Maren Rasmusdatter i Lyngby

1720
fol 338
Anne Mortensdatter i Søby
Laurs Skrædder i Saldrup som druknede
fol 339
Peder Rasmussens hjemmedøbte søn i Albøge
Peder Rasmussens datter i Albøge
Oluf Normands hustru i Søby
Else Sørensdatter i Albøge
Anne Michelsdatter i Saldrup
Søren Nielsen i Trustrup
Niles Christensen i Allelev
hyrdens søn i Trustrup
Kirsten Andersdatter i Lyngby
Anders Laursen i Lyngby
Svend Thomasen i Pismølle
Anders Christensen i Fladstrup
Niels Sørensen i Lyngby
Hans Hansens hustru i Albøge
Sidsel Pedersdatter i Allelev
Niels Sørensen i Albøge
sl Jens Skomagers hustru i Trustrup
Jens Kræmmers søn Søren i Søby
fol 340
Christen Nielsen Snedker i Albøge
Anne Henrichsdatter i Allelev
Hans Hansen i Allelev
Dorthe Mortensdatters barn i Allelev
Anders Jacobsen i Lyngby
Peder Madsen og hans søn i Allelev
Mads Jensens hustru i Trustrup
sr Søren Jørgensens hustru i Albøge

1721
fol 340
Rasmus Sørensen Dreyer
Rasmus Jensen i Trustrup
Gertrud Michelsdatters barn i Lyngby
Hans Michelsen i Søby
Peder Nielsen Havmand i Fladstrup
fol 341
Andreas Nielsen Skive i Lyngby
Niels Pedersen i Albøge
Jens Kræmmers hustru i Søby
Jens Kejsers hustru i Søby
Niels Andersens barn i Fladstrup
Niels Andersens hustru i Fladstrup
Christen Laursen Kruse i Lyngby
hyrden Søren Brochs hustru i Hallendrup
Maren Rasmusdatter i Fladstrup
Søren Posts hustru i Pismølle
Jens Kejser i Søby

1722
fol 341
Søren Jensen Homaa i Søby
Jens Sørensens barn i Trustrup
fol 342
Michel Nielsen i Lyngby
Mads Jensen i Fladstrup
Bodil Bruses i Fladstrup
Christen Jensen i Saldrup
Jens Nielsens barn i Allelev
Jørgen Andersen i Lyngby
Søren Laursen Post i Pismølle
Jacob Christophersens søn i Trustrup
Søren Jensens søn i Trustrup Skovhus
Jens Rasmussens barn i Søby
Jep Ibsen i Allelev
Jørgen Pedersen i Lyngby
Mads Lunds barn i Albøge
sl Jørgen Andersens hustru i Lyngby
Inger Pedersdatter i Obdrup
hyrdens pige i Allelev
Niels Sørensen i Allelev
Hans Jensens dødfødte barn i Trustrup
fol 343
Jens Sørensen Hjulmand i Allelev
Jens Andersen Mols i Trustrup
Mathias Nielsens datter i Albøge
Christen Nielsens barn i Albøge
Hans Sørensen i Overgaard i Obdrup
Søren Haumand i Saldrup
Kirsten Nielsdatter i Lyngby
Anne Helles i Allelev
Hans Rousings hustru i Lyngby
Rasmus Michelsen i Albøge

1723
fol 343
Jacob Christophersens hustru i Trustrup
Hans Christensens navnløse barn i Lyngby
Michel Christensen i Søby som druknede
hyrden Jens Nielsen i Albøge
Niels Nielsen Lunds hustru i Allelev
fol 344
Rasmus Molses hustru i Lyngby
Mette Knappens i Trustrup
Maren Michelsdatter i Saldrup
Mette Nielsdatter i Fladstrup
Jens Nissens hustru i Lyngby
Jacob Rasmussens barn i Lyngby
Søren Skrædders datter i Albøge
Rasmus Kejser i Lyngby
løjtnant Coldings søn i Lyngby
Søren Skrædders hustru i Albøge
Jørgen Jensens barn i Trustrup
Rasmus Jensen i Obdrup
Erich Jørgensen i Albøge
Peder Sørensen Molbo i Trustrup

1724
fol 345
Søren Nielsen Dams hustru i Fladstrup
Maren Madsdatter i Lyngby
Laurs Sørensen i Obdrup
Karen Ryens i Lyngby
Else Jensdatter i Lyngby
Senecas hjemmedøbte barn i Lyngby
Jens Sørensens barn i Trustrup
Rasmus Pedersen i Hallendrup
Morten Nielsen i Lyngby, kvalt i lergrav
Rasmus Laursen i Allelev
Maren Poulsdatter i Søby
Maren Nielsdatter fra Nødager
Jens Christensens søn i Hallendrup
Rasmus Jensens barn i Søby
fol 346
Svend Lunds hustru i Albøge
Christen Pedersens inddøbte barn i Albøge
Peder Sørensens barn i Hallendrup
Søren Kjeldsen i Allelev

1725
fol 346
Søren Drejer i Obdrup
Rasmus Andersens to hjemmedøbte børn
Maren Michelsdatter i Lyngby
Henrich Sørensen i Trustrup
Maren Jensdatter i Trustrup
Oluf Pedersen i Obdrup
Anne Jacobsdatter i Trustrup
Christen Jensen i Lyngby
Niels Dams hustru i Lyngby
Birthe Joensdatter i Lyngby
Ingeborg Laursdatter i Obdrup
fol 347
Søren Rasmussen i Søby
Anders Kruses hustru i Lyngby
Anne Sørensdatters søsterdatter i Pismølle
Laurs Rasmussen i Lyngby
Jens Sørensen af Saldrup
Anne Jensdatter i Albøge
Iver Christensen fra Lykkesholm
Peder Jensens barn i Allelev
Maren Jørgensdatter i Obdrup
Jens Sørensens datter i Trustrup
Jacob Rasmussens barn i Lyngby
Hans Keitrups barn på Fævejle
Christian Spilmands barn i Lyngby
Anne Sørensdatter i Allelev
Rasmus Jensens barn i Lyngby
Knud Jensens barn i Saldrup
Peder Bødkers barn i Lyngby
Christen Skomagers barn i Lyngby
skolemesterens barn Andreas
fol 348
Christen Hansens barn i Lyngby
skolemesterens søn Jens

1726
fol 348
Anders Christensens søn i Saldrup
hyrdens hustru i Obdrup
Rasmus Mortensen i Albøge
Rasmus Jensens søn i Søby
Niels Laursens to børn i Søby
Senecas barn i Lyngby
Rasmus Juel i Hallendrup
Søren Kejsers barn i Søby
Søren Mortensens barn i Søby
Jens Christensens søn i Albøge
Christen Jensen i Lyngby
Søren Jensens hustru i Lyngby
Niels Lunds hustru i Allelev
Peder Sørensens barn i Hallendrup
skolemesterens søn Niels
Jens Christensens søn i Hallendrup
Jens Andersen i Obdrup
Peder Sørensen i Hallendrup
Jens Erichsen i Obdrup
Niels Pedersen i Trustrup
fol 349
Peder Boeslums barn i Allelev
Christen Nielsens barn i Albøge
sl Jens Erichsens hustru i Obdrup
hyrden Søren Broch i Albøge
Mads Lund i Hallendrup
Birthe Andersdatter i Obdrup
Niels Nielsen Lund i Allelev
Jørgen Sørensens barn i Søby
Niels Jensen i Trustrup
Søren Nielsens barn i Saldrup
Rasmus Jensens barn i Lyngby
Søren Nielsens hustru i Albøge
Seneca Mortensens hustru i Lyngby
Jens Jørgensens barn i Hallendrup
Peder Pedersens barn i Hallendrup
Anne Marie Mortensdatter Kleitrup

1727
fol 349
Niels Jacobsen i Allelev
Mads Pedersens barn i Allelev
Søren Nielsens barn i Albøge
Bodil Rasmusdatter i Albøge
fol 350
Jens Kejsers hustru i Lyngby
Jens Joensens barn i Allelev
Laurs Pedersens hustru i Søby
Niels Pedersen i Obdrup - 89 år
Jens Joensens søn i Allelev
Knuds steddatter i Saldrup
Bodil Joensdatter i Lyngby
Karen Mortensdatter i Lyngby
Søren Rasmussens hustru i Albøge
Jens Rasmussen Miles i Obdrup
Peder Hansen i Obdrup
Senecas søn i Lyngby
Andreas Winberg i Albøge
Anders Smed i Allelev
Christen Hansens barn i Lyngby
Jens Blochs søn i Trustrup
Jens Sørensens datter i Trustrup
Maren Sørensdatter i Albøge
Niels Jensens søn i Lyngby
fol 351
Rasmus Rasmussen Dam i Saldrup
Rasmus Jacobsens datter i Albøge

1728
fol 351
Michel Jensens barn i Obdrup
Søren Kudsks datter i Lyngby
Anders Christensens datter i Saldrup
Jens Michelsens søn i Tromborg
Søren Kjærs søn i Trustrup
Joen Pedersen i Allelev
Jens Christensens barn i Allelev
degnens hustru Lene Thomasdatter
sr Søren Jørgensens søn i Albøge
Niels Rasmussen Degn i Albøge
Gertrud Rasmusdatter i Albøge
skolemester S. Basses datter
Anders Nielsens hustru i Allelev
Jens Pedersens søn i Obdrup
Hans Rasmusen Winther i Lyngby
fol 352
Bodil Nielsdatter i Allelev
Rasmus Poulsens søn i Lyngby
Karen Pedersdatter i Lyngby
Søren Skrants hustru i Lyngby
Kirsten Vesters i Søby
Knuds datter i Saldrup
Søren Hansen i Allelev
Søren Hjulmands barn i Allelev

1729
fol 352
Christen Nielsens søn i Albøge
Inger Madsdatter i Lyngby
Knud Jensens hustru i Saldrup
Anne Nielsdatter i Allelev
Hans Christensen i Lyngby
Peder Sørensen i Albøge
Jens Christensen i Hallendrup
Niels Dam i Allelev
Mette Sørensdatter i Saldrup
Inger Mogensdatter i Albøge
fol 353
en fattig kvinde fra Hyllested, Maren Sørensdatter, som døde hos Anders Jørgensen i Lyngby
Mette Sørensdatter i Hallendrup
Niels Joensens godemoder i Allelev
Anders Kruse og Niels Joensens gode?
Rasmus Mols i Trustrup
Christen Nielsens hustru i Albøge
Jørgen Erichsen i Albøge
Søren Laursen i Allelev
Morten Jensen Friis i Søby
Rasmus Poulsen i Lyngby
Dorthe Ejlerts søn i Lyngby
Jens Skrædders datter i Hallendrup
Jens Rasmussens hustru i Trustrup
Jens Smeds barn i Lyngby
Jens Pedersens barn i Obdrup
Niels Ibsen i Albøge
Hans Hansen i Lyngby
fol 354
Peder Friises barn i Allelev
Peder Pedersens barn i Lyngby
Else Bødkers i Søby

1730-39

Top


1730
fol 354
Oluf Jacobsens barn i Saldrup
Kjeld Nielsen i Obdrup
Niels Grae i Søby
Jens Smeds barn i Lyngby
Sophie Rasmusdatter i Albøge
Jørgen Skrædder i Søby
Søren Behns hustru i Lyngby
Anders Jørgensens barn i Lyngby
Niels Willumsen i Pismølle
Jens Rasmussen i Petersborg
Jens Jørgensen i Hallendrup
Søren Poulsen i Lyngby
skolemesterens datter Maren i Lyngby
Niels Snedkers barn i Obdrup
Niels Friises hustru i Søby
fol 355
Anders Mortensen i Trustrup
Søren Rasmussen Behn i Lyngby
sl Rasmus Juels enke i Hallendrup
Søren Kirkemands søn i Albøge
Hans Vævers datter i Lyngby
sl Søren Kjeldsens enke i Allelev
Søren Laursens datter i Lyngby
sl Hans Christensens barn i Lyngby
Birthe Bødkers
Søren Nielsens barn i Albøge
Jens Kjeldsens hustru i Allelev
Maren Hansdatter i Albøge
Jens Kræmmer i Søby
Jens Sørensens barn i Albøge

1731
fol 355
Edel Pedersdatter i Albøge
Lisbeth Nielsdatter i Søby
Søren Kirkemands hustru i Albøge
sl Christen Greves datter i Hallendrup
fol 356 [kort 7]
Rasmus Pedersen i Albøge
Bodil Henrichsdatter i Allelev
Maren Lunde i Albøge
Oluf Normands datter i Albøge
Oluf Jacobsens barn i Saldrup
Jens Sørensen Ladefoged i Lyngby
Jens Christensens søn i Hallendrup
hyrdens barn i Albøge
Peder Bjerre i Søby
Peder Kræmmer i Hallendrup
Jens Mortensen i Lyngby
Thomas Hjulmands kone i Albøge
Peder Skrædders mindste barn i Hallendrup
Niels Jensens steddatter i Hallendrup
Jens Pedersen i Fladstrup
Elle Madsdatter i Hallendrup
Thomas Nielsens datter i Albøge
Niels Jensens hjemmedøbte søn i Hallendrup
fol 356
Niels Erichsens søn i Albøge
Jens Langholts søn i Albøge
sl Jørgen Erichsens søn i Albøge
Jens Langholts søn i Albøge
Karen Madsdatter i Lyngby
Rasmus Vester i Søby
Søren Erichsen i Albøge Storgård
Peder Andersens barn i Albøge
forpagter sr Hans Klejtrups kone på Fævejle
Ingvor Sørensens barn i Lyngby
degnens hustru i Albøge
Søren Lunds barn i Albøge
Rasmus Jensens hustru i Søby
Jens Christensens barn i Albøge
Søren Sørensen Kjær i Trustrup
Jens Pedersens hustru i Søby
fol 357
Jens Pedersen i Søby
Hans Pedersen i Obdrup
Rasmus Kejsers barn i Lyngby
Rasmus Andersen i Lyngby
Niels Hjulmand i Lyngby
Niels Sørensens barn i Obdrup
Oluf Normand i Albøge
Kjeld Nielsens barn i Allelev
Hans Friises hustru i Albøge

1732
fol 358
Søren Snedker i Albøge
Peder Jørgensen i Albøge
Søren Kirkemands barn i Albøge
Anne Henrichsdatter i Allelev
Jens Pedersen Nissen i Lyngby
Cathrine Jørgensdatter i Lyngby
Karen Terkildsdatter i Obdrup
Peder Nielsens barn i Saldrup
Jens Christensen i Albøge
fol 359
Jens Mortensen i Søby
Bodil Hansdatter i Søby
sr Søren Jørgensen, birkedommer til friherskabet Høgholms birketing
Peder Greves hustru i Allelev
Rasmus Olufsens moder i Trustrup
Hans Christensen Kleitrup, forpagter på Fævejlegaard
Søren Poels hustru i Allelev
Anders Nielsens hustru i Saldrup
Niels Hjulmands hustru i Lyngby
Søren Pedersen Smed i Trustrup
Karen Hansdatter i Trustrup
Peder Michelsen i Allelev
Hans Vævers hustru i Lyngby
Maren Michelsdatter i Tromborg
Karen Joensdatter i Allelev
Søren Nielsens barn i Saldrup

1733
fol 359
Jens Kjeldsen i Allelev
fol 360
Jens Michelsens barn i Tromborg
Anne Thomasdatter i Albøge
skolemester Søren Rasmussen Basse i Lyngby
hyrden Jacob Rasmussens barn i Albøge
Søren Bjerres hustru i Allelev
Peder Bødkers hustru i Lyngby
Jens Joensen i Allelev
Jens Michelsens søn i Tromborg
Niels Laursen Skive i Lyngby
Anne Grafs i Søby
Else Thomasdatter Lyngby i Lyngby Præstegård
Thomas Jensen Smed i Allelev
Anders Pedersen Brus i Trustrup
Jacob Jensen Friis i Allelev
Christen Skomagers hustru i Lyngby
Peder Christensens hustru i Albøge
Friderich Christensens hustru i Lyngby

1734
fol 360
Christen Hansens barn i Lyngby
Rasmus Snedkers hustru i Trustrup
Karen Laursdatter i Trustrup
fol 361
Peder Skrædders hustru i Lyngby
Søren Nielsen Glob i Trustrup
skolemester Jacob Bies datter i Lyngby skole
Christen Nielsens af jordemoderen døbte barn i Albøge
Niels Bjerres barn i Allelev
Jens Madsens barn i Fladstrup
Anne Pedersdatter i Lyngby
sl Peder Jørgensens datter i Allelev
Anders Rasmussen i Trustrup
Peder Bødkers søn i Lyngby
hyrden Niels Joensens hustru i Allelev
Jens Rasmussens hustru i Albøge
Christen Blochs hustru i Obdrup
Hans Kirkemands hustru i Albøge
Friderich Christensens moder Bodil Nielsdatter i Lyngby - 80 år
Søren Jensen i Fladstrup - 75 år
Søren Nielsens barn Didrich Nicolai i Albøge - 3 uger
Friderich Christensens datter Mette i Lyngby - 3 uger
Anne Laursdatter i Albøge - 76 år
Karen Christensdatter i Allelev - 60 år

1735
fol 361
Søren Kirkemand i Albøge - 56 år
Hans Rasmussen Vævers dødfødte barn
Anne Christensdatter i Hallendrup - 55 år
Rasmus Jensen i Albøge - 3?6 år
Jens Smeds hustru Karen Thomasdatter i Lyngby - 34 år
fol 362
Rasmus Skrædders hustru Sidsel Simonsdatter - 62 år
Rasmus Erichsen i Albøge - 70 år
Knud Jensen i Saldrup - 45 år
Søren Brøgger i Albøge - 60 år
Rasmus Christensens barn Christen i Albøge - 11 uger
Dorothea Ejlertsdatter i Lyngby - 68 år
Joen Michelsens datter Anne i Søby - 14 år
Søren Nielsens dødfødte barn i Saldrup
Laurs Vesters hustru Karen Sørensdatter i Søby - 70 år
Rasmus Jørgensen i Albøge - 76 år
Christen Nielsens dødfødte barn i Albøge
Rasmus Pedersen i Lyngby - 86 år
Laurs Andersens søn Anders i Hallendrup - 16 uger
Else Pedersdatter i Obdrup - 63 år
Niels Erichsens søn Didrich Nicolaue i Albøge - 4 uger
Peder Sørensens datter Mette i Fladstrup - 4 uger
Jens Sørensens søn Niels i Fladstrup - 3 uger

1736
fol 362
Laurs Nielsen Vester i Søby - 49 år
Jens Madsens datter Maren i Obdrup - 4 år
Else Svendsdatters søn Niels i Lyngby - 3 år
Christen Pedersens datter Maren Christensdatter i Albøge - 26 år
Maren Nielsdatter i Saldrup - 63 år
Jacob Rasmussens datter Sophie i Albøge - 3 år
Karen Sørensdatters barn Maren i Lyngby - 4 uger
Niels Christensen Friis i Søby - 78 år
fol 363
Maren Nielsdatter i Hallendrup - 26 år
Peder Christensens datter Maren i Allelev - 1 år
Jens Rasmussens søn Peder i Albøge - år
Anne Nielsdatter i Obdrup - 62 år
Ingvor Sørensens datter Anne i Lyngby - 12 år
Anne Andersdatter i Lyngby - 69 år
Søren Christensens datter Anne i Hallendrup - 3 år
Rasmus Sørensen datter Mette i Lyngby - 18 uger
Søren Nielsens søn Niels i Trustrup - 8 dage
Hans Vævers dødfødte barn i Lyngby
Hans Lavesens søn Søren i Søby - 9 mdr
Søren Hjulmands søn Søren i Allelev - 2 år
Niels Jensen Hase i Lyngby - 53 år
Poul Hansen i Albøge - 54 år
Niels Joensen i Trustrup - 74 år
Niels Pedersens søn Peder i Lyngby - 1 år
Erich Christensens søn Hans i Albøge - 2 år
Søren Nielsens steddatter ?en Pedersdatter i Trustrup - 7 år
Rasmus Jensens søn Jens i Lyngby - 1 år
Maren Pedersdatter i Obdrup - 71 år
Thomas Nielsens datter Anne i Albøge - 12 år
Peder Christensens dødfødte barn i Allelev
Else Andersdatter i Lyngby - 95 år
Kjeld Nielsens datter Karen i Allelev - år
Peder Jørgensens søn Jørgen i Hallendrup - 1 år
Hans Sørensen i Fladstrup - 63 år
Peder Rasmussens hustru Karen Nielsdatter i Albøge - 63 år
Christen Pedersens barn Hans i Lyngby - 8 uger
Søren Hansen i Albøge - 78 år
fol 364
Anne Pedersdatter i Trustrup - 26 år
Terkild Olufsen i Lyngby - 73 år
Anne Cathrine Mogensdatter i Trustrup - 12 år
Søren Laursen i Trustrup - 24 år
Peder Rasmussen i Lyngby - 63 år
Christen Nielsens dødfødte barn i Albøge
Jens Christensen i Hallendrup - 61 år

1737
fol 364
Christen Nielsens datter Engel Marie i Allelev - 9 uger
Dorthe Jacobsdatter i Saldrup - 73 år
Laurs Pedersen i Søby - 73 år
Rasmus Collings datter Maren i Søby - 2 år
Peder Friises søn Rasmus i Allelev - 1 år
Joen Michelsen i Søby - 82 år
Anders Andersen Brøgger i Albøge - 75 år
Jens Rasmussens datter Mette i Albøge - 17 uger
Anne Rasmusdatter i Allelev - 80 år
Peder Jørgensen i Hallendrup - 45 år
Christen Andersens hustru Mette Cathrine Nielsdatter Trane i Albøge - 58 år
Peder Pedersens dødfødte barn i Hallendrup
Niels Pedersens søn Peder i Lyngby - 12 uger
forvalteren på Fævejle Andreas Klinte - 45 år
Niels Snedkers dødfødte barn i Obdrup
Søren Sørensens dødfødte barn i Allelev
Jens Madsens datter Gertrud i Obdrup - 2 år
Peder Pedersen i Lyngby - 45 år
Laurs Andersens datter Mette Kirstine i Hallendrup - år
Dorthe Vævers i Allelev - 90 år
Karen Sørensdatter i Lyngby - 59 år
Søren Sørensen i Lyngby - 82 år

1738
fol 365
Niels Pedersen i Fladstrup - 62 år
Laurs Joensen af Trustrup - 60 år
Anders Nielsen i Lyngby - 92 år
Sidsel Nielsdatter i Allelev - 58 år
en fattig kone af Eskerod ved navn Maren Globs datter Elisabeth som døde i Trustrup - 4 år
Jens Bendixsens datter Anne i Albøge - 5 år
Else Svendsdatter i Lyngby - 50 år
skolemester Jacob Bies søn Johannes i Lyngby - 15 år
Søren Lasborgs datter Karen i Lyngby - 9 mdr
Søren Rasmussens søn Rasmus i Allelev - 13 år
et forældreløst barn i Trustrup, Mette Christensdatter - 5 år
Søren Joensens datter Karen i Allelev - 19 år
Rasmus Kochs datter Anne i Lyngby - 5 år
Friderich Christensens søn Hans i Lyngby - år
Jens Christensens datter Kirsten i Allelev - 9 år
Kjeld Nielsen i Allelev - 38 år
Rasmus Olufsens søn Jens Rasmussen i Trustrup - 14 år
sognepræsten Hans Hemmers hjemmedøbte datter Ingeborg - 3 uger
fol 366
Niels Erichsens søn Didrich Nicolai i Albøge - 1 år
Jens Rasmussens søn Christen i Albøge - 4 uger
Jens Madsens søn Mads i Fladstrup - 6 uger
Rasmus Sørensens søn Søren i Lyngby - 1 år
Christen Hansens søn Jens i Lyngby - 14 uger
skoleholder Jacob Bies datter Anne Margrethe - 1 år
Søren Mortensens datter Anne i Trustrup - 2 år
Mathias Nielsen i Albøge - 65 år
Kjeld Nielsens datter Karen i Allelev - 6 mdr
Hans Christensen i Allelev - 47 år
Jens Christensens datter Maren i Allelev - 4 år
Hans Lavesens søn Niels i Søby - 5 år
Niels Vesters søn Peder i Søby - 1 år
Søren Pedersens datter Mette i Obdrup - 1 år
Hans Lavesens søn Lave i Søby - 9 år
Jens Madsens datter Gertrud i Obdrup - år
degnen Christen Brandts søn Niels i Albøge - 14 uger
Thomas Nielsens søn Christen i Albøge - 9 uger
Jens Sørensens datter Anne i Albøge - 1 år
Jens Nielsens søn Niels i Allelev - 3 år
Anne Olufsdatter i Lyngby - 40 år
fol 367
sl Peder Pedersens søn Knud i Lyngby - 1 år
Rasmus Pedersen i Obdrup - 48 år
Jens Christensens hustru Anne Sørensdatter i Allelev - 42 år
Søren Jørgensens hustru Maren Andersdatter i Trustrup - 65 år
Anne Hovgaards i Allelev - 76 år
Rasmus Nielsens datter Mette Rasmusdatter i Lyngby - 1 år

1739
fol 367
Jens Nielsen Globs datter Bodil i Trustrup - 1 år
Søren Christensens datter Anne i Hallendrup - 6 uger
Rasmus Jensens datter Edel i Lyngby - 1 år
Anne Nielsdatter i Søby - 62 år
Søren Jensen i Trustrup Skovhus - 80 år
Anders Nielsens søn Niels i Allelev - 1 år
Søren Pedersens datter Karen i Obdrup - 2 år
Niels Erichsens datter Kirsten i Albøge - 4 uger
sl Thomas Jørgensens søn Jørgen i Allelev - 6 år
Niels Erichsens hustru Mette Marie Nielsdatter i Albøge - 29 år
Søren Hansens hjemmedøbte datter Mette i Lyngby
Niels Laursens søn Laurs i Søby - 9 år
Dorthe Mortensdatter i Søby - 62 år
Dorthe Rasmusdatter i Søby - 60 år
fol 368
Søren Hansens søn Hans i Lyngby - 3 uger
Maren Michelsdatter i Hallendrup - 48 år
Niels Mortensens hustru Karen Terkildsdatter i Fladstrup - 74 år
Anders Smeds søn Anders i Allelev - 9 år
Niels Nielsens dødfødte barn i Lyngby
Niels Kirkemand i Albøge - 26 år
Christen Nielsen Vendelbos datter Anne i Lyngby - 8 uger
Søren Bjerres dødfødte barn i Allelev

1740-49

Top


1740
fol 368
Søren Hansen i Fladstrup - 77 år
Maren Hansdatters søn Morten i Obdrup - 14 dage
Else Kirkemands i Albøge - 75 år
Dorthe Krarup i Albøge - 56 år
Thomas Nielsens søn Niels i Albøge - 7 år
Rasmus Rasmussen i Trustrup - 37 år
Thomas Hjulmands søn Rasmus i Albøge - 3 år
Dorthe Kejser i Allelev - 83 år
forpagter på Lykkesholm sr Hans Rheinfrancks dødfødte søn
Jens Christensens hjemmedøbte barn i Allelev
Peder Jacobsens hustru Dorthe Michelsdatter i Saldrup - 84 år
fol 369
Ingvor Sørensen i Lyngby - 45 år
Thomas Hjulmans søn Christen i Albøge - 1 år
Jens Skaarups dødfødte barn i Lyngby
Peder Rasmussens datter Karen i Albøge - 25 år
Niels L?s datter Kirsten Nielsdatter i Søby - 23 år
Christen Rasmussen i Hallendrup - 53 år
Niels Thomasen i Albøge - 23 år
Søren Andersens datter Anne i Allelev - 7 uger
Jens Madsens hustru Anne Sørensdatter i Pismølle - 43 år
Søren Nielsens hustru Anne Sørensdatter i Saldrup - 40 år
Peder Christensen i Hallendrup - 60 år
Peder Østergaard i Lyngby - 80 år
Rasmus Jensens søn Jens Rasmussen i Lyngby - 30 år
Niels Herensen Smed i Albøge - 30 år
Jens Jensen i Fladstrup - 35 år
Peder Christensens datter Anne i Allelev - 24 uger

1741
fol 369
Maren Kjelds i Trustrup - 95 år
Peder Sørensens hustru Maren Jensdatter i Hallendrup - 45 år
Karen Skankes i Lyngby - 49 år
forpagter Christen Sommers hjemmedøbte søn Mathias på Fævejle
fol 370
Jens Olufsen i Fladstrup - 62 år
Søren Poulsens hustru Anne Joensdatter i Allelev - 76 år
Søren Rasmussens Michel i Trustrup - 14 dage
Søren Rasmussens hustru Karen Christensdatter i Søby - 45 år
Rasmus Rasmussens hustru Sidsel Rasmusdatter i Trustrup - 75 år
Jørgen Sørensens søn Søren Jørgensen i Søby - 14 år
Søren Nielsen Røgedal i Albøge - 51 år
Thomas Hjulmands dødfødte barn i Albøge
Karen Laursdatter i Saldrup - 25 år
Søren Kjærs søn Jens i Trustrup - 4 år
sl Ingvor Sørensens datter Dorthe i Lyngby - 6 år
Peder Rasmussen i Albøge - 61 år
Rasmus Jensen Behn i Lyngby - 38 år
Laurs Jensens moder Margrethe Nielsdatter i Obdrup - 92 år
Søren Dams ?søn Jørgen i Fladstrup - 40 år
Peder Nielsens hustru Maren Jensdatter i Allelev - 58 år
Jørgen Piisholt i Allelev - 32 år
Jens Sørensens datter Dorthe i Lyngby - 14 dage
Søren Hovmands dødfødte barn i Saldrup
Jacob Nielsens datter Anne - 18 uger
Niels Mortensen i Fladstrup - 71 år
Mads Laursens søn Jens i Albøge - 3 uger
Søren Madsen fra Århus som døde i Lyngby - 60 år
Michel Jensens datter Maren i Trustrup - 10 uger

1742
fol 371
Oluf Jacobsens hustru Anne Laursdatter i Saldrup - 40 år
Karen Nielsdatter i Hallendrup - 80 år
Laurs Jørgensen i Allelev - 40 år
Maren Christensdatter i Obdrup - 82 år
Anne Sørensdatter i Obdrup - 48 år
Jens Michelsens hustrus moder Anne Madsdatter fra Tromborg huset - 72 år
Christen Pedersens hustru Gertrud Jensdatter i Albøge - 58 år
Niels Erichsen i Albøge - 73 år
Anders Jensens datter Maren i Albøge - 9 år
Maren Jensdatter i Fladstrup - 65 år
Jens Sørensens søn Søren i Albøge - 8 år
Rasmus Christensens datter Edel i Albøge - år
sl Anne Sørensdatters datter Sidsel i Trustrup - 12 år
Jens Christensens datter Kirsten i Allelev - år
Bodil Andersdatter i Albøge - 70 år
Peder Basballes kones fader Søren Sørensen i Fladstrup - 84 år
Søren Laursen i Lyngby - 82 år
Maren Jørgensdatter i Fladstrup - 64 år
Sara Sørensdatter i Fladstrup - 38 år
Jacob Gravs hustru Karen Pedersdatter i Trustrup - 64 år
Jørgen Homaas barn Maren i Søby - 14 dage
Niels Jensens stedsøn Søren i Hallendrup - 13 år
Rasmus Tromborgs søn Rasmus i Lyngby - 2 år
Rasmus Friderichsen i Lyngby - 53 år
Hans Laursens barn Anders i Søby - 1 år
Niels Sørensens dødfødte datter i Obdrup
fol 372
sognepræstens hustru Anne Sophie Østergaard - 41 år
Søren Madsen i Albøge - 41 år
Thomas Nielsens søn Jens i Albøge - 9 mdr
Rasmus Sørensen i Søby - 59 år
Lisbeth Jørgensdatter i Fladstrup - 38 år
Mette Christensdatter i Allelev - 81 år
Maren Hansdatters barn Hans i Obdrup - 11 uger
Maren Nielsdatter i Søby - 75 år
Christen Pedersens søn Jens Christensen i Lyngby - 6 år
Anne Michelsdatter i Allelev - 76 år
Mette Snedkers i Allelev - 50 år
Rasmus Sørensens barn Anne i Lyngby - 2 år
Karen Rasmusdatter i Lyngby - 66 år
Jens Jepsens søn Christen i Lyngby - 2 år
Søren Jensens datter Karen i Lyngby - 2 år
Søren Rasmussen Skriver i Fladstrup - 44 år
Anders Nielsens hustru Anne Christensdatter i Allelev - 61 år
Jens Madsens datter Anne Johanne i Pismølle - 23 uger
Kirsten Rasmusdatter i Albøge - 82 år
Anne Jensdatter i Lyngby - 68 år
Peder Jacobsens søn Jacob i Saldrup - 21 uger

1743
fol 372
Niels Pedersens datter Edel i Lyngby - 9 mdr
Niels Nielsens dødfødte barn i Lyngby
Søren Kejsers søn Niels i Lyngby - 5 uger
Jens Nielsens søn Morten i Trustrup - 3 år
fol 373
Sidsel Pedersdatter i Lyngby - 70 år
Rasmus Collings søn Niels i Søby - 11 uger
Peder Olufsen i Lyngby - 56 år
Rasmus Greves hjemmedøbte barn Søren i Allelev
forpagter Christian Sommers dødfødte barn på Fævejle
Maren Jensdatter i Lyngby - 43 år
Jens Sørensens dødfødte barn i Allelev
Inger Pedersdatter i Trustrup - 71 år
Niels Pedersen i Lyngby - 43 år
Kirsten Rasmusdatter i Trustrup - 61 år
Laurs Sørensens datter Bodil i Albøge - 5 år
Jens Madsens stedsøn Kjeld i Allelev - 6 år
Gertrud Pedersdatter i Obdrup - 66 år
Maren Nielsdatter i Lyngby - 71 år
Jens Jacobsens datter Maren i Allelev - 1? år
Rasmus Rasmussen i Trustrup - 84 år
Erich Rasmussens dødfødte datter i Albøge

1744
fol 373
Birthe Nielsdatter i Albøge - 66 år
Niels Pedersens enke Maren Christensdatter i Lyngby - 33 år
Birthe Blochs i Lyngby - 80 år
Kirsten Pedersdatter i Lyngby - 64 år
Søren Hansen i Fladstrup - 31 år
Friderich Sørensens datter Maren i Albøge - 3 uger
fol 374
Peder Sørensens datter Karen i Trustrup - 12 år
Jørgen Hansens barn Anne i Obdrup - 4 uger
Bodil Christensdatter i Trustrup - 26 år
Karen Hansdatter i Allelev - 99 år
Bodil Andersdatter i Lyngby - 57 år
Jens Bondes dødfødte barn i Allelev
overstreget: Søren Sørensens hustru Anne Pedersdatter af Allelev
Mette Hansdatter i Allelev - 82 år
Søren Poulsens steddatter Maren Rasmusdatter i Lyngby - 17 år

1745
fol 374
Søren Sørensen Bjerre i Allelev - 61 år
Laurs Jensen i Søby - 77 år
Oluf Michelsen i Albøge - 66 år
Niels Lasborgs hustru Karen i Allelev - 76 år
Karen Nielsdatter i Fladstrup - 76 år
Niels Jørgensen i Fladstrup - 28 år
Peder Jensens datter i Lyngby - 2 år
Maren Christensdatter i Lyngby - 70 år
Jens Nielsen i Allelev - 70 år
Christen Pedersen i Albøge - 74 år
Rasmus Poulsen i Allelev - 63 år
Peder Nielsens datter Dorthe i Lyngby
Jens Kejsers hustru Kirsten Johansdatter i Fladstrup - 47 år
Rasmus Nielsens søn Søren i Lyngby - 2 år
Peder Sørensens hustru Sidsel Olufsdatter i Trustrup - 38 år
Hans Laursens hustru Anne Nielsdatter i Søby - 42 år
fol 375
Søren Pedersen i Albøge - 47 år
Peder Friises søn Rasmus i Allelev - 9 uger
Libe Olufsdatters barn Anne Kirstine i Trustrup - 14 dage
Søren Brøggers hustru Maren Hansdatter i Søby - 35 år
Maren Nielsdatter i Hallendrup - 96 år
Maren Sørensdatter i Søby - 71 år
Rasmus Terkildsens søn Jens i Albøge - 14 dage
Rasmus Blochs søn Søren i Fladstrup - 4 uger

1746
fol 375
Jens Madsens datter Anne Johanne i Pismølle - 1 år
Niels Kejsers hustru Maren Christensdatter i Trustrup - 69 år
Hans Jensen i Trustrup - 52 år
Laurs Andersen i Hallendrup - 44 år
Søren Poulsen i Allelev - 70 år
Jens Sørensens hustru Anne Sørensdatter i Trustrup - 61 år
Jørgen Skovfogeds hustru Maren Jensdatter i Trustrup - 73 år
velædle frue Elisabeth Hirchs i Albøge - 92 år
Rebecca Johansdatter Svittring i Albøge - 24 år
Thomas Nielsens hustru Anne Rasmusdatter i Albøge - 49 år
Rasmus Nielsen af Trustrup - 83 år
Hans Laursens søn Niels i Søby
Maren Jacobsdatter i Fladstrup - 93 år
Michel Jensen i Albøge - 41 år
Søren Brøggers datter Maren i Søby - 14 dage
Niels Olufsen i Allelev - 97 år
Christen Mortensens hustru Anne Christensdatter i Lyngby - 52 år
fol 376
Christen Christensen i Lyngby - 51 år
Jens Mogensens søn Rasmus i Albøge - 8 år
Hans Thomasens hustru Kirsten Sørensdatter - 80 år

1747
fol 376
Søren Hansens søn Jens i Lyngby - 2 år
Thomas Nielsens datter Anne i Albøge
Kirsten Pedersdatter i Allelev - 67 år
Christen Winthers søn Rasmus i Allelev - 1 mdr
Jens Christensens datter Kirsten i Allelev - 6 uger
Maren Conradsdatter i Albøge - 54 år
Niels Andersens søn Rasmus i Albøge - 2 år
Rasmus Christensens hustru Dorthe Mathiasdatter i Albøge - 37 år
Søren Hansens hustru Kirsten Pedersdatter i Fladstrup - 60? år
skoleholder Niels Lyngby i Lyngby Skole - 52 år
Inger Olufsdatter i Fladstrup - 70 år
Niels Sørensens hustru Anne Sørensdatter i Trustrup - 64 år
Jens Bendixens søn Peder i Albøge - 9 år
Kirsten Nielsdatter i Albøge
Peder Nymands hustru Kirstine Nielsdatter i Trustrup
Anders Jensens dødfødte barn i Albøge
Anne Pedersdatter i Søby - 71 år
Anne Christensdatter i Trustrup - 76 år
Jens Laursen i Albøge - 52 år
Jens Nielsens søn Morten i Trustrup - 9 år
Søren Kjær i Trustrup - 45 år
Kirsten Nielsdatter i Lyngby - 58 år
Rasmus Christensens søn Christen i Lyngby - 14 dage
Maren Jensdatter i Lyngby - 76 år
Rasmus Sørensen i Allelev - 45 år

1748
fol 376
Peder Poulsen i Lyngby - 50 år
Anders Christensen i Saldrup - 64 år
Søren Andersens barn i Lyngby - 7 uger
fol 377
Jens Madsens søn Laurs i Pismølle - 17 uger
Niels Jensen i Lyngby - 63 år
Rasmus Jensens hustru Kirsten i Lyngby - 66 år
Jørgen Laursens hustru Gertrud Nielsdatter i Albøge - 96 år
Rasmus Andersen i Lyngby - 21 år
Søren Jensens søn i Trustrup - 6 dage
Morten Nielsen i Søby - 98 år
Søren Kejsers datter Anne Cathrine i Lyngby
Jørgen Christensens datter Gertrud i Albøge
Erich Christensens hustru Helvig Poulsdatter i Albøge - 33 år
Kjeld Sørensens hustru Maren Jensdatter i Lyngby - 36 år
Laurs Jørgensens datter Maren i Søby - 5 uger
ung Niels Kejsers søn Jørgen - 3 dage
Christen Andersens steddatter Karen i Allelev - 16 år
Maren Rasmusdatter i Allelev - 92 år
Rasmus Sørensens datter Anne i Lyngby - 1 år
Christen Pedersens søn i Lyngby
Anne Olufsdatter i Albøge - 97 år
Rasmus Jensens hustru Anne Michelsdatter i Albøge - 94 år
Rasmus Hansens hjemmedøbte datter Karen - 2 dage
Jens Smeds datter Else Marie i Albøge - 8 uger
Rasmus Nielsens søn Søren i Lyngby - 1 år
Søren Lasborgs søn Søren i Lyngby - 1 år
Hans Vævers datter Sidsel i Lyngby - 2 år
Friderich Christensens søn Hans i Lyngby - 4 år
Peder Nielsens dødfødte barn i Hallendrup
Søren Hansens søn Hans i Lyngby - 5 år
Søren Dams søn Anders i Lyngby - 3 år
Friderich Christensens søn Hans i Lyngby
Friderich Christensens søn Jens i Lyngby - 2 år
en fattig mand fra ? ved navn Jens Bonde, som døde i Trustrup
fol 378
Jørgen Christensens søn Christen i Albøge - 2 år
Søren Poulsens dødfødte barn i Albøge
Søren Poulsens hustru Anne Andersdatter i Albøge - 33 år
Søren Brøggers barn Maren i Søby - 2 år
Michel Christensens søn Christen - 1 år
Rasmus Blochs søn Jens i Fladstrup - 1 år
Rasmus Kirkemands datter Bodil i Lyngby - 14 dage
Hans Vævers søn Rasmus i Lyngby - 10 år
Peder Rasmussens datter Mette Kirstine i Lyngby - 3 uger
Rasmus Christensens datter Dorthe i Albøge - 9 mdr
Anders Smeds datter Anne i Allelev - 9 år
Christen Winthers datter Anne i Allelev - 1 år
Søren Lasborgs datter Anne Cathrine i Lyngby - 4 år

1749
fol 378
Christen Jensens datter Anne i Allelev - 1 år
Rasmus Christensens søn Niels i Lyngby - 14 dage
Jens Christensen i Trustrup - 66 år
Peder Nielsen Koch i Allelev - 52 år
Søren Jensen i Søby - 66 år
Anders Keis søn Peder i Søby - 6 år
mad Marie Andersdatter i Albøge - 72 år
Friderich Christensen i Lyngby - 48 år
Peder Bloch i Allelev - 56 år
Laurs Jensens dødfødte barn i Lyngby
Jens Langholts hustru Kirsten Andersdatter i Albøge - 56 år
skoleholder Christopher Rolands hustru Birthe Rasmusdatter i Lyngby - 26 år
skoleholder Christopher Rolands barn Helene - 1 år
Niels Kejser i Trustrup - 70 år
Jens Smeds søn Morten i Lyngby - 13 år
skoleholderens søn Rasmus i Lyngby - 2 år
Niels Christensens søn Søren i Albøge - 5 uger
fol 379
degnen Christen Brandts datter Nelle Friderica Brandt i Albøge
Jens Globs hustru Kirsten Mortensdatter i Trustrup - 53 år
Rasmus Sørensens søn Søren i Lyngby - 2 år
Jens Sørensen i Albøge - 63 år
Peder Skrædders datter Maren Jensdatter i Lyngby som var gift med Laurs Jensen i Vestergaard - 30 år
Maren Andersdatter i Albøge - 66 år
Christen Mortensens søn Rasmus i Søby
Søren Andersens søn Laurs i Lyngby - 2 dage
Hans Laursens søn Søren i Søby - 1 år
Søren Jensens hustru Maren Udesdatter i Trustrup - 26 år
Rasmus Rasmussen i Søby - 33 år
Søren Dams søn Anders i Lyngby - 14 dage
Hans Hansen i Søby - 28 år
Erich Rasmussens datter i Albøge - 3 år
sl Friderich Christensens søn Christen Friderichsen i Lyngby - 17 år
Sidsel Andersdatters datter Maren i Obdrup - 2 år
Søren Jensens søn Jens i Trustrup - 1 år
Jørgen Homaa i Søby - 60 år
Jens Blochs dødfødte barn i Trustrup
Niels Kejser i Lyngby - 77 år
Bodil Jensdatter i Obdrup - 89 år
Anders Nielsen i Saldrup - 58 år
Rasmus Christensens søn Christen i Albøge - 11 år
Christen Mortensen i Lyngby - 60 år
Rasmus Jensen i Albøge - 96 år

Top


Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
Introducerede
1716-1749
1716-1749
1716-1749
1716-1749
1750-1779
1750-1779
1750-1779
1750-1775
1780-1813
1780-1813
1780-1813
 

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 20-3-06
c