s
Stikord til Lyngby/Albøge sogns kirkebog, Djurs Sdr. herred, 1716 - 1813

1750-1779
Trolovede og copulerede


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
Introducerede
1716-1749
1716-1749
1716-1749
1716-1749
1750-1779
1750-1779
1750-1779
1750-1775
1780-1813
1780-1813
1780-1813
 

På denne side:
1750-1759
1760-1769
1770-1779


1750-59

1750
fol 469
Rasmus Rasmussen og Dorthe Jacobsdatter af Albøge (copuleret)
Jens Sørensen og Kirsten Nielsdatter af Trustrup (copuleret)
Søren Jensen af Gl Mølle og Anne Jacobsdatter af Albøge (trolovet)
Jens Andersen Dam og Maren Jacobsdatter af Saldrup (trolovet)
Jens Sørensen Albøge fra Drammelstrup og Sidsel Andersdatter af Obdrup (trolovet)
fol 470
Søren Jensen af Gl Mølle og Anne Jacobsdatter af Albøge (copuleret)
Søren Jensen og Anne Jensdatter begge af Allelev (trolovet)
Søren Jensen og Anne Jensdatter begge af Allelev (copuleret)
Anders Madsen af Søby og Gertrud Johansdatter af Albøge (trolovet)
Jens Sørensen Albøge fra Drammelstrup og Sidsel Andersdatter af Obdrup (copuleret)
Anders Madsen af Søby og Gertrud Johansdatter af Albøge (copuleret)
Jens Rasmussen og Maren Rasmusdatter af Søby (trolovet)
Jens Andersen Dam og Maren Jacobsdatter begge af Saldrup (copuleret)
Christen Jensen af Ålsø og Maren Sørensdatter af Trustrup (trolovet)
Rasmus Jensen og Bodil Sørensdatter begge af Allelev (trolovet)
Christen Terkildsen og Mette Jensdatter begge af Pismølle (trolovet)
Jens Rasmussen og Maren Rasmusdatter begge af Søby (copuleret)
Rasmus Jensen og Bodil Sørensdatter begge af Allelev (copuleret)
Christen Jensen og Maren Sørensdatter (copuleret)
Rasmus Sørensen af Glatved og Anne Pedersdatter af Trustrup Skovhus (trolovet)
fol 471
Christen Terkildsen og Mette Jensdatter begge af Pismølle (copuleret)

1751
fol 471
Rasmus Nielsen af Fuglslev og Mette Rasmusdatter af Søby (trolovet)
Rasmus Rasmussen af Trustrup og Mette Jensdatter af Obdrup (trolovet)
Anders Rasmussen og Dorthe Pedersdatter begge af Lyngby (trolovet)
Peder Sørensen og Anne Hansdatter begge af Fladstrup (trolovet)
Rasmus Jacobsen og Maren Pedersdatter begge af Albøge (trolovet)
Peder Rasmussen af Trustrup og Birthe Andersdatter af Lyngby (trolovet)
Rasmus Sørensen af Glatved og Anne Pedersdatter af Trustrup Skovhus (copuleret)
Rasmus Nielsen af Fuglslev og Mette Rasmusdatter af Søby (copuleret)
Niels Pedersen af Kolind og Else Sørensdatter af Albøge (trolovet)
Peder Sørensen og Anne Hansdatter begge af Fladstrup (copuleret)
Søren Sørensen og Anne Dorothea Madsdatter begge af Obdrup (trolovet)
Anders Rasmussen og Dorthe Pedersdatter begge af Lyngby (copuleret)
Peder Rasmussen af Trustrup og Birthe Andersdatter af Lyngby (copuleret)
fol 472
Rasmus Rasmussen og Maren Pedersdatter begge af Lyngby (trolovet)
Rasmus Rasmussen af Trustrup og Mette Jensdatter af Obdrup (copuleret)
Søren Sørensen og Anne Dorothea Madsdatter begge af Obdrup (copuleret)
Rasmus Rasmussen og Maren Pedersdatter begge af Lyngby (copuleret)
Peder Laursen af Wedø og Mette Nielsdatter af Allelev (trolovet)
Rasmus Jacobsen og Maren Pedersdatter begge af Albøge (copuleret)
Peder Laursen af Wedø og Mette Nielsdatter af Allelev (copuleret)
Niels Pedersen af Kolind og Else Sørensdatter af Albøge (copuleret)
Niels Pedersen og Dorthe Thomasdatter af Albøge (trolovet)

1752
fol 472
Søren Colding af Fladstrup og Birthe Hansdatter af Petersborg (trolovet)
Niels Pedersen og Dorthe Thomasdatter af Albøge (copuleret)
Jens Madsen af Stabrand og Anne Jensdatter af Lyngby Præstegård (trolovet)
Hans Nielsen og Birthe Michelsdatter begge af Albøge (trolovet)
Niels Stephansen og Mette Rasmusdatter begge af Lyngby (trolovet)
Søren Colding af Fladstrup og Birthe Hansdatter af Petersborg (copuleret)
fol 473
Niels Madsen af Albøge og Maren Sørensdatter af Hallendrup (trolovet)
Niels Stephansen og Mette Rasmusdatter begge af Lyngby (copuleret)
Jens Madsen af Stabrand og Anne Jensdatter af Lyngby Præstegård (copuleret)
Rasmus Hansen og Anne Jørgensdatter begge af Søby (trolovet)
Jørgen Sørensen af Tistrup og Karen Hansdatter af Trustrup (trolovet)
Anders Jensen og Margrethe Johansdatter begge af Albøge (trolovet)
Peder Sørensen af Obdrup og Dorthe Marie Christensdatter af Trustrup (trolovet)
Niels Madsen af Albøge og Maren Sørensdatter af Hallendrup (copuleret)
Søren Grau og Karen Behn begge af Lyngby (trolovet)
Jens Jensen og Maren Pedersdatter begge af Albøge (trolovet)
Rasmus Hansen og Anne Jørgensdatter begge af Søby (copuleret)
Anders Jensen og Margrethe Johansdatter begge af Albøge (copuleret)
Hans Nielsen og Birthe Michelsdatter begge af Albøge (copuleret)
Søren Grau og Karen Behn begge af Lyngby (copuleret)
Peder Sørensen og Dorthe Marie Christensdatter af Obdrup (copuleret)

1753
fol 473
Jens Madsen og Bodil Sørensdatter begge af Trustrup (trolovet)
fol 474
Jørgen Sørensen af Tistrup og Karen Hansdatter af Trustrup (copuleret)
Jens Madsen og Bodil Sørensdatter begge af Trustrup (copuleret)
Jens Jensen og Maren Pedersdatter af Albøge (copuleret)
Jens Pedersen af Lyngby og Anne Henrichsdatter af Albøge (trolovet)
Rasmus Rasmussen af Attrup og Karen Iversdatter af Petersborg (trolovet)
Rasmus Sørensen af Hoed og Bodil Kjeldsdatter af Allelev (trolovet)
Jens Pedersen af Lyngby og Anne Henrichsdatter af Albøge (copuleret)
Rasmus Rasmussen af Attrup og Karen Iversdatter af Petersborg (copuleret)
Rasmus Jensen og Maren Jacobsdatter af Saldrup (trolovet)
Rasmus Sørensen af Hoed og Bodil Kjeldsdatter af Allelev (copuleret)

1754
fol 474
Rasmus Jensen og Maren Jacobsdatter af Saldrup (copuleret)
Andreas Jacobsen af Balle og Anne Christensdatter af Lyngby (trolovet)
Peder Madsen af Albøge og Lisbeth Marie Rasmusdatter af Hallendrup (trolovet)
Laurs Andersen af Lyngby og Maren Jensdatter af Fladstrup (trolovet)
Jens Andersen af Vejlby og Maren Ingvorsdatter af Lyngby (trolovet)
Søren Jensen af Trustrup og Birthe Jensdatter af Obdrup (trolovet)
Rasmus Sørensen og Bodil Rasmusdatter begge af Lyngby (trolovet)
fol 475
Peder Madsen af Albøge og Lisbeth Marie Rasmusdatter af Hallendrup (copuleret)
Laurs Andersen af Lyngby og Maren Jensdatter af Saldrup (copuleret)
Jens Andersen af Vejlby og Maren Ingvorsdatter af Lyngby (copuleret)
Søren Jensen af Trustrup og Birthe Jensdatter af Obdrup (copuleret)
Rasmus Sørensen og Bodil Rasmusdatter begge af Lyngby (copuleret)
Andreas Jacobsen af Balle og Anne Christensdatter af Lyngby (copuleret)
Jørgen Christensen og Bodil Laursdatter begge af Albøge (trolovet)

1755
fol 475
Jørgen Christensen og Bodil Laursdatter af Albøge (copuleret)
Christen Christensen og Maren Nielsdatter begge af Søby (trolovet)
Christen Nielsen og Maren Hansdatter begge af Lyngby (trolovet)
Peder Madsen af Tistrup og Kirsten Hansdatter af Hallendrup (trolovet)
Christen Nielsen og Maren Hansdatter begge af Lyngby (copuleret)
Christen Christensen og Maren Nielsdatter begge af Søby (copuleret)
Peder Pedersen og Bodil Sørensdatter begge af Allelev (trolovet)
Hans Christiansen og Anne Torbjørn Thomasdatter begge af Lyngby (trolovet)
fol 476 [kort 9]
Hans Christiansen og Anne Torbjørn Thomasdatter begge af Lyngby (copuleret)
skoleholder i Lyngby Peder Jørgensen Skriver og Kirsten Jensdatter Qvist ibd (trolovet)
Peder Madsen af Tistrup og Kirsten Hansdatter af Lyngby (copuleret)
skoleholderen i Lyngby Peder Jørgensen Skriver og Kirsten Jensdatter Qvist (copuleret)
Peder Pedersen og Bodil Sørensdatter begge af Allelev (copuleret)
Peder Rasmussen og Karen Pedersdatter begge af Lyngby (trolovet)

1756
fol 476
Peder Rasmussen og Karen Pedersdatter begge af Lyngby (copuleret)
Niels Stephansen og Gertrud Andersdatter begge af Lyngby (trolovet)
Søren Sørensen og Anne Hansdatter begge af Allelev (trolovet)
Christen Sørensen af Trustrup og Birthe Nielsdatter af Obdrup (trolovet)
Niels Nielsen og Kirsten Jensdatter begge af Obdrup (trolovet)
Rasmus Jensen og Anne Olufsdatter begge af Albøge (trolovet)
Jacob Pedersen af Lund og Karen Nielsdatter af Trustrup (trolovet)
Niels Stephansen og Gertrud Andersdatter af Lyngby (copuleret)
Christian Christiansen og Mette Pedersdatter begge af Lyngby (trolovet)
Rasmus Jensen og Bodil Jørgensdatter begge af Søby (trolovet)
fol 477
Christen Sørensen af Trustrup og Birthe Nielsdatter af Obdrup (copuleret)
Christian Christiansen og Mette Pedersdatter begge af Lyngby (copuleret)
Søren Sørensen og Anne Hansdatter begge af Allelev (copuleret)
velædle Søren Skov, fuldmægtig ved stam?huset Skarresø og velædle madame Maria Christiana Bechtrup fra Lykkesholm (copuleret)
Jacob Pedersen af Lund og Karen Nielsdatter af Trustrup (copuleret)
Rasmus Jensen og Bodil Jørgensdatter begge af Søby (copuleret)
Rasmus Jensen og Anne Olufsdatter begge af Albøge (copuleret)
Jens Sørensen af Allelev og Anne Sørensdatter af Trustrup (trolovet)
Niels Sørensen og Birthe Sørensdatter begge af Albøge (trolovet)

1757
fol 477
Niels Nielsen og Kirsten Jensdatter begge af Obdrup (copuleret)
Jens Sørensen af Allelev og Anne Sørensdatter af Trustrup (copuleret)
Hans Sørensen af Lyngby Præstegård og Maren Sørensdatter ibd (trolovet)
Jørgen Thomasen og Maren Sørensdatter begge af Lykkesholm (trolovet)
fol 478
Hans Sørensen og Maren Sørensdatter begge af Lyngby Præstegård (copuleret)
Jørgen Thomasen og Maren Sørensdatter begge af Lykkesholm (copuleret)
Niels Sørensen og Birthe Laursdatter begge af Albøge (copuleret)
Rasmus Michelsen og Maren Sørensdatter begge af Obdrup (trolovet)
Rasmus Nielsen af Hallendrup og Anne Mathiasdatter af Albøge (trolovet)
Rasmus Michelsen og Maren Sørensdatter begge af Obdrup (copuleret)
Jens Sørensen af Lyngby og Karen Henrichsdatter af Hoed (trolovet)
tambour Baltzar Michelsen Crone og Mette Kirstine Sørensdatter begge af Albøge (trolovet)
Jens Sørensen og Karen Henrichsdatter begge af Lyngby (copuleret)
Rasmus Nielsen af Hallendrup og Anne Mathiasdatter af Albøge (copuleret)
Peder Rasmussen og Karen Nielsdatter begge af Hallendrup (trolovet)
Baltzar Michelsen Crone og Mette Kirstine Sørensdatter begge af Albøge (copuleret)

1758
fol 478
Peder Rasmussen og Karen Nielsdatter begge af Hallendrup (copuleret)
Peder Laursen og Dorthe Christensdatter begge af Saldrup (trolovet)
Jens Sørensen og Bodil Rasmusdatter begge af Søby (trolovet)
fol 479
Peder Laursen og Dorthe Christensdatter begge af Saldrup (copuleret)
Anders Madsen af Søby og Kirsten Jensdatter af Albøge (trolovet)
Hans Nielsen og Anne Pedersdatter begge af Fævejle (trolovet)
Hans Nielsen og Anne Pedersdatter begge af Fævejle (copuleret)
Jens Sørensen og Bodil Rasmusdatter begge af Søby (copuleret)
Thomas Pedersen og Inger Pedersdatter begge af Albøge (trolovet)
Anders Madsen af Søby og Kirsten Jensdatter af Albøge (copuleret)
Thomas Pedersen og Inger Pedersdatter begge af Albøge (copuleret)

1759
fol 479
Jens Olufsen af Lyngby og Anne Sørensdatter af Albøge (trolovet)
Jens Olufsen af Lyngby og Anne Sørensdatter af Albøge (copuleret)
Christen Hansen og Else Sørensdatter begge af Obdrup (trolovet)
Niels Friderichsen af Lyngby og Maren Pedersdatter af Trustrup (trolovet)
Christen Hansen og Else Sørensdatter begge af Obdrup (copuleret)
Niels Friderichsen af Lyngby og Maren Pedersdatter af Trustrup (copuleret)
Peder Andersen og Kirsten Nielsdatter begge af Trustrup (trolovet)
fol 480
Rasmus Hansen og Inger Sørensdatter af Albøge (trolovet)
Niels Mortensen Tistrup fra Petersborg og Anne Cathrine Jensdatter af Trustrup (trolovet)
Rasmus Jørgensen Brahe af Tistrup og Mette Marie af Obdrup (trolovet)
Mads Nielsen og Maren Christensdatter begge af Allelev (trolovet)
Peder Andersen og Kirsten Nielsdatter begge af Trustrup (copuleret)
Niels Mortensen Tistrup fra Petersborg og Anne Cathrine Jensdatter af Trustrup (copuleret)

1760-69

Top


1760
fol 480
Rasmus Jørgensen Brahe fra Tistrup og Mette Jensdatter af Obdrup (copuleret)
Mads Nielsen og Maren Christensdatter begge af Allelev (copuleret)
Niels Rasmussen af Tistrup og Karen Rasmusdatter af Lyngby (trolovet)
Anders Jørgensen og Maren Andersdatter begge af Trustrup (trolovet)
Niels Rasmussen af Tistrup og Karen Rasmusdatter af Lyngby (copuleret)
Rasmus Andersen Dam af Trustrup og Kirsten Sørensdatter af Albøge (trolovet)
Peder Pedersen af Voldby og Bodil Rasmusdatter af Lyngby (trolovet)
Anders Jørgensen og Maren Andersdatter af Trustrup (copuleret)
Jens Andersen af Saldrup og Kirsten Jensdatter af Allelev (trolovet)
Peder Pedersen af Voldby og Bodil Rasmusdatter af Lyngby (copuleret)
Laurs Jensen af Hoed og Karen Sørensdatter af Saldrup (trolovet)
fol 481
Søren Hansen og Maren Pedersdatter begge af Albøge (trolovet)
Rasmus Andersen af Trustrup og Kirsten Sørensdatter af Albøge (copuleret)
Jens Andersen af Saldrup og Kirsten Jensdatter af Allelev (copuleret)
Laurs Jensen af Hoed og Karen Sørensdatter af Saldrup (copuleret)
Søren Nielsen og Mette Marie Rasmusdatter begge af Lyngby (trolovet)

1761
fol 481
Søren Hansen og Maren Pedersdatter begge af Albøge (copuleret)
Rasmus Sørensen fra Høgholm og Maren Rasmusdatter af Trustrup (trolovet)
Søren Nielsen og Mette Marie Nielsdatter begge af Lyngby (copuleret)
Jens Nielsen af Søby og Karen Rasmusdatter af Albøge (trolovet)
Rasmus Sørensen fra Høgholm og Maren Rasmusdatter af Trustrup (copuleret)
Nicolai Christensen af Allelev og Mette Rasmusdatter af Lyngby (trolovet)
Nicolai Christensen og Mette Rasmusdatter af Lyngby (copuleret)
Thomas Rasmussen Hjort og Anne Rasmusdatter begge af Fladstrup (trolovet)
Jens Nielsen af Søby og Karen Rasmusdatter af Albøge (copuleret)
Jens Bloch af Trustrup og Kirsten Sørensdatter af Lyngby (trolovet)
Thomas Rasmussen Hjort og Anne Rasmusdatter begge af Fladstrup (copuleret)
fol 482
Søren Nielsen og Elle Rasmusdatter begge af Allelev (trolovet)
Søren Sørensen og Margrethe Jensdatter begge af Lyngby (trolovet)
Jens Bloch af Trustrup og Kirsten Sørensdatter af Lyngby (copuleret)
Søren Sørensen og Margrethe Jensdatter begge af Lyngby (copuleret)
Søren Nielsen og Elle Rasmusdatter begge af Allelev (copuleret)
sognedegnen Christen Brandt og Karen Jens begge af Albøge (trolovet)

1762
fol 482
Anders Pedersen og Inger Madsdatter begge af Trustrup (trolovet)
Michel Jensen af Fladstrup og Anne Pedersdatter af Allelev (trolovet)
sognedegnen Christen Brandt og Karen Jens begge af Albøge (copuleret)
Jens Andersen Langholt af Albøge og Kirsten Sørensdatter af Søby (trolovet)
Michel Jensen af Fladstrup og Anne Pedersdatter af Allelev (copuleret)
Anders Pedersen og Inger Madsdatter af Trustrup (copuleret)
Søren Rasmussen af Skovhuset og Bodil Sørensdatter af Trustrup (trolovet)
Jens Andersen Langholt af Albøge og Kirsten Sørensdatter af Søby (copuleret)
fol 483
Laurs Pedersen og Dorthe Sørensdatter begge af Allelev (trolovet)
Søren Rasmussen af Skovhuset og Bodil Nielsdatter af Trustrup (copuleret)
Søren Sørensen og Karen Sørensdatter begge af Allelev (trolovet)
Laurs Pedersen og Dorthe Sørensdatter begge af Allelev (copuleret)
Peder Madsen af Pismølle og Sophie Jacobsdatter af Albøge (trolovet)
Søren Sørensen og Karen Sørensdatter begge af Allelev (copuleret)

1763
fol 483
Jens Madsen og Karen Rasmusdatter begge af Allelev (trolovet)
Peder Madsen af Pismølle og Sophie Jacobsdatter af Albøge (copuleret)
mons Nicolau Pajon fra Sjælland og jomf Søster Hemmer af Lyngby Præstegård (copuleret)
Rasmus Rasmussen fra Pismølle og Maren Pedersdatter af Fladstrup (trolovet)
Jens Sørensen og Cathrine Marie Winther begge af Allelev (trolovet)
Thomas Sørensen og Anne Johansdatter af Saldrup (trolovet)
Rasmus Rasmussen og Maren Pedersdatter af Fladstrup (copuleret)
Jens Sørensen og Cathrine Marie Rasmusdatter begge af Allelev (copuleret)
Jens Madsen og Karen Rasmusdatter begge af Allelev (copuleret)
fol 484
Mads Pedersen af Allelev og Anne Rasmusdatter af Trustrup (trolovet)
Peder Sørensen og Maren Christensdatter begge af Allelev (trolovet)
Thomas Sørensen af Saldrup og Anne Johansdatter af Albøge (copuleret)
Ove Christophersen Broch fra Grenå og Anne Sophie de Hemmer af Lyngby Præstegård (copuleret)
Mads Pedersen af Allelev og Anne Rasmusdatter af Trustrup (copuleret)
Jens Christensen af Rygård?strand og Kirsten Jensdatter af Søby (trolovet)

1764
fol 484
Rasmus Frandsen fra Fuglslev og Inger Christensdatter af Trustrup (trolovet)
Søren Rasmussen Winther af Allelev og Birthe Nielsdatter Kejser af Lyngby (trolovet)
Rasmus Frandsen af Fuglslev og Inger Christensdatter af Trustrup (copuleret)
Christen Jensen af Saldrup og Inger Jensdatter af Albøge (trolovet)
Rasmus Pedersen af Tolstrup og Anne Jacobsdatter af Fladstrup (trolovet)
Søren Rasmussen Winther af Allelev og Birthe Nielsdatter af Lyngby (copuleret)
Peder Sørensen og Maren Christensdatter begge af Allelev (copuleret)
Rasmus Pedersen af Tolstrup og Anne Jacobsdatter af Fladstrup (copuleret)
Peder Rasmussen af Allelev og Karen Nielsdatter af Lyngby (trolovet)
fol 485
Niels Rasmussen af Tistrup og Karen Jørgensdatter af Albøge (trolovet)
Jens Nielsen af Søby og Karen Andersdatter af Saldrup (trolovet)
Jørgen Ingvorsen af Homå og Karen Sørensdatter af Trustrup (trolovet)
Peder Rasmussen af Allelev og Karen Nielsdatter af Lyngby (copuleret)
Jens Nielsen af Søby og Karen Andersdatter af Saldrup (copuleret)
Laurs Rasmussen af Hallendrup og Dorthe Andersdatter af Saldrup (trolovet)
Laurs Rasmussen af Hallendrup og Dorthe Andersdatter af Saldrup (copuleret)
Jens Christensen fra Rygård?strand og Kirsten Jensdatter af Søby (copuleret)
Christen Jensen af Saldrup og Inger Jensdatter af Albøge (copuleret)
Jørgen Ingvorsen af Homå og Karen Sørensdatter af Trustrup (copuleret)
Niels Rasmussen af Tistrup og Karen Jørgensdatter af Albøge (copuleret)

1765
fol 485
Rasmus Andersen af Revn og Birthe Friderichsdatter af Lyngby (trolovet)
Rasmus Andersen af Revn og Birthe Friderichsdatter af Lyngby (copuleret)
Hans Rasmussen og Anne Jensdatter begge af Albøge (trolovet)
Hans Rasmussen og Anne Jensdatter begge af Albøge (copuleret)
Rasmus Jensen af Kolind og Birthe Pedersdatter af Lyngby (trolovet)
fol 486
Rasmus Laursen af Fævejle og Maren Hansdatter tjenende sammesteds (trolovet)
Rasmus Jensen af Kolind og Birthe Pedersdatter af Lyngby (copuleret)
Kjeld Michelsen og Anne Sørensdatter begge af Allelev (trolovet)
Rasmus Laursen ved Fævejle og Maren Hansdatter ibd (copuleret)
Jens Madsen af Obdrup og Karen Henrichsdatter af Lyngby (trolovet)
Kjeld? Michelsen og Anne Sørensdatter af Allelev (copuleret)

1766
fol 486
Jens Madsen af Obdrup og Karen Henrichsdatter af Lyngby (copuleret)
Hans Jørgensen og Mette Terkildsdatter begge af Fladstrup (trolovet)
Jens Olufsen af Fladstrup og Bodil Pedersdatter af Trustrup (trolovet)
Søren Nielsen af Trustrup og Mette Jørgensdatter fra Lykkesholm (trolovet)
Jens Sørensen af Trustrup og Karen Sørensdatter af Lyngby (trolovet)
Jens Olufsen af Fladstrup og Bodil Pedersdatter af Trustrup (copuleret)
Otte Sørensen af Stabrand og Maren Jensdatter af Albøge (trolovet)
fol 487
Rasmus Rasmussen af Pederstrup og Anne Rasmusdatter af Albøge (trolovet)
Niels Olufsen og Anne Marie Nielsdatter begge af Obdrup (trolovet)
Jens Sørensen af Trustrup og Karen Sørensdatter af Lyngby (copuleret)
Hans Jørgensen og Mette Terkildsdatter begge af Fladstrup (copuleret)
Søren Andersen af Saldrup og Kirsten Jensdatter Qvist af Lyngby (trolovet)
Søren Hansen af Lyngby og Maren Rasmusdatter ibid (trolovet)
Otte Sørensen af Stabrand og Maren Jensdatter af Albøge (copuleret)
Søren Nielsen af Trustrup og Mette Jørgensdatter fra Lykkesholm (copuleret)
Christen Jensen af Albøge og Maren Sørensdatter af Trustrup (trolovet)
Niels Olufsen og Anne Marie Nielsdatter begge af Obdrup (copuleret)
Søren Andersen af Saldrup og Kirsten Jensdatter Qvist af Lyngby (copuleret)
Rasmus Rasmussen af Pederstrup og Anne Rasmusdatter af Albøge (copuleret)
Søren Hansen af Lyngby og Maren Rasmusdatter ibid (copuleret)
Rasmus Jensen Karre, skoleholder i Lyngby, og Karen Pedersdatter af Trustrup (trolovet)

1767
fol 487
Rasmus Jensen Karre, skoleholder i Lyngby, og Karen Pedersdatter af Trustrup (copuleret)
Christen Jensen af Albøge og Maren Sørensdatter af Trustrup (copuleret)
fol 488
Rasmus Pedersen Broge af Tolstrup og Mette Kirstine Jensdatter af Pismølle (trolovet)
Niels Jensen og Mette Marie Jensdatter begge af Obdrup (trolovet)
Søren Jensen Homaa af Albøge og Anne Rasmusdatter af Skovhuset (trolovet)
Anders Sørensen af Voldby og Anne Marie Sørensdatter af Søby (trolovet)
Hans Jensen af Obdrup og Mette Marie Nielsdatter af Hallendrup (trolovet)
Søren Jensen Homaa af Albøge og Anne Rasmusdatter af Lyngby Skovhus (copuleret)
Rasmus Pedersen Broge af Tolstrup og Mette Kirstine Jensdatter af Pismølle (copuleret)
Laurs Christensen fra ?mminger og Anne Laursdatter af Søby (trolovet)
Hans Jensen af Obdrup og Mette Marie Nielsdatter af Hallendrup (copuleret)
Niels Jensen og Mette Marie Jensdatter begge af Obdrup (copuleret)
Laurs Christensen fra ?mming og Anne Laursdatter af Søby (copuleret)
Anders Sørensen af Voldby og Mette Marie Nielsdatter af Søby (copuleret)

1768
fol 488
Hans Nielsen af Pederstrup og Ellen Jensdatter af Albøge (trolovet)
Peder Pedersen af Hallendrup og Maren Andersdatter af Saldrup (trolovet)
Svend Laursen og Ellen Børgesdatter begge af Lyngby (trolovet)
fol 489
Hans Nielsen af Pederstrup og Elle Jensdatter af Albøge (copuleret)
Peder Pedersen af Hallendrup og Maren Andersdatter af Saldrup (copuleret)
Joen Friderichsen og Nille Friderica Brandt (trolovet)
Joen Friderichsen og Nille Friderica Brandt begge af Albøge (copuleret)
Svend Laursen og Ellen Børgesdatter (copuleret)
Jens Jensen Obsen af Fuglslev og Dorthe Sørensdatter fra Pismølle (trolovet)
Søren Jensen af Kolind og Karen Michelsdatter af Albøge (trolovet)
Mads Jensen af Obdrup og Mette Sørensdatter af Allelev (trolovet)
Gert Pedersen af Lyngby og Dorthe Kirstine Pedersdatter af Saldrup (trolovet)
Hans Nielsen af Pederstrup og Ellen Jensdatter af Albøge (copuleret)
Mads Jensen af Obdrup og Mette Sørensdatter af Allelev (copuleret)
Christen Nielsen af Hoed og Bodil Nielsdatter af Hallendrup (trolovet)
Jens Jørgensen af Pederstrup og Bodil Rasmusdatter af S? i Lyngby (trolovet)
Søren Jensen af Kolind og Karen Michelsdatter af Albøge (copuleret)
Jacob Pedersen af Saldrup og Bodil Pedersdatter af Allelev (trolovet)
Gert Pedersen af Lyngby og Dorthe Kirstine Pedersdatter af Saldrup (copuleret)
Rasmus Nielsen og Anne Michelsdatter begge af Trustrup (trolovet)
fol 490
Jacob Pedersen af Saldrup og Bodil Pedersdatter af Allelev (copuleret)
Peder Christensen Skovmøller og Anne Sørensdatter af Lyngby (trolovet)

1769
fol 490
Christen Nielsen af Hoed og Bodil Nielsdatter af Hallendrup (copuleret)
Jens Sørensen og Birthe Laursdatter begge af Albøge (trolovet)
Peder Christensen Skovmøller fra Ebeltoft og Anne Sørensdatter af Lyngby (copuleret)
Rasmus Nielsen og Anne Michelsdatter begge af Trustrup (copuleret)
Jens Jørgensen af Pederstrup og Bodil Rasmusdatter af Lyngby (copuleret)
Jens Andersen af Homå og Birthe Jørgensdatter af Lyngby (trolovet)
Niels Laursen og Anne Andersdatter begge af Albøge (trolovet)
Peder Jensen af Obdrup og Anne Cathrine Christensdatter af Ålsrode (trolovet)
Jens Rasmussen og Anne Jensdatter begge af Allelev (trolovet)
Peder Sørensen Kirkemand og Maren Madsdatter begge af Albøge (trolovet)
fol 491
Jens Sørensen og Birthe Laursdatter begge af Albøge (copuleret)
Jens Jensen Obsen fra Fugeslev og Dorthe Sørensdatter fra Pismølle (copuleret)
Niels Nielsen af Pederstrup og Maren Pedersdatter af Hallendrup (trolovet)
Jens Rasmussen og Anne Jensdatter af Allelev (copuleret)
Niels Laursen og Anne Hans??datter begge af Albøge (copuleret)
Jens Sørensen fra Lykkesholm og Dorthe Jørgensdatter af Trustrup (trolovet)
Jens Andersen af Homå og Birthe Jørgensdatter af Lyngby (copuleret)
Peder Jensen af Obdrup og Anne Cathrine Christensdatter af Ålsrode (copuleret)
Peder Sørensen Kirkemand og Maren Hansdatter begge af Albøge (copuleret)
Niels Nielsen af Pederstrup og Maren Pedersdatter af Hallendrup (copuleret)
Jens Sørensen fra Lykkesholm og Dorthe Jørgensdatter af Trustrup (copuleret)

1770-79

Top


1770
fol 491
Niels Pedersen af ? og Maren Jensdatter af Lyngby Skolehus (trolovet)
Knud Rafn Guldberg og jomfru Karen Kopmand (copuleret - trol i Grenå)
Mads Rasmussen og Anne Rasmusdatter begge af Allelev (trolovet)
fol 492
Niels Pedersen og Anne Nielsdatter begge af Allelev (trolovet)
Niels Pedersen af ?trup og Maren Jensdatter af Lyngby (copuleret)
Michel Sørensen Friis fra Glatved og Margrethe Rasmusdatter fra Drammelstrup (trolovet)
Jens Sørensen Kirkemand og Anne Jensdatter begge af Albøge (trolovet)
Mads Rasmussen og Anne Rasmusdatter begge af Allelev (copuleret)
Søren Jensen og Mette Cathrine Pedersdatter begge af Lyngby (trolovet)
Niels Pedersen og Anne Nielsdatter begge af Lyngby (copuleret)
Jens Sørensen og Anne Jensdatter begge af Albøge (copuleret)
Peder Nielsen og Marie Kirstine Sørensdatter begge af Søby (trolovet)
Søren Jensen og Mette Cathrine Pedersdatter begge af Lyngby (copuleret)
Peder Nielsen og Marie Kirstine Sørensdatter begge af Søby (copuleret)

1771
fol 492
Jens Jensen og Inger Madsdatter begge af Trustrup (trolovet)
Laurs Hansen af Horstved og Gertrud Marie Jensdatter af Obdrup (trolovet)
Jens Jensen og Inger Madsdatter begge af Trustrup (copuleret)
fol 493
Michel Sørensen Friis fra Glatved og Margrethe Rasmusdatter fra Drammelstrup (copuleret)
Laurs Hansen af Horstved og Gertrud Jensdatter af Obdrup (copuleret)
Søren Rasmussen og Anne Torbjørn Thomasdatter begge af Lyngby (trolovet)
Søren Rasmussen og Anne Torbjørn Thomasdatter begge af Lyngby (copuleret)
Jens Nielsen og Maren Nielsdatter begge af Hallendrup (trolovet)
Jens Nielsen og Maren Nielsdatter af Hallendrup (copuleret)

1772
fol 493
Jens Pedersen af Homå og Maren Jensdatter af Allelev (trolovet)
Rasmus Nielsen og Maren Rasmusdatter af Albøge (trolovet)
Svenning Hansen af Lyngby og Karen Nielsdatter af Allelev (trolovet)
Rasmus Nielsen og Maren Rasmusdatter af Albøge (copuleret)
Jacob Sørensen og Lisbeth Hansdatter begge af Albøge (trolovet)
Jacob Sørensen og Lisbeth Hansdatter af Albøge (copuleret)
Anne Sørensdatter og Christen Christophersen begge af Allelev (trolovet)
Laurs Kruse og Karen Sørensdatter af Lyngby (trolovet)
fol 494
Svenning Hansen af Lyngby og Karen Nielsdatter af Allelev (copuleret)
Jens Jensen af Allelev og Karen Nielsdatter af Obdrup (trolovet)
Jens Pedersen af Homå og Maren Nielsdatter af Allelev (copuleret)
Christen Christophersen og Anne Sørensdatter begge af Allelev (copuleret)
Laurs Kruse og Karen Sørensdatter af Lyngby (copuleret)
Niels Jensen og Maren Sørensdatter begge af Albøge (trolovet)
Jens Jensen af Allelev og Karen Nielsdatter af Obdrup (copuleret)

1773
fol 494
Peder Hansen Linberg fra Grenå og Helvig Pedersdatter af Lyngby (trolovet)
Søren Christensen og Maren Rasmusdatter begge af Lyngby (trolovet)
Edel Jørgensdatter af Søby og Søren Nielsen af Horstved (trolovet)
Niels Jensen og Maren Sørensdatter begge af Albøge (copuleret)
Søren Christensen og Maren Rasmusdatter begge af Lyngby (copuleret)
fol 495
Peder Henrichsen af Lyngby og Kirsten Pedersdatter af Fladstrup (trolovet)
Jens Nielsen Proust og Karen Andersdatter af Søby (trolovet)
Søren Nielsen af Horstved og Edel Jørgensdatter af Søby (copuleret)
Jens Nielsen Proust og Karen Andersdatter begge af Søby (copuleret)
Mads Jensen og Karen Rasmusdatter begge af Lyngby (trolovet)
Peder Henrichsen af Lyngby og Kirsten Pedersdatter af Fladstrup (copuleret)
Anders Jørgensen og Anne Pedersdatter begge af Trustrup (trolovet)
Peder Hansen Linberg af Grenå og Helvig Pedersdatter af Lyngby (copuleret)
Peder Olufsen af Fladstrup og Lisbeth Jørgensdatter af Lyngby Præstegård (trolovet)
Mads Jensen og Maren Rasmusdatter begge af Lyngby (copuleret)
Jens Pedersen af Saldrup og Kirsten Sørensdatter af Trustrup (trolovet)
Anders Jørgensen og Anne Pedersdatter begge af Trustrup (copuleret)

1774
fol 495
Peder Rasmussen af Allelev og Birthe Jørgensdatter af Lyngby (trolovet)
Søren Jensen Bloch fra Trustrup og Maren Erichsdatter fra Lykkesholm (trolovet)
Søren Jensen Bloch fra Trustrup og Maren Erichsdatter fra Lykkesholm (copuleret)
fol 496
Peder Rasmussen af Allelev og Birthe Jørgensdatter af Lyngby (copuleret)
Jens Pedersen af Lyngby og Kirsten Sørensdatter af Trustrup (copuleret)
Peder Olufsen af Fladstrup og Lisbeth Jørgensdatter af Lyngby (copuleret)
Christen Jørgensen og Sara Sørensdatter (trolovet)
skoleholder i Lyngby Rasmus Kahre og Mette Marie af Saldrup (trolovet)
Rasmus Kahre, skoleholder i Lyngby, og Mette Marie Sørensdatter af Saldrup (copuleret)
Laurs Rasmussen af Nødager og Anne Pedersdatter af Hallendrup (trolovet)
Jens Sørensen af Lyngby og Anne Kirstine Sørensdatter af Obdrup (trolovet)
Christen Jørgensen og Sara Sørensdatter begge af Trustrup (copuleret)
Laurs Rasmussen af Nødager og Anne Pedersdatter af Hallendrup (copuleret)
Anders Rasmussen af Allelev og Anne Sørensdatter af Albøge (trolovet)
Anders Pedersen af Ålsrode og Bodil Rasmusdatter af Albøge (trolovet)
Jens Sørensen af Lyngby og Anne Kirstine Sørensdatter af Obdrup (copuleret)
Niels Sørensen af Lyngby og Dorthe Marie Christensdatter af Tromborg Skovhus (trolovet)
Anders Pedersen af Ålsrode og Anne Sørensdatter af Albøge (copuleret)
Anders Rasmussen af Allelev og Anne Sørensdatter af Albøge (copuleret)

1775
fol 496
Niels Sørensen af Lyngby og Dorthe Marie Christensdatter af Tromborg (copuleret)
fol 497
Niels Jørgensen af Tistrup og Inger Madsdatter af Trustrup (trolovet)
Peder Sørensen og Anne Madsdatter af Albøge (trolovet)
Niels Jørgensen af Tistrup og Anne Madsdatter af Trustrup (copuleret)
Søren Pedersen af Obdrup og Mette Sørensdatter af Lyngby (trolovet)
Niels Sørensen af Lyngby og Edel Rasmusdatter af Albøge (trolovet)
Søren Pedersen af Allelev og Anne Pedersdatter ibd (trolovet)
Jens Rasmussen og Anne Michelsdatter begge af Søby (trolovet)
Anders Mathiasen af Tolstrup og Maren Jørgensdatter af Albøge (trolovet)
Søren Pedersen af Obdrup og Mette Sørensdatter af Lyngby (copuleret)
Søren Pedersen af Allelev og Anne Pedersdatter ibd (copuleret)
Peder Sørensen og Anne Madsdatter af Albøge (copuleret)
Niels Sørensen af Lyngby og Edel Rasmusdatter af Albøge (copuleret)
Anders Mathiasen af Tolstrup og Maren Jørgensdatter af Albøge (copuleret)
Jens Rasmussen og Anne Michelsdatter begge af Søby (copuleret)

1776
fol 498
Laurs Jensen af Pismølle og Anne Marie Friderichsdatter af Albøge (trolovet)
Laurs Jensen af Pismølle og Anne Marie Friderichsdatter af Albøge (copuleret)
Jens Pedersen af Revn og Sidsel Terkildsdatter af Fladstrup (trolovet)
Jens Pedersen af Revn og Sidsel Terkildsdatter af Fladstrup (copuleret)

1777
fol 498
Mads Rasmussen og Maren Michelsdatter begge af Allelev (trolovet)
Søren Sørensen af Obdrup Skovhus og Maren Sørensdatter af Allelev (trolovet)
Søren Jensen og Dorthe Christensdatter begge af Saldrup (trolovet)
Thomas Jensen af Lyngby og Kirsten Rasmusdatter af Albøge (trolovet)
Søren Jensen og Dorthe Christensdatter begge af Saldrup (copuleret)
Hans Sørensen og Karen Sørensdatter begge af Trustrup (trolovet)
Thomas Jensen af Lyngby og Kirsten Rasmusdatter af Albøge (copuleret)
Søren Sørensen af Obdrup og Maren Sørensdatter af Allelev (copuleret)
fol 499
Jesper Jensen fra Saldrup og Dorthe Olufsdatter fra Saldrup (trolovet)
Niels Jørgensen fra Balle og Karen Christensdatter af Lyngby (copuleret)
Peder Jensen og Sidsel Mortensdatter begge af Lyngby (trolovet)
Søren Nielsen af Søby og Anne Jensdatter af Allelev (trolovet)
Jesper Jensen og Dorthe Olufsdatter begge af Saldrup (copuleret)
Mads Rasmussen og Maren Michelsdatter begge af Allelev (copuleret)
Hans Sørensen og Karen Sørensdatter begge af Trustrup (copuleret)
Niels Pedersen fra Ålsrode og Birthe Andersdatter af Albøge (trolovet)
Jens Hansen fra Skovgård og Bodil Sørensdatter af Albøge (trolovet)
Joen Michelsen af Søby og Maren Rasmusdatter af Albøge (trolovet)
Peder Jensen og Sidsel Mortensdatter begge af Lyngby (copuleret)
Søren Nielsen af Søby og Anne Jensdatter af Allelev (copuleret)
Joen Michelsen af Søby og Maren Rasmusdatter af Albøge (copuleret)

1778
fol 500
Niels Pedersen fra Ålsrode og Birthe Andersdatter af Albøge (copuleret)
Søren Nielsen og ?te Marie Rasmusdatter begge af Allelev (trolovet)
Michel Jensen af Fladstrup og Maren Ovesdatter af Allelev (trolovet)
Rasmus Rasmussen og Cecilie Hansdatter begge af Søby (trolovet)
enkemanden af Rosmus og ? af Ørup Margrethe Sørensdatter fra Lykkesholm (copuleret - i Rosmus kirke)
Peder Nielsen af Ålsrode og Kirsten Sørensdatter af Lykkesholm (trolovet)
Jens Jensen af Hallendrup og Inger Olufsdatter af Lillemølle (trolovet)
Søren Pedersen af Saldrup og Gertrud Rasmusdatter af Allelev (trolovet)
Søren Pedersen af Saldrup og Gertrud Rasmusdatter af Allelev (copuleret)
Søren Jensen af Søby og Bodil Cathrine af Lyngby (trolovet)
Michel Jensen af Fladstrup og Maren Ovesdatter af Allelev (copuleret)
Peder Nielsen af Ålsrode og Kirsten Sørensdatter fra Lykkesholm (copuleret)
Rasmus Rasmussen af Søby og Cecilie Hansdatter af Allelev (copuleret)
Thomas Sørensen af ?drup og ? Andersdatter ibid (trolovet)
Søren Jensen af Søby og Bodil Cathrine af Lyngby (copuleret)
fol 501
Søren Christensen af Lyngby og Maren Sørensdatter ibid (copuleret)
Jens Jacobsen af Albøge og enke Bodil Pedersdatter af Saldrup (trolovet)
Søren Nielsen og Dorthe Marie Rasmusdatter af Allelev (copuleret)
Jens Jensen af Hallendrup og Inger Olufsdatter af Lillemølle (copuleret)
Jens Jacobsen af Albøge og enke Bodil Pedersdatter af Saldrup (copuleret)

1779
fol 501
Jacob Pedersen af Lyngby og Maren Nielsdatter af Allelev (trolovet)
Rasmus Vester af Trustrup og Anne Cathrine Pedersdatter ibd (trolovet)
Søren Pedersen af Lyngby og Maren Rasmusdatter ibid (trolovet)
Jacob Pedersen og Maren Nielsdatter af Albøge (copuleret)
Niels Rasmussen og Anne Nielsdatter af Søby (trolovet)
Ivar Sørensen af Pismølle og Maren Rasmusdatter af Lyngby (trolovet)
Jens Andersen af Revn og Kirsten Sørensdatter af ? (trolovet)
fol 502
Jens Rasmussen af Lyngby og Johanne Pedersdatter af Obdrup (trolovet)
Niels Rasmussen og Anne Nielsdatter af Søby (copuleret)
Ivar Sørensen af Pismølle og Maren Rasmusdatter af Lyngby (copuleret)
Søren Hansen og Maren Jacobsdatter begge af Fladstrup (copuleret)
Jens Andersen og Kirsten Sørensdatter (copuleret)
Erich Carlsen og Maren Pedersdatter begge af Saldrup (trolovet)
Rasmus Jensen Vester og Anne Cathrine Pedersdatter af Trustrup (copuleret)
Jens Rasmussen af Lyngby og Johanne Pedersdatter af Albøge (copuleret)
Rasmus Jacobsen og Anne Marie Rasmusdatter (trolovet)

Top


På andre sider:
Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
Introducerede
1716-1749
1716-1749
1716-1749
1716-1749
1750-1779
1750-1779
1750-1779
1750-1775
1780-1813
1780-1813
1780-1813
 

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 20-3-06
c