s
Stikord til Ormslev-Kolt sognes kirkebog, Ning herred, 1683-1813

Kolt sogn 1810-13


Ormslev-Kolt sogne
1683-89
1690-99
1700-09
1710-19

Kolt sogn
1719-29
1730-39
1740-49
1750-57
1764-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Ormslev sogn
1719-29
1730-39
1740-49
1750-57
1764-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1810
1811
1812
1813


1810

Døbte:
fol 171a
Peder Jensens og Maren Sørensdatters barn af Pinds mølle - Anne Johanne
Niels Andersens og Birthe Pedersdatters barn af Lemming - Jens
Peder Pedersens og Anne Cathrine Nielsdatters navnløse datter af Edslev
Jens Pedersen Kolds og Anne Pedersdatters barn af Edslev - Øvli (døde strax)
Jens Jensen Holms og Kirsten Eskesdatters barn af Råhøjskoven - Sidsel
Christian Andersen Smeds og Anne Marie Madsdatters barn af Kolt - Kirsten Marie
Søren Thomasens og Karen Jensdatters barn af Hasselager - Birthe Marie
Søren Frandsens og Ellen Laursdatters barn af Stautrup - Frands
fol 172a
Rasmus Nielsens og Maren Laursdatters barn af Fusvad - Karen Marie
Peder Jensens og Johanne Christensdatters barn af Lemming - Knud
Søren Sønderskovs og Maren Laursdatters barn af Edslev - Peder
Rasmus Poulsens og Anne Mortensdatters barn af Hasselager - Poul
Peder Hansens og Maren Pedersdatters barn af Kolt - Hans
omløbende betlerske Birgitte Christensdatters uægte barn af Holstebro - Christen (soldat Michel Christensen af Holstebro)
Cathrine Henrichsdatters uægte dødfødte datter af Kolt (Søren Poulsen tjener Rasmus Nielsen i Bering)
Peder Nielsens og Anne Marie Jensdatters barn af Kolt - Jens
fol 173a
smeden Andreas Sørensens og Anne Laursdatters barn af Bering - Anne
Jens Jensens og Mette Nielsdatters barn af Edslev mark - Jens
Peder Laursens og Maren Pedersdatters barn af Edslev - Clemen
Michel Rasmussens og Sidsel Madsdatters barn af Lemming - Rasmus
Jens Jørgensens og Maren Michelsdatters barn af Kattrup - Karen
Peder Jensen Hamborgs og Kirsten Jensdatters barn af Edslev - Anne Cathrine
Clemen Mogensens og Mette Nielsdatters barn af Stautrup skov - Sidsel Marie
fol 173b
Mogens Sørensens og Anne Clemensdatters barn af Bering mark - Kirsten

Begravede:
fol 171b
Søren Mogensens hustru Maren Jensdatter af Lemming - 61 år
Peder Pedersen Hjulmands navnløse datter
Jens Pedersen Kolds søn Øvlis af Edslev - 14 dage
Eske Nielsen af Hasselager - 58 år
Jens Erichsen af Stautrup mark - 60 år
Peder Laursens søn Clemen af Edslev - 2 år
Jens Rasmussens søn Rasmus af Edslev - 3 mdr
Simon Bødkers datter Barbara af Stautrup - 27 år
fol 172b
Jen Loft af Kattrup - 70 år
Cathrine Henrichsdatters uægte dødfødte datter af Kolt
Anders Hansens søn Hans af Kolt - 2 år
Søren Sønderskovs datter Maren af Edslev - 3 år
Rasmus Poulsens søn Poul af Hasselager - 4 mdr
Anders Jensen af Edslev - 64 år
enkemand Christian Friderichsen af Edslev mark - 85 år
fattige Christen Jensen af Edslev - 80 år
Jens Nielsen af Kolt - 64 år

Copulerede:
fol 171b
ungkarl Niels Rasmussen af Hasselager og pigen Maren Nielsdatter af Kattrup
ungkarl Jens Jensen af Edslev mark og pigen Mette Nielsdatter af Edslev
enkemand Berent Hansen af Hørning og pigen Anne Jensdatter af Bering
ungkarl Christen Pedersen af Østerby og enke Anne Marcusdatter af Enslev
fol 172b
ungkarl bødkersvend Rasmus Severin Ramten af Århus og pigen Anne Jensdatter af Stautrup (i Årslev kirke)
ungkarl Oluf Jensen og pigen Johanne Rasmusdatter begge af Kattrup

Introducerede:
fol 171b
Rasmus Jensens hustru af Kolt
Søren Rasmussens hustru af Bering
Pinds møllers hustru
Peder Pedersen Hjulmands hustru af Edslev
Jens Pedersen Kolds hustru af Edslev
Jens Holms hustru af Råhøjskoven
Christian Smeds hustru af Kolt
Niels Andersens hustru af Lemming
Søren Thomasens hustru af Hasselager
Johannes Pedersens hustru af Stautrup
Søren Frandsens hustru af Stautrup
Rasmus Nielsens hustru af Fusvad
Peder Jensens hustru af Lemming
Søren Sønderskovs hustru af Edslev
fol 172b
Rasmus Poulsens hustru af Hasselager
Peder Hansens hustru af Kolt
Søren Nielsens hustru af Kolt
smeden Andreas Sørensens hustru af Bering
Jens Jensens hustru af Edslev mark
Peder Laursens hustru af Edslev
Michel Rasmussens hustru af Lemming
Jens Jørgensens hustru af Kattrup
Peder Jensen Hamborgs hustru af Edslev

Konfirmation:
fol 173b

1811

Top

Døbte:
fol 174a
Søren Pedersens og Inger Pedersdatters barn af Edslev - Karen Marie
Jens Pedersen Kolds og Anne Pedersdatters barn af Edslev - Anne Kirstine
Niels Nielsens og Karen Pedersdatters tvillinger af Stautrup - Søren og Kirsten Marie
Johannes Pedersens og Gertrud Sørensdatters barn af Stautrup - Cathrine Elisabeth
Peder Pedersen Hjulmands og Anne Cathrine Nielsdatters barn af Edslev - Voldborg
Ove Christensens og Maren Pedersdatters barn af Edslev - Inger Marie
fol 175a
Laurs Christiansens enke Birgitte Christiansdatters barn af Hasselager - Laurs
Jens Rasmussens og Maren Christensdatters barn af Edslev - Anne Marie
Peder Jensens og Maren Sørensdatters tvillinger af Pinds mølle - Jørgen og Rasmus
Jens Nielsen Nygaards og Karen Pedersdatters barn af Lemming - Niels
skrædder Niels Erichsens og Karen Jørgensdatters barn af Edslev - Erich
Oluf Jensens og Johanne Rasmusdatters barn af Kattrup - Jens
Jens Rasmussen Vævers og Bodil Jensdatters barn af Edslev - Mette
fol 176a
Rasmus Pedersens og Maren Michelsdatters barn af Edslev mølle - Anne Marie
Maren Michelsdatters andet uægte barn af Kattrup - Kirsten (Johan Nicolaj Friderichsen kudsk på Nissumgård)
smeden Christian Andersens og Anne Marie Madsdatters barn af Kolt - Kirsten Marie
Rasmus Pedersen Sønderskovs og Maren Nielsdatters barn af Bering mark - Kirsten
Rasmus Poulsens og Anne Mortensdatters barn af Hasselager - Peder
Poul Jensens og Maren Christensdatters barn af Kattrup - Dorthe
Michel Nielsens og Kirsten Nielsdatters barn af Edslev - Inger Marie
fol 176b
Søren Michelsens og Anne Christensdatters barn af Edslev - Thomas

Begravede:
fol 174b
Christian Andersen Smeds datter Kirsten Marie af Kolt - 1 år
Niels Halds moder Johanne Nielsdatter af Kolt skov - 89 år
Peder Jensen Kaas hustru Mette Jensdatter af Edslev - 56 år
Knud Rasmussen af Stautrup - 62 år
Peder Jensens tvilling Jørgen af Pinds mølle - 17 dage
smeden Andreas Sørensens datter Karen Marie af Bering - 5 år
Rasmus Jensens datter Maren af Stautrup - 9 år
Peder Jensens tvilling Rasmus - 15 uger
fol 175b
væver Rasmus Sørensens hustru Mette Pedersdatter af Bering - 32 år
Peder Kaas enke Bodil Simonsdatter af Edslev - 82 år
Thomas Rasmussen Skrædder af Stautrup - 33 år
Jens Laursen af Edslev - 72 år

Copulerede:
fol 174b
enkemand Peder Jensen Kaa og pigen Anne Margrethe Pedersdatter begge af Edslev
ungkarl Peder Madsen af Kolt og enke Mette Hansdatter af Stautrup
ungkarl Jens Andersen af Holme og pigen Maren Nielsdatter af Stautrup

Introducerede:
fol 174b
Clemen Mogensens hustru af Stautrup skov
Søren Pedersens hustru af Edslev
Jens Pedersen Kolds hustru af Edslev
Niels Nielsens hustru af Stautrup
Johannes Pedersens hustru af Stautrup
hjulmand Peder Pedersens hustru af Edslev
Ove Christensens hustru af Edslev
Laurs Christiansens enke Birgitte Christiansdatter af Hasselager
Jens Rasmussens hustru af Edslev
Peder Jensens hustru af Pinds mølle
Jens Nielsen Nygaards hustru af Lemming
Niels Erichsens hustru af Edslev
Oluf Jensens hustru af Kattrup
fol 175b
Jens Rasmussen Vævers hustru af Edslev
Edslev møllers hustru
smeden Christen Andersens hustru af Kolt

Konfirmation:
fol 176b

1812

Top

Døbte:
fol 177a
Rasmus Pedersens og Karen Jensdatters barn af Bering - Maren
Peder Jensen Kaas og Anne Margrethe Pedersdatters barn af Edslev - Jens
Rasmus Nielsens og Maren Laursdatters barn af Fusvad - Anne Marie
Anne Jensdatters uægte barn af Stautrup - Peder (Niels Pedersen tjener Ove Clemensen i Lemming)
Rasmus Jensens og Kirsten Clemensdatters barn af Kolt - Jens
Peder Madsens og Mette Hansdatters barn af Kattrup - Knud
Peder Rasmussens og Maren Jensdatters barn af Edslev - Rasmus
Sidsel Rasmusdatters uægte barn af Lemming - Kirsten (Søren Nielsens stedsøn Michel Clemensen af Kolt)
fol 178a
Oluf Jacobsens og Karen Christensdatters barn af Edslev mark - Anne
Rasmus Laursens og Maren Mogensdatters barn af Bering - Anne
Peder Jensens og Johanne Christensdatters barn af Lemming - Jens
Niels Halds og Kirsten Christensdatters barn af Kolt skov - Dorthe
Anders Hansens og Sidsel Madsdatters barn af Kolt - Mads
Jens Jensens og Karen Sørensdatters barn af Bispeskoven - Jens
Dorthe Henrichsdatters uægte barn af Kolt - Søren (løjtnant Ditlev Munding af Århus)
Rasmus Sørensens og Anne Jensdatters barn af Bering mark - Karen Marie
Jens Nielsens og Maren Madsdatters barn af Kattrup - Gertrud
fol 179a
Peder Jensens og Mette Jensdatters barn af Edslev mark - Jens
Poul Sørensens og Bodil Marie Michelsdatters barn af Råhøjskoven - Niels
Peder Pedersen Hamborgs og Anne Cathrine Nielsdatters barn af Edslev - Niels
Jens Pedersen Kaas og Maren Jensdatters barn af Edslev - Jens
Søren Thomasens og Karen Jensdatters barn af Hasselager - Søren
Anne Michelsdatters uægte barn af Enslev - Michel (Niels Michelsens søn Peder af Kattrup)
Rasmus Marcussens og Johanne Jensdatters barn af Enslev - Peder
Søren Madsens og Karen Nielsdatters barn af Kolt - Mads
Jens Jørgensens og Maren Michelsdatters barn af Kattrup - Søren
fol 180a
Eske Jensens og Dorthe Eskesdatters barn af Stautrup - Johanne
Peder Jensens og Maren Sørensdatters barn af Pinds mølle - Rasmus (døde strax)
Johannes Pedersens og Gertrud Sørensdatters barn af Stautrup - Peder
Søren Sørensens og Maren Nielsdatters barn af Kattrup - Cathrine Marie
Jens Nielsen Nygaards og Karen Pedersdatters barn af Lemming - Anne
Peder Hansens og Maren Pedersdatters barn af Kolt - Peder

Begravede:
fol 177b
Jens Lofts enke Anne Olufsdatter af Kattrup - 76 år
Jens Jacobsen af Ebbehuset - 56 år
Laurs Bendixens hustru Anne Nielsdatter af Stautrup - 70 år
Jens Pedersen af Kolt - 52 år
Peder Jensen Hamborgs søn Niels af Edslev - 3 år
Søren Pedersens søn Peder af Edslev - 7 år
Søren Pedersens datter Karen Marie af Edslev - 1 år
Laurs Bendixen af Stautrup - 70 år
Poul Jensens datter Karen Margrethe af Kattrup - 5½ år
fol 178b
Jens Nielsen Nygaards søn Niels af Lemming - 9 mdr
Peder Madsens søn Knud af Stautrup - 16 uger
Søren Frandsens hustru Ellen Laursdatter af Stautrup - 34 år
Niels Pedersen af Stautrup - 60 år
Rasmus Mortensen af Kolt - 79 år
Niels Nielsens steddatter Anne Marie Sørensdatter af Stautrup - 7 år
Peder Rasmussens hustru Maren Jensdatter af Edslev - 30 år
Rasmus Sørensens hustru Anne Jensdatter af Bering mark - 35 år
Rasmus Sørensens datter Karen Marie af Bering mark - 5 mdr
Jens Laursens enke Mette Rasmusdatter af Edslev - 64 år
fol 179b
Oluf Jensens søn Jens af Kattrup - 1 år
Peder Jensens datter Karen Marie af Pinds mølle - 5 år

Copulerede:
fol 177b
ungkarl Jens Jensen af Stautrup og pigen Karen Sørensdatter af Bispeskoven
ungkarl Poul Jørgensen af Tvillinggården i Astrup sogn og pigen Susanne Pedersdatter af Lemming
ungkarl Søren Jensen af Stautrup og pigen Ellen Nielsdatter af Kattrup
ungkarl Søren Madsen af Kolt og pigen Karen Nielsdatter af Kattrup
ungkarl Anders Madsen af Lemming og enke Barbara Pedersdatter af Hasselager
fol 178b
enkemand Jens Christensen af Løjenkær og enke Birgitte Christiansdatter af Hasselager (i Astrup kirke)

Introducerede:
fol 177b
Rasmus Sønderskovs hustru af Bering
Rasmus Poulsens hustru af Hasselager
Poul Jensens hustru af Kattrup
Michel Nielsens hustru af Edslev
Søren Michelsens hustru af Edslev
Rasmus Pedersens hustru af Bering
Peder Jensen Kaas hustru af Edslev
Rasmus Nielsens hustru af Fusvad
Rasmus Jensens hustru af Kolt
Peder Madsens hustru af Stautrup
Peder Rasmussens hustru af Edslev
Oluf Jacobsens hustru af Edslev mark
Rasmus Laursens hustru af Bering
Peder Jensens hustru af Lemming
Niels Halds hustru af Kolt skov
fol 178b
Anders Hansens hustru af Kolt
Jens Nielsens hustru af Kattrup
Rasmus Sørensens hustru af Bering mark
Peder Jensens hustru af Edslev mark
Jens Jensens hustru af Bispeskoven
Poul Sørensens hustru af Råhøjskoven
Peder Pedersen Hamborgs hustru af Edslev
Jens Pedersen Kaas hustru af Edslev
Søren Thomasens hustru af Hasselager
Rasmus Marcussens hustru af Enslev
Jens Jørgensens hustru af Kattrup
Eske Jensens hustru af Stautrup
Jens Nygaards hustru af Lemming

1813

Top

Døbte:
fol 181a
Rasmus Sørensen Vævers og Karen Mortensdatters barn af Bering - Søren
Poul Jørgensens og Susanne Pedersdatters barn af Lemming - Peder
smeden Andreas Sørensens og Anne Laursdatters barn af Bering - Karen Marie
Peder Laursens og Maren Pedersdatters barn af Edslev - Anders
sognefoged Søren Pedersens og Inger Pedersdatters barn af Edslev - Peder
Peder Pedersens og Maren Rasmusdatters barn af Edslev - Rasmus
fol 182a
Søren Nielsens og Anne Marie Jensdatters barn af Kolt - Søren
smeden Niels Jensens og Anne Cathrine Jacobsdatters barn af Edslev - Hans
Jens Nielsens og Anne Christiansdatters barn af Bering - Niels
Søren Frandsens og Maren Knudsdatters barn af Stautrup - Niels
Peder Madsens og Mette Hansdatters barn af Stautrup - Kirsten
Oluf Jensens og Johanne Rasmusdatters barn af Kattrup - Karen
fol 183a
Laurs Jensens og Maren Erichsdatters barn af Edslev - Jens
Knud Pedersens og Anne Margrethe Mogensdatters barn af Edslev - Mogens
Peder Jensen Hamborgs og Kirsten Jensdatters barn af Edslev - Niels
Peder Madsens og Anne Michelsdatters barn af Lemming - Niels
Jens Pedersen Kolds og Anne Pedersdatters barn af Edslev - Mette Marie
Jens Rasmussens og Maren Christensdatters barn af Edslev - Anne Margrethe

Begravede:
fol 181b
Laurs Andersen af Fusvad - 85 år
Peder Jensens søn Rasmus af Pinds mølle - 3 mdr
Søren Michelsen Skrædder af Kolt - 70 år
Søren Christensens søn Søren af Kolt - 5 år
Poul Pedersens søn Jens af Kolt - 5 år
Ove Christensens datter Inger Marie af Edslev - 2 år
skrædder Niels Erichsens datter Kirsten af Edslev - 4 år
Jens Pedersen Kaas datter Bodil Marie af Edslev - 8 år
fol 182b
møller Rasmus Pedersens datter Anne Marie af Edslev mølle - 1½ år
Peder Laursens hustru Maren Pedersdatter af Edslev - 38 år
Søren Pedersens hustru Karen Sørensdatter af Hasselager - 61 år
Jens Pedersen Kaas søn Jens af Edslev - 10 mdr
Niels Jensens moder Karen Poulsdatter af Enslev - 95 år
Michel Rasmussen af Kattrup - 60 år
Peder Laursens søn Anders af Edslev - 20 uger
Peder Rasmussens stedsøn Jens Jensen af Edslev - 10 år
Anders Frandsens moder Anne Andersdatter af Kolt - 78 år
fol 183b
smeden Niels Jensens søn Jens af Edslev (født i Skåde, Holme sogn) - 11 år
Søren Mortensens søn Christian af Stautrup - 9 år
Peder Rasmussens søn Rasmus af Edslev - 1½ år
Mads Sørensen af Kolt - 78 år
Barbara Rasmusdatters uægte søn Rasmus Danielsen af Lemming (født i Holme sogn) - 7 uger
Jens Rasmussens datter Anne Marie af Edslev - 2½ år
Peder Jensen Hamborgs datter Anne Cathrine af Edslev - 3 år
Søren Jensens hustru Anne Jensdatter af Edslev - 58 år
fol 184b
Jens Pedersen Kolds datter Anne Kirstine af Edslev - 3 år

Copulerede:
fol 181b
ungkarl Niels Jensen af Ormslev og pigen Margrethe Christensdatter af Lemming
enkemand Søren Frandsen og pigen Maren Knudsdatter begge af Stautrup
ungkarl Søren Jensen af Stautrup og pigen Karen Jensdatter af Ebbeskoven
ungkarl Christen Nielsen af Ormslev og enke Karen Andersdatter af Kolt
ungkarl Knud Pedersen af Enslev og pigen Anne Margrethe Mogensdatter af Hasselager
fol 182b
ungkarl Poul Pedersen af Enslev og pigen Karen Mogensdatter af Hasselager
enkemand Rasmus Sørensen af Bering mark og pigen Kirsten Knudsdatter af Enslev (i Framlev kirke)
enkemand Jens Andersen af Åbo og pigen Kirsten Jensdatter af Kolt
enkemand Søren Pedersen af Hasselager og pigen Ingeborg Madsdatter af Kolt
ungkarl Rasmus Sørensen af Viby og pigen Anne Michelsdatter af Enslev
fol 183b
ungkarl Hans Nielsen af Hasselager og enke Christiane Andersdatter af Stautrup

Introducerede:
fol 181b
Søren Sørensens hustru af Kattrup
Johannes Pedersens hustru af Stautrup
Pinds møllers hustru
Peder Hansens hustru af Kolt
Rasmus Sørensens hustru af Bering
Poul Jørgensens hustru af Lemming
smeden Andreas Sørensens hustru af Bering
Peder Laursens hustru af Edslev
Peder Pedersens hustru af Edslev
sognefoged Søren Pedersens hustru af Edslev
smeden Niels Nielsens hustru af Edslev
Søren Nielsens hustru af Kolt
Jens Nielsens hustru af Bering
Søren Frandsens hustru af Stautrup
Peder Madsens hustru af Stautrup
fol 182b
Oluf Jensens hustru af Kattrup
Laurs Jensens hustru af Edslev
Knud Pedersens hustru af Edslev
Peder Jensen Hamborgs hustru af Edslev
Peder Madsens hustru af Lemming
Jens Pedersen Kolds hustru af Edslev
Jens Rasmussens hustru af Edslev

Konfirmation:
fol 184a


Ormslev-Kolt sogne
1683-89
1690-99
1700-09
1710-19

Kolt sogn
1719-29
1730-39
1780-49
1750-57
1764-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Ormslev sogn
1719-29
1730-39
1740-49
1750-57
1764-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c