s
Stikord til Ormslev-Kolt sognes kirkebog, Ning herred, 1683-1813

Ormslev sogn 1764-69


Ormslev-Kolt sogne
1683-89
1690-99
1700-09
1710-19

Kolt sogn
1719-29
1730-39
1740-49
1750-57
1764-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Ormslev sogn
1719-29
1730-39
1740-49
1750-57
1764-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
 
 
 
 
1764
1765
1766
1767
1768
1769


1764

Døbte:
fol 2a
fire børn, navne nævnes ikke

Begravede:
fol 2a
Poul Bachs hustru Kirsten Jensdatter - 71 år
3 andre, navne nævnes ikke

Trolovede og copulerede:
fol 2b
Peder Pedersen og Ellen Rasmusdatter begge af Ormslev (copuleret)
Anders Pedersen af Harlev og Bodil Sørensdatter af Åbo (copuleret)
Hans Arentsen af Åbo og Anne Margrethe Sørensdatter ibd (trolovet)

1765

Top

Døbte:
fol 2a
Anne Nielsdatters uægte barn af Ormslev - Maren
Anne Jensdatters uægte barn af Ormslev - Jens
Kirsten Poulsdatters uægte barn af Ormslev - Anne Kirstine
Palle Axelsens barn af Ormslev - Kirstine Sophie
Frands Sørensen barn af Åbo - Søren
fol 3a
skytten Jens Hansens barn af Constantinsborg - Margrethe Dorothea
Jens Jensens barn af Åbo - Maren
Cort Rasmussens barn af Ormslev - Rasmus
Bødker Nielses barn af Åbo - Barbara
David Nielsens barn af Ormslev - Herman
Hans Sørensens barn af Åbo - Kirsten

Begravede:
fol 2a
skovfoged ved Constantinsborg Anders Jensen - 65 år
ladefogedens hustru af Constantinsborg Sidsel Madsdatter - 37 år
Rasmus Hansen af Ormslev - 39 år
Anne Jensdatters uægte barn Jens af Ormslev - 1 år
Frands Sørensens barn Søren af Åbo - 1 år
fol 3a
Søren Jensens datter Barbara af Ormslev - 17 år
Cort Rasmussens søn Jacob af Ormslev - 2 dage
Cort Rasmussens søn Rasmus af Ormslev - 1 år
David Nielsens barn Herman af Ormslev - 1 år

Trolovede og copulerede:
fol 2b
kaptajn Friderich Christian Kaas og frk Sophie Elisabeth Carisius (copuleret)
Frands Andersen af Skovhuset og Maren Sørensdatter af Ormslev (trolovet)
fol 3b
Jens Pedersen af Hørning og Karen Christensdatter af Ormslev (trolovet)
Hans Sørensen af Åbo og Anne Margrethe Sørensdatter ibd (copuleret)
Jens Pedersen af Hørning og Karen Christensdatter af Ormslev (copuleret)
bispens kudsk Mogens Jensen af Viborg og fruens pige på Constantinsborg Anne Pedersdatter (trolovet og copuleret)
Frands Andersen af Markhuset og Maren Sørensdatter af Ormslev (copuleret)
Michel Christensen og Anne Jørgensdatter af Ormslev (trolovet)

Introducerede:
fol 2b
Palle Axelsens hustru
Frands Sørensens hustru af Åbo
Jens Jensens hustru af Åbo
skyttens hustru af Constantinsborg
Bødker Nielses hustru af Åbo
fol 3b
Cort Rasmussens hustru af Ormslev
David Nielsens hustru af Ormslev
Hans Sørensens hustru af Åbo

Public absolverede:
fol 2b
Poul Bachs datter Kirsten som udlagde købmandskarl Jens Pedersen af Århus
fol 3b
Bertel Laursen af Constantinsborg for drukkenskab

1766

Top

Døbte:
fol 4a
kaptajn Kaases hjemmeDøbte: datter af Constantinsborg - Kirsten
Søren Christensens barn af Ormslev - Anne
kaptajn Friderich Christian Kaases datter Kirsten (i kirke)
Michel Lofts barn af Ormslev - Mette
Frands Andersens barn af Markhuset - Anders
mons Voetmanns barn af Constantinsborg - Karen
Niels Jensen Hyrdes barn af Ormslev - Jens
fol 5a
Michel Christensens barn af Ormslev - Jørgen
Anders Sørensens barn af Ormslev - Anne

Begravede:
fol 4a
Søren Christensens datter Anne af Ormslev - 14 dage
Karen Vejles datter Else af Ormslev - 3 år
Rasmus Bjerregaards datter Maren af Ormslev - 4 år
gl Jens Jensens hustru af Åbo - 72 år
Cathrine Christensdatter af Ormslev - 32 år
sl Rasmus Hansens datter Kirsten af Ormslev - 9 år
Christen Nielsen Tobel?s enke af - 43 år

Trolovede og copulerede:
fol 4b
Niels Voetmann og Friderica Lovise Kyster af Constantinsborg (copuleret)
Anders Sørensen og Anne Rasmusdatter af Ormslev (trolovet)
Michel Christensen og Anne Jørgensdatter af Ormslev (copuleret)
Clemen Jensen og Maren Andersdatter af Ormslev (copuleret)
Anders Sørensen og Anne Rasmusdatter af Ormslev (copuleret)
kaptajn Friderich Michael Krabbe af København og frk Christiane Carisius af Constantinsborg (copuleret)
kaptajn Ulrich Christian Kaas af København og frk Amalie Carisius af Constantinsborg (copuleret)
fol 5b
Niels Nielsen og Karen Sørensdatter af Ormslev (trolovet)
Hans Pedersen og Anne Andersdatter begge af Ormslev (trolovet)
Niels Vesten og Maren Sørensdatter af Åbo (trolovet)

Introducerede:
fol 4b
Søren Christensens hustru af Ormslev
Frands Andersens hustru af Markhuset
Michel Lofts hustru af Ormslev
mons Voetmanns hustru af Constantinsborg
hyrden Niels Jensens hustru af Ormslev
Michel Christensen hustru
Anders Sørensens hustru af Ormslev

1767

Top

Døbte:
fol 5a
Anders Andersens hjemmedøbte barn af Ormslev - Maren
Hans Sørensens hjemmedøbte barn af Åbo - Karen
Anders Andersen barn Maren (i kirke)
Hans Sørensens barn Karen af Åbo (i kirke)
Palle Axelsens barn af Ormslev - Terkild
fol 6a
Søren Danielsens barn af Ormslev - Søren
Cort Rasmussens barn af Ormslev - Inger
Frands Sørensens barn af Åbo - Johanne
Søren Christensen barn af Ormslev - Anne
Clemen Smeds barn af Ormslev - Karen
Niels Nielsens barn af Ormslev - Anne
Hans Pedersens barn af Ormslev - Peder
skytten Jens Hansens barn af Constantinsborg - Hans

Begravede:
fol 5a
Søren Nielsens hustru af Ormslev - 74 år
Søren Juel - 66 år
Niels Vestens dødfødte datter af Åbo
Hans Andersen af Åbo - 60 år
Søren Vestens enke Maren Hovgaard af Åbo - 68 år
fol 6a
præstens hustru Margrethe Kragballe - 23 år
præstens dødfødte søn

Trolovede og copulerede:
fol 5b
Niels Nielsen og Karen Sørensdatter af Ormslev (copuleret)
Niels Sørensen Vesten og Maren Sørensdatter af Åbo (copuleret)
Knud Nielsen og Maren Rasmusdatter af Ormslev (trolovet)
Søren Michelsen af Ormslev og sl Niels Sørensens enke Kirsten Rasmusdatter (trolovet - kongebrev)
fol 6b
Cort Rasmussen af Lemming og Margrethe Sørensdatter af Ormslev (trolovet)
Hans Pedersen og Anne Andersdatter af Ormslev (copuleret)
Knud Nielsen og Søren Juels enke (copuleret)
Søren Michel og Kirsten Rasmusdatter (copuleret)

Introducerede:
fol 5b
Anders Andersens hustru af Ormslev
Hans Sørensens hustru af Åbo
Palle Axelsens hustru af Ormslev
Cort Rasmussens hustru af Ormslev
Søren Danielsens hustru
fol 6b
Niels Vestens hustru af Åbo
Frands Sørensens hustru af Åbo
Søren Christensens hustru af Ormslev
Clemen Smeds hustru af Ormslev
Niels Nielsens hustru af Ormslev
Hans Pedersens hustru af Ormslev

Public absolverede:
fol 5b
Jens Nielsen tjener på Constantinsborg udlagt af Maren Michelsdatter af Røgen
fol 6b
Michel Sørensen af Ormslev for udeblivelse fra altergang

1768

Top

Døbte:
fol 7a
Frands Andersen Skovfogeds barn af Skovhuset - Søren
Jens Jensens barn af Åbo - Jens
Bødker Nielses barn af Åbo - Stine
Niels Vestens barn af Åbo - Søren
Cort Rasmussens barn af Ormslev - Bodil Marie
Michel Christensens barn af Ormslev - Anne
Hans Sørensens barn af Åbo - Anne
Palle Axelsens barn af Ormslev - Immerense

Begravede:
fol 7a
Anders Andersens hustru - 38 år
Søren Michelsen af Ormslev - 79 år
Ulrich Christian Nissen af præstegården - 59 år
Jens Juel af Ormslev - 56 år

Trolovede og copulerede:
fol 7b
Rasmus Cortsen Smed af Lemming og Johanne Andersdatter af Ormslev (trolovet)
Rasmus Sørensen af Åbo og Marie Michelsdatter af Constantinsborg (trolovet)
Anders Andersen og Johanne Mortensdatter begge af Ormslev (trolovet)
Rasmus Sørensen Vesten og Marie Michelsdatter (copuleret)
Peder Ovesen af Skovhuset og Mette Jensdatter af Constantinsborg (trolovet)
Michel Nielsen og Karen Sørensdatter af Ormslev (trolovet)

Introducerede:
fol 7b
skytten Jens Hansens hustru af Constantinsborg
skovfogedens hustru af Markhuset
Jens Jensens hustru af Åbo
Bødker Nielses hustru af Åbo
Niels Vestens hustru af Åbo
Cort Rasmussens hustru
Michel Christensens hustru af Ormslev

1769

Top

Døbte:
fol 8a
kaptajn Kaases barn af Constantinsborg - Kirsten
ladefogeden Peder Ovesens barn af Markhuset - Sidsel
hyrden Anders Eggertsens barn af Ormslev - Jørgen
Anders Sørensens barn af Ormslev - Margrethe Marie
Michel Nielsens barn af Ormslev - Anne
Karen Pedersdatters uægte barn af Ormslev - Anne Marie (Peder Møllersvend af Harlev mølle)
Cort Rasmussens barn af Ormslev - Rasmus
Anders Andersens barn af Ormslev - Morten

Begravede:
fol 8a
hyrden Anders Eggertsens datter Mette af Ormslev - 4 år
Peder Lemmings hustru af Ormslev - 71 år
Palle Axelsens barn Terkild af Ormslev - 3 år
Mogens Rasmussen Lee af Constantinsborg - 78 år
Morten Jensens hustru af Ormslev - 66 år

Trolovede og copulerede:
fol 8b
Peder Ovesen af Skovhuset og Mette Jensdatter af Constantinsborg (copuleret)
Anders Andersen og Johanne Mortensdatter begge af Ormslev (copuleret)
Peder Skomager og Anne Jensdatter begge af Ormslev (trolovet)
Michel Sørensen af Århus og Maren Michelsdatter af Åbo (trolovet)
Michel Nielsen af Ormslev og Karen Sørensdatter ibd (copuleret)
Peder Rasmussen af Enslev og Maren Nielsdatter af Ormslev (trolovet)
Michel Sørensen af Århus og Maren Michelsdatter af Åbo (copuleret)
Peder Skomager og Anne Jensdatter begge af Ormslev (copuleret)
fol 9b
Peder Rasmussen af Enslev og Maren Nielsdatter af Ormslev (copuleret)

Introducerede:
fol 8b
Palle Axelsens hustru af Ormslev
Hans Sørensens hustru af Åbo
ladefogedens hustru af Skovhuset
hyrden Anders Eggertsens hustru af Ormslev
Anders Sørensens hustru af Ormslev
Michel Nielsens hustru af Ormslev
Anders Andersens hustru af Ormslev
Cort Rasmussens hustru af Ormslev


Ormslev-Kolt sogne
1683-89
1690-99
1700-09
1710-19

Kolt sogn
1719-29
1730-39
1740-49
1750-57
1764-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Ormslev sogn
1719-29
1730-39
1740-49
1750-57
1764-69
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c