s
Stikord til Saksild-Nølev sognes kirkebog, Hads herred, 1701-1813

Saksild-Nølev 1810-13


På andre sider:
Saksild sogn:
1701-34
1735-69
Nølev sogn:
1701-34
1735-69
Begge sogne:
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1810
1811
1812
1813


1810

Døbte
fol 73b
Søren Sørensens og Stine Pedersdatters datter af Assedrup - Kirstine (døde strax)
Niels Knudsens og Anne Cathrine Jørgensdatters datter af Kysing - Kirsten
Rasmus Hansens og Karen Jensdatters søn af Assedrup - Jacob
Poul Sørensens og Anne Nielsdatters søn af Kysing - Niels
fol 74a
Laurs Hallings og Mette Marie Christensdatters datter af Saksild - Kirsten
Niels Olufsens og Mette Michelsdatters søn af Rude - Christen
Peder Jensens og Maren Jensdatters datter af Nølev - Kirsten
Rasmus Nielsens og Anne Sørensdatters søn af Kysing - Niels
Peder Andersens og Karen Pedersdatters søn af Nølev - Anders
Jens Nielsens og Anne Jensdatters søn af Kysing - Niels
fol 74b
Ove Jensens og Maren Madsdatters datter af Assedrup - Mette
præsten Jacob Abel Ingerslevs og Vita Berings datter - Wilhelmine Albertine
Frands Jensens og Ingeborg Jørgensdatters søn af Rude - Niels
skipper Jacob Jørgensens og Anne Margrethe Jensdatters søn af Kysing - Rasmus
Niels Pedersens og Mette Hansdatters datter af Nølev - Maren
Rasmus Michelsens og Birthe Sørensdatters datter af Nølev - Ingeborg
Michel Nielsens og Karen Poulsdatters datter af Nølev - Anne Johanne
Niels Simonsens og Birthe Andersdatters søn af Assedrup - Simon
skoleholder Peder Lihmes og Johanne Danielsdatters datter af Rude - Bodil Marie

Begravede
fol 74a
husmand Niels Jørgensens hustru af Saksild - 31 år
Søren Sørensens datter af Assedrup - 3 dage
Kirsten Pedersdatter af Rude - 76 år
Christen Vævers hustru af Rude - 78 år
Jens Christiansens moder i Nølev - 75 år
Laurs Rasmussens datter Maren af Assedrup - 10 år
Ingild Simonsen af Saksild - 29 år
Erich Smeds datter Maren af Saksild - 21 år
Niels Krog i Rude - 48 år
Hans Raphaelsens enke i Nølev - 65 år
Oluf Simonsen af Saksild - 78 år
Rasmus Thuesens hustru af Saksild - 34 år
Oluf Nielsens søn Jens af Saksild - 7 år
Oluf Nielsen gårdmand i Saksild - 62 år
Dines' søn Søren af Kysing - 28 år
Søren Sørensens søn Hans af Rude - 1 år
Niels Bisgaards søn Jens af Assedrup - 21 år
Jens Bisgaards søn Søren af Saksild - 3 år
Jørgen Davids søn Niels af Rude - 36 år
Oluf Jacobsen af Nølev - 66 år
Hans Jensens hustru af Saksild - 39 år
Tell Michels søn Niels af Nølev - 7 år
Tell Michels datter Karen Marie - 2 år
fol 79b
Niels Jørgensens dødfødte søn af Saksild

1811

Top


Døbte
fol 75a
degnen hr Kaalunds og Karen Petersens datter af Saksild - Sophie Marie
Søren Christensens og Sidsel Michelsdatters søn af Nølev - Michel
Rasmus Jensen Svejgaards og Christiane Rasmusdatters datter af Saksild - Anne
Simon Hansens og Birthe Jacobsdatters datter af Assedrup - Maren
Søren Sørensens og Bodil Sørensdatters datter af Rude - Birthe
Jens Hansen Snedkers og Anne Eskesdatters datter af Rude - Karen
Rasmus Rasmussens og Marie Elisabeth Friderichsdatters søn af Nølev - Rasmus
fol 75b
Michel Laursens og Birthe Sørensdatters datter af Nølev - Mette Marie
Anders Christensen Smeds og Karen Nielsdatters datter af Kysing - Marie Cathrine
Oluf Pedersen Smeds og Mette Marie Jensdatters søn af Assedrup - Jens
Rasmus Pedersens og Maren Jørgensdatters søn af Saksild - Peder
Christian Bennikes og Maren Rasmusdatters datter af Saksild - Marie Sophie Hedvig
Simon Jensens og Anne Poulsdatters datter af Nølev - Kirsten
Jens Nielsen Bisgaards og Birthe Olufsdatters datter af Saksild - Maren
Rasmus Olufsens og Anne Rasmusdatters datter af Saksild - Anne
Søren Rasmussen Møllers og Maren Rasmusdatters søn af Rude - Sejer
fol 76a
Peder Olufsens og Mariane Hansdatters tvillinger af Assedrup - Oluf (døde strax) og Karen
Søren Sørensen Overgaards og Anne Marie Olufsdatters datter af Rude - Johanne
Søren Rasmussens og Maren Nielsdatters søn af Rude - Rasmus
Raphael Christensens og Karen Jensdatters datter af Nølev - Anne
Jens Sørensens og Johanne Rasmusdatters datter af Nølev - Anne
Christen Olufsens og Margrethe Pedersdatters søn af Rude - Anders
Niels Michelsen Smeds og Karen Thøgersdatters søn af Saksild - Michel
gårdmand Niels Jørgensens og Bodil Nielsdatters datter af Saksild - Christiane
husmand Niels Jørgensens og Maren Sørensdatters søn af Saksild - Søren
skipper Jacob Jørgensens og Anne Margrethe Jensdatters datter af Kysing - Maren
fol 76b
Jens Hansen d ældres og Margrethe Michelsdatters søn af Rude - Oluf
Peder Andersens og Kirsten Pedersdatters søn af Assedrup - Anders
Rasmus Sørensens Thuesens og Øllegaard Laursdatters søn af Saksild - Søren
Niels Knudsens og Anne Cathrine Jørgensdatters datter af Kysing - Karen
Hans Andersens og Anne Catharine Jensdatters søn af Rude - Jesper
Hans Jensens og Maren Sørensdatters søn af Saksild - Søren (døde strax)
fol 79b
Karen Pedersdatters uægte barn af Assedrup - Jens (Jens Jensen Nørgaard af Assedrup)

Begravede
fol 75a
Erich Smeds hustru af Saksild - 26 år
dannebrogsmand Kjærulff af Norsminde - 37 år
Niels Baatrup af Kysing - 58 år
Laurs Rasmussen af Assedrup - 59 år
Rasmus Simonsen af Saksild - 70 år
Peder Skrædders datterdatter af Kysing - 4 år
Mariane Jensdatter af Saksild - 38 år
Simon Jensens søn Jens af Nølev - 2 år
Morten Hansens datter Maren af Assedrup - 11 år
Ove Jensen af Assedrup - 46 år
almisselem Mette Sørensdatter af Rude - 81 år
Niels Knudsens datter Kirsten af Kysing - 1 år
Søren Hansens enke af Rude - 81 år
Ove Jensens datter af Assedrup - 1 år?
Peder Olufsens søn Oluf af Assedrup - 2 år?
Jens Michelsens datter Anne af Rude
Michel Laursen af Nølev - 32 år
fol 79b
Jens Jensens dødfødte søn af Nølev
Peder Thomasens dødfødte søn af Saksild

1812

Top


Døbte
fol 76b
Laurs Nielsens og Mette Marie Christensdatters datter af Saksild - Øllegaard Charlotte
Raphael Hansens og Maren Jensdatters søn af Nølev - Hans
fol 77a
Søren Rasmussens og Maren Rasmusdatters datter af Saksild - Kirsten
skolelærer Hans Thomasens og Birthe Hansdatters datter af Nølev - Anne
Søren Sørensen Smeds og Øllegaard Erichsdatters datter af Rude - Anne
Rasmus Hansens og Karen Jensdatters søn af Assedrup - Niels
Oluf Olufsens og Johanne Pedersdatters datter af Saksild - Anne
Jens Hansens og Johanne Jensdatters datter af Assedrup - Kirsten
Hans Rasmussens og Maren Rasmusdatters datter af Kysing - Karen
Søren Simonsens og Øllegaard Olufsdatters søn af Saksild - Knud
Jens Hansens og Anne Eskildsdatters søn af Rude - Hans
Christen Olufsens og Margarethe Pedersdatters søn af Rude - Peder (døde strax)
Jens Christiansens og Maren Jensdatters søn af Nølev - Søren
Niels Sørensens og Mette Michelsdatters datter af Rude - Bodil
Michel Nielsens og Mette Marie Knudsdatters datter - Anne
fol 77b
Peder Pedersen Gyllings og Karen Sørensdatters søn af Fillerup, født i Rude - Peder
Jens Sørensens og Johanne Rasmusdatters søn af Nølev - Rasmus
Erich Christensens og Kirsten Andersdatters søn af Saksild - Anders
Simon Jensens og Anne Poulsdatters søn af Nølev - Jens
Poul Nielsens og Maren Madsdatters datter af Assedrup - Karen
Hans Thuesens og Maren Sørensdatters søn af Saksild - Søren

Begravede
fol 77b
Peder Jacobsens søn Jacob af Assedrup - 12 uger
Hans Jensens søn Søren af Saksild - 3 uger
Erich Erichsens enke i Saksild - 82 år
Oluf Jørgensens søn Rasmus i Rude - 1 dag
Michel Nielsens datter Anne Johanne af Nølev - 2 år
Erich Jensens hustru af Nølev - 36 år
Michel Ingildsen af Nølev - 79 år
Peder Andersen af Assedrup - 60 år
Peder Thonnings datter Kirsten af Saksild - 20 år
Jens Jensen af Saksild - 86 år
Peder Jensens søn Søren af Nølev - 10 år
Laurs Hallings datter Øllegaard af Saksild - 4 mdr
Karen Øvlesdatter af Rude - 81 år
Peder Andersens søn Anders af Assedrup - 9 mdr
Christen Olufsens søn Peder af Rude - 2 dage
en ilandskyllet mand
bødker Søren Rasmussens hustru af Saksild - 38 år
Jørgen Andersen af Assedrup - 78 år

1813

Top


Døbte
fol 78a
Stephan Pedersens og Anne Pedersdatters søn af Saksild - Thøger
degnen Jens Kaalunds og Karen Petersens datter af Saksild - Marie Margrethe Christine
Jens Jensens og Kirsten Jensdatters søn af Nølev - Simon
Oluf Pedersens og Mette Marie Jensdatters datter af Assedrup - Karen
Niels Vendelbos og Kirsten Nielsdatters datter af Kysing - Ingeborg
Anders Christensens og Karen Nielsdatters datter af Kysing - Johanne
Rasmus Rasmussens og Marie Elisabeth Friderichsdatters datter af Nølev - Anne Margrethe
Ingild Nielsens og Anne Mogensdatters datter af Kysing - Mette
Niels Pedersens og Mette Hansdatters søn af Nølev - Hans
Rasmus Pedersens og Maren Jørgensdatters søn af Saksild - Jørgen
Niels Jørgensens og Bodil Nielsdatters søn af Saksild - Jørgen
Laurs Nielsens og Mette Marie Christensdatters søn af Saksild - Thomas
Jens Jensens og Kirsten Pedersdatters datter af Assedrup - Mariane
fol 78b
Peder Andersens og Karen Pedersdatters datter af Nølev - Birthe
Rasmus Jensens og Christiane Rasmusdatters søn af Saksild - Rasmus
Jens Nielsens og Karen Jensdatters søn af Rude - Jens
Niels Sørensens og Magdalene Pedersdatters søn af Assedrup - Jacob
Poul Sørensens og Anne Nielsdatters søn af Kysing - Søren
skolelærer Peder Lihmes og Johanne Danielsdatters søn af Rude - Peder Daniel
skipper Jacob Jørgensens og Anne Margrethe Jensdatters søn af Kysing - Jens
Jens Hansens og Anne Eskildsdatters datter af Rude - Maren
Niels Simonsens og Birthe Andersdatters datter af Assedrup - Anne (døde strax)
Frands Jensens og Ingeborg Jørgensdatters datter af Rude - Ingeborg

Begravede
fol 78b
Michel Jensen af Rude - 75 år
Jens Sønderborgs søn Jens af Rude - 5 år
Simon Christensens datter Maren af Saksild - 4 år
Rasmus Nielsens enke i Assedrup - 74 år
Jens Jensens datter Mette af Saksild - 17 år
Poul Nielsens datter Karen af Assedrup - år
Jens Bisgaards datter Maren af Saksild - 2 år
Laurs Hallings søn Thomas af Saksild - 4 uger
Jacob Rasmussen af Rude - 71 år
Søren Simonsens hustru af Nølev - 65 år
præstens søn Casper Ernst Ingerslev - 19 år
Rasmus Erichsen af Saksild - 93 år
Søren Rasmussens søn Rasmus af Rude - 2 år
Ove Jensens søn Otto af Assedrup - 6 år
Søren Thuesens søn Knud af Saksild - 1 år


På andre sider:
Saksild sogn:
1701-34
1735-69
Nølev sogn:
1701-34
1735-69
Begge sogne:
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c