s
Stikord til Saksild-Nølev sognes kirkebog, Hads herred, 1701-1813

Saksild-Nølev 1780-89


På andre sider:
Saksild sogn:
1701-34
1735-69
Nølev sogn:
1701-34
1735-69
Begge sogne:
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

På denne side:
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789


1780

Døbte
fol 23b
Jacob Rasmussens søn af Assendrup - (navn mangler, døde strax)
Anne Sørensdatters uægte barn af Saksild - (navn mangler, døde strax)
Søren Storms og Dorthe Nielsdatters barn af Rude - Rasmus
fol 24a
Oluf Friderichsens og Anne Nielsdatters barn af Rude - Friderich
Simon Nielsens og Mette Ingildsdatters barn af Saksild - Niels
Søren Christensens og Anne Jørgensdatters barn af Nølev - Maren
Hans Mortensens og Maren Jensdatters barn af Nølev - Eske
Christian Christiansens og Mariane Christensdatters barn af Nølev - Birthe Marie
Peder Rasmussens og Anne Foghs barn af Saksild - Niels
fol 24b
Hans Sørensens og Kirsten Pedersdatters barn af Kysing - Maren
Niels Nielsens og Øllegaard Michelsdatters barn af Rude - Anne
Hans Raphaelsens og Mette Marie Eskildsdatters barn af Nølev - Mads
Christen Olufsens og Maren Sørensdatters barn af Rude - Søren
Niels Sørensens og Maren Rasmusdatters barn af Kysing - Anne
fol 25a
Michel Rørts og Anne Simonsdatters barn af Rude - Oluf
Jens Jensens og Mette Rasmusdatters barn af Assedrup - Mette Kirstine
Rasmus Simonsens og Maren Ingildsdatters barn af Saksild - Anne

Begravede
fol 22b
Jens Smeds hustru af Nølev - 70 år
Jacob Rasmussens søn af Assedrup - 7 dage
Peder Jensens datter Anne af Nølev - 3 mdr
smedens søn i Assedrup - 6 mdr
Anne Sørensdatters uægte barn af Saksild - 7 dage
enke Mariane Hansdatter ved Norsminde - 47 år
Anne Ladefoged af Saksild - 73 år
Kirsten Pedersdatter af Saksild - 70 år
kromand Rasmus Vestend ved Norsminde - 48 år
Niels Nielsen Væver af Nølev - 60 år
Anne Knudsdatter af Rude - 90 år
Michel Nielsens søn af Assedrup - 1 år
fol 25b
Morten Nielsens søn Niels af Assedrup - 1½ år
Simon Simonsen Vesterbo - 54 år
Morten Nielsens søn Oluf af Assedrup - 6 år
den gl Inger Svenskes - 85 år
præsten Christopher Friderich v. Heye - 60 år

1781

Top


Døbte
fol 25a
Poul Mortensens og Anne Stephansdatters barn af Nølev - Anne
Laurs Rasmussens og Maren Pedersdatters barn af Assedrup - Rasmus
overstreget: Søren Jørgensens søn af Saksild - (navn mangler)
Simon Arentsens og Mette Poulsdatters barn af Kysing - Poul
fol 26a
Søren Jørgensens og Karen Erichsdatters barn af Saksild - Jørgen
Mads Jørgensens og Mette Rasmusdatters barn af Assedrup - Zacharias
gårdmand Erich Christensens og Anne Erichsdatters barn af Saksild - Christen
Søren Gosmer Nielsens og Dorothea Nielsdatters barn af Saksild - Simon
Søren Pedersen Bruuns og Bodil Pedersdatters barn af Saksild - Niels
Jørgen Olufsens og Grethe Ingildsdatters barn af Saksild - Maren
Peder Hansen Hjulmands og Kirsten Pedersdatters søn af Rude - Peder
Simon Nielsens og Anne Jensdatters barn af Assedrup - Niels
fol 26b
Niels Rasmussens og Mette Andersdatters barn af Assedrup - Maren
Øvli? Rasmussens og Karen Sørensdatters barn af Rude - Anne
Jacob Rasmussens og Maren Sørensdatters barn af Assedrup - Rasmus
Jens Erichsens og Kirsten Rasmusdatters barn af Nølev - Simon
betlere fra Bøelund sogn i Vendsyssel Jens Madsens og Maren Jørgensdatters barn - Rasmus
Anders Pedersens og Kirsten Nielsdatters barn af Saksild - Anne
Else Pedersdatters uægte barn - Peter (Anders Jensen på Tunø)
Michel Rørts og Anne Simonsdatters barn af Rude - Peder

Begravede
fol 25b
Søren Nielsens hustru af Kysing - 72 år
Anders Jensens datter Else Johanne af Kysing - 31 år
Jens Jensen?s datter Mette af Assedrup - 9 mdr
Anne Nielsdatter af Kysing - 1 år
Michel Rørts søn Peder - 1 dag
Knud Nielsens hustru af Assedrup - 53 år

1782

Top


Døbte
fol 27a
Jens Laursens og Anne Frandsdatters barn af Nølev - Anne Margrethe
Michel Nielsens og Anne Nielsdatters barn af Assedrup - Niels
Jørgen David Simonsens og Anne Marie Nielsdatters barn af Rude - Ingeborg
Dines Sørensens og Anne Rasmusdatters barn af Kysing - Anne
skoleholder Rasmus Pedersens og Mette Nielsdatters barn af Rude - Ingeborg
Niels Michelsens og Maren Olufsdatters barn af Saksild - Johanne
Simon Nielsens og Mette Ingildsdatters barn af Saksild - Ingild
Søren Simonsens og Anne Sørensdatters barn af Nølev - Jens
Anders Pedersens og sl Birthe Pedersdatters barn af Nølev - Simon
fol 28a
Niels Andersen Hyrdes og Anne Rasmusdatters barn af Rude - Rasmus
gårdmand Søren Rasmussens og Anne Marie Rasmusdatters barn af Nølev - Jacob
gårdmand Søren Pedersen Bruuns og Bodil Pedersdatters barn af Saksild - Jaocb Laursen
Knud Smeds og Kirsten (mangler)s barn af Kysing - Sidsel
Jens Jensens og Mette Rasmusdatters barn af Assedrup - Mette Marie
Oluf Friderichsens og Anne Nielsdatters barn af Rude - Niels

Begravede
fol 27b
Mads Jørgensen af Rude - 25 år
mons Hjorts datter Mette Marie Hjort i Norsminde kro - 3 uger
Hans Mortensens og Maren Jensdatters søn Rasmus Hansen af Nølev - 1 md
Simon Sørensen af Saksild - 1 år
Anders Pedersens hustru Birthe Pedersdatter af Nølev - 33 år
gårdmand Poul Mortensen af Nølev - 47 år
fattige Anne Jørgensdatter af Nølev
Niels Batrups hustru Maren Nielsdatter af Kysing - 60 år
Rasmus Nielsens hustru Anne Rasmusdatter af Assedrup - 42 år
Peder Jensens søn - 1 md
hyrdens svigermoder af Kysing

1783

Top


Døbte
fol 28a
Jens Jensen Nørgaards og Anne Jensdatters barn af Assedrup - Jens
Søren Sørensens og Maren Laursdatters barn af Rude - Mette
fol 29a
Michel Jørgensens og Birthe Hansdatters barn af Rude - Kirsten
Søren Christensens og Anne Jørgensdatters barn af Nølev - Jørgen
Søren Nielsens og Dorthe Nielsdatters barn af Saksild - Simon
Niels Bisgaards og Mette Andersdatters barn af Assedrup - Christine
gårdmand Oluf Simonsens og Ingeborg Jensdatters barn af Saksild - Karen
Michel Jensens og Anne Simonsdatters barn af Rude - Jørgen David
gårdmand Hans Rasmussens og Anne Stephansdatters barn af Nølev Annexgård - Poul
Eske Rasmussens og Karen Sørensdatters barn af Rude - Mette
Erich Christensens og Anne Erichsdatters barn af Saksild - Øllegaard Cathrine
fol 29b
Jens Skoleholders og Ingeborg Jensdatters barn af Nølev - Jens
gårdmand Jens Olufsens barn af Kysing - Christine
Peder Skrædders barn af Kysing - Cathrine Marie
Niels Nielsens og Øllegaard Michelsdatters datter af Rude - Maren
Hans Raphaelsens og Mette Marie Eskildsdatters barn af Nølev - Anne
Smed Søren Sørensens og Anne Hansdatters barn af Nølev - Søren
Simon Arentsens og Mette Poulsdatters barn af Kysing - Mette Marie
Jacob Rasmussens og Maren Sørensdatters barn af Assedrup - Søren
fol 30a
gårdmand Niels Sørensens og Maren Rasmusdatters barn af Kysing - Anne
Knud Erichsens og Kirsten Jensdatters barn af Kysing - Anne

Begravede
fol 28b
Jens Nielsens datter af Kysing - 1 md
præstegårdens husmand Jens Sørensen Hjulmand - 60 år
gårdmand Jens Erichsen af Saksild - 64 år
Niels Pedersens hustru af Kysing - 69 år
Søren Christensens datter af Nølev - 3 år
mad Hühn af Saksild præstegård - 60 år
Peder Nielsens hustru Anne Pedersdatter af Saksild - 68 år
Poul Rasmussens hustru af Nølev
gårdmand Niels Knudsens enke Margrethe Michelsdatter af Assedrup - 80 år
Jørgen Sørensen af Rude - 87 år

1784

Top


Døbte
fol 30a
Hans Mortensens og M?aren Jensdatters barn af Nølev - Mette
Johanne Simonsdatters uægte barn af Rude - Mette (købmandsdreng Jens Nielsen hos købm. Frausing i Århus)
skoleholder Bertels og Johanne Pedersdatters barn af Rude - Søren
Christen Olufsens og Maren Sørensdatters barn af Rude - Peder
Peder Rasmussens og Anne Foghs barn - Mette
Hans? Sørensens og Anne Rasmusdatters barn af Kysing - Rasmus
gårdmand Rasmus Simonsens og Maren Ingildsdatters barn af Saksild - Mette
fol 31a
Poul Rasmussens søn af Nølev - Erich
gårdmand Søren Jørgensens og Karen Erichsdatters barn af Saksild - Erich
Niels Christensens og Anne Jensdatters barn af Saksild - Søren
Anders Pedersens og Anne Jensdatters barn af Nølev - Birthe
Jørgen Olufsens og Grethe Ingildsdatters barn af Saksild - Jørgen
Jørgen David Simonsens og Anne Marie Nielsdatters barn af Rude - Karen
Søren Rasmussens og Dorthe Nielsdatters barn af Rude - Anne
Niels Rasmussens og Mette Andersdatters barn af Assedrup - Jens
husmand Laurs Rasmussens og Maren Pedersdatters barn af Assedrup - Kirsten
fol 31b
Søren Nielsens og Dorthe Nielsdatters barn af Saksild - Mette
Søren Rasmussens og Anne Marie Rasmusdatters barn af Nølev - Mette
Hans Laursens og Mette Sørensdatters barn af Rude - Oluf

Begravede
fol 30b
Johanne Rørt hos Peder Krogh - 63 år
Anne Simonsdatter hos Oluf Simonsen i Saksild - 71 år
Michel Jørgensen af Rude - 72 år
Hans Mortensens søn Eske - 3½ år
Hanne Simonsdatters Mette - 3 mdr
Niels Nielsens datter Maren af Rude - ½ år
Peder Hansen af Rude - 70 år
degnens søn Hans - 16 år
Maren Jørgensdatter hos Peder Snerild - 83 år
Knud Erichsens datter af Kysing - 2 år
den gl skoleholder i Rude Hans Jørgensen - 57 år
skoleholderens søn i Nølev - 1 år
Jens Mortensen af Saksild - 76 år
Søren Nielsens hustru Mette Knudsdatter af Nølev - 69 år
Jacob Pedersens hustru af Nølev - 80 år
Anne Madsdatter af Rude - 70 år
Simon Nielsens datter Maren Sørensdatter af Saksild - 14 år
hr Seehuus - 49 år
Jens Jensens datter Mette Marie af Assedrup - 3 år
Jens Nielsen af Kysing - 43 år
?en Bruuns navnløse søn

1785

Top


Døbte
fol 31b
Anders Pedersens og Kirsten Nielsdatters barn af Saksild - Maren
sl Jens Nielsens enkes datter (døde strax)
Jens Erichsens og Kirsten Rasmusdatters barn af Nølev - Rasmus
Jens Nørgaards og Anne Jensdatters barn af Assedrup - Jens
fol 32a
Jens Michelsens og Mette Laursdatters barn af Nølev - Michel
skolemesteren Jens Pedersens og Ingeborg Jensdatters barn af Nølev - Kirsten
Niels Rasmussens og Maren Christensdatters tvillinger af Kysing - Rasmus og Christen
Knud Laursens og Anne Sørensdatters barn af Rude - Kirsten
smed Erich Christensens og Anne Erichsdatters barn af Saksild - Maren
fol 32b
Niels Nielsens og Øllegaard Michelsdatters barn af Rude - Michel
hyrden Oluf Jørgensens og Anne Jensdatters barn af Kysing - Kirsten
skolemesteren Bertel Sørensens og Johanne Pedersdatters barn af Rude - Anne
Oluf Simonsens og Birthe Hansdatters barn af Rude - Mette Kirstine
Søren Christensens og Anne Jørgensdatters barn af Nølev - Maren
Niels Sørensens og Maren Rasmusdatters barn af Kysing - Søren
Niels Rasmussens og Birthe Pedersdatters barn af Nølev - Rasmus

Begravede
fol 30b
Rasmus Simonsens datter Mette Rasmusdatter af Saksild - 1 år
Søren Sørensens moder Maren af Rude - 85 år
Niels Sørensens datter Anne af Kysing - 1 år
sl Jens Nielsens enkes datter Cathrine Marie - 3 uger
betlerkvinde Kirsten Eliasdatters barn Anne fra Holm - 3 uger
fol 33a
Laurs Rasmussens hustru af Assedrup - 37 år
Rasmus Nielsen af Assedrup - 70 år
Rasmus Tærskers hustru Mette af Saksild - 64 år
Niels Rasmussens søn Rasmus af Kysing - 15 uger
hyrden Jens Nielsen af Nølev - 62 år
Maren Bertelsdatter - 72 år

1786

Top


Døbte
fol 33b
Rasmus Rasmussens og Maren Michelsdatters barn af Rude - Anne
Hans Rasmussen Borres og Kirsten Nielsdatters barn af Skalborg huset - Maren
sr Albreth Christiansen Hjorts og Maren Jørgensdatters barn af Norsminde kro - Jørgen Didrich
Jens Olufsens og Birthe Michelsdatters barn af Kysing - Michel
Søren Pedersen Brunds og Bodil Pedersdatters barn af Saksild - Maren
Poul Rasmussens og Maren Sørensdatters barn af Nølev - Birthe
fol 34a
Søren Simonsens og Anne Sørensdatters datter - (navn mangler - døde strax)
Anders Rasmussens og Anne Mogensdatters barn - Kirsten
Hans Mortensens og Maren Jensdatters barn - Eske
præsten Jacob Abel Ingerslevs og Vita Berings barn - Edel? Sophie
Rasmus Olufsens og Maren Poulsdatters barn af Kysing - Jens
fol 34b
Jacob Rasmussens og Karen Sørensdatters barn af Assedrup - Jens
Hans Rasmussens og Anne Stephansdatters barn - Karen
Michel Nielsens og Anne Nielsdatters barn af Assedrup - Knud
smeden Søren Sørensens og Anne Hansdatters barn af Assedrup - Hans
hyrden Michel Cortsens og Anne Rasmusdatters barn af Nølev - Jens
Niels Rasmussens og Mette Andersdatters barn af Assedrup - Anne Marie
fol 35a
Søren Jørgensens og Karen Erichsdatters barn - Søren
Niels Rasmussens og Maren Christensdatters barn af Kysing - Rasmus
Jens Jensens og Birthe Nielsdatters barn af Saksild - Jens
Laurs Rasmussens og Maren Sørensdatters barn af Assedrup - Søren

Begravede
fol 33a
betlerkvinden Anne i Kysing - 60 år
Maren Simonsdatter af Nølev - 75 år
Niels Sørensens søn Søren - 9 uger
skolemesterens datter Kirsten af Nølev - 1 år
Søren Simonsens datter - 4 uger
Christen Rasmussens moder Anne Rasmusdatter - 79 år
Søren Rasmussens søn Simon - 1 år
sr Albreth Christiansen Hjorts søn Jørgen Didrich - 2 mdr
Dines Sørensens dødfødte barn af Kysing
Hans Rasmussens datter i Skalborg huset - 10 uger
Anders Jensen af Kysing Vester - 81 år
Peder Sørensen Bom af Rude - 73 år
Michel Nielsens datter af Assedrup - 7 år
Jens Olufsens datter af Kysing - 3 år
Peder Nielsen af Saksild - 56 år
hyrdens hustru - 47 år
Laurs Rasmussens datter af Assedrup - 7 år
Anders Rasmussens datter Kirsten af Nølev - ½ år
fol 35b
en soldats datter af Rude - 3½ år
hyrdens datter af Kysing - 3 år
Christen Olufsens søn af Rude - 6 år
Niels Nielsens datter af Rude - 6 år
Niels Nielsens søn Michel - 1 år
Niels Rasmussens datter Anne af Assedrup - 10 uger
Anne Jørgensdatter af Saksild - 79 år
smedens søn af Assedrup - 3½ år

1787

Top


Døbte
fol 36a
Niels Pedersen Smeds og Johanne Frandsdatters barn af Kysing - Karen
Hans Rasmussens og Kirsten Nielsdatters barn af Skalkjær huset paa Saksild mark - Rasmus
Søren Sørensens og Maren Laursdatters barn af Rude - Stephan
Simon Arentsens og Mette Poulsdatters barn af Kysing - Jens
Dines Sørensens og Anne Rasmusdatters barn af Kysing - Mette
fol 36b
skolemesteren Jens Pedersens og Ingeborg Jensdatters barn af Nølev - Jens
præsten Jacob Abel Ingerslevs og Vita Berings barn af Saksild - Hans
Søren Nielsens og Dorthe Nielsdatters barn af Saksild - Hans
Jørgen David Simonsens og Anne Marie Nielsdatters barn - Else
Niels Rasmussens og Maren Christensdatters barn af Kysing - Anne
fol 37a
Simon Nielsens og Anne Jensdatters barn af Assedrup - Jens
skolemester Bertel Sørensens og Johanne Pedersdatters barn af Rude - David
hyrden Oluf Jørgensens og Anne Jensdatters barn af Assedrup - Søren
Søren Rasmussens og Anne Pedersdatters barn af Kysing - Peder

Begravede
fol 35b
Anne Jørgensdatter af Rude - 71 år
Søren Sørensen Hyrde af Saksild - 59 år
Jens Michelsens søn af Nølev - 2 år
Hans Raphaelsens datter Anne - 3½ år
Søren Michelsen en betler i Rude - 70 år
Niels Rasmussens datter af Assedrup - 4 år
Peder Snerild i Rude - 76 år
Anders Pedersens datter - 2 år
Christen Rasmussen af Nølev - 57 år
Jens Jensens dødfødte søn af Assedrup
smeden Erich Christensens datter af Saksild - 2 år
Kirsten Sørensdatters søn i Rude - 27 år
Michel Erichsens dødfødte søn af Rude
Peder Rasmussens datter Mette - 4 år
skolemesterens søn af Rude - 7 dage
hyrdens søn af Assedrup - 6 dage

1788

Top


Døbte
fol 37a
Knud Laursens og Anne Sørensdatters barn af Rude - Mette Marie
fol 37b
Rasmus Rasmussens og Maren Michelsdatters barn af Rude - Mette
betler Jørgen Knudsens og Mariane (mangler)s barn født i Nølev - Poul
Jens Nørgaards og Anne Jensdatters barn af Assedrup - Søren
Søren Rasmussens og Dorothea Nielsdatters barn af Rude - Ellen
Jens Jensens og Mette Rasmusdatters barn af Assedrup - Mette Marie
Rasmus Olufsens og Maren Poulsdatters barn af Kysing - Anne Cathrine
Hans Raphaelsens og Mette Marie Eskildsdatters barn af Nølev - Dines
fol 38a
hr Jacob Abel Ingerslevs og Vita Berings datter - Ide Hedvig
Jens Pedersens søn af Rude - (navn mangler - døde strax)
Søren Pedersen Brunds og Bodil Pedersdatters barn af Saksild - Karen Marie
Jens Jensens og Birthe Nielsdatters barn af Saksild - Niels
Poul Rasmussens og Maren Sørensdatters barn af Nølev - Simon
Michel Rasmussens og Marie Andersdatters barn af Kysing Vestergård - Anne
fol 39a
Jens Olufsens og Birthe Michelsdatters barn af Kysing - Kirsten
Michel Erichsens og Ingeborg Olufsdatters tvillinger - (navn mangler - døde strax)
Stephan Pedersens og Anne Pedersdatters barn af Saksild - Maren
Søren Jørgensens og Karen Erichsdatters barn af Saksild - Anne
Søren Simonsens og Anne Sørensdatters barn af Nølev - Niels
Jens Erichsens og Kirsten Rasmusdatters barn af Nølev - (navn mangler - døde strax)

Begravede
fol 38b
Niels Pedersen Skrædder af Kysing - 76 år
Oluf Simonsen af Rude - 41 år
Mette Sørensdatter af Rude - 48 år
Anne Jensdatter af Saksild - 43 år
Michel Nielsen af Assedrup - 57 år
en betler fra Vrå - ca 40 år
Niels Rasmussen af Kysing - 43 år
Peder Jensen Krogh i Saksild - 72 år
Sidsel Sørensdatter hos hyrden i Saksild - 75 år
Jens Nørgaards moder i Assedrup - 73 år
enkemand Niels Christensens fæstemø - 32 år
Ove Knudsens hustru Anne Jørgensdatter af Assedrup - 19 år
Rasmus Øvlisen af Rude - 25 år
Jens Nørgaards søn Jens - 4 år
Peder Simonsens moder Malle Nielsdatter af Saksild - 85 år
Niels Sønderborgs søn af Rude - 6 år
Laurs Rasmussens hustru af Assedrup - 27 år
Christen Olufsens hustru af Rude - 46 år
den sl hyrdes søn Niels - 7 år
enke Maren Rasmusdatters fæstemand Niels Knudsen i Kysing - 28 år
Jens Pedersens søn af Rude - 13 dage
Michel Erichsens tvillingesøn Oluf i Rude - 5 dage
Anne Andersdatter af Saksild - 66 år
Michel Erichsens søn Erich af Rude - 3 uger
Michel Thomasen af Rude - 72 år
en betlerkvinde fra Århus' dødfødte søn
Jens Erichsens datter af Nølev - 13 dage

1789

Top


Døbte
fol 39b
Jacob Rasmussens og Maren Sørensdatters barn af Assedrup - Oluf
Jens Michelsens og Anne Christensdatters barn af Rude - Mette
Michel Cortsens og Anne Rasmusdatters barn af Nølev - Kirsten
Albret Christiansen Hjorts og Maren Jørgensdatters barn af Norsminde kro - Mette Marie
skolemesteren Bertel Sørensens og Johanne Pedersdatters barn af Rude - David
fol 40a
Søren Christensens og Anne Jørgensdatters barn af Nølev - Christen
Erich Christensen Smeds og Anne Erichsdatters barn af Saksild - Maren
Jacob Abel Ingerslevs og Vita Pedersdatter Berings barn af Saksild - Peder Laurits Bering
Abel Marie Frandsdatters uægte barn fra Horsens, født i Norsminde kro - Rasmus (Morten Rasmussen Tonning)
hyrden Jørgen Olufsens og Anne Jensdatters barn af Assedrup - Kirsten

Begravede
fol 40b
Poul Rasmussens søn Simon - 20 uger
Jens Rasmussen af Nølev - 77 år
Jens Nørgaards søn af Assedrup - 1 år
Stephan Christensen af Nølev - 3?8 år
Hans Raphaelsen af Nølev - 53 år
Jacob Pedersen af Nølev - 77 år
Søren Rasmussens hustru Anne Marie af Nølev - 41 år
Oluf Jensen af Kysing - 73 år
Michel Fensten i Rude - 61 år
Jens Michelsen af Nølev - 66 år
Rasmus Pedersen husmand af Saksild - 76 år
sr Hjorts datter af Norsminde - ½ år
Peder Snerilds hustru af Rude - 82 år
smedens hustru Anne Nielsdatter af Nølev - 43 år
Simon Nielsens søn af Assedrup - 2 år


På andre sider:
Saksild sogn:
1701-34
1735-69
Nølev sogn:
1701-34
1735-69
Begge sogne:
1770-79
1780-89
1790-99
1800-09
1810-13

Index
Mols og Djurs Sdr.
Hads og Ning
Voer og Nim
Framlev og Hjelmslev
Vrads og Tyrsting

Forbehold for tyrk- og læsefejl
Rettelser modtages gerne
Opdateret d. 7-8-03
c