s
Stikord til Lyngby/Albøge sogns kirkebog, Djurs Sdr. herred, 1716 - 1813

1750-1775
Introducerede


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
Introducerede
1716-1749
1716-1749
1716-1749
1716-1749
1750-1779
1750-1779
1750-1779
1750-1775
1780-1813
1780-1813
1780-1813
 

På denne side:
1750-1759
1760-1769
1770-1779


1750-59

1750
fol 291
Søren Andersens hustru af Saldrup Anne Sørensdatter
Jørgen Christensens hustru af Albøge Anne Christensdatter
Jens Rasmussens hustru af Albøge Maren Pedersdatter
Jens Sørensens hustru af Lyngby Birthe Sørensdatter
Thomas Smeds hustru af Albøge Bodil Sørensdatter
Søren Andersens hustru af Albøge Maren Nielsdatter
sognepræstens hustru Kirstine Marie Bang
Christen Rasmussens hustru Inger Christensdatter
sl Rasmus [Rasmussen] Vesters hustru af Søby Mette Rasmusdatter
fol 292
Peder Jacobsens hustru af Saldrup Gertrud Sørensdatter
Jørgen Hansens hustru af Albøge Bodil Laursdatter
Søren Poulsens hustru af Albøge Dorthe Rasmusdatter
Jens Sørensens hustru af Trustrup Margrethe Sørensdatter
Søren Hansens hustru af Lyngby Gertrud Michelsdatter
Rasmus Christensens hustru af Lyngby Maren Nielsdatter
Hans Lavesens hustru af Søby Birthe Sørensdatter
skoleholderens hustru Kirsten Pedersdatter af Lyngby
Peder Nielsens hustru af Hallendrup Anne Madsdatter
Christen [Rasmussen] Winthers hustru af Allelev Anne Rasmusdatter
Niels Jensens hustru af Allelev Maren Nielsdatter
Jens Madsens hustru af Pismølle Maren Laursdatter
Erich Christensens hustru af Albøge Maren Olufsdatter
Rasmus Christensens hustru af Allelev Maren Sørensdatter
Niels Rasmussens hustru af Søby Elle Pedersdatter
Christen Mortensens hustru af Søby Maren Mogensdatter
Jens Kochs hustru af Lyngby Gertrud Andersdatter
Jens Christensens hustru af Allelev Anne Hansdatter
Søren [Andersen] Dams hustru af Lyngby Karen Nielsdatter
Søren Jensens hustru af Trustrup Anne Michelsdatter
Jens Sørensens hustru af Allelev Anne Nielsdatter
Michel Tromborgs hustru af Trustrup Mette Nielsdatter
Jens Langholts hustru af Albøge Karen Rasmusdatter
Christen Jensens hustru af Allelev Kirsten Sørensdatter
Søren Jensens hustru af Søby Sidsel Rasmusdatter
Hans Mathiasens hustru af Albøge Karen Rasmusdatter
Søren [Nielsen] Kejsers hustru af Lyngby Anne Michelsdatter
Rasmus Friises hustru af Albøge Inger Leger
Anders Andersens hustru af Albøge Kirsten Andersdatter
Rasmus Laursens hustru af Albøge Bodil Olufsdatter
fol 293
Jens Sørensens hustru af Trustrup Kirsten Nielsdatter
Jens [Nielsen] Smeds hustru af Lyngby Sophie Sørensdatter
Jens Sørensens hustru af Obdrup Sidsel Andersdatter
Søren Jensens hustru af Albøge Anne Jacobsdatter
Rasmus Terkildsens hustru af Albøge Maren Jensdatter
Rasmus [Sørensen] Kirkemands hustru af Lyngby Dorthe Sørensdatter
Søren Jensens hustru af Allelev Anne Jensdatter
Michel Joensens hustru af Søby Dorthe Laursdatter
Erich Rasmussens hustru af Albøge Dorthe Pedersdatter
Niels Christensens hustru af Albøge Maren Pedersdatter

1751
fol 293
Peder Pedersens hustru af Lyngby Maren Pedersdatter
Christen Terkildsens hustru af Albøge Mette Jensdatter
Rasmus Pedersens hustru af Allelev Maren Sørensdatter
Rasmus Andersens hustru af Trustrup Maren Rasmusdatter
Jens Madsens hustru af Obdrup Birthe Hansdatter
Jens Jensens hustru af Trustrup Maren Rasmusdatter
Rasmus Tromborgs hustru af Lyngby Mette Bruus
Peder Andersens hustru af Allelev Mette Christensdatter
Rasmus Rasmussens hustru af Albøge Dorthe Jacobsdatter
Peder Nielsens hustru af Hallendrup Anne Madsdatter
Anders Jensens hustru af Albøge Maren Christensdatter
Laurs Sørensen [Bonde]s hustru af Albøge Anne Nielsdatter
Thomas Jensens hustru af Albøge Bodil Jørgensdatter
Rasmus Christensens hustru af Albøge Anne Rasmusdatter
Peder Jensens hustru af Allelev Maren Madsdatter
Rasmus Christensens hustru af Allelev Maren Sørensdatter
Søren Poulsens hustru af Albøge Dorthe Rasmusdatter
Rasmus Jensens hustru af Fladstrup Bodil Sørensdatter
sognedegnen mons Brandts hustru Mette Marie Solrød
Rasmus Christensens hustru af Lyngby Maren Nielsdatter
Søren [Jensen] Lasborgs hustru af Lyngby Bodil Sørensdatter
Søren Andersens hustru af Saldrup Anne Sørensdatter
Peder Sørensens hustru af Fladstrup Anne Hansdatter
Michel Christensens hustru af Allelev Anne Nielsdatter
Jørgen Christensens hustru af Albøge Anne Christensdatter
Jens Rasmussens hustru af Søby Maren Rasmusdatter
fol 294
Anders Rasmussens hustru af Lyngby Dorthe Pedersdatter
Rasmus Rasmussens hustru af Lyngby Maren Pedersdatter

1752
fol 294
Christen Jensens hustru af Allelev Kirsten Sørensdatter
Rasmus Hansens hustru af Søby Bodil Rasmusdatter
skoleholder Christen Rolands hustru af Lyngby Kirsten Jensdatter
Søren Jensens hustru af Trustrup Anne Michelsdatter
Søren Andersens hustru af Albøge Maren Nielsdatter
Rasmus Nielsens hustru af Lyngby Anne Nielsdatter
Rasmus Friises hustru af Albøge
Søren Jensens hustru af Søby Sidsel Rasmusdatter
Peder Rasmussens hustru af Trustrup Birthe Andersdatter
Mads Lavesens hustru af Albøge Maren Poulsdatter
Hans Rasmussens hustru af Lyngby Ellen Svenningsdatter
Peder Rasmussens hustru af Lyngby Maren Michelsdatter
Friderich Sørensens hustru af Albøge Karen Joensdatter
Rasmus Nielsens hustru af Søby Mette Rasmusdatter
Jens Madsens hustru af Pismølle Maren Laursdatter
Søren Jensens hustru af Allelev Anne Jensdatter
Søren Sørensens hustru af Obdrup Dorothea Madsdatter
Peder Sørensens hustru af Trustrup Maren Rasmusdatter
Christen Mortensens hustru af Søby Maren Mogensdatter
Laurs Sørensens hustru af Søby Karen Pedersdatter
Niels Jensens hustru af Trustrup Anne Sørensdatter
forpagter Frydes hustru af Fævejle Inger Cathrine Holst
Søren Nielsens hustru af Lyngby Anne Michelsdatter
forvalter Nielsens hustru af Petersborg Sophie Magdalene [Vinkel]
Jens Sørensens hustru af Trustrup Kirsten Nielsdatter
Søren [Rasmussen] Winthers hustru af Allelev Birthe Sørensdatter
Rasmus Skaarups hustru af Lyngby Anne Nielsdatter

1753
fol 294
Søren Andersens hustru af Lyngby Karen Nielsdatter
Hans Laursens hustru af Søby Birthe Sørensdatter
fol 295
Rasmus Kirkemands hustru af Lyngby Dorthe Sørensdatter
Thomas Sørensens hustru af Saldrup Maren Christensdatter
Christen Terkildsens hustru af Albøge Mette Jensdatter
Peder Pedersens hustru af Lyngby Maren Pedersdatter
Jens Jensens hustru af Trustrup Maren Rasmusdatter
Jens Madsens hustru af Trustrup Bodil Sørensdatter
Laurs Jørgensens hustru af Søby Maren Joensdatter
Mads Lavesens hustru af Albøge Maren Poulsdatter
Jens Langholts hustru af Albøge Karen Rasmusdatter
Peder Sørensens hustru af Obdrup Dorthe [Marie] Christensdatter
Jørgen Hansens hustru af Albøge Bodil Laursdatter
Peder Rasmussens hustru af Trustrup Birthe Andersdatter
Søren Rasmussens hustru af Lyngby Maren Nielsdatter
Rasmus [Hansen] Friises hustru af Søby Anne Jørgensdatter
Peder Rasmussens hustru af Lyngby Maren Michelsdatter
Jens Rasmussens hustru af Søby Maren Rasmusdatter
Niels Christensens hustru af Lyngby Anne Rasmusdatter
Niels Pedersens hustru af Albøge Dorthe Thomasdatter
Søren Jensens hustru af Allelev Bodil Sørensdatter
Niels Mogensens hustru af Fladstrup Anne Andersdatter
Rasmus Rasmussens hustru af Trustrup Mette Jensdatter
Rasmus Nielsens hustru af Søby Mette Rasmusdatter
Michel Joensens hustru af Søby Dorthe Laursdatter
Rasmus Sørensens hustru af Søby Maren Rasmusdatter
Jens Jensens hustru af Albøge Maren Pedersdatter
Jens Sørensens hustru af Lyngby Birthe Sørensdatter
Søren Jensens hustru af Lyngby Bodil Sørensdatter
Christen Jensens hustru af Allelev Kirsten Sørensdatter
Niels Jensens hustru af Allelev Maren Sørensdatter
Jens Rasmussens hustru af Allelev Bodil Nielsdatter
Rasmus Christensens hustru af Albøge Anne Rasmusdatter
sognepræstens hustru Kirstine Marie Bang
Anders Jensens hustru af Albøge Margrethe Johansdatter
Rasmus Rasmussens hustru af Albøge Kirsten Rasmusdatter
Peder Sørensens hustru af Fladstrup Anne Hansdatter
Jørgen Sørensens hustru af Lyngby Karen Hansdatter
Anders Jensens hustru af Albøge Maren Christensdatter
Peder Sørensens hustru af Trustrup Maren Rasmusdatter
Jens Møllers? hustru af Pismølle Maren Laursdatter

1754
fol 296 [kort 6]
Søren [Andersen] Dams hustru af Lyngby Karen Nielsdatter
Hans Lavesens hustru af Søby Birthe Sørensdatter
Hans Nielsens hustru Birthe Michelsdatter
Anders Andersens hustru af Albøge Kirsten Christensdatter
Rasmus Christensens hustru af Allelev Maren Sørensdatter
Erich Rasmussens hustru af Albøge Dorthe Pedersdatter
Rasmus Terkildsens hustru af Albøge Maren Jensdatter
Rasmus Sørensens hustru Dorthe Sørensdatter
Rasmus Andersens hustru af Trustrup Maren Rasmusdatter
Søren Poulsens hustru af Albøge Dorthe Rasmusdatter
Søren Andersens hustru af Albøge Maren Nielsdatter
Peder Rasmussens hustru af Trustrup Birthe Andersdatter
Søren Jensens hustru af Allelev Anne Rasmusdatter
Rasmus Hansens hustru af Søby Anne Jørgensdatter
Niels Stephansens hustru af Lyngby Birthe Rasmusdatter
Jens Jensens hustru af Trustrup Maren Rasmusdatter
Peder Rasmussens hustru af Lyngby Maren Michelsdatter
Søren Sørensens hustru af Obdrup Dorthe Madsdatter
Jens Sørensens hustru af Trustrup Sidsel Andersdatter
Michel Christensens hustru af Allelev Anne Nielsdatter
Jørgen Kjeldsens hustru af Lyngby Karen Hansdatter
Friderich Homaas hustru af Albøge Karen Joensdatter
Jens Husmands hustru af Albøge Maren Pedersdatter
Laurs Sørensens hustru af Søby Karen Pedersdatter
Rasmus Friderichsens hustru af Lyngby Maren Pedersdatter
Jacob Jørgensens hustru af Fladstrup Anne Jørgensdatter

1755
fol 296
Jens Christensens hustru af Allelev Anne Hansdatter
Christen Jensens hustru af Allelev Kirsten Sørensdatter
Niels Pedersens hustru af Albøge Dorthe Thomasdatter
Peder Christensens hustru af Allelev Anne Sørensdatter
Peder Andersens hustru af Allelev Mette Christensdatter
sl Søren Nielsens hustru af Lyngby Anne Thorbjørn
Søren Andersens hustru af Lyngby Karen Nielsdatter
Laurs Andersens hustru af Allelev Maren Jensdatter
Jens Sørensens hustru af Trustrup Kirsten Nielsdatter
Rasmus Jacobsens hustru af Albøge Maren Pedersdatter
Rasmus Christensens hustru af Albøge Maren Nielsdatter
Søren Jensens hustru af Trustrup Birthe Jensdatter
fol 297
sognepræsten Hans de Hemmers hustru Kirstine Marie Bang
Rasmus Sørensens hustru af Lyngby Bodil Rasmusdatter
Peder Sørensens hustru af Obdrup Dorthe Marie Christensdatter
Christen Rasmussens hustru af Trustrup Sidsel Christensdatter
Jørgen Christensens hustru af Albøge Bodil Laursdatter
Oluf Bjerrings hustru af Albøge Mette Marie
Christen Christensens hustru af Søby Maren Nielsdatter
Søren Nielsens hustru af Trustrup Maren Sørensdatter
Thyge Jacobsens hustru af Lyngby Maren Rasmusdatter
Christen Terkildsens hustru af Albøge Mette Jensdatter
Jens Madsens hustru af Pismølle Maren Laursdatter
Søren Andersens hustru af Saldrup

1756
fol 297
Søren [Jensen] Lasborgs hustru af Lyngby Bodil Sørensdatter
Rasmus Hansens hustru af Albøge Inger Laursdatter
Peder Sørensens hustru af Fladstrup Anne Hansdatter
Christen Mortensens hustru af Søby Maren Mogensdatter
Jacob Jørgensens hustru af Fladstrup Anne Jørgensdatter
Rasmus Pedersens hustru af Allelev Maren Sørensdatter
Jens Rasmussens hustru af Søby Maren Rasmusdatter
Rasmus Jensens hustru af Fladstrup Dorthe Christensdatter
Niels Mogensens hustru af Fladstrup Anne Andersdatter
Søren Rasmussens hustru af Lyngby Kirsten Sørensdatter
Rasmus Christensens hustru af Albøge Anne Rasmusdatter
Rasmus Rasmussens hustru af Albøge Kirsten Rasmusdatter
Michel Joensens hustru af Søby Dorthe Laursdatter
Laurs Andersens hustru af Allelev Maren Jensdatter
Thomas Sørensens hustru af Saldrup Anne Christensdatter
Rasmus Nielsens hustru af Søby Mette Rasmusdatter
Rasmus Rasmussens hustru af Albøge Dorthe Jacobsdatter
Søren Poulsens hustru af Albøge Dorthe Rasmusdatter
Søren Jensens hustru af Trustrup Birthe Jensdatter
Peder Rasmussens hustru af Trustrup Birthe Andersdatter
Anders Jensens hustru af Hallendrup Dorthe Pedersdatter
Jens Jensens hustru af Trustrup Maren Rasmusdatter
Jørgen Christensens hustru af Albøge Bodil Laursdatter
Søren Nielsens hustru af Trustrup Maren Sørensdatter
Jens Sørensens hustru af Trustrup Kirsten Nielsdatter
Laurs Jørgensens hustru af Søby Maren Joensdatter
Rasmus Sørensens hustru af Lyngby Bodil Rasmusdatter
Jens Rasmussens hustru af Obdrup Bodil Rasmusdatter
Rasmus Jensens hustru af Allelev Bodil Sørensdatter
Søren [Nielsen] Kejsers hustru af Lyngby Anne Michelsdatter

1757
fol 298
Søren Andersens hustru af Albøge Maren Nielsdatter
Niels Legers hustru af Lyngby Anne Sørensdatter
Christen Jensens hustru af Allelev Kirsten Sørensdatter
Niels Stephansens hustru af Lyngby Gertrud Andersdatter
Jens Jensens hustru af Albøge Maren Pedersdatter
Rasmus Christensens hustru af Albøge Maren Nielsdatter
Søren [Rasmussen] Winthers hustru af Allelev Birthe Sørensdatter
Hans Lavesens hustru af Søby Birthe Sørensdatter
Peder Sørensens hustru af Fladstrup Anne Hansdatter
Peder Sørensens hustru af Obdrup Dorthe Marie Christensdatter
Niels Jensens hustru af Allelev Maren Nielsdatter
Michel Jensens hustru af Trustrup Maren Nielsdatter
Rasmus Jensens hustru af Hallendrup
Anders Jensens hustru af Albøge Maren Christensdatter
Rasmus Sørensens hustru af Søby Maren Sørensdatter
Christen Sørensens hustru af Trustrup Bodil Nielsdatter
Christen Terkildsens hustru af Albøge Maren Jensdatter
Rasmus Hansens hustru af Albøge Inger Laursdatter
Søren Jensens hustru af Søby Sidsel Rasmusdatter
Søren Jensens hustru af Allelev Anne Jensdatter
Jens Rasmussens hustru af Søby Maren Rasmusdatter
Jørgen Thomasens hustru af Albøge Maren Sørensdatter
Søren Sørensens hustru af Allelev Anne Hansdatter
Christian Christiansens hustru af Lyngby Mette Pedersdatter
Niels Pedersens hustru af Albøge Dorthe Thomasdatter
Rasmus Terkildsens hustru af Albøge Maren Jensdatter
Hans Sørensens hustru af Fladstrup Maren Sørensdatter
Rasmus Christensens hustru af Albøge Anne Rasmusdatter
Hans Sørensens hustru af Lyngby Maren Sørensdatter
sognepræstens hustru Kirstine Marie Bang
Niels Sørensens hustru af Albøge Birthe Laursdatter
Rasmus Michelsens hustru af Obdrup Maren Sørensdatter
Hans [Christiansen] Buchs hustru af Lyngby Anne Thorbjørn
Jens Jensens hustru af Trustrup Maren Rasmusdatter

1758
fol 298
Jens Pedersens hustru af Lyngby Anne Henrichsdatter
Jens Madsens hustru af Pismølle Maren Laursdatter
Anders Andersens hustru af Albøge Kirsten Christensdatter
fol 299
Rasmus [Hansen] Friises hustru af Søby Maren Jensdatter
Michel Christensens hustru af Allelev Anne Nielsdatter
Peder Rasmussens hustru af Lyngby Karen Pedersdatter
Erich Rasmussens hustru af Albøge Dorthe Pedersdatter
Jens Sørensens hustru af Lyngby Birthe Sørensdatter
Christen Sørensen [Kræmmer]s hustru af Lyngby Maren Nielsdatter
Rasmus Jensens hustru af Hallendrup Kirsten Olufsdatter
Søren Lasborgs hustru af Lyngby Bodil Sørensdatter
Jørgen Christensens hustru af Albøge Bodil Laursdatter
Niels Stephansens hustru af Lyngby Gertrud Andersdatter
Rasmus Jensens hustru af Fladstrup Dorthe Rasmusdatter
Christen Sørensens hustru af Trustrup Bodil Nielsdatter
Niels Willumsens hustru af Lyngby Anne Nielsdatter
Baltzer Michelsen Crones hustru af Albøge Mette Kirstine Sørensdatter
Jacob Jørgensens hustru af Fladstrup Anne Jørgensdatter
Jens Sørensens hustru af Lyngby Karen Henrichsdatter
Peder Rasmussens hustru af Trustrup Birthe Andersdatter
Peder Rasmussens hustru af Hallendrup Karen Nielsdatter
Jens Pedersens hustru af Søby Gertrud Andersdatter
Peder Laursens hustru af Lyngby Kirsten Laursdatter
Christen Sørensens hustru af Hallendrup Karen Eskildsdatter
Mads Lavesens hustru af Albøge Maren Madsdatter
Søren Poulsens hustru af Albøge Dorthe Rasmusdatter
sognepræstens hustru Kirstine Marie Bang
Rasmus Sørensens hustru af Lyngby Dorthe Sørensdatter
Christen Rasmussens hustru af Allelev Anne Rasmusdatter
Oluf Bjerrings hustru af Albøge Karen Jørgensdatter
Rasmus Sørensens hustru af Lyngby Bodil Rasmusdatter

1759
fol 299
Christen Jensens hustru af Allelev Kirsten Sørensdatter
Søren Andersens hustru af Saldrup
Hans Olufsens hustru af Fladstrup Mette Rasmusdatter
Hans Nielsens hustru af Saldrup Anne Pedersdatter
Christian Christiansens hustru af Lyngby Mette Pedersdatter
Rasmus Rasmussens hustru af Lyngby Maren Pedersdatter
Jens Sørensens hustru af Søby Bodil Rasmusdatter
Jens Rasmussens hustru af Obdrup Lisbeth Sørensdatter
Peder [Sørensen] Skrivers hustru af Fladstrup Anne Hansdatter
forvalter Nielsens hustru af Petersborg Sophie Magdalene Vinkel
fol 300
Laurs Kruses hustru af Allelev Maren Jensdatter
Søren Jensens hustru af Trustrup Birthe Jensdatter
Hans Buchs hustru af Lyngby Anne Thorbjørn
Michel Joensens hustru af Søby Dorthe Laursdatter
Rasmus Nielsens hustru af Søby Mette Rasmusdatter
Peder Sørensens hustru af Obdrup Dorthe Christensdatter
Søren Jepsens hustru af Allelev Anne Rasmusdatter
Niels Sørensens hustru af Albøge Birthe Laursdatter
Søren Rasmussens hustru af Lyngby Kirsten Sørensdatter
Niels Stephansens hustru af Lyngby Gertrud Andersdatter
Søren Sørensens hustru af Allelev Anne Hansdatter
Jens Rasmussens hustru af Søby Maren Rasmusdatter
Peder Laursens hustru af Saldrup Dorthe Christensdatter
Peder Andersens hustru af Allelev Mette Christensdatter
Rasmus Nielsens hustru af Albøge Anne Mathiasdatter
Rasmus Nielsens hustru af Trustrup Johanne Nielsdatter
Baltzer Michelsen [Crone]s hustru af Albøge Mette Kirstine Sørensdatter
omrejsende Christen Christensens hustru i Albøge Anne Jensdatter
Søren Andersens hustru af Albøge Maren Nielsdatter
Anders Madsens hustru af Søby Kirsten Jensdatter

1760-69

Top


1760
fol 300
Christen Hansens hustru af Lyngby Else Sørensdatter
Rasmus Jensens hustru af Allelev Bodil Sørensdatter
Niels Jensens hustru af Lyngby Anne Sørensdatter
Jens Olufsens hustru af Søby Anne Sørensdatter
Rasmus Christensens hustru af Albøge Anne Rasmusdatter
Jens Jensens hustru af Trustrup Maren Rasmusdatter
Søren Nielsens hustru af Trustrup Marie Laursdatter
Jørgen Thomasens hustru af Albøge Maren Sørensdatter
Niels Mortensens hustru af Trustrup Anne Cathrine Jensdatter
Anders Jensens hustru af Albøge Margrethe Johansdatter
Jacob Jørgensens hustru af Fladstrup Anne Jørgensdatter
Hans Nielsen [Ladefoged]s hustru af Fævejle Anne Pedersdatter
fol 301
Christen Sørensens hustru af Trustrup Bodil Nielsdatter
Rasmus Rasmussens hustru af Albøge Dorthe Jacobsdatter
Thomas Sørensens hustru af Saldrup Maren Christensdatter
Hans Olufsens hustru af Fladstrup Mette Rasmusdatter
Jens Pedersens hustru af Lyngby Anne Henrichsdatter
Søren Jørgensens hustru af Fladstrup Anne Rasmusdatter
Jens Madsens hustru af Pismølle Maren Laursdatter
Hans Christensens hustru af Lyngby Anne Thorbjørn Thomasdatter
Peder Rasmussens hustru af Trustrup Birthe Andersdatter
Niels Willumsens hustru af Fladstrup Maren Sørensdatter
Niels Pedersens hustru af Albøge Dorthe Thomasdatter
Christen Christensens hustru af Lyngby Maren Nielsdatter
Mads Nielsens hustru af Allelev Maren Christensdatter
Christen Sørensens hustru af Hallendrup Karen Eskildsdatter
Hans Sørensens hustru af Lyngby Maren Sørensdatter
Niels Friderichsens hustru af Lyngby Maren Pedersdatter
Niels Sørensens hustru af Albøge Birthe Laursdatter
Rasmus Michelsens hustru af Obdrup Maren Sørensdatter
Søren Poulsens hustru Dorthe Rasmusdatter
Jørgen Sørensens hustru af Albøge Karen Hansdatter
Christen Jensens hustru af Allelev Kirsten Sørensdatter
Peder Laursens hustru af Saldrup Dorthe Christensdatter

1761
fol 301
Rasmus Hansens hustru af Albøge Inger Sørensdatter
Peder Andersens hustru af Trustrup Kirsten Nielsdatter
Christian Christiansens hustru af Lyngby Mette Pedersdatter
Jens Sørensens hustru af Søby Bodil Rasmusdatter
Peder Laursens hustru af Lyngby Kirsten Laursdatter
Søren Nielsens hustru af Lyngby Mette Marie
Rasmus Dams hustru af Trustrup Kirsten Sørensdatter
Peder Pedersens hustru af Lyngby Bodil Rasmusdatter
Rasmus Laursens hustru af Albøge Maren Jensdatter
Søren Jensens hustru af Trustrup Birthe Jensdatter
Jens Madsens hustru af Obdrup Bodil Sørensdatter
Hans Olufsens hustru af Fladstrup
Jens Andersens hustru af Lyngby Kirsten Jensdatter
Rasmus Nielsens hustru af Trustrup Johanne Nielsdatter
Jens Pedersens hustru af Fladstrup Sidsel Terkildsdatter
Rasmus Sørensens hustru af Obdrup Maren Christensdatter
fol 302
Laurs Andersens hustru af Allelev Maren Jensdatter
Søren Jensens hustru af Allelev Anne Rasmusdatter
Søren Nielsens hustru af Trustrup Anne Marie Laursdatter

1762
fol 302
Niels Jacobsens hustru af Trustrup Kirsten Olufsdatter
Niels Friderichsens hustru af Lyngby Maren Pedersdatter
Søren Andersens hustru af Albøge Kirsten Nielsdatter
Peder Rasmussens hustru af Lyngby Karen Pedersdatter
Christen Hansens hustru af Søby Else Sørensdatter
Niels Sørensens hustru af Albøge Birthe Laursdatter
Anders Jørgensens hustru af Trustrup Maren Andersdatter
Anders Madsens hustru af Søby Kirsten Jensdatter
Rasmus Nielsens hustru af Søby Mette Rasmusdatter
Søren Andersens hustru af Saldrup Gille Jensdatter
Christen Jensens hustru af Allelev Kirsten Sørensdatter
Rasmus [Andeersen] Dams hustru af Trustrup Kirsten Sørensdatter
Peder Sørensens hustru af Obdrup Dorthe Christensdatter
Peder Rasmussens hustru af Hallendrup Karen Nielsdatter
Rasmus Christensens hustru af Albøge
Jens Rasmussens hustru af Søby Maren Rasmusdatter
Niels [Nielsen] Smeds hustru af Trustrup Mette Laursdatter
Peder Rasmussens hustru af Trustrup Birthe Andersdatter
Jens Olufsens hustru af Albøge Anne Sørensdatter
Søren Sørensens hustru af Lyngby Grethe Jensdatter
Søren Jensens hustru af Trustrup Birthe Jensdatter
Rasmus Sørensens hustru af Lyngby Dorthe Sørensdatter
Jens Pedersens hustru af Lyngby Anne Henrichsdatter
Søren Nielsens hustru af Allelev Elle Rasmusdatter
Søren Nielsens hustru af Lyngby Mette Rasmusdatter
Niels Friderichsens hustru af Lyngby Maren Pedersdatter

1763
fol 303
Jacob Jørgensens hustru af Fladstrup
forvalter Nielsens hustru af Petersborg
Peder Laursens hustru af Lyngby
Niels Pedersens hustru af Albøge
Peder [Pedersen] Skaarups hustru af Lyngby Bodil Rasmusdatter
Hans Olufsens hustru af Fladstrup Mette Rasmusdatter
Rasmus Michelsens hustru af Obdrup Maren Sørensdatter
Rasmus Rasmussens hustru af Albøge Dorthe Jacobsdatter
Søren Poulsens hustru af Albøge Dorthe Rasmusdatter
Jens Jensens hustru af Allelev Maren Rasmusdatter
Mads Nielsens hustru af Lyngby Maren Christensdatter
Peder Madsens hustru af Hallendrup Kirsten Sørensdatter
Jørgen Thomasens hustru af Albøge Maren Sørensdatter
Michel Jensens hustru af Fladstrup Anne Pedersdatter
Rasmus Christensens hustru af Albøge
Erich Rasmussens hustru af Albøge
Rasmus Nielsens hustru af Søby Mette Rasmusdatter
Jens Pedersens hustru af Fladstrup Sidsel Terkildsdatter
degnens hustru Karen Joensdatter af Albøge
Thomas [Rasmussen] Hjorts hustru af Fladstrup Anne Hansdatter
Søren [Sørensen] Sjørups hustru af Allelev [Karen Sørensdatter Møller]
Hans Sørensens hustru af Lyngby Maren Sørensdatter
Søren [Rasmussen] Winthers hustru af Albøge Birthe Sørensdatter
Søren Rasmussens hustru af Lyngby Birthe Rasmusdatter
Jens Sørensens hustru af Søby Bodil Rasmusdatter

1764
fol 303
Søren Nielsens hustru af Trustrup
forvalter Nielsens hustru af Petersborg Sophie Magdalene Vinkel
Rasmus Christensen [Bloch]s hustru af Albøge Maren Nielsdatter
Rasmus Hansens hustru af Albøge Inger Jensdatter
Rasmus Laursens hustru af Albøge Maren Jensdatter
Niels Friderichsens hustru af Lyngby Maren Pedersdatter
Rasmus [Andersen] Dams hustru af Trustrup Kirsten Sørensdatter
hyrden Jens Jensens hustru af Allelev Maren Pedersdatter
Søren [Sørensen] Kjærs hustru af Lyngby Grethe Jensdatter
Jens [Sørensen] Møllers hustru af Allelev Cathrine [Marie Christensdatter Winther]
Hans Olufsens hustru af Fladstrup Mette Rasmusdatter
Niels [Nielsen] Smeds hustru af Trustrup Mette Laursdatter
fol 304
Søren Andersens hustru af Albøge Maren Nielsdatter
Peder Rasmussens hustru af Trustrup Birthe Andersdatter
Jens Blochs hustru Kirsten Sørensdatter

1765
fol 304
Rasmus Sørensens hustru Maren Rasmusdatter
Søren Rasmussens hustru af Lyngby Bodil Rasmusdatter
Peder Rasmussens hustru af Lyngby Karen Pedersdatter
Søren Sørensen [Sjørup]s hustru af Allelev Karen Sørensdatter
Mads [Pedersen] Friises hustru af Allelev Anne Rasmusdatter
Jens Olufsens hustru af Søby Anne Sørensdatter
Peder Sørensens hustru af Albøge Maren Christensdatter
Rasmus Sørensens hustru af Albøge Karen Jørgensdatter
Søren [Rasmussen] Winthers hustru af Allelev Birthe Nielsdatter
Søren Jensens hustru af Allelev Anne Rasmusdatter
Niels Friderichsens hustru af Lyngby Maren Pedersdatter
Laurs Andersens hustru af Allelev Maren Jensdatter
Hans [Sørensen] Lasborgs hustru af Lyngby Maren [Sørensdatter] Lasborg
Peder Laursens hustru af Saldrup Dorthe Christensdatter
Jens Rasmussens hustru af Søby Maren Rasmusdatter
Rasmus Kræmmers hustru af Albøge Dorthe Poulsdatter
Hans Laursens hustru af Albøge Anne Christensdatter
Christen Jensens hustru af Allelev Kirsten Sørensdatter
Peder Rasmussens hustru af Hallendrup Karen Nielsdatter
Peder Rasmussens hustru af Allelev
Michel Jensens hustru af Fladstrup Anne Rasmusdatter
Rasmus Michelsens hustru af Obdrup Maren

1766
fol 304
Jens Pedersens hustru af Lyngby Anne Henrichsdatter
Christian Christiansens hustru af Lyngby Mette Pedersdatter
Rasmus Frandsens hustru af Trustrup Sidsel Christensdatter
Jens Nielsens hustru af Søby Karen Andersdatter
Niels Stephansens hustru af Albøge Gertrud Andersdatter
Jens Basballes hustru af Fladstrup Sidsel Terkildsdatter
Christen Sørensens hustru af Trustrup Bodil Nielsdatter
Niels Friderichsens hustru af Lyngby
Niels Pedersens hustru af Albøge Dorthe Thomasdatter
fol 305
mons Brandts hustru af Albøge Karen Joensdatter
Søren Poulsens hustru af Albøge Dorthe Rasmusdatter
Rasmus Sørensens hustru af Tromborg Maren Christensdatter
Peder Sørensens hustru af Obdrup Dorthe Marie Christiansdatter
birkedommer Nielsens hustru Sophie Magdalene Vinkel
Peder Madsen [Greve]s hustru Dorthe Pallesdatter
sl Rasmus Christensens hustru af Albøge Anne Rasmusdatter
Jens Brøggers hustru af Søby Bodil Rasmusdatter
Jens Jensens hustru af Allelev Maren Rasmusdatter
Søren Andersens hustru af Albøge Maren Nielsdatter
Rasmus Laursens hustru af Albøge Maren Hansdatter
Søren Sørensen [Sjørup]s hustru af Allelev Karen Sørensdatter [Winther]
løjtnantens hustru af Albøge Maren Sørensdatter
Søren [Rasmussen] Winthers hustru af Albøge Birthe Nielsdatter

1767
fol 305
Peder Madsens hustru af Albøge Sophie Jacobsdatter
Jens [Sørensen] Møllers hustru af Allelev Stine Christensdatter
Rasmus Nielsens hustru af Søby Mette Rasmusdatter
Søren Jensens hustru af Trustrup Birthe Jensdatter
Mads Friises hustru af Allelev Anne Rasmusdatter
Peder Rasmussens hustru af Trustrup Bodil Andersdatter
Hans Jørgensens hustru af Fladstrup Mette Terkildsdatter
Peder Laursens hustru af Lyngby Kirsten Laursdatter
Niels Friderichsens hustru af Lyngby Maren Pedersdatter
Peder Rasmussens hustru af Allelev Karen Nielsdatter
Jens Rasmussens hustru af Allelev Bodil Rasmusdatter
Jens Christensens hustru af Søby Kirsten Jensdatter
Michel Jensens hustru af Fladstrup Mette Pedersdatter
Søren Rasmussens hustru af Lyngby Bodil
birkedommer Nielsens hustru af Petersborg Sophie Magdalene Vinkel
Jens Sørensens hustru af Trustrup Karen Sørensdatter
Christen Jensens hustru af Albøge Maren Sørensdatter
Jens Olufsens hustru af Fladstrup
Søren [Jørgensen] Hyrdes hustru af Trustrup
fol 306
Rasmus Christensens hustru af Hallendrup Maren Nielsdatter
Hans Olufsens hustru af Fladstrup
Peder Laursens hustru Dorthe Christensdatter
Rasmus Sørensens hustru af Trustrup Karen Laursdatter
Niels Jensens hustru af Obdrup Mette Marie Jensdatter
Jens Kræmmers hustru af Søby Maren Rasmusdatter

1768
fol 306
Rasmus Laursens hustru af Albøge Maren Hansdatter
Peder [Madsen] Greves hustru af Allelev Dorthe Pallesdatter
Søren Nielsens hustru af Trustrup
Jørgen Thomasens hustru af Albøge
Jens Pedersens hustru af Lyngby Anne Henrichsdatter
Niels Friderichsens hustru af Lyngby Maren Pedersdatter
Søren Hansens hustru af Lyngby Maren Rasmusdatter
Hans [Sørensen] Lasborgs hustru af Lyngby Maren Sørensdatter
Christen Jepsens hustru af Allelev Kirsten Sørensdatter
Hans Jensens hustru af Allelev Mette Marie Nielsdatter
Anders Pedersens hustru af Allelev Gertrud Sørensdatter
Søren Jepsens hustru af Allelev Anne Jensdatter
Peder Skaarups hustru af Lyngby Bodil Rasmusdatter
Rasmus Sørensens hustru af Søby Maren Rasmusdatter
Søren Rasmussens hustru af Lyngby Bodil Kjær
Søren [Jensen] Homaas hustru af Albøge Anne Rasmusdatter
Rasmus Michelsens hustru af Obdrup Maren Sørensdatter
Christen Jensens hustru af Trustrup Maren Sørensdatter

1768
fol 306
Hans Jørgensens hustru af Fladstrup Mette Terkildsdatter
Jens Olufsens hustru af Fladstrup Bodil Pedersdatter
Jens [Madsen] Palles hustru af Obdrup Karen Henrichsdatter
fol 307
Rasmus Sørensens hustru af Trustrup Anne Laursdatter
Søren [Sørensen] Sjørups hustru af Allelev Karen Sørensdatter
Peder Jensens hustru af Hallendrup
Jens Sørensens hustru af Allelev Cathrine Marie Christensdatter
Peder Rasmussens hustru af Allelev Karen Nielsdatter
Søren Nielsens hustru af Trustrup
Peder Molbos hustru af Trustrup Birthe Andersdatter
Niels Friderichsens hustru af Lyngby Maren Pedersdatter
Peder [Sørensen] Laursens hustru af Lyngby Kirsten Laursdatter
Hans Lasborgs hustru af Lyngby Maren Sørensdatter
Jens Brøggers hustru af Søby Bodil Rasmusdatter
Peder Madsens hustru af Albøge
Niels Olufsens hustru af Obdrup Anne Marie Nielsdatter
Michel Jensens hustru af Fladstrup Anne Pedersdatter
Rasmus Nielsens hustru af Trustrup Anne Michelsdatter
Mads Jensens hustru af Obdrup Mette Sørensdatter
Hans Laursens hustru af Albøge Anne Christensdatter
Jens Nielsens hustru af Søby
Søren Jensens hustru af Allelev
hyrdens hustru af Trustrup
Peder Rasmussens hustru af Hallendrup Karen Nielsdatter
[Jens Kjær]s hustru af Lyngby Margrethe Jensdatter

1770-75

Top


1770
fol 307
Rasmus Laursens hustru af Albøge Maren Hansdatter
Svend Laursens hustru af Lyngby Ellen Børgesdatter
Jens Sørensens hustru Dorthe Jørgensdatter
Søren Poulsens hustru af Albøge Dorthe Rasmusdatter
Niels Friderichsens hustru af Lyngby Maren Pedersdatter
Søren Hansens hustru af Lyngby Maren Rasmusdatter
Hans Jensens hustru af Obdrup Mette Marie Nielsdatter
Peder Pedersens hustru af Hallendrup Maren Andersdatter
Rasmus Friises hustru af Albøge Inger Sørensdatter
fol 308
Niels [Laursen] Bondes hustru af Albøge Anne Andersdatter
Peder Kirkemands hustru af Albøge Maren Madsdatter
forpagter Ørnbergs hustru af Lykkesholm Birthe Madsdatter
Peder Jensens hustru af Obdrup Anne Cathrine Christensdatter
Peder Madsens hustru af Allelev Dorthe Pallesdatter
Niels Smeds hustru af Albøge Gertrud Andersdatter
Mads Pedersens hustru af Allelev Anne Rasmusdatter
Peder Nygaards hustru af Obdrup Mette Marie

1771
fol 308
Søren Jensens hustru af Albøge Anne Rasmusdatter
Hans Olufsens hustru af Fladstrup Mette Rasmusdatter
Erich Carlsens hustru af Obdrup Markhus Gertrud Rasmusdatter
Rasmus Nielsens hustru af Trustrup Anne Michelsdatter
Jens Olufsens hustru af Fladstrup Bodil Pedersdatter
Anders Pedersens hustru af Allelev Gertrud Sørensdatter
Hans Sørensens hustru af Lyngby Maren Sørensdatter
Christen Thygesens hustru af Fladstrup Else Sørensdatter
Jens [Sørensen] Kjærs hustru af Trustrup Karen Sørensdatter
Jens Olufsens hustru af Søby Anne Sørensdatter
Niels [Pedersen] Snedkers hustru af Lyngby Anne Nielsdatter
Rasmus Rasmussens hustru af Albøge Dorthe Jacobsdatter
skomagerens hustru af Fladstrup Else Sørensdatter
birkedommer Nielsens hustru af Petersborg Sophie Magdalene Vinkel
Niels Jensens hustru af Obdrup Mette Jensdatter
Niels Friderichsens hustru af Lyngby Maren Pedersdatter
Jens [Sørensen] Kjærs hustru af Lyngby Dorthe Jørgensdatter
Jens Sørensens hustru af Albøge
Jens Møllers hustru af Allelev Gertrud Marie [Cathrine Marie Christensdatter]
Peder Jacobsens hustru af Albøge
Jens Kræmmers hustru af Søby
Mads Jensens hustru af Obdrup Mette Sørensdatter
Søren Sørensens hustru af Lyngby Cathrine Pedersdatter
Gert Pedersens hustru af Lyngby Kirstine Pedersdatter

1772
fol 309
Ørenbergs hustru af Petersborg Birthe Madsdatter
Michel Jensens hustru af Fladstrup
Niels [Laursen] Bondes hustru af Albøge Anne Andersdatter
Søren Sørensen [Sjørup]s hustru af Allelev Karen Sørensdatter
Rasmus Sørensens hustru af Trustrup Karen Laursdatter
Jens Olufsens hustru af Fladstrup Bodil Pedersdatter
Rasmus Sørensens hustru af Trustrup Skovhus Dorthe Marie
Rasmus Nielsens hustru af Trustrup Anne Michelsdatter
Peder Laursens hustru af Lyngby Kirsten Laursdatter
Karen Sørensdatter af Hallendruphuset
Jens Sørensens hustru af Obdrup Inger Pedersdatter
Jens Sørensens hustru af Søby Bodil Rasmusdatter
Rasmus Laursens hustru af Albøge Maren Hansdatter
Hans Jørgensens hustru af Fladstrup Mette Terkildsdatter
Christen Jensens hustru af Albøge Maren Sørensdatter
Søren Jensens hustru af Albøge Karen Michelsdatter
Jens Jensens hustru af Allelev Maren Rasmusdatter
Niels Friderichsens hustru af Lyngby Maren Pedersdatter
Niels Laursen [Bonde]s hustru af Albøge Anne Andersdatter
Jens Basballes hustru af Fladstrup Sidsel Terkildsdatter

1773
fol 309
Peder Laursens hustru af Lyngby
Mads Jensens hustru af Obdrup Mette Sørensdatter
Peder Pedersens hustru af Hallendrup Maren Christensdatter
Mads Jensens hustru af Obdrup Mette Sørensdatter
Niels Pedersens hustru af Allelev Anne Nielsdatter
Hans Olufsens hustru af Fladstrup Mette Rasmusdatter
Søren Jensens hustru af Lyngby Cathrine Pedersdatter
Søren Sørensens hustru af Allelev Maren Sørensdatter
Niels Schøt Hassenbalchs hustru af Fævejle Friderica Sophie Caroline
Erich Davidsens hustru af Allelev Kirstine Jensdatter
Svenning Hansens hustru af Lyngby Karen Nielsdatter
Michel Jensens hustru af Fladstrup Anne Pedersdatter
fol 310
Søren Christensens hustru af Lyngby Maren Rasmusdatter
Hans Lasborgs dødfødte barn af Lyngby
Rasmus [Jensen] Vesters hustru af Trustrup Mette Christensdatter
Jens Kjærs dødfødte barn af Lyngby
Jacob Pedersens hustru af Saldrup Bodil Pedersdatter
Jens Jensens hustru af Saldrup Karen Nielsdatter
Hans Lasborgs hustru af Lyngby
Niels Friderichsens hustru af Lyngby Maren Pedersdatter
Thomas Sørensens hustru af Lyngby Anne Cathrine
Peder Kirkemands hustru af Albøge Maren Madsdatter
Rasmus Sørensens hustru af Trustrup Else Andersdatter
Laurs Andersens hustru af Lyngby Karen Sørensdatter
Niels Stephansen [Smed]s hustru af Albøge Gertrud Andersdatter
Anders Pedersen [Nymand]s hustru af Allelev Gertrud Sørensdatter

1774
fol 310
Jens Sørensens hustru Cathrine Marie Rasmusdatter
Jens Nielsens hustru af Hallendrup Maren Nielsdatter
Peder Laursens hustru af Lyngby
Peder Pedersens hustru af Allelev
Peder Christensens hustru af Obdrup
Niels Mortensens hustru af Lyngby
Svenning Hansens hustru af Lyngby
Peder Madsens hustru af Allelev Dorthe Pallesdatter
Peder Olufsens hustru af Fladstrup Lisbeth Jørgensdatter
Laurs Laursens hustru af Saldrup Mette Marie
Peder Poulsens hustru af Albøge
Niels ?s hustru af Albøge? Anne Marie Sørensdatter
Rasmus Sørensens hustru af Trustrup Else Andersdatter
Niels Pedersens hustru af Lyngby Anne Nielsdatter
Niels Rasmussens hustru af Trustrup Skovhus
Jens Kjærs hustru af Lyngby

1775
fol 310
Mads Jensens hustru af Obdrup
Christen Jørgensens hustru af Trustrup
Christen Hansens hustru af Fladstrup Else Sørensdatter
Hans Jensens hustru af Obdrup Mette Marie Nielsdatter
Jens Jensens hustru af Allelev
Anders Schultz hustru af Hallendrup markhus Karen Sørensdatter
Peder Pedersens hustru af Hallendrup Maren Andersdatter
Peder Rasmussens hustru af Allelev Birthe Jørgensdatter
Hans Sørensens hustru af Lyngby Maren Sørensdatter
Niels Jensens hustru af Albøge
Thomas [Sørensen] Buchs hustru af Lyngby Anne Cathrine Nielsdatter
smedens hustru af Albøge Gertrud Andersdatter
Niels Friderichsens hustru af Lyngby
Hans Jørgensens hustru af Fladstrup
Rasmus Jacobsens hustru af Allelev
Anders Pedersens hustru af Allelev

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
Introducerede
1716-1749
1716-1749
1716-1749
1716-1749
1750-1779
1750-1779
1750-1779
1750-1775
1780-1813
1780-1813
1780-1813
 

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 25-3-06
c