s
Stikord til Lyngby/Albøge sogns kirkebog, Djurs Sdr. herred, 1716 - 1813

1716-1749
Introducerede


Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
Introducerede
1716-1749
1716-1749
1716-1749
1716-1749
1750-1779
1750-1779
1750-1779
1750-1775
1780-1813
1780-1813
1780-1813
 

På denne side:
1716-1729
1730-1739
1740-1749


1716-29

1716
fol 241
Niels Joensens hustru af Allelev
Christen Blochs hustru af Fladstrup
Anders Madsens hustru af Lyngby
Jens Sørensens hustru af Lyngby
Michel Christensens hustru af Albøge
Jens Nielsens hustru af Allelev
Christen Bruses hustru af Fladstrup
Rasmus Sørensens hustru af Lyngby
Hans Michelsens hustru af Søby
fol 242
Søren Joensens hustru af Allelev
Søren Bjerres hustru af Allelev
skolemesterens hustru af Lyngby
Jens [Christensen] Blaks hustru af Trustrup
Søren Laursens hustru af Lyngby
Rasmus Poulsens hustru af Allelev
Anders Christensens hustru af Albøge
Peder Rasmussens hustru af Allelev
Hans Hansens hustru af Lyngby
Christen Snedkers hustru af Albøge
Rasmus Vesters hustru af Søby
Søren Laursens hustru af Allelev
Oluf Jensens hustru af Lyngby
fol 243
Søren Pedersens hustru af Lyngby

1717
fol 243
hyrden Søren Brochs hustru af Søby
Peder Jørgensens hustru af Allelev
Oluf Michelsens hustru af Albøge
Rasmus Jensens hustru af Allelev
Søren [Pedersen] Kochs hustru af Lyngby
Michel Jensens hustru af Obdrup
Christen Kruses hustru af Lyngby
Hans Michelsens hustru af Søby
Søren Kirkemands hustru af Albøge
Jens Hjulmands hustru af Trustrup
Rasmus Skomagers hustru af Trustrup
Niels Kejsers hustru af Lyngby
fol 244
Anders Madsens hustru af Lyngby
Rasmus Friderichsens hustru af Lyngby
Peder Rasmussens hustru af Albøge
Morten Vesters hustru af Søby
Christian Spillemands hustru af Lyngby
Anders Skrædders hustru af Lyngby
Niels Laursens hustru af Søby
Anders Molses hustru af Trustrup
Skolemesterens hustru af Lyngby
Jens Michelsens hustru af Tromborg
Poul Smeds hustru af Albøge
Søren Hansen [Smed]s hustru af Allelev
Hans Sørensens hustru af Fladstrup
Søren Laursens hustru af Lyngby
fol 245
Thomas [Nielsen] Hjulmands hustru af Albøge
Søren Joensens hustru af Allelev

1718
fol 245
Søren Brøggers hustru af Albøge
Mads Jensens hustru af Fladstrup
Søren [Nielsen] Dams hustru af Fladstrup
Jørgen Skomagers hustru af Trustrup
Jens Bruuns hustru af Saldrup
Jens Christensens hustru af Hallendrup
Peder Molbos hustru af Trustrup
Jens Kejsers hustru af Fladstrup
Niels Joensens hustru af Allelev
Jens Ladefogeds hustru af Lyngby
Hans Friises hustru af Albøge
Michel Jensens hustru af Obdrup
fol 246
Rasmus Erichsens hustru af Albøge
Søren Nielsens hustru af Albøge
Jens Michelsens hustru af Tromborg
Joen Michelsens hustru af Søby
Hans Michelsens hustru af Søby
Niels Christensens hustru af Hallendrup
Rasmus Pedersens hustru af Hallendrup
Jens Nielsens hustru af Allelev
Søren Jensens hustru af Søby

1719
fol 246
Rasmus Poulsens hustru af Allelev
Jens Jensens hustru af Trustrup
Peder Madsens hustru af Allelev
Anders Nielsens hustru af Allelev
Søren Bjerres hustru af Allelev
Oluf Jensens hustru af Obdrup
Anders Christensens hustru af Albøge
fol 247
Mads Lunds hustru af Søby
Jens Kjeldsens hustru af Allelev
Christen Bruses hustru af Fladstrup
Rasmus [Jensen] Kræmmers hustru af Søby
forpagter sr Johan Kopps hustru af Fævejle
Søren Laursens hustru af Lyngby
Niels Laursens hustru af Søby
Jens Christensens hustru af Hallendrup
Søren Hansens hustru af Allelev
Søren Joensens hustru af Allelev
skolemester sr Basses hustru af Lyngby
Søren Mogensens hustru af Allelev
Jens Nielsen Bruuns hustru af Allelev
Christen Pedersens hustru af Albøge
Sti Andersens hustru af Albøge
Niels Kejsers hustru af Lyngby
fol 248
Jens Rasmussens hustru af Søby
Christen Kruses hustru af Lyngby
Rasmus Skomagers hustru af Trustrup
Christian Spillemands hustru af Lyngby
sr Peder Christensens hustru af Lykkesholm
Christen Blochs hustru af Fladstrup
Christen Jensens hustru af Saldrup

1720
fol 248
Terkild Sørensens hustru af Albøge
hyrdekonen i Obdrup
Søren [Pedersen] Kudsks hustru af Lyngby
Rasmus Jacobsens hustru af Albøge
Rasmus Sørensens hustru af Lyngby
Jens Nielsens hustru af Allelev
Peder Rasmussens hustru af Albøge
Peder Sørensens hustru af Obdrup
Michel Jensens hustru af Obdrup
fol 249
Jens Kjeldsens hustru af Allelev
Peder Jørgensens hustru af Hallendrup
Thomas Nielsens hustru af Albøge
Jacob Rasmussens hustru af Lyngby
Søren Jensens hustru af Søby
Jens Michelsens hustru af Tromborg
Søren Nielsens hustru af Albøge
Peder Christensens hustru af Lykkesholm
Christen Pedersens hustru af Albøge
Søren Brøggers hustru af Albøge
Jens Christensens hustru af Trustrup
Hans Friises hustru af Albøge

1721
fol 249
Hans Sørensens hustru af Fladstrup
Jørgen Laursens hustru af Albøge
fol 250
Søren Laursens hustru af Lyngby
forpagter sr Johan Kopp Lytkens hustru af Fævejle
sl Hans Michelsens enke af Søby
Søren Joensens hustru af Allelev
Mads Jensens hustru af Fladstrup
skolemesterens hustru af Lyngby
Niels Kejsers hustru af Lyngby
Rasmus Pedersens hustru af Hallendrup
Niels Andersens hustru af Fladstrup
Søren Mortensens hustru af Søby
Rasmus Poulsens hustru af Allelev
Niels Laursens hustru af Søby
Anders Christensens hustru af Saldrup
Rasmus Andersens hustru af Lyngby
Jens Christensens hustru af Hallendrup
Peder Jørgensens hustru af Hallendrup
fol 251
Joen Michelsens hustru af Søby
Jens Sørensens hustru af Trustrup
sr Peder Christensens hustru af Lykkesholm
Rasmus Kræmmers hustru af Søby
Søren Pedersens hustru af Obdrup

1722
fol 251
Niels Joensens hustru af Allelev
Mads Sørensens hustru af Lyngby
Carl Erichsens hustru af Albøge
sr Søren Jørgensens hustru af Albøge
Hans Christensens hustru af Lyngby
Jørgen Jensens hustru af Trustrup
Michel Jensens hustru af Obdrup
Jens Rasmussens hustru af Søby
Christen Blochs hustru af Fladstrup
Søren Hansens hustru af Allelev
fol 252
Jens Joensens hustru af Allelev
Poul [Hansen] Smeds hustru af Albøge
Søren Mortensens hustru af Søby
Niels Ibsens hustru af Albøge
Anders Nielsens hustru af Allelev
Peder Nielsens hustru af Allelev
Rasmus Andersens hustru af Lyngby
Niels Christensens hustru af Lyngby
Søren Rasmussens hustru af Albøge
Anders Andersens hustru af Allelev
Hans Jensens hustru af Trustrup
Niels Andersens hustru af Fladstrup
Jens Christensens hustru af Albøge
Christen Nielsens hustru af Albøge
Rasmus Vesters hustru af Søby
Thomas Nielsens hustru af Albøge
Søren Pedersen [Kudsk]s hustru af Lyngby
fol 253
Peder Bødkers hustru af Lyngby

1723
fol 253
Christen [Christensen] Skomagers hustru af Lyngby
Jens Sørensens hustru af Trustrup
sl Christen Jensens hustru af Trustrup
Jens Kjeldsens hustru af Allelev
Søren Laursens hustru af Lyngby
Søren Nielsens hustru af Albøge
Jens Michelsens hustru af Tromborg
Hans Christensens hustru af Lyngby
Terkild Sørensens hustru af Albøge
Søren Jensens hustru af Søby
Peder Nielsens hustru af Lyngby
Rasmus Erichsens hustru af Albøge
skolemester Søren Basses hustru af Lyngby
fol 254
Jacob Rasmussens hustru af Lyngby
forpagter Hans Kleitrups hustru af Fævejle
Christen Hansens hustru af Lyngby
Peder [Sørensen] Molbos hustru af Trustrup
Christian Spillemands hustru af Lyngby
Ingvor [Sørensen]s hustru af Lyngby
Jens Nielsens hustru af Allelev
Peder Jørgensens hustru af Hallendrup
Jens Christensens hustru af Allelev
Peder Sørensens hustru af Hallendrup
Jens Rasmussens hustru af Søby
Hans Jensens hustru af Trustrup
Rasmus Sørensens hustru af Lyngby
fol 255
forpagter Peder Christensens hustru af Lykkesholm
Søren Pedersens hustru af Obdrup
Peder Pedersens hustru af Trustrup

1724
fol 255
Rasmus Pedersens hustru af Hallendrup
sr Søren Jørgensens hustru af Albøge
Jens Christensens hustru af Albøge
Christen Nielsens hustru af Albøge
Søren Joensens hustru af Allelev
Niels Andersens hustru af Fladstrup
Jens Jensens hustru af Lyngby
Søren [Andersen] Brøggers hustru af Albøge
Peder Rasmussens hustru af Allelev
Niels Laursens hustru af Søby
Hans Christensens hustru af Lyngby
Søren Rasmussens hustru af Allelev
fol 256
Jens Sørensens hustru af Trustrup
Senecas hustru af Lyngby
Hans [Rasmussen] Friises hustru af Albøge
Rasmus Jensens hustru af Søby
Søren Lunds hustru af Albøge
Hans Sørensens hustru af Fladstrup
Jens Nielsen [Kjær]s hustru af Lyngby
hyrdens hustru af Obdrup
Rasmus Jensens hustru af Lyngby
Rasmus Jensens hustru af Fladstrup
Søren Laursens hustru af Lyngby
Christen Pedersens hustru af Albøge
Rasmus Jacobsens hustru af Albøge
Niels Lunds hustru af Allelev
Christen Skomagers hustru af Lyngby
Carl Erichsens hustru af Albøge
skoleholderens hustru af Lyngby
Peder Bødkers hustru af Lyngby

1725
fol 257
Niels Sørensen [Bjerre]s hustru af Allelev
Ingvors hustru af Lyngby
Jacob Rasmussens hustru af Lyngby
Joen [Michelsen]s hustru af Søby
Rasmus Stisens hustru af Lyngby
Søren Nielsens hustru af Albøge
Søren [Rasmussen] Hjulmands hustru af Allelev
Knud Jensens hustru af Saldrup
Thomas Nielsens hustru af Albøge
Peder Skrædders hustru af Hallendrup
Hans Jensens hustru af Trustrup
Michel Jensens hustru af Obdrup
Niels Andersens hustru af Fladstrup
Jens Sørensens hustru af Trustrup
Rasmus Poulsens hustru af Allelev
fol 258
Rasmus Jensens hustru af Søby
Søren Lunds hustru af Albøge
Peder Nielsens hustru af Allelev
Peder Jensens hustru af Allelev
sr Hans Kleitrups hustru af Fævejle
Jens Michelsens hustru af Tromborg
Senecas hustru af Lyngby
Oluf Jensens hustru af Lyngby
Peder Sørensens hustru af Hallendrup

1726
fol 258
Jens Christensens hustru af Allelev
Jens Christensens hustru af Albøge
sr Søren Jørgensens hustru af Albøge
Hans Christensens hustru af Lyngby
Christen Hansens hustru af Lyngby
Terkild Sørensens hustru af Albøge
Jens Joensens hustru af Allelev
Søren Pedersens hustru af Obdrup
fol 259
Rasmus Jensens hustru af Lyngby
Jens Jørgensens hustru af Hallendrup
Peder Nielsens hustru af Saldrup
Søren Olufsens hustru af Saldrup
Søren Laursens hustru af Lyngby
Anders Frandsens hustru af Lyngby
Jens Christensens hustru af Hallendrup
Peder Jørgensens hustru af Hallendrup
Christen Nielsens hustru af Albøge
Rasmus Jensens hustru af Søby
Rasmus Andersens hustru af Lyngby
Jens Nielsens hustru af Allelev
Jørgen Sørensens hustru af Søby
Anders Laursen [Kruse]s hustru af Lyngby
Anders Pedersens hustru af Trustrup
Peder Jensens hustru af Allelev
Søren Nielsens hustru af Saldrup
Niels Joensens hustru af Allelev
sr Hans Kleitrups hustru af Fævejle
Søren Mortensens hustru af Trustrup
Ingvor Sørensens hustru af Lyngby
fol 260
Jacob Rasmussens hustru af Obdrup

1727
fol 260
Mads Pedersens hustru af Allelev
Anders Nielsens hustru af Allelev
Christen Skomagers hustru af Lyngby
Rasmus Olufsens hustru af Trustrup
Søren Kejsers hustru af Søby
Erich Jørgensens hustru af Albøge
Søren Snedkers hustru af Albøge
Rasmus Erichsens hustru af Albøge
Søren Mortensens hustru af Søby
Christen Hansens hustru af Lyngby
Søren Christensens hustru af Hallendrup
Christen Blochs hustru af Trustrup
Niels Laursens hustru af Søby
Peder Bødkers hustru af Lyngby
Niels [Sørensen] Bjerres hustru af Allelev
Peder [Nielsen] Boeslums hustru af Allelev
fol 261
Jens Sørensens hustru af Trustrup
Christen Nielsens hustru af Albøge
Jens Smeds hustru af Lyngby
Friderich Christensens hustru af Lyngby
Jacob Erichsens hustru af Fladstrup
Søren [Pedersen] Kudsks hustru af Lyngby
Jørgen Sørensens hustru af Søby
Anders Christensens hustru af Saldrup
Niels Christensens hustru af Allelev
Niels Sørensens hustru af Obdrup
Anders Nielsens hustru af Obdrup
Oluf Jacobsens hustru af Saldrup
Rasmus Jensens hustru af Lyngby
Hans Christensens hustru af Lyngby
Rasmus Jacobsens hustru af Albøge
Thomas Nielsens hustru af Albøge
Søren Kjærs hustru af Trustrup

1728
fol 261
Michel Jensens hustru af Obdrup
fol 262
Søren Nielsens hustru af Saldrup
sr Søren Jørgensens hustru af Albøge
Jens Christensens hustru af Hallendrup
Søren Hjulmands hustru af Allelev
Jens Michelsens hustru af Tromborg
Mads Greves hustru af Allelev
Jens Christensens hustru af Allelev
Søren Nielsens hustru af Storgård
Jens Madsens hustru af Fladstrup
Jens Christensens hustru af Albøge
skolemester Søren Basses hustru af Lyngby
Jens Jørgensens hustru af Hallendrup
Jens [Jensen] Kolinds hustru af Fladstrup
Søren Nielsens hustru af Albøge
Jens Kjeldsens hustru af Allelev
Peder [Andersen] Nymands hustru af Trustrup
Niels Jensens hustru af Lyngby
fol 263
Søren Lunds hustru af Albøge
Peder Pedersens hustru af Lyngby
Niels Sørensens hustru af Obdrup
Jens Laursens hustru af Lyngby
Jens Pedersens hustru af Obdrup
Jens Sørensens hustru af Trustrup
sr Hans Kleitrups hustru af Fævejle
Rasmus Jensens hustru af Søby
Søren Rasmussens hustru af Trustrup
Søren Rasmussens hustru af Albøge
Søren Pedersens hustru af Obdrup
Seneca Mortensens hustru af Lyngby

1729
fol 263
Terkild Sørensens hustru af Albøge
Peder Jørgensens hustru af Hallendrup
Michael Jensens hustru af Obdrup
Jacob Rasmussens hustru af Obdrup
fol 264
Anders Kruses hustru af Lyngby
Søren Kjærs hustru af Trustrup
Ingvor Sørensens hustru af Lyngby
hyrdens hustru af Albøge
Oluf Jacobsens hustru af Saldrup
Jens Sørensens hustru af Fladstrup
Jens Smeds hustru af Lyngby
Rasmus Sørensens hustru af Lyngby
Søren Skrivers hustru af Lyngby
Thomas Nielsens hustru af Albøge
sr Søren Jørgensens hustru af Albøge
Søren Kejsers hustru af Søby
Niels Erichsens hustru af Albøge
Jens Pedersens a Obdrup
Søren Hjulmands hustru af Allelev
Peder Friises hustru af Allelev
Rasmus Poulsens hustru af Allelev
fol 265
Friderich Christensens hustru af Lyngby
Rasmus Andersens hustru af Lyngby

1730-39

Top


1730
fol 265
Hans Vævers hustru af Lyngby
Anders [Pedersen] Bruuses hustru af Trustrup
Peder Bødkers hustru af Lyngby
Niels Laursens hustru af Søby
forpagter sr Hans Kleitrups hustru af Fævejle
Jens Sørensens hustru af Trustrup
Thomas Smeds hustru af Allelev
Søren Christensens hustru af Hallendrup
Anders Jørgensens hustru af Lyngby
Søren Rasmussens hustru af Trustrup
Jens Kochs hustru af Allelev
Søren Mortensens hustru af Søby
Jørgen Homaas hustru af Søby
Jens Sørensens hustru af Albøge
Søren Kirkemands hustru af Albøge
Seneca Mortensens hustru af Lyngby
fol 266
Niels Sørensen [Snedkers]s hustru af Obdrup
Jens Christensens hustru af Allelev
Niels Bjerres hustru af Allelev
Jacob Erichsens hustru af Fladstrup
Niels Andersens hustru af Fladstrup
hyrdens hustru af Trustrup
hyrdens hustru af Albøge
Søren Snedkers hustru af Albøge
Peder Ladefogeds hustru af Albøge
Anders Nielsens hustru af Saldrup
Jens Smeds hustru af Lyngby
Rasmus Kochs hustru af Lyngby
Oluf Jacobsens hustru af Saldrup
Hans Lavesens hustru af Søby
Christen Nielsens hustru af Albøge
Peder Poulsens hustru af Saldrup
Jens Langholts hustru af Albøge
Peder Andersen [Nymand]s hustru af Trustrup
fol 267
Jens Sørensens hustru af Albøge
Søren Rasmussens hustru af Albøge

1731
fol 267
Niels Pedersens hustru af Lyngby
Jens Michelsens hustru af Tromborg
Peder Skrædders hustru af Hallendrup
Søren Lunds hustru af Albøge
Jens Pedersens hustru af Obdrup
Søren Pedersens hustru af Obdrup
Søren Hjulmands hustru af Allelev
sr Søren Jørgensens hustru af Albøge
Hans Vævers hustru af Lyngby
Søren [Sørensen] Kjærs hustru af Trustrup
Peder Friises hustru af Allelev
Niels Jensens hustru af Hallendrup
Ingvor Sørensens hustru af Lyngby
Christen Hansens hustru af Lyngby
Mads Pedersens hustru af Allelev
fol 268
Niels Christensens hustru af Allelev
Rasmus Kejsers hustru af Lyngby
Jens Christensens hustru af Albøge
Terkild Sørensens hustru af Albøge
Niels Sørensens hustru af Obdrup
Anders Jørgensens hustru af Lyngby
Peder Pedersens hustru af Lyngby
Kjeld Nielsens hustru af Allelev
Jens Nielsens hustru af Trustrup
Peder Nielsens hustru af Saldrup
Jens Mogensens hustru af Albøge
Frands Andersens hustru af Albøge

1732
fol 268
Peder Nielsens hustru af Allelev
Jens Madsens hustru af Obdrup
Hans Lavesens hustru af Søby
Mads Marcussens hustru af Albøge
fol 269
Niels Pedersens hustru af Lyngby
Oluf Jacobsens hustru af Saldrup
Søren Kirkemands hustru af Albøge
Jens Langholts hustru af Albøge
Peder Skrædders hustru af Hallendrup
Jens Sørensens hustru af Fladstrup
Morten Rasmussens hustru af Fladstrup
Jens Nielsen Smeds hustru af Lyngby
Søren Nielsens hustru af Storgård
Niels Jensens hustru af Hallendrup
Rasmus Jensens hustru af Søby
Rasmus Jensens hustru af Lyngby
Søren Poulsens hustru af Lyngby
Jens Bendixens hustru af Søby
Laurs Jørgensens hustru af Albøge
Rasmus [Nielsen] Kejsers hustru af Lyngby
hyrden Peder Andersens hustru af Trustrup
fol 270
Thomas Smeds hustru af Allelev
Laurs Jørgensens hustru af Søby
Niels Kjeldsens hustru af Fladstrup
Jørgen Homaas hustru af Søby
Søren Kejsers hustru af Søby
hyrden Jacob Rasmussens hustru af Albøge
Niels Snedkers hustru af Obdrup
Søren Nielsens hustru af Saldrup

1733
fol 270
Rasmus Kochs hustru af Lyngby
Mads Greves hustru af Allelev
Rasmus Husmands hustru af Lyngby
Kjeld Nielsens hustru af Allelev
Jens Michelsens hustru af Tromborg
Mads Jensens hustru af Trustrup
Christen Nielsens hustru af Albøge
Søren Brøggers hustru af Søby
Thomas Nielsen [Hjulmand]s hustru af Albøge
Søren Christensens hustru af Hallendrup
Søren Mortensens hustru af Trustrup
Christen Nielsens hustru af Albøge
fol 271
Friderich Christensens hustru af Lyngby
Jacob Nielsens hustru af Albøge
hyrdens hustru af Hallendrup
Niels Bjerrres hustru af Allelev
Søren Lunds hustru af Albøge
Peder Andersen [Nymand]s hustru af Trustrup
Jens Nielsens hustru af Albøge
Anders Nielsens hustru af Saldrup
Søren Pedersens hustru af Obdrup
Niels Snedkers hustru af Albøge
Jens Madsens hustru af Obdrup
Jacob Jørgensens hustru af Fladstrup
Hans Vævers hustru af Lyngby
Jens Christensens hustru af Allelev
Laurs Smeds hustru af Hallendrup
Jacob Kjærs hustru af Lyngby skole
Peder Olufsens hustru af Lyngby

1734
fol 271
Michel Rasmussens hustru af Albøge
Christen Pedersens hustru af Lyngby
fol 272
Morten Rasmussens hustru af Fladstrup
Jens Jensens hustru af Fladstrup
Rasmus Rasmussens hustru af Albøge
Søren Hjulmands hustru af Allelev
Anders Kejsers hustru af Obdrup
Christen Nielsens hustru af Albøge
Jens Jacobsens hustru af Saldrup
Jens Madsens hustru af Fladstrup
Søren Kjærs hustru af Trustrup
Peder Bødkers hustru af Lyngby
Jens Pedersens hustru af Obdrup
Niels Jensens hustru af Hallendrup
Erich Christensens hustru af Albøge
Terkild Sørensens hustru af Albøge
Søren Kirkemands hustru af Albøge
Laurs Jørgensens hustru af Lyngby
hyrdens hustru af Søby
Jens Sørensens hustru af Albøge
Laurs Jørgensens hustru af Søby
Jens Sørensens hustru af Albøge
Jens Michelsens hustru af Tromborg
Christen Mortensens hustru af Lyngby
Søren Brøggers hustru af Søby
Niels Pedersens hustru af Lyngby Maren Christensdatter
Søren Nielsens hustru af Albøge Agnethe Didrichsdatter
Friderich Christensens hustru af Lyngby Maren Nielsdatter
fol 273
Rasmus Kejsers hustru af Lyngby Anne Jørgensdatter
Niels Rasmussens Vesters hustru af Søby Elle Pedersdatter
Peder Christensens hustru af Allelev Anne Sørensdatter

1735
fol 273
Thomas Nielsens Hjulmands hustru af Albøge Anne Rasmusdatter
Peder Olufsens hustru af Lyngby Kirsten Nielsdatter
Ingvor Sørensens hustru af Lyngby Bodil Jørgensdatter
Christen Nielsens hustru af Lyngby Karen Jørgensdatter
Kjeld Sørensens hustru af Lyngby Maren Jensdatter
Hans Rasmussens hustru af Lyngby Elle Svendsdatter
Søren Sørensens Bjerres hustru af Allelev Anne Nielsdatter
Søren Rasmussens hustru af Trustrup Kirsten Michelsdatter
Niels Sørensens hustru af Obdrup Anne Sørensdatter
Rasmus Christensens hustru af Albøge Dorthe Mathiasdatter
Rasmus Jensens hustru af Søby Kirsten Nielsdatter
skolemester Jacob Bies hustru af Lyngby Maren Jensdatter
Jens Langholts hustru af Albøge Kirsten Andersdatter
hyrden Jacob Rasmussens hustru af Albøge Dorthe Rasmusdatter
fol 274
Rasmus Jensens hustru af Lyngby Karen Andersdatter
Peder Nielsens hustru af Lyngby Bodil Tromborg
Laurs Andersens hustru af Hallendrup Anne Rasmusdatter
Anders Thomasens hustru af Allelev Karen Nielsdatter
Søren Nielsens hustru af Saldrup Anne Sørensdatter
Hans Lavesens hustru af Søby Anne Nielsdatter
Jens Nielsens hustru af Trustrup Kirsten Mortensdatter
Jørgen Homaas hustru af Søby Bodil Christensdatter
Jens Rasmussens hustru af Albøge Maren Rasmusdatter
Jens Madsens hustru af Fladstrup Anne Sørensdatter
Christen Sørensens hustru af Trustrup Mette Nielsdatter
Anders Nielsens hustru af Saldrup Maren Jacobsdatter
Peder Jørgensens hustru af Hallendrup Maren Jensdatter
Christen Nielsens hustru af Albøge Dorthe Joensdatter
Peder Friises hustru af Allelev Maren Madsdatter
Peder Pedersens hustru af Hallendrup Maren Pedersdatter
Jacob Nielsens hustru af Albøge Mette Jørgensdatter
Mads Jensens hustru af Trustrup Karen Pedersdatter
Niels Erichsens hustru af Albøge Mette Marie
Rasmus Sørensens hustru af Lyngby Gertrud Rasmusdatter
Peder Sørensens hustru af Fladstrup Maren Sørensdatter

1736
fol 274
Jens Sørensens hustru af Fladstrup Ellen
Jens Madsens hustru af Obdrup Birthe Hansdatter
Kjeld Nielsens hustru af Allelev Anne Nielsdatter
Søren Brøggers hustru af Søby Maren Hansdatter
Søren Christensens hustru af Hallendrup Karen Jensdatter
Jacob Jørgensens hustru af Fladstrup Maren Andersdatter
fol 275
Erich Christensens hustru af Albøge Helvig Poulsdatter
Friderich Christensens hustru af Lyngby Maren Nielsdatter
sognepræsten Hans de Hemmers hustru Anne Sophie Østergaard
Søren Jensens hustru af Allelev Birthe Pedersdatter
Hans Nielsens hustru af Albøge Johanne Margrethe Conradsdatter
Jens Nielsen Smeds hustru af Lyngby Sophie Sørensdatter
Søren Nielsens hustru af Trustrup Kirsten Rasmusdatter
Hans Vævers hustru af Lyngby Elle Svendsdatter
Peder Bødkers hustru af Lyngby Anne Pedersdatter
Niels Rasmussens hustru af Trustrup Maren Jensdatter
Søren Pedersens hustru af Albøge Mette Rasmusdatter
Mads Pedersens hustru af Allelev Lisbeth Jensdatter
Peder Christensens hustru af Allelev Anne Sørensdatter
Søren Jensens hustru af Lyngby Bodil Sørensdatter
Anders Jørgensens hustru af Lyngby Karen Rasmusdatter
Christen Pedersens hustru af Lyngby Karen Sørensdatter
Rasmus Andersens hustru af Trustrup Maren Rasmusdatter
Niels Rasmussens hustru af Søby Elle Pedersdatter
Anders Jensens hustru af Obdrup Kirsten Pedersdatter
Peder Sørensens hustru af Fladstrup Maren Sørensdatter

1737
fol 275
hyrden Christen Nielsens hustru af Allelev Engel Dorthe Jensdatter
Søren Rasmussens hustru af Allelev Bodil Sørensdatter
Oluf Hansens hustru af Fladstrup Birthe Hansdatter
Jens Rasmussens hustru af Albøge Maren Pedersdatter
Laurs Jørgensens hustru af Albøge Mette Legens
Søren Sørensens hustru af Trustrup Margrethe Sørensdatter
Christen Nielsens hustru af Albøge Dorthe Jensdatter
Søren Rasmussens hustru af Søby Karen Christensdatter
Rasmus Sørensens hustru af Lyngby Gertrud Rasmusdatter
fol 276
Søren Pedersens hustru af Obdrup Bodil Nielsdatter
Jens Pedersens hustru af Obdrup Anne Hansdatter
Jens Sørensens hustru af Albøge Gertrud Pedersdatter
Søren Hansens hustru af Lyngby Gertrud Michelsdatter
Niels Erichsens hustru af Albøge Mette Marie Jensdatter
Søren Pedersens hustru af Trustrup Anne Margrethe Andersdatter
Jens Smeds hustru af Lyngby Sophie Sørensdatter
Rasmus Nielsens hustru af Lyngby Anne Jørgensdatter
skoleholder Jacob Bies hustru af Lyngby Maren Jensdatter
Niels Pedersens hustru af Lyngby Maren Christensdatter
Laurs Andersens hustru af Hallendrup Anne Rasmusdatter
Niels Jensens hustru af Hallendrup Bodil Sørensdatter
Christen Christensens hustru af Lyngby Karen Jørgensdatter
Søren [Jensen] Brøggers hustru af Søby Maren Hansdatter
Laurs Jørgensens hustru af Søby Maren Joensdatter
Peder Pedersens hustru af Hallendrup Maren Pedersdatter
Rasmus Jensen Behns hustru af Lyngby Karen Andersdatter
Niels Olufsens hustru af Allelev Mette Hansdatter
Søren Sørensens hustru af Søby Anne Sørensdatter
Kjeld Nielsens hustru af Allelev Anne Nielsdatter
Hans Lavesens hustru af Søby Anne Nielsdatter
Søren Nielsens hustru af Obdrup Kirsten Rasmusdatter
Søren Rasmussens hustru af Trustrup Kirsten Michelsdatter
Peder Christensens hustru af Allelev Anne Sørensdatter
Christen Pedersens hustru af Lyngby Karen Sørensdatter
Peder Pedersens hustru af Lyngby Anne Olufsdatter
Peder Nielsens hustru af Hallendrup Maren Jensdatter
Jacob Rasmussens hustru af Albøge Dorthe
Jens Nielsen Globs hustru af Trustrup Kirsten Mortensdatter
fol 277
Søren Jensens hustru af Lyngby Bodil Sørensdatter
Anders Nielsens hustru af Saldrup Maren Jacobsdatter
Christen Hansens hustru af Lyngby Maren Jensdatter
Niels Sørensens hustru af Obdrup Anne Sørensdatter
Peder Bødkers hustru af Lyngby Anne Pedersdatter
Søren Nielsens hustru af Saldrup Anne Sørensdatter
Søren Sørensens hustru af Allelev Mette Pedersdatter

1738
fol 277
Friderich Christensens hustru af Lyngby Maren Nielsdatter
Rasmus Nielsens hustru af Lyngby Anne Sørensdatter
Rasmus Rasmussens hustru af Albøge Kirsten Rasmusdatter
Jens Madsens hustru af Obdrup Birthe Hansdatter
Rasmus Rasmussens hustru af Trustrup Mette Nielsdatter
Oluf Hansens hustru af Fladstrup Birthe Hansdatter
Rasmus Jensens hustru af Søby Kirsten Nielsdatter
Jens Jacobsens hustru af Saldrup Anne Sørensdatter
Anders Thomasens hustru af Allelev Karen Nielsdatter
sognedegnens hustru af Albøge Mette Marie Solrød
Jens Michelsens hustru af Tromborg Maren Rasmusdatter
Jens Madsens hustru af Fladstrup Anne Sørensdatter
fol 278
sognepræstens hustru af Anne Sophie Østergaard
Peder Sørensens hustru af Albøge Sidsel Olufsdatter
Jens Rasmussens hustru af Albøge Maren Pedersdatter
Terkild Sørensens hustru af Albøge Gertrud Rasmusdatter
Thomas Nielsens hustru af Albøge Anne Rasmusdatter
Hans Rasmussens hustru af Lyngby Elle Svendsdatter
Rasmus Sørensens hustru af Trustrup Skovhus Birthe Nielsdatter Kruse
Peder Sørensens hustru af Hallendrup Maren Jensdatter
Rasmus Christensens hustru af Albøge Dorthe Mathiasdatter
Rasmus Sørensens hustru af Lyngby Kirsten Jørgensdatter
Niels Pedersens hustru af Lyngby Maren Christensdatter
forpagter Christian Sommers hustru af af Fævejle Anne Marie Gjørup
Rasmus Jensens hustru af Albøge Kirsten Nielsdatter
Jørgen Sørensens hustru af Søby Bodil Christensdatter
Jens Andersen Langholts hustru af Albøge Kirsten Andersdatter
Niels Christensens hustru af Allelev Gertrud Laursdatter
Laurs Andersens hustru af Hallendrup Anne Rasmusdatter

1739
fol 278
Hans Nielsens hustru af Albøge Margrethe Conradsdatter
Jacob Nielsens hustru af Albøge Mette Jørgensdatter
Jacob [Jørgensen] Skippers hustru af Fladstrup Maren Andersdatter
Søren Christensens hustru af Hallendrup Karen Jensdatter
fol 279
Peder Sørensens hustru af Fladstrup Maren Sørensdatter
Jens Sørensens hustru af Albøge Maren Laursdatter
Friderich Olufsens hustru af Lyngby Maren Nielsdatter
Jens Nielsens hustru af Lyngby Sophie Sørensdatter
Søren Mortensens hustru af Trustrup Kirsten Nielsdatter
Michel Christensens hustru af Allelev Anne Nielsdatter
Søren Hansens hustru af Fladstrup Dorthe Christensdatter
degnen Christen Brandts hustru af Albøge Mette Marie Solrød
Søren Brøggers hustru af Søby Maren Hansdatter
Søren Hansens hustru af Lyngby Gertrud Michelsdatter
Rasmus Andersens hustru af Trustrup Maren Rasmusdatter
Niels Rasmussens hustru af Søby Elle Pedersdatter
Jens Madsens hustru af Obdrup Birthe Hansdatter
Mads Lavesens hustru af Albøge Maren Poulsdatter
Jens Rasmussens hustru af Albøge Maren Pedersdatter
Niels Nielsens hustru af Lyngby Maren Jørgensdatter
Jens Nielsen [Glob]s hustru af Trustrup Kirsten Mortensdatter
Christen Nielsens hustru af Lyngby Engel Dorothea Jensdatter
Thomas Nielsens hustru af Albøge Anne Rasmusdatter
Peder Andersen [Nymand]s hustru af Trustrup Kirsten Nielsdatter [Rossing]
Niels Sørensens hustru af Obdrup Anne Rasmusdatter
fol 280
Søren Sørensens hustru af Trustrup Margrethe Sørensdatter
Laurs Sørensens hustru af Albøge Anne Nielsdatter
Peder Pedersens hustru af Hallendrup Maren Pedersdatter
Søren Sørensens hustru af Allelev Maren Nielsdatter
Rasmus Sørensens hustru af Lyngby Gertrud Rasmusdatter
sognepræsten Hans de Hemmers hustru af Lyngby Anne Sophie Østergaard
Laurs Jørgensens hustru af Allelev Mette Bleginds
Søren Rasmussens hustru af Allelev Bodil Sørensdatter

1740-49

Top


1740
fol 280
Jens Pedersens hustru af Obdrup Anne Hansdatter
Anders Thomasens hustru af Allelev Karen Nielsdatter
Søren Jensen [Lasborg]s hustru af Lyngby Bodil Sørensdatter
sl Morten Sørensens enke af Obdrup Maren Hansdatter
Rasmus Nielsen Kejsers hustru af Lyngby Anne Jørgensdatter
forpagter Christian Sommers hustru af Fævejle Anne Marie Gjørup
Niels Jensens hustru af Hallendrup Bodil Sørensdatter
Laurs Jørgensens hustru af Søby Maren Joensdatter
forpagter Hans Rheinfranks hustru af Lykkesholm Helene Bagge
fol 281
Niels Mortensens hustru af Fladstrup Inger Jørgensdatter
Jens Christensens hustru af Allelev Anne Hansdatter
Søren Rasmussens hustru af Søby Riise Madsdatter
Rasmus Sørensens hustru af Lyngby Kirsten Jørgensdatter
Rasmus Jensens hustru af Lyngby Karen Pedersdatter
Peder Christensens hustru af Allelev Maren Sørensdatter
Jens Sørensens hustru af Lyngby Birthe Sørensdatter
Søren Andersens hustru af Allelev Kirsten Jensdatter
Anders Nielsens hustru af Saldrup Maren Jacobsdatter
Søren Hansens hustru af Lyngby Gertrud Michelsdatter
Peder Jensens hustru af Allelev Anne Madsdatter
Peder Sørensens hustru af Albøge Sidsel Olufsdatter
Hans Rasmussens hustru af Lyngby Elle Svendsdatter
Søren Sørensens hustru af Søby Anne Sørensdatter
Jens Sørensens hustru af Albøge Gertrud Pedersdatter
Rasmus Sørensens hustru af Trustrup Skovhus Birthe Nielsdatter
sognepræstens hustru Anne Sophie Østergaard

1741
fol 281
Hans Lavesens hustru af Albøge Anne Nielsdatter
Niels Nielsens hustru af Lyngby Maren Jørgensdatter
degnen Christen Brandts hustru af Albøge Mette Marie Solrød
Anders Jensen Keis hustru af Albøge Kirsten Pedersdatter
Kjeld Sørensens hustru af Trustrup Maren Jensdatter
Søren Hansens hustru af Fladstrup Dorthe Christensdatter
fol 282
Laurs Sørensen [Bonde]s hustru af Albøge Anne Nielsdatter
Rasmus Nielsens hustru af Lyngby Anne Pedersdatter
Jens Madsens hustru af Fladstrup Anne Nielsdatter
Peder Nielsens hustru af Lyngby Bodil Sørensdatter
Michel Jensens hustru af Trustrup Mette Nielsdatter
Rasmus Jensens hustru af Søby Kirsten Nielsdatter
Jens Nielsen [Mahler]s hustru af Allelev Maren Sørensdatter
forpagter Christian Sommers hustru af Fævejle Anne Marie Gjørup
Søren Rasmussens hustru af Trustrup Kirsten Michelsdatter
Niels Rasmussens hustru af Søby Elle Pedersdatter
Friderich Christensens hustru af Lyngby Maren Nielsdatter
Jørgen Jensens hustru af Lyngby Birthe Rasmusdatter
Søren Brøggers hustru af Søby Maren Hansdatter
Jacob Poulsens hustru af Albøge Mette Jørgensdatter
Oluf Jacobsens hustru af Saldrup Anne Laursdatter
Peder Sørensens hustru af Fladstrup Maren Sørensdatter
Niels Pedersens hustru af Lyngby Maren Christensdatter
Jens Christensens hustru af Allelev Anne Hansdatter
Thomas Nielsens hustru af Albøge Anne Rasmusdatter
forpagter Hans Rheinfranks hustru af Lykkesholm Helene Bagge
Jens Sørensens hustru af Lyngby Birthe Sørensdatter
Rasmus Pedersens hustru af Allelev Maren Sørensdatter
fol 283
Rasmus Christensens hustru af Albøge Dorthe Mathiasdatter
Søren Nielsens hustru af Saldrup Mette Sørensdatter
Mads Lavesens hustru af Albøge Maren Poulsdatter
Søren Jørgensen [Smed]s hustru af Albøge Anne Pedersdatter
Peder Christensens hustru af Allelev Anne Sørensdatter

1742
fol 283
Jørgen Hansens hustru af Obdrup Bodil Laursdatter
Søren Jensens hustru af Lyngby Bodil Sørensdatter
Jørgen Christensens hustru af Albøge Anne Christensdatter
Niels Andersens hustru af Saldrup Anne Christensdatter
Søren Rasmussens hustru af Trustrup Kirsten Michelsdatter
Jørgen Homaas hustru af Søby Bodil Christensdatter
Peder Nielsens hustru af Lyngby Anne Madsdatter
Niels Christensens hustru af Allelev Gertrud Laursdatter
Niels Sørensens hustru af Obdrup Anne Sørensdatter
Michel Jensens hustru af Albøge Sidsel Andersdatter
Søren Sørensen [Kjær]s hustru af Trustrup Margrethe Sørensdatter
Peder Nielsens hustru af Hallendrup Maren Jensdatter
Jens Madsens hustru af Pismølle Maren Laursdatter
Peder Jacobsens hustru af Saldrup Gertrud Sørensdatter
forpagter Rheinfranks hustru af Lykkesholm Helene Bagge
skoleholder Niels Lyngbys hustru Maren Henrichsdatter
Christen Mortensens hustru af Søby Maren Mogensdatter
Jens Jacobsens hustru af Allelev Anne Sørensdatter
fol 284
Jens Nielsens hustru af Lyngby Sophie Sørensdatter
Peder Nielsens hustru af Allelev Maren Nielsdatter
Michel Christensens hustru af Allelev Anne Nielsdatter

1743
fol 284
Michel Jensens hustru af Trustrup Mette Nielsdatter
Anders Thomasens hustru af Allelev Karen Nielsdatter
Søren Hansens hustru af Lyngby Gertrud Michelsdatter
Peder Nielsens hustru af Hallendrup Maren Jensdatter
Rasmus Nielsens hustru af Fladstrup Mette Rasmusdatter
Søren Nielsens hustru af Saldrup Mette Sørensdatter
Rasmus Jensens hustru af Søby Kirsten Nielsdatter
Mads Lavesens hustru af Albøge Maren Poulsdatter
Søren Nielsens hustru af Lyngby Anne Michelsdatter
sognedegnen Christen Brandts hustru Mette Marie Solrød
Laurs Jørgensens hustru af Søby Maren Joensdatter
Niels Kejsers hustru af Lyngby Maren Jørgensdatter
Jens Christensens hustru af Allelev Bodil Pedersdatter
Jacob Jørgensens hustru af Fladstrup Maren Andersdatter
Rasmus Sørensens hustru af Lyngby Kirsten Jørgensdatter
Peder Jensens hustru af Lyngby Karen Sørensdatter
Rasmus Greves hustru af Allelev
Christen Jepsens hustru af Lyngby Kirsten Rasmusdatter
forpagter Christian Sommers hustru af Fævejle madam Gjørup
fol 285
Rasmus Nielsens hustru af Lyngby Anne Sørensdatter
Jens Sørensens hustru af Lyngby Birthe Sørensdatter
Jens Sørensens hustru af Allelev Anne Pedersdatter
Søren Hansens hustru af Fladstrup Dorthe Christensdatter
Rasmus Christensens hustru af Albøge Dorthe Mathiasdatter
Laurs Sørensen [Bonde]s hustru af Albøge Anne Nielsdatter
Hans Rasmussens hustru af Lyngby Elle Svenningsdatter
Christen Pedersens hustru af Lyngby Karen Sørensdatter
Peder Sørensens hustru af Albøge Sidsel Olufsdatter
Jens Madsens hustru af Pismølle Karen Laursdatter
Jens Madsens hustru af Allelev Mette Sørensdatter
Peder Christensens hustru af Lyngby Anne Pedersdatter
Jacob Nielsens hustru af Albøge Mette Jørgensdatter
Søren Rasmussens hustru af Lyngby Maren Nielsdatter
Søren Rasmussens hustru af Søby Riise Madsdatter
Søren Nielsens hustru af Lyngby Anne Thorbjørn
Peder Jacobsens hustru af Saldrup Gertrud Sørensdatter
Hans Lavesens hustru af Søby Anne Nielsdatter

1744
285
Erich Rasmussens hustru af Albøge Dorthe Pedersdatter
Andreas Griffenhagens hustru af Lyngby Maren Sørensdatter
Søren Nielsens hustru af Lyngby Anne Michelsdatter
Søren Rasmussens hustru af Trustrup Kirsten Michelsdatter
Peder Christensens hustru af Allelev Anne Sørensens
Rasmus Jensens hustru af Søby Kirsten Nielsdatter
fol 286
madam Rheinfrank af Løvenholm
Niels Nielsen Rytters hustru af Lyngby Margrethe Rasmusdatter
sognepræstens hustru Kirstine Marie Bang
Søren Jensens hustru af Søby Maren Hansdatter
Niels Sørensens hustru af Obdrup Anne Sørensdatter
Thomas Nielsens hustru af Albøge Anne Sørensdatter
Rasmus Sørensens hustru af Trustrup Skovhus Birthe Nielsdatter
Friderich Sørensens hustru af Albøge Karen Joensdatter
Christen Mortensens hustru Maren Mogensdatter
Friderich Christensens hustru af Lyngby Maren Nielsdatter
Christen Rasmussens hustru af Allelev Anne Rasmusdatter
Peder Sørensens hustru af Fladstrup Maren Sørensdatter
Jørgen Hansens hustru af Obdrup Bodil Laursdatter
Niels Andersens hustru af Albøge Anne Andersdatter
Laurs Andersens hustru af Hallendrup Anne Rasmusdatter
Søren Jensens hustru af Lyngby Bodil Sørensdatter
Jørgen Christensens hustru af Albøge Karen Christensdatter
Jens Nielsens hustru af Trustrup Kirsten Mortensdatter
Søren Sørensens hustru af Allelev Anne Pedersdatter
Jens Bondes hustru af Allelev Anne Sørensdatter

1745
fol 286
Jens Madsens hustru af Pismølle Maren Laursdatter
Rasmus Rasmussens hustru af Albøge Kirsten Rasmusdatter
Jens Christensens hustru af Allelev Anne Hansdatter
degnens hustru af Albøge Mette Marie Solrød
fol 287
Rasmus Nielsens hustru af Fladstrup Mette Rasmusdatter
Niels Nielsens hustru af Lyngby Maren Jørgensdatter
Michel Jensens hustru af Trustrup Mette Nielsdatter
Søren Hansens hustru af Lyngby Gertrud Michelsdatter
Peder Pedersens hustru af Hallendrup Maren Pedersdatter
Søren Andersens hustru Karen Nielsdatter
Laurs [Sørensen] Bondes hustru af Albøge Anne Nielsdatter
Friderich Sørensens hustru af Albøge Karen Joensdatter
Rasmus Pedersens hustru af Allelev Maren Sørensdatter
Jørgen Hansens hustru af Obdrup Bodil Laursdatter
Erich Rasmussens hustru af Albøge Dorthe Pedersdatter
Peder Jensens hustru af Allelev Maren Madsdatter
Rasmus Sørensens hustru af Lyngby Kirsten Jørgensdatter
sognepræstens hustru Kirstine Marie Bang
Jens Smeds hustru af Lyngby Sophie Sørensdatter
Søren Kjærs hustru af Trustrup Margrethe Sørensdatter
Jens Jensens hustru af Trustrup Maren Rasmusdatter
Søren Nielsens hustru af Lyngby Anne Thorbjørn
Michel Christensens hustru af Allelev Anne Nielsdatter
Søren Rasmussens hustru af Lyngby Maren Nielsdatter
Mads Lavesens hustru af Albøge Maren Poulsdatter

1746
fol 287
Rasmus Jensen Blochs hustru af Fladstrup Dorthe Christensdatter
Jens Madsens hustru af Pismølle Maren Laursdatter
Anders Nielsens hustru af Saldrup Maren Jacobsdatter
Rasmus Terkildsens hustru af Albøge Maren [Jensdatter] Bloch
Jens Sørensens hustru af Allelev Maren Nielsdatter
Peder Nielsens hustru af Lyngby Anne Madsdatter
Christen Mortensens hustru af Søby Maren Mogensdatter
Søren Nielsens hustru af Lyngby Anne Michelsdatter
Anders Jensens hustru af Albøge Maren Christensdatter
fol 288
Hans [Rasmussen] Vævers hustru af Lyngby Elle Svenningsdatter
Rasmus Sørensens hustru af Skovhuset Birthe Kruses
Søren [Jensen] Lasborgs hustru af Lyngby Bodil Sørensdatter
Christen Nielsen [Winther]s hustru af Allelev Anne Rasmusdatter
Niels [Rasmussen] Vesters hustru af Søby Elle Pedersdatter
Jacob Jørgensens hustru af Fladstrup Maren Andersdatter
Hans Lavesens hustru af Søby Birthe Sørensdatter
Jens Sørensens hustru af Lyngby Birthe Sørensdatter
Peder Christensens hustru af Allelev Anne Sørensdatter
Laurs Jørgensens hustru af Søby Maren Joensdatter
Søren [Jensen] Brøggers hustru af Søby Sidsel Rasmusdatter
Peder Sørensens hustru af Trustrup Maren Rasmusdatter
Peder [Jacobsen] Skrædders hustru af Saldrup Gertrud Sørensdatter
Sidsel Andersdatter af Albøge
sognepræstens hustru Kirstine Marie Bang
Niels Nielsens hustru af Allelev Maren Sørensdatter

1747
fol 288
Laurs Sørensens hustru af Søby Maren Jensdatter
Jørgen Christensens hustru af Albøge Anne Christensdatter
Søren Rasmussens hustru af Trustrup Kirsten Michelsdatter
Rasmus Laursens hustru af Albøge Bodil Olufsdatter
Rasmus Terkildsens hustru af Albøge Maren Jensdatter Bloch
Jens Christensens hustru af Allelev Anne Hansdatter
Søren Rasmussens hustru af Trustrup Kirsten Michelsdatter
Rasmus Jensens hustru af Søby Kirsten Nielsdatter
Rasmus Hansens hustru af Søby Bodil Rasmusdatter
Jens [Sørensen] Homaas hustru af Albøge Gertrud Pedersdatter
degnens hustru Mette Marie Solrød
Andreas Griffenhagens hustru af Lyngby Maren Sørensdatter
Oluf Hansens hustru af Fladstrup Birthe Hansdatter
Jørgen Hansens hustru af Obdrup Bodil Laursdatter
fol 289
Søren Hansens hustru af Lyngby Gertrud Michelsdatter
Rasmus Sørensens hustru af Lyngby Kirsten Jørgensdatter
Rasmus Nielsens hustru af Lyngby Anne Sørensdatter
Søren Nielsens hustru af Trustrup Maren Sørensdatter
Søren Jensens hustru af Søby Sidsel Rasmusdatter
Jørgen Rasmussens hustru af Trustrup Karen Sørensdatter
Michel Tromborgs hustru af Trustrup Karen Nielsdatter
Hans Lavesens hustru af Søby Birthe Sørensdatter
Jens Madsens hustru af Pismølle Maren Laursdatter
Anders Jensens hustru af Albøge Maren Christensdatter
Peder Pedersens hustru af Hallendrup Maren Pedersdatter
Jens Jensens hustru af Trustrup Maren Rasmusdatter
Erich Rasmussens hustru af Albøge Dorthe Pedersdatter
Søren Rasmussens hustru af Allelev
Søren Lasborgs hustru af Lyngby Bodil Sørensdatter
Rasmus Rasmussens hustru af Søby Anne Rasmusdatter
Peder Nielsens hustru af Hallendrup Maren Jensdatter

1748
fol 289
Rasmus Christensens hustru af Lyngby Karen Nielsdatter
Friderich Christensens hustru af Lyngby Maren Nielsdatter
fol 290
Niels Molses hustru af Albøge
Søren [Andersen] Dams hustru af Lyngby Maren Nielsdatter
Christen Jensens hustru af Allelev Kirsten Sørensdatter
Christen Pedersens hustru af Lyngby Karen Sørensdatter
sl Søren [Sørensen] Kjærs hustru af Trustrup Margrethe Sørensdatter
Rasmus Sørensens hustru af Lyngby Mette Rasmusdatter
Rasmus Christensens hustru af Albøge Anne Rasmusdatter
Rasmus [Pedersen] Greves hustru af Allelev Maren Sørensdatter
Søren Rasmussens hustru af Lyngby Maren Nielsdatter
Jens Madsens hustru af Allelev Mette [Sørensdatter] Legens
Søren Jensens hustru af Trustrup Maren Udesdatter
Søren Andersens hustru af Albøge Maren Nielsdatter
skoleholder Christopher Rolands hustru af Lyngby Birthe Rasmusdatter
Christen Rasmussens hustru af Allelev Anne Rasmusdatter
Michel Joensens hustru af Søby Dorthe Laursdatter
Rasmus Blochs hustru af Fladstrup Dorthe Christensdatter
Søren Nielsens hustru af Lyngby Anne Michelsdatter
Jens Smeds hustru af Lyngby Sophie Sørensdatter
Niels Nielsens hustru af Lyngby Maren Jørgensdatter
Michel Christensens hustru af Allelev Anne Nielsdatter
Laurs Sørensen [Bonde]s hustru af Albøge Anne Nielsdatter
Friderich [Sørensen] Homaas hustru af Albøge Karen Joensdatter
Niels Jensen [Leger]s hustru af Allelev Anne Sørensdatter
Rasmus Hansens hustru af Albøge Inger Laursdatter
Christen Mortensens hustru af Søby Maren Mogensdatter
Rasmus [Sørensen] Kirkemands hustru af Lyngby Dorthe Sørensdatter
Rasmus [Hansen] Friises hustru af Søby Bodil Rasmusdatter
Peder Rasmussens hustru af Lyngby Maren Michelsdatter
Peder Nielsens hustru af Hallendrup Anne Madsdatter

1749
fol 290
Rasmus Christensens hustru af Lyngby Maren Nielsdatter
Jens Madsens hustru af Pismølle Maren Laursdatter
Laurs Sørensens hustru af Albøge Maren Jensdatter
Niels Christensens hustru af Albøge Maren Pedersdatter
fol 291
Christen Jensens hustru af Allelev Kirsten Sørensdatter
Laurs Jørgensens hustru af Søby Maren Joensdatter
Jens Kejsers hustru af Fladstrup Inger Jørgensdatter
Erich Rasmussens hustru af Trustrup Maren Hansdatter
Anders Jensens hustru af Albøge Maren Christensdatter
Søren Nielsens hustru af Lyngby Anne Thorbjørn
Søren [Andersen] Dams hustru af Lyngby Karen Nielsdatter
Peder Christensens hustru af Allelev Anne Sørensdatter
Peder Nielsens hustru af Allelev Anne Nielsdatter
degnens hustru af Albøge Mette Marie Solrød
Søren [Jensen] Lasborgs hustru af Lyngby Bodil Sørensdatter
Rasmus Sørensen [Skaarup]s hustru af Lyngby Kirsten Nielsdatter
Mads Lavesens hustru af Albøge [Maren] Poulsdatter
Niels Nielsens hustru af Allelev Anne Nielsdatter
Jørgen [Rasmussen] Skovfogeds hustru af Trustrup Karen Sørensdatter
[blækklat - 4 ulæselige poster]
Søren Rasmussens hustru af Allelev Birthe Sørensdatter
Peder Rasmussens hustru af Lyngby Maren Michelsdatter

Top


Døbte
Trolovede og copulerede
Begravede
Introducerede
1716-1749
1716-1749
1716-1749
1716-1749
1750-1779
1750-1779
1750-1779
1750-1775
1780-1813
1780-1813
1780-1813
 

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 25-3-06
c