s
Stikord til Lyngby/Albøge sogns kirkebog, Djurs Sdr. herred, 1716 - 1813

1780-1813
Begravede


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
Introducerede
1716-1749
1716-1749
1716-1749
1716-1749
1750-1779
1750-1779
1750-1779
1750-1775
1780-1813
1780-1813
1780-1813
 

På denne side:
1780-1789
1790-1799
1800-1813


1780-89

Top


1780
fol 405
Peder Polds datter Anne Kirstine af Lyngby - 20 år
Fourer? Møllers svigermoder i Albøge - 90 år
Peder Pold af Lyngby - 76 år
Rasmus Nielsens dødfødte barn af Trustrup
fol 406
Hans Lasborgs søn Anders i Lyngby - 3 år
Niels Pedersen Præsts søn i Albøge - 4 uger
Jørgen Brae af Lyngby - 80 år
Peder Kirkemand af Albøge - 72 år
Rasmus Mortensens søn i Trustrup - 3 dage
Maren Sørensdatter fra Lykkesholm - 27 år
Laurs Møllers hustru af Albøge - 30 år
Søren Nielsen af Søby - 41 år
Bodil Christensdatter af Søby - 83 år
Rasmus Christensen af Lyngby - 24 år
Niels Ravns søn af Obdrup - 8 dage
Laurs Jensen Møller af Albøge - 30 år
sl Peder Kirkemands datter - 4 uger
Rasmus Nielsen af Obdrup - 65 år
Jens Glob af Søby - 70 år
Laurs Christensen af Lyngby - 20 år
Niels Kruses søn af Skovhuset - 1 år
Søren Hellesens enke af Lyngby - 72 år
Peder Pols datter af Albøge - 8 uger
Rasmus Pedersens hustru af Allelev - 32 år
Peder Nielsen af Hallendrup - 76 år
Rasmus Kejsers søn af Søby - 1 år
Rasmus Vesters søn af Trustrup - 14 dage
Jens Sørensen af Allelev - 53 år
Rasmus Pedersens datter af Allelev - 8 uger

1781
fol 406
Peder Laursens søn Hans af Lyngby - 10 uger
Christen Rasmussens søn Knud af Fladstrup - 2 uger
Søren Homaas datter af Albøge - 2 uger
forvalter Sandagers dødfødte datter i Albøge
fol 407
Peder Jacobsens dødfødte barn i Albøge
Frands Rasmussen i Trustrup - 82 år
Søren Grav af Allelev - 64 år
Rasmus Skiermers dødfødte datter i Albøge
Mette Mahlers fra Hallendrup - 74 år
Jørgen Christensen af Albøge - 60 år
Thomas Buchs søn i Lyngby - 2 år
sl pastor de Hemmer i Lyngby - 86 år
Mette Dams i Trustrup - 61 år
Niels Jammers datter i Fladstrup - 9 år
Rasmus Mogensens søn Jacob i Lyngby - 3 uger
Niels Pedersens hustru af Albøge - 64 år
Peder Sørensen af Lyngby - 67 år
Anders Thomasen af Albøge - 69 år

1782
fol 407
Rasmus Laursens søn i Albøge - 1 dag
Søren Lasborg af Lyngby - 72 år
Rasmus Mogensens søn Niels af Trustrup - 3½ år
Niels Sørensen Snedker af Obdrup - 81 år
Anders Pedersens søn Peder af Fladstrup - 8 dage
Jacob Jørgensens dødfødte datter i Allelev
Rasmus Friises hustru af Søby - 73 år
Rasmus Erichsens barn Erich i Albøge - 14 dage
Søren Skalle af Obdrup - 46 år
Jens Nielsens søn i Hallendrup - 8 dage
Jens Kejsers enke i Lyngby - 72 år
Thomas Brøger i ? - 67 år
Jørgen Nielsens pige Sidsel i Søby - 21 år
fol 408
Jens Kejsers søn i Lyngby - 8 uger
Christen Mogensens datter i Fladstrup - 7 uger
Søren Bondes datter i Saldrup - 6 uger
Hans Væver i Lyngby - 74 år
Jens Brøger i Lyngby - 72 år
Erich Carlsens datter i Trustrup - 1½ år
Søren Bjerre af Søby - 56 år
Niels Mogensen af Fladstrup - 73 år
Svenning Hansens søn af Lyngby - 6 uger
Peder Jensens søn Hans af Lyngby - 8 uger
Peder Henrichsens søn af Lyngby - 11 uger
Rasmus Mogensens søn af Fladstrup - 14 uger
Anders Molbos søn af Allelev - 1 dag
Rasmus Skiermers dødfødte barn i Albøge
hyrdens dødfødte barn i Søby
Christen Pedersens søn i Allelev - 8 dage
Jørgen Kjeldsens hustru i Fladstrup - 68 år
Peder Vævers enke i Trustrup - 70 år

1783
fol 408
Rasmus Blochs hustru i Fladstrup - 70 år
Christen Andersen af Obdrup - 73 år
Peder Vesters dødfødte barn af Søby
Jens Madsen i Pismølle - 86 år
Anne Marie Nielsdatter af Obdrup - ?4 år
fol 409
Rasmus Mogensen af Trustrup - 48 år
Søren Bloch af Søby - 56 år
Niels Friderichsens moder i Lyngby - 81 år
Niels Sørensens søn Thomas i Lyngby - 12 uger
Anders Jensen fra Obdrup - 25 år
Peder Hiasens ene tvillingedatter af Hallendrup - 3 uger
Niels Skrædders hustru af Søby - 48 år
Anders Smeds enke i Fladstrup - 84 år
Anders Nymands søn Niels i Allelev - 15 år
Peder Madsen i Allelev - 62 år
Peder Hiasens anden tvilling i Hallendrup - 7 uger
Niels Bondes moder i Albøge - 73 år
skoleenken Maren Henrichsdatter i Søby - 77 år
Michel Nielsens hustru i Søby - 42 år
Jacob Laursens hustru i Albøge - 50 år
Jacob Laursen i Albøge - 61 år
Michel Jensen Møller i Albøge - 32 år
Søren Kochs dødfødte barn i Trustrup
Søren Friderichsen i Lyngby - 66 år
Peder Hiasens moder i Hallendrup - 62 år
Søren Dams datter i Fladstrup - 3½ år
Jens Nielsens dødfødte barn i Hallendrup
Bodil Sties fra Obdrup - 62 år

1784
fol 410
Michel Jensen i Trustrup - 67 år
Thomas Jensen Smed i Lyngby - 60 år
Thomas Jørgensen i Albøge - 24 år
Christian Christiansen i Albøge - 28 år
Jens Kejsers datter i Albøge - 8 år
Maren Bendix i Albøge - 70 år
Laurs Posts datter Inger i Obdrup - 3 år
Hans Friises dødfødte søn i Søby
Jens Skaarups hustru i Lyngby - 72 år
Thomas Pedersen i Albøge - 53 år
Anne Jammers i Albøge - 64 år
Søren Dam i Trustrup - 71 år
Thomas Buchs dødfødte søn i Lyngby
Rasmus Friderichsen i Lyngby - 61 år
Søren Greves hustru i Lyngby - 44 år
gl Maren Nisses af Albøge - 79 år
Joen Michelsens moder i Søby - 62 år
Birthe Ingvorsdatter af Lyngby - 59 år
Søren Kjærs hustru af Albøge - 26 år
Christen Christensen Sommer af Lyngby - 30 år
Peder Hiasens datter af Hallendrup - 8 dage
Michel Snedkers enke i Allelev - 78 år
Peder Friderichsens enke i Allelev - 74 år
Jens Michelsens søn i Lyngby - ½ år
Rasmus Pedersens datter i Allelev? - 14 dage
fol 411
skoleholderen Rasmus Kahres hustru - 33 år
Jacob Jørgensen af Allelev - 39 år
Jens Michelsens datter af Lyngby - 13 uger
Thomas Buchs datter af Lyngby - 12 år
Christen Jensen af Lyngby præstegård - 55 år
Jens Brøgers enke af Lyngby - 60 år
Søren Vesters datter af Allelev - 6 uger

1785
fol 411
Maren Eilers af Lyngby - 66 år
Jens Degn af Trustrup - 70 år
Rasmus Posts datter af Albøge - 10 år
Thomas Brøgers datter i Albøge - 6 år
Jørgen Pedersen af Fladstrup - 26 år
jomf Bang af Albøge - 84 år
Jens Kolinds moder i Søby - 82 år
Anders Skrædder i Albøge - 64 år
Nicolai Christensens hustru i Lyngby - 72 år
Peder Henrichsens moder i Lyngby - 79 år
Niels Skrædders datter i Søby - 12 år
Maren Kejsers i Fladstrup - 71 år
Morten Rasmussen i Fladstrup - 82 år
Niels Overgaards enke i Obdrup - 74 år
Jens Kochs søn Peder i Hallendrup - 17 år
Søren Smeds datter i Fladstrup - 6 uger
degneenken Karens datter?? i Albøge - 67 år
Mads Greves datter i Allelev - 1 år
Søren Ingvorsen af Lyngby - 77 år
Rasmus Skiermers dødfødte barn i Albøge
fol 412
sognepræsten sr Barfoed i Lyngby - 54 år
Jens Degns enke i Trustrup - 75 år
Rasmus Posts druknede søn i Albøge - 5 år
Niels Skrædders søn i Søby - 9 mdr
Jens Houmøllers søn i Albøge - 3 uger
Jens Kjærs hustru i Lyngby - 44 år
Søren Vesters søn i Allelev - 14 dage
Oluf Skrædders hustru i Saldrup - 85 år
Rasmus Svenningsens enke i Allelev - 69 år

1786
fol 412
Thomas Hjorts hustru i Fladstrup - 63 år
Laurs Bonde i Trustrup - 48 år
Morten Handrups enke i Fladstrup - 73 år
Iver Sørensens søn i Lyngby - 4 år
Oluf Skrædder i Saldrup - 79 år
Anne Rasmusdatter i Albøge - 83 år
Søren Andersen i Saldrup - 65 år
Jacob Skipper i Fladstrup - 78 år
Karen Hjulmands i Allelev - 73 år
Jens Vester i Søby - 64 år
Søren Kjærs søn i Albøge - 3 mdr
Jens Skaarup i Lyngby - 78 år
Erich Rasmussens datter i Albøge - 30 år
Peder Langs enke i Allelev - 72 år
fol 515
Laurs Eliasen i Lyngby - 77 år
Andreas Skusters søn i Hallendrup - ½ år
Laurs Laursens søn af Albøge - 9 mdr
Maren Greve i præstegården - 24 år
Anders Molbos søn i Allelev - 3 år
Peder Stisens søn i Trustrup - 11 år
Anders Skusters barn af Hallendrup - 2 uger
Jens Michelsens hustru i Lyngby - 40 år
Anders Præsts datter i Albøge - 1 år
Bodil Villums af Trustrup - 54 år
Erich Rasmussens enke i Albøge - 63 år
Peder Molbos datter Birthe i Trustrup - 26 år
Andreas Skusters datter i Hallendrup - 10 år
Hans Friises datter af Albøge - 1½ år
Niels Sørensens søn i Lyngby - 2 år

1787
fol 515
Søren Kejser i Trustrup - 78 år
Niels Præsts søn af Albøge - 2 år
Rasmus Laursens datter - 1 år
Søren Bondes søn - 1 år
Jens Michelsens kones moder i Trustrup - 78 år
Niels Friderichsens dødfødte søn
Rasmus Jensens hustru af Saldrup - 88 år
Peder Stisens søn i Trustrup - 6 år
Jens Friises datter i Albøge - 6 uger
Jens Madsens enke i Pismølle - 67 år
skoleholderens søn Jens - 5 år
Mads Jensens søn i Obdrup - 1 dag
Peder Stisens datter af Trustrup - 17 år
fol 516
Søren Vesters dødfødte barn i Allelev
Mads Greves søn i Allelev - 5 år
Niels Smeds søn i Allelev - 12 år
Niels Smeds anden søn - 10 år
Mads Rasmussens datter i Allelev - 4 år
Rasmus Skomagers hustru i Albøge - 28 år
Oluf Friises søn af Allelev - 5 uger
Søren Skovfoged i Obdrup - 66 år

1788
fol 516
Rasmus Erichsens søn Erich i Albøge - 4 dage
Laurs Laursens datter Mette Marie i Albøge - 4 uger
Jens Kræmmer i Søby - 68 år
Niels Rytters søn i Lyngby - 6 uger
Svenning Hansens søn i Lyngby - 5 år
Jens Nielsens søn Jens i Hallendrup - 2 dage
Maren Sties i Lyngby - 80 år
Peder Jammer i Obdrup - 79 år
Mette Sommers uægte barn af Lyngby - 8 dage
Niels Præsts datter i Albøge - 5 uger
Rasmus Pedersens dødfødte søn i Allelev
Rasmus Nielsens dødfødte datter i Trustrup
Søren Giødesens søn Søren i Trustrup - 7 år?
Rasmus Jensens dødfødte datter i Saldrup
Morten Christensens dødfødte datter i Søby
Rasmus Frandsens hustru i Trustrup - 79 år
fol 517
Christen Mogensens hustru i Fladstrup - 39 år
Anders Jensen i Obdrup - 60 år

1789
fol 517
Dorthe Ladefogeds i Lyngby - 61 år
Christen Mogensens søn i Fladstrup - 2 år
Søren Lykke i Lyngby - 69 år
Søren Smeds datter i Lyngby - 7 år
Christen Sommers hustru i Lyngby - 71 år
Peder Jensens hustru i Lyngby - 44 år
Søren Winther i Allelev - 77 år
degneenken i Albøge - 71 år
Christen Jepsen i Allelev - 68 år
degnens søn Jørgen Borch - 8 år
Jens Hommands enke i Allelev - 64 år
Anne Rasmusdatter af Allelev - 46 år
Christen Tromborgs dødfødte barn i Fladstrup
Laurs Hjulmands dødfødte søn i Lyngby
Rasmus Erichsens søn i Albøge - 4 dage
blinde Jens Koch i Albøge - 62 år
smedens søn i Lyngby - 12 uger
Erich Carl?sten i Allelev - 69 år
fol 518
Jens Jepsens dødfødte datter i Allelev

1790-99

Top


1790
fol 518
Mads Laurs enke i Albøge - 78 år
Rasmus Fisker i Albøge - 70 år
Jens Kjærs datter af Lyngby - 12 år
mad Foldbys datter Anne i Lyngby - 9 år
Anders Vesters søn i Allelev - 4 uger
Søren Kjeldsens søn i Hallendrup - 2 år
Laurs Rasmussen i Hallendrup - 80 år
Søren Kjærs søn i Albøge - 1 år
Jørgen Post i Trustrup - 78 år
Søren Blochs datter i Trustrup - 16 år
smedens søn Stephan i Albøge - 22 år
Søren Greve i Fladstrup - 63 år
Søren Neergaards datter i Hallendrup - 22 år
Søren Greves enke i Fladstrup - 70 år
Søren Vesters datter i Allelev - 8 uger
Anders Smeds hustru i Lyngby - 29 år
Rasmus Pedersens søn i Allelev - 1 år
Christen Terkildsens hustru i Albøge - 80 år
Christen Tromborgs dødfødte datter i Fladstrup
skoleholderens datter Birthe - 11 år
Karen Jeronimusses uægte datter - 4 uger
Niels Præsts datter i Albøge - ½ år
Jens Friises hustru i Allelev - 2?7 år
Rasmus Laursens datter i Albøge - ½ år
mad Baasted i Albøge - 65 år
Søren Blochs søn i Trustrup - ?
Jens Olufsens hustru i Lyngby - 45 år
Laurs Hjulmands søn i Lyngby - 6 uger
fol 519
Søren Homaa i Albøge - 67 år
Jens Kirkemands søn i Trustrup - 15 år
Peder Stisens hustru i Hallendrup - 62 år

1791
fol 519
Christen Sørensens datter i Albøge - 2 dage
Niels Smeds hustru i Trustrup - 60 år
forpagter sr Høyers dødfødte datter
Joen Michelsen i Søby - 43 år
Jens Friises datter i Allelev - 3 dage
Rasmus Lasborg i Lyngby - 50 år
Rasmus Erichsens søn i Albøge - 14 dage
Mads Jensens hustru i Pismølle - 23? år
Rasmus Pedersens søn i Allelev - 3 uger
Anders Præsts enke i Albøge - 74 år
Laurs Hjulmands søn i Lyngby - 3 uger
Inger Pedersdatter af Albøge - 59 år
Jørgen Carlsen af Hallendrup - 72 år
Rasmus Frandsen i Trustrup - 69 år
Søren Vesters dødfødte datter
Søren Vesters datter - 4 uger
Søren Blochs enke i Søby - 56 år


Kirkebog nr. 3

1792
fol 379a
Rasmus Bendixsen i Hallendrup - 54 år
Hans Skippers dødfødte søn i Fladstrup
indsidder Thomas Hjort i Fladstrup - 68 år
Rasmus Friises hustru i Albøge - 61 år
Peder Collinds søn i Lyngby - ½ år
Christian Christiansen i Albøge - 76 år
Jens Joensens søn i Allelev - 4 dage
Birthe Kruses i Skovhuset - 79 år
Jacob Skippers enke i Fladstrup - 65 år
Christen Tromborgs dødfødte barn i Fladstrup
Jens Sørensens datter Birthe i Obdrup - 2½ år
Peder Vesters hustru i Søby - 52 år
Søren Neergaard i Hallendrup - 61 år
Maren Blochs i Allelev - 86 år
Christen Mortensen i Søby - 85 år
Rasmus Pedersens datter i Allelev - 6 uger
jomf Inger Cathrine Riise i Albøge - 75 år
den blinde Nicolai i Lyngby - 69 år
provstinde de Hemmer - 73 år
Søren Jensens hustru i Saldrup - 77 år

1793
fol 379a
Peder Vester i Søby - 54 år
Laurs Hjulmands datter i Lyngby - 6 uger
Niels Pedersens tvillingedatter Karen i Hallendrup - 2 uger
Anders Præsts tvillingesøn i Albøge - 3 dage
Niels Skrædders datters datter i Allelev - 1 dag
Rasmus Vesters datter i Saldrup - 1½ år
Jens Kræmmers enke i Søby - 62 år
Søren Neergaards enke i Hallendrup - 64 år
Søren Bondes datter Mette Marie i Albøge - 3 år
Michel Nielsens dødfødte søn i Albøge
Jens Joensens søn Christen i Allelev - 3 uger
fol 378b
Christen Hansen i Lyngby - 80 år
Jens Friises søn Rasmus i Allelev - 1 år
Jens Kejsers søn Peder i Lyngby - 1 år
Michel Nielsens hustru Dorthe Marie i Albøge - 40 år
Andreas Schulz i Hallendruphuset - 58 år
Rasmus Bondes søn Hans Kjeld i Søby - 7 dage
Hans Skippers søn i Fladstrup - 6 dage
Mads Benders søn i Søby - 4 dage
Thomas Friderichsens datter Maren - 2 år

1794
fol 378b
Iver Sørensens søn Rasmus i Lyngby - 3 år
Søren Dams søn Rasmus i Trustrup - 9 mdr
Peder Neergaards enke Dorthe Marie Christensdatter i Lyngby - 64 år
Laurs Hjulmands søn Rasmus i Lyngby - 6 uger
Rasmus Kejsers datter Anne Kirstine i Saldrup - 5½ år
Jacob Hellesen på Lykkesholm - 70 år
Søren Kejsers enke i Saldrup - 80 år
Søren Nielsen af Drammelstrup - 77 år
Søren Christensen i Trustrup - 40 år
Christen Sørensens datter i Albøge - 3 dage
Søren Bondes søn Friderich i Albøge - 2 år
Niels Bondes datter Anne Marie i Lyngby - 2 år
Niels Skrædders hustru i Allelev - 64 år
Jens Nielsen i Albøge - 40 år
Søren Bloch i Trustrup - 40 år
fol 378a
Jens Bloch i Trustrup - 75 år
Christen Sommer i Lyngby - 72 år
Laurs Smeds hustru Bodil Jensdatter i Trustrup - 28 år
Søren Jensens søn Jens i Saldrup - 4 uger
Mads Greves hustru Maren Michelsdatter i Lyngby - 46 år
Jørgen Rasmussens datter Dorthe i Hallendrup (nu Niels Stisens) - 1½ år
Oluf Fisker i Lyngby - 40 år
Jens Michelsens datter Anne Marie i Lyngby - 9 mdr
Jens Christensens søn Søren i Allelev - 14 dage
Jens Kejser i Albøge - 70 år
Christen Boues datter Maren i Allelev - 13 år
Niels Smed i Trustrup - 67 år
Kjeld Michelsen i Allelev - 55 år
Jens Michelsen i Trustrup - 54 år
Jens Michelsens søn Hans i Trustrup - 5 år
Michel Jensens enke i Trustrup - 80 år
Laurs Sørensens søn Hans i Lyngby - 1 dag
Niels Rasmussens søn Rasmus i Albøge - 2 dage
Jens Nielsen Provst i Søby - 64 år
Kirsten Snedkers i Trustrup - 76 år

1795
fol 378a
Jens Michelsens søn Christian i Trustrup - 2 år
Maren Koch i Allelev - 74 år
Jens Kahrmarch i Allelev - 57 år
Karen Bødkers i Søby - 78 år
Hans Skippers søn Niels - 10 år
Søren Kejsers enke i Trustrup - 77 år
Anders Bødker i Lyngby - 75 år
Kirsten Dams i Trustrup - 78 år
Jens Poulsen i Albøge - 52 år
Kirsten Trolds i Søby - 65 år
fol 377b
Sidsel Brøgers i Søby - 73 år
Anne Madsdatters uægte datter Christiane i Obdrup - 6 uger
Rasmus Bloch af Fladstrup - 83 år
Søren Kejser i Fladstrup - 57 år
Niels Morten i Lyngby - 62 år
Niels Friises hustru i Hallendruphuset - 67 år
Jørgen Rasmussens datter Mette Cathrine i Hallendrup - 2½ år
Laurs Nielsen Smed i Trustrup - 38 år
Anders Vesters søn Michel i Allelev - 13 år
Peder Molbo i Trustrup - 68 år
Hans Lasborg i Lyngby - 64 år
Søren Jepsen i Allelev - 73 år
Søren Johansens søn Anders i Nygård - ½ år
Jens Behn i Saldrup - 59 år
Christen Tromborgs hustru i Fladstrup - 36 år
Rasmus Nielsen i Skovhuset - 25 år
Søren Jensen i Trustrup - 70 år
Søren Jammers hustru i Albøge - 74 år
Jens Christensens søn Søren i Allelev - ½ år

1796
fol 377b
Birthe Kejsers i Søby - 76 år
Anne Laursdatters uægte og dødfødte søn i Obdrup
skoleholder Rasmus Kahres datter Anne Kirstine - 19 år
Søren Skovfoged i Allelev - 36 år
Peder Henrichsens datter Anne i Lyngby - 22 år
Peder Kalstrups datter Kirsten i Lyngby - ½ år
Jens Jensen i Allelev - 72 år
Christen Jensen i Trustrup - 70 år
fol 377a
Joen Laursen i Søby - 56 år
Rasmus Molses datter Karen i Allelev - 2½ år
Søren Vesters søn Christian i Allelev - 10 uger
Niels Kræmmers hustru Riise Marie i Albøge - 36 år
Niels Kræmmers dødfødte tvillingedatter
Niels Kræmmers datter Kirstine Marie i Albøge - 6 uger
Niels Jammers hustru Sidsel i Albøge - 63 år
Niels Rytters hustru i Lyngby - 43 år
Jens Michelsen i Lyngby - 83 år
hr birkedommer Nielsens hustru i Petersborg - 74 år
Peder Jørgensen Broch i Albøge - 20 år
Jens Danmands datter Kirsten i Allelev - 10 uger
Jens Laursens søn Laurs i Albøge - 2½ år
Niels Bøgedal i Lyngby Præstegård - 68 år
Jens Kjærs dødfødte datter i Lyngby
Jens Joensens dødfødte søn i Allelev

1797
fol 377a
Jens Tromborgs hustru i Fladstrup - 56 år
Jens Homaas søn Søren i Albøge - 2 uger
Søren Kjeldsens søn Hans i Lyngby - 6 uger
Søren Kjeldsens hustru Karen Jensdatter i Lyngby - 40 år
smedens datter Anne Marie i Trustrup - 4 år
Rasmus Laursens stedsøn Jens Sørensen i Trustrup - 19 år
Rasmus Laursens steddatter Anne Cathrine Sørensdatter i Trustrup - 17 år
fol 376b
Kjeld Rasmussens søn Morten i Søby
en omgående betler af navn Peder, som døde i Lyngby, oprindelsessted ukendt
Laurs Nymand i Allelev - 63 år
Søren Smed i Lyngby - 60 år
Jens Dams stedsøn Jens i Trustrup - 7 år
Maren Ingvors søn Jens i Lyngby - 1 år
Rasmus Friis af Søby - 75 år
Rasmus Kræmmer i Søby - 29 år
Søren Sjørups hustru i Allelev - 64 år
Jacob Nielsen i Albøge - 28 år
Søren Jensens enke Birthe Jensdatter i Trustrup - 64 år
Rasmus Vesters søn Peder i Trustrup - 2 år
Anders Nymands hustru i Allelev - 62 år
Jens Neergaards søn Peder i Allelev - 2 år
Rasmus Bondes datter i Søby - 1½ år

1798
fol 376b
Karen Henrichs i Allelev - 68 år
Hans Lasborgs enke i Lyngby - 68 år
Jens Joensens søn Jens i Allelev - 18 uger
Niels Præsts dødfødte datter i Albøge
skovrider Mathiasen i Obdrup - 41 år
Rasmus Smeds dødfødte datter i Allelev
fol 376a
hyrden Jens Joensen i Fladstrup - 72 år
Christen Snedkers dødfødte tvillingesønner
Michel Jensen Brøger i Søby - 24 år
løjtnant Johan Ivan v. Fich i Søby - 60 år
Søren Sørensens søn Søren i Albøge - ½ år
Søren Bondes hustru Lisbeth i Albøge - 40 år
Rasmus Skiærmer i Albøge - 80 år
Niels Rytters datter Mariane - 5 dage
Peder Stisen af Hallendrup - 76 år
Jens Lasborgs søn Søren i Lyngby - 8 dage

1799
fol 376a
Rasmus Andersens hustru i Albøge - 80 år
Laurs Nymands enke Dorthe Sørensdatter i Lyngby - 82 år
Søren Vesters søn Mads i Allelev - 2 år
Rasmus Friis i Albøge - 84 år
Niels Stephansen Smeds hustru i Albøge - 74 år
Jens Neergaard i Allelev - 37 år
Søren Sørensen Sjørups søn Søren i Allelev - 11 dage
Christopher Nielsens søn Rasmus i Albøge - 3 mdr
Hans Stisen i Obdrup - 60 år
Jens Kahrmarcks enke i Allelev - 56 år
Jens Dam i Trustrup - 55 år
Jens Tromborgs moder i Fladstrup - 74 år
fol 375b
Anne Nymands i Allelev - 56 år
Michel Jensen i Fladstrup - 67 år
Hans Rasmussen af Tistrup, henhørende til Fuglslev sogn - 20 år
Niels Stisens dødfødte søn i Hallendrup
Rasmus Sørensen Bisp i Lyngby - 80 år
Jens Kollings søn Laurs i Søby - 9 uger
Jens Homaas søn Niels i Albøge - 3 dage
Niels Rytters datter Mette i Lyngby - 4 år
Michel Kejsers hustru Maren Nielsdatter i Lyngby - 60 år
Anders Kruses moder i Albøge - 72 år

1800-1813

Top

1800
fol 375b
skoleholder Rasmus Kahres moder Birthe Jensdatter i Lyngby - 96 år
Laurs Pedersens tvillingesøn Hans i Lyngby - 6 dage
Jens Homaas hustru i Albøge - 30 år
Laurs Pedersens tvillingesøn Peder i Lyngby - 11 dage
Rasmus Fiskers enke i Albøge - 64 år
Peder Jacobsen i Albøge - 62 år
Dorthe Kirkemands i Lyngby - 80 år
Tyge Hansens enke i Lyngby - 82 år
Jens Friises dødfødte datter i Allelev
fol 375a
Rasmus Bondes svigermoder i Søby - 74 år
Adam Hansens datter Mette Marie i Hallendrup - 1 år
Rasmus Bondes datter Birthe Cathrine i Søby - 1 år
Jens Jensens enke i Allelev - 72 år
Rasmus Smeds dødfødte søn i Allelev
hr løjtnant Leben i Søby - 88 år
Søren Kjærs enke Grethe Jensdatter i Albøge - 66 år
Jens Husmand i Albøge - 82 år
Johan Friderich Schiøne på Nygård - 67 år
Søren Dams barn Anne Kirstine i Trustrup - 6 uger
Hans Brøgers dødfødte datter i Søby
Christen Jepsens enke i Allelev - 82 år
Søren Sørensen Sjørups søn Søren i Allelev - 5 uger
Jens Laursen Kruse i Lyngby - 37 år
Christen Mogensens datter Anne Marie i Fladstrup - 2½ år
Niels Skrædder i Allelev - 76 år
Peder Henrichsen i Lyngby - 67 år
Smedens søn i Trustrup - 1 dag
Rasmus Snedkers dødfødte datter i Albøge

1801
fol 375a
Jens Jepsens datter Kirsten i Allelev - 8 dage
Anders Bloch i Allelev - 68 år
Thomas Friderichsens tvillinger Jens og Maren - 2 og 7 dage
Jacob Posts søn Rasmus i Lyngby - 1½ år
fol 374b
Søren Soldat i Lyngby - 89 år
Christen Mogensens datter Anne i Fladstrup - 11 år
Søren Jensens søn Søren i Saldrupgården - 1 år
Niels Kræmmers datter Riise Marie i Albøge - 3 år
Peder Basballe i Albøge - 36 år
Jens Tromborgs søn Nicolai i Fladstrup - 9 mdr
Niels Kræmmers søn Peder i Albøge - ½ år
Christen Rygaards datter Marie Kirstine i Allelev - 1 år
Jens Friises dødfødte tvillingesøn i Allelev
Anders Kræmmers søn Peder i Albøge - 3 uger
hr forvalter Stubs datter Pouline i Obdrup - 17 uger
Søren Sjørups datter Karen i Allelev - 14 dage
Maren Jibs i Albøge - 80 år
Søren Jammer i Søby - 84 år
madame Karen sl Rytlous i Albøge - 70 år
Jens Kejsers søn Christen i Trustrup - 2½ år
Anne Marie Erichsdatter i Lyngby - 25 år
Anders Kræmmers hustru i Albøge - 38 år
Jens Neergaards søn Peder i Allelev - 3½ år
Jørgen Andersen på Lykkesholm - 37 år
Jens Joensens søn Christen i Allelev - 3 år
skomager Hans Jørgensen i Fladstrup - 71 år
Rasmus Snedker i Albøge - 64 år
Niels Laursen Bonde i Albøge - 58 år
Rasmus Pedersen Stisen i Albøge - 32 år
Jens Christensens nyfødte søn i Fladstrup
Maren Jensdatter i Obdrup - 60 år

1802
fol 374a
skomagerenken i Fladstrup - 61 år
Jens Snedkers datter Birthe i Trustrup - 8 dage
Joen Laursens enke i Søby - 51 år
sr Friises søn Johan Friderich i Kronborghuset - 9 mdr
Søren Skovfogeds enke i Obdrup - 76 år
Laurs Madsen i Albøge - 53 år
hr forvalter Stubs dødfødte søn i Obdrup
smeden Niels Stephansen i Albøge - 82 år
Søren Bondes datter Trine i Allelev - 11 dage
Christen Fiskers datter Anne Marie i Albøge - 5 år
Rasmus Hjulmand i Trustrup - 71 år
Peder Palle i Albøge - 73 år
Rasmus Hjulmand af Trustrup - 69 år
Jens Danmands hjemmedøbte søn Søren i Allelev - 5 dage
Søren Mortens hjemmedøbte søn Christen i Lyngby - 14 dage
Smedens hjemmedøbte tvillingesøn Jørgen i Trustrup - 3 dage
Jens Homaas datter Mette Marie i Albøge - 1½ år
Thomas Sørensen Friderichsens søn Anders i Lyngby - 13 år
Peder Molbos enke i Trustrup - 76 år
Hans Dams hjemmedøbte datter i Søby - 16 dage

1803
fol 373b
Hans Friises søn Rasmus i Albøge - 3 uger
Hans Friises søn Mathias - 5 år
Rasmus Pedersens søn Friderich i Allelev - 11 år
Jens Rygaards hustru i Albøge - 80 år
Anders Nymand i Allelev - 74 år
Niels Bonde i Lyngby - 58 år
Jens Nielsen Majs søn Niels i Albøge - 1 år
Rasmus Bonde i Søby - 43 år
Christen Terkildsen i Albøge - 78 år
Søren Jacobsen i Allelev - 21 år
Søren Rasmussens hustru Maren Ovesdatter i Fladstrup - 59 år
Mads Laans hustru Helene Carlsdatter i Albøge - 29 år
Jens Smeds hjemmedøbte søn Niels i Allelev - 6 dage
Niels Bechs datter i Allelev - 19 uger
Birthe Ingvors i Trustrup - 70 år
Jørgen Andersen i Præstegården - 70 år

1804
fol 373b
Laurs Molbos hustru Dorthe Jensdatter i Albøge - 56 år
Søren Bondes søn Jens i Allelev - 15 år
Rasmus Laursens hustru i Albøge - 59 år
Søren Dams datter Anne Kirstine i Trustrup - 2 år
fol 373a
Hans Dams hustru Gertrud i Allelev - 30 år
Rasmus Michelsens enke Maren Sties i Lyngby - 70 år
Mads Laans fæstemø i Albøge - 25 år
Rasmus Snedkers søn Rasmus i Albøge - 2½ år
Jens Snedkers søn Søren i Trustrup - 1 år
Christian Foldby i Albøge - 30 år
Søren Nielsen Bruses hjemmedøbte søn Nicolai - 16 dage
Anders Molbos hustru Marie Jørgensdatter i Albøge - 60 år
Jens Homaas søn Rasmus i Albøge - 14 dage
skoleholder Rasmus Kahres søn Poul i Lyngby - 4 år
Laurs Olufsens hjemmedøbte tvilling Oluf i Søby - 3 dage
Laurs Olufsens anden tvilling Rasmus - 8 dage
Søren Henrichsens stedsøn Rasmus i Søby - ½ år
Søren Henrichsens hustru Abigael Hansdatter i Søby - 36 år
Joen Friderichsen i Albøge - 59 år
Rasmus Kræmmers vanvittige søn Rasmus i Albøge - 49 år
Mads Rasmussen Greve af Lyngby - 61 år
Anne Olufs i Søby - 71 år
Rasmus Kejsers datter Anne Kirstine i Saldrup - 9 år
Jens Jensens datter Birthe i Albøge - 5 år
Søren Mortens konemoder Karen Jensdatter i Lyngby - 75 år
Christen Skinnerups stedsøn Søren Sørensen i Allelev - 20 år
den blinde Rasmus Kræmmer i Albøge - 84 år
fol 372b
Rasmus Smeds dødfødte søn i Allelev
Rasmus Laursens steddatter Karen Sørensdatter i Trustrup - 25? år

1805
fol 372b
Jens Jørgensens datter Mette i Trustrup - 4 år
Gert Pedersen i Lyngby - 66 år
Morten Christensens hustru i Søby - 57 år
birkedommer Nielsen i Petersborg - 93 år
Søren Skrædder i Lyngby - 66 år
Søren Pedersens hustru i Allelev - 62 år
Peder Kejsers hustru Mette Kirstine Nielsdatter i Fladstrup - 20 år
Jens Kjeldsen i Hallendrup - 34 år
Niels Immelevs hustru i Allelev - 62 år
Søren Christensens datter i Lyngby - 3 dage
Anne Mogenses i Albøge - 74 år
Jens Bondes datter i Søby - 7 uger
Laurs Hjulmands søn i Fladstrup - 2 år
Peder Kirkemand i Søby - 70 år
Niels Skrædder i Albøge - 56 år
Michel Kejsers søn i Lyngby - 1 dag
Rasmus Erichsens datter Dorthe Marie i Albøge - 11 år

1806
fol 372b
Laurs Olufsens hustru Anne Rasmusdatter i Albøge - 35 år
Rasmus Skrædders nyfødte datter i Lyngby - 1 dag
Rasmus Kejsers hustru i Søby - 54 år
Søren Hansen i Søby - 63 år
Thomas Brøgers enke i Søby - 70 år
fol 372a
Mads Jensen Møller i Pismølle - 58 år
Rasmus Morten i Trustrup - 76 år
Niels Nielsen i Albøge - 48 år
Morten Christensen i Søby - 60 år
sognedegnen Jens Galten Friis i Albøge - 66 år
Edel Marie Giødesdatter i Lyngby - 6 år
Jens Smed i Allelev - 38 år
Peder Nielsens hustru i Albøge - 59 år
Mads Friis i Allelev - 79 år
sognepræsten hr. de Hemmer - 65 år
Christen Buch i Fladstrup - 52 år
Rasmus Jensen i Allelev - 76 år
Christen Snedker i Albøge - 56 år
Søren Dams søn i Trustrup - 2 dage
Jens Dams søn Laurs i Allelev - 14 dage

1807
fol 372a
Søren Skrædders enke Anne Torbjørn i Trustrup - 88 år
Rasmus Snedkers enke i Albøge - 68 år
Christopher Nielsens hustru i Albøge - 44 år
Hans Stisens enke i Obdrup - 68 år
Rasmus Erichsen i Albøge - 60 år
Christen Sørensens enke i Trustrup - 71 år
Peder Laursen i Lyngby - 83 år
Rasmus Nielsen i Trustrup - 72 år
Jacob Nielsen i Søby - 63 år
Erich Sørensen Bech i Trustrup - 20 år
Søren Jepsens enke i Allelev - 79 år
hr birkedommer Torbjørnsens søn Peder i Petersborg - 11 år
Michel Kejsers datter Marie i Lyngby - 3 mdr
Jens Houmøllers fader Rasmus Andersen i Albøge - 88 år
fol 371b
Peder Kejsers hjemmedøbte søn Niels i Fladstrup
Jens Hansen Stisen i Obdrup - 40 år
Jens Pedersens hustru Anne Marie Mortensdatter i Søby - 26 år
Anne Marie Jensdatter i Lyngby - 32 år
Anders Hiasens søn Mads i Pismølle - 4 uger
Peder Kejsers moder i Fladstrup - 71 år
Pouline Frideriche Andreasdatters dødfødte uægte datter på Høgholm
Pouline Frideriche Andreasdatter - 26 år
Søren Sørensen Sjørup af Allelev - 85 år
Rasmus Kolinds søn i Søby - 2 år

1808
fol 371b
Hans Friis i Albøge - 62 år
Mads Laans søn Rasmus i Albøge - 9 år
Søren Jensens hustru i Saldrupgården - 37 år
Michel Kejsers søn i Lyngby - 1 dag
Christen Terkildsens enke i Allelev - 48 år
Søren Rasmussens hjemmedøbte datter i Fladstrup - 10 dage
Hans Jacobsens datter Anne i Lyngby - 23 år
Søren Hansens enke i Søby - 63 år
Jens Snedkers søn Rasmus i Trustrup - 16 dage
Søren Kjær i Albøge - 61 år
Mathias Ørbechs hustru Anne Marie i Obdrup - 55 år
Søren Bødkers hustru Anne Sørensdatter i Allelev - 80 år
gårdmand Søren Jensen i Saldrupgården - 56 år
fol 371a
ungkarl Jens Mortensen i Albøge - 53 år
enkemand Niels Madsen i Lyngby - 69 år
Jens Smeds datter Gertrud i Albøge - 4½ år
Peder Kolinds søn Søren i Lyngby - 14 år
Niels Kruses hustru Maren Pedersdatter i Skovhuset - 61 år
Hans Gregersen, røgter på Nygård - 62 år

1809
fol 371a
Jens Friises søn Rasmus i Albøge - 19 år
Hans Skippers hustru Bodil Nielsdatter i Fladstrup - 53 år
Christen Kroves hustru Anne Sørensdatter i Allelev - 62 år
Niels Kruse i Trustrup Skovhus - 68 år
Jens Smeds datter Mette Kirstine i Albøge - 2 år
Rasmus Skaarups datter Marie Cathrine i Lyngby - 1½ år
Laurs Rasmussens datter Kirsten i Albøge - 1 år
Jens Snedkers hjemmedøbte søn Rasmus i Trustrup - 5 dage
Michel Snedkers hustru Karen Kjær i Trustrup - 62 år
Laurs Laursen i Albøge - 70 år
Rasmus Mortens enke Karen Laursdatter i Trustrup - 69 år
Niels Jensens hjemmedøbte datter Karen i Hallendrup - 6 dage
Johannes Andersen i Fladstrup - 54 år
Niels Skrædders enke Karen Nielsdatter i Albøge - 62 år
Michel Kejsers hjemmedøbte søn Rasmus i Lyngby - 3 uger
Rasmus Andersens søn Anders i Albøge - 1 år
Anne Kirstine Sørensdatter Bens i Allelev - 47 år
Rasmus Post i Albøge - 63 år
Jens Rygaard i Lyngby - 70 år
Hans Skippers hjemmedøbte datter Bodil i Fladstrup - 7 dage

1810
fol 371a
Rasmus Kræmmers enke Dorthe Jacobsdatter i Albøge - 83 år
Rasmus Buchs søn Niels på Nygaard - 7 år
Thomas Buchs datter Bodil i Lyngby - 21 år
Rasmus Buchs søn Peder Tilkjær på Nygård - ½ år
Jens Ilbergs datter Anne Marie i Søby - 1½ år
Præsten H. P. Barfoeds dødfødte datter i Lyngby
degnen R. Kahrs hustru mad Maren Kahr f. Knudsen i Lyngby - 39 år
R Kahrs hjemmedøbte datter Henriette Margrethe - 1 dag
Christopher Nielsens søn Søren i Albøge - 8 uger
Rasmus Andersen Oust i Saldrup - 66 år
Rasmus Friderichsens enke Maren Pedersdatter i Lyngby - 78 år
tidl gårdmand Mads Jensen i Obdrup - 72 år
tidl sognedegn Jens Galthen Friises enke mad Else Sc. f. Baasted i Albøge - 53 år
Søren Christensen Smeds datter Karen i Lyngby - 1 år
Søren Thomasen Jammer gårdmand i Søby - 76 år
Michel Joensens hustru Maren Michelsdatter i Søby - 57 år
Jens Havmøllers søn Søren i Albøge - 9 år
Hans Skippers søn Søren i Fladstrup - 22 år
fol 370b
Jens Snedkers hjemmedøbte søn Hans i Trustrup - 6 dage
Jens Sørensen Homaas søn Søren i Albøge - 13 ?
Jens Sørensen Bryggers hustru Bodil Rasmusdatter i Søby - 78 år
Jens Sørensen Homaas datter Anne i Albøge - 5 uger
gårdmand Rasmus Laursens stedsøn Niels Sørensen i Trustrup - 17 år
indsidder Jørgen Homaa i Allelev - 57 år
Niels Jammers søn Hans i Søby - 4 dage
Niels Nielsen Jammers hustru Ellen i Lyngby - 59 år
Niels Bondes enke Birthe Vendelbo i Lyngby - 65 år
Rasmus Jensen Post - 63 år

1811
fol 370b
Hans Madsens datter Mette Cathrine i Obdrup - 4 uger
Søren Basballes søn Jørgen Rygaard i Aggerlykkehuset - 19 uger
Søren Tromborgs hjemmedøbte datter Anne Kirstine i Fladstrup - 14 dage
Søren Kjær i Allelev - 38 år
Søren Dams søn Rasmus i Trustrup - 17½ år
sr Oluf Stub i Obdrup - 47 år
Henrich Grün i Lyngby præstegård - 70 år
Jens Bechs hustru Maren Nielsdatter i Trustrup - 57 år
Jens Jacobsens hustru Anne Pedersdatter i Trustrup - 39 år
Anders Madsens enke Anne i Obdrup - 91 år
Mads Jammers datter Anne i Tobrogården - 1½ år
Thomas Mortensen Smeds hjemmedøbte datter Bodil i Allelev - 7 uger
hr birkedommer og kystbefalingsmand Torbjørn Torbjørnsen på Petersborg - 48 år
Johanne Pedersdatter fra Raunholt på Fyn, død i Lyngby - 25 år
gårdmand Rasmus Vester i Trustrup - 75 år
Jens Bruses enke Mette Marie i Hallendrup - 95 år
Hans Jacobsen Skipper gårdmand i Fladstrup - 51 år
Jens Homaas svigermoder Maren Jensdatter i Albøge - 70 år
Anders Rasmussen Bech i Obdrup - 84 år
Thomas Friderichsens datter Margrethe Vilhelmine i Lyngby - 14 år
Mads Ilbergs navnløse søn i Albøge - 4 dage
Michel Kejsers søn Jens i Lyngby - ½ år
Rasmus Sørensen Kromand i Trustrup - 76 år
Søren Christensen Smeds søn Jacob i Lyngby - 17 uger
gårdmand Jens Rasmussen Kolind i Søby - 74 år

1812
fol 370b
Jacob Posts hustru Anne Jensdatter i Lyngby - 54 år
Jens Friises datter Marie Cathrine i Albøge - 19 år
Gert Bødkers enke Dorthe Kirstine i Lyngby - 68 år
fol 370a
Søren Sørensen Kjærs hustru Karen Jacobsdatter i Albøge - 46 år
Jens Snedkers hustru Anne Kirstine i Trustrup - 36 år
Jacob Mathiasens datter Mariane i Allelev - 4½ år
sl Johanne Pedersdatters søn Jørgen Mørch i Lyngby - 9 mdr
Peder Nielsen Smæks søn Søren i Allelev - ½ år
Peder Sørensen Skaarups søn Niels i Lyngby - 3 mdr
Søren Bødkers dødfødte søn i Allelev
Hans Friises hustru Anne Rasmusdatter i Albøge - 40 år
Niels Jensens søn Hans i Hallendrup - 1½ år
Søren Rasmussens datter Johanne i Fladstrup - 3½ år
Søren Dams datter Kirsten i Trustrup - 15 år
Niels Bryggers hjemmedøbte datter Anne Marie i Søby - 7 dage
Thomas Lüdermann gartner på Lykkesholm - 69 år
Søren Vesters hustru Dorthe Marie i Allelev - 57 år
Knud Sørensens enke Dorthe Skovsen i Hallendrup - 77 år
Niels Jørgensen Hjulmands hustru Inger Madsdatter i Trustrup - 79 år
Mads Christensen Smeds hustru Mette Pedersdatter i Lyngby - 47 år
Rasmus Homaas kone Anne Cathrine Jørgensdatter i Albøge - 45 år
Rasmus Homaas dødfødte søn i Albøge
Hans Friises datter Inger i Albøge - 18 år
Poul Madsens datter Inger Marie i Albøge - 23 år
Bodil Jensdatters uægte barn i Hallendrup - 3 timer
Jens Nielsen Hjulmands datter Lisbeth i Hallendrup - 10 år
Rasmus Poulsens hustru Mette Marie Jensdatter i Albøge - 51 år
Hans Bryggers datter Bodil i Søby - 19 år
Mads Friises enke Anne Rasmusdatter i Allelev - 76 år
Jørgen Jørgensens hjemmedøbte datter Anne Cathrine i Allelev - 3 uger
Jens Kejsers og Christiane Laugesdatters dødfødte søn i Fladstrup
Søren Homaas enke Anne Rasmusdatter i Albøge - 66 år
gaardmand Poul Madsen i Albøge - 67 år
Hans Gjødesens enke Mette Marie, Laurs Pedersens svigermoder i Lyngby - 80 år
gårdmand Thomas Buch i Lyngby - 69 år
tømmermand Anders Sørensens søn Jens på Lykkesholm - 10 år
husmand Laurs Nielsen Molbo i Albøge - 72 år
gårdmand Thomas Friderichsen i Lyngby - 64 år
Rasmus Ibsens hustru Maren Sørensdatter i Albøge - 82 år
husmand Niels Jensen Basballe i Albøge - 49 år
Niels Basballes enkes søn Jens i Albøge - 15 år
gårdmand Søren Laursens hustru Maren Madsdatter i Albøge - 73 år
husmand Søren Jensen Bonde i Allelev - 67 år
Rasmus Sørensen Jammer i Søby - 18 år
hr Christopher de Hemmer i Lyngby - 73 år
Mads Ilbergs hjemmedøbte datter Else Marie Sophie i Albøge - 3 dage
Jacob Pedersen Husmands hustru Maren Jensdatter i Albøge - 63 år
Christen Bondes dødfødte søn i Albøge
gårdmand Søren Pedersen i Obdrup - 60 år
gårdmand Christen Bondes hustru Else Kirstine Nielsdatter i Albøge - 31 år
Rasmus Rasmussen i Hallendrup - 21 år

1813
fol 369b
husmand Iver Sørensen i Lyngby - 60 år
Birthe Christensdatter Snedker i Albøge - 21 år
Laurs Nielsen Binder i Albøge - 54 år
Samuel Nicolai Quitzaus hustru Gertrud Marie Møller i Albøge - 64 år
gårdmand Rasmus Skrædders hustru Anne Marie Nielsdatter i Lyngby - 41 år
indsidder Anders Kræmmers hustru Maren Rasmusdatter i Allelev - 34 år
Jens Nielsen Hjulmands søn Peder i Hallendrup - ½ år
gårdmand Peder Hiarsens hustru Maren Andersdatter i Hallendrup - 67 år
gårdmand Niels Pedersen Jammer i Lyngby - 71 år
Mads Jammers hustru Anne Marie Sørensdatter af Tobrogården - 32 år
gårdmand Hans Friises hustru Kirsten Rasmusdatter i Albøge - 28 år
sl Niels Pedersen Jammers enke Anne Nielsdatter i Lyngby - 64 år
indsidder Anders Rasmussen Kræmmer i Allelev - 52 år
indsidder Jens Danmands hustru Kirsten Pedersdatter i Trustrup - 58 år
tidl skolelærer Finbeks hustru Birthe Sørensdatter i Obdrup - 63 år
Michel Joensens datter Mette Marie i Søby - 1 år
Mads Nielsen Jammers søn Niels i Tobrogården - 5 år
Lauge Christensens enke Bodil i Lyngby - 64 år
Rasmus Homaas hjemmedøbte barn Anne Cathrine i Albøge - 6 dage
boelsmand Søren Christensen Tromborg i Fladstrup - 53 år
gårdmand Laurs Hjulmands hustru Anne Kirstine Pedersdatter i Fladstrup - 46 år
gårdmand Rasmus Sørensen Homaa i Albøge - 36 år
smeden Zacharias Laursens datter Mariane i Lyngby - ½ år
gårdmand Jens Jacobsens datter Maren i Albøge - 15 år
Christen Nielsen, Christen Kirkemands stedsøn i Allelev - 23 år
indsidder Jens Jensens søn Søren i Obdrup - 5 uger
indsidder Jens Graabeks datter Gertrud Marie i Trustrup - 3 uger
husmand Peder Kejsers datter Mette Cathrine i Fladstrup - 5 år
gårdmand Jens Homaas søn Søren i Albøge - 9 mdr
Anders Bødkers enke Karen Pedersdatter i Lyngby - 79 år
husmand Jens Kirkemands stedsøns søn Søren Jensen Pederstrup i Trustrup - 4 år
tidl gårdmand Jens Brygger i Søby - 80 år
gårdmand Niels Nielsens dødfødte søn i Søby
skomager Christen Sørensen i Pinneborg - 48 år
gårdmand Jens Homaas datter Anne i Albøge - 1 år
Anne Jacobsdatter i Søby - 21 år
boelsmand Mogens Christensen i Obdrup - 58 år
Poul Madsens enke Inger Rasmusdatter i Albøge - 50 år
Jens Buchs tvillingesønner Jens og Rasmus i Søby - 3 dage
gårdmand Søren Rasmussen Bødkers dødfødte datter i Allelev
Hans Nielsen i Trustrup - 83 år
sl Christen Sørensen Skomagers søn Søren - 12 år (begr. i Grenå)
Søren Dams datter Karen i Trustrup - 16 år
Niels Hedemands hustru Anne Christensdatter i Albøge - 76 år
fol 369a
husmand Jens Kirkemand i Trustrup - 51 år
Anne Laursdattes uægte søn Rasmus i Lyngby - 6 dage

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
Introducerede
1716-1749
1716-1749
1716-1749
1716-1749
1750-1779
1750-1779
1750-1779
1750-1775
1780-1813
1780-1813
1780-1813
 

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 20-3-06
c