s
Stikord til Ormslev-Kolt sognes kirkebog, Ning herred, 1683-1813

Ormslev sogn 1730-39


Ormslev-Kolt sogne
1683-89
1690-99
1700-09
1710-19

Kolt sogn
1719-29
1730-39
1740-49
1750-57
1764-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Ormslev sogn
1719-29
1730-39
1740-49
1750-57
1764-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739


1730

fol 193a
Søren Nielsen Vestens barn af Åbo - Niels
fol 193b
Michel Jensen Bach af Ormslev - 25 år
mons Jens Andersen Ridefoged og Ingeborg Høyer af Constantinsborg (copuleret)
Prib Rasks barn af Ormslev - Jens
Hans Rasmussen Soldat af Ormslev - 35 år
Niels Christensen af Åbo - 59 år
fol 194a
Søren Nielsen og Anne Michelsdatter af Ormslev (trolovet)
Peder Sørensen og Anne Johanne Tobiasdatter begge af Ormslev (trolovet)
Niels Laursens barn Hans af Ormslev - 3 år
Poul Jensen Bach Soldats barn af Ormslev - Kirsten
Søren Nielsen og Anne Michelsdatter begge af Ormslev (copuleret)
Peder Sørensen og Anne Johanne Tobiasdatter begge af Ormslev (copuleret)

1731

Top

fol 194a
mons Jens Andersen Ridefogeds barn af Åbo - Apelone
Niels Sørensen Bjerregaard og Anne Michelsdatter begge af Ormslev (trolovet)
Hans Nielsen og Kirsten Andersdatter af Ormslev (trolovet)
fol 194b
Maren Jensdatter af Ormslev - 79 år
Peder Andersen Skrædders barn af Ormslev - Anders
Niels Sørensens barn af Ormslev - Søren
mester Johan Nagels barn af Constantinsborg - Christen
mester Johans sl hustru - 38 år
Peder Andersens barn af Ormslev - Willum
podemesterens amme Maren Knudsdatter af Constantinsborg som udlagde kaptajn Dehen af Næstved på Sjælland (public absolveret)
Niels Sørensen Bjerregaards barn af Ormslev - Else
fol 195a
mons Jens Pedersen af Århus og præstens stuepige Kirsten Nielsdatter (trolovet og copuleret)
tidl sognedegn Oluf Sørensen Hovedstrup - 87 år
Jens Jensen af Åbo og Kirsten Jensdatter (trolovet)
Søren Pedersen Skov af Lemming og Anne Nielsdatter af Skovhuset (trolovet)
Jens Jensen af Åbo og Kirsten Jensdatter (copuleret)
Niels Stubs hustru Maren Andersdatter af Ormslev - 54 år
Christen Michelsens barn af Ormslev - Søren

1732

Top

fol 195a
Peder Skomagers barn af Åbo - Kirsten
Rasmus Sørensen af Harlev præstegård og Kirsten Pedersdatter af Ormslev (trolovet)
Jens Basses barn af Ormslev - Maren
Niels Nielsen Stub og Johanne Severinsdatter begge af Ormslev (trolovet)
Søren Vestens barn af Åbo - Rasmus
fol 195b
Tobias Davidsen af Ormslev (begravet)
Niels Laursens barn af Ormslev - Rasmus
Jens Kattrups barn af Ormslev - Jens
Rasmus Sørensen af Harlev præstegård og Kirsten Pedersdatter af Ormslev (copuleret)
Christen Michelsens søn Michel af Ormslev - 5 år
Christen Michelsens datter Karen af Ormslev - 3 år
Søren Pedersen Skov og Anne Nielsdatter af Skovhuset (copuleret)
sl Tobias Davidsens hjemmedøbte tvillingesøn Tobias af Ormslev (begravet)
sl Tobias Davidsens tvillingesøn af Ormslev - Peder
sl Tobias Davidsens tvilling Peder (begravet)
Peder Andersens barn Willum af Ormslev - 1 år
Rasmus Jensens barn af Ormslev (begravet)
Niels Sørensens barn Søren af Ormslev - 1 år
Niels Andersen Snedker og præstens stuepige Anne Jensdatter (trolovet)
Niels Nielsen Stub og Johanne Severinsdatter af Ormslev (copuleret)
Jens Andersen Ridefogeds barn af Åbo - Anne Dorthe
ung Jens Jensens barn af Åbo - Jens
fol 196a
Peder Rasmussens søn Rasmus af Ormslev - 3½ år
Maren Pedersdatter af Constantinsborg som udlagde Johan Christensen af Horsens (public absolveret)
Niels Andersen Snedker og Anne Jensdatter af Ormslev (copuleret)
smedens barn af Ormslev - Maren
Anders Jensen og Kirsten Frandsdatter (trolovet)
Rasmus Sørensens barn af Ormslev - Søren
Maren Basses af Ormslev - 63 år

1733

Top

fol 196a
Kirsten Jensdatter som udlagde Rasmus Jensen Ladefoged af Constantinsborg (public absolveret)
gl Maren Holms af Ormslev (begravet)
Rasmus Jensen Ladefoged af Constantinsborg (public absolveret)
Kirsten Jensdatters uægte barn af Ormslev - Maren
hr Terkilds moder Elisabeth Rosenkvist - 80 år
Anders Jensen og Kirsten Frandsdatter (copuleret)
Jens Nielsen og Kirsten Andersdatter (copuleret)
Niels Sørensens barn af Ormslev - Søren
Kirsten Pedersdatter af Åbo - 98 år
fol 196b
Peder Andersens barn af Ormslev - Niels
Søren Jensen Hjul og Maren Thøgersdatter af Ormslev (trolovet)
Poul Jensen Bachs barn af Ormslev - Jens
hr Niels Friis Møller og jomf Øllegaard Nissen (copuleret)
Søren Jensen Hjul og Maren Thøgersdatter af Ormslev (copuleret)
Rasmus Jensens hustru Anne Pedersdatter af Ormslev - 35 år
Helle Jensdatters uægte barn af Ormslev (navn mangler)

1734

Top

fol 196b
Niels Sørensen Bjerregaards barn af Ormslev - Søren
Søren Jensen af Ormslev og Maren Nielsdatter af Åbo (trolovet)
Jens Andersen Ridefogeds barn af Åbo - Constantinus August Carisius
Niels Laursens barn af Ormslev - Niels
fol 197a
Peder Skomagers barn af Ormslev - Gertrud
Peder Jensens hustru Anne Pedersdatter af Åbo - 40 år
Christen Michelsens barn af Ormslev - Anne Cathrine
Peder Bachs barn af Ormslev - Hans
Søren Skovs barn af Skovhuset - Friderich
Søren Jensen af Ormslev og Maren Nielsdatter af Åbo (copuleret)
Søren Nielsen Vestens barn af Åbo - Anne
Søren Rasmussen og Johanne Michelsdatter af Åbo (trolovet)
Søren Jensen Hjuls datter Karen af Ormslev - 13 dage
Søren Rasmussen og Johanne Michelsdatter (copuleret)
Søren Pedersen Skov af Skovhuset - 39 år
justitsråd Constantin August Carisius' datter af Constantinsborg - Margrethe Dorothea

1735

Top

fol 197b
Søren Rasmussens barn hos Michel Nielsen i Ormslev - Karen
Christen Hyrdes barn af Åbo - Maren
Jens Jensens barn af Åbo - Jens
Søren Jensens barn af Ormslev - Sara
Jens Basses barn af Ormslev - Thomas
Anne Iversdatter som udlagde Niels Rasmussens søn Poul Nielsen af Kolt (public absolveret)
Christen Jensen Skytte af Constantinsborg - 32 år
Just Smeds barn af Ormslev - Elisabeth
gl Johanne Andersdatter af Ormslev - 80 år
ungkarl Frands Laursen sognedegn i Lynge-Skjød og jomf Else Giødesdatter Ganner af Ormslev præstegård (trolovet)
fol 198a
ungkarl Frands Laursen sognedegn i Lynge-Skjød og jomf Else Giødesdatter Ganner af Ormslev præstegård (copuleret)
Jens Andersens barn af Åbo - Andreas
Rasmus Smeds barn af Ormslev - Cort
Hans Andersen og Anne Pedersdatter Vesten af Ormslev (trolovet)
Peder Pedersen Paaske af Ormslev - 65 år
Maren Jensdatter af Ormslev - 89 år
Anne Iversdatters barn af Edslev (begravet)

1736

Top

fol 198a
Søren Jensen Hjuls datter af Ormslev - Mette
Maren Laursdatter af Ormslev (begravet)
Peder Jensen Vævers barn af Skovhuset - Jens
fol 198b
Jens Rasmussen Hjuls barn Hans af Ormslev - 17 år
Anne Erichsdatter af Ormslev (begravet)
justitsrådens søn af Constantinsborg - Christian
Peder Jensen af Åbo - 72 år
Hans Andersen og Anne Pedersdatter af Ormslev (copuleret)
Søren Jensens barn af Ormslev - Sidsel
Peder Rasmussen af Ormslev - 52 år
Margrethe Sickmands af Ormslev - 74 år
fol 199a
Rasmus Jensen Smeds barn Poul af Ormslev - 3 år
Anne Nielsdatter af Ormslev - 78 år
Niels Sørensens barn af Ormslev - Anne
Anne Nielsdatter af Ormslev - 37 år
Henrich Lych af Høver og Johanne Jensdatter af Edslev (trolovet)
Jens Michelsen og Anne Jensdatter af Ormslev (trolovet)
Peder Jensen Vesten og hustru Volborg Pedersdatter og Maren Michelsdatter (public absolveret)
Søren Rasmussen Lemmings barn af Ormslev - Rasmus
Søren Skovs hustru Gertrud Pedersdatter (begravet)
Jens Michelsen og Anne Jensdatter af Ormslev (copuleret)
Christen Michelsens barn af Ormslev - Karen
Henrich Lych af Høver og Johanne Jensdatter af Edslev (copuleret)
Peder Skrædders søn Anders af Ormslev - 6 år
Jens Jespersens hustru Inger Jensdatter - 56 år
Niels Jensen og Cathrine Mogensdatter af Ormslev (trolovet)

1737

Top

fol 199b
Søren Jensen Hjuls hustru Maren Thøgersdatter af Ormslev - 23 år
Jens Michelsens barn af Ormslev - Bodil Marie
Peder Andersen Skrædders datter Bodil - 12 uger
Anne Nielsdatter af Ormslev - 74 år
Thøger Pedersens hustru Johanne Pedersdatter af Ormslev - 61 år
Niels Jensen og Cathrine Mogensdatter af Ormslev (copuleret)
justitsråd Constantin August Carisius' datter af Constantinsborg - Charlotte Amalie
Søren Jørgensen Skov af Ormslev og Maren Jensdatter af Borum (trolovet)
Søren Vestens barn af Åbo - Jens
Niels Jensen Laursen af Ormslev - 71 år
Christen Knudsen og Anne Jensdatter (trolovet)
Rasmus Jensens barn af Åbo - Maren
fol 200a
Laurs Kaa af Ormslev (begravet)
Anders Rasmussen af Åbo og Kirsten Rasmusdatter (copuleret)
Rasmus Jensens barn Maren af Åbo - 22 uger
Bjerre Nielses barn af Ormslev - Michel
Christen Knudsen og Anne Jensdatter af Ormslev (copuleret)
sl Niels Laursens søn Jens af Ormslev (begravet)
Maren Pedersdatter af Åbo - 43 år
Jens Michelsens barn Bodil Marie af Ormslev - 48 uger

1738

Top

fol 200a
Hans Andersens dødfødte barn af Ormslev (begravet)
Søren Simonsens barn af Åbo - Simon
Christian Johansen Courteer skytte på Constantinsborg og Margrethe Mogensdatter ibd (trolovet)
fol 200b
Søren Andersen af Kolt og Karen Nielsdatter af Åbo (trolovet)
Peder Jensens barn af Skovhuset - Kirsten
Rasmus Smeds barn af Ormslev (begravet)
Søren Jensen Hjuls barn af Ormslev - Maren
Søren Jensens barn af Ormslev - Kirsten
Christian Johansen Courteer Skytte af Constantinsborg og Margrethe Mogensdatter ibd (copuleret)
Søren Jørgensen Skov af Ormslev og Maren Jensdatter af Borum (copuleret)
Jens Jensens barn af Åbo - Christen
Søren Andersen af Kolt og Karen Nielsdatter af Åbo (copuleret)
Peder Sørensen Skovs barn af Ormslev - Johanne Marie
fol 201a
Michel Nielsens barn af Åbo - Sejer
Christen Knudsens barn af Ormslev - Knud
Jens Michelsens barn af Ormslev - Anne
Helle Jensdatter af Ormslev som udlagde Laurs Jensen Soldat af Harlev (public absolveret)
Helle Jensdatters uægte barn af Ormslev - Inger
Jens Jensens barn Christen Jensen af Åbo - ½ år

1739

Top

fol 201a
Søren Jensen Ladefoged af Ormslev - 62 år
hr Hans Lagesen sognepræst i Holme-Tranbjerg og jomf Christiane Lerche af Constantinsborg (copuleret)
Rasmus Jensens barn af Åbo - Maren
fol 201b
sl Tobias Davidsens datter Kirsten af Ormslev (begravet)
Søren Andersens barn af Åbo - Michel
Jens Jensens barn Jens af Åbo - 4 år
Mogens Mogensen af Ravnholt og Karen Jensdatter af Skovhuset (trolovet)
Maren Pedersdatters uægte barn fra Ejstrup i Hornum sogn - Maren (skibskarl Jens Nielsen af København)
Rasmus Jensen Smeds barn af Ormslev - Poul
Niels Sørensens barn af Ormslev - Poul
Thøger Pedersen af Lemming - 73 år
Anders Eggertsens barn af Ormslev (begravet)
Rasmus Jensen Prib af Ormslev (begravet)
fol 202a
Jens Pedersens hustru Maren Hansdatter af Ormslev - 59 år
Søren Simonsens barn af Åbo - Hans
Søren Nielsen og Maren Nielsdatter af Ormslev (trolovet)
Maren Pedersdatter af Ejstrup i Hornum sogn som udlagde skibskarl Jens Nielsen af København (public absolveret)
Mogens Mogensen af Ravnholt og Karen Jensdatter af Skovhuset (copuleret)
justitsrådens barn af Constantinsborg - Constantinus Marselis


Ormslev-Kolt sogne
1683-89
1690-99
1700-09
1710-19

Kolt sogn
1719-29
1730-39
1740-49
1750-57
1764-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Ormslev sogn
1719-29
1730-39
1740-49
1750-57
1764-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c