s
Stikord til Saksild-Nølev sognes kirkebog, Hads herred, 1701-1813

Nølev 1701-34


På andre sider:
Saksild sogn:
1701-34
1735-69
Nølev sogn:
1701-34
1735-69
Begge sogne:
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1701
1705
1710
1715
1720
1725
1730


1701

fol 180
Søren Sørensens barn af Nølev - Johanne
Christen Skrædders barn - Rasmus
Jens Pedersens barn af Nølev - Peder
Rasmus Jensens barn af Nølev - Maren
Jens Andersens barn af Assedrup - Karen Jensdatter
Peder Rasmussen af Randlev og Kirsten Jensdatter af Assedrup (trolovet)
Søren Nielsen af Hinnerup og Bodil Poulsdatter af Assedrup (copuleret)
Knud Jørgensen af Odder og Kirsten Rasmusdatter af Assedrup (trolovet)
Peder Rasmussen af Randlev og Kirsten Jensdatter af Assedrup (copuleret)
Knud Jørgensen af Odder og Kirsten Rasmusdatter af Assedrup (copuleret)
fol 181
Niels Svendsen af Nølev - 41 år
Christopher Hansen af Nølev - 46 år
Jens Pedersens barn Peder af Nølev - 10 dage
Rasmus Hovgaards søn Rasmus Rasmussen af Assedrup - 15 år
Søren Sørensens hustru Maren Rasmusdatter af Nølev (introduceret)
Christen Sørensen Skrædders hustru Anne Madsdatter (introduceret)
Rasmus Jensens hustru Maren Simonsdatter af Nølev (introduceret)
Jens Pedersens hustru Anne Jensdatter (introduceret)
Anne Jensdatter af Assedrup som udlagde Jens Jørgensen (public absolveret)

1702
fol 182
Anne Jensdatters uægte barn af Nølev - Anne (Søren Nielsen af Vejlby)
Anne Jensdatters andet uægte barn (begravet)
Jens Nielsen Husmands barn - Karen
Rasmus Hovgaards barn af Assedrup - Søren
Rasmus Jørgensens barn af Nølev - Rasmus
Jens Andersens hustru af Assedrup (introduceret)
Michel Jensen af Løjenkær i Astrup sogn og Maren Rasmusdatter huskone af Nølev (trolovet)
Jens Nielsen Husmands hustru Anne Michelsdatter af Nølev (introduceret)
Rasmus Hovgaards hustru Maren Rasmusdatter af Assedrup (introduceret)
Rasmus Jørgensens hustru Maren Ingildsdatter af Nølev (introduceret)
Kirsten Thomasdatter rytterfrue af Assedrup (introduceret)
Michel Jensen af Løjenkær og Maren Rasmusdatter af Nølev (copuleret)
hyrdens hustru af Assedrup Karen? Nielsdatter (introduceret)
Søren Jensens hustru Anne Rasmusdatter af Assedrup (introduceret)
Rasmus Jensens hustru Karen Simonsdatter af Assedrup (introduceret)
Jens Pedersens hustru Anne Jensdatter af Nølev (introduceret)
fol 183
Jacob Madsen af Assedrup - 80 år
Jens Andersens barn af Assedrup - 4 uger
hyrdens barn Anne af Assedrup - 26 uger
Anders Rytters barn af Assedrup - Sidsel Marie
Anne Nielsdatter fra Beder sogns uægte barn født i Assedrup - Kirsten
hyrdens barn af Assedrup - Anne
Søren Jensens barn af Assedrup - Jens
Rasmus Jensens barn af Assedrup - Jens
fol 184
Jens Pedersens barn af Nølev - Kirsten
Anne Jensdatter af Assedrup som udlagde Søren Nielsen af Vejlby (public absolveret)

1703
fol 184
Niels Andersens barn af Assedrup - Anders
Søren Rasmussens barn af Nølev - Karen
Rasmus Smeds barn af Nølev - Anne
Maren Tygesdatters uægte barn - Mette (captain Otte Luzow af Oberst Bartholins reg)
Jens Nielsen Hjulmands barn - Anne
Søren Jensens barn af Assedrup - Birthe
fol 185
Erich Rasmussen af Dyngby og Anne Pedersdatter af Nølev (trolovet)
Niels Andersens hustru Johanne Simonsdatter af Assedrup (introduceret)
Søren Rasmussens hustru Birthe Pedersdatter af Nølev (introduceret)
Rasmus Smeds hustru Maren Simonsdatter af Nølev (introduceret)
Gerich Rasmussen af Dyngby og Anne Pedersdatter af Nølev (copuleret)
Thomas Thomasens hustru Anne Pedersdatter af Assedrup (introduceret)
Jens Nielsen Hjulmands hustru Anne Michelsdatter af Nølev (introduceret)
Søren Jensens hustru Anne Rasmusdatter af Nølev (introduceret)
hyrdens hustru af Assedrup (introduceret)
Christen Hjulmands hustru Maren Pedersdatter af Nølev (introduceret)
Anne Christophersdatter af Nølev - 76 år
Jørgen Nielsen Skrædder af Nølev - 80 år
Michel Rasmussen af Nølev - 63 år
Niels Pedersen af Nølev - 40 år
Jens Nielsen Hjulmands datter Karen - 1½ år
Jens Nielsen Hjulmands datter Anne - 5 uger
fol 186
hyrdens barn af Assedrup - Maren
Thomas Thomasens barn af Assedrup - Mette
Christen Hjulmands barn af Nølev - Anne
Peder Toutums barn af Nølev - Søren
Christen Sørensens barn af Nølev - Søren
Maren Tygesdatter som udlagde Captain Otte Luzow (public absolveret)

1704
fol 186
Gerich Rasmussens barn af Nølev - Maren
Søren Christensens barn af Assedrup - Mette
Rasmus Smeds barn af Nølev - Mette
Christen Smeds barn af Nølev - Eske
Rasmus Sørensens barn af Assedrup - Morten
Maren Sørensdatters uægte barn - Maren
fol 187
Christen Sørensens hustru Anne Madsdatter af Nølev (introduceret)
Gerich Rasmussens hustru Anne Pedersdatter af Nølev (introduceret)
Søren Christensens hustru Anne Sørensdatter af Assedrup (introduceret)
Rasmus Smeds hustru Maren Simonsdatter af Nølev (introduceret)
Anders Mortensen af Saksild og Mette Andersdatter af Nølev (trolovet)
Christen Smeds hustru af Nølev (introduceret)
Anders Mortensen af Saksild og Mette Andersdatter af Nølev (copuleret)
Jens Nielsen Hjulmands hustru Anne Michelsdatter (introduceret)
Jens Nielsen Hjulmands navnløse barn (begravet)
Maren Sørensdatter af Nølev som udlagde Jep Nielsen (public absolveret)

1705

Top


fol 187
Jacob Nørgaards hustru Mette Pedersdatter - 54 år
Laurits Madsens barn Maren af Nølev - 1 år
Helle Nielsdatter af Assedrup - 82 år
Rasmus Smeds søn Jacob af Nølev - 8 år
Rasmus Smeds barn Anne Rasmusdatter af Nølev - 1½ år
Rasmus Smeds barn Mette Rasmusdatter af Nølev - 1½ år
Rasmus Smeds barn Jens Rasmussen af Nølev - 23 uger
Andreas Kühn?s barn Sidsel Marie af Assedrup - 3 år
Gerich Skrædders barn Maren af Nølev - 1 år
Søren Jensens barn Rasmus af Assedrup - 4 uger
fol 188
Rasmus Sørensens hustru Sidsel Nielsdatter af Assedrup (introduceret)
Rasmus Jensens hustru Karen Simonsdatter af Assedrup (introduceret)
Rasmus Smeds hustru Maren Simonsdatter af Nølev (introduceret)
Jacob Nielsen Nørgaard og Kirsten Ingildsdatter af Nølev (copuleret)
Jens Pedersens hustru Anne Jensdatter af Nølev (introduceret)
Søren Jensens hustru Anne Rasmusdatter af Assedrup (introduceret)
Rasmus Jensens barn af Assedrup - Simon
Søren Rasmussens barn af Nølev - Peder
Rasmus Smeds barn af Nølev - Jens
Jens Pedersens barn af Nølev - Anne
Søren Jensens barn af Assedrup - Rasmus
Rasmus Jørgensens barn af Nølev - Jørgen

1706
fol 189
Gerich Skrædders navnløse barn
Christen Sørensen Skrædders barn af Nølev - Anne
sl Thomas Thomasens barn af Assedrup - Anne
Niels Andersens barn af Assedrup - Helle
Christen Hjulmands barn af Nølev - Maren
Søren Christensens barn af Assedrup - Christense
Niels Michelsens barn af Nølev - Anne
Thomas Thomasen af Assedrup - 48 år
Gerich Skrædders navnløse barn af Assedrup (begravet)
Christen Smeds barn Mette af Nølev - 8 år
Niels Andersens barn Jens Nielsen af Assedrup - 8 år
fattige Laurits Madsens barn Maren - 4 år
Jacob Nørgaards navnløse barn af Nølev (begravet)
sl Thomas Thomasens barn Anne - 10 uger
Niels Michelsens Anne af Nølev - 18 uger
hyrdens dødfødte barn af Assedrup (begravet)
fol 190
Rasmus Jørgensens hustru Maren Ingildsdatter af Nølev (introduceret)
sl Thomas Thomasens enke Anne Pedersdatter af Assedrup (introduceret)
Christen Sørensen Skrædders hustru Anne Madsdatter af Nølev (introduceret)
Niels Andersens hustru Johanne Simonsdatter af Assedrup (introduceret)
Søren Christensens hustru Anne Sørensdatter af Assedrup (introduceret)
Christen Hjulmands hustru Maren Pedersdatter af Nølev (introduceret)
Peder Smeds hustru af Assedrup (introduceret)
Niels Michelsens hustru Dorthe Jensdatter af Nølev (introduceret)
Gerich Skrædders hustru Anne Pedersdatter af Nølev (introduceret)
Søren Pedersens hustru Karen Stephansdatter af Nølev (introduceret)
sl Jens Nielsens hustru Anne Michelsdatter af Nølev (introduceret)
hyrdens hustru af Assedrup (introduceret)
Rasmus Smeds hustru Maren Simonsdatter af Nølev (introduceret)
Niels Pedersens hustru Karen Sørensdatter af Assedrup (introduceret)
Jacob Nørgaards navnløse barn
Søren Pedersens barn af Nølev - Anne
sl Jens Nielsens barn af Nølev - Jens
Rasmus Smeds barn af Nølev - Anne
Niels Pedersens barn af Assedrup - Kirsten

1707
fol 191
Søren Sørensens barn af Nølev - Maren
Gerich Skrædders barn af Nølev - Søren
Peder Toutums barn af Nølev - Jens
Maren Jensdatters uægte barn - Jens
Christen Smeds barn af Nølev - Rasmus
Jens Hyrdes barn af Assedrup - Anne
Søren Christensens barn - Christen
Michel Skrædders hjemmedøbte barn Søren af Nølev (begravet)
Peder Toutums Jens - 2 uger
Erich Andersen af Assedrup - 60 år
Jacob Nørgaards hustru Kirsten Ingildsdatter af Nølev - 34 år
Jacob Nørgaards dødfødte barn (begravet)
fol 192
Jørgen Andersen af Skåbling og Anne Pedersdatter af Assedrup (trolovet)
Simon Simonsen og Maren Jensdatter begge af Nølev (trolovet)
Johann Jensen Møller i Kobbermøllen i Beder sogn og Maren Knudsdatter af Assedrup (trolovet)
Søren Sørensens hustru Maren Rasmusdatter af Nølev (introduceret)
Simon Simonsen og Maren Jensdatter af Nølev (copuleret)
Johan Jensen af Kobbermøllen og Maren Knudsdatter af Assedrup (copuleret)
Gerich Skrædders hustru Anne Pedersdatter af Nølev (introduceret)
Peder Toutums hustru Mette Rasmusdatter af Nølev (introduceret)
Jørgen Andersen af Skåbling og Anne Pedersdatter af Assedrup (copuleret)
Christen Smeds hustru Maren Jensdatter af Nølev (introduceret)
Søren Christensens hustru Anne Sørensdatter af Assedrup (introduceret)
Jørgen Andersens hustru Anne Pedersdatter af Assedrup (introduceret)
Rasmus Sørensens hustru Sidsel Nielsdatter af Assedrup (introduceret)
Jørgen Andersens barn af Assedrup - Anders
Søren Pedersens barn af Nølev - Peder
Niels Michelsens barn af Nølev - Michel

1708
fol 193
Rasmus Jensens barn af Assedrup - Rasmus
Simon Simonsens barn af Nølev - Simon
Gerich Skrædders barn af Nølev - Søren
Søren Sørensens barn af Nølev - Maren
Søren Andersens barn af Nølev - Anne
Niels Andersens barn af Assedrup - Jens
Knud Nielsens barn af Assedrup - Simon
Jochum Provsts barn - (navn mangler)
Simon Simonsens Simon af Nølev (begravet)
Christen Smeds Rasmus af Nølev - 8 mdr
Søren Pedersens Peder af Nølev - 3 mdr
Niels Andersens Helle af Assedrup - 2 år
Rasmus Smeds navnløse barn af Nølev (begravet)
Gerich Skrædders hustru Anne Pedersdatter af Nølev - 40 år
Jens Pedersens Kirsten af Nølev - 6 år
fol 194
Niels Michelsens hustru Dorthe Jensdatter af Nølev (introduceret)
Rasmus Jensens hustru Karen Simonsdatter af Assedrup (introduceret)
Simon Simonsens hustru Maren Jensdatter af Nølev (introduceret)
Søren Sørensens hustru Maren Rasmusdatter af Nølev (introduceret)
Gerich Skrædders hustru Anne Pedersdatter (introduceret)
Niels Andersens hustru Johanne Simonsdatter af Assedrup (introduceret)
Søren Andersens hustru Margrethe Rasmusdatter af Nølev (introduceret)
Knud Nielsens hustru Sidsel Simonsdatter af Assedrup (introduceret)
Jochum Provsts hustru af Assedrup (introduceret)
Christen Skrædders hustru Anne Madsdatter af Nølev (introduceret)
Rasmus Jensens hustru Maren Simonsdatter af Nølev (introduceret)
fol 195
Christen Skrædders barn af Nølev - Mads

1709
fol 195
Simon Simonsens barn af Nølev - Jens
Niels Pedersens barn af Assedrup - Søren
Rasmus Jørgensens barn af Nølev - Maren
Christen Hjulmands barn af Nølev - Anne
Jacob Norres barn af Nølev - Anne
Christen Smeds tvillinger af Nølev - Rasmus og Anne
fol 196
Peder Toutums hustru Mette Rasmusdatter af Nølev (introduceret)
Niels Pedersens hustru Karen Sørensdatter af Assedrup (introduceret)
Simon Overgaards hustru Maren Rasmusdatter af Nølev (introduceret)
Simon Simonsens hustru Maren Jensdatter af Nølev (introduceret)
Gerich Skrædder af Nølev og Maren Rasmusdatter af Assedrup (trolovet)
Rasmus Jørgensens hustru Maren Ingildsdatter af Nølev (introduceret)
Christen Hjulmands hustru Maren Pedersdatter af Nølev (introduceret)
Jørgen Knudsen af Randlev og Inger Stephansdatter af Nølev (trolovet)
Jacob Nørgaards hustru Maren Jensdatter af Nølev (introduceret)
Gerich Rasmussen Skrædder af Nølev og Maren Rasmusdatter af Assedrup (copuleret)
Christen Smeds hustru Maren Jensdatter af Nølev (introduceret)
Søren Christensens hustru Anne Sørensdatter af Assedrup (introduceret)
Jørgen Knudsen af Randlev og Inger Stephansdatter af Nølev (copuleret)
Søren Andersens hustru Margrethe Rasmusdatter af Nølev (introduceret)
Simon Overgaards barn Rasmus af Nølev - 8 dage
Jens Pedersen af Nølev - 36 år
Søren Pedersen af Nølev - 34 år
Simon Simonsens barn Jens - 1 md
Rasmus Jørgensens Maren af Nølev - 8 dage
fol 197
Søren Christensens barn af Assedrup - Anne
Søren Andersens barn af Nølev - Rasmus

1710

Top


fol 197
Simon Jensens barn af Nølev - Anne
Jørgen Knudsens barn af Nølev - Søren
Simon Simonsens barn af Nølev - Maren
Gerich Skrædders barn af Nølev - Rasmus
Niels Michelsens barn af Nølev - Jens
Rasmus Jørgensens barn af Nølev - Maren
fol 198
Niels Andersen af Assedrup - 46 år
Jørgen Knudsens Søren af Nølev - 3 uger
Anne Michelsdatter af Nølev - 32 år
Christen Smeds Rasmus af Nølev - 25 uger
Simon Overgaards hustru Maren Rasmusdatter af Nølev (introduceret)
Simon Simonsens hustru Maren Jensdatter af Nølev (introduceret)
Jørgen Knudsens hustru Inger Stephansdatter af Nølev (introduceret)
Gerich Skrædders hustru Maren Rasmusdatter af Nølev (introduceret)
Niels Michelsens hustru Dorthe Jensdatter af Nølev (introduceret)
Knud Pedersen Snedker og Birthe Pedersdatter begge af Nølev (copuleret)
Søren Jensen af Saksild og Johanne Simonsdatter af Assedrup (trolovet)
Søren Jensen af Saksild og Johanne Simonsdatter af Assedrup (copuleret)
Rasmus Jørgensens hustru Maren Ingildsdatter af Nølev (introduceret)

1711
fol 197
Simon Overgaards barn - Maren
Rasmus Jensens barn af Assedrup - Niels
fol 198
Peder Sørensen Smed af Assedrup - 43 år
Kirsten Christensdatter af Assedrup - 79 år
Anne Andersdatter af Assedrup - 48 år
Rasmus Jensens barn Simon af Assedrup - 6 år
Simon Overgaards hustru Maren Rasmusdatter af Nølev (introduceret)
Rasmus Smeds hustru Karen Simonsdatter af Assedrup (introduceret)
Jacob Nørgaards hustru Maren Jensdatter af Nølev (introduceret)
Knud Snedkers hustru Birthe Pedersdatter af Nølev (introduceret)
Christen Skrædders hustru Anne Madsdatter af Nølev (introduceret)
Rasmus Smeds hustru Maren Simonsdatter af Nølev (introduceret)
Søren Jacobsen af Lillenor og Karen Pedersdatter af Nølev (trolovet og copuleret)
fol 199
Jacob Nørgaards barn af Nølev - Kirsten
Knud Snedkers barn af Nølev - Peder
Christen Skrædders barn af Nølev - Maren
Rasmus Smeds barn af Nølev - Jens
Karen Pedersdatter af Assedrup - 17 år
Anne Sørensdatter af Assedrup - 32 år
Søren Simonsen af Nølev - 28 år
en stakkels dreng (begravet)
Søren Jensen Saksilds Jens af Assedrup - 3 år
Anne Jensdatters barn Anne Hansdatter - 9 år

1712
fol 199
Maren Christensdatters uægte barn - Andreas
Søren Andersens barn af Nølev - Birthe
Knud Nielsen af Assedrup - 57 år
Maren Christensdatters uægte barn Andreas (begravet)
Michel Rasmussen af Assedrup - 53 år
Jacob Jensens navnløse barn af Nølev (begravet)
fol 200
Jacob Jensen og Karen Jacobsdatter af Nølev (trolovet)
Hans Sørensen og Anne Michelsdatter af Nølev (trolovet)
Søren Andersens hustru Margrethe Rasmusdatter af Nølev (introduceret)
Jacob Jensen og Karen Jacobsdatter (copuleret)
Niels Michelsens hustru Dorthe Jensdatter af Nølev (introduceret)
Jacob Jensens hustru Karen Jacobsdatter af Nølev (introduceret)
Christen Hjulmands hustru Maren Pedersdatter af Nølev (introduceret)
Niels Michelsens barn af Nølev - Johanne
Jacob Jensens barn af Nølev - Apelone
Jacob Jensens dødfødte barn
Hans Hyrdes barn af Assedrup - Maren
Søren Jensen Pøels barn af Assedrup - Kirsten
fol 201
Jacob Jensens Apelone af Nølev - 2 uger
Søren Andersens Birthe af Nølev - 24 uger

1713
fol 200
Hans Poulsen af Beder og Bodil Nielsdatter af Nølev (trolovet)
Søren Pøels hustru Anne Rasmusdatter af Assedrup (introduceret)
hyrdens hustru af Assedrup (introduceret)
Jacob Nørgaards barn - Mette
fol 201
forrider på Wilhelmsborg Morten Clausens barn - Ude
Gerich Skrædders barn af Nølev - Anne
Simon Overgaards barn af Nølev - Jens
Jacob Nørgaards hustru Maren Jensdatter af Nølev (introduceret)
Morten Clausens hustru Maren Sørensdatter (introduceret)
Hans Poulsen af Beder og Bodil Pedersdatter af Nølev (copuleret)
Simon Overgaards hustru Maren Rasmusdatter af Nølev (introduceret)
Gerich Skrædders hustru Maren Rasmusdatter af Nølev (introduceret)
Hans Jensen Tundbo Baadsmand af Års og Anne Pedersdatter af Nølev (trolovet)
Knud Pedersens hustru Birthe Pedersdatter af Nølev (introduceret)
Niels Nielsen Smed og Anne Rasmusdatter af Assedrup (trolovet)
Hans Jensen og Anne Pedersdatter (copuleret)
Søren Christensens hustru Anne Sørensdatter af Assedrup (introduceret)
Niels Pedersens hustru Karen Sørensdatter af Assedrup (introduceret)
Niels Smed af Assedrup og Anne Rasmusdatter ibd (copuleret)
Søren Andersens hustru Margrethe Rasmusdatter af Nølev (introduceret)
Niels Michelsens hustru Dorthe Jensdatter af Nølev (introduceret)
fol 202
Knud Snedkers barn af Nølev - Jens
Niels Pedersens barn af Assedrup - Peder
Søren Christensens barn af Assedrup - Jacob
Anders Sørensens barn af Nølev - Anders
Niels Michelsens barn af Nølev - Niels
Christen Skrædders barn af Nølev - Jens
Søren Christensens Jacob af Assedrup - 1 mdr
Søren Hjulmands hustru Maren Christensdatter af Nølev - 72 år
Jens Overgaards Kirsten af Nølev - 14 år
Niels Pedersens Peder af Assedrup - 6 mdr
Anders Sørensen af Nølev - 79 år

1714
fol 203
Jacob Jensens barn af Nølev - Jacob
Niels Smeds barn af Assedrup - Niels
Simon Jensens barn af Overgaard i Nølev - Kirsten
Christen Skrædders hustru Anne Madsdatter af Nølev (introduceret)
Jens Sørensen af Rørt og Helle Knudsdatter af Assedrup (trolovet)
Niels Smeds hustru Anne Rasmusdatter af Assedrup (introduceret)
Jens Sørensen og Helle Knudsdatter (copuleret)
Jacob Jensens hustru Karen Jacobsdatter af Nølev (introduceret)
Simon Jensens hustru Maren Rasmusdatter (introduceret)
fol 204
Niels Jensen af Assedrup - 58 år

1715

Top


fol 203
Christen Hjulmands barn af Nølev - Ingeborg
Anne Jensdatters uægte barn - Rasmus
Michel Holms barn - Niels
Knud Snedkers barn af Nølev - Mette
Mogens Jensen af Hylken og Karen Jacobsdatter af Nølev (trolovet)
Michel Holms hustru Birthe Nielsdatter af Assedrup (introduceret)
Christen Hjulmands hustru Maren Pedersdatter af Nølev (introduceret)
Mogens Jensen af Hylken og Karen Jacobsdatter af Nølev (copuleret)
Niels Pedersen og Else Kirstine Lauritsdatter begge af Nølev (trolovet)
Knud Pedersens hustru Birthe Pedersdatter af Nølev (introduceret)
Jens Sørensens hustru Helle Knudsdatter af Assedrup (introduceret)
?fogeden Morten Clausens hustru Maren Sørensdatter (introduceret)
Niels Pedersen og Else Kirstine Lauritsdatter af Nølev (copuleret)
Jacob Nørgaards hustru Maren Jensdatter af Nølev (introduceret)
fol 204
Anne Michelsdatter af Nølev - 37 år
Anne Madsdatter af Nølev - 86 år
Anne Jensdatters uægte barn Rasmus (begravet)
Michel Holms Søren af Assedrup - 3 år
Jens Sørensens Karen af Assedrup - 5 mdr
Søren Andersens barn af Nølev - Birthe
Jens Sørensens barn af Assedrup - Karen
Jacob Nørgaards barn - Jens
Morten Clausens barn af Nølev - Amalie Margrethe
Niels Pedersens barn af Assedrup - Rasmus
Niels Pedersens barn af Nølev - Laurits

1716
205
Christen Sørensens barn af Nølev - Stephan (døde strax)
Niels Smeds barn af Assedrup - Kirsten
Hans Skolemesters barn af Nølev - Maren
Jacob Buntmagers barn af Assedrup - Jens
Niels Michelsens barn af Nølev - Rasmus
Simon Overgaards barn af Nølev - Rasmus
Niels Pedersens hustru Else Kirstine Lauritsdatter af Nølev (introduceret)
Søren Pedersens hustru Margrethe Rasmusdatter af Nølev (introduceret)
Christen Skrædders hustru Anne Madsdatter af Nølev (introduceret)
Niels Smeds hustru Anne Rasmusdatter af Assedrup (introduceret)
Hans Skolemesters hustru Maren Jørgensdatter af Nølev (introduceret)
Jacob Buntmagers hustru Anne Jensdatter af Assedrup (introduceret)
Niels Michelsens hustru Dorthe Jensdatter af Nølev (introduceret)
fol 206
Christen Sørensens Stephan af Nølev - 2 dage
Karen Jensdatter af Nølev - 25 år
Gerich Skrædder af Nølev - 40 år

1717
fol 205
Simon Overgaards hustru Maren Rasmusdatter af Nølev (introduceret)
Jens Sørensens hustru Helle Knudsdatter af Assedrup (introduceret)
Jens Andersen af Astrup og Karen Voldbyes af Assedrup (trolovet)
Jens Andersen og Karen Nielsdatter (copuleret)
Jacob Jensens hustru Karen Jacobsdatter af Nølev (introduceret)
Søren Christensens hustru Anne Sørensdatter af Assedrup (introduceret)
Knud Pedersens hustru Birthe Pedersdatter af Nølev (introduceret)
Jens Michelsen og Karen Rasmusdatter af Nølev (trolovet)
Søren Andersens hustru Margrethe Rasmusdatter af Nølev (introduceret)
fol 206
Niels Pedersens Laurits af Nølev - 1 år
Anne Jensdatters Anne af Nølev - 11 år
Søren Andersens Birthe af Nølev - 1 år
Christen Hjulmands Ingeborg af Nølev - 2 år
Rasmus Jensens Rasmus af Assedrup - 9 år
Søren Christensens navnløse barn af Assedrup (begravet)
Jens Sørensens barn af Assedrup - Knud
Jacob Jensens barn af Nølev - Simon
Søren Christensens navnløse datter
Knud Snedkers barn af Nølev - Rasmus
Søren Andersens barn af Nølev - Mette

1718
fol 207
Christen Sørensens barn af Nølev - Stephan
Søren Olufsens barn af Assedrup - Thomas
Hans Christophersens barn af Nølev - Morten
Jacob Nørgaards barn af Nølev - Niels
Niels Pedersens barn af Assedrup - Peder
Niels Smeds barn af Assedrup - Rasmus
Jens Rasmussen af Nølev - 88 år
Anne Nørgaards af Assedrup - 89 år
Maren Nielsdatter af Nølev Niels Skrædders hustru - 80 år
Søren Rasmussen af Nølev - 88 år
fol 208
Jens Michelsen og Karen Rasmusdatter af Nølev (copuleret)
Christen Sørensens hustru Anne Madsdatter af Nølev (introduceret)
Niels Skrædder af Nølev og Maren Madsdatter ibd (trolovet)
Hans Christophersens hustru af Nølev (introduceret)
Michel Jensen og Anne Madsdatter begge af Nølev (trolovet)
Søren Olufsens hustru Kirsten Thomasdatter af Assedrup (introduceret)
Morten Lauritsen af Nølev og Anne Knudsdatter af Assedrup (trolovet)
Jacob Nørgaards hustru Maren Jensdatter af Nølev (introduceret)
Niels Skrædder af Nølev og Maren Madsdatter ibd (copuleret)
Morten Lauritsen af Nølev og Anne Knudsdatter af Assedrup (copuleret)
Michel Jensen og Anne Madsdatter begge af Nølev (copuleret)
Niels Pedersens hustru Karen Sørensdatter af Nølev (introduceret)
Niels Smeds hustru Anne Rasmusdatter af Nølev (introduceret)

1719
fol 207
Maren Madsdatter Niels Skrædders hustru af Nølev - 36 år
Søren Hovgaard af Assedrup - 83 år
fol 208
Niels Nielsen af Rude og Mette Michelsdatter af Nølev (trolovet)
Simon Overgaards hustru Maren Rasmusdatter af Nølev (introduceret)
Michel Overgaards hustru Anne Madsdatter af Nølev (introduceret)
Niels Nielsen og Mette Michelsdatter af Nølev (copuleret)
Soldatens hustru Anne Margrethe af Nølev (introduceret)
Morten Lauritsens hustru Anne Knudsdatter af Nølev (introduceret)
fol 209
Simon Overgaards barn af Nølev - Mette
Michel Overgaards barn af Nølev - Anne
en soldats barn af Nølev - Hans
Morten Lauritsens barn af Nølev - Laurits
Niels Skolemesters barn af Nølev - Niels

1720

Top


fol 209
Hans Hyrdes barn af Nølev - Jacob
Niels Knudsens barn af Assedrup - Knud
Jacob Jensens barn af Nølev - Jens
Niels Rasmussens barn af Nølev - Rasmus
Knud Snedkers barn af Nølev - Michel
Niels Michelsens barn af Nølev - Johanne
fol 210
Erich Andersen af Rørt og Maren Rasmusdatter af Nølev (trolovet)
Niels Skolemesters hustru Mette Michelsdatter af Nølev (introduceret)
Niels Knudsens hustru Anne Sørensdatter af Assedrup (introduceret)
hyrdens hustru af Nølev (introduceret)
Erich Andersen af Rørt og Maren Rasmusdatter af Nølev (copuleret)
Jacob Jensens hustru Karen Jacobsdatter af Nølev (introduceret)
Niels Skrædders hustru Maren Christensdatter af Nølev (introduceret)
Rasmus Madsen og Helle Rasmusdatter af Nølev (trolovet)
Knud Snedkers hustru Birthe Pedersdatter af Nølev (introduceret)
Peder Enevoldsen af Kalbygård og Sidsel Simonsdatter af Assedrup (trolovet)
Niels Michelsens hustru Dorthe Jensdatter af Nølev (introduceret)
Jens Sørensens hustru Helle Knudsdatter af Assedrup (introduceret)
Peder Enevoldsen af Kalbygård og Sidsel Simonsdatter af Assedrup (copuleret)
Søren Andersens hustru Margrethe Rasmusdatter af Nølev (introduceret)
Morten Lauritsens Laurits af Nølev - 5 mdr
Margrethe Nielsdatter af Nølev - 59 år
Niels Knudsens Knud af Assedrup - 3 mdr
Niels Pedersen af Nølev - 58 år
Jacob Jensens Jens af Nølev - 6 mdr
Hans Hyrdes barn Jacob af Nølev - 9 mdr
fol 211
Jens Sørensens barn af Assedrup - Søren
Søren Andersens barn - Jacob
Morten Lauritsens barn af Nølev - Maren

1721
fol 211
Niels Knudsens barn af Assedrup - Kirsten
Simon Overgaards barn af Nølev - Eske
Christen Skrædders dødfødte datter af Nølev
Niels Pedersens barn af Assedrup - Søren
Michel Jensens barn af Nølev - Margrethe
Niels Pedersens barn af Nølev - Laurits
fol 212
Morten Lauritsens hustru Anne Knudsdatter af Nølev (introduceret)
Rasmus Madsen og Helle Rasmusdatter af Nølev (copuleret)
Niels Knudsens hustru Anne Sørensdatter af Assedrup (introduceret)
Simon Overgaards hustru Maren Rasmusdatter af Nølev (introduceret)
Niels Pedersens hustru Karen Sørensdatter af Assedrup (introduceret)
Michel Overgaards hustru Anne Madsdatter af Nølev (introduceret)
Niels Pedersens hustru Else Kirstine Lauritsdatter af Nølev (introduceret)
Anne Jensdatter af Assedrup - 71 år
Jens Rasmussen Overgaard - 73 år
Christen Skrædders navnløse barn af Nølev (begravet)
Christen Skrædders hustru Anne Madsdatter - 44 år
Niels Michelsens Johanne af Nølev - 1 år

1722
fol 212
Morten Lauritsens hustru Anne Knudsdatter af Nølev (introduceret)
Hans Christophersens hustru af Nølev (introduceret)
Rasmus Madsen af Rude og Kirsten Madsdatter af Nølev (trolovet)
Rasmus Madsens hustru Helle Rasmusdatter af Assedrup (introduceret)
Niels Skrædders hustru Maren Christensdatter af Nølev (introduceret)
Jacob Nørgaards Niels - 4 år
Jacob Nørgaards Jens - 5 år
Karen Jensdatter - 41 år
fol 213
Morten Lauritsens barn af Nølev - Knud
Hans Christophersens barn af Nølev - Anne
Rasmus Madsens barn af Assedrup - Margrethe
Niels Skrædders barn af Nølev - Christen
Simon Overgaards barn af Nølev - Mette Marie

1723
fol 213
Michel Overgaards barn af Nølev - Jens
Niels Knudsens barn af Assedrup - Knud
Knud Pedersens barn af Nølev - Søren
Niels Smeds barn af Assedrup - Søren
Søren Andersens barn af Nølev - Søren
fol 214
Simon Overgaards hustru Maren Rasmusdatter af Nølev (introduceret)
Michel Overgaards hustru Anne Madsdatter af Nølev (introduceret)
Niels Knudsens hustru Anne Sørensdatter af Assedrup (introduceret)
Knud Pedersens hustru Birthe Pedersdatter af Nølev (introduceret)
Niels Smeds hustru Anne Rasmusdatter af Assedrup (introduceret)
Søren Andersens hustru Margrethe Rasmusdatter af Nølev (introduceret)
Jens Sørensens hustru Helle Knudsdatter af Assedrup - 33 år
Karen Jensdatter af Nølev - 30 år
Anne Mogensdatter af Nølev - 72 år
Maren Nielsdatter af Assedrup - 78 år
Mette Jacobsdatter af Nølev? - 10 år
hyrden Søren Michelsen af Nølev - 40 år

1724
fol 214
Rasmus Madsens barn af Assedrup - Dorthe
Rasmus Madsens hustru Helle Rasmusdatter af Assedrup (introduceret)
Jacob Nørgaards hustru Maren Jensdatter af Nølev - 39 år
Hans Christophersens Morten af Nølev - 6 år

1725

Top


fol 215
Niels Skrædders barn af Nølev - Søren
Morten Lauritsens barn af Nølev - Laurits
Simon Overgaards barn af Nølev - Sidsel
Jens Sørensens barn af Assedrup - Niels
Søren Andersens barn af Nølev - Maren
Niels Skrædders hustru Maren Christensdatter af Nølev (introduceret)
Morten Lauritsens hustru Anne Knudsdatter af Nølev (introduceret)
Peder Michelsen af Tulstrup og Karen Jensdatter af Nølev (trolovet)
Simon Overgaards hustru Maren Rasmusdatter af Nølev (introduceret)
Jens Sørensens hustru Maren Nielsdatter af Assedrup (introduceret)
Peder Michelsen af Tulstrup og Karen Jensdatter af Nølev (copuleret)
fol 216
Poul Pedersen af Nølev - 79 år
Niels Knudsens Knud af Assedrup - 2 år

1726
fol 215
Niels Knudsens hustru Anne Sørensdatter af Assedrup (introduceret)
Michel Overgaards hustru Anne Madsdatter af Nølev (introduceret)
Ove Simonsens hustru Maren Poulsdatter af Assedrup (introduceret)
Niels Smeds hustru Anne Rasmusdatter af Assedrup (introduceret)
Rasmus Hyrdes hustru Kirsten Jensdatter af Nølev (introduceret)
Hans Christophersens hustru af Nølev (introduceret)
Jacob Nielsen og Anne Rasmusdatter af Nølev (trolovet)
fol 216
hyrden Rasmus Jensens Christen af Nølev - 2½ år
Jens Svendsen af Nølev - 73 år
Rasmus Madsens Dorthe af Assedrup - 2 år
Jacob Nielsen Nørgaard af Nølev - 59 år
Niels Knudsens barn af Assedrup - Søren
Michel Overgaards barn af Nølev - Kirsten
Ove Simonsens barn af Assedrup - Maren
Niels Smeds barn af Assedrup - Peder
Hans Christophersens barn - Anders
fol 217
Rasmus Hyrdes barn af Nølev - Christen
Jens Sørensens barn af Assedrup - Jens
Jens Sørensens hustru Maren Nielsdatter af Assedrup (introduceret)
Jørgen Michelsen og Mette Sørensdatter af Assedrup (trolovet)
Jørgen Michelsen af Randlev og Mette Sørensdatter af Assedrup (copuleret)

1727
fol 217
Rasmus Madsens barn af Assedrup - Dorthe
Niels Skrædders barn af Nølev - Peder
Oluf Christensen af Randlev og Anne Rasmusdatter af Nølev (trolovet)
Søren Christensen af Assedrup og Maren Simonsdatter af Nølev (trolovet)
Rasmus Madsens hustru Helle Rasmusdatter af Assedrup (introduceret)
Niels Skrædders hustru Maren Christensdatter af Nølev (introduceret)
Søren Christensen af Assedrup og Maren Simonsdatter af Nølev (copuleret)
Oluf Christensen og Anne Rasmusdatter af Nølev (copuleret)
Rasmus Pedersen og Karen Christophersdatter af Nølev (trolovet)
Søren Pedersen og Johanne Madsdatter af Nølev (trolovet)
fol 218
Søren Sørensen af Nølev - 79 år
Maren Thomasdatter af Nølev - 84 år
Peder Sørensen af Nølev - 80 år
Anne Sørensdatter af Assedrup - 41 år
Rasmus Hyrdes Jep af Nølev - 6 år
Kirsten Thomasdatter af Nølev - 82 år
Kirsten Tønnesdatter af Assedrup - 79 år

1728
fol 218
Knud Snedkers barn af Nølev - Maren
Simon Overgaards barn af Nølev - Marie (døde strax)
Morten Lauritsens barn af Nølev - Maren
Rasmus Pedersens barn af Nølev - Mette
Søren Christensens barn af Assedrup - Anne (døde strax)
Niels Knudsens barn af Assedrup - Sidsel
fol 219
Rasmus Pedersen og Karen Christophersdatter af Nølev (copuleret)
Knud Snedkers hustru Birthe Pedersdatter af Nølev (introduceret)
Søren Pedersen og Johanne Madsdatter af Nølev (copuleret)
Simon Overgaards hustru Maren Rasmusdatter (introduceret)
Morten Lauritsens hustru Anne Knudsdatter af Nølev (introduceret)
Rasmus Pedersens hustru Karen Christophersdatter (introduceret)
Søren Rasmussen og Maren Thomasdatter af Nølev (trolovet)
Rasmus Christensen og Anne Rasmusdatter af Nølev (trolovet)
Søren Christensens hustru Maren Simonsdatter af Assedrup (introduceret)
Rasmus Smed af Saksild og Anne Christensdatter af Nølev (trolovet)
Christen Hansen af Randlev og Karen Rasmusdatter af Assedrup (copuleret)
Rasmus Michelsen og Karen Rasmusdatter af Nølev (trolovet)
Niels Knudsens hustru Anne Sørensdatter af Assedrup (introduceret)
Rasmus Christensen og Anne Rasmusdatter af Nølev (copuleret)
Simon Overgaaards Marie af Nølev (begravet)
Maren Knudsdatter af Nølev - 59 år
Rasmus Jørgensen af Nølev - 54 år
Christen Skrædder af Nølev - 56 år
Christen Skrædders Jens af Nølev - 14 år
Michel Snedker af Nølev - 50 år
Søren Christensens Anne af Assedrup (begravet)
Ove Simonsens barn af Assedrup - Anne

1729
fol 220
Michel Overgaards barn af Nølev - Mads
Jens Sørensens barn af Assedrup - Helle
Søren Pedersens barn af Nølev - Peder (døde strax)
Niels Smeds barn af Assedrup - Christen
Rasmus Christensens barn af Nølev - Christen
Ove Simonsens hustru Maren Poulsdatter af Assedrup (introduceret)
Søren Rasmussen og Maren Thomasdatter af Nølev (copuleret)
Rasmus Smed af Saksild og Anne Christensdatter af Nølev (copuleret)
Anders Nielsen af Assedrup og Anne Christensdatter af Nølev (trolovet)
Rasmus Michelsen og Karen Rasmusdatter af Nølev (copuleret)
Michel Overgaards hustru Anne Madsdatter af Nølev (introduceret)
Jens Sørensens hustru Anne Nielsdatter af Assedrup (introduceret)
Anders Nielsen af Assedrup og Anne Christensdatter af Nølev (copuleret)
Søren Pedersens hustru Johanne Madsdatter af Nølev (introduceret)
Niels Smeds hustru Anne Rasmusdatter af Assedrup (introduceret)
Rasmus Christensens hustru Anne Rasmusdatter af Nølev (introduceret)
fol 221
Karen Jensdatter af Nølev - 56 år
Mads Christensen af Nølev - 2?1 år
Søren Pedersens Peder af Nølev (begravet)
Anne Jensdatter af Nølev (begravet)

1730

Top


fol 221
Maren Lauritsdatter af Nølev - 29 år
Birthe Lauritsdatter af Nølev - 81 år
Søren Christensens barn af Assedrup - Jacob
Anders Nielsens barn af Assedrup - Niels
Rasmus Boelsmands barn af Nølev - Anne
Søren Pedersens barn af Nølev - Margrethe
Ingild Rasmussens barn - Rasmus
fol 222
Søren Christensens hustru Maren Simonsdatter af Assedrup (introduceret)
Anders Nielsens hustru Anne Christensdatter af Assedrup (introduceret)
Rasmus Pedersens hustru Karen Christophersdatter af Nølev (introduceret)
Rasmus Boelsmands hustru Karen Rasmusdatter af Nølev (introduceret)
Søren Pedersens hustru Anne Madsdatter af Nølev (introduceret)
Ingild Rasmussens hustru Ingeborg Simonsdatter af Nølev (introduceret)

1731
fol 221
Maren Sørensdatter af Nølev - 64 år
Mads Jensen af Nølev - 78 år
den pige hos? Niels Jacobsens hustru af Rude (begravet)
Søren Saksild af Assedrup - 74 år
Rasmus Pedersens Peder - 1 år
Niels Pedersen af Assedrup - 56 år
fol 222
Peder Hovgaards hustru Kirsten Olufsdatter af Assedrup (introduceret)
Ove Simonsens hustru Maren Poulsdatter af Assedrup (introduceret)
Søren Mortensen af Tander og Maren Christensdatter af Nølev (trolovet)
Morten Lauritsens hustru Anne Knudsdatter af Nølev (introduceret)
Simon Overgaards hustru Maren Rasmusdatter af Nølev (introduceret)
Jens Sørensens hustru Anne Nielsdatter af Assedrup (introduceret)
Anders Nielsens hustru Anne Christensdatter af Assedrup (introduceret)
Peder Simonsen af Sander og Anne Simonsdatter af Nølev (trolovet)
Søren Mortensen af Tander og Maren Christensdatter af Nølev (copuleret)
Peder Rasmussens barn af Assedrup - Oluf
Ove Simonsens barn af Assedrup - Helle
Jens Sørensens barn af Assedrup - Niels
Morten Lauritsens barn af Nølev - Sidsel
Anders Nielsens barn af Assedrup - Christen
Simon Overgaards barn af Nølev - Simon
fol 223
Rasmus Christensens barn af Nølev - Anne
hyrdens barn af Assedrup - Karen
Rasmus Christensens hustru Anne Rasmusdatter af Nølev (introduceret)
Jens Jensen og Maren Nielsdatter af Assedrup (trolovet)
Peder Simonsen af Odder og Anne Simonsdatter af Nølev (copuleret)
Jens Jensen og Maren Nielsdatter af Assedrup (copuleret)
hyrdens hustru af Assedrup (introduceret)

1732
fol 223
Knud Snedkers barn af Nølev - Niels
Niels Knudsens barn af Assedrup - Knud
Søren Christensens barn af Assedrup - Simon
Niels Knudsens hustru Anne Sørensdatter af Assedrup (introduceret)
Knud Snedkers hustru Birthe Pedersdatter af Nølev (introduceret)
Søren Christensens hustru Maren Simonsdatter (introduceret)
Michel Overgaards hustru Anne Madsdatter af Nølev (introduceret)
Ingild Rasmussens hustru Ingeborg Simonsdatter af Nølev (introduceret)
Niels Skrædders hustru Maren Christensdatter af Nølev (introduceret)
Niels Smeds hustru Anne Rasmusdatter af Assedrup (introduceret)
Anders Nielsens hustru Anne Christensdatter af Assedrup (introduceret)
Søren Nielsen af Kysing og Anne Christensdatter af Nølev (trolovet)
fol 224
Morten Lauritsens Maren af Nølev - 4 år
Peder Rasmussen af Nølev - 73 år
Jens Sørensens barn Søren Jensen af Assedrup - 11 år
Jens Sørensens barn Helle Jensdatter af Assedrup - 3 år
Jens Sørensens Niels af Assedrup - 11 mdr
Jens Sørensens barn Jens af Assedrup - 5 år
Jørgen Andersen af Assedrup - 68 år
Rasmus Rasmussen af Assedrup - 82 år
hyrdens søn af Assedrup - 4 år
Søren Christensens Simon af Assedrup - 5 uger
Anne Nielsdatter af Nølev - 86 år
Michel Overgaards Rasmus af Nølev (begravet)
Søren Andersens Jacob af Nølev - 11 år
Michel Ingildsen af Nølev - 10 uger
Boelsmanden Rasmus Michelsen af Nølev - 47 år
Michel Overgaards barn af Nølev - Rasmus
Ingild Rasmussens barn - Michel
Niels Skrædders barn af Nølev - Kirsten
Anders Nielsens barn af Assedrup - Anne
Niels Smeds barn af Assedrup - Rasmus

1733
fol 225
Jens Sørensens barn af Assedrup - Helle
Søren Christensens barn af Assedrup - Simon
Ove Simonsens barn af Assedrup - Simon
Erich Sørensens barn af Nølev - Mette
sl Rasmus Michelsens barn af Nølev - Anne
Anders Borres barn af Assedrup - Anne
Jens Sørensens hustru Anne Nielsdatter af Assedrup (introduceret)
Søren Nielsen af Kysing og Anne Christensdatter af Nølev (copuleret)
Søren Christensens hustru Maren Simonsdatter af Nølev (introduceret)
Ove Simonsens hustru Maren Poulsdatter af Assedrup (introduceret)
Søren Pedersens hustru Anne Madsdatter af Nølev (introduceret)
sl Rasmus Michelsens enke Karen Rasmusdatter af Nølev (introduceret)
Anders Borres hustru Inger Eskildsdatter af Assedrup (introduceret)
Ingild Rasmussens hustru Ingeborg Michelsdatter (introduceret)
Rasmus Sørensen og Karen Rasmusdatter af Nølev (trolovet)
Michel Overgaards hustru Anne Madsdatter (introduceret)
fol 226
Michel Snedkers enke Maren Rasmusdatter af Nølev - 78 år
Ingild Rasmussens barn af Nølev - Jens
Michel Overgaards barn af Nølev - Maren

1734
fol 225
Rasmus Sørensen og Karen Rasmusdatter af Nølev (copuleret)
Anders Nielsens hustru Anne Christensdatter af Assedrup (introduceret)
Jens Sørensens hustru Anne Nielsdatter af Assedrup (introduceret)
Rasmus Christensens hustru Anne Rasmusdatter af Nølev (introduceret)
fol 226
Anders Nielsens Christen af Assedrup - 3 år
Jacob Svendsens Jacob - 20 år
? Sørens Mette af Nølev - 1 år
Rasmus Sørensens hustru Karen Rasmusdatter af Nølev - 33 år
Søren Christensens Simon af Assedrup - 1½ år
Niels Knudsens dødfødte barn af Assedrup (begravet)
Niels Knudsens hustru Anne Sørensdatter af Assedrup - 37 år
Anders Nielsens barn af Assedrup - Johanne
Jens Sørensens barn af Assedrup - Anne
Rasmus Christensens barn af Nølev - Maren
fol 227
Niels Knudsens barn af Assedrup - Maren


På andre sider:
Saksild sogn:
1701-34
1735-69
Nølev sogn:
1701-34
1735-69
Begge sogne:
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c