s
Stikord til Ormslev-Kolt sognes kirkebog, Ning herred, 1683-1813

Kolt sogn 1740-49


Ormslev-Kolt sogne
1683-89
1690-99
1700-09
1710-19

Kolt sogn
1719-29
1730-39
1740-49
1750-57
1764-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Ormslev sogn
1719-29
1730-39
1740-49
1750-57
1764-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749


1740

fol 143b
Maren Pedersdatter af Lemming - 63 år
Michel Andersens barn Anders af Bering - 3 år
Laurs Jensens barn Jens af Edslev - 1 år
Mads Sørensen af Lemming - 79 år
fol 144a
Laurs Madsens barn af Lemming - Maren
Peder Sørensen Kattrups barn af Kolt - Poul
Morten Gregersens barn af Edslev - Rasmus
Thøger Olufsens datter Gertrud af Bering - 13 år
Jens Jensens barn af Bering - Michel
Peder Rasmussens barn af Lemming - Kirsten
Niels Rasmussens hustru Anne Pedersdatter af Bering - 64 år
Jens Nielsen og Ellen Nielsdatter af Bering (trolovet)
Karen Mogensdatters uægte barn af Kolt - Hans (Ejlert Rasmussen tjenende i Stautrup)
Jens Overballe af Edslev - 77 år
Anders Knudsens barn af Kolt - Anne
Ejlert Rasmussen af Stautrup (public absolveret)
Anne Rasmusdatter af Edslev - 76 år
Niels Rasmussens datter Anne af Kolt (begravet)
Karen Mogensdatter af Kolt (public absolveret)
fol 144b
Niels Mogensens barn af Kolt - Jens
Peder Kaas barn af Edslev - Stine
Jens Rasks hustru Kirsten Jespersdatter af Kattrup - 36 år
Rasmus Henrichsen og Kirsten Sørensdatter af Stautrup (copuleret)
Niels Andersen Snedkers barn af Edslev - Gertrud
Jens Nielsen og Ellen Nielsdatter af Bering (copuleret)
Rasmus Nielsens dødfødte barn af Bering (begravet)
hyrden Ove Knudsens barn af Hasselager - Anders
Søren Frandsen Skolemesters barn af Kolt - Frands
Niels Rasmussens søn Andreas af Kolt - 24 år
Iver Andersen af Ask og Jens Rasmussens datter Maren af Hasselager (trolovet)
Michel Andersens barn af Bering - Anders
hyrdens hustru af Kattrup (begravet)
Anders Sørensen Hyrdes hustru af Enslev - 63 år
Rasmus Rasmussens barn af Kattrup - Niels
fol 145a
Jens Rasmussens barn Rasmus af Hasselager - 21 år
hyrden Troels Jensen af Kattrup og Kirsten Poulsdatter (trolovet)
Jens Smeds barn af Lemming - Anne
Iver Andersen af Ask og Jens Rasmussens datter Maren af Hasselager (copuleret)
Anders Madsens barn af Lemming - Kirsten
Jens Vendelbos barn af Lemming - Anne Margrethe

1741

Top

fol 145a
Christen Skyttes barn af Kolt - Mogens
Jens Rasmussens barn af Bering - Rasmus
Anders Sørensen Hyrde af Enslev og Mette Michelsdatter af Edslev (trolovet)
Peder Rasmussens barn af Kolt - Kirsten
Poul Jensens barn af Lemming - Maren
fol 145b
hyrden Troels Jensen af Kattrup og Kirsten Poulsdatter (copuleret)
Laurs Jensens barn af Edslev - Jens
Poul Pedersens barn af Hasselager - Rasmus
Anne Rasmusdatter af Bering - 79 år
Jens Møllers barn af Pinds mølle - Gothart
Søren Pedersens barn af Hasselager - Knud
Peder Jacobsen af Lemming - 81 år
Jens Nielsens barn af Bering - Anne
biskoppens kudsk Laurs Sørensen og kokkepige Karen Sørensdatter (trolovet)
konfirmation
fol 146a
Rasmus Kattrups barn af Kolt - Anne
Michel Knudsens barn af Kolt - Anne
Kirsten Ejlertsdatter af Stautrup (begravet)
Karen Jensdatter af Edslev - 84 år
biskoppens kudsk Laurs Sørensen og kokkepige Karen Sørensdatter (copuleret)
Michel Hansens barn af Edslev - Peder
fol 146b
Maren Laursdatter af Bering - 80 år
Inger Andersdatter af Bering - 46 år
Anders Eggertsens barn af Lemming (navn mangler)
Søren Sørensen af Østerby og Anne Jensdatter af Lemming (trolovet)
Rasmus Jensen Smeds barn af Kolt - Niels
Jens Pedersen Møllers hustru - 45 år
Jens Pedersen Møllers barn - Anne
fol 147a
Laurs Sørensens barn af Stautrup - Søren
Rasmus Sørensens hustru Maren Rasmusdatter af Kattrup - 62 år
Niels Bendixen af Århus og Johanne Grosdatter af Kolt (trolovet)
Mads Olufsen af Ormslev og Mette Rasmusdatter af Stautrup (trolovet)
Troels Jensens barn af Bering - Jens
hyrden Anders Sørensen og Mette Michelsdatter af Kattrup (copuleret)
fol 147b
Niels Bendixen af Århus og Johanne Grosdatter af Kolt (copuleret)
Anders Solbjerg og Maren Jensdatter af Stautrup (trolovet)

1742

Top

fol 147b
Rasmus Jensen Smeds barn Niels af Kolt - 5 mdr
Baltzer Lagesens barn af Edslev - Dorothea
Rasmus Sørensen af Kattrup og Else Jensdatter af Edslev (trolovet)
Anne Jensdatter af Lemming som udlagde Peder Thomasen af Constantinsborg (public absolveret)
fol 148a
Mads Olufsen og Mette Rasmusdatter af Stautrup (copuleret)
Jens Jørgensen af Edslev - 75 år
Anders Sørensen af Stautrup - 25 år
Knud Sørensen Vibys barn af Stautrup - Anne
Jens Andersens hustru af Pinds mølle - 37 år
Jens Rasmussens hustru af Hasselager - 54 år
Jens Rasmussens datter Kirsten af Hasselager - 20 år
Peder Sørensens barn af Kolt - Søren
Simon Nielsens hustru af Kolt - 65 år
fol 148b
Anne Jensdatters uægte barn af Lemming - Jens (Peder Thomasen af Constantinsborg)
Peder Rasmussens barn af Hasselager - Barbara
Rasmus Laursen af Stautrup - 75 år
Peder Sørensens barn Søren af Kolt - 3 uger
Laurs Sørensens søn Søren af Stautrup - 7 mdr
Niels Mogensens søn Jens af Kolt - 2 år
Sidsel Jensdatter af Kolt - 71 år
Oluf Pedersen Smeds barn af Edslev - Jens
fol 149a
Clemen Mogensens barn af Stautrup - Peder
Rasmus Henrichsens barn af Stautrup - Søren
Rasmus Sørensen af Kattrup og Else Jensdatter af Edslev (copuleret)
Søren Nielsen af Ormslev og Kirsten Hansdatter af Enslev (trolovet og copuleret)
Peder Rasmussens barn af Lemming - Christopher
fol 149b
Mads Olufsens barn af Stautrup - Frands
Niels Mogensens barn af Kolt - Marie
Maren Jensdatters barn af Stautrup - Mette
Mads Olufsens barn Frands af Stautrup - 4 uger
Poul Pedersen af Hasselager - 29 år
fol 150a
Rasmus Andersens barn af Edslev - Inger
Mogens Mogensen af Ingerslev og Kirsten Jensdatter af Kolt (copuleret)
Jens Rasmussens barn af Kattrup - Rasmus
Jørgen Skrædders barn af Edslev - Anne
Jens Jensens barn af Edslev - Peder
Anne Michelsdatter af Edslev (public absolveret)
Karen Jensdatter af Kolt - 73 år
fol 150b
Christian Skyttes barn af Kolt - Karen

1743

Top

fol 150b
Laurs Madsens barn af Lemming - Mads
Maren Jensdatter af Kolt - 26 år
Rasmus Sørensens barn af Kattrup - Anne
fol 151a
Oluf Pedersen Smed af Edslev - 49 år
Rasmus Rasmussens dødfødte barn af Kattrup (begravet)
Peder Sørensens søn Søren af Stautrup - 31 år
Søren Kaas hustru af Edslev - 50 år
Rasmus Madsen Ladefoged og Birthe Pedersdatter af Skanderborg (copuleret)
Anders Jensens barn af Lemming - Søren
Jens Pedersens barn Maren af Stautrup - 9 dage
fol 151b
Anders Jensens barn af Lemming (begravet)
Albret Andreas Jensen af Lille mølle og Kirsten Sørensdatter af Edslev (trolovet)
Peder Pedersen af Åby og Johanne Pedersdatter af Lemming (trolovet)
Rasmus Nielsens datter Maren af Bering - 7 år
Rasmus Rasmussens datter Anne af Kattrup - 10 år
Rasmus Madsen Ladefogeds barn af Kolt - Maren
Niels Axelsen af tegl?huset og Anne Michelsdatter af Edslev (trolovet)
Karen Pedersdatter af Hasselager - 76 år
Michel Knudsens barn af Kolt - Søren
fol 152a
Peder Rasmussens barn af Kolt - Anne
Peder Pedersen af Åby og Johanne Pedersdatter af Lemming (copuleret)
Peder Sørensens barn af Kolt - Anne
Albret Andreas Jensen af Lille mølle og Kirsten Sørensdatter af Edslev (copuleret)
Søren Hansen af Hasle? og Maren Pedersdatter af Lemming (trolovet)
Anders Sørensens datter Dorthe af Kolt - 22 år
Anders Sørensens hustru af Kolt - 58 år
Anders Knudsens barn af Kolt - Jens
fol 152b
Laurs Sørensens barn af Stautrup - Søren
Laurs Sørensens søn af Stautrup - 10 dage
Søren Hansen af Hasle? og Maren Pedersdatter af Lemming (copuleret)
Mads Olufsens barn af Stautrup - Oluf
skoleholderens hustru af Kolt - 38 år
skoleholderens tvillinger af Kolt - Kirsten og Maren
Søren Laursen af Viby og Johanne Sørensdatter af Stautrup (trolovet)
Jens Smeds barn af Lemming - Marie
fol 153a
Jens Nielsens barn af Bering - Niels

1744

Top

fol 153a
Rasmus Henrichsens barn af Stautrup - Mette
Willum Sørensen af Kattrup - 68 år
Poul Jensens barn af Lemming - 12 dage
fol 153b
skoleholderens barn af Kolt - 3 mdr
Jens Møllers barn af Stautrup - Niels
Rasmus Nielsen af Åby og Maren Ovesdatter af Stautrup (trolovet)
Søren Pedersens barn af Hasselager - Søren
Rasmus Andersens barn af Edslev - Inger
Niels Jacobsen Hyrde af Kolt - 59 år
Baltzer Johansens hustru af Edslev - 83 år
Jens Rasmussens barn af Bering - Niels
fol 154a
Anders Eggertsens barn af Lemming (begravet)
Peder Pedersens barn af Lemming - Anders
Laurs Jensens barn af Edslev - Kirsten
Jens Pedersen af Kolt og Dorthe Sørensdatter af Lemming (trolovet)
Baltzer Johansen af Edslev og Inger Michelsdatter ibd (trolovet)
Knud Sørensens barn af Stautrup - Mette
Søren Laursen af Viby og Johanne Sørensdatter af Stautrup (copuleret)
Rasmus Sørensens barn af Kattrup - Kirsten
Christen Jensen af Ormslev og Anne Christensdatter af Kolt (trolovet)
fol 154b
Clemen Mogensens barn af Stautrup - Anne
Niels Sørensen af Ormslev og Kirsten Rasmusdatter af Svejstrup (trolovet)
Michel Andersens barn af Bering - Jens
Rasmus Nielsen af Åby og Maren Ovesdatter af Stautrup (copuleret)
Baltzer Johansen af Edslev og Inger Michelsdatter ibd (copuleret)
Jens Pedersen af Kolt og Dorthe Sørensdatter af Lemming (copuleret)
Christen Jensen af Ormslev og Anne Laursdatter af Kolt (copuleret)
Niels Sørensen af Ormslev og Kirsten Rasmusdatter af Svejstrup (copuleret)
Peder Sørensen af Kolt - 70 år
Michel Hansens barn af Edslev - Maren
Rasmus Rasmussens barn af Kattrup - Anne
fol 155a
Knud Andersens barn af Edslev - Anne
Peder Rasmussens barn af Lemming - Maren
Christian Skyttes barn af Kolt - Kirsten
Rasmus Hansens barn af Enslev - Hans
Jørgen Sørensen Skrædders barn af Edslev - Herman
hyrden Søren af Stautrup (begravet)

1745

Top

fol 155b
Maren Knudsdatters uægte barn - Niels (Niels Pedersen Tærsker af Randlev)
Christen Jensen Lofts barn af Kolt - Jens
Anne Madsdatter af Kolt - 68 år
Niels Mogensens barn af Kolt - Jens
fol 156a
Peder Sørensen af Kolt - 32 år
Søren Rasmussen Møller af Edslev - 51 år
Thøger Olufsens barn af Bering - Peder
Søren Frandsen Skoleholders datter Sidsel af Kolt - 7 år
Søren Frandsen Skoleholders datter Maren af Kolt - 1½ år
Poul Jensens barn af Lemming - Mads
Jens Rasmussens barn af Kattrup - Michel
Niels Mogensens søn Jens af Kolt - 9 uger
fol 156b
Peder Rasmussens barn af Hasselager - Niels
Søren Frandsen Skoleholders barn af Kolt - Anne
Søren Jensens barn af Hasselager - Jens
Poul Jensens søn Mads af Lemming - 5 uger
Rasmus Michelsen og Anne Andersdatter begge af Edslev (trolovet)
Peder Rasmussens søn Niels af Hasselager - 5 uger
Peder Rasmussens barn af Kolt - Karen
fol 157a
Peder Andersen af Labing og Sidsel Jensdatter af Hasselager (trolovet)
Jens Pedersen Møller af Edslev mølle - 65 år
Rasmus Andersens datter Anne af Edslev - 10 år
Baltzer Johansen af Edslev - 86 år
Peder Andersen af Labing og Sidsel Jensdatter af Hasselager (copuleret)
Jens Sørensen af Kattrup - 47 år
Niels Jensen Rasborg af Rasborg og Anne Knudsdatter af Kolt (trolovet)
Rasmus Michelsen af Edslev og Anne Andersdatter ibd (copuleret)
Anders Eggertsens barn af Lemming - Eggert
fol 157b
Simon Nielsen af Kolt - 63 år
Niels Jensen af Rasborg og Anne Knudsdatter af Kolt (copuleret)
Niels Andersen Snedkers barn af Edslev - Kirsten
Jens Frandsen af Mårslet og Johanne Jensdatter af Lemming (trolovet)
Jens Nielsens barn af Bering - Maren
Peder Pedersen Hovgaard af Viby og Anne Nielsdatter af Lemming (trolovet)
Rasmus Michelsen af Stautrup og Maren Simonsdatter af Kolt (trolovet)

1746

Top

fol 158a
Michel Knudsens barn af Kolt - Peder
Jens Frandsen af Mårslet og Johanne Jensdatter af Lemming (copuleret)
Michel Hansens barn af Edslev (begravet)
Laurs Madsens barn af Lemming - Michel
Anders Knudsens barn af Kolt - Kirsten
Peder Pedersen af Ormslev og Anne Olufsdatter af Edslev (trolovet)
Anders Eggertsens barn af Lemming (begravet)
fol 158b
Peder Rasmussens dødfødte barn af Hasselager (begravet)
Poul Jensens barn af Lemming - Michel
Knud Sørensen Vibys barn af Stautrup - Hans
Søren Nielsen Smeds barn af Edslev - Maren
Michel Andersens barn af Bering - Michel
Jens Møllers barn af Stautrup - Karen
Michel Andersens søn Jens af Bering - 2 år
fol 159a
Rasmus Henrichsens barn af Stautrup - Anne
Rasmus Michelsens barn af Edslev - Anne
Mads Olufsens barn af Stautrup - Maren
Peder Andersens barn af Hasselager - Poul
Niels Rasborgs barn af Kolt - Anne Kirstine
Jens Pedersens barn af Kolt - Margrethe
fol 159b
Michel Olufsen af Edslev - 50 år
Anders Sørensen Kold af Kolt - 78 år
Søren Jensen Juel af Ormslev og Anne Jensdatter af Edslev mølle (trolovet)
Clemen Mogensens barn af Stautrup - Lisbeth
Marie Michelsdatters uægte barn af Bering - Casper
Peder Pedersen Hovgaard af Viby og Anne Nielsdatter af Lemming (copuleret)
Rasmus Michelsen af Stautrup og Maren Simonsdatter af Kolt (copuleret)
Oluf Michelsen af Edslev og Margrethe Pedersdatter ibd (trolovet)
Lisbeth Christensdatter af Edslev som udlagde Søren Jørgensen af Århus (public absolveret)
Jens Rasmussen Smeds barn af Lemming - Karen
Marie Michelsdatters barn af Bering (begravet)
fol 160a
Oluf Michelsen af Edslev og Margrethe Pedersdatter ibd (copuleret)
Niels Mogensens barn af Kolt - Jens
Laurs Jensens barn af Edslev (navn mangler)
Rasmus Hansens barn af Enslev - Peder
Simon Pedersen Svensk af Kolt - 55 år
Inger Michelsdatter af Edslev - 61 år
Lisbeth Christensdatters uægte barn af Kolt - Anne Sørensdatter?
Peder Pedersen af Ormslev og Anne Olufsdatter af Edslev (copuleret)
Peder Rasmussens barn af Lemming - Karen
fol 160b
Rasmus Sørensens barn af Kolt - Rasmus
Jens Rasmussen Smeds barn af Lemming (begravet)
Christian Skyttes barn af Kolt - Constantinus
Maren Erichsdatters uægte barn af Stautrup - Morten (Søren Mortensen af Århus mølle)
Thøger Olufsens barn af Bering - Anders
Clemen Mogensens barn Lisbeth af Stautrup - ½ år

1747

Top

fol 161a
Søren Pedersens søn Anders af Kolt - 28 år
Niels Jensen Rasborgs barn Anne Kirstine af Kolt - 9 mdr
Jens Ovesen af Bering - 70 år
Anders Eggertsens barn af Lemming - Anne
Rasmus Sørensen af Lemming og Johanne Sørensdatter af Kolt (trolovet)
sl Peder Andersens søn Niels af Bering - 13 år
Rasmus Michelsens hustru Anne Andersdatter af Edslev - 34 år
Rasmus Michelsens hustru Maren Simonsdatter af Kolt - 35 år
Laurs Madsens hustru Maren Michelsdatter af Lemming - 36 år
fol 161b
Søren Pedersens barn af Hasselager - Maren
Peder Pedersens barn af Edslev - Ingeborg
Rasmus Henrichsens barn Maren af Stautrup (begravet)
Rasmus Henrichsens barn Anne af Stautrup (begravet)
Rasmus Andersens barn af Edslev - Jens
skoleholder Søren Frandsens barn af Kolt - Michel
Jens Rasmussen af Hasselager - 50 år
Jens Rasmussen af Tulstrup og Maren Jensdatter af Stautrup (trolovet)
Maren Erichsdatter af Stautrup som udlagde Søren Mortensen Møllersvend af Århus mølle (public absolveret)
Rasmus Sørensen af Lemming og Johanne Sørensdatter af Kolt (copuleret)
Rasmus Sørensens barn af Kattrup - Kirsten
Niels Rasmussen og Maren Rasmusdatter af Lemming (trolovet)
fol 162a
Jens Rasmussen af Tulstrup og Maren Jensdatter af Stautrup (copuleret)
Søren Nielsen Smeds hustru Else Sørensdatter af Edslev - 25 år
Søren Jensens barn af Hasselager - Anne
Oluf Michelsens barn af Edslev - Maren
Anders Michelsen og Maren Pedersdatter af Edslev (trolovet)
Thøger Olufsens søn Peder af Bering - 2½ år
Peder Jensen Møllers barn af Edslev - Jens
Jens Pedersens barn Karen af Stautrup - 1½ år
Søren Nielsen af Edslev og Karen Michelsdatter ibd (trolovet)
Jens Rasmussens barn af Bering - Jens
Clemen Mogensens barn af Stautrup - Maren
fol 162b
Anders Jensens barn af Lemming - Maren
Maren Jensdatters uægte barn af Stautrup - Kirsten (Rasmus Hansen Skrædder af Århus)
Niels Rasmussen af Fruering og Maren Rasmusdatter af Lemming (copuleret)
Søren Nielsen og Karen Michelsdatter af Edslev (copuleret)
Niels Jensen Rasborgs barn af Kolt - Dorthe
Karen Pedersdatter af Bering som udlagde Jens Jensens søn Jens af Bering (public absolveret)
Rasmus Sørensens barn af Kolt - Gertrud
Jens Rasmussens barn af Kattrup - Kirsten
Maren Jensdatters uægte barn (begravet)
Maren Jensdatter tjenende Mads Olufsen i Stautrup som udlagde Mads Olufsens søskendebarn Rasmus Hansen Skrædder (public absolveret)
Peder Jensen Møllers søn Jens af Edslev mølle - 18 uger
Karen Mogensdatter af Edslev (begravet)
Karen Pedersdatters uægte barn af Bering - Jens

1748

Top

fol 163a
Mads Sørensens hustru Maren Laursdatter af Stautrup - 93 år
Jens Jensens søn Jens af Bering (public absolveret)
Clemen Mogensens datter Maren af Stautrup (begravet)
Christian Johansen Corleers søn Constantinus af Kolt - 1 år
Peder Andersens barn af Hasselager - Anders
Clemen Mogensens barn Peder af Stautrup - 6 år
Oluf Michelsens barn Maren af Edslev - ½ år
Søren Andersen Hyrdes barn af Kattrup - Sidsel
Søren Nielsen af Ormslev og Maren Pedersdatter af Kolt (trolovet)
fol 163b
Rasmus Michelsens datter Anne af Edslev - 2 år
Michel Knudsens barn af Kolt - Niels
Jens Jensens barn af Edslev - Anders
Poul Jensens barn af Lemming - Kirsten
Jens Andersens barn af Pinds mølle - Laurs
Laurs Madsens hustru Anne Jensdatter af Lemming - 36 år
Poul Nielsen af Edslev - 41 år
Jens Pedersen Møllers barn af Stautrup - Maren
Jørgen Skrædder af Edslev - 36 år
Søren Nielsen af Ormslev og Maren Pedersdatter af Kolt (copuleret)
sl Jørgen Sørensen Skovs barn af Edslev - Jørgen
Rasmus Michelsens barn af Edslev - Anne
fol 164a
Christian Johansen Corleers barn af Kolt - Niels
Michel Nielsen af Stautrup - 50 år
Hans Andersens barn af Edslev - Dorthe
Knud Andersens barn af Edslev - Michel
Rasmus Hansens barn af Enslev - Knud
Thøger Olufsens barn af Bering - Gertrud
Niels Mogensens barn af Kolt - Karen
Niels Snedkers datter Kirsten af Edslev - 3 år
Mads Olufsens barn af Stautrup - Rasmus
fol 164b
Oluf Jespersen af Kolt - 60 år
Rasmus Lading Landsoldat og Mette Mortensdatter sl Simon Svenskes enke begge af Kolt (trolovet)
Rasmus Michelsens barn af Kolt - Søren
Anders Jensens datter af Lemming (begravet)

1749

Top

fol 164b
Knud Vibys barn af Stautrup - Karen
Oluf Michelsens barn af Edslev - Maren
Rasmus Michelsens søn Søren - 3 uger
Jens Pedersens barn af Kolt - Karen
Johanne Willumsdatter (begravet)
Jens Nielsens barn Maren af Bering - 5 år
Christen Skyttes barn Niels af Kolt - ½ år
Poul Jensens barn Anne af Lemming - 1 år
fol 165a
Rasmus Rasmussen Røyen af Stautrup (begravet)
Laurs Jensens barn af Edslev - Maren
Thøger Olufsens søn Anders af Bering - 2 år
Thøger Olufsens datter Inger af Bering - 5½ år
Peder Andersen af Hasselager - 34 år
Jens Rasmussens søn Jens af Bering - 1½ år
Peder Rasmussens barn Karen af Kolt - 4 år
Michel Andersens barn af Bering - Anders (rettet i margin til Jens)
en betlerkvinde fra Mørke som døde i Lemming (begravet)
Peder Rasmussens barn af Lemming - Christen
Mads Olufsens barn Rasmus af Stautrup - 12 uger
Christen Mortensen af Enslev (begravet)
Peder Andersen af Edslev - 63 år
fol 165b
Peder Rasmussens barn af Hasselager - Niels
Kirsten Jensdatters uægte barn af Edslev - Rasmus
Christen Lofts barn af Kolt - Laurs
Anders Jensen og Maren Pedersdatter begge af Stautrup (copuleret)
Kirsten Rasmusdatter af Edslev som udlagde Peder Thøgersen af Lemming (public absolveret)
Michel Nielsen af Åbo og Else Jensdatter af Stautrup (trolovet)
Jens Rasmussen Hjulmands barn af Stautrup - Kirsten
Rasmus Sørensens barn af Kolt - Anders
Søren Jensens barn af Hasselager - Maren
Michel Nielsen af Åbo og Else Jensdatter af Stautrup (copuleret)
Rasmus Rasmussens dødfødte barn af Kattrup (begravet)
fol 166a
Niels Jensen af Enslev og Anne Pedersdatter af Stautrup (trolovet)
Rasmus Pedersen Lading af Stautrup og Mette Mortensdatter af Kolt (copuleret)
Rasmus Betlers barn - Christian
Laurs Madsens barn af Lemming - Maren
Anne Rasmusdatter af Enslev - 72 år
Niels Rasmussen af Kolt - 80 år
Clemen Mogensens barn af Stautrup - Peder


Ormslev-Kolt sogne
1683-89
1690-99
1700-09
1710-19

Kolt sogn
1719-29
1730-39
1740-49
1750-57
1764-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Ormslev sogn
1719-29
1730-39
1740-49
1750-57
1764-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c