s
Stikord til Ormslev-Kolt sognes kirkebog, Ning herred, 1683-1813

Ormslev sogn 1750-57


Ormslev-Kolt sogne
1683-89
1690-99
1700-09
1710-19

Kolt sogn
1719-29
1730-39
1740-49
1750-57
1764-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Ormslev sogn
1719-29
1730-39
1740-49
1750-57
1764-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
 
 


1750

fol 214a
Søren Nielsens barn af Ormslev - Kirsten
Søren Mogensens barn af Ormslev - Mogens
Jochum Hyrdes barn af Åbo - Marie
fol 214b
degnen Claus Holsts barn - Jens
Søren Andersens søn Niels af Åbo - ½ år
Kirsten Rasmusdatter af Ormslev - 54 år
Jens Michelsens barn Johanne af Ormslev - ½ år
Søren Jensens datter Johanne Sørensdatter af Ormslev som druknede - 5 år
Anders Nielsen af Århus og Karen Jensdatter af Ormslev (trolovet)
Søren Jensen og hustru af Ormslev hvis barn druknede (public absolveret)
Smede Sørens datter Kirsten af Ormslev - 7 mdr
Søren Nielsens barn Peder af Ormslev - 1½ år
Niels Christensen af Ormslev - 79 år
Michel Nielsens barn af Åbo - Mette
Søren Juels hustru Anne Jensdatter af Ormslev - 27 år
fol 215a
hr Hans Christian Nissens barn af Ormslev - Anne Margrethe
degnen Claus Holsts barn Jens af Ormslev - ½ år
hr Hans Christian Nissens hustru Marie Mortensdatter Vestergaard af Ormslev - 25 år
Søren Jensen Juel og Maren Rasmusdatter begge af Ormslev (trolovet)
Anders Nielsen af Århus og Karen Jensdatter af Ormslev (copuleret)
Rasmus Hansen af Ormslev og Karen Sørensdatter (trolovet)
Maren Michelsdatter af Ormslev - 25 år
Søren Jensens barn af Ormslev - Voldborg
Niels Pedersen Juels barn af Ormslev - Peder
Jens Michelsens barn af Ormslev - Johanne
fol 215b
Michel Nielsens barn Mette af Åbo - 12 uger

1751

Top

fol 215b
Rasmus Hansen af Ormslev og Karen Sørensdatter ibd (copuleret)
Marcus Sørensen af Enslev og Maren Sørensdatter af Åbo (trolovet)
Ove Knudsens barn af Ormslev - Karen
Maren Andersdatter - 43 år
Marcus Sørensen og Maren Sørensdatter af Åbo (copuleret)
Rasmus Cortsen Smeds barn af Ormslev - Jacob
smedens søn Conrad Rasmussen (begravet)
Marcus Sørensens dødfødte barn af Åbo (begravet)
Søren Simonsens barn af Åbo - Johanne
sl Søren Vestens søn Søren af Åbo - 10 år
Christen Michelsens barn af Ormslev - Maren
Søren Andersens barn af Åbo - Anders
fol 216a
Knud Jensens barn af Ormslev - Poul
Smede Sørens barn af Ormslev - Peder
Søren Mogensens barn af Ormslev - Rasmus
Søren Mogensens barn Rasmus af Ormslev (begravet)
Niels Ravnholts dødfødte barn af Ormslev (begravet)
Søren Jensen Juels søn Rasmus af Ormslev - 8 dage
Michel Nielsens barn af Åbo - Mette

1752

Top

fol 216a
Rasmus Hansens barn af Ormslev - Hans
Rasmus Ladefogeds barn af Markhuset - Simon
fol 216b
ung Jens Jensen Juels dødfødte barn af Ormslev (begravet)
Jens Michelsens søn Jens af Ormslev - 5½ år
Christen Christensens hustru Maren Nielsdatter af Åbo - 41 år
Ove Knudsen og Anne Sørensdatter af Ormslev (copuleret)
Jens Michelsens barn af Ormslev - Kirsten
Rasmus Abrahamsens barn af Ormslev - Marie
sejl?ggeren Peder Hansen Holm af Århus og jomf Elena Marie de Lode af Constantinsborg (copuleret)
en stoddermand som døde i Ormslev (begravet)
Niels Jensen Vesten af Åbo - 82 år
hr Hans Christian Nissens datter Anne Margrethe - 2 år
Peder Andersen Skrædder og hustru af Ormslev (public absolveret)
gartner mester Johans barn af Constantinsborg - Constantinus
Marcus Sørensens barn af Åbo - Maren
Niels Sørensens dødfødte barn (begravet)
tidl sognepræst hr Terkild Nissen - 71 år
Søren Juels dødfødte barn (begravet)
Rasmus Sørensen Bjerregaard og Karen Pedersdatter Sch? (trolovet)

1753

Top

fol 217a
Michel Jensen Lofts hustru Kirsten Rasmusdatter - 69 år
Mads Pedersen byens forrige hyrde (begravet)
Ove Knudsen byens daværende hyrde (begravet)
Søren Willumsens barn af Ormslev - Mette
degnens søn - Christen
Lorentz Bejer - 95 år
Søren Andersens barn af Åbo - Søren
Søren Andersens dødfødte barn af Åbo (begravet)
Rasmus Lofts barn af Ormslev - Søren
degnens hustru af Ormslev (introduceret)
Basse Rasks søster Maren - 20 år
Søren Mogensens barn af Ormslev - Anne Kirstine
Karen Pedersdatter Skov som døde uforløst i barnsnød (begravet)
Søren Andersens hustru af Åbo (introduceret)
Basse Rasks barn af Ormslev - Søren
Christen Christensen af Åbo - 44 år
fol 217b
Søren Mogensens hustru af Ormslev (introduceret)
Niels Juels barn - Søren
Rasmus Sørensen Bjerregaard og Karen Pedersdatter af Ormslev (copuleret)
Rasmus Lofts hustru af Ormslev (introduceret)
Rasmus Hansens hustru af Ormslev (introduceret)
hr Hans Nissen og jomf Ingeborg Bang af ?lundegård (copuleret)
Niels Juels hustru af Ormslev (introduceret)
Rask Lofts barn Søren af Ormslev (begravet)
Niels Juels hustru af Ormslev (introduceret)
Anne Vestens af Åbo - 82 år
Søren Simonsens barn - Jens
Michel Nielsens datter af Åbo - Anne
Søren Simonsens hustru af Åbo (introduceret)
Christen Christensens barn - Christen
Laurs Jacobsen af Wilhelmsborg og Inge Erichsdatter af Constantinsborg (trolovet)
Rasmus Bjerregaards barn - Søren
Jens Juels barn - Rasmus
Michel Nielsens hustru af Åbo (introduceret)
Søren Simonsens søn Jens af Åbo - 9 uger
Inger Jensdatter af Åbo (introduceret)
Maren Pedersdatter og Morten Gregersen af Edslev (trolovet)
Rask Bjerregaards hustru af Ormslev (introduceret)
fol 218a
Søren Juels barn af Ormslev - Else Marie
Inger Jensdatter af Åbo og Niels Sørensen Bødker af Enslev (trolovet)
justitsrådens datter frk Regine af Constantinsborg - 5 år (indebrændt)
stuepige Anne Knudsdatter af Constantinsborg som indebrændte (begravet)
Rasmus Bjerregaards søn Søren (begravet)
mester Johan Adlers barn af Constantinsborg - Baltzer
Knud Jensens barn - Maren

1754

Top

fol 218a
Jens Juels hustru af Ormslev (introduceret)
frk Regine begr. i Århus
Søren Juels hustru af Ormslev (introduceret)
Michel Lofts barn af Ormslev - Kirsten
gl Jens Rasmussen Juel af Ormslev - 90 år
Knud Jensens hustru af Ormslev (introduceret)
mester Johan Adlers hustru af Constantinsborg (introduceret)
Søren Jensens søn - Jens
Michel Lofts hustru af Ormslev (introduceret)
Peder Andersen Skrædder af Ormslev (begravet)
fol 218b
Søren Jensens hustru af Ormslev (introduceret)
Jens Lorentzen af Constantinsborg og Karen Axelsdatter af Ormslev (trolovet)
Morten Gregersen og Maren Pedersdatter af Edslev (copuleret)
Niels Sørensen Ravnholts barn af Ormslev - Rasmus
Jens Vævers hustru Anne Rasmusdatter af Ormslev - 27 år
præstens moder Anne Margrethe Keyen - 65 år
Niels Ravnholts hustru af Ormslev (introduceret)
den gl degnekone (begravet)
Jens Lorentzen af Constantinsborg og Karen Axelsdatter af Ormslev (copuleret)
Søren Mogensens datter Anne Kirstine af Ormslev - 14 år
Niels Pedersen Skrædder og Anne Hermansdatter af Ormslev (trolovet)
Peder Ovesens datter af Skovhuset - Else
Christen Michelsens tvillinger - Birgitte og Kirsten
Basse Rasks barn af Ormslev - Jens
Bach Kirstens uægte barn - Thomas
Peder Ovesens hustru af Skovhuset (introduceret)
en stodder fra Fajstrup som døde i Ormslev (begravet)
en stodder fra Harlev Kobber? Niels død i Ormslev (begravet)
fol 219a
Christen Michelsens hustru af Ormslev (introduceret)
Marcus Sørensens barn af Åbo - Søren
Basse Rasks hustru af Ormslev (introduceret)
Smede Sørens datter - Karen
mester Johan Bonaventura Adler gartner ved Constantinsborg - 42 år
Marcus Sørensens hustru af Åbo (introduceret)

1755

Top

fol 219a
Sidsel Mortensdatter Vejels af Ormslev - 78 år
Basse Rasks ældste søn af Ormslev (begravet)
Smed Sørens hustru af Ormslev (introduceret)
præstens datter - Marie Anne Margrethe
Niels Pedersen Skrædder og Anne Hermansdatter af Ormslev (copuleret)
præstens hustru Ingeborg Nielsdatter (introduceret)
Søren Simonsens dødfødte barn af Åbo (begravet)
lamme Basse Anne - 18 år
Anders Andersen af Viby og Maren Madsdatter af Ormslev (trolovet)
Rasmus Lofts barn - Jens
Anders Eggertsen og Dorthe Rasmusdatter af Åbo (trolovet)
Søren Simonsens hustru af Åbo (introduceret)
Rasmus Lofts hustru af Ormslev (introduceret)
fol 219b
Anders Eggertsen af Åbo og Maren Rasmusdatter ibd (copuleret)
Christen Vesterbos datter af Ormslev - Maren
Anders Andersen og Maren Madsdatter af Ormslev (copuleret)
Rasmus Bjerregaards barn - Peder
Søren Mogensens barn af Ormslev - Mogens
Søren Mogensens hustru af Ormslev (introduceret)
hyrden Christen Vesterbos hustru af Ormslev (introduceret)
Rasmus Bjerregaards hustru af Ormslev (introduceret)
Jens Lorentzens søn af Åbo - Niels
Søren Willumsens hustru af Ormslev (introduceret)
Jens Bødkers hustru af Åbo (introduceret)
Bødker Nielses datter af Åbo - Maren
Niels Juels søn af Ormslev - Jens
kaptajn Krabbe og frk Margrethe Lansig af Viby (copuleret)
justitsråd Hauck og frk Holck (copuleret)
Anders Eggertsens barn af Åbo - Maren
Bødker Nielses hustru af Åbo (introduceret)
Anders Eggertsens hustru af Åbo (introduceret)
Niels Juels hustru af Ormslev (introduceret)

1756

Top

fol 220a
Søren Simonsens datter Anne af Åbo - 7 år
Anne Tobiases - 60 år
Christen Nielsens hustru Apelone Poulsdatter af Ormslev - 71 år
Michel Nielsens datter Anne af Åbo - 2 år
Anders Eggertsens datter Anne (begravet)
Bødker Nielses datter Maren af Åbo (begravet)
Knud Jensens hjemmedøbte søn Niels (begravet)
enkemand Christen Nielsen og Johanne Pedersdatter af Ormslev (trolovet)
Michel Lofts datter - Maren
Søren Andersens søn Anders af Åbo - 5 år
Mette Maries uægte barn af Åbo - Anne
Knud Jensens hustru af Ormslev (introduceret)
Anders Nielsens datter af Ormslev - Anne Dorthe
Peder Ovesens barn af Skovhuset - Maren
Michel Lofts hustru af Ormslev (introduceret)
Rasmus Bjerregaards søn Peder (begravet)
Jens Juels søn Rasmus - 2 år
Peder Ovesens hustru af Skovhuset (introduceret)
Rasmus Cortsens søn Jacob - 5 år
Anders Nielsens hustru af Ormslev (introduceret)
Christen Nielsen og Johanne Pedersdatter af Ormslev (copuleret)
Michel Nielsens barn af Åbo - Jens
Michel Nielsens søn Jens - 5 dage
fol 220b
Rasmus Lofts barn Niels - 2 år
Gertrud Pedersdatters uægte dødfødte søn (begravet)
Michel Nielsens hustru af Åbo (introduceret)
David Nielsen og Maren Hermansdatter af Brabrand (copuleret)
Christen Michelsens dødfødte søn af Ormslev (begravet)
Christen Michelsens hustru Anne Jensdatter af Ormslev - 37 år
Søren Juels barn af Ormslev - Anne

1757

Top

fol 220b
Søren Juels hustru af Ormslev (introduceret)
Søren Simonsens barn af Åbo - Jens
Søren Simonsens hustru af Åbo (introduceret)


Ormslev-Kolt sogne
1683-89
1690-99
1700-09
1710-19

Kolt sogn
1719-29
1730-39
1740-49
1750-57
1764-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Ormslev sogn
1719-29
1730-39
1740-49
1750-57
1764-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. Opdateret d. 25.2.2017
c