s
Stikord til Ormslev-Kolt sognes kirkebog, Ning herred, 1683-1813

Ormslev sogn 1790-99


Ormslev-Kolt sogne
1683-89
1690-99
1700-09
1710-19

Kolt sogn
1719-29
1730-39
1740-49
1750-57
1764-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Ormslev sogn
1719-29
1730-39
1740-49
1750-57
1764-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799


1790

Døbte:
fol 39a
Peder Hinnedrups barn af Ormslev - Karen
Peder Juels barn af Ormslev - Niels
Anders Sørensens barn af Ormslev - Rasmus
Niels Sørensen Smeds barn af Åbo - Jens
Peder Ovesens barn af Åbo - Michel
Niels Knudsens barn af Ormslev - Rasmus
fol 40a
Peder Kudsks barn af Constantinsborg - Anne Margrethe
forpagter Harboes hjemmedøbte søn af Constantinsborg - Jørgen Otte
Peder Sørensen Smeds barn af Ormslev - Anne
Christen Christensens barn af Åbo - Christen
Rasmus Skomagers barn af Ormslev - Michel
fol 40b
forpagter Harboes søn Jørgen Otte (i kirke)

Begravede:
fol 39a
Peder Sørensen Smeds søn Christen - 1 år
Michel Loft af Ormslev - 88 år
Peder Ovesens søn Michel af Åbo - 2 dage

Trolovede og copulerede:
fol 39b
Jens Sørensen af Åbo og Maren Michelsdatter af Ormslev (trolovet og copuleret)

Introducerede:
fol 39b
Peder Hinnedrups hustru af Ormslev
Peder Juels hustru af Ormslev
Anders Sørensens hustru af Ormslev
Niels Sørensen Smeds hustru af Åbo
Peder Ovesens hustru af Åbo
Niels Knudsens hustru af Ormslev
Peder Kudsks hustru af Constantinsborg
Peder Sørensen Smeds hustru af Ormslev
Christen Christensens hustru af Åbo
fol 40b
forpagter Harboes hustru af Constantinsborg

1791

Top

Døbte:
fol 41a
Hans Rasmussens barn af Ormslev - Johanne
Rasmus Kattrups barn af Ormslev - Rasmus

Begravede:
fol 41b
Jens Jensens søn Jens af Ormslev - 22 år
forpagter Harboes søn Jørgen Otte af Constantinsborg - 1 år
Jens Jensens søn Christen af Ormslev - 1 år
Hans Sørensens dødfødte datter af Åbo
Hans Rasmussens datter Johanne af Ormslev - 1 år
præsteenken mad Nissen af Ormslev - 64 år
Cort Rasmussens hustru af Ormslev - 53 år
Jens Bødkers hustru af Ormslev - 38 år
fol 42b
Johanne Jørgensdatter - 50 år
Søren Michelsen af Ormslev - 77 år

Trolovede og copulerede:
fol 41b
smeden Cort Rasmussen af Ormslev og Else Nielsdatter af præstegården (trolovet og copuleret)

Introducerede:
fol 41b
Rasmus Skomagers hustru af Ormslev
Rasmus Kattrups hustru af Ormslev
Hans Rasmussens hustru af Ormslev
Hans Sørensens hustru af Åbo

1792

Top

Døbte:
fol 42a
Ove Knudsens barn af Ormslev - Søren
Christen Christensens barn af Åbo - Anders
Thoms Rasmussens barn af Ormslev - Maren
fol 43a
Poul Knudsens barn af Ormslev - Kirsten
Jens Sørensens tvillinger - Knud og Anne Marie
Peder Skyttes barn af Ormslev - Hans Friderich
fol 44a
Niels Knudsens barn af Ormslev - Kirsten
Jens Bjerregaards barn af Ormslev - Karen
forpagter Harboes hjemmedøbte barn af Constantinsborg - Jens Peder
fol 45a
Cort Rasmussens barn af Ormslev - Niels
Peder Ovesens barn af Åbo - Rasmus (døde strax)
Niels Pedersens barn af Ormslev - Peder
Jens Pedersens barn af Kolt - Jens
Anne Cortsdatters uægte barn - Anne (Bertold Valentin Schram, soldat af Århus)

Begravede:
fol 42b
enke Maren Sørensdatter Peder Juels moder af Ormslev - 72 år
Christen Lofts enke Anne Amme - 74 år
forpagter Harboe af Constantinsborg - 54 år
Hans Sørensens dødfødte søn af Åbo
fol 43b
Peder Skyttes søn af Ormslev - 3 år
Bertel Laursen af Constantinsborg
Peder Ovesens søn Rasmus af Åbo - 1 år
Simon Nielsens søn af Stautrup - 1 år

Trolovede og copulerede:
fol 42b
Jens Jensen Bødker af Ormslev og Anne Marie Laursdatter ibd (trolovet og copuleret)
skomager Jens Christensen af Århus og pige Maren Jochumsdatter af Ormslev (trolovet)
fol 43b
Søren Jensen af Ormslev og Kirsten Sørensdatter ibd (trolovet)
Jens Christensen af Århus og Maren Jochumsdatter af Ormslev (copuleret)
Søren Jensen og Kirsten Sørensdatter begge af Ormslev (copuleret)
fol 44b
Jens Jacobsen Ladefoged af Constantinsborg og Marie Laursdatter Bryggerpige ibd (trolovet og copuleret)
Peder Madsen af Lemming og Anne Michelsdatter af Ormslev (trolovet og copuleret)

Introducerede:
fol 42b
Ove Knudsens hustru af Ormslev
Christen Christensens hustru af Åbo
Thomas Rasmussens hustru af Ormslev
Poul Knudsens hustru af Ormslev
fol 43b
Peder Skyttes hustru af Ormslev
Jens Sørensens hustru af Ormslev
Niels Knudsens hustru af Ormslev
Hans Sørensens hustru af Åbo
Bjerre Jenses hustru af Ormslev
forpagter Harboes hustru af Constantinsborg
fol 44b
Niels Pedersens hustru af Ormslev
Peder Ovesens hustru af Åbo
Cort Rasmussens hustru af Ormslev
Anders Michelsens hustru af Lemming

1793

Top

Døbte:
fol 46a
Peder Andersens datter af Ormslev - Anne
Peder Juels barn - Peder
Smed Nielses barn af Åbo - Maren
baron Christians barn af Constantinsborg - Iver Otte Ludvig
fol 47a
Rasmus Skomagers barn af Ormslev - Søren
Anne Kirstine Nielsdatters uægte barn - Inger (Peder Rytter)
fol 48a
Hans Rasks og Karen Sørensdatters barn af Ormslev - Sidsel
Bjerre Jenses og Maren Michelsdatters barn af Ormslev - Kirsten
Anders Sørensens og Anne Rasmusdatters barn af Ormslev - Jens
Peder Sørensens og Else Juels barn af Ormslev - Kirsten
fol 49a
Hans Sørensens og Dorthe Marie Michelsdatters barn af Åbo - Karen

Begravede:
fol 46b
Søren Jensens søn af Ormslev - 8 dage
Jens Sørensen Vesten af Åbo - 56 år
Hans Sørensens datter af Åbo - 6 uger

Trolovede og copulerede:
fol 46b
forvalter Boiesen og mad Harboe af Constantinsborg (copuleret)
kudsk Henrich Christensen af Constantinsborg og kokkepige Marie Justsdatter ibd (trolovet)

Introducerede:
fol 46b
Peder Andersens hustru af Ormslev
Peder Juels hustru af Ormslev
Smed Nielses hustru af Åbo
Rasmus Skomagers hustru
Søren Jensens hustru af Ormslev
fol 47b
Bjerre Jenses hustru af Ormslev
Anders Rasmussens hustru af Ormslev
fol 48b
Hans Rasmussens hustru af Ormslev
Smed Peders hustru af Ormslev
Hans Sørensens hustru af Åbo

1794

Top

fol 49a
Thomas Rasmussens og Karen Clemensdatters barn af Ormslev - Karen
Peder Ovesens og Anne Rasmusdatters barn af Åbo - Mette Kirstine
fol 50a
degnen mons Hansens og Cathrine Bruuns barn - Margrethe
forpagter Boiesens og Abigael Hasles barn - Cecilie Cathrine
Peder Skyttes og Karen Hansdatters barn af Ormslev - Michel
fol 51a
Anne Kirstines uægte barn - Mathias (skipper Mathias Smit? af Århus)
Daniel Sørensens og Kirsten Hansdatters barn af Ormslev - Else Margrethe
Margrethe Lofts uægte barn - Anne Kirstine (Poul Jensen)
fol 52a
Søren Jensens og Kirsten Sørensdatters barn - Søren

Begravede:
fol 49b
Søren Jensens søn Laurs af Åbo - 9 år
Smed Peders datter Kirsten - 14 uger
fol 50b
Maren Tallow?s søn Terkild - 20 år

Trolovede og copulerede:
fol 49b
Daniel Sørensen og Kirsten Hansdatter af Constantinsborg (trolovet og copuleret)
fol 50b
Pinds møller Peder Jensen og Maren Nielsdatter af Åbo (trolovet og copuleret)

Introducerede:
fol 49b
Thomas Rasmussens hustru af Ormslev
Peder Ovesens hustru af Åbo
fol 50b
degnen mons Hansens hustru af Ormslev
Peder Skyttes hustru af Ormslev
Daniel Sørensens hustru af Ormslev

1795

Top

Døbte:
fol 52a
Hans Sørensens og Dorthe Michelsdatters barn - Simon
fol 53a
Jens Bødkers og Anne Maries barn af Ormslev - Anne Marie
Peder Ovesens barn af Åbo - Anne
Niels Knudsens og Else Rasmusdatters barn af Ormslev - Niels
Cort Rasmussens og Else Nielsdatters barn - Poul

Begravede:
fol 52b
Poul Knudsens barn af Ormslev - få dage
Smed Peders dødfødte barn
fol 53b
forpagter Boiesens dødfødte barn
Hans Hansen af Constantinsborg - 24 år
Peder Ovesens datter Anne af Åbo - 15 uger
ungkarl Søren Nielsen af Åbo - 27 år
Niels Sørensens hustru Inger Jensdatter af Åbo - 64 år

Trolovede og copulerede:
fol 53b
ungkarl Jens Jensen af Lillering og pige Anne Michelsdatter af Ormslev (trolovet og copuleret)
ungkarl Niels Jensen og pige Johanne Pedersdatter begge af Constantinsborg (trolovet og copuleret)

Introducerede:
fol 52b
Hans Sørensens hustru af Åbo
Søren Jensens hustru af Ormslev
Poul Knudsens hustru af Ormslev
fol 53b
Smed Peders hustru
bødkerens hustru
Peder Ovesens hustru af Åbo
Niels Knudsens hustru af Ormslev
smeden Cort Rasmussens hustru af Ormslev

1796

Top

Døbte:
fol 54a
Jens Sørensens og Maren Michelsdatters barn af Ormslev - Søren
Poul Knudsens og Mette Sørensdatters barn af Ormslev - Rasmus
Peder Ovesens og Anne Rasmusdatters barn af Åbo - Anne
Peder Michelsen Skyttes og Karen Hansdatters barn af Ormslev - Anne Marie Dorthe

Begravede:
fol 54b
Jesper Jensen af Ormslev - 82 år
ungkarl Simon Sørensen af Åbo - 58 år
Rasmus Skomagers søn Søren af Ormslev - 2 år
ungkarl Søren Andersen af Ormslev - 32 år
Jens Jensens og Anne Skrædders dødfødte datter

Trolovede og copulerede:
fol 54b
ungkarl Hans Rasmussen af Constantinsborg og pige Maren Jensdatter af Ormslev (trolovet og copuleret)
enkemand Mads Mortensen af Kolt og pige Kirsten Simonsdatter af Åbo (trolovet og copuleret)

Introducerede:
fol 54b
Jens Sørensens hustru af Ormslev
Poul Knudsens hustru af Ormslev
Peder Ovesens hustru af Åbo
Jens Jensen Lillerings hustru af Ormslev
Peder Skyttes hustru af Ormslev

Konfirmation:
fol 55a+b

1797

Top

Døbte:
fol 55a
Hans Sørensens og Dorthe Marie Michelsdatters barn af Åbo - Niels
forpagter Boiesens datter af Constantinsborg - Margrethe Hedvig Sophie
Peder Andersens og Anne Cathrine Sørensdatters barn af Ormslev - Michel
Søren Jensens og Kirsten Sørensdatters barn af Ormslev - Jens
Niels Knudsens og Else Rasmusdatters barn af Ormslev - Jens
fol 56a
Anne Kirstine Pedersdatters uægte barn af Rostveide? født i Åbo - Jens Christian (Jens Carlsen, soldat i Århus)
Jens Bødkers og Anne Marie Laursdatters barn af Ormslev - Anne

Begravede:
fol 55b
ungkarl Erich Michelsen af Ormslev - 59 år
sr Christian Bache af Åbo - 78 år
Knud Nielsens hustru af Ormslev - 74 år
gårdmand Jens Knudsen af Åbo - 50 år
sognenes tidl præst Jacob Friis Møller - 62 år
Rasmus Christensens hustru Karen Sørensdatter af Ormslev - 65 år
gl enke Marie ? af Constantinsborg - 92 år
fol 56b
Hans Rasmussens dødfødte søn af Ormslev
Hans Rasmussens hustru Maren Jensdatter af Ormslev - 32 år
pige Gertrud Michelsdatter af Ormslev - 22 år
Niels Skrædders? hustru Anne Hermansdatter af Ormslev - 93 år
enke Maren Jensdatter af Ormslev - 80 år

Trolovede og copulerede:
fol 55b
enkemand Erich Rasmussen af Skårup og pige Maren Pedersdatter af Ormslev (trolovet og copuleret)
enkemand Søren Laursen af Harlev og pige Cathrine Mogensdatter af Åbo (trolovet)
fol 56b
enkemand Søren Laursen af Harlev og pige Cathrine Mogensdatter af Åbo (copuleret)
ungkarl Jens Jacobsen af Brabrand og pige Maren Christensdatter af Åbo (trolovet)

Introducerede:
fol 55b
Hans Sørensens hustru af Åbo
Peder Andersens hustru af Ormslev
forpagter Boiesens hustru
Søren Jensens hustru af Ormslev
Niels Knudsens hustru af Ormslev
fol 56b
Jens Bødkers hustru af Ormslev

Konfirmation:
fol 56a+b

1798

Top

Døbte:
fol 57a
Daniel Sørensens og Kirsten Hansdatters barn af Ormslev - Søren
Peder Ovesens og Anne Rasmusdatters barn af Åbo - Karen
Rasmus Jensens og Anne Marie Rasmusdatters tvillinger af Ormslev - Peder og Søren (døde strax)
Peder Nielsens og Else Pedersdatters barn af Ormslev - Jens
Jens Sørensens og Maren Michelsdatters barn af Ormslev - Michel
Grethe Sørensdatters uægte barn af Ormslev - Rasmus (Niels Danielsen af Åbo)
fol 58a
smeden Cort Rasmussens og Else Nielsdatters barn af Ormslev - Hans Henrich
Niels Laursens og Anne Marie Rasmusdatters barn af Ormslev - Laurs
Hans Rasmussens og Kirsten Cortsdatters tvillingedatter af Ormslev - Maren (en søn dødfødt)
Rasmus Hansens og Johanne Rasmusdatters barn af Ormslev - Anne Kirstine
Søren Rasmussens og Stine Nielsdatters barn af Åbo - Inger
Hans Sørensens og Dorthe Marie Michelsdatters barn af Åbo - Jens

Begravede:
fol 57b
Jens Vævers og Anne Michelsdatters dødfødte søn af Ormslev
Frands Sørensen af Åbo - 77 år
Rasmus Jensens tvillinger Peder og Søren af Ormslev - 3 dage
Niels Knudsens søn Jens af Ormslev - 18 uger
forpagter Boiesens dødfødte datter af Constantinsborg
smeden Thomas Rasmussens datter Karen af Ormslev - 4 år
Grethe Sørensdatters uægte søn Rasmus af Ormslev - 10 uger
opholdsmand Rasmus Sørensen af Ormslev - 62 år
fol 58b
Hans Rasmussens dødfødte søn af Ormslev
Cort Rasmussens søn Hans Henrich af Ormslev - 4 uger
Peder Skyttes datter Anne Marie Dorthe af Ormslev - 2 år
sl Søren Simonsens enke Kirsten Hansdatter af Åbo - 84 år

Trolovede og copulerede:
fol 57b
enkemand Hans Rasmussen og pige Kirsten Cortsdatter af Ormslev (trolovet)
ungkarl Jens Jacobsen af Brabrand og pige Maren Christensdatter af Åbo (copuleret - i Brabrand kirke)
ungkarl Niels Laursen af Fusvad og pige Anne Marie Rasmusdatter af Ormslev (trolovet - kongebrev - søskendebørn)
enkemand Hans Rasmussen og pige Kirsten Cortsdatter begge af Ormslev (copuleret)
ungkarl Rasmus Hansen af Lemming og pige Johanne Rasmusdatter af Ormslev (copuleret)
ungkarl Niels Laursen af Fusvad og pige Anne Marie Rasmusdatter af Ormslev (copuleret)
fol 58b
ungkarl Søren Sørensen og pige Anne Stephansdatter begge af Constantinsborg (trolovet og copuleret)
ungkarl Søren Rasmussen og pige Stine Nielsdatter af Åbo (trolovet og copuleret)

Introducerede:
fol 57b
Peder Ovesens hustru af Åbo
Daniel Sørensens hustru af Ormslev
Jens Jensen Vævers hustru af Ormslev
Rasmus Skomagers hustru af Ormslev
Jens Sørensens hustru af Ormslev
Peder Nielsens hustru af Ormslev
forpagter Boiesens hustru af Constantinsborg
Niels Laursens hustru af Ormslev
Cort Rasmussens hustru af Ormslev
fol 58b
Hans Rasmussens hustru af Ormslev
Rasmus Hansens hustru af Ormslev
Søren Rasmussens hustru af Åbo
Hans Sørensens hustru af Åbo

1799

Top

Døbte:
fol 59a
Rasmus Christensens og Johanne Enevoldsdatters barn af Ormslev - Johanne (døde strax)
Peder Michelsens og Karen Hansdatters barn af Ormslev - Anne Marie Dorthe
Poul Knudsens og Mette Sørensdatters barn af Ormslev - Maren
Rasmus Jensens og Anne Marie Rasmusdatters barn af Ormslev - Anne
forpagter Boiesens og Abigael Hasles barn af Åbo - Petrine

Begravede:
fol 59b
Peder Andersens datter Anne af Ormslev - 5 år
Rasmus Christensens hustru Johanne Enevoldsdatter - 33 år
Rasmus Christensens hjemmedøbte datter Johanne - 2 dage
enke Karen Sørensdatter af Ormslev - 73 år
enke Kirsten Erichsdatter af Ormslev - 76 år
Jørgen Andersen af Ormslev præstegård - 30 år
enke Karen Nielsdatter af Åbo - 87 år
omvandrende kvinde Anne Sørensdatters barn Karen Marie af Feldballe død i Åbo - 11 dage
Hans Tømmermands datter Maren af Ormslev - ½ år
fol 60b
enke mad Bache af Åbo - 69 år
Hans Nielsens datter Maren fra Borum - 9 mdr
Johanne Michelsdatters uægte dødfødte barn af Ormslev
Boiesens røgter Laurs Simonsen af Åbo - 60 år

Copulerede:
fol 59b
enkemand Mogens Sørensen af Lillering og pige Maren Rasmusdatter af Åbo
grenader Johan Reimand af Århus og pige Anne Elisabeth Jensdatter af Ormslev
ungkarl Jens Sørensen af Kolt og pige Maren Hansdatter af Åbo

Introducerede:
fol 59b
Poul Knudsens hustru af Ormslev
Peder Michelsens hustru af Ormslev
skomager Rasmus Jensens hustru af Ormslev
Boiesens hustru af Åbo

Konfirmation:
fol 60a+b


Ormslev-Kolt sogne
1683-89
1690-99
1700-09
1710-19

Kolt sogn
1719-29
1730-39
1740-49
1750-57
1764-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Ormslev sogn
1719-29
1730-39
1740-49
1750-57
1764-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. Opdateret d. 7.2.2017
c