s
Stikord til Lyngby/Albøge sogns kirkebog, Djurs Sdr. herred, 1716 - 1813

1750-1779
Døbte


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
Introducerede
1716-1749
1716-1749
1716-1749
1716-1749
1750-1779
1750-1779
1750-1779
1750-1775
1780-1813
1780-1813
1780-1813
 

På denne side:
1750-1759
1760-1769
1770-1779


1750-59

1750
fol 223
Jens Sørensens og Birthe Sørensdatters barn i Lyngby - Peder
sognepræst Hans de Hemmers og Kirstine Marie Bangs barn i Lyngby - Hans Wissing
Søren Andersens og Maren Nielsdatters barn i Albøge - Niels
Christen Rasmussens og Inger Christensdatters barn i Trustrup - Hans
fol 224
sl Rasmus Rasmussen [Vester]s og Mette Rasmusdatters barn i Søby - Rasmus
Jørgen Hansens og Bodil Laursdatters barn i Albøge - Niels
Søren Poulsens og Dorthe Rasmusdatters barn i Albøge - Anne
Peder Jacobsens og Gertrud Sørensdatters barn i Saldrup - Søren
Jens Sørensens og Margrethe Sørensdatters barn i Trustrup - Søren
fol 225
Søren Hansens og Gertrud Michelsdatters barn i Lyngby - Birthe
Hans Lavesens og Birthe Sørensdatters barn i Søby - Niels
Rasmus Christensens og Maren Nielsdatters barn i Lyngby - Niels Christian
skoleholder Christopher Rolands og Kirsten Pedersdatters barn i Lyngby - Helene Byssing
fol 226
Niels Jensens og Maren Nielsdatters barn i Allelev - Anne
Christen Rasmussen [Winther]s og Anne Rasmusdatters barn i Allelev - Rasmus
Niels Rasmussens og Elle Pedersdatters barn i Søby - Søren
Jens Madsens og Maren Laursdatters barn i Pismølle - Laurs
Erich Christensens og Maren Olufsdatters barn i Albøge - Oluf
fol 227
Rasmus Christensens og Maren Sørensdatters barn i Allelev - Søren
Christen Mortensens og Maren Mogensdatters barn i Albøge - Bodil
Søren Andersen [Dam]s og Karen Nielsdatters barn i Lyngby - Kirsten
Jens Christensens og Anne Hansdatters barn i Allelev - Sidsel
Michel Tromborgs og Mette Nielsdatters barn i Trustrup - Rasmus
fol 228
Søren Jensens og Anne Michelsdatters barn i Trustrup - Michel
Jens Sørensens og Anne Nielsdatters barn i Allelev - Niels
Christen Jensens og Kirsten Sørensdatters barn i Allelev - Anne Cathrine
Søren Jensens og Sidsel Rasmusdatters barn i Søby - Søren
Hans Mathiasens og Karen Rasmusdatters barn i Albøge - Maren
fol 229
Søren Nielsen [Kejser]s og Anne Michelsdatters barn i Lyngby - Niels
Rasmus Laursens og Bodil Olufsdatters barn i Albøge - Oluf
Anders Andersens og Kirsten Pedersdatters barn i Albøge - Dorthe
Jens Nielsen [Smed]s og Sophie Sørensdatters barn i Lyngby - Else
Jens Sørensens og Kirsten Nielsdatters barn i Trustrup - Hans
fol 230
Søren Jensen fra Gl Mølle og Anne Jacobsdatter et barn i Albøge - Jens
Jens Sørensens og Sidsel Andersdatters barn i Obdrup - Michel
Rasmus Terkildsens og Maren Jensdatters barn i Albøge - Jens
Rasmus Sørensen [Kirkemand]s og Dorthe Sørensdatters barn i Lyngby - Søren
Søren Jensens og Anne Jensdatters barn i Allelev - Jens
fol 231
Michel Joensens og Dorthe Laursdatters barn i Søby - Laurs
Erich Rasmussens og Dorthe Pedersdatters barn i Albøge - Maren
Niels Christensens og Maren Pedersdatters barn i Albøge - Maren
Peder Pedersens og Maren Pedersdatters barn i Lyngby - Mette

1751
fol 232
Rasmus Pedersens og Maren Sørensdatters barn i Allelev - Gertrud
Christen Terkildsens og Mette Jensdatters barn i Albøge - Maren
Jens Madsens og Birthe Hansdatters barn i Obdrup - Gertrud Marie
Jens Jensens og Maren Rasmusdatters barn i Trustrup - Søren
fol 233
Rasmus Sørensens og Maren N:s barn i Lyngby - Karen
Peder Andersens og Mette Christensdatters barn i Allelev - Anne Kirstine
Rasmus Rasmussens og Dorthe Jacobsdatters barn i Albøge - Rasmus
Peder Nielsens og Anne Madsdatters barn i Hallendrup - Mads
Anders Jensens og Maren Christensdatters barn i Albøge - Christen
fol 234
Laurs Sørensens og Anne Nielsdatters barn i Albøge - Søren
Thomas Jensen og Bodil Jørgensdatters barn i Albøge - Morten
Rasmus Christensens og Anne Rasmusdatters barn i Albøge - Edel
Peder Jensens og Maren Madsdatters barn i Allelev - Edel
Rasmus Christensens og Maren Sørensdatters barn i Allelev - Søren
fol 235
Søren Poulsens og Dorthe Rasmusdatters barn i Albøge - Maren
degnen Christen Brandts og Mette Marie Solrøds barn i Albøge - Karen Sophie
Rasmus Jensens og Bodil Sørensdatters barn i Fladstrup - Sidsel
Søren Jensen [Lasborg]s og Bodil Sørensdatters barn i Lyngby - Søren
Rasmus Christensens og Maren Nielsdatters barn i Lyngby - Karen
fol 236 [kort 5]
Michel Christensens og Anne Nielsdatters barn i Allelev - Bodil
Søren Andersens og Anne Sørensdatters barn i Saldrup - Mette Marie
Peder Sørensens og Anne Hansdatters barn i Fladstrup - Kirsten
Jørgen Christensens og Anne Christensdatters barn i Albøge - Anne Marie
sognepræst Hans de Hemmers og Kirstine Marie Bangs barn - Friderich Christian
Jens Rasmussens og Maren Rasmusdatters barn af Søby - Maren
fol 237
Rasmus Rasmussens og Maren Pedersdatters barn i Lyngby - Maren
Anders Rasmussens og Dorthe Pedersdatters barn i Lyngby - Rasmus
Christen Jensens og Kirsten Sørensdatters barn i Allelev - Maren
Rasmus Hansens og Bodil Rasmusdatters barn i Søby - Hans

1752
fol 237
Søren Jensens og Anne Michelsdatters barn i Trustrup - Jens
fol 238
skoleholder Christopher Rolands og Kirsten Qvists barn i Lyngby - Birthe
Søren Andersens og Maren Nielsdatters barn i Albøge - Rasmus
Rasmus Nielsens og Anne Nielsdatters barn i Lyngby - Maren
Søren Jensens og Sidsel Rasmusdatters barn i Søby - Rasmus
Peder Rasmussens og Bodil Andersdatters barn i Trustrup - Anne
Hans Rasmussens og Ellen Svenningsdatters barn i Lyngby - Cecilie
Peder Rasmussens og Maren Michelsdatters barn i Lyngby - Mette Kirstine
fol 239
Friderich Sørensens og Karen Joensdatters barn i Albøge - Maren
Rasmus Nielsens og Mette Rasmusdatters barn i Søby - Niels
Jens Madsens og Maren Laursdatters barn i Pismølle - Johannes
Søren Jensens og Anne Jensdatters barn i Allelev - Anne
Søren Sørensens og Anne Dorothea Madsdatters barn i Obdrup - Søren
Peder Sørensens og Maren Rasmusdatters barn i Trustrup - Søren
fol 240
Mette Laursdatters uægte barn i Allelev - Laurs (hr. Danneskjolds kudsk Hans)
Christen Mortensens og Maren Mogensdatters barn i Søby - Rasmus
Laurs Sørensens og Karen Pedersdatters barn i Søby - Søren
Niels Jensens og Anne Sørensdatters barn i Trustrup - Mette Kirstine
velædle forvalter Frydes og mad Inger Cathrine Holsts barn på Fævejle - Nicoline
forvalter Rasmus Nielsens og mad Sophie Magdalenes barn på Gl Petersborg - Nicoline Friderica Cathrine
Maren Hansdatters uægte barn i Obdrup - Anne (Søren Sau af Tistrup)
fol 311
Søren Nielsens og Anne Michelsdatters barn i Lyngby - Rasmus
Jens Sørensens og Kirsten Nielsdatters barn i Trustrup - Søren
Søren Rasmussen [Winther]s og Birthe Sørensdatters barn i Allelev - Maren
Rasmus Sørensens og Kirsten N:s barn i Lyngby - Rasmus
Søren Andersens og Karen Nielsdatters barn i Lyngby - Anders
Hans Lavesens og Birthe Sørensdatters barn i Søby - Jens

1753
fol 311
Thomas Sørensens og Maren Christensdatters barn i Saldrup - Karen
fol 312
Christen Terkildsens og Mette Jensdatters barn i Albøge - Maren
Maren Sørensdatters uægte barn i Allelev - Anne
Peder Pedersens og Maren Pedersdatters barn i Lyngby - Mette
Jens Madsens og Bodil Sørensdatters barn i Trustrup - Mads
Anne Christensdatters uægte barn fra Ebeltoft, født i Saldrup - Jens (Niels Sørensen fra Ulstrup)
Mads Lavesens og Maren Poulsdatters barn i Albøge - Helvig
Laurs Jørgensens og Maren Joensdatters barn - (navn ulæseligt)
Jens Jensens og Maren Rasmusdatters barn i Trustrup - Niels
fol 313
Peder Sørensens og Dorthe Marie Christensdatters barn i Obdrup - Søren
Jørgen Hansens og Bodil Laursdatters barn i Albøge - Anne
Peder Rasmussens og Birthe Andersdatters barn i Trustrup - Karen
Jens Rasmussens og Maren Rasmusdatters barn i Søby - Niels
Peder Rasmussens og Maren Michelsdatters barn i Lyngby - Michel
Rasmus Hansen [Friis]s og Anne Jørgensdatters barn i Søby - Jørgen
fol 314
Søren Rasmussens og Maren Nielsdatters barn i Lyngby - Mette
Bodil Rasmusdatters uægte barn fra Grenå, født i Albøge - Karen (soldat Oluf Hansen tjenende i Grenå)
Anne Lauges uægte barn fra Grenå, født i Lyngby - Niels (soldat Oluf Hansen, Grenå)
Niels Mogensens og Anne Andersdatters barn i Fladstrup - Christen
Rasmus Jensens og Bodil Sørensdatters barn i Allelev - Søren
Rasmus Rasmussens og Mette Jensdatters barn i Trustrup - Jens
Niels Pedersens og Dorthe Thomasdatters barn i Albøge - Christen
fol 315
Rasmus Nielsens og Anne Rasmusdatters barn i Søby - Niels
Michel Joensens og Dorthe Laursdatters barn i Søby - Maren
Rasmus Sørensens og Maren Rasmusdatters barn i Søby - Rasmus
Christen Jensens og Kirsten Sørensdatters barn i Allelev - Jens
Jens Sørensens og Birthe Sørensdatters barn i Lyngby - Michel
Søren Jensens og Bodil Sørensdatters barn i Lyngby - Anne
Jens Jensens og Maren Pedersdatters barn i Albøge - Jens
fol 316
Rasmus Christensens og Anne Rasmusdatters barn i Albøge - Dorthe
Niels Jensens og Maren Nielsdatters barn i Allelev - Jens
Jens Rasmussens og Bodil Nielsdatters barn i Allelev - Maren
sognepræst Hans de Hemmers og Kirsten Marie Bangs barn i Lyngby - Karen
Peder Sørensens og Anne Hansdatters barn i Fladstrup - Søren
Rasmus Rasmussens og Kirsten Rasmusdatters barn i Albøge - Niels
Jørgen Sørensens og Karen Hansdatters barn i Lyngby - Hans
fol 317
Anders Jensens og Maren Christensdatters barn i Albøge - Bodil
Peder Sørensens og Maren Rasmusdatters barn i Trustrup - Sidsel
Jens Madsens og Maren Laursdatters barn i Pismølle - Rasmus
Søren Andersen [Dam]s og Karen Nielsdatters barn i Lyngby - Maren
Hans Lavesens og Birthe Sørensdatters barn i Søby - Jens
Hans Nielsens og Birthe Michelsdatters barn i Albøge - Maren

1754
fol 317
Anders Andersens og Kirsten Christensdatters barn i Albøge - Anne Marie
Maren Pedersdatters uægte barn i Albøge - Peder (moderen besvangret i Pederstrup)
fol 318
Rasmus Christensens og Maren Sørensdatters barn i Allelev - Christen
Erich Rasmussens og Dorthe Pedersdatters barn i Albøge - Karen
Rasmus Terkildsens og Maren Jensdatters barn i Albøge - Gertrud
Rasmus Sørensens og Dorthe Sørensdatters barn i Lyngby - Søren
Rasmus Andersens og Maren Rasmusdatters barn i Trustrup - Maren
Søren Poulsens og Dorthe Rasmusdatters barn i Albøge - Rasmus
Søren Andersens og Maren Nielsdatters barn i Albøge - Bodil
Peder Rasmussens og Birthe Andersdatters tvillinger i Trustrup - Rasmus og Anders
fol 319
Søren Jensens og Anne Rasmusdatters barn i Allelev - Sophie
Rasmus Hansens og Anne Jørgensdatters barn i Søby - Søren
Jens Jensens og Maren Rasmusdatters barn i Trustrup - Anne Cathrine
Peder Rasmussens og Maren Michelsdatters barn i Lyngby - Jens
Søren Sørensens og Anne Dorthe Madsdatters barn i Obdrup - Anne Kirstine
Jens Sørensens og Sidsel Andersdatters barn i Trustrup - Søren
Friderich Homaas og Karen Joensdatters barn i Albøge - Anne
Michel Christensens og Anne Nielsdatters barn i Allelev - Anne
fol 320
Jens Husmands og Maren Pedersdatters barn i Albøge - Kirsten
Jørgen Nielsens og Karen Hansdatters barn i Lyngby - Søren
Laurs Sørensens og Karen Pedersdatters barn i Søby - Maren
Rasmus Friderichsens og Maren Pedersdatters barn i Lyngby - Peder
Christen Jensens og Kirsten Sørensdatters barn i Allelev - Rasmus
Jens Christensens og Anne Hansdatters barn i Allelev - Karen
Anders Jensens og Margrethe Johansdatters barn i Albøge - Johan

1755
fol 320
Peder Christensens og Anne Sørensdatters barn i Allelev - Friderich
Niels Pedersens og Dorthe Thomasdatters barn i Albøge - Anne
fol 321
Søren Nielsens og Anne Torbjørn Thomasdatters barn i Lyngby - Anne
Peder Andersens og Mette Christensdatters barn i Allelev - Kirsten
Anne Marie Nielsdatters uægte barn i Obdrup - Anders
Jens Sørensens og Kirsten Nielsdatters barn i Trustrup - Niels
Søren Andersens og Karen Nielsdatters barn i Lyngby - Anne
Rasmus Jacobsens og Maren Pedersdatters barn i Albøge - Jens
Laurs Andersens og Maren Jensdatters barn i Allelev - Bodil Cathrine
fol 322
Søren Jensens og Birthe Jensdatters barn i Trustrup - Anne Marie
Rasmus Christensens og Maren Nielsdatters barn i Albøge - Niels
sognepræst Hans de Hemmers og Kirstine Marie Bangs barn i Lyngby - Niels Kjær
Peder Sørensens og Dorthe Marie Christensdatters barn i Obdrup - Christen
Christen Rasmussens og Sidsel Christensdatters barn i Trustrup - Maren
Rasmus Sørensens og Bodil Rasmusdatters barn i Lyngby - Anders
Jørgen Christensens og Bodil Laursdatters barn i Albøge - Christen
fol 323
sr Oluf Bierings og Mette Maries barn i Albøge - Gertrud Marie
Christen Christensens og Maren Nielsdatters barn i Søby - Christen
Tyge Jacobsens og Maren Rasmusdatters barn i Lyngby - Bodil
Anne Christensdatters uægte barn fra Grenå, født i Allelev - Karen (Peder Madsen)
Christen Terkildsens og Mette Jensdatters barn i Albøge - Terkild
Jens Madsens og Maren Laursdatters barn - Oluf
Søren Jensen [Lasborg]s og Bodil Sørensdatters barn i Lyngby - Jens
Rasmus Hansens og Inger Laursdatters barn i Albøge - Karen

1756
fol 323
Peder Sørensens og Anne Hansdatters barn i Fladstrup - Hans
Christen Mortensens og Maren Mogensdatters barn i Søby - Karen
fol 324
Jacob Jørgensens og Anne Jørgensdatters barn i Fladstrup - Maren
Rasmus Pedersens og Maren Sørensdatters barn i Allelev - Maren
Niels Mogensens og Anne Andersdatters barn i Fladstrup - Peder
Jens Rasmussens og Maren Rasmusdatters barn i Søby - Kirsten
Rasmus Jensens og Dorthe Christensdatters barn i Fladstrup - Karen
Søren Rasmussens og Kirsten Sørensdatters barn i Lyngby - Niels
Rasmus Christensens og Anne Rasmusdatters barn i Albøge - Bodel
Rasmus Rasmussens og Kirsten Rasmusdatters barn i Albøge - Bodil
Michel Joensens og Dorthe Laursdatters barn i Søby - Hans
fol 325
Thomas Sørensens og Anne Christensdatters barn i Saldrup - Anne Margrethe
Laurs Andersens og Maren Jensdatters barn i Allelev - Jens
Rasmus Nielsens og Mette Rasmusdatters barn i Albøge - Anne Marie
Rasmus Rasmussens og Dorthe Jacobsdatters barn i Albøge - Jørgen
Søren Poulsens og Dorthe Rasmusdatters barn i Albøge - Anne Marie
Søren Jensens og Birthe Jensdatters barn i Trustrup - Hans
Anders Jensens og Dorthe Jensdatters barn i Hallendrup - Kirsten
Peder Rasmussens og Birthe Andersdatters barn i Trustrup - Anne Cathrine
Jørgen Christensens og Bodil Laursdatters barn i Albøge - Jens
fol 326
Jens Jensens og Maren Rasmusdatters barn i Trustrup - Jens Christian
Jens Sørensens og Kirsten Nielsdatters barn i Trustrup - Anne
Laurs Jørgensens og Maren Joensdatters barn i Søby - Niels
Rasmus Sørensens og Bodil Rasmusdatters barn i Lyngby - Kirsten
Jens Rasmussens og Bodil Rasmusdatters barn i Obdrup - Søren
Søren Nielsen [Kejser]s og Anne Michelsdatters barn i Lyngby - Rasmus
Rasmus Jensens og Bodil Sørensdatters barn i Allelev - Søren
fol 327
Søren Andersens og Maren Nielsdatters barn i Albøge - Søren
Niels Jensen [Leger]s og Anne Sørensdatters barn i Lyngby - Ingeborg Sophie
Christen Jensens og Kirsten Sørensdatters barn i Allelev - Jens
Niels Stephansens og Gertrud Andersdatters barn i Lyngby - Mette

1757
fol 327
Jens Jensens og Maren Pedersdatters barn i Albøge - Niels
Rasmus Christensens og Maren Nielsdatters barn i Albøge - Christen
Søren Rasmussen [Winther]s og Birthe Sørensdatters barn i Allelev - Birthe
Hans Lavesens og Birthe Sørensdatters barn i Albøge - Thomas
Peder Sørensens og Anne Hansdatters barn i Fladstrup - Rasmus
fol 328
Michel Jensens og Mette Nielsdatters barn i Trustrup - Maren
Niels Jensen og Maren Nielsdatters barn i Allelev - Niels
Peder Sørensens og Dorthe Marie Christensdatters barn Obdrup - Bodil Cathrine
Anders Jensens og Maren Christensdatters barn i Albøge - Anne Marie
Rasmus Sørensens og Maren Sørensdatters barn i Søby - Anne Kirstine
Christen Sørensens og Bodil Nielsdatters barn i Trustrup - Søren
Christen Terkildsens og Mette Jensdatters barn i Albøge - Marie Anne
Søren Jensen og Sidsel Rasmusdatters barn i Søby - Anne Marie
Rasmus Hansens og Inger Laursdatters barn i Albøge - Maren
fol 329
Søren Jepsens og Anne Sørensdatters barn i Allelev - Anne
Jens Rasmussens og Maren Rasmusdatters barn i Søby - Kirsten
Jørgen Thomasens og Maren Sørensdatters barn i Albøge - Jens
Søren Sørensens og Anne Hansdatters barn i Allelev - Hans
Christian Christiansens og Mette Pedersdatters barn i Lyngby - Christian
Niels Pedersens og Dorthe Thomasdatters barn i Albøge - Thomas
Rasmus Terkildsens og Maren Jensdatters barn i Albøge - Dorthe Sophie
Hans Olufsens og Mette Rasmusdatters barn i Fladstrup - Søren
fol 330
Hans Sørensens og Maren Sørensdatters barn i Lyngby - Søren
Rasmus Christensens og Anne Rasmusdatters barn i Albøge - Christen
sognepræst Hans de Hemmers og Kirstine Marie Bangs barn i Lyngby - Niels Kjær
Rasmus Michelsens og Maren Sørensdatters barn - Jens
Hans Christiansen [Buch]s og Anne Torbjørn Thomasdatters barn i Lyngby - Christi Anne
Jens Jensens og Maren Rasmusdatters barn i Trustrup - Inger Marie
Jens Pedersens og Anne Henrichsdatters barn i Lyngby - Henrich
Jens Madsens og Maren Laursdatters barn i Pismølle - Marie Anne

1758
fol 331
Anders Andersens og Kirsten Christensdatters barn i Albøge - Maren
Rasmus Hansen [Friis]s og Maren Jensdatters barn i Søby - Jens
Michel Christensens og Anne Nielsdatters barn i Allelev - Anne Cathrine
Kirsten Madsdatters uægte barn i Obdrup - Else (Rasmus Sørensen fra Vejlby)
Erich Rasmussens og Dorthe Pedersdatters barn i Albøge - Marie Anne
Peder Rasmussens og Karen Pedersdatters barn i Lyngby - Maren
Jens Sørensens og Birthe Sørensdatters barn i Lyngby - Christopher
fol 332
Søren Lasborgs og Bodil Sørensdatters barn i Lyngby - Anne Sophie
Rasmus Jensens og Kirsten Olufsdatters barn i Hallendrup - Karen
Christen [Sørensen] Kræmmers og Maren Nielsdatters barn i Lyngby - Maren
Jørgen Christensens og Bodil Laursdatters barn i Albøge - Jørgen
Jens Madsens og Maren Sørensdatters barn i Obdrup - Søren
Niels Stephansens og Gertrud Andersdatters barn i Lyngby - Stephan
Christen Sørensens og Bodil Nielsdatters barn i Trustrup - Mette
Rasmus Jensens og Dorthe Christensdatters barn i Fladstrup - Jens


Kirkebog nr. 2

1758
fol 2
Baltzar [Michelsen] Crones og Mette Kirstine Sørensdatters barn af Albøge - Sidsel
Jacob Jørgensens og Anne Jørgensdatters barn af Fladstrup - Jørgen
Jens Sørensens og Karen Henrichsdatters barn af Lyngby - Bodil Cathrine
Peder Rasmussens og Birthe Andersdatters barn af Trustrup - Bodil
Peder Rasmussens og Karen Nielsdatters barn af Hallendrup - Bodil
Peder Laursens og Kirsten Laursdatters barn af Lyngby - Anne
fol 4
[Christen] Sørensens og Karen Eskildsdatters barn af Hallendrup - Søren
Søren Poulsens og Dorthe Rasmusdatters barn af Albøge - Kirsten
Jens Pedersens og Gertrud Andersdatters barn af Søby - Karen
Mads Lavesens og Maren Pedersdatters tvillinger af Albøge - Karen og Helvig
sognepræsten Hans de Hemmers og Kirstine Marie Bangs barn - Anne Koed
fol 5
Rasmus Sørensens og Dorthe Sørensdatters barn - Ch(mangler)
Christen Rasmussens og Anne Rasmusdatters barn af Allelev - Rasmus
sr Oluf Bierings og Karen Jørgensdatters barn af Albøge - Henrich Hoff
Christen Jensens og Kirsten Sørensdatters barn af Allelev - Anne Marie
Rasmus Sørensens og Bodil Rasmusdatters barn af Lyngby - Niels
Søren Andersens og Gille Jensdatters barn af Saldrup - Anders

1759
fol 6
Hans Olufsens og Mette Rasmusdatters barn af Fladstrup - Rasmus
Christian Christiansens og Mette Pedersdatters barn af Lyngby - Peder
Rasmus Rasmussens og Maren Pedersdatters barn af Lyngby - Bodil
Jens Sørensens og Bodil Rasmusdatters barn af Søby - Hans
velædle forvalter Nielsens og mad Sophie Magdalene Vinkels barn af Petersborg - Christian Carl
Peder Sørensen [Skriver]s og Anne Hansdatters barn af Fladstrup - Jørgen
fol 7
Jens Rasmussens og Lisbeth Jensdatters barn af Obdrup - Lisbeth
Laurs Kruses og Maren Jensdatters barn i Allelev - Anne
Søren Jensens og Birthe Jensdatters barn af Trustrup - Anne
Michel Joensens og Dorthe Laursdatters barn af Søby - Anne
Rasmus Nielsens og Mette Rasmusdatters barn af Søby - Jørgen
fol 8
Peder Sørensens og Dorthe Christiansdatters barn af Obdrup - Søren
Søren Jensens og Anne Rasmusdatters barn af Allelev - Anne Marie
Søren Rasmussens og Kirsten Sørensdatters barn af Lyngby - Riise Marie
Niels Sørensens og Birthe Laursdatters barn af Albøge - Laurs
Niels Stephansens og Gertrud Andersdatters barn af Lyngby - Anders
Søren Sørensens og Anne Hansdatters barn af Allelev - Anne Cathrine
fol 9
Jens Rasmussens og Maren Rasmusdatters barn af Albøge - Gertrud
Peder Laursens og Dorthe Christensdatters barn af Saldrup - Anne
Peder Andersens og Mette Christensdatters barn af Allelev - Jens
Rasmus Nielsens og Anne Mathiasdatters barn af Albøge - Maren
Rasmus Nielsens og Johanne Nielsdatters barn af Trustrup - Anne
Rasmus Hansens og Inger Laursdatters barn af Albøge - Hans
Baltzar Michelsen Crones og Mette Kirstine Sørensdatters barn af Albøge - Michel
fol 10
Søren Andersens og Maren Nielsdatters barn af Albøge - Birthe
omløbere Christen Christensens og Anne Jensdatters barn døbt i Albøge - Anders
Christen Hansens og Else Sørensdatters barn af Lyngby - Rasmus
Anders Madsens og Kirsten Jensdatters barn af Søby - Mads
Niels Jensens og Anne Sørensdatters barn af Lyngby - Gertrud
Jens Olufsens og Anne Sørensdatters barn af Søby - Bodil

1760-69

Top


1760
fol 10
Rasmus Jensens og Bodil Sørensdatters barn af Allelev - Anne
fol 11
Jens Jensens og Maren Rasmusdatters barn af Trustrup - Bodil
Rasmus Christensens og Anne Rasmusdatters barn af Albøge - Bodil
Søren Nielsens og Maren Laursdatters barn af Fladstrup - Laurs
Jørgen Jørgensens og Anne Jørgensdatters barn af Fladstrup - Hans
Niels Mortensens og Anne Cathrine Jensdatters barn af Trustrup - Jens
Jørgen Thomasens og Maren Sørensdatters barn af Albøge - Thomas
Anders Jensens og Margrethe Johansdatters barn af Albøge - Jens
fol 12
Hans Nielsen Ladefogeds barn på Fævejle - Anne Ma?
Christen Sørensens og Bodil Nielsdatters barn af Trustrup - Anne
Rasmus Rasmussens og Dorthe Jacobsdatters barn af Albøge - Niels
Hans Olufsens og Mette Rasmusdatters barn af Fladstrup - Oluf
Jens Pedersens og Anne Henrichsdatters barn af Lyngby - Peder
Thomas Sørensens og Maren Christensdatters barn af Saldrup - Dorthe
Jens Madsens og Maren Laursdatters barn af Pismølle - Johanne
Søren Jørgensens og Anne Rasmusdatters barn af Fladstrup - Anne Sophie
fol 13
Jørgen Sørensens og Karen Hansdatters barn af Albøge - Mette
Christen Jensens og Kirsten Sørensdatters barn af Lyngby - Karen
Peder Laursens og Dorthe Christensdatters barn af Saldrup - Laurs
Peder Andersens og Kirsten Nielsdatters barn - Mette Catrine
Rasmus Hansens og Inger Sørensdatters barn af Albøge - Hans

1761
fol 13
Christian Christiansens og Mette Pedersdatters barn af Lyngby - Peder
fol 14
Jens Sørensens og Bodil Rasmusdatters barn af Albøge - Mette Marie
Peder Laursens og Kirsten Laursdatters barn af Lyngby - Anne Kirstine
Søren Nielsens og Mette Maries barn i Lyngby - Nelle Cathrine
Niels Nielsens og Mette Laursdatters barn af Trustrup - Anne
Rasmus Sørensens og Maren Rasmusdatters barn af Søby - Søren
omløbende betlerkvinde Anne Laursdatters barn fra Framlev - Peder (Jens Hansen)
fol 15
Søren Jensens og Birthe Jensdatters barn af Trustrup - Maren
Peder Pedersens og Bodil Rasmusdatters barn af Lyngby - Rasmus
Rasmus Laursens og Maren Jensdatters barn af Albøge - Søren
Jens Madsens og Bodil Sørensdatters barn af Obdrup - Laurs
Hans Olufsens og Mette Rasmusdatters barn af Fladstrup - Hans
Jens Andersens og Kirsten Jensdatters barn af Lyngby - Gertrud Cathrine
Rasmus Nielsens og Johanne Nielsdatters barn af Trustrup - Niels
fol 16
Jens Pedersens og Sidsel Terkildsdatters barn - Maren
Rasmus Sørensens og Maren Christensdatters barn af Obdrup - Christen
Birthe Ingvorsdatters uægte barn i Lyngby - Maren
Laurs Andersens og Maren Jensdatters barn af Allelev - Anders
Søren Jensens og Anne Rasmusdatters barn af Allelev - Karen
Søren Nielsens og Anne Marie Laursdatters barn af Trustrup - Peder
Hans Sørensens og Maren Sørensdatters barn af Lyngby - Bodil
fol 17
Niels Stephansens og (overstreget: Mette Rasmusdatters) Gertrud Andersdatters barn af Lyngby - Anne Cathrine
Niels Jacobsens og Kirsten Olufsdatters barn af Trustrup - Maren
Søren Andersens og Kirsten Nielsdatters barn af Albøge - Anne Cathrine
Niels Friderichsens og Maren Pedersdatters barn af Lyngby - Sidsel

1762
fol 17
Niels Jensens og Maren Nielsdatters barn af Allelev - Rasmus
Niels Sørensens og Birthe Laursdatters barn af Albøge - Anne
fol 18
Christen Hansens og Else Sørensdatters barn af Fladstrup - Niels
Peder Rasmussens og Karen Pedersdatters barn af Fladstrup - Anne Kirstine
Anders Jørgensens og Maren Andersdatters barn af Trustrup - Jørgen
Søren Andersens og Gille Sørensdatters barn af Saldrup - Anne Kirstine
Anders Madsens og Kirsten Jensdatters barn af Søby - Gertrud Cathrine
Rasmus Nielsens og Mette Rasmusdatters barn af Søby - Anders
Christen Jensens og Kirsten Sørensdatters barn af Allelev - Bodil
fol 19
Rasmus Andersen [Dam]s og Kirsten Sørensdatters barn af Trustrup - Søren
Peder Sørensens og Dorthe Christensdatters barn af Obdrup - Jens
Peder Rasmussens og Karen Nielsdatters barn af Hallendrup - Karen
Thomas Rasmussen Hjorts og Anne Hansdatters barn af Fladstrup - Margrethe
Jens Rasmussens og Maren Rasmusdatters barn af Søby - Bodil
Niels Nielsen [Smed]s og Mette Laursdatters barn af Trustrup - Laurs
Maren Laursdatters uægte barn af Trustrup - Søren
fol 20
Jens Olufsens og Anne Sørensdatters barn af Albøge - Mette
Peder Rasmussens og Birthe Andersdatters barn af Trustrup - Mette Marie
Søren Jensens og Birthe Jensdatters barn af Trustrup - Anne Kirstine
Søren Sørensens og Grethe Jensdatters barn af Lyngby - Anne
Rasmus Sørensens og Dorthe Sørensdatters barn af Lyngby - Hans
Jens Pedersens og Anne Henrichsdatters barn af Lyngby - Jørgen
Søren Nielsens og Elle Rasmusdatters barn af Allelev - Birthe Marie
fol 21
Søren Nielsens og Mette Rasmusdatters barn af Lyngby - Anne Kirstine
Niels Friderichsens og Maren Pedersdatters barn af Lyngby - Lene
Rasmus Nielsens og Johanne Nielsdatters barn af Trustrup - Søren
Jacob Jørgensens og Anders?? Jørgensdatters barn af Fladstrup - Anders

1763
fol 21
velædle forvalter Nielsens og Sophie Magdalene Vinkels barn af Petersborg - Anne
Bodil Jensdatters uægte barn af Lyngby - Jacob
fol 22
Niels Pedersens og Dorthe Thomasdatters barn af Albøge - Peder
Peder Pedersen [Skaarup]s og Bodil Rasmusdatters barn af Lyngby - Peder
Rasmus Michelsens og Maren Sørensdatters barn af Obdrup - Søren
Hans Olufsens og Mette Rasmusdatters barn af Fladstrup - Dorthe Marie
Rasmus Rasmussens og Dorthe Jacobsdatters tvillinger - Kirsten og Mette
Søren Poulsens og Dorthe Rasmusdatters barn af Albøge - Maren
Jens Jensens og Maren Rasmusdatters barn af Allelev - Jens
fol 23
Mads Nielsens og Maren Christensdatters barn af Lyngby - Jens
Peder Madsens og Kirsten Sørensdatters barn af Hallendrup - Hans
Jørgen Thomasens og Maren Sørensdatters barn af Albøge - Søren
Christen Sørensens og Dorthe Eilersdatters barn af Albøge - Marie
Rasmus Christensens og Anne Rasmusdatters barn af Albøge - Rasmus
Michel Jensens og Anne Pedersdatters barn af Fladstrup - Bodil
Jens Pedersens og Sidsel Terkildsdatters barn af Fladstrup - Niels
fol 24
Rasmus Nielsens og Mette Rasmusdatters barn af Søby - Karen
sognedegnen Christen Brandts og Karen Joensdatters barn af Albøge - Mette Marie
Thomas Rasmussen [Hjort]s og Anne Hansdatters barn af Fladstrup - Margrethe
Hans Sørensens og Maren Sørensdatters barn af Lyngby - Anne Marie
Jens Andersens og Kirsten Jensdatters barn af Lyngby - Anne
fol 25
Christian Christiansens og Mette Pedersdatters barn af Lyngby - Friderich
Søren Rasmussen [Winther]s og Birthe Sørensdatters barn af Allelev - Rasmus
Jens Sørensens og Bodil Rasmusdatters barn af Søby - Rasmus
Søren Rasmussens og Bodil Sørensdatters barn af Lyngby - Bodil
Niels Stephansens og Gertrud Andersdatters barn af Albøge - Maren
Rasmus Sørensens og Dorthe Christensdatters barn af Tromborg - Søren

1764
fol 26
Anders Nymands og Gertrud Sørensdatters barn af Allelev - Karen
velædle birkedommer Rasmus Nielsens og mad Sophie Magdalene Vinkels barn af Petersborg - Rebecca
Jens Langholts og Kirsten Sørensdatters barn af Albøge - Anne Kirstine
Rasmus Christensens Blochs og Maren Nielsdatters barn af Albøge - Mette Marie
Rasmus Hansens og Inger Jensdatters barn af Albøge - Inger
Rasmus Laursens og Maren Jensdatters barn af Albøge - Bodil
fol 27
Niels Friderichsens og Maren Pedersdatters barn af Lyngby - Karen
Rasmus Andersen [Dam]s og Kirsten Sørensdatters barn af Trustrup - Peder
hyrden Jens Jensens og Maren Pedersdatters barn af Allelev - Peder
Søren Sørensen [Kjær]s og Grethe Jensdatters tvillinger af Lyngby - Søren og Maren
Hans Olufsens og Mette Rasmusdatters barn af Fladstrup - Birthe Marie
Niels Nielsen [Smed]s og Mette Laursdatters barn af Trustrup - Jens
Jens Sørensen [Møller]s og Cathrine Christensdatters barn af Allelev - Søren
fol 28
Peder Madsens og Kirsten Sørensdatters tvillinger af Hallendrup - Jacob og Birthe
Peder Laursens og Kirsten Laursdatters barn af Lyngby - Mette
Peder Rasmussens og Bodil Andersdatters barn af Trustrup - Maren
Rasmus Sørensens og Maren Rasmusdatters barn af Søby - Jens
Søren Rasmussens og Bodil Sørensdatters barn af Lyngby - Anne
Mads Pedersen [Friis]s og Anne Rasmusdatters barn af Allelev - Maren
fol 29
Søren Rasmussen [Winther]s og Birthe Nielsdatters barn af Allelev - Birthe
Søren Sørensen Sjørups og Karen Sørensdatters barn af Allelev - Maren

1765
fol 29
Jens Olufsens og Anne Sørensdatters barn af Søby - Bodil
Peder Sørensens og Maren Christensdatters barn af Allelev - Mette
Søren Jensens og Anne Rasmusdatters barn af Allelev - Jens
Rasmus Sørensens og Karen Jørgensdatters barn af Albøge - Maren
fol 30
Niels Friderichsens og Maren Pedersdatters barn af Lyngby - Peder
Laurs Andersens og Maren Jensdatters barn af Allelev - Christen
Hans Sørensen [Lasborg]s og Maren Sørensdatters barn af Lyngby - Hans
Peder Laursens og Dorthe Christensdatters barn af Saldrup - Mette Marie
Jens Rasmussens og Maren Rasmusdatters barn af Søby - Mette Kirstine
Rasmus Kræmmers og Dorthe Poulsdatters barn af Albøge - Jacob
Christen Jensens og Inger Jensdatters barn af Albøge - Maren
fol 31
Hans Laursens og Anne Christensdatters barn af Albøge - Birthe Marie
Christen Jensens og Kirsten Sørensdatters barn af Allelev - Niels
Peder Rasmussens og Karen Nielsdatters barn af Hallendrup - Niels
Peder Rasmussens og Karen Nielsdatters barn af Allelev - Maren
Rasmus Michelsens og Maren (mangler)s barn af Obdrup - Michel
Michel Jensens og Anne Rasmusdatters barn af Fladstrup - Maren
fol 32
Rasmus Frandsens og Inger Christensdatters barn af Trustrup - Kirstine Marie
Hans Olufsens og Maren Rasmusdatters barn af Fladstrup - Rasmus
Christian Christiansens og Mette Pedersdatters barn af Lyngby - Oluf Cathrine??
Jens Pedersens og Anne Henrichsdatters barn af Lyngby - Peder
Niels Stephansens og Gertrud Andersdatters barn af Albøge - Stephan
Jens Nielsens og Karen Andersdatters barn af Søby - Karen
Anders Pedersens og Gertrud Sørensdatters barn af Allelev - Mette Kirstine

1766
fol 33
Peder Skaarups og Bodil Rasmusdatters barn af Lyngby - Anne
Søren Andersens og Selle Jensdatters barn af Saldrup - Maren
Christen Jensens og Bodil Nielsdatters barn af Trustrup - Niels
Niels Friderichsens og Maren Pedersdatters barn af Lyngby - Peder
Niels Pedersen [Homaa]s og Dorthe Thomasdatters barn af Albøge - Peder
sognedegnen Christen Brandts og Karen Jensdatters barn af Albøge - Friderich
fol 34
Rasmus Sørensens og Maren Christensdatters barn af Tromborg - Maren
Søren Poulsens og Dorthe Rasmusdatters barn af Albøge - (navn mangler)
Peder Sørensens og Dorthe [Marie] Christensdatters barn af Obdrup - Peder
birkedommer Rasmus Nielsens og Sophie Magdalene Vinkels barn af Petersborg - Ellen Kirstine
sl Rasmus Christensens hustru Anne Rasmusdatters barn af Albøge - Kirsten
fol 35
Peder [Madsen] Greves og Dorthe Pallesdatters barn af Allelev - Maren
Jens Brøgers og Bodil Rasmusdatters barn af Søby - Maren
Jens Jensens og Maren Rasmusdatters barn af Allelev - Jens
Søren Andersens og Maren Nielsdatters barn af Albøge - Anders
Rasmus Laursens og Maren Hansdatters barn af Albøge - Mette
Elling Børgesdatters uægte barn med Svend Laursen - begge svenske - Nelle Cathrine
høyædle osv Otte Friderich von Lebens og Mette Marie Sørensdatters barn i Albøge - Johan Friderich
fol 36
Søren Sørensen [Sjørup]s og Karen Sørensdatters barn af Allelev - Anne
Rasmus Hansen Friis og Inger Sørensdatters barn af Albøge - Karen
Søren Rasmussen [Winther]s og Birthe Nielsdatters barn af Allelev - Rasmus
Peder Madsens og Sophie Jacobsdatters barn - Mads
Rasmus Nielsens og Mette Rasmusdatters barn af Søby - Inger
Jens Møllers og Stine Christensdatters barn af Allelev - Christen

1767
fol 37
Søren Jensens og Birthe Jensdatters barn af Trustrup - Jens
Mads Friis og Anne Rasmusdatters barn af Allelev - Rasmus
Peder Rasmussens og Bodil Andersdatters barn af Trustrup - Niels
Hans Jørgensens og Mette Terkildsdatters barn af Fladstrup - Inger
Jens Pedersens og Sidsel Terkildsdatters barn af Fladstrup - Mette
Peder Laursens og Kirsten Laursdatters barn af Lyngby - Anne Kirstine
Niels Friderichsens og Maren Pedersdatters barn af Lyngby - Peder
fol 38
birkedommer Nielsens og Sophie Magdalene Vinkels barn af Petersborg - Margrethe
Michel Jensens og Mette Pedersdatters barn af Fladstrup - Karen
Rasmus Nielsens og Karen Nielsdatters barn af Lyngby - Niels
Jens Rasmussens og Bodil Rasmusdatters barn af Trustrup - Rasmus
Jens Christensens og Kirsten Jensdatters tvillinger af Søby - Christen og Anne
fol 39
Jens Sørensens og Karen Sørensdatters barn af Trustrup - Søren
Christen Jensens og Maren Sørensdatters barn af Albøge - Inger Marie
Jens Olufsens og Bodil Pedersdatters barn af Fladstrup - Birthe
hyrden Søren Jørgensens barn af Trustrup - Birthe
Peder Laursens og Dorthe Christensdatters barn af Saldrup - Mette Marie
fol 40
Hans Olufsens barn af Fladstrup - Oluf
Niels Jensens og Mette Marie Jensdatters barn Obdrup - Jens
Rasmus Christensens og Maren Nielsdatters barn af Hallendrup - Mette Marie
Rasmus Sørensens og Karen Laursdatters barn af Trustrup - Anne Kirstine
Jens Kræmmers og Maren Rasmusdatters barn af Søby - Rasmus

1768
fol 40
skoleholder Rasmus Kahres datter i Lyngby - Marie Cathrine
fol 41
Søren Nielsens barn af Trustrup - Anne
Rasmus Lavesens og Maren Hansdatters barn af Albøge - Dorthe
Peder Madsen Greves og Dorthe Pallesdatters barn af Allelev - Mads
Jørgen Thomasens og Maren Sørensdatters barn af Albøge - Anne Cathrine
Niels Friderichsens og Maren Pedersdatters barn af Lyngby - Søren
Jens Pedersens og Anne Henrichsdatters barn af Lyngby - Maren
fol 42
Søren Hansens og Maren Rasmusdatters barn af Lyngby - Kirsten
Hans Lasborgs og Maren Sørensdatters barn af Lyngby - Jens
Niels Rasmussens og Karen Jørgensdatters barn af Albøge - Jørgen
Anne Jensdatters uægte barn af Albøge - Jens (gift mand Niels Pedersen i Albøge)
ubekendt fruentimmer Henriche Jette Christensdatters uægte barn - Laurette (Hans Flamløse? af Skanderup sogn)
Hans Jensens og Mette Nielsdatters barn af Obdrup - Bodil
fol 43
Niels Stephansens og Gertrud Andersdatters barn af Albøge - Jacob
Anders Pedersens og Gertrud Sørensdatters barn af Allelev - Niels
Søren Jepsens og Anne Jensdatters barn af Allelev - Laurs
Rasmus Sørensens og Maren Rasmusdatters barn af Søby - Thomas
Søren Rasmussens og Bodil Kjærs barn af Lyngby - Rasmus
fol 44
Søren Jensen Homaas og Anne Rasmusdatters barn af Albøge - Jens
Rasmus Michelsens og Maren Sørensdatters barn af Obdrup - Henrich
Rasmus Rasmussens og Anne Rasmusdatters barn af Albøge - Rasmus
Christen Jensens og Maren Sørensdatters barn af Trustrup - Karen
Jens Madsens og Karen Henrichsdatters barn af Obdrup - Cathrine
fol 45
Hans Jørgensens og Mette Terkildsdatters barn af Fladstrup - Terkild
Jens Olufsens og Bodil Pedersdatters barn af Fladstrup - Karen

1769
fol 45
Rasmus Sørensens og Anne Laursdatters barn - Anne Kirstine
Søren Sjørups og Karen Sørensdatters barn af Allelev - Søren
fol 46
Jens Sørensens og Cathrine Marie Christensdatters barn af Allelev - Anne
Peder Rasmussens og Karen Nielsdatters barn af Allelev - Niels
Søren Nielsens og Mette Jørgensdatters barn af Trustrup - Jørgen
Niels Jensens og Mette Jensdatters barn af Lyngby - Jens
Laurs Andersens og Maren Jensdatters barn af Allelev - Bodil
fol 47
Peder Rasmussen [Molbo]s og Birthe Andersdatters barn - Christiane
Niels Friderichsens og Maren Pedersdatters barn af Lyngby - Rasmus
Hans Sørensen [Lasborg]s og Maren Sørensdatters barn af Lyngby - Jens
Peder Laursens og Kirsten Laursdatters barn af Lyngby - Laurs
Jens Brøgers og Bodil Rasmusdatters barn af Albøge - Søren
fol 48
Peder Madsens barn af Albøge - Jacob
Niels Olufsens og Anne Marie Nielsdatters barn af Obdrup - Niels
Michel Jensens og Anne Pedersdatters barn af Fladstrup - Jens
Hans Laursens og Anne Christensdatters barn af Albøge - Anne Marie
Jens Pedersen Basballes og Sidsel Terkildsdatters tvillinger af Lyngby - Peder og Gertrud
fol 49
Søren Jensens og Birthe Jensdatters barn af Trustrup - Søren
Jens Kjærs og Margrethe Jensdatters barn af Lyngby - Søren
Peder Rasmussens og Karen Nielsdatters barn af Hallendrup - Rasmus
Jens Nielsens og Karen Jacobsdatters barn af Søby - Maren
Jens Jensens og Maren Rasmusdatters barn af Allelev - Niels
fol 50
birkedommer Rasmus Nielsens og Sophie Magdalene Vinkels barn af Petersborg - Jacobine Christine
Svend Laursens og Ellen Børgesdatters barn af Lyngby - Laurs
Rasmus Laursens og Maren Hansdatters barn af Albøge - Karen
Niels Rasmussens og Karen Jørgensdatters barn af Hallendrup - Rasmus

1770-79

Top


1770
fol 50
Niels Sørensens og Anne Kirstine Pedersdatters barn af Ramten by i Ørum sogn, født i Lyngby - Mette Kirstine
fol 51
Søren Poulsens og Dorthe Rasmusdatters tvillinger af Albøge - Bodil og Helvig
Jens Sørensens og Dorthe Jørgensdatters barn af Trustrup - Søren
Søren Nielsens og Mette Sørensdatters barn af Lyngby - Edel Marie
fol 52
Hans Jensens og Mette Marie Nielsdatters barn af Obdrup - Jens
Niels Friderichsens og Maren Pedersdatters barn af Lyngby - Mette Marie
Søren Hansens og Maren Rasmusdatters barn af Lyngby - Gertrud
Peder Pedersens og Maren Andersdatters barn af Hallendrup - Peder
fol 53
Rasmus Friis og Inger Sørensdatters barn af Albøge - Anne
Peder Kirkemands og Maren Madsdatters barn af Albøge - Mads
forpagter Christen Ørenbergs og Birthe Madsdatters barn af Lykkesholm - Hans Henrich Joensen
Peder Jensens og Anne Cathrine Christensdatters barn af Obdrup - Christiane
Niels Laursen [Bonde]s og Anne Andersdatters barn af Albøge - Anne Marie
fol 54
Peder Madsens og Dorthe Pallesdatters barn af Allelev - Lisbeth
Niels Smeds og Gertrud Andersdatters barn af Albøge - Jens
Mads Pedersens og Anne Rasmusdatters barn af Allelev - Marie Anne
Peder Sørensens og Dorthe Marie Christensdatters barn af Obdrup - Else Cathrine
Søren Jensens og Anne Rasmusdatters barn af Albøge - Gertrud Cathrine
Erich Carlsens og Gertrud Rasmusdatters barn af Obdrup - Mette Marie

1771
fol 55
Hans Olufsens og Mette Rasmusdatters barn af Fladstrup - Marie Kirstine
Jens Olufsens og Bodil Pedersdatters barn af Fladstrup - Peder
Anders Pedersens og Gertrud Sørensdatters barn af Allelev - Gertrud
Jens Olufsens og Anne Sørensdatters barn af Søby - Mette
Jens Sørensen [Kjær]s og Karen Sørensdatters barn af Trustrup - Anne Margrethe
fol 56
Niels Pedersen [Snedker]s og Anne Nielsdatters barn af Lyngby - Niels
Christen Tygesens og Else Sørensdatters barn af Fladstrup - Kirsten
velædle birkedommer Nielsens og Sophie Magdalene Vinkels barn af Petersborg - Ellen Margrethe
Rasmus Rasmussens og Dorthe Jacobsdatters barn - Kirsten
Hans Jensens og Mette Terkildsdatters barn af Fladstrup - Anne
fol 57
Niels Jensens og Mette Jensdatters barn af Obdrup - Sophie
Birthe Jensdatters uægte barn - Jørgen
Jens Sørensen Kjærs og Dorthe Jørgensdatters barn af Lyngby - Søren
Niels Friderichsens og Maren Pedersdatters barn af Lyngby - Rasmus
Niels Rasmussens og Maren Pedersdatters barn af Trustrup - Rasmus
Jens Sørensens og Anne Jensdatters barn af Albøge - Kirsten Marie
fol 58
Jens Møllers og Cathrine Marie Christensdatters barn af Allelev - Birthe
Peder Jacobsens og Birthe Nielsdatters barn af Albøge - Anne
Jens Kræmmers søn i Søby - Hans (døde strax)
Mads Jensens og Mette Sørensdatters barn af Obdrup - Søren
Søren Jensens og Cathrine Pedersdatters barn af Lyngby - Peder
Jens Nielsens og Maren Nielsdatters barn af Hallendrup - Bodil
Gert Pedersens og Dorthe Kirstine Pedersdatters barn - Peder
fol 59
Maren Thomasdatters uægte barn af Albøge - Karen
Michel Jensens og Anne Pedersdatters tvillinger af Fladstrup - Peder og Jens
forpagter på Lykkesholm Christen Ørenbergs og Birthe Madsdatters barn - ? Marie
Søren Sørensen [Sjørup]s og Karen Sørensdatters barn af Allelev - Birthe
Rasmus Sørensens og Karen Laursdatters barn af Trustrup - Søren

1772
fol 60
Rasmus Sørensens og Dorthe Marie Christensdatters barn af Tromborg - Jens
Jens Olufsens og Bodil Pedersdatters barn af Fladstrup - Sidsel
Rasmus Nielsens og Anne Michelsdatters barn af Trustrup - Johanne
Rasmus Nielsens og Maren Rasmusdatters barn af Albøge - Anne
Peder Laursens og Kirsten Laursdatters barn af Lyngby - Hans
fol 61
Jens Sørensens og Inger Pedersdatters barn af Obdrup - Søren
Anders Schultz og Maren Sørensdatters barn af Albøge - Ingeborg
Rasmus Laursens og Maren Hansdatters barn af Albøge - Hans
Jens Sørensens og Bodil Rasmusdatters barn af Søby - Michel
Maren Jensdatters uægte barn af Lyngby - Karen (Peder Rasmussen Dragon fra Sjælland)
Hans? Jørgensens og Mette Terkildsdatters barn af Fladstrup - Terkild
Christen Jensens og Maren Sørensdatters barn af Albøge - Jens
fol 62
Søren Jensens og Karen Michelsdatters barn af Albøge - Sidsel
Jens Jensens og Maren Rasmusdatters barn af Allelev - Anders
Laurs Laursens og Anne Marie Sørensdatters barn af Fladstrup - Anders
Niels Laursens og Anne Andersdatters barn af Albøge - Laurs
Jens Basballes og Sidsel Terkildsdatters barn af Fladstrup - Gertrud Marie
Peder Pedersens og Maren Christensdatters barn af Hallendrup - Marie Christine
fol 63
Hans Jensens og Anne Marie Nielsdatters barn af Obdrup - Niels
Niels Pedersens og Anne Nielsdatters barn af Lyngby - Anne Marie

1773
fol 63
Mads Jensens og Mette Sørensdatters barn af Obdrup - Anne
Hans Olufsens og Mette Rasmusdatters barn af Fladstrup - Jens
Søren Jensens og Cathrine Pedersdatters barn af Lyngby - Rasmus
Søren Sørensens og Maren Sørensdatters barn af Allelev - Anders
fol 64
Svenning Hansens og Karen Nielsdatters barn af Lyngby - Hans
Erich Davidsens og Anne Kirstine Jens?datters barn af Allelev - Inger
Niels Skøt Hassenbalks og mad Friderica Sophie Carolines barn af Fævejle - Hans
Michel Jensens og Anne Pedersdatters barn af Fladstrup - Anne
Søren Christensens og Maren Rasmusdatters barn af Lyngby - Christen
fol 65
Jens Olufsens og Bodil Pedersdatters barn af Fladstrup - Inger
Rasmus Jensen Vesters og Mette Christensdatters barn af Trustrup - Bodil
Jacob Pedersens og Bodil Pedersdatters barn af Saldrup - Peder
Peder Kirkemands og Maren Madsdatters barn af Albøge - Mette Marie
Thomas Sørensens og Anne Cathrines barn af Lyngby - Anne Torbjørn
Niels Friderichsens og Maren Pedersdatters barn af Lyngby - Hans
fol 66
Jens Jensens og Karen Nielsdatters barn af Allelev - Jens
Søren Jensens og Anne Rasmusdatters barn af Albøge - Bodil Cathrine
Rasmus Sørensens og Else Andersdatters barn af Trustrup - Søren
Laurs Andersens og Karen Sørensdatters barn af Grenå - Rasmus
Anders Pedersens og Gertrud Sørensdatters barn af Allelev - Søren
Niels Stephansen Smeds og Gertrud Andersdatters barn af Albøge - Karen
fol 67
Jens Sørensens og Cathrine Marie Christensdatters barn af Allelev - Rasmus

1774
fol 67
Niels Jensens og Mette Marie Jensdatters barn af Albøge - Anne Sophie
Jens Nielsens og Maren Nielsdatters barn af Hallendrup - Anne Cathrine
Niels Rasmussens og Karen Jørgensdatters barn af Albøge - Bodil
Peder Pedersens og Dorthe Marie Jensdatters barn af Allelev - Mette Marie
Peder Jensens og Anne Cathrine Christensdatters barn af Obdrup - Bodil
Niels Mortensens og Bodil Smeds barn af Lyngby - Mariane
fol 68
Peder Madsens og Dorthe Pallesdatters barn af Allelev - Søren
Peder Henrichsens og Kirsten Pedersdatters barn af Lyngby - Anne
Søren Jensens og Cathrine Pedersdatters barn af Lyngby - Jens
Peder Olufsens og Lisbeth Jørgensdatters barn af Fladstrup - Marie
Laurs Laursens og Anne Marie Sørensdatters barn af Saldrup - Christen
Niels Laursens og Anne Christensdatters barn af Albøge - Christen
Jens (Brøger overstreget) Sørensens og Bodil Rasmusdatters barn af Søby - Niels
fol 69
Niels Pedersens og Anne Nielsdatters barn af Lyngby - Kirsten
Erich Davidsens og Anne Kirstine Jensdatters barn af Allelev - Maren
Rasmus Sørensens og Else Andersdatters barn af Trustrup - Anders
Jens Kjærs og Dorthe ?s barn af Lyngby - Niels
Mads Jensens og Mette Sørensdatters barn af Obdrup - Søren
fol 70
Rasmus Laursens og Maren ?ansdatters barn af Albøge - Laurs

1775
fol 70
Christen Jørgensens og Sara Sørensdatters barn af Trustrup - Søren
Hans Jensens og Mette Marie Nielsdatters barn af Obdrup - Søren
Peder Pedersens og Maren Andersdatters barn af Hallendrup - Anders
Karen Sørensdatters og Anders Schultz barn af Hallendrup Skovhus - Mariane
Christen Hansens og Else Sørensdatters barn af Fladstrup - Hans
fol 71
Niels Jensens og Mette Marie Jensdatters barn af Albøge - Kirsten
Hans Sørensens og Maren Sørensdatters barn af Lyngby - Niels
Peder Rasmussens og Birthe Jørgensdatters barn af Allelev - Karen
Dorthe Andersdatters uægte barn - Anders
Niels Smeds og Gertrud Andersdatters tvillinger - Karen og Anne Kirstine
fol 72
Thomas Sørensens og Anne Cathrine Nielsdatters barn af Lyngby - Søren
Niels Friderichsens og Maren Pedersdatters tvillinger af Lyngby - Cathrine og Lene
Hans Jørgensens og Mette Terkildsdatters barn af Fladstrup - Inger
Anders Pedersens og Bodil Rasmusdatters barn - Peder
Rasmus Jacobsens og Karen Nielsdatters barn af Albøge - Dorthe Marie
fol 73
Hans Olufsens og Mette Rasmusdatters barn af Fladstrup - Karen
Peder Nielsens og Marie Kirstine Sørensdatters barn af Søby - Niels
Svenning Hansens og Karen Nielsdatters barn af Allelev - Ellen
skoleholderen Rasmus Kahres og Mette Maries barn af Lyngby - Anne Birthe
Rasmus Sørensens og Karen Laursdatters barn af Trustrup - Laurs
fol 74
Søren Christensens og Maren Rasmusdatters barn af Lyngby - Bodil Cathrine
Niels Sørensens og Dorthe Marie Christensdatters barn af Tromborg - Anne Torbjørn
Søren Laursens og Anne Rasmusdatters barn af Søby - Maren
Mads Jensens og Maren Rasmusdatters barn af Lyngby - Anne Marie
Jens Sørensens og Anne Kirstine Sørensdatters barn af Obdrup - Jens
fol 75
Jens Nielsens og Maren Michelsdatters barn af Søby - Dorthe Marie
sognedegnen Jens Galthens og Else Schelde Baadsteds barn af Albøge - Anne Margrethe
Bodil Christensdatters uægte barn af Albøge - Anne Marie (Jens Jacobsen With i Tårnby på Amager)
fol 76
Niels Rasmussens og Maren Pedersdatters barn af Lyngby - Peder
Søren Jensens og Maren Erichsdatters barn af Lyngby - Anne Cathrine
Jens Jensen Tolstrups og Inger Pedersdatters barn af Lyngby - Anne Kirstine
Rasmus Jensens og Mette Christensdatters barn af Trustrup - Kirsten
Peder Olufsens og Lisbeth Jørgensdatters barn af Fladstrup - Maren
fol 77
forpagter Christian Storms og mad Anne Linds barn på Fævejle - Anne Helene

1776
fol 77
Michel Jensens og Anne Pedersdatters barn af Lyngby - Peder
Jens Olufsens og Bodil Pedersdatters barn af Lyngby - Hans
Søren Homaas og Anne Rasmusdatters barn af Allelev - Rasmus
Jens Nielsens og Maren Nielsdatters barn af Hallendrup - Bodil
fol 78
Rasmus Nielsens og Anne Michelsdatters barn af Trustrup - Anne Kirstine
Peder Henrichsens og Kirsten Pedersdatters barn af Lyngby - Henrich
Morten Thomasens og Kirsten Sørensdatters barn af Allelev - Søren
Niels Laursens og Anne Christensdatters barn af Albøge - Anne
Søren Jensens og Anne ?s barn af Lyngby - Christopher
fol 79
Rasmus Pedersens og Anne Laursdatters barn af Allelev - Peder
Mette Nielsdatters uægte barn af Albøge - Anne Kirstine (soldat Søren Jensen af Saldrup)
Jens Sørensens og Cathrine Marie Christensdatters barn af Allelev - Christiane
Jens Jensens og Karen Nielsdatters barn af Allelev - Kirsten
Hans Jensens og Mette Marie Nielsdatters barn af Obdrup - Søren
Erich Davidsens og Anne Kirstine Jensdatters barn af Allelev - David
fol 80
Hans Olufsens og Mette Rasmusdatters barn af Fladstrup - Maren
Svenning Hansens og Karen Nielsdatters barn af Allelev - Hans
Rasmus Sørensens og Karen Jensdatters barn af Albøge - Maren
Søren Jensens og Karen Michelsdatters barn af Søby - Jens
Jens Kjærs og Dorthe Jørgensdatters barn af Lyngby - Mariane
Erich Carlsens og Gertrud Rasmusdatters barn af Trustrup - Anne Marie
fol 81
Jens Nielsens og Maren Michelsdatters barn af Søby - Dorthe
Peder Nielsens og Marie Kirstine Sørensdatters barn af Søby - Else
Peder Olufsens og Lisbeth Jørgensdatters barn af Fladstrup - Birthe
Sophie Sørensdatters uægte barn - Søren (Jørgen Rasmussen af Søby)
Peder Madsens og Dorthe Pallesdatters barn af Allelev - Karen
Niels Kruses og Maren Pedersdatters barn af Trustrup Skovhus - Peder
fol 82
Rasmus Laursens og Maren Hansdatters barn af Albøge - Jens

1777
fol 82
Jens Olufsens og Bodil Pedersdatters barn af Fladstrup - Oluf
Laurs Laursens og Anne Marie Sørensdatters barn af Saldrup - Anders
Mads Jensens og Mette Sørensdatters barn af Obdrup - Anne Kirstine
Niels Sørensens og Edel Rasmusdatters barn af Lyngby - Maren
fol 83
Jens Rasmussens og Anne Michelsdatters barn af Søby - Rasmus
Rasmus Kromands og Else Andersdatters barn af Trustrup - Helvig
Niels Friderichsens og Maren Pedersdatters barn af Lyngby - Jens
Thomas Sørensens og Anne Cathrine Nielsdatters barn af Lyngby - Niels
Jens Michelsens og Maren Nielsdatters barn af Trustrup - Niels
Anders Schulz og Karen Sørensdatters barn i Markhuset ved Hallendrup - Friderica Pouline
fol 84
Jens Brøgers og Bodil Rasmusdatters barn af Søby - Kirsten
Peder Sørensens og Anne Madsdatters barn - Maren
skoleholderen Rasmus Kahres og Mette Marie Sørensdatters barn af Lyngby - Anne Kirstine
forpagter Storms og Anne Linds barn af Fævejle - Marie Christiane
Jacob Smeds og Bodil Pedersdatters barn af Saldrup - Peder
fol 85
degnen Jens Friis Galthens og Else Baasteds barn af Albøge - Jesper Severin
Niels Jensens og Mette Jensdatters barn af Albøge - Thomas
Søren Jensens og Maren Erichsdatters barn af Trustrup - Jens
Peder Pedersens og Maren Andersdatters barn af Hallendrup - Ingeborg
Søren Christensens og Maren Rasmusdatters barn af Lyngby - Mette Kirstine
fol 86
Niels Rasmussens og Karen Jørgensdatters barn af Albøge - Kirstine
Rasmus Jepsens og Kirsten Pedersdatters barn af Albøge - Anne Kirstine
Peder Rasmussens og Birthe Jørgensdatters barn af Allelev - Anne Marie
corporal Jens Bech?s og Johanne Christensdatters barn af Lyngby - Hans Christian
Morten Thomasens og Kirsten Sørensdatters barn af Lyngby - Bodil
Niels Sørensens og Dorthe Christensdatters barn af Tromborg huset - Rasmus
fol 87
Mads Jensens og Maren Rasmusdatters barn af Lyngby - Mariane
Peder Pedersens og Dorthe Andersdatters barn af Hallendrup - Peder
Søren Sørensens og Maren Sørensdatters barn af Allelev - Birthe Marie
Svenning Hansens og Karen Nielsdatters barn af Allelev - Niels
Peder Nielsens og Marie Kirstine Sørensdatters barn af Søby - Anne Lisbeth
Anders Pedersens og Gertrud Sørensdatters barn af Allelev - Jens

1778
fol 88
Mads Rasmussens og Maren Michelsdatters barn af Allelev - Christiane Mariane Hans Sørensen Kjærs og Karen Sørensdatters barn af Trustrup - Anne
Niels Nielsens og Maren Pedersdatters barn af Hallendrup - Peder
Niels Laursens og Anne Christensdatters barn af Albøge - Anders
Rasmus Nielsens og Anne Michelsdatters barn af Trustrup - Mette
fol 89
Søren Nielsens Vester?s barn i Allelev - Anne Lisbeth
Laurs Jørgensens og Dorthe Marie Mortensdatters barn af Obdrup - Christian Eugen?
Rasmus Pedersens og Anne Laursdatters barn af Allelev - Laurs
Christen Jørgensens og Sara Sørensdatters barn af Allelev - Jørgen
Peder Olufsens og Lisbeth Jørgensdatters barn af Fladstrup - Jørgen
fol 90
Anders Pedersens og Maren Jensdatters barn af Lyngby - Jens
Jens Michelsens og Maren Nielsdatters barn af Trustrup - Mette Marie
Joen Michelsens og Maren Rasmusdatters barn af Søby - Michel
Niels Pedersens og Dorthe Andersdatters barn af Albøge - Else Kirstine
Jens Jensens og Karen Nielsdatters barn af Allelev - Niels
fol 91
Peder Henrichsens og Kirsten Pedersdatters barn af Lyngby - Peder
Jens Sørensens og Anne Kirstine Sørensdatters barn af Obdrup - Gertrud Marie
Søren Jensens og Mette Cathrine Pedersdatters barn af Lyngby - Birthe Marie
Niels Pedersens og Anne Nielsdatters barn af Lyngby - Mads
Niels Sørensens og Edel Rasmusdatters barn af Lyngby - Rasmus
fol 92
Jens Nielsens og Maren Nielsdatters barn af Hallendrup - Niels
Peder Nielsens og Marie Kirstine Sørensdatters barn af Søby - Niels

1779
fol 92
Anders Rasmussens og Anne Sørensdatters barn af Allelev - Anne Sophie
Andreas Schultz og Karen Sørensdatters barn af Pesholdtgården - Hans
Mads Jensens og Mette Sørensdatters barn af Obdrup - Hans
fol 93
Peder Jacobsens og Birthe Nielsdatters barn af Albøge - Niels
Søren Jensens og Maren Erichsdatters barn af Trustrup - Anne Cathrine
Thomas Sørensens og Anne Cathrine Nielsdatters barn af Lyngby - Hans
Rasmus Jensen Vesters og Mette Christensdatters barn af Trustrup - Ingeborg
Jens Sørensens og Cathrine Marie Christensdatters barn af Allelev - Birthe
fol 94
Svenning Hansens og Karen Nielsdatters barn af Lyngby - Dorthe Marie
Jens Nielsens og Maren Michelsdatters barn af Søby - Mariane
Thomas Sørensens og Eva Andreasdatters barn af Saldrup - Christiane
Peder Pedersens og Maren Andersdatters barn af Hallendrup - Anne Cathrine
Peder Jensens og Sidsel Mortensdatters barn af Lyngby - Marie Cathrine
fol 95
skoleholder Rasmus Jensen Kahres og Mette Marie Sørensdatters barn af Lyngby - Birthe
Rasmus Bendix og Cecilie Jensdatters barn af Søby - Niels
Søren Jensens og Bodil Cathrine Jensdatters barn af Søby - Maren
Jens Olufsens og Bodil Pedersdatters barn af Fladstrup - Maren
Morten Thomasens og Kirsten Sørensdatters barn af Allelev - Thomas
fol 96
Jens Jensens og Karen Nielsdatters barn af Allelev - Anne Kirstine
Laurs Sørensens og Karen Jensdatters barn af Trustrup - Jens
Christen Nielsens og Marie Jensdatters barn af Fladstrup - Jens
degnen Jens Galthen Friis og Else Baadsteds søn af Albøge - Jesper Severin
Hans Jensens og Mette Marie Nielsdatters barn af Obdrup - Jørgen
Niels Rasmussens og Maren Pedersdatters barn af Trustrup Skovhus - Niels
fol 97
Jens Sørensens og Sidsel Sørensdatters barn af Lyngby - Søren
Søren Christensens og Maren Bens barn af Lyngby - Bodil Cathrine
Rasmus Rasmussens og Cecilie Hansdatters barn af Søby - Dorthe Marie
Rasmus Laursens og Maren Hansdatters barn af Albøge - Peder
fol 98
Jesper Jensens og Dorthe Olufsdatters barn af Saldrup - Søren
Søren Nielsens og Dorthe Rasmusdatters barn af Allelev - Anne
Søren Pedersens og Anne Pedersdatters barn af Allelev - Anne Marie
Niels Pedersen Præsts og Dorthe Andersdatters barn af Albøge - Peder

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
Introducerede
1716-1749
1716-1749
1716-1749
1716-1749
1750-1779
1750-1779
1750-1779
1750-1775
1780-1813
1780-1813
1780-1813
 

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 20-3-06
c